Husmøtet

Tid Innlegg
2020-06-15 06:42 Våre venner

Elsker du meg fremfor alt mitt barn, hva blir ditt svar på det? Ja, kjære Gud, jeg elsker deg over alle ting, mere enn alt som denne jord har å gi. Fremdeles spør Jesus det samme: Elsker du meg, elsker … Les videre →

2020-06-14 07:26 Vår tid

Å fortelle mennesker det de ønsker å høre, på bekostning av det de trenger å høre, drar likegyldighet inn i forsamlingene. Lykkeprofetene skaper svake kristne og motsetninger i menighetene. Jo fortere vi gjenkjenner det ekte, desto mindre sårbare blir vi … Les videre →

2020-06-13 07:56 Åndelig makt

Se, jeg har gitt dere makt og autoritet til å trå på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade dere; Det må bety at makt og autoritet er stilt til vår rådighet, vi kan vokse … Les videre →

2020-06-12 07:34 Livets prøve

Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde». Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden er inne. Kast alle bekymringer på … Les videre →

2020-06-11 11:41 Guddommen

Og se, i himmelen stod en trone, og det satt en på tronen. Han som satt der, var å se på som jaspis og karneol, og tronen var omgitt av en regnbue; den var som smaragd.   Han er det evige opphavet. … Les videre →

2020-06-10 06:17 Min gave

Pakten består i å ta imot Faderens utstrakte hånd som finnes i Jesu forsoning. Fundamentet er Lammets blod. Johannes så et lite lam som tok imot bokrullene fra Faderens hånd. Lammet var verdig. Det er omtalt i Åpenbaringsbokas fjerde kapittel. Dette … Les videre →

2020-06-09 06:44 Ekte eller uekte

Det finnes en umettelig hunger etter det profetiske i vår tid. Kristne lengter etter å få «et ord fra Herren» eller å gi et ord til andre. De er for late til å søke Gud om et ord eller søke … Les videre →

2020-06-08 06:13 Utvikling

Han fortalte denne lignelsen: «En mann hadde et fikentre som var plantet i vingården hans. Da han kom for å se etter frukt på det, fant han ingen.   Han sa til gartneren: Nå er det tredje året jeg kommer og … Les videre →

2020-06-07 09:06 Han er..

Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden,det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker,både makter og myndigheter –alt … Les videre →

2020-06-06 06:38 lutheraner

Vi satt på skolen for femti- seksti år siden og lærte om Martin Luther. Å, for en glorie som omga den mannen. Han reddet Nord-Europa fra italienerne.  Han var nesten større enn apostlene. Etterhvert som jeg har lest kirkehistorie og … Les videre →

2020-06-05 06:02 Løven av Juda stamme

Juda, deg priser dine brødre, du har hånden (ikke kneet) på fiendens nakke, din fars sønner bøyer seg for deg.Juda er en løveunge! Fra byttet reiser du deg opp, min sønn.Han legger seg til ro og strekker seg som en … Les videre →

2020-06-04 06:26 Velsignelsens frukt

Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli til en velsignelse. Jeg vil velsigne den som velsigner deg. Og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Dette … Les videre →

2020-06-03 06:58 Det motsatte

Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.   For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske,  brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre,  utakknemlige og uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede,  rå og … Les videre →

2020-06-02 06:39 Velg livet, så skal du leve..

Jeg vet om dine gjerninger; du er verken kald eller varm. Hadde du bare vært kald eller varm!  Men du er lunken, ikke kald og ikke varm. Derfor vil jeg spy deg ut av min munn. «Jeg er rik,» sier du, … Les videre →

2020-06-01 08:26 Tid for selvransakelse

Og hvem av dere kan med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde? Men søk hans rike, så skal dere få dette i tillegg. Frykt ikke, du lille hjord! For det har behaget deres Far å gi dere … Les videre →

2020-05-31 07:01 En eksplosjon av pinse

Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i … Les videre →

2020-05-30 07:21 Fra Livets kilde

Med glede skal dere øse vann av frelsens kilder.Den dagen skal dere si: Lovpris Herren, påkall hans navn!Gjør hans gjerninger kjent blant folkene, forkynn at hans navn er opphøyd!Syng for Herren, for han har gjort storverk, gjør dette kjent over … Les videre →

2020-05-29 05:34 Ved Jesu føter ei stille stund..

Gud kommer til å imponere oss. Vi er kommet til et tidsskifte, 72 år etter at staten Israel ble proklamert i 1948. Israels gamle hovedstad, Jerusalem, er igjen en politisk virkelighet. Herlighetens Gud kommer til å vise sitt folk sitt … Les videre →

2020-05-28 05:58 Fredsfyrste

Munnen er tørr som et potteskår, tungen er klistret til ganen.Du legger meg ned i dødens støv.Hunder samler seg om meg, en flokk av voldsmenn omringer meg.De gjennomborer mine hender og føtter.Hvert bein i kroppen kan jeg telle. De stirrer, de … Les videre →

2020-05-26 06:51 Korsets seier

Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa: «Seieren og kraften og riket tilhører fra nå av vår Gud, og hans Salvede har herredømmet. For våre brødres anklager er styrtet, han som anklaget dem for vår Gud, dag … Les videre →

2020-05-25 06:07 Seiershelten fra Golgata.

Han som gav seg selv for oss for å forløse oss fra all urettferdighet og rense seg selv et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger. Paulus skriver dette i brevet til Titus. Den historiske bakgrunn er Paulus sin frigivelse fra det … Les videre →

2020-05-24 06:29 Det profetiske ord seirer

Han vil gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledes olje i stedet for sorg, lovprisnings drakt i stedet for en avmektig ånd. De skal kalles rettferdighetens trær, Herrens plantning til hans ære. De skal bygge opp … Les videre →

2020-05-23 07:08 Som det skrevet står

Pinse betyr den femtiende, det er den femtiende dagen ettes påske. En tid etter den store pinseopplevelsen i Jerusalem, kom en evangelist som het Filip til Samaria og forkynte ordet om oppstandelsen. Det var kanskje byen til kvinnen som Jesus … Les videre →

2020-05-22 05:58 Alternativ løsning

Hvis vi blander vår kristentro med nedvurdering og avvisning av andre menneske, er vi på avveier. Mesteren ville ha brukt alt han rådde over for å hjelpe et sultende barn. Han skapte mat for 15000 hungrige. Han sa: Det du … Les videre →

2020-05-21 06:31 Hjemreisen

Kristi himmelfartsdag er en vandrende helligdag, men den feires alltid på torsdag, fordi den forholder seg til påske og pinse. Har så Kristi himmelfart funnet sted? Noen tror, noen tviler og noen sier at det er eventyr.. At Jesu stod … Les videre →

2020-05-20 06:57 Vi nærmer oss

Daniel 12: Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært maken tilhelt siden folkeslag oppstod. Men på den tid skal ditt folk bli frelst,alle som er skrevet opp i boken.Og mange av dem som sover i jorden, skal … Les videre →

2020-05-19 05:56 Framtid og håp

Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn; og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss fordi den ikke kjenner ham.  Dere elskede! nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart … Les videre →

2020-05-18 06:46 Jordas salt

Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mesteren sa: Guds rike er inne i dere. Dere er templer for den Hellige Ånd. Problemet er at de … Les videre →

2020-05-17 06:33 Sannheten og forførelsen

Jesus sa: Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst. Landshøvdingen ble forvirret: Hva er sannhet? Som de fleste mennesker … Les videre →

2020-05-16 08:33 Lys stråler fram

For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.  Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre og oss som tjenere … Les videre →

2020-05-15 06:53 Guds paktsnavn

Guds paktsnavn forteller oss om hans egenskaper. Han holder alltid på sin side sin pakt som han inngår med oss. Gud ofret sin egen sønn for å kunne sone vår synd.  I første Mosebok  hører vi om Abraham som får beskjed … Les videre →

2020-05-14 07:08 Visst er det sant..

Men nå er Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn.  Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske.  For likesom alle dør på grunn av Adam, skal alle … Les videre →

2020-05-13 07:02 Veien hjem

Slik som den første skapelsen ble til ved Guds ord, er den siste, den nye, blitt til ved han som kalles Ordet, Guds sønn. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, … Les videre →

2020-05-12 07:19 Hatet mot et folk

Jødene ble drevet ut av sitt land for snart 2000 år siden.. På grunn av at de gjorde motstand og opprør mot den romerske okkupasjonsmaktens hensynsløse vold, gjorde romerne kort prosess. Et veldig stort antall jøder ble korsfestet. Resten ble … Les videre →

2020-05-11 06:30 Til de høye strå

Den europeiske erstatningsteologien har ikke feste i skriften. Jødene er ikke erstattet av den frafalne kirken. Langt ifra. Les hva Paulus som selv var jøde, sier: Jeg sier dette til dere som tilhører hedningefolkene. Så sant som jeg er hedningenes … Les videre →

2020-05-10 07:26 Livets lønn

Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og … Les videre →

2020-05-09 06:50 Min fred gir jeg..

Det som du ikke vet og ikke forstår, blir du ikke regnet til ansvar for på dommens dag. Men idet du leser noe eller hører noe som gir et umiddelbart AMEN i ditt hjerte; du kjenner med hele din indre … Les videre →

2020-05-08 06:54 Elver av levende vann

Dåpen er ikke et gjenfødende bad. Badet til gjenfødelse er den nye fødsel som ikke er knyttet til jordens vann, men til det vann som veller fram til evig liv. Guds eget vann. Det kan tas imot natt eller dag, … Les videre →

2020-05-08 06:51 Badet i elver av levende vann

Dåpen er ikke et gjenfødende bad. Badet til gjenfødelse er den nye fødsel som ikke er knyttet til jordens vann, men til det vann som veller fram til evig liv. Guds eget vann. Det kan tas imot natt eller dag, … Les videre →

2020-05-07 06:49 Så underlig..

Vi kan ikke mene hva vi vil og ta avgjørelser selv hvis vi gjør krav på å være kristne og tilhøre Guds familie. Vi kan ikke ta alle moderne tanker til vårt bryst og følge flertallets vei hvis vi vil … Les videre →

2020-05-06 07:08 I mitt sted

Han hang naken naglet til en stamme med et tverrtre. Den mest uskyldige som har satt sine føtter på menneskenes jord. Sårene, etter timer med plaging og pisking, gnog mot det grove treet. Blodet fant vei nedover den ødelagte kroppen … Les videre →

2020-05-05 06:45 Sannheten og vi

Kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder. Ja, kjærligheten skjuler alle synder gjennom Jesus sitt frelsesverk, men syndene slettes ut for den enkelte i det øyeblikk synderen angrer på syndene han har gjort og ber om tilgivelse. Den enkelte søker da … Les videre →

2020-05-04 06:53 Sterk som døden

Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig. Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har … Les videre →

2020-05-03 06:45 Generasjonen

Salme 87. Herren elsker Sions porter mer enn alle Jakobs boliger. Herlige ting er talt om deg, O Guds by. Sela! Og om Sion skal det bli sagt: – Den og den mannen ble født i henne; og Den Høyeste … Les videre →

2020-05-02 06:21 Den ydmyke får nåde

Gud søker etter ydmykhet hos sine stridsmenn. Han gir sine barn ulik undervisning, ulike prøver og tester. Han vil stoppe skrytet, selvhevdelsen og egenrettferdigheten. Den som har stolte øyne og et oppblåst hjerte, ham vil jeg ikke tåle. Salm 101,5 … Les videre →

2020-05-01 13:30 Lys og mørke

John 3,19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene  elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger er onde. Menneskene elsket mørket framfor lyset. Folk valgte bort lyset. Guds budskap flyttes ut, den nye tid flyttes inn. … Les videre →

2020-04-30 07:06 Løs på trykket, rop det ut

Amos 1,2 a Han sa: Herren skal brøle fra Sion og la sin røst høre fra Jerusalem. Se, jeg står for døren og banker; om noen hører min røst og åpner døra, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd … Les videre →

2020-04-29 06:26 Båtbyggeren

Som det var i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, like til den dag da Noah gikk inn i arken, og de skjønte ingenting før … Les videre →

2020-04-28 06:59 En vis manns hjerte

I alt søker vi å vise oss som Guds tjenere, med tålmodighet i vanskeligheter, nød og angst, under slag, fangenskap og opptøyer, i hardt arbeid, nattevåk og sult.  Vi går fram med renhet og visdom, med overbærenhet og godhet, i Den … Les videre →

2020-04-27 06:51 Hellig språk

Da pinsedagen kom, var de alle samlet.  Med ett kom det et brus fra himmelen som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt. Tunger likesom av ild kom til syne, og de delte seg og satte … Les videre →

2020-04-26 07:26 Vær våken

Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og hvordan vi skal samles hos ham, ber vi dere om dette: La dere ikke så lett drive fra vett og sans, og bli ikke skremt, verken av åndsåpenbaringer, av påstander, eller av … Les videre →

2020-04-25 07:03 Det stilles krav

Mine kjære! Jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om den frelse vi har sammen.  Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som én … Les videre →

2020-04-24 07:35 Takk for gaven

Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!  La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær!    Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i … Les videre →

2020-04-23 06:24 Dansen om gullkalven

Å eie lite og frykte Herren er bedre enn å ha stor rikdom og uro.En grønnsaksrett med kjærlighet er bedre enn oksestek med hat. Og se, det kom en til ham og sa: Mester! hva godt skal jeg gjøre for … Les videre →

2020-04-22 07:13 Hold stø kurs!

Lytt til det jeg sier, mine barn, vend øret til og hør mine ord!Slipp dem aldri ut av syne, bevar dem dypt i ditt hjerte!For de gir liv til den som finner dem, og helsebot for hele kroppen.Bevar ditt hjerte … Les videre →

2020-04-21 07:20 Det som koster alt

Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.  Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det … Les videre →

2020-04-20 06:48 Det som var, som er og som kommer

Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød, og deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord; deres oldinger skal ha drømmer, deres unge menn skal se syner; ja, til og med over slavene … Les videre →

2020-04-19 07:10 Det som kommer

Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Evangeliet om riket er den enkle fortelling om Guds rikes inntog i den enkelte som ønsker evangeliet velkommen inn i sitt … Les videre →

2020-04-18 06:29 Så enkelt og så vanskelig

Kristendommen er ikke et sett argumenter der du prøver å overbevise andre mennesker om at dine holdninger og din levemåte er bedre enn deres. Enda verre er det dersom du truer andre med fysisk straff dersom de ikke vil være … Les videre →

2020-04-17 11:04 På avveier

Nå kan det hende at jeg lukker himmelen så det ikke kommer regn, og befaler gresshoppene å gnage av landet eller sender pest iblant mitt folk.  Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker … Les videre →

2020-04-17 07:16 Det store skiftet

Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er … Les videre →

2020-04-16 06:40 De helliges rett

Jesus sa: Se, jeg har gitt dere makt over hele den Ondes velde. Vi skal absolutt ikke behandle den Onde med respekt. Jesus sa: Kast ham ut! Med makt! De siste dagers kristne må få tak i de ressurser Faderen … Les videre →

2020-04-15 06:53 Veien til livet

Lær meg, Herre, dine forskrifters vei! Så vil jeg ta vare på dem inntil enden. Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen. Ordet er essensen av hvem Gud er. Det ordet er såkornet som kommer inn i … Les videre →

2020-04-14 06:35 Å, dyp av visdom

Gud er overnaturlig. Gud er ånd, den eneste som er udødelig, og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og heller ikke kan se.  Han er opphavet, han er visdommen, han er … Les videre →

2020-04-13 07:11 Manns modenhet

Dere har ikke fått trelldommens ånd, så dere igjen skulle være redde. Dere har fått barnekårets Ånd som gjør at vi roper: «Abba, Far!» Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi … Les videre →

2020-04-12 07:14 I Kristus

Guds rettferdighet kommer til syne i Jesus sitt forsoningsverk. Mennesket kan vinne rettferdighet gjennom å tro på offerlammet, jøden Jesus fra Nasaret. Når vi hører evangeliet, er det Guds natur, hans hellighet og hans storhet som blir åpenbart. Hvis vi … Les videre →

2020-04-11 07:02 Det er strid

Vår Gud, vil du ikke holde dom over dem? For vi har ikke styrke nok til å stå imot denne store hæren som kommer mot oss. Vi vet ikke hva vi skal gjøre; men våre øyne er vendt mot deg. … Les videre →

2020-04-10 07:05 Påske

Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst, og han skal gå inn og ut og finne beite. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for fårene.  Jesus sier at den som … Les videre →

2020-04-09 06:49 Mine venner

Rom.5,17 For kom døden til å herske ved den ene på grunn av den enes fall, så skal mye mere de som får nådens og rettferdighets-gavens overvettes rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus. Ef.4 -inntil vi alle … Les videre →

2020-04-08 07:21 Boka

Når vi begynner å lese Bibelen, må vi være objektiv. Vi må ha et ønske om å få vite hva Bibelen egentlig sier. Hva er det denne boka vil si oss i vår tid.? Vi må sette til side de … Les videre →

2020-04-07 06:47 Absolutt sannhet

Kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder. Ja, kjærligheten skjuler alle synder gjennom Jesus sitt frelsesverk, men syndene slettes ut for den enkelte i det øyeblikk synderen angrer på syndene han har gjort og ber om tilgivelse. Den enkelte søker da … Les videre →

2020-04-06 06:41 Vår manna fra himmelen

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror, har evig liv.   Jeg er livets brød.  Fedrene deres spiste manna i ørkenen, men de døde.  Det brødet som kommer ned fra himmelen, er slik at den som spiser av det, ikke … Les videre →

2020-04-05 07:00 Hør hva han sier

Hva vi tenker om Gud, er den viktigste forestilling i vårt liv. A.W. Tozer. Vi opplever Åndens helliggjørelse som skal gjøre oss lydige, sier Peter i sitt første brev. Vårt liv i enhet med den treenige Gud skal medføre en … Les videre →

2020-04-04 06:52 Hans fotspor

Etter at Herren Jesus hadde gitt oppdraget, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren selv virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte. Gjennom … Les videre →

2020-04-03 06:42 En merkelig tid

Jeg fikk et syn på en fotballkamp i 1976. To personer på tribunen ble lyst opp og en stemme sa: De du ser her er endetidsgenerasjonen.  Det kunne være far og sønn, de var omtrent 30 og sju-åtte år gamle. Plusser … Les videre →

2020-04-03 05:55 Radio Shalom: Dråper fra kiden 5

2020-04-02 07:15 Radio Shalom: Dråper frå kilden 4

2020-04-02 06:09 To kriger med innhøstning imellom

Profeten Joels bok består av bare tre kapitler, og de to siste kapitlene handler om to kriger med vekkelse etter den første krigen. Den første krigen, eller rettere sagt angrepet, kan vi lese om i det andre kapittelet av Joels … Les videre →

2020-04-01 18:34 Radio Shalom: Dråper fra kilden3

2020-04-01 07:00 Oppdraget

Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som … Les videre →

2020-03-31 07:16 Men Simon forstod

Soldatene førte nå Jesus inn i borggården og kalte sammen hele vaktstyrken. De kledde ham i en purpurkappe, flettet en tornekrone og satte den på hodet hans.  Så begynte de å hilse ham: «Vær hilset, du jødenes konge!» De slo ham … Les videre →

2020-03-30 11:30 Nittende kapittel

Deretter hørte jeg likesom en sterk lyd av en stor skare i himmelen, som sa: Halleluja! Frelsen og æren og makten tilhører vår Gud! For sanne og rettferdige er hans dommer; han har dømt den store skjøge, hun som ødela jorden … Les videre →

2020-03-30 07:43 Radio Shalom: Dråper fra kilden 2

2020-03-30 06:06 Det profetiske ord har forkjørsrett

Men Den Høyestes hellige skal få riket og ha det i eie til evig tid, ja, i evigheters evighet. Da ble dommen gitt til Den Høyestes hellige, og tiden kom da de hellige tok riket i eie. Ved første øyekast … Les videre →

2020-03-29 11:33 Radio Shalom: Dråper fra Kilden 1

2020-03-29 07:14 La det bli lys

Jeg fryder meg over dine forskrifter, jeg glemmer ikke dine ord.          Gjør godt mot din tjener, jeg vil leve og ta vare på dine ord.          Åpne øynene mine så jeg kan se det underfulle i din lov!           Ditt ord er prøvd med … Les videre →

2020-03-28 12:57 Radio Shalom: Underets Gud

2020-03-28 06:48 Det du sier

Det du sier, som kommer fra ditt indre; det er det du er. Dine ord forteller hvem du er. Det du forteller andre for å heve deg selv i menneskers øyne, avslører ditt indre. Dine ord og din tale avslører … Les videre →

2020-03-27 08:23 Radio Shalom: Israel 2

2020-03-27 08:12 Huset med det rare i

I svært mange hjem i vårt lange land står det ei mørk bok blant alle bøker i ei hylle. I de aller fleste familier får denne boka stå urørt gjennom hele slektsledd. Hva som står i boka, er det få … Les videre →

2020-03-26 07:13 Vårt ansvar

Nå kreves vi til dåd; til alvor. Dette er tiden du er formet og dannet for. Du representerer Guds rike.  Nå kalles vi til å ta ansvar for land og folk. Vi har lekt med ord som makt og autoritet; … Les videre →

2020-03-26 06:14 Israel 1

2020-03-25 06:52 Den ydmyke kongen

Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter! Se din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse, saktmodig er han og rir på et esel, på den unge eselfolen. Slik kom Jesus, han som forkynte … Les videre →

2020-03-25 06:00 Radio Shalom: Golgata

2020-03-24 17:05 Guds kongerike er nær

2020-03-24 07:21 Kalt til strid

Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og stå etter å ha overvunnet alt. Paulus ber hver kristen å ikle seg Guds fulle rustning. Han ber ikke Gud om å ikle oss … Les videre →

2020-03-23 07:08 Hans skjulte skatter

I første kapittel av Johannes åpenbaring hilses det fra de sju ånder som er foran Guds trone. Det gir trolig uttrykk for Åndens mange virkeområder; Åndens nærvær, visdoms og forstands Ånd, råd og styrkes Ånd, den Ånd som gir kunnskap om Herren og Gudsfrykt. Den gode Hellige Ånd som utgår fra Gud. Han som er … Fortsett Hans skjulte skatter

2020-03-22 07:29 Frafallet

Og jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod, og jeg undret meg storlig da jeg så henne. Kvinnen som beskrives i Åpenbaringsboka, minner om et diabolsk system som har forfulgt de kristne gjennom århundrene. Dette er ikke en hvilken som helst kvinne, men ei dame som har solgt seg … Fortsett Frafallet

2020-03-21 07:06 Liv i stedet for lov

Kristendommen er ikke en liturgisk, død religion, den er elver av levende vann som veller fram til evig liv.  Jesus hadde mest strid med de religiøse som la vekt på lovopplæring. Det ser ut til at han hadde glede av å utfordre lovlærerne når det gjaldt deres tro og livsførsel. Noen ganger framstod disse mennene … Fortsett Liv i stedet for lov

2020-03-20 06:57 En høst av dimensjoner

Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som hører dette, skal si: «Kom!» Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann gratis. Forbered deg for en høsttid når den første trengselsbølge er gått forbi. Frykt ikke du lille hjord, for det har behaget deres far å gi dere riket! Frykt … Fortsett En høst av dimensjoner

2020-03-19 07:24 Visdommens vei

Den Onde førte ham da opp på et høyt fjell og viste ham alle verdens riker i et øyeblikk. Og djevelen sa til ham: Til deg vil jeg gi makten over alt dette og disse rikers herlighet. For til meg er det overgitt, og jeg gir det til hvem jeg vil. Om du bare ville … Fortsett Visdommens vei

2020-03-19 07:19 Visdommens vei

Den Onde førte ham da opp på et høyt fjell og viste ham alle verdens riker i et øyeblikk. Og djevelen sa til ham: Til deg vil jeg gi makten over alt dette og disse rikers herlighet. For til meg er det overgitt, og jeg gir det til hvem jeg vil. Om du bare ville … Fortsett Visdommens vei

2020-03-18 06:42 I ånd og sannhet

Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp på deres høyhellige tro og stadig be i Den Hellige Ånd. Hold dere i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn, som gir dere evig liv. Dem som tviler, skal dere ha barmhjertighet med.Andre skal dere redde ved å rive dem ut av ilden.  Juda, … Fortsett I ånd og sannhet

2020-03-17 08:16 Et forbilde

Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da vil menneskene være egoistiske, glade i penger, fare med skryt, være overmodige, …… likegyldige for det gode, ……, innbilske.  De elsker lystene høyere enn Gud.   I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter dens kraft.  Vend deg bort fra slike folk! … Fortsett Et forbilde

2020-03-16 06:56 Et massivt angrep

Virus er en type mikroorganisme som står bak mange av de historisk viktigste sykdommene vi kjenner til, blant annet meslinger, influensa, polio, og hiv. De regnes å være blant de minste mikroorganismene som fins. De er bittesmå, men de kan slå ut et helt land. I løpet av kort tid har de små, som vi … Fortsett Et massivt angrep

2020-03-15 07:52 Modige menn og kvinner

Kjøpmannen Petrus Valdes fra Lyon ble en kristen i 1170-årene som et resultat av at en venn ble drept av lynnedslag mens de var ute og gikk tur sammen. Valdes begynte å forkynne evangeliet fra Bibelen. Han hadde en bibelforståelse som var svært nær apostlenes praksis fra den første tiden etter Pinsefestens dag. Han hadde … Fortsett Modige menn og kvinner

2020-03-14 07:09 Faderens godhet

Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus,  enda vi var døde ved våre overtredelser  – av nåde er dere frelst –   og oppvakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus,    for at han i … Fortsett Faderens godhet

2020-03-13 07:28 Mer enn ord

Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen. De ord som kommer til oss fra himmelen, har Faderens innebygde autoritet. Ikke noe profetord som står i Skriften er blitt til ved et menneske, men Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd. Når vi taler ut åpenbarte ord fra Skriften, taler vi ånd … Fortsett Mer enn ord

2020-03-12 07:19 Hør hans ord

Rens deres sjeler i lydighet mot sannheten til søskenkjærlighet, og elsk hverandre inderlig av hjertet, dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig frø, ved Guds ord, som lever og blir! For alt kjød er som gress, og all dets herlighet som blomst på gress: gresset visnet, og blomsten på det falt av, men Herrens ord blir … Fortsett Hør hans ord

2020-03-11 06:46 Tro det du ikke ser..

Gud er usynlig og vil i sin natur aldri kunne bevises eller motbevises. Dette er fordi han vil at vi mennesker skal kunne velge fritt om vi vil tro på han eller ikke. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, … Fortsett Tro det du ikke ser..

2020-03-10 14:10 Vår radar

Mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling.  Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille våre hjerter til ro for hans åsyn. For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, har … Fortsett Vår radar

2020-03-09 05:54 Å kjenne sin far

Derfor, etter at jeg har hørt om deres tro på den Herre Jesus og om deres kjærlighet til alle de hellige, holder jeg ikke opp med å takke for dere når jeg husker dere i mine bønner, at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg..  Paulus ber for … Fortsett Å kjenne sin far

2020-03-08 06:43 Han er den høyeste

Kongenes konge levde opp i en alminnelig familie uten kongelig prakt. Han var ukjent den dagen han ble salvet til tjeneste i Jordan. Gjennom døperen Johannes sin tjeneste og åpenbaring ble han presentert som Guds Lam som bærer verdens synd. Så ble han døpt og da han ble reist opp, kom Ånden over ham som … Fortsett Han er den høyeste

2020-03-07 08:17 Sannheten om Livet

Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi sett på og våre hender følte på – om Livets Ord – og livet blev åpenbart, og vi har sett det og vitner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble … Fortsett Sannheten om Livet

2020-03-06 06:43 En individuell avtale

Igjen talte Jesus til dem: «Jeg går bort, og dere skal søke meg, men dere skal dø i deres synd. Dit jeg går, kan dere ikke komme.» Jødene sa da: «Han vil vel ikke ta sitt eget liv, siden han sier: Dit jeg går, kan dere ikke komme?» Han sa til dem: «Dere er nedenfra, jeg er … Fortsett En individuell avtale

2020-03-05 06:15 En utro kvinne

Og en av de syv engler som hadde de syv skåler, kom og talte med meg og sa: Kom, jeg vil vise deg dommen over den store skjøge, som sitter over de mange vann, som kongene på jorden drev hor med, og de som bor på jorden, blev drukne av hennes livsførsels vin. Og han førte mig … Fortsett En utro kvinne

2020-03-04 06:39 Brødet fra den evige verden

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror, har evig liv.  Jeg er livets brød. Fedrene deres spiste manna i ørkenen, men de døde. Det brødet som kommer ned fra himmelen, er slik at den som spiser av det, ikke dør.  Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette … Fortsett Brødet fra den evige verden

2020-03-03 07:15 Hans rike er nær

Ransak dere selv om dere er i troen; prøv dere selv! Eller kjenner dere ikke at Kristus Jesus er i dere? Det kan da være at dere ikke holder prøve.  Jesus ropte på den siste store dagen i høytiden: «Den som tror på meg, fra hans eller hennes liv skal det som Skriften har sagt, … Fortsett Hans rike er nær

2020-03-02 07:30 Det evige liv

Min opplevelse av den kristne tro overbeviser meg om at det ikke er en religion, det er ikke innholdet i en lære, det er ikke en teori, det er ikke seremonier. Det er ikke bare ei bok. Det er så mye, mye større, så mye mer; et oppkomme, en strøm, en kilde i vårt indre. … Fortsett Det evige liv

2020-03-01 08:08 Vanskelige dager

Og som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens komme være; for likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal også Menneskesønnens komme være. Vær derfor … Fortsett Vanskelige dager

2020-02-29 08:24 Fullkommen enhet

Jeg har gitt dem ditt ord. Og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, likesom jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du bevarer dem fra det onde. De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. Hellige … Fortsett Fullkommen enhet

2020-02-28 07:24 Legende livsstil

Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som krenker dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar … Fortsett Legende livsstil

2020-02-27 08:04 Nådens hensikt

For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker. Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er, mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store … Fortsett Nådens hensikt

2020-02-26 07:06 Himlenes rike er lik ei not..

I over førti år har jeg vært overbevist om at det kommer en tid da stigen mellom jorda og himmelen blir forkortet. Det kommer en tid da folket kommer til å rope om å få oppleve livet fra den evige verden. Det kommer vanskelige tider. Er ditt indre liv bygd med gull, sølv og kostelige … Fortsett Himlenes rike er lik ei not..

2020-02-25 06:55 En hilsen

Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.   Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann.    Han vederkveger min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.   Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt; for du er med meg, din kjepp … Fortsett En hilsen

2020-02-24 07:12 Visdom fra Berget.

Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham. Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne … Fortsett Visdom fra Berget.

2020-02-23 07:59 Blinde religiøse mennesker

Ve dere, teologer og skriftlærde! Dere hyklere! Dere stenger himmelriket for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dere tillater ikke dem å gå inn som gjerne vil. En gang var Jesus gjest hos en rådsherre som var opptatt av skriftene. Det var sabbat, og alle holdt øye med Mesteren. Da kom det til ham en … Fortsett Blinde religiøse mennesker

2020-02-22 06:58 Høsten er moden..

Da så jeg en hvit sky, og på skyen satt en som lignet en menneskesønn. Han hadde en krone av gull på hodet og en skarp sigd i hånden. Og en annen engel kom ut fra templet og ropte med høy røst til ham som satt på skyen: «Sving sigden og høst inn! For det er … Fortsett Høsten er moden..

2020-02-21 07:46 Et profetkall

Herrens ord kom til meg, og det lød så:«Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du ble født, helliget jeg deg; til profet for folkene satte jeg deg.»Men jeg svarte: «Å, Herre Gud, jeg duger ikke til å tale; jeg er så ung!»  Da sa Herren til meg:«Si ikke at du … Fortsett Et profetkall

2020-02-20 07:16 Jødene

Vi har sett og hørt om Tysklands holocaust mot jødene fra 1938 til 1945. Vi har hørt så mange fortellinger om dette overgrepet, som skjedde midt i Europa, at grusomhetene er blitt ufarliggjort. Vi har bilder i vårt indre av avmagrede mennesker i stripete klær bak piggtråd. Jødene, folket som hadde fedrene, paktene og loven, … Fortsett Jødene

2020-02-19 06:46 Sedvanens fanger

Å være bundet av frykt for hva venner mener, hva familien mener, hva samfunnet har av oppfatninger, begrenser den enkelte sin frihet. Religiøse påbud og andre regler tråkker opp stier som du må gå. Det er nesten slik at hver og en stikker hodet forsiktig ut og kjenner etter hva man skal mene denne dagen. Det gjelder … Fortsett Sedvanens fanger

2020-02-18 07:30 Dersom du tror..

Jesus sier til en kvinne som søker hjelp: Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet? Jesus utfordret folkets tro. Dersom du tror, skal du se under. En mann som søkte hjelp for sin sønn, sa: Jeg bad dine disipler drive ånden ut, og de var ikke i stand til … Fortsett Dersom du tror..

2020-02-17 07:20 I riktig rekkefølge

Og Herren Gud formet mennesket av jordens støv, og han pustet livspusten inn i hans nesebor; og mennesket ble en levende sjel. Og Herren Gud sa: Det er ikke godt at mennesket skulle være alene. Jeg vil danne en hjelper for ham, som ligner på ham. Og Gud Herren lot en dyp søvn komme over … Fortsett I riktig rekkefølge

2020-02-16 07:43 Hvor er egoet?

Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv,  men Kristus lever i meg.  Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg.  I Paulus sin verden er selvet/egoet borte. Han proklamerer at Jesus tok bort egoisten Paulus … Fortsett Hvor er egoet?

2020-02-15 07:05 Hans ord..

Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Dette er en utfordring fra Kongen. Hvis vi er en del av ham, og hans ord er en del av oss, da ber vi ikke lenger om hva vi ønsker, fordi vårt ego … Fortsett Hans ord..

2020-02-14 06:52 En bolig

På den dag skal dere kjenne at jeg er i min Far, og dere i meg, og jeg i dere. Vi skal altså kjenne at Jesus er i Faderen, vi skal fornemme at Ordet og Faderen er ett. For å erfare dette, må vi oppholde oss i en annen dimensjon, den åndelige. Det skal være … Fortsett En bolig

2020-02-13 07:15 Stå opp og gå

Da han så Peter og Johannes som ville gå inn i templet, bad han om å få en gave.  Men Peter så skarpt på ham sammen med Johannes og sa: Se på oss!  Han så på dem, for han ventet å få noe av dem.  Men Peter sa: Sølv og gull eier jeg ikke; men det jeg … Fortsett Stå opp og gå

2020-02-12 08:41 Mesteren er Ordet

Skap en appetitt for Guds ord i ditt liv. Snakk med andre lesere om hvor godt Guds ord er, og hvor godt det gjør. Du snakker opp lesingen av Guds ord, det er så godt. Tilslutt er du ikke i stand til å holde deg borte fra Skriften. Du lurer deg til å lese når … Fortsett Mesteren er Ordet

2020-02-11 06:48 Strømmer av levende vann

Og dere – den salvelse som dere fikk av ham, den blir i dere, og dere trenger ikke til at noen skal lære dere; men som hans salvelse lærer dere alt, så er det og sannhet og ikke løgn; og bli i ham, slik som den lærte dere!  Og nå, mine barn, bli i ham, … Fortsett Strømmer av levende vann

2020-02-10 07:02 Et liv jeg nå eier

Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss.  Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, han blir i Gud, og Gud blir i ham.  I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss at vi har frimodighet på dommens dag; for likesom han er, så er og vi i … Fortsett Et liv jeg nå eier

2020-02-09 07:33 Han er vårt liv

Når Kristus, Han som er vårt liv, kommer til syne, da skal også dere komme til syne sammen med ham i herlighet. Jesus er vårt liv, han er Kristus i oss, håpet om herlighet. Likesom den levende Faderen har sendt meg, og jeg lever ved  Faderen, slik skal også den som eter meg, leve ved meg. Dette … Fortsett Han er vårt liv

2020-02-08 06:41 Et faktum

Om noen hører mine ord, og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som forkaster meg og ikke tar imot mine ord, han har den som dømmer ham: Det Ord jeg har talt, det skal dømme ham … Fortsett Et faktum

2020-02-07 06:37 Forstår du det du leser?

For i Kristus har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, … Fortsett Forstår du det du leser?

2020-02-06 06:44 Begraves i dråper

Nei, dåpsvannet er for dem som har valgt vanærens vei og omvendt seg. Etter apostlenes tid greide noen kirkeledere og statsledere å slå sammen kirke og stat. I noen tid gikk dette greit på grunn av de eldste som hadde opplevd vekkelsene, men i kirkene ble det stadig færre med liv fra Gud, slike som … Fortsett Begraves i dråper

2020-02-05 06:46 Hva vil skje?

Hans navn skal bli til evig tid; så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd, og de skal velsigne seg ved ham; alle hedninger skal prise ham salig.  Lovet være Gud Herren, Israels Gud, han, den eneste som gjør undergjerninger!   Og lovet være hans herlighets navn til evig tid, og all jorden bli … Fortsett Hva vil skje?

2020-02-04 06:51 Vårt liv

Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i ham blir Gud, og han i Gud. Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, han blir i Gud, og Gud blir i ham. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss at vi … Fortsett Vårt liv

2020-02-03 09:50 Høsten er moden..

Det kommer en ild lik den på pinsedag.. Vi ser og kjenner hvordan den flammer over horisonten. Profeten Joel sier det slik: For Herrens dag kommer – den er nær, en dag med mørke og mulm, en dag med skyer og skodde, utbredt over fjellene som morgenrøde – et stort og sterkt folk, som det … Fortsett Høsten er moden..

2020-02-02 06:57 Religiøsitet

For store mengder av dem som kaller seg kristne i Vest-Europa, er kristenlivet en form for skuespill eller teater. De har sett på andre kristne og så har de etterlignet deres livsstil. De har respekt for de bibelske fortellingene som de har hørt fra barnsben av. De synger de rette sangene, de ber de rette … Fortsett Religiøsitet

2020-02-02 06:53 Religiøsitet

For store mengder av dem som kaller seg kristne i Vest-Europa, er kristenlivet en form for skuespill eller teater. De har sett på andre kristne og så har de etterlignet deres livsstil. De har respekt for de bibelske fortellingene som de har hørt fra barnsben av. De synger de rette sangene, de ber de rette … Fortsett Religiøsitet

2020-02-01 06:36 Fra frihet til tvang

Det er ikke lett for en kristen lærer å arbeide i norsk skole. Fra 1970/80-tallet begynte det å komme påbud gjennom de nye læreplanene. Lærerne fikk stadig flere pålegg om hva de kunne si. Skolen fikk ikke lenger si hva Bibelen hevdet. Guds ord ble etterhvert bannlyst av de styrende. Kristendommen hadde ikke lenger noen … Fortsett Fra frihet til tvang

2020-01-18 07:03 Listig villfarelse

Den lettvinte nåde er den nåde som mennesker roper på når de utnytter nåden for å kunne synde. De vil gjøre hva de vil, og de vil at Gud skal se gjennom fingrene med det. Det er mennesker som er blitt født på ny, men de elsker sitt gamle liv så høyt at de vil … Fortsett Listig villfarelse

2020-01-17 06:58 Tale fra Berget.

Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham. Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne … Fortsett Tale fra Berget.

2020-01-17 06:55 Tale fra Berget

Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham. Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne … Fortsett Tale fra Berget

2020-01-16 07:19 Hva har livet gitt oss?

Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn; men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham.  Den Hellige Ånd, Guds Ånd, som er himmelens representant på jorda, gir en indre sikkerhet til alle dem … Fortsett Hva har livet gitt oss?

2020-01-15 07:40 Vår mat er å gjøre hans vilje.

Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på meg, ikke skal bli i mørket. Og dersom noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham; for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden; den som forkaster meg og … Fortsett Vår mat er å gjøre hans vilje.

2020-01-14 07:30 Nær målet

Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til ti tusener av engler, til en høytidssamling, til menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himmelen. Dere er kommet til en dommer som er alles Gud, til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen, til Jesus, mellommannen for en … Fortsett Nær målet

2020-01-13 06:47 Frihet for de som er fanget

Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri. Han var sendt for å gi fattige det grensesprengende budskapet. Han var sendt … Fortsett Frihet for de som er fanget

2020-01-12 08:06 Pakten..

Har vi en rettighet fra himmelen når vi ber? Vi som er kristne, har en pakt med Gud i Jesus blod. Vi er sønner og døtre, vi er medarvinger med Jesus. Vi har en sterk rettslig status i himmelen. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne … Fortsett Pakten..

2020-01-12 08:01 Pakten

Har vi en rettighet fra himmelen når vi ber? Vi som er kristne, har en pakt med Gud i Jesus blod. Vi er sønner og døtre, vi er medarvinger med Jesus. Vi har en sterk rettslig status i himmelen. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne … Fortsett Pakten

2020-01-11 07:48 Slik er det

Og ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Det faktum at det er et nytt menneske, beviser også at det har vært et gammelt menneske. Du er hjulpet fram til menneske av mor og far. Du er en levende sjel, men kontakten med … Fortsett Slik er det

2020-01-10 05:54 Død, hvor er din seier?

Mange mennesker gjør beregninger på hvor lang tid de har igjen. Jo eldre de blir, dess lengre unna seg skyver de sluttdatoen. Det koster å innrømme at vi er usikker på hva som kommer etter livet på jorda. Selv den mest innbitte ateist, må ta fram noen trøstens ord om at alt trolig, nokså sikkert, … Fortsett Død, hvor er din seier?

2020-01-09 06:07 Redningen kommer fra jødene

Mesteren var en jødisk lærer som gikk omkring og lærte menneskene ut fra det gamle testamentet. Han fortalte at han ikke var kommet for å avvikle loven, han var kommet for å gjenopprette det første herredømme. Det herredømme som Adam hadde, før han ga det til slangen. Den første Adam var en levende sjel, den … Fortsett Redningen kommer fra jødene

2020-01-08 07:47 Hans gave til deg

Guds spørsmål til alle er: Vil du lære å kjenne meg? Vil du i sannhet bli kjent med meg? Jeg har åpnet en vei slik at du kan komme nær meg. Du husker kanskje at da Menneskesønnen døde, revnet forhenget i tempelet i Jerusalem. Fra Det Hellige var det blitt adgang til Det Aller Helligste. … Fortsett Hans gave til deg

2020-01-07 07:21 Vår nye pakt

Så er da Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde, og det ble til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, for at de som er kalt, skal få den evige arv som var lovt.  Det er med pakten som med et testamente: det må godtgjøres at den som har opprettet det, er død.  … Fortsett Vår nye pakt

2020-01-06 07:06 På hengende håret

Og er det med nød og neppe den rettferdige blir frelst, hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen? Hvordan kan apostelen Peter skrive dette? Vi var jo så sikker på at det var svært enkelt å tro litt på evangeliet og dermed være på trygg grunn. Apostlene så tydeligvis på dette på … Fortsett På hengende håret

2020-01-05 07:43 Løsningen

Men da Kristus kom som yppersteprest for de kommende goder, gikk han gjennom det større og mer fullkomment telt, som ikke er gjort med hender, det er: som ikke er av denne skapning,  og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, en gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning.  … Fortsett Løsningen

2020-01-04 07:50 Framsynt

Mange ganger og på mange måter har Gud i fordums tid talt til fedrene gjennom profetene.   Men nå, da de siste tider er kommet, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.  Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet … Fortsett Framsynt

2020-01-03 06:58 Endens tid

Profetiene over døperen Johannes var blant annet slik: For han skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og han skal bli fylt av Den Hellige Ånd like fra sin mors liv, og mange av Israels barn skal han omvende til Herren deres Gud. Han skal gå foran Mesteren i … Fortsett Endens tid

2020-01-02 07:17 Livets trygge vei

Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft.  Han har gitt oss de største og dyreste løfter, for at vi ved dem skulle få del i guddommelig natur, idet vi skiller oss fra fordervelsen i verden, … Fortsett Livets trygge vei

2020-01-01 07:52 Profetier

Profetiene i Daniels bok kan sammenlignes med et puslespill av mange biter som tilsammen viser oss et bilde av hvordan verden vil se ut når vi kommer fram til det som Bibelen kaller «endens tid». Disse profetiene viser oss også en del av det som skal skje på jorda i denne perioden. Det er i … Fortsett Profetier

2019-12-31 06:27 Et nytt år

Det må framstå en menighet som er hellig og ren, en menighet som hater synd og som skiller seg fra alt som er synd. En menighet der egoet dør en overnaturlig død.  Menigheten er Brudens tilholdssted. Hun som er gitt å kle seg i hvite klær. Menigheten består av enkeltindivider, og alle er i denne … Fortsett Et nytt år

2019-12-30 06:55 En åndelig kilde

Å komme så nær Mesteren at han puster på deg, vil føre til at åpenbaring strømmer inn i ditt liv. Til vennene sa han: Ta imot den Hellige Ånd og så pustet han på dem. Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når … Fortsett En åndelig kilde

2019-12-29 07:05 Talsmannen

Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort; for går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til dere; men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere.  Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: om synd, fordi … Fortsett Talsmannen

2019-12-28 07:25 Dyp av visdom

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Ikke skal fortapes betyr vel at du ikke skal miste noe. Det er noe verdifullt du har gitt liv til, et barn, som du er bekymret … Fortsett Dyp av visdom

2019-12-27 07:20 Motsetninger

Når vi så har disse løfter, mine kjære, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse i gudsfrykt. Vi tilhører ikke «det er ikke så nøye- generasjonen».  Vi ser, uten å dekke oss til, Jesu herlighet som i et speil, og vi blir forvandlet til det samme bilde … Fortsett Motsetninger

2019-12-26 06:42 Og dette evangeliet om Riket..

Julas Jesusbarn ble voksen, og da han var tretti år gammel ble han døpt i Jordan av sin slektning, døperen Johannes. Etter dåpen, som ikke skjedde med et lite skjell med noen dråper vann som vi ser i enkelte bildebibler; men som en begravelse i vann. Etter dåpen kom Guds Hellige Ånd over ham som … Fortsett Og dette evangeliet om Riket..

2019-12-25 06:10 Første juledag

Så nær, men likevel så langt borte. Dine nærmeste ba for deg, de sang for deg og fortalte deg de små, gode fortellingene fra evangeliene. Det de gjorde, ble til små frø i ditt indre. Frøene vokste, og livet truet med å sprenge plass, men du la lokk på og så gikk årene. Som Peter, … Fortsett Første juledag

2019-12-24 07:00 Enighet og enhet

Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke.   Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – … Fortsett Enighet og enhet

2019-12-23 05:59 Kom til ham, den levende stein.

Vi som lever omtrent 2000 år etter Jesu liv, død og oppstandelse, er klar over at hovedårsaken til at Jesus kom, var for å sone verdens synder og åpne døra inn til felleskapet med Faderen. Dette skjønte ikke de som fulgte «mannen fra Nasaret». For dem var Messias et kjent begrep på en person som … Fortsett Kom til ham, den levende stein.

2019-12-22 07:04 Budbringerne

Ja, klart vi skal være snille. Ja da, vi skal være greie. OK, vi skal være tålmodige. Vi skal gå forsiktig fram. Vi lister oss så stilt på tå. Men vi har en viktig beskjed å komme med. Vi har en sannhet å formidle. Vi kan ikke få overbrakt meldinga uten å lage oppstuss. Vår … Fortsett Budbringerne

2019-12-21 06:25 Vanndåp

For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulde tape sin kraft. 1.Kor. 1,17 Hva er det du skriver, Paulus? Har ikke Jesus utsendt deg for å døpe. Vi har forstått at dåpen er et gjenfødende sakrament. Det lærte vi … Fortsett Vanndåp

2019-12-20 06:15 2020-spennende..

Den Hellige Ånd sier: – Gå ved min side. Jeg forbereder en rest av mennesker som vil innta neste høyde. Land og folk trenger mennesker som står på muren og forsvarer landet, åndelig. Invitasjonen om nye høyder er åpen for alle som er lydige. Kjønn eller alder betyr ingenting, det er et hjertespørsmål. Alle er … Fortsett 2020-spennende..

2019-12-19 06:13 Følg etter ham

Du MÅ lære deg omvendelse. Når du har gjort noe som du vet er i strid med Guds vesen og væremåte, må du knele i din forstand og be om tilgivelse. Forlat oss vår skyld slik som også vi forlater dem som er skyldig oss noe. Vi må leve i total ydmykhet foran Guds ansikt. … Fortsett Følg etter ham

2019-12-18 06:21 Utsøkt mat

Når et menneske bestemmer seg for å velge livets vei framfor dødens vei, når det omvender seg og opplever at Mesteren tar styringen i liv og i valg, da er det nye som framstår, en ny skapning. Et nytt åndelig underverk med krav om tilpasset mat hver dag. Hvilken næring skal det nye menneske ha? … Fortsett Utsøkt mat

2019-12-17 06:17 Usynlig kamp

Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep.   For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.   Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og … Fortsett Usynlig kamp

2019-12-16 08:51 Søker ettroms leilighet

I Efeserbrevet sier Paulus: Gi ikke djevelen rom. Det betyr at det er mulig for kristne å gi djevelen råderett i sitt liv selv om de tror at Jesus er deres Herre.  En av Paulus sine nære medarbeidere, Demas, fikk kjærlighet til verden og forlot sine misjonsvenner. Verdens lykkerus overgikk den lykke Jesus kunne gi ham. … Fortsett Søker ettroms leilighet

2019-12-15 07:51 Blodsymbolikken

Peter sier i sitt brev:  For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, men med det dyrebare Kristi blod som av et lam uten feil og mangler. Her er Guds symbolikk, det gamle testamentets bilder for Jesu forsoning. … Fortsett Blodsymbolikken

2019-12-14 07:14 Alvoret kommer nærmere

Se til å ta dere i vare for all havesyke! For ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod.   Han fortalte dem så en lignelse og sa: En rik mann fikk stor avling av jorden sin. Da tenkte han ved seg selv: Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok … Fortsett Alvoret kommer nærmere

2019-12-13 07:05 Blir vi avslørt?

Martyrene har rett til å spørre oss på den dag: Hva gjorde dere med det evangeliet vi døde for? Så mange har gitt sitt liv for det opprinnelige budskapet som apostlene brakte ut til verden fra Jerusalem. Bortsett fra Johannes ble alle apostlene martyrer. Hva gjorde du med evangeliet som de måtte gi sine liv … Fortsett Blir vi avslørt?

2019-12-12 06:48 Det overnaturlige

På den tid tok Jesus til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for kloke og forstandige, men åpenbart det for enfoldige. Ja, Far, for dette var din gode vilje.  Alt har min Far overgitt til meg. Ingen kjenner Sønnen uten Faderen; heller ikke kjenner noen Faderen uten Sønnen … Fortsett Det overnaturlige

2019-12-11 07:30 En hemmelighet

Mange sier at Guds ord ikke skal vende tomt tilbake. Det er millioner av ord fra Bibelen som vender like tomt tilbake som de er sendt ut. Når Gud sender sitt Ord med den autoritet som han gir Ordet, da utfører Ordet nøyaktig det som Gud sender det til. Det er når Ordet smelter sammen … Fortsett En hemmelighet

2019-12-10 07:01 Flere troner i sjelen

Vi har troner i vårt sjelsliv. Troner som er til hinder for utviklingen av vårt trosliv. Vi finner troner som sjalusi, hat, lyst, sinne, urenhet, stolthet m.m. Disse tronene vil Gud fjerne fra vår sjel. Men hvordan? Gud avslører disse områdene i vårt indre ved hjelp av sitt ord og sin ånd. Forsoningens kraft hjelper … Fortsett Flere troner i sjelen

2019-12-09 08:12 Hvor er fiskerne?

Er du en «kristen kameleon»? Skifter du farge etter hvem du snakker med? Er du enig med dem som banner og snakker høyest? Tilpasser du dine meninger etter hvem du snakker med? Er det den ugudelige som bestemmer hva du skal mene? Og DETTE evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag til et vitnesbyrd, og så skal enden … Fortsett Hvor er fiskerne?

2019-12-08 09:20 Var det slik han var?

Det er nødvendig å fjerne den religiøse innpakningen som Mesteren har fått. Han vandret omkring i ørkenstrøk, fastet og ble fristet. Han levde ute i sol og vind, og hans hud var preget av det. Han var godt trent, han hadde muskler til å rydde tempelet. Han var sterk. Den blodfattige og bleike presentasjonen vi … Fortsett Var det slik han var?

2019-12-07 07:53 Tiden kommer

Tidsforståelsen i brytningspunkt mellom det tidløse og vår verden, med tidsmåling, kan være vanskelig å forstå for våre hjerner. Hos profetene kan om en liten stund bety tusen år. De siste dager spenner over to tusen år. Peter sa at en dag er i Herrens øyne som tusen år og tusen år som en dag. De gamle profetene, Jesaja, … Fortsett Tiden kommer

2019-12-06 08:41 Livets kilde

Jesus svarte: «Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg det levende vann.» Om vi visste hvem Mesteren er, om vi hadde den ringeste anelse om hvem han er. Vi har bilder om et barn i en julekrybbe, … Fortsett Livets kilde

2019-12-05 08:56 Død, hvor er din seier?

Men de som aktes verdig til å få del i den kommende verden og i oppstandelsen fra de døde, de verken tar til ekte eller blir gitt til ekte. For de kan heller ikke dø mer, for de er lik englene. De er Guds barn, siden de er oppstandelsens barn. Salig er de som har … Fortsett Død, hvor er din seier?

2019-12-04 08:11 Avvis synden

Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde, for at nåden kan bli enda større?  Slett ikke! Vi som døde bort fra synden, hvordan kan vi fremdeles leve i den?  Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død?  Vi ble altså begravet med ham da … Fortsett Avvis synden

2019-12-03 08:48 Den nye slekten

Slik står det skrevet: Det første menneske, Adam, ble til en levende sjel. Den siste Adam ble til en levendegjørende ånd. Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, og deretter det åndelige. Det første menneske var av jorden, jordisk. Det andre menneske er av himmelen. Som den jordiske var, slik er også … Fortsett Den nye slekten

2019-12-02 08:07 Den som seirer..

I dag er det gitt rom for en gjesteskribent i Husmøtet: Om den katolske kirke hadde 7 eller 13 sakrament før reformasjonen, betyr lite i dag. Luther fikk fjernet de fleste, men beholdt 2 av dem. Dermed beholdt også den norsk/(danske) kirke ordningen med sakrament eller nådemiddel som det heter på norsk. Det finnes ikke … Fortsett Den som seirer..

2019-12-01 08:47 Innta plassene

Mesterens første tale i synagogen i Nasaret var en sterk debutanttale. Han gjorde det klart hva han var kommet for å gjøre. Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg for å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og blinde at … Fortsett Innta plassene

2019-11-30 07:04 Valget

Baruch haba, B´chem Adonai. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Vi er ikke alene når vi går med Mesterens hilsen til folket. Skaperen av himmelen og jorda har velsignet vår ankomst. Hver liten hjelp eller håndsrekning vi gir i Herrens navn går ikke upåaktet hen i den himmelske verden. Det noteres flittig i bøker. … Fortsett Valget

2019-11-29 06:02 Dere skal få kraft.

Min opplevelse av den kristne tro er at den ikke er å finne blant religionene, den er ikke del av en lære, den er ikke en teori, den kristne tro har absolutt ikke med seremonier å gjøre. Den er ikke bare ei bok. Den kristne tro er møtet med en mann.  Det er så mye, … Fortsett Dere skal få kraft.

2019-11-29 05:53 Dere skal få kraft

Min opplevelse av den kristne tro er at den ikke er å finne blant religionene, den er ikke del av en lære, den er ikke en teori, den kristne tro har absolutt ikke med seremonier å gjøre. Den er ikke bare ei bok. Den kristne tro er møtet med en mann.  Det er så mye, … Fortsett Dere skal få kraft

2019-11-28 06:57 Veien til vårt indre

Det er mange gode mennesker som tror at sjel og ånd er det samme, ordene blir brukt synonymt, men Skriften forteller oss at Guds ord skiller sjel og ånd.  Sjelen, som er vår personlighet, består av vilje, følelser og tanker. Det er menneskets indre verden hvor også fantasien opererer. Vår indre verden har få begrensninger, … Fortsett Veien til vårt indre

2019-11-27 07:41 Det som er født av mennesker, er menneskelig

For å gjennomføre en: *Vanndåp *Trosopplæring *Konfirmasjon *Nattverd *Bryllup *Begravelse er det ikke nødvendig med en guddommelig deltakelse, dette klarer menneskene godt å gjennomføre på egen hånd. For å gjennomføre: *Den nye fødsel/gjenfødelsen *Dåpen i den Hellige Ånd *Fornyelse i Ånden *Utdeling av nådegaver må himmelen delta. Det er guddommelige inngrep, mennesker kommer til kort. … Fortsett Det som er født av mennesker, er menneskelig

2019-11-26 08:37 Det nye liv

Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss, ikke for rettferdige gjerningers skyld som vi hadde gjort, men etter sin miskunnhet, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den Hellige Ånd, som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser, for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, … Fortsett Det nye liv

2019-11-25 08:15 Dette mente apostlene

For den ikke-troende mann blir helliget gjennom sin kone, og den ikke-troende kone blir helliget gjennom den kristne mannen. Ellers ville barna deres være urene, men nå er de hellige. Det er apostelen Paulus som skriver dette. Han har fått stor plass i Bibelen, og ikke noe som er skrevet der, er kommet til ved … Fortsett Dette mente apostlene

2019-11-24 08:25 Motsetninger

Er det da noen trøst i Kristus, er det noen kjærlighetens blomstring, er det noe Åndens samfunn, er det noen medfølelse og barmhjertighet.  Da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn, idet dere har den samme kjærlighet og med én sjel har det ene sinn, ikke gjør noe fordi dere vil krangle eller har … Fortsett Motsetninger

2019-11-23 07:46 Kostelige skatter

Det som viser oss om vi har lært Gud å kjenne, er om vi holder hans bud.  Den som sier at han kjenner ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham.  Men den som holder hans ord, i ham er kjærligheten til Gud fullendt.  Av dette vet vi … Fortsett Kostelige skatter

2019-11-22 07:21 Brennende i ånden

Vær ikke lunkne i deres iver, vær brennende i ånden. Jesus sendte et brev til den siste av menighetene i Åpenbaringsboka kap. 3. Det er nyttig å lese Johannes åpenbaring fordi det er historien om oss som de siste tider er kommet til. Begynn med de fire første kapitlene. Les så kapittel 12, videre 16,17,18 … Fortsett Brennende i ånden

2019-11-21 08:23 Kappes om å hedre hverandre

Dersom du er født av Gud, er du Mesterens søster eller bror. Du er medarving med ham, og du kan åpne ditt testamente, og din del bør du begynne å bruke. Jo mer du bruker, dess mer er det på kontoen. Søstre og brødre må behandle hverandre på en måte som speiler Faderen. Det er … Fortsett Kappes om å hedre hverandre

2019-11-20 07:02 Jesus, min Herre

Personen Jesus. Det er bare en sann Gud. Han er tre i en og en i tre: Far, Sønn og den Hellige Ånd.  Sønnen, Jesus Kristus, er Ordet fra Gud. Ordet var sammen med Faderen og kom fra Gud i begynnelsen. Det viser at han er ett med Gud. Slik som våre ord er ett … Fortsett Jesus, min Herre

2019-11-19 08:44 En Herre, en tro og et håp.

Se, hvor godt og hvor liflig det er at brødre også bor sammen. Kristenfolket er på vei fra mange smale og kronglete stier inn på Veien. Det er en klar tilnærming som skjer. Dette er ikke et menneskeverk, det er et verk av den Hellige Ånd.  Det ytre presset av fødselsveene fører vennene sammen. Jesus … Fortsett En Herre, en tro og et håp.

2019-11-19 08:33 En Herre, en tro og et håp

Se, hvor godt og hvor liflig det er at brødre også bor sammen. Kristenfolket er på vei fra mange smale og kronglete stier inn på Veien. Det er en klar tilnærming som skjer. Dette er ikke et menneskeverk, det er et verk av den Hellige Ånd.  Det ytre presset av fødselsveene fører vennene sammen. Jesus … Fortsett En Herre, en tro og et håp

2019-11-18 09:07 Lærdomsform

Vi lever som mennesker, men vi kjemper ikke som mennesker gjør. For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot … Fortsett Lærdomsform

2019-11-17 08:08 Lovprisning og nåde

Og jeg så også noe som lignet et hav av glass, blandet med ild, og på glasshavet så jeg dem stå som hadde seiret over dyret og bildet av det og tallet som står for dets navn.  De har Guds harper i hendene og synger den lovsang som Guds tjener Moses sang, den som også er … Fortsett Lovprisning og nåde

2019-11-16 09:22 Utfrielse

Der ikke noe vondt kan trenge inn, ved Glasshavet, synger man blant andre sanger, Guds tjerner Moses sang og Lammets sang. I evigheten skal vi høre Moses sang, og ingen blir trøtt av å høre fordi der har alt en evne til fornyelse slik at hver gang du hører Moses synge, er sangen som ny. … Fortsett Utfrielse

2019-11-15 08:10 Vårt hjemland

For Gud, som bød at lys skulle skinne frem av mørke, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulle stråle frem fra oss. Vår fiende er livredd for at vi skal forstå hvem vi er i Kristus Jesus. Speiderne sa: … Fortsett Vårt hjemland

2019-11-14 07:09 Guds rike, en koloni på jorda

Nåde være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de sju ånder som for hans trone, og fra Jesus Kristus, den troverdige vitne, den førstefødte av de døde og herskeren over kongene på jorden. Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt … Fortsett Guds rike, en koloni på jorda

2019-11-13 13:30 Korsfarernes stolte bedrifter

Da redslene under Holocaust ble avslørt, meldte spørsmålet seg: Hvordan kunne dette skje? Den sjokkerende sannheten viste at Holocaust var kulminasjonen på århundrers hat og voldsomme forfølgelser mot jødene, ofte inspirert av kristen teologi.  Det er en dyp skam for Europa, for så tidlig som i middelalderen ble tusener av jøder nådeløst myrdet i tyske … Fortsett Korsfarernes stolte bedrifter

2019-11-13 08:03 Gode Hellige Ånd

Han åpenbarte seg i den nye pakt som lyden av et veldig stormvær og med ild som satte seg på hver enkelt. Han fylte vennene med sin kraft og ga dem nye språk. Livets Ånd. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: Sannhetens … Fortsett Gode Hellige Ånd

2019-11-12 08:04 Frihet

Den eneste fullkomne frihet et menneske kan oppleve er når det blir drevet av den Hellige Ånd.  Men hvis dere blir drevet av Ånden, da er dere ikke under loven, sier Paulus. Bare da er dere i frihet. Bare da er dere ute av syndens fengsel. Troende som lærer andre at de er fulle av … Fortsett Frihet

2019-11-11 08:18 Opprinnelsen

Det er veldig mye lyd og leven på de kristne scener i vår tid. Dyktig musikere tryller fram eggende musikk. Vokalister fyller ut med gode stemmer. Men det er noe som mangler. Det er det usynlige nærværet. Hvorfor klager jeg? Jeg vil høre lyden fra himmelen. Jeg vil glede meg over at den Hellige Ånd … Fortsett Opprinnelsen

2019-11-10 09:14 10.nov. 1938 Glassknusernatta.

I sin bok ”Jødene og deres løgner” fra 1543, anbefaler Martin Luther at jødenes synagoger skulle brennes. Natten til hans fødselsdag, 10. november 1938, ble 2676 synagoger og jødiske forsamlingshus brent. Anbefalingene i Luthers bok ble brukt av nazistene. Mange i Norge er stolt av å bli kalt lutheranere. Jeg ville ha skaffet meg avstand … Fortsett 10.nov. 1938 Glassknusernatta.

2019-11-10 07:13 Bli i meg, så blir jeg i dere

Vi stopper ikke opp, vi går etter hele Guds åpenbaring. Vi vil se, kjenne og oppleve Guds nærvær og ledelse i våre liv. Vi vil erfare at Faderen kjenner oss og gleder seg, når han han ser at hans folk helhjertet har sitt fokus på ham. Vi elsker Herrens åpenbarelse. Ingen skal få stjele hans … Fortsett Bli i meg, så blir jeg i dere

2019-11-09 07:27 En annen Jesus

Jeg har forlovet dere med Kristus, og bare med ham, for å føre dere til ham som en ren jomfru. Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. For dere tåler det svært så godt når … Fortsett En annen Jesus

2019-11-08 07:27 Den usynlige, åndelige verden.

Mange mener at det er umulig å kjenne Gud. Du kan ikke kjenne ham slik som du kjenner dine nærmeste. Nei, dette tror de ikke på. De vil beholde sin sedvane at de treffer Gud av og til på en gudstjeneste, hvis det passer slik. Noen forandring ønsker de ikke. De har sterke sosiale forpliktelser. … Fortsett Den usynlige, åndelige verden.

2019-11-07 07:55 Forsoningen

Her er Guds lam som bærer verdens synd. All verdens synd. All slags synd. Alle tiders synd. Dette er et stort og stygt gjeldsbrev. Et gjeldsbrev som gikk imot oss, som helt klart var i vår disfavør.  Skrevet ned med absolutte krav og bud. Et gjeldsbrev som så fullstendig avslørte vår konkurs og våre liv … Fortsett Forsoningen

2019-11-06 07:09 Møte i Hellas

Når dere kommer sammen, har den ene en salme, en annen har lære, én har åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydning. Men la alt tjene til å bygge opp. Taler noen i tunger, skal det ikke være mer enn to eller i høyden tre hver gang. De skal tale én om gangen, og det … Fortsett Møte i Hellas

2019-11-05 07:02 Land, hør Herrens Ord!

Blir dere drevet av Ånden, da er dere ikke under loven.  Den Hellige Ånd kommer inn i ditt liv når du blir overbevist om å ønske Jesus og hans frelsesverk velkommen inn i ditt indre. Ånden vil gi deg guddommelig liv. Deretter får du en troende person til å døpe deg i vann med full … Fortsett Land, hør Herrens Ord!

2019-11-04 07:49 Korsfestet med ham

Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen … Fortsett Korsfestet med ham

2019-11-03 08:08 Søker du hederlig omtale?

Dersom du ikke kjenner motstand mot det du står for som kristen, da må du spørre deg om du er en del av sannheten. Det er en vanære med Jesu lære som han selv var fullt klar over. Har de forfulgt meg, så skal de også forfølge dere, sa han. Å bli en Jesu etterfølger, … Fortsett Søker du hederlig omtale?

2019-11-02 07:27 Uforanderlige Gud

Vi ser at Gud er den samme til alle tider. Slik han handlet med de første mennesker, handler han også i vår tid. Gud er den som hater synden, og som må gjøre det etter sitt hellige vesen. Da som nå. Og Gud er den som samtidig elsker synderen, og som ikke kan la det være, for … Fortsett Uforanderlige Gud

2019-11-01 08:20 Se det usynlige

Det er synd at så mange sitter fast i gamle oppfatninger når det gjelder tro. De knytter troen til datoer. I fire år har jeg har med Hans Nielsen Hauges Husmøte som logo, prøvd å gi lys til den som sitter og lurer på livets mange finurlige spørsmål. Jeg ser at noen, anonymt, lurer seg … Fortsett Se det usynlige

2019-10-31 07:50 Trofasthet

Åpenbaringen 17,14 Det er noen som skal føre krig mot Lammet. Men Lammet skal seire over dem, fordi han er herrers herre og kongers konge- seire sammen med dem som er med Lammet, de kalte og utvalgte og trofaste. Alle eller mange er kalt, evangeliet skal nå alle mennesker, store antall er kalt, men få … Fortsett Trofasthet

2019-10-30 08:18 Din rettmessige plass

Bli i meg, så blir jeg i dere. Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror.  Paulus stod overfor et vondt verdensrike som brukte vold mot sine innbyggere. … Fortsett Din rettmessige plass

2019-10-29 07:48 Dagene går

I dag går jeg over i siste livsfase, pensjonstilværelsen. Alle disse dagene som kom og gikk, de var virkelig livet. Jeg kjenner ikke innholdet i dagene som kommer, men jeg er glad for at jeg har fått søke ly under Abrahams velsignelse fra ung alder. Han fikk høre fra den aller høyeste at i ham … Fortsett Dagene går

2019-10-28 07:02 Mor og døtre

Fryd deg over hennes fall, du himmel og dere hellige, apostler og profeter! For med sin dom har Gud straffet henne for det hun gjorde mot dere. «Kom, jeg skal vise deg hvordan den store skjøgen får sin dom, hun som troner ved de veldige vann. Jordens konger har drevet hor med henne, og hennes horeliv … Fortsett Mor og døtre

2019-10-27 07:19 Hvite marker

Vær da tålmodige, brødre, til Herren kommer! Se, bonden venter på jordens kostelige grøde og venter tålmodig på den, til den får høstregn og vårregn.  Når høsten er klar til innhøstning, da vil bonden gi beskjed om at tiden er fullmoden; sigden skal fram, høsten skal inn.  Det er en overnaturlig tålmodig bonde som er … Fortsett Hvite marker

2019-10-26 08:34 Frelsen kommer fra jødene

For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid.  Mange mennesker tror at hvis de er snille og har en forestilling om en fjern Gud, så kan de frimodig reise inn i livets slutt. Da … Fortsett Frelsen kommer fra jødene

2019-10-25 07:11 Loven bygger karakter

Noen prøver å fjerne den etiske lov fra den nye pakt med det argumentet at vi er løst fra loven. Paulus sier at loven er vår lærer til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men nå når troen er kommet er vi ikke lenger under pedagogen. Han sier at hvis vi blir … Fortsett Loven bygger karakter

2019-10-24 08:02 Den gode lov

Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven.  Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn.  Fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, og Ånden roper: «Abba, Far!»  Derfor er du ikke … Fortsett Den gode lov

2019-10-23 07:47 Visdom

     En salme av David.             Herre, hvem får holde til i ditt telt,     hvem får bo på ditt hellige fjell?               Den som gjør rett og er hel i sin ferd     og taler sannhet fra hjertet.               Han sverter ingen med sin tunge.     Han gjør ikke ondt mot sin neste.     Han bringer ikke vanære over sin nabo.               Han ser med uvilje på den som er lovløs,     men … Fortsett Visdom

2019-10-22 08:14 Livskilden

Jesus svarte og sa til henne: Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg: Gi meg å drikke- så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann! John.4,10 En kvinne som bar på en skam over hendelser i sitt eget liv, kom for å fylle sine … Fortsett Livskilden

2019-10-21 07:49 Lovprisning sømmer seg..

Salig er det folk som kjenner til jubel! Herre, i ditt åsyns lys skal de vandre. Kom, la oss juble for Herren! La oss rope med fryd for vår frelses klippe! Rop med fryd for Herren all jorden! Jesus sa: Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, … Fortsett Lovprisning sømmer seg..

2019-10-20 07:41 Det femte evangeliet

Grunnen til at verden ikke ser Jesus, er at de kristne lar være å følge Herrens råd om å leve livet i i ham. De er fornøyd med å være på et møte fra tid til annen, høre en bibelhistorie av og til og be nå og da. De går nok også rundt og tenker … Fortsett Det femte evangeliet

2019-10-19 08:32 Det gode kornet

Timen er kommet, da Menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det … Fortsett Det gode kornet

2019-10-18 06:55 En gave

Etter at Gud før mange ganger og på mange måter hadde talt til våre forfedre gjennom profetene, så har han nå i disse dager talt til oss gjennom Sønnen. Han har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans … Fortsett En gave

2019-10-17 07:13 Folkestyre

Jeg har arbeidet mer, vært oftere i fengsel, fått flere slag, og mange ganger har jeg vært i dødsfare.  Av jødene har jeg fem ganger fått de trettini slagene. Tre ganger er jeg blitt pisket, én gang steinet, tre ganger har jeg lidd skibbrudd, og jeg drev en gang et helt døgn rundt på havet.  Stadig … Fortsett Folkestyre

2019-10-16 07:59 Jeg og lydigheten

Kongenes konge sier også: Den som elsker meg, holder mine bud. Som så mange ganger, er vi igjen ved lydigheten. Livets ånds lov må tas imot og etterleves med lydighet. Denne loven påvirker oss fra innsiden, en stille stemme sier: Min venn, gjør det! Gode venn! Dette er livets vei! Vi går sammen. Det er … Fortsett Jeg og lydigheten

2019-10-15 06:52 Hvem er hun?

Det som viser oss om vi har lært Gud å kjenne, er om vi holder hans bud.  Den som sier at han kjenner ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham.    Men den som holder hans ord, i ham er kjærligheten til Gud fullendt. Av dette vet vi … Fortsett Hvem er hun?

2019-10-14 07:05 Brev fra Mesteren

Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod, og at du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere; og du har tålmodighet og har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du … Fortsett Brev fra Mesteren

2019-10-13 08:06 Født av Gud

Fra samtalen med Nikodemus i John.3: Undre deg ikke over at jeg sa at dere må fødes på ny.  Første kap. i 1.Peters brev: Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde,    Den nye … Fortsett Født av Gud

2019-10-12 08:26 Guds fylde

Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette Far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. Dette brevet er skrevet mens Paulus satt i fengsel. Han fikk beskjed om hvor mye han skulle lide for evangeliet. Han fikk vite at han var utvalgt til å kjenne Guds … Fortsett Guds fylde

2019-10-11 07:41 Synd er dødelig

Mesterens ord: Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå – før alt er skjedd.  Om altså noen opphever et eneste … Fortsett Synd er dødelig

2019-10-10 07:36 Se, han kommer

Se, jeg kommer som en tyv! Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke skal gå naken og naboene skal se hans skam. Jesus sa: Men våk hver tid og stund og be at dere må bli aktet verdig til å unnfly alt dette som skal komme, og bli … Fortsett Se, han kommer

2019-10-09 08:13 Sannhetens vei

Jeg mener uten tvil at kristendommen kom til Norge med Hans Nielsen Hauges landsvekkelse. Alt som skjedde før det, var import av katolsk suppe. Religiøsiteten hjelper ikke menneskene. Den virker som en vaksine mot kristendommens kraft. Olav Digre som har fått skylden for å innføre kristendommen, var vel så smart at han så kirkene og … Fortsett Sannhetens vei

2019-10-08 08:20 Markene har høstfarge

Jeg hadde en drøm ei natt. Det var en profetisk drøm. Jeg drømte at jeg var på en arbeidsplass. Det virket som om jeg tilhørte arbeidsstokken og var kjent på stedet. Vi snakket om mye, men også om Guds rike. Plutselig begynte menneskene å forandre seg. Den ene etter den andre. «Det er Gud», sa … Fortsett Markene har høstfarge

2019-10-07 19:50 Som han

Ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, om vi holder hans bud. Den som sier: Jeg kjenner ham! – og ikke holder hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Begrepet kjenne i denne sammenheng er et intimt og svært nært forhold mellom to parter. Det å … Fortsett Som han

2019-10-06 07:59 Søk etter visdom

For jeg har en brennende omsorg for dere, Guds egen omsorg. Jeg har forlovet dere med Kristus, og bare med ham, for å føre dere til ham som en ren jomfru.  Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene … Fortsett Søk etter visdom

2019-10-05 07:32 Imitér Gud

Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres Far i himmelen. Jesus kom med … Fortsett Imitér Gud

2019-10-04 06:50 Mesteren sier:

Jeg sender Elias, profeten, inn i de silkemyke budskaps forening. Mange sier: Kom ikke med krav til oss, vi vil ha et evangelium som er støttende for vår livstil, som er en ja-tale til det vi driver med på si, en klar bekreftelse på at vi har tillatelse til å leve i synd.. Det er … Fortsett Mesteren sier:

2019-10-03 07:17 Motto

Jesu valgspråk må også bli vårt valgspråk.  Og han kom til Nasaret, hvor han var oppfostret, og gikk etter sin sedvane på sabbatsdagen inn i synagogen og stod opp for å lese for dem.   Og de gav ham profeten Esaias’ bok, og da han slo boka opp, fant han det sted hvor det var skrevet:  … Fortsett Motto

2019-10-02 07:03 Først og fremst

For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft. Dåpen er menneskets ja til Faderens paktstilbud, det er en samvittighetspakt. Her må ett og ett menneske bestemme om det vil la seg døpe. Den nye … Fortsett Først og fremst

2019-10-01 07:26 Rop det ut

Jeg vil ikke tie om det jeg har sett og hørt. Jeg vil ikke tie. Jeg vil forkynne hans dyder som har kalt meg fra mørket inn i sitt underfulle lys. Herre, du vil utruste ditt folk i denne tid. Du vil føre dem inn i ditt fortrolige råd. Du vil åpenbare hemmeligheter som har … Fortsett Rop det ut

2019-09-30 07:01 Utvikling og forvandling

Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd. Det er igjen Paulus som vil fortelle oss hvilken arv vi har. Vi har fått et testamente som beskriver nøye hva vi har arvet. I detaljer … Fortsett Utvikling og forvandling

2019-09-29 08:12 Det blir varmere

Men de himler og den jord som nå er, er i kraft av det samme ordet spart til ilden. De holdes oppe helt til dommens dag, da ugudelige mennesker skal gå fortapt. Da så jeg en hvit sky, og på skyen satt en som lignet en menneskesønn. Han hadde en krone av gull på hodet … Fortsett Det blir varmere

2019-09-28 07:08 Blås vind..

Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Den Hellige Ånd vil ta bolig i deg som tar imot Guds blodspakt. Han vil gi deg sitt syn på dine valg i livet, vil hjelpe … Fortsett Blås vind..

2019-09-27 07:09 Troens hvile

Mine elskede! undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det hendte dere noe underlig; men på samme måte som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også i hans herlighets åpenbarelse kan glede dere med jubel. For jeg er viss på at hverken … Fortsett Troens hvile

2019-09-26 07:31 Et godt råd

Jeg tror ikke at apostlene ville ha deltatt i Norges kristne råd. Jeg tror at Paulus ville ha holdt seg milevis borte fra Kirkenes verdensråd. Det snakkes så vakkert om enhet og enighet. Enhet kan bare etableres på sannhetens grunn. I sin yppersteprestelige bønn i Johannes 17 sier Jesus noe om enhet. Hellige Far, bevar … Fortsett Et godt råd

2019-09-25 07:10 Vårt embete

Når Guds herlighet manifesteres blant menneskene, skjer alt som er normalt i himmelen, fordi en del av himmelen flyttes til jorda. Himmelen er himmel fordi Gud er der. Han er kjærlighetens kraft som hviler overalt i himmelen. Alt godt er mulig i Guds rike. Det finnes ingen begrensning i Guds herlighet. De som er kristne, … Fortsett Vårt embete

2019-09-24 09:19 Jødene

Fylt av raseri mot kvinnen(Israel) gikk draken av sted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast ved vitnesbyrdet om Jesus. Den Onde har hatet tanken om Israel fra den dag Abraham ble kalt av Gud til å være far for en slekt som … Fortsett Jødene

2019-09-23 07:11 Vårt hjemland

Jødene kom tilbake til sitt land i 1948. Krigens brennoffer var brutalt. Guds utvalgte folk begynte gjenoppbyggingen i ørken og sump, men brakte landet skritt for skritt til den nasjonen det er i dag. En stor del av verdens jøder bor i Erez Israel. Gud står ved sitt løfte til Abraham. Det åndelige Israel er også … Fortsett Vårt hjemland

2019-09-22 08:56 Under en blodrød fane

Derfor altså bøyer jeg mine knær for Faderen,som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden, at han etter sin herlighets rikdom må gi dere å styrkes med kraft ved hans Ånd i deres innvortes menneske, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter,så dere, rotfestet og grunnfestet … Fortsett Under en blodrød fane

2019-09-21 08:34 Du må gå

Og de spurte: «Er ikke dette Jesus, Josefs sønn? Vi kjenner da både hans far og hans mor. Hvordan kan han si at han er kommet ned fra himmelen?»  Jesus svarte: «Hold opp med denne murringen! Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham; og jeg skal reise ham opp på … Fortsett Du må gå

2019-09-20 06:38 Vår eksamensoppgave.

Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker!  Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.  Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og … Fortsett Vår eksamensoppgave.

2019-09-20 06:33 Vår eksamensoppgave

Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker!  Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.  Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og … Fortsett Vår eksamensoppgave

2019-09-19 14:29 Meningen med alt

Så la oss lære å kjenne Herren, la oss med iver søke å lære ham å kjenne! Hans oppgang er så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regnet, som et vårregn som vanner jorden. Dette er vår tjeneste for Gud; det å lære ham å kjenne. For å bli kjent med Gud, … Fortsett Meningen med alt

2019-09-18 07:43 Aliyah

Jødene er kommet hjem til deler av sitt land. De har endelig fått igjen Jerusalem som sin hovedstad. De som i flere hundreår, var kirkens brennoffer på bålet, og senere ble de Hitlers brennoffer til den Onde, i utryddelsesleirene. De kom seg hjem til sitt land i 1948. De kom endelig hjem. På samme måte … Fortsett Aliyah

2019-09-17 07:49 Rydd huset!

Døperen Johannes var en forløper for Jesus sitt første komme. Han skulle gjenkjennes på profeten Elias sin ånd og kraft. Han kom fra en forberedelsestid i ørkenen med budskapet: Det er en røst som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! Barn av ormen, hvem lærte dere å flykte for den kommende … Fortsett Rydd huset!

2019-09-16 07:42 Livets elv som klar krystall

Derfor om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. Å være i Jesus er et begrep som det er verdt å be over og å søke. For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir. … Fortsett Livets elv som klar krystall

2019-09-15 07:51 Tiden

Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, spurte de: «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?»  På slutten av sin tale til disiplene sa Jesus: Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i grenene og skyter blad, da vet dere … Fortsett Tiden

2019-09-14 08:15 Gjør det kjent

Herren lar sin røst høre foran sin fylking. For hans hær er veldig stor, og sterk er den som fullbyrder hans ord. Stor og forferdelig er Herrens dag- hvem kan utholde den? Treskeplassene blir fulle av korn, og pressekarene flyter over av most og olje. Det er høsttid…. Herren vil bruke denne generasjonens lager av … Fortsett Gjør det kjent

2019-09-13 08:17 Kom tilbake..

Kom tilbake til Mesteren, du som stoppet opp og gikk din egen veg. Du vet at han forlater de nittini for å lete etter deg. I hans øyne er du unik, det er bare en som er som du. Vend om, Israel, til Herren din Gud. For du er falt ved din misgjerning. Vår Gud … Fortsett Kom tilbake..

2019-09-12 07:30 Dypt fellesskap

På den dag skal dere kjenne at jeg er i min Far, og dere i meg, og jeg i dere. Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og … Fortsett Dypt fellesskap

2019-09-11 07:47 Frimodighet i hans blod

Og uten at blod blir utgytt, blir ikke synd tilgitt, sier Hebreerbrevet.  Den nye pakt er en individuell pakt. Gud inngår pakten som Sønnen opprettet i sitt blod, med ett og ett menneske. Hvert menneske som vil bli født av Gud (få det nye livet) må svare ja til Guds tilbud og la seg døpe.. … Fortsett Frimodighet i hans blod

2019-09-10 09:12 Blodbrudgommen

Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet han for ingenting. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg.. Ved hans sår har vi fått legedom. En smertenes mann var han, menneskeheten spyttet på ham. … Fortsett Blodbrudgommen

2019-09-09 07:19 Veier som ikke fører fram

Fruen til John Mellor, evangelisten som gjestet Visjon Norge i helga, ga en meget interessant gjennomgang av mange av de fenomenene som vi kaller New Age-religioner. Det er forskjellige utgaver av gudstro som i stor grad er arvet fra hinduisme, og som befinner seg langt fra kristen tro. Fru Mellor hadde selv i tiden før … Fortsett Veier som ikke fører fram

2019-09-08 07:40 Som en ild

Bryt igjennom med din kjærlighet i mitt hjerte! La den Hellige Ånd få kontroll med min sjel, la ham underlegge seg mine tanker, mine følelser og min vilje. Gjør meg lydig. La den Hellige Ånd drive meg hver dag. La meg kjenne Guds kjærlighet som overgår all kunnskap. Bryt igjennom med din kjærlighet i mitt … Fortsett Som en ild

2019-09-07 09:02 Søk Jesuslikhet..

For å hjelpe de kristne gav Faderen dem tjenestegaver som han utrustet. Han satte dem inn i tjenesten og salvet dem.  De som vet at de har slike tjenestegaver, er ansvarlig overfor Faderen hvordan de har tatt vare på gavene. Paulus regner opp fem slike gaver i Efeserbrevet: apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Det … Fortsett Søk Jesuslikhet..

2019-09-06 06:39 Søk Guds renhet

Synder vi med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. Hvis Guds folk hadde hatt slik frykt for å synde som dette verset i Hebreerbrevet viser til, da hadde renhet og hellighet kommet inn i forsamlingene. Noen kristne sier at de er … Fortsett Søk Guds renhet

2019-09-05 08:22 Det jødene ga oss

Rom.3,1-2 Hvilket fortrinn har da jøden, eller hva gagn er det i omskjærelsen?  Mye, på alle måter! Først og fremst at Guds ord ble betrodd dem. Gud gjorde en avtale med Abraham, og han ga ham et paktstegn. Fra Abrahams slekt skulle det komme en som Herrens Ånd hvilte over, han skulle dømme de små i … Fortsett Det jødene ga oss

2019-09-04 07:39 Vennskap

Kristendom er ikke en sedvanesak. En kirkesak, en søndagssak. Det er ikke en del av en sosial godkjenning. Det var det som ikke var noe, Gud utvalgte seg. Det var utenfor leiren du skulle være, der Han er. Det viktigste i troslivet er det du foretar deg når ingen ser deg. Det er det hemmelige … Fortsett Vennskap

2019-09-03 09:43 Fareskilt

Når skal Guds folk begynne å studere hans ord, når skal det folket han har kalt, begynne å leve hans ord? Vi i ham, hans ord i oss. I Westernbyene hadde alle husene i Mainstreet falske fasader. Veggen mot hovedgata hadde en høy, prangende vegg. Bak veggen var det et lite hus. Er det slik vi … Fortsett Fareskilt

2019-09-02 07:22 Vy

Vitenskapen snakker om å stanse aldringen i cellene. Vi kommer til å leve mye lenger.  Vitenskapen snakker om en jord som får store problemer med å gi mat til dem som bor her. Framtidsforskningen forteller om enorm migrasjon på grunn av at land blir til havbunn. Framtidsforskere forteller om en varme som dreper og om … Fortsett Vy

2019-09-01 08:26 Olje på ditt hode

La dine klær alltid være hvite La det ikke mangle olje på ditt hode. Bibelen inneholder mye symbolikk. Vi lærer å lese bilder og symboler. Overgi deg helt til den Hellige Ånd. Guds Ånd ble sendt ut over jorda pinsedag, ti dager etter Mesterens retur til Guds høyre side. Av alle mennesker er det relativt … Fortsett Olje på ditt hode

2019-08-31 08:06 Det som er skrevet

Merkelige Bibel, hvilket lys det stråler fra dine bladsider. Dine ord stopper munnen på dine motstandere. Det profetiske ord har forkjørsrett. Paulus sier til Timoteus: Men vi vet at loven er god når vi bruker den rett, og forstår at loven ikke er bestemt for den gjør det gode, men for lovbrytere og ulydige, ugudelige og … Fortsett Det som er skrevet

2019-08-30 07:41 Ei mystisk dame

Jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod. Og jeg undret meg storlig da jeg så henne. Det var vanskelig for Johannes å forstå det han så i synene. Det virket helt utrolig at det byggverk som skulle tjene det gode evangeliet, var et redskap for ondskapen. Det som virket så … Fortsett Ei mystisk dame

2019-08-29 06:33 Frukthøst

Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer. Da skal Faderen gi dere alt det dere ber om i mitt navn.  Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre! Vi må passe på hva som blir plantet i vårt indre. Det … Fortsett Frukthøst

2019-08-28 06:44 Sions høyde

Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til ti tusener av engler, til en høytidssamling, til menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himmelen. Dere er kommet til en dommer som er alles Gud, til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen, til Jesus, mellommannen for en … Fortsett Sions høyde

2019-08-27 07:28 Å bryte loven

De første mennesker hadde brutt Guds lov, og for første gang ønsket de ikke å møte Faderen. Da hørte de Herren Gud som vandret i hagen i den svale kveldsvinden. Og Adam og hans hustru gjemte seg for ham mellom trærne i hagen.  Men Herren Gud ropte på Adam og sa til ham: «Hvor er du?»  Han … Fortsett Å bryte loven

2019-08-26 06:49 Et brev

Paulus hilser Guds menighet i Korint, dere som er helliget ved Kristus Jesus, dere hellige som er kalt.. Til de hellige i Norge. Apostlene adresserte sine brev til de menigheter de hadde grunnlagt, med ordene; Til de hellige.. De hellige betyr: De som er satt til side for et formål. I betydningen ligger et kall, … Fortsett Et brev

2019-08-25 08:14 Fullt og helt

Du er det du viser andre. Du er ikke det du hevder at du er. Du kan ha hodet fullt av teorier om hva som er fine måter å leve sammen på, men det er den praktiske gjennomføringen, det livet du lever ut alene og sammen med andre, som avgjør. Det gode du gjør for andre uten … Fortsett Fullt og helt

2019-08-24 08:58 Et felles løft

All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Fader. Etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord til en første høst av hans skapninger Vår Gud er raus, han er omsorgsfull, og etter sin nåde har han gitt alle mennesker et romslig tilbud. I mitt arbeid i Guds rike har … Fortsett Et felles løft

2019-08-24 08:26 Felles innsats

All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Fader. Etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord til en første høst av hans skapninger Vår Gud er raus, han er omsorgsfull, og etter sin nåde har han gitt alle mennesker et romslig tilbud. I mitt arbeid i Guds rike har … Fortsett Felles innsats

2019-08-23 07:43 Den viktige livskilden

Men er Kristus i dere, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Men dersom hans Ånd som oppvakte Jesus fra de døde, bor i dere, da skal han som oppvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere.  … Fortsett Den viktige livskilden

2019-08-22 06:57 En tid for omvendelse

Lykkeprofetene profeterer gode framtidsutsikter for alle mottakere.  Alle får små hyggelige hilsener som de liker godt. Ingen tilrettevisning, ingen omvendelse, alt er såre vel. De profeterer søte, små ord som folket vil høre, ikke det Gud vil si. Også de kongene som gikk mot Guds vilje og brøt lovene, fikk hyggelige hilsener. Fra de falske … Fortsett En tid for omvendelse

2019-08-21 08:25 Ei framtid

Dette er et framtidsbilde fra Johannes åpenbaring. Det står faktisk i den norske bibel: Og engelen tok røkelsekaret og fylte det med ild fra alteret og kastet det på jorden; og det kom tordener og røster og lyn og jordskjelv.   Og de syv engler som hadde de syv basuner, gjorde sig ferdige til å blåse … Fortsett Ei framtid

2019-08-20 07:24 Vokt mine lam

Peter hadde sviktet Mesteren. I det kritiske øyeblikk greide han ikke presset. Han nektet for at han kjente sin beste venn. Etterpå møtte han ingen fordømmelse hos Jesus. Mesteren visste at en mislykket prøve kan gi vekst og ydmykhet. Elsker du meg mer enn disse? Var spørsmålet Peter fikk.  Herre, du vet at jeg har … Fortsett Vokt mine lam

2019-08-19 07:44 Kjennskap

Så la oss lære å kjenne Herren, la oss med iver søke å lære ham å kjenne! Hans oppgang er så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regnet, som et vårregn som vanner jorden. Dette er vår tjeneste for Gud; det å lære ham å kjenne. For å bli kjent med Gud, … Fortsett Kjennskap

2019-08-18 07:18 Fra gammelt til nytt

Det gamle menneske og det nye menneske. I Romerbrevet skriver Paulus: Jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme. Gud være takk, ved Jesus, vår Herre.  Den som blir født av Gud, av guddommelig frø, er som nyomvendt, prisgitt det gamle menneske. Det er en kamp mellom det gamle og det nye. … Fortsett Fra gammelt til nytt

2019-08-17 08:09 Høsttiden

Kongeriket kommer til å bruke uvanlige virkemidler i forbindelse med innhøstningen. Så uvanlig at mange tradisjonsbundne venner vender seg bort fra det Gud gjør.  Alle kanaler blir tatt i bruk for å få unge og gamle i tale. Det blir oppstyr og oppstuss. Det blir ståk og bråk. Ved solnedgang kom alle til ham med … Fortsett Høsttiden

2019-08-16 07:41 Gledens styrke

Rettferd og rett er din trones grunnvoll; nåde og sannhet går fram for ditt åsyn.  Salig er det folk som kjenner til jubel; Herre, i ditt åsyns lys skal de vandre.  I ditt navn skal de fryde sig hele dagen, og ved din rettferdighet blir de opphøyet. Sannhetens støtte og grunnvoll kalles forsamlingen av de … Fortsett Gledens styrke

2019-08-15 07:34 Det nye menneskets språk

I utsendertalen i Markusevangeliet sier Mesteren følgende: Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger, Ja, det var Jesus som sa dette. Han som vi tror på. Jesus Kristus, Guds enbårne sønn. Det var han som sa det. Elevene som fulgte ham, visste … Fortsett Det nye menneskets språk

2019-08-14 08:03 Ta imot ny styrke!

For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft! Det er vår gode venn, Paulus, som skriver dette som en oppfordring til alle som vil ta imot Mesterens utrustning. Det er et stort behov for menn og kvinner som vil bli sterke i Herren og ydmyke i seg selv. Alt makter jeg i … Fortsett Ta imot ny styrke!

2019-08-13 07:46 Innta landet i vårt indre

Fullkommen lykke jeg eier, Fred i mitt hjerte nå bor. Troen på Golgata seier; Bringer meg livslykke stor. Vi er på vei inn i løftets land, vi kommer fra ørkenen og har fått beskjed om å innta landet. Det er fiender som må bekjempes. Store fiender. Det er i våre tanker og vår fantasi at … Fortsett Innta landet i vårt indre

2019-08-12 09:17 Slik er Guds rettferdighet

Åpenbaringen beskriver to domshandlinger i 20.kapittel. Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Og jeg så sjelene til dem som var blitt halshugget på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord, de som ikke hadde tilbedt dyret eller dyrets bilde, og ikke tatt imot … Fortsett Slik er Guds rettferdighet

2019-03-31 09:43 Oppgaven

Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og … Fortsett Oppgaven

2019-03-30 08:58 Livets høvding

Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene.  Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.  Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, … Fortsett Livets høvding

2019-03-29 06:52 Paulus, en jøde..

Der var det en mann ved navn Ananias, som gudfryktig holdt seg til loven, og som alle jødene på stedet bare hadde godt å si om. Han kom og stilte seg foran Paulus og sa: «Saul, bror, bli seende!» I samme stund kunne Paulus se ham. Han sa: «Våre fedres Gud har utvalgt deg til å kjenne … Fortsett Paulus, en jøde..

2019-03-28 07:55 Oppdraget

For Herrens øyne farer over all jorden for at han med sin kraft kan støtte dem hvis hjerte er helt med ham. Gud ser etter det samme i dag. Han ønsker seg hele hjerter. Ikke når det passer oss. Han ønsker  menn og kvinner som satser alt på ham. Han vil gjøre avtaler med oss. Dersom … Fortsett Oppdraget

2019-03-27 08:37 En ufattelig rikdom

En ung mann fra Nasaret var utvalgt av Gud til å være offer. Han skulle dø og gå til dødsriket for alle mennesker. Han skulle seire over døden. Han skulle bevise sitt eget utsagn: Den som lever og tror på meg, skal leve om han enn dør. Nå var tiden kommet, nå skulle den Onde … Fortsett En ufattelig rikdom

2019-03-26 08:37 Et anker

Med løfte og ed, to ting som ikke kan forandres – og Gud kan ikke lyve – skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt tilflukt ved å gripe det håpet som ligger foran oss. Dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen. Det når innenfor forhenget,  dit Jesus gikk inn som … Fortsett Et anker

2019-03-25 07:28 For oss

I det gamle testamentet fikk de loven, som et folk, på  steintavler, for at budene skulle gi retningslinjer i livet. I det nye testamentet får en og en som tar imot Jesus som frelser og sier ja til blodet,  loven innskrevet av den Hellige Ånd i sitt indre, for at de skal holde Guds lover. Vi er … Fortsett For oss

2019-03-23 12:33 Blodspakten

Han har gått igjennom det teltet som er større og mer fullkomment, og som ikke er laget av menneskehånd, det vil si: som ikke hører denne skapte verden til.   Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle, og slik vant han en … Fortsett Blodspakten

2019-03-23 11:43 Blodet

Han har gått igjennom det teltet som er større og mer fullkomment, og som ikke er laget av menneskehånd, det vil si: som ikke hører denne skapte verden til.   Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle, og slik vant han en … Fortsett Blodet

2019-03-23 11:39 Blodet

Han har gått igjennom det teltet som er større og mer fullkomment, og som ikke er laget av menneskehånd, det vil si: som ikke hører denne skapte verden til.   Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle, og slik vant han en … Fortsett Blodet

2019-03-22 09:30 Dyppet i vann

BRO MELLOM DÅPSPRAKSISENE: «Vi må ikke sette andres dåpspraksiser i forlegenhet, men heller anerkjenne at dåpen skal være enhetsskapende, og at begge dåpsformer har sine sterke og svake sider».  Det sa pinseteolog Terje Hegertun fra MF vitenskaplige høyskole i rådsmøtet til Norges Kristne Råd torsdag formiddag. Det er utrolig at Norges Kristne Råd prøver å finne fram … Fortsett Dyppet i vann

2019-03-22 09:25 Dyppet i vann

BRO MELLOM DÅPSPRAKSISENE: «Vi må ikke sette andres dåpspraksiser i forlegenhet, men heller anerkjenne at dåpen skal være enhetsskapende, og at begge dåpsformer har sine sterke og svake sider».  Det sa pinseteolog Terje Hegertun fra MF vitenskaplige høyskole i rådsmøtet til Norges Kristne Råd torsdag formiddag. Det er utrolig at Norges Kristne Råd prøver å finne fram … Fortsett Dyppet i vann

2019-03-21 07:24 Forberedt.

Som det var i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.3  For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, like til den dag da Noah gikk inn i arken, og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Så våk da! For dere vet ikke hva … Fortsett Forberedt.

2019-03-20 07:40 Midt i blinken

Men fremdeles spør Jesus det samme: Elsker du meg over alt mitt barn, hva blir ditt svar på det det? Ja, kjære Gud, jeg elsker deg over alle ting. Mer enn alt som denne jord har å gi. For kjærligheten er fra Gud, og den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.  Den … Fortsett Midt i blinken

2019-03-19 07:29 Sønner og døtre

Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe dem fri som stod under loven, så vi kunne få barnekår. Fordi dere er barn, har Gud gitt sin Sønns Ånd i våre hjerter, og Ånden roper «Abba, Far!» Men det var behov for et offer for synd, … Fortsett Sønner og døtre

2019-03-17 08:36 Sannhetens vei

For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på den Guds kraft som reiste Kristus opp fra de døde. Den sannheten tar vi en gang til for dem som ikke fikk den med seg første gang. For i dåpen ble dere begravet med … Fortsett Sannhetens vei

2019-03-17 08:31 Sannhetens vei

For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på den Guds kraft som reiste Kristus opp fra de døde. Den sannheten tar vi en gang til for dem som ikke fikk den med seg første gang. For i dåpen ble dere begravet med … Fortsett Sannhetens vei

2019-03-16 07:56 Lev i seier

Men jeg sier: Vandre i Ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets begjæring. For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet; de står hverandre imot, så dere ikke skal gjøre det dere vil.  Men dersom dere drives av Ånden, da er dere ikke under loven.  Men kjødets gjerninger er åpenbare, slik som: urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, … Fortsett Lev i seier

2019-03-16 07:51 Lev i seier

Men jeg sier: Vandre i Ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets begjæring. For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet; de står hverandre imot, så dere ikke skal gjøre det dere vil.  Men dersom dere drives av Ånden, da er dere ikke under loven.  Men kjødets gjerninger er åpenbare, slik som: urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, … Fortsett Lev i seier

2019-03-15 07:00 Kontraster

For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten.   Når de sier: «Fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem, brått som riene over en kvinne som skal føde. Og de kan ikke slippe unna.    Men dere, søsken, er ikke i mørket, så dagen skulle komme uventet på dere … Fortsett Kontraster

2019-03-13 13:51 Overvinn alt

Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden. Guds Ånd kjenner dere på dette: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud.  Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av … Fortsett Overvinn alt

2019-03-12 08:28 Den legemlige øvelse er nyttig til lite

Mange er opptatt av idrett; av langrenn, hopp, skiskyting, slalåm, svømming, basketball, håndball, friidrett, skøyter, orientering, boksing, bryting, turn, vektløfting, sykling, volleyball, basketball. Noen er også litt opptatt av fotball. Men det er ikke det viktigste i livet… Når dagenes innhold skal gjøres opp, har kroppsøvingsdelen liten verdi.  Hva brukte du dagene du fikk, til? … Fortsett Den legemlige øvelse er nyttig til lite

2019-03-11 06:53 Min konge

De kledde ham i en purpurkappe og flettet en tornekrone og satte den på hodet hans.  Så begynte de å hilse ham: «Vær hilset, du jødenes konge!»  De slo ham i hodet med en stav, spyttet på ham og la seg på kne og hyllet ham. Da de hadde hånet ham, tok de purpurkappen av ham … Continue reading Min konge

2019-03-09 17:22 Gull og strå

En mann som het Ananias og hans kone Saffira solgte en eiendom. Alle ga det de solgte til menigheten i Jerusalem. Ananias stakk til side en del av pengene, og kona visste om det. Så kom han og la resten foran apostlenes føtter. Da sa Peter: «Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve … Fortsett Gull og strå

2019-03-08 16:51 Det vi vant

Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene, det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte.           Han var bestemt til dette før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbart … Fortsett Det vi vant

2019-03-07 17:29 Ingen over

Kongenes konge levde opp i en alminnelig familie uten kongelig prakt, han var ukjent den dagen han ble salvet til tjeneste i Jordan. Gjennom Døperen Johannes tjeneste og åpenbaring ble han presentert som Guds Lam som bærer verdens synd, så ble han døpt og da han ble reist opp, kom Ånden over ham som en … Fortsett Ingen over

2019-03-06 18:25 Hvorfor skal det være slik?

Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen.   Men fem av dem var dårlige og fem kloke;  de dårlige tok sine lamper, men tok ikke olje med sig; men de kloke tok olje i sine kanner sammen med lampene.   Men da brudgommen gav sig … Fortsett Hvorfor skal det være slik?

2019-03-05 18:17 Vår arv.

Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss: Vi får kalles Guds barn, og vi er det. Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham … Fortsett Vår arv.

2019-03-04 16:45 Kongeriket

Da han var kommet inn i huset, gikk disiplene til ham og sa: «Forklar oss lignelsen om ugresset i åkeren!»   Han svarte: «Den som sår det gode kornet, er Menneskesønnen. Åkeren er verden.  Det gode kornet er de som er kongerikets barn,  ugresset er den ondes barn. Fienden som sådde ugresset, er djevelen.  Innhøstningen er … Fortsett Kongeriket

2019-03-02 17:47 Et hjerte av gull?

Salige er de rene av hjertet; for de skal se Gud.  De blodvaskede hjerter som lever i renselsen fra Livets kilde og bevarer sine hjerter eller sin ånd fra verdens urenhet, de opplever å se Guds herlighet. Bevar ditt hjerte framfor alt det som bevares; for livet utgår fra det.  Husk det innerste i ditt … Fortsett Et hjerte av gull?

2019-03-01 10:57 Et nytt menneske

Jeg skriver til dere, mine barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld. Jeg skriver til dere fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge, fordi dere har seiret over den onde. Jeg skriver til dere, mine barn, fordi dere kjenner Faderen. Jeg skriver til dere … Fortsett Et nytt menneske

2019-02-28 11:25 Å være lik ham.

Og av dette vet vi at vi kjenner ham: om vi holder hans bud.  Den som sier: Jeg kjenner ham, og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er ikke sannheten; men den som holder hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. På dette kjenner vi at vi … Fortsett Å være lik ham.

2019-02-26 11:56 Gå gjennom forhenget

Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet for at ikke Israels folk skulle se glansen av hans møte med Faderen. Folket lengtet til kjøttgrytene i Egypt, de forstod ingenting. Deres sinn var forherdet. For helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakt, og … Fortsett Gå gjennom forhenget

2019-02-25 10:33 Til saken

Gud dann menn og kvinner til mektige redskaper i din hånd. Gi ditt folk en overnaturlig tro på at de vil lykkes. Ta derfor Guds fulle rustning på så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Den Hellige Ånd tar av ditt, Herre, og gir det … Fortsett Til saken

2019-02-24 17:46 Dybdene i Gud

Vi lever for å herliggjøre det største navn gitt blant mennesker, Jesus Messias. Den herlighet som Jesus fikk av Faderen, den har han gitt til oss.  Han fortjener vår lovsang og vår lovprisning i evigheters evighet. Vi lever for å bli kjent med det innerste i Gud.  Det som intet øye har sett og intet øre … Fortsett Dybdene i Gud

2019-02-22 19:01 Jesus og Getsemane

Ensom var han i kampen mot makter og myndigheter.  Jesus viste om sitt kall. Han forstod hva som skulle skje i det neste døgnet. Han sa at hans sjel var bedrøvet inntil døden.  Han var Lammet som skulle legges på alteret og bindes til alterets horn med rep. Hans blod skulle trekke inn i korstreet.  Hans … Fortsett Jesus og Getsemane

2019-02-21 20:42 Å se det usynlige

Guds Ånd beveger vårt indre og vekker våre hjerter til å søke dypere dybder og høyere høyder. Dette er tiden for å satse alt for Kristus og Guds kongedømme. Hold ikke tilbake, overgi deg selv fullstendig til den Hellige Ånds ledelse. Se, jeg gjør noe nytt, nå skal det spire fram; skal dere ikke oppleve … Fortsett Å se det usynlige

2019-02-20 17:14 Den tålmodige bonden

Apostelen Matteus skriver om bonden som sår godt korn, og fienden som sår ugress. Mot endens tid blir englene sendt ut for å luke ut ugresset. Guds rike blir renset, ugresset som er sådd av fienden blir luket bort. Igjen står Guds sønner og døtre med fulle arverettigheter. Jeg tror at alle troende samles i  forsamlinger som … Fortsett Den tålmodige bonden

2019-02-19 14:18 Guds gaver

Og jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal fortsatt kunngjøre det, for at den kjærlighet som du elsker meg med, skal være i dem, og jeg i dem. Slik avslutter Mesteren sin yppersteprestelige bønn. –       kunngjort ditt navn. Lært dem om Faderens egenskaper og personlighet. Lært dem å stole på Gud og hans løfter. … Fortsett Guds gaver

2019-02-19 14:13 Guds gaver

Og jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal fortsatt kunngjøre det, for at den kjærlighet som du elsker meg med, skal være i dem, og jeg i dem. Slik avslutter Mesteren sin yppersteprestelige bønn. –       kunngjort ditt navn. Lært dem om Faderens egenskaper og personlighet. Lært dem å stole på Gud og hans løfter. … Fortsett Guds gaver

2019-02-18 16:30 Bak forhenget

Det er mange ulike stemmer i verden og i menigheten. Det finnes falske røster og det finnes sanne røster både i media og i forsamlingen.. Hva som enn skjer, sannheten vil stå fast! Jeg vil dekke jorda med min sannhet, og denne sannheten vil sette mange fri. Jeg vil tale til både troende og vantro … Fortsett Bak forhenget

2019-02-17 15:19 Joels armé

Følelsen av håpløshet vil fylle mange mennesker, og den følelsen vil åpne en vei for at sannheten skal seire. Jeg er Ordet om forlikelsen, Ordet om tilgivelsen, Ordet om evighetens garanti. Dere som spotter Gud gjennom media; det er slutt med din lek med ilden, du kommer til å brenne deg.  Ilden vil skremme deg, … Fortsett Joels armé

2019-02-16 22:36 Ord for tiden som kommer

Jeg, Herren, vil gi meg til kjenne i de islamske nasjoner. Millioner vil søke Israels Messias, og det vil gjøre at verdens nasjoner vil undre seg. Lys og mørke vil støte sammen, og det vil kjennes i universet, og store tegn vil vise seg og forundre mange. Husk at ikke alt mørke som er i … Fortsett Ord for tiden som kommer

2019-02-14 20:27 Profetordet har forkjørsrett

Nå må vi begynne å tenke på hvordan vi skal ta i mot den store høsten som vil komme inn de neste få årene. Ydmyke og saktmodige evangelister vil bli reist opp for å fiske millioner av sjeler inn i Himmelrikets not. Menigheten må ta ansvar for å få disse fylt med den Hellige Ånd, … Fortsett Profetordet har forkjørsrett

2019-02-13 19:28 En kostbar gave

«Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp, og følge meg.  For den som vil berge sitt liv, skal miste det.  Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det.  Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?  … Fortsett En kostbar gave

2019-02-13 19:23 Det er en gave, men den koster

«Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp, og følge meg.  For den som vil berge sitt liv, skal miste det.  Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det.  Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?  … Fortsett Det er en gave, men den koster

2019-02-12 15:57 Har vi utslippstillatelse?

Dette folk ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. De dyrker meg forgjeves, for det de lærer, er menneskebud.»Så kalte han folket sammen og sa: «Hør dette og forstå det: Det som kommer inn i munnen, gjør ikke et menneske urent, men det som går ut av munnen, det gjør mennesket … Fortsett Har vi utslippstillatelse?

2019-02-11 20:20 Individuelt valg

For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem. Selve … Fortsett Individuelt valg

2019-02-10 16:23 Vår hjelper

Den Hellige Ånd kalles gledens ånd.. Fylles vi med Ånden, fylles vi med glede. Denne gleden er fullkommen. Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder. Et annet navn på ånden er sannhetens ånd. Ånden lærer menneskene hva som er sann lære og hva som er løgn.  Ånden gleder seg over sannhet. Å bli fylt … Fortsett Vår hjelper

2019-02-09 16:16 Utvikling

Så skal vi ikke lenger være umodne, ikke la oss kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære, så vi blir bytte for menneskenes falske spill og villfarelsens listige kunster. Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus.  Det … Fortsett Utvikling

2019-02-08 15:25 Takk

En velfylt kirke med familie, naboer, kjenninger , brødre og søstre i troen… Med stor ro ledet presten alle gjennom seremonien. Med så vakker dialekt. Den roen og verdigheten lignet på Jorunns væremåte. Hennes personlighet hadde ikke rom for strid, hun ønsket det beste for alle. Hun hadde en tro som tålte bølger, hun led … Fortsett Takk

2019-02-07 12:42 Hele hjerter

Mesteren sier: Dere skal være fullkomne slik deres Far er fullkommen. Det har vært stor frykt blant lederne i norske menigheter at noen ville begynne å tro på det Jesus sier. Dette er farlige tanker. De fleste ledere ønsker en oversiktlig menighet der alle sitter på rekke og rad og synger med på sangen og … Fortsett Hele hjerter

2019-02-06 08:35 Ingen ny utsettelse

Ingen ny utsettelse Tiden er kommet for å gå til neste nye høyde. Ta landet i eie! Okkuper nytt land! Ånden sier: Gå til neste høydedrag! Profeten fikk instruksjoner om å forberede en rest av troende til å gjøre seg klar til å innta det neste nye område av landet. Kallet gjelder ikke bare en … Fortsett Ingen ny utsettelse

2019-02-05 18:57 Dommen bør begynne med meg

Døm ikke, for at dere ikke skal dømmes! for med den samme dom som dere dømmer med, skal dere dømmes, og med det samme mål som dere måler med, skal dere måles igjen.  Hvorfor ser du splinten i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye ser du ikke?  Eller hvorledes kan du si til din … Fortsett Dommen bør begynne med meg

2019-02-05 18:52 Dommen bør begynne med meg

Døm ikke, for at dere ikke skal dømmes! for med den samme dom som dere dømmer med, skal dere dømmes, og med det samme mål som dere måler med, skal dere måles igjen.  Hvorfor ser du splinten i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye ser du ikke?  Eller hvorledes kan du si til din … Fortsett Dommen bør begynne med meg

2019-02-04 14:34 Dag etter dag

Alle disse dagene som kom og gikk, ikke visste jeg at det var selve livet. Timene og dagene blir til uker, måneder og år. Timeglassene tømmes og vendes. Sol står opp, og sol går ned. Så mange vårer har jeg sett fram til. Jeg husker bare noen få av dem. Våren 76 fikk jeg se inn … Fortsett Dag etter dag

2019-02-03 12:56 Er det slik det er?

Men jeg sier dere at dere ikke skal sette dere imot den som er ond mot eder; men om noen slår deg på ditt høyre kinn, da vend også det andre til ham,og om noen vil føre sak mot deg og ta din kjortel, da la ham også få kappen, og om noen tvinger deg til … Fortsett Er det slik det er?

2019-02-02 11:50 Tro og lydighet

Jakob, Jesus sin kjødelig bror skriver dette: Vis meg da din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger. Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde ånder tror det – og skjelver!  Vet du ikke, du uforstandige menneske, at tro er til ingen nytte uten … Fortsett Tro og lydighet

2019-02-01 15:18 Ta dere i vare

Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere stenger himmelriket for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dem som vil gå inn, slipper dere ikke inn. Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere drar land og strand rundt for å vinne en eneste proselytt, og når dere lykkes, gjør dere ham til en … Fortsett Ta dere i vare

2019-01-31 17:51 Visdom og åpenbaring

Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne.  Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, og hvor … Fortsett Visdom og åpenbaring

2019-01-31 17:45 Visdom og åpenbaring

Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne.  Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, og hvor … Fortsett Visdom og åpenbaring

2019-01-30 15:35 Vær ved godt mot

Å vise mot i vanskelige situasjoner påvirker andre. Det at du ryster av deg frykt og tvil og reiser deg i kamp mot vanskelighetene, gir andre mot til å følge deg. Mot er smittsomt. Tro er et annet lite ord som har et innhold som ligger nært opp til mot. I kapittel 11 i Hebreerbrevet … Fortsett Vær ved godt mot

2019-01-29 13:03 Enhet

Det er så mange som snakker om enhet. Alle tvinges på en måte til å bekjenne at de er i enhet med alle som kaller seg kristne. Kristen enhet hever seg over alle andre læresetninger, og stakkars den som reiser sin stemme mot enhetshysteriet. Kirkenes verdensråd sin enhetsdefinisjon vinner fram på mange fronter. Den enheten … Fortsett Enhet

2019-01-28 15:47 Den ydmyke, kristuslike vandring.

Dere har hørt at det er sagt: Øye for øye, tann for tann! Men jeg sier dere  at dere ikke skal sette dere opp imot den som er ond mot dere; men om noen slår deg på ditt høyre kinn, da vend også det andre til ham, og om noen vil føre sak mot deg og ta … Fortsett Den ydmyke, kristuslike vandring.

2019-01-27 11:30 Tid for notfiske

En høy bølge av himmelens herlighet er på vei mot vårt land. Den er en del av en redningsoperasjon til et folk som har glemt at synd krever offer. Før denne bølgen kommer en dom over høy og lav. De høye skal fornedres, og de lave skal opphøyes. Det ufødte liv må få tilbake sine … Fortsett Tid for notfiske

2019-01-26 13:32 Slik var han, og slik er han

Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus!Han var i Guds skikkelse,men så det ikke som noe han hadde stjåletå være Gud lik. Han gav avkall på sitt eget,tok på seg en tjeners skikkelseog ble mennesker lik.I måte å være på var han som et menneske;han fornedret seg selv og ble lydig til døden,  ja, korsets … Fortsett Slik var han, og slik er han

2019-01-25 16:41 Jobb for de ydmyke

Salme 149 Halleluja! Syng Herren en ny sang, hans pris i de frommes forsamling!  Israel glede sig i sin skaper, Sions barn fryde sig i sin konge!  De skal love hans navn med dans, lovsynge ham til pauke og citar.  For Herren har behag i sitt folk, han pryder de saktmodige med frelse.  De fromme … Fortsett Jobb for de ydmyke

2019-01-24 13:49 En skapers byggverk

For i Jesus bor hele guddommens fylde legemlig. Guds vilje er å bygge de hellige sammen som levende stener til et hellig tempel hvor Gud bor med sin fylde. Det betyr at den samme fylde som Jesus virket i, vil være blant de hellige. Det betyr at fylden av nærværet, kraften og tjenesten til Jesus, … Fortsett En skapers byggverk

2019-01-23 13:44 Han kjenner dine dager

Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg, og i din bok ble de alle oppskrevet de dager som blev fastsatt da ikke en av dem var kommet. Hvor vektige dine tanker er for meg, Gud, hvor store deres summer! Vil jeg telle dem, så er de flere enn sand; jeg våkner opp, … Fortsett Han kjenner dine dager

2019-01-22 18:27 Det evige valget

Gå inn gjennom den trange port! for den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den; for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den. Det er enkelt å slå inn … Fortsett Det evige valget

2019-01-22 16:59 Det evige valget

Gå inn gjennom den trange port! for den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den; for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den. Det er enkelt å slå inn … Fortsett Det evige valget

2019-01-21 15:42 Kom til enighet

I Johannes 17 sa Jesus: Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navn du har gitt meg, så de kan være ett, likesom vi er ett.  Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, … Fortsett Kom til enighet

2019-01-20 08:56 Å beskytte livet

Å ta liv er ikke en privatsak. Å nekte mennesker retten til å leve er ikke innenfor de styrende sitt mandat. Ingen, selv de med anselig kroppslig og verbal pondus,  kan bestemme at andre fratas retten til å leve. Uansett hvordan man vender på ord og argumentasjon som beskriver dette,  står det i det sjette bud: Du … Fortsett Å beskytte livet

2019-01-19 17:16 Min mat er hans vilje

Likesom Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere; bli i min kjærlighet!  Dersom dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet.  Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede kan … Fortsett Min mat er hans vilje

2019-01-18 08:43 Å bryte livsloven

Er det lovgiveren, den som vedtar de urettferdige lovene, eller er det folket som retter seg etter loven som har størst grunn til å skjelve i knærne, den dagen Gud  kaller  til regnskap. Når loven gir menneskene tillatelse til å ta liv, er lovgiveren kommet på kollisjonskurs med han som ga mennesket evnen til skape liv, slik … Fortsett Å bryte livsloven

2019-01-17 12:54 Hans utvelgelse

I dag tar jeg himmel og jord til vitne på at jeg har lagt fram for dere liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og din ætt kan få leve!Du skal elske Herren din Gud, adlyde ham og holde fast ved ham! Da skal du få leve og bo lenge i … Fortsett Hans utvelgelse

2019-01-16 17:45 Trofasthet

Jeg er full av brennende iver for Sion, jeg brenner for staden med stor harme.  Så sier Herren: Jeg vender tilbake til Sion,og midt i Jerusalem vil jeg bo. Jerusalem skal kalles Troskapsbyen, og berget til Herren, hærskarenes Gud, skal kalles Det hellige fjell.Så sier Herren, hærskarenes Gud: Igjen skal gamle menn og kvinner sitte på … Fortsett Trofasthet

2019-01-15 11:25 Av hele ditt hjerte

Så kalte han til seg folkemengden og disiplene og sa til dem: «Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp, og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det.  Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, han skal … Fortsett Av hele ditt hjerte

2019-01-14 12:23 Hvor ble det av deg?

Mange som hadde et kall til å vokte murene i Guds rike, ble blindet av denne verdens glimmer og glans. De slo seg ned for å kjøpe og selge på forfengelighetens marked. Speilet ble deres faste følgesvenn. Speilbildet lyger aldri. Det forteller deg når de grå hår kommer, det forteller deg når aldersmerkene kommer til … Fortsett Hvor ble det av deg?

2019-01-12 17:29 Det daglige brød

Det bærende element i kristentroen er kjærlighetsmøtet mellom hvert menneske som tar imot Faderens utstrakte hånd, og Jesus. Fundamentet er blodspakten. I hans blod har vi frimodighet til å gå like inn i helligdommen. Bli i meg, så blir jeg i dere. Det er en relasjon, et fellesskap som er så nært og så ekte, … Fortsett Det daglige brød

2019-01-11 13:36 Tell dine dager

Mange mennesker gjør beregninger på hvor lang tid de har igjen. Jo eldre de blir, dess lengre fram skyver de sluttdatoen. Det koster å innrømme at vi er usikker på hva som kommer etter livet på jorda. Selv den mest innbitte ateist, må ta fram noen trøstens ord om at alt er slutt når døden … Fortsett Tell dine dager

2019-01-11 13:33 Våre dagers mål

Mange mennesker gjør beregninger på hvor lang tid de har igjen. Jo eldre de blir, dess lengre fram skyver de sluttdatoen. Det koster å innrømme at vi er usikker på hva som kommer etter livet på jorda. Selv den mest innbitte ateist, må ta fram noen trøstens ord om at alt er slutt når døden … Fortsett Våre dagers mål

2019-01-10 09:28 En mulighet

All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far; hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke. Av sin frie vilje har han født oss ved sannhets ord, for at vi skal være en første frukt blant dem han har skapt. Jesus er førstegrøden og oppfyllelsen av det usyrede … Fortsett En mulighet

2019-01-09 08:08 Ny tid

Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Hemmeligheten er å … Fortsett Ny tid

2019-01-08 08:01 Veikryss etter veikryss

Mesteren sa: Se til at dere ikke blir ført vill.  Sett høye krav til det som lederne forteller deg.  Det må samstemme med Guds ord. Du kan eie en tro, være svært engasjert, og du vil så mye, men tidsånden kan lure deg. Det er svært sterke krefter i vår tid som påvirker menneskene til å … Fortsett Veikryss etter veikryss

2019-01-07 14:19 Teater

Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet at folkenes fyrster er herrer over dem, og de mektige menn hersker over dem med makt. Slik er det ikke blant dere. Den som vil være stor blant dere, skal være de andres tjener, og den som vil være den fremste blant dere, skal være de … Fortsett Teater

2019-01-06 18:57 En søndag ettermiddag

Jeg hadde lest i  avisa på fredag at det var et møte på Sion Molde klokka 15 på søndag. Pastor Albert skulle tale om det han hadde hørt fra sin Herre og Mester. Jeg lånte konas bil og kjørte forsiktig til Molde langs landeveien. Mottakelsen i Sions korridorer var ekstraordinær. Du føler deg så velkommen. Fant … Fortsett En søndag ettermiddag

2019-01-05 15:30 I verdens øyne står vi lavt

Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål og ikke mange med makt eller av fornem slekt. Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å … Fortsett I verdens øyne står vi lavt

2019-01-04 14:19 Det som ikke er naturlig

Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elias. Det var døperen Johannes sin utrustning og oppgave. Han skulle se til at Lammet startet sin vandring. Engelen sa til Maria:  «Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, … Fortsett Det som ikke er naturlig

2019-01-03 13:55 Løs denne gåten

Han skjuler seg stille i livets store gåte. Men- han er villig til å dra forhenget til side. Guds spørsmål til alle er: Vil du lære å kjenne meg? Vil du i sannhet bli kjent med meg? Jeg har åpnet en vei slik at du kan komme nær meg. Du husker kanskje at da Sønnen … Fortsett Løs denne gåten

2019-01-02 11:23 Bli Guds etterfølgere..

Den lettvinte nåde er den nåde som mennesker roper på når de utnytter nåden for å kunne synde. De vil gjøre hva de vil, og de vil at Gud skal se gjennom fingrene med det. Det er mennesker som er blitt født på ny, men de elsker sitt gamle liv så høyt at de vil … Fortsett Bli Guds etterfølgere..

2019-01-01 14:01 En røst fra ødemarken

Profetiene over døperen Johannes var blant annet slik: For han skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og han skal bli fylt av Den Hellige Ånd like fra sin mors liv, og mange av Israels barn skal han omvende til Herren deres Gud. Han skal gå foran Mesteren i … Fortsett En røst fra ødemarken

2018-12-31 16:45 Et nytt år…

Det må framstå en menighet som er hellig og ren, en menighet som hater synd og som skiller seg fra alt som er synd. En menighet der egoet dør en overnaturlig død.  Menigheten er Brudens tilholdssted. Hun som er gitt å kle seg i hvite klær. Menigheten består av individer, og alle er i denne … Fortsett Et nytt år…

2018-12-30 12:13 Er ditt øye friskt?

Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i grenene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser alt dette skje, vite at han er nær og står for døren.  Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og … Fortsett Er ditt øye friskt?

2018-12-29 11:09 Lån meg ditt øre

Ve dere når alle mennesker taler vel om dere, for det gjorde også deres fedre med de falske profetene!  Men til dere som hører, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør vel imot dem som hater dere,  velsigne dem som forbanner dere, be for dem som taler ille om dere.  Om noen slår deg på det ene kinnet, så vend også … Fortsett Lån meg ditt øre

2018-12-28 09:20 Ordet ble kjød

Men du Betlehem, som er liten til å være med blant Judas tusener! Av deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel, og hans utgang er fra fordum, fra evighets dager. Dette er profetien om Jesus Kristus, verdens frelser, som ble født i Israel, det lille landet som FN lager … Fortsett Ordet ble kjød

2018-12-27 08:39 Effektivt fiske

Endelig er himmelriket å ligne med en not som blir kastet i sjøen og fanger fisk av alle slag. Når den er full, drar fiskerne den opp på stranden; de setter seg ned og samler de gode fiskene i kar, men kaster ut de ubrukelige.Slik skal det gå ved verdens ende: Englene skal dra ut … Fortsett Effektivt fiske

2018-12-26 09:43 Det skjulte

På den tid tok Jesus til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for kloke og forstandige, men åpenbart det for enfoldige. Ja, Far, for dette var din gode vilje. Alt har min Far overgitt til meg. Ingen kjenner Sønnen uten Faderen; heller ikke kjenner noen Faderen uten … Fortsett Det skjulte

2018-12-19 06:04 Er det virkelig…

Jeg ber om at han som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre menneske med sin kraft og med sin Ånd,  så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter,  og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.  Da kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til … Fortsett Er det virkelig…

2018-12-18 08:20 Et lam

Han ble født i brødhuset, Betlehem, han som kalte seg : Livets brød og videre: Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. For at vi skal forstå den dypere meningen i Guds åpenbaring av sin plan for menneskene, bruker han symboler. Viktige hendelser blir forklart på flere ulike måter. Kom Frelseren … Fortsett Et lam

2018-12-17 08:40 Abrahams ætt

Det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot byen.  Jerusalem er den store kongens by. Muslimene har ingenting å gjøre i Jerusalem. De har bygd store kupler på den … Fortsett Abrahams ætt

2018-12-16 08:19 Et syn

Emanuel Minos deltok på en møteserie i Valdres. Da møtte han ei dame som sa at hun hadde sett et syn om endetiden. Dama var i nittiårene. Hun hadde skrevet det ned, og hun ga det til Minos. Han syntes at det hørtes usannsynlig ut og gjemte skrivet. Etter 25 år dukket det opp igjen, … Fortsett Et syn

2018-12-15 08:59 En fruktbærer

Gled dere i Herren alltid!  Igjen vil jeg si: Gled dere!  5 La alle mennesker få merke at dere er vennlige.  Herren er nær! Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! 7  Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres … Fortsett En fruktbærer

2018-12-14 08:22 Livets lære

Dersom du ikke kjenner motstand fra omgivelsene mot det du står for som kristen, da må du spørre om du er en del av sannheten. Det er en vanære med Jesu lære som han selv var fullt klar over. Har de forfulgt meg, så skal de også forfølge dere, sa han. Å bli en Jesu … Fortsett Livets lære

2018-12-13 08:41 Gode tider

Vi må ikke snakke stygt om andre eller yppe  til strid, men være forsonlige og vise tålmodighet mot alle mennesker. For vi var selv en gang uforstandige og ulydige, vi var kommet på avveier og var slaver av alle slags begjær og lyster. Vi levde i ondskap og misunnelse.   Men vår Gud og frelsers godhet … Fortsett Gode tider

2018-12-12 09:05 Veien til livet

Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa: «Mester, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegn du gjør, uten at Gud er med ham.»   Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: … Fortsett Veien til livet

2018-12-11 09:00 Ikledd Kristus..

Keiserens nye klær er et fornøyelig kunsteventyr av H.C. Andersen. De unike skredderne overbeviste keiseren om at de klærne de hadde sydd var absolutt det flotteste som kunne skaffes. Problemet var at de klærne keiseren tok på seg, var usynlige. Keiseren gikk i underbuksene i paraden og trodde at han var den best kledte. … Fortsett Ikledd Kristus..

2018-12-10 08:51 En ydmyk og saktmodig konge

Fremdeles så jeg i mine nattlige syner, og se- en som lignet en menneskesønn kom med himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dager og ble ført fram for ham. Og det ble gitt ham herredømme, ære og rike, så at alle folk, ætter og tungemål, skulle tjene ham. Hans herredømme er et … Fortsett En ydmyk og saktmodig konge

2018-12-09 09:59 Guds Ord..

Det er millioner av ord som vender like tomt tilbake som de er sendt ut. Når Gud sender sitt Ord med den autoritet som han gir Ordet, da utfører Ordet nøyaktig det som Gud sender det til. Det er når Ordet smelter sammen med den Hellige Ånd at budskapet får kraft. Ordet får liv gjennom … Fortsett Guds Ord..

2018-12-07 13:27 Den største og klokeste bakeren

For brødet fra Gud er han som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Jeg er livets brød. Han som kommer til meg vil aldri hungre, og han som tror på meg skal aldri tørste. Garantien for livet er i ham. Han kan gi livet til hvert menneske som ber ham om hjelp. Det … Fortsett Den største og klokeste bakeren

2018-12-06 17:00 Hvor er vi?

Martyrene har rett til å spørre oss på den dag: Hva gjorde dere med det evangeliet vi døde for? Så mange har gitt sitt liv for det opprinnelige budskapet som apostlene brakte ut fra Jerusalem. Bortsett fra Johannes ble alle apostlene martyrer. Hva gjorde du med evangeliet som jeg måtte gi mitt liv for? I … Fortsett Hvor er vi?

2018-12-05 12:44 Et udelt og godt hjerte

Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor alt blir ødelagt, og hvor tyver bryter inn og stjeler.   Men dere skal samle skatter i himmelen, der ikke noe ødelegger, og tyver ikke bryter seg inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Det er øyet som gir legemet … Fortsett Et udelt og godt hjerte

2018-12-04 15:47 En drøm..

Jeg drømte at ei gruppe mennesker stod utenfor ei grotte. Jeg kjente noen i gruppa, blant andre noen av mine beste venner. Grotta var dyp, men det var ikke vann i den. Jeg fikk litt av den samme følelsen som jeg kjente på, da jeg så redningsaksjonen for å redde fotballguttene i Thailand. Den samme … Fortsett En drøm..

2018-12-03 12:31 Bli ikke lurt…

  Men Jesus svarte og sa til dem: Dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft.   Og han sa: Se til at dere ikke føres vill. Bli ikke lurt. Vær våken!   Det er mange som føres vill, også der det ikke skulle være mulig. Mange troende mottar falsk … Fortsett Bli ikke lurt…

2018-12-02 15:49 Den nye avtalen

  Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus( de troende er podet inn på Israels tre),ikke som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egypt, den pakt med … Fortsett Den nye avtalen

2018-12-01 15:42 Trå på slanger..

Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var kastet i havet med en kvernstein om halsen. Om hånden lokker deg til synd, så hogg den av! Det er bedre for deg å gå vanfør inn til livet enn å ha begge hender og … Fortsett Trå på slanger..

2018-11-30 16:47 Åpne våre øyne…

Det som det menneskelige øye ikke var i stand til å se, og hva det kjødelige øret ikke hørte, på grunn av alt  bråket fra  alle verdens medier.  Det som de travle hjertene, ikke hadde en sjanse til å forstå, fordi de bare tok imot det materielle.   Det uforståelige for all menneskelig tankegang, DET … Fortsett Åpne våre øyne…

2018-11-29 14:42 Dere skal kjenne sannheten

Det er bare ett nådemiddel i universet. Det er bare et element som frelser menneskene. Det er Jesu blod,  for dere vet at dere ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, ble løskjøpt fra deres dårlige måte å leve på, som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyre blod som blodet av et ulastelig og … Fortsett Dere skal kjenne sannheten

Personvern: Fortsetter du på denne siden, godtar du bruk av cookies, og at vi samler nødvendig informasjon om deg, dine preferanser, og besøket ditt her. Les mer. Det er greit.