minbibel

Tid Innlegg
2020-02-22 09:20 1.Kong 12

I dagens kapittel går det i oppfyllelse det Gud hadde sagt om Salomo, at hans sønn (Rehabeam) skulle miste mesteparten av sitt rike, og bare sitte igjen med en liten del. 22. Da kom Guds ord til gudsmannen Sjemaja: 23. «Si til Juda-kongen Rehabeam, Salomos sønn, til hele Judas og Benjamins hus og til resten av folket: 24. Så sier Herren: Dere skal ikke dra opp og kjempe mot brødrene deres, israelittene. Dra hjem igjen, hver til sitt hus! For det som har hendt, er kommet fra meg.» Da adlød de Herrens ord; de snudde og dro hjem igjen, slik Herren hadde sagt.Men selv om Jeroboam ble konge over store deler av Israel på en mirakuløs måte, så glemte han hvem som stod bak det hele. Eller dvs, han ble så glad i makten sin at han gjorde alt for å beholde den. Det ble viktigere for ham, enn Gud...26. Jeroboam sa til seg selv: «Riket kan snart gå tilbake til Davids hus. 27. Skal dette folket dra opp til Jerusalem og bære fram offer i Herrens hus, kan de igjen komme til å vende sitt hjerte til Juda-kongen Rehabeam, som var deres herre. Så dreper de meg og gir seg inn under Rehabeam igjen.» 28. Kongen holdt råd, og så laget han to gullkalver og sa til folket: «Nå har dere lenge nok dratt opp til Jerusalem. Se, her er dine guder, Israel, de som førte deg opp fra Egypt.» 29. Den ene gullkalven satte han opp i Betel og den andre i Dan. 30. Dette førte til synd. Folk gikk helt til Dan og trådte fram for gullkalven der. 31. Jeroboam bygde også gudshus på offerhaugene og satte hvem han ville av folket til prester, selv om de ikke var av Levis ætt. Tenk om han heller hadde stolt på at det var Gud som hadde gitt ham denne oppgaven? Kanskje han gjorde det, men var redd for ikke å få beholde den...? Ikke lett å forstå hans valg, men det er lett å se hva som var viktigst for ham. Jeg begynte å tenke på hvordan jeg ville reagert, dersom jeg mistet alt? For flere år siden hørte jeg et vitnesbyrd om en som opplevde dette. Han var rik og mistet alt, og vitnet om hvor viktig det var å stole på Gud, den eneste sikre grunn å stå på. Rikdom og makt kan komme å gå, men Guds trofasthet er evig. Ingen tvil om hvilken grunn som er viktigst å bygge på.Gud kan også reise meg opp igjen, og hjelpe meg gjennom alt.Herren lever!Velsignet er min klippe!Opphøyd er Gud, min frelser.(Salme 18:47)Vær meg et vern og en klippedit jeg alltid kan komme!Du har sagt at du vil frelse meg,du er mitt fjell og min borg.(Salme 71:3)Kom, la oss juble for Herren,hylle vår frelses klippe!(Salme 95;1)

2020-02-21 05:32 2.Mos 39

I dagens kapittel legges siste hånd på verket. Gjennom flere kapitler har det blitt nøye beskrevet hvordan alt ble laget, og nå er helligdommen fullført.32 Slik ble det fullført, alt arbeidet med den hellige boligen, møteteltet. Israelittene gjorde det nøyaktig slik som Herren hadde befalt Moses. 33 Og de overgav helligdommen til Moses: teltet med alt som hørte til det, krokene, plankene, tverrstengene, stolpene, soklene, 34 dekket av rødfargede værskinn, dekket av delfinskinn, forhengsteppet, 35 lovkisten med stenger, soningsstedet, 36 bordet med alt som hørte til det, skuebrødene, 37 lysestaken av rent gull med lamper som skulle settes i rad, og alt som hørte til den, oljen til lysestaken, 38 det gullkledde alteret, salvingsoljen, den velluktende røkelsen, teppet for inngangen til teltet, 39 bronsealteret med bronsegitter, stenger og alt som hørte til det, vaskekaret med understell, 40 omhengene til forgården med stolper og sokler, teppet for porten til forgården, snorene, pluggene, alle de redskaper som skulle brukes til tjenesten i den hellige boligen, møteteltet, 41 embetsskrudet til tjenesten i helligdommen, de hellige klærne for presten Aron og klærne for hans sønner til prestetjenesten. 42 Som Herren hadde befalt Moses, nøyaktig slik gjorde israelittene hele arbeidet. 43 Moses så på alt det som var gjort, og se, nå var det fullført. Slik som Herren hadde befalt, hadde de gjort det. Og Moses velsignet dem.Tenkt så mye arbeid de hadde lagt ned i dette! Det var sikkert litt av et syn :-) Litt spennende og se at Moses velsignet det. Det minnet meg om noe jeg har hørt litt om i det siste. At vi skal velsigne hverandre. "Jeg velsigner deg" Jeg hadde faktisk ikke hørt om dette før. Jeg ar vant til å si "Gud velsigner deg" I 1.Mos 12 sier Gud til Moses "Jeg vil velsigne de som velsigner deg" Det viser at det betyr noe, både for den som velsigner og den som blir velsignet. For Gud sier også at når vi lyser velsignelsen (4.Mos 6;4-26) så vil Han velsigne.Herre, i dag ber jeg for alle barna i barnehagen. Jeg velsigner dem. Og jeg leser "Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lyse sitt ansikt over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred" 

2020-02-20 07:38 Mark 11

Dagens kapittel starter med inntoget i Jerusalem. En liten eselfole velger Jesus å ri inn på, og dette fikk meg til å tenke på at da Jesus ble født under enkle forhold i en stall. Men samme hvor enkelt alt måtte være rundt Jesus, så er han stor og mektig. Ordene som runget denne dagen, jeg lurer på om de virkelig visste hvor sanne de var?! 8 Mange bredte kappene sine ut over veien, andre skar løvgrener på markene omkring og strødde på veien.  9 Og de som gikk foran og de som fulgte etter, ropte:        Hosianna!        Velsignet være han som kommer, i Herrens navn!    10 Velsignet være vår far Davids rike som kommer!        Hosianna i det høyeste!Fra v.15 hører vi den kjente historien om da Jesus rett og slett ble sint på de som holdt på i templet. De hadde gjort den om til en salgsbod, og alt salget gikk visst ikke helt riktig for seg heller... Det er EN setning jeg fester meg ved i det Jesus sier;Mitt hus skal være et bønnens hus for alle folkeslagDet er som Jesus understreker hvor viktig bønn er i Herrens hus. Min bønn er at bønnemøtene våre skal vokse! Må du vise oss Herre, hvordan Du vil at disse bønnemøtene skal være..Jesus fortsetter å snakke om tro og bønn fra v. 20 Det er så store ord at det nesten er vanskelig å tro. Jeg ser ikke så mye av dette rundt meg, likevel tror jeg at det er mulig. Jeg vet bare ikke helt hvordan... På forrige bønnemøte var det faktisk en som vitnet om at han var blitt helbredet, og det var stort. Selv han som var blitt helbredet var forundret. Så jeg vil fortsette å be; Herre, vis oss veien! Jesus svarte dem: «Ha tro til Gud! 23 Sannelig, jeg sier dere: Om noen sier til dette fjellet: Løft deg og kast deg i havet! og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier, vil skje, så skal det også gå slik. 24 Derfor sier jeg dere: Alt det dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det. 25 Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, da tilgi ham, for at dere kan få tilgivelse hos deres Far i himmelen for det dere selv har forbrutt. Tenk, det handlet ikke bare om tro, men også om et rent sinn. Å holde seg nær til Ham er det viktigste av alt. Vår frelser og Gud. Kjærlighet til Gud og våre medmennesker.Herre, du som leser mitt hjerte før jeg har sagt et ord, du vet hvilken bønn jeg bærer på i dag. Du kjenner også hjertet til den som leser her, og vet akkurat hva bønnen er, for noen ord er sagt. Så godt det er å være barn av Deg!

2020-02-19 01:30 Jer 31

Dagens profetkapittel er rett og slett en lovsang om Guds kjærlighet og nåde. 3 Langt bortefra viste Herren seg for dem:        Med evig kjærlighet har jeg elsket deg,        derfor lar jeg min miskunn mot deg vare.     4 Enda en gang vil jeg bygge deg,        ja, du skal bygges opp igjen7 Så sier Herren:        Bryt ut i jubel og glede over Jakob,        og rop av fryd over ham        som er høvding blant folkene!        La lovsangen lyde og si:        «Herren har frelst sitt folk,        det som er igjen av Israel.»9 Gråtende kommer de, med ydmyk bønn;        jeg leder og fører dem        til bekker med rennende vann,        på jevn vei, der de ikke snubler.        Jeg viser meg som far for Israel,        Efraim er min førstefødte sønn.    10 Folkeslag, hør Herrens ord!I v.18 kom en bønn som traff mitt hjerte. For oppfordringen kommer faktisk ofte gjennom Ordet; Omvend dere! Men i denne lille bønnen ligger det ikke bare et krav til meg (eller mine barn) Her er det en bønn om hjelp til akkurat dette. For meg ble det en oppmuntring til å be om akkurat dette for de jeg ber for. Omvende dem Du Herre, så de kan smake og se at du er Gud. Ja, også en bønn for meg selv, om Gud ser det er noe også jeg trenger å vende om Omvend meg du, så jeg vender om!        For du, Herre, er min Gud.Lovsangen om Guds kjærlighet fortsetter. Og her blir det spennende, når Gud beskriver en annerledes og frelsende pakt; JESUS20 Er Efraim min dyrebare sønn        og mitt kjæreste barn?        Så ofte jeg taler imot ham,        må jeg tenke på ham med velvilje.        Derfor slår mitt hjerte i medynk med ham,        jeg må forbarme meg over ham,        lyder ordet fra Herren.31 Se, dager skal komme, sier Herren,        da jeg slutter en ny pakt        med Israels ætt og Judas ætt,    32 en pakt som er annerledes        enn den jeg sluttet med deres fedre        den gang jeg tok dem ved hånden        og førte dem ut av Egypt,        den pakten med meg som de brøt,        enda jeg var deres rette herre, sier Herren.    33 Nei, slik er den pakten jeg vil slutte        med Israels folk i dager som kommer,        lyder ordet fra Herren:        Jeg vil legge min lov i deres sinn        og skrive den i deres hjerte.        Jeg vil være deres Gud,        og de skal være mitt folk.    34 Da skal ingen lenger lære        sin neste og sin bror        og si: «Kjenn Herren!»        For de skal alle kjenne meg,        både små og store, sier Herren.        For jeg vil tilgi deres misgjerning        og ikke komme i hu deres synd.Gud være takk for sin usigelige gave!

2020-02-18 06:37 Ord 5

Hele dagens kapittel er et råd om å ta vare på ekteskapet. Kong Salomo starter med klar tale om å holde seg unna en annen manns kone. Han viser forståelse for at det kan friste, men sier rett ut at det er en dødsfelle.Min sønn, gi akt på min visdom,        vend øret til den innsikt jeg har.     2 Så kan du ta vare på gode råd        og vokte på kunnskapen når du taler.     3 Fremmed kvinne har honning på leppen,        hennes tunge er glattere enn olje.     4 Men til sist blir hun besk som malurt        og kvass som et tveegget sverd.     5 Hennes fottrinn fører til døden,        til dødsriket går hennes skritt.     6 Hun akter ikke på livets vei,        hun går seg bort, men merker det ikke.     7 Så hør på meg, mine barn,        vik ikke av fra de ord jeg taler!     8 Hold deg unna annen manns kone,        kom ikke nær hennes dør!Det viktigste rådet han kommer med, er her (virkelig flotte ord!)  15 Drikk av din egen brønn,        rennende vann fra din egen kilde!    16 La ikke dine kilder renne ut på gaten,        dine bekker flyte på plasser og torg!    17 Du skal ha dem helt for deg selv        og ikke dele dem med andre.    18 Da skal din kilde være velsignet.        Gled deg over din ungdoms hustru,    19 den elskelige hind, den yndige gasell!        Fryd deg alltid ved hennes barm,        la hennes kjærlighet stadig beruse deg!Og jeg tror akkurat dette er den beste måten å bevare ekteskapet på. Virkelig vanne og pleie sitt eget - for det vokser ikke av seg selv. Selv er jeg jo alene, men jeg kan alltid gjøre noe for å berike både familiebånd og vennskap. Også slike ting må pleies og tas vare på.I dag vil vi be for alle ekteskap, spesielt de i vår egen kirke, i vår familie og blant våre venner.

2020-02-17 06:30 1.Kong 11

Dagens kapittel er ett av de virkelig triste! Ikke lett å forstå heller. Tenk at Salomo, som hadde så sterk tro, og som fikk visdom i gave fra Gud - at han ikke holdt helt til mål?Han fikk mye av Gud, og han ga mye også. Han underviste om hvor viktig det var å virkelig ta vare på både tro og hjerte. Han hadde en svakhet som han antagelig ikke så alvoret i før det var for sent...Kong Salomo elsket mange utenlandske kvinner foruten faraos datter, kvinner fra Moab, Ammon, Edom, Sidon og hetittenes land.  2 De hørte til de folkene Herren hadde talt om da han sa til israelittene: «Dere skal ikke blande dere med dem, og de ikke med dere. Ellers kommer de sikkert til å vende hjertene deres til sine guder.» Og det var akkurat hva som hendte. Hvordan klarte de å vende det sterke hjerte bort fra Gud...? Jeg antar at en av grunnene kan være at Salomo ble grådig... for han hadde ikke bare én utenlandsk kone. Han hadde mange. Disse kvinnene holdt Salomo seg til, og dem elsket han.  3 Han hadde sju hundre koner med fyrstelig rang og tre hundre medhustruer, og de førte hans sinn på avveier. Det jeg syntes er mest trist oppi det hele, er at jeg ikke kan se at Salomo vendte om. Jeg håper jo at han gjorde det.For så sier Herren, Israels Gud: Jeg vil rive riket ut av hendene på Salomo og gi deg de ti stammene. 32 Bare den ene stammen skal han få ha for min tjener Davids skyld og av hensyn til Jerusalem, den byen jeg har utvalgt blant alle Israels stammer.Salomo måtte møte konsekvensen av valgene han hadde tatt. Men takket være si far Davids bønner (som fortsatt virket, lenge etter hans død :-) ) så tar Gud vare på Salomo. Så dagens oppmuntring midt i et trist kapittel, er å fortsette å be for barna dine, for familie og venner. Herre, i dag legger jeg mine barn i dine hender. Måtte du ta vare på dem gjennom hele livet deres. Åh som jeg ønsker at de skal få smake og se at Du ER Gud, og ta imot Deg i tro. Jeg har også lyst til å ta med Salomos egne, viktige råd fra Ord 4;20 Lytt til det jeg sier, min sønn,        vend øret til og hør mine ord! (Hør Guds Ord)    21 Slipp dem aldri ut av syne,        bevar dem dypt i ditt hjerte!    22 For de gir liv til den som finner dem,        og helsebot for hele kroppen.    23 Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer,        for livet går ut fra det.

2020-02-16 07:30 2.Mos 38

Beskrivelsen av hvordan templet blir bygget, fortsetter i dagens kapittel. I dag er det brennofferalter, vaskekar og forgården som beskrives. Og i slutten av kapitlet kommer regnskapet for helligdommen. Det ble ikke spart på noe. Jeg må si jeg er imponert over alt gullet de hadde. Jeg valgte å søke litt, for jeg visste ikke helt hvor mye hverken sekel eller talent egentlig var.Viste seg og være litt variabelt. Men om du vil sjekke litt, så fant jeg noe i Store norske leksikon Det skulle bety at det i helligdommen ble brukt mer enn 750 kg gull :-)Når jeg vokste opp, var det viktig at alt skulle være så enkelt så mulig. Kirker med masse "gull og glitter" ble kritisert. Alt skulle være enkelt, både kirke, livsstil og holdninger. Det ble sett på som det mest åndelige. Da blir det kontrast å lese om alt rundt byggingen av denne helligdommen. Nesten så det minner om alle disse kirkene som ble kritisert.Men vet du hva jeg tror? Jeg tror Gud har sansen for det vakre, for små og store detaljer. Jeg tror han elsker gull, glitter og kunst :-D Men først og fremst elsker han mennesker som tilber Ham. Enten det er i en vakker utsmykket kirke, eller det er midt i en ørken. Gud elsket ikke gullkaven.... samme hvor vakker og utsmykket den var. Når gullet er alt som er der, da er den ingenting verdt.Brennofferaltret som ble nevnt i dagens kapittel hadde stor betydning. Men også her var det menneskenes hjerter som var det viktigste. Salme 51 sier;18 For slaktoffer ønsker du ikke;        kommer jeg med brennoffer, vil du ikke ha det.    19 Nei, offer for Gud er en knust ånd.        Et hjerte som er brutt og knust,        ringeakter du ikke, Gud.Hosea 6 sier;6 For jeg vil ha troskap, ikke slaktoffer,        gudskjennskap heller enn brennoffer.Måtte hjertet mitt alltid være vendt til Deg Herre! Rens og bevar mitt hjerte. Takk for din nåde!

2020-02-15 12:54 Gal 2

 8 For han som med sin kraft gjorde Peter til apostel for de omskårne, han gjorde på samme måte meg til apostel for de uomskårne.  9 Og da Jakob, Kefas og Johannes, de som blir regnet som selve søylene, innså hvilken nåde jeg hadde fått, da gav de meg og Barnabas hånden som tegn på fellesskap. Vi skulle gå til folkeslagene, de til jødene. 10 Vi skulle bare huske på de fattige, og det har jeg alltid lagt vinn på å gjøre.Ordene er fra Galaterbrevet 2. Mens jeg tidligere har funnet trøst i at de også i de første menighetene opplevde uenighet og konflikter, finner jeg i dag trøst ved at de fant løsninger. De innså at de hadde ulike oppgaver, men samtidig hadde fellesskap (v.9)Det var imidlertid en av de sterke søylene som måtte tåle kritikk fra Paulus...11 Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot like opp i ansiktet, for hans opptreden hadde dømt ham. 12 Før det kom noen fra Jakob, holdt han måltid sammen med de hedningkristne. Men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, fordi han var redd for de omskårne. Han var rett og slett ikke tøff nok, enda så sterk leder han var. Han våget ikke fullt ut å stå for det han trodde og mente. Han var redd for reaksjoner og hva andre måtte mene. ? Mer eller mindre...? Her var Paulus tøffere en tøffest. Han stod rakt i det han trodde på, uten å vike. Han var virkelig et godt forbilde.I resten av kapitlet understreker Paulus at frelsen er av nåde. Vi kan aldri gjøre oss fortjent til den gjennom loven. Det betyr ikke at vi er uten lov, men at frelsen ikke bygger på den.Når jeg tar imot frelsen, tar jeg i mot JESUS  16 Men vi vet at et menneske ikke blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever, men bare ved troen på Kristus Jesus. Derfor trodde også vi på Kristus Jesus så vi kunne erklæres rettferdige ved troen på Kristus, ikke på grunn av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av lovgjerninger. 20 jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg. 21 Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis en kan vinne rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte.Herre, i dag vil jeg be om større mot til å våge å STÅ for det jeg tror på. Våge å kjempe i mot når jeg kjenner frykten for hva andre måtte tenke og mene. Men aller mest vil jeg takke Deg for at jeg er frelst av nåde, fordi Du elsker meg.

2020-02-13 07:59 Jer 30

Profeten fortsetter i dag med et budskap om håp midt i det håpløse.Det har jo handlet om dette gjennom flere kapitler. Men er det ikke bra at Gud stadfester sitt Ord flere ganger? Tenk om det bare hadde vært den ene gangen. Da kunne det lett ha sådd tvil. Var det virkelig slik Gud sa det? Guds Ord var klart. Ikke bare gjentok Han det flere ganger, Han oppfordret til å skrive det ned.1Dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren: 2Så sier Herren, Israels Gud: Alle de ord jeg har talt til deg, skal du skrive opp i en bok.3For dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da jeg vender lagnaden for mitt folk Israel og Juda, sier Herren, og fører dem tilbake til det landet jeg gav deres fedre, så de kan få det igjen.8 Den dagen skal det skje,lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud,at jeg bryter åket på deres nakkeog sliter lenkene i stykker.De skal ikke trelle for fremmede lenger,9 men de skal tjene Herren sin Gudog David, sin konge,som jeg vil oppreise blant dem.Denne nye David - det peker antagelig på JESUS. For i versene etter beskrives det hvordan Israel pga sine synder ikke har en sjanse. Den eneste som kan redde dem, er Gud selv.12 Så sier Herren:Ubotelig er din skade,ulegelig ditt sår. 13 Ingen fører din sak.Det er ikke legedom for ditt verkesår,huden vil ikke gro over det.Fordi din skyld er storog dine synder mange,har jeg gjort dette mot deg.18 Så sier Herren:Se, jeg vil reise opp igjen Jakobs teltog forbarme meg over hans boliger.Hver by skal bygges på sin ruinhaug,hver borg skal stå på sitt rette sted. 19 Derfra skal lovsangen stigeog lyden av folk som skjemter og ler.Jeg lar dem øke, de skal ikke minke,jeg gir dem ære, de skal ikke foraktes.20 Jakobs sønner skal væreslik som de var i gammel tid,deres menighet skal bestå for mitt ansikt.I dag vil jeg takke Deg Herre, for frelsen, og for ditt løfte om alltid å være nær. Jesus sier i Joh 14;Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. 16 Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd. Verden kan ikke ta imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham; han blir hos dere og skal være i dere. 18 Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere. Jeg legger denne dagen Herre, i dine hender. Det tryggeste stedet å være.

2020-02-12 01:17 Salme 47 og 48

Dagens salmer er en lovsang og hyllest til kongenes konge. Fra 47 ;2 Klapp i hendene, alle folk,hyll nå Gud med jubelrop! 3 Det står age av Herren, Den Høyeste,den store kongen over hele jorden. 7 Syng for Gud, ja, syng og spill,syng og spill for vår konge!8 For Gud er hele jordens konge.Syng en lovsang for ham!9 Gud er konge over folkene,han sitter på sin hellige trone.10 Folkenes fyrster skal samlesmed folket til Abrahams Gud.For skjoldene på jorden er i Guds makt.Han er høyt opphøyet.Fra 48;2 Stor er Herren, høyt er han loveti vår Guds by, på hans hellige fjell. 3 Det reiser seg fagert, en fryd for hele jorden,Sion-fjellet lengst i nord,den store konges by. 4 Gud er i byens borger,kjent som et trygt vern. Fortell så til den slekt om kommer,15 at slik er Gud, vår Gud for evig.Herre, i dag vil jeg takke for salmenes bok! Så fantastisk at vi også i dag kan få ta del i lovsangen fra kong Davids tid! En lovsang som stadig treffer hjertet. Tenk at jeg kan få tilbe den samme Gud som kong David tilba. Evige Gud, hele jordens Konge.

2020-02-11 04:00 1.Kong 10

I dagens kapittel får kong Salomo besøk av dronningen av Saba :-) En historie jeg hørte som barn. Dronningen som ble så imponert over det hun så og hørte hos Salomo. Hun sa;«Så var det da sant det jeg hørte hjemme i mitt land om deg og din visdom! 7. Jeg trodde ikke det de fortalte, før jeg kom hit og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke har fortalt meg halvparten; du er både visere og rikere enn jeg har hørt. 8. Lykkelige er dine menn, og lykkelige er disse tjenerne dine, som alltid får stå hos deg og lytte til din visdom! 9. Lovet være Herren din Gud, som hadde slik godvilje for deg at han satte deg på Israels trone. Fordi Herren alltid har Israel kjær, har han gjort deg til konge, for at du skal fremme rett og rettferd.» Resten av kapitlet beskriver Salomos rikdom. Han ble virkelig velsignet på mange områder. Det var fine ord fra dronningen også vil jeg si. Hun kunne stått der og virkelig hyllet og lovprist kong Salomo, men hun gir Gud æren. "Lovet være Herren din Gud....som alltid har Israel kjær"Jeg velger å la dagens bønn være en lovsang "Hvor stor vår Gud ER" Sangen synges på flere språk i denne videoen. Fantastisk å tenke på at vi skal møtes i himmelen - mange folkeslag som skal lovprise Gud på hver sin særegne måte. GUD ER STOR

2020-02-10 05:34 2.Mos 37

Dagens kapittel beskriver hvordan paktkisten, skuebrødbordet, lysestaken og røkelsesalteret ble laget. Alt belagt med gull. Kjeruber blir nevnt flere ganger, bl.a. her;7. På endene av soningsstedet laget han to kjeruber av hamret gull, 8. en kjerub på den ene siden og en på den andre. Han gjorde dem slik at de gikk i ett med endene på soningsstedet. 9. Kjerubene holdt vingene utbredt og løftet, så de dekket og vernet soningsstedet med vingene. De var vendt mot hverandre, med ansiktet ned mot soningsstedet.Jeg valgte å søke litt på hva dette var og syntes wikipedia hadde en spennende beskrivelse.Sitat;Kjeruber omtales i Bibelen som engler av høy rang som har spesielle oppgaver. Kjeruber nevnes 92 ganger i Bibelen, første gang i 1. Mosebok 3:24, der det fortelles at Gud plasserte kjeruber for å vokte inngangen til Edens hage, etter at Adam og Eva var blitt forvist ut av hagen.Figurer som forestilte kjeruber, hørte med til utstyret i tabernaklet som jødene brukte i ødemarken. På lokket av Paktens Ark var det to kjeruber av gull, én i hver ende, vendt mot hverandre, og hadde ansiktene bøyd nedover, som om de bad. Hver kjerub hadde to vinger som var utbredt oppover og skjermet lokket. (2. Mos. 25:10–21; 37:7–9) På de indre teltdukene i tabernaklet og på forhenget som skilte Det hellige fra Det aller helligste, var det brodert bilder av kjeruber (2. Mos. 26:1,31; 36:8,35).Kjerubene var ikke framstilt som groteske figurer, eller som små barn. Ifølge et samstemmig vitnesbyrd fra gamle jødiske overleveringer (Bibelen sier ikke noe om dette) hadde disse kjerubene manneskikkelse. Salomos tempel hadde to store kjeruber laget av oliventre og belagt med gull, stående i Det aller helligste. Hver av dem var 4,5 m høy.Sitat sluttDet er mye i den åndelige verden jeg ikke forstår... men visst er det spennende?! Jeg tenker på alle historiene vi møter gjennom bibelen av alle englebesøk og mektige undere. Jeg tenker på Jesus og løftet om Den Hellige Ånd. Og jeg tenker på oppfordringen Paulus gir i efeserbrevet om å kle oss i Guds kraft så vi kan være med å kjempe i denne åndelige verden. 10. Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. 12. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14. Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, 15. og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. 16. Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler. 17. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige,   Jeg takker deg Herre, for at jeg kan få styrke fra Deg gjennom Den Hellige Ånd som Du har lovet. Takk for Ordet som minner om hva jeg trenger. Sannhet, rettferd, fred, tro, frelse, Guds Ord, bønn 

2020-02-09 07:38 Mark 10

Dagens kapittel starter med temaet ekteskap og skilsmisse. Jesus er klar i sin tale, det må jeg si... Jeg vet ikke helt hva Jesus ville sagt om alle omveiene vi tar i dag. Kanskje det samme som han sa til fariseerne?«Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og skille seg fra henne.» 5. Da sa han til dem: «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet. 6. Men fra begynnelsen av...Jeg tror Jesus ville forstått, men det er ikke hans ønske og plan... La oss be for alle ekteskapene rundt oss!Det er rørende å lese hvordan Jesus forsvarte barna (v,13-16) når noen prøvde å hindre dem i å forstyrre Jesus :-) "De hører Guds rike til" sa Jesus. En annen gang tok han fram et lite barn og kalte det den største i Guds rike.Fra v.17 møter Jesus en rik mann som helt tydelig har blitt rørt av å høre på Jesus. Han kjenner en lengsel etter å oppleve mer av dette og sier;«Gode mester, hva skal jeg gjøre for å få det evige liv?» At han var oppriktig er det ingen tvil om. Også Jesus så det;21. Jesus så på ham og fikk ham kjær, og sa: «Én ting mangler deg: Gå bort og selg det du eier, og gi alt til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!»Han var virkelig oppriktig, og han elsket å høre det Jesus forkynte. Men dette ble for hard kost for ham, og han gikk bedrøvet bort. Hva ville Jesus krevd av meg? Har jeg noe jeg henger så fast ved at det ville være vanskelig for meg å velge...? Hva var det egentlig som gjorde at Jesus krevde så mye av mannen han fikk kjær? Vi hører ikke mer om denne mannen, men i min fantasi ser jeg for meg at han og Jesus fikk flere samtaler senere. Jeg håper i alle fall ikke at han bare ga opp :-)Også disiplene ble sjokkert over det store kravet Jesus ga denne mannen. Jesus fortsatte og si; «Barn, hvor vanskelig det er for dem som stoler på sin rikdom, å komme inn i Guds rike.Jeg kom til å tenke på en sang som sier "Det eneste jeg har når allting annet vakler, det er Guds nåde og barmhjertighet" For alt kan gå tapt, alt kan rase, men Guds trofasthet er evig. Jeg må innrømme at økonomi gir meg trygghet. Men jeg vet også at jeg ikke kan stole på at den varer. Min trygghet må først og fremst bygge på Jesus. For noen høres det rart ut... men for meg er det både erfaring og sannhet. Jeg er takknemlig for at jeg tror, men vet også at jeg stadig trenger å ransake meg selv for prioriteringer og hjertelag. David ber så bra i salme 13923 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,prøv meg og kjenn mine tanker.24 Se om jeg er på den onde vei,og led meg på evighetens vei.Jesus satte virkelig standarden høyt hos den rike mannen, og disiplene (og jeg..) ble sjokkert. Heldigvis stoppet ikke Jesus der. Han sa;26. Da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» 27. Jesus så på dem og sa: «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.»Virkelig en oppmuntring til å fortsette å be!Fra v.35 viser noen av disiplene interesse av å være først og størst, men Jesus svarer dem;42. Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet at de som regnes for å være folkenes fyrster, er herrer over dem, og deres mektige menn hersker over dem med makt. 43. Men slik er det ikke blant dere. Den som vil være stor blant dere, skal være alles tjener, 44. og den som vil være den fremste blant dere, skal være alles trell. 45. For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»Der har jeg noe å lære hver dag. Ikke at jeg alltid vil være først og størst (jeg sliter mer med å føle meg liten...) men det å ha et tjenersinn, og være der for andre. DET er det viktige.Til slutt i dagens kapittel møter vi Bartimeus. Den blinde tiggeren som ropte på Jesus. Folk rundt ham prøvde å stoppe ham. Det står ikke hvorfor de prøvde, men kanskje det hadde noe med rang å gjøre? En fattig tigger skulle kanskje være så usynlig så mulig? Heldigvis lot ikke Bartimeus seg stoppe, for han visste hva Jesus kunne gjøre, så han ropte bare enda høyere, og Jesus hørte ham! Det ser faktisk ut til at Jesus brukte de som først prøvde å hindre Bartimeus;48. Mange skjente på ham og bad ham tie, men han ropte bare enda høyere: «Du Davids sønn, miskunn deg over meg!» 49. Da stanset Jesus og sa: «Be ham komme hit!» De ropte på den blinde og sa til ham: «Vær ved godt mot! Reis deg! Han kaller på deg.»Det er som om Jesus vil si noe til både dem og Bartimeus. Jesus møter Bartimeus med respekt. Enda han vet hva Bartimeus vil ha, så spør han "Hva vil du jeg skal gjøre for deg?"Jesus - jeg elsker deg!Det var mange temaer i dagens kapittel. EkteskapTrygghet (hvilken klippe bygger jeg livet på?)Tjenersinn og hjertelagBønn og helbredelseHerre, takk for spørsmålet "Hva vil du jeg skal gjøre for deg?"Takk at Du er der med din hjelpende hånd når jeg trenger det.Jeg vil også spørre tilbake; Herre, hva vil Du jeg skal gjøre for Deg?

2020-02-08 14:59 Jer 29

Dagens kapittel fortsetter historien om de falske profetene. Jeremia skriver et brev til de bortførte i Babylonia.4. Så sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud, til alle dem jeg har ført bort fra Jerusalem til Babylonia: 5. Bygg dere hus og bo i dem, plant hager og spis frukten fra dem! 6. Ta dere koner og få sønner og døtre! Finn koner til sønnene og gift bort døtrene deres, så de kan få sønner og døtre. Der skal dere øke i tall og ikke minke. 7. Se til at den byen som jeg har ført dere bort til, må ha fred og fremgang, og be til Herren for den! For når det går den vel, går det også dere vel. 8. Så sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud: La dere ikke narre av profetene og spåmennene som er hos dere, og bry dere ikke om det dere drømmer! 9. For det er løgn det de spår dere i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, lyder ordet fra Herren. 10. Så sier Herren: Når sytti år er gått for Babylonia, skal jeg se til dere. Jeg vil gjøre det jeg har lovt, og føre dere tilbake til dette sted. 11. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. 12. Når dere kaller på meg og kommer til meg med deres bønner, vil jeg høre på dere. 13. Når dere søker meg, skal dere finne meg. Ja, søker dere meg av et helt hjerte, 14. lar jeg dere finne meg, sier Herren. Så vil jeg vende lagnaden for dere og samle dere fra alle de folk og steder som jeg har drevet dere bort til, lyder ordet fra Herren. Og jeg vil la dere komme tilbake til det stedet jeg førte dere bort ifra.Det er nydelig å lese om hvilke tanker Gud har for dem (og for oss!), til tross for at de nå må leve i et fremmed land. Men selv om versene er svært gode, og har blitt sitert rett som det er, så finner jeg også sorg i temaet. Dette er noe jeg strever med. Hvordan skjelner jeg mellom ekte og falske profeter...? Hvor viktig er det å kunne gjøre det?Her fikk det fatale konsekvenser for de som valgte å høre på de falske profetene. Det de sa, hørtes så ekte ut... og de sa de var sendt av Gud, men det var de ikke. Ord er faktisk ikke nok! Herre, her er jeg. Er jeg på rett sted? Har jeg lyttet til de rette Ordene?Er det noe jeg bør endre? Noen jeg burde lytte ekstra til?Takk for DITT LEVENDE ORD! Her kan jeg møte Deg hver dag. Herre, måtte Din Hellige Ånd veilede meg hver dag!

2020-02-07 04:43 Ord 4

Salomo så virkelig både viktigheten og verdien i visdom. Han så også at det var viktig å bygge den på Guds Ord. Det så vi allerede i første kapittel (v.7) "Frykt for Herren er opphav til visdom"Også i dagens kapittel legger han vekt på hvor viktig det er å ta vare på dette;13 Hold alltid fast på det du har lært,ta vare på det, for det er ditt liv.20 Lytt til det jeg sier, min sønn,vend øret til og hør mine ord! 21 Slipp dem aldri ut av syne,bevar dem dypt i ditt hjerte! 22 For de gir liv til den som finner dem,og helsebot for hele kroppen. 23 Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer,for livet går ut fra det.24 Hold deg fra å tale falskt,bruk aldri leppene til svik!25 Ha øynene rettet framover,fest blikket på det som ligger foran deg!26 Legg merke til de spor du skal følge,hold hele veien stø kurs!Igjen vil jeg takke for Ordet, og for det livet jeg finner i dem. Takk for det du viser meg Herre, gjennom ditt Ord.

2020-02-06 06:30 1.Kong 9

I forrige kapittel av kongeboken gikk Salomo inn i inderlig bønn, både for Herrens hus og for folket. I dagens kapittel svarer Gud på Salomos bønn1. Da Salomo hadde fullført Herrens hus, slottet og alt det andre som han ønsket å gjøre, 2. viste Herren seg for ham igjen, slik som han hadde vist seg for ham i Gibeon, 3. og sa til ham: Jeg har hørt den inderlige bønnen som du bar fram for meg. Jeg har vigslet dette huset som du har bygd, og vil la mitt navn bo der til evig tid. Mine øyne og mitt hjerte skal alltid være vendt mot det. 4. Så sant du vandrer for mitt åsyn med helt hjerte og ærlig sinn, som din far David gjorde, så sant du gjør alt det jeg har befalt deg, og holder mine forskrifter og bud,En oppmuntring til å fortsette med bønn for vårt "Herrens hus" og for folket både der og i området rundt oss. En annen ting å legge merke til, er at løftet også har forpliktelser. Men er det ikke av nåde? Jo absolutt. Men selv en gave må tas imot og åpnes. Ja, den må tas vare på også. Både giver og mottager er viktig.Resten av kapitlet beskriver hvordan byggearbeid og handel foregikk på denne tiden. Herre, i dag ber vi først og fremst for området vårt. Her har vi flere små kirker som arbeider på hver sin plass. Tenk om de alle kunne vokse seg sterke igjen? En lokal menighet er viktig, men det viktigste er at den er bygd på "levende stener" så den er i funksjon. Så jeg ber for alle troende i området vårt. Tenn i oss en ny glød for Ditt rike!2.Tim 1:6 sier;6. Derfor vil jeg minne deg om dette: Tenn på ny den nådegave fra Gud som er i deg, den du har mottatt ved min håndspåleggelse! 7. For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet.Amen

2020-02-05 05:15 Salme 46

2 Gud er vår tilflukt og vår styrke,i alle trengsler var det han som hjalp oss. 3 Derfor frykter vi ikke om jorden skaker,om fjellene vakler i havets dyp, 4 om bølgene bryter og bruser,og fjellene skjelver i opprørt hav. Sela Nydelig åpning av dagens lille salme. Uansett hva som måtte møte oss, så er Gud der. Jeg innrømmer at jeg som David i blant må si "hvorfor er du full av uro min sjel?" Da kan jeg også gjøre som David; minne meg selv på løftet Gud har gitt, om å alltid være med.9 Kom og se hva Herren har gjort,han som gjør skremmende ting på jorden! 10 Han gjør ende på krig over hele jorden,han bryter buene, splintrer spydeneog setter fyr på vognene. 11 Stans og innse at jeg er Gud!Jeg er opphøyet over folkene,opphøyet på jorden.12 Herren, Allhærs Gud, er med oss,Jakobs Gud er vår faste borg. SelaJa, i blant må jeg virkelig stanse opp og se hvem Gud er! Og hva Han gjør og har gjort. Det er så lett å bli opptatt av meg og mitt... Måtte jeg se Deg i dag Herre, og stadig minnes hvem Du ER

2020-02-04 06:34 2.Mos 36

I dagens kapittel blir jeg rørt over den iver Israel kjente, både for arbeid og gaver! De hadde virkelig både hjerte og iver i tjenesten.2. Moses kalte Besalel og Oholiab og alle de andre menn som Herren hadde gitt slike evner og som kjente trang til det, til å ta fatt på verket og fullføre det.4. Da kom alle håndverkerne som utførte forskjellig slags arbeid på helligdommen, enhver fra det arbeid han holdt på med, 5. og sa til Moses: «Folket kommer med mer enn det trengs til å utføre det arbeid Herren har pålagt oss.»Mesteparten av kapitlet beskriver jobben de gjorde med disse gavene som ble til Herrens tempel. Dette får meg til å tenke på oss i dag. Også vi ønsker å bygge Herrens tempel. Vi har en idé om hvordan den skal se ut, men hvordan tenker Gud at den skal se ut? Vi har kommet inn i et fast mønster av både meninger og tradisjoner, og vi gjør det jo med et oppriktig hjerte tror jeg. I dag vil jeg gjerne be om at Gud skal åpne både hjerte og øyne, så vi ser hva Gud vil... Jeg trenger det! For også jeg er av nåde et tempel for Gud. Paulus sier i 1.Kor 6;19. Vet dere ikke at deres legemer er et tempel for Den Hellige Ånd som er i dere, og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv: 20. Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da legemet til Guds ære!Hjelp oss Herre, og vis oss veien når vi nå vil fortsette å bygge ditt tempel. Både sammen som levende stener :-D og hver for oss der vi hver enkelt er et tempel for Deg.1.Peter 2 sier;1. Legg derfor bort all ondskap, falskhet og hykleri, misunnelse og sladder. 2. Som nyfødte barn skal dere lengte etter den ekte, åndelige melk, så dere kan vokse ved den til frelsen er nådd. 3. Dere har jo smakt at Herren er god. 4. Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. 5. Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel! Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot, ved Jesus Kristus. 6. For det heter i Skriften:  Se, jeg legger på Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar; den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.Amen

2020-02-03 05:26 Gal 1

I dagens kapittel forteller Paulus om sitt sterke kall. Han var en mann med sterke meninger, og som virkelig kjempet for det han stod for. Bare Gud kunne snu en slik mann :-D og bare Gud kunne se hvilken rik resurs han skulle bli. 10. Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker – eller av Gud? Prøver jeg kanskje å gjøre mennesker til lags? Var det fremdeles mennesker jeg ville være til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. 11. Jeg sier dere, brødre: Det evangelium jeg har forkynt, er ikke menneskeverk. 12. Jeg har heller ikke mottatt eller lært det av noe menneske, men ved at Jesus Kristus åpenbarte seg for meg. 13. Dere har hørt om hvordan jeg fór fram den gang jeg levde som jøde, hvor voldsomt jeg forfulgte Guds kirke og forsøkte å utrydde den. 14. Jeg gikk lenger i min jødedom enn de fleste jevnaldrende i mitt folk og var enda mer brennende for tradisjonene fra fedrene. 15. Men Gud, som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, bestemte at han ville 16. åpenbare sin Sønn for meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslagene.Det er jo spennende å tenke på hvordan menneskene rundt Paulus så en de var redde for, og som de måtte rømme fra. Mens Gud så den viktige resursen, og de trofaste hjertet Paulus hadde. Det vi ser, er ikke alltid hele sannheten. Det kan gå begge veier egentlig... Så Paulus viser en viktig vei når han peker på Gud som sin leder og oppdragsgiver. Han søkte ikke det å bli anerkjent av mennesker. Det er faktisk lettere sagt enn gjort, for vi er mange som søker akkurat det. Nå er det ikke galt å hverken gi det eller ta imot det. Problemet er når dette blir det viktigste, og kanskje til og med går på bekostning av hva vi står for. Herre, i dag vil jeg takke for anerkjennelsen vi har fått av Deg! Denne gaven er det viktigste vi kan ta vare på5 I kjærlighet har han,av sin egen frie vilje, forut bestemt oss tilå få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, 6 til pris og ære for hans herlighetog for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn. 7 I ham har vi forløsningensom ble vunnet ved hans blod,tilgivelse for syndene.Så stor og rik er hans nåde, 8 som han i rikt mål har latt oss få.

2020-02-02 03:30 Jer 28

Dagens lille profetkapittel er både trist og alvorlig...  Jeg vet ikke helt hva som får Hananja til å profetere håp... kanskje han søkte velvilje og popularitet hos folket? I alle fall stod han fram i full offentlighet og profeterte at freden ville komme før to år var gått. Jeremia, som hadde profetert at det ville ta 70 år, sier ikke imot ham der og da. Tvert imot sier han at dersom dette viser seg å bli sant, er Hananja sendt av Gud. Men det var han ikke... og han møter konsekvensen av det (v.16-17)Jeg legger merke til hvordan Jeremia forholdt seg rolig, enda han sikkert var overbevist om at dette måtte være feil. Han gikk hverken i forsvar eller til motangrep. Det var Gud selv som handlet (v.12) Det er den beste veien å gå - la Gud ta seg av det. Herre, i dag vil jeg be for alle de som taler ditt Ord. Det ligger et stort ansvar i det...  Du la ikke skjul på det. Tre av evangeliene gjengir dette;6. Men den som fører på avveier en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var senket i havets dyp med en kvernstein om halsen. Jeg vil takke for alle som elsker ditt Ord, og som frimodig underviser og deler av den kunnskapen de har fått av Deg. Velsigne dem rikelig for det de gjør, og forsett å gi dem både visdom, frimodighet og kraft. 

2020-02-01 03:30 Salme 45

Overskriften på dagens salme er "Til kongens bryllup" og blir kalt "En sang om kjærlighet"2 Mitt hjerte strømmer over av gode ord,jeg vil kvede min sang for kongen.Min tunge er som griffelentil en dyktig skriver.3 Du er den fagreste blant mennesker,milde ord har du på leppen;derfor har Gud velsignet deg for alltid. 8 Du har elsket rettferd og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet degmed gledens olje framfor dine frender.Du gleder deg over strengespillfra haller, prydet med elfenben.10 Blant dine edle damerer også kongedøtre,og ved din høyre sidestår dronningen i Ofir-gull.Hele salme oser av glede og hyllest til kongen. Nå er det ikke så uvanlig med slike lovord og taler på bryllupsfester :-) men den fikk meg likevel til å tenke på oppfordringen Paulus ga oss i Rom 12; 10. Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv.I den gamle 1931 oversettelsen sies det nesten enda bedre;10. Vær ømhjertede mot hverandre i broderkjærlighet; kappes om å hedre hverandre!Herre, i dag vil jeg takke for alle mine, av familie og venner. Takk for alle mine søsken i troen! Måtte jeg bli enda bedre på å oppmuntre og rose de som er rundt meg. 

2020-01-31 04:30 1.Kong 8

10. Så hendte det da prestene gikk ut av helligdommen, at skyen fylte Herrens hus. 11. Prestene kunne ikke stå og gjøre tjeneste på grunn av skyen; for Herrens herlighet fylte templet. Sterk åpning av dagens kapittel. Tenk å merke Guds nærvær så sterkt og så synlig. Jeg blir rørt over Salomos sterke bønn for Israel. Det er også spennende å se på hvilken måte han fremfører bønnen, enten på kne (v.54) eller med armene strekt mot himmelen (v.22 og 54) Jeg blir også rørt over hvordan Salomo ærer Guds storhet, og uttrykker at dette mektige byggverket de har laget for Herren, i virkeligheten ikke kan romme Ham (v.22) Salomos bønn er at huset skal være et sted der folket kan søke Gud. At Guds nærvær skal være der (v.28-30)Det er jo også vår bønn for vår kirke! Resten av kapitlet beskriver hvilken glede folket kjente over innvielsen av Herrens hus.22. Så trådte Salomo fram for Herrens alter midt for hele Israels menighet. Han bredte hendene ut, strakte dem mot himmelen 23. og sa: Herre, Israels Gud! Det er ingen Gud som du, verken oppe i himmelen eller her nede på jorden. Du holder pakten med dine tjenere og lar din godhet mot dem vare ved, når de ferdes helhjertet for ditt åsyn.27. Men bor Gud virkelig på jorden? Se, himmelen, den høye himmel, rommer deg ikke, langt mindre dette huset som jeg har bygd! 28. Vend deg til din tjeners inderlige bønn, Herre, min Gud, og hør det rop og den bønn som din tjener bærer fram for deg i dag! 29. Våk over dette huset natt og dag, over det stedet der ditt navn skal bo, som du har sagt. Hør de bønner som din tjener bærer fram, vendt mot dette sted! 30. Ja, hør de inderlige bønner som din tjener og ditt folk Israel ber, vendt mot dette sted! Og når du hører dem der du bor i himmelen, så bønnhør og tilgi!54. Da Salomo hadde båret hele denne inderlige bønnen fram for Herren, reiste han seg opp foran Herrens alter, der han hadde ligget på kne med hendene utbredt mot himmelen. 55. Han steg fram og velsignet hele Israels menighet med høy røst og sa: 56. Lovet være Herren som har gitt sitt folk Israel ro, slik han lovte. 59. Måtte denne inderlige bønn som jeg har bedt til Herren, komme fram for Herren vår Gud dag og natt, så han hjelper sin tjener og sitt folk Israel til den rett de trenger dag for dag. 60. Da skal alle folkeslag på jorden sanne at Herren er Gud, han og ingen annen. I sju dager og sju dager til, i alt fjorten dager, holdt de høytid for Herren vår Guds åsyn. 66. Den åttende dagen lot han folket fare. De tok farvel med kongen og drog hjem, hver til sitt, glade og vel til mote for alt det gode Herren hadde gjort mot sin tjener David og sitt folk Israel.I dag ber vi for vår kirke! For vår menighet. Måtte det alltid være et sted der folk kan møte Gud og kjenne Hans nærvær. Salomos inderlige bønn inspirerer. Jeg ber for alle som ber! Vi trenger dem! Måtte Du Herre, tenne flere med bønnes ånd.

2020-01-30 04:30 Mark 9

2. Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Der ble hans utseende forvandlet for øynene på dem, 3. og hans klær ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden, kan få dem så hvite. 4. Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus. Sterk åpning i dagens kapittel! For en opplevelse det må ha vært?!For litt siden fantaserte jeg over hvor spennende det hadde vært å få møte Kong David og Salomo, høre dem dele sin tro og sine opplevelser på hver sin særegne måte. Peter, Jakob og Johannes fikk se Jesus snakke med sine fortids helter, Moses og Elia. Lurer på om de bare kjente dem igjen, eller om de presenterte seg? Kanskje de forstod det ut fra samtalen de hadde med Jesus? Historien viser også at livet er mer enn det som skjer her og nå :-D En dag skal også vi få møte Moses og Elia!Men nå handlet denne opplevelsen om mer enn et møte med historiehelter. Den handlet om JESUS og hvem Han er; «Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham!»Markus evangeliet er full av forskjellige helbredelser. I forrige kapittel nevnte jeg bl.a at Jesus helbredet på ulike vis. Gud vet hva den enkelte trenger. I dagens kapittel møter vi en annen side. Disiplene var sendt ut på oppdrag av Jesus til både å forkynne og helbrede, og jeg tror de opplevde mye! Men denne gangen fikk de ikke bønnesvar...(v,18)Heldigvis gikk guttens far direkte til Jesus som gjorde gutten frisk. Når disiplene spør Jesus om hvorfor de selv strevde, svarte Jesus;28. Da Jesus var kommet i hus, og disiplene var alene med ham, spurte de: «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» 29. Han svarte: «Dette slag kan bare drives ut ved bønn og faste.»Jeg kjenner lengsel etter å lære mer om dette med bønn og faste. Ikke først og fremst for å oppleve tegn og under, men fordi jeg forstår at bønn handler om mer enn å dele tanker og ytre ønsker (om du forstår hva jeg mener?) Bønn er viktig - en åndelig kamp.Mer fra dagens kapittel; Hvem er den største i Guds rike? Da tok Jesus fram et lite barn :-)Disiplene møtte en de ikke kjente, som også helbredet i Jesu navn. Jesus varte "De som ikke er i mot oss, er med oss" Jesus tenker stort - og jeg tenker økumenisk (kanskje et sidespor (leer) men Guds rike er større enn vi tror)I siste del av kapitlet oppfordrer Jesus til å stå fast under fristelser. Jesus bruker alvorlige bilder, så jeg forstår at det i blant kan kjennes som harde kamper... Så godt at vi har en Frelser som forstår! Herre, lær meg å be! Takk at jeg kan hente styrke og kraft fra deg når jeg trenger det!

2020-01-29 05:33 Jer 27

Jeremia fortsetter å profetere dom i dagens kapittel, og enkelt er det ikke. For andre profeterer også... et helt annet budskap. 12. Til Juda-kongen Sidkia sa jeg det samme: Bøy nakken under babylonerkongens åk og tjen ham og hans folk, så skal dere få leve. 13. Hvorfor vil du og ditt folk dø for sverd, hunger og pest? Slik har jo Herren truet med å straffe hvert folk som ikke vil tjene kongen i Babylonia. 14. Hør ikke på profetene som sier: «Dere skal ikke komme til å trelle for babylonerkongen.» Det er løgn det de spår dere. 15. For jeg har ikke sendt dem, lyder ordet fra Herren. De spår løgn i mitt navn, for at jeg skal drive dere bort og la dere gå til grunne sammen med profetene som spådde for dere.Det kan jo ikke ha vært helt enkelt heller... hvem skulle de lytte til? Hvordan kunne de se hva som var rett? Jeg må innrømme at jeg kjenner igjen problemet. Husker jeg strevde mest med dette som tenåring. Det var så mange ulike røster. Ikke minst om hvordan kristenlivet skulle være, og hvilken teologi som var rett... Jeg endte opp et sted midt i mellom, og ble økumenisk, "Men da godtar du jo alt og har ikke noe bestemt å stå for?" har noen sagt til meg. Det stemmer ikke helt, for jeg vet hva jeg selv står for. Det er bare vanskelig for meg å være bastant og si at jeg er den eneste som har forstått det, og har rett.... hvem kan egentlig si det? Jeg tror vi alle ser stykkevis og delt, og derfor er et samarbeid på tvers av kirkesamfunn bra - tror jeg. Men jeg skulle virkelig ønske at det ikke var så mange ulike samfunn. Jeg tror at Guds rike består av oss som tror, uavhengig av hvilken kirke vi tilhører. I himmelen skal vi alle være ETT.Men når det er sagt... så er det viktig å holde seg nær til Gud, og bli veiledet av Ham. For det finnes (som her i dagens kapittel) falske prester og profeter som leder på ville veier... Til prestene og hele folket her sa jeg: Så sier Herren: Hør ikke på profetene når de spår for dere og sier: «De hellige kar fra Herrens hus skal nå snart føres tilbake fra Babylon.» For det er løgn det de spår. 17. Hør ikke på dem, men tjen babylonerkongen, så skal dere få leve. Hvorfor skal denne byen bli en ruin? 18. Men er de virkelig profeter, er Herrens ord med dem, så la dem be inderlig til Herren, Allhærs Gud, at de kar som ennå er igjen i Herrens hus, i Juda-kongens slott og ellers i Jerusalem, ikke må komme til Babylon.Jeg kan forstås at profeten Jeremias profeti var vanskelig å gripe. For tidligere hadde jo Gud kjempet med dem så de kunne stå på egne bein. Så hva var denne profetien om at de skulle overgi seg til en annen konge? Gud så at dette var redningen. De kunne ikke se det selv...  "Hvorfor skulle denne byen bli en ruin?" spør Gud, som ønsker å bevare den. Og den fremmede kongen ville være redningen. Om de bare kunne se det.Herre, også i dag kan det være vanskelig å forstå... Hva ønsker du å si oss? Hvem skal vi lytte til?Plutselig synger det i meg, Ordene til Peter i Joh 668. Men Simon Peter svarte: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, 69. og vi tror og vet at du er Guds Hellige.»Takk for Ordet ditt. Takk at DU ER min Frelser og veileder. Hjelp meg Herre, så jeg kan se og forstå og ta de rette valgene. Lytte til det DU har å si.

2020-01-28 06:33 Ord 3

3 Gi aldri slipp på godhet og troskap,men bind dem om din hals,og skriv dem på ditt hjertes tavle! 4 Da får Gud og mennesker godvilje for degog holder deg for en forstandig mann.5 Stol på Herren av hele ditt hjerte,og sett ikke lit til ditt vett! 6 Tenk på ham hvor du enn ferdes,så gjør han dine stier jevne.7 Vær ikke klok i egne øyne,frykt Herren og hold deg fra det som er ondt! 8 Det blir til helsebot for din kroppog gir deg kraft i marg og ben.Visdomsordene, i dagens kapittel, fra kong Salomo sier det meste selv. Den kloke kongen som er viden kjent for sin visdom, vet hvem som skal ha æren :-)19 Herren grunnla jorden med visdom,med kyndighet reiste han himmelen. 20 Med kunnskap lot han havdypet bryte framog duggen dryppe fra skyene.21 Ta vare på klokskap og omtanke,og slipp dem ikke av syne, min sønn!22 Da blir de til liv for deg,et vakkert kjede om din hals.23 Da kan du vandre trygt på din veiog ikke støte foten mot noe. 26 For du kan sette din lit til Herren,han vokter din fot så du ikke går i snaren.I siste del av kapitlet oppfordrer kongen til å gjøre godt mot hverandre.27 Gjør godt mot dem som trenger det,nekt ikke å hjelpe om det står i din makt!Vi merker Salomos kjærlighet til både Gud og medmennesker. Minner meg om Ordene Jesus sa i Matt 22Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. 38. Dette er det største og første bud. 39. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. 40. På disse to bud hviler hele loven og profetene.Det er ordene jeg vil reflektere over i dag. Ja, jeg vil be deg Herre, om at den kjærligheten jeg kjenner til deg og mine medmennesker, at den må vokse. For det er kjærligheten som bygger din kirke. Ditt rike.

2020-01-27 06:10 1.Kong 7

I dagens kapittel beskrives i detaljer, kongeborgen for kong Salomo og hans kone. Flott måtte det være, hun var jo tross alt Faraos datter... :-) Ganske utrolig å tenke på hva de fikk til med bare hender og hestekrefter? Hadde vært spennende og sett borgen, både underveis og ferdig bygd.Nå vet jeg at kong Salomo var velsignet av Gud, med både visdom og rikdom. Men jeg kom plutselig på hvilken kontrast det ble, mellom kong Salomos palass og stallen der kongenes Konge ble født.Jeg tenkte et øyeblikk på hvorfor Gud valgte en stall (for dette var planlagt for lenge, lenge siden) Da kom jeg til å tenke på noe jeg hadde hørt en gang. Stallen ble helt bevisst valgt for at Jesus skulle være verdens frelser. Frelser for både fattig og rik. I stallen kunne alle komme, men et palass er bare åpent for noen få...1.Joh 2;2 sier 2. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.Det er stort! Det var en annen "bygning" Gud hadde i planene. 1.Peter 2 forteller;4 Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud.  5 Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel! Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot, ved Jesus Kristus.  6 For det heter i Skriften:Se, jeg legger på Sion en hjørnestein,utvalgt og dyrebar;den som tror på ham,skal ikke bli til skamme.I 1.Kor 3;16 sier også Paulus 16. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Et øyeblikk kjente jeg på hvor liten jeg var... hva slags tempel er jeg..?Men da ble jeg igjen minnet på at Gud valgte ut en liten stall, og det var godt nok :-) I Hans øyne er du gull verdt. Han ofret ALT for deg. Og meg.Det blir min lovsang og takkebønn i dag.

2020-01-26 09:26 2,Mos 34

5. Da steg Herren ned i en sky og gikk bort til ham. Og han ropte Herrens navn. 6. Herren gikk forbi rett foran øynene på ham og ropte: «Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet! 7. Han lar sin miskunn vare i tusen slektledd; han tilgir synd og skyld og brott. Men han lar ikke den skyldige slippe straff. Han lar straffen for fedrenes synder komme over barn og barnebarn i tredje og fjerde ledd.»Det er selvsagt vondt å se hvordan det onde skulle vare gjennom tredje og fjerde slektsledd... (vi vet jo litt om påvirkningskraft) Men sjekk hvilken styrke det er i Guds nåde og velsignelse! Det er ikke bare i tre-fire slektsledd, men i tusen! Snakk om styrke :-)Sterke Ord fra dagens kapittel, både om Guds nåde, velsignelse og påvirkningskraft. Frimodige Moses som hadde bedt om å få se Guds herlighet fikk svar på sin bønn. Spennende å se hvordan Guds herlighet påvirket Moses! 28. Moses var hos Herren i førti dager og førti netter, og han smakte verken mat eller drikke. Og Herren skrev paktens ord, de ti bud, på tavlene. 29. Så gikk Moses ned fra Sinai-fjellet med de to lovtavlene i hånden. Da han kom ned, lyste det av ansiktet hans, fordi Herren hadde talt med ham; men selv visste han det ikke. Herre, i dag ber vi for våre barn og barnebarn! La din velsignelse hvile over dem! La de få smake og SE at du er Gud.

2020-01-25 09:32 Mark 8

Dagens kapittel åpner med et brødunder. De har bare 7 brød, og det blir nok til å mette 4000 mennesker. I tillegg blir det hele 7 kurver med brød til overs... Underet er stort, men selv velger jeg å legge vekt på grunnen til at Jesus gjorde dette underet. Nemlig medfølelse. Det viser hvem Jesus er. Han brydde seg om mer enn å gi åndelig føde ;-) Jesus ser HELE mennesket2. «Jeg synes inderlig synd på folket. De har alt vært med meg i tre dager, og de har ikke noe å spise. 3. Sender jeg dem sultne hjem, vil de bli helt utmattet på veien – noen av dem kommer jo langveisfra.» I samme kapittel er Jesus på sjøen med sine disipler, og de blir plutselig bekymret for at de har med for lite brød. Da blir Jesus litt oppgitt og spør om de allerede har glemt hva som hadde hendt og minner dem om brødundrene de har vært vitne til (v.14-21)I Betsaida møter Jesus en blind mann som han helbreder. Spennende å se hvordan Jesus i det ene øyeblikket bare kan si et ord, til og med til en som er langt borte, og de blir friske. Andre ganger skal det mer til. Jeg tror det er fordi Jesus ser hvert enkelt menneske, og VET hva som skal til for å styrke deres tro. 22. De kom til Betsaida, og noen førte en blind mann til Jesus og bad ham røre ved mannen. 23. Han tok ham i hånden og ledet ham utenfor byen, fuktet øynene hans med spytt og la hendene på ham. Så spurte han: «Ser du noe?» 24. Han så opp og svarte: «Jeg kan se mennesker; for jeg ser noe som ligner trær, gå omkring.» 25. Så la han hendene over øynene hans igjen. Da klarnet synet. Han var helbredet og kunne se alt tydelig. I vers 31-32 forteller Jesus disiplene at han kommer til å lide og dø, men gjenoppstå etter tre dager.I slutten av kapitlet har Jesus en alvorlig tale. Det er ikke så ofte vi snakker om dette. Vi hører mye om hvor høyt Jesus elsker (og det gjør han virkelig) Men han har også sine alvorsord, og her en noen av dem;34. Så kalte han til seg folkemengden og disiplene og sa til dem: «Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp, og følge meg. 35. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, han skal berge det. 36. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? 37. Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? 38. Den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro og syndige slekt, ham skal også Menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin Fars herlighet, sammen med de hellige engler.»Herre, først og fremst vil jeg takke deg for din kjærlighet og nåde! Du led døden i mitt sted, slik at jeg ufortjent av bare nåde kan få være Guds barn. Det er ikke lett å forstå, men så glad jeg er for at jeg kan få tro det!Det hender i blant at jeg bekymrer meg for om jeg vil være tøff nok, om motgangen virkelig ble hard og tøff - slik mange av dine disipler opplevde det. Det kostet dem dyrt å bringe evangeliet videre!Du har sagt at jeg ikke trenger å bekymre meg for morgendagen. For som dagen er, skal styrken være (5.Mos 33;25) og du har lovet å være med meg hver dag inntil verdens ende (Matt 28;20) Dette velger jeg å hvile i.

2020-01-24 07:39 Jer 26

Jeg har flere ganger snakket om Gud kjærlighet, Guds nåde og Guds trofasthet. Men dagens kapittel forteller også om Guds tålmodighet. I forrige profetkapittel snakket jeg om profetens tålmodighet og trofasthet. I 23 år hadde han ropt ut Guds budskap, uten at noe hendte. Og like fullt fortsatte han å lyde Gud og profetere. Når Gud gir profeten dagens budskap, vitner det så absolutt om Guds tålmodighet og nåde (om de bare ville tatt i mot den!) ;2. Så sier Herren: Still deg i forgården til Herrens hus og tal til folket fra alle byene i Juda, som kommer dit for å tilbe. Si fram alt det jeg byr deg å tale til dem, og hold ikke tilbake et eneste ord! 3. Kanskje vil de da alle høre og vende om fra sin onde ferd. Og så skal jeg endre mitt forsett og spare dem for den ulykken jeg har tenkt å sende over dem fordi de har båret seg så ille at. Kjære Gud, takk for din tålmodighet! Takk at du er en Gud som aldri gir opp!!Men også i dag er jeg imponert over Jeremia. Folket vil fortsatt ikke høre. De til og med samler seg rundt ham og sier han må dø pga sin profeti. Og der, med alle "bødlene" rundt seg fortsetter Jeremia å profetere.12. Da sa Jeremia til alle høvdingene og hele folkemengden: «Herren har sendt meg for å spå mot dette huset og denne byen, alt det som dere har hørt. 13. Nå må dere forbedre deres atferd og gjerninger og adlyde Herren deres Gud. Så vil Herren endre sitt forsett og spare dere for den ulykken han har truet dere med. 14. Se, jeg er helt i hendene på dere. Gjør med meg det som dere synes er rett og riktig. 15. Men det skal dere vite at dersom dere dreper meg, blir både dere og byen og innbyggerne der skyldige i en uskyldig manns død. For Herren har sannelig sendt meg til dere for å tale alt dette så dere må høre det.»Jeg er ikke bare imponert, jeg er rørt! Jeg kom til å tenke på Stefanus (apgj 7) som også frimodig priste Gud mens steinene suste... Hva de var villige til for Gud!!Jeg har tenkt på noen ganger at min frimodighet ikke er særlig sterk... Jeg tror, og jeg er takknemlig for troen og jeg kunne ikke tenke meg å være den foruten. Men hvor sterk ville den være om jeg møtte motgang?Jeg tror den viktige ingrediensen er kjærlighet. De virkelig elsket Gud. Det er spesielt tydelig hos Stefanus. Jeg tenker litt på Åpenbaringen også, som hadde så mye godt å si om Efesos, men ... de hadde forlatt sin første kjærlighet. Det er så fort gjort å komme inn i en vane. Kristenliv på autopilot.. Jeg er ofte der. Derfor kjenner jeg en lengsel etter denne viktige kjærligheten. Den har skaperkraft tror jeg. Det har den jo også oss mennesker i mellom. Jeg hørte en lovsang i går som traff hjertet mitt, for den sang om akkurat denne lengselen.

2020-01-23 07:19 Salme 44

4 For de tok ikke landet med sverd,deres egen arm gav dem ikke seier.Nei, det var du som hjalp demmed din høyre hånd og din armog med ditt åsyns lys;for du hadde dem kjær. starterDagens salme starter med en hyllest til Gud, men hele siste del er et nødrop. 24 Våkn opp! Hvorfor sover du, Herre?Våkn opp, forkast oss ikke for alltid! 25 Hvorfor skjuler du ditt ansikt,hvorfor glemmer du vår nød og vår trengsel? 26 Vår sjel er bøyd i støvet,vår kropp ligger trykket til jorden.27 Reis deg og kom oss til hjelp,fri oss ut for din trofasthets skyld!Jeg merker at det er litt annerledes når salmen avslutter så trist. Salmen er skrevet av en av Korah-sangerne. David kan også skrive triste bønner, men han avslutter gjerne med lovsang og håp. Her ble det litt motsattMen når det er sagt... så kan vi sikkert kjenne igjen følelsen som er beskrevet? Det er ikke alltid jeg kjenner Guds nærvær like sterkt, og noen ganger kan jeg i fortvilelse lure på om Gud sover..."for din trofasthets skyld" ba de - og det er dette som gir håp. Gud ER trofast! Så om jeg ikke føler hans nærvær og bønnesvaret virkelig lar vente på seg, så er jeg trygg på at Gud ser og vet hva han gjør. Det har han i alle fall vist til nå :-)Herre, i dag vil jeg bare hvile i det, at du ER trofast.

2020-01-22 05:26 2.Mos 33

Etter at israelittene hadde danset rundt gullkalven ble Gud harm på dem. Så harm at Gud ville holde avstand. Men han hadde fortsatt omsorg for dem. Slik åpner dagens kapittel;1. Siden sa Herren til Moses: «Dra bort herfra, både du og det folket du har ført opp fra Egypt, til det landet som jeg med ed lovte Abraham og Isak og Jakob da jeg sa: Din ætt vil jeg gi det. 2. Jeg sender en engel foran deg og driver ut kanaaneerne, amorittene, hetittene, perisittene, hevittene og jebusittene. 3. Dra opp til det landet som flyter med melk og honning! Selv vil jeg ikke dra med deg, for du er et stridlynt folk; ellers kunne jeg gjøre ende på deg på veien.»Men det var ikke nok for frimodige Moses 12. Moses sa til Herren: «Du sier at jeg skal føre dette folket opp. Men jeg får ikke vite hvem du vil sende med meg, enda du har sagt at du kjenner meg ved navn, og at jeg har funnet nåde hos deg. 13. Er det så at du har godvilje for meg, så vis meg dine veier, så jeg kan lære deg å kjenne og finne nåde hos deg. Kom i hu at dette er ditt eget folk!» 14. Da sa Herren: «Jeg selv skal gå med, og jeg vil føre deg til ro.» 15. Da sa Moses: «Hvis ikke du selv går med, så la oss slippe å dra herfra! 16. Hvordan kan jeg vite at du har godvilje for meg og ditt folk uten at du går med oss, så jeg og ditt folk får ære framfor alle folkeslag på jorden?» 17. Da sa Herren til Moses: «Det du ber om, vil jeg gjøre, for du har funnet nåde hos meg, og jeg kjenner deg ved navn.» Og enda mer frimodig var han også :-)18. «La meg da få se din herlighet!» sa Moses. 19. Han svarte: «Jeg vil gå forbi deg i all min godhet og rope ut for deg mitt navn, Herren. For jeg er nådig mot den jeg viser nåde, og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. Vi får også så vidt møte Josva i dagens kapittel, som en ung gutt som stadig holdt til ved teltet til Moses. For en læremester Moses må ha vært for den unge gutten!Herre, takk for at du gikk med dem, selv om de gjorde sine krumspring. Takk at du går med meg, også når jeg tar mine krokveier... Jeg vil be som Moses i dag "Vis meg dine veier, så jeg kan lære deg og kjenne og finne nåde hos deg" (v.13)Jeg ber også for våre ledere i dag. Herre, styrk dem som gode ledere og velsigne dem med Josvaer som er villig til å lære. 

2020-01-21 06:38 Salme 43

Dagens salme er en typisk David-bønn. Det er tydelig at han er i nød, men like tydelig er hans tillit til Gud. Siden salmen bare er på 5 vers, velger jeg å sitere hele :-)1 Hjelp meg til min rett og før min sakmot ubarmhjertige folk!Fri meg, Gud, fra menneskersom farer med svik og ondskap!2 Gud, du er jo mitt vern.Hvorfor har du forkastet meg?Hvorfor må jeg gå og sørgemens fienden plager meg? 3 Send ditt lys og din sannhet,la dem lede megog føre meg til ditt hellige fjell,til dine boliger.4 Så kan jeg gå til Herrens alter,til Gud, min glede og jubel,og synge din pris til lyren,Herre, du min Gud. 5 Hvorfor er du full av uro, min sjel,hvorfor stormer det i meg?Vent på Gud! For enda en gangskal jeg takke ham, min frelser og min Gud.Å skrive så glade tanker om Gud midt i den uro han kjenner, jeg syntes det er stort. Av og til har jeg tenkt at han ærer Gud med dette (og det gjør han jo!) men jeg tror at han samtidig bygger seg selv opp, når han minner seg selv på hvilken Gud han tror på. Himmelske Far, i dag vil jeg takke deg for den DU ER. Jeg kan egentlig bare ane en liten del av det. Jeg lengter etter å se og forstå mer. Jeg vil lære av David og synge hans lovsang i dag;3 Send ditt lys og din sannhet,la dem lede megog føre meg til ditt hellige fjell,til dine boliger.4 Så kan jeg gå til Herrens alter,til Gud, min glede og jubel,og synge din pris til lyren,Herre, du min Gud. 

2020-01-20 05:00 1.Kong 6

I dagens kapittel beskrives templet som Salomo bygger - Herrens hus. Hele syv år tok det å bygge det, og Salomo sparte ikke på noe :-)  Det beskrives hvordan det bygges, hvilke materialer som brukes, kunstverk og mye gull. Høres absolutt vakkert ut. Men det viktigste tross alt, var Guds løfter;11. Da kom Herrens ord til Salomo, og det lød så: 12. «Nå bygger du dette huset. Hvis du da ferdes etter mine forskrifter, holder mine lover, akter på alle mine bud og følger dem, så vil jeg oppfylle på deg det ordet jeg gav din far David. 13. Jeg vil bo midt blant israelittene og ikke forlate mitt folk Israel. Guds gode løfter, men Salomo måtte gjøre sin del. Også vi har mange gode løfter fra Gud. Vi må gjøre vår del også. Men er det ikke av nåde? Jo, det er det. Men jeg må ta imot og ta vare på den. Gud holder seg nær til meg, så lenge jeg holder meg nær til ham.Fra salme 5 leser vi;12. Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. 13. For du, Herre, velsigner den rettferdige, du dekker ham med nåde som med et skjold.Herre, jeg legger denne dagen i dine hender. Takk for at jeg av bare nåde kan få være i din nærhet hele dagen! 

2020-01-19 09:19 2.Mos 35

Dagens kapittel starter med å fortelle om viktigheten av sabbaten, I blant lurer jeg på hvor viktig den er i dag? Den har blitt mer og mer vannet ut, og i dag er den nesten som alle andre dager. Eneste forskjell er at de fleste har en fridag fra jobb.Jeg har nevnt det før, og jeg nevner det igjen. Burde vi gjøre noe mer ut av hviledagen? Hva er viktig å ta vare på denne dagen, og hva burde jeg la være?Tror dette blir en personlig vurdering. Midterste del av kapitlet forteller hvor villige folk var til å ta i et tak for templet, både i form av gaver og arbeid. Siste del forteller hvordan Gud legger til rette med gaver og talenter. En av de viktigste gavene (i mine øyne) har jeg valgt å skrive med fet skrift :-)30. Moses sa til israelittene: Herren har kalt Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn, av Juda stamme 31. og fylt ham med ånd fra Gud, med visdom, innsikt og kunnskap og med evne til alle slags håndverk, 32. så han kan tenke ut og lage kunstferdige arbeider i gull, sølv eller bronse, 33. slipe steiner til innfatning, skjære ut i tre og utføre alle slags kunsthåndverk. 34. Evne til å lære opp andre har Herren gitt både ham og Oholiab, Akisamaks sønn, av Dans stamme. 35. Han har utrustet dem med dyktighet til å utføre alle slags treskjæring, kunstvevning, broket vevning med fiolett, purpurrødt og karmosinrødt ullgarn og fint lingarn, og alminnelig vevning. De skal tenke ut og lage alle slags kunstferdige arbeider.Jeg har tenkt at evnen til å lære opp andre er et viktig oppdrag. Hvordan skal vi ellers få vekst? Vi trenger en måte å levere stafettpinnen på liksom. Og det er ikke alltid så enkelt... Dette er jo absolutt et bønneemne! At Gud skal fortsette å gi denne evnen.Jeg skulle ønske jeg i enda større grad kunne inspirere andre til daglig bibellesning. Og videre inspirere andre til å inspirere andre :-) Herre takk for ditt levende Ord! Måtte Ordet du sår, fortsatt spire og gro! Måtte Ord som ble sådd for lenge siden, våkne opp igjen. For det tror jeg absolutt at det kan. Den Hellige Ånd kan minne dem om hva de har hørt, og vekke til nytt liv i Deg.

2020-01-18 07:33 2.Kor 13

I dagens lille kapittel avslutter Paulus brevet til Korint. Han taler strengt og mildt på en gang. Han minner dem om en alvorsprat de hadde hatt da han var der sist 2. Allerede da jeg var hos dere for annen gang, sa jeg til dem som hadde syndet og til alle de andre, det jeg nå sier på nytt: Når jeg kommer, vil jeg ikke vise skånsel.Samtidig som han ber dem være bevisst, minner han også om at vi er svake... og trenger Guds styrke. 4. Han ble korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vi er svake i ham, men vi lever med ham hos dere i Guds kraft.Den siste delen av hilsningen forvirrer meg noe... som om han snakker litt fram og tilbake. Men jeg tror summen handler om å være bevisst og ta bevisste valg. Gjøre det gode. Være en Jesu etterfølger.7. Vi ber til Gud at dere ikke må gjøre noe ondt, ikke for at det skal vise seg at vi holder mål, men for at dere skal gjøre det gode. Så kan det gjerne se ut som om vi ikke har holdt mål. Herre, dette med å ta bevisste valg, ja være mer bevisst i hverdagen - det er noe jeg trenger... Det er fort gjort å bare vandre i det vante og la tiden flyte og gå....Jeg vet at jeg trenger noen endringer, men ... ikke i dag. Kanskje i morgen...?Det er bedre å ta noen små endringer av gangen, enn å ikke gjøre noe i det hele tatt. Hvor skal jeg begynne?  Jeg begynner med å lese velsignelsen for deg; Gud velsigner deg! og meg :-)24 Herren velsigne degog bevare deg! 25 Herren la sitt ansikt lyse over degog være deg nådig! 26 Herren løfte sitt åsyn på degog gi deg fred!27 Når de således uttaler mitt navn over israelittene, vil jeg velsigne dem.

2020-01-17 07:06 Jer 25

3. I tjuetre år, fra det trettende året Josjia, Amons sønn, var konge i Juda, og til denne dag, har Herrens ord kommet til meg, og jeg har talt til dere både sent og tidlig. Men dere ville ikke høre.4. Gang på gang sendte Herren alle sine tjenere profetene til dere. Men dere ville ikke høre og vendte ikke øret til for å høre. 5. De sa: Dere må alle vende om fra deres onde ferd og onde gjerninger, så skal dere evig og alltid få bo på den jord som Herren gav dere og deres fedre. 6. Hold dere ikke til andre guder. Dere må ikke dyrke dem og ikke kaste dere ned for dem. Vekk ikke min harme ved å lage dere gudebilder, så skal jeg ikke skade dere. 7. Men dere ville ikke høre på meg, lyder ordet fra Herren. Dere vakte min harme ved bildene dere laget, til skade for dere selv.Slik åpner dagens kapittel. Det første jeg legger merke til, er profetens tålmodighet! Tenk å ikke gi opp, etter 23 år uten respons... Det andre jeg legger merke til, er at folket fikk gode løfter fra Gud om de vendte om - men de valgte et liv som til og med var til skade for dem selv..23 år uten at noe hendte - kanskje det skapte tvilen hos folket? 23 år de trodde "det skjer ikke noe" var egentlig 23 år med nåde og håp. Håp om at folket ville vende om.23 år, og Jeremia beholdt sin tro, enda det ikke skjedde noe! Men nå er tiden kommet, og Gud sier;13. Alt jeg har sagt om dette landet, lar jeg komme over det – alt som er skrevet i denne boken, og som Jeremia har forkynt mot alle folkeslagene.Siste del av kapitlet beskriver denne dommen som endelig kom.Herre, i dag vil jeg reflektere over Jeremias trofasthet. Jeg har noe å lære av ham! Han mistet ikke sin tro, selv om det han forkynte lot vente på seg. Han må ha kjent seg alene, når han ikke fikk folket med seg?I dag vil jeg be for våre ledere og forkynnere. De som roper ditt budskap og drømmer om vekst, uten at de helt ser det. Jeg ber for din menighet! 

2020-01-16 05:35 Ord 2

1 Min sønn, ta imot mine ord,og ta vare på mine bud,2 så du lytter til visdommenog prøver å forstå med hele ditt sinn.3 Ja, bare kall på forstanden,og rop med høy røst etter innsikt.4 Let etter den som om det var sølv,grundig som når en graver etter skatter. 5 Da skal du skjønne hva gudsfrykt er,og vinne kjennskap til Gud. 6 For det er Herren som gir visdom,kunnskap og innsikt går ut fra hans munn.I forrige kapittel skrev kong Salomo "Frykt for Herren er opphav til kunnskap. I dagens kapittel understreker han det tydeligere og sier "Det er Herren som gir visdom, kunnskap og innsikt går ut fra hans munn"Så når jeg leser videre fra Salomos Ordspråk tenker jeg på dette hver gang han snakker om visdom. Å lytte til Guds Ord er å lytte til visdom. Være mottagelig for Den Hellige Ånd.Ord som datt ned i meg nå, var fra 2.Kor 4 7. Men vi har denne skatten i leirkar, for at det skal bli klart at den veldige kraft er fra Gud og ikke fra oss selv.Herre, takk for en ny dag. Måtte jeg være mottagelig for visdom og kraft fra deg i dag! 

2020-01-15 05:00 1.Kong 5

I dagens kapittel forbereder kong Salomo byggingen av Herrens tempel. Og han gjør med med visdom :-) Han er heldig å starte sitt kongedømme med fred på alle kanter. En fred skal man ikke ta for gitt, men ta godt vare på.2. Siden sendte Salomo bud til Hiram med disse ord: 3. «Du vet at min far David ikke fikk bygd et hus for Herren sin Guds navn, fordi han hadde strid med fiendene sine på alle kanter, inntil Herren la dem under hans føtter. 4. Men nå har Herren min Gud gitt meg fred rundt omkring. Det fins ingen motstander og ingen fare mer. 5. Derfor tenker jeg nå å bygge et hus for Herren min Guds navn, slik som Herren sa til min far David: Din sønn, som jeg vil sette på tronen etter deg, han skal bygge huset for mitt navn. 6. Gi nå dine folk befaling om å hogge sedertrær til meg på Libanon. Så skal mine folk arbeide sammen med dem, og jeg skal gi deg det du ber om i lønn til folkene dine. For du vet at det ikke er noen hos oss som skjønner seg så godt på tømmerhogst som sidonerne.» 7. Da Hiram fikk dette budskapet fra Salomo, ble han meget glad og sa: «Lovet være Herren i dag, han som har gitt David så vis en sønn og satt ham til å styre dette store folket.» 8. Så sendte Hiram bud til Salomo med disse ord: «Jeg har mottatt det budskapet du sendte meg. Jeg skal gjøre nøyaktig som du ønsker når det gjelder sedertrærne og sypressene. 9. Folkene mine skal føre dem fra Libanon ned til havet. Så skal vi legge dem i flåter på sjøen og føre dem til det stedet du gir meg beskjed om. Der skal vi ta dem fra hverandre, og så kan du hente dem. Siden må du gjøre som jeg ønsker, og la meg få det jeg trenger til husholdningen min.» 10. Så lot Hiram Salomo få det han ville ha av sedertrær og sypresser. 11. Og Salomo gav Hiram tjue tusen kor hvete til hans husholdning og tjue kor fin olivenolje. Så mye sendte han til Hiram hvert år. 12. Herren gav Salomo visdom, slik han hadde lovt ham. Det var fred mellom Hiram og Salomo, og de sluttet pakt med hverandre.Mye sitat i dag, men det viser en del av hvem Salomo er. Ingen egoistisk og selvgod leder som bare krever - men en som også gleder andre og som betaler for seg. Litt spennende å tenke på at Hiram representerer araberne. Forholdet mellom jøder og arabere har altså vært et gledens vennskap en gang. I dag er det en helt annen situasjon... men jeg vet at det er flere som arbeider aktivt for at dette igjen skal bli en mulighet. I dag vil jeg be for de som aktivt går inn for det.Linker til en artikkel om akkurat dette "Side om side på skole for fred"

2020-01-14 01:19 2.Mos 32

1. Da folket så at Moses drygde med å komme ned fra fjellet, samlet de seg om Aron og sa til ham: «Kom og lag oss en gud som kan gå foran oss! For vi vet ikke hvor det er blitt av denne Moses, som førte oss opp fra Egypt.» 2. Aron sa da til dem: «Ta gullringene som konene og sønnene og døtrene deres har i ørene, og kom hit med dem!» 3. Da rev hele folket gullringene av ørene sine og kom til Aron med dem. 4. Han tok imot gullet, støpte det om og formet det med meiselen til en kalv. Så ropte de: «Dette er din gud, Israel, han som førte deg opp fra Egypt!» 5. Da Aron så det, bygde han et alter for guden og ropte ut: «I morgen er det høytid for Herren!»En ganske forvirrende start på dagens kapittel... Moses, deres gode leder var blitt borte så lenge at de begynte å miste motet. At Aron ikke hadde samme styrke som leder kan vi vel se her. Han lot seg styre av folket i stede for å være den som ledet folket. Det var den siste setningen som forvirret meg. De har laget seg en gud i form av en gullkalv, også sier Aron at de skal holde høytid for Herren. Det er som om han prøver å finne en "gyllen" middelvei... Tenk så fort vi kan glemme. De hadde jo opplevd sterke undere bare 7 uker tidligere. Da Herren oppdaget hva folket hadde gjort, kom en underlig dialog mellom Gud og Moses7. Da sa Herren til Moses: «Gå ned, for ditt folk, som du har ført opp fra Egypt, har båret seg ille at.10. La nå meg få råde, så skal min vrede flamme opp mot dem, og jeg vil gjøre ende på dem! Men deg vil jeg gjøre til et stort folk.»Det jeg syntes er underlig, er at Gud kaller det Moses sitt folk, og ikke sitt... og så vil Han starter helt på nytt med Moses.Men Moses forsvarer folket og minner Gud på alle løftene han har gitt til Abraham, Isak og Jakob (v.13) Moses går rett og slett i forbønn for folket, og får bønnesvar.14. Da oppgav Herren sin plan og førte ikke ulykke over folket, slik han hadde tenkt.Men det fikk likevel konsekvenser. Det er ikke så lett å forstå den biten av historien må jeg innrømme. Kapitlet avslutter med at Moses enda en gang går i forbønn for folket31. Så gikk Moses tilbake til Herren og sa: «Å, dette folket har gjort en stor synd! De har laget seg en gud av gull. 32. Å, om du ville tilgi dem deres synd! Kan du ikke, så stryk meg ut av boken som du skriver i!» 33. Da svarte Herren: «Den som synder mot meg, stryker jeg ut av min bok. 34. Gå du og før folket til det stedet jeg har sagt deg! Min engel skal gå foran deg. Men når oppgjørets dag kommer, skal jeg straffe dem for syndene deres.» 35. Slik straffet Herren folket fordi de tilbad den kalven som Aron hadde laget.Denne historien førte til en tradisjon jødene kaller "Jom Kippur" - bots og forsoningsdager. Nettsiden "Jødedommen.no" sier;(sitat)Jom Kippur er en av de viktigste helligdagene i den jødiske kalenderen. Den går også under navnet botsdagen eller forsoningsdagen, og symboliserer den siste muligheten til å få tilgivelse fra Gud for handlinger begått i året som gikk. Dette innebærer selvransakelse over hvordan man er i møtet med andre mennesker og hvordan man oppfører seg. Etter en 40 dager lang prosess for å få tilgivelse fra både Gud og medmennesker er det på Jom Kippur vi håper og ber om at vi har oppnådd dette – det blir ikke stort mer dramatisk for jøder enn dette.Hvorfor feirer man Jom Kippur?Tilgivelsesprosessen og botsdagen går helt tilbake til Moses’ tid. Syv uker etter flukten fra Egypt var jødene klare for å motta Tora og sto ved foten av Sinaifjellet og ventet på Moses som hadde gått opp på fjellet for ta imot De Fem Mosebøkene fra Gud. Moses drøyde lenger enn folket hadde forventet og de bygde derfor en gullkalv som en erstatning for Moses, eller kanskje til og med en avgud. Avgudsdyrkelse var forbudt, og det ble nødvendig å be om Guds tilgivelse. Den første Jom Kippur, dagen når jødene ber om tilgivelse og forsoning, var dermed et faktum.[1](sitat slutt)Syntes dette var litt spennende, så jeg ville dele :-)En annen ting jeg tenkte på, når jeg leste siste del av kapitlet om "boken Gud skriver i" var noe Jesus sa i Luk 10;20Gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at dere har fått navnene skrevet i himmelenSå stort og viktig var det, at det overskygget de største undre som ellers kunne skje. Så stort er det, at Jesus ga ALT for at vi skulle få våre navn skrevet i himmelen. Johannes åpenbaring kaller dette flere steder for "livets bok"Jeg har lyst til å sitere Paulus fra 2.Kor.10 og la det være min takk og lovsang i dag;15. Gud være takk for sin usigelige gave!

2020-01-13 06:33 Mark 7

Dagens kapittel starter med at fariseerne kritiserer disiplene som ikke har overholdt gamle forskrifter... men Jesus svarer dem; 6 Da sa Jesus: «Jesaja profeterte rett om dere hyklere – slik det står skrevet:Dette folk ærer meg med leppene,men hjertet er langt borte fra meg.7 De dyrker meg forgjeves,for det de lærer, er menneskebud.De var så opptatt av å følge alle bud og regler at de glemte det viktigste. Forholdet til Gud. De hadde rett og slett seg selv i sentrum. Det kan egentlig være vanskelig å se - for sett utenfra gjorde de jo alt rett. Eller dvs, det var akkurat DET som var det viktige for dem. Det som syntes utenpå liksom... Når Jesus fortsetter sin tale til folket, snakker han om at dette utenpå ikke er det viktigste, men hjerteforholdet. 18. «Forstår ikke dere heller noe?» sa han. «Skjønner dere ikke at det som kommer inn i mennesket utenfra, ikke kan gjøre det urent? 19. Det kommer jo ikke inn i hjertet, men går ned i magen og ut igjen.» Dermed slo han fast at all mat er ren. 20. Og han la til: «Det som går ut fra mennesket, det gjør mennesket urent. 21. For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene: hor, tyveri, mord, 22. ekteskapsbrudd, pengejag, ondskap, svik, utskeielser, misunnelse, spott, hovmod, vettløshet. 23. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent.»Jeg fikk lyst til å legge til kong Salomos visdomsord (Ord 4)23 Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer,for livet går ut fra det.Kapitlet avslutter med å fortelle om to helbredelser. Den første er en fremmed kvinne (ikke jøde, i følge v.26) så hun var frimodig. Jeg vet ikke helt hva Jesus tenkte på når han først nølte, ja til og med fornærmet henne vil jeg si...(v.27) Kanskje han testet henne? Hun visste tydeligvis hvem Jesus var, for hun ga ikke opp. Og det skulle hun bli glad og takknemlig for! Jesus helbredet hennes datter (som ikke en gang var tilstede. Snakke om tro! v.30) Den andre helbredelsen kapitlet forteller om, gjorde meg veldig rørt. For disse to helbredelsene er så forskjellige! Jeg tror det er Jesus som ser hvor forskjellige vi er. For denne mannen ville det ikke være nok å bare si et Ord. Han trengte noe mer konkret og håndfast for at troen skulle vokse (mine egne filosoferinger det da :-)33. Jesus tok ham med seg bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og rørte ved tungen hans, 34. løftet blikket mot himmelen, sukket og sa til ham: «Effata!» – det betyr: «Lukk deg opp!» 35. Da ble ørene hans åpnet, og tungen ble løst, så han talte rent. Jesus er personlig, og vet akkurat hva den enkelte trenger. Han møter meg på en måte som treffer akkurat meg. Du trenger kanskje noe helt annet enn det jeg trenger. Gud er god!!JESUS, Gud som ble menneske - Han viser oss hvem Gud ER. Det blir min takk og lovsang i dag!

2020-01-12 07:28 Jeremia 24

Gud er så tydelig på hvordan han skal gjenopprette sitt folk at jeg nesten ser for meg hvordan han sørger og har medlidenhet med dem der de blir bortført fra løfteslandet. Gud er like tydelig i sitt budskap mot Judakongen som hadde ansvar. Han får sin dom...4. Da kom Herrens ord til meg, og det lød: 5. Så sier Herren, Israels Gud: Likesom en ser på disse gode fikenene, slik ser jeg med velvilje på de bortførte fra Juda, som jeg sendte herfra til kaldeernes land. 6. Jeg retter blikket vennlig mot dem og fører dem tilbake til dette landet. Jeg vil bygge dem opp og ikke rive ned, plante dem og ikke rykke opp. 7. Jeg vil gi dem et hjerte så de kan kjenne meg, og forstå at jeg er Herren. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud, når de vender om til meg av hele sitt hjerte. 8. Men slik som en gjør med dårlige fikener, så dårlige at de ikke kan spises, sier Herren, vil jeg gjøre med Juda-kongen Sidkia og hans høvdinger og resten av innbyggerne i Jerusalem, både de som er blitt igjen her i landet, og de som nå bor i Egypt. 9. Jeg gjør dem til et skremmebilde og en ulykke for alle riker på jorden, til en vanære og et ordtak, et spottord og en forbannelse på alle de steder jeg driver dem bort til. 10. Jeg sender mot dem sverd, hunger og pest, til de blir utryddet fra den jord jeg gav dem og deres fedre.   Hva kan jeg lære av dagens lille kapittel?Jeg ser Guds hjertelag og omsorg, men jeg ser også alvoret i å ta de rette valgene...Herre, jeg ber for dagen i dag. Ja for dagene som kommer også. Måtte jeg ta de rette valgene! Takk at Du er ved min side, min veileder og Far.

2020-01-11 06:56 Salme 42

2 Likesom hjorten stunderetter bekker med rennende vann,slik stunder også min sjeletter deg, min Gud.3 Min sjel tørster etter Gud,etter den levende Gud.Når kan jeg få kommeog tre fram for hans åsyn? Dagens salme fikk meg til å reflektere over min egen lengsel som jeg i blant gir uttrykk for her i bloggen. For jeg lengter etter å se mer av Gud i aksjon. Se en synlig Gud... Men om jeg er ærlig, så går hverdagen så greit at jeg ikke tenker så mye på det. Jeg tenker på det om morgenen, når jeg setter meg ned med Ordet. Og jeg tenker på det når vi samles i kirken. Men ellers går livet sin vante gang, og ting er som det er. Jeg kjenner ikke denne lengselen som salmen beskriver - som en tørste eller hunger. Herre, er det noe jeg kan gjøre for at Du skal bli mer synlig i blant oss...? Mer synlig i mitt liv?9 Måtte Herren vise sin miskunn om dagenog jeg få synge hans pris om natten;jeg ber til mitt livs Gud.

2020-01-10 07:38 1.Kong 4

I dagens kapittel beskrives Salomos makt og visdom.20. Folket i Juda og Israel var tallrike som sanden ved havet. De spiste og drakk og var glade. 21. Salomo hersket over alle kongerikene fra Eufrat til Filisterlandet og helt til grensen mot Egypt. De betalte skatt og stod under ham så lenge han levde.25. I Juda og Israel, fra Dan til Be’er-Sjeba, satt hver mann trygt under sitt vintre og sitt fikentre så lenge Salomo levde. 26. Salomo hadde tolv tusen hestfolk og stallrom til førti tusen vognhester. 27. De tolv fogdene skulle hver sin måned sørge for mat og drikke til kong Salomo og alle som spiste ved hans bord; og de lot det ikke skorte på noe. 29. Gud gav Salomo visdom, stor innsikt og en forstand som favnet vidt, likesom sanden på havets strand. 30. Salomo hadde større visdom enn alle østmennene og egypterne. 31. Han var visere enn alle mennesker, visere enn Etan av Esrah-ætten og Mahol-sønnene Heman, Kalkol og Darda. Hans navn var kjent blant alle folkeslagene rundt omkring. 32. Salomo laget tre tusen ordspråk, og tallet på hans sanger var ett tusen og fem. 33. Han diktet om trærne, fra sederen på Libanon til isopen som vokser ut av muren, og han talte om fe og fugler, krypdyr og fisker. 34. Fra alle land kom det folk for å høre Salomos visdom, fra alle kongene på jorden som hadde hørt om visdommen hans.   Ingen tvil om at det her er snakk om en stor mann! I det siste har jeg tenkt litt ekstra på David og Salomo som far og sønn. De hadde jo en del felles. Artig å tenke på at Salmene og Ordspråkene som kommer etter hverandre i bibelen, er skrevet av far og sønn. Så begge var de poetiske. Mens David satte ord og toner til, og skrev sine bønner i form av salmer/sanger - så skrev Salomo ned sine visdomsord i form av dikt og poesi (fritt reflektert av meg da.. :-) Men dagens kapittel forteller at Salomo gjorde begge deler (v.32) 3000 ordspråk og 1500 sanger skrev Salomo. Bibelen har 31 kapitler. Lurer på hvor mange salmer David skrev? De 150 vi har i bibelen (ikke alle er skrevet av David) er sikkert bare et lite knippe av alt David skrev. På samme måte som vi bare har en smakebit av Salomos visdomsord. Så artig det hadde vært og møte far og sønn! Høre dem snakke sammen om opplevelser, synge sammen og hylle Gud som var deres Herre og mester.I dag vil jeg takke Gud for mine foreldre, som også satte seg ned og delte Ord og toner med meg. Troen er for meg en skatt jeg er såå takknemlig for! Guds trofasthet gjennom både glede og sorg er det beste jeg kan tenke på. 

2020-01-09 06:34 2.Mos 31

1. Herren sa til Moses: 2. Jeg har kalt Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn, av Juda stamme, 3. og fylt ham med ånd fra Gud, med visdom, innsikt og kunnskap og med evne til alle slags håndverk, 4. så han kan tenke ut og lage kunstferdige arbeider i gull, sølv og bronse, 5. slipe steiner til innfatning, skjære ut i tre og utføre alle slags håndverksarbeid. 6. Til medhjelper har jeg gitt ham Oholiab, Akisamaks sønn, av Dans stamme. Og alle som har slike anlegg, har jeg gitt evne, så de kan lage alt det jeg har befalt degKjenner jeg virkelig fryder meg over åpningen av dagens kapittel. Det er så lett å bli opptatt av det åndelige, følelser og behov for omsorg. Og jeg kan fort bli opptatt av hva jeg trenger å få materielt sett... Men så fantastisk at Gud også er opptatt av skaperkraft. Evner og talenter vi har fått. Det er jo en av Guds sterke sider. Han som skapte himmel og jord. Hvor mye vakker kunst er det ikke i det?! Siste del av kapitlet snakker om sabbaten. Den snakker vi sjeldent om i dag. Nesten aldri... Nå holder vi ikke sabbat, men vi har søndagen som hviledag. Men også her har mye blitt visket ut med årene. Det har blitt en fridag mer enn en helligdag. Kanskje vi skulle tatt den mer tilbake? Være mer bevisste på at den dagen betyr noe spesielt?13. Si til israelittene: Mine sabbatsdager skal dere holde; for sabbaten er et tegn på pakten mellom meg og dere fra slekt til slekt, for at dere skal vite at det er jeg, Herren, som helliger dere. 14. Dere skal holde sabbaten; den skal være hellig for dere.Så strengt var det den gangen, at den som ikke holdt hviledagen måtte dø... Men jeg tror det var med god grunn at dette var strengt. Gud visste at de trengte hvile. Dagen ville også være en oppfrisker og påminner om Guds løfter.16. Israelittene skal gi akt på sabbaten, så de holder den i slekt etter slekt. Det skal være en evig pakt. 17. Den skal være et tegn på pakten mellom meg og israelittene til evig tid. For på seks dager skapte Herren himmelen og jorden, men den sjuende dagen hvilte han og holdt seg i ro.Herre, i dag vil jeg takke for evner og talenter som du har lagt ned i meg. Det er jo med å krydre livet :-D Takk for evner og talenter som mine venner og familie har fått, til glede for oss som er rundt. Jeg har også lyst til å både takke for og velsigne kunstnere jeg kjenner. Måtte de bruke sine evner også til å ære Deg og fortelle om Deg gjennom den.Og hviledagen... Herre, hvordan ser en god hviledag ut? Er det noe jeg burde endre på?

2020-01-08 15:17 2.Kor 12

1. Jeg må altså skryte av meg selv, enda det ikke tjener til noe. Jeg kommer nå til de syner og åpenbaringer jeg har fått fra Herren. 6....om jeg likevel ville rose meg, ville jeg ikke være fra forstanden, for det jeg sa, ville være sant. Men jeg lar det være, for jeg vil ikke at noen skal gjøre seg større tanker om meg enn de han får når han ser og hører meg. Slik åpner dagens kapittel. Jeg smiler litt, for det er som om Paulus gjerne vil fortelle, men plutselig velger å la være. Ikke for å være hemmelighetsfull, men fordi han innser at han ikke vil virke hovmodig... 7. For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i legemet, en Satans engel som skal slå meg – for at jeg ikke skal bli hovmodig. 8. Tre ganger bad jeg Herren at den måtte bli tatt fra meg, 9. men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Når Paulus tar opp dette temaet virker han så streng mot seg selv, ja det kan virke som Gud selv er streng mot ham. Men samtidig gir Gud den styrken Paulus trenger.Jeg kom til å tenke på Salomos Ordspråk 16;18 som sier "Stolthet fører til undergang og hovmod står for fall" I lys av dette ser vi at Gud først og fremst ønsker å ta vare på Paulus som det gode redskap han er. Paulus fortsetter å være menneskelig i siste del av kapitlet. Det er som å være vitne til både konflikter og bekymringer... (v.11-21) Visst kjenner vi igjen det..? Paulus våger i alle fall å sette ord på det, og snakke om det. Det er jo bedre enn å bare klage bak ryggen på hverandre... Det er ikke alltid så lett å være menneske ...Herre - først og fremst vil jeg takke deg for at din nåde er mer enn nok for oss! At din styrke holder, også når jeg er svak. Takk for at du er en Gud som ikke gir opp! Det kan nok hende at jeg kjenner på akkurat det, når det kommer en bølge eller to av konflikter og lignende trøbbel... Men slik har det vært gjennom alle tider, og likevel har Ordet ditt stått fast. Også i dag kan jeg få lese ditt levende Ord. Også i dag bygger du din kirke. Åh Herre, møt oss igjen med din nåde og kraft! Fornye oss, vi trenger deg!

2020-01-07 19:28 Jer 23

Jeremia fortsetter å profetere Herrens dom i dagens kapittel. Men allerede nå, før dommen har falt, viser Gud sin lengsel 3. Så vil jeg samle resten av sauene mine fra alle de land jeg har drevet dem bort til. Jeg vil føre dem tilbake til deres egne beitemarker, og der skal de øke og bli mange. 4. Da vil jeg sette nye hyrder til å gjete dem, så de ikke lenger skal skjelve av redsel, og ingen av dem skal savnes, lyder ordet fra Herren.Men Ordet gikk lenger enn som så;5 Se, dager skal komme, lyder ordet fra Herren,da jeg lar en rettferdig spirevokse fram i Davids ætt.Han skal være konge og styre med visdomog gjøre rett og rettferd i landet. 6 I hans dager skal Juda bli frelstog Israel bo trygt.Og dette er navnet han skal få:Herren, vår rettferdighet. Det må jo være Jesus, vår frelser Han snakker om her!Det er fantastiske Ord!Men dagens kapittel har også alvor. Jeremia møter sterk motstand pga sine domsord fra Gud. Og mye av grunnen kan være at de ikke ville høre.... de hadde andre de foretrakk å høre på...16. Så sier Herren, Allhærs Gud: Hør ikke på det profetene sier når de spår for dere! De bare narrer dere. Synene de forteller om, stammer fra deres eget sinn og ikke fra Herrens munn. 17. Til dem som forakter Herrens ord, sier de: «Det skal gå dere vel,» og til alle som følger sitt harde hjerte: «Ingen ulykke skal ramme dere.» 18. Hvem har vært med i Herrens råd, så han merket og hørte hans ord? Hvem lyttet til hans ord og adlød det?  Hvem ville jeg valgt å lytte til? Hvem velger jeg å lytte til i dag? Det er faktisk vanskelig! For det er mange ulike røster, meninger og tolkninger!I dagens kapittel ser jeg troverdigheten i Jeremia sine profetier. For han gjør mer enn å hamre løs med sine dommer. Han forteller også om Guds sorg og lengsel, og ikke minst hans utrakte hånd i v. 5-6Åh Herre, måtte vi lytte til de rette Ordene fra Deg!

2020-01-06 06:09 Ord 1

I går leste vi om hvordan Gud ville velsigne Salomo med visdom. Og mens David skrev ned alle sine salmer, skrev Salomo ned mange visdomsord i form av poesi. Diktere var de i alle fall begge to. Fra dagens kapittel leser vi;2 Ordspråkene gir visdom og lærdom,så en skjønner forstandig tale3 og tar imot tukt som gir fremgang,og lærer rettferd, rett og redelighet.4 De gir den uerfarne klokskapog ungdommen kunnskap og omtanke.5 Den vise som hører dem, øker sin lærdom,den forstandige lærer å styre sin tanke,6 så han skjønner ordspråk og billedlig tale,vismenns utsagn og gåter.7 Frykt for Herren er opphav til kunnskap,8 Hør på din fars formaning, min sønn,og glem ikke det du har lært av din mor! 9 For det er en fager krans om ditt hode,et kjede som pryder din hals.I resten av kapitlet beskriver Salomo hvordan det går med den som ikke tar vare på visdommen...David formet sine ord på en annen måte, men noe av det samme har de også. David skrev i sin første salme;1 Salig er den som ikke følgerugudelige menneskers rådog ikke slår inn på synderes veieller sitter sammen med spottere, 2 men har sin glede i Herrens lovog grunner på den dag og natt. 3 Han er lik et tre,plantet ved bekker med rennende vann:det gir sin frukt i rette tid,og løvet visner ikke på det.Alt det han gjør, skal lykkes for ham.Herre, i dag vil jeg be om hjelp til å være mottagelig for visdom du ønsker å lære meg. Jeg ber for dette året, 2020. Det har startet ganske tøft.... (mange nyheter som skaper bekymring)Takk for Ordet, takk for Den Hellige Ånd. Takk for frelsen av nåde. Takk for Din trofasthet. 

2020-01-05 07:45 1.Kong 3

Hva ville du ønsket deg, om du kunne få hva som helst...?Gud kom til Salomo gjennom en drøm;5. I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Han sa: «Si hva du vil jeg skal gi deg!» 8. Her står din tjener midt iblant ditt folk, som du har utvalgt, et folk så stort og tallrikt at det ikke kan telles eller regnes. 9. Så gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket, så stort som det er?» 10. Herren syntes godt om Salomos bønn. Så godt likte Gud svaret, at han også velsignet Salomo med mer. Det var jo også et smart valg - for uten visdom kunne han fort ha mistet alt.Det var likevel én ting som overrasket meg i dagens kapittel.1. Salomo fikk farao, kongen i Egypt, til svigerfar. Han giftet seg med faraos datter og førte henne hjem til Davids-byen.Jeg lurer litt på hva som ligger bak den historien. Det får jeg kanskje svar på senere :-)Herre, i dag vil jeg be for kongefamilien vår som opplever tunge dager med sorg... og sikkert mange bekymringer. Gi dem visdom og styrke til å ta de rette valgene. Velsigne og vern om dem.

2020-01-04 09:41 2.Mos 30

Beskrivelsen av templet og alt som hører til der, fortsetter i dagens kapittel. Tenkt at de i gammel tid, kunne alt dette utenat?! De hadde jo ikke bøker, så muntlig overlevering var eneste alternativ. Og da måtte de lære det utenat, fra generasjon til generasjon.Også i dag vil jeg stoppe litt opp ved noen sikkert underlige vers... men siden tankene begynte å snurre når jeg leste dem, så velger jeg å dele det;11. Herren sa til Moses: 12. Når du holder manntall over israelittene, skal alle som telles, gi Herren løsepenger for sitt liv, så det ikke kommer noen ulykke over dem fordi de telles.I 2.Sam 24 dukket dette temaet opp, og da forstod jeg ikke hvorfor David reagerte så sterkt på at han hadde hatt opptelling av folket. Men versene her gir litt mer lys over det. Det var virkelig alvor for dem. Det forklarer reaksjonen, men ellers er det jo ikke så lett å forstå...vi som gjerne vil ha en forklaring på alt :-)17. Herren sa til Moses: 18. Du skal lage et vaskekar av bronse med understell av bronse. Det skal du sette mellom møteteltet og alteret og ha vann i det. 19. Der skal Aron og hans sønner vaske hendene og føttene. 20. Når de går inn i møteteltet, skal de vaske seg i vannet, for at de ikke skal dø, og likeså når de trer fram til alteret for å gjøre tjeneste og brenne ildoffer for Herren. 21. De skal vaske hendene og føttene; ellers må de dø. Det skal være en evig ordning for dem, for Aron og hans ætt, i slekt etter slekt.Men hovedgrunnen til at jeg stoppet opp ved disse versene, var at jeg tenkte over mine holdninger. Jeg tror ikke jeg er alene om å tenke "Det er vel ikke så nøye?" i ganske mange settinger... I blant kan slike holdninger få alvorlige konsekvenser. Kanskje til og med så alvorlige som her. Jeg kan både miste, og gå glipp av mye ved slike lette holdninger. Er det så nøye da? :-) Jeg smiler litt nå, for det kan i blant bli motsatt også. Så får vi bare ta noen nye steg av gangen da, og reflektere over dagen i dag. Hva burde jeg være litt mer nøye med, og hva kan jeg slippe litt tak i?Herre, jeg legger denne dagen i Dine hender. Hjelp meg å forstå når jeg trenger å endre holdninger - enten for å ta det mer nøye, eller slippe taket og la det være.

2020-01-03 05:19 Mark 6

1. Siden gikk han derfra og kom til sitt hjemsted, og disiplene fulgte ham. 2. Da sabbaten kom, begynte han å lære i synagogen. Alle som hørte ham, var helt overveldet og sa: «Hvor har han dette fra? Hva er det for en visdom han har fått? Og slike mektige gjerninger som han gjør! 3. Er ikke dette tømmermannen, sønn av Maria, bror til Jakob, Joses, Judas og Simon? Og har vi ikke søstrene hans blant oss?» Og de ble forarget og avviste ham.Slik åpner dagens kapittel. Alle var overveldet. De snakket om visdom og mektige gjerninger. De SÅ at det var stort, men det harmonerte ikke med hva de kjente fra før... og det provoserte dem. Vet du hva jeg sitter å tenker på...? Hvilken tro har vi på vår egen kirke, og våre egne folk...?Når noen tar mot til seg og virkelig prøver å satse - hva tenker vi da?Det er så lett å henge fast ved det som har vært...Plutselig begynner jeg å forstå dem. Disse som avviste Jesus.For alle andre var Jesus et friskt pust UTENFRA. En de ikke kjente, en de virkelig trengte. Men på hjemstedet til Jesus, der var han jo bare tømmermannens sønn. Han kunne da umulig...? Hvem trodde han at han var...?De gikk glipp av noe STORT. De forstod ikke hva de avviste...Kapitlet fortsetter med å fortelle om disiplene som fulgte Jesus.12. Så gikk de ut og forkynte for folket at de skulle vende om. 13. De drev ut mange onde ånder, og salvet mange syke med olje og gjorde dem friske.De så og lærte av Jesus. Tenk å ha Jesus som forbilde og læremester, helt fysisk! Kjenner hjertet ber om flere sterke forbilder også i dag. Vi trenger det!Kapitlet fortsetter med historien om Herodes. En trist historie. 20 Herodes hadde respekt for Johannes; han visste at han var en rettsindig og hellig mann, og holdt sin hånd over ham. Når Herodes hørte ham, ble han urolig og rådvill, men likte likevel å høre ham.Herodes går med på å gjøre noe han ikke vil, fordi han ikke vil "tape ansikt"... Så mye betydde hans egen ære, at han lot Johannes bli uskyldig drept.Hva andre måtte tenke og mene - det kan i blant ha stor makt...Kapitlet avslutter med tre helt forskjellige undere. Mektige undere.Jesus metter 5000 mann pluss kvinner og barn ved å velsigne den lille mapakken med 5 små brød og to fisk :-)Han stiller stormen.Han helbreder syke. Tenk hva de SÅ! Åh Jesus, vi skulle så gjerne SETT!!Vi hører og lærer at Du er den samme i dag som da, men vi ser ikke.... Åpne o Herreøynene vårevi vil se Jesusrøre ved HamLær oss å lyttehøre Hans stemmeÅpne o Herreøynene våre!

2020-01-02 07:26 Jer 22

3. Så sier Herren: Gjør rett og rettferd! Fri den som er ranet, fra voldsmannens hånd; undertrykk ikke innflyttere, farløse og enker, og bruk ikke vold mot dem; la det ikke flyte uskyldig blod på dette sted. 4. Så sant dere lever etter dette ord, skal kongene som sitter på Davids trone og kjører med vogner og hester, komme inn gjennom portene til dette hus, både de og deres menn og deres folk. 5. Men vil dere ikke adlyde disse ord, skal huset bli lagt i ruiner; det sverger jeg ved meg selv, lyder ordet fra Herren.Slik åpner dagens kapittel. Det var gode ord å følge, men de ville ikke... eller brydde seg ikke. Nå profeterer Jeremia dom over kong Jojakim;13. Ve ham som bygger sitt hus med urett, sine høysaler med urettferdighet, han som lar sin landsmann trelle uten noen betaling og ikke gir ham den lønn han skal ha. 15. Er det slik du viser deg som konge at du glimrer med sedertre? Din far hadde også mat og drikke, men samtidig gjorde han rett og rettferd, og da gikk det godt for ham. 16. Han sørget for at arme og fattige fikk sin rett – og det gikk ham vel. Er ikke det å ha kjennskap til meg? lyder ordet fra Herren.17. Men du har ikke syn og sans for annet enn egen vinning. Du lar gjerne blodet av uskyldige flyte, du bruker vold og mishandling.Det er vanskelig å forstå at noen kan nyte goder på bekostning av andre. Det er dessverre velkjent... og skjer ofte. Det er mange som lider pga dette.Jeg må innrømme at jeg ikke sjekker bakgrunnen til alt jeg kjøper. Slik sett kan jeg være skyld i å kjøpe ting som som er laget av mennesker som blir utnyttet, så helt uten skyld er jeg ikke.Herre, din lov er god. Du ønsker det beste for oss.Kampen mellom det onde og det gode - den er virkelig tydelig. I dag vil jeg be for alle her i Norge, som blir utnyttet av andre. Med små og store konsekvenser. Aller mest ber jeg for de som kan gjøre noe for å hjelpe de som nå lider pga andre. Herre, velsigne dem, utruste og beskytt dem i det viktige arbeidet de gjør.Hva kan jeg gjøre...? Jeg kan i alle fall støtte med penger til organisasjoner jeg ser kan hjelpe. Jeg kan ikke hjelpe alle - men jeg kan hjelpe noen. Organisasjoner har også folk som kan utnytte... jeg vet. Men alternativet er likevel ikke å la være å gjøre noe. 

2020-01-01 08:32 Salme 41

2 Sæl er den som har omsorg   for de hjelpeløse;   Slik åpner dagens salme. Så absolutt et viktig tema, bra og reflektere over. Men egentlig er det ikke hovedtemaet i denne salmen. på ulykkesdagen frir Herren ham ut. 3 Herren verner ham og holder ham i live,  Du overgir ham ikke til grådige fiender.4 Herren er hans støtte på sykesengen;   du forvandler hans leie når han er syk. David trenger hjelp, og dette er hans måte å forme en bønn på. Kanskje for å minne Gud på at nå er det hans tur... men det kan også være en måte å minne seg selv om at han har all grunn til å stole på Gud. Nå kan åpningen gi inntrykk av at David føler seg fortjent til hjelpen. Men i vers 5 og 11 viser David at han trenger Guds ufortjente nåde.(5) Jeg sier: «Herre, vær meg nådig;      leg meg, for jeg har syndet mot deg!» (11) Herre, vær du meg nådig,          hjelp meg oppDavid avslutter som han ofte gjør, med å ære Gud.14 Lovet være Herren, Israels Gud,fra evighet til evighet! Amen, amen.David hadde sin egen måte å forme bønnene på. Og at Davids bønner hadde efekt, det vet vi. Det får meg til å tenke litt over mine egne bønner. Hvordan former jeg dem? Betyr det noe hvordan jeg gjør det...? Det er i alle fall ingen tvil om at bønn er viktig. Det gjør noe med meg. Det tror jeg på. Jeg fikk lyst til å dele en bloggpost jeg skrev i 2015 "Herre, lær meg å be"Det blir også min bønn i dag, Herre, lær meg å be. OG jeg starter med å be for dette året, 2020!

2019-12-31 07:17 1.Kong 2

Det er ikke bare bare å ta over kongemakten...  Visst er det ære og glans, men det er også avgjørelser og valg som får konsekvenser.Før David dør, overgir han kongemakten til sin sønn Salomo. Og kong Salomos første oppdrag, er og ta oppgjør med Davids motstandere. En av dem var hans bror Adonja... Jeg vil jo si at dagens kapittel forteller om en tøff start på dette kongedømme. Men det forteller også dette;12. Salomo fulgte etter sin far David på tronen, og hans kongedømme ble meget sterkt.Så hadde han også en fantastisk far å slekte på. En som gav ham en god arv; Men vær du sterk, og vis at du er en mann! 3. Gi akt på det som Herren din Gud har bestemt. Gå på hans veier og hold hans forskrifter, bud, lover og påbud, slik de står skrevet i Mose lov. Da skal det lykkes for deg, alt det du gjør og tar deg fore. 4. For Herren vil oppfylle det løftet han gav da han sa om meg: «Dersom dine sønner akter på sin ferd og vandrer i troskap for mitt åsyn, av hele sitt hjerte og hele sin sjel, skal det aldri mangle en mann av din ætt på Israels trone.»    Hvilken arv gir vi våre barn. Hvilken arv fikk mine...? Jeg håper, og ber, om at Ordene som ble sådd i våre barn skal få spire og gro. Velsigne ditt Ord Herre, som er i dem.

2019-12-30 08:21 2.Mos 29

I dagens kapittel beskrives prestevigselen. Det er så ukjent, så annerledes enn hva vi gjør i dag. Nå tror jeg også at det skal være annerledes etter at Jesus døde for oss. Han er jo det fullkomne offer som gjør at vi ikke lenger trenger å ofre - slik prestene gjorde her.Likevel må jeg innrømme at det var noen av ordene som fikk meg til å reflektere litt ekstra i dag.33. De skal spise dette soningsoffer, som bæres fram for dem når de innsettes som prester og vies. Ingen annen må spise av det; for det er hellig. 34. Blir det noe igjen av vigslingskjøttet og av brødet til neste morgen, skal du brenne det opp. Det må ikke spises; for det er hellig.Det fikk meg til å tenke på nattverd. Om Gud var så nøye i sin beskrivelse av alt rundt templet, og hvordan alt skulle være. Hva tenkte Jesus egentlig om nattverden...? Er det viktig hva slags brød som blir brukt? Eller vin? Er det viktig hvordan det behandles? Eller deles?Hva med det som blir til overs? Er det viktig hvordan det behandles? Jeg savner nok litt undervisning om nattverd :-)Matt 26;26 sier;26. Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket, brøt det, gav disiplene og sa: «Ta dette og ét det! Dette er mitt legeme.»Da får jeg i alle fall inntrykk av at det handlet om vanlig brød? Siden de holdt måltid når Jesus tok et brød? Også når Paulus tar opp et problem rundt nattverden (1.Kor 11) får jeg inntrykk av at det er snakk om vanlig brød. 33. Derfor, mine brødre: Når dere kommer sammen for å holde måltid, skal dere vente på hverandre! 34. Hvis noen er sulten, får han spise hjemme...Men det er også en annen side ved dette. Minnemåltidet Jesus hold, var i påsken. Og jødenes tradisjon var å spise usyret brød sammen med påskelammet. For surdeig var et bilde på urenhet, mens usyret brød da ble bildet på renhet. Paulus skriver i 1.Kor 57. Rens ut den gamle surdeigen, så dere kan være en ny deig! Dere er jo som usyret brød. For vårt påskelam er slaktet, Kristus. 8. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig av ondskap og synd, men med renhets og sannhets usyrede brød.Jeg har ingen konklusjon - bare refleksjoner til ettertanke :-)Herre, i dag vil jeg først og fremst takke deg for LIVET vi har fått fordi du var villig til å dø for oss. Det minnes jeg gjerne, både gjennom Ordet ditt, og gjennom minnemåltidet vi feirer i vår kirke. Jeg ber for vår kirke, at vi hele tiden må være lydhøre for hva Du ønsker for oss. Hva du ønsker vi skal gjøre for å bygge din menighet.Velsign hver eneste en som kommer innom vår krike.

2019-12-29 08:04 2.Kor 11

I dagens kapittel er Paulus bekymret for menigheten i Korint.2. For jeg har en brennende omsorg for dere, Guds egen omsorg. Jeg har forlovet dere med Kristus, og bare med ham, for å føre dere til ham som en ren jomfru. 3. Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. 4. For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn den vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot. De har hatt besøk av noen som sier om seg selv at de er som Paulus. Men i følge Paulus er de selvgode skrytepaver... Paulus tar igjen ved å skryte av seg selv, noe han egentlig ikke liker. Det forstår jeg av måten han skriver det på;16. Jeg sier igjen: Ingen må tro at jeg er gått fra forstanden. Og om så var, så hør på meg som om jeg hadde mistet forstanden, så kan også jeg skryte litt. 17. For det jeg sier når jeg finner på å rose meg, sier jeg ikke som en Herrens tjener, men i en slags galskap.Måtte bare ha med disse versene, selv om de betyr lite. For de viser Paulus sin personlighet. Artig å bli kjent med karen også, ikke bare ordene hans, sant?Paulus forteller om at han har mye kunnskap, men han forteller også om hvor mye han har gått igjennom for å bringe kunnskapen videre til bl.a. Korint. Også her blir vi kjent med hvem Paulus er;Jeg har arbeidet mer enn de, vært oftere i fengsel, fått flere slag, og mange ganger har jeg vært i dødsfare. 24. Av jødene har jeg fem ganger fått de trettini slagene. 25. Tre ganger er jeg blitt pisket, én gang steinet, tre ganger har jeg lidd skibbrudd, og jeg drev en gang et helt døgn rundt på havet. 26. Stadig har jeg måttet reise omkring, i fare på elver, blant røvere, blant landsmenn og utlendinger, i fare i byer, i ørken, på havet, blant falske venner. 27. Jeg har arbeidet og slitt, ofte våket, lidd sult og tørst, ofte fastet og har manglet klær i kulden.Nå er det ikke bare Korint som fikk glede av Paulus og det han gjorde. Det har også jeg glede av i dag, 2000 år senere!Herre, takk for Paulus, som ofret så mye for å dele kunnskapen om Deg. Hvilken Jesus blir forkynt hos oss i dag? Lurer på hva Paulus ville sagt om han fikk ordet i vår kirke i dag?Måtte vi være lydhøre for Den Hellige Ånd, når Han vil lede oss og lære oss om JESUS. Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere (Joh 14;26)

2019-12-28 09:19 Jer 21

Jeremia har gjennom flere kapitler ropt ut om Guds dom (v.14 forteller at det er frukten av deres gjerninger) , men folket ville ikke høre.Når de i dagens kapittel opplever at landet trues utenfra, velger de likevel å søke råd hos Gud. Det er jo tross alt der de har sin historie...De sa: 2. «Søk råd hos Herren for oss! For babylonerkongen Nebukadnesar går til krig imot oss! Kanskje Herren vil gjøre et under, som han så ofte har gjort, så fienden drar sin vei.»Svaret de fikk, jeg er ganske sikker på at det må ha overrasket dem. De får velge mellom livets og dødens vei - men ingen av dem var slik de så det for seg. De håpet jo på at Gud skulle jage fienden bort. Også sier Gud at det er fienden som er redningen...?!8. Og til dette folket skal du si: Så sier Herren: Jeg legger nå fram for dere livets vei og dødens vei. 9. Den som blir igjen her i byen, skal dø for sverd, hunger og pest. Men den som går ut og overgir seg til kaldeerne som kringsetter dere, skal berge seg og beholde livet.Det er jo ikke det naturlige å velge? At det tryggeste er å overgi seg til fienden..? Jeg kan jo forstå at det naturlige ville være å trekke seg inn i det velkjente og "trygge"....og gjemme seg der. Men Gud kalte det dødens vei denne gangen.De som valgte å lytte til Guds vei, måtte virkelig stole på Ham. For "livets vei" denne gangen var virkelig en tøff vei. De søkte Herren om råd - men vil de lytte til rådet, når svaret ble dette...?  Herre, du ser hvilken vei som er den beste for meg. Men hvor god er jeg egentlig til å lytte og se hva du viser meg? Takk for at du er en Gud som griper inn når jeg har rota det til... Måtte du gjøre meg lydhør for hva du vil vise meg.Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte, så jeg frykter ditt navn.  (Salme 86;11)

2019-12-27 07:29 Job 42

Job som endelig har fått høre fra Gud, innser (i dagens kapittel) at det er mye han ikke forstår...3 Jeg har talt om ting jeg ikke forstår,om det som er så underfulltat jeg ikke kan skjønne det. 4 Men hør på meg, så vil jeg tale.Jeg vil spørre deg, og du skal gi meg svar.5 Før hadde jeg bare hørt om deg,men nå har jeg sett deg med egne øyne.6 Derfor tar jeg hvert ord tilbakeog viser min anger i støv og aske.Job får likevel både støtte og medfølelse fra Gud, som også viser vennene til Job hvor feil de tok.7. Da Herren hadde talt dette til Job, sa han til Elifas fra Teman: «Jeg er brennende harm på deg og de to vennene dine; for dere har ikke talt rett om meg, slik som min tjener Job. 9. Elifas fra Teman, Bildad fra Sjuah og Sofar fra Na’ama gikk da av sted og gjorde som Herren hadde sagt dem, og Herren hørte Jobs bønn. 10. Da Job hadde bedt for vennene sine, vendte Herren hans lagnad. Han lot ham få dobbelt så mye som han hadde hatt før.Siden velsignet Gud Job rikelig, både med rikdom og familie. Litt artig er det å lese at han fikk 7 sønner og 3 døtre. I en tid da det var sønner som hadde verdi, viser Job størst verdi på sine døtre. Vi får ikke vite noe om sønnene (ikke en gang hva de heter) Døtrene derimot;13. Og han fikk igjen sju sønner og tre døtre. 14. Den ene datteren kalte han Jemima, den andre Kesia og den tredje Keren-Happuk. 15. I hele landet fantes ikke så vakre kvinner som døtrene til Job. Faren gav dem arverett sammen med brødrene.Ingen tvil om at han var stolt av dem :-) Herre, i dag vil jeg be for de som strever i mørket uten å forstå... Jeg ber om at de må få se noen lysglimt som gir dem håp. Håp om at nye lyse dager er en mulighet. Takk Herre, for den store velsignelsen det er å ha familie og venner. Jeg takker for dem! Og ber for dem. Velsigne dem Herre, med håp og lys i det nye året som ligger foran oss.

2019-12-26 10:18 1.Kong 1

Enda en gang skulle David oppleve at en av hans sønner prøvde å lure til seg kongemakten (dagens kapittel) Denne sønnen får vi vite en del om i v.5-6 Han er vakker, selvsikker (for ikke å si høy på pære) og bortskjemt... Så setter han i gang da, Adonja, og får mange med seg. Men han våger ikke å invitere de som står David nærmest, og akkurat det er kanskje en del av Guds plan i å ta vare på David? Profeten Natan legger en plan, og hjelper David til å velge den rette (i stede for han som bare tok seg til rette...) Når Salomo blir salvet til konge, blir Adonja først forlatt av alle (v.49) som til nå hadde fulgt ham. Selvsikkerheten hans forsvant like fort... og han blir redd (v.51)Hva kan jeg lære av dagens historie?Kong Salomo skriver i Ord 3;5 "Stol på Herren av hele ditt hjerte, og sett ikke lit til til ditt vett" Det kan kanskje beskrive forskjellen mellom David (og Salomo) og Adonja.Jeg vil nok legge til at det er kombinasjonen som er best? Som Jesus sa i Matt 6;33 "Søk først Guds rike..." Det ser viktig å bruke vettet Gud har gitt oss, men det aller viktigste er likevel å alltid søke Gud og ha tillit til Ham. Som David gjorde :-)Når jeg søker Gud først, vil han ta vare på mine tanker, som fil.4;7 sier;7. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Jeg legger denne dagen i din hender Herre. Også i dag vil jeg be for familier som strever. Det kan være mange grunner , og Du ser dem alle. Måtte de søke Deg! Og måtte de få den hjelp og styrke de trenger, til å møte det de strever med.

2019-12-25 07:10 2.Mos 28

Den nøye beskrivelsen av templet fortsetter i dagens kapittel. Denne gangen er det prestedraktene som beskrives.9. Du skal ta to karneol-steiner, og på dem skal du gravere inn navnene på Israels sønner, 10. seks navn på den ene steinen, og de andre seks på den andre steinen, etter alderen. 11. Som en risser inn i stein og graverer i et signet, skal du gravere inn Israels-sønnenes navn på disse to steinene. Og du skal sette dem inn i flettverk av gulltråd. 12. Begge steinene skal du sette på efodens skulderbånd. De skal minne om Israels sønner. Når Aron står for Herrens åsyn, skal han bære deres navn på begge sine skuldrer for å minne om dem.29. Når Aron går inn i helligdommen, skal han ved sitt hjerte bære Israels-sønnenes navn på brystduken for domsavgjørelser. Således skal han stadig minne om dem for Herrens åsyn.Denne siste setningen ble en oppmuntring til å be for mine. For en del år siden hadde jeg en bønnetavle på mitt soverom. Her festet jeg bilder eller lapper med navn av dem jeg ba for. Det var mest for å minne meg på å be for dem. Men dagens kapittel fikk meg til å innse at det også er en måte å minne Gud om dem :-DI dag vil jeg be for min familie som stadig vokser. Mor, barn, svigerbarn, barnebarn, bonusbarn - og jeg tar med mine venner også. Herre, velsigne dem denne jula, og det nye året som ligger foran oss.

2019-12-24 06:21 Mark 5

Dagens kapittel åpner med en sterk historie. En mann som har slitt lenge, og livet han lever kan neppe kalles liv....1. Så kom de til den andre siden av sjøen, til Gerasener-landet. 2. Da han steg ut av båten, kom en mann mot ham fra gravhulene. Han var besatt av en uren ånd 3. og holdt til i gravene. Ingen var lenger i stand til å binde ham, ikke engang med lenker. 4. For han var ofte blitt bundet med fotjern og lenker, men lenkene rev han av seg, og fotjernene sprengte han. Ingen klarte å rå med ham. 5. Natt og dag skrek han i gravhulene og i fjellet, og slo seg selv med steiner.Jesus helbreder denne mannen. Her er det bedre å bruke uttrykket "satte fri"!Kapitlet fortsetter å fortelle om hva Jesus kan! En kvinne som har kjempet mot en alvorlig sykdom i 12 år, og brukt hele sin formue på alt som kanskje kunne hjelpe. Men hun var bare blitt verre. Hos Jesus ble hun frisk på et øyeblikk (v.33-34) Og som om det ikke er nok; Jesus vekker også opp den døde datteren til Jairus (siste del av kapitlet)De siste to historiene er flettet sammen, og Jesus gjør mer enn å helbrede her. Han viser dem verdi og omsorg. Jeg har lyst til å dele en bloggpost med dere, hvor jeg forteller mer om akkurat dette. Du finner den her; "Min datter"Herre, det er sterkt å lese dagens kapittel. Hva du kan!!Så sterkt det må ha vært for de som var rundt deg, å se og oppleve dette. Jeg må innrømme at du langt fra er like tydelig her... Jeg er så takknemlig for troen. Virkelig. Ville aldri vært den foruten. Men jeg skulle også ønske du var mer synlig, så troen kunne vokse mer. Det er så mange mennesker som er bundet av lenker de trenger å bli fri i fra. Mange som trenger helbredelser. Hva kan vi gjøre for at troen skal vokse?Søke deg. Det finnes ikke andre svar. Tror jeg. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.(Matt 6;33)Herre, i dag vil jeg be om at troen skal vokse i vår kirke, slik at flere mennesker kan oppleve DIN frelse, frihet og helbredelse.

2019-12-23 07:55 Jer 20

Dagens kapittel er et sterkt kapittel. Jeremia blir, forståelig nok, forfulgt for sitt harde budskap. Han blir satt i gapestokken helt til dagen etter. Og likevel, det første han gjør er å komme med like alvorlige og sterke budskap.Jeremia har fått en helt spesiell styrke sammen med sitt like spesielle budskap;7 Du lokket meg, Herre,og jeg lot meg lokke,du ble for sterk for meg og vant.Jeg er til latter hele dagen,alle spotter meg. 8 Så ofte jeg taler, må jeg skrikeog rope: «Vold og overfall!»For Herrens ord er dagen langblitt til spott og skam for meg.9 Men når jeg tenkte: «Jeg vil glemme hamog ikke lenger tale i hans navn»,da ble det som flammende ild i mitt indre,innestengt i mine ben.Jeg strevde for å holde det tilbake,men jeg greide det ikke. Da er kallet sterkt! Men på tross av sin overnaturlige styrke, møter også Jeremia de menneskelige følelsene... og ønsker han ikke var født. 18. Hvorfor kom jeg ut av mors liv når jeg bare skulle oppleve møye og sorg og ende mine dager i skam?Det er jo forståelig at alt dette ble overveldende for profeten. Beskrivelsen fra v.14 og ut, minner om depresjon, Den kan hvem som helt oppleve. Også den sterke Gudsmannen. Herre, i dag vil jeg be for alle som sliter med depresjoner. Jeg ber om styrke og hjelp for dem. Må du lede dem til den rette hjelpen, og gi dem av din styrke og trøst.

2019-12-22 05:54 Salme 40

Etter å ha fulgt hele Davids historie gjennom Samuelsbøkene, var det sterkt å lese dagens salme. Jeg kjenner virkelig igjen David her, og blir rørt av hans tro og tillit til Gud. Jeg velger å sitere hele salmen i dag. Han ærer Gud og forteller hvordan han i frimodighet har delt sin tro.Siste setning i salmen viser at det hele er en bønn. Det som gjør salmen så god, er at han ikke bare er opptatt av seg selv og sine problemer når han ber til Gud. Han husker også hvem Gud er, og ærer og takker Ham for det. Det er trosstyrkende og hjelper David å fokusere på mer enn det som er vanskelig. Absolutt noe å lære :-)1 Til korlederen. En Davids-salme.2 Jeg ventet og håpet på Herren,han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.3 Han drog meg opp av fordervelsens grav,opp av den dype gjørmen.Han satte mine føtter på fjellog lot meg gå med faste skritt. 4 Han la i min munn en ny sang,en lovsang for vår Gud.Mange skal se det og frykteog sette sin lit til Herren. 5 Salig er den mann som stoler på Herrenog ikke holder seg til de stolte,til dem som faller fra i løgn. 6 Herre, min Gud,mange under har du gjort,og mange tanker har du til vårt beste;ingen kan måle seg med deg.Vil jeg tale og fortelle om dem,er de så mange at de ikke kan telles. 7 Slaktoffer og gave bryr du deg ikke om,– du har åpnet mitt øre;brennoffer og syndoffer krever du ikke. 8 Da sa jeg: «Se, her kommer jeg.I bokrullen er det skrevet om meg. 9 Å gjøre din vilje, Gud, er min lyst,jeg har din lov i mitt hjerte.»10 Jeg forkynte budskapet om frelseni den store forsamling.Jeg lukket ikke mine lepper;Herre, det vet jo du. 11 Din rettferd holdt jeg ikke for meg selv,jeg talte om din troskap og frelse.Din miskunn og sannhet forkynte jegi den store forsamling.12 Herre, du vil ikketa din barmhjertighet fra meg.Din miskunn og din sannhetskal stadig verne meg. 13 For jeg er omgitt av talløse trengsler,mine misgjerninger tar meg igjen,– jeg kan ikke lenger løfte blikket;de er flere enn hårene på mitt hode.Motet har sviktet meg. 14 Vis meg velvilje, Herre, og fri meg ut!Skynd deg å hjelpe meg, Herre! 15 La alle som står meg etter livet,bli til spott og spe!La dem som ønsker å ødelegge meg,trekke seg tilbake med vanære! 16 De som håner meg og roper «ha-ha»,skal stivne av skrekk og skam. 17 Men la alle som søker deg,fryde og glede seg i deg!La dem som elsker din frelse,alltid si: «Stor er Herren!» 18 Jeg er hjelpeløs og fattig,men Herren har omsorg for meg.Du er min hjelper og redningsmann;dryg ikke lenger, min Gud! Herre, takk for din omsorg! Du hjelper meg ikke først og fremst fordi jeg har det vanskelig. Du hjelper meg først og fremst fordi du ER den DU ER. Herre, jeg priser Deg. Også minner jeg deg om min familie. Se til dem Herre, velsigne og bevare dem. Du vår frelser og Gud. Måtte også de få kjenne en ny sang, en lovsang til Deg, som David beskriver i v.4

2019-12-21 09:55 2.Sam 24

1. Enda en gang ble Herren brennende harm på Israel. Han egget David opp imot dem og sa til ham: «Gå og hold folketelling i Israel og Juda!»Slik åpner dagens kapittel. Men da folketellingen var over, sier David;10. Men etter at David hadde telt folket, kjente han at det stakk ham i hjertet, og han sa til Herren: «Jeg har gjort en stor synd. Men ta nå bort din tjeners skyld, Herre, for jeg har båret meg meget uforstandig at.»Det var når David senere må velge mellom tre onder.... som straff og konsekvens, at jeg ikke klarte å forstå. Var det så galt å telle? Men så så jeg 1.vers på nytt. Gud var sint på Israel. Kapitlet forklarer ikke så mye mer om det. En ting er i alle fall klart. David tar på seg ansvaret.25. Der bygde han et alter for Herren og bar fram brennoffer og måltidsoffer. Da hørte Herren bønnene som steg opp fra landet, og Israel ble befridd for pestenDavid var en konge for folket - ingen tvil om det. Han tenkte ikke bare på seg selv. Og hans tillit til Gud var alltid der, uansett hva han måtte møte. Seier eller motgang. Velsignelse eller prøvelse. Når David stod der og måtte velge mellom tre onder (v.11-13) sier David;14. David sa til Gad: «Jeg er i stor nød. La oss da helst falle i Herrens hånd, for hans barmhjertighet er stor. Men i menneskehånd vil jeg ikke falle.»Og han valgte utvilsom rett.16. Men da engelen rakte hånden ut mot Jerusalem for å ødelegge byen, endret Herren sin plan og stanset ulykken. Han sa til engelen som herjet blant folket: «Det er nok! Ta nå hånden tilbake!»Herre, takk at du er trofast gjennom alt. Og det er ikke alltid lett å forstå det som skjer. Men gjennom alle ting kan jeg ha tillit til Deg. Det må jeg si er min erfaring også! (Refleksjoner fra 2016 her)

2019-12-20 06:43 2.Mos 27

I dagens kapittel fortsetter Gud å beskrive hvordan templet skal se ut. Denne gangen er det brennofferalteret, forgården og olje til lampene som beskrives. Sist jeg skrev ble jeg forundret over hvor detaljert Gud var. Ingen tvil om at Gud elsker å skape vakre ting. Og at han fryder seg over de som gjør gjør det :-DI dag tenkte jeg på hvor mye arbeid som ble lagt ned i dette templet. Jeg tror også folket må ha vært glad.Vår kirke kan nok ikke helt måle seg med dette templet. Men om jeg skal ta fram noe jeg fryder meg over, så må det være våre fargerike vinduer. Om til jul er det flere som gjør en ekstra innsats for å pynte. Og det er såå vakkert. Mange stjerner som henger ned fra taket, og over dåpsbassenget har de bygget en vakker stall. Det hadde ikke blitt til, uten kunstneriske ildsjeler :-DHerre, i dag vil jeg takke deg for alle som har slike gaver, og som bruker dem til din ære. Velsigne dem rikelig tilbake! Jeg ber for dagen i dag, og for denne julen som nå nærmer seg med stormskritt. Velger å dele et bilde fra barnehagen som denne dagen besøker stallen i kirken vår. (ansiktene ser skjult av hensyn til dem. Du får likevel litt inntrykk av hvor herlige de er, ikke sant? GOD JUL)

2019-12-18 05:31 2.Kor 10

I dag gikk klokka litt fort, så jeg velger å dele bloggposten jeg skrev om dette kapitlet, i forrige runde :-D samtidig som jeg ber for alle troende som opplever kritikk og konflikter i dag. Jeg må innrømme at det går inn på meg når jeg opplever konflikter - uansett hvor det måtte komme. Men når det oppstår i menigheten er det ekstra sårt. Kanskje fordi jeg tenker at akkurat der - Kristi legeme - burde det råde kjærlighet og fred.Men jeg glemmer at det er selve malen. Det vi skal strekke oss etter og lengte etter. Vi er bare mennesker som snubler og feiler underveis. Ikke er det selve konflikten som er det farligste heller, men hvordan jeg responderer på den. Hva jeg velger å tenke eller gjøre når den oppstår.Det er, må jeg innrømme, en trøst og se at konfliktene også var der helt i starten. Allerede mellom disiplene mens Jesus var her, og i den første menighet etter oppstandelsen.Vi merker det også her, i 2.Kor 10 hvor Paulus må forsvare seg nettopp i en konflikt. Det beste er at Paulus også kommer med et godt råd til hvordan vi kan møte den; 4 For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger  5 og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.  Å ta hver tanke til fange under lydighet mot Kristus - ja det er en refleksjon vi kan bruke i mange sammenhenger. Er mine tanker og handlinger i tråd med hva Jesus sier? Hva ville Jesus gjort...?I møte med andre, i egne valg, i tanker om meg selv, i tanker om menigheten osv  Av og til må jeg rett og slett kjempe for å rive ned gamle tanke/og handlingsmønstre som ikke er bra. Å være lydig er faktisk positivt! Så sant jeg er lydig mot den som elsker meg og vil det beste for meg :)

2019-12-17 07:34 Jer 19

Dagens kapittel forteller noe som gjør vondt å lese. Den forteller mest om oss mennesker... egentlig. Men også mye om Gud. Han forkynner dom igjen i dagens kapittel. Ikke fordi Han vil, men i håp om endringer fra det som holder på å ødelegge dem. Helt fantastisk egentlig, at Gud aldri, aldri ga opp. Jo, det kan kanskje høres slik ut når vi leser dommen, men så kjenner vi historien til Guds hjerte som til slutt ga seg selv. Tenk at han elsker oss mennesker så høyt. Det er så ufortjent. Men så er vi også hans skaperverk, hans barn. Pappahjertet blør når barna roter seg helt bort...Og det hadde de virkelig gjort denne gangen. Den nye guden de fulgte hadde til og med umenneskelige krav. Ikke lett å forstå hvordan man kan bli så blindet og påvirket? Det skjer i dag også. Dessverre. Dagens kapittel forteller;3. Du skal si: Hør Herrens ord, dere konger i Juda og innbyggere i Jerusalem! Så sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud: Nå vil jeg føre ulykke over dette stedet, så det ringer for ørene på alle som hører om det, 4. fordi de forlot meg og vanæret dette stedet. Der tente de offerild for andre guder, som verken de eller deres fedre hadde kjent. Og Judas konger fylte dette stedet med blod av uskyldige. 5. De bygde offerhauger for Ba’al og brente sine sønner i ilden som brennoffer for Ba’al. Det har jeg ikke pålagt eller sagt dem; det har aldri vært i mine tanker.Jeremia fortsetter å profetere hvordan ulykken skal ramme, og det er vanvittig tøffe ord. I dag ville han utvilsomt bli kalt en "svovelpredikant"... Stakkars, modige Jeremia. Men enda mer stakkars folk.15. «Så sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud: Nå sender jeg over denne byen og alle byene som hører den til, all den ulykke jeg har truet med. For de har vært stivnakker som ikke har hørt på mine ord.»Herre, i dag vil jeg be for alle kristne i vårt land. Bevar våre tanker og sinn!! Så vi går den rette vei. Paulus skriver ganske alvorlig i Kol 31. Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. 2. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. 3. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. 4. Men når Kristus, vårt liv, åpenbarer seg, da skal også dere åpenbares i herlighet sammen med ham. 5. Så la da det jordiske i dere dø: hor, urenhet, lidenskaper, ondt begjær og pengejag, som ikke er annet enn avgudsdyrkelse. 6. Det er slikt som gjør at Guds vrede rammer de ulydige. 7. Til dem hørte også dere den gang dere levde i disse syndene. 8. Men nå må dere legge av alt slikt: sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk. 9. Og lyv ikke for hverandre! For dere har lagt av det gamle menneske og dets gjerninger 10. og kledd dere i det nye menneske, det som stadig fornyes etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. 11. Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, utlending, skyter, slave eller fri; her er Kristus alt og i alle. 12. Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt, 13. så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. 14. Og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som er det bånd som binder sammen og fullender. 15. La Kristi fred råde i hjertene, for til det ble dere kalt da dere ble ett legeme. Og vær takknemlige! 16. La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre, med salmer, hymner og åndelige sanger; syng for Gud av et takknemlig hjerte.Ble det mange bud og regler nå...? Kanskje, men det handler ikke først og fremst om å streve for å oppnå noe selv. Frelsen er uansett av NÅDE og ikke av oss selv (Ef.2;8) Men det er viktige vers fordi det handler om bevisste valg. Det gjorde det på Jeremias tid, og det gjør det også i dag. Gud vil mer enn å frelse oss. Han vil gi oss et bedre liv sammen med Ham. Ble det vanskelig...? Da vil jeg også ta med versene fra Filipperne 46. Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! 7. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus

2019-12-16 05:57 Job 41

Gud fortsetter å svare Job i dagens kapittel. Han viser til det store og sterke i Hans skaperverk. 3. Jeg vil ikke tie om krokodillens lemmer, hvor sterke de er og hvor fint de er bygd. 4. Hvem kan få hull på dens ytre ham eller trenge igjennom dens dobbelte panser? 5. Hvem tør åpne gapet på den?Nesten hele kapitlet er viet denne beskrivelsen, som i noen vers er så sterke at det kan minne mer om en drage... :-D9. Når den nyser, blinker et lys, dens øyne stråler som morgenrøden. 10. Flammende ild farer ut av dens gap, det spruter gnister ut av det. 11. Fra dens nesebor stiger røk som fra en opphetet, kokende gryte. 12. Pusten fra den setter kull i brann, en flamme står ut av dens gap.Men ett vers skiller seg ut i dag;2. – Hvem har gitt meg noe først så jeg skulle gi ham igjen? Alt under himmelen tilhører meg. Når jeg leste dette, tenkte jeg på det Johannes skriver 1.Joh 4;19Vi elsker fordi Han elsket oss førstDet er virkelig sant at alt starter med Gud. Uten Ham hadde vi ikke vært til. Han skapte oss først. Han frelste oss når vi var fortapt. Fikk lyst til å si som Paulus i 2.Kor 19Gud være takk for sin usigelige gave!

2019-12-15 09:56 2.Sam 23

Det var ste sterkt å lese Davids siste ord i dagens kapittel, For nå har vi fulgt hans historie gjennom flere kapitler og vet at det virkelig har vært tøffe tak mellom alle seirene. Men så har vi også sett at David aldri har mistet sin tro. Tvert imot. Og det forteller han også frimodig om her;1. Dette er Davids siste ord. Så sier David, Isais sønn, så sier mannen som høyt er satt, han som er salvet av Jakobs Gud, helten i Israels sanger: 2. Gjennom meg taler Herrens Ånd, hans ord er på min tunge. 3. Israels Gud har talt, til meg har Israels Klippe sagt: «Den som styrer folket med rettferd, den som rår med gudsfrykt, 4. er lik morgenlyset når solen går opp, en morgen med skyfri himmel; det lar gresset gro fram av jorden etter at regnet er kommet.» 5. Slik har mitt hus det med Gud. Med meg har han sluttet en evig pakt, fullgyldig inngått og nøye overholdt.Ja, alt som tjener til min frelse, alt jeg ønsker, lar han spire fram. Han har mer enn tro, sant? Virkelig tillit har han, til det å være Guds salvede (v.1)Resten av kapitlet beskriver 30 av Davids krigere. Spennende å lese, for den forteller også hvorfor flere av dem ble beskrevet som helter. Kjenner jeg igjen blir minnet om bønnen til Paulus i Ef.1 Da kan jeg få samme trygge tillit som David hadde.17. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. 18. Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, 19. og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke 20. reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21. over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. 22. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, 23. som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.

2019-12-14 09:22 2.Mos 26

1. Helligdommen skal du lage av ti teltduker. De skal være av fint, tvunnet lingarn og fiolett, purpurrød og karmosinrød ull. I dukene skal du veve inn kjeruber i kunstvevning. 2. Hver duk skal være tjueåtte alen lang og fire alen bred. Alle dukene skal ha samme mål. Beskrivelsen av hvordan templet skal lages er nøye og detaljert beskrevet i dagens kapittel. Og det er Gud som engasjerer seg og beskriver hvordan det skal være.30. Så skal du reise helligdommen på rett måte, slik som det ble vist deg på fjellet.Først overrasket det meg faktisk. Men så ble jeg minnet om at Gud selv er jo skaperen av alt liv. Og hvor mange detaljer er det ikke der...?!I dag ser jeg for meg hvordan Gud fryder seg over de som skaper noe. Han vet hvilken glede det ligger i det. I dag fikk jeg lyst til å be for alle kunstnere igjen. Og andre som er med på å skape nye ting. Det å kjenne glede i det å skape, er en gave.I morgen er det julekonsert. Takket være folk som liker å forme til og lage det :-D Herre, velsigne dem rikelig tilbake. Og ikke minst; velsigne alle de som kommer for å nyte konserten.

2019-12-13 06:59 Mark 4

Da jeg leste dagens kapittel valgte jeg først å sitere nesten hele kapitlet. Det var vanskelig å velge, for Jesus har en sterk preken gjennom hele teksten. Den ene lignelsen etter den andre. Les gjerne hele kapitlet!Han starter med å undervise om såmannen. Såkornet som falt på ulike grunner. Og han forklarer for disiplene at dette var et bilde på Guds Ord som blir sådd i menneskenes ulike hjerter. Flere ganger mens han underviser sier han "Den som har ører, hør!" En oppfordring til å være oppmerksom. Han snakker om å la lyset skinne (v.21) og sammenligner Guds rike med korn som blir lagt i jorda, og uten at vi gjør noe mer, eller ser hva som skjer, så vokser det opp til å bli moden høst. (v.26) Til slutt sammenligner Han Guds rike med et sennepsfrø som først er veldig lite, men som vokser til noe stort. (v.30)Helt til slutt opplever disiplene (som er ombord i en båt midt i en storm) at Jesus stiller stormen. Ja, han stillet sikkert også den stormen av frykt de da hadde i sine hjerter :-) (fra v.37)Jesus, takk for alle Ord du underviste. Takk for undere du gjør i våre hjerter! Paulus ba om at vi måtte få lys til hjertes øye (Ef.1;18) Jeg ber om at du også må åpne våre hjertes ører... så vi hører hva Ånden sier til oss.Hva vil du si meg i dag?

2019-12-12 07:30 Jer 18

Etter å ha lest flere dommer fra Jeremia, kom dagens kapittel som en gave. Velkjente vers egentlig, men jeg var ikke helt forberedt på at de kom akkurat her, etter som mange kapitler med dom. Så godt det må ha vært for Jeremia selv også, å høre dette Ordet fra Gud?1. Dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren: 2. «Stå opp og gå ned til pottemakerens hus! Der skal jeg la deg få høre mine ord.» 3. Så gikk jeg ned til pottemakeren, som arbeidet ved dreieskiven. 4. Når det karet han holdt på med, ble mislykket – slikt hender med leiren i pottemakerens hånd – så gjorde han det om igjen og laget et annet kar, slik som han ville ha det. 5. Da kom Herrens ord til meg, og det lød så: 6. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels ætt, likesom denne pottemakeren gjør med leiren? lyder ordet fra Herren. Som leiren i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels ætt. Vi har lært å bli glad i disse Ordene som ofte blir forkynt med håp. Husker spesielt en gang jeg grep disse ordene med håp og skrev en bloggpost om det som jeg gjerne deler her "I pottemakerens hånd"Men Israel var i en helt annen stemning... og ikke mottagelig for Ordene Jeremia kom med. De ville ikke høre på Jeremia, eller tro på det han kom med. Vend da alle om fra deres onde ferd og la deres atferd og gjerninger forbedres! 12. Men de svarer: «Det er nytteløst. Vi vil følge våre egne tanker, enhver av oss vil gjøre etter sitt onde og harde hjerte.»18. De sa: «Kom, la oss tenke ut onde planer mot Jeremia. For det mangler ikke rettledning hos presten, råd hos den vise eller ord hos profeten. Kom, la oss felle ham med hans egne ord og ikke høre på noe av det han sier!»Er det ikke rart hvordan de samme ordene kan treffe så forskjellig? Jesus hadde virkelig rett når han snakket om såmannen. Det var ikke frøene det var noe galt med, men grunnlaget (eller hjertet) det falt på. Jeg har også mine ting. Noe er jeg veldig mottagelig for, mens andre ting... Da er det godt å tenke på Jesus som den gode gartneren som arbeider med meg og gjør meg mottagelig for det jeg trenger å være mottagelig for. Det er i alle fall min bønn og mitt håp.

2019-12-11 05:36 Job 40

Gud fortsetter å svare Job i dagens kapittel, og om jeg skal være helt ærlig, så er jeg litt ... overrasket over svaret;1. Da svarte Herren Job ut av stormen: 2. Spenn beltet om livet som en mann! Jeg vil spørre deg, og du skal svare. 3. Vil du dra min rettferd i tvil, legge skylden på meg, så du får rett? 4. Har du så sterk en arm som Gud, runger din røst som hans? 5. Så pryd deg i høyhet og storhet, kle deg i heder og herlighet! 6. La bare din vrede rase, slå alle hovmodige ned med ditt blikk!Jeg er overrasket, helt sikkert fordi jeg ikke ser hele bildet slik Gud gjør... Men hele boken åpner med at Gud roser Job for den flotte mann han er. Det finnes visst ingen som han. Og hele veien gjennom Jobs lidelse, har jeg følt at han virkelig har kjempet for sin rett, og at han ble urettferdig behandlet av vennene i alle fall. Ja, av Gud også tenker jeg... siden dette ikke var nødvendig. Også svarer Gud som han gjør her. Men Gud gjør mer enn å svare Job. Han forteller også hvem Han selv er. En sterk og mektig Gud. Skaperen av også de sterkeste og flotteste dyrene10. Se flodhesten! Jeg har skapt både den og deg. Den eter gress som en okse. 11. Se for en kraft den har i sine hofter og for en styrke i bukmusklene! 12. Den strekker ut halen, stiv som en seder, og lårenes sener er flettet fast. 13. Knokler har den som kobberrør og benbygning som stenger av jern. 14. Den er det fremste Gud har skapt, skaperen gav den så skarpt et sverd. 15. Fjellene bringer den sine gaver, alle slags villdyr som leker der. 16. Den hviler under lotusplanter, i ly av siv og sump. 17. Lotusen gir tak og skygge, og piletrærne ved elven står som et vern omkring den. 18. Den flykter ikke om strømmen går strid; om Jordan velter imot dens gap, er den trygg. 19. Hvem tør gripe den i øynene og dra en snor gjennom snuten på den? 20. Kan du dra krokodillen opp med en krok og holde dens tunge nede med snøret? 21. Kan du sette et sivrep i nesen på den og stikke en krok gjennom kjevene? 22. Vil den da be deg ydmykt om nåde eller tale blidt til deg? 23. Tror du den gjør en avtale med deg så du kan ta den til trell for alltid?27. Prøv bare å legge hånd på den! Det ble en kamp du kom til å huske; den ville du ikke ha om igjen. 28. Da ble du skuffet i ditt håp, du lå der bare ved synet av den!Jeg lurer litt på hva Gud egentlig prøver å fortelle Job?Jeg tror så absolutt at Gud ser hele Jobs hjerte, og vet at han lider. Han vet også at vennene hans tok feil av ham. Men det er også noe Gud vil gjøre Job oppmerksom på. Kanskje at han ikke har rett i alt han heller...? Eller at han ikke har alle svarene..? Det vil jeg prøve å reflektere litt over i dag. En ting er sikkert. Jeg har i alle fall ikke alle svar, eller stor kunnskap om hvem Gud er. Takk at du lærer meg Herre, mer og mer. 

2019-12-10 05:56 2.Sam 22

Vi har fulgt Davids historie gjennom Samuels bok, og dette kapitlet er viet en av hans mange salmer. Kunne jo ikke skrive en hel bok om David uten å ta med det :-D Han har jo skrevet mange. Jeg ser for meg at dette med sang og musikk var en stor del av Davids liv. Ja, sangen var en viktig del av bønnelivet hans - slik det å skrive er det for meg :-DSalmen han synger i dagens kapittel er også gjengitt i salme 18. En virkelig sterk salme som har betydd mye for meg. For mange år siden (faktisk 30 år :-) opplevde jeg en krise i livet og kjente meg ganske langt nede. Jeg kjempet med noe jeg følte tok helt overtaket på meg... Da gjorde jeg noe som egentlig er litt sprøtt. Jeg tok bibelen og bare åpnet den på et for meg helt tilfeldig sted, og hånden min havnet på akkurat disse versene. Det var som om Gud virkelig så at jeg trengte akkurat dette 17. Han rakte hånden ut fra det høye og grep meg, drog meg opp av det dype vann. 18. Han berget meg fra min mektige fiende, fra motstandere som var for sterke for meg. 19. De gikk imot meg på ulykkesdagen, men Herren var en støtte for meg. 20. Han førte meg ut i åpent land og fridde meg ut, for han har meg kjær.Det ble virkelig forløsende vers for meg. Han så at problemet var for sterkt for meg, og Han ble min redning. Om som om det ikke var nok; Han gjorde det fordi Han har meg kjær :-)Denne spennende salmen har mer å gi! David åpner med å lovsynge sin Gud med takk;Herren er mitt berg og min borg, min befrier, 3. min Gud, mitt fjell som jeg tar min tilflukt til. Han er mitt skjold, mitt frelseshorn og mitt vern, min tilflukt, min hjelper som frir meg fra vold. 4. Jeg kaller på Herren, han som lovsynges, og jeg blir frelst fra mine fiender.Nydelig, nesten så jeg hører ham synge :-D7. Da kalte jeg på Herren i min nød og ropte til min Gud. Han hørte min røst fra sitt tempel, til hans øre nådde mitt rop. 8. Da skalv og skaket jorden, himmelens grunnvoller ristet, de skalv fordi han var harm.Harmen beskrives som lyn og torden, men denne gangen er det faktisk spennende å lese om Guds harme - for Han tordner mot Davids fiender. Han kjemper sammen med David og redder ham. Fordi Han har ham kjær :-D14. Herren tordnet fra himmelen, Den Høyeste lot røsten lyde. 15. Han skjøt sine piler og spredte mine fiender, han sendte lyn og skapte forvirring.Les gjerne hele denne fantastiske beskrivelsen. Etter dette kommer de vakre versene jeg åpnet med.David avslutter lovsangen med å ære Gud;47. Herren lever! Min klippe være lovet! Opphøyet være den sterke Gud, min frelser. 48. Det er Gud som lar meg få hevn, han legger folkeslag under meg. 49. Han frir meg fra mine fiender, ja, løfter meg høyt over motstanderne og berger meg fra voldsmenn. 50. Derfor lover jeg deg blant folkene, Herre, og priser ditt navn med sang. 51. Han gir sin konge store seirer, han viser troskap mot sin salvede, mot David og hans ætt til evig tid.Herren lever! Min klippe være lovet! Opphøyet være den sterke Gud, min frelser! Det blir også min lovsang i dag.

2019-12-09 06:33 2.Mos 25

Herren talte til Moses og sa:  2 Si til israelittene at de skal komme med gaver til meg. Av hver den som kjenner trang til det, skal dere ta imot en gave til meg.  3 Dette er gavene som dere skal ta imot av dem: gull, sølv og bronse,  4 fiolett, purpurrød og karmosinrød ull, fint lingarn og geiteragg,  5 rødfargede værskinn, delfinskinn og akasietre,  6 olje til lysestaken, balsam til salvingsoljen og til den velluktende røkelsen,  7 karneol og andre edelstener til å sette på efoden og brystduken.  8 La dem så reise en helligdom for meg, og jeg vil bo midt iblant dem.  9 Denne boligen og alt det som hører til i den, skal dere lage nøyaktig etter det forbildet jeg vil vise deg.Vakker skulle den være, helligdommen for Gud. Veldig nøye beskrevet. Egentlig er det jo ingen overraskelse at Gud elsker det vakre, Han som er skaperen av alt. Hele kapitlet forteller om hvordan denne helligdommen skal lages. En spennende tanke er at Gud ønsker å gjøre oss vakre. Hellige og rene som Ef.1 forteller om;  4 I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt,        så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt.     5 I kjærlighet har han,        av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til        å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus,     6 til pris og ære for hans herlighet        og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn. Jeg kjenner jeg takknemlig, men jeg kjenner også på alvoret. Hvilket tempel er jeg for Ham? Han har gitt meg ALT. Hva kan jeg gi tilbake?Herre, her er jeg... et verk av Deg :-D Hjelp meg å forvalte denne gaven enda bedre. Jeg ber for dagen i dag.      

2019-12-08 09:28 2.Kor 9

Dagens kapittel er rett og slett en kollektpreken :-)  Paulus åpner med rosende ord;Egentlig er det vel ikke nødvendig at jeg skriver til dere om tjenesten for de hellige,  2 for jeg vet at dere er villige. Her i Makedonia roser jeg dere og sier at dere i Akaia har stått klar siden i fjor. Og den iver dere har vist, er blitt en spore for mange. Men til tross for den frimodige åpningen, aner jeg at han også er litt bekymret. Tenkt om de har stoppet opp med det gode forsettet...? Så han sender noen for å sjekke opp ståa (v.4-5)Så kommer den virkelig flotte kollektpreknen. 6 Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse.  7 Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver.  8 Og Gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger, ja, har overflod til all god gjerning.  9 For det står skrevet:        Han strødde ut og gav til de fattige,        hans rettferd skal alltid vare.    10 Han som gir «såkorn til den som skal så, og brød til å spise», han skal også gi dere såkorn og la det bære rikt, og grøden av deres rettferdighet skal han gjøre stor. 11 Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud, når vi overbringer gaven. 12 For denne tjenesten, som også er en gudstjeneste, er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød; den skal også vise sin overflod i at mange takker Gud.Alt jeg har og eier er en velsignelse fra Gud. Egentlig er det ikke mitt.Kanskje det er vanskelig å henge med på tanken? Jeg har tross alt arbeidet for pengene jeg har fått, og som jeg har brukt til å kjøpe alt jeg eier og har. Jeg vet ikke hvordan din opplevelse har vært, men jeg har flere ganger opplevd at Gud har lagt ting til rette nettopp for at jeg skal kunne tjene de pengene jeg trenger. Jeg ser virkelig Gud i dette. Nå tenker jeg sjeldent på at det jeg har ikke er mitt. Det innrømmer jeg. Men når jeg leser denne tekstens er det ikke vanskelig å se at det er Gud som har gitt meg muligheten og velsignelsen. Så, hvor raus er jeg tilbake? Det er hva Paulus snakker om her. Jeg likte også bildet om at det å være en glad giver, også er en gudstjeneste. Og da tenker jeg ikke bare på kollekten i kirken. Jeg tenker på det å være raus som menneske. Av og til er jeg det, andre ganger ikke. Tror jeg trengte teksten i dag jeg... I dag vil jeg takke deg Gud, for alt du har gjort for meg, og gitt meg. Måtte jeg i enda større grad være med å dele. Den største gaven vi har fått, er vi i ferd med å feire. JESUS kom til oss og ble verdens frelser. Min frelser. 15. Gud være takk for sin usigelige gave!

2019-12-07 08:02 Jer 17

Jeg finner flere kjente ord i dagens kapittel, men først starter Jeremia med å profetere dom...Judas synd er skrevet opp        med en griffel av jern        og risset inn med diamantstift        på deres hjerters tavle        og på alterhornene.     2 Deres sønner skal minnes        altrene og Asjera-pælene        som de hadde under hvert frodig tre        og på haugene som rager opp,     3 på bergtopper ute i marken.        Din rikdom og alle dine skatter        overgir jeg til plyndring,        likeså dine offerhauger        til straff for synden i hele ditt land.     4 Da må du av deg selv gi avkall på        den arv som jeg har gitt deg.        Jeg lar deg trelle for dine fiender        i et land du ikke kjenner.To ting jeg reflekterer over i denne teksten, er sønnene (v.2) som fikk denne arven... i stede for hva fedrene faktisk kunne ha gitt dem.Hvilken arv gir vi våre barn? Her ser vi at de valgte å gå bort fra Gud og dyrke andre guder, noe som fikk konsekvenser. Våre valg får også konsekvenser. Det ser vi både på det åndelige område og i verden ellers. Miljøkatastrofer og kriger... Det andre jeg la merke til, var v.4 "Da må du av deg selv gi avkall på den arv som jeg har gitt deg" Det er en person som virkelig ser hva han "valgte" å gå glipp av.... nemlig dette her; 7 Velsignet er den mann som stoler på Herren        og setter sin lit til ham.     8 Han er lik et tre        som er plantet ved vann        og strekker røttene mot bekken.        Det frykter ikke når heten kommer,        men står der med løvet grønt.        Det sturer ikke i tørketider        og holder ikke opp med å bære frukt.Måtte jeg alltid ta vare på denne arven!Profeten avslutter med bønn. Han har det ikke lett han heller, der han står midt i den tiden han profeterer om... Klart han møter motstand med slike ord. Og kjenner uro for det som kommer. Men han setter lit til sin Gud.14 Leg meg, Herre, så blir jeg legt,        frels meg du, så blir jeg frelst.        For du er min lovsang.I resten av kapitlet beskriver Jeremia sin situasjon i form av en bønn til Gud. En modig mann som stod fram med det Gud hadde kalt ham til, koste hva det koste ville. Er det noe jeg ikke er, så er det modig... Herre, i dag vil jeg be om akkurat det. Mot! Gjør meg modig når jeg trenger å være det! 

2019-12-06 04:51 Salme 39

Det har vært spennende å følge David i Samuels bok den siste tiden. Det har virkelig vært opp og nedturer for denne fantastiske kongen. Så mange tøffe tak, mange seire, men også mye sorg. Hva han møtte, denne kongen! Så når jeg leser dagens salme, vet jeg en del av hva som kan ligge bak... 3 Så ble jeg målløs og stille,        jeg var taus og hadde det ikke godt.        Min smerte var så bitter,     4 jeg ble het om hjertet;        jeg stønnet, og det brant som ild.        Da tok jeg til orde og sa:     5 «Lær meg, Herre, å kjenne min utgang,        mine tilmålte dager, hvor få de er,        så jeg kan skjønne hvor forgjengelig jeg er.»     6 Se, dagene du har gitt meg, er få,        min levetid er ingenting i dine øyne.        Ja, alle mennesker er som et pust,                                                      Sela 13 Hør min bønn, Herre, lytt til mitt rop,        og vær ikke taus når jeg gråter!Men gode, herlige kong David lærte oss i alle fall én ting; Uansett hva dagen måtte bringe, søkte han sin Gud. Både i glade seiersdager, i dager med undring, på vanskelige dager og i dager med sorg. Og Gud hørte David, og ledet ham. Det kan også vi gjøre, og det er jeg så takknemlig for. Herre, takk at jeg kan legge denne dagen i dine hender. Du ser hvor travle de gjerne er i desember... fulle av både glede, stress og bekymringer. Jeg legger hele desember i dine hender og ber for alle mine, familie og venner. Jeg ber for vår kirke; åh må du velsigne denne måneden, og hjelpe og veilede oss inn i 2020. Amen  8 Og nå, hva skal jeg vente på, Herre?        Mitt håp står bare til deg.

2019-12-05 07:56 2.Sam 21

Summen av bibelen er virkelig en skatt. Jeg elsker Ordet!Men... det er også en del historier som gjør vondt å lese. Ja, som også sjokkerer. Ord jeg ikke forstår. Dagens kapittel er ett av dem. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal kommentere det egentlig. Samtidig er det viktig for meg å ta med HELE bibelen for å bli kjent med den. Dagens historie forteller følgende;I Davids regjeringstid var det en gang hungersnød i tre samfulle år. Da vendte David seg til Herren og bad ham om råd. Herren svarte: «Det hviler blodskyld på Saul og hans ætt fordi han drepte folk i Gibeon.»Israelittene hadde sluttet pakt med dem, men Saul hadde i sin iver for israelittene og judeerne prøvd å drepe dem. Dette er ille nok... men kravet fra Gibeon?!  Det var da jeg gispet sjokkert. 7 uskyldige menn (eneste skyld de hadde, var å være i slekt med Saul...) fikk en grusom død. Historien avsluttes med dette; 14 De gravla bena av Saul og hans sønn Jonatan i Sela i Benjamin, i graven til Kisj, Sauls far. Alt ble gjort slik kongen hadde befalt. Etter dette hørte Gud bønnene som steg opp fra landet. Det gjorde vondt å lese fordi jeg først tenkte at Gud da godkjente hva de hadde gjort mot disse mennene. Men var det egentlig DET dette handlet om...? Det var jo ikke Gud som hadde sagt hva de skulle gjøre. Det var landet Gibeon som hadde bestemt kravet. Saul hadde brutt en pakt (fart ille med folk fra Gibeon som hadde blitt lovet fred) og dette ble den forferdelige konsekvensen. Resten av kapitlet forteller om kamper med filisterne. Kanskje det er en dårlig refleksjon... men jeg sitter å tenker på at David søkte Gud om råd, og rådet fikk så vonde konsekvenser. Men til slutt fikk det også en viktig betydning for framtiden "Etter dette hørte Gud bønnene som steg opp fra landet"Av og til kan Guds råd være tøffe og følge. Kanskje til og med være vondt... Er det noe jeg må rydde opp i? Noe jeg trenger å endre? Viktige valg å ta før jeg kan komme videre?Jeg ber ofte bønnen til Paulus "Måtte Han gi deres hjertes øye lys så dere ser" (Ef.1;18) Der handler det om hva vi har i Gud. Fantastiske løfter! Men jeg trenger også dette lyset for å se hva Gud vil jeg skal endre på. Høres det alvorlig ut? Joda, det er det. MEN det hele er en prosess som foregår mens jeg hviler i Guds nåde. DET tror jeg på! For jeg er frelst av nåde, det er ikke mitt eget verk, men en Guds gave. For at jeg aldri skal kunne rose meg av det (Ef.2;8) Det er en prosess, en Guds vei å gå. En vei hvor Han er med - hele veien inntil verdens ende :-) (Matt 28;20)Men uansett vil 

2019-12-04 05:26 2.Mos 24

 3 Da Moses kom og bar fram for folket alle Herrens bud og alle rettsreglene, svarte de samstemmig: «Alle de bud Herren har gitt oss, vil vi holde.»  4 Så skrev Moses opp alle de ord Herren hadde talt.I dagens kapittel slutter Israel en pakt med Gud. Og løftet de gir er sterkt. Et løfte gitt, både for seg selv og for etterkommerne deres. Når de hadde avgitt dette løftet, hendte dette;9 Så gikk Moses og Aron, Nadab og Abihu og sytti av Israels eldste opp på fjellet. 10 Der fikk de se Israels Gud. Under hans føtter var det som et gulv av safirsten, klart som himmelen selv. 11 Men han løftet ikke sin hånd mot Israels gjeveste menn. De skuet Gud, og de spiste og drakk.Dette minner meg litt om det sterke møtet Jakob, Peter og Johannes hadde med Jesus på forklarelsens berg (Mark 9)For Moses fortsetter dette sterke møtet;16 og Herrens herlighet senket seg ned på Sinai-fjellet. Skyen skjulte fjellet i seks dager. Den sjuende dagen ropte Herren på Moses fra skyen. 17 For israelittene var Herrens herlighet å se til som en fortærende ild på fjelltoppen. 18 Moses gikk inn i skyen og steg opp på fjellet, og han var på fjellet i førti dager og førti netter.Gud hadde god tid :-) og Moses var villig. Sterke møter. Sterke opplevelser. "Salig er den som tror, enda de ikke ser" sa Jesus til Tomas, som ikke ville tro før han virkelig hadde sett og rørt ved Jesus. Og jeg er takknemlig. Veldig takknemlig for min tro. Det er en gave. Men jeg skal også innrømme at jeg lenger etter et sterkere møte. Møter som virkelig styrker troen. Herre, takk for ditt nærvær. Du har gitt oss løfte på det. Takk at jeg kan gripe tak i det, og stole på at du er nær. Jeg ber for dagen i dag. Hjelp meg å virkelig se at du er der. Åpne o Herreøynene mine Jeg vil se Deg Jesusrøre ved DegLær meg å lyttehøre Din stemmeÅpne o Herreøynene mine

2019-12-03 07:30 2.Kor 8

Dagens kapittel var virkelig godt å lese! Paulus brever er spennende på mange måter. De inneholder mer enn undervisning om kristenlivet. De viser også hvordan de hadde det sammen, på godt og vondt... og de viser at Paulus brydde seg om dem som mennesker - ikke bare som åndelige individer (om du forstår hva jeg mener?) I v.21 skriver han; 21 Det er viktig for oss å gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker. Det blir mye tekst i dag, men det var så mye å hente i hele teksten at jeg ikke helt visste hva jeg skulle velge ut. Jeg velger å framheve teksten jeg stoppet ekstra opp ved;Brødre, dere skal nå få høre om den nåde Gud har vist menighetene i Makedonia.  2 De har vært hardt prøvet, men deres store glede og deres dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi.  3 For de gav etter evne, ja, over evne og frivillig, det kan jeg bevitne.  4 De bad oss inntrengende om å få lov til å være med i fellesskapet i tjenesten for de hellige.  5 Og de gav ikke bare slik vi håpet, men de gav seg selv, først til Herren og så til oss, slik Gud vil det.  6 Derfor bad vi Titus om å gjøre ferdig den gaven som han før hadde begynt å samle inn hos dere.  7 Dere har jo overflod på alt, på tro, tale, kunnskap og iver, og på den kjærlighet som dere eier og har fått fra oss. Så må dere også med denne gaven vise deres overflod!  8 Jeg sier ikke dette som en befaling, men jeg nevner de andres iver for å prøve om kjærligheten er ekte hos dere.  9 Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde: For deres skyld ble han fattig da han var rik, for at dere skulle bli rike ved hans fattigdom. 10 Jeg sier min mening om dette, det kan være nyttig for dere som i fjor begynte så godt, både i handling og med ærlig vilje. 11 Nå gjelder det å fullføre i handling. Som dere var villige til å gå i gang, må dere nå være villige til å fullføre, alt etter hvor mye dere har. 12 For når den gode vilje er der, skal den verdsettes etter det en har, ikke etter det en ikke har. 13 Det er jo ikke meningen at andre skal få hjelp og dere ha det vanskelig, men det skal være likhet. 14 Denne gang er det dere som har overflod og kan hjelpe dem som lider nød. En annen gang har de overflod og kan hjelpe dere, når dere lider nød. Da blir det likhet, 15 slik det står skrevet:        Den som fikk mye,        hadde ingen overflod,        og den som fikk lite,        led ingen mangel.Versene handler først og fremst om omsorg, og om å dele. Og vårt største forbilde er Jesus som hadde alt i himmelen - og likevel var han villig til å bli et fattig menneske som ga ALT for at vi skulle bli rike i Ham. Alt vi eier, det eier vi egentlig ikke...  Det må jeg innrømme at jeg ikke tenker på til daglig. Jeg har det veldig bra og nyter det. Takknemlig er jeg, veldig takknemlig. Men hvor raus er jeg? Jepp, det trenger jeg å reflektere oftere over tror jeg.Herre, jeg ber for dagen i dag. Minn meg gjerne på denne teksten gjennom dagen i dag. Hjelp meg å prioritere rett. Både på arbeid, med venner og familie, og i kirken. Jeg ønsker også å oftere komme til Deg gjennom dagen, stadig snakke med Deg. Jeg elsker disse minuttene om morgenen. Å være i Din nærhet er det beste for meg. Åh Herre, så takknemlig jeg er for Din nåde!

2019-12-02 04:50 Jer 16

Jeremia fortsetter å profetere dom i dagens kapittel 10 Når du kunngjør alt dette for folket her, kan det hende at de spør deg: «Hvorfor har Herren sagt at hele denne store ulykken skal ramme oss? Hva er det for en misgjerning og synd vi har gjort mot Herren vår Gud?» 11 Da skal du svare dem: Deres fedre gikk bort fra meg, lyder ordet fra Herren. De holdt seg til andre guder, som de dyrket og kastet seg ned for. Men meg forlot de, og min lov har de ikke holdt.  19 Herre, min styrke og mitt vern,        min tilflukt i trengselens tid!        Til deg skal folkeslag komme        fra jordens ender og si:        «Våre fedre arvet bare løgn,        gagnløse guder som ikke kan hjelpe.    20 Kan mennesker lage seg guder?        De er jo ikke guder.»    21 Se, derfor lar jeg dem kjenne,        ja, denne gang skal de få kjenne        min makt og min velde,        og de skal sanne at mitt navn er Herren.Til Deg skal alle folkeslag komme. Også Paulus skriver om dette i Rom 14;11 for det står skrevet:        Så sant jeg lever, sier Herren,        for meg skal hvert kne bøye seg,        og hver tunge skal love Gud.Det er tungt å lese dagens tekst, for i dag handler det ikke bare om Guds omsorg. Det handler også om valg og konsekvensene av dette. Ja, alle skal få kjenne og se Guds makt og velde, men ikke alle vil gjøre det med glede... Det her er ikke lett å formidle! Tenk da hvordan det må ha vært for profeten Jeremia, som stadig måtte stå fram og rope ut dette triste budskapet. Likevel er det verdt å tenke på at Gud med dette rister folket så de forstår hva de holder på med. Gud er ikke likegyldig.Herre, det er alvorlige ord i dag. I blant er det hva vi trenger... Noen ganger Ord til trøstAndre ganger Ord til oppbyggingAndre ganger Ord til formaningHerre, i dag vil jeg be for alle som tror på Deg, her på vårt hjemsted. Hva kan jeg gjøre for at Ditt rike skal bli mer synlig her? Hva kan jeg gjøre for at flere kan få kjenne glede når de møter Deg, og ikke oppdager Deg for sent..?Jeg ber for vårt sted! Aller mest ber jeg for vår kirke. DIN kirke!

2019-12-01 06:15 Job 39

Gud fortsetter å tale til Job og vennene hans i dagens kapittel;Jager du bytte for løvinnen,        gir du sultne løveunger mat,     2 når de dukker seg ned i hulene sine        eller ligger på lur i krattet?     3 Hvem sørger for føde til ravnen        når dens unger skriker til Gud        og flakser omkring uten mat?     4 Kjenner du tiden da steingeiten føder,        passer du på når hindene har rier?     5 Teller du månedene til de skal bære,        kjenner du tiden da de skal føde?Nesten hele kapitlet fortsetter slik. Gud gjorde mer enn å skape vår jord, han har omsorg for den og elsker den. Han spør Job;29 Er det din forstand som gjør        at falken kan svinge seg opp,        spile vingen og fly mot sør?    30 Er det du som byr ørnen å stige        og bygge seg rede høyt oppe i fjellet?Job forstår hvor stor og mektig Gud er, og kjenner seg liten... 34 Herren fortsatte å tale til Job.        Han sa:    35 «Du som klager på Den Allmektige,        vil du føre sak mot ham?        Svar, du som klandrer Gud!»    36 Da svarte Job og sa til Herren: 37 «Nei, til det er jeg for liten.        Hva skulle jeg svare deg?        Jeg legger hånden på munnen.    38 En gang har jeg talt og tar ikke mer til orde,        to ganger talte jeg og sier ikke mer.»Heldigvis slutter ikke historien her...Herre, det er ingen tvil om at Du er stor og mektig. Jeg vet at jeg bare kjenner en liten del av hvem Du Er. Og det er mye jeg ikke forstår. Takk for Den Hellige Ånd som kan åpenbare for meg, litt etter litt. En dag skal vi få møte Deg ansikt til ansikt. Da skal vi få se Deg som Du Er.Åp 21 skriver;Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.  2 Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.  3 Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem.  4 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte.»

2019-11-30 08:09 2.Sam 20

Prøvelsene fortsetter for kong David i dagens kapittel. Nå var det en ond mann der som hette Sjeba, sønn av Bikri fra Benjamin. Han blåste i hornet og sa:        «Vi har ingen del i David,        ingen lodd i Isais sønn.        Hver mann til sitt telt, Israel!»     2 Da forlot alle israelittene David og fulgte Sjeba, sønn av Bikri. Men judeerne holdt seg til kongen sin og fulgte ham fra Jordan til Jerusalem.6 Da sa David til Abisjai: «Nå kommer Sjeba, sønn av Bikri, til å skape større vansker for oss enn Absalom. Ta med deg mine menn og sett etter ham før han når fram til noen av festningsbyene og slipper fra oss.»Så nok en gang ble det kamp... og en by holdt på å bli ødelagt midt i kampen. Da var det en klok kvinne som våget å stå fram. Hun reddet faktisk byen. Og siden hun er tatt med i historien som redningsmann, må hun ha fått æren for den. Men ikke nok til å få navnet sitt med i historien...16 Da var det en klok kone som ropte fra byen: «Hør her! Hør her! Be Joab komme nærmere, så jeg kan få snakke med ham.» 17 Han gikk da bort til henne, og kvinnen spurte: «Er du Joab?» «Ja,» svarte han. Hun sa til ham: «Hør på det tjenestekvinnen din har å si.» «Ja, jeg hører,» svarte han. Hun var ingen pingle... det må jeg si. Hun sørger for at den onde Sjeba mister sitt hode.. og for at byen hun bor i, ikke blir ødelagt av krig. Virkelig en modig og klok kvinne, og det i en absolutt mannsdominert kultur.En ting er i alle fall sikkert. Kong David som er kjent for å være den virkelig store, gode kongen - han hadde også mange fiender. Å være en god leder er virkelig ikke lett. Herre, i dag vil jeg be for alle våre gode ledere. Jeg vil også be om at flere gode ledere må vokse fram. Vi trenger det! Både i våre kirker og i landet vårt.

2019-11-29 05:00 2.Mos 23

I første del av dagens kapittel fortsetter Moses om lese opp loven. Du skal ikke sette ut falske rykter. Gjør ikke felles sak med en ugudelig, så du selv blir et urettferdig vitne!  2 Følg ikke mengden i det som er ondt! Når du vitner i en sak, gi da ikke etter for det mengden vil, så du fordreier retten.  3 Og når det gjelder småkårsfolk, skal du ikke pynte på deres sak.Også den gangen var det lett å la seg påvirke av mengden... hva alle andre måtte tenke og mene. Da blir det viktig med loven som hjelper å tenkte i riktig retning igjen :-) Flere bra ting fra moseloven som også passer til dagens samfunn; 8 Ta ikke imot bestikkelser! For bestikkelser gjør klarsynt mann blind og skader saken for dem som har rett.     9 Du skal ikke fare hardt fram mot en innflytter! Dere vet jo selv hvordan det kjennes å være innflytter; for dere var selv innflyttere i Egypt.I siste del av kapitlet får Moses og folket både formaning og løfte. Gud vil være med å bane vei for dem inn i løfteslandet. Men det ligger også betingelser i løftet. 32 Du skal ikke slutte noen pakt med dem og deres guder. 33 De må ikke bli boende i landet ditt, så de får deg til å synde mot meg. For dyrker du deres guder, blir det til en snare for deg.Herre, jeg vet at frelsen er av nåde. En gave fra Deg!Hjelp meg Herre, så jeg tar vare på denne gaven. For også jeg kan oppleve ting som kan bli en snare for meg... Takk for Den Hellige Ånd som veileder og hjelper meg.I salme 86 skriver David;  5 For du er god og tilgir gjerne;        Herre, du er rik på miskunn        mot alle som påkaller deg.     6 Herre, vend øret til min bønn,        lytt til meg når jeg trygler og ber!     7 Jeg roper til deg på nødens dag,        for du vil bønnhøre meg.     8 Herre, blant guder er ingen som du,        og ingen gjerninger er som dine.     9 Alle folk som du har skapt,        skal komme og bøye seg for deg, Herre,        tilbe deg og ære ditt navn.    10 For du er stor, og du gjør under.        Du alene er Gud.    11 Herre, lær meg din vei,        så jeg kan vandre i din sannhet.        Gi meg et udelt hjerte,        så jeg frykter ditt navn.    12 Jeg takker deg, Herre, av hele mitt hjerte;        min Gud, jeg vil evig ære ditt navn.    13 For din troskap mot meg er stor

2019-11-28 07:21 Mark 3

Han gikk igjen inn i en synagoge. Der var det en mann med en hånd som var helt vissen.  2 Og de holdt øye med Jesus for å se om han ville helbrede mannen på sabbaten, så de kunne få noe å anklage ham for. Slik åpner dagens kapittel. Først måtte jeg riste på hodet av disse som syntes det var viktigere å holde sabbat enn at en mann ble frisk....?! Men så kom jeg på hvordan vi ofte er også i dag. Hva kommer det av at det er lettere å se det som er feil, enn det som er bra...? Til og med lettere å snakke om liksom?! Verdt å reflektere over egentlig.Jesus reagerte på deres holdninger. 3 Men han sa til mannen med den syke hånden: «Reis deg og kom fram!»  4 Så spurte han dem: «Hva er tillatt på sabbaten? Å gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller å ta liv?» Men de tidde.  5 Da så han på alle omkring seg, harm og bedrøvet over deres harde hjerter, og sa til mannen: «Rekk ut hånden!» Han gjorde det, og hånden ble frisk. Dessverre gjorde dette lite med de harde hjertene... 6 Men fariseerne gikk ut og begynte straks å legge planer mot ham sammen med herodianerne, for å få ryddet ham av veien.Må bare legge til at dette ikke betyr at alt håp er ute for harde hjerter. For Gud er alt mulig, han kan til og med bytte ut steinhjerter med kjøtthjerter (Esekiel 36;26)Videre i kapitlet får vi høre at Jesus kalte sine apostler. Etter å ha snakket om at Gud kan endre harde hjerter, ble jeg litt forundret over dette verset; 17 Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes – disse to kalte han Boanerges, som betyr tordensønner Nå sier ikke kapitlet noe mer om hvorfor Jesus kalte dem det, men noen antar at de har hatt en stort temperament. Nå betyr jo ikke det at hjertene var harde, men det kan jo hende de trengte hjelp? Uansett, Jesus valgte dem, og se hva de ble! I v.20-30 er helbreder Jesus mennesker som er besatt av urene ånder. Også her leter de harde hjertene etter feil, i stede for å glede seg over de som ble satt i frihet og nå hadde det godt...Helt til sist i kapitlet beskriver Jesus hvem som er hans familie32 En stor flokk satt omkring ham, og noen sa til ham: «Din mor og dine brødre er utenfor og spør etter deg.» 33 Han svarte: «Hvem er min mor og mine brødre?» 34 Og han så på dem som satt omkring ham, og sa: «Se, her er min mor og mine brødre! 35 Den som gjør Guds vilje, er min bror og søster og mor.»Jeg kjenner takknemlighet over å få være en del av det (ikke minst i følge Joh.1;12 og Joh.3;16) Samtidig som jeg ber om hjelp til å se og gjøre det som er Guds vilje.

2019-11-27 05:30 Jer 15

Det gjør egentlig litt vondt å lese dagens kapittel. Gud uttrykker sin vrede over all ondskap som finnes, og at folket ikke bryr seg om hverken Gud eller den avtalen de hadde..Jeremia har et vondt budskap å bringe fram, og lydigheten hans har sin pris. Han møter mye motstand. 15 Du vet det, Herre.        Kom meg i hu og ta deg av meg!        La meg få hevn over dem som forfølger meg!        Vær ikke så langmodig mot dem        at du river meg bort.        Se hvor jeg blir hånet for din skyld!Og likevel, på tross av motstanden han møter, og på tross av det vanskelige budskapet han har fått å føre fram, så sier profeten dette;    16 Jeg fant dine ord og åt dem,        de var til glede for meg.        Og det var en fryd for mitt hjerte        at ditt navn er nevnt over meg,        Herre, Allhærs Gud.Dette er ord jeg selv har frydet meg over mange ganger. Tenk at de er å finne midt mellom ord med lidelse og dom... Jeg tror det kommer fra en profet som kjenner Gud for mer enn disse domsordene. Han vet at Gud har LIVETS ORD.  19 Da svarte Herren:        Dersom du vender om,        vil jeg la deg komme tilbake        og stå for mitt åsyn.        Er det du taler, edelt og godt        og ikke verdiløse ord,        så skal du være som min munn.        Da skal folket vende seg til deg,        men du skal ikke vende deg til dem.    20 Mot dette folket gjør jeg deg        til en festningsmur av bronse.        De skal stride imot deg, men ikke vinne.        For jeg er med deg,        jeg vil frelse deg og fri deg ut,        lyder ordet fra Herren.    21 Jeg vil berge deg ut av de ondes hånd        og fri deg fra voldsmenns grep.Herre, takk for ditt Ord. I dag fant jeg trøst i at profeten holdt fast ved dette, også midt i en tung og vanskelig tid. Jeg kan alltid søke deg, uansett hvordan jeg har det. Takk for Jesu blod som renser meg fra all synd. Takk for JESUS som sa "Jeg er veien, sannheten og livet" Jesus er den som har gjort veien helt åpen inn til Deg.

2019-11-26 05:30 Salme 38

Det er ingen tvil om at kong David er fortvilet når han skriver dagens salme. Mens jeg leste, tenkte jeg på de siste hendelsene vi har skrevet om David her i bloggen (2.Sam kap 13-19)  Jeg tenkte også på Job, for prøvelsene David beskriver, minner om Job. Sett bort fra en vesentlig forskjell;ingenting friskt i min kropp;        mine lemmer er syke fordi jeg har syndet.     5 Min syndeskyld stiger over mitt hode,        den er som en byrde, for tung for meg.     6 Jeg har stinkende sår, som renner av verk,        fordi jeg var så uforstandig.     7 Jeg er kroket, fullstendig nedbøyd,        jeg går og sørger dagen lang.      8 Mine hofter er fulle av verk,        ingenting er friskt i min kropp.     9 Jeg er fullstendig kraftløs og knekket;        jeg skriker fordi mitt sinn er i opprør.    10 Herre, du ser hva min lengsel er,        mitt sukk er ikke skjult for deg.    11 Mitt hjerte hamrer, kraften svikter,        selv mine øynes lys er borte.    12 Mine venner og frender        snur seg bort fra min plageMens Job ropte til Gud at han var uskyldig, og lengtet etter svar på hvorfor han led, så roper David at han er skyldig og trenger hjelp.Og likevel; begge to var de menn etter Guds hjerte. Gud elsket dem begge. I dag ber jeg med Davids ord fra dagens salme;16 Herre, til deg står mitt håp.        Du vil svare meg, Herre, min Gud. 23 Skynd deg og kom meg til hjelp,        Herre, du som er min frelser!

2019-11-25 06:25 2.Sam 19

Blanda følelser - det kan man trygt si at dagens kapittel handler om. Og slik er det virkelig i blant også. Mange hadde kjempet for kongen, og nå hadde de vunnet en seier. Men seieren var ingen udelt glede. Den førte også til sorg. 5 Da gikk Joab inn i huset til kongen og sa til ham: «I dag har du ført skam over alle mennene dine, de som i dag har berget både livet ditt og livet til sønnene og døtrene, konene og medhustruene dine.  6 Du elsker dem som hater deg, og hater dem som elsker deg. For i dag har du vist at du ikke bryr deg om høvdingene eller stridsmennene dine. Jeg forstår nå at dersom Absalom var blitt i live og alle vi andre var døde i dag, så hadde du synes det var som det skulle være.  7 Stå nå opp og gå ut og tal vennlig til mennene dine. 8 Da reiste kongen seg og satte seg i porten. Alt folket fikk vite at kongen satt i porten, og alle kom og gikk fram for ham.Jeg kan tenkte meg at David hadde en merkelig blanding av følelser. Lettelse, takknemlighet, sorg og fortvilelse og kanskje mer enn det også. Det ser ut til å ha vært en kamp for ham også, hvilke følelser han kunne gi uttrykk for eller ikke. En litt annen type blanda følelser var det i folket. Kongen er på vei hjem til et land som ikke lenger lå i strid. Mens kongen selv kjempet med følelser av både sorg og takknemlighet, kjempet folket med en blanding av takknemlighet og sjalusi.... 41 Men nå kom alle israelittene til kongen og sa: «Hvorfor har våre frender judeerne tatt kongen og ført ham og hans familie og alle Davids menn over Jordan?» 42 Alle judeerne gav da israelittene dette svaret: «Fordi kongen står oss nærmest. Hvorfor er dere harme for dette? Har vi kanskje tæret på kongens gods eller hatt noen fordel av ham?» 43 Israelittene svarte: «Vi har ti ganger så stor del i kongen som dere, også i David. Hvorfor har dere oversett oss? Var det ikke vi som først snakket om å føre kongen vår tilbake?» Men judeerne gav et enda hardere svar enn israelittene hadde gitt.Jeg må jo si at jeg kjenner forståelse for at denne seieren hadde en bismak... Når fienden er "ditt eget kjøtt og blod", da er det ingen god kamp og kjempe.Kjenner jeg vil be for familier som har en kamp mot hverandre... Konflikter som virkelig smerter og gjør vondt. Jeg ber også for de familiene som har vunnet over konflikten, og som helt sikkert sitter igjen med blanda følelser. Herre, du kan lege og hjelpe!

2019-11-24 06:23 2.Mos 22

Moses fortsetter å undervise om loven i dagens kapittel. Og den er ganske omfattende. Det finnes en lov for det meste.Det gjør det også i vårt samfunn. Boken med Norges lover er faktisk ganske tykk :-)Jeg må innrømme at det er litt tungt å lese igjennom, og ikke så lett å kommentere. Men jeg stoppet litt opp ved disse versene; 21 Du skal ikke plage en innflytter eller fare hardt fram mot ham; for dere har selv vært innflyttere i Egypt. 22 Dere skal ikke plage enker og farløse. 23 Plager du dem, og de roper til meg, vil jeg høre deres rop. Selv i loven kan vi merke Guds omsorg. Ikke minst for de som strever.I dag Herre, vil jeg takke for at du er en Gud som hører på den som roper til Deg,

2019-11-23 08:45 2.Kor 7

Det er spennende å lese brevene til Paulus. De er ikke bare en undervisning om kristenlivet. De forteller også mye om hvordan Paulus hadde det, og ikke minst om det kristne fellesskapet.  3 Jeg sier ikke dette for å dømme dere. Jeg har jo alt sagt at vi har tatt dere inn i vårt hjerte; vi hører sammen i liv og død.  4 Jeg har full tillit til dere, og er meget stolt av dere. Jeg er blitt rikelig trøstet og har fått en stor glede midt i alle trengslene.Ordene forteller om både vanskeligheter og omsorg. Noen av vanskelighetene kommer fram i v.12 og 13, som forteller om konflikt mellom to. Ikke helt ukjent i dagens menigheter heller, for ikke å si dagens samfunn. Det med relasjoner er ikke lett! Enda så viktig vi er for hverandre. Paulus hadde tatt tak i dette, og enkelt var det ikke. Men nå som det ser ut til å ha løst seg, sier han; 10 For når sorgen er slik Gud vil, fører den til omvendelse og frelse, og det angrer ingen. Men verdens sorg fører til død.Det hadde jo først gjort vondt å ta tak i dette, men det hadde likevel løst seg. Jeg vil si at dette er forskjellen på formaning og fordømmelse. Formaning er noe som blir gitt i kjærlighet og omsorg, og som igjen gir mot til endring. Mens fordømmelse bare skader og river ned. Dessverre møter vi begge deler... Kjære Gud, i dag vil jeg først og fremst takke deg for kirken vår! Takk at den fortsatt lever i dag, 2000 år senere :-D Takk for hva vi kan være for hverandre! Vår familie, der Du er vår Far!Du ser at også vi har våre kamper, slik Paulus og deres menigheter hadde. Veiled og hjelp oss! Jeg ber for alle som kjemper i relasjoner. For alle som dessverre har blitt såret i våre kirker... Den skulle være en plass for oppbyggelse og omsorg, men er ikke alltid det. Åh Herre, måtte du styrke det gode, la det få vokse og gro. Både den gode formaning og den gode omsorgen. For vi trenger å se begge deler. Den viktigste ingrediensen for at dette skal gro, er kjærlighet.Vi elsker fordi Han elsker oss først.

2019-11-22 07:30 Jer 14

I dagens kapittel er Israel fortvilet. De har møtt dommen, konsekvensen av livet de valgte;7 Om våre misgjerninger vitner mot oss,        grip likevel inn for ditt navns skyld, Herre!        Gang på gang har vi falt fra        og syndet imot deg.     8 Herre, du som er Israels håp        og frelser i nødens stund  Men denne gangen blir ikke svaret hva de håper på... Selv profeten protesterer og minner Gud på at flere profeter har vitnet om at alt skal gå bra. Da svarer Gud at disse profetene var falske... (v.11-15)Det hjelper jo svært lite med oppmuntrende ord, når de kommer fra falske lepper!17 Dette ordet skal du tale til dem:        Tårene strømmer fra mine øyne        natt og dag, uten stans.        For mitt folk, den unge datter,        har brutt fullstendig sammen        og fått et ulegelig sår.Enda en gang ser vi at Guds hjerte og tanke er noe annet enn dom og straff. Og enda en gang minnes jeg versene "straffen lå på ham" (Jes.53;5)Også folket sørger nå. Dette minner meg om en egen opplevelse jeg hadde for flere år siden. Jeg vet at min situasjon ikke kan sammenlignes med det folket møtte her. Men jeg kjenner likevel igjen én ting; sorgen over tapet av Gud (for jeg trodde jeg hadde mistet ham...og følelsen av det tapet gjorde virkelig vondt!) 20 Vi kjenner vår ondskap, Herre,        og våre forfedres misgjerning,        for vi har syndet mot deg.    21 For ditt navns skyld, støt oss ikke bort,        og la ikke vanære komme        over din herlighets trone.        Kom i hu din pakt med oss,        og gjør den ikke ugyldig!    22 Kan andre folks gagnløse guder sende regn,        eller kan himmelen selv gi væte?        Herre, er det ikke du som gjør det?        Vi venter på deg, vår Gud,        for det er du som har skapt alt dette.Vi mennesker er ganske komplekse... Selv Paulus skriver (i Rom 7) om hvor vanskelig det i blant er. Vi vil så gjerne, samtidig som vi ikke vil....Herre, i dag vil jeg be for de som har gitt opp... de som kjemper, og tror du har forlatt dem. Måtte de få kjenne din fred igjen! Minne dem på at straffen tok Jesus på seg. Det er ikke så lett å forstå, men gi dem troens gave så de kan tro! Og hvile i deg, Gud. 

2019-11-21 06:43 Job 38

I lang tid har vi fulgt Job i hans lidelser og tap, i hans mange rop og bønner til Gud. Vi har fulgt ham gjennom venner som ikke kunne forstå, selv om de mente de hadde stor kunnskap... I dagens kapittel får de endelig høre fra Gud. Men svaret blir ikke helt som de hadde tenkt antar jeg...Da svarte Herren Job ut av stormen:     2 Hvem er det som vil fordunkle min plan        med uforstandige ord?     3 Spenn beltet om livet som en mann,        så vil jeg spørre deg,        og du skal svare.     4 Hvor var du da jeg la jordens grunnvoll?        Hvis du har innsikt,        så fortell meg om det.Ja, hva vet egentlig jeg... selv om jeg daglig leser Ordet og tilegner meg kunnskap. Det er en dråpe i havet. Gud er så uendelig mye større enn jeg kan fatte.O store Gud(av Carl Boberg)O store Gud, når jeg i undring anerHva du har skapt i verden ved ditt ordSer universet med de mange banerOg vet alt liv oppholdes ved ditt bord;*/* Da bryter lovsang ifra sjelen utO store Gud, o store Gud! */*Når jeg i skriften ser du mange underSom Gud har gjort fra første Adams tidOg ser hvor trofast Herren alle stunderHar ført sitt folk igjennom livet stridRefrNår jeg så vet at Kristus lot seg fødeJa, at han gikk omkring og gjorde velInntil han sonet verdens synd og dødeOg oppsto for å frelse hver en sjel:RefrNår så til slutt hvert tidens slør må falleOg troens mål er nådd, så jeg får seVil evighetens klokker sjelen kalleFor tronen mellom skaren hvit som sne:*/* Da bryter lovsang ifra sjelen utTakk, store Gud, takk, store Gud */*

2019-11-20 05:29 2.Sam 18

Til tross for at Absalom har lurt sin far og tilrøvet seg en kongemakt han ikke hadde, så var David glad i sin sønn. Han ønsket seg ikke den kampen som nå hadde kommet (dagens kapittel) mellom sin hær og Absaloms hær.  5 Da sa han til Joab, Abisjai og Ittai: «Far varsomt med Absalom, gutten min!» Hele hæren hørte at kongen gav alle høvdingene dette påbud om Absalom.Når Absalom havner i en ulykke og blir hengende fast i et tre, blir han likevel drept og lagt i en grav inni skogen...33 Da ble kongen dypt rystet. Han gikk opp i rommet over porten og gråt. Mens han gikk, ropte han: «Absalom, min sønn! Absalom, min sønn, min sønn! Å, om jeg var død i ditt sted! Absalom, min sønn, min sønn!»Ikke lett å kommentere denne historien... Jeg føler virkelig med David. Han elsket sønnen sin til tross for den vanskelige relasjonen de hadde. Og på tross av det Absalom hadde gjort mot ham.Jesus, i dag vil jeg be for alle familier med vanskelige relasjoner. Du se de som strever og bærer tunge byrder. Takk at vi kan komme til Deg med alt. Du tilbyr hvile, fred og frihet fra bekymringer. Herre, jeg ber for de som strever i relasjonene!

2019-11-19 06:22 2.Mos 21

I forrige kapittel fikk Moses de 10 bud av Gud. Men de ti bud blir som overskrifter å regne når alle reglene ramses opp i dagens kapittel. Regler som passer til deres tid, men som vi i dag ikke helt kjenner oss igjen i. Men noe kjenner vi da igjen (dessverre)Jeg måtte stoppe opp bl.a. her...; 16 Den som røver et menneske, skal dø, enten han selger det eller det finnes hos ham.Det er virkelig forferdelig at dette skjer i dag. Det rammer vanvittig mange. Mennesker som blir røvet og solgt videre som slaver. Slaveriet er langt fra over. Nå rammer den alle folkeslag...Noe annet ved loven som ramses opp i dagens kapittel, var dette som Jesus senere vil si noe om;23 Men skjer det en ulykke, skal du bøte liv for liv, 24 øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot, 25 brannsår for brannsår, sår for sår, skramme for skramme.I Matt 5 sier Jesus;38 Dere har hørt det er sagt: Øye for øye og tann for tann. 39 Men jeg sier dere: Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. 40 Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. 41 Tvinger noen deg til å følge med én mil, så gå to med ham. 42 Gi den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg.43 Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende. 44 Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, 45 så dere kan være barn av deres Far i himmelen. Jesus snakket ikke om å bryte loven, eller ikke bry seg om hva den sier. Han understreker noe som er viktigere; kjærligheten og hva den kan utrette.Jesus, i dag ber jeg for alle de som lever under slaveri... Enda mer for de som kjemper for å hjelpe dem fri. Jeg har hørt at det er en vanvittig vanskelig oppgave. Ja, farlig også... Åh som de trenger styrke og kjærlighet fra deg!

2019-11-18 05:58 2.Kor 6

Når Paulus i dagens kapittel skriver dette, så vet han hva han snakker om... 4 I alt søker vi å vise oss som Guds tjenere, med tålmodighet i vanskeligheter, nød og angst,  5 under slag, fangenskap og opptøyer, i hardt arbeid, nattevåk og sult.  Vi kjenner historien og vet at de var villige til å spre evangeliet uansett hva de møtte. Og mange av dem led martyrdøden. At de holdt ut gjør at vi i dag kan ta del i samme tro. Jesus ba for både dem og oss i Joh 17;20 Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. Jeg kjenner stor takknemlighet!For vi er den levende Guds tempel. Gud har jo sagt:        Jeg vil bo og ferdes blant dem,        jeg skal være deres Gud,        og de skal være mitt folk.  (v.16)Måtte den levende Guds tempel fortsette å vokse. Det blir min bønn i dag.

2019-11-17 08:52 Jer 13

Jeremia fortsetter å profetere dom i dagens kapittel.  3 For annen gang kom Herrens ord til meg, og det lød så:  4 «Ta det beltet du kjøpte, og som du har om livet. Stå opp og gå til Eufrat; der skal du gjemme det i en bergskorte.»  5 Jeg gikk og gjemte det ved Eufrat, slik Herren hadde befalt meg.     6 Lang tid etter hendte det at Herren sa til meg: «Stå opp og gå til Eufrat og hent beltet som jeg bad deg gjemme der.»  7 Jeg gikk til Eufrat og gravde opp beltet og tok det bort fra det stedet hvor jeg hadde gjemt det. Men da var beltet ødelagt og dugde ikke til noe.     8 Da kom Herrens ord til meg, og det lød:  9 Så sier Herren: Slik vil jeg gjøre ende på Judas og Jerusalems store stolthet. 10 Det skal gå med dette onde folket som ikke vil høre på mine ord, men følger sitt harde hjerte og holder seg til andre guder, som de dyrker og kaster seg ned for, slik som det gikk med dette beltet, som ikke duger til noe. 11 For likesom beltet slutter tett om livet på mannen, slik har jeg sluttet hele Israels ætt og hele Judas ætt nær til meg, lyder ordet fra Herren, for at de skal være mitt folk, til ære, pris og pryd for meg; men de ville ikke høre.Jeg valgte å framheve et par ting jeg festet meg ved i dag. Det ene var Jeremias tålmodighet i sin samtale med Gud. Det var jo en underlig oppgave han fikk. Og i tillegg gikk det lang tid før Gud fortalte hva ham mente med oppgaven han hadde gitt. Det andre jeg la merke til, var bildet Gud bruker om hvor nær Israel var Ham. Så nær ønsker Gud at de fortsatt ville være - men de ville ikke... og nå møter de sin dom. De møter Guds vrede, men det handler også om sorg.17 Men vil dere ikke høre på dette,        må jeg gråte i det skjulte        over deres hovmod,        gråte så tårene strømmer fra øyet,        for Herrens folk blir ført i fangenskap.Også i dag er det mange mennesker som velger å ikke høre...Mange velger bort troen på Gud. Det kan være mange grunner til det. Skuffelser de har møtt på, eller prøvelser som kjentes for tøffe. Profeten opplevde at det gikk lang tid... Lurer på hva han tenkte på i mellomtiden?Herre, i dag vil jeg be for de som har ventet lenge... og kanskje gitt opp. Måtte Den Hellige Ånd virkelig røre ved hjertene deres igjen, så de kan se og forstå at Du lengter etter dem. 

2019-11-16 07:26 Job 37

Elihu fortsetter sin tale i dagens Job. Ingen tvil om at han ser at Gud er stor. Hans poetiske ord om skaperen er vakre.Ja, dette får hjertet til å skjelve,        det hopper i mitt bryst.     2 Lytt til braket av hans røst,        hør hvor det drønner fra hans munn!     3 Han lar lynet fare under hele himmelen,        han sender det til jordens ender.     4 Etterpå ruller tordenen,        det er hans mektige røst som runger.        Han sparer ikke på lyn        når hans stemme høres.     5 Gud gjør under når røsten runger,        han gjør storverk som vi ikke fatter.     6 Til snøen sier han: «Fall ned på jorden!»        og likedan til det sterke skyllregn.Men så vet vi også at de blir sagt som en undervisning til Job som må forstå at han tar feil...  23 Den Allmektige kan vi ikke fatte.        Høy er hans makt, og stor er hans rettferd;        og retten krenker han aldri.    24 Derfor har menneskene frykt for ham,        men han enser ikke dem som tror de er vise.Jeg antar at dette siste er et pek til Job... Vi kan være oppgitt over Jobs venner. Men også vi kan i blant bli blindet av meninger og behandle folk deretter. Det er dessverre ikke et ukjent tema.Herre, måtte du åpne mine øyne så jeg ser slik Du vil at jeg skal se. Du, Jesus, overrasket mange i møte med mennesker. Måten du så dem på, behandlet dem på. Jeg fikk lyst til å ta fram igjen en sang jeg har lagt fram tidligere i Jobs bok. "Jobs håp" En sang i moll, men med optimistisk slutt "siste ord er ikke sagt" Job fikk først "nei" på sin bønn om hjelp. Eller sant og si var det vel heller det at han ikke hørte noe fra Gud og følte at han var langt borte. Men så sant, så sant; Siste ord er ikke sagt :-D 

2019-11-15 07:11 2.Sam 17

I forrige kapittel av Samuels bok ble jeg rørt over Davids tro og tillit til Gud, på tross av alle nederlagene han opplevde der og da. I dagens kapittel ser vi at David har god grunn for sin tro :-D Gud er med ham hele veien - både i oppturer og nedturer.  14 Da sa Absalom og alle israelittene: «Rådet fra Husjai av Arak-ætten er bedre enn rådet fra Akitofel.» Men det var Herren som hadde laget det slik at det gode rådet fra Akitofel ikke ble fulgt. For Herren ville føre ulykke over Absalom.Absalom trodde han med makt kunne endre Guds plan... og ta kongemakten fra David. Men så store er det ingen mennesker som er.Jeg legger også merke til hvordan David setter sin lit til Gud - mens Absalom setter sin lit til menneskene rundt seg. Nå trengte også David mennesker rundt seg (det gjør vi faktisk alle) Men det er ikke nok alene. Dette fikk meg til å tenke på ordene Jesus sa i Matt 6;33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.Eller som kong David selv uttrykker det i Salme 37: 3 Stol på Herren og gjør det gode,        så skal du få bo i landet.        Legg vinn på troskap!     4 Ha din lyst og glede i Herren,        så gir han deg det ditt hjerte ønsker!     5 Legg din vei i Herrens hånd,        stol på ham, så griper han inn.     6 Han lar din rettferd bryte fram som lyset        og din rett bli som høylys dag.     7 Vær stille for Herren og vent på ham!Åh Herre, takk for at jeg kan søke Deg hver dag, og legge dagen i dine hender! Det gjør jeg også i dag. I dag vil jeg også be for alle "mine" små. Måtte de alle få en smak av Deg gjennom den tiden de er hos oss. Jeg vet jo at dagene går opp og ned, at de har både glade og vanskelige dager. Også vi voksne. Herre, jeg ber for oss :-) Vi trenger Deg! Velsigne store og små i barnehagen vår. 

2019-11-14 07:18 2.Mos 20

I dagens kapittel får folket møte Gud. Det er ganske så annerledes enn møtene vi opplever i dag... Jeg må innrømme at jeg tar meg i å undre over hvor stor forskjell det ser ut til å være mellom den Gud folket møter her, og den Gud vi møter gjennom Jesus.Men så er det også en vesentlig forskjell. Israel prøvde selv å oppnå det å leve hellig (for Gud er hellig) gjennom loven. Men det var så vanskelig. Guds vrede rammet dem stadig... Han som ikke tåler synd. Hos Gud er alt hellig og rent. Jesus, som er hellig å ren, hadde kjent Gud fra evighet av. Ingen kjenner Gud bedre enn Han. Så hans beskrivelse er også helt riktig, selv om den skiller seg ut fra gamle testamentet. Gud ER den Jesus beskriver. Og Gud lengter etter barna sine. Eneste mulighet var å selv gå i døden for oss. Det er så vanskelig å forstå - men Han har gitt oss troens gave. Jeg kan få tro at gjennom Ham er jeg gjort hellig og ren. Han har åpnet veien like inn i Guds favn. Når vi ser hvor vanskelig dette var for Israel, vet vi hvor stort akkurat dette er.Jeg siterer fra dagens kapittel hvor Gud akkurat hadde gitt dem de 10 bud; 18 Hele folket hørte tordenbraket og hornlåten og så lynene og fjellet i røk. Da de så og hørte dette, skalv de av redsel og holdt seg langt borte. 19 De sa til Moses: «Tal med oss du, så skal vi høre! Men la ikke Gud tale med oss, for da dør vi!» 20 Da sa Moses til folket: «Vær ikke redde! Det er for å prøve dere Gud er kommet, og for at dere skal ha frykt for ham, så dere ikke synder.»    21 Så ble folket stående langt unna, mens Moses nærmet seg den mørke skyen hvor Gud var.Jesus hadde allerede her, lenge vært i Guds tanke. Før de flyktet fra Egypt, innstiftet Han påskehøytiden. Noe de skulle minnes år etter år, og feire for aldri å glemme. Høytiden da påskelammets blod ble redningen for Israel. Gud ville at de skulle forstå at Jesus var dette påskelammet, når han døde på korset, nettopp i påsken. I dagens kapittel var folket redde for Gud (og det er forståelig!) Men det de ikke kjente og forstod, var at Gud virkelig elsket dem.Lenge før Jesus døde for oss, ble det planlagt av Gud og fortalt gjennom bl.a profeten Jesaja 53;Vi trodde han var blitt rammet,        slått av Gud og plaget.     5 Men han ble såret for våre overtredelser        og knust for våre misgjerninger.        Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,        ved hans sår har vi fått legedom.Og Jesus selv sier i Joh 3:16For så høyt har Gud elsket verden at Han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.Helt til slutt i dagens kapittel sier Gud til Moses; 24 Et alter av jord skal du reise for meg. På det skal du ofre dine brennoffer og måltidsoffer, ditt småfe og storfe. På hvert sted hvor jeg vil at mitt navn skal minnes, skal jeg komme til deg og velsigne deg.I dag er veien til Gud åpen, gjennom Jesus Kristus. Gud velsigner deg. Herre, det blir min takkebønn i dag.Takk for frelsens gaveTakk for troens gaveTakk for Guds Ord som gir liv. 

2019-11-13 05:30 Mark 2

Dagens kapittel åpner med å fortelle om den lamme mannen som gjennom sine gode venner ble båret til Jesus. Du vet, de som ikke ga opp før de nådde helt fram, uansett hva de møtte :-D Det er mye som kan sies til denne historien. Det jeg vil trekke fram i dag, er Jesu Ord; 8 Jesus merket i sin ånd at de tenkte dette, og han sa til dem: «Hvorfor har dere slike tanker?  9 Hva er lettest å si til den lamme, enten: Dine synder er tilgitt, eller: Stå opp, ta båren din og gå? 10 Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» – og nå vender han seg til den lamme: 11 «Jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem!» 12 Og mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut rett for øynene på dem, så alle ble ute av seg selv av undring og priste Gud og sa: «Noe slikt har vi aldri sett.»"Hva er lettest å si?"Tenk hvilken makt Han har! En ting er i alle fall sikkert. Det er ikke lettest for meg å si til en lam "Reis deg og gå"! Jesus åpnet med å si "Dine synder er tilgitt" Når Jesus så viser hvem Han Er, da får den lamme også bekreftelse på at tilgivelsen var verdt å tro på. Jeg er sikker på at den lamme virkelig trengte å høre dette. Kanskje han til og med bar på skyldfølelse og trodde han var lam pga noe galt han hadde gjort? Jeg vet ikke. Jeg vet bare at Jesus SÅ at han trengte det. Åh Jesus jeg elsker Deg!!Det neste kapitlet forteller om, er at Jesus kaller Levi til å følge Ham. Levi var en toller. Jeg har hørt at tollere på den tiden var helt neders på rangstigen. Virkelig under nederst.... For de tok penger fra sine egne og ga til fienden (Romerne) Og noen av dem puttet penger i egen lomme også. Men for Jesus var Levi gull verdt. Han visste hvem Levi var. At han var MER enn en toller :-D Levi ble en nær venn av Jesus - en av de tolv. Til stor forundring for fariseerne.Helt til slutt i dagens kapittel skjer det noe velkjent. Dvs - nå er det kanskje ikke så mange i mitt miljø som er opptatt av sabbaten, MEN visst er det alltid noen bud og regler som er ekstra viktige? Enten de står skrevet eller ikke...? Når Jesus svarer på kritikken, så er det ikke fordi han er likegyldig. Jesus selv holdt loven. Men han peker på hva som er viktigst. 27 Og Jesus sa til dem: «Sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbatens skyld. 28 Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbaten.»Jesus - du lærer oss hva som er viktigst av alt. Å ta vare på hverandre. Å verdsette hverandre. Jeg ber for mitt hjemsted, og for kirkene her. Måtte vi være en levende menighet som kan bidra til noe godt i vårt samfunn. Vi har jo virkelig noe å dele. 

2019-11-12 07:00 Jer 12

Dagens kapittel handler en del om valg. Det hører vi egentlig ganske ofte om, gjennom bibelen. Så er da også valg noe som preger oss hver dag. Fra vi våkner til vi sovner. Valg som får små og store konsekvenser. Jeg har lyst til å starte med slutten av kapitlet først i dag. Her handler det både om Juda og nabolandene.14 Så sier Herren om alle de onde grannefolk som forgriper seg på det landet jeg har gitt mitt folk Israel til odel og eie: Jeg rykker dem opp fra deres jord, og Judas ætt rykker jeg opp midt iblant dem. 15 Men siden, etter at jeg har rykket dem opp, vil jeg forbarme meg over dem igjen og føre dem tilbake, hver til sin odel og sitt land. 16 Og hvis de da virkelig lærer å gjøre som mitt folk, så de sverger ved mitt navn og sier «så sant Herren lever», likesom de før lærte mitt folk å sverge ved Ba’al, da skal de bygges opp igjen midt iblant mitt folk. 17 Men dersom et folk ikke vil høre, rykker jeg det opp, rykker det opp og gjør ende på det, lyder ordet fra Herren.Vi hører mye om både nåde og dom gjennom bibelen. Ingen tvil om at Gud virkelig ønsker sitt folk, selv om det stadig viser både gjenstridighet og motvilje...Men jeg må også innrømme at gamle testamentet forteller mye om at jeg får som jeg fortjener. Jeg må gjøre meg fortjent til å bli Guds barn. Men så handler også hele gamle testamentet om LOVEN. I den gamle pakt var det loven som gjorde dem til Guds folk. Om de valgte å følge loven, var Guds løfter store og sterke. Men brøt de loven, var det dommen som ventet. Og med dette stadig innprentet, så var det kanskje ikke så rart at Jobs venner (i Jobs bok) var så overbevist om at Job hadde brutt loven... Også Jeremia undrer i dagens kapittel, for ting går ikke helt etter oppskriften.Herre, du har alltid rett        når jeg fører sak med deg.        Likevel må jeg gå i rette med deg.        Hvorfor har de onde lykken med seg,        hvorfor er alle de troløse trygge?Selv var han jo en som virkelig hadde valgt både loven og oppgaven Gud hadde gitt ham. Likevel møtte han stor motgang, han som fortjente velsignelse... 7 Jeg har forlatt mitt hus        og gitt avkall på min arv.        Min elskede har jeg gitt i fiendenes vold.     8 Mitt eget folk er blitt for meg        som en løve i tette skogen.        De brøler mot meg,        derfor har jeg uvilje mot dem.     9 Er mitt folk blitt en spraglet fugl        som rovfugler samler seg omkring?        La alle villdyr i marken samles,        før dem hit, så de kan ete!    10 Mange gjetere har herjet min vingård        og trampet ned min odelsjord;        de har gjort mitt herlige land        til en livløs ørken,    11 til en sturende ødemark;        uhyggelig øde ligger det foran meg.        Hele landet er lagt øde,        og ingen bryr seg om det.Når jeg leste disse versene, lurte jeg litt på om det virkelig var profetens landeområder det handlet om, eller hele folket. Så jeg valgte å sjekke min bibelkommentar som hadde en absolutt troverdig forklaring;(Sitat;) Herren selv lider! Han måtte forkaste sitt folk. Må ikke da ha del i samme lidelse? (sitat slutt)Jeg har lyst til å legge til at alt ikke er helt svart/hvitt. Det ser vi jo ofte gjennom bibelens historie. Å følge Gud trofast er ikke ensbetydende med evig lykke og framgang. Selv de store heltene møtte mye motgang. Men de hadde med seg Guds trofasthet og styrke hele veien. I den nye pakt handler det ikke først og fremst om hva jeg har gjort eller hva jeg kan få til. Jesus har gjort det jeg selv ikke kunne, eller kan klare. Jeg er velsignet med Guds nåde (det er du også!) Men det handler fortsatt om valg. Ikke bare én gang, men faktisk hver dag. Herre, først og fremst takker jeg deg for din store nåde! Takk for at det er din kjærlighet som driver meg. Det finnes ingen bedre drivkraft enn den! Jeg velger å tro på deg, ta imot gaven det er å følge deg. Jeg fikk lyst til å avslutte med ord fra Davids salme 86 8 Herre, blant guder er ingen som du,        og ingen gjerninger er som dine.     9 Alle folk som du har skapt,        skal komme og bøye seg for deg, Herre,        tilbe deg og ære ditt navn.    10 For du er stor, og du gjør under.        Du alene er Gud.    11 Herre, lær meg din vei,        så jeg kan vandre i din sannhet.        Gi meg et udelt hjerte,        så jeg frykter ditt navn.    12 Jeg takker deg, Herre, av hele mitt hjerte;        min Gud, jeg vil evig ære ditt navn.

2019-11-11 06:29 Salme 37

Det var litt spesielt å lese dagens salme, etter gårsdagens historie. David mener virkelig det han synger om, og lever etter det;Av David.        Bli ikke harm på dem som gjør ondt,        misunn ikke dem som gjør urett!     2 De visner jo like fort som gresset,        og tørker bort som det friske grønnsvær.     3 Stol på Herren og gjør det gode,        så skal du få bo i landet.        Legg vinn på troskap!     4 Ha din lyst og glede i Herren,        så gir han deg det ditt hjerte ønsker!     5 Legg din vei i Herrens hånd,        stol på ham, så griper han inn.23 Herren gjør mannens gang stø        når han synes om hans ferd.    24 Om han snubler, faller han ikke til jorden;        for Herren støtter hans hånd. 39 De rettferdige får sin frelse fra Herren,        han er deres vern i trengselstider.    40 Herren hjelper og berger dem,        frir og frelser dem fra de onde;        for de søker tilflukt hos ham.Jeg tenker fremdeles på David og den roen han hadde midt i sin kamp. Han hvilte virkelig i Gud, uansett hva han møtte. Jeg tror egentlig ikke det handler om å unngå følelsene. Det handler mer om å ikke gi etter for dem. Stole på Gud også når det stormer.2.Mos 14;14 sier "Herren skal stride for dere, og dere skal være stille"Og Klag 3;26 sier "Det er godt å være stille        og vente på hjelp fra Herren"Til slutt Jesu gode løfte fra Matt 11; 28 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. 29 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler. 30 For mitt åk er godt, og min byrde lett.»Takk for at jeg kan få hvile i Deg Gud, uansett hvordan hverdagen måtte være.

2019-11-10 09:29 2.Sam 16

Motgangen fortsetter for David i dagens kapittel. Sønnen Absalom har røvet til seg kongemakten og mer enn det....  David er på flukt, og som om dette ikke er nok, kommer et av Saul etterslekt og forbanner David mens han kaster jord og stein mot ham. Davids ro midt oppi det hele er virkelig rørende.9 Da sa Abisjai, sønn av Seruja, til kongen: «Hvorfor skal en slik død hund få lov til å forbanne deg, herre konge? La meg få gå bort og hogge hodet av ham.» 10 Men kongen svarte: «Hva har dere med dette å gjøre, Seruja-sønner? Når han forbanner, er det fordi Herren har sagt til ham: Forbann David! Hvem kan da spørre: Hvorfor gjør du dette?» 11 Så sa David til Abisjai og alle mennene sine: «Dere ser at min egen sønn og etterkommer står meg etter livet. Kan en da vente noe annet av denne benjaminitten? La ham bare forbanne når Herren har sagt at han skal gjøre det. 12 Kanskje Herren ser til meg i min nød og gir meg noe godt igjen for forbannelsen som er lyst over meg i dag.»Også nå har David full tillit til sin Gud. Jeg må si jeg beundrer ham. Ingen rasende ord mot Gud over alt som skjer ham. Han har mistet sååå mye her, og i tillegg blir han ydmyket foran mange. Men ingen sinte reaksjoner, ingen hevntanker. Han legger alt i Guds hender. Jeg snakker i blant om at noe er vanskelig å forstå. Dette må jo også for David ha vært utrolig vanskelig å forstå? "Gud, hva mener du med det her? Var det ikke Du som salvet meg som konge...?!"  Dette er hva jeg ville lurt på. Men det ser ikke ut til å oppta Davids tanker.Nå viser salmene at David også kunne være fortvilet og ha mange spørsmål til Gud. Han var ærlig med sine følelser, men det handlet mer om forholdet mellom ham og Gud. Det var det viktigste for David. Enten han var konge eller rømling. Troen er en gave (Ef.2;8) en gave det virkelig er verdt å ta vare på. Herre, jeg takker deg for denne store gaven! En tro jeg kan holde fast ved, også når det måtte røyne på i livet... Jeg har lyst til å takke for kong David også, for det store og gode forbildet han er!

2019-11-09 07:45 2.Mos 19

Jeg må innrømme at dagens kapittel er litt vanskelig å forstå.... Det er ingen tvil om at Gud er større enn jeg kan fatte.Det åpner med et fantastisk løfte; 3 Moses gikk opp til Gud. Da ropte Herren til ham fra fjellet: «Dette skal du si til Jakobs hus og fortelle til israelittene:  4 Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg løftet dere på ørnevinger og bar dere hit til meg.  5 Hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, skal dere være min dyrebare eiendom framfor alle andre folk; for hele jorden er min.  6 Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg. Dette er de ordene du skal si til israelittene.»Her ser vi den gode og omsorgsfulle Gud. Men i slutten av kapitlet viser den samme Gud seg som så mektig at det skremmer folket... Ja, Gud selv sier at om noen kommer nær fjellet der Han er, så må de dø.16 Da det ble morgen den tredje dagen, tok det til å tordne og lyne. En tung sky la seg over fjellet, og det gjallet høyt fra bukkehorn. Alt folket i leiren skalv av redsel.17 Men Moses førte folket ut av leiren for å møte Gud, og de stilte seg ved foten av fjellet. 18 Hele Sinai-fjellet sto i røyk fordi Herren hadde steget ned på det i ild. Røyken steg opp som røyken av en smelteovn, og hele fjellet skalv. 19 Lyden av bukkehorn ble sterkere og sterkere. Moses snakket, og Gud svarte ham med høy røst.Den omsorgsfulle Far kjenner jeg til, og det var også denne Far Jesus lærte oss mye om. Men Gud er også hellig. Det var en av grunnene til at Jesus måtte dø for oss. For at også vi skulle bli hellige gjennom Ham.I dagens kapittel møter Israel den Hellige, og omsorgsfulle Far. Når jeg likevel ser den store skremmende avstanden mellom Gud og folket, så forstår jeg hvor stort det var at forhenget i templet revnet når Jesus døde på korset. Avstanden ble borte. Matt 27; 50 Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden.    51 Da revnet forhenget i tempelet i to, fra øverst til nederst. Jorden skalv, og klippene slo sprekker. Den samme, Hellige Gud, men veien er nå åpen.Heb.10 fortsetter;19 Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen. 20 Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. 21 Når vi har så stor en prest over Guds hus, 22 så la oss tre fram med oppriktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset for vond samvittighet og legemet badet i rent vann.    23 La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp; for han som gav løftet, er trofast. 24 La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Jeg er glad for at jeg har lært å tro på Guds nåde, omsorg og trofasthet, Jeg forstår at jeg trenger å lære mer om Guds hellighet og allmektighet.Aller mest vil jeg takke for at veien er åpen mellom Gud og oss! En ny og levende vei.

2019-11-08 05:28 2.Kor 5

 17 Den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til! 18 Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. 19 For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. 20 Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud! 21 Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.Fantastiske ord i dagens kapittel. For et budskap, både til meg og til hele verden :-DNår jeg igjen blir minnet om den viktige oppgaven jeg har fått, kjenner jeg en bønn i hjertet. Formet med ordene fra 2.Tim 1;6-7Derfor vil jeg minne deg om dette: Tenn på ny den nådegave fra Gud som er i deg, den du har mottatt ved min håndspåleggelse!  For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet.Fikk lyst til å legge ved en bloggpost jeg skrev rundt disse versene :-)

2019-11-07 07:58 Jer 11

Jeremia fortsetter å profetere dom - en konsekvens av valg de har tatt...Hør på meg og gjør alt det jeg pålegger dere! Så skal dere være mitt folk, og jeg skal være deres Gud.  5 Jeg vil holde eden jeg sverget for fedrene deres, å gi dem et land som flyter av melk og honning, slik det er i dag.        Da svarte jeg: «Amen, Herre!»     6 Herren sa til meg: Rop ut alle disse ordene i byene i Juda og på gatene i Jerusalem: Hør ordene i denne pakten og lev etter dem!  7 Jeg advarte fedrene deres den dagen jeg førte dem ut av Egypt, og til denne dag har jeg advart dem sent og tidlig: «Hør på meg!»  8 Men de ville ikke høre, vendte ikke øret til. Alle fulgte sitt onde og egenrådige hjerte. Men også i dagens kapittel ser vi mer enn Guds vrede i denne dommen.  15 Hva har min elskede i mitt hus å gjøre,          hun som har lagt onde planer?Guds kjærlighet og lengsel er fortsatt der. Han vil så gjerne - men de vil ikke... "Et land som flyter med melk og honning" og Guds kjærlighet og omsorg var løftet de fikk, dersom de fulgte Guds veileding. Men de valgte det bort.En av de tøffeste konsekvensene (vil jeg si) var hva jeg leste her; 14 Du skal ikke be for dette folket og ikke sette i med klagerop eller bønn for dem. For jeg vil ikke høre på dem når de roper til meg i ulykkens tid.Nå vet vi at dette ikke var for evig - Israel vil alltid være Guds folk. Men i denne tiden som beskrives her, hadde Israel valgt andre gagnløse guder som heller ikke hørte...Guds lengsel var at de skulle forstå, og holde seg nær til Ham.På tross av at Israel sviktet gang på gang (også vi...) så ga Gud aldri opp. Heller ikke sin plan om frelse. Den gjennomførte Han på Golgata, der Han ga seg selv for oss. Han tok den straffen vi skulle hatt. Det er ikke lett å forstå - men så glad jeg er for at jeg kan få tro det!Graven Er TomDavid André ØstbyJesus ble pint helt til dødenValgte å blø for min syndHan som var ren ble til skammeGud gjort til spott for min skyldGraven er tom Jesus lever nåI ære og i maktEvig - døden er Ham underlagtGraven er tom Jesus lever nåI ære og i maktEvig - døden er Ham underlagtSolen står opp over hagenDagen da død ble til livJesus er ikke i gravenNatten er evig forbiGraven er tom Jesus lever nåI ære og i maktEvig - døden er Ham underlagt

2019-11-06 05:35 Job 36

Elihu fortsetter sin tale til Job. Elihu, som var den yngste, og som derfor ikke helt våget å tale i starten, han har økt sin frimodighet betydelig :-DI Job.32;6 sier han Jeg er ung av år, og dere er gamle.          Derfor var jeg redd,          våget ikke å si min mening til dere.Mens i dagens kapittel sier han; 4 Ordene mine er ikke løgn;          du står foran en som vet alt.Men i sin store frimodighet er det også tydelig at han setter Gud høyt, samtidig er det vanskelig for ham og tro at Jobs lidelser ikke handler om at Gud prøver å si ham noe...  5 Se, Gud er mektig, men avviser ingen;          mektig er hans styrke og innsikt.     6 Han holder ikke liv i den urettferdige,          men lar hjelpeløse få sin rett.               7 Han tar ikke øynene fra de rettferdige;          med konger kommer de på tronen,          han lar dem sitte for alltid og opphøyer dem.               8 Blir de bundet med lenker,          fanget i ulykkens snarer,               9 så vil han fortelle dem hva de har gjort,          at de syndet da de opphøyde seg.              10 Han åpner deres øre for å advare          og byr dem å vende om fra urett.              11 Hvis de da adlyder og tjener ham,          vil de leve godt alle sine dager          og ende sine år i lykke.              12 Men hvis de ikke adlyder,          vil de falle for sverd,          omkomme i sin uforstand.Å lytte til din stemme Gud, det er ikke alltid så lett... Hverken Job eller Elihu hørte deg tydelig her, selv om de begge virkelig hadde sine hjerter vendt mot Deg.Nå vet jeg at du svarte dem tydelig til slutt... Jeg vet også at du aldri er langt borte, uansett hvor godt eller dårlig vi kan se eller høre deg. Salme 139 forteller mye om det. Jes 40;31 sier "Den som venter på Herren får ny kraft"Vi har et uttrykk i språket vårt også, som sier "Den som venter på noe godt, han venter ikke forgjeves" :-DHerre, jeg ber for dagen i dag. Også i dag vil jeg be den lovsangen jeg ba for noen dager siden;Åpne o Herre, øynene mineJeg vil se Jesus, røre ved HamLær meg å lytte, høre Hans stemmeÅpne o Herre, øyene mine

2019-11-05 06:46 2.Sam 15

I dagens kapittel går Absalom bak ryggen på sin far og prøver å rive til seg kongemakten på en veldig slu måte. I forrige kapittel hørte vi om hvordan David savnet Absalom, men likevel valgte å utestenge ham. Kan bitterhet ha drevet Absalom? Eller var det helt andre ting? Vi leste jo også i forrige kapittel om hvor vakker han var å se på. Det stod ingenting om hjertet hans, eller hans personlighet ellers. Hva driver Absalom, når han nå vil rive til seg kongemakten. Er det hevn, eller vil han bare ha ære og makt, koste hva det koste vil...? Han både lyver og jukser for å oppnå dette (v.1-12) 30 David gikk gråtende oppetter Oljeberget; han hadde dekket til hodet og var barbent. Alle som var med ham, hadde også dekket til hodet og gikk gråtende oppover 32 ....David kom opp på berget der en pleier å tilbe GudIngen tvil om at David har det vanskelig. Kjenner jeg blir rørt. Kongen som hele tiden setter sin lit til Gud, uansett hva han møter. Og han møtte MYE! Motgang på motgang, men like sterk i sin tro. Visst ble han velsignet også, kong David, stort! Men at Gud var med ham, sparte ham likevel ikke for tøffe tak i blant... Kjære Gud - det gjør godt å vite at normalen ikke er å alltid være "der oppe på høyden" Normalen er rett og slett livet på godt og vondt. Takk for at du Gud, er med hele veien. Ditt løfte er å bevare meg gjennom alt. Det vil jeg fortsatt hvile i. Hvile i "Han som gjør meg sterk" (Filip.4;13)

2019-11-04 06:19 2.Mos 18

Dagens kapittel har et klart budskap. Du trenger ikke stå alene!Moses hadde et stort kall fra Gud, og han hadde virkelig utført det med glans. Men for et arbeid det var, og han stod på fra morgen til kveld (v.15) Han var tro mot Gud og det kallet han hadde fått. Tror ikke han tenkte på det en gang jeg, at han kunne delegere... Det var nok Gud som sendte hans svigerfar med viktig innsikt.  17 Da sa svigerfaren til ham: «Det er uklokt, det du gjør. 18 Du tretter ut både deg selv og folket som er med deg. Dette er for stridt for deg; du kan ikke gjøre det alene. 19 Hør nå på meg! Jeg vil gi deg et råd, og Gud skal være med deg. Du skal tre fram for Gud på vegne av folket og legge deres saker fram for ham! 20 Innprent dem budene og lovene, og lær dem den vei de skal gå, og de gjerninger de skal gjøre! 21 Velg deg ut dyktige menn av hele folket, menn som frykter Gud, er pålitelige og hater urett vinning! Sett dem til førere for folket, noen for tusen, noen for hundre, noen for femti og noen for ti. 22 De skal skifte rett mellom folk til enhver tid. Hver stor sak skal de komme til deg med, men hver liten sak skal de avgjøre selv. Slik skal du lette byrden for deg og la dem bære den sammen med deg. 23 Gjør du dette, og vil Gud det så, kan du holde ut, og da kan alt folket her vende hjem i fred.»Moses fulgte sin svigerfars råd. Som det må ha lettet byrden hans?! Ja, mer enn det; jeg tror også at flere i folket ble hørt. Jeg mener.... køen utenfor Moses sitt telt må ha vært enorm :-)Herre, takk for alle medarbeidere! I dag vil jeg be for dem alle, i både store og små oppgaver. Vi trenger hverandre. Hjelp oss å ta vare på hverandre og bygge hverandre opp. Takk for det du gir Herre, av styrke og mot. Av nåde og fred. Vi er barn av deg!

2019-11-03 07:46 Mark 1

Dette er begynnelsen til evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn.     2 Hos profeten Jesaja står det skrevet:        Se, jeg sender min budbærer foran deg,        han skal rydde veien for deg.     3 En røst roper i ødemarken:        Rydd vei for Herren,        gjør hans stier rette!     4 Slik stod døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte at folk skulle vende om og bli døpt for å få tilgivelse for sine synder. Slik åpner Markus Evangeliet. To ting fester jeg meg ved i dag; - alle profetiene som stadig minner om hva som kommer til å skje (så vi kan være forberedt) - Guds hjerte er hele tiden gjenopprettelse (tilgivelse for syndene)Johannes profeterer; 7 Han forkynte: «Etter meg kommer han som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans.  8 Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den Hellige Ånd.»9 På den tid kom Jesus fra Nasaret i Galilea og ble døpt av Johannes i Jordan. 10 Straks han steg opp av vannet, så han at himmelen åpnet seg og Ånden kom ned over ham som en due. 11 Og det lød en røst fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede. I deg har jeg behag.»Det er en tankevekker at Jesus, etter denne sterke opplevelse og bekreftelse, havner rett ut i ørkenen i 40 dager, hvor han kjemper mot den onde. Men når det er sagt; han hadde styrken til å klare det :-)Vi er ikke lovet bare gode dager. Men vi er lovet at Han er med ALLE dager.35 Tidlig neste morgen, mens det ennå var helt mørkt, stod han opp og gikk ut til et ensomt sted og bad der.Også Jesus trengte stillhet og tid i bønn. Det står flere steder, og forteller oss at dette er viktig. 17 Jesus sa til dem: «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!» 18 Straks lot de garnene ligge og fulgte ham.Villige hjerter. Det må ha vært et sterkt kall, siden de kunne legge fra seg alt og følge Ham. Hvilke offer er jeg villig til å gi...? Nå hadde de ett fortrinn som jeg ikke har... de så ham fysisk, og var virkelig sammen med ham døgnet rundt. Av og til lurer jeg på hvor mye mine morgenminutter betyr...? Hvordan kan jeg på enda bedre måte, virkelig vie hele dagen til Gud? Nå snakker jeg ikke om å ta pause fra alt. Jeg tenker på enda sterkere bevissthet, midt i den hverdagen jeg har. Jeg lengter. Virkelig!Så fantastisk å bli minnet om at "Gud vil" møte vår lengsel;40 En spedalsk kom til ham, falt på kne og bønnfalt ham: «Om du vil, kan du gjøre meg ren!» 41 Jesus syntes inderlig synd på ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil,» sa han, «bli ren!»Herre, takk for din gode vilje! Takk for din kjærlighet og nåde. Jeg ber for dagen i dag. Måtte den på en ny måte være viet deg. Led meg du Herre. Jeg trenger deg. Takk for at du også vil bruke meg. 

2019-11-02 08:39 Jer 10

Profeten kommer med dom... så det er et trist kapittel i dag. Likevel må jeg innrømme at jeg finner håp og trøst når jeg ser Guds sorg over det han mister. Han kaller dem fortsatt barna sine;  18 For så sier Herren:        Denne gangen slenger jeg bort        dem som bor i landet;        jeg fører dem ut i trengsel        for at de skal finne meg.    19 Ve meg, for et slag!        Mitt sår kan ikke leges.        Dette er bare en lidelse        som jeg må tåle, tenkte jeg.    20 Men mitt telt er herjet,        alle teltsnorer revet av.        Mine barn har forlatt meg, de er borte;        det er ikke lenger noen        som setter opp mitt telt        og spenner ut teltdukene.    21 For gjeterne er dumme som fe,        de søker ikke Herren.        Derfor har de ikke hell med seg,        og hele deres flokk er spredt.Måtte flere søke Deg Herre! Jeg søker Deg, men må også innrømme at jeg kjenner meg usikker på om jeg skulle gjøre ting annerledes? Tankene mine gikk plutselig til den blinde tiggeren som kom tilbake til deg. Han hadde mye kunnskap, det forstår jeg ut fra svaret han ga fariseerne, men likevel trengte han åpenbaring. Joh.9 forteller;30 Han sa: «Det er da merkelig at dere ikke vet hvor han er fra, enda han har åpnet øynene mine. 31 Vi vet at Gud ikke hører på syndere, men bare på den som er gudfryktig og gjør hans vilje. 32 Så lenge verden har bestått, er det uhørt at noen har åpnet øynene på en blindfødt. 33 Var ikke denne mannen fra Gud, kunne han ingenting gjøre.» 34 «Du er født som en synder tvers igjennom, og du vil belære oss?» sa de. Så kastet de ham ut.    35 Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut, og da han traff ham, spurte han: «Tror du på Menneskesønnen?» 36 Mannen svarte: «Hvem er han, Herre, så jeg kan tro på ham?» 37 Jesus svarte: «Du har sett ham, det er han som snakker med deg.» 38 «Jeg tror, Herre,» sa mannen og kastet seg ned for ham.Min bønn i dag, blir gjennom en lovsang Åpne o Herre, øynene mineJeg vil se Jesus, røre ved HamLær meg å lytte, høre Hans stemmeÅpne o Herre, øyene mine

2019-11-01 06:38 Salme 36

Dagens salme åpner med å snakke om hvordan synden visker sine ord til den gudløse, og hvordan dette påvirker. Men midt i salmen kommer åpenbaringen om Guds miskunn og trofasthet. Kanskje han vil belyse den store forskjellen...?  6 Herre, til himmelen rekker din miskunn,        din trofasthet når til skyene.     7 Din rettferd er som mektige fjell,        som det store havdyp er dine dommer.        Du berger mennesker og dyr.     8 Herre, hvor dyrebar din miskunn er!        I skyggen av dine vinger, Gud,        søker menneskebarna ly.     9 De får spise seg mette av det beste i ditt hus,        du lar dem drikke av din gledes bekk.    10 For hos deg er livets kilde,        i ditt lys ser vi lys.    11 La din miskunn vare        for dem som kjenner deg,        og din rettferd for de oppriktige av hjertet.Salmisten avslutter med en bønn om at akkurat dette må seire over det onde. Ordene jeg valgte ut fra dagens salme, er virkelig verdt både lovsang og takk. Les de gjerne høyt en gang til :-)Herre, takk for livet i Deg. Det er mye mer enn jeg aner. Jeg trenger Deg i dag. Jeg trenger Deg hver dag. Åh måtte jeg se mer og mer av hvem DU ER!

2019-10-31 06:59 2.Sam 14

Historien om Absalom fortsetter i dagens kapittel. Han var på flukt etter å ha drept sin bror i hevn... Det er ingen lett situasjon, absolutt ikke. David sørger over det som har rammet familien, og han savner sønnen sin. Det ser også Joab som gjør hva han kan for å føre dem sammen igjen. Men helt som planlagt går det ikke. David sender bud på Absalom, og ønsker ham hjem. Men selv vil han ikke se ham....Ingen tvil om at det er en familie som strever.Et helt annet tema jeg fikk lyst til å ta fram fra dagens kapittel, er beskrivelsen av Absalom; 25 En så fager mann som Absalom fantes ikke i hele Israel. Ingen ble lovprist som han. Fra hode til hæl fantes det ikke lyte på ham. 26 Fra tid til annen ble håret hans så langt at han måtte klippe det. Og når han gjorde det, veide det to hundre sekel etter kongens vekt. Det kan se ut til at hans vakre ytre er det som gjør ham kjent. Ikke hvem han er som person, eller andre ting han måtte stå for. Faktisk, mot slutten av kapitlet får jeg inntrykk av at han er selvopptatt og krever å få det som han vil. Visst er de heldige som er så vakre på utsiden. Men det teller så lite... egentlig. En som er vakker på innsiden, sprer skjønnhet rundt seg. Ingenting kan måle seg med det. Roland Utbult har skrevet en sang som heter "gjør min sjel vakker" En bønn jeg gjerne ber :-)Herre, også i dag vil jeg be for våre familier, og for relasjonene der. Herre, vi trenger Deg! Styrk våre familier, og hjelp de som strever. Aller mest vil jeg be for de som vier livene sine til å forebygge og hjelpe familier. (refleksjoner fra 2016 her)

2019-10-30 05:36 2.Mos 17

I dagens kapittel møter vi nok en gang et bekymret folk i ørkenen. Så utrolig mektige undre har skjedd gang på gang, og likevel er de bekymret. Tryggheten er ganske skjør... de menneskelige følelsene i det hele tatt. 3 Men folket tørstet etter vann. De murret mot Moses og sa: «Hvorfor har du ført oss opp fra Egypt? Vil du at vi og barna våre og feet vårt skal dø av tørst?» Enda en gang møter Gud dem, enda en gang blir de vitne til at Gud er med dem. V.7 sier at de satte Gud på prøve ved å spørre "Er Herren med oss eller ikke?" De fleste mennesker er avhengige av bekreftelser... Å sette hele sin lit til Gud, uansett hvordan dagen ser ut, er en gave. Jeg er såå takknemlig for min tro på Gud, men jeg innrømmer at også jeg kan komme med tanker som Israel gjorde. "Gud, er du her eller ikke...?"Uansett har jeg aldri noe å miste på å hvile i troen på at Gud er her. Han er det beste jeg kan forankre mitt liv i. Den siste delen av kapitlet er et sterkt bilde på det å stå sammen i bønn. Israel kjemper denne dagen en kamp mot fienden.11 Da gikk det slik til at så lenge Moses holdt hånden i været, hadde israelittene overtaket. Men så snart han lot hånden synke, var amalekittene de sterkeste. 12 Men så begynte Moses å bli trett i hendene. Da fant de en stein og la den til rette for ham; den satte han seg på, og Aron og Hur støttet hendene hans, en på hver side. Så var hendene hans støe helt til solen gikk ned. 13 Slik vant Josva over amalekittene og deres hær med kvasse sverd.Jeg ser for meg hvordan disse hendene strekt opp mot Gud, er et bilde på bønn. Og når Moses for hjelp, står de sammen i denne bønnen. Herre, i dag vil jeg takke deg for kirken, for styrken det er å stå sammen. Vi trenger hverandre! Samtidig ber jeg for den. Herre, vi trenger Deg hver dag. Som Israel var avhengig av en stadig fornyelse av ditt nærvær, så lengter også vi etter å se Deg. Takk for at vi kan få hvile i at Du alltid er nær, at Du er trofast. Vi kan stole på Deg. Jeg er likevel frimodig å minne Deg om David som sier "smak og se at Herren er god" (salme 34;9) som viser at det er mulig å virkelig kjenne Deg. Jeg legger denne dagen i Dine hender - ja hele kirken :-)

2019-10-29 05:26 2.Kor 4

Derfor mister vi ikke motet; for ved Guds barmhjertighet har vi fått denne tjeneste. Slik åpner dagens kapittel, og visst er det en oppmuntring bare her...? 6 For Gud, som sa: «Det bli lys i mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet, som stråler i Kristi ansikt, skal lyse fram.     7 Men vi har denne skatten i leirkar, for at det skal bli klart at den veldige kraft er fra Gud og ikke fra oss selv.  8 Vi er alltid presset, men ikke knekket, vi er tvilrådige, men ikke fortvilet,  9 forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke slått ut. 15 Men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere – til Guds ære.16 Derfor mister vi ikke motet. Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag.I dag kjenner jeg virkelig stor takknemlighet! For Guds barmhjertighet (v.1) for Guds lys i våre hjeter (v.6) Guds kraft (v.7) Guds nåde (v.15) og daglig indre fornyelse (v.16)Jeg har lyst til å legge ekstra vekt på v.6 som åpner opp for hvordan kunnskapen om Gud kan vokse fram. Jeg tror Guds Ord er en del av dette lyset som skinner i våre hjerter. Gud kan åpenbare seg gjennom det. Åh Herre, måtte Ordet jeg leser virkelig spire og gro og vokse seg sterk. Så det blir synlig for andre (lyse fram) hvem DU ER 

2019-10-28 05:44 Jer 9

Dagens profetkapittel starter med en klage over folkets synd.Å, om mitt hode var vann        og mitt øye en tårekilde!        Da ville jeg gråte dag og natt        over de falne i mitt folk.Kapitlet fortsetter gråtende å fortelle om hvorfor landet ligger øde 13 Herren svarte:        Fordi de sviktet min lov        som jeg la fram for dem,        fordi de ikke adlød meg        og ikke levde etter loven,    14 men fulgte sitt harde hjerte        og holdt seg til Ba’al-gudene,        slik deres fedre hadde lært dem.  Til slutt i kapitlet ser vi at Gud fortsatt lengter, ikke bare etter Israel, men også resten av verden (v.26)23 Så sier Herren:        Den vise skal ikke rose seg av sin visdom,        den sterke ikke av sin styrke,        og den rike ikke av sin rikdom.    24 Men den som vil rose seg,        skal rose seg av dette:        at han har forstand og kjenner meg,        vet at jeg er Herren, som viser miskunn        og øver rett og rettferd på jorden.        For det er slik jeg vil ha det,        lyder ordet fra Herren.25 Dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da jeg vil hjemsøke alle disse som er omskåret: 26 Egypt, Juda, Edom, Ammon, Moab og alle ørkenboerne som har kortklipt hår ved tinningen. For alle de andre folkene er uomskåret på kroppen, men hele Israels ætt er uomskåret på hjertet.Jødene bærer tegnet "på det ytre", men det viktigste er å ha det i hjertet. Det bevisste valget. Et valg jeg tror vi må ta hver dag. Jeg har sitert noen ganger fra Klag.3  21 Men én ting legger jeg meg på sinne,        derfor har jeg håp:    22 Herrens miskunn er ikke forbi,        hans barmhjertighet tar ikke slutt.    23 Den er ny hver morgen,        stor er din trofasthet.    24 Jeg sier: Herren er min lodd,        derfor står mitt håp til ham.    25 Herren er god mot dem        som venter på ham og søker ham.    26 Det er godt å være stille        og vente på hjelp fra Herren.Hans nåde er ny hver dag. Det er gjort ferdig fra Hans side. Det er opp til oss og hver dag ta imot, ja hver dag ta et bevisst valg om å følge Ham. Herre, jeg legger denne dagen i Dine hender. I dag vil jeg følge Deg.(refleksjoner fra 2016 her)

2019-10-27 04:37 Job 35

Det lønner seg sjeldent å si noe når man er sint. Har du hørt det? Og grunnen er enkel - du kan komme til å si noe du angrer. Ja, man kan til og med si noe man ikke mener...Jeg tror Elihu er mektig irritert når han i dagens kapittel sier; Elihu tok igjen til orde og sa:     2 Du som sa: «Jeg er rettferdigere enn Gud,»16 da åpner Job munnen til ingen nytte        og kommer med mye uvettig snakk.Job har holdt fast ved at han er rettferdig, men jeg har ikke sett noe sted at han mener om seg selv å være mer rettferdig enn Gud?Men jo mer Job holder fast ved sin rettferdighet, jo mer irritert blir vennene. Det er liksom ikke mulig at Job kan være uskyldig. For loven sier klart at den som holder den skal det gå godt med, og de som bryter den skal det gå dårlig med...Jeg må innrømme at jeg undrer selv på hvorfor dette hender... Det er nesten så Gud svarer meg med en gang, ved å minne meg om Joh 9;Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind.  2 Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?»  3 Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. Det skjedde for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham.Da tenker jeg plutselig annerledes, og oppdager at Gud er med Job også nå, enda han i sin fortvilelse ikke ser det. Gud har kontroll og har ikke tenkt å svikte Job. Men det er hva Job selv er redd for... at Gud har sviktet ham. Det oppleves så veldig ufortjent.Elihu vet ikke hva han snakker om, når han snakker om Job. Men ett lite ord glimter han likevel til med.   14 Selv når du sier at du ikke ser ham,        ser han din sak. Bare vent på ham!Nå tror jeg ikke Elihu legger samme innhold i dette som jeg. Han tenker antagelig at Gud ser Jobs fall som han selv ikke innrømmer. Men det spiller ingen rolle om han mener det. Ordet er uansett godt, mener jeg. For Gud er en Gud som ser ALT, uten å fordømme. Han vil frelse og gjenopprette. Elihu har i alle fall rett i dette; Gud ser Job sin sak :-DHerre, takk at Du ser oss hele tiden, også når vi ikke ser Deg...Jeg må innrømme at jeg lengter etter å se mer av Deg. Men så godt det likevel er, å hvile i at Du er her, nær meg.(refleksjoner fra 2019 her)

2019-10-26 08:44 2.Sam 13

Dagens kapittel er virkelig et trist kapittel! Det er rett og slett vanskelig, både å skrive om eller kommentere kapitlet....Det er en stor familietragedie som beskrives. Det er Davids familie det er snakk om.Den ene sønnen er syk av begjær (v.2) og går så langt at han voldtar sin halvsøster (v.11-14) Dette går så dypt inn på en annen av brødrene at han tar liv av sin voldelige bror.... (v.28)Tre av kongens barn som rammes hardt, og som selvsagt også rammer hele familien.Om jeg skulle ta fram noe i dag, måtte det være hvordan denne Amnon ble helt besatt av disse tankene som han visste var feil. I stede for å ta et valg, og et oppgjør med dem, lot han dem vokse til de ble en ond handling. Det står at "kjærligheten" tvert gikk over til hat (v.15) Det står at han hatet henne. Kanskje det handlet like mye om hat til seg selv?  Siden han fortsatte livet som før, er det vanskelig å si...Mitt poeng er egentlig at det er viktig å ta tak i ødeleggende tanker... ikke la det vokse til det ikke lenger er mulig å gjøre noe med det.Herre, i dag ber jeg først og fremst for familier som strever. Familier som opplever slike traumer.... Jeg vet de rammes hardt, ikke minst i møte med andre. Jeg ber for menneskene som er rundt dem. Veiled og hjelp både dem og familiene som er rammet. Det er ikke lett å vite hva man skal gjøre...Kjære Gud - du som er en som gjenoppretter og heler - hjelp dem!

2019-10-25 05:36 2.Mos 16

Dagens kapittel forteller om en Gud som omsorgsfull Far og forsørger. Det starter med at folket klager sin nød. Så sterkt at de til og med ønsker de hadde dødd i Egypt... Men Gud som med sterk hånd førte dem ut av Egypt, han fortsetter å ta vare på dem i ørkenen;  4 Da sa Herren til Moses: «Jeg vil la det regne mat ned til dere fra himmelen. Hver dag skal folket gå ut og sanke det de trenger. Slik vil jeg prøve dem og se om de følger min lov eller ikke.  5 Når de lager til det de har kommet hjem med den sjette dagen, skal det være dobbelt så mye som det de ellers sanker om dagen.»Det er også en tankevekker, dette med hviledagen. Jeg har reflektert litt over den i det siste. Hva vil det si å holde hviledagen hellig? At bibelen legger vekt på at den er viktig er det ingen tvil om.I 40 år rett og slett regnet det ned maten de trengte. 6 dager i uka. Den 7 dagen kom det ingenting. Da skulle de hvile. Til gjengjeld kunne de sanke dobbelt så mye dagen før hviledagen, så de hadde nok til begge dager. Men dersom de gjorde de samme de andre dagene, så ble maten dårlig og kunne ikke spises. Jeg kan ikke forklare hvorfor det ble dårlig de andre dagene, mens dagen før hviledagen kom det mat som tålte å bli liggende over til neste dag :-)Det andre forunderlige, er at det i 40 år regnet ned mat fra himmelen alle dager unntatt hviledagen. Da kom det aldri noe. Ingen tvil om at Gud selv sørget for maten deres. Herre, i dag vil jeg takke deg for at Du er min forsørger. Det har du virkelig vært hele veien!! Så bekymret jeg ble den dagen jeg plutselig stod alene og måtte sørge for alt selv. Det trodde jeg den gang ikke var mulig. Men selv om jeg ikke helt hvilte i Deg da, så har jeg lært underveis at Du er trofast. Du har virkelig sørget for meg!Du har minnet meg om viktigheten av hviledagen i det siste. Vis meg Du Herre, hvordan jeg holder den hellig... Du som kaller til arbeid, Du kaller også til hvile.(refleksjoner fra 2016 her)

2019-10-24 05:21 Matt 28

Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dag i uken, gikk Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven.  2 Med ett kom det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den.  3 Han var som lynet å se til, og drakten var hvit som snø.  4 Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde.  5 Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede.  6 Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå!  7 Skynd dere av sted til hans disipler og si: Han er stått opp fra de døde og går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham. – Nå har jeg sagt dere det.»Her var virkelig mer enn lysglimt og antagelser :-D For et syn det må ha vært. Det må jo ha gjort noe med soldatene som så det! Likevel gikk de med på å holde tett om det de hadde sett og hørt. 12 Overprestene og de eldste kom da sammen, og de ble enige om hva de skulle gjøre. De gav soldatene mange penger 13 og sa: «Dere skal si at disiplene hans kom om natten og stjal ham mens dere sov.  14 Skulle landshøvdingen få høre det, skal vi snakke med ham, så dere kan være trygge.»Denne siste setningen får meg til å anta at frykt var en av grunnene til at de holdt tett om dette store de hadde sett. Det var nok mye som stod på spill, både yrke og status, noe som ville påvirke livet veldig. Press fra både ledere og kolleger var sikkert med å påvirke også.Men de som så, og trodde, de ga hele sitt liv for å formidle budskapet om JESUS. Det fortsatte å dele troen på Jesus, uansett hvor mye motgang og forfølgelse de møtte. Og takket være dem, kan også jeg i dag få tro på Jesus.Helt til sist i dagens kapittel, kommer Jesus med løftet som vi gjerne siterer. Den har både oppdrag og trøst; 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»Jeg trøster meg ofte med at Jesus er med meg ALLE slags dager. Hans trofasthet er det beste jeg vet å snakke om. Min frimodighet til å gå ut ... den er ikke like stor. Herre, jeg har lyst til å be for akkurat det i dag. At min frimodighet skal vokse. En ting jeg tenker på, er at det jeg allerede kjenner meg trygg i, kan utvides. Og ideer jeg har jobbet med tidligere, men ikke kommet i gang med - det kan jeg også gjøre noe med. Det ligger et oppdrag, sammen med løftet. Det er noe å reflektere over i dag. Herre, først og fremst vil jeg takke deg for oppstandelsen. For en seiersdag! For en gave! Takk for livet jeg har fått, i Deg!

2019-10-23 05:00 Jer 8

Jeremia har fått et knallhardt budskap å bringe (i dagens kapittel) At han våger å gjøre det, beundrer jeg stort. For det er kraftig kost. Folket har fått mange råd og advarsler, men de ville ikke høre... Eller, dvs, de valgte å høre det de ville høre, og levde i en falsk trygghet (enda skumlere egentlig)Men folket mitt kjenner ikke        den rett som Herren krever.     8 Hvordan kan dere si: «Vi er vise,        vi har Herrens lov hos oss»?        Skriverne har jo forfalsket den        med sin løgngriffel.            Profeter og prester farer alle med svik.    11 Lettvint vil de lege        skaden i mitt folk        når de sier: «Fred, fred!»        – og så er det ingen fred.Lett kan det umulig ha vært for profeten å bringe fram dette budskapet (konsekvensene/dommen som kommer, på grunn av livet de levde) At dette var tøft for profeten forstår vi, ikke minst gjennom disse versene;18 Jeg er tynget av ulegelig sorg,        mitt hjerte er sykt.    19 Hør nødropet fra mitt folk        rundt omkring i landet!        Er ikke Herren på Sion,        er ikke byens konge der?        Hvorfor har de krenket meg        med sine gudebilder,        med fremmede guder som ingenting er?    20 Skurden er over, sommeren slutt,        men vi er ikke blitt berget.    21 Jeg er nedbrutt fordi mitt folk er knekket;        jeg har sorg, og gru har grepet meg.    22 Finnes det ikke balsam i Gilead,        er det ingen lege der?        Hvorfor gror da ikke såret        som mitt folk har fått?Herre, hvem bør jeg lytte til i dag...? Det er så mange røster av ulike slag, så jeg velger hvem jeg skal lytte til. Velger jeg rett? Dersom en Jeremia kom til mitt sted og begynte å rope, ville jeg da velge å lytte til ham? Eller ville jeg reagert som folket her, og fortsatt på mine egne veier?Jeg føler selv at den viktigste bønnen jeg kan be, er å være åpen og lydhør om Du taler til meg Gud. Det er derfor jeg daglig leser Ditt Ord, for å finne både veien og livet i Deg.

2019-10-22 05:35 Sal 35

I dagens salme møter vi en David som kjemper. Av David.        Herre, strid mot dem som strir mot meg,        og kjemp mot dem som kjemper mot meg!     2 Grip skjold og verge, reis deg og hjelp meg!     3 Ta spyd og stridsøks fram,        og gå mot dem som forfølger meg!        Si til meg: «Jeg er din frelse!» 9 Men jeg skal juble i Herren        og glede meg over hans frelse.    10 Da roper jeg ut med kropp og sjel:        «Herre, hvem er som du,        du som frir en hjelpeløs mann        fra den som er sterkere enn han,        og berger en fattig stakkar        fra den som raner ham!» Davids følelser, midt i kampen, kommer også fram i salmen. Han opplever det så urettferdig...  13 Jeg gikk i sørgedrakt da de var syke,        og plaget meg med faste.        Jeg bad med hodet bøyd mot fanget    14 som for en venn eller bror.        Lik en som sørger over sin mor,        gikk jeg nedbøyd, i sørgeklær.    15 Men snubler jeg, samles de med glede;        de kommer imot meg for å slå        uten at jeg vet om det,        og river og sliter uten stans. 22 Du har sett det, Herre. Vær ikke taus,        vær ikke langt borte fra meg, Herre!    23 Reis deg, våkn opp og skaff meg rett,        min Gud og Herre, før min sak!Ingen tvil om at David her ber en bønn i nød. Alle følelsene kommer også til uttrykk når han ber Gud "ta igjen med renter" mot de som gjør ondt mot ham. Jeg er for forsiktig til å ville bedt på samme måte... må jeg innrømme. Men samtidig er det en oppmuntring til å si det akkurat som det er, til Gud. Han ser jo likevel hva jeg føler, så jeg kan like godt sette ord på det. David vet også hva som er best å gjøre med slike følelser, nemlig bygge seg sterk ved å minnes hvem Gud er, og hva han kan og vil. 27 Men de som ønsker at jeg får min rett,        skal fryde seg og være glade        og alltid tenke: «Stor er Herren,        som unner sin tjener lykke og fred!»    28 Min tunge skal tale om din rettferd        og lovsynge deg hele dagen.Dette er også ord han sier, i en situasjon fyll av både sinte, fortvilte og bitre følelser. Davids tillit til Gud er hans redning.Jeg kan ikke påstå at jeg alltid har like stor tillit.... men håpet er alltid der. Alltid. Igjen og igjen kommer jeg til Han som alltid er trofast. Herre, jeg takker Deg for at du alltid har vært trofast mot meg! Også i dag vil jeg søke din nærhet.

2019-10-21 06:47 2.Sam 12

I dagens kapittel må David møte konsekvensene av sine handlinger... Det ser ut til at han ikke helt innser hva han har gjort. Enda. Profeten Natan kommer til David og forteller en lignelse. Om en rik som hadde mange lam, og en fattig som bare hadde ett - og hvordan den rike forsynte seg med dette ene lammet.... David blir sint og sier at denne mannen må dø. Ganske modig sagt, i den situasjonen han selv var? Han så det neppe. Han, som hadde mange koner, tok den eneste kongen naboen hans hadde...Men når Natan svarer "Du er mannen" - da innser David hva han har gjort.Og akkurat DET er det viktige... å innse hva som er rett, og handle deretter. David blir tilgitt, men handlingene hans fikk konsekvenser... 13 Da sa David til Natan: «Jeg har syndet mot Herren.» Natan svarte: «Så har også Herren tatt bort din synd; du skal ikke dø. 14 Men fordi du ved å gjøre dette har gitt Herrens fiender grunn til å spotte, skal den sønnen du har fått, ikke få leve.» Men Gud er også en som gjenoppretter og heler. Det gjør Han også for dette paret.24 David trøstet Batseba, sin kone (etter at hun mistet sønnen hun fødte) Han gikk inn til henne og lå med henne, og hun fikk en sønn som hun kalte Salomo. Herren holdt av ham 25 og sendte bud med profeten Natan. Han kalte gutten Jedidja for Herrens skyld.Herre, i dag vil jeg takke deg for at Du er en som rettleder og sier i fra. Måtte jeg være mottagelig og innse hva som er feil og hva som er rett... Takk for at Du har kjærlighet og omsorg, DET er hva som ligger bak hele veien. Og enda mer; takk for Din nåde, og evne til å gjenopprette!Herre, i dag ber jeg for barna mine. Veiled og hjelp dem, rør ved hjertene deres som bare Du kan! Velsigne og bevare dem.

2019-10-20 07:42 1.Mos 15

I dagens kapittel er det fest og jubel. Tiden som slaver er over, og fienden er beseiret av Gud selv. For en mektig tid de har vært igjennom! Da sang Moses og israelittene denne lovsangen for Herren:        Jeg vil lovsynge Herren,        for han er høy og herlig;        hest og kriger styrtet han i sjøen.     2 Herren er min kraft og min styrke,        og han er blitt min redning.        Han er min Gud, ham vil jeg love,        min fars Gud, ham vil jeg lovsynge.     3 Herren er en stridsmann,        Herren er hans navn.13 I din godhet førte du        det folket som du forløste.        Du ledet dem med din kraft        til din hellige bolig.  17 Du førte dem inn og plantet dem        på fjellet som er din eiendom,        på det stedet du har gjort til din bolig, Herre,        helligdommen som du har grunnlagt        med dine hender, Herre.    18 Herren er konge for evig og alltid. 20 Så tok profetinnen Mirjam, søster til Aron, en tromme i hånden, og alle kvinnene fulgte etter henne, slo på tromme og danset. 21 Mirjam sang fore:        «Lovsyng Herren,        for han er høy og herlig,        hest og kriger styrtet han i sjøen!»Det var virkelig fryd og glede. Stor takknemlighet. Åh som de trengte dette!! Det gir stor styrke å oppleve slikt, også det å minnes det. Men hver dag trenger vi Guds nåde og styrke. Allerede de første dagene kom nye prøvelser. De vandret jo i en ørken, og det gikk hele tre dager før de fant vann. Også var det ikke til å drikke en gang. "Da murret folket" (v.24) - mens Moses ropte til Herren (v.25) Moses visste i alle fall hva han skulle gjøre.Herre, takk for at Du er en Gud som er med i både fantastiske, og vanskelige dager! Takk at jeg alltid kan rope til Deg! Og lovsynge Deg :-)

2019-10-19 08:04 2.Kor 3

Begynner vi nå igjen å anbefale oss selv? Eller trenger kanskje vi anbefalingsbrev fra dere eller til dere, slik som visse andre?  2 Nei, dere er selv vårt anbefalingsbrev, skrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker.  3 For dere fremtrer som et Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på tavler av stein, men i menneskers hjerter.Hjertets innstilling - det har jeg snakket om noen ganger i denne bloggen :-D og det er også hva Paulus snakker om i dagens kapittel vil jeg si. Det hjelper så lite med fine ord på et papir, eller supre meninger - om det ikke kommer fra hjertet. I Luk 6 sier Jesus;45 Et godt menneske bringer fram godt av hjertets gode forråd, et ondt menneske bringer fram ondt av hjertets onde forråd. For det som hjertet er fullt av, taler munnen.Paulus skriver videre;4 Denne overbevisning har vi i Kristus, for Guds ansikt.  5 Ikke slik at vi av oss selv er i stand til dette; vi kan ikke tenke ut noe, som kom det fra oss. Det er Gud som har satt oss i stand til det,  6 han som gjorde oss til tjenere for en ny pakt, som ikke bygger på bokstav, men på Ånd. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.  Det er Gud selv, med sin Ånd, som arbeider i oss og med oss. Det Gud trenger, er et villig hjerte. Det er så mye Han kan gjøre.12 Da vi altså eier et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet.  17 Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. 18 Og alle ser vi med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil og blir forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved Herrens Ånd.Herre, jeg er sååå takknemlig for at det handler om mer enn hva jeg kan prestere og få til. Det handler mer om hva Du Herre, har gjort, og om jeg tar i mot med hele hjertet. Vis meg Herre, hvordan jeg gjør det... om noe av hjertet er "stengt eller opptatt" så arbeid videre med meg Far. For jeg vil ta imot gaven det er, å være barn av Deg! Takk for Den Hellige Ånd som viser oss vei og arbeider i oss. Ja, er vår kraft og styrke.I dag har jeg lyst til å avslutte med å lyse Herrens velsignelse 

2019-10-18 05:36 Jer 7

Dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren:     2 Still deg i porten til Herrens hus. Der skal du rope ut dette budskap: Hør Herrens ord, alle dere judeere som går inn gjennom disse portene for å bøye dere og tilbe Herren.  3 Så sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud: La deres atferd og gjerninger forbedres, så lar jeg dere bo på dette sted.  4 Sett ikke deres lit til løgnaktige ord som disse: «Her er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel!»  5 Men dersom dere forbedrer deres atferd og gjerninger og gjør rett mot hverandre,  6 dersom dere ikke undertrykker innflyttere, farløse og enker, ikke lar det flyte uskyldig blod på dette sted og ikke holder dere til andre guder, til skade for dere selv,  7 da vil jeg for alle tider la dere bo på dette sted, i det landet jeg gav deres fedre i gamle dager.Slik åpner dagens kapittel. Herrens tempel er først og fremst deg og meg - ikke kirkebygget. Gud understreker dette også her. Den beste gudstjenesten er å ta oss av hverandre. Men dagens kapittel handler om mer enn dette også... nemlig hjertets innstilling til Gud vår Far. Minner meg forresten om Ordene Jesus sa, i det dobbelte kjærlighetsbudet (matt 22) Elske Gud av hele ditt hjerte, og din neste som deg selv.Da Jeremia stod og ropte i templet, levde folket et dobbeltliv... 8 Men dere stoler på løgnaktige ord, som det ikke er noe gagn i.  9 Er det ikke så at dere stjeler, slår i hjel, bryter ekteskapet og sverger falskt, at dere tenner offerild for Ba’al og holder dere til andre guder som dere ikke kjenner? 10 Så kommer dere og trer fram for meg i dette huset som bærer mitt navn, og sier: «Vi er frelst.» Og enda holder dere på med alle disse avskyelige ting!Også da de vandret i ørkenen etter Egypt, viste Gud dem hva gudstjeneste egentlig handlet om;22 Den gang jeg førte deres fedre ut av Egypt, talte jeg ikke til dem om brennoffer og slaktoffer og gav dem ikke påbud om noe slikt. 23 Men dette var det jeg bød dem: «Hør på det jeg sier, så vil jeg være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Gå alltid på den veien jeg byr dere, så skal det gå dere vel.» 24 Men de ville ikke høre og vendte ikke øret til. De fulgte sine egne tanker, sitt onde og harde hjerte. De snudde ryggen til meg, ikke ansiktet.Hjertets innstilling - det kommer ofte fram som det viktigste. Og det å være ekte. Det er mye viktigere enn å være perfekt (for det handler det aldri om!) Når jeg kommer fra for Guds ansikt med et ærlig hjerte, da kan Han gjøre noe med det. Først da er jeg mottagelig også. Profeten kom med dommens ord i dag, likevel ser jeg din godhet Far, ikke minst i den omsorgen du ønsker vi skal vise for hverandre. Vi er dine barn, og du elsker oss. Du ønsker det beste for oss. Det er grunnen til at du også roper "varsku her" og "våkn opp"Herre, vis meg hva jeg bør reflektere over i dag, i mitt liv! Hvilke endringer og forbedringer jeg bør jobbe med... Takk at du vil lede, hjelpe, styrke, tilgi og gjenopprette. Jeg syntes det er vanskelig å si "Jeg elsker deg"... for det er så store ord. Men jeg kjenner i alle fall kjærlighet - og jeg vet at det er en gjenspeiling av din kjærlighet til meg. "For så høyt har Gud elsket verden" skriver Johannes i kap.3 Da er også du medregnet. Gud elsker deg! 

2019-10-17 05:21 Salme 34

Av David, den gang han var hos Abimelek og lot som om han var gal, så han ble jaget bort og slapp unna.Jeg måtte ha med denne åpningen av dagens salme, for det forteller hvilken situasjon David var i (det siktes til 1.Sam 21;10-15, når David måtte flykte til fienden for å gjemme seg for Saul) når han skrev denne nydelige salmen til Gud. Så selv om han var både redd og presset, hadde han stor tillit og kjærlighet til Gud.     2 Jeg vil alltid prise Herren        og stadig lovsynge ham.     3 Jeg roser meg av Herren;        de hjelpeløse blir glade        når de hører det.     4 La oss sammen hylle Herren        og prise hans store navn!     5 Jeg søkte Herren, og han svarte meg,        fra alt som skremte, berget han meg.     6 Se opp til ham og strål av glede,        så skal dere aldri rødme av skam!     7 En stakkar ropte, og Herren gav svar,        han frelste ham ut av alle trengsler.     8 Herrens engel slår leir        til vern om dem som frykter Herren,        og frir dem ut av fare.     9 Smak og se at Herren er god,        salig er den som søker tilflukt hos ham.David snakker om tillit og gir gode, viktige råd; 12 Barn, kom hit og hør på meg,        gudsfrykt vil jeg lære dere.    13 Er det noen som elsker livet        og gjerne vil oppleve dager med lykke?    14 Pass da din tunge for ondsinnet sladder        og dine lepper for svikefull tale!    15 Sky det onde, og gjør det gode!        Søk fred, og jag etter den!    16 Herrens øyne følger de rettferdige,        han vender øret til deres rop.  19 Herren er nær hos dem        som har et nedbrutt hjerte,        og han frelser dem        som har en knust ånd.Takk at du er nær Herre, det kan jeg hvile i, uansett hvilken situasjon jeg måtte være i. En Far med omsorg, en Far som kan ta vare på og hjelpe. En Far som hører når jeg roper.

2019-10-16 05:43 2.Sam 11

Dagens kapittel er egentlig et trist kapittel. Samtidig som jeg er glad for at det står der. Det kan sies så utrolig mye bra om kong David. Veldig mye bra. Når David falt denne gangen, falt han dypt. Han blir forelsket i en annen manns kone. Det kan hende hvem som helst. Men David går lenger (følte seg nok litt presset også, siden hun ble gravid) Men måten han går fram på er fæl. Han sender mannen bevisst inn i en felle så han skal dø. Selv Gud, som elsket David og kalte ham "en mann av mitt hjerte" var tydelig på hva han mente om dette. Kapitlet avslutter medMen det David hadde gjort, var ondt i Herrens øyne.Heldigvis ender ikke historien her. Det gjør den heller ikke for andre som har falt. Det er mulig å reise seg igjen, å finne nåde og nytt liv hos Gud. Det gjør ikke slike handlinger ok! Langt i fra. Det vi gjør, får konsekvenser. Gud er en god Gud. En som kan gjenopprette og lege. En som gir nåde og frelse. En som gir ny start.Herre, i dag ber jeg for de som strever i mørket og ikke finner veien tilbake til livet. La dem igjen få se Deg, og gripe håpet Du gir dem.

2019-10-15 08:03 2.Mos 14

Siden sa Herren til Moses:  2 «Si til israelittene at de skal snu om og slå leir foran Pi-Hakirot, rett imot Ba’al-Safon, mellom Migdol og havet! Der skal dere slå leir nede ved sjøen.  3 Så kommer farao til å tenke at israelittene har gått seg vill i landet og ikke finner ut av ørkenen igjen.  4 Og jeg vil forherde ham, så han setter etter dem. Da skal jeg vise min guddomsmakt på farao og hele hans hær. Og egypterne skal sanne at jeg er Herren.» Israelittene gjorde som Herren sa.Slik åpner dagens kapittel. Gud hadde allerede vist gjennom 10 sterke tegn i Egypt, hvem Han Er. Men Israel og Egypt (ja hele verden) skulle aldri glemme hvem Han Er! Enda en gang viser Gud hvem Han Er, og denne gangen syntes jeg nesten at det er kronen på verket :-) Men vi vet at det ikke er det. Gud arbeider fortsatt på sin plan. Selve kronen på verket skjer på Golgata! Og derfra forsetter Gud med sin plan - alle Guds barn i en evig himmel med vår Far, "Jeg Er".Dagens kapittel forsetter;10 Da farao nærmet seg, fikk israelittene se at egypterne kom etter dem. De ble livende redde og ropte til Herren. Enda de visste om det på forhånd... Enda de hadde sett så mange tegn og under tidligere... Enda de visste at Gud var med dem...Dømmer jeg dem? Nei tvert imot. Jeg er sååå glad for at Guds Ord er ærlig på dette, og viser oss at Gud elsker oss mennesker - så menneskelig vi enn er :-) Hvem ville ikke vært redd om en en hel krigshær kom, og vi ikke hadde noe sted å flykte?! Enda en gang viser Gud sitt mektige under, i historien vi kjenner så godt; 13 Da sa Moses til folket: «Vær ikke redde! Stå bare fast, så skal dere få se hvordan Herren frelser dere i dag! For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri se dem mer. 14 Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.»Det er så mektig å lese, at jeg kunne lagt inn hele kapitlet, men det kan du jo lese selv om du vil :-D Jeg velger ut dette;18 Egypterne skal få kjenne at jeg er Herren, når jeg viser min makt på farao og vognene og hestfolket hans.»    19 Guds engel, som gikk foran Israels hær, byttet nå plass og gikk etter folket. Skystøtten som var foran dem, flyttet seg og tok plass bak dem, 20 så den kom mellom egypternes hær og Israels hær. På den ene siden var skyen mørk, og på den andre siden lyste den opp natten, og hærene kom ikke inn på hverandre hele natten.Fantastisk! Gud lyste opp veien for barna sine, mens fienden måtte famle i mørket. Og hver stor og liten Israelitt kom tørrskodd gjennom sjøen, trygt over på andre siden. Når sjøen falt på plass igjen, var de igjen trygge. Nå var det en sjø mellom dem og fienden.  31 Da de så det storverk Herren hadde gjort mot egypterne, fryktet de Herren, og de trodde på ham og på hans tjener Moses.I dag vil jeg takke Deg Gud, for at jeg får være i ditt lys! Jesus sa om seg selv "Jeg er verdens lys" (Joh 8;12) og i salme 36 sier kong David; 10 For hos Deg er livets kilde,          i ditt lys ser vi lys.Og i ditt lys er vi også kalt til å være lys. Skinn på meg i dag Jesus, så jeg igjen kan lyse for andre! 

2019-10-14 06:39 Matt 27

Dagens kapittel åpner med å fortelle om en angrende Judas. Han som forrådte... Jeg tenker på Judas med sorg. Jeg føler så med ham, der det går opp for ham hva han har gjort. Han angrer så dypt at han ikke klarer å bære det. Jesus ble dømt til døden, så Judas så ingen løsning. Hvem skulle han gå til nå...?  Judas var en av de 12, elsket av Jesus. Judas sin dype anger viser meg at han også elsket Jesus. Noe gikk så veldig galt...Nå skriver bibelen at dette skjedde for at skriften skulle oppfylles. Jeg velger å tro at Gud allerede visste hva som kom til å hende.Jeremia profeterte også; 9 Slik ble det oppfylt som er talt ved profeten Jeremia:        De tok tretti sølvstykker,        den pris han ble verdsatt til,        han som israelittene lot verdsette;    10 og de gav dem for pottemakerens åker,        slik som Herren påla meg.Helt utrolig hvor detaljert Jeremia var, 650 år før det hendte!16 På den tiden satt det fengslet en beryktet mann som hette Barabbas. 17 Pilatus spurte nå folkemengden som hadde samlet seg: «Hvem ønsker dere løslatt, Barabbas eller Jesus, han som kalles Messias?» 18 For han visste at det var av misunnelse de hadde utlevert Jesus.    19 Mens han nå satt på dommersetet, sendte hans hustru bud til ham: «Ha ikke noe å gjøre med denne uskyldige mannen! Jeg hadde onde drømmer i natt for hans skyld.»Guds plan blir gjennomført. Det er ganske utrolig hvordan Jesus kunne bli dømt til døden, enda han var uten synd og gjorde så mye godt?! Det Gud har bestemt, det gjør Han!Han ble ikke bare dømt til døden, Han ble også spottet og hånet (v.27-30 og 39-44)Så hang Jesus der på korset, og de fortsatte å spotte Ham; 42 «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge; nå kan han stige ned av korset, så skal vi tro på ham. 43 Han har satt sin lit til Gud; la Gud redde ham nå, om han har ham kjær. For han sa at han var Guds Sønn.» Jesus var elsket, og han kunne faktisk stige ned av korset. Men da hadde det vært for sent for dem å tro - for det de ikke visste, var at deres redning og frelse hang der på korset. Selv om de prøvde å hindre dette å hende i påskehøytiden, var det akkurat det som hendte. Tenk om de hadde husket profeten Johannes sitt ord nå? "Se der Guds lam som bærer verdens synd" (Joh 1:29)45 Fra den sjette time hvilte et mørke over hele landet, helt til den niende time. 46 Ved den niende time ropte Jesus med høy røst: «Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»Ingen tvil om at det var mer en fysisk smerte Jesus opplevde! For et mørke, for et dypt savn... Han ble ofret Jeremia 53 skriver også; 3 Han var ringeaktet, forlatt av mennesker,        en smertenes mann, vel kjent med sykdom,        en foraktet mann som ingen ville se på,        vi regnet ham ikke for noe.     4 Sannelig, våre sykdommer tok han på seg,        og våre smerter bar han.        Vi trodde han var blitt rammet,        slått av Gud og plaget.     5 Men han ble såret for våre overtredelser        og knust for våre misgjerninger.        Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,        ved hans sår har vi fått legedom.     6 Vi fór alle vill som sauer,        vi vendte oss hver sin vei.        Men skylden som vi alle hadde,        lot Herren ramme ham.     7 Han ble mishandlet, men bar det ydmykt;        han åpnet ikke sin munn,        lik lammet som føres bort for å slaktes,        lik sauen som tier når den klippes.        Han åpnet ikke sin munn.     8 Gjennom trengsel og dom ble han revet bort.        Men hvem i hans samtid aktet på det?        Han ble utryddet av de levendes land,        måtte dø for sitt folks overtredelse.Det er så sterkt å lese, når jeg vet at dette ble skrevet 650 år før det hendte. Så detaljert - Gud har kontroll. Han vet hva Han gjør, og det Han har bestemt, det gjennomfører Han.50 Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden.    51 Da revnet forhenget i templet i to, fra øverst til nederst. Jorden skalv og klippene slo sprekker. 52 Gravene åpnet seg, og mange hellige som var døde, stod legemlig opp. 53 Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og inn i den hellige by, hvor de viste seg for mange.    54 Men da offiseren og de andre som holdt vakt over Jesus, opplevde jordskjelvet og det som hendte, ble de grepet av redsel og utbrøt: «Sannelig, han var Guds Sønn!»Han seiret - Gud tok tilbake det Han hadde mistet. Deg og meg, vi som ble skapt til et samfunn med Gud. Nå er veien igjen åpen! Jeg kan ikke forstå det - men jeg kan tro det, HALLELUJA!Kapitlet avslutter med at soldater vil holde vakt ved graven, for de kom på hva Jesus hadde sagt om å oppstå tredje dag. Noen kunne jo lure dem til å tro det...? Så de holdt skikkelig vakt, og omtrent boltret igjen graven.De skulle bli vitne til noe utrolig sterkt!I dag blir ordene vanskelig å finne, men jeg takker og priser Gud for denne usigelige gaven!

2019-10-13 07:58 Jer 6

I dagens kapittel roper profeten ut om ulykker som truer, men folket velger å ikke høre etter.Profeter og prester farer alle med svik.    14 Lettvint vil de lege        skaden i mitt folk        når de sier: «Fred, fred!»        – og så er det ingen fred.Folket vet hva de vil ha.... Det vet vi også. Vi har våre regler og meninger om hva som kan bli sagt og gjort bl.a. i våre kirker. Og jeg tror vi trenger slike regler også (for jammen har det blitt sagt og gjort mye rart) Men vi kan også stå i fare for å miste noe viktig som Gud ønsker å si oss, om vi bare skal lytte til det vi ønsker å høre. Så sa Herren:        Still dere på veiene og se!        Spør etter de gamle stiene,        etter veien til det gode!        Gå på den, så finner dere hvile.        Men de svarte: «Vi vil ikke gå der.»    17 Jeg satte vaktmenn over dere og sa:        «Lytt når hornet gjaller!»        Men de svarte: «Vi vil ikke lytte.»    18 Hør derfor, dere folkeslag,        og dere som er samlet,        merk dere det som skal skje iblant dem.    19 Lytt, du jord!        Nå fører jeg ulykke over dette folket,        en frukt av deres onde tanker.        For de lyttet ikke til mine ord        og ringeaktet min lov.Herre, Du er en Gud som kan lege hjerter. Du kan helbrede ører. Du kan gi vårt hjertes øye lys, så vi ser. Herre, rør ved oss!Hjelp meg til å ta imot Ditt Ord, og handle på det. Både når du sier det jeg vil høre, og når du sier det jeg gjerne vil unngå, eller slippe... Dine tanker for meg er jo alltid til det beste! Også når det måtte koste...

2019-10-12 08:17 Job 34

Elihu tok igjen til orde og sa:     2 Hør mine ord, dere vise menn,        lytt nå, dere som vet så mye!     3 Øret prøver de ord som sies,        likesom ganen smaker på maten.     4 La oss nå velge det som er rett,        og sammen finne ut hva som er godt.Slik åpner dagens kapittel. Elihu er ikke helt fornøyd med sine venners tale, det er i alle fall inntrykket jeg får i v.3 Selv om heller ikke Elihu har det rette svaret, har han mye bra syntes jeg. "La oss sammen finne ut hva som er godt" - jeg liker det :-)Han viser også Gud ære på sin måte. 10 Derfor skal dere høre på meg,        dere forstandige menn.        Gud gjør aldri noe ondt,        Den Allmektige gjør ikke urett.    11 Han gjengjelder mannen for hans gjerning,        lar alle få igjen for sin ferd.    12 Nei sannelig, Gud gjør aldri noen urett,        Den Allmektige fordreier ikke retten. 19 Gud holder ikke med fyrster        og foretrekker ikke stormenn        framfor småkårsfolk.        De er jo alle skapt av ham.Elihu fortsetter med å snakke om hvordan Gud dømmer, og han er derfor overbevist om at Job har møtt sin dommer... At Job nekter, ser Elihu på som nok en synd.  35 «Job taler ufornuftig,        det er ikke mening i det han sier.    36 La Job bestandig bli satt på prøve        fordi han svarer som en ugjerningsmann.    37 Han føyer den ene synd til den andre.        Han håner og spotter iblant oss        og bruker store ord mot Gud.»Elihu er nidkjær og vet hva og hvem han tror på. Jeg tror han kjenner seg sterk der han står. Hvordan ville han stått, om han hadde møtt samme prøve som Job...? Hvordan ville jeg stått? Jeg kjenner meg takknemlig for at jeg ikke står alene. Jeg har noen jeg kan snakke med, og "sammen finne ut av" (som Elihu sier i v.4) Vennene til Job kommer med svar i fine ord og taler, men i blant finnes det ikke svar... de er i alle fall vanskelig å finne. Guds navn er "JEG ER" -  I blant kjenner jeg det godt å bare være... jeg må ikke alltid ha svar på alle ting. Sammen med Han som ER kan også jeg bare være - her og nå. På norsk ville denne lovsangen lyde omtrent slik;Jeg vil være nær, nær din sideSå himmelen er ekte og døden en løgnJeg vil høre stemmer av engler som synger Halleluja, Hellig HelligGud den allmektigeden store JEG ER Hvem er verdig? Ingen er som Gud den allmektige, den store JEG ER Jeg vil være nær, nær Ditt hjerteElsker verden, hater mørketJeg vil se tørre bein leve igjen Synge Halleluja, Hellig, Hellig Gud den allmektige Den store JEG ER Fjellene rister for Ham Demonene løper og flykter når de hører Hans navn Kongen av majestet Det er ingen som kan måle seg med kraften i tiltedeværelsen av den store JEG ERDen store JEG ER!

2019-10-11 05:23 2.Sam 10

Dagens historie er så absolutt spesiell. David hadde bare godt i tankene sine, også endte det hele i krig. Kongen i dette landet hadde dårlige rådgivere ser det ut til. For de handlet uten å undersøke først. En tid senere hendte det at ammonittenes konge døde, og hans sønn Hanun ble konge etter ham.  2 Da sa David: «Jeg vil vise godhet mot Hanun, sønn av Nakasj, likesom hans far gjorde mot meg.» Så sendte David noen av mennene sine for å trøste ham i sorgen over faren. Men da Davids menn kom til ammonittenes land,  3 sa ammonitthøvdingene til Hanun, sin herre: «Tror du det er for å hedre din far at David sender folk som skal trøste deg? David har nok heller sendt mennene sine til deg for å utforske byen og spionere i den, så han kan ødelegge den.» De kom med trøst og gaver, men selv ble de skamløst behandlet og vanæret... Han kunne fått kong David som både alliert og venn, men i stede kaster han sjansen i fra seg og skaper noe vondt i stedet.  6 Ammonittene skjønte da at David hadde lagt dem for hat. De sendte ut folk og leide tjue tusen mann fotfolk av arameerne i Bet-Rehob og i Soba, tusen mann fra kongen i Ma’aka og tolv tusen mann fra Tob.  7 Da David hørte om dette, sendte han Joab av sted med alle krigsvante menn i hæren.  Også var det i gang. Dessverre. Sant det er trist å tenke på, at det i utgangspunktet var ment som trøst og vennskap?Vi mennesker tolker hele tiden. Flere ganger hver dag. Ord vi leser, eller hører, ord vi ikke hører (men mener vi burde hørt), ansikter vi ser, ting som skjer kan gjøre at vi tolker hvorfor osv. Og det vi tolker får gjerne konsekvenser. Våre holdninger er de første. Herre, vær med meg i det jeg tenker, så ikke tankene leder meg på avveier... Det er så lett å ta feil. I Fil.4 skriver Paulus; 6 Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!  7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.Amen

2019-10-10 06:57 2.Mos 13

Dagens kapittel fortsetter med å undervise om hva slags skikker Israel skulle holde fast ved, etter at de forlot Egypt. Skikker som skulle minne dem om hva Gud hadde gjort for Israel i Egypt. Det var også skikker som senere ville peke på Jesus som LØSNING for oss.  11 Når Herren har ført deg inn i Kanaan, som han lovte deg og fedrene dine, og gir deg det, 12 da skal du bære fram for ham alt det som kommer først fra mors liv. Alt det første som fødes i buskapen din, og som er av hankjønn, hører Herren til. 13 Det første føllet som eselet får, skal du løse ut med et lam eller kje. Løser du det ikke, skal du bryte nakken på det. Hvert førstefødt guttebarn i slekten din skal du løse ut. 14 Og når din sønn siden spør deg hva dette betyr, skal du svare: «Med sterk hånd førte Herren oss ut av Egypt, ut av trellehuset. 15 Da farao gjorde seg hard og ikke ville la oss fare, slo Herren i hjel alle førstefødte i Egypt, både av folk og fe. Derfor ofrer jeg til Herren alle hanndyr som kommer først fra mors liv, men hver førstefødt sønn løser jeg ut. 16 Det skal være et merke på hånden din og en minneseddel på pannen din. For med sterk hånd førte Herren oss ut av Egypt.»Et lam skulle løse ut den førstefødte. Jesus, Guds lam som ble ofret i akkurat påsken, ble løsningen for deg og meg. Det er ikke lett å forstå, det innrømmer jeg gjerne, men jeg tror på Ham. Fikk lyst til å minne om Ef.2;8 som sier"For at nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men en Guds gave"Det var en spennende ting til som kom fram når det gjelder reisen ut av Egypt;17 Da farao hadde gitt folket lov til å fare, førte Gud dem ikke den veien som går til Filisterlandet, enda det var den nærmeste. For Gud tenkte de kunne komme til å angre seg når de møtte ufred, og vende tilbake til Egypt. 18 Derfor lot han dem gjøre en omvei og gå gjennom ørkenen mot Sivsjøen.Gud vet hva han gjør. Når folket stod der foran Sivsjøen, så kunne det se ut som om alt var tapt. Men det hele var en del av Guds plan.Herre, hvilke planer har Du for oss? For meg?Det er ikke så lett å se dem... men når jeg ser tilbake, er jeg takknemlig for at Du var der. Takk for at du fortsatt er med meg. Det tryggeste sted å være for meg - i Din hånd.

2019-10-09 05:35 2.Kor 1

 3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på miskunn, den Gud som gir all trøst!Paulus er full av takknemlighet i dagens kapittel, på tross av at han nettopp har vært igjennom en stor prøvelse.  8 Brødre, vi vil at dere skal vite om det vonde vi måtte gjennomgå i Asia. Det var så tungt at det var mer enn vi kunne bære, så vi til og med tvilte på om vi kunne redde livet.  9 Vi regnet oss alt som dødsdømte, for vi ville ikke lite på oss selv, men på Gud, som oppreiser de døde. 10 Men han reddet oss fra den visse død, og han skal gjøre det igjen. Til ham har vi satt vårt håp, og han skal redde oss på ny. 11 Og dere skal hjelpe til ved å be for oss. Når mange ber, vil takken for Guds nådige hjelp og det han har gjort mot oss, stige opp fra manges munn.Han ble trøstet av Gud, men helt sikkert også av alle de som han visste ba for dem. De var ikke alene. Dette får meg til å tenke på Kristi legeme, hvor Han er hodet og vi er kroppen. Så nær er Han!20 For så mange som Guds løfter er, har de fått sitt ja i ham. Derfor sier vi også ved ham vårt Amen, til Guds ære. 21 Gud er det som gjør både oss og dere faste i troen på Kristus, og som har salvet oss. 22 Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter.Herre, først og fremst vil jeg takke Deg for at Du er nær, og for alt Du gjør! Takk for Den Hellige Ånd som åpenbare Deg for oss. Måtte jeg være åpen for Deg i dag!

2019-10-08 05:41 Jer 5

Da jeg leste dagens profetkapittel, var det spesielt to ting jeg festet meg ved. Jeg har lyst til å ta det siste først;31 Profetene spår ved Løgnen,        prestene styrer og rår som de vil,        og mitt folk vil ha det slik.        Men hva vil dere gjøre        når enden på dette kommer?Det folk vil ha.... Også kirker i dag må ofte følge "det folk vil ha". I blant kan det være nødvendig å gå på tvers av det. Er vi sterke nok til det? Eller våkne nok til å høre hva Gud vil, om folket roper noe annet?Det andre jeg stoppet opp ved, var starten på kapitlet;Gå omkring i Jerusalems gater        og legg merke til hva dere ser,        let på torg og plasser        om dere kan finne noen,        om det finnes en eneste som gjør rett        og legger vinn på trofasthet,        så jeg kan tilgi folket i byen.En eneste - og det ville være nok for hele folket.Nå kan vi være raske til å tenke at Jesus ble denne eneste (og halleluja for det!) Men jeg tror verset handler om mer enn dette. Du og jeg som tror, og som er rettferdiggjort i Jesus Kristus, også vi har betydning for vårt hjemsted. Ikke bare for oss selv, men for folket i byen. Så vær frimodig og be for dem!Herre, i dag vil jeg først og fremst be for din kirke, for den har en stor betydning - både for Deg for for folket som bor her. Åh, måtte vi følge DIN vei, og ikke slik dagens siste vers forteller - bare gjøre som vi vil... Du Herre, som har gode tanker for oss, Din vei er det beste for oss.Jeg ber for meg selv, at jeg må våge å sto opp for hva Du sier, om det i blant skulle gå på tvers av hva alle andre mener...

2019-10-07 05:09 Sal 33

Dagens salme var en hjertevarm lovsang til Gud. Den sier alt selv, så jeg velger bare å sitere hele, og la den være min lovsang og takkebønn til Gud i dag.Rop av fryd for Herren,        dere rettferdige!        Det sømmer seg for de oppriktige        å synge Herrens pris.     2 Lovsyng ham til lyren,        og spill på tistrenget harpe!     3 Syng for ham en ny sang,        spill vakkert og rop av glede!     4 For Herrens ord er sannhet,        alt han gjør, kan en lite på.     5 Han elsker rett og rettferd,        jorden er full av hans godhet.     6 Himmelen ble skapt ved Herrens ord,        hele dens hær ved et pust fra hans munn.     7 Han samlet havvannet som i et kar,        la havets dyp i opplagsrom.     8 For Herren må hele verden frykte        og alle som bor på jorden, skjelve.     9 Han talte, og det skjedde,        han bød, og det stod der.    10 Herren bryter folkenes planer        og avverger det de har tenkt å gjøre.    11 Men Herrens plan står fast for evig,        hans hjertes tanker fra slekt til slekt.    12 Salig er det folk som har Herren til Gud,        det folk han har valgt til sin eiendom.    13 Fra himmelen skuer Herren ned        og ser hvert eneste menneske.    14 Fra sin tronstol holder han øye        med alle som bor på jorden,    15 – han som har dannet alles hjerter        og merker seg alt det de gjør.    16 Stor makt gir ingen konge seier,        stor styrke redder ingen mann i krig.    17 Hesten er en svikefull hjelper,        den berger ingen med all sin kraft.    18 Men Herrens øye hviler på dem        som frykter ham og venter på hans miskunn,    19 så han kan fri dem fra døden        og berge dem gjennom hungersnød.    20 Vi venter med lengsel på Herren,        han er vår hjelp og vårt skjold.    21 Vårt hjerte gleder seg i ham,        for vi setter vår lit til hans hellige navn.    22 La din miskunn være over oss, Herre!        Det er deg vi venter på.

2019-10-06 08:19 2.sam 9

David glemmer aldri sin nære og gode venn, Jonatan. Han glemmer heller ikke at Saul var "Herrens salvede", uansett hvilke valg Saul hadde tatt i livet. En gang spurte David: «Mon tro om det ennå er noen igjen av Sauls ætt? Da vil jeg vise godhet mot ham for Jonatans skyld.»  2 Nå hadde Sauls ætt en tjenestemann som hette Siba. Han ble kalt til David, og kongen spurte ham: «Er du Siba?» Han svarte: «Ja, herre konge.»  3 Da spurte kongen: «Er det ennå noen igjen av Sauls ætt, så jeg kan vise godhet mot ham i Guds navn?» Siba svarte kongen: «Det lever ennå en sønn av Jonatan. Han er lam i føttene.» Det viser seg at han bodde hjemme hos noen (v.4) uten å eie noe... David henter ham derfra, og gir ham en stor oppreisning og velsignelse.  9 Men kongen kalte på Siba, Sauls tjenestemann, og sa til ham: «Alt det som har hørt Saul og hele ætten hans til, gir jeg til din herres sønn. 10 Men du og sønnene dine og tjenerne dine skal dyrke jorden og høste inn for ham. Det skal Mefibosjet, din herres sønn, leve av, og han skal alltid spise ved mitt bord.» Siba hadde femten sønner og tjue tjenere. 11 Han svarte kongen: «Jeg skal gjøre alt det min herre kongen pålegger meg.»        Siden spiste Mefibosjet ved Davids bord som om han var en av kongens sønner. 12 Mefibosjet hadde en liten sønn som hette Mika. Alle som bodde i huset til Siba, var Mefibosjets tjenere. 13 Mefibosjet ble boende i Jerusalem, for han spiste alltid ved kongens bord. Han var lam i begge føttene.Han som først var avhengig av andres hjelp, ble plutselig "kongens barn" og hadde egen husholdning. Fra å være en av de minste, ble han en virkelig herremann :-DDavids hjertelag rører. Her er han også et bilde, syntes jeg, på hva Gud ønsker å være for oss. Vi er kongens barn, velsignet med nåde. I dag vil jeg lovsynge og takke Gud for det.

2019-10-05 06:55 2.mos 12

Da jeg så at dagens kapittel handlet om innstiftelsen av påskefeiringen, tenkte jeg spontant "Det var dette som skulle vært julen, for det var her den virkelig store gaven kom (Jesus døde og stod opp igjen for å gi oss virkelig liv)" Da jeg begynte å lese, var det som om Ordet selv var enig ;-DHerren sa til Moses og Aron mens de var i Egypt:  2 Denne måneden skal være nyttårsmåneden for dere. Dere skal regne den for den første måneden i året.  3 Si til hele Israels menighet: På den tiende dagen i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam, ett for hver husstand! Påsken er selve symbolet på en ny start! En annen ting jeg syntes er så sterkt, er hvordan Jesus stadig blir bilde på dette. "Se der Guds lam, som bærer verdens synd" så profeten Johannes (Joh 1;23) om Jesus. En annen ting er hvordan Fariseerne prøvde å unngå å ta livet av Jesus i påskehøytiden (Matt 26) men Guds plan kunne de ikke rokke ved. At Jesus døde akkurat i Påsken forteller meg at Jesus virkelig er Guds sønn, og Guds frelse til deg og meg.Moses fortsetter å profetere i dagens kapittel;13 Men blodet skal være det merke som viser hvilke hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ikke noe ødeleggende slag skal ramme dere når jeg slår Egypt. 14 Siden skal denne dagen være en minnedag for dere. Da skal dere holde helg og høytid for Herren. En evig ordning skal det være for dere å feire den i slekt etter slekt.  24 Dette skal dere holde og ha som lov for dere og deres etterkommere til evig tid. 25 Når dere så kommer inn i det landet Herren etter sitt løfte vil gi dere, skal dere holde denne høytidsskikken ved lag. 26 Og når barna deres spør hva dette er for en skikk, 27 skal dere svare: Det er påskeoffer til Herren, fordi han gikk forbi israelittenes hus i Egypt da han slo egypterne med ulykke, men sparte hjemmene våre.» Da bøyde folket seg til jorden og tilbad. Skikken blir jo også en hjelp til å aldri glemme denne dagen. Og ikke minst; forsterke betydningen av Jesu død akkurat påsken. Den gangen var det bare Israel som ble frelst, men gjennom Jesus gjelder frelsen for hele verden.  16 For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv (Joh 3;16)Jesus Kristus, Den Rettferdige.  2 Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.I dag vil jeg takke og lovsynge Han som ble vår redning!

2019-10-04 07:12 2.Kor 2

I dagens kapittel skriver Paulus om tilgivelse. Jeg vet at det ikke alltid er like enkelt.... det var det heller ikke for disse som Paulus skriver til. For de var såret..5 Det er sant at det er én som har vært årsak til sorg. Likevel er det ikke meg han har rammet, men dere alle – mer eller mindre, for ikke å si for mye.  Den skyldige hadde fått sine konsekvenser, men i blant kan konsekvensene bli for harde også. Så Paulus velger å skrive til dem igjen; 6 Men denne mannen har nå fått nok straff med det som flertallet påla ham.  7 Nå skal dere heller tilgi og trøste ham, så han ikke blir helt knust av sorgen.  8 Derfor ber jeg dere om å møte ham med kjærlighet.  10 Den som dere tilgir, tilgir også jeg. Ja, hvis jeg i det hele tatt har noe å tilgi, har jeg for Kristi ansikt tilgitt det for deres skyld, 11 så ikke Satan skal få bedra oss. Hva han har i sinne, det vet vi.Når jeg tidligere har snakket om tilgivelse, så har jeg delt tanker om at det handler om indre legedom. For tilgivelse hjelper meg så jeg ikke blir hengende fast i hat og bitterhet (som jo virkelig skader meg) I Paulus sin oppfordring hører vi også at det å ikke tilgi, på en måte blir en mulighet for den onde å ødelegge... (v.11)Jeg må legge til at det å tilgi ikke handler om KRAV. Det handler heller ikke om å uskyldiggjøre det som er galt. Egentlig litt vanskelig å finne ord for hva det er. Store norske leksikon sier om dette (sitat:)Tilgivelse er en intensjonal og frivillig beslutning om å endre ens holdning til en urett ved å redusere negative følelser, tanker og atferd til fordel for positive. Tilgivelse betyr ikke at man unnskylder eller fritar for ansvar; tilgivelse angår personens holdning til urett, konflikt og skuffelse.  (sitat slutt)Det er en grei beskrivelse, men jeg har lyst til å dele min erfaring til dette også. Og det er at tanker og følelser ikke alltid er så lett å redusere. Det gjør rett og slett for vondt. Hvordan tilgir man da? Det handler om valg. Det var min erfaring, at når jeg valgte å tilgi som en bevisst handling, så kom følelsene deretter - men det tok tid skal jeg innrømme. Jeg bare fortsatte å minne meg på at jeg hadde tatt valget. Og gradvis kom følelsene etter. Det er en prosess. Slik var det i alle fall for meg, og jeg anbefaler det :-) Hvil i at valget teller, selv om følelsene ikke henger med i starten. Det er verdt det. Det handler faktisk om deg selv og din egen helse.Jeg har også lyst til å legge til at jeg i åndelig sammenheng følte fordømmelse fordi jeg ikke hadde klart å tilgi. Men så opplevde jeg det som om Gud selv sa at når jeg tok valget, og valgte å tilgi, så hadde jeg gjort det, selv om følelsene ikke gjorde det med en gang. Det var valget som telte. Gud vil hjelpe og lege et villig hjerte.I Paulus sitt tilfelle handlet det også om å ta var på den andre. Jeg kjenner plutselig at jeg blir stille... Jeg forstår at dette kan bli vanskelig. Her må vi rett og slett hjelpe hverandre. Ja, vi kan få Gud hjelp også her, på samme måte som han hjelper oss gjennom tilgivelsen. Herre, vis oss den gode vei.Paulus så hvordan den utstøtte sørget og lengtet etter en ny start (v.7-8) Vi har alle feilet, og jeg tror også alle har trengt en ny start i livet. Tilgivelse og omsorg henger i blant tett sammen.Det er ikke alltid slik. Jeg opplevde bl.a. å måtte tilgi en som klart og tydelig mente han aldri hadde gjort noe galt. Da måtte jeg  tilgi for min egen skyld, og selv starte på nytt. Han selv måtte bare fortsette med sitt rett og slett. Hver enkelt sak er unik - det samme er Guds hjelp :-) 

2019-10-03 07:14 Jer 4

Israel, dersom du vender om,        så vend deg til meg, lyder ordet fra Herren.        Tar du bort dine avskyelige guder,        så jeg aldri ser dem mer,        skal du slippe å flakke hjemløs omkring.     2 Og sverger du ærlig, rett og redelig        «så sant Herren lever»,        skal folkene bli velsignet i ham        og prise seg lykkelige i ham.     3 Så sier Herren til mennene i Juda        og til dem som bor i Jerusalem:        Bryt dere nytt land,        og så ikke mer blant torner!Slik åpner dagens profetkapittel. Gud hadde så mye å gi dem, og lengtet etter sitt folk. Så mange gode løfter, ser de det ikke...? Hva gjør at de i stede velger "å så blant torner"?Vi har også mye god kunnskap om så mangt. Akkurat nå tenker jeg på den unge jenta (Greta Thunberg) som roper til en hel verden om hvor skadelig all forurensningen er, og hvilke tiltak vi absolutt må gjøre. Vi hører, vi vet det er sant, men hvilke valg tar vi? Hvor mye bryr vi oss om det...?Kanskje en dårlig sammenligning... men det handler om valg i en alvorlig situasjon, sant?Gud sørger over sitt folk og de valg de tok. De vendte seg bort fra Ham. 19 Mitt indre, mitt indre!        Jeg vrir meg i smerte.        Å, mitt hjertes vegger!        Mitt hjerte stønner, jeg kan ikke tie.  22 Ja, mitt folk er uforstandig,        de kjenner ikke meg.    Når profeten nå roper ut sin dom og forteller hvilke konsekvenser dette får for dem, så sørger også profeten.   10 Jeg utbrøt: Å Herre Gud,        du har sannelig sviktet        dette folket og Jerusalem        da du sa: «Dere skal ha fred»,        og så sitter sverdet i strupen på oss.  Jeg kan forstå profetens fortvilelse. Ja jeg kan til og med forstå hans frustrasjon "Du sa vi skulle ha fred..." Men løftet lå jo i at de skulle holde seg til Gud - noe de valgte bort. Og valgene fikk konsekvenser. I dag kan vi komme til Gud når som helst, av bare nåde. JESUS har åpnet veien for oss. Det er bare å vende om. Selvfølgelig er det fortsatt slik at våre valg får konsekvenser. Det gjelder jo alt. Som en naturlov rett og slett. Men frelsen, den er en gave av nåde. Uansett hvilken situasjon vi er i. Kjære Far, takk for denne gaven! Takk for at jeg kan få ta imot den hver dag. Klagesangen 3 sier; 21 Men én ting legger jeg meg på sinne,        derfor har jeg håp:    22 Herrens miskunn er ikke forbi,        hans barmhjertighet tar ikke slutt.    23 Den er ny hver morgen,        stor er din trofasthet.    24 Jeg sier: Herren er min lodd,        derfor står mitt håp til ham.    25 Herren er god mot dem        som venter på ham og søker ham.    26 Det er godt å være stille        og vente på hjelp fra Herren.

2019-10-02 05:30 Job 33

Elihu forsetter sin tale i dagens Job-kapittel. 3 Jeg taler av et oppriktig hjerte,        jeg sier likefram det jeg vet.     4 Det er Guds Ånd som har skapt meg,        Den Allmektiges ånde holder meg i live.  5 Hvis du kan, så gi meg svar!        Stå opp og fremstill saken for meg!     6 Se, for Gud er vi begge like,        også jeg er formet av leire.     7 Du skal ikke skjelve av redsel for meg,       min hånd skal ikke hvile tungt på deg.Elihu forstår ikke Jobs tale, og er ikke enig i det han sier. Men jeg får i alle fall inntrykk av omsorg i ordene hans (se v.6-7 og 32)  31 Hør etter, Job, og lytt til meg!        Vær stille, så jeg kan få tale.    32 Har du noe å si, så svar meg!        Tal, for jeg vil gjerne gi deg rett.    33 Hvis ikke, må du høre på meg.        Vær stille, så skal jeg lære deg visdom.Herre, i dag vil jeg tenke på hvor viktig det er å være et medmenneske. Det største budet, sa Du, var å elske Deg og elske mine neste. Vise nestekjærlighet. Takk at jeg kan få ta imot av Din kjærlighet og dele videre. Jeg ber for barna jeg skal være med i dag, og deres foreldre.

2019-10-01 05:48 2.Sam 8

Jeg er en stor beundrer av David. Han var en stor mann, en rettskaffen og god mann. Stort sett... Men i dagens kapittel må jeg innrømme at jeg reagerer på måten han utfører krigen på. Nå er krig ondt, uansett - likevel...?2 David slo også moabittene. Så bød han dem legge seg ned på jorden og målte dem med en snor. Han målte to snorlengder med folk som skulle drepes, og en full snorlengde med folk som skulle få leve. Da måtte moabittene gi seg inn under David og betale skatt til ham.Tenk å være den siste under målsnoren, av de som skulle dø...? Det gikk akkurat ikke liksom..?Eller den første som får leve? Kan nesten høre hvordan han skjelvende puster lettet ut..En annen ting jeg stusser over, er hvordan de hemmet fienden ved å skade alle hestene :(  v.4Gud var med David, og gjorde ham sterk. Å vinne kriger var en del av dette. Det handlet jo også om forsvar. Også vi har en kamp å kjempe, men av en helt annen art.10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. 12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.Herre, takk for at Du står med oss i kampen. Det er mye jeg ikke forstår, men takk at Du har kontrollen. Du vet hva jeg trenger, og hvordan jeg skal kjempe. Herre, jeg trenger å bli sterkere I DEG, i din veldige kraft. Takk for muligheten! Av bare nåde.

2019-09-30 06:13 2.Mos 11

Gud har arbeidet med Farao - det kan man vel trygt si til dagens kapittel. Han som til nå har holdt Israel i et jerngrep, og som ikke ville la folket fare, han nådde til slutt bristepunktet;Herren sa til Moses: «Enda en plage skal jeg føre over farao og over Egypt; så vil han la dere fare herfra. Ja, ikke bare det, men han kommer til å jage dere bort herfra.  Farao må ha vært hardere enn de fleste, for det ser ut til at alle andre i Egypt hadde et annet syn; 2 Si til folket at hver mann skal be sin granne og hver kvinne sin grannekvinne om smykker av sølv og gull!»  3 Og Herren gjorde det slik at egypterne fikk godvilje for folket. Men så ble også Moses holdt for en meget stor mann i Egypt, både av faraos menn og av folket.Den aller siste plagen som rammer Egypt, rammer hardt. 4 Moses sa: «Så sier Herren: Ved midnattstid vil jeg gå gjennom Egypt.  5 Da skal alle førstefødte i Egypt dø, fra den eldste sønn av farao som sitter på sin trone, til den eldste sønn av trellkvinnen som står bak kvernen, og alle de førstefødte dyr i buskapen.  6 Det skal lyde et høyt skrik i hele Egypt, som det ikke har vært maken til før og heller ikke skal bli det siden.Det er egentlig utrolig at Farao senere kommer etter Israel og vil hente dem tilbake - også etter dette. Men det får vi høre mer om i senere kapitler.Herre, i dag vil jeg be for de som er på flukt, av mange ulike grunner. De er redde for sine liv. Jeg kjenner ingen personlig, men du Herre, ser hver enkelt. Ha barmhjertighet med dem og hjelp dem! (refleksjoner fra 2019 her)

2019-09-29 08:24 Jer 3

Det er mange måter å si ting på - sant? Det er noe vi ofte blir gjort oppmerksom på. Vi snakker først og fremst med ord - men vi snakker også med tanker, følelser og kropp. Våre holdninger kommer gjerne til syne, uansett hvilke ord vi måtte bruke. Dette får vi også møte i dagens kapittel. Du hadde en mine som en horkvinne,        du ville slett ikke skamme deg.     4 Likevel ropte du nylig til meg:        «Min far, du er min ungdoms venn.     5 Vil han være vred for evig        og alltid bevare sin harme?»        Slik talte du, men det du gjorde,        var ondt, og det til gagns. 10 Enda vendte hennes troløse søster, Juda, ikke om til meg av hele sitt hjerte, men bare lot som om hun gjorde det, lyder ordet fra Herren.De hadde ikke hjertet med i det de sa.... det ble bare ord. Tankene var helt andre steder rett og slett. På den "andre siden av grøfta" kan hjertet i blant si for mye...  25 Så la oss ligge i vår skam,        la vanæren dekke oss!        For vi har syndet mot Herren vår Gud,        både vi og våre fedre,        fra vi var unge og til i dag;        vi har vært ulydige mot Herren vår Gud.»Følelsene kan bli så overveldende at vi ikke våger å gå til Gud... men det er nettopp hva Han lengter etter. Så vær frimodig!14 Vend om, dere frafalne sønner! lyder ordet fra Herren. For jeg er herre over dere. Jeg vil ta dere, én fra en by og to fra en ætt, og føre dere til Sion. 15 Så gir jeg dere hyrder, slike som jeg vil ha, og de skal vokte dere med kunnskap og forstand. 16 Når dere i de dager blir tallrike og fruktbare i landet, lyder ordet fra Herren, skal de ikke lenger tale om Herrens paktkiste og ikke komme den i hu. De skal verken tenke på den eller savne den, og det skal aldri lages noen ny kiste. 17 På den tid skal de kalle Jerusalem for Herrens trone. Der skal alle folkeslag komme sammen – til Herrens navn, til Jerusalem. De skal ikke lenger følge sitt onde og harde hjerte.Herre, i dag kommer jeg til deg - akkurat som jeg er. Måtte mine ord være mer enn tomme ord! Jeg blir så rørt av det jeg leser. Du er virkelig både Gud og Far. Jeg ber for mine som enda ikke tror - at de skal få smake og se at Du er Gud og Far. Jeg ber for hjemstedet mitt. Og ikke minst for vår kirke som er Dine armer her. Tenn oss på ny, så hele stedet kan få smake og se at Du er Gud og Far. En som lengter etter dem.

2019-09-28 07:46 Salme 32

Jeg har jo lest en del om kong David i det siste, en fantastisk mann, konge og leder. Selv Gud gir ham karakteren "En mann etter mitt hjerte"“Han ga ham dette vitnesbyrdet: Jeg fant David, Isais sønn, en mann etter mitt hjerte. Han skal gjøre all min vilje.” (Ap gjerninger 13:22)Men selv med alle disse gode titler, var David en ydmyk mann. Det kommer også fram i dagens salme;Salig er den        som har fått sine overtredelser tilgitt        og sine synder skjult.     2 Salig er det menneske        som Herren ikke tilregner skyld,        og som er uten svik i sin ånd.     3 Så lenge jeg tidde, tærtes jeg bort,        jeg stønnet dagen lang.     4 For din hånd lå tungt på meg dag og natt.        Min livskraft svant        som i sommerens hete.                                                      Sela     5 Da bekjente jeg min synd for deg        og dekket ikke over min skyld.        Jeg sa: «Nå vil jeg bekjenne        mine synder for Herren.»        Og du tok bort min syndeskyld.                                                      Sela 6 Derfor skal alle fromme        be til deg i trengselstider.        Om det kommer en veldig flom,        skal ikke vannet nå dem.     7 Hos deg kan jeg skjule meg,        du bevarer meg fra trengsel        og lar frelsesjubel lyde omkring meg.                                                      Sela  8 Jeg vil lære deg og vise deg        den veien du skal gå.        Jeg lar mitt øye hvile på deg        og gir deg råd.     9 Vær ikke lik hest og muldyr        som ikke har forstand.        Deres villskap må tøyles med tømme og bissel,        ellers kommer de ikke til deg.    10 Den gudløse har mange plager;        men den som setter sin lit til Herren,        omgir han med miskunn.    11 Gled dere i Herren!        Bryt ut i jubel, dere rettferdige!        Alle oppriktige, rop av fryd!Ser du dialogen i salmen, mellom David og Gud? David visste hvem han skulle gå til, uansett hvordan dagen måtte være. Og Gud ga man svar. Ja også gode råd :-)  Herre, takk for at du vil vise vei, takk at Du holder din hånd om meg og vil gi meg råd. Måtte jeg være mottagelig for hva Du har å si i dag!

2019-09-27 06:36 2.Sam 7

En dag kongen satt i sitt slott, etter at Herren hadde gitt ham fred for alle fiendene rundt omkring,  2 sa han til profeten Natan: «Se, her bor jeg i et hus av sedertre, mens Guds paktkiste står i et telt.»  3 Natan svarte kongen: «Gjør alt det du har i sinne, for Herren er med deg!»Slik starter dagens kapittel. Tenk, der satt David i sitt slott :-) med fred på alle kanter. Han kunne virkelig bare nyte dagene. Også på disse dagene er Davids hjerte helt med Gud. David vil bygge et hus for Gud og paktkisten. Guds svar viser hvor gjensidig kjærligheten er, da Gud svarer at David selv skal få et hus først ;-DMen deg har jeg gitt fred for alle dine fiender. Og nå forkynner Herren deg at han vil bygge deg et hus. 12 Når din tid er til ende, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg la din sønn og ætling stå fram som din etterfølger, og jeg vil stadfeste hans kongedømme. 13 Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. 18 Da gikk kong David inn og ble der for Herrens åsyn. Han sa: «Hvem er vel jeg, Herre Gud, og hva er mitt hus, siden du har ført meg helt til nå? 19 Og enda syntes du dette var for lite, Herre Gud. Derfor har du talt om din tjeners ætt langt fram i tiden. Dette skal være til rettledning for menneskene, Herre Gud. 20 Hva mer kan David si til deg? Du kjenner jo din tjener, Herre Gud. 21 For ditt ords skyld og etter ditt eget hjerte har du gjort alt dette store og kunngjort det for din tjener. 22 Derfor er du stor, Herre Gud! Ingen er som du, og det fins ingen Gud foruten deg, etter alt vi har hørt med våre egne ører.Gud er kjærlighet - og jeg tror han gleder seg stort når vi elsker tilbake.I dag vil jeg tenke på Gud i takknemlighet, og gi det jeg kan av min kjærlighet. Måtte også den vokse i meg! Han fortjener det virkelig!

2019-09-26 07:50 2.Mos 10

I forrige kapittel så kommenterte jeg at det først stod at Gud hadde forherdet Farao - og til slutt stod det at Farao selv hadde et hardt hjerte. I dagens kapittel er det ingen tvil om hva som hendte disse dagene;Herren sa til Moses: «Gå til farao! Det er jeg som har forherdet ham og hans menn, for at jeg kan gjøre disse tegn blant dem.  2 Så kan du fortelle din sønn og din sønnesønn hva jeg har gjort mot egypterne, og hvilke tegn jeg har gjort iblant dem, og dere skal skjønne at jeg er Herren.» Jeg må innrømme at jeg får litt medfølelse for Farao.... selv om han fikk som fortjent. Jeg mener, tenk hvor mange han hadde undertrykket og brukt som slaver i hele sin regjeringstid. Nå er det Gud som viser hvem som er sjefen. Kongenes konge.Jeg tror det var viktig for Moses også, å vite at det var Gud som stod bak. Tror det gjør mye for hans mot. Nå visste han at Farao ville gi etter når Gud bestemte det. Det var rett og slett ikke opp til Farao, selv om det var han som måtte si ja :-) Må jo si det er spennende også da!En annen ting jeg oppdager, er hva dette gjør for Israel. Om Farao hadde sagt ja til folket, ville han neppe sagt ja til at de kunne ta med seg alt de trengte... 24 Da sendte farao bud etter Moses og sa: «Gå av sted og hold gudstjeneste! Barna deres kan også få være med. Men småfeet og storfeet skal bli igjen.» 25 Moses svarte: «Nei, du må la oss få det vi trenger til slaktoffer og brennoffer, så vi kan ofre til Herren vår Gud! 26 Buskapen vår skal også være med, ikke en klov får bli igjen; for det er den vi må ta av når vi skal ofre til Herren vår Gud. Og vi vet ikke hva vi skal ofre til Herren før vi kommer fram.» 27 Men Herren forherdet farao, så han ikke ville la dem fare.Men siste ord er ikke sagt :-)Også i dag minnes jeg Ordenehvert kne skal bøye seg i Jesu navn,        i himmelen, på jorden og under jorden,    11 og hver tunge bekjenne:        Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!Også Farao måtte bøye seg til slutt, og innse hvem som var Gud.Hellig, hellig, hellig er Herren. Jeg må innrømme at det er litt vanskelig å gripe, denne blandingen av at Du er hellig og allmektig, kongenes Konge, men også mine kjærlige Pappa. Mens jeg tenkte på det, minnet Du meg om kongen i vårt land, som også er pappa ;-) For barna sine er han både landets konge og deres pappa. Når jeg kommer og hilser på kongen, må jeg ha audiens, og bruke hans tittel. Jeg kan ikke kalle ham hverken pappa, eller si hans navn....Jeg er Guds barn. Det gjør at Han først og fremst er Pappa - men samtidig skal jeg vite at Han er den Han ER. Så heldig jeg er :-D Jeg er takknemlig!

2019-09-25 05:29 Matt 26

Da Jesus hadde talt alle disse ord, sa han til disiplene:  2 «Dere vet det er påske om to dager, og da skal Menneskesønnen utleveres for å bli korsfestet.»  3 Overprestene og folkets eldste kom nå sammen i embetsboligen til øverstepresten Kaifas  4 og ble enige om å gripe Jesus med list og få ham drept.  5 «Men ikke på høytiden,» sa de, «ellers blir det oppstyr blant folket.»Slik åpner dagens kapittel, og min første tanke var at Guds plan ble fullført til akkurat den tiden det skulle. "Ikke på høytiden" - men akkurat det ble det. Et sterkt budskap. Jesus som lammet, ofret for våre skyld.Kapitlet fortsetter å fortelle om en kvinne som ga noe svært verdifullt til Jesus. Hun tenkte ikke på seg selv, men ga MYE (v.6-13)Jesus profeterer mye i dagens kapittel, om disiplene. De kommer alle til å svikte. Jesus vet det, men likevel tar ham dem med, både til påskemåltid (nattverden) og til Getsemane. Han svikter ikke dem. Jesus sa det til dem, men de syntes det var vanskelig å tro. For de elsket Ham jo. 35 Men Peter sa: «Om jeg så skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg.» Det samme sa også de andre disiplene.Jeg tror dette er veldig gjenkjennende for mange. Viljen og pågangsmotet er stort. Men så kommer det motstand, og det ble ikke helt som tenkt...Men disiplene blir et forbilde på mer enn at de sviktet. De ble senere styrket, og så sterke at de virkelig ga ALT for Jesus. I Ef.6 skriver Paulus;10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. 12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, 15 og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. 16 Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler. 17 Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de helligeHerre, i dag ber jeg om denne styrken som de fikk. De vokste virkelig i Deg! Takk for alt Du har gjort for oss! Takk for at vi kan få ta imot nåde og kraft fra Deg, til å vokse!

2019-09-24 06:44 Jer 2

"Hvorfor Gud?" Det er det mange som har spurt når noe er vanskelig å forstå. I dagens kapittel er det Gud som spør "Hvorfor, mitt folk?" Han forstår ikke hvordan de kan velge ham bort.... og Han sørger over det. Hele dagens kapittel gjenspeiler dette. 4 Hør Herrens ord, du Jakobs ætt,        alle slekter i Israels hus.     5 Så sier Herren:        Hva galt fant fedrene deres hos meg,        siden de gikk bort fra meg        og holdt seg til guder som ikke duger,        så de ble udugelige selv?     6 De spurte ikke: «Hvor er Herren,        som førte oss opp fra Egypt        og ledet oss gjennom ørkenen,        et land med stepper og kløfter,        et land med tørke og mørke,        et land der folk ikke ferdes        og ingen mennesker bor?»     7 Jeg førte dere til et veldyrket land,        hvor dere fikk nyte frukten og grøden.        Men da dere kom dit inn,        gjorde dere landet mitt urent        og forvandlet min odel til en styggedom.     8 Prestene spurte ikke: «Hvor er Herren?»        Og de som sysler med loven, kjente meg ikke.        Hyrdene falt fra meg,        profetene spådde ved Ba’al        og holdt seg til gagnløse guder.    13 For to onde ting har mitt folk gjort:        De har gått bort fra meg,        kilden med levende vann,        og de har hogd seg brønner,        sprukne brønner som ikke holder vann.Gud sørger, og stiller viktige spørsmål. De hadde jo alt å vinne ved å holde seg til Gud, og mye å tape på det motsatte. Likevel.... Det var et par ting som fikk meg til å sammenligne dette med noe jeg kjenner igjen; 25 La ikke din fot bli bar,        og spar din strupe for tørst!Men du svarer: «Nei, det er nytteløst,        for jeg elsker de fremmede, dem vil jeg følge.» 36 Å, hvor lett du tar det        med å velge en annen vei!Av en eller annen grunn fikk dette meg til å sammenligne med tema "trim og kosthold".... du vet...i forhold til valg? Vi VET hva som er sunt, og hva som gir vinning, sant? Men hvor lett det er å velge det som drar i motsatt retning...? Hvor lett det er å gi opp, og gi etter...?Kanskje en dårlig sammenligning, men vi fristes og dras av begjær. Noe lignende tror jeg det var for Israel, der de lot seg påvirke av alle andre rundt seg. Ja, vi mennesker er lett påvirkelige - på godt og vondt.Herre, takk for at du er trofast! Så godt det er å lese om din lengsel etter ditt folk. Herre, lær meg av Din trofasthet, så også jeg er trofast tilbake!

2019-09-23 06:06 Job 32

I dagens Job-kapittel er det Elihu som tar til ordet. Og han er sååå ivrig. Artig å lese hans beskrivelse av den følelsen; 17 Jeg for min del vil også ta til orde        også jeg vil si min mening.    18 For jeg er full av ord,        ånden i mitt indre driver meg.    19 Mitt indre er lik vin som ikke er åpnet,        lik nyfylte skinnsekker som holder på å revne.    20 Nå må jeg tale så jeg kan få luft,        jeg vil åpne mine lepper og ta til ordeHan hadde ventet så lenge med å si noe (v.6) for han var ung og stolte på de eldstes kunnskap. Men mens han lytter, bruser det i ham av iver og protest. Han forsvarer Gud, den allmektige. Jeg kan jo se at hans baktanker handler om å være tro mot Gud. Det ser i alle fall slik ut for meg, og den tanken er jo god. Men så vet jeg også at han tok feil.... Og akkurat det kan jo skje den beste, eller...?I dag fikk jeg lyst til å be for alle de som kjemper med feil de har gjort... enten det var bevisst eller ubevisst. Feil som kanskje har fått konsekvenser de strever med... Herre, Du er en Gud som kan gjenopprette, lege og hele. Takk at Du er en Gud, også for de (oss...) som har trådd feil.

2019-09-22 09:28 2.Sam 6

Dagens kapittel er ganske spesielt, og egentlig vanskelig å forstå... Det syntes faktisk David også, og akkurat det gjør godt å se. Davids ærlige reaksjon i stede for å prøve å tolke og forklare den for andre (han kunne jo ha kjent behov for å forsvare Gud liksom - men det gjør han ikke) 6 Men da de kom til Nakons treskeplass, rakte Ussa hånden ut mot Guds paktkiste og tok tak i den, fordi oksene ble ustyrlige.  7 Da ble Herren brennende harm på Ussa. Gud slo ham på stedet fordi han hadde forsyndet seg, og han døde der ved Guds paktkiste.  8 David ble opprørt fordi Herren hadde slått Ussa ned. Han kalte dette stedet Peres-Ussa, som det heter den dag i dag.  9 Den dagen ble David grepet av frykt for Herren og sa: «Hvordan skulle jeg kunne huse Herrens paktkiste?» 10 Derfor ville han ikke flytte paktkisten opp til seg i Davids-byen, men satte den i huset til Obed-Edom fra Gat. Nå står det ikke noe om Gat hadde noe valg eller ikke... Men han har tydelig vist respekt for kisten, for Gud velsignet ham. 11 Der ble Herrens paktkiste stående i tre måneder, og Herren velsignet Obed-Edom og hele hans familie.Mon tro om dette overrasket ham, etter hendelsen ved Peres-Ussa?David, som selv syntes hendelsen var vanskelig, kjenner glede ved det som nå skjer.     12 Kong David fikk høre at Herren hadde velsignet Obed-Edoms familie og alt det han eide, for paktkistens skyld. Da drog David av sted og hentet Guds paktkiste fra huset til Obed-Edom. Han førte den opp til Davids-byen med stor glede.David danser av glede for Gud - og dette var visst litt av et syn :-D Mikal, hans kone, likte dette dårlig. Men Davids glede var så stor at han brydde seg ikke om det. 21 David svarte Mikal: «Det var for Herrens åsyn jeg danset, for ham som utvalgte meg framfor din far og hele hans ætt og satte meg til fyrste over Herrens folk, over Israel. For Herrens åsyn vil jeg danse 22 selv om jeg gjør meg enda ringere enn jeg nå har gjort, og synker enda dypere i dine øyne. For en del år siden opplevde jeg noe som gjorde at jeg trodde jeg hadde mistet Gud.... Når Gud viste meg veien tilbake og jeg igjen kjente trygghet i at jeg var Guds barn, var gleden stor, for dette er mer enn teori for meg. Det er virkelig verdifullt. David mistet noe den dagen som betydde mye for ham, og nå så han at det igjen var tilbake.Herre, jeg er takknemlig for historien som viser en David som ærlig uttrykker hva han tenker og føler - også når han ikke forstår. For det hender nok med de fleste av oss, at vi har spørsmål som ikke får svar... Jeg er uansett takknemlig for å få være Guds barn, av nåde. En takknemlighet og glede som også David uttrykte. Ingen kunne ta fra ham det.

2019-09-21 07:41 2.Mos 9

De mektige undrene fortsetter i Egypt (dagens kapittel) Det må virkelig ha vært litt av et syn! Og ikke minst, sterke opplevelser.8 Herren sa til Moses og Aron: «Ta hendene fulle av sot fra ovnen, og Moses skal kaste det opp i været så farao ser på!  9 Da skal det bli til støv over hele Egypt, og støvet skal sette verkebyller som bryter ut med blemmer på folk og fe i hele Egypt.» 10 De tok sot fra ovnen og gikk fram for farao, og Moses kastet det opp i været. Da kom det verkebyller både på folk og fe. Noen steder (som v.12) står det at Herren forherdet Faraos hjerte. Andre steder står det at Farao gjorde seg hard (v.35) Jeg antar at det handler om dem begge - en Gud som kjenner Farao, samtidig som Gud virkelig vil vise både for Israel, Egypt og hele verden hvem Herren ER.Selv om Farao var hard og ikke ville tro, var det flere egyptere som så og trodde;19 Send nå folk av sted og berg din buskap og alt det du har på marken! Haglet skal falle på alt som er ute på marken, alt som ikke har kommet seg i hus, enten det er folk eller fe, og de skal dø.» 20 De av faraos tjenere som fryktet Herrens ord, berget da sitt folk og sin buskap i hus. 21 Men de som ikke brydde seg om Herrens ord, lot folk og buskap bli ute på marken.Jeg må innrømme at jeg er glad jeg leser dette som historie, og ikke selv er vitne til alt dette... Jeg kjenner ikke framtiden. Men jeg tror på en mektig Gud som har kontrollen helt til siste slutt (og nye begynnelse)Herre, takk at du er her og nå. Også i det stille er du - ikke bare i dette mektige og store :-) Jeg legger dagen og hele min framtid i Dine hender. Også ber jeg for mine barn og barnebarn. Måtte de også for SE og merke at Du er GUD.Fra salme 34 leser vi;     8 Herrens engel slår leir        til vern om dem som frykter Herren,        og frir dem ut av fare.     9 Smak og se at Herren er god,        salig er den som søker tilflukt hos ham.

2019-09-20 05:26 1.Kor 16

Er du en optimist? Det var i alle fall Paulus! Dagens kapittel er en avslutning av Paulus første brev til Korint, så i dag er det mest hilsninger. Men ett av versene skiller seg ut; 8 I Efesos blir jeg til pinse.  9 Her har det åpnet seg en stor dør for en rik virksomhet, og det er mange motstandere.Der andre kanskje ser stengte dører, ser Paulus store muligheter. Sitter her og nynner på sangen  "Se på Jesus, jeg vil løfte mitt blikk og se på Ham slik som Han ER" For DET er hva jeg trenger når jeg ser de stengte dørene, eller om motstanden som kan virke for tøff. Løfte blikket og se på Ham som kalles "troens opphavsmann og fullender" (Heb.12;2)Herre, takk for at Du er ved min side i dag. Måtte jeg se hele dagen sammen med Deg. 

2019-09-19 06:59 Jer 1

Så er det tid for en ny profet :-) Jeremia Kapitlet åpner med litt historie. Navn på konger og profeter som levde samtidig. Det forteller ikke så mye til meg, men jeg leser at folket i Jerusalem ble bortført dette året (v.3) og det forteller jo en del.Gud kaller Jeremia, og det er et sterkt kall.4 Herrens ord kom til meg, og det lød så:     5 «Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg,        og før du ble født, helliget jeg deg;        til profet for folkene satte jeg deg.»     6 Men jeg svarte: «Å, Herre Gud, jeg duger ikke til å tale; jeg er så ung!»  7 Da sa Herren til meg:        «Si ikke at du er ung!        Alle jeg sender deg til, skal du gå til,        og alt jeg befaler deg, skal du tale.     8 Vær ikke redd for dem,        for jeg vil være med deg og berge deg,»        lyder ordet fra Herren.     9 Så rakte Herren ut hånden og rørte ved min munn. Og Herren sa til meg:        «Se, jeg legger mine ord i din munn. 10 Jeg setter deg i dag over folk og riker        for at du skal rykke opp og rive ned,        ødelegge og bryte sund,        bygge og plante.»Profeten får allerede her vite hvilken tøff oppgave han skal få (han skal bl.a. profetere dom (v.16) men han vil få både støtte og styrke fra Gud. Jeremia 12 Da sa Herren til meg: «Du så rett; for jeg vil våke over mitt ord og sette det i verk.» 19 De skal stride imot deg, men ikke vinne;        for jeg vil være med deg og berge deg,        lyder ordet fra Herren.Jeremia får et sterkt og tydelig kall fra Gud, men kjenner likevel på usikkerheten (jeg duger ikke til å tale, og jeg er ung...) Gud fortsetter likevel, og gir ham oppgaven og stryken han trenger. Og han trenger det! Hvor modig ville jeg vært, om Gud kalte meg til å rope ut et slikt budskap...? Takk for at Du Herre, gir mot når det trengs!Herre, jeg ber for dagen i dag. Hvilke oppgaver har du for meg i dag?Hjelp meg i det arbeidet jeg har, blant dine herlige små :-) Velsign barna mine i dag.

2019-09-18 05:27 Salme 30 og 31

Bare overskriften av dagens første salme vekker en varm og takknemlighet; "Guds nåde varer livet ut" Det beste er at denne overskriften hører til en salme som tar fram livets mange sider. Gud er med hele veien, både gjennom sorg og glede, gjennom nederlag og triumf, gjennom redde og trygge følelser  12 Du vendte min sorg og klage til dans,        du løste mine sørgeklær        og hyllet meg i gledens drakt.    13 Derfor vil jeg av hele min sjel        synge om deg og aldri tie.        Jeg takker deg evig, Herre, min Gud.Dagens andre salme fortsetter i samme spor, med overskriften "I dine hender"  2 Herre, jeg tar min tilflukt til deg,        la meg aldri bli til skamme!        Frels meg i din rettferdighet!     3 Vend øret til og hør meg,        skynd deg og fri meg ut!        Vær et fjell hvor jeg finner vern,        en festning til min frelse.     4 Du er jo mitt berg og min borg,        for ditt navns skyld fører og leder du meg.Jeg har jo lest og beundret mye av Davids historie i det siste. For en leder, for en styrke, for en tro! Men dagens salme viser også en annen side av David. Også han kjempet med tunge, urolige og redde dager. Også da søkte han Gud. Det var livet hans - hele veien. Fantastisk å lese Davids ærlige salmer. Den sterke lederen var menneske som alle andre.    22 Lovet være Herren, som på underfull måte        viste meg troskap i en kringsatt by.    23 Jeg tenkte i min angst:        «Jeg er støtt bort fra dine øyne.»        Men du hørte min inderlige bønn        da jeg ropte til deg om hjelp.    24 Elsk Herren, alle hans fromme!        Herren bevarer de trofaste,        men dem som farer fram i hovmod,        gir han igjen i fullt mål.    25 Vær sterke og frimodige,        alle dere som venter på Herren.Fanger til slutt tak i dette siste ordet "å vente på Herren"Kom til å tenke på dette uttrykket "Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves" - det kan av og til være vanskelig å vente.... men det er verdt det :-)Salme 130 sier; 5 Jeg venter, ja håper på Herren,        jeg venter på hans ord.     6 Jeg stunder etter Herren        mer enn vaktmenn etter morgenen,        vaktmenn etter morgenen.     7 Vent på Herren, Israel!        For hos Herren er miskunn,        hos ham er full forløsning.og Jes.40 sier; 31 Men de som venter på Herren,        får ny kraft;        de løfter vingene som ørnen,        de løper og blir ikke utmattet,        de går og blir ikke trette.Herre, i dag venter jeg på Deg, nesten så jeg er litt spent på hva Du vil gjøre :-)

2019-09-17 07:16 2.Sam 5

Så blir han konge til slutt (i dagens kapittel) i en alder av 30. Jeg vet ikke hvor gammel han var når Samuel salvet ham til å bli konge, men jeg tror han bare var en tenåringsgutt. Så kanskje det gikk 15 år fram til han ble konge? David hadde det ikke travelt, ikke var han typen som hevdet sin rett heller. Han hadde full respekt for "Herrens salvede" - kong Saul, uansett omstendigheter. Ikke ett sted har jeg lest at David konfronterte Gud om når det var hans tid, eller om Samuel kunne ha tatt feil. Å bli salvet til konge hadde ingen prioritet. Å stole på, og lyde Gud, DET var hans prioritet. Jeg er en stor beundrer av kong David :-D 9 David slo seg ned i borgen og kalte den Davids-byen. Han bygde rundt omkring, fra Millo og utover. 10 David fikk større og større makt; for Herren, Allhærs Gud, var med ham.    11 Hiram, kongen i Tyrus, sendte noen menn til David. De kom med sedertre og hadde med seg tømmermenn og steinhoggere; de bygde et hus for David.    12 David skjønte at Herren hadde stadfestet hans kongedømme over Israel og løftet hans kongevelde høyt for sitt folk Israels skyld.Siste del av kapitlet beskriver to kamper mot filistrene. David vet fortsatt hvor han henter sin styrke (slik han gjorde mot Goliat som ungdom) 19 Da bad David Herren om råd: «Skal jeg dra mot filisterne? Vil du gi dem i min vold?» Og Herren svarte: «Dra bare opp, for jeg vil gi filisterne i din vold.» 20 Så drog David til Ba’al-Perasim, og der slo han dem. Da sa han: «Herren har brutt igjennom fiendens rekker for meg likesom vann bryter igjennom en demning.»  22 Men filisterne drog ut enda en gang og spredte seg i Refa’im-dalen. 23 Da bad David Herren om råd, og han svarte: «Du skal ikke dra rett opp mot dem. Ta en omvei så du kommer bakenfor dem. Gå så på dem rett foran balsamtrærne. 24 Når du hører lyden av fottrinn over tretoppene, skal du storme fram. For da har Herren dratt ut foran deg for å slå filisterhæren.» 25 David gjorde slik som Herren bød ham, og han slo filisterne Spennende, sant? Om man kan si sånt om krig....?Det spennende her, er først og fremst forholdet mellom Gud og David.Også vi har våre små og store kamper, og vi trenger ikke kjempe alene. Nå er det ikke alltid like lett å høre, slik David gjorde. Men vi har løftet om at Gud er med oss hver dag. Gud taler til oss gjennom Ordet, og gjennom Den Hellige Ånd. Åh Herre, hjelp meg til å være mottagelig for hva Du vil si! Gi meg et lydhørt øre, slik profeten Jesaja (50:4) beskriver4 Herren min Gud har gitt meg        en disippels tunge,        så jeg med mitt ord kan styrke den trette.        Hver morgen vekker han mitt øre,        så jeg kan høre på disiplers vis.     5 Herren min Gud har åpnet mitt øre.

2019-09-16 05:30 2.Mos 8

Veldig kjent historie i dagens kapittel.Da sa Herren til Moses: «Gå til farao og si til ham: Så sier Herren: La mitt folk fare, så de kan tjene meg.  2 Nekter du å la dem fare, vil jeg plage hele landet med frosk.  3 Det skal vrimle av frosk i elven. De skal krype opp og komme inn i ditt hus, i ditt soverom og i din seng, inn i dine tjeneres hus og til ditt folk, i bakerovner og trau.  4 Ja, på deg og ditt folk og på alle dine tjenere skal froskene krype opp.»     5 Herren sa til Moses: «Si til Aron: Løft din hånd og rekk staven ut over elvene og kanalene og dammene, og la froskene komme over Egypt!»  6 Da rakte Aron hånden ut over vannet i Egypt, og froskene kom opp og dekket landet.  7 Men spåmennene gjorde det samme med sine hemmelige kunster; de fikk froskene til å komme over Egypt.Det samme hadde hendt tidligere, første gang Moses og Aron stod foran Farao. Spåmennene klarte det samme.Jeg syntes jeg ser Faraos hånende blikk når dette skjer.Men underveis skjer det en endring18 Spåmennene prøvde det samme med kunstene sine; de ville få fram mygg, men greide det ikke. Og myggen ble sittende både på mennesker og dyr. 19 Da sa spåmennene til farao: «Dette er Guds finger.»Jeg syntes det er sterkt å lese, denne endringen som skjer her. De måtte stoppe opp og innse at dette var Gud. En dag skal ALLE innse dette, ikke bare egypterne. Fil.2;10-11 sier 9 Derfor har Gud høyt opphøyet ham        og gitt ham navnet over alle navn,    10 for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn,        i himmelen, på jorden og under jorden,    11 og hver tunge bekjenne:        Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!Herre, i dag vil jeg være med å tilbe Deg, kongenes Konge!

2019-09-15 08:15 Matt 25

Jeg må innrømme at dagens kapittel er vanskelig...  Den gjør rett og slett litt vondt å lese. Jeg tror Jesus ristet litt opp i de som lyttet til Ham der og da også. Det handler om å være våken og ta de rette valgene.I første del forteller Jesus en lignelse om 10 brudepiker (eller jomfruer som den gamle oversettelsen beskrev dem) som alle ventet på brudgommen. De skulle lyse for ham, og måtte ha sine lamper klare. Mens de ventet sovnet de alle, og når de brått våknet av brudgommen, var det bare fem av dem som hadde nok olje igjen på lampene.Som barn gjorde denne historien redd, fordi den ble brukt som alvorsord om hvor viktig det var "å ha olje på lampene" Det var så difust for meg, for hva var egentlig oljen? Noen mente det måtte være Den Hellige Ånd, og det gjorde meg ikke tryggere. For hvordan kunne jeg VITE at jeg hadde den...akkurat da?Jeg skal ikke påstå at jeg har alle svarene i dag heller, men min mamma hadde noen fine refleksjoner over denne teksten som jeg gjerne deler her. Hun tenker at Guds Ord er denne oljen. Om du vil, kan du lese hennes tanker som ble delt i en egen bloggpost. Den neste lignelsen Jesus forteller, har minst like mye alvor i seg. Også denne biten er noe jeg strevde med tidligere.  24 Til slutt kom han fram som hadde fått én talent, og sa: «Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd. 25 Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.» 26 Men herren svarte ham: «Du dårlige og late tjener! Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd. 27 Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne få dem igjen med renter når jeg kom tilbake. 28 Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de ti!Jeg fikk høre at man ikke skulle grave ned sine talenter (som da ble tolket som evner) så alt jeg hadde mulighet til å bidra med, det gjorde jeg. Kunne ikke si nei.... Og så avslutter kapitlet med dommen - der alle skulle veies og måles. 31 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, 32 og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, 33 og stille sauene til høyre for seg, og geitene til venstre.Men under denne dommen kommer det tydelig fram hva dommen går ut på;34 Så skal kongen si til dem på sin høyre side: «Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta det rike i eie som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. 35 For jeg var sulten, og dere gav meg mat; jeg var tørst, og dere gav meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; 36 jeg var uten klær, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.» 37 Da skal de rettferdige svare: «Herre, når så vi deg sulten og gav deg mat, eller tørst og gav deg drikke? 38 Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller uten klær og kledde deg? 39 Og når så vi deg syk eller i fengsel, og kom til deg?» 40 Men kongen skal svare dem: «Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg.»Det er i alle fall alvorsord som gir mening. Nestekjærlighet.Men når det er sagt, dette alene er ikke nok. Joh 1;12 forteller "Alle som tok i mot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn" Og i Joh 14 sier Jesus; 6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Herre, det er mye alvor i dagens kapittel. Jeg har ikke mye å komme med, eller vise til... Jeg kjenner meg liten. Vet ikke helt hva jeg skal be i dag. Tror jeg velger å være stille, og bare være i din nærhet. Takk for at du viser vei. Hvor skal vi gå nå?

2019-09-14 08:43 Jes 65

Dagens kapittel starter slik;Jeg hadde svar for dem som ikke spurte,        jeg var å finne for dem som ikke søkte meg.        Til et folk som ikke påkalte meg,        sa jeg: «Her er jeg! Her er jeg!»     2 Hele dagen rakte jeg hendene ut        til et trassig folk,        som vandret på onde veier        og fulgte sine egne tanker.Han er en Gud som aldri gir opp. Selv om vi lett kan gjøre det... Han er nærmere enn vi aner!Også de som aldri spør...Du Herre, som er så nære... hvorfor er det så vanskelig å se og høre...?Det er som om våre egne tanker kommer i veien. Vi har et uttrykk som sier "ser ikke skogen for bare trær"Har du opplevd å snakke med noen som er så opptatt av sine egne tanker, at de ikke en gang har hørt hva du har sagt mens dere diskuterte?Eller prøvd å si noe til en som dagdrømmer? Jeg opplever til og med å lese en hel side i en bok, mens tankene mine vandrer - og jeg har ikke fått med meg et eneste ord av det jeg har lest. Enda jeg har lest hvert eneste ord. Rart?Jeg kan være så opptatt av meg og mitt, at jeg ikke enser Guds tale til meg. Å snakke med noen, krever oppmerksomhet. Det samme gjelder Gud. Om jeg ikke søker å finne, så finner jeg ikke. Enda det er der rett foran meg. Til og med stillhet er bra!! Minner meg om Ordet "Herren skal stride for dere, og dere skal være stille" (2.Mos 14;14) Litt tatt ut av teksten skal jeg innrømme. Men stillhet kan åpne både Guds tale og Guds kraft.På tross av Guds utrakte arm, så er det mange som velger ham bort...  11 Men dere som har gått bort fra Herren        og glemt mitt hellige fjell,        som dekker offerbord for Gad        og skjenker krydret vin for Meni,    12 jeg overgir dere til sverdet,        alle må dere bøye kne for å slaktes.        For dere svarte ikke når jeg ropte,        og hørte ikke når jeg talte,        men gjorde det som var ondt i mine øyne,        og valgte det som mishaget meg.Vi jubler over Guds frelse, men må også innse at det finnes en dom... Det gjør vondt å tenke på!Herre, hva kan jeg gjøre så flere kan høre...? Herre, i dag roper vi til deg for alle bønnebarna våre!!I siste del av kapitlet beskriver Gud den nye himmel og jord som Han vi skape. Et sted hvor all ondskap er borte, og hvor Gud selv er vårt lys, vår Frelse og vår Far.17 Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord.        Ingen skal minnes det som var,        ingen skal tenke på det mer.    18 Ja, gled og fryd dere til evig tid        over det som jeg skaper!        For jeg skaper Jerusalem om til en jublende by,        og de som bor der, vil jeg gjøre        til et lykkelig folk.    19 Jeg vil fryde meg over Jerusalem        og glede meg over mitt folk. 24 Før de roper, skal jeg svare,        ennå mens de taler, vil jeg høre.

2019-09-13 08:10 Jes 64

Å, om du ville kløve himmelen        og stige ned så fjellene skalv for deg,        som når ild setter tørre kvister i brann,        og ilden får vannet til å koke.        Da skulle dine fiender få kjenne ditt navn        og folkeslag skjelve for ditt åsyn,     2 når du gjorde under som ingen ventet,        og steg ned så fjellene skalv for deg.Slik åpner dagens profetkapittel. Jeg vet ikke om jeg ville våget å be disse Ordene, men visst kjenner jeg lengsel etter at Gud skal bli enda mer tydelig og synlig? Men OM Han ble det, hva ville hendt? 4 Du møter dem som med glede gjør rett        og tenker på hvordan du går fram.        Men du ble harm, og vi syndet.        Slik har det alltid vært        – kan vi enda bli frelst?  5 Alle ble vi som urene;        selv våre rettferdige gjerninger        var som skittent tøy...(Vår egen rettferdighet er aldri nok - bare Guds nåde kan frelse)        Vi ble alle som vissent løv        og ble ført bort av vinden        på grunn av våre misgjerninger.     6 Det er ingen som påkaller ditt navn        og ingen som tar seg sammen        for å holde fast ved deg.Kampen mot det onde... Tenk at vi har noe de ikke hadde på profetens tid. En som vant denne kampen, og nå kjemper tett ved vår side. For vi har fortsatt en kamp å kjempe... Heb.12 sier;Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss,  2 med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Resten av profetkapitlet er en bønn om frelse.   7 Men, Herre, du er da vår far!        Vi er leire, og du har formet oss,        alle er vi et verk av din hånd.     8 Herre, vær ikke så harm,        kom ikke evig i hu vår skyld!        Vend blikket hit, vi er jo alle ditt folk!Jeg minnes hva profeten har sagt i tidligere i kap 53;Vi trodde han var blitt rammet,        slått av Gud og plaget.     5 Men han ble såret for våre overtredelser        og knust for våre misgjerninger.        Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,        ved hans sår har vi fått legedom.Tenk, vi kan takke for frelsen! Hjelp oss Herre, å holde ut det løp som er lagt for oss! Hjelp meg Herre, takk at Du er med hele veien. Måtte jeg være med å bygge ditt rike!

2019-09-12 07:55 Jes 63

Gårsdagens profetkapittel var bare en fryd og lese, om Guds kjærlighet og nåde. Så jeg ble litt forundret over endringen i dagens kapittel. I alle fall opplevde jeg det som en endring... 6 Jeg tråkket folkene ned i min vrede        og knuste dem i min harme;        deres blod lot jeg renne til jorden.»Kapitlet fortsetter med overskriften "Folk angrer og ber om frelse". De minnes hva som har vært, da Gud ledet og frelste dem fra Egypt. 11 Da tenkte de på gamle dager,        på Moses, som var hans tjener:        Hvor er han som tok opp fra vannet        ham som ble hyrden over hans hjord?        Hvor er han som gav ham        sin Hellige Ånd i hjertet?    12 Han lot sin herlige arm        gå fram på høyre side av Moses        og kløvde vannet foran folket        for å skape seg et evig navn.    13 Han lot dem gå gjennom dypet        som hesten på steppen, og de snublet ikke.    14 Som når en buskap går ned i dalen,        førte Herrens Ånd dem til hvile.        Slik ledet du ditt folk        for å skape deg et herlig navn.Men det var minner - og selv om det er både stort og oppmuntrende, så kan ikke fortiden gjøre så mye med nåtiden... Som en venn av meg i blant sier "Vi trenger ferskvare"I sin nød, har de en fortvilt bønn til Gud  17 Herre, hvorfor fører du oss        bort fra dine veier?        Hvorfor gjør du oss hardhjertet,        så vi ikke frykter deg?        Vend om for dine tjeneres skyld,        de stammer som er din eiendom! 19 Det er blitt med oss        som om du aldri hadde rådd over oss,        som om ditt navn ikke var nevnt over oss. Det er ikke lett å forstå alt som skjer... og jeg tror mange av oss har hatt slike nødrop i blant. Selv kong David, som hadde så mange lovprisninger og takkebønner til sin Gud, ropte også i blant ut sin nød. I salme 13 leser viEn Davids-salme.     2 Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid?        Hvor lenge vil du skjule ditt ansikt for meg?     3 Hvor lenge skal jeg ha uro i sinnet        og hele dagen ha sorg i hjertet?        Hvor lenge skal fienden ha overmakten?     4 Se hit og svar meg, Herre, min Gud!Herre, så lenge det er dag, vil jeg rope til Deg. Du kongenes konge. Ja også om natten kan jeg rope til Deg. Du kan til og med svare mens jeg sover :-) Måtte jeg være mottagelig for Deg!I samme salme hvor David fortvilet roper, sier han7 Jeg priser Herren, som gir meg råd;        ja, også om natten får jeg        rettledning i mitt indre.     8 Alltid har jeg Herren for øye;        han er ved min høyre side,        jeg skal aldri vakle.     9 Derfor er det glede i mitt hjerte        og jubel i min sjel;        ja, også min kropp kan være trygg.    10 Du overgir meg ikke til dødsriket,        du lar ikke din trofaste tjener gå til grunne.    11 Du lærer meg livets vei.        For ditt åsyn er det en fylde av glede,        ved din høyre hånd en evig fryd.Siden jeg vet (ut fra hans åpning av salmen) at han er fortvilet og ikke kan se Gud, så er versene her sterke. Han synger dem høyt ut i tro. Ord har kraft i seg. Jeg har så mye å lære av David! Ja, rop ut din ærlige fortvilelse, det gjorde også David. Men husk å ta tak i de velsignende Ordene som kan være med å bygge troen. For det er LEVENDE ORD som kan utrette under.

2019-09-11 07:40 Jes 62

Dagens kapittel viser Guds store kjærlighet og trofasthet. På tross av alt som har vært, er Guds plan og store lengsel KJÆRLIGHETFor Sions skyld vil jeg ikke tie,        for Jerusalems skyld vil jeg ikke være rolig,        før hennes rett stråler fram med glans        og hennes frelse som en flammende fakkel.     2 Da skal folkeslag se din rettferdighet        og alle konger din herlighet.        Du skal få et nytt navn,        som skal lyde fra Herrens munn.     3 Du skal bli en herlig krans i Herrens hånd,        et kongelig diadem som din Gud har i hånden.     4 Du skal ikke lenger kalles «Den forlatte»,        og ditt land skal ikke mer hete «Ørken».        Men du skal kalles «Min kjæreste»,        og ditt land skal hete «Hustru».        For Herren skal ha deg kjær,        ditt land skal bli tatt til ekte. 11 Nå lar Herren rope ut        så det høres til verdens ende:        Si til Sions datter:        Se, din frelse kommer!        Se, de han fikk som lønn, er med ham,        de han vant, går foran ham.    12 De skal kalles det hellige folk,        de som Herren har forløst.        Og selv skal du kalles den søkte,        byen som ikke er forlatt.Du Herre, er verd vår takk og lovsang! "De han vant går foran ham" Herre, takk for at Du kjemper for oss, du søker etter det som er fortapt for å frelse. Herre, i dag ber vi for alle våre bønnebarn.

2019-09-10 06:16 2.Sam 4

Da Sauls sønn fikk høre at Abner hadde mistet livet i Hebron, falt han rent sammen, og hele Israel ble som lamslått.  2 Nå hadde Sauls sønn to menn som var høvdinger for herjeflokker, den ene hette Ba’ana og den andre Rekab. Slik åpner dagens triste kapittel. Disse to høvdinger skjønner nå hvilken konge som er den sterkeste, og de tar et fatalt valg. Jeg antar at de trodde de var smarte, og at det de gjorde ville glede kong David - men de kan umulig ha kjent hele historien, og i alle fall ikke kjent David. Hvem vet, kanskje de trodde de kjente ham etter alt de hadde hørt fra Saul og hans folk. Men de så jo på David som en fiende, og deres ord og holdning var preget av det. Så der kommer de, etter å ha drept sin egen konge, og tror at de nå skal få heder av den nye kong David... men her var hva som møtte dem; 8 De førte Isjbosjets hode med seg til David i Hebron og sa til kongen: «Se, her er hodet av Isjbosjet, sønn av din fiende Saul, som stod deg etter livet. I dag har Herren gitt deg hevn over Saul og hans ætt, herre konge.»  9 Men David svarte Rekab og hans bror Ba’ana, sønnene til Rimmon fra Be’erot: «Så sant Herren lever, han som har fridd meg ut av all nød: 10 Den mannen som kom til meg med melding om at Saul var død, mente selv at han kom med et gledesbud. Men jeg grep ham og drepte ham i Siklag; det var lønnen jeg gav ham for gledesbudet. 11 Og nå, når ugjerningsmenn har drept en rettskaffen mann hjemme i hans egen seng, skulle jeg ikke da kreve dere til regnskap for hans død og utrydde dere fra landet?»"Herren har gitt deg hevn" sa de. Jeg tror det var en del av lureriet deres. Jeg kan ta feil. Kanskje de virkelig trodde at de handlet rett?En ting er i alle fall sikkert. De hadde ikke rett kunnskap, hverken om Gud eller David.Hvor får vi vår kunnskap fra? Hva former våre holdninger? Verdt å tenke på. I dag ber jeg med Ord fra salme 86; 11 Herre, lær meg din vei,        så jeg kan vandre i din sannhet.        Gi meg et udelt hjerte,        så jeg frykter ditt navn.    12 Jeg takker deg, Herre, av hele mitt hjerte;        min Gud, jeg vil evig ære ditt navn.

2019-09-09 06:44 2.Mos 7

Da sa Herren til Moses: «Se, jeg lar deg være som Gud for farao, og din bror Aron skal være din profet. Snakk om sterkt kall :-) Og begge var de over 80 år.I dagens kapittel skjer det første store tegnet på at Gud vil føre Israel ut av Egypt, enten Farao vil eller ikke. En tanke som slo meg i dag, var at alle disse undrene som måtte til, ikke bare var for Farao, men også for Israel. Om Farao hadde svart spontant ja, hvem ville da fått æren for Israels frihet?Og om Moses og Aron med sin flotte tale hadde klart og overtale Farao, hvem ville da fått ære..?Mange mektige undere skjer for å overbevise Israel hvem som står bak - ingen andre en Gud, deres Far. Jeg legger likevel merke til en detalj. Det er mektige krefter i Egypt også...10 Så gikk Moses og Aron fram for farao og gjorde som Herren hadde sagt. Aron kastet staven sin ned foran farao og mennene hans, og staven ble til en slange.    11 Da sendte farao bud på vismennene og trollmennene, og så gjorde de egyptiske spåmennene det samme med kunstene sine. 12 Alle kastet stavene sine, og de ble til slanger. Men Arons stav slukte stavene deres. 20 Moses og Aron gjorde som Herren hadde befalt. Moses løftet staven og slo på vannet i Nilen, mens farao og hans menn så på. Da ble alt vannet i elven til blod. 21 Fisken i Nilen døde, og elven luktet så vondt at egypterne ikke kunne drikke vannet. Det var blod i hele Egypt.    22 Men de egyptiske spåmennene gjorde det samme med sine hemmelige kunster. 'Men Gud har kontrollen. Han har makten og æren :-)Herre, selv om det var kraftig kost det både Israel og Egypt møtte her, så kjenner jeg takknemlighet for din omsorg. Du bygget deres tro før de la ut på den tøffe reisen.Herre, takk for at du bygger min tro og utruster meg til den oppgaven du har for meg. Jeg ber for alle i vår kirke som har oppgaver, enten de er store eller små. Jeg legger dem i dine hender. Som leiren i pottemakerens hånd. Takk for din omsorg for oss! Jeg ber for alle som i dag sitter på sidelinjen og ikke helt våger (eller vil) gjøre noen oppgaver.... kall på dem du Herre, så de igjen kan være med å bygge Guds rike :-) både i og utenfor kirken.

2019-09-08 07:16 1.Kor 15

10 Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.Slik åpner dagens kapittel. Nå har jeg et langt steg å gå, om jeg skulle klare å bli som Paulus... (ikke mitt mål det da :-) Men det var så godt å lese, er hva som gjorde Paulus til den han var. GUDS NÅDE. Det ser ut til å ha vært uenighet om hvorvidt det var noen oppstandelse eller ikke. Så hele dagens kapittel er en stor proklamasjon på hvor viktig og sann oppstandelsen er. 19 Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette liv, er vi de ynkeligste av alle mennesker.    20 Men nå er Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. 21 Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. 22 For likesom alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. 33 Ta ikke feil! «Dårlig selskap ødelegger gode vaner». 34 Bli nå virkelig våkne, og synd ikke! Det er noen av dere som ikke kjenner Gud. Det er en skam for dere at jeg må si det.Kanskje et underlig vers og ta med, men jeg tror det er verdt å reflektere over. Vi må jo i blant være i dårlig selskap om vi skal vinne noen inn til det "gode selskap". Men hvor henter jeg min åndelige føde? I hvilke selskap velger jeg å hente styrke og energi? Det er viktig å ta gode valg.Paulus fortsetter å snakke om hvor viktig budskapet om oppstandelsen er; 43 Det blir sådd i vanære, men det står opp i herlighet. Det blir sådd i svakhet, men det står opp i kraft. 44 Det blir sådd et legeme som hadde sjel, men et Åndens legeme står opp. For så sant som det finnes et legeme med sjel, finnes det også et åndelig legeme. For slik står det skrevet: 45 Det første menneske, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv.  57 Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus! 58 Derfor, mine kjære brødre, stå fast og urokkelig, og gjør stadig fremgang i Herrens gjerning. Dere vet jo at deres arbeid i Herren ikke er forgjeves.I dag lar jeg dette siste verset være en bønn og oppmuntring for alle i Guds rike. Stå på, være med å bygg. Gud velsigner dere.

2019-09-07 07:53 2.Sam 3

Striden mellom Sauls ætt og Davids ætt ble langvarig. Men David ble sterkere og sterkere, mens Sauls ætt ble svakere og svakere.Slik åpner dagens kapittel. Den fortsetter med at lederen for Sauls ætt (Abner) velger å gå over til David og hjelpe ham for å samle hele riket. David setter pris på dette, men det faller i dårlig jord hos en mann som en gang mistet sin bror pga Abner. Han velger å lure Abner for så å ta livet av ham som hevn.  David selv visste ingenting, og sørget over tapet. 33 Kongen kvad en klagesang over Abner:        Måtte Abner dø som en niding? 34 Dine hender var ikke bundet,        dine føtter var ikke lenket.        Du falt som en faller for ugjerningsmenn.        Da gråt alle sammen enda mer over ham.    35 Siden kom de alle for å få David til å spise mens det ennå var dag. Men han sverget: «Gud la det gå meg ille både nå og siden om jeg smaker brød eller noe annet før solen er gått ned.» 36 Folket merket seg dette og syntes vel om det. Alt det kongen gjorde, likte de godt. 37 Den dagen skjønte alle som var samlet, ja hele Israel, at det ikke var kongen som stod bak drapet på Abner, sønn av Ner.David er tydelig på hva han står for. En virkelig god leder!Herre, også i dag vil jeg be for våre ledere, at de skal reise seg og stå støtt, også når dagene blir vanskelig. Gi dem den styrke, visdom og kjærlighet de trenger. 2.Mos 15 sier;  2 Herren er min kraft og min styrke,        og han er blitt min redning.        Han er min Gud, ham vil jeg love,        min fars Gud, ham vil jeg lovsynge.

2019-09-06 07:17 2.Mos 6

I forrige kapittel av denne moseboken, var både Moses og folket fortvilet. Gud hadde jo lovet å sette dem fri, og så sa Farao nei og svarte med å gjøre byrden tyngre. Og Moses roper til Gud og får et nytt mektig svar i dagens kapittel;Da sa Herren til Moses: «Nå skal du få se hva jeg vil gjøre med farao. Tvunget av en sterk hånd skal han la dem fare, ja, tvunget av en sterk hånd skal han drive dem ut av sitt land.»Også gjentar Gud sitt løfte; 7 Jeg vil ta dere til mitt folk og være deres Gud. Dere skal få kjenne at jeg er Herren deres Gud, som løser dere fra tvangsarbeidet i Egypt.  8 Så vil jeg føre dere til det landet jeg med ed har lovt Abraham, Isak og Jakob, og det vil jeg gi dere til odel og eie. Jeg er Herren.»Men vet du hva som skjer med folket etter dette mektige løftet?9 Dette sa Moses til israelittene. Men de hørte ikke på ham, for de var motløse og trellet hardt.Kong Salomo sa en gang at motløshet tærer på marg og bein, og han har så rett! Det er ikke lett og kjempe i mot, og det er i tillegg ødeleggende... Motløsheten til folket smittet over på Moses også, og igjen minnes han sin svakhet i tale... 12 Moses svarte der han stod for Herrens åsyn: «Israelittene hører ikke på meg. Hvordan skulle da farao høre på meg, jeg som har så vanskelig for å tale?»    13 Så talte Herren til Moses og Aron og sendte dem til israelittene og til farao, egypterkongen, med befaling om at Israels folk skulle føres ut av Egypt.Fantastiske Gud som ikke gir opp!!Herre, i dag ber jeg for alle motløse. Takk for at Du aldri gir opp! Måtte du fylle dem med ny kraft og nytt mot!

2019-09-05 05:33 Jes 61

Dagens kapittel er fra det gamle testamentet, men dette er Ord Jesus leste, så det var som å være i det nye testamentet. Tenk at Jesus leste deler av dette profetkapitlet (Luk 4) og sa«I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.»Med tanke på dette, er kapitlet enda sterkere. Jeg velger å sitere hele i dag, som en lovsang og takk til vår Gud. Måtte Gud velsigne deg som leser ordene :-) Herrens Ånd er over meg,        for Herren Gud har salvet meg.        Han har sendt meg for å forkynne        et gledesbudskap for de arme,        for å lege dem som har et knust hjerte,        rope ut frihet for fanger        og frigjøring for dem som er i lenker.     2 Jeg skal rope ut        et nådens år fra Herren,        en dag med gjengjeld og straff fra vår Gud;        jeg skal trøste alle som sørger,     3 og gi de sørgende i Sion        hodepynt istedenfor aske,        gledesolje for sørgedrakt        og lovsang istedenfor motløshet.        De skal kalles rettferds mektige trær,        som Herren selv har plantet        for å vise sin herlighet.     4 De skal bygge opp igjen gamle ruiner,        gjenreise det som før ble lagt øde,        bygge på ny de herjede byer,        som lå der øde fra slekt til slekt.     5 Fremmede skal stå        og gjete sauene deres;        utlendinger skal dyrke jorden        og stelle vintrærne for dere.     6 Men dere skal kalles Herrens prester        og tjenere for vår Gud.        Dere skal leve av folkenes rikdom        og overta deres skatter.     7 Dere skal få dobbelt igjen for deres skam.        De som ble vanæret,        skal nå juble over sin lodd.        Dobbel arv skal de få i landet,        evig glede skal de ha.     8 «Jeg er Herren, som elsker rett        og hater ran og urett.        I troskap vil jeg gi dem lønn        og slutte en evig pakt med dem.     9 Deres ætt skal bli kjent blant folkeslagene,        deres etterkommere blant folkene.        Alle som ser dem, skal sanne        at de er en ætt som Herren har velsignet.»    10 Jeg vil glede og fryde meg i Herren,        min sjel skal juble i min Gud.        For han har kledd meg i frelsens drakt        og svøpt meg i rettferdighets kappe,        lik en brudgom som pryder sitt hode,        lik en brud som pynter seg med sine smykker.    11 For likesom jorden lar spirene vokse,        som en hage lar vekstene gro,        slik skal Herren vår Gud        la rettferdighet spire fram        og lovsang lyde for alle folkeslag.

2019-09-04 05:18 Job 31

Job fortsetter sin tale i dagens kapittel, og står opp for sin uskyld. Han kan ikke forstå hva som skjer. 35 Å, om noen ville høre på meg!        Se, her er min underskrift        – nå kan Den Allmektige svare meg!        Bare jeg også hadde det skrivet        som min motpart har satt opp!    36 Da ville jeg ta det på min skulder,        sette det som et diadem på mitt hode!    37 Jeg ville gjøre regnskap for mitt liv        og møte ham som en fyrste.Ordene får meg til å forstå at Job er fortvilet og leter etter svar. Lengter etter å forstå.Det er mange som har ropt et "hvorfor?" til Gud. Og mange som ikke helt finner svarene. Men heldigvis er det mange som finner at Gud er trofast gjennom alt, enten de får svar på sitt hvorfor eller ikke. Herre, jeg legger denne dagen i dine hender. I dag ber jeg spesielt for de som roper til deg i fortvilelse og smerte, slik Job gjorde. Å om du ville lindre dem i dag! Og møte dem med din trofasthet.

2019-09-03 06:34 2.Sam 2

I dagens kapittel blir David salvet til konge. Men han blir ikke den eneste kongen i Israel, for Sauls sønn Isjbosjet blir også konge. David rår over Juda, og Isjbosjet over resten.Det ble en krig mellom disse to, som ser ut til å starte som en "lek" (v,14) - skjønt lek var det neppe, i alle fall ikke for de som utførte dem.... Her kommer en kultur inn i bildet som ikke er lett å forstå. Det utviklet og ble verre og verre. 26 Abner ropte til Joab: «Skal sverdet aldri holde opp å herje? Skjønner du ikke at dette vil ende med sorg? Hvor lenge vil du vente før du sier til mennene dine at de skal slutte å forfølge frendene sine?» 27 Joab svarte: «Så sant Gud lever, hadde du ikke sagt dette, ville folket først i morgen ha sluttet å forfølge sine frender.» 28 Så støtte Joab i hornet, og hele hæren stanset. De forfulgte ikke israelittene lenger og fortsatte ikke kampen.Og så var "leken" over... det var også livet til mange av de som ble med på dette. Det kan nok ligge mer bak denne historien enn jeg kjenner til. Lett å forstå var den i alle fall ikke.Men én ting la jeg merke til, og det var at det eneste området David ble konge over, var selveste Juda. Jesus blir i åpenbaringen 5;5 kalt "løven av Juda" Jeg ser hvordan Gud holder hånden over David, og gjør veien klar for kongenes konge. "Davids hus og ett"Takk at Du Herre, har kontrollen - også når vi mennesker i blant mister den helt... Du vår trygge havn, vår klippe og vår frelse.

2019-09-02 06:07 2.Mos 5

Moses hadde blitt kalt av Gud på en helt spesiell måte. Han trodde ikke selv at han ville våge, men Gud ga ham til slutt både hjelp og mot. Og så kommer de fram for Farao (i dagens kapittel) både Moses og Aron og forteller ham hva Gud har sagt. De kommer med et budskap som sier at Israel endelig skal settes fri. Men så skjer det stikk motsatte, og både israelittene og Moses og Aron blir motløse. 19 Israelittenes arbeidsformenn skjønte at de var ille ute da det ble sagt: «Dere får ikke avslag i tallet på murstein; fullt dagsverk hver dag!» 20 Da de kom ut fra farao, møtte de Moses og Aron som stod og ventet på dem. 21 De sa til dem: «Måtte Herren rette sine øyne mot dere og dømme dere fordi dere har vakt uvilje mot oss hos farao og hans tjenere. Dere har gitt dem sverd i hånd til å drepe oss med.»22 Da vendte Moses seg igjen til Herren og sa: «Herre, hvorfor har du fart så ille med dette folket? Hvorfor har du sendt meg? 23 Fra den stund jeg gikk fram for farao for å tale i ditt navn, har han gjort ondt mot folket, og du har ikke berget ditt folk.»Moses hadde et stort kall, å lede folket ut i frihet. Dette må ha vært en stor trøkk og ikke minst en stor test på Moses sin tro.Men når jeg tenker meg om, så hadde jo Gud sagt at Farao ville nekte? Hadde Moses glemt det? I forrige kapittel, der Gud kaller Moses, sier Gud; 21 Da sa Herren til Moses: «Når du kommer tilbake til Egypt, se da til at du gjør alle de under for farao som jeg har gitt deg makt til å gjøre. Men jeg vil forherde ham, så han ikke lar folket fare. Gud hadde fortsatt kontroll, men jeg kan virkelig forstå hvordan hele Israel kom i tvil... Herre, i dag vil jeg takke deg for at Du er ved vår side hele tiden, også når det er mørkt og vanskelig. Så rart det må ha vært for Moses og Aron, som hadde slikt sterkt kall fra deg, og endelig var fylt med slikt mot - også går de på denne smellen... Takk for alle villige arbeidere i Din kirke! De går på smeller i blant også de, men Du er trofast. Jeg ber for Dine arbeidere. Dine høstarbeidere :-DNår Jesus sendte sine arbeidere ut, visste han at det også kom til å bli tøffe dager. I Luk 10 sier han  2 Han sa til dem:        Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.  3 Gå av sted! Jeg sender dere som lam blant ulver...Veiled oss du Herre, vi trenger det!

2019-09-01 09:42 1.Kor 14

I dagens kapittel snakker Paulus en del om det å tale i tunger, og jeg forstår at dette først og fremst er noe som er til egen oppbyggelse.Når dere nå legger slik vekt på åndsgavene, så søk å bli rike på gaver som tjener til å bygge menigheten! 13 Derfor må den som taler i tunger, be om å kunne tyde det han selv sier. 14 For hvis jeg ber og da taler i tunger, er det min ånd som ber, men forstanden har ikke noen nytte av det. 15 Hva så? Jeg vil be med ånden, men også med forstanden, jeg vil lovsynge med ånden, men også med forstanden. 16 Hvis du holder takkebønn i din ånd, hvordan kan en som sitter der og ikke er fortrolig med dette, si «Amen» til din bønn? Han skjønner jo ikke hva du sier. 17 Du holder nok en god takkebønn, men ingen andre blir oppbygd av det. 18 Jeg takker Gud; jeg taler mer i tunger enn noen av dere. 19 Men når menigheten er samlet, vil jeg heller si fem ord med forstanden og lære andre enn tale tusenvis av ord i tunger. Paulus snakker også om at det skal være orden i Gudstjenesten. Kan se ut til at de snakket i munnen på hverandre uten å vente på tur ;-) Det er ikke helt hva vi opplever i vår kirke. Det er så mange som er stille, uten å dele noe. Er det vane eller uvane? Eller er de usikre på om de kan? Mens Paulus ønsket at de ble flinkere til å vente på hverandre, så ønsker jeg at flere ble frimodige og delte Ord og hverdagstro med oss alle.Når dere kommer sammen, har den ene en salme, en annen har lære, én har åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydning. Men la alt tjene til å bygge opp. 27 Taler noen i tunger, skal det ikke være mer enn to eller i høyden tre hver gang. De skal tale én om gangen, og det skal være én som tyder.28 Hvis det ikke er noen som kan tyde, skal den som taler i tunger, tie når menigheten er samlet. Han kan tale for seg selv og for Gud. 29 To eller tre kan tale profetisk, og de andre skal prøve det de sier. 30 Men hvis en annen får en åpenbaring mens han sitter der, skal den første tie. 31 For dere kan alle tale profetisk, men én om gangen, slik at alle kan lære og alle motta formaning. 32 Profeter har herredømme over åndene som taler i dem, 33 for Gud er ikke uordens Gud, men fredens Gud.Må jo også ta med Paulus tale om at kvinnen skulle tie i menigheten.... Selv om Paulus er veldig bestemt, er det også tydelig at dette er preget av kultur (slik som loven sier).Som i alle kristne menigheter 34 skal kvinnene tie i menighetssamlingene. Det er ikke tillatt for dem å tale, de skal underordne seg, slik også loven sier. 35 Hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme. For det sømmer seg ikke for en kvinne å tale i menigheten.Dette har i blant ført til noen debatter og sterke meninger. Jeg tror selv at Paulus hadde sine grunner for å mene det han gjorde. Men det betydde ikke at han viste manglende respekt, eller ikke ga kvinnene mulighet. Det ser vi bl.a i Ap.gj 21 hvor han forteller om fire kvinner som alle hadde profetisk gave :-)I dag vil jeg be om større frimodighet i vår kirke! Jeg ber om at flere må være med å dele, og bygge Guds rike :-) Både kvinner og menn! Jeg ber om at flere må ta utfordringen som dagens kapittel startet med;så søk å bli rike på gaver som tjener til å bygge menigheten! 

2019-08-31 07:33 Jes 60

Dagens kapittel er en eneste stor lovsang om hva Gud vil gjøre med sitt folk. Jeg plukker fram dette;Reis deg i stråleglans!        For nå kommer ditt lys,        Herrens herlighet går opp over deg.  4 Løft dine øyne og se deg om!        De samler seg alle og kommer til deg.        Dine sønner kommer langt bortefra,        dine døtre blir båret på armen.     5 Da skal du se det og stråle av glede,        hjertet skal skjelve og vide seg ut.  Du skal kalle dine murer Frelse        og dine porter Lovsang.    19 Da trenger du ikke mer        solens lys om dagen,        eller månens lys om natten.        For Herren skal være ditt lys for evig,        din Gud skal være din herlighet.Barna som kommer langt bortefra, jeg antar at dette er Israels barn som kommer hjem fra alle verdens hjørner. Men jeg tenker også på våre bønnebarn som har kommet langt bort fra Gud, og hvordan våre bønner kan være med på å lede dem hjem igjen. Herre, i dag takker vi for Din nåde og velsignelse, og for din lengsel etter barna dine. Vi vil være med å velsigne Israel, og vi vil be for bønnebarna våre i dag.

2019-08-30 06:46 Sal 29

Dagens salme er en hyllest til GudGi Herren ære, gudesønner,        gi Herren ære og makt!     2 Gi Herren den ære hans navn skal ha;        bøy dere for Herren i hellig skrud! Alt i hans tempel roper: «Ære!»    10 Herren troner over himmelhavet,        han troner som konge for evig.    11 Herren gir kraft til sitt folk,        han signer det med lykke og fred.I dag er det hyllest til Herren som gjelder :-D Jeg legger ved denne salmen "Hellig, hellig, hellig" (link til teksten)(refleksjoner fra 2016 her)

2019-08-29 07:59 2.Sam 1

I dagens kapittel får David vite at Saul og Jonatan har falt i krigen. I flere år har David vært truet på livet av Saul, men for David var Saul en hellig mann, salvet av Gud. Ingen skulle røre ham... Det er Davids tro på Gud som skaper hans holdninger. Og når Saul da dør, så sørger han over ham. (En annen ville kanskje danset av glede...?) 23 Saul og Jonatan, elsket og avholdt,        verken i liv eller død ble de skilt.        Raskere var de enn ørner        og sterkere enn løver.    24 Israels døtre, gråt over Saul,        som kledde dere så fagert i purpur,        og prydet deres bunad med gull!    25 Å, at krigerne falt i striden!        At Jonatan ligger drept på dine hauger!    26 Bittert sørger jeg over deg,        Jonatan, min bror!        Jeg hadde deg inderlig kjær.        Din kjærlighet var mer verd for meg        enn kvinners kjærlighet.    27 Å, at krigerne er falt        og stridsmenns våpen ødelagt!Enda en gang kommer det fram, det sterke båndet han hadde til Jonatan. Nesten så jeg sørger selv, over at det gikk som det gikk... De var som brødre de to :-)Jeg liker virkelig Davids holdninger i forhold til Saul. Gudsmannen som hadde falt så dypt var fortsatt en hellig skapning for David. David så hans fall, men var ikke med på å dytte ham lenger ned i søla. Tvert imot. Gudsmannen var Guds ansvar.Hva gjør vi med de som har falt...? Hvor lett er det ikke å ramle i fella med å baksnakke og se ned på...? Hvilken "hjelp" ligger det i dette? Det er en hjelp til å ødelegge mer....Herre, må du hjelpe oss til å handle rett når noe går galt. Å baksnakke er én ting, men noe som er like ille er jo å lukke øynene og late som om det ikke er noe galt fatt. Hjelp oss å handle rett. I dag er det viktig og reflektere over våre holdninger. For det var DETTE som preget David. Måtte mine holdninger være preget av Deg Herre!

2019-08-28 05:31 2.Mos 4

I dagens kapittel fortsetter Gud og kalle på Moses, og gi ham oppgaven i å møte Egypt med krav om løslatelse av Israel. Gud taler høyt og tydelig, og gjør både tegn og under. Moses er ikke i tvil om hvem han snakker med - likevel kjenner han seg liten, og er redd han ikke klarer oppdraget. 10 Men Moses sa til Herren: «Hør meg, Herre! Jeg har aldri vært noen ordets mann, verken før eller nå etter at du begynte å tale til din tjener; jeg har vanskelig for å tale og uttrykke meg.» 11 Da sa Herren: «Hvem er det som har gitt mennesket munn? Hvem er det som gjør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke jeg, Herren? 12 Gå nå, så skal jeg være med deg når du taler, og lære deg hva du skal si!»Men etter flere tegn og under, og dette sterke løftet, er Moses fortsatt usikker.   13 Men han sa: «Å Herre, send en annen, send hvem du vil!» 14 Da ble Herren harm på Moses og sa: «Har du ikke din bror Aron, levitten? Jeg vet at han kan tale. Nå kommer han og møter deg, og når han ser deg, blir han inderlig glad. 15 Du skal tale til ham og legge ordene i munnen på ham. Så skal jeg være med både deg og ham når dere taler, og lære dere hva dere skal gjøre. 16 Han skal tale til folket for deg. Slik skal han være munn for deg, og du skal være som Gud for ham. 17 Ta denne staven i hånden; med den skal du gjøre tegnene!»Gud ble til slutt harm på Moses. Men Han ga ham ikke opp! Og for en Guds mann han ble!!Herre, takk for at du aldri gir opp! I dag ber jeg først og fremst for våre ledere i kirkene i landet vårt. Utruste dem til å bli de lederne DU vil de skal være.

2019-08-27 07:02 Matt 24

I dagens kapittel taler Jesus virkelig alvor. Jeg må innrømme at det til og med gjør vondt å lese... Tolker jeg det feil da...? 4 Jesus tok til orde og sa:        Pass på at ikke noen fører dere vill!  5 For mange skal komme i mitt navn og si: «Jeg er Messias.» Og de skal villede mange.  9 Da skal dere bli utlevert, lide trengsel og bli drept; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. 10 På den tiden skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Visst gjør det vondt å lese...? Tenk at Gud ga alt for å redde menneskene, også er det så mange som går tapt...? Tenk om Gud hadde blitt motløs, han som visste det hele på forhånd? Men nei, Gud ga ikke opp. Han gir aldri opp. Om det så bare var én han kunne redde, så ville han gjøre det. Midt oppi dette triste som Jesus deler, kommer han likevel med en oppmuntring, eller rettere sagt oppfordring;13 Men den som holder ut helt til slutt, han skal bli frelst. 14 Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.Kapitlet fortsetter videre med å fortelle om den store trengselen som profeten Daniel også har beskrevet. Den er ikke bare trist, den er skremmende... Jeg kan ikke forstå alt dette, men jeg ser likevel at Gud har kontroll når Jesus sier;22 Om den tiden ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal den tiden forkortes.Jesus forteller videre at de siste tider skal bli som på Noahs tid - og oppfordrer til å være våkne.  44 Vær derfor også dere beredt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.    45 Hvem er en tro og klok tjener, en som herren har betrodd oppsynet med de andre tjenerne, så han skal gi dem mat i rette tid? 46 Det er den tjeneren som herren finner i ferd med dette når han kommer tilbake. Lykkelig er han!Jeg har ikke noe å legge til i dagens kapittel. Men en viktig ting jeg vil be for i dag, er disse som reiser seg og "gir oss mat i rette tid" Menn og kvinner som underviser og veileder og gir det som trengs for at Guds familie skal vokse. Så Guds barn kan bli sterke og holde rett kurs når det blir tøffe tider..

2019-08-26 06:33 Jes 59

Se, Herrens hånd er ikke så kort        at han ikke kan frelse,        og hans øre er ikke døvt        så han ikke kan høre.     2 Nei, det er deres misgjerninger        som skiller mellom dere og deres Gud.        Deres synder skjuler hans ansikt,        så han ikke hører dere.Dagens kapittel begynner så optimistisk, men fortsetter med et alvorlig tema. På tross av at Gud står der klar med sin frelse, så er det mange som velger det bort... og går sine egne veier. Kapitlet fortsetter å beskrive dette;12 Du ser at våre synder er mange,        våre overtredelser vitner imot oss.        Ja, våre synder vet vi om,        våre misgjerninger kjenner vi:    13 Vi har gjort opprør mot Herren,        har fornektet ham        og vendt oss bort fra vår Gud.Men det første verset er likevel sterkest, det ser vi i slutten av kapitlet; 19 De skal frykte        Herrens navn i vest        og hans herlighet i øst.        For den kommer lik en veldig flom        som drives fram av Herrens storm.    20 Han kommer til Sion som forløser,        til alle dem av Jakobs ætt        som vender om fra synd,        lyder ordet fra Herren. 21 Dette er den pakt som jeg vil slutte med dem, sier Herren: Min Ånd er over deg, og mine ord som jeg har lagt i din munn, skal aldri, fra nå og til evig tid, vike fra din munn og ikke fra dine barns eller barnebarns munn, sier Herren.Herre, enda en gang vil jeg takke deg for din grenseløse nåde og frelse. Jeg løfter mine barn og barnebarn opp til Deg. Herre, velsigne dem og vern om dem. Vis dem Herre, hvem Du er. La de få smake og se at Du Gud, ER god!

2019-08-25 03:22 Job 30

 15 Redsler har styrtet over meg;        min ære feies vekk som av vinden,        min hjelp forsvinner som en sky.    16 Nå er min livskraft borte,        jeg må oppleve vonde dager.    17 Om natten gjennombores mine ben,        og mine smerter stilner ikke.Job beskriver sin lidelse i dagens kapittel. Med kroppen full av sykdom og smerte og sjelen lider likeså. 20 Jeg roper til deg, men du svarer ikke;        jeg står der, og du bare ser på meg.    21 Du har snudd om og er nådeløs mot meg,        du kjemper imot meg med veldig hånd.Jeg føler med Job, der han lider, føler med smertene han kjemper med, og frykten og sorgen over at Gud ikke hører.... ja til og med følelsen av at det er Gud selv som plager ham...?! Han beskriver også hvordan menneskene vender seg mot ham. Så utrolig alene han må ha følt seg, i tillegg til alle smerter? Jeg har det utrolig godt! Jeg har aldri vært i nærheten av hva Job opplever. Likevel kjenner jeg meg igjen i noe av det Job opplever. Vi har nok alle opplevd smerter i livet, både til kropp og sjel. Jeg tror også alle har opplevd følelsen av at Gud ikke hørte, eller føltes langt borte... Men akkurat som Gud hele tiden elsket Job og var nær ham (uten at Job selv merket det) - slik er Gud også alltid nær oss. Salme 139 forteller mye om dette.For et år siden fikk jeg prolaps i nakken. Det startet med intense smerter, og jeg ble til slutt sengeliggende. Jeg kunne bare ligge på ryggen, uten å snu meg hverken til høyre eller venstre, eller stå opp av sengen. Jeg ble gradvis bedre, og jeg kan huske gleden og lettelsen da jeg klarte å snu meg til den ene siden. Jeg var fortsatt sengeliggende, men jeg kunne ligge på to forskjellige måter, og var så takknemlig for det. Det forundret meg husker jeg, at jeg kunne kjenne en slik glede for noe så enkelt. Men akkurat da var det gull verdt for meg.I dag er jeg frisk, og jeg tenker sjelden på hvor heldig jeg er som kan bevege meg fritt i sengen... men jeg er ofte takknemlig for at jeg er frisk!Job opplevde også å bli frisk igjen. All smerte og sorg han beskriver her, må utvilsomt ha påvirket ham, og formet ham. Jeg tror også takknemligheten for det gode ble større. Likeså medfølelsen med de som lider. Jesus, i dag vil jeg be spesielt for de som lider, enten til kropp eller sjel, eller begge deler.. Du vet hvem jeg har i tankene Jesus, og selv tror jeg Du har mange. Se til dem Herre, Du som tok deres sykdommer og plager på Deg, for at de skulle ha fred (Jes.53) og ved Dine sår får de legedom.Herre jeg takker Deg for hva du har gjort for meg!

2019-08-24 08:28 1.Sam 31

Det er et trist kapittel i dag. Filistrene har gått til angrep mot Israel, og Saul og hans sønner mister livet. En trist måte å dø på, i fiendens hånd... Så lite vi vet om det som skal skje?! Saul, som tidligere stod der som en høyreist og stolt konge, han havnet på ville veier, engstelig og redd. Til slutt mistet han livet.Jeg tenker på hvordan han kjempet for å holde seg "der oppe", kjempet for å være mest populær, sterkest, konge med makt osv. Men selv om det helt klart er en fantastisk opplevelse å være populær og være den alle ser opp til, så er det ikke DETTE som er det viktigste. Det viktigste er å holde fast ved det som er evig, i både opp og nedturer. Nå hadde Saul falt, og mistet alt han traktet etter. Så hva hadde han nå?Jeg tenker på Job som også mistet alt. Men EN ting holdt han fast ved. Troen på Gud. Han så ikke alt rett, men han visste hvem han trodde på i alle fall.I Job.27 sier han; 3 Så lenge det er livsånde i meg,        pust fra Gud i min nese,     4 skal jeg ikke ta urett på mine lepper        eller falskhet på tungen når jeg taler. 11 Jeg vil lære dere om Guds makt        og ikke skjule Den Allmektiges tanker.Herre, i dag takker jeg deg for at Du er Gud, både når ting går bra og når jeg går helt i stå... så lenge jeg holder jeg nær til Deg, er du trofast mot meg. Takk at du aldri slipper taket! Jeg priser Deg!  14 Herren har fortrolig samfunn        med dem som frykter ham,        i pakten med ham får de rettledning.    15 Jeg vender alltid mine øyne mot Herren,        for han drar mine føtter ut av garnet.  (Sal 25)

2019-08-23 07:29 2.Mos 3

Jeg måtte stoppe opp etter første avsnitt i dagens kapittel, og reflektere litt ekstra før jeg gikk videre. Moses gjette småfeet for svigerfaren Jetro, presten i Midjan. Da hendte det en gang at han drev feet over på den andre siden av ørkenen og kom til Guds fjell, Horeb.  2 Der viste Herrens engel seg for ham i en flammende ild, som slo opp fra en tornebusk. Med ett fikk han se at busken stod i lys lue, men den brant ikke opp.  3 Da tenkte Moses med seg selv: «Jeg vil bort og se dette underfulle synet, at tornebusken ikke brenner opp.»  4 Men da Herren så at han kom borttil for å se, ropte han ut av tornebusken: «Moses, Moses!» Og han svarte: «Ja, her er jeg.»  5 Da sa Gud: «Kom ikke nærmere! Ta dine sko av deg! For det stedet du står på, er hellig jord.»  6 Herren sa: «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses ansiktet; for han våget ikke å se på Gud.Vi hører ofte om Gud som vår kjærlige og omsorgsfulle pappa. Og det er han virkelig. Men Gud er mer enn det. Han er også hellig og allmektig. "Ta av de skoene, du står på hellig grunn" - og Moses skjulte sitt ansikt, han våget ikke å se. Men frykten var ikke først og fremst redsel, det var av stor respekt. Og at Gud er mektig, det fikk Moses virkelig oppleve i årene etter denne opplevelsen!Ja, Gud er hellig og allmektig, OG en kjærlig Far. Det hører vi også om i dagens kapittel;   7 Så sa Herren: «Jeg har sett hvor vondt mitt folk har det i Egypt, og hørt hvordan de klager over fogdene. Jeg vet hva de må lide.  8 Jeg har steget ned for å fri dem fra egypterne og føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning. Der bor kanaaneerne og hetittene, amorittene og perisittene, hevittene og jebusittene.  9 Nå har nødropet fra israelittene nådd opp til meg, og jeg har sett hvordan egypterne plager dem. 10 Gå av sted! Jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, israelittene, ut av Egypt.»Så skjer det som er såååå forståelig. Moses blir redd, han har jo flyktet fra Farao for å redde livet, og nå vil Gud at han skal måte Farao ansikt til ansikt og be om noe han umulig ville gå med på... Visst kan jeg forstå hans reaksjon?! Men Gud er sterk, og det er denne styrke Moses vil få. Overnaturlig kraft. 11 Men Moses sa til Gud: «Hvem er vel jeg? Kan jeg gå til farao og føre israelittene ut av Egypt?» 12 «Ja,» svarte han, «for jeg vil være med deg! Men Moses er ikke helt overbevist enda;13 Da sa Moses til Gud: «Men når jeg nå kommer til israelittene og sier til dem at deres fedres Gud har sendt meg, og de så spør etter hans navn, hva skal jeg da svare?» 14 Da sa Gud til Moses: «Jeg er den jeg er. Slik skal du svare israelittene: ‘Jeg Er‘ har sendt meg til dere.» Jeg elsker dette navnet! JEG ER - tenkt at det er Guds navn. Han er ikke bare en Gud som var, eller som kommer. Han ER. Her og nå. Det er et sterkt kall, og et sterkt budskap "Jeg Er" kommer med til Moses. 18 De kommer til å høre på det du sier. Og så skal dere, du og de eldste i Israel, gå fram for kongen i Egypt og si: «Herren, hebreernes Gud, har møtt oss. La oss nå få lov til å dra tre dagsreiser ut i ørkenen og ofre til Herren vår Gud!» 19 Men jeg vet at egypterkongen ikke gir dere lov til å fare uten at han får kjenne en sterk hånd over seg.Det er så spennende at Gud vet, lenge før det har hendt. Spennende er det også og se hvordan Gud legger ting til rette og leder det hele.Takk Herre, at Du hører våre rop! Takk at Du har kontrollen, selv om vi ikke alltid ser det... vi kan ha tillit til Deg. Tenkt at Du som er hellig og mektig, også er vår Far.

2019-08-22 08:00 1.Kor 13

Et veldig kjent kapittel i dag. Leses ofte i brylluper og kalles gjerne for kjærlighetens kapittel. Det er så absolutt et vakkert kapittel, men selv må jeg innrømme at jeg strever litt med det... Den snakker så varmt om kjærligheten og om hvordan den er eller burde være. Ja, det var dette siste som gjør at jeg strever... "burde være"Det er så absolutt noe å strekke seg etter, men malen er så utrolig høy. Men hvem har sagt at vi skal klare dette på egen hånd? Vi elsker fordi han elsker oss først sier 1.Joh 19. Og det er HER det ligger. Jo nærmere Jesus jeg er, jo mer av Hans kjærlighet vil jeg bli påvirket av. Hans kjærlighet er fullkommen, slik det beskrives i dagens kapittel. 4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig.  5 Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde.  6 Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten.  7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.     8 Kjærligheten faller aldri bort. Men det som virkelig gjør dette kapitlet alvorlig, ja til og med vanskelig for meg, er starten;Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.  2 Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.  3 Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet.Hvorfor det er vanskelige ord? Jo, for vi er jo vokst opp med så mange "burde, måtte, skulle" osv. Det er vår plikt å gjøre ditt og datt, og alle forventer at du skal gjøre ditt og datt. Men hvor mye vi enn gjøre av alle burde, måtte, skulle, eller hvor mye vi enn fullfører våre plikter og forventninger - så gagner det intet uten kjærlighet."Han som elsker meg først" er god!! Jeg tror det er den Hellige Ånd som arbeider i meg og prøver å si meg noe. "kjærlighet er mer enn en god følelse. Det er omsorg" Og så minner Han meg om de gangene jeg var sint på mine barn. Da kunne denne kjærlige følelsen være borte. Men det betydde jo absolutt ikke at jeg ikke elsket dem lenger. Tvert imot. Jeg ELSKER barna mine hele tiden, uansett hvordan følelsene mine svinger mellom glede, bekymring, harme eller svulmende kjærlighet. Så dagens kapittel er en viktig påminnelse om at KJÆRLIGHETEN er det viktigste av alt. DET skal være selve drivkraften vår. Paulus avslutter dagens kapittel med dette; 13 Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.Det er min bønn i dag; Herre, la meg bli mer og mer påvirket gjennom DIN kjærlighet. La den fylle meg i dag, så jeg kan smitte av Din kjærlighet til andre.

2019-08-21 05:00 Jes 58

Det er et både ransakende og spennende kapittel i dag. Hva er det rette...? Kanskje et generelt spørsmål man kan stille til det meste? Men nå tenkte jeg først og fremst i forhold til Gud. Vi er fire søsken i min familie, som har vokst opp i et kristen hjem. Vi tok troa på alvor, og alle fire (som alle har passert 50..) er fortsatt troende i dag. Men vi har havnet i tre ulike teologiske retninger.Så da er det jo naturlig å spørre "Hva er det rette?" Nå tror jeg ikke at det finnes bare ett svar på det. Men dagens kapittel er egentlig litt befriende i forhold til dette. Hva er det Gud først og fremst vil ha?Det lurte de nok på, de som levde på profetens tid også. For hør hvordan de undret; 2 De søker meg dag for dag        og vil gjerne kjenne mine veier.        Lik et folk som gjør det rette        og ikke forlater sin Guds lov,        spør de etter mine rettferdige bud        og ønsker at Gud skal være dem nær!     3 «Hvorfor ser du ikke at vi faster,        og enser ikke at vi plager oss?»De gjorte alt det rette (trodde de...)Men deres religiøse handlinger harmonerte ikke med deres hverdagsliv.Dere driver jo handel på fastedagen        og presser arbeidsfolkene hardt.     4 Når dere faster, blir det strid og trette,        og i ondskap slår dere med neven.        Dere faster ikke slik i dag        at bønnen kan høres i det høye.     5 Er dette den faste jeg vil ha:        en dag da mennesket plager seg selv,        henger med hodet som sivet,        kler seg i botsdrakt og ligger i aske?        Kaller du dette for faste,        er det en dag etter Herrens vilje?Når profeten videre beskriver hva slags faste Gud vil ha - ja da sier dette det meste selv; 6 Nei, slik er fasten som jeg vil ha:        at du løslater dem som med urett er lenket,        sprenger båndene i åket        og setter de undertrykte fri,        ja, bryter hvert åk i stykker,     7 at du deler ditt brød med dem som sulter,        og lar hjemløse stakkarer komme i hus,        at du sørger for klær når du ser en naken,        og ikke svikter dine egne.     8 Da skal ditt lys bryte fram        som når dagen gryr,        dine sår skal snart leges og gro.        Din rettferd skal gå foran deg        og Herrens herlighet følge etter deg.     9 Da skal Herren svare når du kaller på ham,        når du roper om hjelp, skal han si: «Her er jeg!»        Når du tar bort hvert tyngende åk,        når du holder opp med å peke fingrer        og tale ondskapsfullt om andre,    10 når du deler ditt brød med den som sulter,        og metter den som lider nød,        da skal lyset renne for deg i mørket,        og natten skal bli som høylys dag.    11 Herren skal alltid lede deg        og mette deg i det tørre land.        Han skal gi deg nye krefter,        så du blir lik en vannrik hage,        ja, som et kildevell        der vannet aldri svikter.De trodde de gjorde det viktigste av alt, der de fastet og fulgte de åndelige forskriftene... men det åndelige livet som Gud vil vi skal leve er mer enn som så. Gud har omsorg for menneskene, og det er prioritet nr.1 Det viste virkelig Jesus gjennom sitt liv her på jorden. Jeg tror det var dette Jesus tenkte på, når han i Matt.7 sier;21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett! Jeg må si at det gleder meg når vår kirke i dag ønsker å sette fokus på det å være med på å bygge et varmere samfunn. Vi vil ikke bare være en kirke som er opptatt med vårt. Vi vil være med å bidra utenfor kirken vår. Herre, i dag ber jeg for vår kirke. Takk for nye ideer, og drømmer om å få være med å bygge. Må Du hjelpe oss, så vi hele veien går sammen med Deg! At Du, uansett hva vi måtte engasjere oss i, alltid må være vårt nr.1Det henger sammen. 1.Joh 4 sier; 19 Vi elsker fordi han elsket oss først.20 Om noen sier at han elsker Gud, men likevel hater sin bror, da er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, han kan ikke elske Gud som han ikke har sett. 21 Og dette er det bud vi har fra ham: Den som elsker Gud, må også elske sin bror.Skap i meg Herre, et hjerte som elsker! Deg og mine medmennesker.

2019-08-20 06:22 Salme 28

I går skrev jeg om sterke, fantastiske David som søkte styrke hos Herren sin Gud. Det gjør han også i dagens salme. Det som er så herlig med David, er at han på tross av sin posisjon som leder og sin sterke tro på Gud, tør vise svakhet. Han er så absolutt en ærlig mann.Av David.        Herre, jeg roper til deg, min klippe.        Vend deg ikke taus ifra meg!        Svarer du meg ikke,        blir jeg lik dem som er gått i sin grav!     2 Hør min inderlige bønn        når jeg roper til deg om hjelp,        når jeg løfter mine hender        mot Det aller helligste i ditt tempel.Det er jo som om jeg aner en tvil; "tenk om Han ikke svarer...?"Men David vet hva han gjør med slike tanker. Han er ærlig og møter dem, men han lar dem ikke forbli. Tvert imot taler han tro til slike tanker, og minner seg selv om hvem Gud er. Samme salme fortsetter; 6 Lovet være Herren,        for han har hørt min inderlige bønn!     7 Herren er mitt vern og mitt skjold,        jeg setter min lit til ham.        Jeg fikk hjelp, og mitt hjerte jubler;        jeg takker ham med min sang.     8 Herren er styrke for sitt folk,        han er vern og frelse for sin salvede.     9 Frels ditt folk        og velsign din eiendom!        Vær du deres hyrde        og bær dem til evig tid!Jeg har mye å lære av David. Jeg trenger stadig å minne meg på hvem jeg er i Kristus og hvem Han er, som jeg tror på.

2019-08-19 06:12 1.Sam 30

To dager etter kom David og mennene hans til Siklag. Da hadde amalekittene gjort et herjetokt mot Negev og Siklag. Siklag hadde de herjet og brent.  2 Kvinnene og alle som var der, både små og store, hadde de tatt til fange. De hadde ikke drept noen, men tatt dem med seg og dratt sin vei. 3 Da David og mennene hans kom hjem, var byen brent, og konene og sønnene og døtrene deres var bortført.  4 De brast i gråt, både David og folket som fulgte ham, og de gråt til de ikke orket mer.Med denne triste nyheten åpner dagens kapittel. Og som om ikke dette var tøft nok, så er David i ferd med å miste enda mer... 6 Selv var David i store vanskeligheter. Folket sa at de ville steine ham, så harme og sorgfulle var de alle fordi sønnene og døtrene deres var bortført.Men fantastiske David mister ikke motet, selv om han er full av sorg. (v.6) Men David søkte styrke hos Herren sin Gud. Og han fikk bønnesvar, STORT bønnesvar vil jeg si. 18 David berget alt det som amalekittene hadde tatt. De to konene sine berget han også. 19 Ingen var savnet, verken liten eller stor, sønner eller døtre, og heller ikke noe av byttet eller av alt det ransmennene ellers hadde tatt med seg. Alt sammen tok David tilbake.Det beste vi kan gjøre når nederlaget er et faktum, er å gjøre som David. Søke styrke hos Herren vår Gud. Det beste vi kan gjøre hver dag, uansett nedtur eller opptur eller helt vanlig hverdag, er å søke styrke hos Herren vår Gud Åh jeg takker Deg Gud, min Far, for din kjærlighet, omsorg og styrke! Jeg vil gjerne søke Deg, nærmere og nærmere.Jeg må bare legge til dette; jeg er så imponert over hvilken fantastisk leder David var på mange måter. At han hele tiden søkte råd hos sin Gud og virkelig stolte på Ham er jo det beste. Men hva dette igjen førte til!! Davids sterke hjerte er virkelig av gull. Les gjerne kapitlet og se hvordan han tar vare på sine stridsmenn. Mange av dem var for slitne stil å stå med hele veien, og David svikter dem ikke av den grunn. Tvert imot tar han vare på dem, både når de er slitne og når de sterke kommer tilbake med seier. Noen av de sterke vil ikke dele med de svake, men der stopper David dem og sier; 23 Men David svarte: «Far ikke slik fram med det Herren har gitt oss, brødre. Han har vernet oss og hjulpet oss til å få tak i røverflokken som overfalt oss. 24 Ingen holder med dere i dette. For den som går med i striden, skal ikke ha mer av byttet enn den som blir igjen ved trenet. De skal dele likt.» 25 Og slik har det vært fra den dagen av. Han gjorde dette til lov og rett i Israel, som det er den dag i dag.Gud vår Far har samme hjertelag! Ja til og med større :-D Han som til og med gav sitt liv for oss. Så stor kjærlighet har Han til deg og meg.Å jeg kjenner jeg vil be om at DU Gud, former hjertet mitt enda mer, så det kan bli mer og mer slik Du vil. Slik David lærte oss. Et hjerte som aldri gir opp, og et hjerte som har omsorg for andre.

2019-08-18 09:21 2.Mos 2

Dagens kapittel handler om Moses, og jeg kan sikkert si en del om alt som hendte der i Egypt, fra hvordan Moses ble reddet av sin mor først, og senere av Faraos datter. Hvordan Moses som fikk medynk med sin landsmann, og handlet overilt vil jeg si.... og derfor måtte flykte. Han havnet i et fremmed land (nå var egentlig Egypt et "fremmed" land også, selv om han var født og oppvokst der)Det er en spennende historie vi har hørt mye om, men det er det siste verset i dagens kapittel som rørte meg mest;23 Så gikk det lang tid, og kongen i Egypt døde. Israelittene sukket og klaget under trelldommen, og deres nødrop steg opp til Gud. 24 Gud hørte hvordan de sukket, og kom i hu den pakten han hadde sluttet med Abraham, Isak og Jakob. 25 Gud så til israelittene og tok seg av dem.400 år hadde de levd i Egypt, mesteparten av tiden som slaver. Hva kom det av at Gud ikke hadde hørt dem før...?Av og til tar ting så lang tid. Gud, hvor var du? Hvor er du...?Han var faktisk der hele tiden. Jeg vet ikke hvorfor det tok så lang tid, Kanskje de selv ikke var klare før? Gud ser mer enn vi ser. Han vet hva han gjør. Ja, han visste det faktisk for lenge siden. Jeg kom på hvor overrasket jeg ble da Abraham fikk høre om dette flere slektsledd tidligere. 1.Mos 15 forteller;13 Og Gud sa til ham (Abraham): «Det skal du vite, at dine etterkommere skal bo som innflyttere i et land som ikke hører dem til. De skal trelle for folket der og underkues av det i fire hundre år. 14 Men det folket de må trelle for, vil jeg også dømme, og siden skal de dra ut med mye gods. 15 Og du skal gå bort i fred til dine fedre; i en god alderdom skal du gå i grav. 16 I det fjerde slektledd skal de komme hit igjenGud har kontroll, selv om vi ikke ser det. Kjære Gud, i dag vil jeg takke Deg for det. Samtidig vil jeg be for alle urolige hjerter, at de skal finne hvile og tro i akkurat det, at Du har kontroll. DU har omsorg for oss. Også når vi ikke helt ser det...

2019-08-17 05:29 Jes 57

Første del av dagens kapittel beskriver et troløst folk... Midt i denne beskrivelsen dukket det opp et vers som gjorde inntrykk 11 Hvem var du så redd og engstelig for,        siden du fór med løgn?        Du tenkte ikke lenger på meg        og brydde deg ikke om meg.        Fordi jeg tidde i lange tider,        fryktet du meg ikke.Nesten så jeg kan forstå hvorfor de mistet motet og gikk egne veier...Samtidig er det en oppmuntring til å være trofast, også i "tørkeperioder" Vi har ingenting å miste på det, tvert imot. Siste del av dette kapitlet viser også dette;15 Så sier han som er høyt opphøyet,        som troner evig og heter Den Hellige:        I det høye og hellige bor jeg        og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.        Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv        og gjøre de knustes hjerter levende. 18 Jeg så hvordan de gikk fram,        men nå vil jeg lege og lede dem        og trøste dem fullt og helt.        Og dem som sørget over dem,    19 vil jeg gi lovsang på leppen.        Så gir jeg fred til den som er nær,        og fred til den som er langt borte.        Jeg vil lege dem, sier Herren.Herre, i dag vil jeg først og fremst dele min lengsel. Jeg tenger Deg!

2019-08-16 05:30 Job 29

"Å, om jeg hadde det som før!" Det er Job som roper dette i dagens kapittel. Jeg smilte litt gjenkjennende når jeg leste denne overskriften, og tenkte på hvor lett vi grunner på både fortid og framtid, og glemmer litt nåtiden - den viktigste av alle tider... Når jeg leste Jobs tanker videre, så ble jeg målløs. Jeg forstår virkelig hvorfor Job i sin nød tenker tilbake på det som var før. For en fantastisk mann han var!! Til og med Gud ga ham det vitnesbyrdet. Det var en følelse jeg festet meg ekstra ved;2 Å, om jeg hadde det som før,        den gang Gud vernet om meg,     3 da hans lampe lyste over mitt hode,        og jeg gikk gjennom mørket i hans lys,     4 slik jeg hadde det i ungdommens dager,        da Guds vennskap hvilte over mitt telt,     5 da Den Allmektige ennå var med megDet er lett å tro at Gud er nær og velsigner, når alt går så godt. Men når det røyner på, og er både mørkt og tungt - da kan tvilen banke på hjertedøra... Men Gud er en Gud som holder sine løfter. Han svikter ikke i mørke dager, selv om det kan se slik ut, menneskelig sett. Gud var nær Job, også nå. Han passet på at Job var sterk nok...  Herre, i dag ber jeg for de som kjemper i mørket og ikke forstår. Jeg ber for de som kjemper med å se og tro at du er der. Men du er en trofast Gud, et lys i mørke. Åh om de kunne få smake og kjenne Deg i dag! Bli styrket i kampen de står i. Jeg ber for kirken vår i dag, som nå starter opp igjen etter sommeren. Jeg ber for alle som tilhører den, både i kirke og barnehage. Aller mest ber jeg for de som har oppgaver. Velsigne dem, inspirere dem, verne om dem og bygg dem, så kirken igjen kan være med å bygge dette stedet. Takk for at du er Gud både i mørke og lyse dager!!

2019-08-15 05:30 1.Sam 29

I dagens kapittel har David flyktet til fienden for å berge livet (snakk om å velge mellom to onder...?) Men Gud tar vare på David, og han vinner tillit hos filisterkongen Akisj.Nå, et drøyt år senere, har dagen kommet da filistrene igjen vil gå til angrep på Israel. Og Akisj vil ha David med i krigen. David gir uttrykk for at han er klar, men er han egentlig det? Han som aldri ville legge hånden på Guds utvalgte? Vet du hva jeg tror? At Davids frimodighet handlet om stor tillit til Gud. David kunne ikke vise en annen holdning nå, for da ville han mistet filisterkongens tillit og igjen være på flukt.Tenk, så legger det altså seg til rette slik at kongen vil ha ham med, mens filisterfyrsten nekter. Og David må vende tilbake til byen, uten å være med å kjempe mot sine egne. Og samtidig uten å miste filisterkongens tillit. Jeg har ofte takket Gud for Hans trofasthet. Den har virkelig vart gjennom tykt og tynt. Men jeg innrømmer også at jeg i blant blir overrasket når jeg ser tilbake og oppdager at Gud enda en gang har tatt vare på meg. Min tillit til Gud burde vært råsterk etter all den erfaringen :-) Men jeg innrømmer at når det røyner på, da banker også tvilen på hjertedøra.... Åh om jeg virkelig kunne hvile i full tillit til Gud - hele tiden?! Jeg kan det - det er Guds tilbud til meg (og deg)  Det er noe å meditere på i blant :-D   28 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. 29 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler. 30 For mitt åk er godt, og min byrde lett.» (Matt 11)

2019-08-14 05:43 2.Mos 1

I dagens kapittel har tiden gått i Egypt, og Josef og alle brødrene har blitt historie. Jeg har undret meg litt over at de aldri reiste hjem igjen. De kom jo til Egypt pga hungersnød, men den var jo over for lengst? Men de ble altså værende. De hadde det helt sikkert godt, for området de fikk passet jo perfekt for det livet de levde, som gjetere.Men det skulle snu. Mye pga en frykt. 8 Da kom det en ny konge over Egypt som ikke visste noe om Josef.  9 Han sa til sitt folk: «Se, Israels-folket er større og sterkere enn vi. 10 La oss fare klokt fram, så de ikke blir enda tallrikere! For kommer det krig, slår de seg kanskje sammen med fiendene våre, strider mot oss og drar fra landet!»11 Så satte egypterne fogder over israelittene. De skulle plage dem med tvangsarbeid. Israelittene måtte bygge to byer med lagerhus for farao; det var Pitom og Ramses. 12 Men jo mer egypterne plaget dem, dess flere ble de, og dess mer bredte de seg, så egypterne ble redde for dem. Det ble tøffere og tøffer for israelittene, som til sist ble slaver i Egypt.Et lyspunkt i dette, var jordmødrene som ble velsignet da de valgte å hjelpe i stede for å følge faraos ordre (v.15-21)Dette med fremmedfrykt er velkjent i dag også... Det fører mye vondt med seg. Fra begge sider (om det er en forståelig beskrivelse?)Herre, hjelp oss! Først og fremst er vi mennesker, skapt av Deg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal be... Herre, kan du hjelpe meg? Jeg tenker på det som hendte bare for noen dager siden - fremmedhat som endte i å drepe og forsøke og drepe, uskyldige mennesker. Jeg ber for familiene som ble rammet. Jeg ber for de som kan forebygge og bygge "broer"

2019-08-13 07:13 1.Kor 12

Det ble en travel morgen i dag, så refleksjonene kunne vært fler... men dagens kapittel rører meg likevel! Ikke minst fordi den omfavner mangfold, ja til og med ærer det. Det er fort gjort å falle i den fella at alle skal inn i et mønster "sånn er normalen"Men vi er skapt forskjellige, og det er meningen at vi skal være det. 12 Likesom legemet er ett, selv om det har mange lemmer, og alle lemmene danner ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. 13 For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk alle én Ånd å drikke. 14 Legemet består ikke av ett lem, men av mange. 15 Om nå foten sier: «Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like fullt en del av kroppen. 16 Om øret sier: «Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen», så er det like fullt en del av kroppen. 17 Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? 18 Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på legemet, slik han ville det. 19 Hvis det hele var ett lem, hvor ble det da av legemet?20 Men nå er det mange lemmer, men bare ett legeme. 21 Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene: «Jeg har ikke bruk for dere».22 Tvert imot! De lemmer på legemet som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. 23 De deler av kroppen som vi synes er mindre ære verd, dem gir vi desto større ære, og de deler vi blyges ved, kler vi med desto større sømmelighet;24 de andre trenger det ikke. Men nå har Gud føyd sammen legemet og gitt mer ære til det som mangler ære, 25 for at det ikke skal bli splittelse i legemet, men alle lemmene ha samme omsorg for hverandre. 26 For om ett lem lider, lider alle de andre med. Om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg.Teksten taler jo for seg :-) Helt til slutt sier Paulus; "Jeg vil også vise dere den vei som er den aller beste:" Og etter dette kolonet kommer neste kapittel, også kalt kjærlighetens kapittel :-) Herre, takk for mangfoldet! Hjelp oss i enda større grad og elske det fram, og bygge hverandre opp!

2019-08-12 06:05 Jes 56

Mitt hus skal være et bønnens hus - det er overskriften på dagens kapittel. Dette siterte også Jesus, når han en dag refset de som hadde gjort templet til noe helt annet enn dette (Matt 21;13)Første del av kapitlet forteller om Guds kjærlighet til oss. Og om hvordan Gud ønsker at vi skal svare på den.Så sier Herren: Hold lov og rett        og gjør det som rett er!        For min frelse er nær, den kommer,        og min rettferdighet skal åpenbares.     2 Salig er den som gjør det jeg vil,        hvert menneske som står fast ved det,        så han holder sabbaten        og ikke vanhelliger den,        og vokter sin hånd fra å gjøre noe ondt.Fantastisk å lese fortsettelsen, som nevner både fremmede og "gjeldinger" Gud er Far for både jøder og fremmede. Og han er Far for de som ikke helt fikk det til...(står i gjeld) 3 Den fremmede som har sluttet seg til Herren,        skal ikke si:        «Herren vil skille meg ut fra sitt folk.»        Og den som er gjeldet, skal ikke si:        «Jeg er bare et tørt tre.»     4 For så sier Herren: De gjeldinger        som holder mine sabbatsdager,        som velger å gjøre det jeg vil,        og holder fast ved min pakt,     5 dem gir jeg minnesmerke og navn        i mitt hus og innenfor mine murer.        Jeg gir dem det som er bedre        enn sønner og døtre: et evig navn,        som ikke skal slettes ut.     6 Og de fremmede som har sluttet seg til Herren,        som vil tjene Herren og elske hans navn        og være hans tjenere,        alle som holder sabbaten        og ikke vanhelliger den,        men holder fast ved min pakt,     7 dem fører jeg til mitt hellige fjell        og lar dem glede seg        i mitt hus der de kan be.        Deres brennoffer og slaktoffer        skal bli mottatt vel på mitt alter.        For mitt hus skal kalles        et bønnens hus for alle folk.     8 Ja, så lyder ordet fra Herren vår Gud,        som samler de fordrevne av Israel:        Enda flere vil jeg føre sammen        foruten dem som alt er samlet. Kapitlet avslutter ikke like positivt, der profeten omtaler disse som velger sine egne veier De vender seg alle hver sin vei        til sin egen vinning:    12 «Kom, jeg skal hente vin,        så vi kan drikke oss fulle!        Og morgendagen skal bli som denne,        en stor og herlig dag.»Herre, jeg ber for dagen i dag. På arbeid, hjemme og i kirken i kveld. Det beste valget er alltid "å slutte seg til Herren". Ingen tar seg av meg som Deg. Også i dag vil jeg be Davids bønn fra salme 139;  23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,        prøv meg og kjenn mine tanker.    24 Se om jeg er på den onde vei,        og led meg på evighetens vei.

2019-08-11 08:55 Sal 27

Å lese Guds Ord har alltid vært en glede for meg. Men følelsene i kristenlivet er som i livet ellers. De går opp og ned.... Jeg kan kjenne meg så sterk og salig den ene dagen, og spørrende, ja i blant tvilende også, den andre dagen. Men uansett følelser, så har Ordet vært en glede og min takknemlighet for Guds trofasthet er stor. I dag var en slik "downdag", og før jeg satte meg ned for å lese, tenkte jeg på hoffmannen som fikk spørsmålet "Forstår du det du leser?" (fra Ap.gj.8) Jeg lengter etter at det i større grad skal bygge kristenlivet mitt. Jeg står litt på stedet hvil...Med disse tankene gikk jeg til dagens kapittel, og oppdaget igjen at også David hadde sine opp og ned turer. Dagens salme er fantastisk. Den starter med Davids tro og overbevisning, men så ser han hverdagen inn i øynene og blir bekymret og deler den med sin Gud. Salmen avslutter igjen med håp. Han vet på hvem han tror!Jeg har lyst til å sitere hele salmen i dag, og gjøre som David. Rope ut ord i tro (for å bygge den) , dele min bekymring med Han som jeg vet elsker meg, og så holde fast på håpet!Av David.        Herren er mitt lys og min frelse,        hvem skal jeg da frykte?        Herren er et vern om mitt liv,        hvem skal jeg da skjelve for?     2 Når ugjerningsmenn går løs på meg        og vil sluke meg,        da snubler de og faller selv,        fiendene som står meg imot.     3 Om en hær vil kringsette meg,        er det ikke frykt i min sjel.        Går de til strid imot meg,        er jeg likevel trygg.     4 Én ting ber jeg Herren om,        og det ønsker jeg inderlig:        at jeg får bo i Herrens hus        alle mine levedager,        så jeg kan se hans velvilje        og grunne i hans tempel.     5 På den onde dagen        gjemmer han meg i sin hytte.        Han skjuler meg i sitt skjermende telt        og tar meg opp på klippen.     6 Nå løfter jeg mitt hode høyt        over fiendene omkring meg.        Med jubel vil jeg bære fram        takkoffer i Herrens telt        og synge og spille for ham.        *     7 Hør meg, Herre, når jeg roper,        vær meg nådig og svar meg!     8 Jeg minnes at du har sagt:        «Dere skal søke mitt åsyn!»        Herre, nå søker jeg ditt åsyn.     9 Skjul ikke ditt ansikt for meg!        Vis ikke din tjener bort i harme,        du som har hjulpet meg.        Slipp meg ikke og forlat meg ikke,        du Gud som er min frelser.    10 Om far og mor forlater meg,        vil Herren ta imot meg.    11 Herre, lær meg dine veier,        og før meg på den rette sti;        for jeg er omgitt av fiender.    12 Overgi meg ikke til grådige fiender!        Falske vitner står opp imot meg,        de fnyser og truer med vold.    13 Jeg er viss på at jeg skal få se        Herrens godhet her i de levendes land.    14 Vent på Herren, vær frimodig og sterk!        Ja, vent på Herren!

2019-08-10 10:28 1.Sam 28

Jeg vet ikke helt hva jeg skal skrive om dagens kapittel. Det er et virkelig trist kapittel. Saul, den vakre kongen, mistet absolutt alt. Han valgte å gå egne veier, og lyttet ikke til det Gud rådet ham til, eller ba ham om å gjøre. Nå bærer han konsekvensene av dette. Han roper til Gud og får ikke svar, og han blir livende redd fienden som truer ham. Han blir så desperat at han oppsøker en åndemaner (han som selv har forfulgt og straffet alle som driver med slikt....) for å komme i kontakt med den døde profeten Samuel. Men Saul finner hverken hjelp eller trøst noen steder. Jeg må innrømme at jeg føler med ham, på tross av alt det gale han har gjort. Det må ha vært helt forferdelig å kjenne seg så tom og alene! Kjære Gud - i dag ber jeg for alle som fortvilet roper til deg Gud, med følelsen av at du ikke hører... Det er en vond kamp. Ååå om du kunne finne trøst, og kjenne seg hørt. Jeg ber om at de må holde ut og ikke gi opp. For Du er å finne. Du ER en Gud som hører. Salme 34 sier; 7 En stakkar ropte, og Herren gav svar,        han frelste ham ut av alle trengsler.     8 Herrens engel slår leir        til vern om dem som frykter Herren,        og frir dem ut av fare.     9 Smak og se at Herren er god,        salig er den som søker tilflukt hos ham.

2019-08-09 07:16 1.Mos 50

I dagens kapittel er en lang sørgetid over Moses. Den varer i mange dager, først med balsamering, og så med begravelse i Kanaan.Etter begravelsen blir brødrene igjen redde for at Josef skal hevne seg på dem. De vet virkelig hva de har gjort.... 15 Da Josefs brødre så at faren var død, sa de: «Bare Josef nå ikke legger oss for hat og gjengjelder oss alt det onde vi har gjort mot ham!» 16 Så sendte de bud til Josef og sa: «Din far bad oss før sin død 17 at vi skulle bære fram dette budet til deg: Kjære, tilgi brødrene dine den misgjerning og synd de gjorde, da de bar seg så stygt at mot deg! Så tilgi oss nå vår misgjerning! Vi tjener jo også din fars Gud.» Josef gråt da de talte slik til ham.    18 Siden kom brødrene selv og kastet seg ned for ham: «Her kommer vi og vil være dine tjenere,» sa de. 19 Da sa Josef til dem: «Vær ikke redde! Er jeg i Guds sted? 20 Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode. For han ville gjøre det som nå er hendt, og berge mange menneskeliv. 21 Så vær ikke redde! Jeg skal sørge for dere og barna deres.» Slik trøstet han dem og snakket vennlig til dem.Det her øyeblikket er jo like stort som da de møttes første gang. Josef viser både nåde og storsinn. Og han ser også Guds storhet i det hele. Herre, jeg takker Deg for din trofasthet. Du ser så mye mer enn meg. Tenk at til og med vanskeligheter og motgang kan ha sin mening.... (nå tror jeg ikke at det alltid er slik, men jeg tror at Du er TROFAST gjennom ALT)Takk for Josef, som lærer oss raushet og tilgivelse. 

2019-08-08 07:45 Matt 23

Det er en alvorlig tale Jesus kommer med i dagens kapittel, og ganske direkte. 2 På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne.  3 Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør, skal dere ikke rette dere etter. For de sier ett og gjør noe annet. Når Jesus fortsetter sin tale, virker han ikke bare alvorlig. Han er opprørt. 25 Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av griskhet og begjær. 26 Du blinde fariseer! Rens først begeret innvendig, så blir også utsiden ren!Etter flere slike ve-rop ser vi hvordan Jesus også sørger over at det er slik;37 Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som blir sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke.På tross av alt dette som Jesus ropte til fariseerne, alt de stod for og gjorde, så kjenner Jesus denne lengselen. Han som hater synd, men elsker synderen. Herre, i dag ber jeg for alle bønnebarna våre. Nå sammenligner jeg dem ikke med fariseerne, absolutt ikke. Men jeg tenker på at også de er kalt, men akkurat nå er de blant dem som "ikke ville". Åh som jeg håper på at de snart vil si "jeg vil" - og komme til Deg! Du som elsker dem så høyt, og bare lengter etter å frelse dem!

2019-08-07 05:31 Jes 55

Dagens kapittel oser av kjærlighet. Jeg ser for meg profeten, der han roper ut disse gode ordene. Jeg tror han må ha kjent denne kjærligheten selv også, både til Gud og til de han delte ordene med. "Jeg elsker fordi Han elsker meg først" :-DHør, alle som tørster, kom hit og få vann!        Kom, dere som ikke har penger!        Kjøp korn, så dere kan spise,        ja, kom og kjøp uten penger,        uten betaling vin og melk!     2 Hvorfor bruker dere penger        til det som ikke er brød,        og lønnen for deres arbeid        til slikt som ikke metter?        Hør, ja bare hør på meg,        så skal dere få spise det som godt er,        og fryde dere over fete retter.     3 Vend øret hit og kom til meg,        hør, så skal dere få leve.        Jeg vil slutte en evig pakt med dere        og vise dere varig troskap,        slik jeg gjorde mot David.  10 Likesom regnet og snøen        faller ned fra himmelen        og ikke vender tilbake dit        før det har vannet jorden,        gjort den fruktbar        og latt det spire og gro på den,        gitt såkorn til den som skal så,        og brød til den som skal spise,    11 slik er det også med mitt ord,        det som går ut av min munn.        Det vender ikke tomt tilbake til meg,        men utfører det jeg vil,        og fullfører det jeg sender det til.    12 Ja, med glede skal dere dra ut        og føres lykkelig fram.        Fjellene og haugene        skal møte dere med jubelrop,        og alle trærne på marken        skal klappe i hendene.Hele skapelsen synger lovsang til Gud. I dag blir jeg med i denne lovsangen og takker deg Gud for din kjærlighet og nåde. Takk for Ordet ditt, som er levende og spirer og gror. Det vil ikke vende tomt tilbake. Måtte jeg få være med å så enda mer av ditt Ord.

2019-08-06 06:38 Job 28

Nydelig poesi i dagens kapittel av Job. Han starter med å skrive om skatter som graves fram fra fjellet og fortsetter med å spørre om hvor "skatten visdom" kommer fra?    12 Men visdommen, hvor finnes den,        og hvor har forstanden sin bolig?    13 Ingen mennesker kjenner dens verd,        den fins ikke i de levendes land.    14 Dypet sier: «I meg er den ikke,»        og havet sier: «Den er ikke her.»    15 En kan ikke få den for det fineste gull,        prisen kan ikke betales med sølv;    16 den kan ikke kjøpes for Ofir-gull,        for kostbar karneol og safir.    17 Verken gull eller glass kan måle seg med den,        og ingen kan bytte den til seg        for kar av det fineste gull.    18 Koraller og bergkrystall        kan ikke nevnes ved siden av den;        å eie visdom er bedre enn perler.    19 Krysolitt fra Nubia        kommer ikke opp mot den,        den kan ikke betales med rent gull.    20 Hvor kommer da visdommen fra,        og hvor har forstanden sin bolig?    21 Den er gjemt for alle som lever,        og skjult for himmelens fugler.    22 Undergangsstedet og døden sier:        «Bare et rykte om den        er kommet oss for øre.»    23 Men Gud kjenner veien til visdommen,        han vet hvor den har sin bolig.    24 Hans øye når til verdens ender,        alt under himmelen kan han se.    25 Da han gav vinden vekt        og gav vannet det rette mål,    26 da han gav en lov for regnet        og gjorde vei for tordenskyen,    27 da så han visdommen og målte den;        han lot den tre fram og gransket den.    28 Og han sa til mennesket:        Å frykte Herren, det er visdom,        å holde seg fra ondskap, det er forstand.I dag ber jeg med Davids salme 51 8 Se, du vil ha sannhet i menneskets indre,        så lær meg visdom i hjertets dyp!     12 Skap et rent hjerte i meg, Gud,        gi meg en ny og stø ånd!    14 La meg atter fryde meg over din frelse,        hold meg oppe med en villig ånd!

2019-08-05 05:32 1.Sam 27

I dagens kapittel er David på flukt igjen, fra kong Saul. David tenkte med seg selv: «En dag kommer jeg likevel til å miste livet for Sauls hånd. Det beste jeg kan gjøre, er å rømme til Filisterlandet. Da vil Saul holde opp med å lete etter meg rundt omkring i hele Israel, og jeg slipper unna ham.» Og han får med seg mange. Faktisk 600 mann. Og det er nok til å gjennomføre herjetokter nå og da... David lurer til seg filisterkongens tillit på den måten (v.8-12)David var heldig som ikke var alene. Han hadde styrke og støtte med seg, Men de var alle flyktninger. Gud var med David, også her på flukt. Takk Gud, for at du er med alle slags dager. Din trofasthet er stor.I dag ber vi for alle som er på flukt! Spesielt ber vi for flyktninger i vårt eget område. 

2019-08-04 10:11 1.Mos 49

I dagens kapittel holder Jacob en tale for sine sønner. Han velsigner dem, sier overskriften. Men om jeg skal være ærlig, så ligner det ikke helt på det jeg vil kalle velsignelse. Jeg ser for meg hvordan man i velsignelser bare øser ut av positive ønsker. Men i Jakobs velsignelse ligger det helt ærlige ord og profetier, og de er ikke bare til trøst og glede for alle brødrene... Lurer litt på hvorfor det kalles velsignelse? Hva tenkte brødrene, der de stod og tok i mot fars siste ord? Ingen tvil om at Jakob var en mektig mann. Ingen tvil om at Gud ledet ham heller. Gud, hva er din velsignelse? Jeg aner at det er mer enn "søt musikk" over mitt liv. Det er ærlig tale også fra Deg. Veiledning og rettledning når jeg trenger det, trøst og formaning om hverandre. Summen av din velsignelse må være at du beskytter meg, og ønsker meg det beste. Også om det kanskje måtte koste og gjøre vondt i blant....Velsignelsen over Juda og over Josef skiller seg ut;   8 Juda, deg priser dine brødre;        din hånd tar fiendene i nakken,        din fars sønner bøyer seg for deg.     9 En løveunge er Juda!        Fra rov er du kommet hjem, min sønn.        Han legger seg til ro og strekker seg som løven,        som løvinnen – hvem våger å vekke ham?    10 Kongespir skal ikke vike fra Juda        eller herskerstav fra hans føtter        til den rette kongen kommer,        han som folkene skal lyde.    11 Han binder sitt esel i vintreet,        sin fole ved den edle ranke.Dette siste minner om en profeti om Jesus. Jesus kom også gjennom Juda stamme.Josefs velsignelse rører også stort. Her er det mer av bekreftelser enn av profetier;  22 Josef er et ungt frukttre,        et ungt frukttre ved kilden;        grenene klatrer opp etter muren.    23 Bueskytterne egget ham,        de skjøt og satte etter ham.    24 Men hans bue er fast og sterk,        smidige er hans armer og hender.        Han får hjelp av Jakobs Veldige,        av ham som er hyrden, Israels Klippe,    25 av din fars Gud – han skal hjelpe deg,        Gud Den Allmektige – han signe deg        med signing fra himmelen oventil,        med signing fra havdypet der nede,        med signing fra bryst og morsliv.    26 Din fars velsignelser er rikere        enn de eldgamle fjells velsignelser,        enn de evige høyders herlighet.        La dem komme over Josefs hode,        over issen til ham        som er høvding blant sine brødre!Historien om Josef er virkelig både spennende og fantastisk. Det kommer jo også fram i velsignelsen at alle var etter ham, men Gud gjorde ham sterk.Den beste styrke man kan ha; styrke fra Gud. I dag vil jeg takke for, og be om Guds velsignelse. Jeg ber også om Guds velsignelse over familie og venner. 7 Herren er min styrke og mitt skjold; til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet; derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang.

2019-08-02 06:29 1.Kor 11

Dagens kapittel starter med noe som av og til (spesielt i tidligere tider) har skapt problemer.... Synet på kvinnen. Paulus bærer preg av sin tid og sin kultur. Det er de som mener at bibelen skal følges helt etter bokstaven.... Men selv om Paulus først skriver om forskjellen på mann og kvinne (mannen er kvinnens hode...) skriver han også dette;11 Men i Herren er ikke kvinnen noe uten mannen, og mannen er heller ikke noe uten kvinnen. 12 For som kvinnen ble til av mannen, blir jo mannen født av en kvinne, men alt er fra Gud. 16 Hvis nå noen vil lage strid, så skal han vite at vi ikke har en skikk som denne, og heller ikke Guds menigheter.I andre halvdel av kapitlet tar Paulus opp tema nattverd. Måltidet som skal minne om det Jesus har gjort for oss, et måltid til tilbedelse og ettertanke. Et annerledesmåltid så absolutt. Et åndelig måltid (Paulus nevner at noen glemte dette, og så nattverden som en mulighet til å stille den fysiske sulten, og glemte helt å minnes det viktigste)Herre, hjelp oss å finne den rette veien gjennom alle bud og regler... alle teologiske tolkninger og retninger. Hjelp oss å se det vesentlige og viktige. Veiled oss når vi trår feil! Nå var det JESUS vi skulle minnes gjennom nattverden. Han som ga seg selv for oss, av kjærlighet. Den Gud Jesus viste oss gjennom livet han levde og alt han sa, var KJÆRLIGHET. Når de snakket om bud og regler i nærheten av Jesus, så bortforklarte han dem aldri. Men kjærligheten kom alltid først. Det er også hva vi er kalt til, å elske hverandre. For dette er summen av hele loven og profetene, sa Jesus i (Matt 22;36-40)

2019-08-01 08:15 Jes 54

Dagens kapittel oser av kjærlighet og gjenopprettelse. Den viser at Guds kjærlighet har vært der hele tiden (selv om han skjulte seg en periode..) og alltid vil være der. 5 For han som skapte deg, er din ektemann,        Herren, Allhærs Gud, er hans navn.        Israels Hellige er din forløser,        han som kalles hele jordens Gud.     6 Herren kaller deg tilbake        som en forlatt og sorgfull kvinne.        Kan hun som var hustru fra ungdommen av,        bli forstøtt? sier din Gud.  7 En liten stund forlot jeg deg,        men i min store barmhjertighet        fører jeg deg hjem igjen.     8 Da vreden steg opp i meg, skjulte jeg        ansiktet for deg et øyeblikk.        Nå forbarmer jeg meg over deg        med evig miskunn, sier Herren, din forløser. 13 Alle dine barn skal bli opplært av Herren,        og stor blir freden for dine sønner.    14 Du skal være grunnlagt ved rettferd.JESUS er nå min rettferdighet - grunnlaget jeg står på. Mine barn er i Guds hender. Det blir min takkebønn i dag!

2019-07-31 09:23 Salme 26

Det er en sterk David vi møter i dagens salme. Veldig sterk vil jeg si. Til og begynne med syntes jeg nesten det var litt i overkant. Som om han sa "jeg er bedre enn dem" (v,4-5) Men etter å ha lest salmen et par ganger til, så ser jeg at det handler ikke om "dem" i det hele tatt. Det handler om David, og valg han tar hver dag. "Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren"Likevel overgår han alt mot jeg noen gang har hatt, når han sier at Gud kan teste ham. Herre, hjelp meg til min rett!        For jeg har vært hel i min ferd.        Jeg stoler på Herren og vakler ikke.     2 Prøv meg, Herre, gransk meg nøye,        prøv hjerte og nyrer som med ild!     3 Jeg har hatt din trofasthet for øye        og har vandret i din sannhet.Nå så jeg noe nytt igjen; "Jeg har hatt DIN trofasthet for øye"Det handlet ikke om David heller egentlig, men om Guds trofasthet. Noe David holdt fast ved hele livet - også når han bommet på målet...7 mens jeg lar takkesangen lyde        og forteller om alle dine under.     8 Herre, jeg elsker huset du bor i,        stedet hvor din herlighet har sin bolig.Jeg kan ikke stå like rak som David og si "Gud gransk meg nøye, du finner ingen feil..." Men det er en annen bønn jeg gjerne ber med David, fra salme 139 23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,        prøv meg og kjenn mine tanker.    24 Se om jeg er på den onde vei,        og led meg på evighetens vei.Jeg er ikke redd for at Gud skal granske meg, for de feil han finner vil han tilgi og veilede meg videre i Hans sannhet. For det er jo der jeg vil være! Jeg fikk lyst til å avslutte med v.7 og 8 en gang til, og la det være dagens lovsang og takkebønn.            jeg lar takkesangen lyde        og forteller om alle dine under.     8 Herre, jeg elsker huset du bor i,        stedet hvor din herlighet har sin bolig.

2019-07-30 09:57 1.Sam 26

Dagens kapittel;David har først og fremst stor respekt for sin Gud, og derfor også stor respekt for Herrens salvede (kongen) For andre gang har David mulighet til å ta livet av han som står ham etter livet. Men fordi han er Herrens salvede, vil ikke David røre ham. Kongen på sin side, får bevis for at David faktisk hadde mulighet, men sparte hans liv, nå for andre gang.Det er en tankevekker faktisk, at David viser kongen slik respekt, på tross av at han nå ha falt helt i fra det kallet Gud en gang ga ham. Han ble salvet av Gud som konge, men selv om han valgte å gå egne veier, og kom på lenger og lenger avstand fra Gud - så er han i Davids øyne "Herrens salvede" Ikke på den måten at David følger hans ordre lenger, eller er en del av kongens garde. Men å skade "Herrens salvede", det vil ikke David - uansett.Hvilken respekt viser vi for den som faller...? Med hvilke øyne ser vi på dem?Hva med Sauls holdninger...? Han står David etter livet, av ren sjalusi... og når han endelig "finner" David, sier han 17 Saul kjente igjen stemmen til David og ropte: «Er det din stemme jeg hører, min sønn David?» Lurer på hva disse tre tusen krigerne tenkte da...? "Hallo, Herre Konge, er det ikke han vi skal drepe...? Din sønn...?!"Eller kanskje de flira, og tenkte "den luringen..."Jeg vet ikke - men ordene smaker i alle fall ikke godt i denne settingen. Kanskje Saul ble redd? Han ble jo bokstavelig talt tatt på sengen. Kan han ha oppdaget allerede, at livet hans ble spart for andre gang? Det fikk han i alle fall vite nå. Ordene blir uansett falske. Sauls følelser for David var langt fra farsfølelser! Han sier med ord at han forstår han har handlet feil, og ber David komme tilbake. Tror ikke jeg ville stolt helt på det jeg heller... Saul avslutter med å velsigne David. Hvor vidt det kom fra hjertet vet jeg ikke, men jeg tror faktisk at ord har makt likevel. Ikke minst når de blir sagt høyt 25 Da sa Saul til David: «Velsignet være du, min sønn David. Alt du tar deg fore, skal lykkes for deg.» Så drog David sin vei, og Saul vendte hjem igjen.Dagens kapittel vitner så absolutt om menneskelige tanker og følelser og handlinger. De kommer i blant ut av kontroll...Herre, i dag vil jeg takke deg før følelsene. De er jo gode å ha. De er med å beskriver livet på godt og vondt. Men i blant vokser følelsene for fort og kommer ut av kontroll. Da kan de gjøre mer skade enn godt. Takk at vi kan komme til deg med alle våre tanker og følelser, og legge fram for deg alt vi har. Og Du kan bevare og veilede oss.Takk for at jeg kan få legge mitt liv i Dine hender - med alt jeg er av både ånd, sjel og kropp. Paulus skriver til filipenserne (4);  6 Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! 7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

2019-07-29 10:14 1.Mos 48

De siste kapitlene i denne moseboken har jo først og fremst handlet om familien Jakobsen :-) og det gjør det også i dagen kapittel. Jakob har blitt svært gammel og nesten blind. Når kaller han til seg Josef og hans (til nå) to sønner og sier; 3 Jakob sa til Josef: Gud Den Allmektige åpenbarte seg for meg i Lus i Kanaan. Han velsignet meg  4 og sa til meg: «Jeg vil gjøre deg fruktbar og tallrik og gjøre deg til en samling av stammer. Og jeg vil gi dine etterkommere dette landet til eie for alle tider.»  5 De to sønnene du har fått i Egypt før jeg kom hit til deg, de skal nå være mine. Efraim og Manasse skal tilhøre meg likesom Ruben og Simeon.  6 Men de barna du siden har fått, skal være dine. De skal ha navn etter sine brødre i det landet de skal arve. Jeg har faktisk undret noen ganger på hvorfor de nevnes som en del av Jakobs stammer, og nå vet jeg. 11 Israel sa til Josef: «Jeg hadde ikke trodd jeg skulle se deg mer, og nå har Gud endog latt meg få se dine barn!» 12 Så tok Josef dem ned av hans fang og bøyde seg til jorden for ham.Rørende med Jakobs følelser, sant? Men også underlig og legge merke til kulturen. Skal si han hadde respekt for sin far!Når Jakob skal velsigne, bryter han litt med tradisjonene, noe Josef tydelig missliker (uansett hvor stor respekt han har for sin far) 17 Da Josef så at faren la sin høyre hånd på hodet til Efraim, mislikte han det. Han grep farens hånd for å flytte den fra Efraims hode over på Manasses hode.18 «Ikke slik, far!» sa Josef til sin far. «Dette er jo den førstefødte. Legg høyre hånden på hodet hans!» 19 Men faren ville ikke det. Han sa: «Jeg vet det, min sønn, jeg vet det! Han skal også bli til et folk, han skal også bli stor. Men hans bror som er yngre, skal bli større, og hans ætt skal bli til en mengde folk.» 20 Så velsignet han dem den dagen Jeg festet meg litt ved dette, rett og slett fordi det også er litt gjenkjennende.... Når ting ikke blir helt slik vi mener det skal være, så reagerer vi... Jeg innrømmer at jeg selv trives best innenfor det trygge, det jeg kjenner til og vet hvordan skal være. Men av og til har Gud noen overraskelser. Noe han vet er viktig  endre på. Da er det heldigvis greit å vise følelser og meninger slik Josef gjorde. Bare jeg er åpen for å høre hva Gud vil, og er villig til å gjøre endringer når det trengs...Gud, hva trenger jeg å endre på i dag?Er det noen holdninger jeg bør endre? Eller ta noen nye valg?Takk for at Du er ved min side og viser meg vei. Måtte jeg hele tiden være åpen for Deg!

2019-07-27 06:00 Matt 22

I går nevnte jeg ikke kapitlets første vers - men det kom jeg på nå, når jeg leste lignelsen som åpner dagens kapittel. Jes 53 åpnet med;Hvem trodde det budskap vi hørte,        for hvem ble Herrens kraft åpenbart?I lignelsen som åpner dagens kapittel var det mange som ikke trodde, eller brydde seg... 4 Da sendte han andre tjenere ut som skulle si til de innbudte: Festmåltidet har jeg gjort i stand, oksene og gjøfeet er slaktet, og alt er ferdig. Kom til bryllupet!  5 Men de brydde seg ikke om det og gikk sin vei, en til sin åker og en til sin forretning.I siste del av denne lignelsen, kommer det mange på festen likevel. Men en av dem kom uten bryllupsklær. En tilskuer som ikke viste respekt. Han brydde seg kanskje ikke om å være en av dem, bare en nysgjerrig tilskuer? Kanskje han ikke trodde det var så nøye...? Eller kanskje han trodde at han var bra nok som han var, og kunne få til alt selv?(psst - du er så absolutt bra nok for Gud hva kjærlighet angår, men du og jeg er ikke bra nok til å klare alt selv. Vi trenger alle Guds nåde, Guds frelse. Vi trenger JESUS, og HAN er "bryllupsklærne" våre) Gal.3 sier;26 For dere er alle Guds barn i kraft av troen på Kristus Jesus. 27 Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus.I resten av kapitlet er det flere som prøver å sette Jesus på prøve. De ville sette ham fast i ord, men de ble alle overrasket over både hans svar og hans kunnskap. 5 Da gikk fariseerne bort, og de ble enige om at de ville fange ham i ord. Men det eneste både fariseere og saddukeere opplevde, var dette; 33 Folkemengden som hørte dette, var full av undring over hans lære.Da Jesus i slutten av kapitlet gjør det samme, og stiller dem noen spørsmål, så våger de ikke en gang å svare ;.)46 Men ingen kunne svare ham et ord. Og fra den dagen våget ikke noen å spørre ham mer.Det jeg vil grunne mest på i dag, er likevel "Lammets bryllup""Hvem trodde vel det budskap?" skrev Jesaja for mange år sidenEr det vanskelig å tro? Det handler mer om å ta i mot en gave. Det handler ikke om å få til å tro, selv om tro er en viktig brikke. Det handler først og fremst om å ta imot Guds GAVE.Herre, hjelp meg å være mer åpen for hva Du har å gi. Jeg skulle også veldig gjerne hatt mer frimodighet til å vitne om Deg, så flere kan få ta imot denne troens gave.I Ef.2 skriver Paulus; 4 Men Gud er rik på miskunn. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, 5 gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst.  6 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham.  7 Slik ville han i de kommende tider vise sin uendelig rike nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus.  8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.  9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.

2019-07-26 09:40 Jes 53

Dagens kapittel må være en av bibelens sterkeste! Jeg fikk nesten lyst til å sitere hele. Men du kan lese hele kapitlet her. Det rommer rett og slett selve budskapet. Lik Joh 3;16Det var også sterkt å lese, etter gårsdagens refleksjoner, der Job og hans venner snakker om å få igjen som fortjent... Det var hva de hadde lært å tro. Lurer på hva Jesaja selv tenkte, når han fikk dette budskapet? For det var jo totalt annerledes enn hva de hadde vokst opp med? Kanskje han så sammenhengen allerede da, mellom offerlammet og denne Herrens tjener han her snakker om? Han nevner lammet i v.7Sterkt å tenke på at dette budskapet kom så mange år før Jesus ble født. Guds hjerte og tanke for oss. 4 Sannelig, våre sykdommer tok han på seg,        og våre smerter bar han.        Vi trodde han var blitt rammet,        slått av Gud og plaget.     5 Men han ble såret for våre overtredelser        og knust for våre misgjerninger.        Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,        ved hans sår har vi fått legedom.     6 Vi fór alle vill som sauer,        vi vendte oss hver sin vei.        Men skylden som vi alle hadde,        lot Herren ramme ham.     7 Han ble mishandlet, men bar det ydmykt;        han åpnet ikke sin munn,        lik lammet som føres bort for å slaktes,        lik sauen som tier når den klippes.        Han åpnet ikke sin munn. 11 Etter all sin møye og sjelenød        skal han se lys og mettes.        Min rettferdige tjener        skal gjøre de mange rettferdige        når de kjenner ham;        for han har båret deres synder.    12 Derfor overgir jeg de mange til ham,        de mektige skal han få til bytte,        fordi han gav sitt liv i døden        og ble regnet blant overtredere.        Han tok på seg de manges synd        og gikk i forbønn for syndere.Dette er den Gud jeg tror på. Jeg måtte reflektere litt over det... forstår jeg virkelig hva dette innebærer? Hvor stort det er? Hva det betyr for meg? Og deg?Ord som dukket opp i tankene mine, var det med å fatte bredden, høyde og dybden ;-) Ordene kommer fra Paulus bønn i Efeserbrevet, en bønn jeg virkelig kjenner på i dag;14 Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen, 15 han som har gitt navn til alt som heter far og barn i himmel og på jord. 16 Jeg ber om at han som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre menneske med sin kraft og med sin Ånd, 17 så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. 18 Da kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, 19 ja, kjenne hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte, og bli fylt av hele Guds fylde. 20 Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår,21 ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og i alle evigheter! Amen.

2019-03-31 05:00 Salme 15

Herre, hvem kan gjeste ditt telt,        hvem får bo på ditt hellige fjell?Slik åpner David dagens lille salme, også fortsetter han og ramse opp hvilke krav som stilles. Absolutt bra holdninger å leve opp til også. Men vet du hvem jeg tenkte på, da jeg leste den lille salmen med disse forventningene? Jeg tenkte på Sakkeus. Han hadde ikke hatt mye å stille opp med her... men Jesus kom likevel til ham og sa "I dag vil jeg gjeste ditt hus"Kanskje ikke helt det samme? Åh, men likevel så fantastisk. Når Sakkeus ikke nådde opp til å trå inn på dette hellige fjellet, så kom Gud selv inn og gjestet Sakkeus.Herre, takk for at du kom med nåde! Det er fortsatt slik at vi må være hellige og rettferdige - men denne gangen er det en gave fra Deg. Ren og rettferdig, himmelen verdig - takket være Jesus Kristus 4 I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt,        så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt.     5 I kjærlighet har han,        av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til        å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus,     6 til pris og ære for hans herlighet        og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn.     7 I ham har vi forløsningen        som ble vunnet ved hans blod,        tilgivelse for syndene.        Så stor og rik er hans nåde,     8 som han i rikt mål har latt oss få.   (Ef.1)

2019-03-30 07:20 1.Sam 6

Herrens paktkiste ble tatt av fienden, men den hørte ikke hjemme der, og det fikk de virkelig erfare. At Israels historie var viden kjent, ser vi også i dagens kapittel. 6 Hvorfor er dere så stridsinnet, slik som egypterne og farao var? Måtte de ikke la Israel dra av sted etter at Herren hadde fart ille med dem? Nå opplever filisterne det samme... De søker råd om hvordan de kan få kisten tilbake, så Guds hånd ikke skal hvile så tungt på dem. Da gjør de noe spennende, som også er sterk historie; 7 Ta nå og lag en ny vogn og hent to kuer som nylig har kalvet, og som ennå ikke har hatt åk på seg. Spenn kuene for vognen, men ta kalvene fra dem og la dem bli igjen hjemme.  8 Så skal dere ta Herrens paktkiste og sette den på vognen. De gullsakene som dere gir Herren til vederlag, skal dere legge i et skrin ved siden av paktkisten. Send den så av sted!  9 Se etter om den tar veien opp til sitt eget land, til Bet-Sjemesj. Da er det Herren som har sendt denne store ulykken over oss. Men hvis den ikke tar veien dit, vet vi at det ikke er hans hånd som har rammet oss. Da er det bare et tilfelle at dette har hendt oss.»12 Kuene tok rake veien mot Bet-Sjemesj. De fulgte hele tiden samme veien og rautet alt i ett. De bøyde ikke av, verken til høyre eller venstre. Filisterfyrstene fulgte etter like til grensen mot Bet-Sjemesj. 13 Folk i Bet-Sjemesj holdt på å skjære hvete nede i dalen. Da de så opp, fikk de øye på paktkisten, og de ble glade da de så den. 14 Vognen kom inn på jordet til Josva fra Bet-Sjemesj og stanset. Ingen tvil om hvem som holdt sin beskyttende hånd om pakten og paktkisten.Slutten på kapitlet ble likevel utrolig hard.... Jeg kan ikke forstå det, bare ser at det var slik. Gud er hellig og allmektig - i blant tror jeg vi kan ta for lett på det.  19 Men Herren slo ned noen av mennene i Bet-Sjemesj, fordi de hadde sett på Herrens paktkiste. Sytti mann av dem slo han ned. Folket sørget fordi han hadde voldt så stort mannefall blant dem. 20 Da sa folket i Bet-Sjemesj: «Hvem kan stå seg for Herren, en hellig Gud som han? Nesten så jeg kjenner spørsmålet selv også, i bønnen min i dag. Hvem kan forstå seg på Herren, en hellig Gud som han? Jeg vil grunne på det i dag. Jeg kom plutselig til å tenke på en bloggpost jeg skrev i 2007 som bl.a tar fram dette bibelverset; 6 For et barn er oss født,        en sønn er oss gitt.        Herreveldet er lagt på hans skulder,        og hans navn skal være:        Underfull Rådgiver, Veldig Gud,        Evig Far og Fredsfyrste.  (Jes 9)Av og til kan det være vanskelig å forstå denne kombinasjonen syntes jeg, mellom hellig, allmektig og kjærlig far. Men det er hva Gud er - alt dette. Han ER stor.

2019-03-29 06:16 1.Mos 28

Et nydelig kapittel i dag, midt i en egentlig trist familiesituasjon. For å ta det triste og samtidig litt rørende først, Esau som nå var godt voksen og allerede hadde giftet seg et par ganger... han lengtet fortsatt etter foreldrenes aksept.  8 Da Esau skjønte at hans far, Isak, ikke likte de kanaaneiske kvinnene,  9 gikk han til Ismael og tok Mahalat til kone, ved siden av de andre konene sine. Hun var datter til Ismael, Abrahams sønn, og søster til Nebajot.Må jo si jeg får litt medfølelse for ham... Så har vi Jakob da, gullgutten (som Esau kanskje ville sagt ;-) han ble sendt av sted for å finne en kone av det rette slaget. Men egentlig var han også på flukt fra sin nå bitre bror. En splittet familie med andre ord. Og midt oppi dette holder Gud sitt løfte over "Abrahams slekt" Og det med mer enn et teoretisk løfte.12 Da hadde Jakob en drøm. Han så en stige som var reist på jorden og nådde til himmelen. Og se, Guds engler steg opp og ned på den. 13 Da stod Herren foran ham og sa: «Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det landet du ligger i, vil jeg gi deg og din ætt. 14 Din ætt skal bli som støvet på jorden. Du skal bre deg ut mot vest og øst, mot nord og sør, og i deg og din ætt skal alle slekter på jorden velsignes. 15 Se, jeg vil være med deg og bevare deg hvor du går, og føre deg tilbake til dette landet. For jeg skal ikke forlate deg, men gjøre det jeg har lovt deg.»    16 Da Jakob våknet av søvnen, sa han: «Sannelig, Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke!» 17 Da ble han grepet av frykt og sa: «Hvor skremmende dette stedet er! Her er Guds hus, her er himmelens port.»Kjære Gud - det er sterkt å lese om ditt møte med Jakob, og det er spennende og tenke på hans reaksjon "Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke" Det gir håp når jeg ser og ser uten å se... jeg kan tro og tro, og hvile i at Du er her. Jeg kan håpe på en åpen himmel. Lengte.Men mine bønner i dag går til "Esauene" De som kjemper med bitterhet fordi de ikke føler seg akseptert, eller fordi de en gang rotet seg helt bort og nå sliter med konsekvenser av det. Kjære Gud - bitterhet er så ødeleggende! Det kan gjøre et hjerte hardt som stein. Men håpet er ikke ute likevel, for Du kan gjøre under om de kommer til Deg med steinhjertet sitt.Esekiel 36 forteller;26 Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden. 

2019-03-28 06:52 Jes 29

"Jerusalems trengsel og befrielse" Dette er første overskrift i dagens kapittel. Det er mye godt å lese i dag, men også mye alvor. Første del oppleves som både skremmende og sterkt. Skremmende fordi Gud sender en knusende dom, men likevel trøst i at Gud er der midt i det. Som om Gud passer på og sier "hit, og ikke lenger" Jeg tenker det om dette verset;  5 Men så skal flokken av dine fiender        bli som fint støv        og mengden av voldsmenn som fykende agner.        Brått, i et eneste øyeblikk,  Gud har jo først kommet med sin harde dom mot byen, men når byen ligger nede og er åpen for fiender, så holder Gud hånden om den (hit, og ikke lenger)Det er vanskelig å forstå alt som skjer (eller skal skje) men godt å vite at Gud er med HELE veien. Hans plan er ikke denne slutten som vi leste her. Kapitlet videre oser av håp, men også alvor.Jeg starter med alvoret. 10 For Herren har sendt over dere        en ånd som gir dyp søvn.        Han har lukket deres øyne – profetene,        og dekket deres hoder – seerne.   Også til dette vil jeg holde fast ved at Gud er HER. Jeg forstår ikke det som skjer, men Gud den allmektige har en plan.Jeg bare leser og reflekterer. Jeg vet jo ikke hvem profeten henviser til, eller hvilken i tid det er snakk om. Jeg kan gjette at det er til Israel som ikke så og forstod at Jesus var deres Messias. Uansett viser det meg hvem Gud er.Det mest alvorlige verset i dagens kapittel, og som i blant er min uro, er disse versene;13 Herren sa: Fordi dette folket        holder seg nær til meg med munnen        og ærer meg med leppene,        mens hjertet er langt borte fra meg,        og fordi den frykt de har for meg,        er tillærte menneskebud,    14 derfor vil jeg fortsette å gå fram mot dem        på underlig, selsom vis.        Da skal visdommen hos deres vismenn forgå        og de klokes klokskap forsvinne. Det er jo ingen tvil om at jeg har lært av mennesker. Det starter jo med det :-) men uten at hjertet er med, blir det bare ord. Kom plutselig til å tenke på Jesu ord til Nikodemus. "Uten at du blir født på ny..." (Joh 3)Gud trenger å puste LIV inn i hjertet for at det skal bli mer enn bare ord.  18 Den dagen skal de døve høre        ord som blir lest fra en bok,        og ut av mulm og mørke        skal blindes øyne se.    19 De hjelpeløse skal på ny        få glede seg i Herren,        og fattige mennesker skal juble        over Israels Hellige. 23 For når han og hans barn får se        det mine hender har gjort iblant dem,        da skal de holde mitt navn hellig,        de skal ha age for Jakobs Hellige        og frykte Israels Gud.    24 Folk som farer vill i sine tanker,        skal lære å forstå,        og de som murrer av misnøye,        skal få større innsikt.Det gir håp, ikke sant? Herre, jeg ber for de troende i dag, at du skal puste liv, Ditt liv, inn i våre hjerter. Vi trenger det for å se og forstå. Jeg ønsker å ære deg med mer enn bare menneskeord. Takk for at du er nær hele tiden, enten vi opplever kamp, eller ørken og tørketid.... eller kjenner på fest og glede. Jeg ber om at du på nytt må åpne våre øyne så vi ser og forstår - både hvem Du er, og hvem vi er i Deg. Og ikke minst; hva Du vil vi skal gjøre NÅ.Jeg sitter og lytter til lovsangen "Bare i deg har min sjel sin ro" og syntes den passet godt til dagens tekst. (Originaltekst er på svensk og er skrevet av Bengt Johansson)Bare i deg har min sjel sin robare i deg min Gud!Bare i deg har min sjel sin roBare i deg min Gud!Fra ham kommer mitt håpBare han er min klippemin frelse og min borgJeg skal ikke vakleBare i deg har min sjel sin robare i deg min Gud!Bare i deg har min sjel sin roBare i deg min Gud!---Smak og se at Gud er god, Han styrker den trette, gir den kraftløse mot.Smak og se, smak og se. Åpne din dør for Herren, åpne din dør for Herren.Ja, vent på Herren, Han skal gjøre det, Han skal mette din sjels begjær.Ja, vent på Herren, han som kjenner oss så vel og vet hva vi behøver.Smak og se at Gud er god, Han styrker den trette, gir den kraftløse mot.Smak og se, smak og se. Åpne din dør for Herren, åpne din dør for Herren.

2019-03-27 06:00 Job 15

Har du opplevd heftige debatter der temperaturen virkelig stiger...? Jeg må innrømme at jeg trives dårlig i slike situasjoner. Men det skjer altså i blant. Stakkars Job, som allerede ligger fullstendig nede for telling. Her får han virkelig flere slag, og det fra sine .... venner...?Da tok Elifas fra Teman til orde og sa:     2 Kan en vis mann svare slik ut i luften        og blåse seg opp med tomt snakk,     3 forsvare sin sak med gagnløs tale,        med ord som ikke duger?     4 Du bryter til og med gudsfrykten ned        og hindrer andakten for Guds åsyn.     5 Det er din synd som lærer deg å bruke munnen,        du velger å tale med listig tunge.     6 Det er din munn som dømmer deg, ikke jeg,        dine lepper vitner imot deg.Ettbinds bibelkommentaren skriver "Elifas feller den mest kategoriske dom om at Job må være en ubotferdig synder... Den grunnelggende sannhet i følge vennene er at Gud lønner den rettferdige og straffer synderen.  (sitat slutt)Folk med sterke overbevisninger er ikke alltid så lett å snakke med egentlig... enten de har rett eller ikke. De så som sin store oppgave å få Job til å innse at han måtte tenke seg om og virkelig innse at noe måtte han ha gjort galt...?! De var rett og slett ikke i stand til å lytte eller prøve å forstå Job. At de kunne ta feil, var helt fjernt for dem.Herre, dialoger er en viktig del av livene våre. Vi møter det hver dag, flere ganger om dagen. De fleste dialogene går ganske greit, mens andre kan være mer ... problematiske. Noen kan til og med være riktig vanskelige. Herre, bevar oss og hjelp oss! Hjelp meg til å være god på å lytte og forstå. Og når jeg trenger å si noe - da trenger jeg enda mer hjelp. Takk for Den Hellige Ånd og løftene Du har gitt oss her!

2019-03-26 07:15 1.Sam 5

Herrens paktkiste ble tatt av fienden da Israel tapte siste kamp. Guds pakt med Israel var virkelig hellig, og noe Gud stod fast ved. I dagens kapittel ser vi hvor Guds allmakt virkelig hvilte over denne pakten. Paktkisten var noe mer enn en symbolsk ting - Gud var i den. Fra dagens kapittel leser vi:Filisterne tok Guds paktkiste og førte den fra Eben-Eser til Asjdod.  2 Der tok de paktkisten og bar den inn i Dagons tempel og stilte den opp ved siden av Dagon.     3 Tidlig neste morgen fikk folk i Asjdod se at Dagon var falt ned med ansiktet mot jorden foran Herrens paktkiste.De reiste den opp igjen, men det hendte bare igjen, og denne gangen var den ødelagt. Også folket fikk merke at Guds hånd lå tungt på dem. De prøvde å flytte kisten, men også på det nye stedet fulgte problemer som skremte dem.  11 De sendte bud og stevnet alle filisterfyrstene sammen og sa: «Send paktkisten til Israels Gud bort og la den komme tilbake til det stedet hvor den hører hjemme. Ellers kommer den til å drepe oss og alle våre.» For det var kommet dødsskrekk over hele byen. Herrens hånd lå meget tungt på den. Paktkisten hørte hjemme hos Israel, og Gud sørget for at det ble så. Gud står for sine løfter. Herre, i dag vil jeg takke deg for løftene vi har i Deg. Takk for at vi kan stole på Deg! Hvile i Deg. Gå med Deg."Se jeg er med dere alle dager" er et av de mange mektige løfter vi har fått. Jeg fant fram det og innså at det var mer enn det. Et samarbeid mellom Gud og meg - og i dette ligger løftet. Både alvorlig og godt på en gang. Men takk Herre, at Du er med meg i dette, med både veileding, omsorg og styrke. Jeg trenger det! «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»  (Matt 28)

2019-03-25 06:31 Rom 14

I dagens kapittel underviser Paulus om samhold i menigheten. Viktig undervisning, så absolutt. For uten samhold kan vi jo ikke bygge vår kirke.  10 Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol, 11 for det står skrevet:        Så sant jeg lever, sier Herren,        for meg skal hvert kne bøye seg,        og hver tunge skal love Gud.    12 Så skal altså hver enkelt av oss avlegge regnskap for seg selv.    13 La oss altså ikke dømme hverandre! Fell heller den dom at ingen må få sin bror til å snuble og falle. Så snakker Paulus åpent om at vi er forskjellige, ikke bare som mennesker men også i tro. Vi deler ikke samme tanker og meninger om hvordan alt skal være. Og Paulus sier det er greit. For meg åpner dette opp for stort samarbeid mellom ulike kirkesamfunn. Det viktigste i dagens kapittel er likevel samholdet i vår egen kirke. Det er VI som må stå sammen i stort og smått, og støtte hverandre. Uten det er vi ikke i stand til å bygge vår kirke.  17 For Guds rike består ikke i mat og drikke men i rettferdighet, fred og glede i Den Hellige Ånd. 18 Den som tjener Kristus på denne måten, er til behag for Gud og aktes av mennesker.    19 Så la oss gjøre det vi kan for å bevare freden og bygge opp fellesskapet.Herre, i dag ber vi for alle i vår kirke, både de som tilhører den og de som kommer på besøk. Måtte du fylle oss med Den Hellige Ånd, så vår hensikt hele tiden blir rettferdighet, glede og fred - til behag for Deg.

2019-03-24 07:18 Jes 28

I dagens kapittel tar Gud et oppgjør med dårlige ledere og prester (v.1-3 og 7-8) De får sin dom. Men også her kommer Guds lengsel fram; 5 Den dagen skal Herren, Allhærs Gud,        bli en fager krans og en strålende krone        for resten av sitt folk.     6 Han skal gi den som sitter på dommersetet,        evne til å dømme rett,        og gi styrke til dem som driver        angriperne tilbake fra porten. Kapitlet går litt fram og tilbake med dom og håp, og jeg må innrømme at jeg ikke henger helt med. Noen vers treffer meg, men jeg vet ikke om jeg helt finner sammenhengen. Sånn er det i blant med profetordet for meg. De er som en gåte :-) Så får jeg bare plukke fram da, det som treffer meg, og notere ned tankene jeg får. Kanskje Gud gir deg noe helt annet når du leser det?Kapitlet åpnet som sagt med dårlige ledere og prester. Og det kan se ut til at alt var bare teori for dem. Og evnen til å høre fra Gud var dårlig, i tillegg til at de ravet rundt som fulle... 12 han som sa til dem: «Her er stedet        hvor de kan slå seg ned.        La de trette få ro, her kan de hvile.»        Men de ville ikke høre.    13 For dem skal Herrens ord        bli «bud på bud,        krav på krav,        – litt her og litt der!»        Når de går, skal de snuble,        falle bakover og slå seg fordervet,        gå i snaren og bli fanget. 14 Hør da Herrens ord, dere spottere        som rår over folket i Jerusalem!    15 Dere sier: «Vi har sluttet pakt med døden        og gjort avtale med dødsriket.        Når flommen kommer veltende,        skal den ikke nå oss.        For vi har gjort løgn til vårt ly        og dekket oss bak svik.»Men midt i dette håpløse har Gud fortsatt sin hånd rakt ut.    16 Derfor, så sier Herren vår Gud:        Se, jeg legger en grunnstein på Sion,        en velprøvd stein,        en dyrebar, grunnfast hjørnestein.        Den som tror, har ingen hast.  17 Jeg vil gjøre rett til målesnor,        rettferdighet til loddsnor.        Hagl skal feie bort løgnens ly,        vann skal skylle vekk        det de skjuler seg bak.    18 Den pakt dere har med døden,        skal settes ut av kraft;        forbundet med dødsriket        skal ikke lenger stå ved lag. 21 Ja, Herren skal reise seg        som han gjorde på Perasim-fjellet,        og harmes som i dalen ved Gibeon.        Han vil gjøre sin gjerning        – underlig er hans gjerning.        Han vil fullføre sitt verk        – selsomt er hans verk! Herre, i dag ber vi for våre ledere! Måtte de ha ører som hører deg og din veiledning. Måtte din beskyttende hånd verne om dem, så de kan lede rett.Hans råd er underfulle        og hans visdom stor.

2019-03-23 07:43 Salme 14

David virker ganske oppgitt i dagens salme. Jeg visste ikke helt hva jeg selv kunne skrive om denne salmen, og som vanlig ba jeg en liten bønn til Gud om dagens tekst. Plutselig så jeg for meg hvordan Gud har vært med hele tiden. Jeg se for meg hvordan han stod ved David sin side når han skrev salmen. Gud kjente David ut og inn, og visste nøyaktig hva som hadde hendt og hvorfor han skrev de ordene han gjorde. Så når jeg ber, og har tanker rundt salmen, så kjenner Gud både meg og David. Helt ulike bakgrunner, og helt forskjellige mennesker. Men samme Gud.Dåren sier i sitt hjerte:        «Det finnes ingen Gud.»        Deres gjerninger er onde og avskyelige;        det er ikke én som gjør det gode.     2 Herren skuer fra himmelen        ned på menneskene.        Han vil se om det finnes noen forstandige,        noen som søker Gud.David fortsetter å beskrive sin fortvilelse over at det er så få av dem som søker Gud. 3 Alle er kommet på avveier,        alle er fordervet.        Det finnes ikke én som gjør det gode,        ikke en eneste.     4 Skjønner de da ingen ting,        disse ugjerningsmennene?        De sluker mitt folk som en spiser brød,        men kaller ikke på Herren.Han er frustrert over holdninger... som om han sier "Vet de ikke hva de går glipp av?" 7 Å, om det ville komme        frelse for Israel fra Sion!        Når Herren vender lagnaden for sitt folk,        skal Jakob juble og Israel glede seg.David ba for Sion. Vi ber for Åros og området rundt her!

2019-03-22 06:05 1,Sam 4

Israel er i krig i dagens kapittel, og de lider nederlag.  3 Da folket kom tilbake til leiren, sa de eldste i Israel: «Hvorfor lot Herren oss lide nederlag mot filisterne i dag? La oss hente Herrens paktkiste i Sjilo, så han kan komme hit og være blant oss og redde oss fra fiendene våre.» Paktkisten var hellig, og av stor betydning. Selv fienden hadde stor respekt for den.5 Da Herrens paktkiste kom til leiren, satte hele Israel i et jubelrop som var så sterkt at jorden ristet.  6 Filisterne hørte ropet og sa: «Hva betyr dette høye jubelropet i hebreernes leir?» De fikk vite at Herrens paktkiste var kommet dit. 7 Da ble de redde, for de tenkte: «Gud er kommet til leiren.» Og de sa: «Ve oss! Slikt har aldri hendt før.  8 Ve oss! Hvem skal berge oss fra denne veldige guden? Dette er jo den guden som sendte alle slags plager over egypterne i ørkenen.Men fienden mannet seg opp og gikk til angrep likevel.Og Israel stolte kanskje mer på paktkisten og sin historie, enn de stolte på Gud. Jeg kan ikke se at de søkte Ham om råd eller styrke? Det gikk i alle fall riktig galt. Og profetien som Eli hadde fått, både av Gud selv og gjennom Samuel, gikk i oppfyllelse denne dagen...Når jeg leste dagens kapittel, dukket det rett og slett opp en gammel salme i tankene mine. Jeg velger å sitere den som lovsang fra hjertet i dag.Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle, alt som har mæle, de skal fortelle din ære. Gud er Gud, om alle land lå øde, Gud er Gud, om alle mann var døde. Om slekter svimler - blant stjernestimler i høye himler utallig vrimler Guds grøde. Høye hall og dype dal skal vike, jord og himmel falle skal tillike, hvert fjell, hver tinde skal brått forsvinne, men opp skal rinne, som solen skinne, Guds rike!

2019-03-21 06:45 1 Mos 27

Dagens overskrift får fram smilet hos meg;"Jakob lurer til seg farens velsignelse" Går det an å lure til seg det?Men selv om overskriften er morsom, så er det en trist historie ellers. Her er en familie med både konflikter og feider. Allerede i andre ledd av Guds utvalgte og hellige slekt... Så er det kanskje ikke så rart at vi har våre feider i vår hellige og utvalgte kirke heller..? Vi mennesker, som vi strever! Og likevel er vi elsket og utvalgt av en Far som aldri gir opp, men som stadig kommer oss i møte og vil hjelpe oss og veilede oss.Fra dagens kapittel leser vi 5 Rebekka lyttet mens Isak talte med Esau, sønnen sin. Så gikk Esau ut i marken for å skyte noe vilt og ha med seg hjem.  6 Da sa Rebekka til Jakob, sønnen sin: «Hør her! Jeg hørte at din far snakket med Esau....Rebekka kommer med en listig plan til Jacob som først er litt usikker på om han våger. De skal lure både Esau og pappa Isak... og det klarer de. Vi har tidligere lest hvor lite Esau brydde seg om førstefødselsretten. Velsignelsen derimot var svært viktig, det ser vi av reaksjonen til Esau. 34 Da Esau hørte det faren fortalte, satte han i et høyt og hjerteskjærende skrik og sa: «Velsign meg også, far!» 35 Men han svarte: «Din bror kom med svik og tok velsignelsen som du skulle ha.»Det er ikke lett å forstå dette, at far bare hadde én velsignelse.... men i velsignelsen lå det at den ene broren skulle tjene den andre. Det kunne han ikke ta tilbake. Så sterk var velsignelsen og løftet som lå i den. I går hørte jeg en preken av Roy Godwin som snakker velsignelsens tjeneste. Der har jeg fortsatt mye å lære, og det er spennende. Herre, i dag vil jeg be for våre familier. Bevar dem gjennom konflikter som oppstår. Ja, jeg vil be for kirkefamilien (menigheten) også, at du må bevare oss gjennom våre konflikter. For de dukker opp i ny og ne. Men du Herre, elsker din menighet. Led oss du Herre, og hjelp oss å huske hvor viktig det er å elske og velsigne hverandre. 

2019-03-20 03:01 Matt 12

Dagens kapittel starter med en teologisk debatt om sabbaten. Jeg liker svaret til Jesus, for han viser hva som er viktig. Sabbaten betyr noe, helt klart, og Jesus motsier ikke det. Men han understreker hva som er mest vesentlig. 11 Men han svarte: «Om en av dere eide en eneste sau, og den falt ned i en grøft på sabbaten, ville han ikke da gripe tak i sauen og dra den opp? 12 Hvor mye mer verd er ikke et menneske enn en sau! Så er det da tillatt å gjøre godt på sabbaten.»Matteus fortsetter med å undervise fra gamle testamentet;17 Slik skulle det som er talt ved profeten Jesaja, gå i oppfyllelse:    18 Se, min tjener som jeg har utvalgt,        han som jeg elsker og har behag i.        Jeg vil legge min Ånd på ham,        og for folkeslagene skal han kunngjøre hva rett er.    19 Han skal ikke trette og ikke rope,        og ingen skal høre hans røst i gatene.    20 Han skal ikke knuse et knekket siv        og ikke slokke en rykende veke,        inntil han har ført retten fram til seier.    21 Og til hans navn skal folkeslagene sette sitt håp. Gir trøst og glede å lese, ikke sant? Når Jesus senere helbreder en som var besatt av onde ånder, kom det to helt ulike reaksjoner;22 Deretter førte de til ham en besatt som var blind og stum. Jesus helbredet ham, så han både kunne tale og se. 23 Da ble hele folkemengden ute av seg selv av undring og sa: «Kanskje dette er Davids-sønnen?» 24 Men da fariseerne hørte det.... (deres holdning kommer bl.a. fram i v. 14; Men fariseerne gikk ut og la planer om å få ryddet ham av veien.)De var påvirket av sitt miljø med sterke regler og meninger. Det gjorde dem blinde for det som var rett foran dem. Tenk at de så det samme alle sammen, men mottagelsen og reaksjonene var så ulike.Jeg vet at også jeg har mine bestemte meninger om hvordan ting burde være. Hvor åpen er jeg om Gud skulle overraske meg?Jesus fortsetter å undervise om det å bære frukt - leve et liv som gir gode resultater. Frukt til glede for andre (for et frukttre kan jo ikke spise sine egne frukter, de er til for at andre skal nyte godt av dem)Som vi hørte sist søndag; Når Gud frelste deg og meg, hadde han andre i tankene :-) Frelst for en større hensikt.JESUS;40 For som profeten Jona var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens dyp.  41 Folk fra Ninive skal stå fram i dommen sammen med denne slekt og anklage den. For de vendte om da Jona forkynte sitt budskap – og her er mer enn Jona. 42 Dronningen fra landet i sør skal tre fram i dommen sammen med denne slekt og anklage den. For hun kom helt fra jordens ende for å lytte til Salomos visdom – og her er mer enn Salomo.KONGENES KONGEHelt til slutt; 50 For den som gjør min himmelske Fars vilje, han er min bror og søster og mor.»Herre, hvordan kommer jeg nærmere deg, så jeg kan høre hva din vilje er? I blant er jeg redd for å bare være en som Jesaja beskriver i kap 29;13 Herren sa: Fordi dette folket        holder seg nær til meg med munnen        og ærer meg med leppene,        mens hjertet er langt borte fra meg,        og fordi den frykt de har for meg,        er tillærte menneskebudJeg ber Herre, send ditt regn over oss! Du som kan; sett oss i stand så vi blir en levende menighet med levende stener! Hjerter som er nære deg, og ikke langt borte. Herre vi kommer til deg, du Hellige!

2019-03-19 07:01 Jes 27

Dagens kapittel har overskriften "Herren vokter sin vingård" og det gjør han på mange måter. Kapitlet starter med en underlig beskrivelse som ikke er så lett å tolke, men at Gud kan forsvare sine, det ser vi i alle fall.Den dagen skal Herren med sitt sverd,        det harde, store og sterke,        straffe Leviatan, den raske slangen,        Leviatan, slangen som bukter seg fram.        Han skal drepe dragen som er i havet. 2 Den dagen skal de si:        Syng om den herlige vingård!     3 Det er jeg, Herren, som vokter den        og stadig vanner den.        Jeg vokter den både dag og natt        for at ikke noen skal skade den.     4 Nå er jeg ikke lenger harm.        Men finner jeg torn og tistel,        da går jeg til kamp imot dem        og brenner opp alt sammen,     5 – hvis de da ikke søker vern hos meg        og slutter fred med meg,        ja, slutter fred med meg. Så kommer en ny overskrift; "Israels frelse og fiendens straff" 6 I dager som kommer skal Jakob slå rot,        Israel skal vokse og blomstre        og fylle hele verden med frukt.Tenker at vi er en del av den frukten. For frelsen kommer fra/via Israel. Uten dem hadde vi ikke fått det.Kapitlet forsetter å beskrive både frelse og dom. Det er ikke alltid så lett å forstå hvem Gud er, når jeg ser denne siden. Jeg kan bare hvile i at Gud er GUD, noe helt spesielt. Han er den høyeste, den hellige og allmektige. 12 Den dagen skal Herren slå fruktene ned,        like fra Storelvens strøm til Egypterbekken,        og dere, Israels sønner,        skal samles inn, én for én.    13 Den dagen skal de blåse i et stort horn.        Og så skal de bortkomne i Assyria        og de som er spredt omkring i Egypt,        komme tilbake og tilbe Herren        på det hellige fjell i Jerusalem.Herre, i dag vil jeg bare være stille, bare være. Jeg er din. Åpne mitt øre i dag, så jeg kan høre hva du vil!

2019-03-18 17:04 Job 14

Job fortsetter i dagens kapittel, å sette ord på sin nød og sine vanskelige tanker13 Å, om du ville gjemme meg        og holde meg skjult i dødsriket        inntil din vrede går over!        Om du ville sette meg en frist        og så huske på meg igjen!    14 Kunne en som er død, få liv igjen,        da ville jeg holde ut i striden        helt til min avløsning kom.    15 Da skulle du rope og få svar,        du ville lengte etter din skapning.Det å ikke vite - det er både en velsignelse og en ... byrde. Skjønt byrden hadde vært så mye større om man visste alt. Tenk om Job hadde visst, midt i sitt lykkelige liv, hvilken byrde som ventet ham. Hvordan kunne han da glede seg over det han hadde? Men nå, når lidelsen er så sterk at han knapt holder ut, og han ikke er i stand til å se noe håp. Tenk om han hadde visst at det faktisk var en frist - lidelsen vil få en ende. Han vet det bare ikke...Smerten han bærer merkes særlig i siste del av kapitlet;    21 Får hans sønner ære, vet han det ikke;        går det nedover med dem, merker han det ikke.    22 Han har nok med smerten i sin kropp        og med sin egen sjelekval.Herre, vi ber for de som kjemper i mørke og håpløshet, de som ikke ser noen løsning. Herre, hvordan kan vi hjelpe? Akkurat nå ber jeg for henne som har fått vite at spredningen er et faktum. Det er ikke lenger håp, sett med våre øyne. Men så vet vi at du kan rekke hånda ut, du kan helbrede og lege. Det jeg ber aller mest om, er at du skal holde hennes håp og mot oppe. Midt i mørket kan hun hvile i deg - for hos deg er liv og lys. Som kong David sier i salme 139; "Mørke er ikke mørk for Deg, ja mørket er som lyset" La henne få kjenne varmen fra ditt LYS!

2019-03-18 06:00 1.Sam 3

Gutten Samuel gjorde nå tjeneste for Herren, og Eli hadde tilsyn med ham. I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av syner var det få. Slik starter dagens kapittel. Først tenkte jeg at det var trist at det var slik. Men vi har lest hvordan sønnene som tjente i templet, bar seg dårlig ad og utførte ikke sine oppgaver. De var rett og slett likegyldige. Men tenk at Hanna opplevde slik bønnesvar og Guds nærvær midt i det som helt tydelig var en "tørketid" Det er mulig!  En natt ropte Gud på Samuel, som trodde det var Eli. Da Samuel kom løpende for tredje gang, forstod Eli at det var Gud. Og nå var også Samuel mottagelig for å høre fra Gud. 10 Da kom Herren og stilte seg foran ham. Han ropte som før: «Samuel, Samuel!» Og Samuel svarte: «Tal, din tjener hører!»Så bra at Gud ropte flere ganger :-) Han ga seg ikke før Samuel forstod og var klar.Samuel får høre fra Gud for første gang i sitt liv, og for en tøff start! Heldigvis hadde Gud også gitt budskapet til Eli tidligere. Men det ser ikke ut til at Eli hadde tatt tak i problemet Gud fortalte ham om likevel... 13 Jeg har kunngjort for ham at jeg vil felle dom over ætten hans for alle tider, for den misgjerning han gjorde. Han visste at sønnene hans forbannet Gud, men talte dem like vel ikke til rette.Noen ganger er det rett og slett farlig å bare se gjennom fingrene.  19 Så vokste Samuel opp. Herren var med ham og lot ikke noen av hans ord falle maktesløse til jorden. 20 Da skjønte hele Israel fra Dan til Be’er-Sjeba at Samuel var betrodd å være profet for Herren. 21 Herren fortsatte med å vise seg i Sjilo; der åpenbarte Herren seg for Samuel gjennom sitt ord.Samuels liv med Gud var synlig og klart for de som var rundt ham.Herre, i dag kommer jeg til deg. Så godt å stå her, innfor din trone, her hvor du har åpnet veien og ønsket meg velkommen inn. Jeg løfter armene mot deg og lovsynger deg gjennom Ordet. Kom til å tenke på en lovsang som sier "Kom, velsigne Herren" Trenger du det da? Å bli velsignet, du som allerede ER velsignet? Jeg vil i alle fall snakke varmt og deg, for du er GOD. Du er også mektig og hellig. Du er STOR, skaperen av alt. Du er den første og den siste. Takk at jeg kan komme fram for din trone, og ta imot renselse og fornyelse og kraft og veiledning. Jeg står for din trone og tar imot. Tenk at jeg er barn av en KONGE :-)

2019-03-17 07:23 1.Mos 26

I dagens kapittel er det Isak og Rebekkas historie vi hører. Abraham er død, og nå er det Isak som fører arven videre. Og Gud bekrefter sitt løfte 3 Slå deg ned her i landet, så skal jeg være med deg og velsigne deg! For deg og din ætt vil jeg gi alle disse landene. Jeg skal holde det hellige løftet jeg gav din far Abraham.  4 Jeg vil gjøre din ætt så tallrik som stjernene på himmelen og gi den alle landene her. Og i din ætt skal alle jordens folk bli velsignet,  5 fordi Abraham adlød meg og rettet seg etter det jeg har fastsatt, mine bud og forskrifter og lover.»  I dag var det ekstra spennende å høre om hvordan Gud ville holde det hellige løftet som han hadde gitt Abraham. For sist søndag fikk vi høre en del om Israels historie, om hvordan Gud valgte ut Abraham som far til et hellig folk. Gud gjorde klart for Jesus som er hellig og derfor måtte komme gjennom et hellig folk. Det er spennende å lese hvor detaljert Gud er, nøye planlagt. Jeg undrer samtidig, hvilke planer har Du Gud, for meg? For Åros? For Norge? Jeg kan ikke se det... men det er trygt å vite at hos deg er ingenting tilfeldig eller overraskende. Jeg tror på Deg. Hviler i Deg.I vers 7 ble jeg overrasket da jeg kjente igjen historien og trodde jeg husket feil.7 Da mennene der på stedet spurte ham ut om hans kone, svarte han: «Hun er min søster.» Han torde ikke si at hun var hans kone; han fryktet for at mennene der skulle slå ham i hjel på grunn av Rebekka, fordi hun var så vakker. Men....? Var det ikke Abraham som gjorde dette? tenkte jeg. Og jammen, i 1.Mos 12;13 ser vi at Abraham gjorde akkurat det samme. Også da av frykt for livet pga sin vakre kone. 8 Da han hadde vært der en tid, hendte det at Abimelek, filisterkongen, så ut av vinduet og fikk se at Isak kjærtegnet sin kone Rebekka. Varmer litt å lese, sant? De elsket sine koner :-)Gud tok vare på dem, også på Isak og Rebekka.  11 Så gav Abimelek hele folket dette påbud: «Den som rører ved denne mannen eller hans kone, skal dø.»    12 Isak sådde korn der i landet og fikk hundre foll det året. Herren velsignet ham24 Samme natt viste Herren seg for ham og sa:        «Jeg er Abrahams, din fars Gud.        Frykt ikke, for jeg er med deg!        Jeg vil velsigne deg        og gjøre din ætt tallrik        for Abrahams, min tjeners skyld.»Helt på slutten av kapitlet får vi høre om familieproblemer.... 34 Da Esau var førti år, giftet han seg med Judit, datter til hetitten Be’eri, og Basmat, datter til hetitten Elon. 35 De ble til hjertesorg for Isak og Rebekka.Ikke lett for dette gode ekteparet å se at sønnen velger en helt annen vei enn de hadde ønsket og mente rett.Herre, i dag ber vi får våre barn! Det er mange familier som ser med bekymringer på dem, der de står på valg i mange ting. Valg som får konsekvenser. Små eller store. Herre, bevar dem! Både barna og familiene. Jeg har også lyst til å be for alle ektepar i nærområdet her. For også de står ofte foran vanskelig valg... Måtte de finne næring og styrke for kjærlighet og nærhet til hverandre. 

2019-03-16 06:16 Rom 13P

I dagens kapittel starter Paulus med å undervise om respekt for myndighetene; 6 Dere betaler jo også skatt. Og myndighetene er Guds tjener og er satt til å ta seg av dette.  7 Oppfyll deres forpliktelser mot alle. Betal skatt til den som skal ha skatt, og toll til den som skal ha toll. Vis respekt for den som har krav på respekt, og gi ære til den dere skylder Dette minner meg også om oppfordringen vi også har til å be for myndighetene. Paulus fortsetter å undervise om kjærligheten;8 Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre. Den som elsker sin neste, har oppfylt loven. 10 Den som har kjærlighet, gjør ikke noe ondt mot sin neste. Derfor er kjærligheten oppfyllelsen av loven.  14 Men kle dere i Herren Jesus KristusDette får meg igjen til tenke på undervisningen vi fikk for noen søndager siden, denne lovsangs kappen som vi kunne ta på oss. Paulus bruker dette bildet i flere sammenhenger. Det som kommer fram, er i alle fall at vi skal gjøre vår del. Vi får alt av Gud, men må handle på det vi går. Som å ikle oss Kristus, ta på oss en lovsangs kappe. I Ef.6 får vi flere tips om hva vi kan kle oss med;13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, 15 og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.16 Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler. 17 Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Å Herre, i dag vil jeg takke deg for alt du gir og har gitt. Takk for at du utruster meg til dagen i dag! I dag tar jeg på meg rustningen :-) Sannhetens belte, din rettferdighet er min brynje, og mine sko heter fredens evangelium. Jeg løfter opp troens skjold og tar på frelsens hjelm. Takk for Den Hellige Ånd som er med meg gjennom hele dagen. Og ikke minst; takk for Ordet som er til stor velsignelse og hjelp. Ett av våre våpen faktisk! Jeg ber for dagen i dag!Gud velsigner deg også, som leser! Fantastisk hva du har fått av Gud, ikke sant? 

2019-03-15 06:00 Jes 26

Jesaja stemmer i en takkesang i dagens kapittel. Hele kapitlet er verdt å lese, men jeg velger ut noen vers som treffer meg i dag. Hvilke vers ville du valgt ut? Det hadde vært artig og sammenligne, og delt noen tanker om hvorfor vi valgte som i gjorde? For når vi leser, så leser vi gjerne gjennom våre egne tanker og opplevelser, og det som treffer meg, når kanskje ikke inn til deg. Og vers som jeg bare hopper over, kan fort bli viktige vers for deg. Fantastiske ORDET :-DHer er versene jeg valgte ut i dag;3 Den som er fast i sjel og sinn,        lar du alltid ha fred,        for han setter sin lit til deg.     4 Stol da alltid på Herren,        for Herren er en evig klippe.Jeg kjenner takknemlighet for denne daglige rutinen med å lese Ordet. Jeg tror så absolutt at det har påvirkningskraft - en god en også :-) Jeg er takknemlig til Gud, min evige klippe.  8 Herre, vi venter på deg        og følger den vei du har påbudt.        Vi lengter inderlig        etter deg og ditt navn.     9 Om natten stunder min sjel etter deg,        ja, min ånd i mitt indre søker deg.        Når de følger dine lover på jorden,        lærer de rettferd, de som bor i verden.Disse versene rører ved både gode og litt såre tanker hos meg, for jeg kjenner en lengsel etter at Gud var mer synlig i hverdagen. Lengter etter enda mer å smake og se at Gud er god.   11 Herre, din hånd er løftet,        men det er ingen som ser det.Snodig at profeten skulle nevne akkurat det? Ja, Gud ER her. Kan du åpne mine øyne så jeg ser...?Paulus ba "Må han gi ditt hjertes øye lys så du ser"  AMEN13 Herre, vår Gud! Andre enn du        har hatt herredømme over oss.        Men bare deg og ditt navn vil vi prise.

2019-03-14 05:33 Salme 13

Dagens salme er helt spesiell, og den får meg igjen til å tenke på undervisningen vi fikk, om denne lovsangs kappe. Her er det virkelig tydelig at kong David tar den på seg :-) for hele første del av salmen viser hvordan han egentlig har det, og siste vers viser hvilket valg han tar. Han ikler seg lovsangens kappe :-)Til korlederen. En Davids-salme.     2 Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid?        Hvor lenge vil du skjule ditt ansikt for meg?     3 Hvor lenge skal jeg ha uro i sinnet        og hele dagen ha sorg i hjertet?        Hvor lenge skal fienden ha overmakten?     4 Se hit og svar meg, Herre, min Gud!        La øynene mine få glansen tilbake,        så jeg ikke sovner inn i døden.     5 Da skal ikke min fiende si: «Jeg har vunnet»,        mine uvenner skal ikke juble        når jeg holder på å falle.     6 Men jeg setter min lit til din trofasthet,        mitt hjerte skal juble over din frelse.        Jeg vil synge for Herren,        for han har gjort vel imot meg.Det her er TRO. Herre, takk for denne lovsangs kappe som hjelper oss til å stole på deg, også når det stormer. 

2019-03-13 05:29 1.sam 2

Hanna bad og sa:        Mitt hjerte fryder seg i Herren,        Herren gir meg stor kraft.        Nå kan jeg le av mine fiender,        for jeg gleder meg over din frelse.     2 Ingen er hellig som Herren,        for ingen er til uten du;        det er ingen klippe som vår Gud.Jeg ble så rørt da jeg så lovsangen i dagens kapittel. Tenk, Hanna som en gang ga sitt store løfte om hun bare kunne få sitt sterkt etterlengtede barn. Nå stod hun her og skulle holde sitt løfte, og så stemmer hun i denne lovsangen. Den må ha gjort stort inntrykk på de som hørte den også, siden den er skrevet ned for å bli husket. 8 Han reiser de ringe opp av støvet,        og løfter de fattige fra asken.        Han lar dem sitte sammen med stormenn        og gir dem en ærefull plass.        For jordens søyler hører Herren til,        han bygde verden opp på dem.     9 Han verner sine fromme på veien,        men de onde forgår i mørket.        For ingen er sterk i egen kraft.Jeg har tenkt på Hanna sitt store offer, men ble rørt når jeg leste hvordan Samuel hele tiden var i hennes tanker;18 Imens gjorde Samuel tjeneste for Herren; alt som gutt bar han presteklær av lin. 19 Moren laget hvert år en liten kjortel til ham. Den tok hun med når hun sammen med mannen sin drog opp for å bære fram det årlige slaktofferet. Tror hun må ha vært stolt av ham også. For dette ble sagt om Samuel som barn;26 Gutten Samuel vokste og ble stor og var til glede både for Herren og for mennesker.Samuel ble en Guds mann. Kanskje ikke så rart, når han vokser opp i et tempel og har en Prest som farsfigur. Men forholdene var ikke gode av den grunn. For Elis sønner var ikke av det gode, dessverre. De viste ingen respekt for det hellige, og bar seg svært dårlig ad. Men dette påvirket ikke Samuel. En Guds mann fra han var født :-) Så hadde han også en mor som ba for ham!Visste du at vi også er prester? Og hvordan lar vi oss påvirke av omstendighetene rundt oss? Det er Peter som skriver i sitt andre brev; 5 Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel! Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot, ved Jesus Kristus.   5 Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel! Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot, ved Jesus Kristus.  Tenk hvilket kall vi har! Takk for at du Herre, fyller oss med Den Hellige Ånds styrke, visdom og mot. Måtte jeg være mottagelig for deg, og sterk nok til ikke å bli påvirket av dårlige omstendigheter. Jeg er barn av deg, og både prest og kriger (leeer av fryd)

2019-03-12 06:41 1.Mos 25

Dagens kapittel handler mest om slektsnavn. Det er Abrahams siste leveår, det ramses opp hvilke slekter som kommer etter ham. På slutten av kapitlet møter vi Esau og Jakob. De var visst svært forskjellige, selv om de var tvillinger. Og så står det så rart, at mor og far hadde hver sin favoritt. (Det var i det minste bra at de ikke hadde samme favoritt. Nå ble i alle fall begge elsket...)27 Da guttene vokste opp, ble Esau en dyktig jeger, som holdt til ute i marken. Jakob var en fredelig mann, som bodde i telt. 28 Isak holdt mest av Esau, for han ville gjerne ha vilt; men Rebekka var mest glad i Jakob.De var forskjellige, disse brødrene, også i holdninger. 29 En gang holdt Jakob på å koke en suppe. Da kom Esau hjem fra marken, trett og sulten. 30 Han sa til Jakob: «La meg få sette til livs noe av det røde du har der; for jeg er helt utkjørt!» Derfor kalte de ham Edom. 31 Men Jakob sa: «Du må først selge meg førstefødselsretten din!» 32 Esau svarte: «Du ser jeg holder på å dø av sult! Hva skal jeg da med førstefødselsretten?» 33 Jakob sa: «Sverg først på det!» Så sverget han og solgte sin førstefødselsrett til Jakob. 34 Jakob gav ham da brød og linsevelling, og han spiste og drakk. Etter måltidet reiste han seg og gikk sin vei. Så lite brydde Esau seg om førstefødselsretten.Så lite brydde han seg om det han hadde. Hvilke holdninger har jeg til det jeg har fått? Og det jeg har? Hva med rettighetene jeg har som Guds barn? Jeg er ikke helt typen som "står på krava" Ikke fordi jeg ikke bryr meg, men mer fordi jeg tror det er en dårlig egenskap. Men her kan jeg ta feil, og faktisk gå glipp av noe.Jeg fikk lyst til å lære mer om hva jeg  har i Kristus, og ta mer vare på det. Herre, takk for at jeg får være ditt barn. Måtte jeg ta vare på og sette pris på den gaven!

2019-03-11 06:36 Matt 11

 2 Johannes, som satt i fengsel, fikk nå høre om alt det Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte:  3 «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?»  4 Jesus svarte: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser:  5 Blinde ser, lamme går, spedalske renses og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige;  6 og salig er den som ikke tar anstøt av meg.»Slik åpner dagens kapittel. Og Jesus fortsetter å snakke varmt om Johannes; 10 Det er om ham dette er skrevet:        Se, jeg sender min budbærer foran deg,        han skal rydde veien for deg.    11 Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men selv den minste i himmelriket er større enn han.Et vers Jesus også sier, og som jeg har hørt noen snakke om, er dette;12 Fra døperen Johannes’ dager og like til nå blir himmelriket stormet, og de som stormer det, river det til seg.Et spennende vers, men jeg forstår ikke helt hva det betyr... Hva skjer her? Jesus sier noe lignende i Luk 16 16 Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes. Fra da av forkynnes evangeliet om Guds rike, og alle trenger seg inn i det med makt. Jeg har hørt undervisning som setter dette i sammenheng med bønn, at dette er noe vi har fått muligheter til; å storme himmelen og rive det til oss. Høres ikke helt rett ut i mine ører... Men mens jeg skriver dette, er det som om Den Hellige Ånd minner meg på at det er en kamp i den åndelige verden, noe Paulus beskriver i Ef.6;Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. 12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. På slutten av kapitlet kommer Jesus med både refs og trøst. 20 Da begynte Jesus å refse de byene hvor han hadde gjort de fleste av sine mektige gjerninger, fordi folket der ikke hadde vendt om: 21 «Ve deg, Korasin! Ve deg, Betsaida! Dersom de mektige gjerninger som er gjort hos dere, hadde skjedd i Tyrus og Sidon, ville de for lenge siden ha vendt om og kledd seg i sekk og aske. 28 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. 29 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler. 30 For mitt åk er godt, og min byrde lett.» Rom 11;22 sier "Så ser du at Gud er både god og streng"Jak 4 sier Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.  Jakob sier heldigvis mer;7 Bøy dere da for Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere.  8 Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, rens hjertene, dere som har et delt sinn!  9 Klag og sørg, bryt ut i gråt! La latteren bli til jammer og gleden til sorg. 10 Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere.Herre, jeg lengter etter enda mer å kunne "storme himmelen" Jeg ber for vår kirke, at bønnes ånd må vokse så vi blir sterke i troen. Ja, en krike med kraft.Takk for at du holder deg nær til oss, når vi ydmyker oss og holder oss nær til deg. Hjelp oss når hjertene hardner - for jeg vet at du kan bytte ut steinhjerter med kjøtthjerter (Esekiel 36) Vi trenger deg Herre, både til visdom og legedom.

2019-03-10 08:02 Jes 25

Herre, du er min Gud.        Jeg lovsynger deg og priser ditt navn.        For i troskap og sannhet har du fullført        de under du planla i gammel tid.Slik starter dagens kapittel. I overskriften profeteres det at voldsmenns velde er forbi. Alt det onde skal en dag være fullstendig overvunnet. Profeten fortsetter; 2 Du gjorde byen til en steinrøys,        den befestede byen ble en ruinhaug.        De fremmedes borg er jevnet med jorden,        den skal aldri bygges opp igjen.     3 Derfor skal et mektig folk gi deg ære,        i voldsmenns by skal de frykte deg.     4 Du ble et vern for de vergeløse,        et vern for de fattige i deres nød,        et ly mot regnskyll, en skygge mot heten. 8 Han skal oppsluke døden for evig.        Herren vår Gud skal tørke        tårene bort fra hvert ansikt.        Fra hele jorden skal han ta bort        den skjensel hans folk lider.        For Herren har talt.  9 Den dagen skal de si: «Se, dette er vår Gud!        Vi ventet på ham, og han frelste oss;        dette er Herren som vi satte vårt håp til.        La oss juble og glede oss over hans frelse!»Mest sitater i dag, men de sier jo så mye selv. Jeg tenker på himmel, men allerede her og nå kan vi få oppleve en smak av himmel. I dag er det tid for å takke og lovsynge.  Salme 34;9 sier;Smak og se at Herren er god,        salig er den som søker tilflukt hos ham.

2019-03-09 09:42 Job 13

Vi har fulgt Jobs lidelser gjennom 12 kapitler, og vi vet at de er store. I tillegg til sykdom, store tap og hjertesorg, så møter han lite forståelse hos vennene sine. De er overbevist om at det må være en grunn til at Job møter en slik enorm kamp og leter etter svar framfor å være medfølende og imøtekommende. Så Job må føle seg utrolig alene. Og i tillegg sliter han selv med å finne svar. Det er som om han kjemper mot Gud (men vi vet at det ikke er tilfelle) Job famler som i blinde... Han kjenner behov for å forsvare seg.Alt dette har jeg sett med egne øyne,        jeg har hørt det og merket meg det.     2 Det dere vet, vet også jeg,        jeg står ikke tilbake for dere. 3 Men jeg vil tale til Den Allmektige        og forsvare meg mot Gud.     4 Men dere som smører på så tykt med løgn,        kvaksalvere er dere alle sammen.     5 Om dere bare ville tie stille!        Da kunne dere regnes for vise.     6 Så hør hva jeg har å si imot,        lytt til mitt innlegg i striden!Resten av kapitlet viser en Job som også er redd. Og jeg kan forstå at situasjonen skremmer ham - ikke minst fordi han leter etter svar han føler Gud ikke gir ham.  21 Ta hånden din bort fra meg,        og la meg ikke skremmes av redsel for deg!    22 Stevn meg du, så skal jeg svare,        eller la meg tale, og svar meg du!    23 Hvor mange er mine brott og synder?        La meg få vite om min synd og skyld!    24 Hvorfor skjuler du ansiktet for meg?        Hvorfor regner du meg som din fiende?Det er ikke alle spørsmål som får svar.... Men jeg tror på at Guds løfter holder. Gud var ikke Jobs fiende - men heller ikke jeg forstår hvorfor Job blir prøvet så hardt. Nå vet jeg at Jobs lidelser tar slutt og at livet hans blir enda rikere etter dette. Gud gir ham svar til slutt. Denne tiden former ham helt sikkert.Jeg har lyst til å ta med en tanke til som dukket opp hos meg da jeg så at Job var dagens tekst. "Hva mer kan jeg egentlig skrive om Job, som lider gjennom 40 kapitler...?" Av en eller annen grunn gikk tankene da direkte til de som lider år etter år med samme sterke lidelse. Hva sier man til dem når alt er sagt...? Og hvordan har de det?Kjære Gud, i dag vil jeg løfte opp alle de som kjemper en livskamp, enten det er fysisk, psykisk eller begge deler. Jeg føler virkelig med dem, der de helt sikkert leter etter både hjelp og etter svar. Jeg ber for de som er rundt dem. Gi dem styrke og visdom, så de kan være til trøst og hjelp. Jeg ber også om at de syke må få den rette hjelpa! Vær hos dem Gud, for de trenger deg sååå!

2019-03-08 07:32 1 Sam 1

Det er mange tanker og følelser i dagens kapittel. Det handler om Hanna som var barnløs. En stor sorg på den tiden. Og som om det ikke var nok, så hadde hennes medhustru flere barn og hun rett og slett mobbet Hanna. 6 Medhustruen, som var imot henne, terget henne stadig og ville gjøre henne motløs, fordi Herren hadde stengt hennes morsliv.  7 Slik gikk det år etter år. Hver gang Hanna drog opp til Herrens hus, terget Peninna henne. Da gråt hun og ville ikke spise. Heldigvis hadde hun en god og forståelsesfull mann som prøvde å oppmuntre henne så godt han kunne. 4 Når Elkana holdt offermåltid, gav han sin kone Peninna og alle sønnene og døtrene hennes hver sitt stykke av offerkjøttet,  5 men Hanna fikk dobbelt så mye. For han holdt mest av Hanna 8 Men Elkana, mannen hennes, sa til henne: «Hvorfor gråter du, Hanna, og hvorfor spiser du ikke? Hvorfor er du så sorgfull? Er ikke jeg mer for deg enn ti sønner?»Så skjer det noe stort. Hanna virkelig gråter ut sin nød til Gud10 I sin hjertesorg bad hun til Herren og gråt sårt. 11 Hun gav et løfte og sa: «Herre, Allhærs Gud! Dersom du vil se hvor vondt din tjenestekvinne har det, og komme meg i hu og ikke glemme din tjenestekvinne, men la meg få en sønn, så vil jeg gi ham til Herren for hele livet, og det skal aldri komme rakekniv på hodet hans.»12 Slik bad Hanna lenge til Herren,Gud svarer på Hannas bønn, og det er jo stort. Men i mine øyne er det største at Hanna klarer å holde sitt løfte. Når nøden og lengselen er virkelig stor, ja kanskje til og med desperat - da kan man finne på å love hva som helst. Men når alt er bra, hva da? Jeg syntes det er helt utrolig at Hanna, når hun endelig satt der med det sterkt etterlengtede barnet i armene, at hun var villig til å gi ham fra seg igjen? Men det var hva hun hadde lovet Gud. Og hun holder det. Også denne gangen ser vi hvordan mannen hennes gir henne støtte. Hun sa til mannen sin: «Når gutten er avvent, vil jeg ta ham med, så han kan bli fremstilt for Herren, og siden være der all sin tid.» 23 «Gjør som du synes best,» svarte hennes mann Elkana. «Bli hjemme til du har avvent ham. Måtte Herren oppfylle sitt ord!» Ikke lett å forstå dette i vår kultur. Ikke vet jeg hvordan dette var for Samuel heller... men så vet jeg at Gud var med ham, og viste det tidlig også. I dag har jeg lyst til å be for alle kirkens ektepar. Jeg ber om at Du Herre, skal styrke deres relasjoner slik at de finner mye styrke og velsignelse i hverandre. Jeg ber spesielt for de som strever i relasjonen, for Du Herre, kan lege og hele. La kjærligheten vokse!

2019-03-07 04:47 Rom 12

Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre, til å bære legemet fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.  2 Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.Slik starter dagens kapittel. Vi er ånd, sjel og kropp, og Gud er opptatt av HELE meg. Det er lett å tenke at det er det åndelige livet som er viktig. Men alt påvirker alt. Jeg liker den første setningen som sier "Ved Guds barmhjertighet formaner jeg" Gud har omsorg for HELE meg. Fantastisk å tenke på.Gud har også barmhjertighet og kjærlighet til HELE sin kirke, Kristi kropp. Paulus formaner; 9 Vis oppriktig kjærlighet, avsky det onde og hold dere til det gode. 10 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. 11 Vær ivrige og bli ikke slappe, vær brennende i Ånden, tjen Herren! 12 Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, utholdende i bønnen. 13 Vær med å hjelpe kristne som lider nød, og legg vinn på gjestfrihet. 14 Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke. 15 Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. 16 Vis enighet, streb ikke etter det som er høyt, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. 17 Gjengjeld ikke ondt med ondt, legg vinn på å gjøre det som er rett for alle mennesker. 18 Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere.Måtte ta med det siste ordet i kapitlet også, for dette må jeg innrømme koster; 21 La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode!Hvor lett er det ikke å ta igjen med samme mynt... eller i det minste å kjenne det koker på innsiden? Men da er jeg jo overvunnet, og Gud har styrke å gi til å gjøre noe helt annet. Nemlig å overvinne det onde med det gode. Det kan til og med skape en "vinn - vinn" situasjon :-DHerre, takk for Din barmhjertighet, kjærlighet og for den styrke Du gir. I dag har jeg lyst til å sette meg ned og bare drikke av Din kilde! Kjenne styrken komme til en ny hverdag. Takk for LIVET i Deg!

2019-03-06 05:36 Jes 24

Se, Herren gjør jorden øde og forlatt,        snur om på dens overflate        og sprer dem som bor på den.Første vers i dagens profetkapittel. Lurer på hva "snu om på jordens overflate" betyr? :-) Jeg så for meg en flat jord som ble snudd opp nedJeg kan smile av det, men resten av kapitlet har mye alvor.  4 Jorden sturer og visner,        verden visner og tæres bort,        både himmel og jord sykner hen.     5 Jorden er blitt vanhelliget        av dem som bor på den;        for de har overtrådt lover,        satt forskrifter til side        og brutt den evige pakt.     6 Derfor skal forbannelse        fortære hele jorden;        de som bor på den,        må bøte for sin skyld.Jeg vet ikke hva Gud eller profeten tenkte på når han skrev dette. Men for meg er det lett å relatere dette til all forurensningen vi selv må bære ansvar for. Måten vi har lever på, har ødelegger jorden mer og mer. 7 Vinen tørker bort, vintreet visner,        alle som var glade, sukker.     8 Det er slutt på trommenes lystige klang,        slutt på støy og jubelrop,        lyrens glade toner har stilnet.Profeten beskriver en tung og virkelig vanskelig tid. Men midt oppi dette er det også håp; 14 Men noen stemmer i        og jubler over Herrens velde.        De roper av glede i vest:    15 «Dere i øst, gi Herren ære!        Pris navnet til Herren, Israels Gud,        på øyene og kystene!»    16 Fra jordens ende hører vi sanger        til Den Rettferdiges pris. Profeten avslutter kapitlet med å beskrive en siste trengsel.Herre, i dag har jeg det godt, Veldig godt. Tiden framover kjenner jeg ikke, men jeg vet jo at vanskelige tider kan komme. Og i noen land er det så allerede. Måtte jeg alltid holde fast ved Deg, uansett hva jeg møter. Virkelig "feste blikket" på deg også når alt rundt skremmer. Tenk at jeg kan stemme i lovsang, også da. For midt i det tragiske vi leste om i dag var det noen som stemte i en lovsang til Deg.Jeg ber for de landene som i dag lever i krig og nød. Jeg ber spesielt for de som tror på Deg, at de skal kjenne lovsangen stige i hjertet som en ny styrke og trøst. En lovsang som skal bære dem og smitte over på de som ennå ikke tror. Du er GUD i alle tider.

2019-03-05 06:28 Salme 12

En liten salme i dag, så jeg valgte å legge inn hele. Den hadde en nydelig overskriftHerre, du vil verne oss Overskriften gledet meg, og jeg kjente på samme takknemlighet som David. Men denne takken kommer tydeligvis i en tung periode, for her virker det som David bærer på skuffelser;  Til korlederen. Etter «Den åttende». En Davids-salme.     2 Redd meg, Herre! De fromme er borte,        det fins ikke trofaste mennesker mer.     3 Hver mann taler løgn med sin neste,        har falske lepper og tvedelt sinn.     4 Måtte Herren utrydde alle dem        som har falskhet på leppene        og store ord på tungen!     5 De sier: «Tungen gir oss styrke,        og vi har leppene med oss.        Hvem kan da mestre oss?»     6 «Fordi vergeløse undertrykkes,        og fattige stønner,        vil jeg reise meg nå,» sier Herren.        «Jeg vil frelse dem        som lengter etter hjelp.»     7 Herrens ord er rene ord,        lik sølv som er lutret i smelteovnen,        sju ganger renset.     8 Herre, du vil bevare oss,        alltid verne oss mot denne slekt,     9 når gudløse mennesker farer omkring,        og usseldom får makten blant folk.Lurer på hvilke skuffelser han har møtt på her? Det vet jeg ikke, men at vi i blant kjenner på skuffelser i møte med andre mennesker, det har vi nok alle opplevd. Både av stort og smått...Jeg kjenner også på den samme takknemligheten som David beskriver.Herrens Ord er rene, og han vil frelse den som lengter etter hjelp. Han vil bevare og verne oss, midt i det vi møter. Herre, takk at du er med meg når jeg møter på skuffelser. Ikke bare i møte med andre, men også på egne skuffelser. For det skjer også rett som det er må jeg innrømme. At jeg er skuffet over meg selv og mine egne handlinger og reaksjoner. Da trenger jeg også hjelp, både til å takle og til å gjenopprette og starte på nytt. Herre, jeg ber for dagen i dag. For jobben og menneskene jeg møter der av store og små. Jeg ber for samarbeidet med både barn, foreldre og kolleger. Jeg ber for samlingen i kirken i kveld, med sangere og musikere. Jeg ber for dem alle, både kor og medlemmer. Velsign og veiled oss. Aller mest ber jeg for hun som skal lede samlingen i kveld. Herre, velsigne henne gjennom hele dagen!

2019-03-04 06:14 Dom 21

Siste kapittel i dommernes bok. Det har vært spennende å følge den, selv om slutten ble svært dramatisk. Den forferdelige hendelsen i Gibea skapte stor sorg i hele Israel 2 Da nå folket kom til Betel, satt de der for Guds ansikt helt til det ble kveld. De begynte å gråte høyt  3 og sa: «Herre, Israels Gud, hvorfor har dette hendt i Israel, så vi i dag må savne en hel stamme av israelitter?» De gir sterke løfter, og handler deretter. Kulturen og handlingene er ikke lett å forstå. Men sånn var det altså på den tiden... Det kan virke som om de angret litt på sine strenge løfter, men de må holdes. Måten de løser det på er svært spesiell (v.19-22)De ønsket virkelig å handle rett, men enkelt var det ikke. Siste vers i boken forteller;25 I de dager var det ingen konge i Israel. Hver mann gjorde som han selv fant for godt.Men så har vi sett på resten av historien at det ikke var like enkelt med konge heller. Det er imidlertid en annen historie :-)Hva kan jeg lære av dagens historie? Kanskje det å tenke over hva jeg lover..? Man kan avgi sterke løfter, og ikke være i stand til å holde dem. I blant får det store konsekvenser. Herre, hjelp meg i dag når jeg tar valg og gir løfter. 

2019-03-03 06:00 1.Mos 24

 Dagens kapittel er ren historie. Og veldig mye av den handler om en mann som vi ikke en gang får vite navnet på. Han er Abrahams trell, det er det eneste vi vet. Men for en mann!! Med et hjerte av både gull og tro syntes jeg :-) Det blir mye sitater i dag, men kan du ikke levende se for deg denne mannen, som virkelig har tanker for andre enn seg selv. Han bryr seg virkelig om familien han tjener. Her har han fått i oppdrag om å dra på reise til et bestemt mål for å finne en kone til Isak.5 Trellen sa til ham: «Men om nå piken ikke er villig til å følge meg hit til landet, skal jeg da ta sønnen din med tilbake til det landet du er kommet fra?»  6 Abraham svarte: «Vokt deg vel for å føre sønnen min dit igjen!  7 Herren, himmelens Gud, som tok meg bort fra min fars hus og mitt fedreland, han som talte til meg og med ed lovte meg at han ville gi min ætt dette landet, han skal sende sin engel foran deg, så du finner en kone til sønnen min der.Vel framme etter den lange reisen ber trellen denne bønnen; 12 Og han bad: «Herre, du som er min husbond Abrahams Gud, la det lykkes for meg i dag, og vis godhet mot Abraham, husbonden min! Etter bønnen oppdager han Rebekka; 21 Mannen stod taus og så på henne. Han ville vite om Herren hadde latt ferden lykkes for ham eller ikke.Han oppdager at hun er bønnesvaret;26 Da bøyde mannen seg til jorden, tilbad Herren 27 og sa: «Lovet være Herren, min husbond Abrahams Gud, han som ikke har tatt sin miskunn og trofasthet fra min husbond! Herren har ført meg den rette veien til min husbonds frender.»Jeg syntes han virker så god der han uttrykker sin tro, og sine følelser for Abraham.Denne arbeidskaren er virkelig et forbilde. Han har en tro og tillit til Gud, og han gir alt i den oppgaven han har fått.Den siste delen av kapitlet er romantisk beskrevet. Skal si denne tjeneren bestod oppgaven med glans. 62 Isak var nettopp kommet fra Lakai-Ro’i-brønnen. Han holdt den gang til i Negev. 63 Ved kveldstid tok Isak en tur ut på marken. Da han så opp, ble han med ett vâr noen kameler som kom. 64 Og da Rebekka så opp, fikk hun øye på Isak. Da steg hun ned fra kamelen 65 og spurte trellen: «Hvem er den mannen som kommer imot oss borte på marken?» Trellen svarte: «Det er husbonden min.» Da tok hun sløret og dekket ansiktet. 66 Trellen fortalte nå Isak alt det han hadde utrettet. 67 Så førte Isak Rebekka inn i teltet som hadde tilhørt Sara, hans mor. Han tok henne til kone, og han ble glad i henne. Slik fant Isak trøst i sorgen over sin mor.Igjen kjenner jeg meg rørt over denne trellen. Han spilte en stor rolle i dette. Tenk, alt han gjorde som han også lykkes stort i, det var for ANDRE han gjorde det. Ingenting av dette var for ham selv. Og likevel la han hele sitt hjerte i denne oppgaven. Det ser vi tydelig. Herre, dette er et hjertelag jeg også ønsker meg. 

2019-03-02 06:00 Jes 23

Også i dagens profetkapittel handler det om dom. Men det handler også om gjenopprettelse. Domsord mot Tyrus.        Bryt ut i klagerop, Tarsis-skip,        for byen er herjet, husene er borte!15 På den tid skal Tyrus bli glemt i sytti år, så lenge som en konges levetid. Men når de sytti år er til ende, skal det gå Tyrus som det heter i visen om gatepiken:    16 Ta din lyre,        gå rundt i byen,        du glemte skjøge!        Spill nå vakkert,        syng alt du kan,        så folk kan minnes deg!            17 Når de sytti år er til ende, skal Herren ta seg av Tyrus. Da skal byen igjen få horelønn og ha utuktig omgang med alle kongeriker på den vide jord. 18 Men den vinning og lønn som byen får, skal være viet til Herren. Det skal ikke spares og gjemmes. De som bor for Herrens åsyn, skal få denne vinning, så de kan spise seg mette og kle seg fint.Denne siste beskrivelsen var så merkelig at jeg trengte hjelp for å forstå den. Jeg fant fram Lundes ettbinds bibelkommentar igjen, og fant virkelig trøst i forklaringen den ga. Jeg siterer;"Men Herren reiser på ny Tyrus opp igjen. Handelen sprer seg utover jorden, og gjennom billedtalen får profeten fram et dobbelt aspekt. Bak handelen lurer det for det første farer og forførende makter. Men Herren er suveren og tar dette i sin tjeneste for å fremme sitt rike. Som handelen blir verdensomspennende, aner vi her fremtidens verdensomspennende misjon" Sitat sluttAv og til kan Guds veier virkelig overraske :-)Herre, takk for at du har kontroll, selv om vi ikke alltid kan se det. Ja, i blant er det rett og slett ikke mulig å se det heller... Men vi kan alltid komme til deg, og ha tillit til deg.

2019-03-01 07:21 Job 12

Kjenner jeg blir utrolig rørt av Job i dagens kapittel. Nå har vi lest mange kapitler som virkelig beskriver Jobs lidelse. Venner som kom for å trøste hadde også "salt i sårene" med de ord de kom.Og likevel reiser Job seg og synger ut et sterkt vitnesbyrd om Gud.7 Spør bare dyrene, de lærer deg,        himmelens fugler gir deg kunnskap.     8 Eller tenk på jorden, den opplyser deg,        fisken i havet har noe å fortelle.     9 Hvem skjønner ikke, når han ser alt dette,        at Gud har skapt det med sin kraft?    10 Han har hver levende sjel i sin hånd        og rår over ånden i hver manns kropp. 13 Hos Gud er visdom og velde,        han legger planer med forstand.Jobs ord i dag fikk meg til å tenke på undervisningen vi fikk i kirken sist søndag, om at ett av våre våpen som Gud har gitt oss, er en lovsangs drakt :-) Det er som om jeg ser Job bærer den her.Det er Jesaja 61:3 som forteller om en Gud som kan gi oss enlovsangs drakt i stedet for motløs åndHerre, jeg takker deg for at du er GUD gjennom alle ting. Du som har visdom og velde. Takk for at du gir meg en lovsangs drakt som kan bære gjennom både gode og vanskelige dager.

2019-02-28 06:43 1.Mos 23

I dagens kapittel er Abraham i stor sorg. Sara er død, og han trenger et sted å kunne gravlegge henne. 4 «Jeg er en innflytter og fremmed blant dere. La meg få et gravsted til eie hos dere, så jeg kan bære ut min døde hustru og gravlegge henne!»  5 Hetittene svarte Abraham:  6 «Hør på oss, herre! Du er en Guds høvding blant oss. I den beste av gravene våre kan du begrave din døde. Ingen av oss skal nekte deg sitt gravsted til å legge henne i.»Abraham velger ut et sted, og vil gjerne betale eieren for dette. Men som vi ser av teksten over, så er holdningen til folket å GI til denne høvdingen Abraham. Da skjer det noe som får meg til å smile. Eieren av gravplassen vil gjerne ta imot penger, men ikke tape ansikt... 14 Efron svarte Abraham:15 «Herre, hør på meg! Et jordstykke som er verd 400 sekel sølv, hva betyr det for deg og meg? Begrav du din døde hustru!» 16 Abraham skjønte hva Efron mente, og veide opp for ham det sølvet han hadde nevnt i hetittenes påhør, 400 sekel av det slaget de bruker i handel.Abraham kunne lese mellom linjene :-)Efron er ikke alene om å si noe, og mene noe annet... Akkurat det tror jeg de fleste av oss har gjort i blant. Her var det lett å lese mellom linjene. Det er ikke like lett hver gang. Og i blant hender det også at vi leser feil. Sant? Ikke bare tolker vi det som blir sagt av ord. Vi tolker kroppsspråk også. Og situasjoner. Og følelser...Også i Ordet kan vi leser mellom linjer og tolke med både tanker og følelser og situasjoner. I blant bærere det oss galt av sted... Det med språk er ikke alltid så lett - ikke en gang på vårt eget morsmål.EN ting er jeg i alle fall vanvittig glad for. Gud kan lese alle våre ord og forstå dem fullt og helt. Uansett hvordan vi pakker dem inn, eller om vi skulle være fullstendig tause. Han forstår. Han trenger ikke en gang å tolke. Han VET hva det er. Salme 139 sier "Før jeg har et ord på tungen vet du det Herre, fullt og helt"

2019-02-27 05:24 Rom 11

Paulus underviser og forklarer i dagens brev. Og her er noen av ordene jeg har reflektert over i dag; 16 Er det første brødet hellig, er hele deigen hellig. Er roten hellig, er grenene det også. 17 Noen av grenene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant grenene og har fått del i sevjen fra roten. 18 Men innbill deg ikke at du er bedre enn grenene. Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg! Godt å tenke på. Kraften jeg får av Gud ved å være Hans barn. En annen ting jeg opplever som stor trøst, er disse ordene;23 Men også de andre skal bli podet inn, dersom de ikke holder fast på sin vantro. Gud har makt til å pode dem inn igjen.Jeg tenker bl.a. på barna mine, som vokste opp med tror på Gud, men som i dag har tatt andre valg. Jeg ber for dem, og for andre her på vårt hjemsted, som en gang tok et valg og trodde, men ikke lenger står ved dette. Du Herre, har makt til å pode dem inn igjen. Herre, kall på dem i dag! Legg i dem en lengsel etter igjen å søke Deg og finne ut at Du er GOD.Kapitlet avslutter med disse Ord; 36 Fra Ham og ved Ham og til Ham er alle ting.        Ham være ære i evighet! Amen.

2019-02-26 06:12 Jes 22

Det er domsord også i dagens profetkapittel. Og det åpner slik;Hva er på ferde hos deg,        siden alle har steget opp på takene,     2 du by så full av støy og ståk,        du jublende, glade by?        Dine falne er ikke drept med sverd,        de er ikke falt i krig.     3 Dine høvdinger flyktet, alle som en,        de ble fanget uten at buen ble brukt.        Alle menn hos deg ble fanget,        enda de rømte langt av sted.     4 Derfor sier jeg:        «Vend blikket bort fra meg!        Jeg må gråte sårt.        Treng ikke på for å trøste meg        fordi mitt folk er herjet!»Jeg vet ikke helt hva dette betyr, men det var et par ting jeg festet meg ved. "Hva er på ferde hos deg? .... dine høvdinger flyktet ... uten at buen ble brukt" Det kan se ut til at de var sorgløse og helt uforberedt på hva som kunne skje. Og når fienden kom var de absolutt ikke klare for kamp.Det andre jeg legger merke til er profetens uttrykk for sorg. I mine ører er det som om Gud virkelig sørger.   11 Dere grov en dam mellom de to murene        for vannet fra Gamledammen.        Men dere vendte ikke blikket        mot ham som gjorde alt dette,        og så ikke opp til ham        som planla det for lenge siden.De gikk også i mot det Gud hadde befalt, som om de ikke brydde seg (v.12-14)  Hva kan jeg lære av dagens kapittel?Jeg tenker at det er en tid for alt. En tid for jubel og en tid for kamp, en tid for sorg og en tid for gjenopprettelse. Det viktigste er å være lydhør mot Gud, han som kan forberede oss og sette oss i stand til akkurat det vi trenger. Jeg kjenner på alvor i dag.... måtte jeg virkelig se og forstå når Du Herre, vil det annerledes. Jeg må ikke bli så opptatt med alt som allerede er at jeg ikke ser behovet for endring. Herre, jeg legger dagen i dag i dine hender. 

2019-02-25 05:22 Salme 11

Til korlederen. Av David.        Til Herren tar jeg min tilflukt.        Hvordan kan dere si til meg:        «Fly opp i fjellet som en fugl!Slik åpner dagens lille salme. David vet hvem han tror på, selv når forholdene rundt ham var urolige og rådet ham til flukt... David svarte med;  4 Herren er i sitt hellige tempel,        i himmelen har Herren sin trone.        Hans øyne skuer utover,        han prøver menneskene med sitt blikk.     5 Han ransaker rettferdige og onde,        han hater dem som elsker vold. 7 Rettferdig er Herren, han elsker rettferd;        de oppriktige får se hans åsyn.Herre, takk for at jeg får tro på Deg under alle forhold. Tenk at du som elsker rettferd, har gjort meg rettferdig i Jesus Kristus. Så godt det er å kunne hvile i dag. Måtte jeg alltid ha samme tro og tillit som det David hadde! Jeg ber for dagen i dag. Takk at du er med meg gjennom alt jeg møter, av både glede og utfordringer.

2019-02-24 07:28 Dom 20

Dagens kapittel er en fortsettelse av den forferdelige hendelsen i Gibea. Hele Israel ble sjokkert, og vil ta et oppgjør med de som stod bak. Men da hender det noe rart. Benjamins stamme tar dem i forsvar og vil kjempe for dem....?! Det er i alle fall inntrykket jeg får. Eller kanskje det handlet om at andre ikke skulle blande seg inn i hvordan de hadde det....? 12 Israels-stammene sendte bud til alle ættene i Benjamin og sa: «Hva er det for en udåd som er gjort blant dere? 13 Overgi nå til oss de ugudelige mennene i Gibea så vi kan drepe dem og utrydde det onde av Israel.» Men folket i Benjamin ville ikke høre på sine frender israelittene. 14 Fra byene sine kom de sammen i Gibea for å gå til strid mot israelittene. Uansett hva grunnen kunne være, så valgte altså Benjamins stamme å ta opp kampen. De var sterke og regnet med å vinne, selv om resten av stammene slo seg sammen mot dem.  32 Da tenkte Benjamins menn: «Vi slår dem nok nå som før.» Benjamins stamme stolte på egen styrke. De andre ba i alle fall Gud om råd. Ja, de gråt og fastet for å være sikre på at de handlet rett. 26 Da drog hele israelittenes hær opp til Betel. Der satt de og gråt for Herrens ansikt og fastet den dagen til kvelden kom. De bar fram brennoffer og måltidsoffer for Herren. 27 Og israelittene spurte Herren om råd. For den gang stod Guds paktkiste der, 28 og Pinhas, sønn av Elasar, Arons sønn, gjorde på den tid tjeneste for Herrens åsyn. De spurte: «Skal vi enda en gang dra ut i strid mot våre frender i Benjamin, eller skal vi la det være?» Og Herren svarte: «Dra ut! For i morgen vil jeg overgi dem til dere.» Denne gangen gikk nesten hele Benjamins stamme til grunne. Og hva kjempet de for....? Vi har et uttrykk som sier at vi må velge våre kamper. For ikke alle kamper er verdt å kjempe rett og slett. Men er det en kamp som virker verd å kjempe, så søk Gud om råd! "Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord" (fra salme 121)Herre, i dag ber vi for alle de som har en kamp å kjempe. For de finnes i mange varianter og størrelser.... Vi ber om visdom, mot og styrke. Aller mest ber vi om at de må få smake og kjenne Deg, at DU er med dem så de velger rett.

2019-02-23 08:30 1.Mos 22

Dagens kapittel har overskriften "Gud setter Abraham på prøve"Tankene mine gikk tilbake til flere historier jeg har hørt fra bibelen, der Gud setter mennesker på prøve. "Hvorfor gjør han det?" tenkte jeg, også var det som om jeg fikk svar med en gang "For å styrke deres karakter" Og jeg måtte kjenne meg enig, selv om enkelte av prøvene jeg leser om er ganske .... utrolige... Men Gud kjenner den enkelte, og vet hva vi takler. Jeg tror også, akkurat som vi leser om Job, at Gud står ved siden av og heier, og tar vare på. Nå tror jeg ikke alt vi møter er en prøve fra Gud. Vi møter livet på godt og vondt, både vi som tror og de som ikke tror. Men uansett er det med og forme oss til å bli den vi er. I dagens kapittel møter Abraham på en vanvittig prøve.En tid etter at dette hadde hendt, ville Gud sette Abraham på prøve. Han sa til ham: «Abraham!» Og Abraham svarte: «Ja, her er jeg.»  2 Da sa han: «Ta Isak, din eneste sønn, som du er så glad i, og dra til Moria-landet! Der skal du ofre ham som brennoffer på et av fjellene som jeg vil vise deg!»Abraham fikk det vitnesbyrd at han trodde Gud - så stor tillit til Gud hadde Abraham, at han svarte ja til dette....Sjekk hva han sier til tjeneren sin når de har kommet fram;5 Da sa Abraham til tjenesteguttene sine: «Bli dere her med eselet, mens jeg og gutten går dit bort for å tilbe; og så kommer vi tilbake til dere.» Når de kommer fram, begynner Isak og spørre "Hvor er offerlammet" og Abraham svarer at Gud skal se etter det. Tenk at Abrahams tro holdt hele veien. Hvor ville jeg begynt å rope av fortvilelse? Antagelig allerede ved første spørsmål. "Gud, dette kan du da ikke mene...?" Men Abraham trodde Gud. HELE veien. 10 Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn. 11 Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa: «Abraham, Abraham!» Og han svarte: «Ja, her er jeg.» 12 Da sa engelen: «Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe! For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke engang sparte din eneste sønn for meg.»Det er virkelig noe sterkt mellom Abraham og Gud. Abraham har så absolutt det jeg vil kalle en lidenskapelig tro. Troen på Gud er ALT for Abraham. Det som også er bra her, er at det kommer fram at Abraham er glad i Isak (v,2) Så selv om Gud var ALT for Abraham, betydde det ikke at han ikke brydde seg om noe annet. Dette henger sammen. Det er ikke mulig å elske Gud, uten å elske andre mennesker. Jeg tror at jo sterkere kjærligheten er til Gud, jo sterkere er kjærligheten til menneskene. Abraham kom både styrket og velsignet ut av prøvelsen. Hva med Isak? Det står ikke noe om det, men jeg håper at også han hørte røsten fra himmelen. Om han ikke fikk styrket sin tro (dette må jo ha vært traumatisk!) så tror jeg hans tro vokste av å se sin far gjennom et langt liv. I vår kirke har vi gjennom de siste søndagene fått utfordringen "Hvilket forbilde har du? Hvem ser du opp til, og ønsker å ligne?"Jeg tror det er mange som savner akkurat dette i dag. dessverre. De mangler sterke forbilder... Jeg har ikke hatt noen selv, på mange år. Men jeg har blitt velsignet med et forbilde nå i det siste, og det fryder jeg meg over. Jeg er faktisk spent på framtiden for vår kirke. Jeg skal også innrømme at tankene kommer (som jeg har hørt før) "Vær forsiktig, tenk om du blir skuffet" Men jeg skyver dem bort og velger å tro. For om jeg ikke gjør det, er jeg jo skuffet allerede nå. Så ja, jeg velger å gå i tro og har alt å vinne på det. Uansett hva som måtte hende, er det noe som aldri går tapt. Jeg er Guds barn. HAN tar vare på meg."Som når et barn kommer hjem om kvelden, slik var det for meg å komme til Gud" En vakker melodi til en vakker tekst. Fikk lyst til å dele den på samisk, for hun synger den så vakkert. Som når et barn kommer hjem om kvelden,Og møtes av en vennlig far,Slik var det for meg å komme til Gud.Jeg kjente at her hørte jeg hjemme.Det var en plass i Guds store romEn plass som ventet her på megOg jeg kjente at her er jeg hjemme,Jeg får være et barn i Guds hjemKjære Far, i dag ber jeg for alle som tror på Deg, at de skal finne en mentor - en å se opp til, en å lære av. En som er med å bygge troen. Ja, jeg ber om styrket tro til alle som tror på Deg.

2019-02-22 06:30 Matt 10

Han kalte til seg sine tolv disipler og gav dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede alle sykdommer og plager. Sterk åpning på dagens kapittel. HAN ga dem makt, og den var ikke liten! Men sammen med makten, kom også både ansvar og alvor... Jesus formaner dem gjennom hele kapitlet.6 Gå i stedet til de bortkomne sauene i Israels folk.  7 Og der dere kommer, skal dere forkynne: Himmelriket er nær!  8 Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene, driv ut onde ånder. For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. 9 Skaff dere ikke penger som dere tar med i beltet, verken gull eller sølv eller kobber. 10 Ta ikke veske med på veien, ikke to kjortler og heller ikke sandaler eller stav. For en arbeider er sin føde verd.Oppgavene var STORE, men det handlet ikke om å tjene seg rik, men å tjene MENNESKER. Man skulle tro at slike oppgaver ga bare ære og berømmelse... men Jesus ga dem det ærlige alvoret som fulgte med oppgaven;16 Jeg sender dere som sauer blant ulver. Vær kloke som slanger og troskyldige som duer! 17 Og ta dere i vare for menneskene! For de skal overgi dere til domstolene og piske dere i synagogene, 18 og dere skal føres fram for landshøvdinger og konger for min skyld, og stå som vitner for dem og for folkeslagene. 19 Men når de overgir dere til myndighetene, vær da ikke bekymret for hvordan dere skal tale eller hva dere skal si. Det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si. 20 For det er ikke dere som taler, men deres Fars Ånd taler gjennom dere. Han forberedte dem på lidelse, men også på en styrke som skulle hjelpe dem gjennom det. Gud er trofast gjennom alt.Slutten på talen må jeg innrømme at jeg opplever Jesus som hard....34 Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.35 Jeg er kommet for å sette skille:        Sønn står mot far,        datter mot mor,        svigerdatter mot svigermor,    36 og en manns husfolk er hans fiender.    37 Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd. 38 Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verd. 39 Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det!Men.... Jesus, var det ikke du som var Fredsfyrsten? Og som la vekt på at vi skulle elske hverandre? Svaret på det er jo helt klart JA. Men freden Jesus gir, er ikke den freden vi snakker om og lengter etter på jorden. Den er av en annen karakter. Det viser bl.a. Joh 14;27 Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Og når det gjelder kjærlighet til våre medmennesker, så viste Jesus tydelig med både ord og handling at det var viktig. Så Jesus snakker nok om prioritering og hjertets innstilling. Den vi er og det vi gjør skal ikke komme på bekostning av hvem vi tror på og elsker. Det kan nok skje, og derfor advarer Jesus mot det. Men vet du hva jeg tror? At dersom vi virkelig elsker Jesus FØRST, så er det helt umulig å ikke elske mennesker. At Jesus mener det er viktig å bry oss om hverandre ser vi i det siste verset. 42 Og den som gir en av disse små om så bare et beger kaldt vann fordi han er disippel – sannelig, jeg sier dere: Han skal ikke miste sin lønn.Jesus, i dag vil jeg gjerne be om hjelp til å forstå Ordet ditt. Det hender i blant at det er vanskelig... Takk for Den Hellige Ånd som åpner våre hjerter og forklarer DEG for oss :-)Joh 14 og 15 sier;26 Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. 26 Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. 

2019-02-21 05:12 Jes 21

Domsord mot steppen ved havet.        Som stormkast følger på stormkast i Negev,        slik kommer det fra ørkenen,        fra landet der redsel rår.Slik åpner dagens kapittel, og den fortsetter å beskrive krigen som venter. Mens jeg leser går det enda en gang opp for meg hvor godt vi har det i Norge i dag... og vi har hatt det lenge. Det er ingen selvfølge. Herre, vi takker deg for freden vi har i Norge! Ja, vi ber også om at Du fortsatt må bevare og velsigne Norge.Jeg kjenner ikke hele denne historien om Babylon, Negev, Edom og araberstammene som det snakkes om her... men jeg vet at det følger mye smerte og redsel med krig! En annen ting som også følger med dette, er flyktninger.  14 Møt de tørste og gi dem vann,        dere som bor i Tema!        Kom med brød til dem som er på flukt!    15 De har jo flyktet for sverd,        for dragne sverd og spente buer        og krigens tunge trykk.Når jeg leste disse versene, visste jeg i alle fall hvem jeg skulle be for i dag. Jeg ber for alle som er på flukt. Spesielt ber jeg for flyktninger som har kommet hit til Norge. Måtte de få den hjelpen de trenger, både til ånd, sjel og kropp. Kanskje det er noe jeg og vår kirke kan gjøre...? 

2019-02-20 06:20 Job 11

Da tok Sofar fra Na’ama til orde og sa:     2 Skal ikke pratmakeren få svar?        Får han rett, han som bruker så store ord?     3 Skulle ditt snakk få menn til å tie,        så du kan spotte uten å bli motsagt?     4 Du våger å si: «Min lære er ren,        og jeg står skyldfri foran deg.»     5 Men ville Gud bare åpne munnen        og ta til orde mot deg,     6 forkynne deg sin skjulte visdom        som gir dobbelt innsikt,        da måtte du vel skjønne        at Gud kan la din synd bli glemt.     7 Kan du lodde dybdene i Gud        eller finne noen grense        for Den Allmektiges storhet?     8 Den er høyere enn himmelen – hva kan du gjøre?        og dypere enn dødsriket – hva vet du?Det er en av Jobs venner som tar til orde i dagens kapittel, og som vi ser av åpningsordene er vennen ganske opprørt over Jobs ord. Han får dem ikke til å stemme, og tror rett og slett ikke på ham... Jobs lidelser måtte ha en mening mente han, og denne meningen lå i at Job måtte bære på skyld. Han var også sikker på at dersom Gud bare åpnet munnen ville det bli bekreftet. Ordvalget hans i v.5 og 6 gjorde litt inntrykk på meg på tross av hans dom.Denne vennen som egentlig tok feil, han har også mye visdom og hans tro på Gud er sterk. På en måte er det forståelig at han har mer tro på Gud enn på mennesket Job. Men vet du hva, det var en annen ting han hadde en sterk tro på som kom i veien for ham - han hadde en sterk tro på sin overbevisning... En sterk tro på sin egen tolkning. Av og til må vi være åpne for at Gud kan vise oss noe helt nytt.Herre, hva vil du vise meg i dag? Måtte jeg ha et åpent hjerte og sinn, som hører hva du ønsker å vise meg. Enten det er om meg selv, eller min tjeneste, eller om det er noe du vil vise meg av hvem Du er. Takk for at jeg for tro på Deg. Du er STOR.

2019-02-19 06:50 Dom 19

Dagens kapittel er ett av dem jeg har gruet meg litt til... for det er rett og slett helt forferdelig. Første gang jeg leste det ble jeg så sjokkert at jeg skjøv fra meg bibelen og utbrøt "Hvorfor i all verden står dette i bibelen...?" Det er en helt grusom historie. Men når sant skal sies.... så er verden så grusom flere steder, til og med i dag... det er virkelig til å gråte av. Siste vers i kapitlet viser at det ikke bare er jeg som er sjokkert. Også de som så det den gangen var rystet;30 Alle som så det, sa: «Slikt har aldri hendt, og slikt har ingen sett siden israelittene drog opp fra Egypt, og til denne dag. Tenk over dette, rådslå og si hva dere mener!» I en annen oversettelse står det "Hva skal vi da si til dette?!"I dag vil jeg be for kvinner som blir og har blitt voldtatt og mishandlet. Det er dessverre veldig mange... Jeg ber også for kvinnene på mitt hjemsted, som kanskje i det skjulte blir mishandlet og ingen ser at de trenger hjelp. Herre, du ser dem og jeg ber for dem. Måtte det være noen som ser dem, og som kan hjelpe dem!

2019-02-18 05:55 1.Mos 21

Så fikk Sara og Abraham sin Isak på sine gamle dager. Hagar med sønnen Ismael var ikke lenger Saras løsning på problemet. Nå var det plutselig bitt et problem i stede.... De ble begge sendt vekk fra stedet. Men så går Hagar seg vill i ørkenen, og vi leser fra dagens kapittel;15 Da det ikke var mer vann igjen i sekken, kastet hun barnet inn under en busk. 16 Så gikk hun og satte seg et bueskudd lenger borte; for hun tenkte: «Jeg kan ikke se på at gutten dør.» Mens hun satt der, begynte gutten å gråte. 17 Gud hørte at han gråt. Da ropte Guds engel fra himmelen til Hagar og sa: «Hva er i veien med deg, Hagar? Vær ikke redd! For Gud har hørt gutten gråte der han ligger. 18 Reis deg, ta ham opp og hold ham fast i hånden! For jeg vil gjøre ham til et stort folk.» 19 Så åpnet Gud hennes øyne, og hun fikk se en brønn. Hun gikk og fylte sekken med vann og lot gutten drikke.20 Gud var med gutten. Han vokste opp i ørkenen og ble bueskytter. 21 Han bodde i Paran-ørkenen, og hans mor tok en kone til ham fra Egypt.Det er minst to ting jeg lærer ut av dette. Gud hørte gråten. Det var som en bønn i seg selv! Bare tårer er også en bønn. Det andre jeg syntes er stort, er Guds omsorg for Ismael, til tross for at han ikke var en del av Guds plan. Abraham og Sara hadde (i alle fall i mine øyne...) gjort feil og funnet egne løsninger som nå var blitt et problem. Og likevel griper Gud inn og velsigner. Det kaller jeg NÅDE.Herre, i dag vil jeg takke deg for din nåde. Jeg vil takke deg for at du tar deg av oss, både når det går bra og når vi har trått helt feil og kanskje til og med gått oss vill.... Du er vår omsorgsfulle Far, og vi elsker Deg!

2019-02-17 06:54 Rom 10

Åh så glad jeg ble for å lese dagens kapittel!! For når jeg leste kap 9 (7.feb) ble jeg fortvilet. Det gjorde vondt å lese, og jeg må innrømme at jeg har grublet på kapitlet siden. I dag må jeg gå tilbake til denne posten og skrive "Fortsett inn i kap 10" :-D  For mens kap 9 snakket om hvor få det var som ble frelst, åpner kap opp med håp både for den som tror og for den som ennå ikke tror. Det gir nytt mot og pågangsmot. Kapitlet starter først med alvor, men egentlig gir dette alvoret grunn til å senke skuldrene! For det er til de som tror de må jobbe hardt for å oppnå Guds rettferdighet; 2 For det vitnesbyrd må jeg gi dem at de brenner for Guds sak, men uten forstand.  3 De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet, og derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud. 4 Kristus er lovens ende, så hver den som tror, blir rettferdig for Gud.Og så kom disse forløsende ordene som gjorde meg så glad. For mens kap 9 understreket hvor vanskelig det var....(jeg strever fortsatt med å forstå det kapitlet...) så gir dagens kapittel stort håp;     5 Moses skriver om den rettferdighet loven gir: Den som holder loven, skal leve ved den.  6 Men rettferdigheten av tro sier: Tenk ikke med deg selv: Hvem skal fare opp til himmelen? – det vil si for å hente Kristus ned –  7 eller: Hvem skal stige ned i avgrunnen? – det vil si for å hente Kristus opp fra de døde.  8 Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner.  9 For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. 11 Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. 12 For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har den samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. 13 Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.Kapitlet gir også et stort ansvar, nemlig å dele dette med andre så flere kan gripe det. 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre dersom ingen forkynner? 15 Og hvordan kan noen forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet: Hvor herlig lyder fottrinnene av dem som bringer godt budskap! På slutten av kapitlet kom enda et nytt håp for meg. For jeg kjenner jo noen som bevisst har valgt å si "nei takk" Og det har de selvsagt rett til å gjøre. De er ikke gitt opp av Gud av den grunn. 20 Og Jesaja går så langt at han sier:        Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg,        og åpenbarte meg for dem        som ikke spurte etter meg.Kjære Gud, takk for håpet du ga i dette kapitlet, for for motet til å fortsette i troens oppgave. Det er selvsagt utrolig trist at så få har tatt imot Deg i tro, du som ønsker å gi EVIG LIV som starter allerede her og nå. Jeg er sååå takknemlig for dette livet og skulle virkelig ønske at jeg på enda bedre måte klarte å formidle dette, både gjennom liv og ord.. Så det er min bønn i dag, at jeg skal få være en av dine arbeidere i en moden høst. Åh måtte du enda bedre utruste oss i vår kirke, for nå lengter vi etter å være en kirke som ikke lenger bare er sentrert om seg selv. Vi ber for vårt hjemsted! Vis oss veien Herre, og styrk våre usikre steg nå i starten. 

2019-02-16 07:14 Jes 20

Bare et lite kapittel på 6 vers i dag. Jeg må jo smile litt av profetens oppgave her. Det er mange måter å bringe fram et budskap på, men om en profet hadde gjort dette i dag, hadde han blitt arrestert... og sett på som en underlig skrue. Hvilken skam han likevel må ha følt. For ikke å snakke om hans familie? Men så var det også skam som var budskapet... 3 Da sa Herren: «Likesom min tjener Jesaja har gått naken og barbent i tre år, til tegn og varsel mot Egypt og Nubia,  4 slik skal assyrerkongen drive med seg krigsfangene fra Egypt og de bortførte fra Nubia, både unge og gamle, nakne og barbente og med bar bak – til vanære for Egypt.Hva kan jeg lære av dagens kapittel? I blant så skjer det virkelig rare ting som vi ikke helt kan forstå. For meg er Toronto-vekkelsen et eksempel på dette... Jeg var ikke der og opplevde den ikke, så jeg ser det bare utenfra. Og helt ærlig ville jeg heller ikke ha dette.... enda så sterk og varmt enkelte snakket om det. Dårlig sammenligning kanskje? Men for meg er begge deler virkelig rare måter å få fram budskap på. Gud som kjenner alle mennesker, han vet akkurat hva du og jeg trenger. I bare stillhet kan Han også møte meg.Herre, i blant må jeg stoppe opp litt ekstra for å forstå at det er et budskap fra deg. Jeg skal ikke være for raskt til å avfeie ting. Men så skal jeg jo heller ikke være for rask til å sluke alt rått heller... I blant er det en vanskelig balansegang. Takk for at vi har Den Hellige Ånd som vår veileder. Måtte jeg være lydhør for Deg Herre!

2019-02-15 06:32 Salme 10

Hvorfor er du så langt borte, Herre,         hvorfor skjuler du deg i trengselstider?Slik starter dagens salme, som fortsetter med sine betraktninger av de som i hovmod bare brøyter seg fram som de vil, uten tanke for at det en dag vil komme en konsekvens... og uten tanke på at det går ut over andre.8 Han ligger på lur ved gårdene        og dreper i hemmelighet skyldfrie folk.        Han speider etter sitt vergeløse offer;     9 han ligger på lur som løven i krattet        og vil gripe stakkaren fra sitt bakhold,        fange ham og ta ham i garnet.    10 Han dukker seg ned og krøker seg sammen,        den vergeløse faller for hans overmakt.    11 «Gud glemmer,» sier han med seg selv,        «han skjuler sitt ansikt og ser aldri.»  Salmisten betrakter videre på de som lider, og ber; 12 Herre, reis deg! Gud, løft din hånd,        glem ikke de hjelpeløse!17 Herre, du hører hva de hjelpeløse ønsker,        du vender øret til og gir dem mot.    18 De farløse og undertrykte        hjelper du til deres rett.        Menneskene som er av jorden,        skal ikke lenger volde skrekk.Jeg kan se hvor hjertet til salmisten er! Tenker på det Jesus sa Matt 25;40«Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg.»I Guds rike er det ikke slik at den som er først og størst, er det på bekostning av andre. Tvert imot. Der har den første og største en sterk oppgave; det er å styrke og fremme den lille og svale. Hos Jesus er faktisk den minste størst. I Matt 11 sier Jesus:I det samme kom disiplene til Jesus og spurte: «Hvem er den største i himmelriket?»  2 Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem  3 og sa:        Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket.  4 Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.Og i Matt 20 sier han; 25. Men Jesus kalte dem til seg og sa: Dere vet at fyrstene hersker over sine folk, og deres stormenn har makt over dem. 26. Slik skal det ikke være blant dere. Men den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener. 27. og den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell, 28. likesom Menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted.I dag vil jeg be; Herre, bevar mitt hjerte! Et vakkert hjerte, hvem ønsker seg ikke det? Et hjerte som er mindre egoistisk og i enda større grad er der for de minste (av både store og små :-D  )(Refleksjoner fra 2016)

2019-02-14 07:36 Dom 18

Dagens kapittel er en historie om etterslekten til Dan. Tenk hvilken historie de hadde fra sin stamfar Jakob,  med utfrielsen  fra Egypt, og alle undrene i ørkenen, og inntoget i Kaanan... Gud hadde virkelig vist dem hvem han var, og likevel gjør de helt andre valg. Historien i dag er ganske underlig, litt sånn "salig blanding". Mens disse fra Dans stamme var på vei for å innta landet, oppdager de Mika og hans tempel med levittpresten og avgudene, og jeg leser;14 De fem mennene som hadde vært og speidet i Lajisj-traktene, tok da til orde og sa til sine stammefrender: «Vet dere at i disse husene er det en efod, noen husguder og et utskåret gudebilde og et støpt bilde? Nå skjønner dere vel hva dere har å gjøre.»Jeg trodde da at de skulle gå til angrep og rydde opp, men neida, de dro på røverjakt for å beholde dem.... De hadde tydeligvis glemt hvor verdiløst dette var, sammenlignet med den levende Gud. 29 De kalte byen Dan etter sin stamfar Dan, som var sønn av Israel. Før hette den Lajisj.30 Der satte de opp det utskårne gudebildet; og Jonatan, sønn av Gersjom, Moses’ sønn, og etterkommerne hans var prester for Dans stamme helt til den dagen folket ble bortført fra landet. 31 Det utskårne gudebildet som Mika hadde laget, stilte de opp hos seg og hadde det så lenge templet stod i Sjilo.Det er noen som har vitnet om at dette med kristenlivet er ferskvare. Dvs at man må holde dette livet ved like hver dag. Hver dag ta til seg av dette "livets brød og levende vann" for å gi det åndelige livet næring. Ellers dør det.... Det hjalp ikke Dan at de hadde mye spennende historie og opplevelser med Gud tidligere. De hadde det ikke nå... det gamle var glemt. Moses snakket så absolutt om "ferskvare" når han formante folket før de gikk inn i Kaanan; 4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én.  5 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.  6 Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte.  7 Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.  8 Bind dem på hånden som et merke og ha dem på pannen som en minneseddel.  9 Skriv dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine.I dag vil jeg takke deg Herre, for Ordet! Det er virkelig LIV i dem!

2019-02-13 06:00 1.Mos 20

Hvilke briller leser du Ordet med...? Rart spørsmål kanskje, men jeg har merket at jeg så ofte finner Ord som får meg til å tenke på kirken. Og det er rett og slett fordi jeg har engasjert meg mer  enn før. Det opptar meg mye, både i tanker og i praksis. Og jeg tror det gjerne er slik, at hverdagen vår preger hvordan vi tolker ordet. I dag hører vi igjen om Abraham, den gang han av frykt ikke våget å fortelle at Sara var hans kone. Kongen, som så vakre Sara, tok henne til seg og hadde ærlige planer. Han visste jo ikke at hun var Abrahams kone. Da står det at Gud kom i drømmen og advarte ham. Da kongen konfronterer dette med Abraham, svarer han;11 Abraham svarte: «Jeg tenkte: Det er sikkert ingen gudsfrykt på dette stedet; de kommer til å slå meg i hjel på grunn av min kone.Kan du se hvordan Abraham forhåndsdømte? Ut i fra det han kunne se, antok han at det ikke var noen gudfryktige der. Men der tok han feil. Det er ikke noe nytt at vi i kriken gjerne vet akkurat hvordan en kristen bør se ut og være. Eller hvem som ikke ser ut til å være det - liksom... Men Gud ser til hjertet. Han kan overraske, både de som i kirken, og de som er på utsiden. Herre, også i dag ber vi for vårt hjemsted. Jeg ber spesielt for de som tror på deg, men som ikke har noen tilhørighet. Måtte de finne et fellesskap å trives i, for jeg tror det er viktig å ikke stå alene.Jeg ber for de som allerede tilhører en kirke, men som sjelden eller aldri går der. Måtte det komme en ny lengsel i dem! Jeg tror det er viktig, både for dem og for kirken. Jeg ber for de som allerede er aktive i kriken, at de i enda større grad skal være synlige, og aktive utenfor kirken. Jeg ber om at våre "lys skal skinne" så Du blir synlig gjennom oss.Enda en gang ber jeg - Herre, måtte du lyse din velsignelse over vårt hjemsted! 

2019-02-12 07:16 Matt 9

Dagens kapittel er et sterkt kapittel! Og det inneholder så mye.Det startrer med når Jesus både tilgir og helbreder en lam.  2 Der bar de til ham en som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Vær frimodig, sønn, dine synder er tilgitt.»  3 Noen skriftlærde sa da med seg selv: «Denne mannen spotter Gud.»  4 Men Jesus visste hva de tenkte, og sa: «Hvorfor har dere slike onde tanker?  5 Hva er lettest å si, enten: Dine synder er tilgitt, eller: Stå opp og gå?  6 Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» – og nå sier han til den lamme: «Stå opp, ta båren og gå hjem!»  7 Og mannen reiste seg og gikk hjem.  8 Men folk ble grepet av frykt da de så det, og priste Gud som hadde gitt mennesker slik makt.Jeg måtte ta med hele teksten, for her var det så mye å reflektere over.Det starer med venner som har sterkt tro. Jeg tror, men min tro er ikke sterk. Det er en tro med håp og samtidig usikkerhet. Men i det siste har jeg faktisk kjent hvordan håpet har begynt å øke. Jeg tror at dette er noe som kan øves opp rett og slett. Ta til meg "næring" både løfter fra Ordet og lytte til andre som har erfaring. Og ikke minst, begynne å praktisere... Våge å ta noen nye steg med det voksende håpet jeg har.Jesus sier "Hva er lettest? Å tilgi synder eller helbrede? Jeg har alltid sagt det første. Men vet du hva, i blant kan det være like vanskelig. Akkurat nå tenker jeg på to jeg kjenner, som strever med dette i forhold til hverandre. Det er som om tilgivelsen sitter helt fast, enda de begge vil... egentlig... Herre, i dag ber jeg for dem. Ååå som jeg ønsker at det skal bli løst. DU KAN HERRE! Rør ved dem begge i dag. Folk ble grepet og priste Gud for det de hadde SETT. Vi snakker i dag om ønsket om å være en synlig kirke. Vi har virkelig noen steg å gå. Det kjennes nesten som å begynne helt på nytt... Jeg er faktisk spent denne gangen, på hva dette året vil bringe gjennom kirken.Kapitlet fortsetter med at Jesus kaller på tolleren Matteus. Også denne gangen finner jeg noe som viser hvilken retning kriken skal gå; 10 Senere var Jesus gjest hjemme hos Matteus, og det kom mange tollere og syndere og satt til bords sammen med Jesus og disiplene. 11 Dette så fariseerne, og de sa til disiplene: «Hvorfor spiser mesteren deres sammen med tollere og syndere?» 12 Men Jesus fikk høre det og sa: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. 13 Gå og lær hva dette betyr: Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.»Jesus brydde seg virkelig ikke om hva "kirkegjengeren" skulle tenke og mene. Han brydde seg mer om mennesker som trengte ham. Og det er jo akkurat der kirkens hjerte bør være. Hos de som ennå ikke har hørt og for folk utenfor kirken.Kapitlet fortsetter med tema faste. Disiplene hadde det godt når de hadde Jesus så nære. Det tenker jeg på når Jesus snakker om faste. Som om de hadde fest akkurat nå, men Jesus viser også at faste er viktig. Det må jeg innrømme at jeg har alt for liten erfaring med. Det har jeg lyst til å reflektere litt på i dag.14 Da kom Johannes’ disipler til ham og sa: «Både vi og fariseerne faster, hvorfor faster da ikke dine disipler?» 15 Jesus svarte: «Kan bryllupsgjestene sørge så lenge brudgommen er hos dem? Men det skal komme dager da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste.Så fortsetter kapitlet med en helt fantastisk historie. Dvs, det er to historier som fletter seg inn i hverandre. Jeg har lyst til å dele en bloggpost jeg skrev etter en preken jeg hørte om denne teksten. Jeg kalte posten "Datter" Den viser og lærer oss om, hvilken kjærlighet Gud har til oss. Jesus fortsetter å helbrede. Her kommer det fram et tema som mange strever med. For det kjennes som byrden blir lagt på feil skulder rett og slett... 28 Etter at Jesus var kommet i hus, gikk de blinde inn til ham, og han spurte dem: «Tror dere at jeg kan gjøre dette?» «Ja, Herre,» svarte de. 29 Da rørte han ved øynene deres og sa: «Det skal bli som dere tror.» For noen har det blitt en krampaktig handling å finne denne sterke troen, mens andre igjen har lagt den helt på hylla fordi de ikke ønsker å streve med den eller har for mange dårlige erfaringer. Helbredelse er noe GUD gjør, ikke du og jeg. Og troen er en gave (Ef.2;8) så la oss ta håpet tilbake, og gi grobunn for en voksende tro igjen!Helt til slutt i kapitlet finner vi oppdraget vårt;  36 Og da han så folkemengden, syntes han inderlig synd på dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten hyrde. 37 Han sa da til disiplene: «Høsten er stor, men arbeiderne få. 38 Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.»Kjære Gud!! Vi ber deg, høstens Herre, om flere arbeidere for den store høsten. Vi ber for vår kirke, både inne og ute!(refleksjoner fra 2016)

2019-02-11 06:24 Jes 19

Dagens kapittel overrasket meg litt. Den starter med dom over EgyptDomsord mot Egypt.        Se, Herren farer på lette sky        og kommer til Egypt.        Egypternes guder skjelver for ham,        og egypterne mister motet.  3 Egypterne går fra sans og samling,        jeg forstyrrer deres planer.        Da søker de råd hos gudene        og hos de dødes ånder,        hos gjenferd og spådomsånder.     4 Men jeg vil overgi egypterne        i en hardstyrers vold og makt;        en mektig konge skal herske over dem,        lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud.En konge som kunne herje akkurat som han ville.... og så var det egentlig ikke "akkurat som han ville".. Gud tillot det..Men så kommer det forunderlige. Egypterne oppdager etterhvert hvem som er Gud, og vender om. Og Gud tar imot dem og velsigner dem igjen.22 Herren skal slå egypterne – slå, men også lege. De skal vende om til Herren, og han vil bønnhøre dem og lege dem.    23 På den tid skal det være en jevn storvei fra Egypt til Assyria. Assyrerne skal komme til Egypt og egypterne til Assyria, og sammen skal de tjene Herren.    24 På den tid skal Israel – som den tredje sammen med Egypt og Assyria – være en velsignelse midt på jorden. 25 Herren, Allhærs Gud, skal velsigne dem og si:        Velsignet være Egypt, mitt folk,        Assyria, et verk av min hånd,        og Israel, min eiendom!Når jeg leste første del av dagens kapittel, Gud som dommeren, da tenkte jeg på Jesus og forstod hvorfor han måtte dø. Uten Jesus hadde også jeg møtt Gud som min dommer... Men Jesus tok min plass, og nå kan også jeg vende om til Gud og finne velsignelse. Gud er stor og mektig. Ikke lett å se HELE Gud. I alle fall ikke lett å forstå hele Gud. Slutten på dagens kapittel viser Guds drøm. Det er også når vi virkelig søker Gud av et helt hjerte, at vi har det godt. Dette er hva Han ønsker for oss. Som Jesus ba i Joh 17 20 Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. 21 Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. 22 Jeg har gitt dem den herlighet du har gitt meg, for at de skal være ett, likesom vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da vil verden skjønne at du har sendt meg, og at du har elsket dem slik du har elsket meg. 24 Far, jeg vil at der jeg er, skal de som du har gitt meg, være hos meg, så de får se min herlighet, som du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. 25 Rettferdige Far, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse vet nå at du har sendt meg. 26 Jeg har kunngjort dem ditt navn og skal gjøre det igjen, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. Det her er Gud og hva Han ønsker for oss! Jeg pleier å avslutte med bønn. I dag har jeg rett og slett lyst til å bare ta imot og grunne på bønnen Jesus ber for oss. For jeg tror han ber den samme bønnen også i dag, for oss. Jeg kjenner meg takknemlig og velsignet, og kalt til tjeneste (verden skal se). Også dette er jo en bønn :-D(refleksjoner fra 2016)

2019-02-10 06:00 Job 10

Jeg er inderlig lei av livet.        Nå lar jeg min klage få fritt løp,        jeg vil tale ut, bitter i sinn.     2 Jeg sier til Gud: Fordøm meg ikke!        La meg få vite hvorfor du anklager meg.I dagens kapittel gir Job følelsene fritt spillerom. Han orker ikke lenger holde igjen og bare synger ut hva han føler. Men midt i sin smerte er han aldri i tvil om at Gud er Gud. Hans fortvilelse handler mest om "hvorfor?!"  7 Du vet at selv om jeg er uskyldig,        kan ingen berge meg ut av din hånd.     8 Det er du som har formet og skapt meg,        og så snur du om og utsletter meg!     9 Husk, du har laget meg av leire,        og så lar du meg bli til jord igjen!    10 Du lot meg renne ut som melk        og løpe sammen som ost.    11 Du kledde meg med hud og kjøtt        og vevde ben og sener i meg.    12 Du gav meg liv og var trofast mot meg,        omhyggelig vernet du min ånd.Jeg kan i mine fortvilelser bebreide meg selv. Jeg kunne ikke ropt ut som Job, at jeg var uskyldig og rettskaffen. Store, sterke og rettskafne Job. Til og med Gud kunne bevitne at Job hadde rett. Akkurat nå er Gud taus, men Job er ikke overlatt til seg selv. Gud ville aldri tillatt å la Job gå tapt. Men en ting deler vi, Job og jeg..... det er i blant vanskelig å forstå hva Gud mener... eller tenker. Det kan være vondt å møte en taus Gud.Job visste ikke at Guds taushet langt i fra handlet om at han ikke ville. Gud visste at Job var sterk nok, og en dag skulle også Job få oppdage det. Der og da så han det neppe. Stakar Job, han var virkelig på bonn.Kjære Gud, også vi kan oppleve din taushet i blant. Noen ganger er det kanskje noe vi skal lære? Eller kanskje det er noe du vil vi skal lete etter å søke å finne svar på? Men det kan også være at det er jeg som ikke hører deg, og ikke motsatt... At du prøver å nå inn til meg, også hører jeg deg ikke. I bibelens siste bok hører vi flere ganger Jesus si "Den som har ører, han høre hva Ånden sier til menigheten" Det er min bønn i dag, at jeg skal ha ører som hører. Jesaja 50 har også et vers jeg ofte siterer som en bønn;4 Herren min Gud har gitt meg        en disippels tunge,        så jeg med mitt ord kan styrke den trette.        Hver morgen vekker han mitt øre,        så jeg kan høre på disiplers vis.     5 Herren min Gud har åpnet mitt øre.        Jeg satte meg ikke imot        og trakk meg ikke tilbake.

2019-02-09 06:00 Dom 17

Dagens kapittel er ett av de litt merkelige... Det har overskriften "Mikas helligdom" Men hvor hellig var den egentlig? Mika hadde stjålet penger fra sin mor, og av frykt for at det fulgte forbannelse med dette, velger han å gi dem tilbake. Og disse pengene blir så investert i noe som blir "Mikas helligdom" med utskårne bilder og greier.  5 Denne Mika hadde et gudshus. Han hadde laget en efod og noen husguder og hadde innsatt en av sønnene sine til prest for seg.  6 På den tiden var det ingen konge i Israel. Hver mann gjorde som han selv fant for godt.Ganske ville tilstander. Men så kom det tilfeldigvis en levitt og bosatte seg der. Og Mika avslutter kapitlet med disse ordene;13 «Nå vet jeg at Herren vil gjøre vel mot meg, siden jeg har fått en levitt til prest.»Vi kan smile av dem, og undre oss. Men er vi noe bedre...? Dessverre, vi lar oss påvirke av vår tids kultur også vi. Det er så viktig å være åpen for den Hellige Ånd, vår veileder! Også Jesus kom med advarsler i blant, om at vi måtte være på vakt. Herre, vi ber for vår kirke. DIN kirke. Ber for hver eneste levende sten som bygger denne kirken. 

2019-02-08 06:00 1.Mos 19

Historien om Lot er både helt forferdelig - og samtidig helt fantastisk. Hvordan er det mulig...? Jo, det forferdelige er Lot og livet han levde... i en by som var totalt bedervet... Det fantastiske er at Gud, for Abrahams skyld, tok vare på Lot midt oppi alt dette. Jeg har lyst til å trekke fram noen vers som beskriver dette fantastiske (det andre kan vi jo både lese og tenke oss...)De to englene kom til Sodoma om kvelden, mens Lot satt i byporten. Da Lot fikk se dem, reiste han seg og gikk imot dem, bøyde seg til jorden 9 Men de (folkene i Sodoma) ropte: «Vekk med deg! Her kommer denne fremmedkaren og vil bo hos oss,» sa de, «og så vil han opptre som dommer! Nå vil vi bære oss verre at med deg enn med dem.» Så trengte de seg voldsomt inn på mannen, på Lot. De stormet mot døren for å bryte den sund. 10 Da strakte mennene (englene) hånden ut, tok Lot inn til seg i huset og stengte døren. 11 Så forvirret de synet på mennene utenfor døren, både på små og store; hvor mye de strevde, fant de ikke døren. 12 Da sa mennene til Lot: «Har du ellers noen her, enten svigersønner, sønner eller døtre eller andre som hører deg til i byen, så skal du ta dem med deg bort herfra. 13 For nå skal vi ødelegge dette stedet, fordi et stort klagerop over folket er nådd opp til Herren. Han har sendt oss for å ødelegge byen.» 27 Tidlig om morgenen gikk Abraham til det stedet hvor han hadde stått for Herrens åsyn. 28 Da han så ut over Sodoma og Gomorra og hele slettelandet, fikk han se at røk veltet opp fra landet, som røken fra en smelteovn. 29 Slik gikk det til at Gud kom Abraham i hu da han ødela byene på sletten. Han førte Lot midt ut av ødeleggelsen, som han sendte over de byene Lot hadde bodd i.Araham ble bønnhørt når han ba for Lot. Gud sendte to engler til Sodoma for å hente Lot ut. I sommer delte min bror disse ordene med meg og sa at når jeg ba for mine barn, så ville Gud svare som han svarte Abraham. Gud ville sende engler til barna mine, som kunne "hente dem ut" og bevare dem. Virkelig en oppmuntring til å be! Så det gjør vi i dag. Vi ber for barna våre!

2019-02-07 06:00 Rom 9

Dagens kapittel er ett av de jeg virkelig strever med. Jeg måtte lese teksten flere ganger, prøvde og be og reflektere underveis. Men teksten var og ble vanskelig. Jeg valgte å gå tilbake til 2016 og se hva jeg skrev da, og oppdaget at jeg strevde like mye den gangen. Jeg har med andre ord ikke kommet veldig mye videre når det gjelder dette tema.Jeg valgte også å søke litt hjelp i bibelportalen til Jostein, og da var det i det minste en ting som traff meg fra dagens tekst. Paulus sin lidenskap for evangeliet;Josteins overskrift var "Hva driver meg"Jeg siterer Paulus fra dagens kapittel;Det jeg nå sier, er sannhet; jeg lyver ikke! For jeg taler i troen på Kristus, og min egen samvittighet bekrefter det i Den Hellige Ånd.  2 Jeg har en stor sorg i hjertet, noe som alltid piner meg.  3 Jeg skulle selv gjerne være forbannet og skilt fra Kristus, var det bare til hjelp for mine brødre og landsmenn. Snakk om lidenskap! Hans kjærlighet til Gud og mennesker er enorm. Nesten så jeg kjenner klump i halsen når jeg innser hvor mager min kjærlighet er. Hvordan står det til med Guds kirke i dag? Vi velger og vraker etter hva vi gidder og har lyst, og offerviljen blir mindre og mindre. Jeg tror vi trenger å våkne! Vi har hørt så mye om at det ikke kommer an på hva vi gjør, men på hva HAN har gjort. Og det er sant. Jeg kan ikke legge noen ting til med alt mitt strev. Men jeg kan jo heller ikke sove. Vi er ikke bare frelst av nåde, vi er kalt til tjeneste (også av nåde)Herre, takk at du var ved min side gjennom hele teksten i dag. Du så hvordan den opprørte meg og var vanskelig å forstå. Likevel viste du meg noe til slutt, noe jeg kunne gripe fatt i. Noe som igjen gjorde meg ivrig. For jeg lengter så etter deg!!I dag ber jeg for de som kanskje strever med urolige tanker etter en tekst som dette. Takk at du også følger dem hele veien igjennom. Du vår veileder og GUD. 

2019-02-06 05:24 Jes 18

Et lite kapittel på bare 7 vers, mesteparten skrevet som poesi. Et budskap til Nubia.Ve deg, du land der vinger svirrer,        bortenfor Nubias elver,     2 du som sender bud over sjøen,        i sivbåter over vannet.        Gå, dere raske sendemenn,        til det høyvokste folket med glinsende hud,        som er fryktet vidt omkring,        til det sterke folket som tramper ned andre,        i et land som er gjennomskåret av elver.Jeg klarer ikke å forstå det, men det ser ut til at landet som får budskapet er truet av andre. Det ser også ut til at dette landet Nubia (Etiopia), også har Gud på sin side, og kommer med takk til Gud. 7 På den tid skal det bli brakt gaver til Herren, Allhærs Gud, fra det høyvokste folket med glinsende hud, som er fryktet vidt omkring, det sterke folket som tramper ned andre, i et land som er gjennomskåret av elver, – til det stedet hvor Herrens, Allhærs Guds, navn bor, til Sion-fjellet.Min spontane tanke i dag, var hvor mange de ofte klarer å samle til korstog i Afrika. Gud berører fortsatt mange av dem.Herre, i dag ber vi for Afrika, og spesielt for Etiopia som ble nevnt i dagens kapittel. Jeg ber for landet, og jeg ber for de kristne som er der i tjeneste for Deg Herre. Velsigne dem, styrk dem og veiled dem. La de få smake og kjenne at du er Gud!

2019-02-05 06:54 Salme 9

Først valgte jeg meg ut disse versene fra dagens salme. Kjente jeg kunne synge med i dem og glede meg over dem.2 Jeg vil takke deg, Herre, av hele mitt hjerte        og fortelle om alle dine under.     3 Jeg vil glede og fryde meg i deg        og lovsynge ditt navn, du Høyeste. 10 Herren er en borg for de undertrykte,        en borg i trengselstider.    11 De som kjenner ditt navn, har tillit til deg,        for du svikter ikke dem som søker deg, Herre.    12 Syng for Herren, som bor på Sion,        kunngjør hans storverk blant folkene!Resten av salma var litt vanskeligere, med sine beskrivelser av både krig og dom. Men mellom alle disse ordene lå det også håp. Jeg måtte lese hele salmen flere ganger, og det kan anbefales. Gud har mer å fortelle!18 Til dødsriket skal de gudløse fare,        alle folkeslag som glemmer Gud.    19 Men de fattige blir ikke glemt for alltid,        de hjelpeløse er ikke for evig uten håp.    20 Herre, reis deg!        La ikke mennesker få makten,        la folkeslag få sin dom for ditt åsyn!    21 Herre, la folkene rammes av redsel,        så de skjønner at de bare er mennesker.                                                       SelaSterke ord, og ikke helt lett for meg å synge "sela" - men i blant må vi også innse alvor. Gud, hva vil du fortelle gjennom dagens ord? Jeg ønsker selvsagt ikke at noen skal rammes av redsel. Men i blant trenger vi og virkelig ristes våken for å virkelig SE det Gud ønsker å vise oss. Han som ønsker å lede oss på den gode vei!!Jeg har ofte brukt Davids bønn fra salme 139, og det vil jeg også i dag, sammen med den glade lovsangen vi startet med i dag.23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,        prøv meg og kjenn mine tanker.    24 Se om jeg er på den onde vei,        og led meg på evighetens vei.

2019-02-04 06:30 Dom 16

Historien om Samson fortsetter i dagens kapittel;4 Siden ble Samson glad i en kvinne fra Sorek-dalen, som hette Dalila.  5 Da kom filisterfyrstene opp til henne og sa: «Se til om du kan få lokket ut av ham hvor han har sin store styrke fra, og hvordan vi kan rå med ham og binde ham, så vi får bukt med ham. Så skal hver av oss gi deg elleve hundre sekel sølv.»De visste det, at kloke og råsterke Samson hadde en svakhet; vakre kvinner....Nesten rart at hun kom i mål med sitt lureri, for hver gang hun trodde at Samson hadde fortalt hemmeligheten, kom filistrene og prøvde å fange ham. Tre ganger uten hell. Og likevel tillot Samson henne å fortsette. Hvorfor jagde han ikke bort henne allerede etter første gang? Det var ikke i kjærlig fortrolighet han sa sannheten til slutt. Det var i sinne. Så jeg antar at det ikke var helt gjennomtenkt. Vi er vel ganske mange som har sagt noen ord vi ikke helt skulle sagt, når følelsene bruser på innsiden....?  16 Da hun nå hver dag maste og plaget ham med å tale slik, ble han så lei seg at han gjerne kunne dø. 17 Så sa han henne hele sannhetenDette ble katastrofalt for Samson og en seier for filistrene. Men deres hovmod (de virkelig moret seg over Samson med skadefryd v.25) skulle stå for fall, og seieren bli kortvarig. 28 Da ropte Samson til Herren og sa: «Herre Gud, kom meg i hu og gi meg styrke bare denne ene gangen, så jeg kan hevne meg på filisterne for ett av øynene mine.» 29 Så tok han tak omkring de to midtsøylene som huset hvilte på, den ene med høyre arm og den andre med venstre. Han trykket dem inn til seg 30 og sa: «La meg dø sammen med filisterne!» Så tok han i av all kraft, og huset styrtet sammen over fyrstene og over hele folket som var der. Slik drepte Samson flere ved sin død enn han hadde drept i sin levetid.Et trist kapittel, men det er også trøst å hente. For til tross for Samson sin store tabbe, så fikk han igjen styrke fra sin Gud som så til ham i sin nød. Og midt i alt dette kunne Gud bruke ham til å vinne en stor seier. Brutal seier riktignok, men så er også krig brutalt....Min bønn i dag er "bevar min tunge"... En underlig bønn kanskje, men våre ord betyr så mye mer enn vi aner. Både for oss selv for for de som er rundt oss. Ordene til Samson kostet ham livet. Våre ord kan i blant ha like stor virkning...Kong Salomo sier i Ord 1218 Tankeløs tale stikker som sverd,        men vismenn har legedom på tungen.Og i Ord 18 sier han; 21 Tungen har makt over død og liv,        og de som gjerne bruker den, får nyte dens frukt.Måtte mine ord bære god frukt, det er min bønn i dag.

2019-02-03 08:19 1.Mos 18

"Herren gjester Abraham" er overskriften på dagens kapittel. Kjenner jeg blir rørt på Abrahams vegne, også kjenner jeg igjen lengsel. Sangen om Sakkeus dukket også opp i tankene mine, der Jesus sier "For i dag vil jeg gjeste ditt hus"Siden viste Herren seg for Abraham i eikelunden i Mamre, en gang han satt i teltåpningen midt på heteste dagen.  2 Da han så opp, fikk han øye på tre menn som stod foran ham. Med det samme han fikk se dem, sprang han imot dem fra teltåpningen, bøyde seg til jorden  3 og sa: «Herre, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå ikke forbi din tjener!  Underlig syn, men Abraham er ikke i tvil om hvem han har med å gjøre.13 Da sa Herren til Abraham: «Hvorfor ler Sara og tenker: Skal jeg virkelig få barn, så gammel som jeg er? 14 Er det noe som er umulig for Herren? Neste år på denne tid kommer jeg igjen, og da skal Sara ha en sønn.» 15 Sara nektet og sa at hun ikke hadde ledd; for hun var redd. Men han svarte: «Jo, du lo.»Sara ble kanskje litt i tvil (forståelig nok!) men heldigvis ble hun likevel velsignet. Rikt velsignet Det er så lett å falle i den grøfta og tro at det hele er avhengig av meg og den jeg er. Men det hele handler om HAM. Det jeg trenger å gjøre først og fremst, er å være åpen for hva HAN kan gjøre.Visst er det mye jeg kan gjøre, men Guds velsignelse er uansett av NÅDE.Siste del av dagens kapittel viser Moses oss noe av det vi kan gjøre. Be til Han som KAN. Moses går i inderlig forbønn for Sodoma der hans nevø bor. Og Gud lover å spare byen dersom han finner 10 rettferdige. Det er ikke mange i en hel by. Men tenk at de kunne ha reddet en hel by. Hvor mange rettferdige er det på vårt sted? Er du en av dem, frelst av nåde? Du er av stor betydning for dette stedet! Herre, i dag ber jeg for vårt hjemsted. Jeg ber for alle som har tatt imot deg i tro, og som er frelst av nåde. Kom til å tenke på en preken jeg hørte for få søndager siden. Vi er ikke bare frelst av nåde, vi er også kalt til tjeneste. Av og i nåde. Herre, jeg ber for vårt hjemsted!

2019-02-02 06:00 Matt 8

Dagens kapittel åpner med en bønn fra en spedalsk; 2 Da kom en spedalsk, kastet seg ned for ham og sa: «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren.»  3 Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil,» sa han, «bli ren!» Straks ble mannen renset for spedalskheten.I dag strever jeg med en del tanker....ikke alle er positive. Så jeg føler for å be "Herre, om du vil, kan du gjøre mine tanker rene og gode" Jeg ser for meg hvordan Jesus rekker hånden ut og rører ved mine tanker "Jeg vil"Jeg minnes Paulus sine ord til filipperne; 6 Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! 7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Kapitlet fortsetter med å fortelle om en offiser sin sterke tro. "Si bare et ord, så blir min tjener frisk" Selv Jesus måtte beundre hans tro (v.10)Fra v.23 får vi høre om da Jesus stiller stormen. Også her finner jeg håp til min bønn i dag. Han som stiller stormen på havet, Han kan også stille stormen i mitt hode.... :-) 26 Han svarte: «Hvorfor er dere redde? Så lite tro dere har!» Så reiste han seg og truet vinden og sjøen, og det ble blikk stille. 27 Mennene undret seg og spurte: «Hva er dette for en? Både vind og sjø adlyder ham.»Og som om det ikke var nok, så avslutter kapitlet med at Jesus helbreder to menn som var så ville og besatte at ingen klarte å gå forbi dem.... Da kan man snakke om stormer, for ikke å si orkaner i hodet...!!  JESUS KAN. Han er virkelig kongenes konge!Herre, i dag ber jeg for meg selv.... men jeg ber også for andre som måtte streve med tanker og følelser i dag. Takk at du er en som kan lege og helbrede også på dette området!

2019-02-01 07:42 Jes 17

Det er domsord også i dagens kapittel. Men selv om domsordene ofte er triste, kommer det fram hva Guds ønske og plan egentlig er. Han har så mye er for oss enn vi kan fatte. Er det ikke rart at vi mennesker har blitt så gode på å velge feil...? Og vi gjør det ofte. Vi vet hva som er best, og likevel velger vi det dårlige. Antagelig fordi det ofte er det mest behagelige og lettvinte...? For å ta det mest kjente dilemma - vi vet at sunn mat er best for helsa. Men spiser vi bare sunt av den grunn? Vi vet at det lønner seg å trene for å få god helse, men hvor ofte velger vi sofaen i stede...? Jeg kunne sikkert lage en lang liste. Selv Paulus skriver om dette i sine brever "Det gode jeg vil, det gjør jeg ikke, men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg..." (Rom 7;19) Og valgene jeg tar, får konsekvenser. Gud hadde garantert gode tanker for Damaskus og Efraim (som dette kapitlet handler om) men de valgte helt andre ting enn det Gud hadde for dem. Og dommen kom. Da står det;7 Den dagen skal menneskene se opp til sin skaper,        rette blikket mot Israels Hellige.     8 De skal ikke vende seg mot altrene,        som er et verk av deres egne hender,        eller se på det deres fingrer har laget,        Asjera-pælene og røkelsesaltrene.  9 Den dagen skal deres befestede byer        ligge øde likesom de steder        hevittene og amorittene forlot        da israelittene kom;        landet skal bli til en ørken.    10 For du har glemt Gud, din frelser,        og ikke husket klippen, din tilflukt.Herre, i dag vil jeg takke deg for dine gode hensikter, og for det gode livet du har for meg. Takk at du vil hjelpe meg til å ta de gode valgene. Så er det opp til meg hva jeg gjør med det du viser meg.... (refleksjoner fra 2016)

2019-01-31 07:40 Job 9

Job tok til orde og sa:     2 Ja, jeg vet at det er som dere sier:        Hvordan kan et menneske ha rett mot Gud?Job har prøvd å si at han er uskyldig, men i dagens kapittel gir han støtte til vennene sine, selv om de tar feil. Han forstår hvorfor si sier som de gjør. Det er jo hva de har lært (mine refleksjoner)På tross av sin smerte, har han en lovsang til Gud. En lovsang som inneholder både ære og smerte... 4 Dyp er hans visdom, og stor er hans kraft.        Hvem kan trosse ham og slippe vel ifra det?    8 Alene spente han himmelen ut        og skrider fram over havets bølger.     9 Han skapte Løven og Orion,        Sjustjernen og sørhimmelens stjernebilder.    10 Ja, han gjør storverk som ingen kan granske,        og under som ingen kan telle.    11 Når han går forbi meg, ser jeg ham ikke;        han farer forbi, og jeg merker det ikke. 20 Selv om jeg har rett, må jeg regne meg for skyldig,        om jeg er skyldfri, dømmer han meg.  25 Mine dager går fortere enn noen kan løpe,        de flyr, og jeg får ikke oppleve lykke.(så mørkt at han ikke kan se lyset i den andre enden av tunnelen. Så mørkt at det ser ut som slutten. Også vet vi at lykken kom igjen til Job, men det trøster ham ikke nå, for han vet ikke) 34 Å, om Gud tok riset bort,        så frykten for ham ikke skremte meg!    35 Da talte jeg uten å frykte ham;        for jeg vet at jeg ikke har grunn til det.Han forstår sine venner, men fortsetter å rope ut sin uskyld. Han er frimodig også, midt i sin smerte. Tror jeg ville begynt å gruble på om vennene hadde rett jeg... Men så er jeg heller ikke den gode mannen som Job var :-DHerre, i dag ber jeg for de som lider i smerter, uansett om det er en grunn eller ikke... Du er en Gud som møter oss, både med styrke og nåde, ja til og med helbredelse. Jeg vet du er GUD, og jeg har ofte opplevd å merke både din hjelp, din nåde, din styrke - men jeg må også innrømme at at det kjennes som Job beskriver i v.11 og 16  11 Når han går forbi meg, ser jeg ham ikke;        han farer forbi, og jeg merker det ikke. 16 Og gav han meg svar når jeg ropte,        kunne jeg ikke tro at han hadde hørt meg.Det var da tunge ord av en som TROR...? For jeg tror virkelig. Aldri om jeg vil slippe taket i det. Jeg måtte bare gi uttrykk for at jeg kjenner det som Job i blant, enda jeg har det så godt. Jeg tror flere kan kjenne det slik i blant, og rope "Gud hvor er du?" Måtte jeg alltid holde fast ved deg Gud, for ingen er som DU. Og jeg tror på at en dag skal vi virkelig får smake og kjenne og SE DEG. 

2019-01-30 05:26 Dom 15

Historien om Samson fortsetter i dagens kapittel. Det blir krig og Samson blir tatt til fange og bunnet. Men han får kraft fra Gud til å kjempe imot. 14 Da Samson kom til Leki, sprang filisterne imot ham med høye rop. Da kom Herrens Ånd over ham med styrke. Repene om hans armer ble som brent lintråd, og båndene falt av hans hender som om de smuldret bort. 15 Samson fant et friskt kjeveben av et esel. Han grep det og slo i hjel tusen mann med det. 16 Så sa han:        «Med kjevebenet av et esel        slo jeg dem ned i haugevis;        med kjevebenet av et esel        slo jeg ned tusen mann.»    17 Da han hadde sagt dette, slengte han kjevebenet fra seg. Siden kalte de dette stedet Kjeveben-haugen.Kan jo smile av akkurat denne løsningen, men kapitlet er et trist krigskapittel...Takk Gud, for at du gir styrke når kamper står på...

2019-01-29 08:28 1.Mos 17

Da Abram var 99 år, viste Herren seg for ham og sa:        «Jeg er Gud Den Allmektige.        Lev for mitt åsyn,        vær hel i din ferd!     2 Jeg vil opprette en pakt        mellom meg og deg        og gjøre din ætt umåtelig stor.»Slik åpner dagens kapittel. Tenk å møte Gud så konkret! Jeg ønsker i blant at Gud var enda mer tydelig. Ja, det hender til og med at jeg ønsker det så konkret som dette. Men hvor klar er jeg egentlig for det...? Om Gud plutselig stod foran meg og hadde en virkelig klar tale på hvem jeg er, hva jeg skal bli og hva jeg bør gjøre, hvor klar er jeg?Jeg tenker på ting jeg selv har bestemt meg for å gjøre, men.... det kommer så ofte i veien et "men"Men - jeg får det ikke til. men jeg strekker ikke tilmen jeg er så slitenmen hva ville de andre simen jeg har ikke lystmen alle andremen jeg har jo ikke tidmen det våger jeg ikkeJeg har egentlig et "men" til; Men Gud vil jo utruste meg! ....... men jeg må gjøre min del da (skjønner du...?!)Likevel - Herre jeg våger meg på å lengte og søke etter et sterkere møte med deg!  6 Jeg lar deg vokse og øke og gjør deg til folkeslag; konger skal gå ut fra deg. 7 Jeg oppretter en pakt mellom meg og deg og dine etterkommere fra slekt til slekt, en evig pakt. Jeg vil være Gud for deg og for dine ætlinger etter deg.Fantastisk løfte! Å, Herre, jeg ber for mine barn og barnebarn!Så kommer noe utrolig morsomt og levende i dette kapitlet. Det er så forståelig, men samtidig så utrolig bra. For dette kan ikke kalles annet enn et GUDS UNDER. Abraham var bare ærlig på at dette for mennesker ville vært helt umulig.   15 Gud sa til Abraham: «Din kone Sarai skal du ikke lenger kalle Sarai; Sara skal være hennes navn. 16 Jeg vil velsigne henne og gi deg en sønn med henne også. Ja, jeg vil velsigne henne så at hun blir mor til mange folk; konger over folkeslag skal gå ut fra henne.»    17 Da kastet Abraham seg til jorden og lo. Han sa med seg selv: «Kan en mann som er hundre år, få barn, og kan Sara med sine nitti år føde?» 18 Og Abraham sa til Gud: «Måtte du la Ismael få leve for ditt åsyn!» 19 Da sa Gud: «Ja, men du skal få en sønn med Sara, din kone, og du skal gi ham navnet Isak. Jeg vil opprette min pakt med ham, en evig pakt for hans ætt etter ham. 20 Din bønn for Ismael har jeg hørt. Bønnen for Ismael kom jo fordi Abraham trodde løftet fra Gud ikke var mulig. Og likevel ble han bønnhørt! Og løftet som Abraham ikke helt kunne tro på, det ble likevel som Gud hadde lovet. FANTASTISK.

2019-01-28 07:07 Rom 8

I dag velger jeg å bare sitere fra dette kjente kapitlet. Vers vi kjenner, og som virkelig er til trøst for oss. Herre, i dag blir disse ordene min takkebønn til Deg!26 På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. 27 Og Gud som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for det Ånden ber om for de hellige, er etter Guds vilje. 31 Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham?    33 Hvem kan anklage dem som Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner,34 hvem kan da fordømme? Kristus Jesus døde, ja, mer enn det, han stod opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forbønn for oss. 35 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? 36 Det står skrevet:        For din skyld drepes vi dagen lang,        vi regnes som slaktesauer.    37 Men i alt dette vinner vi full seier ved ham som har elsket oss. 38 For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, 39 verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

2019-01-27 08:28 Jes 16

Dagens kapittel har overskriften "Moab ber Sion om hjelp"De delte ikke samme tro som Israel. Kanskje det var derfor de søkte dem om hjelp i stede for å be direkte til Gud?  3 «Gi oss råd, og finn en utvei!        La din skygge verne oss midt på dagen        som om det var natt.        Skjul dem som er drevet bort,        forråd ikke dem som har flyktet!De var i nød og trengte hjelp. Slik hadde det ikke alltid vært. Tvert imot. 6 Vi har hørt om moabittenes stolthet,        hvor overlegne de er,        om deres hovmod, stolthet og frekkhet        og deres tomme skryt.....Kanskje det var denne stoltheten som gjorde at de søkte hjelp alt for sent? Eller deres manglende tro? Lundes "Ettbinds-kommentaren" forteller at de tilba avguder og delte ikke Israels tro. v.12 forteller at de gikk til  offerhaugen i sin egen helligdom. Likevel svarer Gud dem, i medfølelse. Men de får ikke det svar de håpet på. 9 Derfor gråter jeg med Jaser        over vintrærne i Sibma.        Jeg vanner deg med mine tårer,        Hesjbon og El’ale.        For over din frukt og din grøde        lar fienden krigsropet ljome.    10 Gleden og jubelen        er blitt borte fra hagene.        I vingårdene er det ingen som jubler        eller roper av fryd.        Ingen tråkker druer i vinpressene,        de glade rop er forstummet.    11 Derfor klager mitt indre        over Moab, som en lyre;        mitt hjerte klager over Kir-Heres.    12 Men når moabittene trer fram        og gjør seg umak på offerhaugen,        når de går til sin helligdom for å be,        så oppnår de ingen ting.    13 Dette er det ordet som Herren før har talt om Moab. 14 Men nå sier Herren: Om tre år – slik som leiefolk regner årene – skal det folkerike Moab med all sin ære bli ringeaktet. Det som blir igjen, skal være ynkelig lite og kraftløst.Mens jeg satt og tenkte og reflekterte over teksten, undret jeg meg over at Gud ikke reddet dem. Kunne han ikke...? I Jesaja 59;1 skriver han jo Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tunghørt til å høre.Det var bare det at Moab hele tiden hadde stolt på sin egen styrke. Og når den var totalt på bonn, søkte de hjelp hos sine avguder. Derfor oppnådde de ingenting (som v.12 forteller) Søk først Guds rike. Det er så viktig. Ikke minst nå som vi har det så godt. Så trygt på alle kanter at Gud fort kan komme i siste rekke...  Vi trenger deg Gud, hele tiden. For DU ER VÅR STYRKE. Vi trenger din hånd, så den følger oss gjennom både gode og strevsomme dager. Det er så mye jeg ikke forstår, av alt som skjer rundt omkring. Jeg må innrømme at jeg også i blant undres over bønner som ikke får svar... Likevel vil jeg fortsette å be, ja rope om hjelp for både familie, venner, kirke og vårt hjemsted. For din frelsende hånd er ikke for kort og ditt øre er ikke tunghørt. Det vil jeg tro på så lenge jeg er til. Jeg har ingenting å miste på det, tvert imot alt å vinne :-D

2019-01-26 07:45 Salme 8

Dagens mektige salme er på bare 10 vers, men sier utrolig mye. En lovsang fra David til Gud, hvem vi er, og en profeti om Jesus om hvem han er. Salmen sier det meste selv, så i dag velger jeg bare å sitere den. Salmen blir min lovsang og takkebønn i dag.Til korlederen. Etter Gittit.        En Davids-salme.     2 Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn        er over hele jorden,        du som har utbredt din prakt på himmelen.     3 Av småbarns og spedbarns munn        har du reist deg et vern mot dine fiender        for å stanse hver motstander som vil ta hevn.(må bare legge inn en kommentar her, for dette verset viser hvor viktig HELE menigheten er :-D fra den minste til den største)     4 Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer,        månen og stjernene som du har satt der,     5 hva er da et menneske, siden du kommer det i hu,        et menneskebarn, siden du tar deg av det?     6 Du gjorde ham lite ringere enn Gud        og kronet ham med ære og herlighet.     7 Du gjorde ham til herre over dine henders verk,        alt la du under hans føtter:     8 Sauer og okser, alle sammen,        ja, også de ville dyr i marken,     9 fuglen i luften og fisken i sjøen,        alt som ferdes på havets stier.    10 Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn        er over hele jorden!Herre, i dag ber jeg spesielt for barna i vår kirke. Enten de er barn som kommer, eller er barn av familier som en gang har vært der, eller bare  har vært på besøk. Ja, jeg ber også for barna på vårt hjemsted. Velsigne dem og la dem få smake og kjenne at du er Gud!

2019-01-25 04:25 Dom 14

Det var ikke lett å forstå, eller si noe til dagens kapittel. Så jeg bestemte meg for å sjekke opp hva jeg skrev sist gang jeg var ved dette kapitlet. Og det var ikke stort heller;"Samsons bryllup ... som ikke gikk helt som planlagt.. kanskje? En historie som er vanskelig å kommentere. I alle fall her og nå.."Et par ting kan jeg jo likevel kommentere. Det som hendte, som hverken hans foreldre eller jeg helt kunne forstå, var at Gud hadde en plan med det hele. (v.3 og 4) Det andre jeg ville kommentere var at den råsterke Samson, som med bare nevene klarte å ta livet av en brølende løve som kom mot ham (v.5 og 6), han hadde en svakhet.... en kvinnes list (v.17) Han falt for det mer enn én gang... Jeg innrømmer at jeg sier det med et lite smil. Men jeg har jo ingen grunn til å smile av det, for hvem er sterke i alt? Hvem er helt uten svake sider...? Herre, jeg har virkelig mine svake sider jeg også. Takk at du kan hjelpe meg og veilede meg videre. Hjelp meg å se hva jeg trenger å endre, eller bli sterkere på.

2019-01-24 03:52 1.Mos 7

I dagens kapittel leser vi om Sara som prøver å løse et problem. Hun har blitt såpass gammel at hun har mistet håpet om å få barn. Så prøver hun å løse dette ved å gi sin trellkvinne til Abraham. 2 Sarai sa til Abram: «Du vet, Herren har ikke villet la meg få barn. Gå nå inn til trellkvinnen min! Kanskje får jeg en sønn ved henne.» Og Abram gjorde som Sarai sa. Men løsningen skapte bare et nytt problem.... mellom de tre. Men på tross av at Abraham og Sara hadde gått sine egne veier og prøvd å løse problemer på sin egen måte, så var Gud med dem. Når Hagar til slutt rømte fra hele situasjonen, opplevde også hun Guds nåde og hjelp.13 Da gav hun Herren, som hadde talt til henne, navnet: «Du er Gud som ser.» For hun sa: «Har jeg her virkelig fått se et glimt av ham som ser meg?»Takk for at du er en Gud som ser! En Gud som vil hjelpe, også når jeg har trådd feil og strever som en konsekvens av det. Hun ga deg navnet "Gud som ser". Du har mange navn :-D Gud som ER, Gud full av nåde. Kom til å tenke på Jesaja som sier dette om deg;hans navn skal være:        Underfull Rådgiver, Veldig Gud,        Evig Far og Fredsfyrste.

2019-01-23 06:17 Matt 7

Siste del av bergpreknen i dag. Først hører vi om dette med å dømme;Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt!  2 For dere skal selv dømmes etter den dom dere feller over andre, og det skal måles opp for dere i det målet dere selv bruker.Det er faktisk ord jeg hører om rett som det er - det at vi ikke skal gjøre det, og det at vi likevel gjør det.... Tror ikke jeg skal si så mye om dette, annet enn å nevne noe som er mye bedre fra Rom 12;9 Vis oppriktig kjærlighet, avsky det onde og hold dere til det gode. 10 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Jesus selv tar opp den gylne regel i dagens kapittel;12 Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum.Jesus fortsetter med å oppmuntre til å be; 7 Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.  8 For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for.Mot slutten av sin bergpeken tar Jesus opp noe trist, en advarsel;13 Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 14 Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.Han som vil at alle mennesker skal bli frelst... Jeg har virkelig en oppgave. Og jeg innrømmer at jeg strever med å få det til. Jeg kommer virkelig til kort. Det blir min bønn i dag, at jeg skal bli bedre til å finne muligheter! Muligheter til å vise hvem Gud er. Og at jeg måtte være en som viser den rette veien.For Jesus snakker også om falske profeter og disipler. Ganske skremmende når Jesus sier;21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!Hjertets innstilling blir det viktigste. Både i forhold til Gud, og i forhold til det å finne den rette veien. Vi kan ikke følge blindt de andre. Vi må "stå og gå på egne bein" Ha vår egen direkte linje til Jesus. Helt til slutt forteller Jesus lignelsen om han som bygde på fjell kontra han som bygde på sandgrunn.24 Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25 Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell.Å ha JESUS som grunnvold - og bygge på Ordet - det kan varmt anbefales :-D

2019-01-22 06:05 Jes 15

Bare 9 vers i dagens triste kapittel. Det handler om dom, men også om folk som virkelig lider. 3 I gatene går de med sørgeplagg;        på byens tak og torg        jamrer alle, mens tårene renner.     4 De klager i Hesjbon og El’ale,        ropet høres helt til Jahas.        Derfor skriker Moabs krigsmenn,        de skjelver og mister motet.Ikke akkurat oppmuntrende ord. Men så er ikke livet bare full av oppmuntringer heller. Det er så mange som virkelig lider. Ubeskrivelige lidelser også... Jeg vet at Jesaja her beskrev en dom, men det betyr ikke at alle som lider gjør det fordi de er dømt. Absolutt ikke!! Det er så mange som rammes uskyldig. Gud - helt ærlig, så gjør det vondt å lese om disse dommene... Jeg stoler likevel på deg. Ja, jeg elsker deg også. For jeg vet at du er så mye mer enn dette. Og du ser mer enn jeg ser. Forstår mer enn jeg kan fatte. Og jeg vet at ditt høyeste mål og ønske er frelse og velsignelse. Jeg har det så godt i dag. Midt i en verden av folk som lider. Jeg kan helt sikkert gjøre mer enn jeg gjør... Herre, i dag ber jeg først og fremst for de som lider her i Åros. Jeg ber for dette stedet. Jeg ber for vår kirke som drømmer om å være med å bygge dette stedet. Vi har fortsatt noen steg å gå, fra å komme fra drøm til virkelighet. Jeg er i alle fall glad for at vi er en liten gjeng som håper og ber og drømmer. Jeg tror til og med at DU har drømmer for Åros. Herre, åpne våre øyne så vi ser hva vi trenger å gjøre videre! Jeg trenger ikke se HELE bildet, for jeg stoler på at DU gjøre det Herre. Men vis oss hvilke steg vi må ta i dag. 

2019-01-21 06:00 Job 8

En av Jobs venner tar til orde i dagens kapittel;Da tok Bildad fra Sjuah til orde og sa:     2 Hvor lenge vil du tale slik        og la ordene rase som et uvær?     3 Tror du at Gud fordreier retten,        at Den Allmektige gjør rett til vrangt?     4 Hvis dine barn har syndet mot ham,        så har han gitt dem deres synd i vold.     5 Å, om du ville søke Gud        og be Den Allmektige om nåde!   Jobs venner taler og tolker ut i fra hva de ser. Alt Job lider, det må likesom være en grunn, for det pleier det jo alltid å være. Eller...? Den allmektige gjør jo ikke rett til vrang...?"Åh. om du ville søke Gud!" sa de, som om Job ikke gjorde det? De skulle ha visst hvilket skussmål han hadde fått av Gud selv.... I kap 1 sier Gud om Job; 8 Da sa Herren til ham: «La du merke til min tjener Job? Det fins ikke hans make på jorden. Han er en hederlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg borte fra det som er ondt.»Men vennen hans er av en annen oppfatning og fortsetter (her i kap 8) ; 6 Så sant du er skyldfri og redelig,        vil han nok våke over deg,        gjenreise din bolig og gi deg rett.7 Da blir det smått, det første du hadde,        mot det store du siden skal få.Jeg tror vennen til Job her mente dette beviser at noe var galt med Job - han var nok ikke klar over at det i stede var en profeti som skulle gå i oppfyllelse. Ting er ikke alltid slik det ser ut. Bare Gud ser til hjertet. Det som ser vellykket og bra ut på utsiden, kan ha store problemer på innsiden. Det kan også veldig godt hende at de som strever på utsiden med både fasade og helse.... at de faktisk har det veldig godt på innsiden. For den som holder seg nær til Gud, finner ofte ro og styrke gjennom alt de møter. De vet i alle fall hvor de kan hente det. "Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord" Salme 121De var Jobs venner. De kom for å vise medlidenhet. Og de ville hjelpe.... Jeg tror virkelig det var intensjonen og hensikten med deres tilstedeværelse. De våget i alle fall å gjøre noe. De var der...Herre, i blant er jeg ikke en gang der. Det er min bønn i dag at jeg i enda større grad skal være der for andre. Hjelp meg å være en som bygger. En som trøster og hjelper.

2019-01-20 07:18 Dom 13

2 I Sora bodde det en mann av Dan-sønnenes ætt som hette Manoah. Hans kone var barnløs; hun kunne ikke få barn.  3 Herrens engel viste seg for henne og sa: «Jeg vet at du er barnløs og ikke kan få barn. Men nå skal du bli med barn og få en sønn. 4 Nå må du akte deg, så du ikke drikker vin eller sterk drikk og ikke spiser noe urent.  5 For du skal bli med barn og få en sønn. Det må aldri komme rakekniv på hans hode; for gutten skal være en Guds nasireer helt fra mors liv. Han skal ta til å berge Israel fra filisternes hånd.»En helt spesiell historie i dagens kapittel, og den er også artig beskrevet. Det er virkelig et stort budskap å få for denne kvinnen. Bare det å få barn var jo svært viktig på den tiden, og i tillegg var det et barn som skulle bli redningen for hele Israel. Det morsomme i denne historien var at mannen hennes også gjerne ville møte denne engelen. Og han får bønnesvar.  9 Gud hørte Manoahs bønn. Enda en gang kom Guds engel til kvinnen. Hun satt da ute på marken, og Manoah, mannen hennes, var ikke med henne. 10 Da skyndte hun seg og løp av sted og fortalte det til mannen sin. Hun sa: «Nå har han vist seg for meg igjen, den mannen som kom til meg her om dagen.»11 Manoah reiste seg og fulgte sin kone. Da han kom ut til mannen, spurte han: «Er du den mannen som talte til min kone?» Han svarte: «Ja.»Det var ikke bare noen øyeblikks blaff av et syn, det var helt tydelig. Så tydelig at det ikke en gang ble borte mens hun løp hjem og hentet mannen sin. Han spør om denne engelens navn og får dette herlige svaret;18 Da sa Herrens engel: «Hvorfor spør du om navnet mitt? Det er et underfullt navn!»    19 Manoah tok nå kjeet og grødeofferet og ofret det der på berget til Herren, han som handler på underfull vis. Enda en gang leser jeg historie om mennesker som virkelig møter Gud helt konkret og tydelig. Og enda en gang kjenner jeg lengsel etter å oppleve mer av Gud. Jeg var på et møte i går som underviste om dette om å søke Guds nærhet. Det er viktig at jeg søker Gud. Alt er TIL Ham. Rom 11;36 sier;36 Fra ham og ved ham og til ham er alle ting.        Ham være ære i evighet! Amen.Selv er Han alltid nær, så lenge jeg holder meg nær til Ham. Rett som det er kan jeg be om at Gud skal komme til meg, og i min lengsel etter å se mer av Gud, så tenker jeg på at Han skal komme til meg. Men Han som handler på underfullt vis, han har en helt spesiell plan. Og Han ER. Så når jeg vil oppleve mer av Gud må jeg oppsøke Ham. Han holder sitt løfte og vil aldri gå i fra meg. Så lenge jeg holder meg nær til Ham. Som Jakob skrev i sitt brev (kap 4) 8 Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere.

2019-01-19 09:02 1.Mos 15

En tid etter at dette hadde hendt, kom Herrens ord til Abram i et syn, og det lød så: «Frykt ikke, Abram! Jeg er ditt skjold; din lønn skal bli meget stor.»  2 Men Abram svarte: «Herre, min Gud, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløs bort, og Elieser fra Damaskus skal arve mitt hus.  3 Meg har du ikke gitt barn,» sa Abram, «og en trell i mitt hus kommer til å arve meg.»  4 Da kom Herrens ord til Abram, og det lød så: «Nei, han skal ikke arve deg, men din egen sønn skal bli din arving.»  5 Så tok Herren ham med seg ut og sa til ham: «Se opp mot himmelen og tell stjernene, om du er i stand til det! Så tallrik skal ætten din bli.» 6 Abram trodde Herren, og derfor regnet Herren ham som rettferdig.Helt spesiell åpning på dagens kapittel. Forholdet mellom Gud og Abraham er like sterkt, selv om han helt tydelig bærer på en sorg over å være barnløs. Han har sikkert undret seg noen ganger på hvorfor Gud ikke har velsignet ham med det...? Eller...? Og så, etter lang tid får han likevel dette løftet. Abraham trodde Gud, virkelig! Men også han hadde sine undringer og spørsmål8 Abram sa: «Herre, min Gud, hvordan kan jeg vite at jeg skal få det til eie?»  Og Gud svarer så grundig! Han forteller til og med om fangenskapet i Egypt og utfrielsen derfra (v.13 og 14) Snakk om grundig svar! Både for dagen han var i og for flere hundre år fram fra hans tid. Tenk å få så tydelig bønnesvar :-D  Men når sant skal sies, så ble den jo enda mer tydelig for deg og meg som kjenner historien. Vi VET at det ble som Gud hadde sagt. Mens Abraham bare måtte ta det imot i tro den gangen. Herre, også i dag gir du bønnesvar. Og lik Abraham ser vi ikke hele bildet. Men Gud ser. Og det er Ham vi får lov å tro på. Det er mye jeg ikke forstår, men likevel gleder jeg meg over å få være Guds barn og tro på Ham. 

2019-01-18 06:14 Rom 7

6 Men nå er vi løst fra loven, fordi vi er døde fra loven som bandt oss. Vi tjener Gud i et nytt liv, i Ånden, og ikke som før etter bokstaven.Paulus underviser i dagens kapittel, om at vi ikke lenger er under loven. Jeg har faktisk strevd litt med å forstå dette. For vi har jo fortsatt våre lover og regler å følge? Så hva mener han?Så kom jeg på hvordan loven dømte, og hvordan vi nå lever under nåden. Loven dømmer oss ikke lenger. Det betyr ikke at den er helt ugyldig. Den er fortsatt en veiviser (v.12) Men vi lever hele veien under nåden. I slutten av kapitlet kommer Paulus med noen ord mange av oss kjenner seg igjen i... 18 For jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. 19 Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.22 Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, 23 men jeg merker en annen lov i mine lemmer. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov som virker i lemmene. 24 Jeg ulykkelige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? 25 Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! Så tjener jeg altså Guds lov med mitt sinn, men syndens lov slik jeg er av naturen.Herren, takk for at jeg får være barn av deg! I dag ber jeg om at det liv du har gitt meg, skal spire og gro og bli sterkere og sterkere! Takk for at jeg hele veien lever i din nåde!

2019-01-17 05:28 Jes 14

Herren skal forbarme seg over Jakob og velge ut Israel enda en gang og la dem få bo i sitt land. Slik starter dagens kapittel. Så heldige vi er, som tror på en Gud som ikke gir opp! Men så kommer en side fram som jeg ikke helt klarer å henge med på...3 Den dagen Herren lar deg hvile fra ditt strev og din uro, fra det harde trellearbeidet som ble lagt på deg,  4 da skal du stemme i denne spottevisen om Babels konge:....Jeg ville nok kjent meg tilfreds med at noen tok igjen. Det skal jeg innrømme. Men å stemme i denne spottevisen...? Nei, det er ikke helt meg. Men så har jeg det godt. Jeg har ikke lidd under samme kår som Israel hadde gjort. Det viktigste her var i alle fall at Gud så dem, og forstod dem og møtte dem.Siste del av kapitlet er ikke så lett å forstå for meg. Profeten profeterer i gåter for meg, men kanskje de som hørte den forstod mer? Men denne biten forstår jeg; 27 Når Herren, Allhærs Gud, har en plan,        hvem kan da hindre at den blir utført?        Og når hans hånd er rakt ut,        hvem kan da vende den bort? og det er noe jeg holder fast ved når jeg leser profetier jeg ikke forstår. Det blir uansett som Gud har bestemt. Han vet og forstår hva som er rett. Herre, takk at du tar deg av meg midt oppi dette. I dag ber jeg for tiden som ligger foran meg. Ting som skal hende som jeg kanskje ikke forstår. Takk at du viser meg vegen, steg for steg. Måtte jeg hele tiden være åpen for det!

2019-01-16 06:01 Salme 7

 2 Herre, min Gud, jeg tar min tilflukt til deg.        Frels meg og fri meg fra alle som jager meg,    Slik åpner dagens salme, og den fortsetter ganske frimodig;     4 Herre, min Gud, har jeg handlet slik        at det er urett i mine hender,     5 har jeg gjort ondt mot min venn        og ranet min motstander uten grunn,     6 da kan fienden jage meg og nå meg,        trampe meg levende til jorden        og kaste min ære i støvet.                                                       SelaJeg kunne ikke ha bedt med samme frimodighet. Jeg har ikke med vilje gjort ondt mot noen, men "urett i mine hender" kan ha hendt... Men så vet jeg jo også at David som ber denne bønnen, gjorde begge deler... urett i sine hender og ondt mot en venn. Han møtte konsekvensen for dette, men sin Gud mistet han ikke. Halleluja for en Gud med nåde og kjærlighet!Så når David senere også ber frimodig om at Gud skal ransake og kjenne hans hjerte, så er det i trygghet om at Gud vil veilede, rense og hjelpe. Det faktisk bra at Gud viser hva som er feil og hva som bør gjøres annerledes. En mulighet for gjenopprettelse.   10 Gjør ende på de gudløses ondskap,        men la den rettferdige bli stående!        Du som prøver hjerter og nyrer,        du er en rettferdig Gud.    11 Gud er mitt vernende skjold,        han frelser de oppriktige av hjertet.    18 Jeg priser Herren for hans rettferd        og lovsynger navnet til Herren, Den Høyeste.Davids bønn blir min bønn i dag.

2019-01-15 08:05 Dom 12

Dagens kapittel forteller en tragisk side ved oss mennesker.... Vi som i utgangspunktet er skapt i Guds bilde til å leve det gode livet - i dag lever i en kamp mellom det onde og det gode. I blant er det helt utrolig å se hvilke valg vi tar...I dag beskrives en kamp mellom Efraim og Manasse - en krig mellom isralitter rett og slett...Det var visst en dialektforskjell mellom dem som ble brukt i kampens hete.  5 Gilead-mennene stengte vadestedene over Jordan for efraimittene. Hver gang det kom en efraimittisk flyktning og sa: «Jeg vil over,» spurte Gilead-mennene ham: «Er du fra Efraim?» Svarte han da nei,  6 sa de til ham: «Si sjibbolet!» Men svarte han isteden «sibbolet», fordi han ikke kunne uttale ordet rett, da grep de ham og drepte ham der ved vadestedene over Jordan. Førtito tusen mann av Efraim falt den gangen.Et trist kapittel. Kan jo ikke si annet. Hva kan jeg lære av dette...?  En trist lærdom er at kampen kan oppstå i nærmeste familie eller i vår egen kirke. Den kommer ikke alltid utenfra. La oss gjøre alt vi kan for å bygge fred! Men samtidig være klar over at det kan komme til kamp i blant. Herre, i dag blir dagens bønn at du må hjelpe oss å kjempe DEN GODE STRID! Paulus skriver i Ef.610 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. 12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. (Kampen mellom mennesker kan så absolutt ha noe med dette å gjøre!) 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, 15 og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.16 Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler. 17 Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige

2019-01-14 07:00 1.Mos 14

Ganske utrolig historie i dagens kapittel. Her er det 9 kongen som går til krig mot hverandre 8 Kongene i Sodoma, Gomorra, Adma, Sebojim og Bela, som nå heter Soar, drog ut og fylket seg til strid mot dem i Siddim-dalen:  9 mot Kedor-Laomer, kongen i Elam, Tidal, kongen over Gojim, Amrafel, kongen i Sinear, og Arjok, kongen i Ellasar, fire konger mot fem. Og midt oppi dette blir Lot tatt til fange med alt han eide (v.12)Og hva gjør Abraham? Han har fortsatt hjerte for sin nevø og samler de menn han har til rådighet, som er 318 mann og går inn i striden og kjemper for å få Lot tilbake. 318 mann mot 9 konger og deres hærer...?!  14 Da Abram fikk høre at hans frende var tatt til fange, mønstret han sine våpenføre menn som var født og fostret i hans hus, 318 i tallet, og satte etter kongene helt til Dan. 15 Der delte han flokken sin og overfalt dem om natten. Han slo dem og forfulgte dem helt til Hoba, som ligger nord for Damaskus. 16 Så tok han alt godset tilbake. Sin frende Lot tok han også med seg og alt det han eide, likedan kvinnene og folket.Det må jeg si.... wow   Abraham hadde en styrke de andre ikke hadde. Han var utrustet av Gud. Og han gir også Gud ære. 18 Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Den Høyeste Gud. 19 Han velsignet Abram og sa:        «Velsignet være Abram av Den Høyeste Gud,        han som skapte himmelen og jorden!    20 Lovet være Den Høyeste Gud,        som har gitt dine fiender i din hånd!»        Så gav Abram ham tiende av alt.Abraham kunne faktisk blitt rik på denne striden også, men det var ikke det materielle som var målet - det bar hans nevø som han må ha elsket. Så når kongen i Sodoma tilbyr ham alt godset, sier Abraham nei (fra v.21)Abraham gikk virkelig langt i dag, for å redde sin nevø. Oppgaven ville virket umulig på hvem som helst. Men Abraham gikk med det han hadde. Han ga alt for sin nevø. Hvor langt vil jeg gå for min neste...?Jeg ber for dagen i dag. Hjelp meg å se muligheter til å være der - for andre. Og mot til å gjøre det jeg kan.

2019-01-13 09:28 Matt 6

Jesus fortsetter sin undervisning i dagens kapittel (bergpreknen) Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i himmelen.  2 Når du gir til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn.  3 Når du gir en gave, la da ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør,  4 men gi din gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.Av og til overdriver Jesus litt for å understreke poenget. Det er jo ikke mulig å gjøre noe med venstre hånd som høyre hånd ikke vet om.... Og hvorfor er det så viktig å gjøre det i det skjulte? Jeg tror ikke det heller er hovedpoenget. Det er hjertets innstilling. Baktanken med det jeg gjør. I blant kan det faktisk være litt vanskelig. Vi liker jo å bli anerkjent og få gode tilbakemeldinger. Vi ønsker at andre skal tenke godt om oss. I blant trenger jeg det også.... Men om dette blir hovedpoenget, da har jeg et problem. Da kretser jo alle mine tanker rundt meg selv og ikke rundt den som virkelig trenger det.Dette minner meg litt om Paulus ord til Korint - om du gir alt, men ikke har kjærlighet, da gagner det intet... (1.Kor.13)Siden underviser Jesus om bønn, og lærer dem bl.a Fader vår. Han sier også noe trøstefulle ord som også er litt ... forvirrende for meg: 7 Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord.  8 Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Det gir trøst at Gud vet hva jeg trenger før jeg har bedt. Og det gir trøst at jeg ikke trenger så mange ord også. For i blant er de vanskelig å finne når jeg skal be... Men Paulus snakker om å be hele tiden? Og i blant lytter jeg med beundring til de som virkelig finner mange fine ord til sine bønner. Kanskje det igjen er hjertets innstilling som er det viktige. For oppfordringen er i alle fall å be - vi trenger det!Noen ord om faste har han også (v. 16 og 17) , i samme tråd som over 16 Når dere faster, skal dere ikke sette opp en dyster mine slik som hyklerne; de går med et fordreiet ansikt, for de vil vise folk at de faster.... (ganske tydelig hva Jesus mener om det :-)Hjertets innstilling - det er hva det handler om19 Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. 20 Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. 21 For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.Til sist i dagens kapittel kommer Jesus med en oppfordring;Vær ikke bekymret (fra v. 25) og  33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 34 Så vær ikke bekymret for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.I dag ber jeg med ordene til David i salme 139; 23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,        prøv meg og kjenn mine tanker.    24 Se om jeg er på den onde vei,        og led meg på evighetens vei.

2019-01-12 07:20 Jes 13

Det er mye godt å lese i Jesaja. Sterke oppmuntrende ord.Men dagens kapittel .... er ikke ett av dem. Tvert i mot kjenner jeg meg opprørt...Overskriften er "Babels undergang" Og det forstår jeg, at Babel får igjen for sine handlinger. Det er beskrivelsen av hva denne gjengjeldelsen er, som får meg til å sperre opp øynene. Men så vet jeg ikke hva som foregikk i Babylon heller. Kanskje det var som dette motsvaret og verre enn det også? Likevel... det er vanskelig å forstå at dette er Guds svar...Dette er bare mine ærlige tanker. Jeg vet også at jeg langt i fra ser hele bildet, og det er mye jeg ikke forstår.Herre, dagens Ord var vanskelige... men du er fortsatt GUD for meg. For jeg vet at du ser HELE bildet og vet så mye mer enn det jeg klarer å fatte. Jeg takker også for at en dag skal all ondskap være borte og din seier skal være fullkommen. En himmel der bare godhet rår. Det er faktisk vanskelig å forstå det også... men godt å tro på!(refleksjoner fra 2016)

2019-01-11 05:33 Job 7

I dagens kapittel møter vi igjen Job, midt i hans smerte. Og han synger ut akkurat hva han mener; 11 Så legger jeg heller ikke bånd på min munn,        men jeg vil tale med angst i sinnet        og klage i bitter sjelekval.Han fortsetter å sette sterke ord på det han opplever. Job lider virkelig, så hardt at han helst vil slippe å leve...(v.15 og 16)  Tenk om Job på dette tidspunktet hadde visst at det bare var for en stund, og at livet igjen ville bli godt å leve. Virkelig godt å leve.I salme 139 beskriver David hvordan Gud ser ALT. Han forstår Job når han synger ut i sterke ordlag. For Han ser virkelig hvordan Job lider. En annen ting som er bra, er at Gud forstår, også om jeg måtte bruke helt feil ord eller ikke greier å sette ord på det heller.... I salme 62 sier David     8 Min frelse og min ære        har sin grunn i Gud.        Han er mitt faste fjell,        jeg søker tilflukt hos ham.     9 Folk, stol alltid på Gud,        øs ut for ham det som fyller hjertet!        Gud er vår tilflukt.  I dag har jeg det godt! Herre, det takker jeg deg for! Måtte jeg alltid ha håp til deg, og synge ut for deg hvordan jeg har det - uansett hvilken situasjon jeg er i. For DU ER MIN BORG.(refleksjoner fra 2016)

2019-01-10 07:46 Dom 11

I dagens kapittel får vi del i en av de virkelig triste historiene i bibelen. Jefta en sterk og flott mann, til tross for en dårlig start i livet....Jefta fra Gilead var en djerv kriger. Han var sønn av en skjøge, og Gilead var hans far.  2 Også med sin kone fikk Gilead sønner. Da de ble voksne, jaget de Jefta bort. De sa til ham: «Du får ikke være med og dele arven etter vår far; for du er sønn av en fremmed kvinne.»Men når nøden i landet ble stor, da var det til denne djerve kjempen de søkte hjelp... og fikk det. Så Jefta ble en høvding. Han hadde tillit til Gud, og vant krigen.I jubel over denne seieren kommer Jefta med et utrolig løfte som var helt uvanlig blant jødene. Han lover å ofre det første menneske som kommer imot ham. Og den som kommer er hans eneste barn, en høyt elsket datter.Det blir selvsagt stor sorg, både hos far, datter og flere. Så stor sorg at det ble en tradisjon og minnes dette (v.40)Av og til tar vi mennesker noen fatale valg... og sikkert også noen fatale løfter... som får fatale konsekvenser. Kjære Gud, i dag har jeg lyst til å be for de som strever med vonde konsekvenser etter vanskelige valg. Takk at vi alltid kan komme til deg, uansett hvor vanskelig vi har gjort det for oss selv. Du er vår Far i alle slags dager. "Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herre, han som skapte himmel og jord" (salme 121)

2019-01-09 06:07 1.Mos 13

I dagens kapittel får vi virkelig se hvilket hjertelag Abraham har. Abraham som hele tiden har ledet reisen, har også sin nevø med seg.Jeg tror Abraham og Lot hadde et godt forhold til hverandre. Det var vel derfor Abraham ville ha ham med seg? De hadde hvert sitt hushold og sine egne tjenere, men de reiste sammen og oppholdt seg på samme sted. Det var faktisk ikke mellom dem det ble uro. Det var mellom deres tjenere.7 Så ble det trette mellom dem som gjette feet for Abram, og dem som gjette for Lot. Det ble rett og slett trangt om plassen.Uti fra v.2 og 5 forstår vi at Abraham var den rikeste av de to. Det var jo også han som la ut på reisen og inviterte Lot med seg. Så Abraham var utvilsomt lederen av de to. Han kunne sagt "Siden jeg har flest dyr og trenger mest plass, så reiser jeg til det området som har best tilgang til beite. Det er mer enn god nok plass for deg i området rundt ellers....Nei, både hjertelag og tro (tenker jeg) gjorde at Abraham ga Lot dette valget;8 Da sa Abram til Lot: «Kjære, la det ikke være trette mellom meg og deg og mellom mine gjetere og dine! Vi er jo frender.  9 Ligger ikke hele landet åpent foran deg? Skill heller lag med meg! Tar du til venstre, skal jeg dra til høyre; og tar du til høyre, skal jeg dra til venstre.»Å være en god leder er mer enn å bestemme :-DHerre, i dag ber vi for alle våre ledere. Både i kirke og i landet vårt. Vi ber spesielt for ledere i høye stillinger. Du kan røre ved deres hjerter! For det er like viktig som deres lederegenskaper. 

2019-01-08 07:12 Rom 6

I forrige kapittel snakket Paulus varmt om nåden. I dagens kapittel underviser han videre og sier;Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde, for at nåden kan bli enda større? 2 Slett ikke! Vi som døde bort fra synden, hvordan kan vi fremdeles leve i den?10 Gjennom sin død gjorde han opp med synden, én gang for alle. Det liv han lever, er et liv for Gud.11 På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus.Ikke lett, men så heldige vi er som lever under nåden mens vi har dette som målestokk. Det er ikke et umulig krav, men noe å strekke seg mot mens vi hele tiden lever i nåden, i Kristus.still ikke lemmene til rådighet for synden, som våpen for urett. Men still dere selv til tjeneste for Gud, så dere bruker lemmene for ham, som våpen for det som er rett. Dere var jo døde og har fått liv. 14 Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden.23 Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.Herre, jeg takker deg for denne nådes gave som gir evig LIV i Kristus. Dette evige livet begynner her og nå :-D

2019-01-07 05:13 Jes 12

Dagens profetord er rett og slett en salme Den er så vakker og sier egentlig alt selv, så jeg velger rett og slett å bare sitere hele kapitlet som en takkebønn jeg synger med i;       Den dagen skal du si:        Jeg takker deg, Herre.               Du har vært harm på meg.  (litt uvant å høre akkurat dette, men vi vet at alle har syndet og mangler Guds ære, som Paulus skrev i Rom 3;23. Jesus tok straffen på seg for at vi skulle ha fred, skriver Jesaja 53;5)        Men harmen tok slutt, og du trøstet meg.     2 Se, Gud er min frelse,        jeg er trygg og frykter ikke.        For Herren er min kraft og min styrke,        og han er blitt min redning.     3 Med glede skal dere øse        vann av frelsens kilder.     4 Den dagen skal dere si:        Lovpris Herren og påkall hans navn!        Gjør hans gjerninger kjent blant folkene,        forkynn at hans navn er opphøyet!     5 Syng for Herren, for han har gjort storverk,        la det kunngjøres over hele jorden!     6 Rop av fryd og jubel,        dere som bor på Sion!        For Israels Hellige er stor,        han er midt iblant dere.(refleksjoner over samme tema fra 2016)

2019-01-06 06:00 Salme 6

Kong David - en av de aller største i bibelhistorien - også han hadde vanskelige dager. Virkelig vanskelige. Hør hvordan han klager sin nød i dagens lille salme 3 Vær meg nådig, Herre, for jeg er kraftløs.        Leg meg, Herre, jeg er rystet i mitt indre.     4 Min sjel er grepet av redsel.        Herre – hvor lenge?     5 Herre, vend deg hit og fri meg ut,        frels meg i din miskunn!     6 Blant de døde er det ingen som tenker på deg.        Hvem priser vel deg i dødsriket?     7 Jeg er trett av å sukke,        med tårer væter jeg mitt leie,        jeg gråter hver natt, så sengen blir våt.     8 Mitt øye er sløvet av bitter sorg        og svekket av all den motstand jeg møter.Ingen tvil om at han hadde det vondt. Jeg er så glad for at bibelen ikke bare forteller om seier og glede og store undere. Bibelen er troverdig og forteller mye om LIVET, og det har virkelig varierte dager.... Den lille salmen forteller også om tillit til en Gud som både hører og er tilstede gjennom alle slags dager,Herren har hørt min gråt.    10 Herren hørte da jeg tryglet og bad,        han har tatt imot min bønn.Takk for at du er en Gud som HØRER når jeg ber. Takk for at jeg kan få smake og se at Du er god. I dag ber jeg spesielt for de som opplever mørke dager, som strever og har det tungt. Takk at du lytter til deres hjertesukk, Takk at Du kan rekke ut din hånd og hjelpe!

2019-01-05 07:41 Dom 10

I første del av dagens kapittel får vi høre en veldig liten historie om en stor mann. For det må han jo ha vært siden han blir kalt redningsmann, og er dommer i mer enn 20 år. Men det er også alt som står om ham. Jeg prøvde å google litt for å se om det stod noe mer om ham. Wikipedia kan fortelle; (sitat;) Tola (hebraisk: תּוֹלָע; i betydningen «Mark; larve») var en av dommerne i oldtidens Israel. Hans liv er meget kortfattet dokumentert i Dommernes bok 10:1-2: (sitat slutt)Måtte jo humre litt da, når jeg så betydningen av navnet hans, i tillegg til at det stod så lite om ham. MEN når det er sagt; det som stod skrevet om ham var ikke dårlig! Tvert imot! Redningsmann i mer enn 20 år skal man ikke kimse av. Han som kom etter (Ja'ir) blir ikke kalt redningsmann, men er dommer i like mange år. Morsom historie på ham også; Han hadde tretti sønner; de red på tretti esler og hadde tretti byer, som den dag i dag kalles Ja’irs teltbyer. I resten av kapitlet ser vi mer av forholdet mellom Gud og Israel. Israel har igjen gått ville veier og søkt andre guder....og møter konsekvensene av dette. I sin nød vender de seg igjen til Gud og ber om hjelp, og jeg blir litt overrasket over svaret; 10 Da ropte israelittene til Herren og sa: «Vi har syndet mot deg; for vi har vendt oss bort fra vår Gud og dyrket Ba’al-gudene.» 11 Herren svarte: «Har jeg ikke berget dere fra egypterne, amorittene, ammonittene, filisterne, 12 sidonerne, amalekittene og midjanittene? Da de plaget dere, ropte dere til meg, og jeg berget dere ut av hendene på dem. 13 Men så gikk dere bort fra meg og dyrket andre guder. Derfor vil jeg ikke hjelpe dere mer. 14 Gå nå og rop til de gudene dere har valgt! La dem frelse dere når dere er i nød.»Det var ordet "mer" som overrasket meg. Kan det være riktig oversatt, tenkte jeg. Jeg er ingen ekspert.... men den engelske oversettelsen sier også "no longer" Heldigvis blir ikke Israel motløs av den grunn. De vender likevel om til Gud og er åpen for hva han måtte gjøre. Vi leser mye om Guds harme i gamle testamentet, men vi oppdager også ofte at Guds kjærlighet er evig. Det kommer også tydelig fram i dagens kapittel; 15 Da sa israelittene til Herren: «Vi har syndet. Gjør med oss det du finner for godt. Bare du vil hjelpe oss denne gangen!» 16 Så skilte de seg av med de fremmede gudene og tjente Herren. Da orket han ikke lenger å se på Israels nød.I 2.Tim 2 beskriver Paulus Gud på en nydelig måte;  13 Er vi troløse, så er han trofast,        for han kan ikke fornekte seg selv. Jeg tror på en EVIG og trofast Gud som har en EVIG kjærlighet. Gud viser også tydelig gjennom dagens kapittel at dette ikke betyr at han er likegyldig. Langt i fra. Han vil både frelse og veilede. Herre, jeg ber for dagen i dag, for alle valg, for alle samtaler... for alle møter og gjøremål. Jeg trenger virkelig Deg!(refleksjoner om samme tema fra 2016)

2019-01-04 05:20 1.Mos 12

Herren sa til Abram: «Dra bort fra ditt land og din slekt og din fars hus til det landet som jeg vil vise deg!  2 Jeg vil gjøre deg til et stort folk; jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Du skal bli til velsignelse!     3 Jeg vil velsigne dem som velsigner deg,        og forbanne den som forbanner deg.        I deg skal alle slekter på jorden velsignes.»Slik åpner dagens kapittel. Tenk hvilket løfte denne mannen fikk. En mann som var gift med en kvinne som ikke kunne få barn...det leste vi i forrige kapittel. Nå kjenner vi jo historien, og vi vet at kallet blir prøvet :-) Men vi vet også at det ble som Gud hadde sagt. Også i denne siste delen, der Gud sier at alle jordens slekter skal velsignes gjennom ham. I hans slekt kom jo også vår frelser JESUS. Også vi som tror, blir regnet for å være " Abrahams barn" I Galaterne 3 skriver Paulus; 8 Skriften forutså at Gud vil rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignes.  9 Derfor blir de som tror, velsignet sammen med den troende Abraham. Men også denne sterke, troende og kloke Abraham gikk sine egne veier i blant. Det ser vi bl.a. når han reiser til Egypt og blir engstelig for å miste livet pga sin vakre kone... "Si at du er min søster"... Nå dømmer jeg ham ikke, for frykten kan ha vært svært så reel. Det som overrasker meg derimot, var at han fryktet for livet etter det sterke kallet Gud hadde gitt ham. Men så smiler jeg også, for jeg tenker at også denne sterke patriarken var et menneske. Kalt, og elsket av Gud.Herre, jeg legger denne dagen i dine hender. Takk for at jeg får være et "Abrahams barn" En velsignet slekt. Barn av Gud.(refleksjoner over samme tema fra 2016)

2019-01-03 08:05 Matt.5;21-48

Jesus fortsetter undervisningen sin fra berget i dagens kapittel. Hovedbudskapet er at vi skal elske hverandre - men måten han understreker det på er mer enn kraftig....21 Dere har hørt det er sagt til fedrene: Du skal ikke slå i hjel, og den som gjør det, skal komme for domstolen. 22 Men jeg sier dere: Den som blir sint på en annen, skal for domstolen, og den som sier til en annen: Din dumrian, skal stilles for Det høye råd, og den som sier: Din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild.Av og til kan tolkningen av slike vers gå ganske langt. Husker jeg som tenåring trodde dette betydde at det var synd å være sint... men en slik tanke er ikke god. Det er faktisk lov å være sint. Selv Jesus var jo det i blant (en gang ble han så sint at han veltet mange bord og sveivet rundt med pisken og ropte ut hva han mente) Så hva mener han her? Vi vet jo av erfaring at man i sinne kan komme til å si og gjøre ting man absolutt ikke burde. Kanskje dette var grunnen til at han sa det så tydelig?Jeg har lyst til å legge til et annet ord som bedre uttrykker hva man bør gjøre når man er sint;"Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede.  La ikke djevelen slippe til"  (Ef.4;26-27)I de sterke ordene til Jesus finner vi også dette; "25 Skynd deg å komme overens med din motpart" og det der dette målet Jesus ønsker vi skal ha. Selv dette er ikke alltid så enkelt.... Heldigvis er det ikke bare et krav fra Jesu side, han vil også støtte, veilede og hjelpe oss gjennom det.Neste punkt til Jesus er ekteskap og skilsmisse....Et vanskelig tema for alle oss som har gått igjennom akkurat dette. Det er ikke vanskelig å forstå at skilsmisse ikke er noe Jesus ønsker. Egentlig finner jeg litt trøst i sammenligningen han tar i starten;27 Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke bryte ekteskapet. 28 Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.Her gir han egentlig en veileding til alle de som "har klart det". Har de noe å rose seg av liksom...? Kanskje de ikke er noe bedre enn de som "ikke klarte det"...?Men når Jesus snakker videre om å den som synder.... da kan jo hvem som helst bli sjokkert. 30 Og om din høyre hånd lokker deg til synd, så hogg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kommer til helvete. Hvorfor i alle dager gikk du så langt Jesus? Jeg er overbevist om at han ikke mente det bokstavelig. Det ville jo ikke ha hjulpet heller. Jeg antar det var hans måte å "filleriste" dem på. En måte å få dem til å forstå at dette er virkelig alvor...?I slutten av kapitlet kommer noen kjente vers som også kreve mye av oss.De kjente ordene om å gjengjelde ondt med godt, og det å elske våre fiender. Ja, Jesus går virkelig langt når han underviser om hvor viktig kjærligheten er. Vi er rett og slett kalt til å elske. Uansett. Det her er virkelig vanskelig, men det er også verdt å strekke seg mot. For som Jesus sier 46 Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? 47 Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme?Han har jo rett - å elske de som elsker oss tilbake er lett, og absolutt ikke noe å skryte av. Det er jo bare å nyte. Dette andre derimot, er å legge gode frø som kan spire i de som virkelig trenger det. Å det krever en innsats fra oss som i blant koster... men tenkt hva vi kan høste da..?Jesus har gått veldig langt i dagens kapittel, når han vil få fram sitt budskap. Og avslutningen er på samme nivå...48 Vær da fullkomne, slik som deres himmelske Far er fullkommen.Det får'n si. Skal si han setter malen høyt!! Dette er da ikke mulig?Men så tror vi på at Han er I OSS. Og det er HAN som former oss. Herre, i dag ber vi om hjelp til å være mottagelig for deg når du former oss og veileder oss slik du vil. Herre, hjelp meg og lær meg å elske!

2019-01-02 06:19 Jes 11

Frelserkongen og hans rikeDet er den fantastiske overskriften i dagens kapittel.  2 Herrens Ånd skal hvile over ham,        Ånden med visdom og forstand,        Ånden med råd og styrke,        Ånden som gir kunnskap om Herren        og frykt for ham.     3 Han skal ha sin glede i frykten for Herren.        Han dømmer ikke bare etter det han ser,        og skifter ikke rett etter det han hører.Nå vet jeg at disse ordene beskriver denne frelserkongen (JESUS) men ordene skapte også lengsel i meg etter å bli mer fylt av Den Hellige Ånd.Jeg la også merke til de siste ordene her, hvor han ikke dømmer etter det han ser og hører - han dømmer etter det han virkelig kjenner og vet.Videre beskriver kapitlet en himmel der all ondskap er borte. Selv ville og giftige dyr blir tamme og ufarlige. Og Gud skal igjen rekke ut sin frelserhånd.11 Den dagen skal Herren for annen gang        rekke hånden ut for å vinne tilbake        resten som er igjen av hans folk,        fra Assur, Egypt, Patros og Nubia,        fra Elam, Sinear, Hamat og kystlandene.    12 Han skal løfte et banner for folkene,        samle de fordrevne av Israel        og føre Judas spredte flokk        sammen fra verdens fire hjørner.   16 For resten av Herrens folk        som blir berget fra Assur,        skal det være en ryddet vei,        slik det var for israelittene        den gang de drog ut av Egypt.Herre, i dag er min bønn at jeg må være åpen for hva Den Hellige Ånd vil veilede meg til. Jeg vil be med ordene fra Jes 50;4 som ønske; 4 Herren min Gud har gitt meg        en disippels tunge,        så jeg med mitt ord kan styrke den trette.        Hver morgen vekker han mitt øre,        så jeg kan høre på disiplers vis.     5 Herren min Gud har åpnet mitt øre.        Jeg satte meg ikke imot        og trakk meg ikke tilbake.(reflekskjoner fra samme kapittel i 2016)

2019-01-01 06:00 Job 6

Da tok Job til orde og sa:     2 Å, om mitt mismot kunne veies        og min ulykke legges i vektskålen.     3 For nå er den tyngre enn sanden ved havet;        derfor taler jeg så tankeløst..... ja det var jo noe å starte det nye året med, tenkte jeg, da jeg leste dagens kapittel. Men så kom jeg ganske raskt på at det faktisk er en del mennesker som starter det nye året med en slik fortvilelse. Da kjente jeg medfølelse...Jobs smerte og fortvilelse er stor, og han lengter virkelig etter hjelp. Så dyp har fortvilelsen blitt, at hjelpen han søker er ganske dramatisk.8 Å, om min bønn ble oppfylt,        om Gud ville innfri mitt håp!     9 Å, om han besluttet å knuse meg,        løftet sin hånd og skar over min livstråd!    10 Da hadde jeg likevel en trøst        og kunne hoppe av glede under bitter smerte.        For jeg har ikke fornektet Den Helliges ord.Selv vennene hans har sviktet 15 Mine brødre har sviktet som en bekk,        som et elveleie der vannet blir borte.Herre, i dag ber jeg for både de som lider, og for vennene som er rundt dem.  Herre, måtte jeg være en god venn for den som trenger det! Jeg ber for det nye året. Jeg ber for vår kirke som har som mål å være med å bygge et varmere samfunn. Vi trenger det! Hjelp oss å være til trøst og hjelp for de som lider. Ja, hjelp oss og SE hva vi kan gjøre, og handle på det.Vi ønsker et godt nytt årHerren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt på deg og gi deg fred  4 Mos 6:24-26

2018-12-31 07:39 1.Mos 11

Dagens kapittel åpner med historien om Babel. En underlig historie. Menneskene bestemmer seg for å bygge et tårn som når opp til himmelen. Målet er bl.a. at de ikke vil bli spredt utover jorden (v.4)Da kommer Gud ned og forvirrer dem alle ved å gi dem ulike språk, og så blir de likevel spredt utover hele jorden. Gud endret deres planer, men sier likevel;6 Herren sa: «Se, de er ett folk, og samme språk har de alle. Dette er det første de tar seg fore. Nå vil ingen ting være umulig for dem, hva de så finner på å gjøre. 7 La oss stige ned og forvirre deres språk, så den ene ikke skjønner hva den andre sier!»  Tenk hva menneskene har funnet på siden den gangen.... i dag er ikke språket hindring heller. Menneskene forstår hverandre igjen. Selv jeg, som ikke er god i språk, kan bruke redskaper som oversetter for meg. Når jeg får en mail eller en hilsen på facebook på et annet språk, kan jeg bare klikke på en knapp som oversetter hele teksten, uansett språk.Dette fikk meg til å tenke på pinsedagen (apg 2), da et helt spesielt språk ble til. De ble døpt i Den Hellige Ånd, og talte bl.a mange ulike språk de egentlig ikke kunne forstå - plutselig kunne mange høre evangeliet på sitt eget morsmål. I babel forvirret Gud menneskene, men på pinsedag var det viktig at alle forstod - og det sørget Gud for.Siste del av kapitlet ramser opp hele Sems slekt (sønn av Noah) helt til Abraham. Vi har hørt om at Gud kalte Abraham til Kanaan - Men startet kallet egentlig hos hans far...? Som ikke fullførte? I v.35 leser vi; 31 Tarah tok med seg sønnen Abram og sønnesønnen Lot, Harans sønn, og svigerdatteren Sarai, Abrams kone, og førte dem ut fra Ur i Kaldea for å dra til Kanaan. Men da de kom til Karan, slo de seg ned der. 32 Tarahs levetid ble 205 år. Så døde Tarah i Karan.Det står ikke noe om hva som fikk Tarah til å planlegge Kanaan men godta Karan i stede. Litt spennende i alle fall at drømmen om Kanaan begynte allerede hos Abrahams far. I dag finner jeg visst ikke helt ordene i bønnen.... jeg tenker på hvor mye vi mennesker kan få til. Og her i Norge har vi det så bra på alle vis at vi ikke trenger .... en Gud... Det er det nok mange som tror. Men vi trenger virkelig Gud!! I dag tenker jeg også på at jeg skulle ønske Gud var enda mer synlig. Er det bare slik at jeg ikke ser...? Enda han er tydelig til stede? Herre, kan jeg være med å gjøre deg mer synlig...? Det blir min bønn i dag. Ja, jeg ber virkelig om at DU skal bli mer synlig her på vårt hjemsted, i og utenfor vår kirke. Jeg ber også for mine barn og barnebarn, at de skal får smake og SE at Du er god (salme 34;9)

2018-12-30 08:32 Rom 5

Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.  2 Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi priser oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet.Nydelig start på dagens kapittel. Kjente jeg ble virkelig glad. Litt overrasket ble jeg over fortsettelsen3 Ja, ikke bare det, vi priser oss lykkelige også over våre trengsler. For vi vet at trengslene gir utholdenhet,  4 utholdenheten gir et prøvet sinn, og det prøvede sinn får håp. Hm, tenkte jeg først, men må innrømme at han har et godt poeng. Jeg har sagt noen ganger at Gud har en egen evne til å vende det vonde om til noe godt. Det vi møter på godt og vondt, er med og former oss som mennesker. Jeg skal ikke påstå at jeg som Paulus priser meg lykkelig når jeg har det tøft (det gjør jeg absolutt ikke...) men jeg er takknemlig for at Gud er med meg gjennom det hele, og lærer meg noe i prosessen. 5 Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som han har gitt oss. 11 Ja, ikke bare det, vi priser oss lykkelige i Gud, ved vår Herre Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoningen.Og her kan jeg som Paulus, prise meg lykkelig i takknemlighet :-)(15) Men Guds nåde er uendelig mye større: Den er en gave, og den gis til de mange i rikt mål på grunn av det ene menneske Jesu Kristi nåde. (17) Hvor mye mer skal da ikke de eie livet og få herredømme ved den ene, Jesus Kristus, de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave.Herre, i dag takker jeg for denne store nåde og rettferdighetens GAVE. Og jeg ber for de som enda ikke har tatt imot og åpnet den. Måtte flere ta imot den!!

2018-12-29 07:53 Jes 10

Den store regnskapsdagen.... Det handler om dom og konsekvenser i dagens kapittel. Men selv om dette er fra den gamle pakt og fra eldgammel tid, så har den noe å fortelle oss i dag. Dommen i dagens kapittel rammer først og fremst "hovmodige røvere"...Ve dem som gir urettferdige påbud        og forskrifter som fører til ulykke!     2 De driver småkårsfolk bort fra retten,        og tar fra de vergeløse i mitt folk        det som de har rett til.        Også enkene tar de som bytte,        og farløse plyndrer de.     3 Men hva vil dere gjøre på regnskapsdagen,        når stormværet kommer langt bortefra?        Hvem vil dere fly til for å få hjelp,        hvor vil dere gjøre av deres rikdom?     4 Da blir det ingen annen utvei        enn å synke i kne blant fanger        eller å falle blant de drepte.Må jo si at dommen var forståelig her.... sant? Men hva kan jeg lære? At de gjorde noe riv ruskende galt er én ting, noe annet er hva de valgte å bygge på. Ingenting av det var varig. Plutselig var de selv et offer... uten noe. Også kongen var temmelig hovmodig og bygde på ting som ikke varig;da krever jeg Assurs konge til regnskap        for følgene av hans hovmodige ferd        og for stoltheten som lyser fra hans øyne.    13 For han har sagt:        «Dette har jeg gjort med min sterke hånd,        og i min visdom, for jeg er klok.        Jeg utslettet grenser mellom folkeslag        og plyndret deres skatter.        Som en kjempe styrtet jeg fyrster fra tronen.    14 Min hånd grep etter folkenes rikdomJoda, det er lett å se feilene når vi ser dem utenfra... men når jeg selv står midt oppi det...? Vel, nå er jeg ikke den som røver fra andre, eller som står på en trone og skryter hemningsløst. Men hovmod kan jeg da kjenne på i blant, og samle på ting som ikke varer gjør jeg også. Kommer Gud med sin dom da...? Vi lever i en ny pakt. Gud kommer ikke med sin dom (den lot han ramme JESUS) men han kommer med sin veiledning. Den Hellige Ånd vil vise meg hvilke verdier jeg bør bygge på, og hvordan jeg kan leve det beste livet. Gud dømmer fortsatt synden, men vil frelse mennesket. Da gjelder det å vite "hvem vi kan fly til" og bygge på dette evige og varige. 20 Den dagen skal Israels rest        og de av Jakobs ætt som er berget,        ikke lenger støtte seg til ham som slo dem,        men i troskap skal de støtte seg        til Herren, Israels Hellige.    21 En rest skal vende om, en rest av Jakob,        til den veldige Gud.27 Den dagen skal det skje        at byrden blir tatt bort fra din skulder        og åket fra din nakke;        du blir i godt hold, så åket sprenges. Herre, jeg forstår ikke alt i dagens kapittel. Det er trist å lese om all ondskapen og om dine dommer... Men også godt å vite at du er en Gud som bryr deg. Det er ikke slik du vil ha det. Ikke slik du ønsker at det skal være heller.   Du salver mitt hode med olje,        mitt beger flyter over.     6 Bare godhet og miskunn        skal følge meg alle mine dager,        og jeg får bo i Herrens hus        gjennom lange tider.Slik beskriver kong David sin Gud. Og dette tror jeg er Guds lengsel også i dag. Herre, takk for at du veileder og hjelper meg. Jeg tar ikke alltid de gode valgene, og rett som det er må jeg ta konsekvensen av det. Men takk for at jeg alltid kan "fly til deg for å få hjelp", min trofaste Gud og Far. Din kjærlighet og omsorg får jeg av nåde bo i :-D Kong David sier også; 5 Bakfra og forfra omgir du meg,        du har lagt din hånd på meg.     6 Det er for underfullt til å skjønne,        det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.Dette er den beste verdien vi kan bygge på. 

2018-12-26 07:16 Salme 5

Når jeg har lest dagens kapittel og skrevet ned noen tanker, går jeg gjerne tilbake til 2016 for å se hvilke tanker jeg fikk da. Artig å sammenligne. I dag gledet ordene meg, så jeg velger rett og slett å dele det jeg gjorde i 2016;Til korlederen. Med fløytespill. En Davids-salme.med refleksjoner fra Siw2 Herre, hør mine ord,gi akt på mitt sukk!3 Lytt til mitt rop om hjelp,min konge og min Gud!Herre, jeg ber til deg.egentlig når som helst på døgnetmen aller best er å starte dagensammen med Deg, Herre4 Om morgenen hører du min røst,tidlig vender jeg meg til deg og venter.ja, starte dagen med Deg,og resten av dagen kan jegfortsatt ha forventing- You and me :-)5 Du er en Gud som ikke tåler ondskap;ingen som er onde, får gjeste deg.6 Ingen hovmodige kan tre fram for deg.Du hater alle ugjerningsmenn,7 og gjør ende på dem som taler løgn.Herren har avsky for drapsmenn og svikere.Likevel er det håp også for demfordi Jesus kom - i deres sted"For Han ble såret for våre overtredelserknust for våre misgjerningerStraffen lå på Ham foratvi skulle ha fredog ved Hans sår har vi fått legedom"8 Men ved din store miskunnkan jeg gå inn i ditt hus.Jeg vender meg mot ditt hellige tempelog bøyer meg ned i respekt for deg.i ren takknemlighet overHans nåde mot meg9 Herre, led meg i din rettferdså mine fiender ikke når meg.Gjør veien jevn for meg!av og til kan mine fienderrett og slett være mine egne tanker..Så led meg rett Herre!10 Det er ikke sannhet i deres munn,de er helt igjennom fordervet.Deres strupe er som en åpen grav,de har falske ord på tungen.Ja, hva sier jeg til meg selv?Når jeg står på valg..?Når jeg tenker på hvem jeg er?På hvilke muligheter jeg har? Bygger jeg opp, eller river jeg ned?11 Gud, la dem bøte for sin skyld,la dem falle for sine onde planer!Driv dem bort og spre dem!Paulus skriver om den ondes brennende piler(Ef.6) løgntanker som vil ødeleggeMen den ondes planerskal aldri lykkes!For Gud er på min sideog driver den ondes planer bortGuds planer er noe helt annet;For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. (Jer.29;11)

2018-12-24 07:54 Dom.9

Dommernes bok - den inneholder mye spennende historie, men også helt grusomme historier...Det har vært spennende å lese om de modige kvinnene, som den høyt respekterte dommeren Debora og Jael, kvinnen som lurte fiendekongen (kap 4) og i dagens kapittel var det enda en modig kvinne som tok en stor risk og kjempet mot nok en fiendekonge. Digger disse modige kvinnene.Men denne kongen, som hele dagens kapittel forteller svært detaljert om - han var helt forferdelig! Ikke så mye annet å si om dette....Men som jeg skrev sist jeg hadde samme tema (2016) så er jeg glad for at bibelen er ærlig og skriver om både det som er bra og det som er skikkelig dårlig... Livet består av valg! Mange valg. Og Guds ønske er så absolutt at vi skal velge det gode.I dagens kapittel var det mange som måtte lide og dø pga denne onde kongen. Kongens valg fikk konsekvenser for mer enn ham selv. Den rammet mange hardt.Våre valg får også konsekvenser, både for oss selv og de som er rundt oss. Herre, hjelp meg å være en med gode ringvirkninger! Takk for at du er en Gud som kan gjenopprette når ting går galt. For det gjør det jo i blant....

2018-12-23 16:05 1.Mos 9

Dagens kapittel består mest av navn. Det er de mange slekter som vokste fram etter storflommen. Må jo si det gledet meg å lese dette mellom alle navnene; 8 Kusj (sønn av Kam) fikk også sønnen Nimrod. Han var den første som fikk stort herrevelde på jorden.  9 Han ble en veldig jeger for Herrens åsyn. Derfor sier folk: «Som Nimrod, en veldig jeger for Herrens åsyn.» Dette viser hvordan Noahs tro ble gitt videre gjennom slekten, og tatt vare på.Jeg har et håp om at også min tro skal ha satt sine spor hos mine barn, at Ord som er sådd skal få spire fram. "Vi sår, og Gud gir vekst" som Paulus skriver om i 1.Kor.3;6 Så det er min bønn i dag, at Gud skal gi vekst! Jeg ber også for alle de som er med å sår i dag. At Gud skal velsigne og oppmuntre dem. 

2018-12-22 06:00 Matt 5;1-20

Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham.  2 Han tok til orde og lærte dem:Slik starter dagens kapittel.Jeg ser Ham for meg, der han sitter oppe på fjellet med disiplene rundt seg og begynner å undervise. Og det er en bibeltime med mange temaer. Det starter med "saligprisningene"  3 Salige er de som er fattige i seg selv,        for himmelriket er deres.     4 Salige er de som sørger,        for de skal trøstes.     5 Salige er de tålsomme,        for de skal arve jorden.     6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten,        for de skal mettes.     7 Salige er de barmhjertige,        for de skal få barmhjertighet.     8 Salige er de rene av hjertet,        for de skal se Gud.     9 Salige er de som skaper fred,        for de skal kalles Guds barn.    10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld,        for himmelriket er deres.Versene forteller at vi kommer til å møte livet på godt og vondt, men det forteller også om at vi vil møte Guds omsorg.En annen ting jeg tenker på, er at jeg er salig både før og etter hjelpen. "Salig er de som sørger - for de skal trøstes" Jeg er i Guds omsorg hele tiden, både når jeg har det bra og når jeg sliter - så visst er jeg salig :-DI v.13-16 snakker Jesus om å være tydelige kristne. Lys og salt i verden. I v.17-20 snakker Jesus om loven - og her må jeg innrømme at jeg ikke helt kan forklare hva han mener. Det kan nesten se ut som om Jesus og Paulus motsier hverandre. Jesus understreker at loven er viktig - mens Paulus understreker nåden. Jeg fanger i alle fall tak i dette;17 Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.Loven viser oss i alle fall hvor avhengig vi er av nåden... Den er også en mal vi strekker oss mot.Jesus ga oss virkelig alt - til og med selve livet. Men i blant var han også ganske streng... selv disiplene som elsket ham, kunne i blant bli helt sjokkerte  (bl.a. i Matt 19;25)Jesus, det er ikke alt jeg forstår... men takk at du viser meg steg for steg. 

2018-12-21 06:09 Jes 9

I dag er det siste arbeidsdag før juleferien, også er det akkurat dette kapitlet som er dagens Ord :-D2 Det folk som vandrer i mørket,        får se et stort lys;        over dem som bor i skyggelandet,        stråler lyset fram.     3 Du lar dem juble høyt        og gjør gleden stor.        De gleder seg for ditt åsyn        som en gleder seg i kornhøsten 6 For et barn er oss født,        en sønn er oss gitt.        Herreveldet er lagt på hans skulder,        og hans navn skal være:        Underfull Rådgiver, Veldig Gud,        Evig Far og Fredsfyrste.     7 Så skal herreveldet bli stort        og freden være uten ende        over Davids trone og hans kongerike.        Han skal gjøre det fast og holde det oppe        ved rett og rettferdighet        fra nå og til evig tid.        Herren, Allhærs Gud, skal gjøre dette        i sin brennende iver. Flere av disse versene blir gjerne lest rundt juletider. Men dagens kapittel inneholder både håp og alvor... I andre del av dette kapitlet handler det om at Guds hånd er rakt ut til straff....  13 Men folket vendte ikke om        til ham som tuktet det,        de søkte ikke Herren, Allhærs Gud.I dag vet vi at straffen lå på Ham, som Jesaja skriver om i kapittel 53; 4 Sannelig, våre sykdommer tok han på seg,        og våre smerter bar han.        Vi trodde han var blitt rammet,        slått av Gud og plaget.     5 Men han ble såret for våre overtredelser        og knust for våre misgjerninger.        Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,        ved hans sår har vi fått legedom.Herre, i dag takker jeg for frelsen - og for denne gledens julebudskap! Jeg ber for de som enda ikke har sett dette, vendt om og tatt imot. Ja, måtte dette bli en jul hvor de virkelig ser og minnes at DU kom med FRELSE!(samme tema fra 2016)

2018-12-20 07:05 Job 5

Elifas fortsetter sin tale til Job i dagens kapittel. Og selv om vi nå vet at han hadde feil syn på enkelte ting, så sier han i alle fall noe bra i dagens tale;8 Men jeg, jeg ville vende meg til Gud        og overgi min sak til ham.     9 Han gjør storverk som ingen kan granske,        og under som ingen kan telle.Flere gode ting om hva Gud kan gjøre, forteller han. Men så legger han til helt til slutt;27 Ja, dette har vi gransket, og slik er det.        Det skal du høre og merke deg!Og enda en gang kan vi merke bebreidelsen i ordene, og det til en mann som ligger fullstendig nede for telling.... Jeg tror denne vennen lider med ham, og at han vil hjelpe. Men så blir det så feil. I dag vil jeg be for alle hjelpere der ute, som leter etter de rette ordene. Herre, gi oss visdom når vi ønsker å hjelpe våre medmennesker! (samme tema fra 2016)

2018-12-19 06:04 Dom 8

Gideon vinner en stor seier i dagens kapittel. Tidligere kapitler fortalte om hvordan Gud ba Gideon sende hjem nesten hele sin hær. Av 32 000 mann skulle han klare seg med bare 300 - og det holdt.Men da Efraims stamme hørte at Gideon dro i krig uten dem, ble de fornærmet. Da kunne han svart at "Gud sa det...." men han svarer på en måte som gjør at Efraim likevel føler de har gjort sitt :-D  3 Gud har gitt Midjans høvdinger, Oreb og Se’eb, i hendene på dere. Hva har jeg greid å gjøre som kan lignes med det?» Da han talte slik, ble de rolige og var ikke sinte på ham lenger.Det å vite hvordan man skal takle andre mennesker, og velge sine ord med omhu - det er faktisk viktig.Når seieren er et faktum, skjer dette; 22 Israelittene sa til Gideon: «Du skal rå over oss, både du og din sønn og din sønnesønn; for du har berget oss fra midjanittene.» 23 Men Gideon svarte: «Jeg skal ikke rå over dere og ikke sønnen min heller. Det er Herren som skal rå over dere.»Et nydelig svar. Gideon visste hvem det var som hadde gitt ham seier. Men så skjer det noe trist med Gideons holdninger;24 Siden sa Gideon til israelittene: «Jeg vil be dere om én ting: at dere alle gir meg de ringene dere har tatt som bytte.»  27 Av gullet laget Gideon en efod som han satte opp i Ofra, hjembyen sin. Alle israelittene drev avgudsdyrkelse med den der. Den ble til en snare for Gideon og hans hus.Dette minnet meg om kong Salomo som hadde fått all sin visdom og rikdom fra Gud - også han gikk i denne fella...Det forteller meg hvor viktig det er at jeg gjør min del. Gud er trofast, og han er alltid ved min side. Men det må være gjensidig. Gud er nær hos meg, så lenge jeg holder meg til Ham... Herre, takk for Din trofasthet og Din velsignelse. Måtte jeg alltid velge Deg!(samme tema fra 2016)

2018-12-18 07:04 1.Mos 9

Gud velsignet Noah og sønnene hans og sa til dem: «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorden! Slik starter dagens kapittel, og jeg syntes det er stort fordi jeg ser en Gud som ikke gir opp. Hele flommen hadde jo kommet fordi Gud angret på at han hadde skapt menneskene. Og likevel starter han på nytt igjen. Han har en bedre plan :-) i JESUS. 11 Jeg oppretter min pakt med dere: Aldri mer skal alt som lever, bli utryddet av storflommens vann; aldri mer skal det komme en flom som legger jorden øde.»    12 Og Gud sa:        «Dette er tegnet på pakten jeg oppretter        mellom meg og dere        og hver levende skapning som er hos dere,        for de kommende ætter i alle tider:    13 Jeg setter min bue i skyene;        og den skal være et tegn på pakten        mellom meg og jorden.    14 Når jeg samler skyer over jorden,        og buen blir synlig i skyene,    15 da vil jeg komme i hu den pakt        som er mellom meg og dereTenker du på dette når du ser regnbuen...? Når vi har om Noahs ark i barnehagen, avslutter vi med dette. Vi har gjerne en aktivitet hvor vi lager en regnbue og snakker om at Gud satte regnbuen der for å fortelle at han er glad i oss. Så hver gang de ser regnbuen kan de tenke på dette; Gud er glad i meg. Det håper jeg de alltid vil huske :-DDet er en annen ting dagens kapittel også har.... allerede i den første nye familien oppstod det både problemer og konflikter (v.20-27) Og slik er livet, dessverre. Det byr på både godt og vondt. Gud vet det, og likevel elsker han oss. Og vil hjelpe oss.Herre, i dag ber jeg for familiene våre! Takk for regnbuen som forteller at du er glad i oss. Og ikke minst, takk for JESUS og det livet vi har i Ham.

2018-12-17 05:17 Rom 4

Dagens kapittel forteller om Abrahams tro, og om løftet han fikk. 16 Derfor fikk han løftet fordi han trodde, så alt skulle være av nåde. Da kan løftet stå fast for hele hans ætt, ikke bare for dem som har loven, men også for dem som har samme tro som Abraham. Han er jo far til oss alleVi skal få rettferdigheten tilregnet når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde, 25 han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud.Dette ordet "rettferdig" har ofte en helt annen klang i Guds Ord enn når vi bruker det i hverdagen. Er det ikke rart å tenke på at Gud kaller det rettferdighet når Han har gjort det som skal til for oss? Vi snakker rett og slett om at vi er GJORT rettferdig - det er ikke noe JEG gjør, men fordi Han har gjort det så ER jeg rettferdig. Rettferdiggjort. Herre, takk for Din nåde og for Din rettferdighet. Den er ikke alltid lett å forstå, men jeg kan likevel få lov å ta imot den av nåde.(samme tema fra 2016)

2018-12-16 08:05 Jes 8

Jesaja profeterer først over Samaria og Damaskus, og fortsetter å profetere over assyrerkongen (v.7)Men det jeg festet meg mest ved i dagens kapittel var disse versene;11Ja, så sa Herren til meg da hans hånd grep meg med makt, og han advarte meg mot å vandre på den samme veien som dette folket:12Kall ikke alt ¬for sammensvergelsesom dette folk ¬kaller sammensvergelse!Dere skal ikke frykte og skjelvefor det som folket er redd for. For det første er Gud veldig tydelig, og tar vare på Jesaja. Det er så lett å følge mengden og gjøre som alle andre.... da virker det liksom ... riktig. Men ting er ikke alltid slik det ser ut.... som v.12 beskriver. I dette tilfelle liker jeg beskrivelsen i v.11 om hvor tydelig Gud er i sin beskyttelse. Det er ikke bare et lite visk i øret som profeten må tolke. Nei Gud grep tak i ham med makt.Gud har makt til å bevare deg og meg, om vi velger å stole på Ham. En annen viktig ting jeg ser i dagens kapittel, er det å ha sitt eget fortrolige forhold til Gud. Det kan være farlig å bare følge mengden og stole blindt på mennesker...Herre, i dag vil jeg først og fremst takke Deg for at Du har makt til å bevare. Det har jeg erfart. Ja, ikke bare meg, men også mine barn og barnebarn som jeg ofte ber for. Du har makt til å bevare dem, så jeg fortsetter å frimodig be for dem. (Samme tema fra 2016) Noe av det jeg tok fram her, var bl.a fra salme 139; 5Bakfra og forfra omgir du meg,du har lagt din hånd på meg.6Det er for underfullt til å skjønne,det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.

2018-12-15 06:26 Salme 4

Dagens lille salme har overskriften "kveldssang" Minner jo også om en kveldsbønn :-) 4 Vit at Herren gjør under        for den som er trofast mot ham.        Herren hører når jeg roper til ham.8 Du gir meg større glede i hjertet        enn andre har        når det er overflod av korn og vin.     9 I fred vil jeg legge meg ned og sove.        For du, Herre, bare du        lar meg hvile trygt.Jeg har fått en rutine på det å søke Gud om morgenen. Det er så godt å starte dagen slik. Egentlig skulle jeg gjerne fått inn vanen til å gjøre det enda oftere. For disse stundene er så gode. Jeg har inntrykk av at David virkelig søkte Gud både natt og dag. I salme 59 sier han; 17 Men jeg vil synge om din makt        og juble hver morgen over din trofasthet.        For meg er du blitt en borg,        en tilflukt på nødens dag.I salme 25 sier han5 La meg få vandre i din sannhet;        lær meg, Gud, for du er min frelser.        Jeg venter dagen lang på deg.og i dagens salme er det kveldsbønn. Ja, til og med om natten venter han på sin Gud. I salme 16 sier han; 7 Jeg priser Herren, som gir meg råd;        ja, også om natten får jeg        rettledning i mitt indre.Herre, jeg priser Deg og kjenner stor glede ved å tenke på at du er her hele tiden, døgnet rundt. Du er ikke en som har åpningstider "mellom 10 og 12", men hele døgnet kan vi søke Deg og finne Deg. Takk for at du er en Gud som hører bønn. Det er ikke alltid vi ser svarene, men at at Du hører og er nær, det tror jeg på!Jeg ber for dagen i dag, og for de jeg møter. Herre, jeg ber spesielt for denne julen. Måtte det være en jul hvor de får mange tanker om Deg. La de komme på at denne julen faktisk handler om en STOR GLEDE fra DEG.(samme tema fra 2016)

2018-12-14 06:12 Dom 7

Et sterkt kapittel i dag, om Gideon og hans tro og forhold til Gud. I forrige kapittel ba Gideon om helt konkrete tegn på at Gud virkelig var med ham, og han fikk det. I dag hører vi om hvordan denne troen ble satt på prøve. 2 Da sa Herren til Gideon: «Du har for mye folk med deg. Jeg vil ikke gi midjanittene i hendene på så mange. Ellers kunne Israel briske seg mot meg og si: Jeg har berget meg med min egen hånd! 32 000 menn hadde Gideon samlet i sin hær, og Gud mente at bare 300 mann var nok... Hvor fristende det kunne vært og si "... men jeg har jo det jeg trenger...?! Hvorfor ta sjansen?Gud hadde svart på det spørsmålet. Det var for å styrke Israel sin tro på at GUD VAR MEDJeg kjenner jeg blir så glad over måten Gud gjør det på, for det var jo en stor og vågal test. Men i sin omsorg for Gideon sier Han;9 Den natten sa Herren til Gideon: «Gjør deg klar og dra ned i leiren! Jeg gir den i dine hender. 10 Er du redd for å dra ned, så gå først til leiren sammen med din tjener Pura. 11 Hør på det de sier, og du vil få mot til å angripe leiren.» Det gjør Gideon, og der overhører han en samtale som gir ham det motet han trenger. Og de vinner kampen, akkurat som Gud hadde lovet.Av og til blir vi satt på prøve, men ikke uten at Gud gir oss det vi trenger for å klare det. Det kan virke overveldende. Tenk på Gideon som stod klar med sine 32 000 menn og plutselig bare hadde 300. Da kunne han ikke bare se på sin egen styrke lenger. Han var fullstendig avhengig av Gud.Og det er akkurat hva vi kan regne med - Guds hjelp!Takk for at du er med oss gjennom alle dager. Også dager med kamp... da er du tett ved vår side. Det har Du lovet, og det vet jeg Du holder.(samme tema fra 2016)

2018-12-13 06:03 1.Mos 8

Historien om Noah fortsetter i dagens kapittel. 15 Da sa Gud til Noah: 16 «Gå ut av arken, du og din kone og dine sønner og sønnekoner med deg! 17 Ta med deg alle dyrene som er hos deg, alt som lever, både fugl og fe og alt kryp som det kryr av på jorden! Det skal myldre av dem på jorden, og de skal være fruktbare og formere seg.» 18 Så gikk Noah ut, og hans sønner og hans kone og sønnekoner sammen med ham. 19 Og alle ville dyr og husdyr og fugler og alt kryp som det kryr av på jorden, det ene slaget etter det andre, gikk ut av arken.I kap 6 leste vi at Gud angret at han hadde skapt menneskene, det var blitt så mye ondskap... Og likevel får Noah dette oppdraget; vær fruktbar og bli mange. Men vet du hva? Det handlet ikke en gang om at "nå skulle alt bli så mye bedre" Det handlet om Guds kjærlighet til oss. På tross av. Kanskje vanskelig å se når flommen kommer. Virkelig vanskelig. Men så ser jeg at den smerten Gud kjente over all ondskapen som vokste, den kjente Gud også når flommen rammet dem alle.For i siste del av dette kapitlet sier Gud til Noah; «Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskenes skyld; for menneskehjertets tanker er onde like fra ungdommen av. Aldri mer vil jeg drepe alt som lever, slik som jeg nå har gjort det.    22 Så lenge jorden står,        skal sæd og høst, kulde og varme,        sommer og vinter, dag og natt        aldri mer ta slutt.»Den gangen hadde Gud en frelsesplan for Noah - men i dag har Han gjennom Jesus en frelsesplan for alle. En gave for alle som tar i mot Ham i tro.Herre, også i dag trenger menneskene å vende om og "gå til arken" for å bli reddet. Jeg ber for vår kirke, for alle troende. Hjelp oss å være en slik ark. Takk for at Du kaller på mennesker i dag. Det er ikke noe vi står i alene, selv om også vi har vår del og utføre. SAMMEN som team.

2018-12-12 06:12 Matt 4

Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å fristes av djevelen.  2 Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten.  3 Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!»Litt av noen vers å reflektere over kanskje...? Men dagens kapittel har mye å fortelle. Legg merke til at Jesus blir ledet av Ånden, inn i en kamp... Det er en del av "utdannelsen" tenker jeg, Jesus får øvet og trent sin stryke. En annen ting jeg legger merke til, er at den onde er virkelig slu, og frister der Jesus nå naturlig nok er svakest. Han har ikke spist på 40 dager.... og var sulten.Problemer og vanskeligheter vi møter - nå tror jeg ikke det er slik at Gud gir oss dem. Men jeg tror at Gud kan styrke og forme oss gjennom dem. Jesus viste hvem han var gjennom det han møtte. Og han visste hvor han skulle hente sin styrke, "Det står skrevet..."Og når han hadde bestått prøven, ble han virkelig velsignet;10 Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det er skrevet:        Herren din Gud skal du tilbe,        og bare ham skal du tjene.»    11 Da forlot djevelen ham, og engler kom og tjente ham.Etter denne kampen, begynte Jesus sin gjerning. Og for en styrke han hadde! Jeg mener... de han kalte, slapp alt de hadde i hendene og fulgte ham. Og alle syke ble helbredet.19 Han sa til dem: «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!»20 Straks lot de garnene ligge og fulgte ham.    21 Da Jesus gikk videre, så han to andre brødre: Jakob, sønn av Sebedeus, og broren Johannes. De satt i båten sammen med sin far og bøtte garn. Han kalte dem, 22 og straks forlot de båten og faren og fulgte ham. 23 Siden drog Jesus omkring i hele Galilea; han lærte folket i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle sykdommer og plager hos folket.Vi går ikke alltid seirende gjennom våre kamper... men heldigvis tror vi på en trofast Gud, som styrker og leger og hjelper opp igjen. Kanskje vi er sterkere i neste runde...? Vi kjemper ikke alene, vi har JESUS ved vår side. 1 Johannes 4:04 sier Jesus « Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden.»Herre, takk for din trofasthet. Takk for Ordet ditt som gir oss både veiledning, styrke og trøst. Ja LIV. (samme tema fra 2016)

2018-12-11 06:15 Jes 7

Dagens kapittel har overskriften "Frykt ikke, men tro på Gud"Det er Jesaja som profeterer midt i en krigstruet tid. Det er naturlig å være redd, og Gud kommer med en oppmuntring. Men han kommer også med en advarsel....Vil dere ikke tro, skal dere ikke beståDet er viktig å gripe tak i løftet Gud har gitt, og holde fast ved det. Ellers er det liten styrke å hente i det.Det viktigste løftet vi har fått blir også nevnt i dette kapitlet; 14 Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn; hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel.Dette løftet er allerede kommet, og er viktig å holde fast ved. For uten Ham skal vi jo ikke bestå. Hvilke andre løfter har du fått av Gud, som du trenger å holde fast ved?Det trenger jeg å grunne litt på, for jeg vet at vi har mange løfter gjennom Ordet. Det gjelder bare å finne dem. Bibelen er som en stor skattekiste ;-DHerre, takk for dine løfter! Måtte jeg virkelig se dem og holde fast ved dem.(samme tema fra 2016)

2018-12-10 05:33 Job 4

En hel uke hadde vennene til Job vært der, fulle av medfølelse og uten å kunne si et ord. De bare led med ham. Og hørte på hans klage. (vi så det i kap 2)Men i dagens kapittel, åpnet en av dem munnen. Men hva slags trøst hadde han å gi...?Han kommer med bebreidelser til en mann som allerede ligger fullstendig nede?!Det hadde vært bedre om han bare var stille.Men vet du hva jeg tror? Jeg tror han mente han handlet rett. For han trodde på at alt hadde en grunn. Det måtte være en grunn til at Job hadde havnet der han var liksom.Det er faktisk folk i dag også, som tror alt hender av en grunn. Det er faktisk bare noen dager siden jeg hørte en si det. Jeg prøvde å protestere og sa "Hva med barn, når barn rammes...?" og fikk til svar at du kunne være noe som hadde hendt i deres tidligere liv. Også disiplene hadde denne tanken. Vi ser det bl.a. i Joh 9Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind.  2 Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?»  3 Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. Det skjedde for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham. Så bra at Jesus hadde det svaret!! Av og til rammes vi rett og slett bare av ... livet ... og da vet vi hvem vi kan gå til! Han som er med oss gjennom alt vi møter. Han har bedre trøst å gi enn disse vennene hadde akkurat i dag. Herre, i dag ber jeg for alle som sliter med skyldfølelse. Og for de som lider og har så mange spørsmål uten svar. Herre, vær ved deres side i dag, med lindring, styrke og trøst.(samme tema fra 2016)

2018-12-09 05:43 Dom.6;25-40

I dagens kapittel fortsetter den spennende historien om Gideon.Det første jeg la merke til, var dette verset;25 Samme natten sa Herren til Gideon: «Ta en av din fars okser og en annen okse som er sju år gammel. Riv ned det alteret for Ba’al som din far har, og hogg ned Asjera-pælen som står ved siden av det. 26 Du skal bygge et alter for Herren din Gud på toppen av dette festningsberget og legge alt til rette. Ta så den andre oksen og bær den fram som brennoffer; bruk veden fra Asjera-pælen, som du har hogd ned.»Før det første er det spennende at Gud gav kallet til denne sønnen av en far som har bygd alter for andre guder. Det neste spennende er at Gud bruker akkurat dette til sitt eget alter (riktignok ved å brenne det) Da det ble oppdaget hva Gideon hadde gjort, ble han truet på livet. Men da står hans far Joasj fram og sier;«Vil dere stri for Ba’al og hjelpe ham? Den som kjemper for Ba’al, skal dø før det blir morgen igjen. Dersom han er gud, kan han stri for seg selv, siden hans alter er revet ned.»Visste denne pappaen at han ble brukt av Gud her...?   ;-D  33 Nå hadde alle midjanittene, amalekittene og andre stammer i øst samlet seg. De satte over Jordan og leiret seg på Jisre’el-sletten. 34 Da kom Herrens Ånd over Gideon. Han blåste i horn, og Abieser-ætten fylket seg og fulgte ham. Han kjente seg både styrket og kalt av Gud, likevel er han frimodig og ber om tegn (du kan lese om det i slutten av kapitlet) for å være helt sikker på at Gud virkelig er med ham. Har du bedt om tegn noen gang...? Gideon var veldig konkret. Han sa ikke bare "Vis meg Gud, at du er med", for så å måtte lete etter tegn. Han sa konkret hva Gud skulle vise. Jeg syntes det er spennende og se. Men jeg har ikke samme gode erfaring med det som Gideon. Jeg stod for et viktig valg for noen år siden og lette egentlig etter et tegn for JA, enda jeg egentlig burde sett alle tegnene for NEI.... Jeg lette og tolket, og tolket og lette etter klarsignal for JA. Jeg skulle sett alle tengene for NEI. Det hadde spart meg for mye. Men jeg erfarte likevel noe viktig; Gud er trofast gjennom ALT. Også når jeg bommer skikkelig. Herrens Ånd var over Gideon. Jeg tror ikke det var feil av ham å be om tegn. Han ville bare være 100% sikker på at Gud var med ham. Han var avhengig av det. Det er også jeg. Herre, takk for at du er med meg, enten jeg ber om tegn eller ikke :-D Jeg stoler på løftet du ga om at du er med meg alle dager inntil verdens ende. Takk for at du også er trofast ved mine barn og barnebarns side. Jeg ber for dem i dag. 

2018-12-08 08:33 1.Mos 7

Herren sa til Noah: «Gå inn i arken, du og hele din husstand! For jeg har funnet at bare du er rettferdig for meg i denne slekt. Slik starter dagens kapittel. Jeg ser av dette at Gud har vært på leting etter flere, uten å finne dem. Ingen andre enn Noah og hans familie var villig til å gå Guds vei. Enda det var eneste redningen. De så det bare ikke...17 Nå flommet vannet over jorden i førti dager. Det steg og løftet arken, så den fløt opp fra jorden. I svært lang tid hadde Noah i tro bygget arken, til stor undring og kanskje til latter...? fra menneskene rundt ham. Er det mulig å bygge en så stor båt på land? Regne så mye at du trenger en båt....? At Noah var noe utenom det vanlige forstår jeg, ikke minst av det første verset vi leste. Kanskje han ble sett på som en underlig skrue? Men så kom katastrofen. Hva tenkte de om Noah i dette øyeblikket?Det står at Gud lette uten å finne. Hva med Noah? Prøvde han å få med seg fler? Jeg kan ikke finne noe om det. Om de lo av ham, kunne det ikke være lett heller ....Men for oss er oppdraget klart; "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" (Matt 28;19) Det er ingen enkel oppgave, og jeg undrer meg ofte over hvordan jeg skal gjøre det.... Det kan ligge noe i dette verset fra Paulus i 2.Kor.9;8 Og Gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger, ja, har overflod til all god gjerning.Herre, jeg ber igjen om at jeg må ha øyne og øre åpne for det du vil jeg skal gjøre, enten i ord eller handling. Takk for at du er på leit etter de som er fortapt, du lengter etter dem. Og du trenger oss i dette søket :-)

2018-12-07 06:08 Rom 3

Kan deres utroskap oppheve Guds troskap? 4 Slett ikke! Det er Paulus som skriver dette i dagens kapittel. Han har beskrevet jødene som fikk loven, men ikke klarte å holde den. Ordene er også til stor trøst for meg. Jeg har også virkelig "bommet på målet" noen ganger...Paulus fortsetter å skrive;Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uavhengig av loven. Om den vitner loven og profetene. 22 Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus, til alle som tror. Her er det ingen forskjell, 23 for alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet. 24 Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus. 26 Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han erklærer den rettferdig som tror på Jesus.27 Hvor er så det vi kan rose oss av? All ros er utelukket! Etter hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, etter troens lov. 28 For vi mener at mennesket blir rettferdig for Gud ved tro, uten lovgjerninger. 29 Eller er Gud kanskje bare jødenes Gud? Er han ikke Gud også for de andre folk? Jo, også for dem, 30 så sant som Gud er én. Og han vil rettferdiggjøre de omskårne på grunn av tro og de uomskårne ved deres tro. 31 Opphever vi så loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven.Mye sitat i dag, men så sier også teksten alt selv.Herre, jeg takker deg av hjertet for dette! Jeg vil også be om hjelp til det oppdraget du har gitt meg, nemlig å formidle dette videre til andre. Jeg syntes det er vanskelig. Jeg kom på en sang som beskriver noe av det som gjør det vanskelig; "Det kan ei forklares men bare erfares hvor salig det er hos Jesus" Jeg vet likevel at det er mye hjelp i Den Hellige Ånd - både for den som skal formidle og den som skal ta mot. Så jeg ber frimodig igjen "Herre, hjelp meg å formidle"(samme kapittel fra 2016)

2018-12-06 07:11 Jes 6

I dagens kapittel blir profeten Jesaja kalt av Gud. Et spennende syn han får!I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og mektig trone, og slepet av hans kappe fylte templet. ....  og mine øyne har sett Kongen,        Herren, Allhærs Gud.»Han møtte kongenes konge :-D Synet er så mektig for Jesaja som raskt kjenner på sin ufullkommenhet. Men Gud møter ham der han er, og gir ham et kall som profet. Jesaja blir styrket og kjenner motet komme. «Se, denne har rørt ved dine lepper.        Din skyld er tatt bort, din synd er sonet.»     8 Så hørte jeg Herrens røst:        «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?»        Da sa jeg: «Se, her er jeg. Send meg!» Å kjennet på min ufullkommenhet, og det å komme til kort.... det kjenner jeg igjen. Jeg kjenner også igjen dette at Gud kan trøste, oppmuntre, styrke og rense. Herre, du ser hvilke oppgaver som ligger foran meg. Og du vet hva som trengs. Og hvilke planer du har. Herre, veiled meg, styrk meg, rens meg og bruk meg. Jeg vil gjerne være med å bygge din kirke, og være med på å gjøre det gode for dette stedet. (samme kapittel fra 2016)

2018-12-05 06:35 Salme 3

Det er en kort salme i dag, men den rommer likevel mye. Davids tro på Gud er sterk, også når han møter motstand og trøbbel. Og i dagens salme ser vi at motstanden i blant kan komme fra helt uventet hold...En salme av David, da han var på flukt for sin sønn Absalom.     2 Herre, hvor tallrike mine fiender er!        Det er mange som reiser seg mot meg.     3 Mange er de som sier om meg:        «Det er ingen frelse for ham hos Gud.»                                                       Sela     4 Men du er et skjold for meg, Herre,        du er min ære, du løfter mitt hode.     5 Da jeg ropte høyt til Herren,        svarte han meg fra sitt hellige fjell.                                                       SelaSelv på flukt finner David styrke i sin Gud. Denne styrken er så bra beskrevet at jeg i dag velger å legge ved hele den lille, men sterke salmen  6 Jeg la meg ned og sovnet        – og våknet, for Herren holder meg oppe.     7 Jeg er ikke redd om ti tusen mann        fylker seg mot meg på alle kanter.     8 Reis deg, Herre! Frels meg, min Gud!        For du slår alle mine fiender på kinnet,        de ondes tenner knuser du.     9 Hos Herren er det frelse.        La din signing hvile over ditt folk!                                                       SelaTakk at vi hver dag, under alle forhold, kan finne styrke hos deg Gud. I dag ber jeg ekstra for de som trenger ny styrke.Jes.40;29 sier;        Han gir den trette kraft,        og den som ingen krefter har,        gir han stor styrke.--------------------------------------------Jeg har gått og tenkt på denne salmen i dag, og måtte skrive litt til om den nå i kveld.Tenk, han måtte flykte fra sin egen sønn?! "hvor tallrike mine fiender er" sier David, og jeg kan formelig føle at dette ble for mye for ham.... Men midt i dette finner han likevel styrke og trøst hos Gud. Som konge hadde David kjempet noen kamper, og møtt sine fiender. Men denne gangen kom det fra hans egen familie. Det må ha vært ekstra vondt! Jeg har  tenkt på de som havner midt oppi konflikter og splittelser i egen kirke. Det er jo nesten som å bli angrepet av egen familie.... Hvor viktig det da er, å ha sin forankring i GUD, og ikke i kirken... for den kan virkelig skuffe i blant, ja kanskje til og med bli en fiende. Det er vondt å si det, men det kan dessverre skje. Heldigvis er Gud alltid den samme uansett situasjon. Og Guds plan er "den gode menigheten". Ja, jeg tror til og med at han aldri gir opp å bygge den! Herre hjelp oss å være en som bygger, og ikke en som river,(samme salme fra 2016)

2018-12-04 07:00 Dom 6;1-24

I dagens kapittel er det Gideon som blir kalt av Gud til å redde Israel. Kallet kom helt uventet på Gideon, og han stiller helt forståelige spørsmål. Jeg kan liksom kjenne meg igjen i hva han føler.Første del av kapitlet forteller om store vanskeligheter.4 De (midjanittene) slo leir midt imot israelittene og ødela avlingen i landet helt bort til Gasa. De lot det ikke bli noe igjen å leve av i Israel, ikke så mye som en sau eller en okse eller et esel.  5 Som gresshopper i mengde kom de med buskap og telt. Det var ikke tall på dem og kamelene deres. Hvor de kom, la de landet øde,  6 så Israel ble rent utarmet på grunn av midjanittene. Da ropte israelittene til Herren.Det er midt i denne elendigheten at Gideon opplevde kallet og sa;13 Gideon svarte: «Hør på meg, herre! Er Herren med oss, hvorfor har da alt dette hendt? Hvor skjer det nå slike under som våre fedre har fortalt oss om? De sa at det var Herren som førte dem opp fra Egypt. Men nå har Herren forkastet oss og gitt oss i hendene på midjanittene.»Ganske kjent spørsmål, ikke sant? "Hvordan kan det være en Gud, når det er så mye vondt i verden...?" Vet du hva Gud svarte Gideon på den kommentaren / spørsmålet...?    14 Da vendte Herren seg til ham og sa: «Gå av sted, så sterk som du er, og berg Israel ut av midjanittenes hånd! Er det ikke jeg som sender deg?»Det er som om han forstår Gideon, og oppmuntrer ham til å se det fra en annen vinkel. Gud er med ham nå!Men Gideon kjente ikke helt den styrken Gud snakket om... og sier; 15 Gideon svarte: «Hør på meg, Herre! Hvordan kan jeg berge Israel? Min ætt er den ringeste i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus.» 16 Da sa Herren til ham: «Jeg vil være med deg, og du skal slå midjanittene til siste mann.» Gud sier oppmuntrer enda en gang om at Hans styrke er med ham. Frimodige Gideon fortsetter å spørre. Han trenger flere bekreftelser og får dette. Jeg smiler litt av det hele og tenker at Gud hadde bestemt seg. Det var Gideon og ingen andre som skulle få dette kallet. Er det ikke bra at Gud har tålmodighet med oss, og at vi kan snakke med ham om alt? Gå avsted så sterk som du er - det var den første oppmuntringen Gideon fikk. Det er en oppmuntring vi også minner hverandre om i blant. Paulus skriver til filipperne (kap 4)13 Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Gud oppmuntrer oss til å være frimodige og bruke den styrke vi har fått, og stole på at Han gir oss det vi trenger. Så dagens oppmuntring er den samme som Gideon fikk "Gå av sted så sterk som du er"

2018-12-03 05:37 1.Mos 6

Dagens kapittel åpner med å fortelle om gudesønner og kjemper .... jeg prøvde å google litt for å finne ut hva det betyr, men dette tema lar jeg rett og slett ligge. Jeg trenger ikke forstå alt :-D Så får vi historien om Noah. Den er trist og god på en gang. Det triste er at Gud angret på at han hadde skapt menneskene.  6 Da angret Herren at han hadde skapt menneskene på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Gud sørget, for det var jo hans hjertebarn som hadde havnet på helt ville veier.Det gode er at han ikke ga opp - i alle fall ikke helt. Det kunne han ha gjort. Han fant Noah og ville med dette gi menneskene en ny sjanse.  8 Men Noah fant nåde for Herrens øyne.22 Og Noah gjorde så; i ett og alt gjorde han som Gud hadde pålagt ham.Kanskje lå det også et dobbelt budskap i dette? Et bilde på Guds frelsesplan; JESUS For igjen havnet vi på ville veier.... og enda en gang er Guds lengsel å frelse oss. Lede oss tilbake til Ham. Vi er fortsatt hans hjertebarn som Han lengter etter.Joh 3 sier; 16 For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.og jeg legger gjerne til fra Joh 1 også12 Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn. I dag ber jeg for mine barn og barnebarn. 

2018-12-02 08:38 Matt 3

På den tid stod døperen Johannes fram i Judeas ødemark og forkynte: 2 «Vend om, for himmelriket er nær!»  3 Det er om ham det er sagt ved profeten Jesaja:        En røst roper i ødemarken:        Rydd vei for Herren,        gjør hans stier rette!     4 Johannes var kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og maten hans var gresshopper og vill honning.  5 Folk drog ut til ham fra Jerusalem og hele Judea og landet ved Jordan.  6 De ble døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder.Tenk at en så underlig mann, ble høyt respektert. Ingen tvil om at han var kalt av Gud - til og med gjennom profetene. De kom til Johannes og bekjente sine synder og ville bli døpt. (v.6) Men når Fariseerne kom, reagerte Johannes voldsomt (v.7) Også Jesus gjorde det rett som det var. Noe av grunnen som kommer fram i dagens kapittel, er at de trodde bedre om seg selv enn de skulle. Og tro ikke at dere kan si: Vi har Abraham til far. For jeg sier dere: Gud kan oppreise barn for Abraham av disse steinene. 10 Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Det ligger alvor i disse versene. Vi kan ikke bare påberope oss tittelen "kristen" - det skal også syntes i livene våre. Heldigvis snakker jeg ikke bare om å stresse eller slite for å få til. Vi får en helt spesiell styrke av Gud, når vi "vender oss om" til ham. Johannes forteller; 11 Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Hellig Ånd og ild.Spennende å lese om da Jesus ble døpt, og hele himmelen åpnet seg;16 Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. 17 Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i.»(Link til samme kapittel fra 2016)

2018-12-01 06:55 Jes 5

Dagens kapittel åpner så vakkert;Jeg vil synge en sang om min venn,        min kjære venns sang om hans vingård.        En vingård hadde min venn        i en fruktbar bakke.Men så ble ikke vingården helt som han hadde tenkt...4 Hva var det mer å gjøre med hagen        som jeg ikke alt hadde gjort?        Hvorfor bar den så besk en frukt,        når jeg ventet meg gode druer? 7 For vingården til Herren, Allhærs Gud,        det er Israels hus,        og folket i Juda er hagen        som var hans lyst og glede.        Han ventet rett –         men se, det ble blodig urett!        Han ventet rettferd –         men hør, det ble skrik! Kapitlet beskriver dårlige valg og dommen som følger. En av overskriftene er "Herrens vrede og straff" Men det er ikke alt jeg ser i dette kapitlet. Jeg ser en Gud som i utgangspunktet ville godt, ja som til og med la alt til rette for at det skulle skje. Men så tok menneskene likevel dårlige valg...Hver dag består av mange valg, valg som får konsekvenser. Og da tenker jeg ikke på "Herrens vrede og straff" som beskrives her. Det er rett og slett en del av livets lover, at våre valg og våre handlinger får konsekvenser. Dagens kapittel viser dette, men det viser også en Gud som lengter etter å veilede og forme oss til det gode livet.Herre, du har formet og skapt meg og vil meg godt. Måtte jeg være mottagelig for din ledelse i mitt liv. At mitt hjerte må være "av god jord" slik Jesus beskriver i lignelsen om såmannen (Matt 13;18-23)Herre, i dag vil jeg be spesielt for de som står overfor vanskelige valg. La de få kjenne at du er nær dem og vil dem vel. Gi hjelp til de som trenger det, der de står på valg.(bloggpost om samme kapittel fra 2016)

2018-11-30 05:18 Job 3

Dagens kapittel har overskriften "Jobs klage" Jeg ser det egentlig som en bønn i nød, en bønn der Job virkelig gråter ut sin nød for Gud.24 Mine sukk er blitt mitt daglige brød,        mine klagerop strømmer fram som vann.    25 De redsler jeg fryktet for, har rammet meg,        nå kommer det jeg grudde for.    26 Jeg får ikke fred, ikke ro og hvile,        det kommer bare nye plager.Det var virkelig hvordan han opplevde det også nå..Han klarer ikke å tenke på alt det gode han hadde opplevd før lidelsen kom, og ikke vet han om alle velsignelsene som venter ham heller. Alt han kjenner på nå, er lidelse og smerte.Herre, i dag ber jeg for de som lider, og som ikke klarer å se annet enn disse mørke dagene. La de få kjenne en berøring av deg Gud, og et glimt av håp. Salme 139 forteller;11 Og sier jeg: «La mørket dekke meg        og lyset omkring meg bli til natt»,    12 så er ikke mørket mørkt for Deg,        og natten er lys som dagen,        ja, mørket er som lyset.Han, håpets Gud, er også nær i mørket. Han kan til og med forvandle mørket til lys.Salme 62;6 og 9Vær stille for Gud, min sjel! Fra ham kommer mitt håp. Folk, stol alltid på Gud, øs ut for ham det som fyller hjertet! Gud er vår tilflukt. 

2018-11-29 07:02 Dom 5

Jeg er virkelig en stor beundrer av Debora, så utrolig sterk kvinne! At hun er den hun er, i den tiden hun er det, gjør at jeg beundrer henne enda mer. Hun vet virkelig hvem hun er og hva hun har i Gud. Fra dagens kapittel leser vi; 7 Det fantes ingen fører i Israel        før jeg, Debora, stod fram,        stod fram som en mor i Israel.     8 De valgte seg nye guder.        Da var det strid i portene.        Men hvor så en skjold og spyd        hos de førti tusen i Israel?     9 Mitt hjerte slår for Israels høvdinger,        for folket som villig møtte fram.        Lovsyng Herren!Jeg smiler og tenker at hun ikke var en ydmyk liten tjener. Hun var sterk, og visste om det. Men uten å være hovmodig. Hun visste også hvem hun skulle gi ære, takke og lovsynge!I dag gir Ordet fra 2.Tim.1;7 en litt sterkere mening;For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet.Herre, i dag vil jeg takke for alle sterke forbilder. Takk for Debora! Takk for hva Du Herre, viser oss gjennom hennes historie. Takk for at du kan gi visdom, mot og styrke til den som trenger det.

2018-11-28 05:56 1.Mos 5

Dagens kapittel består mest av navn, og handler om slekten fra Adam til Noah. Kapitlet har ellers liten historie å fortelle, annet enn at de alle hadde svært høy alder ;.) Det er imidlertid én mann som skiller seg klart ut, og det er Enok. 21 Da Enok var 65 år, fikk han sønnen Metusjalah. 22 Enok vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått Metusjalah, og han fikk sønner og døtre. 23 Hele Enoks levetid ble 365 år. 24 Enok vandret med Gud. Så ble han borte; for Gud tok ham til seg.Dette ble hans ettermæle - at han vandret med Gud. Det står ikke så mye mer, i alle fall ikke i dette kapitlet. Men det vi i alle fall kan lese ut av det, er at han ble lagt merke til (siden det kom med i historien) og at han var elsket av Gud (som tok ham til seg)I dag ber jeg "Herre vis meg, og lær meg hva det vil si å vandre med Deg. Jeg ber med salme 25Av David.        Herre, jeg løfter min sjel til deg,     2 jeg setter min lit til deg, min Gud.   4 Herre, vis meg dine veier,        og lær meg dine stier!     5 La meg få vandre i din sannhet;        lær meg, Gud, for du er min frelser.        Jeg venter dagen lang på deg.Og i Salme 56 sier han;14 For du har berget mitt liv fra døden,        og fridd min fot fra å snuble.        Så kan jeg vandre for Guds åsyn i livets lys.

2018-11-27 07:15 Rom 2

Jeg tror mange vil kjenne seg igjen i dette å dømme andre....(som dagens kapittel skriver en del om) Det er så fort gjort. Jeg har det som mål å ikke gjøre det, men likevel faller jeg i fella rett som det er. Om jeg ikke alltid sier det høyt, så kan jeg likevel kjenne tanken komme.Det Paulus snakker om, er at vi også dømmer andre for ting vi også gjør selv. Kanskje fordi vi vet hva som egentlig er rett? Også føler vi oss litt bedre når vi ser andre gjør det også...? Men det blir ikke mer rett av den grunn. Tvert imot...I blant kan det være kunnskap som gjør at vi dømmer. Vi tror at vi vet... bedre...17 Og nå, du som kaller deg jøde: Du stoler på loven og er stolt av din Gud, 18 du kjenner hans vilje og kan avgjøre hva som er det rette, fordi du er opplært i loven.19 Du er viss på at du kan veilede de blinde, være et lys for dem som er i mørket,20 oppdra de uforstandige og være lærer for de umodne, fordi du i loven har det fullkomne uttrykk for kunnskap og sannhet. 21 Du som vil være lærer for andre, lærer du ikke deg selv? Du som forkynner at en ikke skal stjele, stjeler du selv?Om dette er hva jeg stoler på, så vil jeg møte både konsekvens og dom. "Det var da voldsomt så negativt da?" tenker du kanskje. Men jeg tror Paulus bare understreker et ansvar vi har overfor hverandre, og at det vi skal stole mest på, er Guds nåde og godhet. Ikke hva vi selv (eller andre) kan få til.4 Eller forakter du hans uendelig store godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Det er noe å tenke på, når jeg dømmer... enten det er andre jeg dømmer, eller jeg dømmer meg selv. Jeg tror det er ganske mange som er harde dommere mot seg selv. Ja, det kan til og med være grunnen til at de også dømmer andre.Herre, takk for at det er nettopp din godhet som driver oss til omvendelse. I dag ber jeg for alle de som dømmer - enten det er andre eller seg selv. La de få smake og se at du er god (salme 34;9) Takk for at vi kan få hvile i deg, framfor å stole på hva vi selv må få til. Kom også til å tenke på Ord 10;22 som sierDet er Herrens velsignelse som gir rikdom,        eget strev legger ingenting til.(tanker om Rom 2 fra 2016)

2018-11-26 05:00 Jes 4

Dagens kapittel har overskriften "Sions frelse og herlighet"Gud minner dem om hva som en gang var, og som igjen skal bli virkelighet. 4 Når Herren har vasket bort        urenheten hos Sions døtre        og skylt Jerusalems blodskyld vekk        med dommens og renselsens ånd,     5 da skal han skape en røksky om dagen        og en lysende, luende ild om natten        over hele Sion-fjellet        og over møteplassene der.Guds drøm og plan for Israel, som stadig strever med å holde stø kurs... Tenk at Gud til slutt gikk så langt at Han ga seg selv for oss, til soning for våre synder. Jesus ble "dommens og renselsens ånd" Ikke bare for Israel, men for hele verden. I dag kjenner jeg for å be som David i salme 139;23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,        prøv meg og kjenn mine tanker.    24 Se om jeg er på den onde vei,        og led meg på evighetens vei.og fra salme 51;12 Skap et rent hjerte i meg, Gud,        gi meg en ny og stø ånd!

2018-11-25 10:09 Salme 2

Hvorfor er folkeslag i opprør?          Hvorfor grunner folkene på det som er forgjeves?Slik starter dagens salme, og det er igrunn en viktig refleksjon. Tror vi kan kjenne oss igjen i dette :-) Alle tankene som farer gjennom hodet, alt vi strever med... eller er opptatt av. Hvor mye av det er viktig, og hva er bare forgjeves? Nå er det ikke mulig å bare gå å tenke på det som er viktig og fornuftig da :-D Men det er verdt å reflektere over tankene i blant, og rydde opp og sortere litt.Kong David reiser seg mot motstanden han møter, og proklamerer hvem han er og hvilket kall han har fått. Han kommer også med en klar oppfordring;   7 Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt.          Han sa til meg: «Du er min sønn, jeg har født deg i dag.      8 Be meg, så gir jeg deg folkene som arv          og hele jorden i eie.11 Tjen Herren med ærefrykt,          gled dere og skjelv for ham!                 Salig er den som søker tilflukt hos ham.Opplever du motstand mot det kallet du har fått? Kanskje du kjemper med tvil...? Et oppmuntrende vers jeg ofte siterer er dette;  6 Derfor vil jeg minne deg om dette: Tenn på ny den nådegave fra Gud som er i deg, den du har mottatt ved min håndspåleggelse!  7 For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet.  Gud vil styrke deg på ny, også kallet du bærer på. Herre, i dag ber jeg for de som kjemper i eller på grunn av sitt kall. Takk for Den Hellige Ånd som gir styrke og mot, slik at vi igjen kan øve opp vår frimodighet. Takk for at du gir oss kraft, kjærlighet og sindighet :-D(denne undringen over salme 2 hadde jeg i 2016)

Personvern: Fortsetter du på denne siden, godtar du bruk av cookies, og at vi samler nødvendig informasjon om deg, dine preferanser, og besøket ditt her. Les mer. Det er greit.