martinjohannessen

Tid Innlegg
2020-06-15 07:32 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 95: Elever som likte å ha skole hjemmefra med Kjersti Heldaas

I denne episoden snakker vi om hvorfor skole hjemmefra fungerte bedre for noen elever. Hva er det det som fungerer: Er det avstand - eller at det er mye tryggere hjemme?Digital skole er en måte å gi elever et fullverdig skoletilbud selv om de ikke klarer å møte opp fysisk. Hvordan skal vi organisere dette på en best mulig måte?Gjest er Kjersti Heldaas fra Nøtterøy vgs utenfor Tønsberg, der hun underviser i norsk, samfunnsfag og geografi og er dessuten engasjert i foreldregruppa “Rett til digital undervisning”.Foto: Magnus Andersen / Både Og

2020-06-08 11:16 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 94: Førstehjelp i grunnskolen med Ann-Helen Estenstad og Ruth-Jorunn Segadal Breiland

I denne episoden snakker vi om hvordan elevene kan bli i stand til å yte god førstehjelp. Gjester er Ann-Helen Estenstad og Ruth-Jorunn Segadal Breiland fra nettsiden og det tverrfaglige undervisningsopplegget “Førstehjelp i grunnskolen”. Opplegget er gratis og tilgjengelig for alle, og finansieres av Gjensidigestiftelsen.Her finner du undervisningsopplegget Førstehjelp i grunnskolen her.I denne videoen ser du hvordan du som lærer kan bruke undervisningsopplegget.De fleste ulykker skjer i hjemmet, heter det, men det skjer på skolen også. Og da gjelder det å være forberedt.Vi snakker om hvordan ...

2020-06-01 08:09 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 93: Lesing i klasserommet med Susanne Andreassen

Morgenbladet hadde nylig en lang artikkel som handlet om at forskjellene på papirlesere og skjermlesere øker. Susanne Andreassen ved Hovedgården skole i Asker var en av de som ble intervjuet og er derfor gjest i denne episoden. Susanne Andreassen jobber som trinnleder på 8. trinn, er norsklærer og sosiallærer. Hun er utdannet allmennlærer med videreutdanning i sosialpedagogikk, veiledning av lærere og lærerspesialist i profesjonsfaglig digital kompetanse.En forfatter fra Ungarn, som jeg ikke husker navnet på, har sagt at “folk har sluttet å lese fordi de ikke har tålmodighet lenger”.- Elevene ...

2020-05-25 13:49 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 92: Elevdemokrati i praksis med Joachim Præsthus

Lurer du på hvordan du kan undervise i demokrati og medborgerskap? Eller på hvordan elevene kan delta aktivt i skoledemokratiet?Nyskolen i Oslo har 16 års erfaring med elevedemokrati der elevene er like aktive deltakere som lærerne. I denne episoden snakker vi om hvordan Nyskolen gjør det og hviordan din skole kan ta i bruk metoder for å sikre at elevenes stemme blir hørt i saker som angår dem.Joachim Præsthus underviser i samfunnsfag på ungdomstrinnet og er inspektør ved Nyskolen i Oslo. Han er dessuten ansvarlig for elevrådet og allmøtene ved skolen; saksmøtet.Foto: Magnus Andersen / Både Og

2020-05-18 10:18 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 91: Osloskolen gjennom koronakrisen med Marte Gerhardsen

- Vi har lært mye, sier Marte Gerhardsen. Det har elevene, lærerne og skolene også. Men det er ingenting som kan erstatte møte mellom mennesker.Marte Gerhardsen er direktør i Utdanningsetaten og har med det ansvar for 90 000 barn og 182 skoler i Oslo. Hun har ledet Osloskolen gjennom koronakrisen.- Det har vært spennende å se hva mennesker kan få til når de må. Hvor kreative folk er. De har tatt handlingsrommet og det har ikke vært mulig å lage detaljregler for alt mulig, så folk har rett og slett vært nødt til å bruke huet, snakke samme, finne lokale løsninger og det har gått så bra, sier hun ...

2020-05-11 14:57 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 90: Kulturskolen møter skolen med Frøydis Rui-Rahman

Kulturskolen møter skolen: Frøydis Rui-Rahman er er er rektor ved Lier kulturskole. Vi snakker om hva Kulturskolen tilbyr som ikke skolen kan og hva som kan skje hvis de to skoleslagene blir integrert i hverandre.- Kulturskolen har et viktig samfunnsoppdrag. Det er et helt eget skoleslag som er forankra i Opplæringslova, sier Frøydis Rui-Rahman.- Alle kommuner skal ha et kulturskoletilbud. Enten alene eller i samarbeid med andre kommuner. Det er et tilbud du søker deg til selv.Men Kulturskolen er også et ressurs- og kompetansesenter for andre virksomheter i kommunen.Vi snakker også om hvordan ...

2020-05-10 16:45 Blir alt bra?

"Alt blir bra" står det på regnbuetegningene til barna. Det er håp og det kommer til å gå over.Men: Nesten én av fire barn som ble spurt har symptomer på angst og usikkerhet som følge av koronasituasjonen, viser en internasjonal undersøkelse utført av Redd Barna.Og: 85 prosent av foreldrene sier i en ny undersøkelse at det spesialpedagogiske tilbudet til deres funksjonshemmede barn har sviktet under koronakrisen.Hele landet har vært i hjemmekarantene siden midten av mars og kjempet mot en usynlig trussel. Vi vet ikke hvor lenge det vil vare og hva som blir konsekvensene. Men vi vet at det blir ...

2020-05-04 07:50 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 89: Yrkesfag med Kjell Ove Hauge

Kjell Ove Hauge er rektor på Kuben videregående skole i Oslo. Det er en stor videregående skole med over 1800 elever og 8 linjer og 300 ansatte. Vi snakker om hva Kuben har gjort under koronakrisen og hva de gjør når skolene åpner opp igjen.- Vi må prate opp yrkesfagene, sier Kjell Ove Hauge.I et blogginnlegg i april tok Kjell Ove Hauge til orde for lærlingene.- Vi må prioritere lærlingene! skriver han. Med utropstegn.Vi snakker om hvorfor det er viktig at bedriftene prioriterer lærlingene og hvorfor det vil lønne seg for dem i det lange løp.- For elevene er god innsats i praksisperiodene den ...

2020-05-01 09:44 Bærekraftsbiblioteket – Les for framtida!

Bærekraftsbiblioteket – Les for framtida!Se: www.fn.no/bærekraftsbiblioteket - sidene åpner 4. maiBærekraftsbibliotekt er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn i alderen 6-12 år.Bærekraftsbiblioteket inneholder boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en barnelitterær og samtalebasert inngang til forståelse av verdens felles arbeidsplan. FNs bærekraftsmål er en plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene på verdensbasis innen 2030. Norge har forpliktet seg til å delta. Det ...

2020-04-27 07:02 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 88: Hvordan undervise i bærekraftig utvikling med Madeleine Solstad

Madeleine Solstad er utdannet lærer og har jobbet flere år i skolen. Nå er hun skolefaglig ansvarlig og rådgiver i FN-Sambandet.Denne episoden handler om hvordan du kan undervise i bærekraftig utvikling - fra teori til praksis i klasserommet: Hva er bærekraftig utvikling, hva er bærekraftsmålene og hvordan kan du tilpasse til alderstrinn.- Bærekraftig utvikling handler om at vi tar vare på behovene til menneskene som lever på jorda, uten at man ødelegger muligheten for at fremtidige generasjoner også får dekket sine behov, sier Madeleine Solstad.- For å få til dette må man kunne ha tre tanker ...

2020-04-25 10:53 Rekk opp hånda! Karantene spesial - gjenåpning av barnehager og skolen for de yngste

Også denne uka har det vært ekstraepsioder med Rekk opp hånda. Hovedtemaet har vært gjenåpning av barnehagen og skolen for de yngste. Hvordan har det gått? Er det trygt?- Det går bra, men det blir ikke lett, sier Inga Marte Thorkildsen. Hun mener bemanningen i barnehagen må styrkes.Kunnskapsminister Guri Melby er også gjest. Vi snakker om hvilke pedagogiske erfaringer som har vært de viktigste å ta med som kunnskapsminister. Vi snakker om det er trygt for barnehagebarn og de yngste elevene å begynne igjen. Og at hun stiller seg positiv til å gi alle skolefolk en gullmedalje for utmerket innsat ...

2020-04-21 16:15 Ingrid Grimsmo Jørgensen: Hvorfor lytter ikke foreldre til faglige råd om koronasmitten?

Foto: hippopxHvorfor lytter ikke foreldre til faglige råd om koronasmitten?Ingrid Grimsmo Jørgensen - pedagog og mamma - Høgskolen i InnlandetFor noen uker siden ble alle i Norge bedt om å stå sammen i dugnaden for å begrense koronasmitten. Skoler, barnehager og arbeidsplasser ble stengt, og foreldre har gjort sitt beste for å balansere hjemmeskole, familie- og arbeidsliv. Nå viser tallene at dugnaden har stoppet smitteveksten i Norge og foreldre blir oppfordret til å senke skuldrene. Det er lettere sagt enn gjort. Mange foreldre er bekymret for smitte. Over tjue tusen foreldre har meldt seg i ...

2020-04-20 08:54 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 87: Den store PPT-episoden med Stine Hjerpbakk

Har vi en skole som er tilpasset de yngste barna når antall ADHD-diagnoser og henvisninger til PPT har skutt i været de siste årene?Stine Hjerpbakk er utdannet lærer og har jobbet som PP-rådgiver og logoped, mest mot barnehaegfeltet. Hun aktiv og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Trondheim.Alle som jobber i skolen må en eller flere ganger forholde seg til PP-tjenesten - Pedagogisk psykologisk tjeneste. For noen er det et slags mytisk kontor, for andre er det en veileder og hjelpende hånd. For noen elever er den avgjørende for om du får rett til spesialundervisning eller ikke.Vi snakker om h ...

2020-04-17 19:41 Podcast: Fire nye ekstraepisoder med Rekk opp hånda!

Rekk opp hånda går gjennom stadige forandringer. Vi startet ut for litt over to år siden med Janne Rønningen og meg som programledere, videre kom Jørgen Moltubak inn for Janne og har gjort en strålende innsats. Nå overlater Jørgen programlederstolen til neste person. Takk for samarbeidet og alle de gode episodene!Hvem som videre skal være programleder vet vi ikke ennå, men jakten er i gang. Kom gjerne med forslag!I mellomtiden fortsetter vi som vanlig, med Martin og gjester. Vi har sendt ekstraepisoder hver dag også denne uka.Vi snakker om barnehager og skoler som åpner for de yngste. Vi snakk ...

2020-04-05 16:45 Hvor lenge skal det være stengt?

I dag har forbundene vært i møte med Kunnskapsdepartementet og Guri Melby for å gi sine innspill til vurderingen om skolene skal fortsette å være stengt etter påske.Rådet fra Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund er klokkeklart:- Ikke åpne barnehager og skoler tirsdag etter påske.- Vårt inntrykk er at det var enighet og samhold i de innspillene som partene ga statsråden, sier Stig Johannessen, leder i Skolelederforbundet. Jeg er derfor usikker på hva Skolelederforbundet egentlig mener.Samtidig melder byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen at Oslo-skol ...

2020-04-05 09:33 Samarbeid, kreativitet og kaos

Vi må ikke være så redde for hverandre. Det viktige nå er at vi snakker med hverandre, hører på hverandre og finner løsninger sammen. Vi jobber best når vi samarbeider.Selv om det helt sikkert er høy kvalitet på undervisningen som foregår på nett, kan den ikke erstatte den ordinære undervisningen på skolen i klasserommet. Men det kan og bør være et levende alternativ når skolene åpner igjen.- Læreryrket er på mange måter fysisk. Vi jobber med kroppsspråk, stemmebruk, gir et klapp på skulderen og er fleksible overfor elevene, sier den svenske læreren og forfatteren Maria Wiman.- Fjernundervisni ...

2020-04-03 15:49 Podcast: Rekk opp hånda! EKSTRA karantenespesial: Fem nye historier fra det digitale klasserommet

Rekk opp håndas ekstraepisoder har denne uka handlet om PPU-studentene, eksamen, kommunikasjon mellom elever og lærere, spesialpedagogikk og hvordan koronakrisen kan endre skolen slik vi kjenner den i dag. Episodene finner du i alle podcast-apper.Nå tar vi rett og slett påskeferie, men er i gang med ordinære episoder mandag 20. april.Karantenespesial # 6: Jørgen snakker med Kjell Evensen fra Øyer ungdomsskole om læringsarbeid når eksamen er avlyst. Hvordan kan avlysningen av eksamen påvirke læringsarbeidet?Karantenespesial #7: Hvordan har koronakrisen og omveltningene påvirket lærerstudentenes ...

2020-04-03 09:22 Jobb, dugnad eller begge deler?

- De kaller hjemmekontoret mitt for "en nasjonal dugnad". Har du hørt noe sånt vås? skriver lærer Anders Hasle i Fædrelandsvennen.Anders Hasle jobber ved Thor Heyerdahl vgs i Larvik og er tidligere journalist i Fædrelandsvennen.- Dugnad er et felles ubetalt løft til beste for fellesskapet. Alt det jeg holder på med fra kontoret oppe i tredje etasje, er arbeid. Webinarene mine er jobb. All timene med oppfølging av elevene mine er jobb. Å svare på spørsmål, gi trygghet, forklare, lose videre i jungelen av uklarheter, samtale med elevene mine, høre på framføringer over nettet; det er jobb alt sam ...

2020-03-30 11:27 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 86: Fellesskolens utfordringer med Gunhild Nohre- Walldén

Mange av utfordringene i skolen i dag, håndteres mot et bakteppe av sosioøkonomiske forhold og politiske valg. Vi snakker med av de sterkeste stemmene i debatten om fellesskolen, Gunhild Nohre-Walldén.- Jeg har en rektor som har forstått ytringskultur, sier Gunhild Nohre-Walldén.Gunhild Nohre-Walldén er utdannet allmennlærer og jobber ved Mortensrud barneskole i Oslo. Hun har i flere år vært aktiv i den offentlige skoledebatten. Hun er ukens gjest i Rekk opp hånda.Les også:Den ekskluderende fellesskolen, av Gunhild Nohre-Walldén (Samtiden, 3-2019 - Abo)Foto: Magnus Andersen / Både Og

2020-03-27 17:21 Podcast: Rekk opp hånda!: Fem skoledager, fem skolehistorier

Fem skoledager, fem skolehistorier. Koronakrisen har gjort at vi må tenke nytt og annereldes. Det vi hadde planlagt for en måned siden må gjennomføres på en helt annen måtte enn det vi først tenkte.Klokka 18.00 hver ukedag publiseres en ny episode. Linker finner du i pocast-appen din!Det både pirrer og urfordrer kreativiteten vår. Vi må være løsningsorienterte. Og er det én ting lærerne har bevist den siste tiden - så er det nettopp det: De er kreative, løsningsorienterte og rause lærere står på som aldri før for å gi elevene sine gode opplegg og opplevelser. Våre ukentlige podcastepisoder for ...

2020-03-27 15:16 Hele landet sitter i hjemmekarantene - hva blir konsekvensene?

Hele landet sitter i hjemmekarantene og kjemper mot en usynlig trussel. Vi vet ikke hvor lenge det vil vare og hva som blir konsekvensene. Men vi vet at det blir konsekvenser.I en live-sending på korona-dugnaden for skolen nylig snakket jeg med Lars Fredrik Skahjem. Han er fengselspsykolog i Halden Fengsel. Vi snakket om isolasjonsskader i fengsel og hvordan de forebygger dette.Du kan se hele samtalen her.Man trenger ikke sitte i fengsel for å kjenne på ensomhet knyttet til å sitte i karantene og ikke ha fysisk kontakt med venner og klassekamerater.Hva skjer med oss når vi ikke har kontakt med ...

2020-03-25 13:06 Pålogga - for en trygg digital skolehverdag

Vær pålogga sammen med oss i utfordringen Norge står i med Korona-pandemi og stengte skoler. Møt oss i Facebookgruppene og se livesendingene som handler om alle sider ved den nye skolehverdagen!Sjekk Pålogga på nett her!Pålogga ble stiftet som en ideell organisasjon den 23. mars 2020, men for å få med oss starten av historien må vi et par uker tilbake i tid. Initiativtaker Geir Sand Nilsen gikk live på Facebook for å dele noen tanker om den enorme omstillingen norsk skole stod overfor da alle landets skoler stengte dørene. Samtidig oppfordret han til å iverksette en storslått dugnad for å saml ...

2020-03-24 13:14 - Kjære lærere, dere trenger ikke å jobbe døgnet rundt, sier Marte Gerhardsen

- Kjære lærere, dere trenger ikke å jobbe døgnet rundt, dere skal ikke jobbe døgnet rundt. Dere skal vare lenge og da må dere ikke bli så slitne. Og det trenger ikke være perfekt, sier Marte Gerhardsen, direktør i Utdanningsetaten i Oslo.Hun kom med oppfordingen på en av de daglige live-sendingene i korona-gruppa for skolen på Facebook igår. Det er en klok oppfordring og flere andre hiver seg på.Nå oppfordrer jeg alle skoleledere til å gjøre det samme overfor sine ansatte!- Mange lærere strekker seg langt for å gi elevene et best mulig opplæringstilbud. Det er sånn vi er. Men  Marte Gerhardsen ...

2020-03-23 08:42 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 85: Tilhørighet og inkludering med mobbeombud i Oslo, Kjerstin Owren

- Vi må jobbe med tilhørighet og inkludering av alle i skolen, sier mobbeombud Kjerstin Owren. Episoden ble spilt inn i slutten av februar. Tematikken er ikke mindre aktuell etter stengningen av landets skoler. Det er viktigere enn noen gang å ta vare på hverandre og de sårbare barna.Mobbetallene er fremdeles dystre. De ligger på omtrent syv prosent, noe som tilsvarer at 43 000 barn i grunnskolen opplever at de blir mobbet.Forrige gang hun var gjest i Rekk opp hånda, (2018) hevdet hun at mobbetallene kom til å være stabile i årene som kom. Og det fikk hun rett i. Owren sa også at mobbing er de ...

2020-03-22 09:11 Guide: Kom i gang med podcast i klasserommet

Det er mye enklere enn man tror å komme i gang med podcast i klasserommet. Teknologien er allerede til stede og det du må bruke tid på er planlegging og innhold.I dette blogginnlegget beskriver jeg hvordan du kommer i gang, hvordan du kan planlegge innhold, noen tips til digitale verktøy du kan bruke, og pedagogiske og didaktiske tips.Både på barnetrinnet, ungdomstrinnet, videregående, høgskoler og universitet er podcast en god metode for å få elevene til å snakke om, og beskrive emnene de jobber med i fagene.I UH-sektoren er podcast en god måte å føre en slags muntlig logg når du jobber med e ...

2020-03-16 08:04 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 84: Framsnakking av læreryrket med Ida Svenbalrud og Christer Lervik

Framsnakking av læreryrket er viktigere enn noen gang. Nå som alle landets skoler og barnehager er stengt blir det tydelig at lærerens jobb er helt sentral når det gjelder å få samfunnet til å fungere i krisetider.For noen uker siden spurte Ida Svenbalrud følgende spørsmål i Facebook-gruppa Status Lærer:"Som lærerstudent synes jeg denne siden begynner å bli litt deprimerende, for det er fokus på hvor utakknemlig og slitsomt det er å være lærer. Så, i et forsøk på å få litt positivt påfyll: Hva er det som gjør at du gleder deg til å gå på jobb, og hva er det beste ved å være lærer?"Responsen va ...

2020-03-15 12:10 Korona-dugnad: Flere grupper for lærere på Facebook

Det er enorm pågang av innlegg i gruppa 'Corona-dugnad for digitale lærere'. Gruppa har på kort tid fått over 44 000 medlemmer. Vi har derfor opprettet åtte undergrupper som dekker alt fra barnetrinnet og opp til universitet og høgskole, inkludert egen gruppe for voksenopplæring og foresatte.Du finner linker til alle gruppene her.Vi er også på jakt etter folk som kan være med å administrere og moderere gruppene. Ikke nøl med å ta kontakt: martin.johannessen@nionett.noMen; det finnes allerede aktive og velfungerende grupper innenfor de fleste fag og trinn. Under følger en liste. Dersom du ikke ...

2020-03-14 16:07 Løsningsorienterte lærere på korona-dugnad

Over 40 000 skolefolk har meldt seg inn i facebook-gruppa Corona-dugnad for digitale lærere siden onsdag. Og det strømmer inn med nye medlemmer. Det er bra!Facebook-gruppa er til for skolefolk som vil dele opplegg, tips og ideer med andre. Det er en gruppe der vi kan diskutere og finne fram til løsninger sammen.I gruppa kan du stille spørsmål knyttet til å flytte undervisningen til nett. Du kan dele dine egne råd og erfaringer, og ikke minst kan vi støtte hverandre.Det er veldig mange spørsmål og utfordringer som dukker opp. Det å drive nettskole og hjemmeundervisning er nesten det enkleste.Ne ...

2020-03-12 17:03 Podcast: Rekk opp hånda! EKSTRA: Dette gjør du når skolen må stenge

Alle skoler, barnehager, videregående skoler, universitet og høyskoler stenger. Det betyr at lærerne må tenke nytt og flytte undervisningen over på nett. Gjester i denne episoden er Sunniva Sandanger og Geir Sand Nilsen. Vi snakker om hvordan undervisningen kan fortsette når elevene må være hjemme.Sunniva Sandanger er daglig leder på Nyskolen i Oslo og er allerede igang med nettskole. Geir Sand Nilsen har 10 års bakgrunn fra utvikling av ny læringsteknologi. Denne uka startet han facebook-gruppa Corona-dugnad for digitale lærere.Facebook-gruppa er til for skolefolk som vil dele opplegg, tips o ...

2020-03-12 10:31 Covid-19: Steng skoler og barnehager nå!

Jan-Petter Hammersland på Nyskolen i Oslo driver nettundervisning med elevene sine.Det gjør alle de andre lærerne på Nyskolen også. Det fungerer utmerket.Steng skoler og barnehager nå!OPPDATERING 12. mars 2020: Alle skoler og barnehager stenges.Nyskolen i Oslo stengte skolen for elever onsdag 11. mars. Stengingen varer i to uker i første omgang, men blir sannsynligvis utvidet. Dette er en avgjørelse vi har tatt selv. Det finnes faktisk ingen nasjonale retningslinjer for hvordan skoler skal organisere seg ved stenging.Det er en stor endring i undervisningen både for lærer og elever. For å lykke ...

2020-03-10 12:44 Vil du være med på Leger Uten Grensers Et grenseløst skoleprosjekt høsten 2020?

Skoleprosjektet er et tilbud til ungdomsskoleklasser over hele landet. Prosjektperioden, hvor en feltarbeider besøker ungdomsskolene, er mellom 1. september og 1. desember. Skoleprosjektet vil ta utgangspunkt i Leger Uten Grensers glemte kriser som blir lansert hver sommer.Skoleprosjektet er lagt opp til å passe inn i kompetansemålene for ungdomsskolen i blant annet norsk, samfunnsfag, mediefag, med innsats for andre, KRLE og naturfag.Her finner du nettsiden hvor all informasjon om skoleprosjektet er tilgjengelig.Dette kan de tilby: Besøk av feltarbeiderForslag til oppgaverMateriale som eleven ...

2020-03-09 08:46 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 83: Matteundervisning og samfunnsengasjement med Vibeke Fængsrud

Vibeke Fængsrud, også kjent som mattedama, var ikke noen racer i mattefaget da hun selv gikk på skolen. Nå hjelper hun elever som sliter i faget. Hun har gitt ut flere bøker og har startet House of Math. Hør episoden her:Vibeke Fængsrud var en vitebegjærlig bråkebøtte med mye energi da hun gikk på skolen. Hun jobbet mye fortere enn det læreren hadde planlagt og hennes skolehistorie er derfor full av negative opplevelser.- Min motivasjon er at andre elever ikke skal oppleve det jeg gjorde, sier hunHun er fremdeles proppfull av energi og mener selv at hun ikke ville passet i den offentlige skole ...

2020-03-08 13:01 Korona: Hva gjør du når skolen må stenge - tips til apper, nettsider og nettløsninger

Her er noen ideer til hvordan vi kan opprettholde undervisning for elevene dersom vi må stenge skolene i en lengre periode.I land som Japan, Italia og Tyskland har skoler blitt stengt. Norske myndigheter mener imidlertid at det nå ikke en er vanskelig pågående smittesituasjon og at det derfor ikke er iverksatt strenge tiltak som i andre land.– Det iverksettes bare i helt spesielle tilfeller der liv og helse står på spill og det er viktig å gjøre det for å unngå at større deler av samfunnet bryter sammen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.Dette kan selvfølgelig endre seg. Flere skoler og ...

2020-03-04 10:05 Smådok – en ny digital filmplattform for barn mellom 4 og 10 år

Synes du at de yngste barna også skal ha tilgang på gode dokumentarer i klasserommet?Produksjonsselskapet Medieoperatørene utvikler nå Smådok – en ny digital filmplattform for barn som går i barnehage eller i 1.-3. klasse på grunnskolen.Her skal de gi barn mellom 4 og 10 år tilgang til spennende, utfordrende og morsomme dokumentarer som tar dem på alvor og reflekterer deres egen virkelighet.Filmopplevelsen står i fokus: kunst skal oppleves for kunstens skyld – dette gjelder også for film, og for små barn. Smådok skal kun brukes i klasserommet sammen med en voksen, og åpner dermed for et innhol ...

2020-03-02 08:03 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 82: God lærerutdanning med Jannike Ohrem Bakke og Fride Lindstøl

I denne episoden snakker vi om god lærerutdanning med Jannike Ohrem Bakke og Fride Lindstøl fra Universitetet i Sørøst-Norge.Hvorfor får nye lærere praksissjokk? Handler det om utdanningen eller handler det om skolehverdagen som blir tøffere enn forventet? Og hva skal egentlig en god lærerutdanning bestå av?Jannike Ohrem Bakke er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold. Hun jobber blant annet med etter- og videreutdanning av lærere.Fride Lindstøl er også førsteamanuensis ved samme universitet og samme campus. Lindstøl jobber blant annet med grunnskolelærerutdanningen ...

2020-02-24 08:00 Podcast: Rekk oppp hånda! ep. 81: Digitaliserte klasserom med Ann S. Michaelsen

Hvordan skal læreren orientere seg i det mylderet av digitale hjelpemidler som finnes? Hvordan skal vi utvikle digital dømmekraft? Vi snakker med Ann Sørum Michaelsen om hvordan du finner de beste verktøyene til ditt bruk.Michaelsen er pedagogisk utviklingsleder ved Sandvika videregående skole og tilknyttet FIKS på Universitetet i Oslo. Nå er hun aktuell med en ny utgave av boka "Det digitale klasserommet" (Cappelen Damm, 2019). Boka viser hvordan man kan utnytte de digitale mulighetene med enkle grep.Her tre av hennes tips til nyttige digitale verktøy:Grammarly: To grunner til det. Jeg bruker ...

2020-02-17 12:36 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 80: Kritisk tenkning og litteraturglede med Kenneth Barekseten

Hva er kritisk tenkning, og hvordan kan vi jobbe med å lære elevene det? Hvilke rolle spiller lesegleden i dette? I denne episoden snakker vi med Kenneth Bareksten, som jobber ved Stovner videregående skole i Oslo. Han er litteraturviter og lektor i norsk.Utgangspunktet for denne episoden var kronikken Kritisk tenkning er et flott begrep, men forstår elevene våre hva det innebærer? Kenneth Bareksten skrev i Utdanningsnytt i januar.- Skal vi lære elevene å tenke kritisk må vi først lære dem hva begrepene innebærer, bokstavelig og overført, skriver han. Vi tar med oss diskusjonen inn i denne epi ...

2020-02-10 10:12 Podcast: Rekk opp hånda! ep 79: Skapende undervisning med Kristine Sevik

Hvordan få til skapende undervisning? Går det an å programmere en kjole? Kan det være en sammenheng mellom brodering og programmering?Kristine Sevik jobber i Udir BetaLab. Hun synes læring og teknologi skal være gøy og er over gjennomsnittlig opptatt av programmering i skolen. - Alt kan programmeres, sier hun.I denne episoden snakker vi om hvordan du kan jobbe med koding, programmering, teknologi og andre skapende undervisningsformer i klasserommet. Hør episoden her:Foto: Eskil Paus / Både Og

2020-02-03 11:52 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 78: Drømmelæreren med Dag Johanness Sunde

Hva kjennetegner de lærerne som lykkes best i klasserommet? Det ønsket Dag Johannes Sunde å finne ut, og har både gått gjennom forskning og intervjuet elever til boken "Drømmelæreren". Han er gjest i ukens episode. Hør den her:Dag Johannes Sunde jobber som spesialrådgiver i Oslo rådhus i byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap. Han har tidligere jobbet som seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet med vurdering og læreplanutvikling. Sunde er musikkviter og har tidligere jobbet som lærer i ungdomsskolen. Sunde er aktuell med boka "Drømmelæreren" (Universitetsforlaget, 2019).Men hva er egentlig ...

2020-01-27 09:27 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 77: Motiverande undervisning i sidemål med Ane Gilje

Korleis gjere undervisninga i sidemål motiverande og engasjerande? Ane Gilje er lærar på Nordberg skule i Oslo, og er gjest i Rekk opp hånda denne veka.Denne episoden begynte med et spørsmål fra Jørgen i Facebook-gruppa Norsklærere 2.0:"Hei, noen som er rågode, kreative, motiverende og nyskapende på sidemålsundervisning her?"Folk delte mange gode forslag som ble til hele 22 tips til motiverende sidemålsundervisning.Ane Gilje var en av mange som delte sine ideer og erfaringer fra klasserommet. Utgangspunktet hennes er motivasjon og aktiviteter som ordstafett, Quizlet og konkurranser hver time f ...

2020-01-24 11:49 Derfor må kunst være integrert i undervisningen

Kunst må være en integrert del av undervisningen og kan ikke overlates til kunst og håndverkfaget alene.Som gammel steinerskolelærer vet jeg hvor viktig det er at de kunstneriske uttrykkene er grunnfjellet i opplæringen. Det kan dreie seg om flere typer kunstneriske uttrykk som tegning, maling, resitasjon, sang og skuespill. Eller foto, video, animasjon og podcast.Regjeringens forslag om å innføre eksamen i de praktiske og estetiske fagene er feilslått. Fagene trenger ikke en eksamen for å bli løftet. De trenger å brukes. De må heller integreres i de andre fagene.Nylig har det kommet to ulike ...

2020-01-20 11:10 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 76: Kunstig intelligens i klasserommet med Morten Goodwin

Den teknologiske utviklingen går i rasende fart, og et av de største temaene er kunstig intelligens. Hvilke konsekvenser kan kunstig intelligens få for skolen? Gjest er Morten Goodwin fra Universitetet i Agder. Hør episoden her:Morten Goodwin har en doktorgrad innen kunstig intelligens og er en av våre dyktigste forskere på feltet med mer enn 60 fagvellevurderte publikasjoner bak seg. I tillegg underviser han til daglig på Universitetet i Agder om kunstig intelligens og brenner for formidling og læreryrket. Han er også nestleder for Centre for Artificial Intelligence Research. Men hva er egent ...

2020-01-13 07:50 Podcast: Rekk opp hånda! ep 75: Helsesista - å snakke med ungdom om vanskelige tema

Rekk opp hånda er i gang med episode nummer 75 og ny sesong. Vi gleder oss til 2020!Gjest i første episode er Tale Maria Krohn Engvik. Med 200 000 abonnenter på Snapchat, 62 000 følgere på Instagram, og 35 000 følgere på Facebook, kan vi bare slå fast at Helsesista har en helt unik digital kontakt med barn og unge over hele landet.Vi prater om hvordan vi kan snakke med elever om tema de er opptatt av, som kan være både vanskelige, utfordrende og sensitive.- Det er ikke noe som er vanskelig, når noe oppleves som vanskelig er det fordi vi ikke har øvd nok på det, sier hun. Hør episoden her:Tale ...

2020-01-07 11:29 Sånn var jeg som elev!

"Hvordan var du som elev?" er noe vi ofte spør gjestene om på Rekk opp hånda. Da vi får alltid interessant og noen ganger overraskende svar.Som for eksempel at Marte Gerhardsen var mest glad i friminutt og gym, og strevde med å sitte stille. Nå er hun direktør for Utdanningsetaten i Oslo.Eller Nina Sandberg som prøvde å komme til orde mest mulig, men på en beskjeden måte. Nå er hun stortingspolitiker for Arbeiderpartiet. Til sammenligning vokste Emil fra Lønneberget opp å ble ordfører i Småland. Vi vet jo alle hvordan han var som barn.Hvordan var du som elev? Hvordan var jeg som elev? Det er g ...

2019-12-30 10:55 24 kule eksperimenter fra Universitetet i Stavanger

Gjennom hele desember har Inge og Magne fra Universitetet i Stavanger lagt ut kule forsøk og eksperimenter du kan bruke i klasserommet. I denne julekalenderen finner du forsøk som er enkle å gjennomføre og som ikke krever dyrt utstyr. Men som alltid må man lese instruksene nøye og følge oppfordringer om sikkerhetsutstyr.Hvert forsøk er beskrevet med hva slags utstyr du trenger, fremgangsmåte og hva som skjer. Det følger dessuten med en video til forsøkene slik at du kan se hvordan det skal gjøres.Du finner alle forsøkene her.1. Rubens flammerørDet er den tyske fysikeren Heinrich Rubens (1865 – ...

2019-12-20 14:51 Trenger vi kunstig intelligens i klasserommet?

Kan kunstig intelligens erstatte læreren i klasserommet? Vil lærerne i fremtidens skole ha en helt annen rolle? Hvordan vil det påvirke elevene? Og hva skjer med læremidlene?Trenger vi kunstig intelligens i klassrommet?Kunstig intelligens og digital teknologi er allerede overalt, også inne i klasserommet. Det blir mer og mer digitale læringsmidler. Når Fagfornyelsen trer i kraft i august 2020 har alle de store forlagene pusset opp læringsteknologien sin og er klare for å innta så mange klasserom som mulig. Samtidig blir flere og flere skoler såkalte 1:1-skoler der alle elevene har et nettbrett ...

2019-12-19 12:42 5 podcastepisoder om lærerrollen i dagens skole

Lærerrollen er ofte i fokus på Rekk opp hånda. I løpet av 2019 har vi snakket med mange engasjerte skolefolk om en hel rekke emner; kroppsspråk, læreryrket som omsorgsyrke og kontaktlærerrollen. I dette innlegget har jeg samlet 5 episoder som alle tar for seg ulike aspekter ved det å være lærer i dagens skole.Lærere er nysgjerrige av natur og søker stadig ny kunnskap for å bli enda bedre i klasserommet. Men alle vet at når det nærmer seg jul, trenger lærerkreftene en pause for å lade de pedagogiske batteriene. Disse podcastepisodene vil gi deg faglig input du kan ta med deg inn i juleferien. L ...

2019-12-16 08:31 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 74: Årskavalkade med Eldrid Tonette Rusdal Haugen og Marielle Adolfsen

Vi inviterte to av lytterne våre i studio for å oppsummere Rekk opp hånda-året 2019. Engasjement, lærerrollen, matematikk og Steinerskolen er blant temaene vi snakker om.Den ene gjesten er Eldrid Tonette Rusdal Haugen. Hun jobber ved Ringsaker videregående der hun underviser i matematikk. Hun har også en stilling ved Høgskolen i Innlandet og underviser i Matematikkdidaktikk 2 for PPU. Den andre gjesten er Marielle Adolfsen som er student ved Steinerhøyskolen i Oslo.Hør episoden her: Vi feirer også at vi har passert en kvart million nedlastinger! Vi benytter anledningen til å takke ALLE som hør ...

2019-12-13 13:59 Tegning er best for læring og hukommelse

Hvis du vil at elevene skal huske det de har lært, be de om å tegne det. Uttrykket "et bilde sier mer enn tusen ord" er ikke så langt fra sannheten. Jeg undres på hvor mange ord en tegning sier?Tegning vs. drodlingForskerne ved University of Waterloo i Canada har slått fast at tegning er bra for å huske nye ting du har lært. Mens forskerne fra Rutgers University i USA har slått fast at drodling ikke er bra for hukommelsen. Det er altså en forskjell mellom tegning og drodling.Den opplagte forskjellen er at tegning og drodling er to forskjellige ting. Drodling er noe du gjør når du ikke følger m ...

2019-12-12 18:53 Gjesteblogg: Hei, Rektor!

Foto: Pixabay / satyaatiwariDenne teksten er opprinnelig skrevet på svensk av Håkan Ingvarsson, og har blitt skrevet om til norsk språk og kontekst i samarbeid mellom Erlend Kobro og Håkan. Begge jobber i Lin Education. Målet med teksten er å gi et glassklart eksempel på hvor viktig det er at teknologien vi bruker i skolen fungerer, for at lærere og skoleledere skal kunne gjøre jobben sin.Hei, Rektor! Nå måtte jeg bare sende deg et brev her, både for å høre at alt går bra, og for å følge opp samtalen vi hadde rundt effektivisering sist gang vi snakket. Det var jo mildt sagt hektisk hos dere! H ...

2019-12-09 07:40 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 73: Fagfornyelsen - hva nå? med Bjørn Bolstad

Gjennom hele høsten har vi snakket med kloke skolefolk om fagfornyelsen. Du finner linker til tidligere episoder under. Mye arbeid er nedlagt, og læreplaner er presentert - hva nå? Kommer fagfornyelsen til å endre prakis i klasserommet? Vil lærerne få tverrfaglighetsangst? Hva skjer når fagfornyelsen inntar skolene i august 2020? Og hva skjer med lærerrollen?Vi diskuterer fagfornyelsen og mulige konsekvenser med Bjørn Bolstad fra Universitetet i Oslo. Hør episoden her:Lærerfrokost på GyldendalhusetDette er fjerde episode der vi tar med oss mikrofonene ut av studio og ned på Gyldendalhuset og i ...

2019-12-02 07:39 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 72: Ledelse i skolen - nye roller, med Kristin Helstad

Den klassiske rektor- og inspektørrollen er ikke lenger de eneste lederrollene i skolen. I antologien "Nye lærer- og lederroller i skolen" diskuteres  og beskrives en helt ny skolevirksomhet, der lærere inntar stadig nye lederfunksjoner. Hvordan ledes skoler egentlig i dag? Kristin Helstad og Sølvi Mausethagen er redaktører og Helstad er gjest i denne episoden av Rekk opp hånda:Boka redegjør for og diskuterer fremveksten av nye og endrede lærer- og lederroller i skolen. Gjennom ti forskningsbaserte bidrag presenterer norske forskere og praktikere eksempler på hvordan nye roller utformes, og hv ...

2019-11-25 07:50 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 71: Inkludering i det digitale klasserommet med Ingvild Vikingsen Skogestad og Terje Pedersen

Rekk opp hånda har vært på SPOT-konferansen og snakket med kloke skolefolk om det digitale klasserommet.Fra scenen snakket vi med Ingvild Vikingsen Skogestad og Terje Pedersen. Skogestad er avdelingsleder og koordinator for Digg Læring på Knappskog barneskule utenfor Bergen. Pedersen er lærer ved Rothaugen ungdomsskole i Bergen. Begge har et stort engasjement for det digitale klasserommet, inkludering og de stille elevene. Vi snakker om de erfaringene de har gjort seg i denne episoden av Rekk opp hånda:Begge er opptatt av de stille elevene og å få fram elevens stemme i klasserommet.- Målet er ...

2019-11-19 16:41 Fagfornyelsen: Nye læreplaner - lettere å finne fram!

Denne uka ble de nye læreplanene presentert av kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Opptak fra pressekonferansen kan du se her.Noe av det som mange har vært spente på er om antallet kompetansemål faktisk går ned. Og det har heldigvis skjedd. For eksempel går antall kompetansmål i norsk ned fra 161 til 95, i samfunnsfag fra 103 til 62 og i KRLE fra 129 til 41. Det er bra, men vil det endre praksis i klasserommet? Det gjenstår å se.Jeg har ikke lest gjennom alle kompetansemålene i hvert enkelt fag, eller sett på sammenhengen mellom kjerneelementene og de tverrfaglige temaene. Så dette er ingen kri ...

2019-11-18 13:03 Jan Tore Sanner legger frem de nye læreplanene - pressekonferanse (video)

Et problem med alle reformer er at de ofte ikke blir gjennomført slik de var tenkt. Felles for de siste skolereformen er at de hevder at det vi har nå ikke lenger er akseptabelt og at den vi får nå garanterer for at alt skal bli bedre. Men vi vet jo ikke hvilke konsekvenser den nye reformen vil få før det har gått en stund. Forskerne sier ofte at det tar mellom 10 og 15 år før reformene setter seg. Derfor er jeg veldig spent på hvordan det vil gå med Fagfornyelsen.Nå er det "bare" 13 år siden K'06 og Fagfornyelsen er på vei inn i skolen. I dag presenterte Jan Tore Sanner de nye læreplanene på ...

2019-11-18 07:19 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 70: Lærerengasjement og fagforeningsarbeid med Thom Jambak

Hvorfor skal lærere organisere seg i fagforeninger? Hvilken innflytelse har egentlig lærere på skolens utvikling? Thom Jambak ble som nyansatt lærer vervet som tillitsvalgt, og sitter nå i sentralstyret i Utdanningsforbundet.- Utdanningsforbundet gir profesjonen mulighet til å gjøre det profesjonen mener er best, sier Thom Jambak. Lærernormen er et godt eksempel på at man faktisk får gjennomslag gjennom arbeid i fagbevegelsen.Lærerne er den yrkesgruppen som var mest aktiv ved kommunestyre- og fylkestingvalget tidligere i høst. Over 6000 lærere stilte til valg.- De som blir lærere er samfunnsen ...

2019-11-11 06:36 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 69: Vold i skolen med Clemens Saers

Hvilket rettsvern har lærere? Clemens Saers ble nesten drept av en elev i klasserommet 2014. I de to påfølgende rettsakene hvor han krever at Oslo kommune skal ta ansvar som arbeidsgiver, har han stått helt alene. Clemens Saers forteller sin historie i denne episoden av Rekk opp hånda:Har du opplevd å bli fratatt undervisningen i klasser på grunn av anonyme klager? Er du en av de 10% av norske lærere som hvert år blir utsatt for vold på jobb? Vi håper du hjelper oss å sette dette temaet på dagsorden. Clemens Saers kjører en ensom sak i rettsvesenet for å få arbeidsgiver til å ta ansvar, etter ...

2019-11-04 08:19 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 68: Vurdering i fagfornyelsen med Steffen Handal

Er det for mye fokus på vurdering i skolen i dag? Og vil fagfornyelsen bidra positivt eller negativt til god vurderingspraksis i fremtidens skole? I serien av våre spesialsendinger om fagfornyelsen, snakker vi denne gang om vurdering. Gjest er leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal. Hør episoden her: I fagfornyelsen har underveisvurdering kommet med som en del av de fagspesifikke læreplanene. Hensikten er å støtte opp under elevenes dybdelæring, motivasjon og mestring og dessuten tydeliggjøre progresjonen i læreplanen.- Det er et kjempespennende grep, sier Steffen Handal, men også det av ...

2019-10-28 09:49 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 67: Hvordan bruke drama i yrkesfagopplæringen? Kine Grønning Kraft

Da Kine Grønning Kraft fikk elever fra blomsterdekoratørlinja i praksis, oppdaget hun at de trengte å lære mye om kommunikasjon og kroppsspråk i arbeidet med kunder. I bacheloroppgaven sin utviklet hun en metode for opplæring i dette, som nå har blitt til et systematisk årshjul for bruk av drama på yrkesfag. Hør episoden her:Denne gangen undersøker vi hvordan du kan bruke drama som metode på yrkesfag.- Kommunikasjon styrker samarbeid, sier Kine Grønning Kraft. For å få til dette på en skole, må delingskulturen være sterk. Det er den på Edvard Munch videregående skole, der Grønning Kraft jobber ...

2019-10-26 12:09 Konferanse: Karriereveiledning i skolen - elever i riktig retning

Konferansen "Karriereveiledning i skolen" går av stabelen på Gardermoen 7. og 8. mai 2020.Program og påmelding finner du her. NB: Redusert deltakeravgift ved påmelding før 15. januar 2020!Konferansen vil sette fokus på muligheter og metoder innen karriereveiledning i skolen. Målgruppe for konferansen er karriereveiledere, rådgivere, spesialpedagoger, lærere og ledelse i grunnskole og videregående skole.På programmet finner du kunnskapsrike mennesker med ulike vinklinger knyttet til veiledning.Anne Holm Nordhagen fra Universitetet i Sørøst-Norge snakker om hvordan visjonen om karriereveiledning ...

2019-10-21 09:22 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 66: Dybdelæring i fagfornyelsen med Kathinka Blichfeldt

Fire ganger i løpet av høsten tar vi med oss mikrofoner ut av studio og inviterer en interessant gjest til en matnyttig frokostsamtale om et tema som opptar oss alle for tiden, nemlig fagfornyelsen. Arrangementene finner sted på Gyldendalhuset.Hvorfor er profesjonsfellesskapet viktig i en lærende organisasjon? Og samtidig en forutsetning for dybdelæring i skolen? Dette snakker vi med Kathinka Blichfeldt om i denne episoden av Rekk opp hånda. Hør episoden her:I første runde snakket vi med Judith Klein om de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen. Den episoden hører du her.I neste runde skal vi sn ...

2019-10-14 15:52 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 65: Å lykkes med det digitale klasserommet med Simen Spurkland

Hvordan skal vi lykkes med det digitale klasserommet? iPad og nettbrett i klasserommet er en het potet og mange har sterke meninger om den pedagodiske nytteverdien. Simen Spurkland har brukt iPad i undervisningen i en årrekke og er meget positiv:- Dine egne kreative begresninger er de eneste begrensningene, sier han. I denne episoden av Rekk opp hånda ser vi nærmere på det positive med nettbrett i klasserommet og litt om det negative. Hør episoden her:Simen Spurkland savner ikke tiden foran kopimaskinen. Digitale verktøy gjør at du kan strukturere arbeidet på en forutsigbar måte. En 14-åring e ...

2019-10-07 08:17 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 64: Fremtidens skole med Alida de Lange D'Agostino

- Å se hele eleven er det viktigste, sier Alida de Lange D'Agostino. Hun er leder av Elevorganisasjonen. Skolen skal ikke være et venterom for voksenlivet, mener hun. Livet foregår også på skolen. Der skal vi lære om oss selv og fremtiden og verden. Vi snakker om fremtidens skole i denne episoden av Rekk opp hånda. Hør episoden her: Denne episoden er spilt inn på Gyldendals Symposium 2019 – Å skape et godt liv for seg selv. Det ble arrangert 19. september 2019 på Gyldendalhuset i Oslo.Med implementeringen av Fagfornyelsen kommer nye læreplaner i alle fag for grunnskole og videregående skole fr ...

2019-10-01 11:37 Undervisningsopplegg: TV-aksjonen 2019

TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Årets aksjon går av stabelen søndag 20. oktober. I samarbeid med Salaby fra Gyldendal har Care Norge laget et undervisningsopplegg som du fritt kan bruke. De er delt inn med opplegg for 1. og 2. klasse, 3. og 4. klasse, 5. til 7. klasse og ungdomsskolen. Oppleggene finner du her.Det er både gøy, tverrfaglig og dekker flere kompetansemål i skolen – og det er som va ...

2019-09-30 07:41 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 63: Livsmestring med Leo Ajkic

Leo Ajkic har hatt en oppvekst på flukt og har gått på åtte skoler på tolv år. Det har ikke bare vært lett.- Selv om jeg synes ting var lett, greide jeg ikke fokusere, sier Leo Ajkic.- Skole var viktig og jeg visste det. Jeg trodde det var min utvei i dette landet til å bli noe, skape en fremtid. Så så jeg at jeg sakte og sikkert begynte å forfalle, sier han.Vi snakker med Leo Ajkic om oppvekst på flukt, skole, livsmestring og om hvordan man kan klare seg i livet til tross for store utfordringer i denne episoden av Rekk opp hånda. Hør episoden her:Leo Ajkic er kjent fra en rekke program på rad ...

2019-09-23 08:47 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 62: Underveisvurdering uten rettebunker med Elin Normand

- Det er meningsløst å jakte etter feil i elevenes arbeider, sier lærer Elin Normand. Underveisvurdering er ferskvare. Gode relasjoner mellom lærer og elev er selve fundamentet i læringen som foregår i klasserommet. Vi snakker om vurdering uten rettebunker og gode relasjoner med elevene i denne episoden av Rekk opp hånda. Hør episoden her: Elin Normand er lærer ved Hoppensprett ungdomsskole i Jessheim og har 15 års erfaring i ungdomsskolen. Fagene hennes er først og fremst norsk og KRLE. Fra august 2019 er hun ansatt som lærerspesialist samme sted og hun tar parallelt masterutdanning som lærer ...

2019-09-22 12:00 Kampen om oppmerksomheten (video)

Tristan Harris er tidligere design ethicist hos Google. Der jobbet han med hvordan de kunne styre tankene til folk innenfor etiske rammer.Det er faktisk sånn at noen få mennesker i noen få teknologiselskap styrer hvordan vi tenker (selv om du ikke liker at det er sånn). Og det er faktisk sånn at disse folka utvikler teknologien i bestemt retning. Noen kaller det anbefalingsteknologi. Du synes kanskje det ikke er så farlig at YouTube viser deg hvilken video du skal se etter den du allerede har sett. Eller at feeden på Facebook er som den er. Eller hvilken artikkel som er den neste du skal lese. ...

2019-09-17 17:19 10 nettsteder med bilder du kan bruke fritt

Bruk av bilder i elevarbeider har fått mindre oppmerksomhet enn bruk av tekster. Når det gjelder tekster blir det fort pratet om plagiat og at å kopiere tekster er ulovlig. Men det er faktisk ulovlig å bruke bilder uten avtale også. Som lærer er du nødt til å sette deg inn i spørsmål som har med opphavsrett å gjøre.Fotografier er omfattet av Åndsverkloven. Et fotografi kan ikke kopieres eller publiseres uten samtykke fra fotografen eller den som fotografen har overdratt sine økonomiske rettigheter til. Vanligvis blir slikt samtykke gitt mot betaling.Bilder du finner tilfeldig på nett er genere ...

2019-09-16 10:03 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 61: Escape Room som metode med Eric Torsøe

Eric Torsøe og kollegaene ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik har tatt i bruk Escape Room som metode i undervisningen. Nå kurser han andre lærere og skoleledere i metoden.Escape Room kan både ha "softs skills" som samarbeidslæring og kommunikasjon i sentrum, og fylles med pensumlrelatert innhold. Det gir dybdelæring og en arena for tverrfaglighet, og er skreddersydd for de kravene som fagfornyelsen stiller. Hør episoden her: Eric Torsøe er lærer ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Han underviser i fag som engelsk, historie, religion, etikk, og medier og kommunikasjon. Ha ...

2019-09-09 07:43 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 60: Osloskolen med Marte Gerhardsen

- Det viktigste er læring, sier Marte Gerhardsen. Hun tok over som direktør i Utdanningsetaten etter Astrid Søgnen rett før sommerferien. Vi spør: Hva er status for ytringsfriheten til lærerne? Hvilke tre ting er hun mest opptatt av som utdanningsdirektør? Hør episoden her: Marte Gerhardsen er er direktør i Utdanningsetaten i Oslo og overtok etter Astrid Søgnen som hadde ledet etaten i 18 år. Hun er en "norsk statsviter og byråkrat" står det på WikiPedia. Har var divisjonsdirektør i Helsedirektoratet før hun tok over jobben som utdanningsdirektør før sommeren. Hun har tidligere vært daglig led ...

2019-09-07 08:15 Gjesteblogg: Den tause høsten. Av Hanne Westrum Hvammen

Den tause høstenAv Hanne Westrum HvammenDen myndige, uredde lærerstemmen høres stadig sjeldnere i offentligheten og på skolenes møteværelser. Det er på tide noen roper varsku. I 1962 skrev Rachel Carson "Den tause våren" - en bok som omhandlet sammenhenger mellom økt bruk av plantevernmidler og negative konsekvenser for dyreliv; illustrert med tapet av fuglesang. I dag står vi ovenfor et skolesystem der ukritisk bruk av nyliberale styringsideologier truer lærerstemmen. For å parafrasere Rachel Carson: "Denne uvante tausheten, utslettelsen av de mangfoldige kritiske stemmene som lærerne har git ...

2019-09-04 12:13 Rekk opp hånda på SPOT-konferansen 2019

SPOT 2019 arrangeres 13. og 14. november på The Qube på Gardermoen.Rekk opp hånda er med på programmet: Vi snakker med Ingvild Vikingsen Skogestad og Terje Pedersen om fagfornyelsen, teknologi og spesialpedagogikk i fremtidens skole. Håper vi ses der!Program og påmelding finner du her.SPOT er Statpeds årlige konferanse om spesialpedagogikk og teknologi.SPOT er en praktisk konferanse som skal inspirere, gi oversikt, øke kompetansen og være en plass for å dele erfaringer. Konferansen er for deg som bruker teknologi i opplæringen. Den er for lærere, barnehagelærere, PPT, skoleledere, fagpersoner ...

2019-09-02 07:39 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 59: Fagfornyelsen: Tverrfaglige temaer med Judith Klein

- Tverrfaglige temaer er hele skolens anliggende, sier Judith Klein. Alle læreplangruppene brukte mye tid på å få med de tverrfaglige temaene i de ulike fagene. Oppgaven i tverrfaglig gruppe var å få læreplanverket til å henge bedre sammen. Dette har blitt overkjørt av Kunnskapsdepartementet, ifølge Klein. Vi snakker om fagfornyelsen og tverrfaglige temaer i denne episoden av Rekk opp hånda. Hør episoden her:Rekk opp hånda LIVE på GyldendalhusetFire ganger i løpet av høsten tar vi med oss mikrofoner ut av studio og inviterer en interessant gjest til Gyldendalhuset i Oslo sentrum for en matnytt ...

2019-09-01 15:12 Serie på NRK Super: Ikke spør om det

"Ikke spør om det" er en serie produsert av NRK Super. Den handler om grupper av mennesker som blir stigmatisert. Meningen med serien er å få svar på spørsmålene du ikke tør å stille. Det har de lykkes veldig godt med - anbefales!I hver episode svarer flere mennesker på anonyme spørsmål om å være kortvokst, å være født i feil kropp, ha tourettes syndrom eller å være rullestolbruker.Heidi Rosander var med i episoden som handler om overvekt. På bloggen sin skriver hun at "det er jo et faktum at det er mange myter rundt overvekt, det er nok mange spørsmål en del ønsker å stille, men som aldri bli ...

2019-08-26 07:43 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 58: Dybdelesing med Marte Blikstad-Balas

Forskere i USA har funnet ut at når vi leser mye bare skjerm, så vil vi forvente avbrudd, forstyrrelser og kortere tekster også når vi leser på papir. Typisk for skjermlesing er at det er mye avbrudd hele tiden. Hvordan påvirker dette undervisningen i klasserommet? Vi snakker om dybdelesing med professor Marte Blikstad-Balas ved Universitetet i Oslo i denne episoden av Rekk opp hånda. Hør episoden her:Marte Blikstad-Balas er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Faglige interesser er blant annet literacy, lesing, skriving, digitale medier, klass ...

2019-08-23 11:39 Rekk opp hånda LIVE: Fagfornyelsen

Velkommen til innspilling av podkasten Rekk opp hånda på Gyldendalhuset! Fire ganger i løpet av høsten tar vi med oss mikrofoner ut av studio og inviterer en interessant gjest til en matnyttig frokostsamtale om et tema som opptar oss alle for tiden, nemlig fagfornyelsen. Vi sørger for faglig påfyll, kaffe og croissanter – og du får forhåpentligvis en god start på dagen. Dørene åpner klokka 0800, opptaket av podcast-episoden starter 0830 og skal være ferdig til 0900.Fredag 30. august: Vi snakker med Judith Klein om de tverrfaglige temaene i fagfornyelen. Judith Klein er medlem i tverrfaglig gru ...

2019-08-23 08:56 Statped på Arendalsuka 2019 (video)

Statped hadde seks arrangement under Arendalsuka 2019. Jeg deltok som møteleder på to av arrangementene. Du kan se opptak fra begge to under: Spill og gaming som verktøy for inkludering?Spill og gaming er omdiskutert, men har vist seg å inneholde interessante muligheter når det gjelder læring og skole. Kan dette være viktige virkemidler å ta i bruk for å skape motivasjon, hindre frafall og utenforskap?Medvirkende: Martin Johannessen, ansvarlig for Podcasten Rekk opp håndaEspen W. Langbråten, Statped læringsressurser og teknologiutviklingMorti Kvisvik, Spillhuset i Bærum kommune og foredragshol ...

2019-08-19 13:17 Ny dokumenter: "Våre håpefulle": én klasse - ti år - tolv skjebner

"Våre håpefulle" er en dokumentarfilm og TV-serie fra regissør Guro Saniola Bjerk, produsert av Spætt Film AS og produsent Håvard Wettland Gossé. TV-serien har premiere på TV2 i august og vil bli vist i tre episoder. Dette er dokumentaren alle skolefolk må få med seg!Dokumentaren følger Morten og hans klassekamerater ved Seida skole fra 1. til 10. klasse.Fra elevenes perspektiv ser vi hvordan det er å vokse opp på en liten norsk skole – på godt og vondt.

2019-08-19 09:34 Podcast: Rekk opp hånda! ep. 57: Læringsteknologi i klasserommet med Ellen Romstad

Hva er egentlig et digitalt klasserom? Hvordan endrer digital læringsteknologi måten vi underviser på? Vi snakker med Ellen Romstad fra Høgskolen i Østfold. Hun har jobbet med edtech, apper og digital teknologi i en årrekke. Hør episoden her: Ellen Romstad er høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold. Hennes faglige interesser er blant annet IKT og læring i skole og barnehage, med tanke på digital didaktikk og undervisning og klasseledelse i teknologirike klasserom. Hun står også bak Facebook-gruppa DIS- data i spesialundervisningen! og Facebook-siden L1- Ellens beste skoleapper og litt til. Begg ...

2019-08-18 12:06 10 tips til en god skolestart for lærere

Skolestarten er rett rundt hjørnet. Tusenvis av barn skal begynne på skolen for aller første gang. Og tusenvis av andre skal fortsette der de slapp i juni. Alle sammen fortjener et trygt skolemiljø. Alle sammen fortjener et godt læringsmiljø. Alle sammen fortjener gode lærere.Her er mine 10 tips til en god skolestart for lærere:1. Vær blid og si hei! Et vennlig smil og et håndtrykk er det enkleste og beste trikset i boka for at folk skal føle seg sett. Hvis du føler deg sett allerede første skoledag er sjansen stor for at du føler deg sett de neste dagene også. Dessuten er det hyggelig.2. Vær ...

2019-08-17 11:55 Konferanse: Psykisk helse i skolen - 18. og 19. november 2019

Konferansen Psykisk helse i skolen arrangeres på Gardermoen 18. og 19. november 2019. Konferansen er et samarbeid mellom JobbAktiv og Lærerbloggen.Hele programmet finner du her. NB: Redusert deltakeravgift ved påmelding før 18. august!Konferansen tar for seg blant annet skolereformene de siste ti år, de nødvendige forutsetningene for god psykisk helse, og vil dessuten se nærmere på praktiske eksempler og løsninger.Her er en liten oversikt over noen av foredragene på konferansen:Knust av reformer?Grunnforutsetninger for god psykisk helse.Inkludering, vennskap og trygge relasjonerRegulering som ...

2019-08-12 07:03 Podcast: Rekk opp hånda ep. 56: Hukommelse med Ylva Østby

Ylva Østby er nevropsykolog og forfatter av boka "Å dykke etter sjøhester. En bok om hukommelse", som hun har skrevet sammen med Hilde Østby. Hvorfor husker vi noe, men glemmer noe annet? Er barn og ungdoms hukommelse annerledes enn hos voksne? Dette får vi svar på i denne episoden av Rekk opp hånda. Hør episoden her:Ylva Østby er nevropsykolog og forfatter. Hun har doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo der hun skrev oppgave om nevrokognitiv utvikling i barne- og ungdomsårene. Hun er nå postdoktor ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Hun har også skrevet boka "Å dykke ...

2019-08-10 09:35 Undervisningsopplegg: TV-aksjonen 2019 - Nå er det hennes tur

TV-aksjonen 2019: Hva betyr det at vi blir født med ulike utgangspunkt? Hvilke konsekvenser har det at noen diskrimineres – og hva kan vi oppnå hvis alle får de samme mulighetene? Undervisningsopplegget til årets TV-aksjon er underveis og handler om likestilling og kvinners rettigheter.Salaby - TV-aksjonen 2019 - undervisningsopplegg finner du herÅrets TV-aksjon går til CAREs arbeid for likestilling og kvinners rettigheter. Under slagordet "nå er det hennes tur" har årets aksjon som mål å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. I praksis vil det innebære å gi 400 ...

2019-08-07 14:04 Arendalsuka 2019

Arendalsuka finner sted neste uke og jeg skal være med for første gang i år. Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati. Hele programmet for Arendalsuka finner du her.Skole og skolepolitiske emner er en naturlig del av uka. Og det er mange ulike arrangement som dekker dette feltet ...

2019-08-02 10:36 Skolemat - en selvfølge på Nyskolen i Oslo

Debatten om skolemat blusser opp med jevne mellomrom uten at det blir noen endringer nasjonalt. Og nå er vi igang igjen. Forskere ved Universitetet i Agder slår fast at gratis skolemat utjevner sosiale forskjeller. Det burde være grunn til jubel, men ikke alle liker det forskerne har kommet fram til.Arbeiderpartiet jubler, mens Høyre heller vil snakke om flere og bedre lærere.– De viktigste funnene er at vi faktisk for første gang viser at et gratis skolemåltid i henhold til de norske kostrådene, virker sosialt utjevnende ved at elever med lavt utdannede foreldre spiser sunnere, sier Frøydis V ...

2019-07-03 15:37 Hva er dybdelæring? med Øystein Gilje (video)

I disse videoene presenterer faglig leder i FIKS, Øystein Gilje, begrepet dybdelæring. Han beskriver dette både som et pedagogisk og et didaktisk begrep. I tillegg til hvordan begrepet blir forstått i fagfornyelsen.Forelesningen ble holdt 5. mars 2019 i regi av FIKS  (forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen). Les mer om FIKS her. Se alle fire videoene om dybdelæring her.Øystein Gilje og Bjørn Bolstad var også vært gjester i Rekk opp hånda for å snakke om dybdelæring.- Dybdelæring som begrep er kjempeviktig for å bevisstgjøre når det er gode læringsprosesser i en time og gjennom e ...

2019-07-02 13:08 Lik Meg: en serie om popularitet og utfrysning

"Lik Meg" på NRK Super er en serie om popularitet og utfrysning. Det handler skadelig gruppedynamikk, om utestenging, blikking, baksnakking, ryktespredning – og annen mobbing. En serie om relasjoner på godt og vondt. Anbefales!Serien handler om bestevenninnene Oda og Arin som går i syvende klasse, men så får Arin nye venner. Den er en rå og hjerteskjærende serie om mobbing, utestengelse og vennskap. De både sloss og baksnakker hverandre.Den er mye mer kompleks enn det man forventer av en serie for 10-14-åringer. Eller det er kanskje er så kompleks og sammensatt å være ung i dag? Uansett er det ...

2019-06-28 09:34 Podcast: Formidling i klasserommet

Formidling er en viktig del av livet på skolen. Å formidle betyr egentlig å være et mellomledd. Det beskriver jobben i klasserommet ganske godt.- Fortellerkunsten har eksistert så lenge menneskene har eksistert. For vi har hatt behov for å kommunisere, sier Ine Mariel Solbakken. Hun er er leder og grunnlegger av fortellergruppa StorySquad. De viderefører og iscenesetter den muntlige fortellertradisjonen.Men selv om formidlingen er eldgammel, er begrepet ganske nytt. Fra og med 1990-årene begynte man å bruke formidling i alle mulige sammenhenger. I hverdagsspråket betyr formidling å være et bin ...

2019-06-27 10:20 Podcast: Hva vil det si å være lærer?

Lærere er ofte gjester i Rekk opp hånda. Det er fordi læreren har verdens viktigste yrke. Jobben går ut på å strekke og løfte elevene, trøste og bære - og hjelpe de å bli gode både faglig og sosialt. Men nå er det sommerferie og på tide å legge lene seg tilbake og legge beina på bordet. I disse tre episodene dykker vi ned i ulike aspekter av det å være lærer.Kontaktlærerrollen - med Heidi Granberg- Å være kontaktlærer er en fantastisk jobb, sier Heidi Granberg. Men vi har for liten tid og får ikke godt nok betalt. Bare tenk deg at du har personalansvar for tretti personer og bare 45 minutter a ...

2019-06-25 09:35 Barnas Valg 2019: Hvordan hadde Norge sett ut dersom barn fikk bestemme?

Barnas Valg er tilbake! Hvordan hadde Norge sett ut dersom barn fikk bestemme? Det får vi svaret på når Redd Barna og Nordic Screens for andre gang arrangerer et eget valg for barn.Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er et lokalvalg i Norge 9. september 2019. Ved valget skal det velges representanter til alle fylkesting og kommunestyrer i Norge.Barnas Valg er en digital plattform for barn og unge som presenterer demokrati, valg og Norges politiske system på en informativ, interaktiv og engasjerende måte. Her vil barn og unge få mulighet til å lære om det politiske systemet i Norge og de ul ...

2019-06-17 07:37 Podcast: Rekk opp hånda! Sommeravslutning del 2 med Jørgen og Martin og noen flere

Rekk opp håndas sommeravslutning fant sted på Uhørt i Oslo tirsdag 4. juni. Her kan du høre del 2. Vi tar en real evaluering av årets episoder. Vi får også noen fine replikker fra Heidi Granberg, Lisa Fröyland, Liv Anne Fossbråten, Ine Mariel Solbakken og Andreas Brekke. Hør episoden her:Rekk opp hånda har mye å feire dette halvåret. Vi har fått over 1100 følgere på Facebook-siden - og episodene er lastet ned over 170 000 ganger. Det har vi feiret med Napoleonskake!Tusen takk til alle som lytter og diskuterer og kommer med tips til tema og gjester. Vi kan allerede nå love at høsten vil by på g ...

2019-06-10 07:33 Podcast: Rekk opp hånda! Sommeravslutning del 1 med Elin Måge, Liv Anne Fossbråten og Thomas Løkka Andersen

Rekk opp håndas sommeravslutning fant sted på Uhørt i Oslo tirsdag 4. juni. I del 1 er Elin Måge, Liv Anne Fossbråten og Thomas Løkka Andersen gjester. Vi snakker om de ulike sidene ved læreryrket, om utfordringer, om dialog, om karakterfri vurdering og kroppsspråk. Hør episoden her:Hør også tidligere episoder med kveldens gjester:Thomas Løkka Andersen om læreryrket som omsorgsyrke- Mennesker er viktigere enn målstyring, sier kontaktlærer Thomas Løkka Andersen. Skal vi få til fag må det relasjonelle være på plass. Læring er betinget av trygghet og trivsel. Det er fundamentet for alt vi gjør i ...

2019-06-03 07:05 Podcast: Rekk opp hånda! Skoleutvikling med Øystein Gilje og Bjørn Bolstad

Hva er egentlig skoleutvikling? Vi får besøk av Øystein Gilje og Bjørn Bolstad fra Universitetet i Oslo for å snakke om FIKS. Det står for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen. Det handler om forskning, formidling, etterutdanning og skoleutvikling i denne episoden av Rekk opp hånda. Hør episoden her: Øystein Gilje (@ogilje) er førsteamanuensis på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (UiO). Han har skrevet bøker og artikler. Han ledet prosjektet Ark&App som ble avsluttet i 2016. Nå er han faglig leder for FIKS (forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen).Bj ...

2019-05-28 12:44 Konferanse: Fremtidens spesialundervisning 2019

Konferansen Fremtidens spesialundervisning 2019 er et samarbeid mellom JobbAktiv og Lærerbloggen. Den finner sted på Gardermoen 21. og 22. oktober 2019.Redusert deltakeravgift ved påmelding før 24. juni 2019.Nye sjanser for bedre læring. Får våre barn og unge de samme muligheter til å utvikle sitt potensial? Hva er de siste nyheter innen spesialundervisningen?Barna som blir født i år vil gå ut av grunnskolen våren 2035. Hvor trykker skoen for skolen? Hva skjer innen feltet spesialundervisning, særlig med tanke på NOU 2019:3 Nye sjanser – bedre læring — Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og ...

2019-05-27 09:17 Podcast: Rekk opp hånda! Har læreren blitt klassens klovn? Med Lisa Kara Fröyland

- Læreren skal være klasserommets fagperson, voksenperson og øverste myndighet, sier ungdomsskolelærer Lisa Kara Fröyland. I stedet har læreren tatt på seg rollen som underholder i klasserommet. Har læreren blitt klassens klovn? Vi setter lærerrollen under lupen i denne episoden av Rekk opp hånda! Hør episoden her: Lisa Kara Fröyland er ungdomsskolelærer i Osloskolen og underviser i en rekke språkfag. Hun hevder at læreren har påtatt seg rollen som underholder i en kronikk i Aftenposten. Det blir derfor tema i denne episoden av Rekk opp hånda.- Forskjellen på underholdning og det kreative er a ...

2019-05-20 15:40 Podcast: Rekk opp hånda! Dybdelæring med Øystein Gilje og Bjørn Bolstad

Alle snakker om dybdelæring, men er sjelden enige om hva det innebærer. Handler det om hvor lang tid du skal bruke på et fag? Eller handler det om hvordan elevene lærer? Vi snakker med Øystein Gilje og Bjørn Bolstad fra Universitetet i Oslo og finner ut hva det faktisk betyr. Hør episoden her: Øystein Gilje er førsteamanuensis på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (UiO). Han har skrevet bøker og artikler. Han ledet prosjektet Ark&App som ble avsluttet i 2016. Det prosjektet snakket vi om i en tidligere episode, som du kan høre her. Nå er han faglig leder for FIKS (forskning, innova ...

2019-05-18 11:36 Ny internasjonal skolestreik for klima 24. mai - hvordan skape varig miljøengasjement

Fredag 24. mai er det en ny global skolestreik for klimaet. I Norge blir det arrangert skolestreiker blant annet i Oslo, Trondheim, Stavanger, Bergen, Tromsø, Hamar, Skien, Drammen, Haugesund og Kongsberg. Flere andre byer er ventet å delta.Foreløpig er det varslet at det blir skolestreik over 1200 steder i 107 forskjellige land. Det er med andre ord et mektig engasjement som utspiller seg.Arrangørene mener at ungdommen ikke blir tatt på alvor av politikerne. Selv ikke etter at 40 000 norske barn og unge tok til gatene den 22. mars.Dette er skolestreikernes krav til regjeringen:Ingen flere utv ...

2019-05-16 11:15 Et grenseløst skoleprosjekt 2019

Leger uten grenser ønsker å invitere ungdomsskoler over hele landet til å delta i skoleprosjektet, Et grenseløst skoleprosjekt. Prosjektperioden er mellom 1. september og 1. desember.Alle som deltar i skoleprosjektet vil få besøk av en feltarbeider og alle kan delta i skoleprosjektkonkurransen om å konkurrere om årets Témoinage-pris hvor vinnergruppen får en drømmedag til Oslo.Om skoleprosjektetLæringsopplegget går ut på at ungdomsskoleelever får mulighet til å utvikle sin kritiske sans og forståelse av det moderne informasjonssamfunnet gjennom å drøfte og fordype seg i hvorfor noen land og kr ...

2019-05-13 09:54 Podcast: Rekk opp hånda! Skråblikk på læreren med Christian Mikkelsen

Dette er episode 50 av Rekk opp hånda! Da passer det bra å feire med et skråblikk på læreren. Hva er en typisk lærer? Hvordan kan man være morsom i klasserommet, uten å være klein? Komiker Christian Mikkelsen er gjest i denne episoden. Hør episoden her:Christian Mikkelsen er komiker og skuespiller og aktuell med humorserien Strømmeland på NRK TV sammen med Martin Beyer-Olsen. Gjennom uforutsigbare historier som nesten er fra virkeligheten tar de for seg dagens Norge, og harselerer med samfunnet vi lever i. Vi likte særlig godt sketsjen om anslagslæreren. Den er faktisk litt nærmere virkelighet ...

2019-05-07 12:24 Biblioburro: Biblioteket på eselryggen leverer bøker til vanskeligstilte barn i Colombia

Noen ganger er det bare en mann, et esel og noen bøker som skal til. Biblioteket på eselryggen organiseres av læreren Luis Soriano. Han (og eselet) har siden 1997 sørget for at bøker, leseglede og kunnskap kommer ut til vanskeligstilte barn på landsbygda i Colombia.Utgangspunktet hans var at barna ikke kunne gjøre leksene sine fordi de ikke hadde tilgang til bøker hjemme. Da lastet han eselet sitt med 70 bøker. Så red han ut fra hus til hus å lånte ut bøkene de trengte. De kunne låne romaner, leksikon og spenningsbøker.Men det har ikke bare vært lett. En gang ble han tatt til gissel av en para ...

2019-05-06 09:36 Podcast: Rekk opp hånda! Digitalisering av skolen, med Ulv Pedersen

- Digitaliseringen kan være svaret på mange av skolens utfordringer, sier Ulv Pedersen. Han er direktør i Gyldendal undervisning. De vil lansere heldigitale tilbud frem mot Fagfornyelsen i 2020. Alle digitale tilbud skal samles på ett sted; Skolestudio. Men de lar det være opp til skolene å bestemme hvor digitale de vil være. Hør episoden her: Ulv Pedersen er forlagsdirektør i Gyldendal undervisning. Allerede som elev slukte han den ene læreboka etter den andre. Han har fulgt utviklingen av læremidler og lærebøker tett de siste 30 årene. Fra M87 til Fagfornyelsen. Fra papir til skjerm. Han kom ...

2019-04-29 09:28 Podcast: Rekk opp hånda! Historiefortelling med Ine Mariel Solbakken

- Fortellerkunsten ble en åpenbaring for meg, sier Ine Mariel Solbakken. Hvilken betydning har historier og fortellerkunst i skolen? Og hva skjer egentlig når en skole blir invadert av en fortellerrazzia? Det snakker vi om i denne episoden av Rekk opp hånda. Hør episoden her:Ine Mariel Solbakken er leder og grunnlegger av fortellergruppa StorySquad. Sammen med Synne Marie Lillenes, Thea Madelen Petersen og Suzanne Øfjord viderefører og iscenesetter de den muntlige fortellertradisjonen. Solbakken har drevet med teater og musikk i flere år. Nå er hun PPU-student med drama som fag og er bare noen ...

2019-03-30 08:45 FNs bærekraftsmål 10: Redusere ulikhet i og mellom land

FNs bærekraftsmål 10 handler om å redusere ulikhet i og mellom land.Økonomisk vekst har bidratt til at flere land har blitt rikere. Dette fører ikke automatisk til mindre fattigdom. Vi må redusere ulikheter mellom land, og innad i land, for å kunne skape en bærekraftig utvikling.En rettferdig fordeling av et lands ressurser er nødvendig for å redusere fattigdom og skape stabile samfunn. Samtidig øker forskjellene mellom innbyggerne både i rike og fattige land. Det gjelder både ulikhet i inntekt og formue, og i tilgang til skole, helsehjelp og muligheter.Forskjellene mellom fattige og rike har ...

2019-03-25 09:35 Podcast: Rekk opp hånda! Delingskultur med Linn Vangen

- Vi må ha mer tid tilbake til læreren og til timene, sier Linn Vangen. Å lage gode undervisningsopplegg tar nemlig tid. Hvordan kan vi legge til rette for en delingskultur der gode opplegg brukes av mange? Det snakker vi om i denne episoden av Rekk opp hånda. Hør episoden her: Linn Vangen, også kjent som frk. linn fra bloggen med samme navn, jobber på barnetrinnet i Osloskolen. Hun har tidligere jobbet i forlagsverden som redaktør for matematikk og tverrfaglige læreverk. Hun kommer til oss for å snakke om delingskultur blant skolefolk.Her kan du høre alle episodene av Rekk opp hånda!- Når jeg ...

2019-03-23 09:07 FNs bærekraftsmål 9: Solid infrastruktur og innovative løsninger

Solid infrastruktur og innovative løsningerFNs bærekraftsmål 9 handler om å bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.Investeringer i transport, vanningssystemer, energi og informasjonsteknologi er helt avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling.- Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Infrastruktur er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet, og for forbedringer i utdannings- og helsetilbud, mener FN.Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse miljømessige ...

2019-03-18 11:55 Podcast: Rekk opp hånda! Kontaktlærerrollen med Heidi Granberg

- Å være kontaktlærer er en fantastisk jobb, sier Heidi Granberg. Men vi har for liten tid og får ikke godt nok betalt. Bare tenk deg at du har personalansvar for tretti personer og bare 45 minutter avsatt i uka til å utføre jobben? Sånn er hverdagen til mange kontaktlærere. Hør episoden her:- Å ikke bli sett av læreren sin er forferdelig, sier Heidi Granberg. Det viktigste i jobben er å se elevene, selv om det ikke er mange nok timer i uka til å gjøre akkurat det.- Kontaktlæreren får stadig fler oppgaver, stadig flere funksjoner. Vi har så mange oppgaver at tiden ikke strekker til, sier hun. ...

2019-03-15 19:04 FNs bærekraftsmål 8: Bærekraftig økonomisk vekst og anstendig arbeid for alle

Bærekraftig økonomisk vekst og anstendig arbeid for alleFNs bærekraftsmål 8 handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en av de største utfordringene for alle land fram mot 2030.Lønnet arbeid reduserer fattigdom langt mer effektivt enn pengeoverføringer. Trivsel på jobb ...

2019-03-11 13:31 Podcast: Rekk opp hånda! - Mennesker er viktigere enn målstyring, sier Thomas Løkka Andersen

- Mennesker er viktigere enn målstyring, sier kontaktlærer Thomas Løkka Andersen. Skal vi få til fag må det relasjonelle være på plass. Læring er betinget av trygghet og trivsel. Det er fundamentet for alt vi gjør i skolen. Men det relasjonelle drukner i målstyring. Og politikerne er mer opptatt av synsing og snarveier. Hør episoden her:Thomas Løkka Andersen jobber på Nordre Modum ungdomsskole i Buskerud fylke og er kontaktlærer på 10. trinn. I februar skrev han om læreryrket som et omsorgsyrke i en kronikk i Aftenposten.- Betydningen av relasjonell klasseledelse er jo godt dokumentert, men de ...

2019-03-08 08:47 FNs bærekraftsmål 7: Vannkraft, vindkraft, solkraft - ren energi til alle

Vannkraft, vindkraft, solkraft - ren energi til alleFNs bærekraftsmål 7 handler om å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.Tilgang til energi står i sentrum av så nær som alle utfordringer og muligheter vi møter i dag. Det kan dreie seg om jobber, sikkerhet, klimaendringer, matproduksjon eller muligheter for økt inntekt. Det vi må få orden på aller først, er hva som er ren energi og hva som ikke er det.Energi er den største bidragsyteren til klimaendringer, gjennom utslipp av CO2 og andre klimagasser. Løsningen er fornybar energi som vannk ...

2019-03-05 08:59 Onsdag 6. mars fyller periodesystemet 150 år!

Onsdag 6. mars fyller periodesystemet 150 år. Universitetet i Oslo har laget et interaktivt periodesystem. Når du trykker på hvert av grunnstoffene kommer du videre til all relevant informasjon som oppdagelse, anvendelse, historie, om det finnes i kroppen eller fremstilling.Se det interaktive periodesystemet her.Universitetet i Nottingham har også laget fantastiske opplegg for periodesystemet. Der kan du lære om hvert enkelt element gjennom videoer. I videoene diskuteres alt mulig som har med det enkelte grunnstoffet å gjøre; anvendelse i hverdagen, oppdagelsen av det, hvordan det reagerer i u ...

2019-03-04 09:38 Podcast: Rekk opp hånda! - Engasjementet må vekkes, sier Trond Andreassen

Se for deg at du har 90 elever i klassen, og bare én bok på deling. Dette er situasjonen i Malawi. I Malawi er halvparten av befolkningen under 15 år. Behovet for lærebøker er derfor enormt. Trond Andreassen jobber for at gode lærebøker kommer helt fram til elevene i klasserommet. Dette er et viktig arbeid i et land der boknøden er kolossal. Hør episoden her: Trond Andreassen har vært generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter og overssetterforening (NFFO) i en årrekke, og er nå internasjonal sekretær i organisasjonen. Han har jobbet i forlag, og skrevet bok om norsk bokbransje.Han leder nå ...

2019-03-02 15:08 FNs bærekraftsmål 6: Å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

Å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alleFNs bærekraftsmål 6 handler om å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.Alle må ha tilgang til rent vann hvis vi skal oppnå bærekraftig utvikling. Det finnes nok ferskvann på planeten, men dårlig økonomi og manglende infrastruktur står ofte i veien.Likevel dør mange millioner mennesker hvert å av sykdommer de får av å drikke skittent vann eller fordi de ikke har toaletter. De fleste av disse menneskene er barn.- Korrupsjon kan av ulike grunner være årsak til van ...

2019-02-25 09:50 Podcast: Rekk opp hånda! - Tenk stort, sier Agathe Waage

- Sykt fett om vi fikk til en skole på elevenes premisser, sier Agathe Waage. Hun er leder i Elevorganisasjonen og er gjest i denne episoden av Rekk opp hånda! Hør episoden her: Elevorganisasjonen har litt over 400 medlemsskoler, med omlag 170  000 elever. De er dermed den største ungdomsorganisasjonen i Norge. Det er også Elevorganisasjonen som organiserer Operasjon Dagsverk.- Jeg synes det er viktig at man får makt over eget liv. Det er mange mennesker der ute som dessverre ikke har muligheten til å snakke om hvordan de har det, og ikke har muligheten til å påvirke sin egen hverdag. Og derfo ...

2019-02-22 11:38 FNs bærekraftsmål 5: Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling

Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stillingJeg fortsetter serien om FNs bærekraftsmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Alle målene er like viktige, og alle målene må ses i sammenheng med hverandre.FNs bærekraftsmål 5 handler om likestilling mellom kjønnene. Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv. Kvinners tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeid og juridiske rettigheter er nødvendig for å skape utvikling i et l ...

2019-02-18 11:35 Podcast: Rekk opp hånda! Kart i klasserommet med Andreas Brekke

En av de mest leste kronikken de siste ukene er skrevet av Andreas Brekke og handler om kartene som forsvant fra klasserommene. Vi plukker opp tråden og fortsetter samtalen i denne episoden av Rekk opp hånda. Og selvfølgelig handler det om mer enn bare kart og terreng.– Kartet trengs for å oppøve respekt for de som har levd, elsket, dødd og gjort så godt de kunne for at vi som lever i dag skal få muligheten til å videreføre denne enestående arven til våre egne barn, skriver Andreas Brekke i VG-kronikken.Hør episoden her: Følg Rekk opp hånda! på Facebook!Foto: Magnus Andersen / Både Og

2019-02-15 12:14 FNs bærekraftsmål 4: God og rettferdig utdanning til alle

God og rettferdig utdanning til alleFNs bærekraftsmål 4 handler om å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle mennesker.For å lykkes med arbeidet når det gjelder bærekraftsmålene, er det viktig å undervise i hva det betyr. Derfor starter jeg alle innleggene med noen generelle betraktninger.Definisjonen på bærekraftig utvikling blir som regel beskrevet som “utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov”.Men for å komme litt mer under huden på det egentlig innebære ...

2019-02-11 12:03 Podcast: Rekk opp hånda! Sosial kompetanse med Terje Ogden

- Med de mest ufordrende elevene jobber man på samme måte som med andre elever. Man bruker bare lengre tid, sier ukens gjest i Rekk opp hånda.Du kjenner ham kanskje som Ogden, T. (2015), for han er ikke til å komme utenom hvis man leser eller skriver om skole og pedagogikk. I virkeligheten heter han Terje og gir oss en inspirerende innføring om lærerrollen gjennom 50 år - og en rekke gode råd om hvordan håndtere vanskelige situasjoner med elever. Terje Ogden er forskningsdirektør ved Nasjonalt institutt for barn og unge (NUBI). Han er også professor ved Psykologisk institutt ved Universitet i ...

2019-02-08 12:04 FNs bærekraftsmål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle mennesker

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle menneskerAlle skoler må forholde seg til FNs bærekraftsmål på en eller annen måte. FNs bærekraftsmål gjelder for alle overalt i verden og skal nås innen 2030. Denne videosnutten forklarer kort hva det går ut på.FNs bærekraftsmål 3 handler om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle mennesker, uansett alder. Det har en rekke delmål som å redusere mødredødligheten, stanse epidemier og sikre gode helsetjenester og vaksine til alle over hele verden.Store og omfattende mål med andre ord. Det første vi må gjøre i klasserommet er å få oversikt ...

2019-02-04 12:18 Podcast: Rekk opp hånda! Karakterfri underveisvurdering med Elin Måge

- Heller respons enn karakterer, sier Elin Måge. Det gir mer tid til kreativitet og til å lage ting. Elin Måge er lærer på Bjørnegård ungdomsskole i Bærum. Hun kommer til oss for å prate om karakterfri underveisvurdering og bruk av video i klasserommet. Hør episoden her!Følg Elin Måge på Facebook, Instagram og YouTube!Foto: Magnus Andersen / Både Og

2019-02-02 08:56 FNs bærekraftsmål 2: Rettferdig fordeling gir mat til alle - å utrydde sult

Rettferdig fordeling gir mat til alle - å utrydde sultÅ utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk er bærekraftsmål nummer 2. Sult og manglende matsikkerhet rammer flere mennesker enn fattigdom. Mens ca 750 000 millioner lever under fattigdomsgrensa, er det over 800 000 millioner mennesker som er rammet av sult. Nesten 2 milliarder mennesker opplever i perioder manglende matsikkerhet. Det produseres faktisk nok mat til alle i verden, men omfordelingen i verden er skjev. Det betyr derfor at løsningen på sultproblemet i stor grad er politisk.Selv om vi ikk ...

2019-01-29 12:01 Podcast: Rekk opp hånda! Ny episode og ny programleder

Podcasten Rekk opp hånda! er tilbake etter en liten ferie. Janne Rønningen har slutta. Med oss på laget videre har vi fått selveste Jørgen Moltubak. Han er lærer på videregående, kursholder og forfatter av flere bøker, blant annet "Gnistrende undervisning". Vi fortsetter med nye episoder hver mandag framover og vi har mange spennende navn på gjestelista.Gjest i første episode er Kjell Evensen. Han er lærer i KRLE, kroppsøving og samfunnsfag. Han sitter også i læreplangruppa for samfunnsfag i forbindelse med Fagfornyelsen som går inn i sluttspurten denne våren.- Fagene har ikke en plass i skole ...

2019-01-26 09:33 FNs bærekraftsmål 1: Den siste milliarden: Å utrydde fattigdom

Den siste milliarden: Å utrydde fattigdomNår du skal undervise i FNs bærekraftsmål må du først forklare for elevene hva bærekraftsmålene er, hva de prøver å oppnå og når det skal være gjort.Kort fortalt kan man si at det er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det er til sammen 17 mål. Les mer om bakgrunnen til FNs bærekraftsmål her. Jeg kommer til å skrive ett innlegg for hvert mål i løpet av våren. Følg med!Det neste du må gjøre er å forklare de enkelte bærekraftsmålene. I mål 1, som handler om å utrydde fattigdom, må de d ...

2019-01-16 16:42 Spennende ny videoserie fra Edutopia: How Learning Happens

Kjenner du til nettstedet Edutopia? Hvis ikke er det bare å gyve løs. Her finner du mye god og nyttig informasjon om skole og utdanning. Du finner mange spennende artikler, og nå altså denne nye serien med videoer som heter "How Learning Happens".I denne videoserien undersøker de hvordan lærere kan veilede alle elever, uansett utgangspunkt, for å bli produktive og engasjerte elever i klasserommet. Med over 20 videoer er dette det klart mest ambisiøse prosjektet deres til nå. Videoene kan være fine å bruke i planlegging av undervisning, men også i fellestiden for å bevisstgjøre lærerne om ulike ...

2019-01-13 08:48 Skolemiljøkonferansen 2019 - om folkehelse, livsmestring og medborgerskap

Skolemiljøkonferansen 2019 er et samarbeid mellom Lærerbloggen og JobbAktiv og finner sted på Gardermoen 9. og 10. mai.Program og påmelding finner du her.På konferansen samler vi de beste fagfolka som til sammen dekker et stort område innenfor emner som har med barnas skolehverdag og skolemiljø å gjøre:Trond Haukedal:Generasjon Prestasjon - et foredrag om ungdom, press og psykisk helseDagens ungdom opplever press fra alle arenaer om å prestere. De er fostret opp på ideen om at de kan bli hva de vil, at alt er mulig og at de lever i en tid der det ikke finnes noen grunner til å klage. Alt er op ...

2019-01-02 09:40 Montessoripedagogikk – en utdanning for fremtiden. Av Nina Johansen

Montessoripedagogikk – en utdanning for fremtidenAv Nina Johansen"Establishing lasting peace is the work of education; all politics can do is keep us out of war.”Maria MontessoriDet vi i dag kaller montessoripedagogikken oppsto på begynnelsen av 1900-tallet, da den Italienske legen og forskeren Maria Montessori ved tilfeldigheter begynte å jobbe med barn. Montessori skrev en rekke bøker om sine erfaringer og observasjoner av barn, og hun utformet den pedagogiske metoden som siden har fått hennes navn. Hun grunnla utdannelsessentra for lærere og holdt forelesninger over hele verden.Maria Montes ...

2018-12-16 09:38 For å motivere elever må du være motivert selv

Motiverte elever har alltid lyst til å lære. Motiverte elever er utholdende. De er nysgjerrige på nye utfordringer, og de er ofte bevisste både på selve resultatet og læringsprosessen. Det store spørsmålet er hvordan motiverer jeg elevene? Hvordan motiverer jeg de såkalt svake, de sterke, de midt i mellom, de som ikke kan lese, de som helst skulle vært et annet sted og de som ikke klarer å komme seg til skolen?En definisjon på motivasjon sier at det er “de biologiske, psykologiske og sosiale faktorene som aktiverer, gir retning til og opprettholder atferd i ulike grader av intensitet for å opp ...

2018-12-15 11:35 Positivt elevsyn

En bærebjelke i alt pedagogisk arbeid er at vi har et positivt elevsyn. At vi ser på elevene som positive og viktige bidragsytere til et godt læringsmiljø og et godt skolemiljø. For å lykkes med dette må vi inkludere alle elevene i undervisningen. Våre positive forventninger til elevene kan være med på å gi dem den motivasjonen de trenger i klasserommet. Et positivt elevsyn teller mer enn alle studiepoeng til sammen.Et positivt elevsyn betyr også å møte elevene med respekt. Det kan du gjøre ved å være bevisst ditt eget kroppsspråk, stemmebruk, språkbruk og ikke minst din egen holdning til elev ...

2018-12-07 10:57 Boktips: "Motivasjon i matematikk". Av Kjersti Wæge og Mona Nosrati

Boka Motivasjon i matematikk (Universitetsforlaget, 2018) av Kjersti Wæge og Mona Nosrati er en inspirerende bok. De gir en grundig og tilgjengelig oversikt over sentrale aspekter ved motivasjon som er basert på mange års internasjonal forskning.Boka er full av eksempler fra barnetrinnet og opp til videregående. Og samtaler med elever blir hele tiden brukt underveis for å illustrere teoriene i praksis. Du får også en oversikt over nyere forskning på betydningen av motivasjon for læring i matematikk.– Bildet av menneskers læringsprosesser er svært komplekse, men samtidig utrolig spennende. I de ...

2018-11-26 10:02 Podcast: Rekk opp hånda! Ep. 34: Skoleforskning med Marte Blikstad-Balas

Hva er egentlig skoleforskning? Hva er forskjellen på forskningsbasert og evidensbasert undervisning? Hvordan påvirker dette lærerens arbeid i klasserommet? Vi prøver å finne ut av dette sammen med Marte Blikstad-Balas. Hun er skoleforsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO. Hør episoden her:

2018-11-24 11:59 100 nettsteder du kan bruke i klasserommet

Her er 100 nettsteder du kan bruke i klasserommet. Du finner lister for fag som matematikk, norsk, samfunnsfag, naturfag, kunst- og håndverk og engelsk. Og du finner gode YouTube-kanaler og nettsteder og apper som retter seg mot spesialundervisningen. Lykke til!10 gode digitale verktøy for å lage tidslinjerÅ lage tidslinjer er et ganske vanlig skoleprosjekt, særlig for historieundervisningen (siden historien egentlig er en diger tidslinje!) Men det er ikke alltid slik at arket er stort nok og langt nok til å få med alle detaljene. Heldigvis finnes det gode digitale verktøy som gjør at du kan l ...

2018-11-22 08:25 10 fantastiske nettsteder!

Lurer du på hvor mange mennesker det er i verden akkurat nå? Eller på hvor mange ganger ordet "utdanning" er sagt på Storinget? Eller hvor i verden det svømmer haier akkurat nå? Da er dette lista for deg. Her her jeg samlet 10 fantastiske nettsteder som gir deg svar med nesten alt du lurer på og som du kanskje ikke visste at du lurte på.Worldometers - real time world statisticsLurer du på hvor mange mennesker det er i verden akkurat nå? Eller hvor mange som blir født i dag? Eller hvor mange bøker som er publisert hittil i år? Da er det en god grunn til å besøke Worldometers. Det er et nettsted ...

2018-11-20 12:45 Podcast: Rekk opp hånda! Ep. 33: Humanistskolen med rektor Nina Fjeldheim

Humanistskolen er en privat ungdomsskole i Oslo der kritisk tenkning er en grunnleggende ferdighet i alle fag. Målet deres er at elevene skal lære å tenke og kunne leve gode liv. Janne og Martin snakker med rektor Nina Fjeldheim om hva som skiller de fra alle de andre skolene. Hør episoden her:

2018-11-12 15:04 Podcast: Rekk opp hånda! Ep. 32: SETT-dagene med Simen Spurkland

SETT-dagene arrangeres 28. og 29. november. Vi får besøk av Simen Spurkland fra Vøyenenga skole i Bærum. Han er lærer og en ettertraktet foredragsholder som har vært med på SETT både i Norge og Sverige. Vi prater om helse og digital dømmekraft og om menneskelig intelligens - den nye digitale kompetansen? Hør episoden her:

2018-11-12 12:19 Podcast: Rekk opp hånda! Ep. 31: Spesialpedagogikk i praksis med Gina Lang-Ree

- Vi ekskluderer elever ved å ikke ta hensyn til individuelle behov, sier Gina Lang-Ree. Hun har jobbet som spesialpedagog i 10 år og har mange gode forslag til hva som virker i møte med elever som trenger noe ekstra. Hun kommer til oss for å prate om praktisk spesialpedagogikk. Hør episoden her:

2018-11-03 09:30 10 nettsteder du kan bruke i norsk

Her er 10 gode nettsteder du kan bruke i norsk. På nettstedene under finner mange gode ressurser som du kan la deg inspirere av eller ta i bruk i klasserommet med én gang. Lykke til!TidsåndInnholdet i denne nettressursen er samlet av Merete Morken Andersen i forbindelse med boka "Blodet i årene - Amalie Skram og hennes tid" (Spartacus, 2018). Merete Morken Andersen er forfatter og førsteamanuensis i faglitterær skriving ved Universitetet i Sørøs-Norge. Nettstedet er bygget opp som en tidslinjen som inneholder drøyt seks tusen hendelser knyttet til skandinavisk kulturhistorie, og den vokser dag ...

2018-10-29 13:03 Podcast: Rekk opp hånda! Ep. 30: Skolesviket - med Therese Ridar i VG

Serien Skolesviket som har stått på trykk i VG denne høsten har rettet et meget kritisk blikk på effekten av 6-årsreformen som ble innført i 1997. Therese Ridar er en av journalistene i VG som har skrevet om dette. Sammen med kollega Frank Ertesvåg har de skrevet om leken som forsvant, stillesitting, stress og ADHD-boomen. Hun kommer til oss for å snakke om alt dette. Hør episoden her: Kudos til VG som i artikkelserien Skolesviket retter et meget kritisk blikk på effekten av 6-årsreformen i norsk skole.Med Reform '97 skulle barna begynne på skolen det året de fylte 6 år. Første klasse skulle v ...

2018-10-26 15:56 Gjesteblogg: Bærekraft på timeplanen: mer enn statistikker og triste isbjørner? Av Johanne Kristensen Sandvik

Bærekraft på timeplanen: mer enn statistikker og triste isbjørner?Av Johanne Kristensen Sandvik 20 år gammel lærte den norske regissøren Julia Dahr om det hun mener er vår tids største urettferdighet: de som har bidratt minst til klimaendringene er de som vil rammes først og hardest, og med færrest ressurser til å håndtere problemet. Dette bidro til et sterkt engasjement og en voksende idé: Julia ville lage en film som handlet om noe mer enn statistikker og triste isbjørner på smeltende isflak. Hun ville vise en nær historie om menneskene på klimaendringenes frontlinje. Fremtidens skole løfter ...

2018-10-24 11:20 Konferanse Fagfornyelsen: Seksualitet, bærekraft og tverrfaglighet

Lansering av undervisningsmateriell om FNs bærekraftsmålMed støtte fra Norad har Sex og Politikk utviklet et nytt undervisningsmateriell for ungdomsskolen, utarbeidet for å skape kunnskap om og gjøre FNs bærekraftsmål engasjerende for elevene. Materiellet lanseres på konferansen Fagfornyelsen: Seksualitet, bærekraft og tverrfaglighet på OsloMet mandag 29. oktober.- FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De gjelder for alle land og mennesker i hele verden, og derfor er det viktig at barn og unge både blir k ...

2018-10-23 15:30 10 nettsteder du kan bruke i kunst- og håndverk

Her er 10 nettsteder du kan bruke i kunst- og håndverk. Her finner du både god informasjon og gode undervisningsopplegg. Til sammen dekker nettstedene under hele skoleløpet. Lykke til!Takk til Anne Marte N. Sandnes for tipsene om Krokotak, Mrs. Brown's Art Class og Ung husflid!Kunst-skapelig taltDenne bloggen handler om kunst og håndverk som veien til kunnskap. Forskning viser at elever lærer mer når de ser på og skaper kunst i undervisningen. Det er Elin Daler som står bak bloggen.- Med stor personlig interesse og engasjement for faget er jeg overbevist om at kunst og praktiske håndverksoppga ...

2018-10-22 10:26 Podcast: Rekk opp hånda! Ep. 29: Elever som hater skolen - med Camilla Hagevold

SETT-dagene arrangeres 28. og 29. november. Camilla Hagevold er en veteran i denne sammenhengen og har deltatt hvert år. Nå skal det handle om hvordan vi kan elske de barna som hater skolen. Men aller først kommer hun til oss for å snakke om det. Hvorfor hater noen elever skolen og hva kan vi lærere gjøre for at de skal trives? Hør episoden her:De fleste av oss lærere elsket skolen høyt nok til å velge den som vårt arbeidssted. Men noen av barna vi møter hater skolen. Hvordan skal vi møte dem? Hvorfor hater de skolen?- Hvis jeg ikke liker et barn, må jeg lære å like det, sier Camilla Hagevold. ...

2018-10-21 06:32 Trygg læring: Bli med på nasjonal skoleaksjon

På Verdens barnedag, 20 november, løftes barnas stemmer og engasjement over hele kloden. I år er temaet alle barns rett til trygghet, slik at de kan lære og utvikle sitt fulle potensial. Mottakere av budskapet er politikere, lærere, foreldre/foresatte og selvfølgelig alle barna på skolene.UNICEF inviterer elever i barneskolen til massemobilisering gjennom skoleaksjonen TRYGG FØRST OG FREMST - på hverandre!20. november vil alle som deltar i aksjonen henge opp sine opprop på skoledøra. Mottakere av barnas budskap er politikere, lærere, foreldre/foresatte og lokalpressen. En spesialutgave av Afte ...

2018-10-20 07:35 Om folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema

Verken folkehelse eller livsmestring (eller psykisk helse) blir nye fag i skolen, slik mange har jublet over i diverse aviser og andre publikasjoner. De er sammen med demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling ett av tre tverrfaglige temaer i de nye læreplanene som utarbeides nå.I overordnet del omtales folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema slik:“Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne ...

2018-10-18 10:54 Konferanse: Mattemestring - 31. januar og 1. februar 2019

Konferansen Mattemestring finner sted 31. januar og 1. februar 2019. Den skal fokusere på hva fagfornyelsen vil ha å si for matematikkfaget, elever og lærere. Men det er også en konferanse for alle som ønsker å hjelpe sine elever å mestre matematikk, og som er interessert i hvordan du kan kan legge til rette for matte-entusiasme og mestring.Program og påmelding finner du her.På konferansen får du høre dyktige fagfolk som Simen Spurkland, Audun Baumberger, Ingvild Vikingsen Skogestad, Vikeke Gwendoline Fængsrud og mange fler. De snakker om temaer som motivasjon, digital læring, koding, programm ...

2018-10-16 14:48 10 nettsteder du kan bruke i matematikk

Her er en liste med 10 gode nettsteder du kan bruke i matematikk. Her finner du generatorer som hjelper deg med å lage arbeidsark og oppgaver innenfor de fleste emner i faget + mye mer. På nettstedene under finner mange gode ressurser som du kan la deg inspirere av eller ta i bruk i klasserommet med én gang. Lykke til!MatematikkbogenFor innlæring av omregning av brøk og finne fellesnevner anbefales matematikbogen.dk sine oppgaver om pizzaregning. Der finner du mange og varierte oppgaver fiks ferdig til å printe ut. De har også en generator som lager arbeidsark med brøkregnestykker med like ell ...

2018-10-15 15:31 Podcast: Rekk opp hånda! Ep. 28: Aktivitetsskolen med Cristine Innvær Andersen

Cristine Innvær Andersen er baseleder på Aktivitetsskolen på nystartede Fernanda Nissen skole i Oslo. Der har de satsa ekstra på at AKS skal være et godt tilbud for barna. Hun kommer til oss for å prate om hvordan de jobber for å lage gode aktiviteter for barna etter skoletid. Hør episoden her: - Mange tror at AKS eller SFO er et slags oppbevaringssted for barn, men det er det absolutt ikke, sier Cristine Innvær Andersen.- En god aktivitetsskole har et godt samarbeid med skolen. Det er viktig å høre på barna, på hva de har lyst til å gjøre. AKS skal være morsomt, det skal være gøy. Det skal væ ...

2018-10-13 13:28 10 YouTube-kanaler du kan bruke i klasserommet

Her en liste med 10 veldig gode YouTube-kanaler som du kan bruke i klasserommet og i planlegging av undervisning. Video kan være et kraftig pedagogisk verktøy. Derfor er det så viktig å vite hvor du finner de aller beste. Her er 10 tips til gode YouTube-kanaler:ForskerfabrikkenGjennom 9 veiledningsfilmer gir Forskerfabrikken en fantastisk verktøykasse til deg som lærer. Her får du tips og triks til hvilke forsøk du kan gjøre til ulike omeråder i læreplanen. Fabrikksjef Hanne Finstad gjennomfører forsøkene sammen med en gruppe elever, i tillegg får du nyttig informasjon om hvordan du kan tilret ...

2018-10-12 10:39 Om bærekraftig utvikling

Om bærekraftig utviklingBærekraftig utvikling er ett av tre tverrfaglige temaer som er fastsatt i ny overordnet del. Sammen med de to andre tverrfaglige temaene, folkehelse og livsmestring, og demokrati og medborgerskap skal de finnes igjen i de nye kompetansemålene som utarbeides nå.Respekt for naturen og miljøbevissthet omtales først i verdigrunnlaget.“Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet (side 8).Men bærekraftig utvikling handler om mer enn miljøbevissthet. Det handler også om å forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstre ...

2018-10-11 07:05 Engasjement som spesialpedagog ved Nyskolen i Oslo - 80% stilling

Engasjement som spesialpedagog ved Nyskolen i Oslo - 80% stillingSøknadsfrist: 31. oktober 2018Send søknad til: sunniva.sandanger@nionett.noNyskolen i OsloNyskolen i Oslo er privateid grunnskole med 100 elever fra 1. til 10. trinn. Skolens visjon er å humanisere samfunnet. Måten vi jobber mot dette, er å øve barna å bli bevisste på sin rolle i et sosialt fellesskap, både på skolen og i et større perspektiv.Nyskolen er direktedemokratisk, og alle elevene er med på å diskutere, drøfte og bestemme skolens reglement. Dette er med på å styrke elevenes evne til kritisk tenkning, utvikle gode muntlig ...

2018-10-08 11:03 Podcast: Rekk opp hånda! Ep. 27: Alternativ lærerutdanning med Anne-Mette Stabel fra Steinerhøyskolen

Steinerhøyskolen i Oslo er den eneste alternative lærerutdanninga i Norge som tilbyr bachelor og mastergrad. Vi får besøk av forfatter og lærer ved Steinerhøyskolen, Anne-Mette Stabel, for å snakke om forskjellen mellom offentlig og alternativ lærerutdanning. Og vi snakker om seksårsreformen. Hør episoden her:En alternativ skole er også en kritikk av den offentlige skolen. Dette kommer særlig til uttrykk ved at Steinerskolene har dispensasjon fra seksårsreformen, og at elevene dermed ikke begynner på skolen før i andre klasse.En av forskjellene på den offentlige skolen og Steinerskolen er også ...

2018-10-07 07:13 Om demokrati og medborgerskap

Om demokrati og medborgerskapDemokrati og medborgerskap er en av de store overskriftene for de nye læreplanene som utarbeides nå. I nye overordnet del er demokrati med på to forskjellige steder og måter.Først som ett av seks verdigrunnlag sammen med menneskeverdet, identitet og kulturelt mangfold, kritisk tenkning og etisk bevissthet, skaperglede, engasjement og utforskertrang og respekt for naturen og miljøbevissthet.“Skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis” (side 8).Sammen med bærekraftig utvikling, og psykisk helse og livsmestring er det et ...

Personvern: Fortsetter du på denne siden, godtar du bruk av cookies, og at vi samler nødvendig informasjon om deg, dine preferanser, og besøket ditt her. Les mer. Det er greit.