Engasjerende naturfag

Tid Innlegg
2020-06-14 11:33 Hva med å prøve litt samarbeidslæring til høsten?

Innenfor samarbeidslæringen får elevene være aktive deltagere innenfor tydelige strukturer. Ved for eksempel å lytte til en klassekamerat, skrive, fortelle med egne ord, være en hjelper for andre, diskutere seg fram til et felles standpunkt eller en felles forståelse, og så videre. Mange lærere synes samarbeidslæring er interessant med tanke på Fagfornyelsen, og dette er vi helt enige i. Og innenfor samarbeidslæringen finnes det massevis av ulike strukturer eller, som vi gjerne kaller arbeidsmåter, som lærere lett kan ta i bruk.Vi har selv brukt mange av disse i klasserommet, og deler her fire ...

2020-06-10 14:20 Flere arbeidsmåter som vil passe godt i dybdelæringens tid

Fagfornyelsen kommer til høsten, og dybdelæring er et viktig begrep i den nye skolereformen. Udir skriver at dybdelæring er å lære noe så godt at man forstår sammenhenger og kan bruke det man har lært i nye situasjoner (Udir, 2019). Mange lærere er opptatt av dybdelæring og hvilke arbeidsmåter som vil føre til dybdelæring. Vi bidrar gjerne, og skrev nylig et innlegg om fire muligheter, se lenke HER. Nå kommer vi med fire forslag til!Bare helt kort først - om hva vi tenker om dybdelæring:Som vi altså skrev mer om i det nylige  innlegget Arbeidsmåter i dybdelæringens tid, mener vi at med utgangs ...

2020-06-07 09:03 Arbeidsmåtene våre - i dybdelæringens tid

Til høsten kommer Fagfornyelsen og nye læreplaner på flere trinn. Og er det en ting som dagens lærere vet, så er det at fra nå av er det dybdelæring som gjelder! Mange lærere ønsker konkret informasjon om hva de skal gjøre. For hva er dybdelæring og når skjer det dybdelæring, egentlig?Derfor har vi lyst til å se på våre egne arbeidsmåter med tanke på nettopp dybdelæring, for vi opplever at mange av arbeidsmåtene passer svært godt inn i dybdelæringens tid. Og da finnes det jo massevis av enkle og konkrete arbeidsmåter lærere som leter kan bruke - i bøkene våre og her på Engasjerende naturfag-bl ...

2020-06-03 08:15 Elevene får bruke sine egne pandemi-erfaringer i to nye arbeidsmåter!

Det er alltid interessant å dra inn elevenes egne erfaringer i naturfag. Det at elevene nettopp har erfart noe så spesielt som en pågående pandemi, har inspirert oss til å lage to nye arbeidsmåter hvor vi tar utgangspunkt i nettopp dette. Begge har nylig vært publisert her på bloggen, men har du fått dem med deg?Korona-krisen - bra for noe?Se beskrivelse HER. I Singapore var luftkvaliteten synlig bedre under corona-nedstengningen i vår. Bildet er hentet fra Creative Commons (https://live.staticflickr.com/65535/49701562997_da18daf6b5_b.jpg?fbclid=IwAR2DOACMNV1rP7cyra2Bs-d0AfaL9Kxd7IYLHzuCTT9znO ...

2020-05-31 08:45 Ny arbeidsmåte: Korona og nye hverdagserfaringer - i et bærekraftig perspektiv

Elevene er tilbake på skolen igjen etter flere ukers korona-nedstengning av samfunnet. Det å minske smittemuligheter ble sentralt, og vi måtte plutselig endre på levemåten vår. I løpet av disse ukene har hverdagslivet vært annerledes for oss alle. Elevene har nok også kjent på frustrasjonen over alt de ikke kunne gjøre, men kan det hende at dette annerledes hverdagslivet også har brakt noe godt med seg? Kanskje noe som de har lyst til å ta med seg videre? Dette ønsker vi å utforske i denne arbeidsmåten, som går rett inn i temaet bærekraftig utvikling.Å ta med egne erfaringer inn i faglige tema ...

2020-05-20 16:18 Tre forslag til ute-skole på Vg1

Elevene er tilbake på skolen, og mange lærere er på leting etter tips til utskole. Vi deler tre forslag som vi tidligere har hatt på Engasjerende naturfag-bloggen. Stikkord er samarbeid, aktivitet og bevegelse. Vi har selv brukt disse arbeidsmåtene på innen bærekraftig utvikling på Vg1, men de kan kanskje være aktuelle for flere trinn?1. Å rydde på en strand eller i en parkVårt tidligere innlegg finner du HER.Søppel i nærmiljøet - dessverre et vanlig synhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water_Pollution_with_Trash_Disposal_of_Waste_at_the_Garbage_Beach.jpg2. Å lage en "minne-pinne"Vårt ti ...

2020-05-17 08:45 Aktuell arbeidsmåte: "Korona-krisen - bra for noe?"

Korona-krisen har inspirert oss til å tenke ut en ny arbeidsmåte for naturfag-elever på Vg1. Først litt bakgrunn!Mål: Bærekraftig utviklingÅ skape en bærekraftig utvikling er et stort og overordnet mål for samfunnet vårt, samtidig som vi over flere tiår har sett at veien dit går så altfor sakte. Det dreier seg om Jordens framtid! Likevel har det vist seg vanskelig å få alle land til å enes om avtaler. Samtidig klarer ikke landene helt å oppfylle målene de har bundet seg til i internasjonale avtaler, eller målene man klarer å enes om er rett og slett for beskjedne til at de vil føre til nok end ...

2020-05-10 08:50 Med "suksesjon" som tema på en tur ut i det fri

"Ute-skole!", foreslår kunnskapsministerenSkolene starter opp igjen i uka som kommer. Smittevernregler skal ivaretas, så skoledagen må organiseres på litt nye måter. Uteskole er stadig nevnt av kunnskapsministeren som en måte å spre elevene på, og vi bidrar gjerne med tips!Tema: Suksesjon på Naturfag Vg1Vi foreslår en tur ut i det fri, med læreren som guide og veileder. Se vårt tidligere innlegg om en vandretur fra en by-skole her.I et byområde med mye asfalt og betong, kan vi likevel finne eksempler på planter som brøyer seg vei. Mange elever synes det er interessant å tenke på næringskjeder ...

2020-05-03 09:34 Å lage kreative produkter - hjemme, såklart!

Kan vi få med oss elevene på å lage et kreativt produkt av ting og tang som de finner hjemme? I disse korona-tider kan dette være en fin måte til å skape litt variasjon i elevenes hjemme-skoledag.Vi har flere ganger tidligere skrevet om arbeidsmåten Å lage kreative produkter, og da har rammene vært gruppearbeid og laging i klasserommet - se for eksempel innleggen om Celler og DNA. Nå må vi gjøre det litt annerledes, for elevene må lage modellene sine på egen hånd og med saker og ting som de finner i skuffer og skap hjemme.Når en gammel støvel kan bli en bakterie-celle! Laget av en gruppe Vg1-e ...

2020-04-29 15:41 Vi snakker om bærekraftig utvikling! - ved hjelp av låta "Goliat"

Ifjor oppdaget vi den nydelige låta Goliat, av den svenske artisten Laleh. Vi har mange ganger sett at videoen, hvor barn og unge mennesker synger teksten direkte til oss, gjør inntrykk på lyttere. Denne videoen er super å bruke i klasserommet på Naturfag Vg1, for å få igang en diskusjon rundt temaet bærekraftig utvikling. Se vår  tidligere beskrivelse av et opplegg i innlegget Vi skal ta ӧver världen - om bærekraftig utvikling.Vi tilpasser arbeidsmåten littI klasserommet har vi pleid å tenke at en runde med denne låta - slik vi har beskrevet den tidligere - kan ta mindre enn 20 minutter. Nå i ...

2020-04-26 09:01 Ut av huset! 3. Skattejakt

Vi lever i koronaens tid, og nå har elevene hatt hjemmeskole i mange uker. Det er lett å forestille seg at det kan bli mye stillesitting og mye tid forann pc'en med skolearbeid. Rammene for skole er ganske begrensede for tiden, men kan vi klare å få til litt ute-aktiviteter likevel? Rett og slett få elevene litt ut av huset? I store deler av landet er det strålende værvær for tiden, og elevene har sikkert godt av å komme seg ut og bevege seg i friluft.Vi har samlet noen forslag fra Engasjerende naturfag-bloggen i en kort serie, og dette er det tredje innlegget i serien. De to forrige innleggen ...

2020-04-22 16:41 Ut av huset! 2. Å lage en "minnepinne"

Vi lever i koronaens tid, og nå har elevene hatt hjemmeskole i mange uker. Det er lett å forestille seg at det kan bli mye stillesitting og mye tid forann pc'en med skolearbeid. Rammene for skole er ganske begrensede for tiden, men kan vi klare å få til litt ute-aktiviteter likevel? Rett og slett få elevene ut av huset? I store deler av landet er det strålende vårvær for tiden, og elevene har sikkert godt av å komme seg ut og bevege seg litt i friluft.Vi har samlet noen forslag fra Engasjerende naturfag-bloggen i en kort serie, og dette er det andre innlegget i serien. Det første innlegget fin ...

2020-04-20 16:47 Ut av huset! 1. Å rydde på en strand eller i en park

Vi lever i koronaens tid, og nå har elevene hatt hjemmeskole i mange uker. Det er lett å forestille seg at det kan bli mye stillesitting og mye tid foran pc'en med skolearbeid. Rammene for skole er ganske begrensede for tiden, men kan vi klare å få til litt ute-aktiviteter likevel? Rett og slett få elevene litt ut av huset? I store deler av landet er det strålende vårvær for tiden, og elevene har sikkert godt av å komme seg ut og bevege seg litt i friluft.Vi har samlet noen forslag fra Engasjerende naturfag-bloggen i en kort serie, som kommer i noen drypp framover.Første forslag: Å rydde på en ...

2020-03-22 14:40 Studievaner for hjemmeskole

Studievaner for hjemmeskoleDenne guiden er ment som tips og hjelp til å etablere gode studievaner. Vi skal innom:·       Hvordan organisere skolearbeidet·       Unngå multitasking·       Å gjøre det meste ut av videoforelesninger·       Utvikle nye studiestrategier·       Samarbeide i grupper·       Holde kontakten1.   Hvordan organisere skolearbeidetHusker du følelsen av å være ny på skolen, august vg1? Kanskje opplever du litt av den samme forvirringen nå, samtidig som du skal være så organisert som du var før skolebygningen stengte 12.03. Faglæreren er førstelinjen i fagene dine, og den som ...

2020-03-15 11:54 Om lærerforedrag: 5. Korte lærerforedrag og frigjøring av tid

I denne serien tenker vi litt høyt rundt ulike sider ved lærerforedrag. Selv tenker vi at lærerforedrag kan være en god arbeidsmåte, men mener at det bør være en avgrenset aktivitet, slik som vi skrev i det første innlegget i denne serien, se lenke her. Når vi snakker om "lærergjennomgang av fagstoff" er dette for oss noe annet og mer utflytende, som kan ta store deler av timen - eller kanskje også hele timen. Med nettet og digitale verktøy finnes det idag massevis av muligheter til å gjøre lærerforedrag bedre, tydeligere og mer visuelt spennende, men i denne serien er vi opptatt av strukturen ...

2020-03-08 12:02 Paneldebatt i klasserommet - nå også tverrfaglig!

For et år siden var jeg (Kari) med på å planlegge en paneldebatt på Vg1 innen bærekraftig utvikling. Det ble to ulike paneldebatter med hvert sitt tema - et lokalt giftdeponi og snøtømming i elva. Halvparten av klassen deltok på hvert sitt tema. Det var klassens naturfaglærer som organiserte og ledet det hele, med stor suksess. Vi har tidligere skrevet om denne spesielle varianten av paneldebatt her på bloggen, under overskriften "Paneldebatt -med ressursgrupper og løse kanoner". Det var stor variasjon i rollene - noen elever var paneldebattanter, andre var mer tilbaketrukket som ressursgruppe ...

2020-03-01 09:07 Om lærerforedrag: 4. Vi "avtaler" tid med elevene!

I denne serien tenker vi litt høyt rundt ulike sider ved lærerforedrag. Selv tenker vi at lærerforedrag kan være en god arbeidsmåte, men mener at det bør være en avgrenset aktivitet, slik som vi skrev i det første innlegget i denne serien, se lenke her. Når vi snakker om "lærergjennomgang av fagstoff" er dette for oss noe annet og mer utflytende, som kan ta store deler av timen - eller kanskje også hele timen. Med nettet og digitale verktøy finnes det idag massevis av muligheter til å gjøre lærerforedrag bedre, tydeligere og mer visuelt spennende, men i denne serien er vi opptatt av strukturen ...

2020-02-09 10:14 Om lærerforedrag: 3. "Hvordan skal jeg få tid til alle disse arbeidsmåtene - jeg må jo få gjennomgått alt!"

I denne serien tenker vi litt høyt rundt ulike sider ved lærerforedrag. Selv tenker vi at lærerforedrag kan være en god arbeidsmåte, men mener at det bør være en avgrenset aktivitet, slik som vi skrev i det første innlegget i denne serien, se lenke her. Når vi snakker om "lærergjennomgang av fagstoff" er dette for oss noe annet og mer utflytende, som kan ta store deler av timen - eller kanskje også hele timen. Med nettet og digitale verktøy finnes det idag massevis av muligheter til å gjøre lærerforedrag bedre, tydeligere og mer visuelt spennende, men i denne serien er vi opptatt av strukturen ...

2020-02-02 09:11 Boogie boogie!

Dette er en liten aktivitet som vi kan gjøre en gang vi tenker at nå trenger elevene å bevege seg litt, og kanskje kan vi ha godt av å bare le litt sammen? Læreren leder det hele, og det tar mindre enn ti minutter å gjøre en runde Boogie boogie. Her er et viktig mål at vi bare vil skape litt god stemning, men vi ønsker også at elevene ved hjelp av den litt tøysete sangen senere skal huske fem ulike undergrupper eller deltema eller hva det nå er.Vi er mange som synes det er deilig å få beveget seg litt når vi har sittet stille en stund, og elever er ikke noe unntak.Lærerens forberedelserTema: I ...

2020-01-26 10:07 Om lærerforedrag: 2. "Hvor skal innholdet ellers komme fra?"

I denne serien tenker vi litt høyt rundt ulike sider ved lærerforedrag. Selv tenker vi at lærerforedrag kan være en god arbeidsmåte, men mener at det bør være en avgrenset aktivitet, slik som vi skrev i det første innlegget i denne serien, se lenke her. Når vi snakker om "lærergjennomgang av fagstoff" er dette for oss noe annet og mer utflytende, som kan ta store deler av timen - eller kanskje også hele timen. Med nettet og digitale verktøy finnes det idag massevis av muligheter til å gjøre lærerforedrag bedre, tydeligere og mer visuelt spennende, men i denne serien er vi opptatt av strukturen ...

2020-01-12 08:49 Om lærerforedrag: 1. Hva vi mener om lærerforedrag

Lærerforedrag har vel til alle tider vært en sentral undervisningsmetode i skolen, og lærere har lenge gjennomgått lærestoffet på tavla. Men tidene endrer seg. I dag er det ikke lenger slik at læreren er guru og forvalter av kunnskapen som overleveres til elevene. Heller ikke er læreboka lenger enerådende kilde til informasjon. Idag er nettet superviktig informasjonskilde, og samtidig gjør ulike digitale verktøy at vi kan vise elevene tydeligere eller mer virkelighetsnære presentasjoner av naturfaglige tema. For ikke å snakke om at elevene raskt kan sjekke ett eller annet via smarttelefonen si ...

2019-12-15 08:42 Ny mulighet: Bli med på trekningen av den perfekte julegave til deg selv - eller en lærer du kjenner!

Cappelen Damm har gitt oss to eksemplarer av Engasjerende naturfag-boka, som vi skal gi til to følgere av Engasjerende naturfag-siden. Denne uka har vi trekning av bok nr 2.Den perfekte julegave - til lærere i alle fag og på alle trinnHvis du ikke trenger den selv, kan den jo være den perfekte julegave til en lærer du kjenner? Og ikke bare til en naturfaglærer, for bøkene våre kjøpes og lese av lærere fra mange andre fag. De bare lager seg egne eksempler! Og heller ikke bare til lærere i videregående skole, for vi følges og leses også av mange lærere i grunnskolen. Hva må du gjøre for å være m ...

2019-12-08 10:00 Vi trekker en gratis bok - den perfekte julegaven til en lærer du kjenner!

Cappelen Damm har gitt oss to eksemplarer av Engasjerende naturfag-boka, som vi skal gi videre til to følgere av Engasjerende naturfag-siden. Vi trekker en tilfeldig mottaker fra kommentarfeltet etter dette innlegget på facebook-siden, og det blir en ny mulighet om en uke.Den perfekte julegave - til lærere i alle fag og på alle trinnHvis du ikke trenger boka selv, kan den jo være den perfekte julegave til en lærer du kjenner? Og ikke bare til en naturfaglærer, for bøkene våre kjøpes og lese av lærere fra mange andre fag. De bare lager seg egne eksempler! Og heller ikke bare til lærere i videre ...

2019-12-04 08:02 Vareopptelling: "Engasjerende naturfag"-foredrag - fra 45 til 840 meter over havet!

Maks antall årlige Engasjerende naturfag-foredrag har aldri vært supermange, men vi har pleid å fokusere på totalt antall eller på spredningen nord-sør, eller på hvor mange landsdeler vi har vært i.I år er totalt antall foredrag bare to. Men vi velger å se en viss utvikling likevel: Vi har aldri hatt så god høydemessig spredning før!45 meter over havet - på NTNU i TrondheimKari og Grethe i godt selskap etter Engasjerende naturfag-foredrag for realfagektorstudenter på NTNU i Trondheim i mars.840 meter over havet - på Oset Høyfjellshotell på GolsfjelletI oktober var vi blant inspiratorene på And ...

2019-12-01 08:15 At "øvelse gjør mester" gjelder også for lærere!

Når vi ønsker å utvikle oss eller lære oss å beherske nye ferdigheter, må vi av og til gå utenfor komfortsonen vår. Vi går ut av det kjente og trygge, der hvor vi har oversikten, til noe som er litt mer usikkert - hvor vi kanskje ikke helt hvordan dette kommer til å gå. Vi må rett og slett våge å miste kontrollen!Litt nedenfor skriver vi litt med om å våge å miste kontrollen, om at vi selv har vært der - og at det viktigste er at vi våger å noe prøve noe nytt, selv når det kanskje ikke gikk så bra som vi trodde. Men først noen tips som kan gjøre det lettere å prøve noe nytt:Tips som kan gjøre ...

2019-11-24 13:34 Bruk rommet!

Både i naturfag og andre fag finnes det spørsmål som har riktige svar: "SÅNN er det", "SLIK skjer det", og så videre. Men det finnes også mange spørsmål som IKKE har riktige svar, og hvor det er viktig å forsøke å se at en sak kan ha flere sider, eller at det har noe å si hvem som spør.Innenfor bærekraftig utvikling er mange tema som vi gjerne vil at elevene skal utforske litt for å kunne se flere sider av en sak. Med arbeidsmåten Bruk rommet! kan vi synliggjøre ulike meninger for elevene på en helt konkret måte. Slik kan Bruk rommet! gjerne være en liten "oppvarming" til en klassediskusjon et ...

2019-11-17 09:57 Arbeidsmåtene i dybdelæringens tid

Fra høsten 2020 blir de nye læreplanene fra Fagfornyelsen gjeldende for mange fag, også for naturfag. Vi synes det er spennende å se på arbeidsmåtene som vi presenterer i lys av dette. Har vi fortsatt noe å bidra med? Da har vi først lyst til å se litt nærmere på begrepet dybdelæring, som er sentralt i Fagfornyelsen. Begrepet svirrer rundt overalt for tiden, så vi har absolutt følelsen av at vi lever i "dybdelæringens tid".Utdanningsdirektoratet om dybdelæringNoen tekstklipp fra Fagfornyelsen - det nærmeste vi har kommet en definisjon av begrepet dybdelæring i den nye læreplanene:Hvordan vi te ...

2019-11-10 10:06 Hele serien: Det store mysteriet

Har du fulgt med på vår serie om "Det store mysteriet" i høst? Her har vi tenkt høyt rundt hvorfor det er slik at mange lærere fremdeles bruker mye tid på laaaange lærerforedrag og oppgavearbeid, når vi etter hvert vet at det ikke er slik elever lærer best.Hva VI synes om lærerforedragNoen har tolket oss som at vi er imot lærerforedrag sånn i seg selv, men det er vi absolutt ikke. Lærerforedrag er en arbeidsmåte som vi gjerne bruker, så lenge de ikke blir for lange og elevene for eksempel vet hva de skal bruke dem til etterpå.Selve serien "Det store mysteriet"I det siste innlegget endte vi opp ...

2019-11-03 07:56 Å skape samtale med "Ribbon game"

Hva som skjer i Ribbon gameVi har tidligere beskrevet arbeidsmåten Ribbon game, se lenke her. I denne arbeidsmåten får hver gruppe et spørsmål som de skal finne ut av, først ved å samle innspill ved å intervjue andre i klassen, og etterpå ved å diskutere innspillene i egen gruppe. Til slutt blir det plenumsdiskusjon!I Ribbon game bruker vi farget tråd til å markere hvilken gruppe man tilhører:Rød gruppe tar oppgave 1, gul gruppe oppgave 2 og så videre. (Foto: Eirik Halvorsen, www.eirikhalvorsen.com)Hva oppnår vi i Ribbon game?Elevene må opp fra stolene og bevege seg rundt i klasserommet, og de ...

2019-10-27 06:31 Det store mysteriet: 4. HVORDAN vi underviser har noe å si!

"Det store mysteriet" Nå har vi kommet fram til siste innlegg i denne serien, hvor vi har reflektert litt rundt følgende spørsmål: Hvorfor holder vi sånn fast ved lange lærerforedrag og oppgavearbeid i skolen? Dette har vært et stort mysterium for oss, og var et viktig underliggende spørsmål da vi skrev vår første bok om engasjerende teoriundervisning. I denne lille serien har vi delt noen tanker om hvorfor det er slik at lærerforedrag og oppgavearbeid ofte står så sentralt i skolen, selv om vi etter hvert vet nok om at det ikke er slik læring best skjer. Lenker til de tre første innleggene i ...

2019-10-20 10:07 Detektiv!

Dette er en svært forenklet utgave av arbeidsmåten Speed date, som vi har skrevet om tidligere. Gjennom en enkel rundløype samles elevene i stadig nye par, som begge skal forsøke å finne ut hva den andre representerer innenfor et tema. I naturfag kan det for eksempel være snakk om ulike organeller, typer stråling, osv - eller ulike næringsstoffer, som vi viser i dette eksemplet.Dette gjør viElevene får hvert sitt oppgavearkI dette tilfellet er det to oppgaveark til full klasse, dvs at to elever kommer til å ha den samme oppgaven eller "rollen". Det vil nok variere fra tema til tema hvor aktuel ...

2019-10-16 16:48 Foredrag for ALLE lærerne på skolen?

Gjennom årene har flere skoler kontaktet oss med ønske om Engasjerende naturfag-foredrag for sine naturfaglærere. Så må de droppe det fordi de dessverre ikke har råd til å betale oss for jobben. En annen løsning for skoler kan være å gjøre målgruppa større, for vi kan selvfølgelig også gjøre foredraget for hele lærerkollegiet! Da blir den økonomiske siden av saken lettere for den enkelte skole.Vi har gjort det før!I tillegg til våre foredrag fylkessamlinger av realfagslærere, studenter ved universitet/høyskoler og realfaglærere ved ulike videregående skoler, er det nemlig ett spesielt oppdrag ...

2019-10-12 07:18 Alternativer til oppgavearbeid: Puslespill av reaksjonslikninger

Vi har tidligere beskrevet arbeidsmåten Puslespill av reaksjonslikninger her. Flere detaljer finnes i vår bok Engasjerende naturfag.Kort fortaltHer får elevene noe å ta i, og det hele minner litt om et spill. Kanskje blir det litt ufarlig også? Mange elever synes reakfjonslikninger er helt umulige, og vet at de aldri kommer til å skjønne noe av det. Da kan denne arbeidsmåten være verdt å prøve.Lykke til!

2019-10-06 11:12 Det store mysteriet: 3. "Fordi realfag og naturfag er annerledes"?

"Det store mysteriet"Hvorfor holder vi sånn fast ved lange lærerforedrag og oppgavearbeid i skolen? Dette har vært et stort mysterium for oss, og var et viktig underliggende spørsmål da vi skrev vår første bok om engasjerende teoriundervisning. I denne lille serien vil vi dele noen tanker om hvorfor det er slik at lange lærerforedrag og oppgavearbeid ofte står så sentralt. Som lærere formes vi både av våre erfaringer gjennom utdanning og arbeidet i skolen. Og hvordan vi tenker påvirker hvilke valg vi gjør i klasserommet. Dette er det tredje innlegget i serien - de to første finner du her:Det s ...

2019-09-29 11:05 Alternativ til oppgavearbeid: Level-Up!

Vi har tidligere beskrevet arbeidsmåten Level-Up! her. Flere detaljer finnes i vår bok Engasjerende naturfag.Kort fortalt Her er oppgavene strukturert i tre ulike nivåer, slik at det skapes både tidspress og motivasjon: Mange har lyst til å være blant dem som til slutt kan kalle seg mester og skrive navnet sitt på tavla!Elevene starter med et Nivå 1-oppgaveark med enkle og grunnleggende spørsmål. Etter at læreren av godkjent svarene, får de fortsette til Nivå 2 og deretter Nivå 3. Elever som er ferdige med alle nivåene blir hjelpelærere for de de elevene som fortsatt arbeider med de to første ...

2019-09-22 08:29 Det store mysteriet: 2. "Fordi jeg ikke har tid til annet"?

"Det store mysteriet"Hvorfor holder vi sånn fast ved lange lærerforedrag og oppgavearbeid i skolen? Dette har vært et stort mysterium for oss, og var et viktig underliggende spørsmål da vi skrev vår første bok om engasjerende teoriundervisning i 2007. I denne lille serien vil vi dele noen tanker om hvorfor det er slik at lærerforedrag og oppgavearbeid ofte står så sentralt. Som lærere formes vi både av våre erfaringer gjennom utdanning og av arbeidet i skolen. Og hvordan vi tenker, påvirker hvilke valg vi gjør i klasserommet.Dette er det andre innlegget i serien - det første innlegget, "1. For ...

2019-09-15 09:34 Alternativer til oppgavearbeid: Parsjekk

Mange kjenner til arbeidsmåten Parsjekk fra samarbeidslæring, og vi har tidligere beskrevet den her.Kort fortalt To og to elever hjelper og støtter hverandre på en strukturert måte, og etterpå sjekker de svarene sine i grupper på fire. Etter en runde med Parsjekk vil mange elever være tryggere på hvordan tingene henger sammen, eventuelt er de flere sammen om å ha misforstått. Læreren hjelper til med å sortere helt til slutt - i plenum.Hva oppnår vi ved Parsjekk?Super arbeidsmåte for eksempel når du ønsker at elevene skal få grunnleggende sider ved et tema på plass: Forskjellen på atomer, molek ...

2019-09-08 09:12 Det store mysteriet: 1. "Fordi det er det vi kan"?

"Det store mysteriet"Hvorfor holder vi sånn fast ved lange lærerforedrag og oppgavearbeid i skolen? Når mange har påpekt at dette ofte ikke gir gode betingelser for læring. Og det er jo elevenes læring som er målet!Dette har vært et stort mysterium for oss, og var et viktig underliggende spørsmål da vi skrev vår første bok om engasjerende teoriundervisning i 2007. I denne lille serien vil vi dele noen refleksjoner rundt hvorfor det er slik at lærerforedrag og oppgavearbeid ofte står så sentralt i skolen.Egen erfaring og litt lesning i pedagogisk litteraturSom lærere formes vi både av våre erfa ...

2019-09-01 09:08 Arbeidsmåte: Paneldebatt - med ressursgrupper og "løse kanoner"

Vi har skrevet om paneldebatt før, men nå vil vi fortelle om en spesiell variant. I en klasse vil det alltid variere hvor scenevante elever er, eller i hvilken grad de tør å delta aktivt i et rollespill, som jo dette er. På rollelista for akkurat denne paneldebatten er det roller til alle, både de som både tør og har lyst til å ta litt plass, og de som heller vil være mer "behind the scene".Roller og rollekortDeltagerne i denne paneldebatten får roller som paneldeltagere, deres ressursgrupper eller "løse kanoner". Læreren har rollen som ordstyrer, mens publikum er den andre halvparten av klass ...

2019-08-25 10:08 Recap: Smakstesting for "forskerspirer"!

Mange elever synes det er både gøy og spennende med labforsøk. Noen tema innenfor "Forskerspiren" kan imidlertid lett bli både tørre og teoretiske. Derfor gjør vi gjerne dette lille forsøket i begynnelsen av skoleåret!LenkeDu kan lese beskrivelsen av denne smakstestingen her.Kort beskrivelseHer har vi en enkel test-setting, som er lett å forstå: "Hvilken cola liker du best?". Elevene bli gjerne veldig engasjert i denne helt konkrete problemstillingen. De får konkrete knagger å henge teoretiske begreper på - hypotese, variabler, vil forhåndsoppfatninger kunne påvirke resultatet? hvordan behandl ...

2019-08-18 12:30 Hmm - hva tenker vi å blogge om i høst?

Etter en sommerferie er vi klare til blogge om naturfag og undervisning og læring igjen. Vi er nå inne i vårt fjerde år som "Engasjerende naturfag"-bloggere, og har fortsatt noe vi har lyst til å si og skrive om.Så hva skal vi skrive om i år?Nye arbeidsmåterVi har beskrivet ganske så mange arbeidsmåter etter hvert, både i bøkene våre og her på bloggen, men av og til kommer vi på nye også. De vil vi skrive om her, så klart!RecapsArbeidsmåtene, som vi også kaller pedagogiske grep, går ikke ut på dato. De kan brukes på alt mulig av faglig innhold, og på alle fag og trinn, så en arbeidsmåte vi skr ...

2019-08-14 11:56 Design av timer 6: Den første naturfagtimen!

Dette skoleåret har vi lyst til å starte opp med en engasjerende fellesopplevelse som alle kan føle at de er med på. Vi vil gjøre noe gøy, som også er faglig - og som kan hjelpe elevene i den nye klassen til å bli litt kjent med hverandre. Ikke minst vil vi åpne opp et litt tungt og teoretisk tema for elevene, ved å koble det med mer dagligdagse erfaringer.Med andre ord: Vi vil snuse litt på den naturfaglige metoden ved å bygge det høyeste tårnet!Dette gjør vi: Intro (5 minutter)Mange elever synes lab høres spennende ut, og gleder seg til det praktiske arbeidet i naturfag. Læreren anerkjenner ...

2019-06-27 09:33 Å være lærer ser jo så lett ut!

Hurra for lærerne!Nå er skoleåret snart slutt, og vi har lyst til å rope et hipp hipp hurra for alle lærere og innsatsen som de gjør!Sett utenfra er det nemlig mange som har liten forståelse av hvor komplisert det er med undervisning. Vi glemmer aldri noe som en erfaren lærerkollega en gang sa:Å undervise er som å lære å kjøre en bil når du er fersk som sjåfør. Det er så mye å se på og passe på! Hva skjer rundt deg? Når skal du begynne å bremse? Og hvordan var det med denne kløtsjen? Og så videre. Og i tillegg skal du sørge for framdrift. Dette er ikke enkelt! Dette bildet på undervisning har ...

2019-06-17 16:18 "Engasjerende naturfag"-foredrag - også relevant for de nye læreplanene!

Vi gjør gjerne flere Engasjerende naturfag-foredrag!Gjennom årene har vi holdt våre foredrag både for Realfaglærerne på videregående skolerAlle lærerne på en videregående skoleFylkessamlinger for naturfaglærere eller realfaglærereNTNU og Universitetet i Sørøst-Norge"Learning by doing"Lærerne blir klassen vår og får prøve seg på arbeidsmåtene, og mange føler seg klar til å ta i bruk mange nye arbeidsmåter etter foredraget.Engasjerende naturfag og de nye læreplaneneI den nye læreplanen settes elevenes egen aktivitet i sentrum på en annen måte enn før. Elevene skal selv i større grad aktivt bearb ...

2019-06-09 07:28 Vi husker eleven som ... plutselig viste interesse for karakteren!

Denne eleven viste liten interesse for det faglige arbeidet i naturfagtimene, og gjorde det dårlig på alle prøver. En hyggelig gutt, som både var trygg og utadvendt, men som åpenbart følte at han ikke hadde noe særlig å bidra med i faget - og ikke hadde noen tanke om at dette kunne endre seg.Så var det et gruppearbeid om bioteknologi som skulle presenteres. Guttens gruppe hadde valgt å lage små innslag av drama som en del av sin ellers faktabaserte presentasjon. Denne gutten sto fram som en god skuespiller, og var en viktig grunn til at disse drama-innslagene fungerte så godt.Dette følte han k ...

2019-06-02 08:12 Kom med innspill - kanskje du vinner en bok?

Vi har en drøm om å lage en nettportal for lærere, med utgangspunkt i Engasjerende naturfag-universet, som er kjent fra bøkene våre, facebookside, blogg og foredrag. Engasjerende timer blir navnet - er det ikke det alle lærere ønsker å skape? Det er lærere og studenter som skal være brukere av nettportalen, og det er viktig at vi klarer å lage en nettportal som er tilpasset behovene som dere har.Kom med innspill - kanskje du vinner en bok?Vi trenger konkrete innspill på hva som er viktig for at du som lærer skal ønske å bruke en slik nettside. Hva har du som lærer behov for? Når det for eksemp ...

2019-05-26 07:41 Vi husker eleven som ... var kjempestolt av seg selv!

Dette var en elev fra påbyggings-klassen. Hun kom strålende til læreren etter en time, og fortalte:  "Jeg har aldri likt naturfag før, og jeg har bestandig følt at jeg ikke skjønte noe - og at det var så vanskelig. Men nå synes jeg det er helt ok, og jeg merker at jeg får det til - det er bare så utrolig kult. Jeg LIKER plutselig naturfag, liksom!""Plutselig er liksom ikke naturfag så vanskelig som jeg trodde!"  (Foto: Rebekka Helland)På lærerens spørsmål om hva hun trodde hadde skjedd, hadde hun også noen tanker om dette: "Jeg liker det veldig godt når vi gjør mange småting. At ikke læreren s ...

2019-05-19 07:50 Design av timer 5. Repetisjon av økologi

Nå for tiden er det repetisjon til mulig muntlig eksamen som gjelder, og idag har vi satt sammen en time til repetisjon av temaet økologi. I Finn en guru får elevene både selv forklare ulike tema til andre og de blir selv forklart andre tema av medelever - og det blir ofte tydelig for dem hva de er usikre på. Så nå er det lurt at læreren setter av god tid til spørsmål fra elevene etterpå!  Vi fortsetter vår serie "Design av timer", hvor vi vil vise hvordan vi kobler sammen ulike arbeidsmåter til en helhet. De fire tidligere innleggene i serien finner du listet opp nederst i dette innlegget.  D ...

2019-05-16 13:05 Litt inspirasjon til høsten?

Vi gjør gjerne flere Engasjerende naturfag-foredrag!Gjennom årene har vi holdt våre foredrag både for Realfaglærerne på videregående skolerAlle lærerne på en videregående skoleFylkessamlinger for naturfaglærere eller realfaglærereNTNU og Universitetet i Sørøst-Norge"Learning by doing"Lærerne blir klassen vår og får prøve seg på arbeidsmåtene, og mange føler seg klar til å ta i bruk mange nye arbeidsmåter etter foredraget.Noen tilbakemeldinger:Uttalelser fra noen lærere etter et av våre Engasjerende naturfag-foredrag. Flere finnes under en av fanene øverst på bloggenTa gjerne kontakt!Ta kontakt ...

2019-05-12 08:23 Design av timer 4: Repetisjon av genetikk og genteknologi

Vi fortsetter vår serie "Design av timer", hvor vi vil vise hvordan vi kobler sammen ulike arbeidsmåter til en helhet. De tre tidligere innleggene i serien finner du her, her og her. Nå for tiden er det repetisjon til mulig muntlig eksamen som gjelder, og idag har vi satt sammen en time hvor hvor elevene skal arbeide med fagord fra genetikken og et tema eller to fra genteknologi.Dette gjør vi: Intro (ca. 3 minutter)Vi forteller klassen om kompetansemålene vi skal jobbe med denne timen - og hvordan vi skal jobbe med dem. Memory (20 minutter)Innenfor genetikk finnes det mange fagord som elevene ...

2019-05-08 09:51 Når vi skal informere eller inspirere noen - hvordan skal vi gjøre det?

Fikk du med deg våre to historier fra virkeligheten? To klasser fra fra ulike videregående skoler skulle både informere og inspirere to ukjente klasser om tema relatert til VANN. Det ble brukt både rollespill, paneldebatt og brosjyrer.Her er lenker til begge disse historiene:Da "Forsker-klassen" skulle inspirere "Kunstner-klassen": 1. Rollespill og brosjyrer på stands!Da "Forsker-klassen" skulle inspirere "Kunstner-klassen": 2. Rollespill og paneldebatt!Rollespill og paneldebatt kan være både krevende og litt skummelt, men også spennende og interessant for mange elever. I begge disse historien ...

2019-05-05 07:32 Da "Forsker-klassen" skulle inspirere "Kunstner-klassen": 2. Rollespill og paneldebatt!

Når vi skal informere eller inspirereHvis vi skal informere noen om et tema, eller kanskje inspirere dem - gi dem tanker og ideer som de skal ta med seg videre, hvordan skal vi gjøre det? Rett fram foredrag kan selvfølgelig fungere fint, men det finnes også massevis av andre muligheter. Hva med rollespill, dramaelementer, brosjyrer eller paneldebatt? Her er den andre av to historier fra virkeligheten - om hvordan to lærere og klassene deres valgte å løse denne utfordringen. Kari har nemlig nylig vært "flue på veggen" i to klasserom. Det første av disse historiene finner du her.Prosjektet og Ka ...

2019-04-28 09:10 Da "Forsker-klassen" skulle inspirere "Kunstner-klassen": 1. Rollespill og brosjyrer på stands!

Når vi skal informere eller inspirereHvis vi skal informere noen om et tema, eller kanskje inspirere dem - gi dem tanker og ideer som de skal ta med seg videre, hvordan skal vi gjøre det? Rett fram foredrag kan selvfølgelig fungere fint, men det finnes også massevis av andre muligheter. Hva med rollespill, dramaelementer, brosjyrer eller paneldebatt? Her er den første av to historier fra virkeligheten - om hvordan to lærere og klassene deres valgte å løse denne utfordringen. Kari har nemlig nylig vært "flue på veggen" i to klasserom.Prosjektet og Kari som pedagogisk rådgiver og "flue på veggen ...

2019-04-21 07:33 Litt inspirasjon i påskeferien 2: Minne-pinne og Suksesjon i nærområdet

Påskeferien nærmer seg slutten, og snart er skolene i gang igjen - og for mange er også våren kommet et godt stykke på vei. La deg inspirere av tidligere innlegg her på Engasjerende naturfag-bloggen! Her er et par forslag som nok passer best når våren har kommet enda litt lenger - kanskje litt uti i mai? Det er uansett snakk om å komme seg ut en tur, og med fokus på fag.Prøv for eksempel "Å lage en minne-pinne"!Beskrivelsen av denne arbeidsmåten finner du her. Her er det snakk om næringskjeder og suksesjon - kanskje dette kan passe som en repetisjon mot slutten av skoleåret?Eller hva med "Med ...

2019-04-14 07:41 Litt inspirasjon i påskeferien 1: Steinleken

Nå er det påskeferie, og mange steder er våren i full gang. Kanskje det kan passe med noen ute-aktiviteter i naturfagtimen rett over påske? Med faget i fokus, så klart! La deg inspirere av tidligere innlegg her på Engasjerende naturfag-bloggen:Prøv for eksempel "Steinleken"!Beskrivelsen av denne arbeidsmåten finner du her. Her er det faglige spørsmål som skal besvares i grupper, elevene får bevege på seg og være ute - og kanskje skinner sola også!

2019-04-07 07:51 Design av timer 3. Dagens tema er bærekraftig utvikling og vann

Vi fortsetter vår serie "Design av timer", hvor vi vil vise hvordan vi kobler sammen ulike arbeidsmåter til en helhet. De to tidligere innleggene i serien finner du her og her. Idag tenker vi oss at vi skal ha en time med temaet bærekraftig utvikling og vann som ressurs på Naturfag Vg1. Elevene har allerede begynt å jobbe med temaet og har blitt kjent med begrepet bærekraftig utvikling.Skoletimer består av ulike læringsaktiviteter som læreren syr sammen til en helhet.Dette gjør vi:Perspektiver fra populærmusikken (10 minutter)Vi starter opp timen ved å spille Lalehs låt "Vi ska ta över världen ...

2019-03-31 09:05 Design av timer 2. Dagens tema er elektromagnetisk stråling

Vi fortsetter vår serie "Design av timer", hvor vi vil vise hvordan vi kobler sammen ulike arbeidsmåter til en helhet. Første innlegg i serien finner du her. Idag tenker vi oss at vi skal ha den første timen med temaet elektromagnetisk stråling på Naturfag Vg1.En naturfagtime kan bestå av større og mindre sekvenser - som vi lærere forsøker å sy sammen til en helhet.Første time med elektromagnetisk stråling - dette gjør vi:Intro (5 minutter)Vi forteller klassen om kompetansemålene klassen skal jobbe med i denne timen - og hvordan vi skal jobbe med dem. Kanskje har vi med noe å vise fram også - ...

2019-03-24 12:24 Hvilke arbeidsmåter vi velger har noe å si!

Som naturfaglærere ønsker vi gjerne å engasjere elevene i de spennende temaene i faget, men det er ikke alltid at vi treffer med undervisningsoppleggene våre. Uten at planene våre nødvendigvis var dårlige, for det er et faktum at noen klasser eller enkeltelever kan være krevende å nå. Så er det også moro de gangene vi føler at noe virkelig treffer!Ikke nødvendigvis noe galt med lærerforedrag i seg selv, men da vi selv begynte å arbeide som lærere i videregående skole, befant vi oss nok her for mye av tiden. Fordi vi visste altfor lite om mulighetene som fantes.(Foto: Eirik Halvorsen - www.eiri ...

2019-03-17 12:45 Design av timer 1. Dagens tema er sola og stråling

For oss er det viktig å bruke varierte arbeidsmåter i teoriundervisningen. Idag vet vi nok om at  elevene trenger slik variasjon - slik at de får bruke ulike sider av seg selv i læringsarbeidet, og får være aktive deltagere i det som foregår i klasserommet. Og er det ikke slik med oss voksne også? Mange av oss liker at arbeidsdagene våre er varierte - vi tar en¨t par telefoner, det er et møte, vi skriver på en rapport, må ordne ett eller annet praktisk og så videre. Og uventede ting kan skje underveis, og da må vi finne ut av det. For oss er det ihvertfall opplagt at dette ikke er annerledes f ...

2019-03-10 11:04 Gjøre noe gøy? Jada!

Dette spørsmålet får vel alle lærere av og til: "Lærer, kan vi gjøre noe gøy i timene i morra?" Fordi det er fredag..., eller fordi det er tirsdag... - eller fordi det snart er ferie. Her kan grunnene både være mange og fantasifulle.Og kanskje møter vi gjerne elevene på dette. Vi kan gjerne gjøre noe gøy i morra eller siste dag før ferien. Samtidig vil vi vise dem at vi kan gjøre noe gøy som også er faglig arbeid. For eksempel kan det kanskje passe med en oppsummering av det vi har arbeidet med, og da har vi flere strukturerte gjetteleker å foreslå - som elevene pleier å elske.LevelUp! Se lenk ...

2019-03-03 13:29 Om bærekraftig utvikling: "Ecology", "Jo!" og "Vi ska ta över världen"

Vi blir alltid glade når vi kommer over låter som vi kan bruke i naturfag. Elevene blir ofte svært engasjerte i diskusjonene nå et tema knyttes til musikk og låttekster på denne måten.De siste månedene har vi kommet over hele tre låter som vi kan relatere til temaet bærekraftig utvikling. Hvis du ikke har fått dem med deg, lister vi opp alle tre her:"Ecology"Se innlegget "Bærekraftig utvikling - og Marvin Gaye, rett og slett!". Låta ble gitt ut for hele 50 år siden, men kan fremdeles oppleves som aktuell. Om hvordan vi mennesker forurenser og påvirker Jorda, og om hvilket ansvar vi har. "Jo!"S ...

2019-02-24 10:17 Fem på gata!

I denne arbeidsmåten får elevene gå en rask tur ut i verden utenfor klasserommet. De har et klart oppdrag og kort tid, og skal ha med seg noe tilbake til klassen etterpå. Settingen er ikke ukjent, for alle elever har nok sett oppslag av typen "Fem på gata" om ulike tema i lokalavisa. Nå er det de selv som skal leke journalister på leting etter tilfeldige folks meninger, og mange elever opplever at de får energi og motivasjon ved denne typen oppdrag.I Fem på gata! skal elevene hente inn folks meninger om et åpent spørsmål. For elevene kan Fem på gata! foregå i forbindelse med innlæring av nytt ...

2019-02-17 08:22 Vi husker elevene som ... ble helt svette i luggen

Dette skjedde for en god del år siden, men er et godt eksempel på noe som fortsatt gjelder for oss: Måten vi velger å arbeide på i klasserommet er viktig, og kan ha svært mye å si for en del elever. Dette var en yrkesfaglig klasse på VG1, og naturfag var ikke noe favorittfag. Men jeg som lærer merket at det fungerte bra å gjøre konkrete og praktiske småprosjekter i teoriundervisningen. Plakater i en fei og det å bruke A3-ark på ulike måter og vise det til noen andre etterpå, var for eksempel gode arbeidsmåter. Og så Kreative produkter, da!Det som skjedde:To og to elever hadde gått sammen for å ...

2019-02-10 09:54 "Vi ska ta över världen" - om bærekraftig utvikling

Ikke så rart at det finnes mange låter som kan relateres til bærekraftig utvikling! Det er snakk om jordens framtid, og tema som global oppvarming er jevnlig framme i media. Mange uttrykker frustrasjon over at det skal være så vanskelig å komme fram til internasjonale avtaler, og andre lurer på om avtalene er gode nok til at vi vil klare å skape reelle endringer. Nå har vi enda en gang kommet over en låt som kan brukes på Naturfag Vg1.Mange unge mennesker er også opptatt av bærekraftig utvikling. For eksempel kunne vi nylig lese et "Si ;D"-innlegg i Aftenposten med overskriften: "Nyttårstale f ...

2019-01-27 08:05 "Naturfag på ekte - fire eksempler

Siden høsten 2018 har vi lagt ut fire innlegg i vår serie "Naturfag på ekte". Her har vi vist konkrete eksempler på hvordan vi kan involvere elevene i mange ulike opplevelser som ofte kommer naturen, samfunnet og lokalbedrifter til gode. Det er nemlig slik at elever ofte arbeider med oppgaver eller gjøremål som de ikke kan se direkte nytte av. Derfor sliter noen med å oppleve at faget er relevant for dem. I tillegg kan det av og til virke som om oppgavene er konstruert bare for at elevene skal ha noe å holde på med, og mange elever strever med å se noen mening i dette. Arbeidsmåten Naturfag på ...

2019-01-20 10:01 Bruk av kreative modeller i en vurdering

Denne historien la vi ut på facebook-siden vår  for et drøyt halvår siden, men vi synes den er så interessant at vi deler den omigjen her på bloggen:Hva skjedde?Da realfagslærer Torarin Holm Petersen ved Stavanger Katedralskole våren 2018 jobbet med temaet stråling og radioaktivitet med elevene på Vg1, tenkte han at elevene kunne få vise hvordan de tenker kreativ naturfaglig problemløsning, ikke bare repetere fakta fra læreboka. Han mener at mange lærebøker trekker fram "fakta", og ikke så mye den kreative måten forskerne har kommet fram til disse faktaene på. Han har selv erfart at modeller h ...

2019-01-16 08:16 Vi gjør gjerne foredrag!

De siste årene har vi gjort mange Engasjerende naturfag-foredrag for lærere rundt om i landet. Vi har for eksempel vært innomvideregående skolerfylkeskommuners samlinger for naturfaglærereetterutdanningsdag for grunnskolelærerehele skolen, dvs. foredrag for lærerne i ALLE faglektorstudenter på universitetVi får ofte svært positive tilbakemeldinger fra deltagerne. På våre foredrag bruker vi mange av arbeidsmåtene på deltagerne, ved at DE blir "klassen". Lærerne sier etterpå at dette er veldig nyttig, og at de føler seg klare for å teste ut arbeidsmåtene i egne klasser. Vi har lyst til å gjøre e ...

2019-01-13 10:21 Naturfag på ekte: 4. Case for bedrift

Et ønskescenario: En lokal realfag-bedrift inngår et samarbeid med skolen, og utarbeider en case som elevene kan jobbe med over lengre tid. Da er det selvfølgelig en forutsetning at man kan arbeide innenfor læreplanmål i naturfag.Slik kan det foregåMer enn boller og brus!Kanskje har en bedrift tatt kontakt med skolen og ønsker å bidra til virkelighetsnær undervisning? Kanskje kjenner læreren noen som jobber i en bedrift som kan muligens være aktuell for et lite prosjekt og tar kontakt direkte? Eller kanskje deltar læreren på et arrangement der hun ble kjent med noe spennende som en bedrift job ...

2019-01-09 08:03 Vi ønsker oss gjestebloggere!

Høsten 2017 hadde vi en serie med blogginnlegg skrevet av andre enn oss. Lærere i ungdomsskole og videregående skole skrev tekster om hvordan de hadde brukt noen av arbeidsmåtene fra Engasjerende naturfag-bloggen i eget klasserom. Nå ønsker vi oss en ny runde med gjestebloggere - kanskje DU har lyst til å bidra?Dessverre - jeg har ikke tid!Det er svært forståelig at det å skrive et innlegg og ta noen bilder i klasserommet ikke er aktuelt for alle. Men for deg som synes dette høres interessant ut:Det trenger ikke å ta lang tid å skrive et blogginnlegg.Et innlegg kan rett og slett være bare noen ...

2018-12-30 16:04 Oppstart etter jul: Heia oss!

Er du interessert i en artig liten oppstartsaktivitet til den første naturfagstimen etter juleferien? Som skaper både motivasjon og mestringsfølelse hos elevene, og som ikke krever noen forberedelser for læreren? Da kan du prøve denne, som vi har kalt "Heia oss!". Det er rett og slett en måte å feire det vi har lært på, og vi lar elevene helt konkret se at de har lært noe i løpet av det første halvåret med naturfag.Dette gjør du:"Gi meg ett ord som dere kan mer om nå, enn før dere begynte med naturfag i høst!" Læreren står ved tavla, og er klar til å skrive ned. I eksemplet på bildet, ble det ...

2018-12-20 13:52 Med ønske om et godt - og kreativt - nytt år!

Da nærmer vi oss slutten på enda et blogg-år, og nå blir det juleferie her på Engasjerende naturfag-bloggen. Vi er tilbake i januar!Å drive en blogg er både morsomt og interessant, men også til tider litt frustrerende. Det er jo ikke bestandig slik at ideene bare kommer dalende. Men så er det også ekstra gøy når man kjenner på kreativiteten og får de gode ideene.Enn så lenge lar vi oss inspireren av elevers kreativitet. Vi har så ofte blitt imponert over hvor kreative elever kan være når de får et oppdrag som engasjerer dem. Nylig fant vi disse bildene som vi ikke har vist her på bloggen før - ...

2018-12-16 12:32 Jo! Det går nok bra! - en prat om bærekraftig utvikling

Låta "Jo!" med Bare Egil Band kom på radioen her om dagen, og da var veien kort til å tenke på neste naturfagtime. Vi er alltid på leting etter låter med tekster som kan åpne opp et faglig tema og engasjere elevene i diskusjon. Her er det snakk om temaet bærekraftig utvikling og valg som vi mennesker, eller samfunnet, gjør. Rett inn i læreplanen for Naturfag Vg1, altså!Hva låta handler omTeksten finner du for eksempel her. Teksten er en slags dialog mellom en jeg-person som nevner opp en serie uttalelser om ting han ikke trodde var greit å gjøre, som for eksempel sage av greina man sitter på - ...

2018-12-02 08:25 Litt rom for "barnslighet" - i alle aldre!

Når tjueåringer får et klistremerke på labrapport-samlingen sinTidlig i min jobb som lærer oppdaget jeg elevenes glede over klistremerker. De som hadde alt på plass i sine labrapport-samlinger, fikk den tilbake med et klistremerke på forsiden - og alle klistremerkene var ulike. Og så gøy de syntes det var! "Jeg fikk en sommerfugl - hva fikk du!",  "Å seee, jeg elsker gresshopper!" Og så videre. God stemning i klasserommet, og dette var påbygningselever på rundt 20 år. Det samme skjedde med voksne elever og med 16-åringer. Vi tror at dette er enkle små gleder som det er lett å tenke at elevene ...

2018-11-25 10:45 Naturfag på ekte: 3. Lyseslukking på Earth Day!

"Vi klarte det!". Jubelen sto i taket hos denne Vg1-klassen i Stavanger for noen år siden. Hva hadde skjedd?Elevenes egen idéElevene kjente godt til konseptet Earth Day og lyseslukking, en kampanje som frontes av WWF. Gjennom media oppfordres det hvert år til at folk skal slukke lyset på et bestemt tidspunkt - og i en time - denne dagen. Naturfagelevene var opptatt av om slike kampanjer kunne føre til noe konkret! De hadde nemlig i tidligere år lest i sin lokale avis Stavanger Aftenblad at det ikke var mulig å se noen reell endring i byens strømforbruk i denne timen på Earth Day. Dette ville e ...

2018-11-11 11:00 Bærekraftig utvikling - og Marvin Gaye, rett og slett!

Hvis vi finner den rette låta, kan det være en god ide å begynne på et nytt tema med litt musikk. Låter og låt-tekster kan formidler følelser og holdninger, og nå oss på en helt annen måte enn saklig informasjon - og slik er det for elever også.Når vi skal starte med temaet bærekraftig utvikling på Naturfag Vg1, henter vi fram Marvin Gaye's "Mercy, mercy me (The ecology)" fra 1971, som var en stor hit i sin tid. Teksten finner du for eksempel her, og låta kan for eksempel spilles av fra youtube. Låta ble gitt ut for snart 50 år siden, men kan fremdeles oppleves som aktuell - om hvordan vi menn ...

2018-11-04 10:49 Gøy med puslespill!

Vi gir et tilbakeblikk til tre typer puslespill som vi har presentert tidligere - to med konkrete brikker,og en hvor det er elevenes egne notater som utgjør brikkene. Mange elever har positive assosiasjoner til puslespill. Her på bloggen har vi tidligere vist tre ulike varianter som du kan bruke i klasserommet. Trykk på den enkelte overskriftene nedenfor for å komme til de tre ulike variantene, eller på "Se her"-lenken som ligger først etter hver av overskriftene.1. Puslespill med reaksjonsligningerSe lenke her. Elevene får noe konkret å ta i, som gjerne har en litt kvikk farge - og det blir p ...

2018-10-28 09:39 Når elevene får bruke sin kreativitet...

Ja, da kan hva som helst skje! De første gangene vi slapp elevene løs på arbeidsmåten Kreative produkter, se her og her, fikk vi ofte regelrett hakeslipp. Elevene kom på kreative visualiseringer som vi aldri selv ville tenkt på, de sto der og strålte når de stolt viste fram produktene sine - og nye elever sto fram som aktive deltagere naturfagtimen.Og til dere lærere som tenker at "dette er nok ikke noe for meg, for jeg er ikke så kreativ på den måten, jeg!": Ikke noe problem, for her er det elevenes egen kreativitet som skal jobbe!Noen glimt fra mange år med elevers kreative utfoldelse in nat ...

2018-10-21 11:06 Naturfag på ekte: 2. Se etter lokalt samarbeid!

Vi husker den gangen naturfagelevene skulle kartlegge skyer for at NASA skulle kalibrere satelitter. Entusiasmen var stor blant elevene, de tok oppgaven på alvor og samtlige stilte opp på riktig tidspunkt for å være med. Dette var definitivt "Naturfag på ekte", og kanskje hadde også koblingen til selveste NASA en spesiell appell? Det finnes også andre muligheter for ulike typer registreringer osv via nettet, men hvorfor ikke også se etter lokale samarbeidspartnere?Å jobbe med oppgaver fra boka er en kjent arbeidsmåte, og mange elever trives med å jobbe med oppgaver. Oppgavene er relatert til t ...

2018-10-07 09:11 Å tenke, lytte og snakke i en Sokrates-sirkel

Denne arbeidsmåten er kjent fra litteraturen som Socrates seminar, og vi har selv valgt å kalle den for Sokrates-sirkel på norsk.Helt kort om det som skjer i en Sokrates-sirkelElevene sitter på stoler i to sirkler, en indre og en ytre. Slik:Dette er altså en Sokrates-sirkel, og følgende skjer underveis i denne arbeidsmåten - flere detaljer kommer lenger ned i dene teksten:I den innerste sirkelen: En elev stiller et spørsmål til gruppa, en annen elev svarer, en tredje tenker høyt på det den andre eleven sa. Og så videre.I den ytterste sirkelen: Disse elevene skal bare observere det som foregår ...

2018-10-03 09:32 Bok-inspirasjon!

Her ser det ut som en hel haug - men TRE bøker har det faktisk blitt!På våre Engasjerende naturfag-foredrag rundt om i landet, er det alltid noen lærere som forteller oss at de har kjøpt en eller flere av bøkene våre, og aktivt brukt dem til å utvikle sin egen undervisning. Til og med Levende naturfag, som kom ut for elleve år siden, er fortsatt i bruk!For oss forfatterne er det alltid moro å høre slike historier. Noe av motivasjonen vår for å skrive disse bøkene har nettopp vært at vi ønsket å vise fram mange enkle og konkrete arbeidsmåter som var lette å ta i bruk i en travel lærerhverdag. S ...

2018-09-26 09:38 "Engasjerende timer" på Instagram!

Like før sommeren fortalte vi om nettsiden som vi har lyst til å lage - et prosjekt som vi har kalt "Engasjerende timer", se her.Vi håper fremdeles vi skal få dette til, men savner fortsatt økonomisk støtte til å kjøpe digital hjelp og hjelp til å lage video-snutter. Imidlertid får vi nå litt bistand til å lage en enkel testside, og føler at vi nå kanskje er i gang. Selv kan vi skrive bøker, men å organisere innholdet på en nettside er noe helt annet. Det blir spennende å få et slags "nettside-utkast", som vi kan arbeide videre med - og teste ut på målgruppa!Men "Engasjerende timer" har begynt ...

2018-09-18 23:22 Etter våre "Engasjerende naturfag"-foredrag - hva sier deltagerne?

Etter hvert har vi holdt en del Engasjerende naturfag-foredrag, og for flere ulike typer forsamlinger:Naturfag-/realfaglærerne i en fylkekommuneRealfaglærerne på en videregående skoleLektorstudenter ved et universitetNaturfaglærerne i en kommuneHele lærerkollegiet på en videregående skole, altså lærere fra alle fag.Deltagerne blir ofte "klassen", og får teste ut miniversjoner av våre arbeidmåter eller pedagogiske grep, med oss som lærere. Learning by doing, altså!Mye lettere å forklare 1,2,3,4,5-quiz for elevene når læreren selv har erfart å være elev først!Vi får skriftlige tilbakemeldinger f ...

2018-09-16 10:37 Tenke sjæl!

Å forstå hva vi ønsker å få svar på og å stille gode spørsmål er ferdigheter vi kan bruke gjennom hele livet. Ikke minst vil dette være nyttig med tanke på læring. Hvis elevene opplever at det er trygt og produktivt både å stille egne spørsmål og å være med på å se på hva andre vil ha svar på, kan dette bli noe de selv oftere tar i bruk. Og de gode spørsmålene kommer ikke nødvendigvis dalende ned i hodet vårt av seg selv - derfor kan det være lurt å øve litt! Arbeidsmåten Tenke sjæl er et tenke-redskap til elevens eget bruk, og spørsmålene må ikke nødvendigvis spørres i plenum. Arbeidsmåten ka ...

2018-09-02 10:22 Naturfag på ekte: 1. Vi rydder stranda vår!

Arbeidsmåten Naturfag på ekte involverer elevene i mange ulike opplevelser som ofte kommer naturen, samfunnet og lokalbedrifter til gode. Det er nemlig slik at elever ofte arbeider med oppgaver eller gjøremål som de ikke kan se direkte nytte av. Derfor sliter noen med å oppleve at faget er relevant for dem. I tillegg kan det av og til virke som om oppgavene er konstruert bare for at elevene skal ha noe å holde på med, og mange elever strever med å se noen mening i dette. Arbeidsmåten Naturfag på ekte tillater elever å engasjere seg i en reell og viktig problemstilling i lokalsamfunnet. Det ele ...

2018-08-26 12:48 Nytt skoleår - nye muligheter! Oppsummering

For å utvikle egen undervisningspraksis må vi være bevisste. Flere enn oss har erfart at dette er helt nødvendig. Ellers drukner de gode intensjonene i daglig drift, for den kan jammen være krevende nok. Det blir lett å falle tilbake i gamle spor, fordi at dette kan vi jo!Små endringer som dem vi har beskrevet i denne serien kan faktisk ha mye å si for elevene, er vår erfaring.Utgangspunktet for endring er at vi ønsker å skape endring i egen praksis. Imidlertid er det ikke de store grepene som trengs, og det er det vi har forsøkt å vise i denne lille serien:Tips nr 1. Arbeidsmåter inn i framdr ...

2018-08-22 08:44 Nytt skoleår - nye muligheter! 5. Dialog med elevene underveis

Mange lærere har fortalt oss at de opplever det som vanskelig å skape reell endring over tid i egen undervisningspraksis. De forteller at det er lett å falle tilbake til altfor mye «læreren snakker», i kombinasjon med ulike typer oppgavearbeid - på papir eller nett.Det er lett å forstå at det blir slik, ikke minst fordi lærere har travle arbeidsdager og det kan være krevende å også finne tid til ekstra innsats for å endre egen praksis. Nå har vi kommet til punkt nummer 5 - det aller siste tipset. Og utgangspunktet er selvfølgelig at man ønsker å skape en varig endring i egen praksis.Mange elev ...

2018-08-19 10:19 Nytt skoleår - nye muligheter! 4. Å lage en liten "gjeng".

Det kan være lurt å lage en liten gjeng av kolleger som har lyst til å utvikle undervisningen sin!Tips nr 4: Å lage en liten "gjeng"Noen naturfaglærere er alene om å være naturfaglærer på sin skole. På andre skoler er det kanskje mange naturfaglærere, men de jobber stort sett hver for seg.Det kan være tungt å utvikle undervisningen sin helt alene! I en travel lærer-hverdag er det allerede  mer enn nok å bruke tiden på. Da kan det være lurt å lage seg en liten uformell gruppe på tre kolleger, for eksempel som dette:·         Alle må ha lyst til å utvikle undervisningen sin, og ønsker å bruke li ...

2018-08-17 09:55 Nytt skoleår - nye muligheter! 3. Tydelig struktur på timen

Vi har alle vært der...Hvordan skape varige endringer i egen undervisning? Som lærere har vi vel alle opplevd at det er lett å falle tilbake til gamle mønstre i teoriundervisningen. Vi tester ut noe nytt, kanskje etter å ha vært på et kurs eller funnet noe artig på nettet. Så «glemmer» vi det litt etter hvert, og fortsetter med «business as usual». Mange lærere har fortalt oss at de opplever det som vanskelig å skape reell endring over tid i egen undervisningspraksis. De forteller at det er lett å falle tilbake til altfor mye «læreren snakker», i kombinasjon med ulike typer oppgavearbeid - på ...

2018-08-15 08:06 Nytt skoleår - nye muligheter! 2. De første timene

Vi har alle vært der...Hvordan skape varige endringer i egen undervisning? Som lærere har vi vel alle opplevd at det er lett å falle tilbake til gamle mønstre i teoriundervisningen. Vi tester ut noe nytt, kanskje etter å ha vært på et kurs eller funnet noe artig på nettet. Så «glemmer» vi det litt etter hvert, og fortsetter med «business as usual». Mange lærere har fortalt oss at de opplever det som vanskelig å skape reell endring over tid i egen undervisningspraksis. De forteller at det er lett å falle tilbake til altfor mye «læreren snakker», i kombinasjon med ulike typer oppgavearbeid - på ...

2018-08-13 08:57 Nytt skoleår - nye muligheter! 1. Arbeidsmåter inn i framdriftsplanen

Vi har alle vært der...Hvordan skape varige endringer i egen undervisning? Som lærere har vi vel alle opplevd at det er lett å falle tilbake til gamle mønstre i teoriundervisningen. Vi tester ut noe nytt, kanskje etter å ha vært på et kurs eller funnet noe artig på nettet. Så «glemmer» vi det litt etter hvert, og fortsetter med «business as usual». Mange lærere har fortalt oss at de opplever det som vanskelig å skape reell endring over tid i egen undervisningspraksis. De forteller at det er lett å falle tilbake til altfor mye «læreren snakker», i kombinasjon med ulike typer oppgavearbeid - på ...

2018-06-17 11:13 Nettsiden "Engasjerende timer" - kommer vi til å få det til?

En interessant tilbakemelding fra en realfaglektor etter et Engasjerende naturfag-foredrag for et par år siden:Vi hadde tenkt tanken selv også...Etter den store responsen på vår facebook-side og blogg, hadde vi nemlig selv tenkt tanken. Det dreier seg om å skape mer engasjerende teoriundervisning for elevene, og vi har gjennom disse årene med bøker og foredrag fått utrolig stor og positiv respons fra naturfaglærere i videregående skole og grunnskole på arbeidsmåtene våre. Mange sier at vi har et innhold som de trenger, og som de ikke finner andre steder. Det kunne virkelig vært spennende å vid ...

2018-06-13 09:34 "Engasjerende naturfag"-foredrag - en liten vår-opptelling

Også i vinter og vår har vi holdt Engasjerende naturfag-foredrag. Som vanlig de siste årene ble det totalt tre foredrag dette halvåret, og denne gangen forca 100 naturfaglærere i Rogaland fylkeskommuneca 30 grunnskolelærere på en naturfagkonferanse på Høgskolen i Sørøst-Norgeca 15 realfaglærere på Kuben videregående skole skole i OsloForedrag for grunnskolelærere fra Vestfold og Buskerud på Naturfagkonferansen på Høgskolen i Sørøst-NorgeDet er alltid morsomt å holde foredrag, og det er moro å merke at arbeidsmåtene våre allerede er kjent for mange av deltagerne. Noen har hatt en av bøkene våre ...

2018-06-10 09:12 Vi husker eleven som ...lagde en cellepizza bare for gøy

Klassen skulle bruke tide i naturfag-timen den dagen til å lage celle-modeller, altså det som vi kaller Kreative produkter. En elev ble så inspirert at han hadde laget en ekstra cellemodell hjemme på kjøkkenet kvelden før - nemlig en celle-pizza! Selvfølgelig med alle organellene på plass, merket med små skilt.Og det som var ekstra fint med akkurat denne modellen, var at den var spiselig - og smakte godt!Cellepizza - nok til at hele klassen kunne få seg en bit.

2018-06-02 12:24 Vi husker elevene som ... IKKE klarte å bygge en fin modell

Enda en liten historie fra virkeligheten: Biologi-elevene på Vg3 hadde arbeidet med DNA, og nå skulle de lage modeller av DNA-molekyler, se  Kreative modeller. Siden dette var i faget biologi, skulle cellemodellen inneholde flere detaljer enn det som er aktuelt for Naturfag på Vg1, så her skulle både detaljert struktur og hydrogenbindinger være med.Nå skulle gruppene vise fram resultatene sine. De brukte modellene til å vise og forklare hvordan et DNA-molekyl er bygd opp, og det var mange flotte modeller å se.Til slutt var det en gruppe igjen, og de måtte beskjemmet innrømme at de ikke hadde f ...

2018-05-30 14:11 Har DU lyst til å være en gjesteblogger?

Høsten 2017 hadde vi en gjesteblogger-serie her på Engasjerende naturfag-bloggen. Naturfaglærere fra videregående skole og grunnskole fortalte om hvordan de har brukt pedagogiske grep fra bloggen vår - eller bøkene våre - i sin undervisning. Altså: Hva skjedde, og hvordan gikk det?Nå tenker vi blogg-høst igjen, og ønsker oss flere gjesteblogg-innlegg av samme type som sist, altså: Hva testet du ut, og hvordan gikk det? Har DU lyst til å bidra? Det kan være korte eller lengre innlegg, helst med noen bilder (ikke av elever), så dette trenger ikke å være veldig komplisert. Og poenget er å dele vi ...

2018-05-13 10:04 Å lage en "minne-pinne"

Våren er her, og det gror og grønnes overalt. Vi velger å ta naturfagtimen - eller repetisjonen - om suksesjon og næringskjeder utendørs, og lar naturen vise oss hva som foregår!Vi har flere ganger hørt om "journey stick", som i USA bl.a. brukes av elever på tur til å ta med seg planter etc. Vi velger å kalle den for en minne-pinne, og tror det kan være nyttig å bruke dette når vi jobber med temaet økologi.Vi ser for oss at klassen bruker en times tid på en tur ut for å observere, samle informasjon og lage en "minne-pinne", og etterpå samles i klasserommet for å presentere både minne-pinnene o ...

2018-05-09 12:25 Vi husker elevene som ... delte ut pepperkakemolekyler til hele klassen!

Dette skjedde for noen år siden: Klassen hadde arbeidet med Kreative produkter. Her er det slik at gruppene bruker sin egen fantasi til å finne ut hvilke materialer de vil bruke og hvordan cellen skal se ut. Klassen hadde laget mange flotte celle-modeller, og elevene hadde hatt stor glede av å se det store mangfoldet av løsninger.Et par dager senere kom to av elevene til naturfagtimen med to kakebokser full av pepperkake-vannmolekyler, som de hadde bakt selv - nok til at alle i klassen fikk et kake-molekyl hver. Slik så de ut:Vannmolekyler - bakt av pepperkakedeigDe to elevene fortalte at det ...

Personvern: Fortsetter du på denne siden, godtar du bruk av cookies, og at vi samler nødvendig informasjon om deg, dine preferanser, og besøket ditt her. Les mer. Det er greit.