Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan www.blogglistene.no samler inn og bruker personopplysninger om deg.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger på www.blogglistene.no, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på personvern@blogglistene.no.

1. Behandlingsansvarlig

Daglig leder i Arvan AS, er ansvarlig for www.blogglistene.no sin behandling av personopplysninger. Daglig leder har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer dette frem under hvert enkelt punkt i denne erklæringen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

2. Opplysninger som behandles om bloggere og deres blogger

Her definerer vi blogg og blogger bredt, og inkluderer enhver offentlig kanal en person eller organisasjon kommuniserer offentlig gjennom. For eksempel kan dette inkludere twitter eller selvpublisert på egen nettside.

Følgende offentlig informasjon kan lagres på www.blogglistene.no om bloggere og bloggene deres:

All informasjon som registereres om bloggerne og deres blogger skal være allmenkjent informasjon, eller informasjon bloggeren selv har valgt å legge ut. Enhver blogger som ønsker sin informasjon slettet kan be om dette via personvern@blogglistene.no, og det vil bli gjort så snart som mulig.

3. Bruk av WEB-analyse og cookies

Arvan AS samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på www.blogglistene.no. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Microsoft Internet Explorer”), skjermoppløsning og avsendernettside.

Videre tar Arvan AS vare på besøksdata som del av algoritmen for rangering av bloggen på siden. For informasjon om akkurat hvordan dette gjøres kan du lese på www.blogglistene.no/blog-score.

Besøksdata som blir lagret av selve Arvan AS inkluderer:

"Cookies" (og "LocalStorage") er små informasjonskapsler (tekstdata) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. www.blogglistene.no bruker følgende cookies (informasjonskapsler):

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Hvis du ikke ønsker at Arvan AS skal samle inn anonyme data fra deg via tredjeparter, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google og Facebook sine sider eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin.

Hvis du ikke ønsker at Arvan AS skal samle inn anonyme data fra deg i sine egne system til bruk av blant annet bloggscore-algoritmen, så kan du slå dette av på bunnen av nettsiden eller i vinduet som dukker opp ved første besøk. Merk at dette valget nødvendigvis må lagres som en informasjonskapsel i nettleseren din.

4. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter norsk lov om personopplysninger og EUs personvernsforordning, blant annet fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle tjenesten vår og ut i fra en interesseavveining der vi har vurdert det slik at det er nødvendig å lagre utvalgte personopplysninger for å kunne hjelpe våre brukere med det de lurer på.

5. Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i Arvan AS som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Arvan AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som vi har databehandleravtale med, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

6. Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet

Arvan AS har inngått avtale med følgende databehandlere:

Applikasjonsserveren og databasen til www.blogglistene.no er plassert i EU/EØS-området. Tekniske logger blir midlertidg lagret og sent via server i US. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-forordningen om personopplysninger. Dersom informasjon overføres til USA, vil vi fortrinnsvis benytte Safe Harbour-sertifiserte virksomheter.

7. Hvordan sikrer vi opplysningene?

Arvan AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre utover de som vi har databehandleravtale med. Vi gir ikke databehandlere tilgang til andre personopplysninger enn det som er nødvendig for å yte tjenesten. Vi selger ikke dine personopplysninger til andre, og vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre for markedsføringsformål uten at du uttrykkelig har samtykket til det.

8. Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandling av personopplysninger i en virksomhet ifølge personopplysningsloven. Denne informasjonen har Arvan AS gitt i denne erklæringen.

Hvis Arvan AS behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller du ikke ønsker at vi skal behandle dem, kan du også be Arvan AS rette eller slette opplysningene. Vennligst kontakt oss via personvern@blogglistene.no. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir deg tilgang til personopplysninger om deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler, og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.

9. Utlevering av personopplysninger til andre

Arvan AS gir ikke personopplysningene dine til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

10. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

11. Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

Arvan AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i Norge i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

12. Endringer i erklæringen

Arvan AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Arvan AS. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” nederst på denne siden.

Sist oppdatert: 02.12.2018