minbibel

Tid Innlegg
2020-06-15 05:46 Esekiel 8 og 9

1. I det sjette året, den femte dagen i den sjette måneden, hendte det at Herrens hånd kom over meg mens jeg satt i huset mitt, og jødenes eldste satt foran meg. 2. Da fikk jeg se en skikkelse som lignet en mann. Nedover fra hoftene så den ut som ild, og fra hoftene og oppover var det likesom en glans, som skinnende metall å se til. 3. Han rakte ut noe som lignet en hånd, og tok tak i hårluggen min. Ånden løftet meg opp mellom jord og himmel, og i syner fra Gud tok den meg med til Jerusalem, til porten i nord som fører inn i den indre tempelgård.Første gang jeg leste denne teksten fra kap 8, b ...

2020-06-14 08:15 Ord 20

Fra dagens kloke ord av kong Salomo, velger jeg ut disse;1 Vinen er en spotter,og den sterke drikk en bråkmaker,ingen som raver av drikk, er vis. Dette verset fikk meg til å tenke på noe Paulus skrev i Ef.5;18Drikk dere ikke fulle på vin; det fører til utskeielser. Men bli fylt av ÅndenKanskje en underlig sammenligning? Det er kanskje det at begge deler skaper endringer (noen ganger store) - det ene dårlig og det andre godt.Jeg vil legge til en vesentlig forskjell til - vin kan du nyte med måte en gang i blant, men Ånden kan du bli fylt av så ofte du vil, hver dag :-D3 Å holde seg fra trette e ...

2020-06-13 05:55 2.Kong 13

1. I det tjuetredje året Joasj, sønn av Akasja, var konge i Juda, ble Joakas, sønn av Jehu, konge i Israel. Han regjerte i Samaria i sytten år. 2. Joakas gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og fortsatte med de syndene som Jeroboam, Nebats sønn, hadde fått israelittene med på. Han holdt ikke opp med dem. 3. Da ble Herren brennende harm på Israel. Han overgav dem gang på gang til arameerkongen Hasael og hans sønn Benhadad. 4. Men Joakas bad Herren om nåde, og Herren hørte hans bønn; for han så hvor vondt israelittene hadde det når arameerkongen plaget dem. 5. Herren gav dem en redningsmann, ...

2020-06-12 07:06 3.Mos 25

Moses fortsetter å undervise om loven i dagens kapittel. To ting jeg festet meg ved denne gangen;18. Følg mine forskrifter og gi akt på mine lover, så dere lever etter dem. Da skal dere bo trygt i landet. 19. Landet skal gi sin grøde, så dere kan spise dere mette og bo trygt. 20. Og om dere spør: «Hva skal vi spise det sjuende året, når vi ikke sår og ikke samler inn grøde?» – 21. da skal dere vite at jeg vil sende min velsignelse over dere det sjette året, så landet gir grøde for tre år. 22. Når dere sår det åttende året, skal dere ennå spise av den gamle grøden. Helt til grøden kommer det ni ...

2020-06-11 06:01 Kol 2

1. Jeg vil dere skal vite hvor hardt jeg kjemper for dere og for dem i Laodikea og for alle de andre som ikke selv har sett meg. 2. Det jeg ønsker for dem, er at de skal få nytt mot, bli knyttet sammen i kjærlighet og nå fram til hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds hemmelighet, som er Kristus. Slik åpner dagens kapittel. Så godt at det finnes slike mennesker! Bibelen, kanskje først og fremst det nye testamentet, forteller mye om kjærlighet. Det å elske Gud og mennesker. Og Jesus var et stort forbilde i det å vise kjærlighet og omsorg, og ikke minst det å kjempe for ...

2020-06-10 07:41 Esekiel 6 og 7

1. Herrens ord kom til meg, og det lød så: 2. Menneske, vend ansiktet mot fjellene i Israel og tal profetord mot dem! 3. Du skal si: Dere fjell i Israel, hør ordet fra Herren Gud! Så sier Herren Gud til fjellene og haugene, til bekkefarene og dalene: Nå sender jeg sverd mot dere og gjør ende på offerhaugene.Slik åpner dagens profetkapitler. Begge kapitlene beskriver dommen, som er hard... Gud er vred på dem, ingen tvil om det. Siste vers i kap 7 sier; 27. Da skal kongen sørge, høvdingen skal kle seg i skrekk, og alminnelige folk skal ryste på hånden av redsel. Jeg vil gå fram mot dem som de se ...

2020-06-09 05:37 Salme 60 og 61

Fra dagens salmer velger jeg ut dette;(Salmen introduserer med å forklare at det er en lære-salme av David, den gang han lå i strid med arameerne)7 Hjelp oss med din høyre hånd,svar oss, så dine kjære blir berget. 11 Hvem fører meg til festningsbyen,hvem leder meg til Edom?13 Hjelp oss nå mot fienden!Her duger ikke menneskers hjelp. 14 Med Guds hjelp skal vi gjøre storverk.Han vil tråkke våre fiender ned. 2 Hør mitt klagerop, Gud,lytt til min bønn!3 Fra jordens ende roper jeg til deg,for mitt hjertes kraft blir borte.4 For du har vært min tilflukt,et tårn til vern mot fienden. 5 La meg alltid ...

2020-06-08 07:03 2.Kong 11 og 12

Dagens kapitler handler om kong Joasj. Hans historie starter svært dramatisk. Hans bestemor tar livet av hele slekten i et desperat forsøk på å beholde makten.... Heldigvis har han en tante som gjemmer ham, og på den måten redder livet hans. Han vokser opp hos presten Josjeba, og bare 7 år gammel blir han utropt til konge. Litt spennende å lese at våpnene som ble brukt til å forsvare den lille kongen, hadde tilhørt kong David (11;10)Kong Joasj regjerte i hele 40 år (12;1)2. Joasj gjorde alltid det som var rett i Herrens øyne, så lenge presten Jojada var hans veileder. 3. Men offerhaugene ble i ...

2020-06-07 07:35 3.Mos 24

Loven fortsetter i denne moseboken. Denne gangen er det lysestaken som alltid skal være tent, og skuebrødene som skal bakes og legges fra hver sabbat.Også fortsetter loven med alle sine regler. Dommen er hard for de som måtte feile.Jeg har undret flere ganger gjennom det gamle testamentet - ikke minst gjennom denne boken med all beskrivelse av  lover og regler - både i forhold til hverandre og i forhold til templet. Jeg undrer meg på hvordan Gud egentlig er, hvorfor så detaljert?Vet du hva jeg kom på? Han som er skaperen av alt - han bare ER detaljert. Når vi oppdager hvor stort skaperverket e ...

2020-06-06 09:23 Kol 1

Fra dagens kapittel leser vi;For i hele verden bærer evangeliet frukt og utbrer seg, og det har det også gjort hos dere helt fra den dag dere fikk høre det og lærte Guds sanne nåde å kjenne. 7. Det var dette dere fikk lære av vår kjære medarbeider Epafras, han som er en trofast Kristi tjener i vårt sted. 8. Han har også fortalt oss om den kjærlighet Ånden har gitt dere. 9. Helt fra den dag vi fikk høre om dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vår bønn er at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. 10. Da kan dere leve et liv som er Her ...

2020-06-05 05:52 Esekiel 4 og 5

I dagens kapitler får profeten Elisja underlige og helt spesifikke oppdrag. Gud har et profetisk budskap til Israel som nå står overfor en svært vanskelig tid. Et budskap som bringes både visuelt  og med ord (profeten skal bl.a ligge på en bestemt side i mange dager, og spise og drikke lite som er nøye oppmålt) Og budskapet lyder i kap.4Med bekymring skal de spise brød etter vekt, og med skrekk skal de drikke vann etter mål. 17. Ja, de skal slippe opp for brød og vann. Både den ene og den andre skal bli slått av redsel og forgå på grunn av sin synd og skyld.Det visuelle budskapet fortsetter i ...

2020-06-04 05:00 Ord 19

Fra dagens kloke ord av Salomo, velger jeg ut disse;1 Bedre å være fattig og hel i sin ferdenn å være en dåre som taler løgn. 2 Selv iver er nytteløs når vettet mangler,og den som har hastverk, trår feil.3 Mannens dumhet fører ham til fall,men i sitt hjerte er han bitter på Herren.Å skylde på andre... eller å skylde på Gud... Er nok ikke bare noen få som har opplevd det, sant?11 Klokskap gjør mennesket langmodig,å bære over med uretter en pryd for mannen.Underlig sagt, ikke sant? At det å bære over med urett, er en pryd for mannen...?Nå tror jeg ikke det er meningen at man skal godta alt. For ...

2020-06-03 05:37 2.Kong 10

Dagens kapittel er blant de blodige... Jehu hadde gjennom profeten Elisja fått et forferdelig oppdrag. Han skulle utrydde Akabs ætt (en dom Akab selv hadde hørt fra Gud, etter at han hadde gjort mange grusomheter...)Jehu ble veldig ivrig, så det er absolutt en blodig historie. Alle Akabs sønner (70 stk) ble drept. I tillegg samlet han alle Ba'als profeter og tilhengere, og drepte dem alle. Men til tross for hans iver etter å gjennomføre Guds oppdrag, står det om Jehu;28. Slik utryddet Jehu Ba'al fra Israel. 29. Men selv holdt han ikke opp med de synder som Jeroboam, sønn av Nebat, hadde fått i ...

2020-06-02 07:23 3.Mos 23

Dagens kapittel handler om høytider, og om hvordan de skulle både holdes og feires. Det var ganske annerledes enn hvordan vi feirer i dag. Vi har fortsatt en helligdag i uka (søndag) og vi feirer fortsatt påske - men ellers kjenner jeg ikke igjen noe av det som blir nevnt. 1. Herren talte til Moses og sa: 2. Si til israelittene: Dette er Herrens høytider, mine fastsatte tider, da dere skal lyse ut hellige samlinger. 3. I seks dager skal dere arbeide, men den sjuende dagen skal være full hviledag med hellig samling. Da må dere ikke gjøre noe arbeid. Det skal være sabbat for Herren alle steder h ...

2020-06-01 05:00 Luk 2

Dagens kapittel er juleevangeliet :-D  Nesten litt rart å lese den midt på sommeren, men visst er det et budskap til glede, uansett årstid?! 8 Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine.  9 Med ett stod en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet. 10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: 11 I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. 12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i ...

2020-05-31 05:00 Esekiel 2 og 3

Kap 2 forteller om et både sterkt og tydelig kall. Han sa til meg: «Menneske! Reis deg opp på føttene, så vil jeg tale med deg.»  2 Med det samme han talte til meg, kom det ånd i meg, og den reiste meg opp så jeg stod. Og jeg hørte på ham som talte til meg.Han hadde akkurat fått en veldig sterkt syn, og nå hørte han røsten av Guds kall. Ikke rart at han var mo i knærne! Også fikk han en styrke han selv ikke hadde, som bare reiste ham opp og gjorde ham klar til å lytte. Overnaturlig kraft - tenkt at det er mulig? Nå har jeg aldri opplevd noe som er i nærheten av det Esekiel opplede, men jeg har ...

2020-05-30 08:02 Ord 18

Fra dagens kloke ord av kong Salomo, velger jeg ut disse; 8 Baktalerens ord er som lekre retter,        de synker ned i kroppen.Alle er enige om at det å baktale er ille. Det skal vi ikke gjøre. Likevel tror jeg de aller fleste har falt i den fella mer enn én gang... Hvorfor smaker de i blant som lekre retter? De pirrer nysgjerrigheten og får meg til å lytte (eller dele...) Men det hender også at det gjør vondt. Jeg får medlidenhet med den som får gjennomgå, og jeg tenker "Hva sier disse baktalerne om meg når jeg ikke hører...?"De "lekre rettene" synker ned i kroppen - og blir tungt som bly.  ...

2020-05-29 07:10 2.Kong 9

Dagens kapittel er ett av de blodige.... Det åpner med at Gud kaller en ny konge, og hans første oppdrag er å slakte hele kong Akabs ætt. Det er grusomt, men så hadde han også vært en konge som misbrukte sin makt med både vold og falskt spill.Jeg må innrømme at det finnes deler av historien jeg skulle ønske ikke var der. Husker første gang jeg ble sjokkert over hva slags historie jeg kunne finne i bibelen "Står dette her...?!"Bibelen er en ærlig bok. Den pynter ikke på sannheter. Den ER sannhet. Og i blant er det tøft å se den.Jeg kom plutselig til å tenke på hvordan vi mennesker kan være gans ...

2020-05-28 05:50 3.Mos 22

Dagens kapittel fortsetter å undervise om loven. 1. Herren talte til Moses og sa: 2. Si til Aron og hans sønner at de skal være varsomme med de hellige gaver som israelittene vier til meg, så de ikke vanhelliger mitt hellige navn. Jeg er Herren. 3. Du skal si til dem: Dersom noen av deres etterkommere, nå eller i fremtiden, kommer nær de hellige gaver som israelittene vier til Herren, mens han er uren, skal han utryddes og fjernes fra mitt åsyn. Jeg er Herren. Å gjøre feil fikk alvorlige konsekvenser... Jeg tenkte på hvor mange regler vi i dag følger, hvor det er fort gjort å tenke "Det er vel ...

2020-05-27 07:04 Filip 3 og 4

Fra dagens kapitler er det to ting som fanget min oppmerksomhet.Å vinne Kristus - og glede seg i Herren. Dette siste har jeg jo hørt innimellom. Men det første har jeg ikke helt tenkt på. Kan jeg vinne noe som er en gave?JA! For en gave må også tas imot, og brukes. Først da gir den jo verdi. Frelsen er en gave, men det er først når jeg bruker tid sammen med Gud, at verdien øker. Jeg tror det er slik jeg kan "vinne Kristus". Vennskap blir sterkere når vi bruker tid sammen, sant?Paulus åpner med å fortelle om sin fortid og alt som var viktig for ham før han møtte Jesus, og så sier han;8. Ja, jeg ...

2020-05-26 05:51 Esekiel 1

Esekiel, den tredje profetboken. Og den åpner ganske så annerledes enn de to første! Esekiel ser sterke syner i tillegg til å høre Guds røst. Jeg må innrømme at jeg tenkte jeg var glad for at Gud kom og ble menneske... det gjør det lettere å gripe på en måte...Beskrivelsen av Gud her, er veldig spesiell. Gud er ALT - han er mer enn hva jeg kan fatte.4 Jeg hadde et syn. Se, et stormvær kom fra nord. Det var en stor sky med flammende ild. Det strålte og skinte omkring den, og inne i ilden blinket det som av skinnende metall.  5 Midt i ilden viste det seg likesom fire skikkelser, som så slik ut: ...

2020-05-25 07:00 Salme 58 og 59

Det er så fantastisk å lese Davids salmer. Han virker så ærlig i sine beskrivelser, og kommer til Gud med alt som ligger ham på hjertet. Mye av det David beskriver, kjenner jeg igjen. Men jeg hadde nok ikke bedt den samme bønnen... Vi bærer våre følelser forskjellig, sant?I den første salmen er David tydelig sint, og det gir han uttrykk for også.  2 Taler dere virkelig rett,        dere mektige menn?        Dømmer dere menneskene rettferdig?     3 Nei, med vilje gjør dere urett på jorden,        med hendene baner dere vei for vold.     4 De onde har vendt seg bort fra GudDet her er utgangspunk ...

2020-05-24 08:38 2.Kong 8

Kvinnen vi hører om i starten på dette kapitlet, møtte vi allerede i kap.4 - en velstående kvinne står det. Men også en med stor tro på Gud. For henne var det viktig både og høre profetens ord, men også å gjøre noe! Og hun ble velsignet for det. Hun fikk en etterlengtet sønn, som ble syk og døde - men som ble levende igjen gjennom profetens bønn.Og i dette kapitlet hører vi om at hun lyttet til profetens råd når hungersnøden ville komme. Og når hun så kommer tilbake etter flere år, blir hun fortsatt velsignet (v.3-6) Spennende historie egentlig.Kong Ben-Hadad er alvorlig syk, og sender en enor ...

2020-05-23 06:23 3.Mos 21

I dagens moselov handler det om presten. Han skulle være hellig og feilfri (både i levesett, kropp og helse)... Det er nøye beskrevet med regler om både liv og utseende. 5. Prestene skal ikke klippe seg snaue på hodet, de skal ikke rake skjegget i kantene og ikke rispe seg opp på kroppen. 6. De skal være hellige for sin Gud og ikke vanhellige hans navn; for de bærer fram Herrens ildoffer, mat for sin Gud. Derfor skal de være hellige. 7. Ingen av dem må gifte seg med en skjøge eller en kvinne som er vanæret, og heller ikke med en kvinne som mannen har skilt seg fra; for presten er innviet til s ...

2020-05-22 09:05 Filip 2

Spennende kapittel i dag, som beskriver medmenneskelige følelser og situasjoner. Paulus starter med et ønske om hvordan de som troende skal være mot hverandre;1. Når det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, og så sant det finnes medfølelse og barmhjertighet, 2. så gjør nå min glede fullkommen: Vis enighet, stå sammen i kjærlighet, vær ett i sjel og sinn. 3. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. 4. Tenk ikke bare på deres eget beste, men på de andres. 5. Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus! ...

2020-05-21 07:52 Jer 52

Så har vi kommet til siste kapittel i boken til profeten Jeremia. Den beskriver Jerusalems fall, som Jeremia gjennom hele boken hadde profetert skulle komme. En trist avslutning, så absolutt, men så vet vi at historien ikke slutter her. For Jeremia hadde også profetert at når 70 år var gått, skulle Gud igjen lede dem hjem til Jerusalem.Men det var helt forferdelig å lese om hvordan kong Sidkia og hans sønner måtte lide (v.8-11)Og det var trist å høre om hvordan alt som kong Salomo hadde bygd opp, nå ble knust (v.17-23)Krig er alltid grusomt.Dette triste kapitlet har likevel et lyspunkt helt ti ...

2020-05-20 06:23 Ord 17

Fra dagens kloke ord av Salomo, har jeg valgt ut disse;1. Et tørt stykke brød i ro og fred er bedre     enn festmåltid med trette i huset. 5. Den som spotter den fattige, håner hans skaper6. Barnebarn er de gamles krone9. Den som dekker over skyld, legger vinn på vennskap,     den som farer med sladder, skiller venn fra venn. 22. Glede i hjertet gir god helse,       mismot tærer på marg og ben. Dette siste verset har jeg sitert noen ganger. At tanker og følelser påvirker kroppen, det kjenner vi jo. At glede gir helse er velkjent :-D også at sorg eller sinne påvirker kroppen.I blant må jeg ta e ...

2020-05-19 05:52 2.Kong 7

I dagens kapittel handler det om tro - og manglende tro. Da sa Elisja: «Hør Herrens ord! Så sier Herren: I morgen på denne tiden skal en sea hvetemel selges for en sekel og to sea byggmel for en sekel på torget i Samaria.»  2 Kongens våpensvein og beste støtte tok til orde og sa til gudsmannen: «Om så Herren laget luker i himmelen, kunne da ikke dette skje!» Elisja svarte: «Du skal få se det med egne øyne, men du får ikke spise av melet.»Han satte ord på sine følelser, og sin manglende tro. Faktisk var det helt forståelsefullt, for landet hadde stor hungersnød og rett utenfor lå fienden på lur ...

2020-05-18 07:25 3.Mos 20

Gud taler gjennom Moses som fortsetter å undervise om loven i dagens kapittel.   22 Gi akt på alle mine forskrifter og lover, og lev etter dem! Da skal dere ikke bli spydd ut av det landet som jeg vil føre dere til og la dere bo i. 23 Følg ikke skikkene til de folkeslag som jeg driver ut for dere! De gjør alt dette, og derfor har jeg avsky for dem. 24 Men til dere har jeg sagt: Dere skal ta landet fra dem, et land som flyter med melk og honning. Jeg vil la dere få det til eie. Jeg er Herren deres Gud, som har skilt dere ut fra de andre folkene. 25 Derfor skal dere skille mellom rene og urene d ...

2020-05-17 07:14 Luk 1

Det er mange som har forsøkt å gi en fremstilling av det som har skjedd blant oss,  2 slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og Ordets tjenere.  3 Nå har jeg gått nøye gjennom alt fra begynnelsen av og har besluttet at jeg vil skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilus,  4 for at du skal forstå hvor pålitelig det er, det du er blitt undervist i.Slik starter dagens kapittel. Evangeliet skrevet, etter mange vitners opplevelser og beskrivelser. Blir også rørt over Lukas hilsen til Teofilus (versene over) Sakarja å gå inn i Herrens tempel og brenne røk ...

2020-05-16 07:38 Jer 51

Nest siste kapittel i denne profetboken. Gjennom mange kapitler i starten, hørte vi om hvordan Babylon ville bli redningen for Israel, til tross for at de var fienden som inntok landet... Det å bli igjen i Israel den gangen, ville endt med døden. Men allerede da lovet Gud at når 70 år var gått, ville Han igjen redde Israel fra Babylon. Det er hva Jeremia beskriver i dagens kapittel. Nå er det Babylon som møter sin dom for det de har gjort, både mot templet og mot Israel. Jeg har plukket ut disse versene som er med på å beskrive dette budskapet. Det beskriver også hvem Gud er. Riktignok en hevn ...

2020-05-15 05:00 Ord 16

Det som vi i blant kan oppleve som tilfeldigheter, kan gjerne være planlagt fra Guds side :-)Til og med planene vi legger selv, kan være påvirket av Gud, uten at vi vet det. Dette kommer fram i teksten fra kong Salomo i dag;Mennesket legger planer,        men ordet på tungen kommer fra Herren.9 I hjertet planlegger mannen sin ferd,        men Herren styrer hans gang. Kong Salomo fortsetter med flere gode råd;3 Overlat hele ditt verk til Herren,        så skal dine planer lykkes. 20 Den som akter på ordet, finner lykke,        sæl er den som stoler på Herren. 24 Vennlige ord er som dryppende ho ...

2020-05-14 07:30 2.Kong 6

Dagens kapittel forteller om et både underlig og morsomt mirakel. 5 Da en av dem holdt på med å felle sitt tre, falt øksen i vannet. Da ropte han: «Å, min herre! Den var til og med lånt!»  6 «Hvor falt den?» spurte gudsmannen. Og han viste ham stedet. Da hogg Elisja av en gren og kastet den i vannet. Slik fikk han øksen til å flyte opp.  7 «Ta den opp!» sa han. Og mannen rakte hånden ut og tok øksen.Fantastisk! Jeg tenker at noe så enkelt bryr Gud seg om. Han så hvor viktig dette var for mannen, selv om det kanskje for andre bare ville vært bagatell. Også måten Elija gjorde det på?! Hvordan ko ...

2020-05-13 06:01 1.Mos 19

Dagens kapittel starter med disse Ordene;Herren talte til Moses og sa:  2 Si til hele den israelittiske menighet: Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig.1Kor 6 sier;Men nå er dere blitt vasket rene, dere er blitt helliget, ja, rettferdige for Gud i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.Det vi ikke greide, det gjorde Han for oss!Resten av dagens kapitlet forteller om bud og regler. Jeg husker at dette var nok så negativt ladede ord da jeg var tenåring. Å være en kristen betydde at man ikke kunne leve som man ville, og måtte følge masse bud og regler. Men som voksen v ...

2020-05-12 06:49 Filip 1

Paulus sitter i fengsel når han skriver dette oppmuntrende brevet. Hans styrke og pågangsmot er virkelig inspirerende.12. Brødre, jeg vil dere skal vite at det som har hendt meg, heller er blitt til fremgang for evangeliet. 13. Det er blitt kjent i hele borgen og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg er i lenker. 14. De fleste av brødrene har gjennom mitt fangenskap fått en slik tillit til Herren at de enda mer uredd enn før våger å forkynne Guds ord. Han har ikke glemt sitt kall selv om han har møtt sterk motstand og havnet i fengsel. Tvert i mot fortsetter han også der, med gode r ...

2020-05-11 05:00 Jer 50

Gjennom mange kapitler har vi hørt om dommen over Israel, og hvordan de måtte overgi seg til Nebukadnesar i Babylon. I dagens kapittel profeteres det om Israels gjenreisning, og om Babylons fall      4 I de dager, når den tid kommer,        lyder ordet fra Herren,        skal Israels sønner komme hjem        og Judas sønner sammen med dem.        Gråtende skal de gå        og søke Herren sin Gud.     5 De skal spørre etter veien til Sion,        vende ansiktet hit og si:        «Kom, la oss slutte oss til Herren        i en evig pakt som aldri blir glemt!»     6 Mitt folk var som bortkomne sau ...

2020-05-10 05:25 Salme 56 og 57

Dagens samme starter med å fortelle om situasjonen David var i da han skrev denne salmen."Av David, den gang filisterne grep ham i Gat" Da gjør det ekstra inntrykk og forståelse av hva han skriver.     2 Vær meg nådig, Gud! Folk jager meg,          stridsmenn trenger seg på meg hele dagen.               3 Fiender jager meg dagen lang,          fra sin høyde går de til angrep, de er mange.               4 Når jeg er redd, stoler jeg på deg.               5 Jeg stoler på Gud, jeg priser hans ord.          Jeg stoler på Gud, jeg er ikke redd.          Hva kan vel mennesker gjøre meg?     9 Du har ...

2020-05-09 05:47 2.kong 5

En velkjent historie fra kongeboken i dag, om krigeren Naaman som hadde en hudsykdom. Ganske mye utrolig egentlig, som skjer her. Denne mannen hadde egentlig en fange - en ung pike som han hadde tatt med seg fra Israel. Og nettopp hun kommer mannen til hjelp. Han kan jo ikke ha vært så verst, siden jenta ønsket ham godt....Men det underlige stopper jo ikke der. Han reiser til kongen i nettopp Israel, og ber om hjelp. Han blir riktignok skeptisk og tror et øyeblikk at Naaman vil yppe til strid.Heldigvis hører profeten om dette, og Naaman får hjelp. Naaman opplever noe helt uvanlig - men han opp ...

2020-05-08 06:55 3.Mos 17 og 18

Moses fortsetter å undervise om loven i dagens kapitler. Denne gangen handler det om å ofre på det rette stedet5. Derfor skal israelittene komme til Herren med sine slaktoffer som de pleier å ofre ute på marken, og føre dem fram foran inngangen til møteteltet, til presten, og ofre dem som måltidsoffer til Herren. Vi har jo ikke samme tradisjoner i dag. Jesus er jo det fullkomne offer - vår frelse. Men én felles ting kan jeg se; det gjelder å komme til det rette stedet :-) JESUSOg det neste kapitlet er det loven om hvem man ikke kan ha et seksuelt forhold til.... Kapitlet ramser opp mange ulike ...

2020-05-07 07:01 Mark 16

Dagens kapittel starter med sorg og bekymring1. Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. 2. Meget tidlig den første dag i uken kom de til graven, da solen gikk opp. 3. De sa til hverandre: «Hvem skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til graven?» Det var noe velkjent med dette syntes jeg. Bekymringer vi går å bærer på, som vi ikke hadde behøvd å bære. De er bare så veldig reelle mange av dem. Som her. Steinen var så alt for tung for dem, og de visste virkelig ikke hvordan de skulle løse det. Men så viste de ...

2020-05-06 06:35 Jer 49

Også dagens kapittel fra profeten er full av dommer. Det er både tungt og vondt å lese, og jeg vet ikke helt hva jeg skal hente fram eller lære gjennom den.Jeg tenkte på Jeremia, og oppgaven han trofast gjennomførte. Det kan ikke ha vært lett! Jeg tror ikke det var så lett å høre budskapet heller. Hva ville Jeremia ropt i dag? "Det som heretter skal skje...Vær forberedt på... osv" Skremmende ting skjer jo i dag også, enten noen har ropt ut om dem eller ikke. (Vel, vi har noen som roper om Guds dommer i etterkant av katastrofer - men de er ikke akkurat profeter. Tvert imot (blæh)Også Jesus forb ...

2020-05-05 06:21 Ord 15

Så var det kong Salomos tur igjen, og fra hans kloke ord i dag, velger jeg ut disse;1 Milde svar demper sinne,sårende ord vekker harme.4 En legende tunge er et livets tre,en falsk tunge knuser livsmotet.9 Herren avskyr urettferdiges offer,rettskafnes bønn har han glede i.         13 Glede i hjertet gjør ansiktet vennlig,sorg i hjertet gjør motløs.15 For en fattig er alle dager onde,den fornøyde gjør hver dag til en fest.16 Bedre å ha lite og frykte Herrenenn å ha stor rikdom med uro.17 Bedre er en grønnsakrett med kjærlighetenn oksestek med hat.23 Glad blir den som kan gi svar.Hvor godt med et ...

2020-05-04 06:47 2.Kong 4

Dagens kapittel minner om meg om Jesus. Men det er profeten Elisja det handler om. Det er hva han gjør som minner meg om hvem Jesus er. Det starter med enken som er i ferd med å miste alt. De har stor gjeld, og nå kreves det til og med at hennes sønner må bli slaver... 2. Elisja sa til henne: «Hva kan jeg gjøre for deg? Fortell meg hva du har i huset.» Hun svarte: «Din tjenestekvinne har ikke annet i huset enn en krukke med olje.» 3. Da sa han: «Gå ut til alle grannene dine og be om å få låne kar, så mange tomme kar som du kan få tak i. 4. Så skal du gå inn og stenge døren etter deg og sønnene ...

2020-05-03 07:53 3.Mos 16

Dagens kapittel har overskriften "Den store soningsdagen" V.34 forteller at dette var en seremoni de skulle utføre én gang i året.Det er mange detaljer som jeg forstår var viktig å følge. Detaljer som ikke er så lett å forstå eller forklare. Men her dukket det opp noe som fikk meg til å reflektere og minnes litt;20. Når Aron har fullført soningen for helligdommen, møteteltet og alteret, skal han føre fram den levende bukken. 21. Han skal legge begge hendene på bukkens hode og bekjenne over den alle israelittenes misgjerninger, overtredelser og synder og legge dem på bukkens hode. Så skal han s ...

2020-05-02 07:17 Ef.6

Dagens kapittel åpner opp med å snakke om lydighet og gjensidig respekt for hverandre - uansett status.Fra.v.10 kommer noen velkjente vers;10. Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. 12. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14. Stå da klar med sannheten som belte om ...

2020-05-01 08:22 Jer 48

I dagens profetkapittel er det Moabittene som får sin dom.. Det åpner med å fortelle smertene de går igjennom (det er krig) og fortsetter med å beskrive hvorfor det gikk så galt. De stolte på sitt gods og sine skatter (v.7) De viste hovmod for Herren (v.26) og holdt narr av Israel (v.27) Videre leser vi;29 Vi har hørt om moabittenes stolthet,hvor selvgode de er,om deres overmot, stolthet og hovmod,hvor overlegne de er i sjel og sinn. 30 Jeg vet hvor frekke de er, sier Herren,jeg kjenner deres tomme skryt.Uredelige er de i alt de gjør.De møter sin dom, men vi ser mer enn Guds vrede. Vi ser også ...

2020-04-30 07:05 Ord 14

Fra dagens kloke ord fra Salomo, velger jeg ut disse;3. Dårens munn blir et ris for hans hovmod, men for vismenn er leppene et vern.12. Om mannen mener at veien er rett, kan den likevel ende i døden. 13. Selv når en ler, kan hjertet lide, og gleden ender ofte med sorg. 15. En troskyldig mann tror alt som blir sagt, den kloke gir akt på sine skritt.17. Den som er bråsint, gjør dumme ting, den som rolig tenker seg om, blir mislikt. 27. Frykt for Herren er en kilde til liv, en hjelp til å unngå dødens snarer.30. Sinnets ro gir kroppen liv31. Den som er hard mot en stakkar, håner hans skaper, den ...

2020-04-29 05:46 2.Kong 3

I dagens kapittel hører vi om kong Josjafat. Det åpner med å fortelle dette;Han regjerte i Samaria i tolv år. 2. Joram gjorde det som var ondt i Herrens øyne, men han bar seg ikke så ille at som hans far og mor hadde gjort. Han tok bort den Ba'al-støtten som hans far hadde laget. 3. Men han holdt fast ved de syndene som Jeroboam, sønn av Nebat, hadde fått israelittene med på. Dem vendte han seg ikke bort ifra.En dag tar han kontakt med Judakongen og spør om støtte til å gå til krig mot moabittene. Og sammen mønstrer de troppene og drar av sted. Men underveis, møter de på dette;9. Så drog konge ...

2020-04-28 05:00 3.Mos 15

Jeg har som mål å reflektere litt over hvert kapittel i bibelen. Og jammen har jeg fått mye velsignelse gjennom dette! Men jeg må nok innrømme at enkelte kapitler er litt vanskelig å reflektere noe ekstra ved... som f.eks dagens kapittel. Loven om kjønnslig urenhet... Kort fortalt handler det om at den som har utflod, enten det er menstruasjon, sæd eller annen form for utflod nedentil - er uren. Og loven beskriver alt som måtte gjøres for å bli ren igjen.Renslighet er viktig for helsen i dag også. Selv om vi ikke har disse ritualene.Renslighet har forresten vært et veldig viktig tema for oss i ...

2020-04-27 05:00 Mark 15

Dagens kapittel handler om JESUS. Det starter med at Jesus blir ført fram for Pilatus til et slags forhør.3. Overprestene kom nå med mange anklager mot ham. 4. Da spurte Pilatus: «Svarer du ingenting? Du hører alt det de anklager deg for.» 5. Men Jesus svarte ikke et ord, og Pilatus undret seg.Jesaja 53;7 sier;7. Han ble mishandlet, men bar det ydmykt; han åpnet ikke sin munn, lik lammet som føres bort for å slaktes, lik sauen som tier når den klippes. Han åpnet ikke sin munn.11. Men overprestene egget opp mengden, så de i stedet bad om å få Barabbas frigitt. 12. Pilatus tok på ny til orde: «H ...

2020-04-26 07:07 Jer 47

Dagens lille kapittel er fra profeten Jeremia. Denne gangen er det filisterne som får sin dom.Menneskene klager og skriker,alle som bor i landet, jamrer 3 når de hører hovslag av sterke hester,vogner som ramler og hjul som dundrer.Fedre ser ikke etter barna,hendene deres er som lammet. 4 For nå er dagen kommetda filisterne skal gå helt til grunne.I Tyrus og Sidon utryddes alle som slapp unna og kunne hjelpe.Jeg kjenner ikke hele historien, og mye av profetordet er vanskelig å forstå. Men jeg har i alle fall ofte oppdaget at dommene kommer som konsekvenser av livet folkene har levd. Her ser det ...

2020-04-25 05:52 Salme 54 og 55

I dagens lille salme synger David sin bønn til Gud. Det er tydelig at han er i fare, og salmen er en bønn til Gud. Jeg blir rørt når jeg tenker på hvordan David sang seg til både ro og styrke. Han vet hvem han skulle gå til! Han starter med en bønn, og fortsetter med å bygge sin tro gjennom ordene han synger.3 Gud, frels meg ved ditt navn,og hjelp meg til min rett med din kraft!4 Gud, hør min bønnog lytt til de ord jeg taler!5 For fremmede har reist seg mot meg,voldsmenn står meg etter livet.De bryr seg ikke om Gud. Sela 6 Men se, Gud er min hjelper,det er Herren som holder meg oppe.7 Måtte ha ...

2020-04-24 05:30 2.Kong 2

I dagens kapittel avsluttes profeten Elias virke like sterkt som det livet han hadde levd. Det starter med at hans disippel og etterfølger Elisja ikke helt vil slippe taket, selv om han vet at Elias tid snart er over.2. Elia sa til Elisja: «Bli du her; for Herren sender meg til Betel.» Men Elisja svarte: «Så sant Herren lever, og så sant du selv lever: Jeg vil ikke skille lag med deg.» Så gikk de ned til Betel. 3. Profetdisiplene i Betel kom ut til Elisja og sa til ham: «Vet du at Herren i dag vil ta din mester bort over hodet på deg?» Han svarte: «Ja, jeg vet det, jeg også. Ti bare stille!»De ...

2020-04-23 05:30 3.Mos 14

Moseloven fortsetter i dagens kapittel. Denne gangen er det loven om renselse for hudsykdom. Det er lange prosedyrer på det meste. Fikk lyst til å ta med denne, for den gjorde litt inntrykk på meg :-)2. Dette er loven om hvordan en med hudsykdom som gjør uren, skal erklæres for ren: Han skal føres til presten, 3. og presten skal gå utenfor leiren og se på ham. Finner han da at mannen er helbredet for sin sykdom, 4. skal han få folk til å hente to levende rene fugler, litt sedertre, karmosinrød ull og isop til renselsen av ham. 5. Han skal la den ene fuglen slakte over et leirkar som er fylt me ...

2020-04-22 05:00 Ef 5

1. Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. 2. Lev i kjærlighet, slik som også Kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en offergave, et velluktende offer for Gud. Slik åpner dagens kapittel. Snakk om å legge lista høyt :-) Men vers to forteller også hvem Gud er, og det er nydelig!Ja, denne lista lå høyt. Hvem klarer å være som Gud..? Men å ha som mål å leve i kjærlighet, det er så absolutt et godt mål!bli fylt av Ånden, 19. og si fram for hverandre salmer og hymner og åndelige sanger; syng og spill av hjertet for Herren!Paulus beskriver hvordan livet bør være - eller ikke vær ...

2020-04-21 05:00 Jer 45 og 46

Dagens kapittel var på bare 5 vers, så vi tar like godt med ett kapittel til :-)Det første kapitlet har en klar melding til Baruk2 Så sier Herren, Israels Gud, om deg, Baruk:3 Du sier: «Ve meg!Herren har lagt ny bekymring til min smerte.Nå er jeg trett av å stønne,jeg finner ikke hvile.» 4 Slik skal du tale til ham: Så sier Herren:Det jeg har bygd, vil jeg rive ned,og det jeg har plantet, rykker jeg opp;dette skal skje over hele jorden. 5 Du trår etter store ting.Men gjør ikke det!For se, nå sender jeg ulykkeover alt som lever, sier Herren.Men jeg lar deg beholde livetalle steder hvor du ferde ...

2020-04-20 05:00 Ord 13

Kong Salomo fortsetter sin poetiske visdoms tale i dagens kapittel. Jeg har valgt ut disse;3. Den som vokter sin munn, tar vare på livet, den som er stor i munnen, skader seg selv. 4. Den late vil ha, men får ikke noe, de flittiges ønsker blir rikelig oppfylt.7. Én opptrer som rikmann, men har ingen ting, en annen later som om han er fattig, men eier mye. 10. Hovmod fører bare til trette, kloke er de som tar imot råd. 11. Lettvunnet rikdom minker snart, den som samler litt etter litt, får mye. 12. Langvarig venting gjør vondt i hjertet, et oppfylt ønske er som et livstre. 13. Den som ringeakte ...

2020-04-19 05:00 2.Kong 1

I dagens kapittel må jeg innrømme at jeg fikk litt ... bakoversveis... Elia, en råsterk profet, det er det ingen tvil om. Og hans forhold til Gud var like sterkt. Dagens kapittel forteller;2. Akasja falt ut gjennom gittervinduet i sin loftssal i Samaria og ble liggende syk. Da sendte han bud av sted og sa: «Gå og spør Ba'al-Sebub, guden i Ekron, om jeg skal komme meg av denne sykdommen.» 3. Men Herrens engel sa til Elia fra Tisjbe: «Stå opp og gå i møte med sendebudene fra kongen i Samaria og si til dem: Er det ingen Gud i Israel, siden dere går for å rådspørre Ba'al-Sebub, guden i Ekron? 4 De ...

2020-04-18 05:30 3.Mos 13

Loven om hudsykdom og loven om mugg på klær. Moses har detaljerte beskrivelser om hvilke oppgaver presten har. For det er han som skal avgjøre om det faktisk er en hudsykdom og hva som evnt må gjøre. Også i forhold til mugg på klær. Presten hadde mange oppgaver den gangen, både som lege, prest og advokat :-)Det er ikke så mye å legge til eller kommentere til dagens kapittel... Men tankene vandret litt til noen Jesus møtte som hadde hudsykdom. De var 10 stykker som alle kom til Jesus for å bli helbredet. Og det ble de også. "Gå og vis dere for prestene" sa Jesus. For moseloven gjaldt fortsatt. ...

2020-04-17 05:00 Ef.4

2. Vær ydmyke, ta dere ikke til rette, strekk dere langt så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. 3. Legg vinn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: 4. Ett legeme, én Ånd, likesom dere fikk ett håp da dere ble kalt, 5. én Herre, én tro, én dåp, 6. én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.Slik åpner dagens kapittel. Jeg merker omsorgen i ordene, samtidig som jeg også sørger over at vi er så splittet (mange ulike kirkesamfunn) Jeg skulle ønske vi i enda større grad hadde klart å finne tilbake til en sterkere enhet. Vi HAR samme Gud og Far, på tr ...

2020-04-16 05:30 Jer 43 og 44

Jeremia fortsetter å profetere i dagens kapitler, og budskapet er det samme som han har hatt gjennom mange kapitler nå. At de skal vende om til Gud, og at Han vil ta vare på dem om de overgir seg til Nebukadnesar.Profetens ord er klare; å bli igjen i Juda, eller flykte til Egypt vil føre til død. Kap 43 åpner med overskriften "Hærførerne tar Jeremia med til Egypt" Nå vet Jeremia hva Gud har sagt om de som flykter til Egypt, men det virker ikke som Jeremia blir skremt av den grunn. Han er like trofast, og står for det han har sagt. Ja, han fortsetter med samme styrke å profetere Guds Ord.Jeg pl ...

2020-04-15 05:00 Ord 12

Kong Salomo fortsetter med sine visdomsord i dagens kapittel. Hans poesi er mange sammenligninger mellom gode og dårlige valg. Her er både alvor og humor vil jeg si. Jeg velger ut disse versene i dag;4. Dyktig kvinne er en krone for sin mann, udugelig kone er som verk i hans ben. 9. Bedre å arbeide for sitt brød uten ære enn å spille storkar og mangle mat. 11. Den som dyrker sin jord, kan spise seg mett; den som jager etter tomhet, er tankeløs. 18. Tankeløs tale stikker som sverd, men vismenn har legedom på tungen. 23. En klok mann skjuler det han vet, den tåpelige roper ut sin dumhet. 24. Den ...

2020-04-14 07:11 1.Kong 22

Dagens kapittel er en litt merkelig historie. To konger går sammen og bestemmer seg for å kjempe for en by de har mistet.De er ganske forskjellige disse kongene. Den ene hørte vi om i forrige kongekapittel. Israelskongen Akab, en bortskjemt og barnslig konge (slengte seg på senga og furta når han ikke fikk det som han ville), misunnelig og grådig... Nå vendte han om på slutten av forrige kapittel, men det ser ikke ut til å ha vært helt varig. Så har vi Judakongen. Det er noe som gjør at han ikke helt finner ro i svarene som alle profetene kommer med. Enda det var 400 av dem som alle ga det sva ...

2020-04-13 08:17 3.Mos 11 og 12

Moseloven fortsetter i dagens kapittel. Denne gangen handler det om hvilke dyr man hadde lov til å spise, og hvilke man absolutt ikke skulle spise.Jeg må innrømme at jeg grubler litt i dag. For denne loven har jeg aldri vokst opp med. Jeg lever i en kultur der alt er lov å spise. Dvs, jeg har vokst opp med at vi ikke spiser blod (men ingen har nektet blodoverføring - det gir liv) Det er flere i min omgangskrets som spiser blodpudding eller andre produkter av dette. Selv sier jeg ikke noe om det, det frister bare ikke. Lov om hva man skal spise og ikke spise, det er liksom ikke noe tema. Men he ...

2020-04-12 08:46 Ef.3

1. Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, som for dere hedningers skyld nå er Jesu Kristi fange. 2. Dere har hørt om den nåde Gud har gitt megSlik åpner dagens kapittel. For meg er det stort at Paulus kan skrive et så fantastisk brev i den situasjonen han satt i. Det er ikke mye motløshet å spore?! Tvert i mot skriver han et brev som er en sterk oppmuntring, noe å virkelig fryde seg i og finne styrke i. Tenk at han, som fange og kanskje mye alene, skulle være den som bygger og oppmuntrer andre?!Paulus skriver videre;jeg ble en tjener for evangeliet da Gud grep inn med sin kraft og gav meg si ...

2020-04-11 09:09 Jer 42

I dagens kapittel kommer de til profeten og ber om forbønn;1. Da kom alle hærførerne og Johanan, Kareahs sønn, og Asarja, Hosjajas sønn, og hele folket, både høy og lav, 2. og sa til profeten Jeremia: «La oss få komme til deg med vår ydmyke bønn. Be for oss til Herren din Gud, for alle som er igjen. Som du ser oss her, er vi jo bare noen få igjen av mange. 3. Be om at Herren din Gud vil fortelle oss hvilken vei vi skal gå, og hva vi skal gjøre.»Det at forhenget i templet revnet da Jesus døde på korset for vår skyld - det får en ekstra mening i dag. Den gangen var det bare noen få som kunne ha ...

2020-04-10 05:30 Ord 11

Fra dagens visdom av Salomo vil jeg trekke fram dette;12 Tankeløs er den som forakter sin neste,en forstandig mann tier stille. 13 Den som baktaler, røper hemmeligheter,en pålitelig mann holder saken skjult. 17 Den som er velvillig, har gagn av det,den som er hardhjertet, skader seg selv.24. Én strør ut og får likevel mer, en annen er gjerrig og må enda lide nød. 25. Den som sprer velsignelse, trives godt, den som kvikker opp andre, blir oppkvikket selv. Ordene sier det meste selv. Gode råd, så absolutt. Dette siste verset minner meg om det vi leste i Ef.2 10. For vi er hans verk, skapt i Kris ...

2020-04-09 07:28 1.Kong 21

I dagens kapittel handler det om misunnelse og grådighet... Han var konge, så jeg antar at han hadde det meste. Likevel gikk han å drømte om å få naboens vingård. Han ville lage en grønnsakshage.. (Ja, han var jo konge, så den måtte jo bli stor..?!)Men vingårdsmannen ville ikke selge sin farsarv. 4. Så gikk Akab hjem, mismodig og harm fordi Nabot fra Jisre'el hadde svart ham slik og sagt: «Jeg gir deg ikke min fedrearv.» Han kastet seg på sengen, vendte ansiktet mot veggen og ville ikke spise.En smule barnslig eller...? Sikkert ikke vant til å få nei. Så får han trøst av sin kone da, som sier7 ...

2020-04-08 07:19 3.Mos 10

Det er et vanskelig kapittel i dag. Det var en tøff dag for Aron også... Arons sønner hadde fått oppgaven å være prester i templet. En stor oppgave med stort ansvar. De hadde fått nøye beskrivelser av hvordan oppgaven skulle utføres. Kanskje de syntes det var for mange og for strenge regler? Eller kanskje de mente at sååå nøye kunne det da ikke være? Eller kanskje de prøvde å finne noen snarveier?Jeg vet ikke... Jeg vet bare at de gjorde feil, og at det kostet dem livet... 1. Arons sønner Nadab og Abihu tok hver sin glopanne, hadde glør i dem, la røkelse på glørne og bar uinnviet ild fram for ...

2020-04-07 07:00 Ef 2

Dagens kapittel åpner slik;4. Men Gud er rik på miskunn. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, 5. gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst. 6. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. 7. Slik ville han i de kommende tider vise sin uendelig rike nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus. 8. For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. 9. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. 10. For vi er hans verk, skapt i Kristus J ...

2020-04-06 07:59 Jer 40 og 41

2. Da livvaktsjefen hentet Jeremia, sa han til ham: «Herren din Gud har varslet den ulykken som rammet dette stedet. 3. Og Herren gjorde som han hadde sagt. Han lot ulykken komme, fordi dere syndet mot Herren og ikke ville høre på ham. Derfor har dette hendt dere. 4. I dag løser jeg lenkene som hendene dine er bundet med. Hvis du vil, kan du bli med meg til Babylon, og der skal jeg ha tilsyn med deg. Men om du ikke ønsker å bli med, kan du la være. Se, hele landet ligger åpent for deg, og du kan gå hvor du synes det er best.»Slik åpner dagens kapitler. Litt spennende at det er "fienden" som si ...

2020-04-05 07:46 Ord 10

Kong Salomo fortsetter med sin visdomstale i dagens kapittel. Noen av ordene er ganske selvsagte også :-)4. Fattig blir den som er lat i sitt arbeid, men flittige hender gjør rik. 5. Klok er den som samler i hus om sommeren, skam får den som sover når det er tid til å høste.Han fortsetter å sammenligne gode og dårlige valg gjennom poesi 18. Den som skjuler hat, har falske lepper, en dåre er den som farer med sladder. 19. Den som snakker mye, synder lett, klok er den som holder tungen i tømme. 20. Rettferdig manns tunge er som utsøkt sølv, de gudløses tanker er ingen ting verd. 21. Rettferdig m ...

2020-04-04 07:32 1.Kong 20

Dagens kapittel åpner med å fortelle om en konge helt uten styrke. Når han blir truet av en annen konge, gir han opp uten en gang å prøve å kjempe. Han gir fra seg både mennesker og verdisaker... og sier "Det skal være som du sier, jeg tilhører deg med alt jeg eier og har"Men kongen blir fortsatt truet. Da kommer han endelig på litt bedre tanker og søker råd hos de eldste. I v.13 kommer profeten med budskap fra Gud, og kongen lytter til dette og tror på det. Det gir ham stor styrke. To ganger vinner han seier på Guds befaling. Denne kongen som i utgangspunktet ikke turte å kjempe. Dette minner ...

2020-04-03 06:16 3.Mos 9

Gjennom flere kapitler har Moses forklart hvordan de ulike typer offer skal foregå. I dagens kapittel skal Aron gjennomføre dette for første gang, og det er stor forventning til dette;1. Den åttende dagen kalte Moses til seg Aron og hans sønner og Israels eldste, 2. og han sa til Aron: «Ta en oksekalv til syndoffer og en vær til brennoffer, begge uten lyte, og før dem fram for Herrens åsyn! 3. Og si til israelittene: Ta en geitebukk til syndoffer, en kalv og et lam, som begge er årsgamle og uten lyte, til brennoffer, 4. og en okse og en vær som skal være måltidsoffer – de skal ofres for Herren ...

2020-04-02 05:00 Ef 1

Dagens kapittel er en av mine favoritter. Hele brevet egentlig, men spesielt dette første kapitlet. Det blir nok mye sitat i dag, for her er det nesten vanskelig å velge ut hva jeg ikke trenger å ta med. Les og nyt, med takknemlighet i hjertet :-)3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far,han som i Kristus har velsignet ossmed all Åndens velsignelse i himmelen. 4 I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt,så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. 5 I kjærlighet har han,av sin egen frie vilje, forut bestemt oss tilå få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, 6 til pris og ære f ...

2020-04-01 05:00 Jer 39

I forrige kapittel av profeten Jeremia, hørte vi at kong Sidkia endelig var litt på gli for å lytte til budskapet fra Gud. Han hadde hatt mange sjanser, og i all hemmelighet ville han høre det en gang til. Dagens kapittel forteller at han dessverre velger å ikke følge Guds råd denne gangen heller. Og når fienden kommer, prøver han og rømme - uten hell. Det er en tragisk historie med fatale følger...Men for de som valgte å høre og handle der etter, ble utfallet et annet;11. Om Jeremia gav babylonerkongen Nebukadnesar denne befaling til livvaktsjefen Nebusaradan: 12. «Ta ham og ha tilsyn med ham ...

2020-03-31 06:15 Ord 9

Dagens Ord har overskriften; "Visdom og dårskap innbyr til måltid" Så er det opp til oss da, og velge hvilket måltid vi vil delta i :-)Visdommen roper; 4 «Den uerfarne kan vende seg hit.»        Og til den som er tankeløs, sier hun:     5 «Kom og spis av min mat,        og drikk av den vin jeg har blandet.     6 La tankeløsheten fare, så skal dere få leve,        gå fram på fornuftens vei!»9 Lær den vise, så blir han visere,        undervis den rettferdige,        så øker han sin kunnskap.    10 Frykt for Herren er opphav til visdom,        å kjenne Den Hellige er forstand.    11 Jeg vil gi de ...

2020-03-30 05:00 1.Kong 19

I forrige kapittel av kongeboken hørte vi om Elia, den sterke profeten som ble så mektig brukt av Gud. Han hadde nettopp vært vitne til et vanvittig mirakel og han må jo ha kjent Guds kraft virkelig bruse gjennom seg.Men også han, med denne sterke troen på Gud, hadde sine menneskelige sider. I dagens kapittel blir han redd (med god grunn) og flykter til ørkenen. Der blir han så motløs at han ikke ønsker leve lenger... 3 Da ble Elia redd, gjorde seg ferdig og drog av sted for å berge livet. Han kom til Be’er-Sjeba, som ligger i Juda. Der lot han tjenestegutten sin bli igjen,  4 og selv gikk han ...

2020-03-29 05:00 3.Mos 8

6. Da kalte Moses til seg Aron og hans sønner og vasket dem med vann. 7. Han kledde Aron i kjortelen, spente beltet om ham, tok på ham kappen, hengte efoden på ham, bandt om ham beltet som hørte til, og festet efoden med det. 8. Så satte han brystduken på ham, og i brystduken la han urim og tummim. 9. Og han satte luen på hans hode, og foran på luen festet han gullplaten, det hellige diadem, slik som Herren hadde befalt Moses. 10. Moses tok salvingsoljen og salvet boligen og alt som var i den, og helliget det. 11. Sju ganger stenket han olje mot alteret og salvet alteret og alt som hørte til d ...

2020-03-28 05:00 Gal 6

1. Brødre, dersom noen blir grepet i et feiltrinn, må dere som lever ved Ånden, vise ham til rette. Men gjør det med varsomhet, og pass deg selv, så ikke du også blir fristet. 2. Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov.Slik starter dagens lille kapittel. Jeg syntes det er en vakker beskrivelse av hvordan vi møter den som gjør feil. "Gjør det med varsomhet" Det ligger kjærlighet og omsorg i det. Det lå også en advarsel her "Pass deg selv, så ikke du også blir fristet" Tror det kan være bra å være oppmerksom på. Vi er ikke perfekte noen av oss!Omsorgen forsetter med ordene "Bær ...

2020-03-27 07:37 Jer 38

Hva sier bibelen?Hva sier Gud?Hva er rett og hva er galt?Noen ganger er svarene enkle, andre ganger vanskelig å finne. Noen ganger ... helt umulig..Kong Sidkia strever med dette i dagens kapittel. Det har han gjort lenge. For profeten Jeremia har ropt ut dette vanskelige budskapet ganske lenge nå, uten at folket vil høre. Det verste er at jeg forstår dem... for budskapet til Jeremia (overgi dere til fienden, så skal dere leve) virker ikke logisk. Ikke for de som hørte det heller.4. Stormennene sa da til kongen: «Denne mannen må dø; for han tar motet fra de krigerne som er igjen her i byen, og ...

2020-03-26 06:15 Salme 53

Dagens lille salme fortsetter litt i samme tone som i går;3 Fra himmelen skuer Gudned på menneskene.Han vil se om det finnes noen forstandige,noen som søker Gud.4 Alle har falt fra Gud,alle er fordervet.Det finnes ikke én som gjør det gode,ikke en eneste.5 Skjønner de da ingen ting,disse ugjerningsmennene?De sluker mitt folk som en spiser brød,men påkaller ikke Gud.Selv om salmisten kommer med sin dom, handler det om mer enn å dømme. Han lengter etter at folket skal vende om til Gud. Det ser vi i det siste verset; en  lengsel og en bønn for dem7 Å, om det ville kommefrelse for Israel fra Sion! ...

2020-03-25 07:57 Salme 52

Dagens salme har overskriften "Det onde og det gode ord"Overskriften passer så absolutt, for salmisten beskriver dem begge. Han åpner med å beskrive den som velger det onde (v1-7) og hvordan det vil gå med ham.Han fortsetter med å skrive dette;8 De rettferdige skal se det og frykte;de ler av ham og sier:9 «Se, der er den mannensom ikke søkte tilflukt hos Gud,men satte lit til sin store rikdomog brukte sin styrke til å ødelegge.» 10 Men jeg er som et oliventre,grønt og frodig i Guds hus.Evig og alltid setter jeg min littil Guds trofasthet. Underlig måte å beskrive det på syntes jeg. Dette fikk ...

2020-03-24 07:49 1.Kong 18

Når jeg leste dagens kapittel, kom jeg til å tenke på en av historiene fra det nye testamentet. Mark.9 forteller;2. Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Der ble hans utseende forvandlet for øynene på dem, 3. og hans klær ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden, kan få dem så hvite. 4. Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus. 5. Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» 6. H ...

2020-03-23 08:06 3.Mos 7

Loven om offer fortsetter i dagens kapittel. Det starter med loven om skyldoffer.Men vi hører også om måltidsoffer og takkoffer. løfteoffer og frivilligoffer. brennoffer, grødeoffer, syndoffer, skyldoffer og innvielsesoffer.Dette med de ulike måtene og ofre på, er ukjent i vår kultur. Ikke så lett å forstå... for det eneste offer vi snakker om, er hva Jesus har gjort for oss. Selv det kan være vanskelig å forstå i blant. Men så godt at vi kan få ta det imot i tro! En gave. "En stor glede" som englene kalte det da Jesus ble født. Det "offer" Gud vil ta imot i dag, er våre hjerter. At vil kommer ...

2020-03-22 08:45 Mark 14

1. Det var nå bare to dager igjen til påske og de usyrede brøds høytid. Overprestene og de skriftlærde søkte etter en utvei til å gripe ham med list og få ham drept. 2. «Men ikke på høytiden,» sa de, «ellers blir det oppstyr blant folket.»Jeg syntes det er så sterk å lese i dagens kapittel, hvordan de ville prøve å unngå at det skulle skje i høytiden. De la onde planer, uten å vite at akkurat dette var en del av Guds plan. Og for at de virkelig skulle forstå at det var akkurat det, skjedde det nettopp i høytiden. Slik GUD bestemte (v.49) Men de forstod det ikke... De var alt for opptatt av sin ...

2020-03-21 07:31 Jer 37

2. Verken Sidkia eller hans menn eller folket i landet ville høre på de ord som Herren talte gjennom profeten Jeremia. 3. Likevel sendte kongen Jehukal, Sjelemjas sønn, og presten Sefanja, Ma'asejas sønn, til profeten Jeremia for å si: «Be for oss til Herren vår Gud!»Slik åpner dagens kapittel. Ingen ville høre, og likevel sender de noen for å be... Nå kan det være mange grunner til det. Kanskje de bare utførte en tradisjon? Eller kan det være at de hadde et lite håp om at Gud kanskje ville høre dem likevel?Nå hadde Gud gitt dem klar beskjed, og de hadde valgt å ikke høre... så kanskje de var ...

2020-03-20 05:00 Ord 8

Kong Salomo setter visdommen høyt. Han vet at den var en gave fra Gud. Hans råd er at også vi skal ta imot denne visdommen fra Gud. Fra dagens kapittel kan vi lese;10 Ta imot min advarsel heller enn sølv,den kunnskap jeg gir, framfor utsøkt gull. 11 For visdom er bedre enn perler,ingen skatter kan lignes med den. 12 Jeg, visdommen, har klokskap til granne,jeg har kunnskap og gir gode råd.Fra v.22 får vi høre om visdommens opphav. Han var der før verden ble skapt. Han var tilstede under skapelsen. Snakker han om Jesus? Eller om Guds store visdom? Jeg er ikke sikker. Men fra v.32 er det som om G ...

2020-03-19 05:00 1.Kong 17

Dagens kapittel er veldig spesielt. Og sterkt! For en mektig profet denne Elia var!1. Elia fra Tisjbe, en av innflytterne i Gilead, sa til Akab: «Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener: De første årene skal det verken komme dugg eller regn uten på mitt ord.» 2. Da kom Herrens ord til Elia, og det lød så: 3. «Dra bort herfra, ta veien mot øst og gjem deg i Krit-dalen, øst for Jordan! 4. Der kan du drikke av bekken, og jeg har sagt fra til ravnene at de skal sørge for mat til deg.» 5. Så drog Elia av sted og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til Krit-dalen, øst for Jordan, o ...

2020-03-18 14:12 3.Mos 6

Beskrivelsen av de ulike måtene å ofre på, fortsetter i dagens kapittel. Denne gangen handler det om brennofferet, grødeofferet og syndofferetMen hvorfor de var forskjellige, det kommer ikke helt tydelig fram. Så jeg valgte å google litt, og fant nettsiden "Bibelsiden" med tema fordypning i tredje Mosebok. Jeg siterer fra denne siden;Veien inn i fellesskap med Gud: Offer (Kapittel 1-16)Ofringene er omtalt i kapittel 1-7. Der finner vi de fem grunnleggende typene av ofringer. De første tre var frivillige, de andre to var obligatoriske. Disse er:Brennofferet (1,1-17). Dette var et frivillig offe ...

2020-03-17 05:00 Gal 5

Tradisjoner kan sitte ganske dypt... og kjennes veldig rett - uten å være det.Slik var det også her, for jødene. Tanken på å være Abrahams barn uten å være omskåret var utenkelig. Men Paulus tale er klar i dagens kapittel;1. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen tvinge inn under trelldommens åk. 2. Jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, vil ikke Kristus gagne dere det minste.13. Dere er kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for den syndige natur, men tjen hverandre i kjærlighet. 14. For hele loven blir sammenfattet i de ...

2020-03-16 05:00 Jer 36

Dagens kapittel fikk meg til å tenke på lignelsen Jesus fortalte, om såmannen som gikk ut for  så. Slik åpner profetkapitlet;1. I det fjerde året Jojakim, Josjias sønn, var konge i Juda, kom dette ordet til Jeremia fra Herren: 2. Ta en bokrull og skriv i den alle de ord jeg har talt til deg om Israel og Juda og alle de andre folkene, fra den første gangen jeg talte til deg, mens Josjia var konge, og fram til i dag. 3. Kanskje all den ulykke jeg har tenkt å føre over dem, får folket i Juda til å høre, så de alle vender om fra sin onde ferd; da vil jeg tilgi dem deres synd og skyld.Når alt var s ...

2020-03-15 09:22 Salme

Dagens salme åpner med å fortelle; En salme av David, 2 den gang profeten Natan kom til ham etter at han hadde vært hos Batseba.3 Vær meg nådig, Gud, i din trofasthet,slett ut mine overtredelser i din store barmhjertighet.4 Gjør meg ren og fri for skyld,og rens meg for min synd!12 Skap et rent hjerte i meg, Gud,gi meg en ny og stø ånd! 13 Kast meg ikke bort fra ditt åsyn,ta ikke fra meg din Hellige Ånd!14 La meg atter fryde meg over din frelse,hold meg oppe med en villig ånd!16 Fri meg, Gud, fra blodskyld– du Gud som er min frelser!Så skal jeg juble over din rettferd. 17 Herre, lukk opp mine l ...

2020-03-14 05:05 1.Kong 15

Det er et trist kapittel i dag, som forteller om den ene dårlige kongen etter den andre. De vendte Gud fullstendig ryggen. Han som gjennom så mektige undere hadde reddet dem fra slaveriet og ført dem inn i løfteslandet... de brydde seg ikke lenger om det..Kanskje hovedproblemet var at de sluttet å snakke om det? Så alt gikk i glemmeboken..?Husker David gjentok historien flere ganger i sine salmer. Han mintes hva Gud hadde gjort i gamle dager, og dette styrket hans tro.På samme måte styrkes min tro gjennom å daglig lese Ordet. Landet vårt går igjennom en krise nå. Kanskje det vil føre til at fl ...

2020-03-13 07:00 3.Mos 5

I dagens kapittel fortsetter Moses å undervise om når og hvordan ofringen skal foregå. Det jeg la merke til i første del, var at Moses hele tiden refererte til de som hadde syndet uten å vite om at de hadde gjort det... og de skulle bære fram offer for å få tilgivelse.Mens jeg leste nedover i kapitlet ble jeg faktisk litt bekymret... for hvordan gitt det med de som syndet med vilje? De som ble fristet og ikke bestod prøven..? Men vår Gud har alltid en løsning. da skal den som har syndet og ført skyld over seg, gi tilbake det han har røvet eller tatt med vold, fått i forvaring eller funnet ette ...

2020-03-12 05:00 Mark 13

Dagens kapittel er ett av de alvorlige. Jeg må innrømme at dette budskapet står i sterk kontrast til disse predikantene som forkynner bare lykke og framgang på alle plan....   5 Jesus tok til orde og sa:        Pass på at ikke noen fører dere vill!  6 For mange skal komme i mitt navn og si: «Det er meg.» Og de skal villede mange.  7 Når dere hører om kriger, og det går rykter om krig, da la dere ikke skremme! Dette må skje, men ennå er ikke enden kommet.  8 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være jordskjelv mange steder, og også hungersnød. Dette er begynnelsen på fødse ...

2020-03-11 05:28 Jer 35

Dagens kapittel har overskriften "Rekabittenes eksempel"Gjennom flere kapitler har vi hørt Jeremia profetere både dom og  håp. Dom fordi Israel ikke tok vare på Guds råd, men vendte seg til andre guder. Håp, fordi dommen ikke ville vare for evig. Allerede før dommen ble fullført fortalte Gud at om 70 år ville de få landet tilbake. Ja, selv vår framtid ble profetert (I Jeremia 31)Hva skulle de lære av Rekabittene? Jo, de hadde valgt å lyde det bud som ble pålagt dem. 18. Men til rekabittene sa Jeremia: Så sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud: Dere adlød budet fra Jonadab, deres far, ja, overho ...

2020-03-10 06:35 Ord 7

1 Min sønn, ta vare på mine ord,gjem mine bud i ditt sinn!2 Ta vare på budene, så skal du leve,bevar min lære som din øyensten! 3 Bind dem fast til dine fingrer,og skriv dem på ditt hjertes tavle! Slik åpner dagen kapittel. Kong Salomo vet at det er liv i Ordet fra Gud. Ta vare på budene - det handler om mer enn regler tenker jeg. Det er min erfaring. Å ta vare på Ordet gir liv.Salomo beskriver også motsatsen... ved å fortelle om en ung mann som lar seg lokke inn på farlige veier.I starten fikk meg medfølelse for kvinnen (selv om det her handlet om mannen) For mange av de som selger seg selv, ...

2020-03-09 06:21 1.Kong 15

I dagens kapittel hører vi om en konge som bare regjerte i 3 år. Han var ingen god konge, likevel hadde han en velsignelse med seg, takket være sin oldefar David;3. Abia fulgte i sin fars fotspor og gjorde de samme syndene som han. Han holdt seg ikke til Herren sin Gud av hele sitt hjerte, slik som hans ættefar David hadde gjort. 4. Men for Davids skyld lot Herren hans Gud en lampe lyse for ham i Jerusalem. Han gav ham en sønn som kunne følge etter ham, og han lot Jerusalem få stå. 5. For David gjorde det som var rett i Herrens øyne. I hele sitt liv vek han ikke av fra noe av det som Herren ha ...

2020-03-08 06:58 3.Mos 4

Også i dagens kapittel handler det om offer - løsningen Gud gir for å gi mennesker oppreisning og frelse.Jeg er så takknemlig for at Gud alltid finner en vei. Han gir aldri opp. I Hans øyne er vi verdt å kjempe for, enda vi så ofte havner på ville veier... Men jeg undrer meg også, når jeg leser alle detaljene som måtte til i disse ofrene. Her var det viktig å gjøre det på rett måte. Alt har betydning, uten at jeg kan forstå dem.34. Presten skal ta noe av syndofferdyrets blod på fingeren og stryke det på hornene av brennofferalteret. Resten av blodet skal han helle ut ved foten av alteret. 35. ...

2020-03-07 08:52 2.Mos 3

I dagens lille kapittel beskrives grødeoffer, hva det skal inneholde og hvordan det skal utføres.Det skulle være et påminningsoffer, og ville være en duft som behaget Herren.Jeg har lært så lite om denne ofringen... så den er ikke helt enkel å forstå. Hva skulle den påminne om...?Mens jeg satt og ba, og tenkte på det ofret Jesus var for oss, kom jeg på nattverden. Vi kaller det minnemåltid. Brødet og vinen skal påminne oss om hva Han har gjort for oss. Påminne oss om at vi er Guds barn av bare nåde. Det er jo ikke akkurat et påminningsoffer, ettersom vi minnes noe som Gud selv ofret. Men det e ...

2020-03-06 15:39 Gal 4

I dagens kapittel forklarer Paulus hvordan vi av nåde har blir Guds barn.4. Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. 5. Han skulle kjøpe dem fri som stod under loven, så vi kunne få barnekår. 6. Fordi dere er barn, har Gud gitt sin Sønns Ånd i våre hjerter, og Ånden roper «Abba, Far!» 7. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud.I resten av kapiltet viser Paulus sin bekymring for at galaterne skal glemme hvem de er i Kristus. 9. Men nå når dere kjenner Gud, ja, hva mer er, når dere er kjent av Gud, hvordan k ...

2020-03-05 08:04 Jer 34

Jeremia fortsetter å profetere mot kong Sidkia og hans folk. Lenge har han profetert at det vil gå bra med de som overgir seg til kong Nebudkanesar. Men kong Sidkia ville ikke høre. I dagens kapittel gir han ikke kongen noe valg, men det høres jo ikke så galt ut likevel vil jeg si;4. Men hør nå Herrens ord, Sidkia, du som er konge i Juda! Så sier Herren om deg: Du skal ikke falle for sverd, 5. men dø i fred. Og likesom de tente ild til ære for dine forfedre, som var konger før deg, skal de også tenne ild til ære for deg. De skal holde sørgehøytid over deg og rope: «Å ve, herre!» Dette er mine ...

2020-03-04 05:30 Salme 50

Dagens kapittel er litt stormfullt vil jeg si. Den starter med å vise Guds storhet;Herren, Gud over guder, taler,han kaller på jorden fra øst til vest. 2 Gud stråler fram fra Sion,skjønnhetens krone. 10 For mine er alle dyr i skogenog villdyrene på de tusen fjell.11 Jeg kjenner alle himmelens fugler,og krypet på marken tilhører meg.12 Var jeg sulten, bad jeg ikke deg om noe,for min er jorden og det som fyller den. Salmen fortsetter med de trøstefulle ordene vi kjenner så godt;15. Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg. Grunnen til at jeg kalte kapitlet stormfullt ...

2020-03-03 05:00 1.Kong 14

I forrige kapittel leste vi om hvordan kong Jeroboam gjorde flere dårlige valg for å beholde kongemakten han hadde fått. Han vendte seg bort fra Gud, og førte folket sitt på avveier. Men når sønnen hans ble syk, visste selv Jeroboam at ingen av hans avguder kunne hjelpe ham. Gud var den eneste som kunne hjelpe. Han turte bare ikke selv å gå til Gud. Han sender sin kone, utkledd som en fremmed. Akia (profeten) kunne ikke se; han var stiv i blikket fordi han var så gammel. 5. Men Herren hadde sagt til ham: «Nå kommer Jeroboams kone og vil spørre deg til råds om sønnen sin; for han er syk. Så og ...

2020-03-02 05:19 3.Mos 1

I dagens kapittel underviser Moses om hva Gud har sagt hvordan ofrene skulle gjøres. Det er langt fra min kultur, at jeg må innrømme jeg syntes det er litt rart å lese... særlig dette; Det er et brennoffer, et ildoffer til en duft som behager Herren  (fra vers 9)Jeg måtte tenke litt over teksten, og jeg tror det gir den Hellige Ånd mulighet til å komme til :-) I alle fall begynte jeg å tenke litt videre på hva dette er.Jeg begynte med spørsmål "Hvorfor måtte dyrene ofres?" Jo, de er et bilde på Jesus. Men hvorfor måte Jesus dø...?Gud er hellig. Vi mennesker er syndige. Vi tar stadig feil valg, ...

2020-03-01 04:46 Mark 12

I dagens kapittel prøver fariseerne å fange Jesus i ord, rett og slett fordi de ikke liker hva han sier til dem... Men Jesus overrasker dem med sine svar. En av dem blir til og med berørt helt til hjertet;32. Den skriftlærde sa til ham: «Du har rett, mester! Det er sant som du sier, at Herren er én og at det ikke er noen annen enn han. 33. Å elske ham av hele sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin kraft, og å elske sin neste som seg selv, det er mer verd enn alle brennoffer og andre offer.» 34. Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, sa han til ham: «Du er ikke langt borte fra Guds rik ...

2020-02-29 12:27 Jer 33

1 Herrens ord kom til Jeremia for annen gang mens han satt fengslet i vaktgården, og det lød:  2 Så sier Herren, han som skapte og formet jorden og gjorde den fast, – Herren er hans navn: 3 Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting, som du ikke kjenner til.Slik åpner dagens kapittel. Tenk at Jeremia sitter i fengsel når han får et slikt sterkt og trøstefullt budskap.6. Se, jeg vil la sårene gro, lege og hele dem, og så åpenbarer jeg for dem en rikdom av varig fred og lykke. 7. Jeg vil vende lagnaden for Juda og Israel og bygge dem opp som i den første tiden. 8. Je ...

2020-02-28 07:51 Ord 6

I dagens kapittel kommer kong Salomo med flere kloke råd for livet.2 har du bundet deg ved ditt ord,og er du fanget ved det du har sagt,3 gjør da slik for å berge deg, min sønn,siden du er kommet i din nestes makt:Gå straks av sted og treng inn på mannen,4 unn deg ikke blund på øynene,og la ikke øyelokkene hvile! 5 Fri deg som en gasell fra fangstmannen,som en fugl fra jegerens hånd! Nå kommer dette fra en annen tid og en annen kultur, likevel kjenner jeg jo igjen dette med å ha sagt noe man angrer. Ord man ikke kan ta tilbake. Man kan også bli "fanget" av slike ord - og det trenger man å bli ...

2020-02-27 04:00 1.Kong 13

I forrige kapittel fra kongeboken hørte vi om Jeroboam som æret sin egen kongemakt framfor å ære Gud. I dagens kapittel sender Gud en profet for å advare ham, og det med tegn og under som bevis;3. Samtidig kunngjorde han et tegn og sa: «Dette er tegnet på at Herren har talt: Alteret skal revne, og den fete asken som ligger på det, skal bli strødd utover.» 4. Da kong Jeroboam hørte det som gudsmannen ropte mot alteret i Betel, rakte han hånden ut fra alteret og sa: «Grip ham!» Straks stivnet hånden som han pekte med, og han greide ikke å ta den til seg igjen. 5. Alteret revnet, og den fete aske ...

2020-02-26 05:50 2.Mos 40

I dagens kapittel er de ferdige med templet som ble bygget ute i ørkenen, og innvier den. Det var så sterkt å lese slutten på kapitlet, hvor Herren nærvær var så og si håndpåtagelig. De kunne både se og merke Guds nærvær. 34. Så dekket skyen møteteltet, og Herrens herlighet fylte helligdommen. 35. Moses kunne ikke gå inn i møteteltet, fordi skyen lå over teltet, og Herrens herlighet fylte helligdommen. 36. Hver gang skyen løftet seg fra helligdommen, brøt israelittene opp. Slik gjorde de på hele ferden. 37. Men når skyen ikke løftet seg, holdt de seg i ro til den løftet seg igjen. 38. For Herr ...

2020-02-25 06:19 Gal 3

I dagens kapittel understreker Paulus at Jesus har gjort ALT. Frelsen avhenger ikke av hva VI får til men av hva HAN har gjort. Derfor er det kun vet tro at vi kan bli Guds barn. 5. Han som gir dere Ånden og som gjør under blant dere, gjør han det på grunn av lovgjerninger, eller fordi dere hører budskapet og tror? 6. Om Abraham heter det jo: Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. 7. Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn. 8. Skriften forutså at Gud vil rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham: I deg ...

2020-02-24 05:33 Jer 32

I dagens kapittel sitter profeten Jeremia fengslet i Juda-kongens slott pga sine profetier. Men selv om han havnet i fengsel, fortsetter Gud å bruke profeten i sin tjeneste. Hans nærvær er like sterkt, og profetens tro også.Du store, veldige Gud, som har navnet Herren, Allhærs Gud! 19 Stor er du i råd og mektig i gjerning. Du har øynene åpne for menneskenes veier, så du lønner hver mann etter hans ferd, etter frukten av hans gjerninger. 20 Du gjorde tegn og under i Egypt og gjør det fremdeles, både i Israel og blant menneskene ellers. Du har skapt deg et navn slik det er i dag.Gud vil gjøre un ...

2020-02-23 04:00 Salme 49

Så spennende å lese dagens salme, etter teksten vi hadde i går! Makt og rikdom kommer og går, det eneste som er evig er forholdet til Gud. Han er med hele veien, selv etter døden. Men som vers  18 forteller, ingen ting av det vi har samlet her, får vi med oss. Jeg velger å sitere hele salmen i dag;1 Til korlederen. Av Korah-sangerne. En salme.2 Hør dette, alle folk,lytt, alle som bor i verden,3 høy og lav, rik og fattig!4 Min munn taler visdom,det hjertet tenker, er forstand.5 Jeg vil vende mitt øre til visdomsord,tyde min gåte til klangen fra lyren.6 Hvorfor frykte i onde dager,når jeg omring ...

2020-02-22 09:20 1.Kong 12

I dagens kapittel går det i oppfyllelse det Gud hadde sagt om Salomo, at hans sønn (Rehabeam) skulle miste mesteparten av sitt rike, og bare sitte igjen med en liten del. 22. Da kom Guds ord til gudsmannen Sjemaja: 23. «Si til Juda-kongen Rehabeam, Salomos sønn, til hele Judas og Benjamins hus og til resten av folket: 24. Så sier Herren: Dere skal ikke dra opp og kjempe mot brødrene deres, israelittene. Dra hjem igjen, hver til sitt hus! For det som har hendt, er kommet fra meg.» Da adlød de Herrens ord; de snudde og dro hjem igjen, slik Herren hadde sagt.Men selv om Jeroboam ble konge over st ...

2020-02-21 05:32 2.Mos 39

I dagens kapittel legges siste hånd på verket. Gjennom flere kapitler har det blitt nøye beskrevet hvordan alt ble laget, og nå er helligdommen fullført.32 Slik ble det fullført, alt arbeidet med den hellige boligen, møteteltet. Israelittene gjorde det nøyaktig slik som Herren hadde befalt Moses. 33 Og de overgav helligdommen til Moses: teltet med alt som hørte til det, krokene, plankene, tverrstengene, stolpene, soklene, 34 dekket av rødfargede værskinn, dekket av delfinskinn, forhengsteppet, 35 lovkisten med stenger, soningsstedet, 36 bordet med alt som hørte til det, skuebrødene, 37 lysesta ...

2020-02-20 07:38 Mark 11

Dagens kapittel starter med inntoget i Jerusalem. En liten eselfole velger Jesus å ri inn på, og dette fikk meg til å tenke på at da Jesus ble født under enkle forhold i en stall. Men samme hvor enkelt alt måtte være rundt Jesus, så er han stor og mektig. Ordene som runget denne dagen, jeg lurer på om de virkelig visste hvor sanne de var?! 8 Mange bredte kappene sine ut over veien, andre skar løvgrener på markene omkring og strødde på veien.  9 Og de som gikk foran og de som fulgte etter, ropte:        Hosianna!        Velsignet være han som kommer, i Herrens navn!    10 Velsignet være vår far ...

2020-02-19 01:30 Jer 31

Dagens profetkapittel er rett og slett en lovsang om Guds kjærlighet og nåde. 3 Langt bortefra viste Herren seg for dem:        Med evig kjærlighet har jeg elsket deg,        derfor lar jeg min miskunn mot deg vare.     4 Enda en gang vil jeg bygge deg,        ja, du skal bygges opp igjen7 Så sier Herren:        Bryt ut i jubel og glede over Jakob,        og rop av fryd over ham        som er høvding blant folkene!        La lovsangen lyde og si:        «Herren har frelst sitt folk,        det som er igjen av Israel.»9 Gråtende kommer de, med ydmyk bønn;        jeg leder og fører dem        ti ...

2020-02-18 06:37 Ord 5

Hele dagens kapittel er et råd om å ta vare på ekteskapet. Kong Salomo starter med klar tale om å holde seg unna en annen manns kone. Han viser forståelse for at det kan friste, men sier rett ut at det er en dødsfelle.Min sønn, gi akt på min visdom,        vend øret til den innsikt jeg har.     2 Så kan du ta vare på gode råd        og vokte på kunnskapen når du taler.     3 Fremmed kvinne har honning på leppen,        hennes tunge er glattere enn olje.     4 Men til sist blir hun besk som malurt        og kvass som et tveegget sverd.     5 Hennes fottrinn fører til døden,        til dødsriket ...

2020-02-17 06:30 1.Kong 11

Dagens kapittel er ett av de virkelig triste! Ikke lett å forstå heller. Tenk at Salomo, som hadde så sterk tro, og som fikk visdom i gave fra Gud - at han ikke holdt helt til mål?Han fikk mye av Gud, og han ga mye også. Han underviste om hvor viktig det var å virkelig ta vare på både tro og hjerte. Han hadde en svakhet som han antagelig ikke så alvoret i før det var for sent...Kong Salomo elsket mange utenlandske kvinner foruten faraos datter, kvinner fra Moab, Ammon, Edom, Sidon og hetittenes land.  2 De hørte til de folkene Herren hadde talt om da han sa til israelittene: «Dere skal ikke bl ...

2020-02-16 07:30 2.Mos 38

Beskrivelsen av hvordan templet blir bygget, fortsetter i dagens kapittel. I dag er det brennofferalter, vaskekar og forgården som beskrives. Og i slutten av kapitlet kommer regnskapet for helligdommen. Det ble ikke spart på noe. Jeg må si jeg er imponert over alt gullet de hadde. Jeg valgte å søke litt, for jeg visste ikke helt hvor mye hverken sekel eller talent egentlig var.Viste seg og være litt variabelt. Men om du vil sjekke litt, så fant jeg noe i Store norske leksikon Det skulle bety at det i helligdommen ble brukt mer enn 750 kg gull :-)Når jeg vokste opp, var det viktig at alt skulle ...

2020-02-15 12:54 Gal 2

 8 For han som med sin kraft gjorde Peter til apostel for de omskårne, han gjorde på samme måte meg til apostel for de uomskårne.  9 Og da Jakob, Kefas og Johannes, de som blir regnet som selve søylene, innså hvilken nåde jeg hadde fått, da gav de meg og Barnabas hånden som tegn på fellesskap. Vi skulle gå til folkeslagene, de til jødene. 10 Vi skulle bare huske på de fattige, og det har jeg alltid lagt vinn på å gjøre.Ordene er fra Galaterbrevet 2. Mens jeg tidligere har funnet trøst i at de også i de første menighetene opplevde uenighet og konflikter, finner jeg i dag trøst ved at de fant lø ...

2020-02-13 07:59 Jer 30

Profeten fortsetter i dag med et budskap om håp midt i det håpløse.Det har jo handlet om dette gjennom flere kapitler. Men er det ikke bra at Gud stadfester sitt Ord flere ganger? Tenk om det bare hadde vært den ene gangen. Da kunne det lett ha sådd tvil. Var det virkelig slik Gud sa det? Guds Ord var klart. Ikke bare gjentok Han det flere ganger, Han oppfordret til å skrive det ned.1Dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren: 2Så sier Herren, Israels Gud: Alle de ord jeg har talt til deg, skal du skrive opp i en bok.3For dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da jeg vender lagnaden fo ...

2020-02-12 01:17 Salme 47 og 48

Dagens salmer er en lovsang og hyllest til kongenes konge. Fra 47 ;2 Klapp i hendene, alle folk,hyll nå Gud med jubelrop! 3 Det står age av Herren, Den Høyeste,den store kongen over hele jorden. 7 Syng for Gud, ja, syng og spill,syng og spill for vår konge!8 For Gud er hele jordens konge.Syng en lovsang for ham!9 Gud er konge over folkene,han sitter på sin hellige trone.10 Folkenes fyrster skal samlesmed folket til Abrahams Gud.For skjoldene på jorden er i Guds makt.Han er høyt opphøyet.Fra 48;2 Stor er Herren, høyt er han loveti vår Guds by, på hans hellige fjell. 3 Det reiser seg fagert, en ...

2020-02-11 04:00 1.Kong 10

I dagens kapittel får kong Salomo besøk av dronningen av Saba :-) En historie jeg hørte som barn. Dronningen som ble så imponert over det hun så og hørte hos Salomo. Hun sa;«Så var det da sant det jeg hørte hjemme i mitt land om deg og din visdom! 7. Jeg trodde ikke det de fortalte, før jeg kom hit og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke har fortalt meg halvparten; du er både visere og rikere enn jeg har hørt. 8. Lykkelige er dine menn, og lykkelige er disse tjenerne dine, som alltid får stå hos deg og lytte til din visdom! 9. Lovet være Herren din Gud, som hadde slik godvilje ...

2020-02-10 05:34 2.Mos 37

Dagens kapittel beskriver hvordan paktkisten, skuebrødbordet, lysestaken og røkelsesalteret ble laget. Alt belagt med gull. Kjeruber blir nevnt flere ganger, bl.a. her;7. På endene av soningsstedet laget han to kjeruber av hamret gull, 8. en kjerub på den ene siden og en på den andre. Han gjorde dem slik at de gikk i ett med endene på soningsstedet. 9. Kjerubene holdt vingene utbredt og løftet, så de dekket og vernet soningsstedet med vingene. De var vendt mot hverandre, med ansiktet ned mot soningsstedet.Jeg valgte å søke litt på hva dette var og syntes wikipedia hadde en spennende beskrivels ...

2020-02-09 07:38 Mark 10

Dagens kapittel starter med temaet ekteskap og skilsmisse. Jesus er klar i sin tale, det må jeg si... Jeg vet ikke helt hva Jesus ville sagt om alle omveiene vi tar i dag. Kanskje det samme som han sa til fariseerne?«Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og skille seg fra henne.» 5. Da sa han til dem: «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet. 6. Men fra begynnelsen av...Jeg tror Jesus ville forstått, men det er ikke hans ønske og plan... La oss be for alle ekteskapene rundt oss!Det er rørende å lese hvordan Jesus forsvarte barna (v,13-16) når noen prøvde å h ...

2020-02-08 14:59 Jer 29

Dagens kapittel fortsetter historien om de falske profetene. Jeremia skriver et brev til de bortførte i Babylonia.4. Så sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud, til alle dem jeg har ført bort fra Jerusalem til Babylonia: 5. Bygg dere hus og bo i dem, plant hager og spis frukten fra dem! 6. Ta dere koner og få sønner og døtre! Finn koner til sønnene og gift bort døtrene deres, så de kan få sønner og døtre. Der skal dere øke i tall og ikke minke. 7. Se til at den byen som jeg har ført dere bort til, må ha fred og fremgang, og be til Herren for den! For når det går den vel, går det også dere vel. 8 ...

2020-02-07 04:43 Ord 4

Salomo så virkelig både viktigheten og verdien i visdom. Han så også at det var viktig å bygge den på Guds Ord. Det så vi allerede i første kapittel (v.7) "Frykt for Herren er opphav til visdom"Også i dagens kapittel legger han vekt på hvor viktig det er å ta vare på dette;13 Hold alltid fast på det du har lært,ta vare på det, for det er ditt liv.20 Lytt til det jeg sier, min sønn,vend øret til og hør mine ord! 21 Slipp dem aldri ut av syne,bevar dem dypt i ditt hjerte! 22 For de gir liv til den som finner dem,og helsebot for hele kroppen. 23 Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer,for livet ...

2020-02-06 06:30 1.Kong 9

I forrige kapittel av kongeboken gikk Salomo inn i inderlig bønn, både for Herrens hus og for folket. I dagens kapittel svarer Gud på Salomos bønn1. Da Salomo hadde fullført Herrens hus, slottet og alt det andre som han ønsket å gjøre, 2. viste Herren seg for ham igjen, slik som han hadde vist seg for ham i Gibeon, 3. og sa til ham: Jeg har hørt den inderlige bønnen som du bar fram for meg. Jeg har vigslet dette huset som du har bygd, og vil la mitt navn bo der til evig tid. Mine øyne og mitt hjerte skal alltid være vendt mot det. 4. Så sant du vandrer for mitt åsyn med helt hjerte og ærlig si ...

2020-02-05 05:15 Salme 46

2 Gud er vår tilflukt og vår styrke,i alle trengsler var det han som hjalp oss. 3 Derfor frykter vi ikke om jorden skaker,om fjellene vakler i havets dyp, 4 om bølgene bryter og bruser,og fjellene skjelver i opprørt hav. Sela Nydelig åpning av dagens lille salme. Uansett hva som måtte møte oss, så er Gud der. Jeg innrømmer at jeg som David i blant må si "hvorfor er du full av uro min sjel?" Da kan jeg også gjøre som David; minne meg selv på løftet Gud har gitt, om å alltid være med.9 Kom og se hva Herren har gjort,han som gjør skremmende ting på jorden! 10 Han gjør ende på krig over hele jorde ...

2020-02-04 06:34 2.Mos 36

I dagens kapittel blir jeg rørt over den iver Israel kjente, både for arbeid og gaver! De hadde virkelig både hjerte og iver i tjenesten.2. Moses kalte Besalel og Oholiab og alle de andre menn som Herren hadde gitt slike evner og som kjente trang til det, til å ta fatt på verket og fullføre det.4. Da kom alle håndverkerne som utførte forskjellig slags arbeid på helligdommen, enhver fra det arbeid han holdt på med, 5. og sa til Moses: «Folket kommer med mer enn det trengs til å utføre det arbeid Herren har pålagt oss.»Mesteparten av kapitlet beskriver jobben de gjorde med disse gavene som ble t ...

2020-02-03 05:26 Gal 1

I dagens kapittel forteller Paulus om sitt sterke kall. Han var en mann med sterke meninger, og som virkelig kjempet for det han stod for. Bare Gud kunne snu en slik mann :-D og bare Gud kunne se hvilken rik resurs han skulle bli. 10. Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker – eller av Gud? Prøver jeg kanskje å gjøre mennesker til lags? Var det fremdeles mennesker jeg ville være til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. 11. Jeg sier dere, brødre: Det evangelium jeg har forkynt, er ikke menneskeverk. 12. Jeg har heller ikke mottatt eller lært det av noe menneske, men ved at Jesus Kristus åpenba ...

2020-02-02 03:30 Jer 28

Dagens lille profetkapittel er både trist og alvorlig...  Jeg vet ikke helt hva som får Hananja til å profetere håp... kanskje han søkte velvilje og popularitet hos folket? I alle fall stod han fram i full offentlighet og profeterte at freden ville komme før to år var gått. Jeremia, som hadde profetert at det ville ta 70 år, sier ikke imot ham der og da. Tvert imot sier han at dersom dette viser seg å bli sant, er Hananja sendt av Gud. Men det var han ikke... og han møter konsekvensen av det (v.16-17)Jeg legger merke til hvordan Jeremia forholdt seg rolig, enda han sikkert var overbevist om at ...

2020-02-01 03:30 Salme 45

Overskriften på dagens salme er "Til kongens bryllup" og blir kalt "En sang om kjærlighet"2 Mitt hjerte strømmer over av gode ord,jeg vil kvede min sang for kongen.Min tunge er som griffelentil en dyktig skriver.3 Du er den fagreste blant mennesker,milde ord har du på leppen;derfor har Gud velsignet deg for alltid. 8 Du har elsket rettferd og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet degmed gledens olje framfor dine frender.Du gleder deg over strengespillfra haller, prydet med elfenben.10 Blant dine edle damerer også kongedøtre,og ved din høyre sidestår dronningen i Ofir-gull.Hele salme ose ...

2020-01-31 04:30 1.Kong 8

10. Så hendte det da prestene gikk ut av helligdommen, at skyen fylte Herrens hus. 11. Prestene kunne ikke stå og gjøre tjeneste på grunn av skyen; for Herrens herlighet fylte templet. Sterk åpning av dagens kapittel. Tenk å merke Guds nærvær så sterkt og så synlig. Jeg blir rørt over Salomos sterke bønn for Israel. Det er også spennende å se på hvilken måte han fremfører bønnen, enten på kne (v.54) eller med armene strekt mot himmelen (v.22 og 54) Jeg blir også rørt over hvordan Salomo ærer Guds storhet, og uttrykker at dette mektige byggverket de har laget for Herren, i virkeligheten ikke ka ...

2020-01-30 04:30 Mark 9

2. Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Der ble hans utseende forvandlet for øynene på dem, 3. og hans klær ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden, kan få dem så hvite. 4. Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus. Sterk åpning i dagens kapittel! For en opplevelse det må ha vært?!For litt siden fantaserte jeg over hvor spennende det hadde vært å få møte Kong David og Salomo, høre dem dele sin tro og sine opplevelser på hver sin særegne måte. Peter, Jakob og Johannes fikk ...

2020-01-29 05:33 Jer 27

Jeremia fortsetter å profetere dom i dagens kapittel, og enkelt er det ikke. For andre profeterer også... et helt annet budskap. 12. Til Juda-kongen Sidkia sa jeg det samme: Bøy nakken under babylonerkongens åk og tjen ham og hans folk, så skal dere få leve. 13. Hvorfor vil du og ditt folk dø for sverd, hunger og pest? Slik har jo Herren truet med å straffe hvert folk som ikke vil tjene kongen i Babylonia. 14. Hør ikke på profetene som sier: «Dere skal ikke komme til å trelle for babylonerkongen.» Det er løgn det de spår dere. 15. For jeg har ikke sendt dem, lyder ordet fra Herren. De spår løg ...

2020-01-28 06:33 Ord 3

3 Gi aldri slipp på godhet og troskap,men bind dem om din hals,og skriv dem på ditt hjertes tavle! 4 Da får Gud og mennesker godvilje for degog holder deg for en forstandig mann.5 Stol på Herren av hele ditt hjerte,og sett ikke lit til ditt vett! 6 Tenk på ham hvor du enn ferdes,så gjør han dine stier jevne.7 Vær ikke klok i egne øyne,frykt Herren og hold deg fra det som er ondt! 8 Det blir til helsebot for din kroppog gir deg kraft i marg og ben.Visdomsordene, i dagens kapittel, fra kong Salomo sier det meste selv. Den kloke kongen som er viden kjent for sin visdom, vet hvem som skal ha æren ...

2020-01-27 06:10 1.Kong 7

I dagens kapittel beskrives i detaljer, kongeborgen for kong Salomo og hans kone. Flott måtte det være, hun var jo tross alt Faraos datter... :-) Ganske utrolig å tenke på hva de fikk til med bare hender og hestekrefter? Hadde vært spennende og sett borgen, både underveis og ferdig bygd.Nå vet jeg at kong Salomo var velsignet av Gud, med både visdom og rikdom. Men jeg kom plutselig på hvilken kontrast det ble, mellom kong Salomos palass og stallen der kongenes Konge ble født.Jeg tenkte et øyeblikk på hvorfor Gud valgte en stall (for dette var planlagt for lenge, lenge siden) Da kom jeg til å t ...

2020-01-26 09:26 2,Mos 34

5. Da steg Herren ned i en sky og gikk bort til ham. Og han ropte Herrens navn. 6. Herren gikk forbi rett foran øynene på ham og ropte: «Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet! 7. Han lar sin miskunn vare i tusen slektledd; han tilgir synd og skyld og brott. Men han lar ikke den skyldige slippe straff. Han lar straffen for fedrenes synder komme over barn og barnebarn i tredje og fjerde ledd.»Det er selvsagt vondt å se hvordan det onde skulle vare gjennom tredje og fjerde slektsledd... (vi vet jo litt om påvirkningskraft) Men sjekk hvilken styrke d ...

2020-01-25 09:32 Mark 8

Dagens kapittel åpner med et brødunder. De har bare 7 brød, og det blir nok til å mette 4000 mennesker. I tillegg blir det hele 7 kurver med brød til overs... Underet er stort, men selv velger jeg å legge vekt på grunnen til at Jesus gjorde dette underet. Nemlig medfølelse. Det viser hvem Jesus er. Han brydde seg om mer enn å gi åndelig føde ;-) Jesus ser HELE mennesket2. «Jeg synes inderlig synd på folket. De har alt vært med meg i tre dager, og de har ikke noe å spise. 3. Sender jeg dem sultne hjem, vil de bli helt utmattet på veien – noen av dem kommer jo langveisfra.» I samme kapittel er J ...

2020-01-24 07:39 Jer 26

Jeg har flere ganger snakket om Gud kjærlighet, Guds nåde og Guds trofasthet. Men dagens kapittel forteller også om Guds tålmodighet. I forrige profetkapittel snakket jeg om profetens tålmodighet og trofasthet. I 23 år hadde han ropt ut Guds budskap, uten at noe hendte. Og like fullt fortsatte han å lyde Gud og profetere. Når Gud gir profeten dagens budskap, vitner det så absolutt om Guds tålmodighet og nåde (om de bare ville tatt i mot den!) ;2. Så sier Herren: Still deg i forgården til Herrens hus og tal til folket fra alle byene i Juda, som kommer dit for å tilbe. Si fram alt det jeg byr de ...

2020-01-23 07:19 Salme 44

4 For de tok ikke landet med sverd,deres egen arm gav dem ikke seier.Nei, det var du som hjalp demmed din høyre hånd og din armog med ditt åsyns lys;for du hadde dem kjær. starterDagens salme starter med en hyllest til Gud, men hele siste del er et nødrop. 24 Våkn opp! Hvorfor sover du, Herre?Våkn opp, forkast oss ikke for alltid! 25 Hvorfor skjuler du ditt ansikt,hvorfor glemmer du vår nød og vår trengsel? 26 Vår sjel er bøyd i støvet,vår kropp ligger trykket til jorden.27 Reis deg og kom oss til hjelp,fri oss ut for din trofasthets skyld!Jeg merker at det er litt annerledes når salmen avslut ...

2020-01-22 05:26 2.Mos 33

Etter at israelittene hadde danset rundt gullkalven ble Gud harm på dem. Så harm at Gud ville holde avstand. Men han hadde fortsatt omsorg for dem. Slik åpner dagens kapittel;1. Siden sa Herren til Moses: «Dra bort herfra, både du og det folket du har ført opp fra Egypt, til det landet som jeg med ed lovte Abraham og Isak og Jakob da jeg sa: Din ætt vil jeg gi det. 2. Jeg sender en engel foran deg og driver ut kanaaneerne, amorittene, hetittene, perisittene, hevittene og jebusittene. 3. Dra opp til det landet som flyter med melk og honning! Selv vil jeg ikke dra med deg, for du er et stridlynt ...

2020-01-21 06:38 Salme 43

Dagens salme er en typisk David-bønn. Det er tydelig at han er i nød, men like tydelig er hans tillit til Gud. Siden salmen bare er på 5 vers, velger jeg å sitere hele :-)1 Hjelp meg til min rett og før min sakmot ubarmhjertige folk!Fri meg, Gud, fra menneskersom farer med svik og ondskap!2 Gud, du er jo mitt vern.Hvorfor har du forkastet meg?Hvorfor må jeg gå og sørgemens fienden plager meg? 3 Send ditt lys og din sannhet,la dem lede megog føre meg til ditt hellige fjell,til dine boliger.4 Så kan jeg gå til Herrens alter,til Gud, min glede og jubel,og synge din pris til lyren,Herre, du min Gu ...

2020-01-20 05:00 1.Kong 6

I dagens kapittel beskrives templet som Salomo bygger - Herrens hus. Hele syv år tok det å bygge det, og Salomo sparte ikke på noe :-)  Det beskrives hvordan det bygges, hvilke materialer som brukes, kunstverk og mye gull. Høres absolutt vakkert ut. Men det viktigste tross alt, var Guds løfter;11. Da kom Herrens ord til Salomo, og det lød så: 12. «Nå bygger du dette huset. Hvis du da ferdes etter mine forskrifter, holder mine lover, akter på alle mine bud og følger dem, så vil jeg oppfylle på deg det ordet jeg gav din far David. 13. Jeg vil bo midt blant israelittene og ikke forlate mitt folk ...

2020-01-19 09:19 2.Mos 35

Dagens kapittel starter med å fortelle om viktigheten av sabbaten, I blant lurer jeg på hvor viktig den er i dag? Den har blitt mer og mer vannet ut, og i dag er den nesten som alle andre dager. Eneste forskjell er at de fleste har en fridag fra jobb.Jeg har nevnt det før, og jeg nevner det igjen. Burde vi gjøre noe mer ut av hviledagen? Hva er viktig å ta vare på denne dagen, og hva burde jeg la være?Tror dette blir en personlig vurdering. Midterste del av kapitlet forteller hvor villige folk var til å ta i et tak for templet, både i form av gaver og arbeid. Siste del forteller hvordan Gud le ...

2020-01-18 07:33 2.Kor 13

I dagens lille kapittel avslutter Paulus brevet til Korint. Han taler strengt og mildt på en gang. Han minner dem om en alvorsprat de hadde hatt da han var der sist 2. Allerede da jeg var hos dere for annen gang, sa jeg til dem som hadde syndet og til alle de andre, det jeg nå sier på nytt: Når jeg kommer, vil jeg ikke vise skånsel.Samtidig som han ber dem være bevisst, minner han også om at vi er svake... og trenger Guds styrke. 4. Han ble korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vi er svake i ham, men vi lever med ham hos dere i Guds kraft.Den siste delen av hilsningen forvirrer ...

2020-01-17 07:06 Jer 25

3. I tjuetre år, fra det trettende året Josjia, Amons sønn, var konge i Juda, og til denne dag, har Herrens ord kommet til meg, og jeg har talt til dere både sent og tidlig. Men dere ville ikke høre.4. Gang på gang sendte Herren alle sine tjenere profetene til dere. Men dere ville ikke høre og vendte ikke øret til for å høre. 5. De sa: Dere må alle vende om fra deres onde ferd og onde gjerninger, så skal dere evig og alltid få bo på den jord som Herren gav dere og deres fedre. 6. Hold dere ikke til andre guder. Dere må ikke dyrke dem og ikke kaste dere ned for dem. Vekk ikke min harme ved å la ...

2020-01-16 05:35 Ord 2

1 Min sønn, ta imot mine ord,og ta vare på mine bud,2 så du lytter til visdommenog prøver å forstå med hele ditt sinn.3 Ja, bare kall på forstanden,og rop med høy røst etter innsikt.4 Let etter den som om det var sølv,grundig som når en graver etter skatter. 5 Da skal du skjønne hva gudsfrykt er,og vinne kjennskap til Gud. 6 For det er Herren som gir visdom,kunnskap og innsikt går ut fra hans munn.I forrige kapittel skrev kong Salomo "Frykt for Herren er opphav til kunnskap. I dagens kapittel understreker han det tydeligere og sier "Det er Herren som gir visdom, kunnskap og innsikt går ut fra ...

2020-01-15 05:00 1.Kong 5

I dagens kapittel forbereder kong Salomo byggingen av Herrens tempel. Og han gjør med med visdom :-) Han er heldig å starte sitt kongedømme med fred på alle kanter. En fred skal man ikke ta for gitt, men ta godt vare på.2. Siden sendte Salomo bud til Hiram med disse ord: 3. «Du vet at min far David ikke fikk bygd et hus for Herren sin Guds navn, fordi han hadde strid med fiendene sine på alle kanter, inntil Herren la dem under hans føtter. 4. Men nå har Herren min Gud gitt meg fred rundt omkring. Det fins ingen motstander og ingen fare mer. 5. Derfor tenker jeg nå å bygge et hus for Herren min ...

2020-01-14 01:19 2.Mos 32

1. Da folket så at Moses drygde med å komme ned fra fjellet, samlet de seg om Aron og sa til ham: «Kom og lag oss en gud som kan gå foran oss! For vi vet ikke hvor det er blitt av denne Moses, som førte oss opp fra Egypt.» 2. Aron sa da til dem: «Ta gullringene som konene og sønnene og døtrene deres har i ørene, og kom hit med dem!» 3. Da rev hele folket gullringene av ørene sine og kom til Aron med dem. 4. Han tok imot gullet, støpte det om og formet det med meiselen til en kalv. Så ropte de: «Dette er din gud, Israel, han som førte deg opp fra Egypt!» 5. Da Aron så det, bygde han et alter fo ...

2020-01-13 06:33 Mark 7

Dagens kapittel starter med at fariseerne kritiserer disiplene som ikke har overholdt gamle forskrifter... men Jesus svarer dem; 6 Da sa Jesus: «Jesaja profeterte rett om dere hyklere – slik det står skrevet:Dette folk ærer meg med leppene,men hjertet er langt borte fra meg.7 De dyrker meg forgjeves,for det de lærer, er menneskebud.De var så opptatt av å følge alle bud og regler at de glemte det viktigste. Forholdet til Gud. De hadde rett og slett seg selv i sentrum. Det kan egentlig være vanskelig å se - for sett utenfra gjorde de jo alt rett. Eller dvs, det var akkurat DET som var det viktig ...

2020-01-12 07:28 Jeremia 24

Gud er så tydelig på hvordan han skal gjenopprette sitt folk at jeg nesten ser for meg hvordan han sørger og har medlidenhet med dem der de blir bortført fra løfteslandet. Gud er like tydelig i sitt budskap mot Judakongen som hadde ansvar. Han får sin dom...4. Da kom Herrens ord til meg, og det lød: 5. Så sier Herren, Israels Gud: Likesom en ser på disse gode fikenene, slik ser jeg med velvilje på de bortførte fra Juda, som jeg sendte herfra til kaldeernes land. 6. Jeg retter blikket vennlig mot dem og fører dem tilbake til dette landet. Jeg vil bygge dem opp og ikke rive ned, plante dem og ik ...

2020-01-11 06:56 Salme 42

2 Likesom hjorten stunderetter bekker med rennende vann,slik stunder også min sjeletter deg, min Gud.3 Min sjel tørster etter Gud,etter den levende Gud.Når kan jeg få kommeog tre fram for hans åsyn? Dagens salme fikk meg til å reflektere over min egen lengsel som jeg i blant gir uttrykk for her i bloggen. For jeg lengter etter å se mer av Gud i aksjon. Se en synlig Gud... Men om jeg er ærlig, så går hverdagen så greit at jeg ikke tenker så mye på det. Jeg tenker på det om morgenen, når jeg setter meg ned med Ordet. Og jeg tenker på det når vi samles i kirken. Men ellers går livet sin vante gan ...

2020-01-10 07:38 1.Kong 4

I dagens kapittel beskrives Salomos makt og visdom.20. Folket i Juda og Israel var tallrike som sanden ved havet. De spiste og drakk og var glade. 21. Salomo hersket over alle kongerikene fra Eufrat til Filisterlandet og helt til grensen mot Egypt. De betalte skatt og stod under ham så lenge han levde.25. I Juda og Israel, fra Dan til Be’er-Sjeba, satt hver mann trygt under sitt vintre og sitt fikentre så lenge Salomo levde. 26. Salomo hadde tolv tusen hestfolk og stallrom til førti tusen vognhester. 27. De tolv fogdene skulle hver sin måned sørge for mat og drikke til kong Salomo og alle som ...

2020-01-09 06:34 2.Mos 31

1. Herren sa til Moses: 2. Jeg har kalt Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn, av Juda stamme, 3. og fylt ham med ånd fra Gud, med visdom, innsikt og kunnskap og med evne til alle slags håndverk, 4. så han kan tenke ut og lage kunstferdige arbeider i gull, sølv og bronse, 5. slipe steiner til innfatning, skjære ut i tre og utføre alle slags håndverksarbeid. 6. Til medhjelper har jeg gitt ham Oholiab, Akisamaks sønn, av Dans stamme. Og alle som har slike anlegg, har jeg gitt evne, så de kan lage alt det jeg har befalt degKjenner jeg virkelig fryder meg over åpningen av dagens kapittel. Det er så lett ...

2020-01-08 15:17 2.Kor 12

1. Jeg må altså skryte av meg selv, enda det ikke tjener til noe. Jeg kommer nå til de syner og åpenbaringer jeg har fått fra Herren. 6....om jeg likevel ville rose meg, ville jeg ikke være fra forstanden, for det jeg sa, ville være sant. Men jeg lar det være, for jeg vil ikke at noen skal gjøre seg større tanker om meg enn de han får når han ser og hører meg. Slik åpner dagens kapittel. Jeg smiler litt, for det er som om Paulus gjerne vil fortelle, men plutselig velger å la være. Ikke for å være hemmelighetsfull, men fordi han innser at han ikke vil virke hovmodig... 7. For at jeg ikke skal b ...

2020-01-07 19:28 Jer 23

Jeremia fortsetter å profetere Herrens dom i dagens kapittel. Men allerede nå, før dommen har falt, viser Gud sin lengsel 3. Så vil jeg samle resten av sauene mine fra alle de land jeg har drevet dem bort til. Jeg vil føre dem tilbake til deres egne beitemarker, og der skal de øke og bli mange. 4. Da vil jeg sette nye hyrder til å gjete dem, så de ikke lenger skal skjelve av redsel, og ingen av dem skal savnes, lyder ordet fra Herren.Men Ordet gikk lenger enn som så;5 Se, dager skal komme, lyder ordet fra Herren,da jeg lar en rettferdig spirevokse fram i Davids ætt.Han skal være konge og styre ...

2020-01-06 06:09 Ord 1

I går leste vi om hvordan Gud ville velsigne Salomo med visdom. Og mens David skrev ned alle sine salmer, skrev Salomo ned mange visdomsord i form av poesi. Diktere var de i alle fall begge to. Fra dagens kapittel leser vi;2 Ordspråkene gir visdom og lærdom,så en skjønner forstandig tale3 og tar imot tukt som gir fremgang,og lærer rettferd, rett og redelighet.4 De gir den uerfarne klokskapog ungdommen kunnskap og omtanke.5 Den vise som hører dem, øker sin lærdom,den forstandige lærer å styre sin tanke,6 så han skjønner ordspråk og billedlig tale,vismenns utsagn og gåter.7 Frykt for Herren er o ...

2020-01-05 07:45 1.Kong 3

Hva ville du ønsket deg, om du kunne få hva som helst...?Gud kom til Salomo gjennom en drøm;5. I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Han sa: «Si hva du vil jeg skal gi deg!» 8. Her står din tjener midt iblant ditt folk, som du har utvalgt, et folk så stort og tallrikt at det ikke kan telles eller regnes. 9. Så gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket, så stort som det er?» 10. Herren syntes godt om Salomos bønn. Så godt likte Gud svaret, at han også velsignet Salomo med mer. Det var ...

2020-01-04 09:41 2.Mos 30

Beskrivelsen av templet og alt som hører til der, fortsetter i dagens kapittel. Tenkt at de i gammel tid, kunne alt dette utenat?! De hadde jo ikke bøker, så muntlig overlevering var eneste alternativ. Og da måtte de lære det utenat, fra generasjon til generasjon.Også i dag vil jeg stoppe litt opp ved noen sikkert underlige vers... men siden tankene begynte å snurre når jeg leste dem, så velger jeg å dele det;11. Herren sa til Moses: 12. Når du holder manntall over israelittene, skal alle som telles, gi Herren løsepenger for sitt liv, så det ikke kommer noen ulykke over dem fordi de telles.I 2 ...

2020-01-03 05:19 Mark 6

1. Siden gikk han derfra og kom til sitt hjemsted, og disiplene fulgte ham. 2. Da sabbaten kom, begynte han å lære i synagogen. Alle som hørte ham, var helt overveldet og sa: «Hvor har han dette fra? Hva er det for en visdom han har fått? Og slike mektige gjerninger som han gjør! 3. Er ikke dette tømmermannen, sønn av Maria, bror til Jakob, Joses, Judas og Simon? Og har vi ikke søstrene hans blant oss?» Og de ble forarget og avviste ham.Slik åpner dagens kapittel. Alle var overveldet. De snakket om visdom og mektige gjerninger. De SÅ at det var stort, men det harmonerte ikke med hva de kjente ...

2020-01-02 07:26 Jer 22

3. Så sier Herren: Gjør rett og rettferd! Fri den som er ranet, fra voldsmannens hånd; undertrykk ikke innflyttere, farløse og enker, og bruk ikke vold mot dem; la det ikke flyte uskyldig blod på dette sted. 4. Så sant dere lever etter dette ord, skal kongene som sitter på Davids trone og kjører med vogner og hester, komme inn gjennom portene til dette hus, både de og deres menn og deres folk. 5. Men vil dere ikke adlyde disse ord, skal huset bli lagt i ruiner; det sverger jeg ved meg selv, lyder ordet fra Herren.Slik åpner dagens kapittel. Det var gode ord å følge, men de ville ikke... eller ...

2020-01-01 08:32 Salme 41

2 Sæl er den som har omsorg   for de hjelpeløse;   Slik åpner dagens salme. Så absolutt et viktig tema, bra og reflektere over. Men egentlig er det ikke hovedtemaet i denne salmen. på ulykkesdagen frir Herren ham ut. 3 Herren verner ham og holder ham i live,  Du overgir ham ikke til grådige fiender.4 Herren er hans støtte på sykesengen;   du forvandler hans leie når han er syk. David trenger hjelp, og dette er hans måte å forme en bønn på. Kanskje for å minne Gud på at nå er det hans tur... men det kan også være en måte å minne seg selv om at han har all grunn til å stole på Gud. Nå kan åpning ...

2019-12-31 07:17 1.Kong 2

Det er ikke bare bare å ta over kongemakten...  Visst er det ære og glans, men det er også avgjørelser og valg som får konsekvenser.Før David dør, overgir han kongemakten til sin sønn Salomo. Og kong Salomos første oppdrag, er og ta oppgjør med Davids motstandere. En av dem var hans bror Adonja... Jeg vil jo si at dagens kapittel forteller om en tøff start på dette kongedømme. Men det forteller også dette;12. Salomo fulgte etter sin far David på tronen, og hans kongedømme ble meget sterkt.Så hadde han også en fantastisk far å slekte på. En som gav ham en god arv; Men vær du sterk, og vis at du ...

2019-12-30 08:21 2.Mos 29

I dagens kapittel beskrives prestevigselen. Det er så ukjent, så annerledes enn hva vi gjør i dag. Nå tror jeg også at det skal være annerledes etter at Jesus døde for oss. Han er jo det fullkomne offer som gjør at vi ikke lenger trenger å ofre - slik prestene gjorde her.Likevel må jeg innrømme at det var noen av ordene som fikk meg til å reflektere litt ekstra i dag.33. De skal spise dette soningsoffer, som bæres fram for dem når de innsettes som prester og vies. Ingen annen må spise av det; for det er hellig. 34. Blir det noe igjen av vigslingskjøttet og av brødet til neste morgen, skal du b ...

2019-12-29 08:04 2.Kor 11

I dagens kapittel er Paulus bekymret for menigheten i Korint.2. For jeg har en brennende omsorg for dere, Guds egen omsorg. Jeg har forlovet dere med Kristus, og bare med ham, for å føre dere til ham som en ren jomfru. 3. Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. 4. For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn den vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot. De har ...

2019-12-28 09:19 Jer 21

Jeremia har gjennom flere kapitler ropt ut om Guds dom (v.14 forteller at det er frukten av deres gjerninger) , men folket ville ikke høre.Når de i dagens kapittel opplever at landet trues utenfra, velger de likevel å søke råd hos Gud. Det er jo tross alt der de har sin historie...De sa: 2. «Søk råd hos Herren for oss! For babylonerkongen Nebukadnesar går til krig imot oss! Kanskje Herren vil gjøre et under, som han så ofte har gjort, så fienden drar sin vei.»Svaret de fikk, jeg er ganske sikker på at det må ha overrasket dem. De får velge mellom livets og dødens vei - men ingen av dem var sli ...

2019-12-27 07:29 Job 42

Job som endelig har fått høre fra Gud, innser (i dagens kapittel) at det er mye han ikke forstår...3 Jeg har talt om ting jeg ikke forstår,om det som er så underfulltat jeg ikke kan skjønne det. 4 Men hør på meg, så vil jeg tale.Jeg vil spørre deg, og du skal gi meg svar.5 Før hadde jeg bare hørt om deg,men nå har jeg sett deg med egne øyne.6 Derfor tar jeg hvert ord tilbakeog viser min anger i støv og aske.Job får likevel både støtte og medfølelse fra Gud, som også viser vennene til Job hvor feil de tok.7. Da Herren hadde talt dette til Job, sa han til Elifas fra Teman: «Jeg er brennende harm ...

2019-12-26 10:18 1.Kong 1

Enda en gang skulle David oppleve at en av hans sønner prøvde å lure til seg kongemakten (dagens kapittel) Denne sønnen får vi vite en del om i v.5-6 Han er vakker, selvsikker (for ikke å si høy på pære) og bortskjemt... Så setter han i gang da, Adonja, og får mange med seg. Men han våger ikke å invitere de som står David nærmest, og akkurat det er kanskje en del av Guds plan i å ta vare på David? Profeten Natan legger en plan, og hjelper David til å velge den rette (i stede for han som bare tok seg til rette...) Når Salomo blir salvet til konge, blir Adonja først forlatt av alle (v.49) som ti ...

2019-12-25 07:10 2.Mos 28

Den nøye beskrivelsen av templet fortsetter i dagens kapittel. Denne gangen er det prestedraktene som beskrives.9. Du skal ta to karneol-steiner, og på dem skal du gravere inn navnene på Israels sønner, 10. seks navn på den ene steinen, og de andre seks på den andre steinen, etter alderen. 11. Som en risser inn i stein og graverer i et signet, skal du gravere inn Israels-sønnenes navn på disse to steinene. Og du skal sette dem inn i flettverk av gulltråd. 12. Begge steinene skal du sette på efodens skulderbånd. De skal minne om Israels sønner. Når Aron står for Herrens åsyn, skal han bære dere ...

2019-12-24 06:21 Mark 5

Dagens kapittel åpner med en sterk historie. En mann som har slitt lenge, og livet han lever kan neppe kalles liv....1. Så kom de til den andre siden av sjøen, til Gerasener-landet. 2. Da han steg ut av båten, kom en mann mot ham fra gravhulene. Han var besatt av en uren ånd 3. og holdt til i gravene. Ingen var lenger i stand til å binde ham, ikke engang med lenker. 4. For han var ofte blitt bundet med fotjern og lenker, men lenkene rev han av seg, og fotjernene sprengte han. Ingen klarte å rå med ham. 5. Natt og dag skrek han i gravhulene og i fjellet, og slo seg selv med steiner.Jesus helbre ...

2019-12-23 07:55 Jer 20

Dagens kapittel er et sterkt kapittel. Jeremia blir, forståelig nok, forfulgt for sitt harde budskap. Han blir satt i gapestokken helt til dagen etter. Og likevel, det første han gjør er å komme med like alvorlige og sterke budskap.Jeremia har fått en helt spesiell styrke sammen med sitt like spesielle budskap;7 Du lokket meg, Herre,og jeg lot meg lokke,du ble for sterk for meg og vant.Jeg er til latter hele dagen,alle spotter meg. 8 Så ofte jeg taler, må jeg skrikeog rope: «Vold og overfall!»For Herrens ord er dagen langblitt til spott og skam for meg.9 Men når jeg tenkte: «Jeg vil glemme ham ...

2019-12-22 05:54 Salme 40

Etter å ha fulgt hele Davids historie gjennom Samuelsbøkene, var det sterkt å lese dagens salme. Jeg kjenner virkelig igjen David her, og blir rørt av hans tro og tillit til Gud. Jeg velger å sitere hele salmen i dag. Han ærer Gud og forteller hvordan han i frimodighet har delt sin tro.Siste setning i salmen viser at det hele er en bønn. Det som gjør salmen så god, er at han ikke bare er opptatt av seg selv og sine problemer når han ber til Gud. Han husker også hvem Gud er, og ærer og takker Ham for det. Det er trosstyrkende og hjelper David å fokusere på mer enn det som er vanskelig. Absolutt ...

2019-12-21 09:55 2.Sam 24

1. Enda en gang ble Herren brennende harm på Israel. Han egget David opp imot dem og sa til ham: «Gå og hold folketelling i Israel og Juda!»Slik åpner dagens kapittel. Men da folketellingen var over, sier David;10. Men etter at David hadde telt folket, kjente han at det stakk ham i hjertet, og han sa til Herren: «Jeg har gjort en stor synd. Men ta nå bort din tjeners skyld, Herre, for jeg har båret meg meget uforstandig at.»Det var når David senere må velge mellom tre onder.... som straff og konsekvens, at jeg ikke klarte å forstå. Var det så galt å telle? Men så så jeg 1.vers på nytt. Gud var ...

2019-12-20 06:43 2.Mos 27

I dagens kapittel fortsetter Gud å beskrive hvordan templet skal se ut. Denne gangen er det brennofferalteret, forgården og olje til lampene som beskrives. Sist jeg skrev ble jeg forundret over hvor detaljert Gud var. Ingen tvil om at Gud elsker å skape vakre ting. Og at han fryder seg over de som gjør gjør det :-DI dag tenkte jeg på hvor mye arbeid som ble lagt ned i dette templet. Jeg tror også folket må ha vært glad.Vår kirke kan nok ikke helt måle seg med dette templet. Men om jeg skal ta fram noe jeg fryder meg over, så må det være våre fargerike vinduer. Om til jul er det flere som gjør ...

2019-12-18 05:31 2.Kor 10

I dag gikk klokka litt fort, så jeg velger å dele bloggposten jeg skrev om dette kapitlet, i forrige runde :-D samtidig som jeg ber for alle troende som opplever kritikk og konflikter i dag. Jeg må innrømme at det går inn på meg når jeg opplever konflikter - uansett hvor det måtte komme. Men når det oppstår i menigheten er det ekstra sårt. Kanskje fordi jeg tenker at akkurat der - Kristi legeme - burde det råde kjærlighet og fred.Men jeg glemmer at det er selve malen. Det vi skal strekke oss etter og lengte etter. Vi er bare mennesker som snubler og feiler underveis. Ikke er det selve konflikt ...

2019-12-17 07:34 Jer 19

Dagens kapittel forteller noe som gjør vondt å lese. Den forteller mest om oss mennesker... egentlig. Men også mye om Gud. Han forkynner dom igjen i dagens kapittel. Ikke fordi Han vil, men i håp om endringer fra det som holder på å ødelegge dem. Helt fantastisk egentlig, at Gud aldri, aldri ga opp. Jo, det kan kanskje høres slik ut når vi leser dommen, men så kjenner vi historien til Guds hjerte som til slutt ga seg selv. Tenk at han elsker oss mennesker så høyt. Det er så ufortjent. Men så er vi også hans skaperverk, hans barn. Pappahjertet blør når barna roter seg helt bort...Og det hadde d ...

2019-12-16 05:57 Job 41

Gud fortsetter å svare Job i dagens kapittel. Han viser til det store og sterke i Hans skaperverk. 3. Jeg vil ikke tie om krokodillens lemmer, hvor sterke de er og hvor fint de er bygd. 4. Hvem kan få hull på dens ytre ham eller trenge igjennom dens dobbelte panser? 5. Hvem tør åpne gapet på den?Nesten hele kapitlet er viet denne beskrivelsen, som i noen vers er så sterke at det kan minne mer om en drage... :-D9. Når den nyser, blinker et lys, dens øyne stråler som morgenrøden. 10. Flammende ild farer ut av dens gap, det spruter gnister ut av det. 11. Fra dens nesebor stiger røk som fra en opp ...

2019-12-15 09:56 2.Sam 23

Det var ste sterkt å lese Davids siste ord i dagens kapittel, For nå har vi fulgt hans historie gjennom flere kapitler og vet at det virkelig har vært tøffe tak mellom alle seirene. Men så har vi også sett at David aldri har mistet sin tro. Tvert imot. Og det forteller han også frimodig om her;1. Dette er Davids siste ord. Så sier David, Isais sønn, så sier mannen som høyt er satt, han som er salvet av Jakobs Gud, helten i Israels sanger: 2. Gjennom meg taler Herrens Ånd, hans ord er på min tunge. 3. Israels Gud har talt, til meg har Israels Klippe sagt: «Den som styrer folket med rettferd, de ...

2019-12-14 09:22 2.Mos 26

1. Helligdommen skal du lage av ti teltduker. De skal være av fint, tvunnet lingarn og fiolett, purpurrød og karmosinrød ull. I dukene skal du veve inn kjeruber i kunstvevning. 2. Hver duk skal være tjueåtte alen lang og fire alen bred. Alle dukene skal ha samme mål. Beskrivelsen av hvordan templet skal lages er nøye og detaljert beskrevet i dagens kapittel. Og det er Gud som engasjerer seg og beskriver hvordan det skal være.30. Så skal du reise helligdommen på rett måte, slik som det ble vist deg på fjellet.Først overrasket det meg faktisk. Men så ble jeg minnet om at Gud selv er jo skaperen ...

2019-12-13 06:59 Mark 4

Da jeg leste dagens kapittel valgte jeg først å sitere nesten hele kapitlet. Det var vanskelig å velge, for Jesus har en sterk preken gjennom hele teksten. Den ene lignelsen etter den andre. Les gjerne hele kapitlet!Han starter med å undervise om såmannen. Såkornet som falt på ulike grunner. Og han forklarer for disiplene at dette var et bilde på Guds Ord som blir sådd i menneskenes ulike hjerter. Flere ganger mens han underviser sier han "Den som har ører, hør!" En oppfordring til å være oppmerksom. Han snakker om å la lyset skinne (v.21) og sammenligner Guds rike med korn som blir lagt i jor ...

2019-12-12 07:30 Jer 18

Etter å ha lest flere dommer fra Jeremia, kom dagens kapittel som en gave. Velkjente vers egentlig, men jeg var ikke helt forberedt på at de kom akkurat her, etter som mange kapitler med dom. Så godt det må ha vært for Jeremia selv også, å høre dette Ordet fra Gud?1. Dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren: 2. «Stå opp og gå ned til pottemakerens hus! Der skal jeg la deg få høre mine ord.» 3. Så gikk jeg ned til pottemakeren, som arbeidet ved dreieskiven. 4. Når det karet han holdt på med, ble mislykket – slikt hender med leiren i pottemakerens hånd – så gjorde han det om igjen og lage ...

2019-12-11 05:36 Job 40

Gud fortsetter å svare Job i dagens kapittel, og om jeg skal være helt ærlig, så er jeg litt ... overrasket over svaret;1. Da svarte Herren Job ut av stormen: 2. Spenn beltet om livet som en mann! Jeg vil spørre deg, og du skal svare. 3. Vil du dra min rettferd i tvil, legge skylden på meg, så du får rett? 4. Har du så sterk en arm som Gud, runger din røst som hans? 5. Så pryd deg i høyhet og storhet, kle deg i heder og herlighet! 6. La bare din vrede rase, slå alle hovmodige ned med ditt blikk!Jeg er overrasket, helt sikkert fordi jeg ikke ser hele bildet slik Gud gjør... Men hele boken åpner ...

2019-12-10 05:56 2.Sam 22

Vi har fulgt Davids historie gjennom Samuels bok, og dette kapitlet er viet en av hans mange salmer. Kunne jo ikke skrive en hel bok om David uten å ta med det :-D Han har jo skrevet mange. Jeg ser for meg at dette med sang og musikk var en stor del av Davids liv. Ja, sangen var en viktig del av bønnelivet hans - slik det å skrive er det for meg :-DSalmen han synger i dagens kapittel er også gjengitt i salme 18. En virkelig sterk salme som har betydd mye for meg. For mange år siden (faktisk 30 år :-) opplevde jeg en krise i livet og kjente meg ganske langt nede. Jeg kjempet med noe jeg følte t ...

2019-12-09 06:33 2.Mos 25

Herren talte til Moses og sa:  2 Si til israelittene at de skal komme med gaver til meg. Av hver den som kjenner trang til det, skal dere ta imot en gave til meg.  3 Dette er gavene som dere skal ta imot av dem: gull, sølv og bronse,  4 fiolett, purpurrød og karmosinrød ull, fint lingarn og geiteragg,  5 rødfargede værskinn, delfinskinn og akasietre,  6 olje til lysestaken, balsam til salvingsoljen og til den velluktende røkelsen,  7 karneol og andre edelstener til å sette på efoden og brystduken.  8 La dem så reise en helligdom for meg, og jeg vil bo midt iblant dem.  9 Denne boligen og alt d ...

2019-12-08 09:28 2.Kor 9

Dagens kapittel er rett og slett en kollektpreken :-)  Paulus åpner med rosende ord;Egentlig er det vel ikke nødvendig at jeg skriver til dere om tjenesten for de hellige,  2 for jeg vet at dere er villige. Her i Makedonia roser jeg dere og sier at dere i Akaia har stått klar siden i fjor. Og den iver dere har vist, er blitt en spore for mange. Men til tross for den frimodige åpningen, aner jeg at han også er litt bekymret. Tenkt om de har stoppet opp med det gode forsettet...? Så han sender noen for å sjekke opp ståa (v.4-5)Så kommer den virkelig flotte kollektpreknen. 6 Men det sier jeg: Den ...

2019-12-07 08:02 Jer 17

Jeg finner flere kjente ord i dagens kapittel, men først starter Jeremia med å profetere dom...Judas synd er skrevet opp        med en griffel av jern        og risset inn med diamantstift        på deres hjerters tavle        og på alterhornene.     2 Deres sønner skal minnes        altrene og Asjera-pælene        som de hadde under hvert frodig tre        og på haugene som rager opp,     3 på bergtopper ute i marken.        Din rikdom og alle dine skatter        overgir jeg til plyndring,        likeså dine offerhauger        til straff for synden i hele ditt land.     4 Da må du av deg selv ...

2019-12-06 04:51 Salme 39

Det har vært spennende å følge David i Samuels bok den siste tiden. Det har virkelig vært opp og nedturer for denne fantastiske kongen. Så mange tøffe tak, mange seire, men også mye sorg. Hva han møtte, denne kongen! Så når jeg leser dagens salme, vet jeg en del av hva som kan ligge bak... 3 Så ble jeg målløs og stille,        jeg var taus og hadde det ikke godt.        Min smerte var så bitter,     4 jeg ble het om hjertet;        jeg stønnet, og det brant som ild.        Da tok jeg til orde og sa:     5 «Lær meg, Herre, å kjenne min utgang,        mine tilmålte dager, hvor få de er,        s ...

2019-12-05 07:56 2.Sam 21

Summen av bibelen er virkelig en skatt. Jeg elsker Ordet!Men... det er også en del historier som gjør vondt å lese. Ja, som også sjokkerer. Ord jeg ikke forstår. Dagens kapittel er ett av dem. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal kommentere det egentlig. Samtidig er det viktig for meg å ta med HELE bibelen for å bli kjent med den. Dagens historie forteller følgende;I Davids regjeringstid var det en gang hungersnød i tre samfulle år. Da vendte David seg til Herren og bad ham om råd. Herren svarte: «Det hviler blodskyld på Saul og hans ætt fordi han drepte folk i Gibeon.»Israelittene hadde sluttet ...

2019-12-04 05:26 2.Mos 24

 3 Da Moses kom og bar fram for folket alle Herrens bud og alle rettsreglene, svarte de samstemmig: «Alle de bud Herren har gitt oss, vil vi holde.»  4 Så skrev Moses opp alle de ord Herren hadde talt.I dagens kapittel slutter Israel en pakt med Gud. Og løftet de gir er sterkt. Et løfte gitt, både for seg selv og for etterkommerne deres. Når de hadde avgitt dette løftet, hendte dette;9 Så gikk Moses og Aron, Nadab og Abihu og sytti av Israels eldste opp på fjellet. 10 Der fikk de se Israels Gud. Under hans føtter var det som et gulv av safirsten, klart som himmelen selv. 11 Men han løftet ikke ...

2019-12-03 07:30 2.Kor 8

Dagens kapittel var virkelig godt å lese! Paulus brever er spennende på mange måter. De inneholder mer enn undervisning om kristenlivet. De viser også hvordan de hadde det sammen, på godt og vondt... og de viser at Paulus brydde seg om dem som mennesker - ikke bare som åndelige individer (om du forstår hva jeg mener?) I v.21 skriver han; 21 Det er viktig for oss å gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker. Det blir mye tekst i dag, men det var så mye å hente i hele teksten at jeg ikke helt visste hva jeg skulle velge ut. Jeg velger å framheve teksten jeg stoppet ekstr ...

2019-12-02 04:50 Jer 16

Jeremia fortsetter å profetere dom i dagens kapittel 10 Når du kunngjør alt dette for folket her, kan det hende at de spør deg: «Hvorfor har Herren sagt at hele denne store ulykken skal ramme oss? Hva er det for en misgjerning og synd vi har gjort mot Herren vår Gud?» 11 Da skal du svare dem: Deres fedre gikk bort fra meg, lyder ordet fra Herren. De holdt seg til andre guder, som de dyrket og kastet seg ned for. Men meg forlot de, og min lov har de ikke holdt.  19 Herre, min styrke og mitt vern,        min tilflukt i trengselens tid!        Til deg skal folkeslag komme        fra jordens ender ...

2019-12-01 06:15 Job 39

Gud fortsetter å tale til Job og vennene hans i dagens kapittel;Jager du bytte for løvinnen,        gir du sultne løveunger mat,     2 når de dukker seg ned i hulene sine        eller ligger på lur i krattet?     3 Hvem sørger for føde til ravnen        når dens unger skriker til Gud        og flakser omkring uten mat?     4 Kjenner du tiden da steingeiten føder,        passer du på når hindene har rier?     5 Teller du månedene til de skal bære,        kjenner du tiden da de skal føde?Nesten hele kapitlet fortsetter slik. Gud gjorde mer enn å skape vår jord, han har omsorg for den og elsker d ...

2019-11-30 08:09 2.Sam 20

Prøvelsene fortsetter for kong David i dagens kapittel. Nå var det en ond mann der som hette Sjeba, sønn av Bikri fra Benjamin. Han blåste i hornet og sa:        «Vi har ingen del i David,        ingen lodd i Isais sønn.        Hver mann til sitt telt, Israel!»     2 Da forlot alle israelittene David og fulgte Sjeba, sønn av Bikri. Men judeerne holdt seg til kongen sin og fulgte ham fra Jordan til Jerusalem.6 Da sa David til Abisjai: «Nå kommer Sjeba, sønn av Bikri, til å skape større vansker for oss enn Absalom. Ta med deg mine menn og sett etter ham før han når fram til noen av festningsbyen ...

2019-11-29 05:00 2.Mos 23

I første del av dagens kapittel fortsetter Moses om lese opp loven. Du skal ikke sette ut falske rykter. Gjør ikke felles sak med en ugudelig, så du selv blir et urettferdig vitne!  2 Følg ikke mengden i det som er ondt! Når du vitner i en sak, gi da ikke etter for det mengden vil, så du fordreier retten.  3 Og når det gjelder småkårsfolk, skal du ikke pynte på deres sak.Også den gangen var det lett å la seg påvirke av mengden... hva alle andre måtte tenke og mene. Da blir det viktig med loven som hjelper å tenkte i riktig retning igjen :-) Flere bra ting fra moseloven som også passer til dage ...

2019-11-28 07:21 Mark 3

Han gikk igjen inn i en synagoge. Der var det en mann med en hånd som var helt vissen.  2 Og de holdt øye med Jesus for å se om han ville helbrede mannen på sabbaten, så de kunne få noe å anklage ham for. Slik åpner dagens kapittel. Først måtte jeg riste på hodet av disse som syntes det var viktigere å holde sabbat enn at en mann ble frisk....?! Men så kom jeg på hvordan vi ofte er også i dag. Hva kommer det av at det er lettere å se det som er feil, enn det som er bra...? Til og med lettere å snakke om liksom?! Verdt å reflektere over egentlig.Jesus reagerte på deres holdninger. 3 Men han sa ...

2019-11-27 05:30 Jer 15

Det gjør egentlig litt vondt å lese dagens kapittel. Gud uttrykker sin vrede over all ondskap som finnes, og at folket ikke bryr seg om hverken Gud eller den avtalen de hadde..Jeremia har et vondt budskap å bringe fram, og lydigheten hans har sin pris. Han møter mye motstand. 15 Du vet det, Herre.        Kom meg i hu og ta deg av meg!        La meg få hevn over dem som forfølger meg!        Vær ikke så langmodig mot dem        at du river meg bort.        Se hvor jeg blir hånet for din skyld!Og likevel, på tross av motstanden han møter, og på tross av det vanskelige budskapet han har fått å fø ...

2019-11-26 05:30 Salme 38

Det er ingen tvil om at kong David er fortvilet når han skriver dagens salme. Mens jeg leste, tenkte jeg på de siste hendelsene vi har skrevet om David her i bloggen (2.Sam kap 13-19)  Jeg tenkte også på Job, for prøvelsene David beskriver, minner om Job. Sett bort fra en vesentlig forskjell;ingenting friskt i min kropp;        mine lemmer er syke fordi jeg har syndet.     5 Min syndeskyld stiger over mitt hode,        den er som en byrde, for tung for meg.     6 Jeg har stinkende sår, som renner av verk,        fordi jeg var så uforstandig.     7 Jeg er kroket, fullstendig nedbøyd,        jeg ...

2019-11-25 06:25 2.Sam 19

Blanda følelser - det kan man trygt si at dagens kapittel handler om. Og slik er det virkelig i blant også. Mange hadde kjempet for kongen, og nå hadde de vunnet en seier. Men seieren var ingen udelt glede. Den førte også til sorg. 5 Da gikk Joab inn i huset til kongen og sa til ham: «I dag har du ført skam over alle mennene dine, de som i dag har berget både livet ditt og livet til sønnene og døtrene, konene og medhustruene dine.  6 Du elsker dem som hater deg, og hater dem som elsker deg. For i dag har du vist at du ikke bryr deg om høvdingene eller stridsmennene dine. Jeg forstår nå at ders ...

2019-11-24 06:23 2.Mos 22

Moses fortsetter å undervise om loven i dagens kapittel. Og den er ganske omfattende. Det finnes en lov for det meste.Det gjør det også i vårt samfunn. Boken med Norges lover er faktisk ganske tykk :-)Jeg må innrømme at det er litt tungt å lese igjennom, og ikke så lett å kommentere. Men jeg stoppet litt opp ved disse versene; 21 Du skal ikke plage en innflytter eller fare hardt fram mot ham; for dere har selv vært innflyttere i Egypt. 22 Dere skal ikke plage enker og farløse. 23 Plager du dem, og de roper til meg, vil jeg høre deres rop. Selv i loven kan vi merke Guds omsorg. Ikke minst for d ...

2019-11-23 08:45 2.Kor 7

Det er spennende å lese brevene til Paulus. De er ikke bare en undervisning om kristenlivet. De forteller også mye om hvordan Paulus hadde det, og ikke minst om det kristne fellesskapet.  3 Jeg sier ikke dette for å dømme dere. Jeg har jo alt sagt at vi har tatt dere inn i vårt hjerte; vi hører sammen i liv og død.  4 Jeg har full tillit til dere, og er meget stolt av dere. Jeg er blitt rikelig trøstet og har fått en stor glede midt i alle trengslene.Ordene forteller om både vanskeligheter og omsorg. Noen av vanskelighetene kommer fram i v.12 og 13, som forteller om konflikt mellom to. Ikke he ...

2019-11-22 07:30 Jer 14

I dagens kapittel er Israel fortvilet. De har møtt dommen, konsekvensen av livet de valgte;7 Om våre misgjerninger vitner mot oss,        grip likevel inn for ditt navns skyld, Herre!        Gang på gang har vi falt fra        og syndet imot deg.     8 Herre, du som er Israels håp        og frelser i nødens stund  Men denne gangen blir ikke svaret hva de håper på... Selv profeten protesterer og minner Gud på at flere profeter har vitnet om at alt skal gå bra. Da svarer Gud at disse profetene var falske... (v.11-15)Det hjelper jo svært lite med oppmuntrende ord, når de kommer fra falske lepper! ...

2019-11-21 06:43 Job 38

I lang tid har vi fulgt Job i hans lidelser og tap, i hans mange rop og bønner til Gud. Vi har fulgt ham gjennom venner som ikke kunne forstå, selv om de mente de hadde stor kunnskap... I dagens kapittel får de endelig høre fra Gud. Men svaret blir ikke helt som de hadde tenkt antar jeg...Da svarte Herren Job ut av stormen:     2 Hvem er det som vil fordunkle min plan        med uforstandige ord?     3 Spenn beltet om livet som en mann,        så vil jeg spørre deg,        og du skal svare.     4 Hvor var du da jeg la jordens grunnvoll?        Hvis du har innsikt,        så fortell meg om det. ...

2019-11-20 05:29 2.Sam 18

Til tross for at Absalom har lurt sin far og tilrøvet seg en kongemakt han ikke hadde, så var David glad i sin sønn. Han ønsket seg ikke den kampen som nå hadde kommet (dagens kapittel) mellom sin hær og Absaloms hær.  5 Da sa han til Joab, Abisjai og Ittai: «Far varsomt med Absalom, gutten min!» Hele hæren hørte at kongen gav alle høvdingene dette påbud om Absalom.Når Absalom havner i en ulykke og blir hengende fast i et tre, blir han likevel drept og lagt i en grav inni skogen...33 Da ble kongen dypt rystet. Han gikk opp i rommet over porten og gråt. Mens han gikk, ropte han: «Absalom, min s ...

2019-11-19 06:22 2.Mos 21

I forrige kapittel fikk Moses de 10 bud av Gud. Men de ti bud blir som overskrifter å regne når alle reglene ramses opp i dagens kapittel. Regler som passer til deres tid, men som vi i dag ikke helt kjenner oss igjen i. Men noe kjenner vi da igjen (dessverre)Jeg måtte stoppe opp bl.a. her...; 16 Den som røver et menneske, skal dø, enten han selger det eller det finnes hos ham.Det er virkelig forferdelig at dette skjer i dag. Det rammer vanvittig mange. Mennesker som blir røvet og solgt videre som slaver. Slaveriet er langt fra over. Nå rammer den alle folkeslag...Noe annet ved loven som ramses ...

2019-11-18 05:58 2.Kor 6

Når Paulus i dagens kapittel skriver dette, så vet han hva han snakker om... 4 I alt søker vi å vise oss som Guds tjenere, med tålmodighet i vanskeligheter, nød og angst,  5 under slag, fangenskap og opptøyer, i hardt arbeid, nattevåk og sult.  Vi kjenner historien og vet at de var villige til å spre evangeliet uansett hva de møtte. Og mange av dem led martyrdøden. At de holdt ut gjør at vi i dag kan ta del i samme tro. Jesus ba for både dem og oss i Joh 17;20 Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. Jeg kjenner stor takknemlighet!For vi er den leven ...

2019-11-17 08:52 Jer 13

Jeremia fortsetter å profetere dom i dagens kapittel.  3 For annen gang kom Herrens ord til meg, og det lød så:  4 «Ta det beltet du kjøpte, og som du har om livet. Stå opp og gå til Eufrat; der skal du gjemme det i en bergskorte.»  5 Jeg gikk og gjemte det ved Eufrat, slik Herren hadde befalt meg.     6 Lang tid etter hendte det at Herren sa til meg: «Stå opp og gå til Eufrat og hent beltet som jeg bad deg gjemme der.»  7 Jeg gikk til Eufrat og gravde opp beltet og tok det bort fra det stedet hvor jeg hadde gjemt det. Men da var beltet ødelagt og dugde ikke til noe.     8 Da kom Herrens ord t ...

2019-11-16 07:26 Job 37

Elihu fortsetter sin tale i dagens Job. Ingen tvil om at han ser at Gud er stor. Hans poetiske ord om skaperen er vakre.Ja, dette får hjertet til å skjelve,        det hopper i mitt bryst.     2 Lytt til braket av hans røst,        hør hvor det drønner fra hans munn!     3 Han lar lynet fare under hele himmelen,        han sender det til jordens ender.     4 Etterpå ruller tordenen,        det er hans mektige røst som runger.        Han sparer ikke på lyn        når hans stemme høres.     5 Gud gjør under når røsten runger,        han gjør storverk som vi ikke fatter.     6 Til snøen sier han: ...

2019-11-15 07:11 2.Sam 17

I forrige kapittel av Samuels bok ble jeg rørt over Davids tro og tillit til Gud, på tross av alle nederlagene han opplevde der og da. I dagens kapittel ser vi at David har god grunn for sin tro :-D Gud er med ham hele veien - både i oppturer og nedturer.  14 Da sa Absalom og alle israelittene: «Rådet fra Husjai av Arak-ætten er bedre enn rådet fra Akitofel.» Men det var Herren som hadde laget det slik at det gode rådet fra Akitofel ikke ble fulgt. For Herren ville føre ulykke over Absalom.Absalom trodde han med makt kunne endre Guds plan... og ta kongemakten fra David. Men så store er det ing ...

2019-11-14 07:18 2.Mos 20

I dagens kapittel får folket møte Gud. Det er ganske så annerledes enn møtene vi opplever i dag... Jeg må innrømme at jeg tar meg i å undre over hvor stor forskjell det ser ut til å være mellom den Gud folket møter her, og den Gud vi møter gjennom Jesus.Men så er det også en vesentlig forskjell. Israel prøvde selv å oppnå det å leve hellig (for Gud er hellig) gjennom loven. Men det var så vanskelig. Guds vrede rammet dem stadig... Han som ikke tåler synd. Hos Gud er alt hellig og rent. Jesus, som er hellig å ren, hadde kjent Gud fra evighet av. Ingen kjenner Gud bedre enn Han. Så hans beskrive ...

2019-11-13 05:30 Mark 2

Dagens kapittel åpner med å fortelle om den lamme mannen som gjennom sine gode venner ble båret til Jesus. Du vet, de som ikke ga opp før de nådde helt fram, uansett hva de møtte :-D Det er mye som kan sies til denne historien. Det jeg vil trekke fram i dag, er Jesu Ord; 8 Jesus merket i sin ånd at de tenkte dette, og han sa til dem: «Hvorfor har dere slike tanker?  9 Hva er lettest å si til den lamme, enten: Dine synder er tilgitt, eller: Stå opp, ta båren din og gå? 10 Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» – og nå vender han seg til den lamme: 11  ...

2019-11-12 07:00 Jer 12

Dagens kapittel handler en del om valg. Det hører vi egentlig ganske ofte om, gjennom bibelen. Så er da også valg noe som preger oss hver dag. Fra vi våkner til vi sovner. Valg som får små og store konsekvenser. Jeg har lyst til å starte med slutten av kapitlet først i dag. Her handler det både om Juda og nabolandene.14 Så sier Herren om alle de onde grannefolk som forgriper seg på det landet jeg har gitt mitt folk Israel til odel og eie: Jeg rykker dem opp fra deres jord, og Judas ætt rykker jeg opp midt iblant dem. 15 Men siden, etter at jeg har rykket dem opp, vil jeg forbarme meg over dem ...

2019-11-11 06:29 Salme 37

Det var litt spesielt å lese dagens salme, etter gårsdagens historie. David mener virkelig det han synger om, og lever etter det;Av David.        Bli ikke harm på dem som gjør ondt,        misunn ikke dem som gjør urett!     2 De visner jo like fort som gresset,        og tørker bort som det friske grønnsvær.     3 Stol på Herren og gjør det gode,        så skal du få bo i landet.        Legg vinn på troskap!     4 Ha din lyst og glede i Herren,        så gir han deg det ditt hjerte ønsker!     5 Legg din vei i Herrens hånd,        stol på ham, så griper han inn.23 Herren gjør mannens gang stø ...

2019-11-10 09:29 2.Sam 16

Motgangen fortsetter for David i dagens kapittel. Sønnen Absalom har røvet til seg kongemakten og mer enn det....  David er på flukt, og som om dette ikke er nok, kommer et av Saul etterslekt og forbanner David mens han kaster jord og stein mot ham. Davids ro midt oppi det hele er virkelig rørende.9 Da sa Abisjai, sønn av Seruja, til kongen: «Hvorfor skal en slik død hund få lov til å forbanne deg, herre konge? La meg få gå bort og hogge hodet av ham.» 10 Men kongen svarte: «Hva har dere med dette å gjøre, Seruja-sønner? Når han forbanner, er det fordi Herren har sagt til ham: Forbann David! H ...

2019-11-09 07:45 2.Mos 19

Jeg må innrømme at dagens kapittel er litt vanskelig å forstå.... Det er ingen tvil om at Gud er større enn jeg kan fatte.Det åpner med et fantastisk løfte; 3 Moses gikk opp til Gud. Da ropte Herren til ham fra fjellet: «Dette skal du si til Jakobs hus og fortelle til israelittene:  4 Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg løftet dere på ørnevinger og bar dere hit til meg.  5 Hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, skal dere være min dyrebare eiendom framfor alle andre folk; for hele jorden er min.  6 Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg. ...

2019-11-08 05:28 2.Kor 5

 17 Den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til! 18 Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. 19 For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. 20 Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud! 21 Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdi ...

2019-11-07 07:58 Jer 11

Jeremia fortsetter å profetere dom - en konsekvens av valg de har tatt...Hør på meg og gjør alt det jeg pålegger dere! Så skal dere være mitt folk, og jeg skal være deres Gud.  5 Jeg vil holde eden jeg sverget for fedrene deres, å gi dem et land som flyter av melk og honning, slik det er i dag.        Da svarte jeg: «Amen, Herre!»     6 Herren sa til meg: Rop ut alle disse ordene i byene i Juda og på gatene i Jerusalem: Hør ordene i denne pakten og lev etter dem!  7 Jeg advarte fedrene deres den dagen jeg førte dem ut av Egypt, og til denne dag har jeg advart dem sent og tidlig: «Hør på meg!»  ...

2019-11-06 05:35 Job 36

Elihu fortsetter sin tale til Job. Elihu, som var den yngste, og som derfor ikke helt våget å tale i starten, han har økt sin frimodighet betydelig :-DI Job.32;6 sier han Jeg er ung av år, og dere er gamle.          Derfor var jeg redd,          våget ikke å si min mening til dere.Mens i dagens kapittel sier han; 4 Ordene mine er ikke løgn;          du står foran en som vet alt.Men i sin store frimodighet er det også tydelig at han setter Gud høyt, samtidig er det vanskelig for ham og tro at Jobs lidelser ikke handler om at Gud prøver å si ham noe...  5 Se, Gud er mektig, men avviser ingen;    ...

2019-11-05 06:46 2.Sam 15

I dagens kapittel går Absalom bak ryggen på sin far og prøver å rive til seg kongemakten på en veldig slu måte. I forrige kapittel hørte vi om hvordan David savnet Absalom, men likevel valgte å utestenge ham. Kan bitterhet ha drevet Absalom? Eller var det helt andre ting? Vi leste jo også i forrige kapittel om hvor vakker han var å se på. Det stod ingenting om hjertet hans, eller hans personlighet ellers. Hva driver Absalom, når han nå vil rive til seg kongemakten. Er det hevn, eller vil han bare ha ære og makt, koste hva det koste vil...? Han både lyver og jukser for å oppnå dette (v.1-12) 30 ...

2019-11-04 06:19 2.Mos 18

Dagens kapittel har et klart budskap. Du trenger ikke stå alene!Moses hadde et stort kall fra Gud, og han hadde virkelig utført det med glans. Men for et arbeid det var, og han stod på fra morgen til kveld (v.15) Han var tro mot Gud og det kallet han hadde fått. Tror ikke han tenkte på det en gang jeg, at han kunne delegere... Det var nok Gud som sendte hans svigerfar med viktig innsikt.  17 Da sa svigerfaren til ham: «Det er uklokt, det du gjør. 18 Du tretter ut både deg selv og folket som er med deg. Dette er for stridt for deg; du kan ikke gjøre det alene. 19 Hør nå på meg! Jeg vil gi deg e ...

2019-11-03 07:46 Mark 1

Dette er begynnelsen til evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn.     2 Hos profeten Jesaja står det skrevet:        Se, jeg sender min budbærer foran deg,        han skal rydde veien for deg.     3 En røst roper i ødemarken:        Rydd vei for Herren,        gjør hans stier rette!     4 Slik stod døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte at folk skulle vende om og bli døpt for å få tilgivelse for sine synder. Slik åpner Markus Evangeliet. To ting fester jeg meg ved i dag; - alle profetiene som stadig minner om hva som kommer til å skje (så vi kan være forberedt) - Guds hjerte er hele tide ...

2019-11-02 08:39 Jer 10

Profeten kommer med dom... så det er et trist kapittel i dag. Likevel må jeg innrømme at jeg finner håp og trøst når jeg ser Guds sorg over det han mister. Han kaller dem fortsatt barna sine;  18 For så sier Herren:        Denne gangen slenger jeg bort        dem som bor i landet;        jeg fører dem ut i trengsel        for at de skal finne meg.    19 Ve meg, for et slag!        Mitt sår kan ikke leges.        Dette er bare en lidelse        som jeg må tåle, tenkte jeg.    20 Men mitt telt er herjet,        alle teltsnorer revet av.        Mine barn har forlatt meg, de er borte;        det e ...

2019-11-01 06:38 Salme 36

Dagens salme åpner med å snakke om hvordan synden visker sine ord til den gudløse, og hvordan dette påvirker. Men midt i salmen kommer åpenbaringen om Guds miskunn og trofasthet. Kanskje han vil belyse den store forskjellen...?  6 Herre, til himmelen rekker din miskunn,        din trofasthet når til skyene.     7 Din rettferd er som mektige fjell,        som det store havdyp er dine dommer.        Du berger mennesker og dyr.     8 Herre, hvor dyrebar din miskunn er!        I skyggen av dine vinger, Gud,        søker menneskebarna ly.     9 De får spise seg mette av det beste i ditt hus,        ...

2019-10-31 06:59 2.Sam 14

Historien om Absalom fortsetter i dagens kapittel. Han var på flukt etter å ha drept sin bror i hevn... Det er ingen lett situasjon, absolutt ikke. David sørger over det som har rammet familien, og han savner sønnen sin. Det ser også Joab som gjør hva han kan for å føre dem sammen igjen. Men helt som planlagt går det ikke. David sender bud på Absalom, og ønsker ham hjem. Men selv vil han ikke se ham....Ingen tvil om at det er en familie som strever.Et helt annet tema jeg fikk lyst til å ta fram fra dagens kapittel, er beskrivelsen av Absalom; 25 En så fager mann som Absalom fantes ikke i hele ...

2019-10-30 05:36 2.Mos 17

I dagens kapittel møter vi nok en gang et bekymret folk i ørkenen. Så utrolig mektige undre har skjedd gang på gang, og likevel er de bekymret. Tryggheten er ganske skjør... de menneskelige følelsene i det hele tatt. 3 Men folket tørstet etter vann. De murret mot Moses og sa: «Hvorfor har du ført oss opp fra Egypt? Vil du at vi og barna våre og feet vårt skal dø av tørst?» Enda en gang møter Gud dem, enda en gang blir de vitne til at Gud er med dem. V.7 sier at de satte Gud på prøve ved å spørre "Er Herren med oss eller ikke?" De fleste mennesker er avhengige av bekreftelser... Å sette hele si ...

2019-10-29 05:26 2.Kor 4

Derfor mister vi ikke motet; for ved Guds barmhjertighet har vi fått denne tjeneste. Slik åpner dagens kapittel, og visst er det en oppmuntring bare her...? 6 For Gud, som sa: «Det bli lys i mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet, som stråler i Kristi ansikt, skal lyse fram.     7 Men vi har denne skatten i leirkar, for at det skal bli klart at den veldige kraft er fra Gud og ikke fra oss selv.  8 Vi er alltid presset, men ikke knekket, vi er tvilrådige, men ikke fortvilet,  9 forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke slått ut. 15 Men ...

2019-10-28 05:44 Jer 9

Dagens profetkapittel starter med en klage over folkets synd.Å, om mitt hode var vann        og mitt øye en tårekilde!        Da ville jeg gråte dag og natt        over de falne i mitt folk.Kapitlet fortsetter gråtende å fortelle om hvorfor landet ligger øde 13 Herren svarte:        Fordi de sviktet min lov        som jeg la fram for dem,        fordi de ikke adlød meg        og ikke levde etter loven,    14 men fulgte sitt harde hjerte        og holdt seg til Ba’al-gudene,        slik deres fedre hadde lært dem.  Til slutt i kapitlet ser vi at Gud fortsatt lengter, ikke bare etter Israel, men ...

2019-10-27 04:37 Job 35

Det lønner seg sjeldent å si noe når man er sint. Har du hørt det? Og grunnen er enkel - du kan komme til å si noe du angrer. Ja, man kan til og med si noe man ikke mener...Jeg tror Elihu er mektig irritert når han i dagens kapittel sier; Elihu tok igjen til orde og sa:     2 Du som sa: «Jeg er rettferdigere enn Gud,»16 da åpner Job munnen til ingen nytte        og kommer med mye uvettig snakk.Job har holdt fast ved at han er rettferdig, men jeg har ikke sett noe sted at han mener om seg selv å være mer rettferdig enn Gud?Men jo mer Job holder fast ved sin rettferdighet, jo mer irritert blir v ...

2019-10-26 08:44 2.Sam 13

Dagens kapittel er virkelig et trist kapittel! Det er rett og slett vanskelig, både å skrive om eller kommentere kapitlet....Det er en stor familietragedie som beskrives. Det er Davids familie det er snakk om.Den ene sønnen er syk av begjær (v.2) og går så langt at han voldtar sin halvsøster (v.11-14) Dette går så dypt inn på en annen av brødrene at han tar liv av sin voldelige bror.... (v.28)Tre av kongens barn som rammes hardt, og som selvsagt også rammer hele familien.Om jeg skulle ta fram noe i dag, måtte det være hvordan denne Amnon ble helt besatt av disse tankene som han visste var feil ...

2019-10-25 05:36 2.Mos 16

Dagens kapittel forteller om en Gud som omsorgsfull Far og forsørger. Det starter med at folket klager sin nød. Så sterkt at de til og med ønsker de hadde dødd i Egypt... Men Gud som med sterk hånd førte dem ut av Egypt, han fortsetter å ta vare på dem i ørkenen;  4 Da sa Herren til Moses: «Jeg vil la det regne mat ned til dere fra himmelen. Hver dag skal folket gå ut og sanke det de trenger. Slik vil jeg prøve dem og se om de følger min lov eller ikke.  5 Når de lager til det de har kommet hjem med den sjette dagen, skal det være dobbelt så mye som det de ellers sanker om dagen.»Det er også e ...

2019-10-24 05:21 Matt 28

Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dag i uken, gikk Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven.  2 Med ett kom det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den.  3 Han var som lynet å se til, og drakten var hvit som snø.  4 Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde.  5 Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede.  6 Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå!  7 Skyn ...

2019-10-23 05:00 Jer 8

Jeremia har fått et knallhardt budskap å bringe (i dagens kapittel) At han våger å gjøre det, beundrer jeg stort. For det er kraftig kost. Folket har fått mange råd og advarsler, men de ville ikke høre... Eller, dvs, de valgte å høre det de ville høre, og levde i en falsk trygghet (enda skumlere egentlig)Men folket mitt kjenner ikke        den rett som Herren krever.     8 Hvordan kan dere si: «Vi er vise,        vi har Herrens lov hos oss»?        Skriverne har jo forfalsket den        med sin løgngriffel.            Profeter og prester farer alle med svik.    11 Lettvint vil de lege        s ...

2019-10-22 05:35 Sal 35

I dagens salme møter vi en David som kjemper. Av David.        Herre, strid mot dem som strir mot meg,        og kjemp mot dem som kjemper mot meg!     2 Grip skjold og verge, reis deg og hjelp meg!     3 Ta spyd og stridsøks fram,        og gå mot dem som forfølger meg!        Si til meg: «Jeg er din frelse!» 9 Men jeg skal juble i Herren        og glede meg over hans frelse.    10 Da roper jeg ut med kropp og sjel:        «Herre, hvem er som du,        du som frir en hjelpeløs mann        fra den som er sterkere enn han,        og berger en fattig stakkar        fra den som raner ham!» David ...

2019-10-21 06:47 2.Sam 12

I dagens kapittel må David møte konsekvensene av sine handlinger... Det ser ut til at han ikke helt innser hva han har gjort. Enda. Profeten Natan kommer til David og forteller en lignelse. Om en rik som hadde mange lam, og en fattig som bare hadde ett - og hvordan den rike forsynte seg med dette ene lammet.... David blir sint og sier at denne mannen må dø. Ganske modig sagt, i den situasjonen han selv var? Han så det neppe. Han, som hadde mange koner, tok den eneste kongen naboen hans hadde...Men når Natan svarer "Du er mannen" - da innser David hva han har gjort.Og akkurat DET er det viktige ...

2019-10-20 07:42 1.Mos 15

I dagens kapittel er det fest og jubel. Tiden som slaver er over, og fienden er beseiret av Gud selv. For en mektig tid de har vært igjennom! Da sang Moses og israelittene denne lovsangen for Herren:        Jeg vil lovsynge Herren,        for han er høy og herlig;        hest og kriger styrtet han i sjøen.     2 Herren er min kraft og min styrke,        og han er blitt min redning.        Han er min Gud, ham vil jeg love,        min fars Gud, ham vil jeg lovsynge.     3 Herren er en stridsmann,        Herren er hans navn.13 I din godhet førte du        det folket som du forløste.        Du led ...

2019-10-19 08:04 2.Kor 3

Begynner vi nå igjen å anbefale oss selv? Eller trenger kanskje vi anbefalingsbrev fra dere eller til dere, slik som visse andre?  2 Nei, dere er selv vårt anbefalingsbrev, skrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker.  3 For dere fremtrer som et Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på tavler av stein, men i menneskers hjerter.Hjertets innstilling - det har jeg snakket om noen ganger i denne bloggen :-D og det er også hva Paulus snakker om i dagens kapittel vil jeg si. Det hjelper så lite med fine ord på et papir, ...

2019-10-18 05:36 Jer 7

Dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren:     2 Still deg i porten til Herrens hus. Der skal du rope ut dette budskap: Hør Herrens ord, alle dere judeere som går inn gjennom disse portene for å bøye dere og tilbe Herren.  3 Så sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud: La deres atferd og gjerninger forbedres, så lar jeg dere bo på dette sted.  4 Sett ikke deres lit til løgnaktige ord som disse: «Her er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel!»  5 Men dersom dere forbedrer deres atferd og gjerninger og gjør rett mot hverandre,  6 dersom dere ikke undertrykker innflyttere, farløse og e ...

2019-10-17 05:21 Salme 34

Av David, den gang han var hos Abimelek og lot som om han var gal, så han ble jaget bort og slapp unna.Jeg måtte ha med denne åpningen av dagens salme, for det forteller hvilken situasjon David var i (det siktes til 1.Sam 21;10-15, når David måtte flykte til fienden for å gjemme seg for Saul) når han skrev denne nydelige salmen til Gud. Så selv om han var både redd og presset, hadde han stor tillit og kjærlighet til Gud.     2 Jeg vil alltid prise Herren        og stadig lovsynge ham.     3 Jeg roser meg av Herren;        de hjelpeløse blir glade        når de hører det.     4 La oss sammen hy ...

2019-10-16 05:43 2.Sam 11

Dagens kapittel er egentlig et trist kapittel. Samtidig som jeg er glad for at det står der. Det kan sies så utrolig mye bra om kong David. Veldig mye bra. Når David falt denne gangen, falt han dypt. Han blir forelsket i en annen manns kone. Det kan hende hvem som helst. Men David går lenger (følte seg nok litt presset også, siden hun ble gravid) Men måten han går fram på er fæl. Han sender mannen bevisst inn i en felle så han skal dø. Selv Gud, som elsket David og kalte ham "en mann av mitt hjerte" var tydelig på hva han mente om dette. Kapitlet avslutter medMen det David hadde gjort, var ond ...

2019-10-15 08:03 2.Mos 14

Siden sa Herren til Moses:  2 «Si til israelittene at de skal snu om og slå leir foran Pi-Hakirot, rett imot Ba’al-Safon, mellom Migdol og havet! Der skal dere slå leir nede ved sjøen.  3 Så kommer farao til å tenke at israelittene har gått seg vill i landet og ikke finner ut av ørkenen igjen.  4 Og jeg vil forherde ham, så han setter etter dem. Da skal jeg vise min guddomsmakt på farao og hele hans hær. Og egypterne skal sanne at jeg er Herren.» Israelittene gjorde som Herren sa.Slik åpner dagens kapittel. Gud hadde allerede vist gjennom 10 sterke tegn i Egypt, hvem Han Er. Men Israel og Egyp ...

2019-10-14 06:39 Matt 27

Dagens kapittel åpner med å fortelle om en angrende Judas. Han som forrådte... Jeg tenker på Judas med sorg. Jeg føler så med ham, der det går opp for ham hva han har gjort. Han angrer så dypt at han ikke klarer å bære det. Jesus ble dømt til døden, så Judas så ingen løsning. Hvem skulle han gå til nå...?  Judas var en av de 12, elsket av Jesus. Judas sin dype anger viser meg at han også elsket Jesus. Noe gikk så veldig galt...Nå skriver bibelen at dette skjedde for at skriften skulle oppfylles. Jeg velger å tro at Gud allerede visste hva som kom til å hende.Jeremia profeterte også; 9 Slik ble ...

2019-10-13 07:58 Jer 6

I dagens kapittel roper profeten ut om ulykker som truer, men folket velger å ikke høre etter.Profeter og prester farer alle med svik.    14 Lettvint vil de lege        skaden i mitt folk        når de sier: «Fred, fred!»        – og så er det ingen fred.Folket vet hva de vil ha.... Det vet vi også. Vi har våre regler og meninger om hva som kan bli sagt og gjort bl.a. i våre kirker. Og jeg tror vi trenger slike regler også (for jammen har det blitt sagt og gjort mye rart) Men vi kan også stå i fare for å miste noe viktig som Gud ønsker å si oss, om vi bare skal lytte til det vi ønsker å høre.  ...

2019-10-12 08:17 Job 34

Elihu tok igjen til orde og sa:     2 Hør mine ord, dere vise menn,        lytt nå, dere som vet så mye!     3 Øret prøver de ord som sies,        likesom ganen smaker på maten.     4 La oss nå velge det som er rett,        og sammen finne ut hva som er godt.Slik åpner dagens kapittel. Elihu er ikke helt fornøyd med sine venners tale, det er i alle fall inntrykket jeg får i v.3 Selv om heller ikke Elihu har det rette svaret, har han mye bra syntes jeg. "La oss sammen finne ut hva som er godt" - jeg liker det :-)Han viser også Gud ære på sin måte. 10 Derfor skal dere høre på meg,        dere fo ...

2019-10-11 05:23 2.Sam 10

Dagens historie er så absolutt spesiell. David hadde bare godt i tankene sine, også endte det hele i krig. Kongen i dette landet hadde dårlige rådgivere ser det ut til. For de handlet uten å undersøke først. En tid senere hendte det at ammonittenes konge døde, og hans sønn Hanun ble konge etter ham.  2 Da sa David: «Jeg vil vise godhet mot Hanun, sønn av Nakasj, likesom hans far gjorde mot meg.» Så sendte David noen av mennene sine for å trøste ham i sorgen over faren. Men da Davids menn kom til ammonittenes land,  3 sa ammonitthøvdingene til Hanun, sin herre: «Tror du det er for å hedre din f ...

2019-10-10 06:57 2.Mos 13

Dagens kapittel fortsetter med å undervise om hva slags skikker Israel skulle holde fast ved, etter at de forlot Egypt. Skikker som skulle minne dem om hva Gud hadde gjort for Israel i Egypt. Det var også skikker som senere ville peke på Jesus som LØSNING for oss.  11 Når Herren har ført deg inn i Kanaan, som han lovte deg og fedrene dine, og gir deg det, 12 da skal du bære fram for ham alt det som kommer først fra mors liv. Alt det første som fødes i buskapen din, og som er av hankjønn, hører Herren til. 13 Det første føllet som eselet får, skal du løse ut med et lam eller kje. Løser du det i ...

2019-10-09 05:35 2.Kor 1

 3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på miskunn, den Gud som gir all trøst!Paulus er full av takknemlighet i dagens kapittel, på tross av at han nettopp har vært igjennom en stor prøvelse.  8 Brødre, vi vil at dere skal vite om det vonde vi måtte gjennomgå i Asia. Det var så tungt at det var mer enn vi kunne bære, så vi til og med tvilte på om vi kunne redde livet.  9 Vi regnet oss alt som dødsdømte, for vi ville ikke lite på oss selv, men på Gud, som oppreiser de døde. 10 Men han reddet oss fra den visse død, og han skal gjøre det igjen. Til ham har vi satt vårt hå ...

2019-10-08 05:41 Jer 5

Da jeg leste dagens profetkapittel, var det spesielt to ting jeg festet meg ved. Jeg har lyst til å ta det siste først;31 Profetene spår ved Løgnen,        prestene styrer og rår som de vil,        og mitt folk vil ha det slik.        Men hva vil dere gjøre        når enden på dette kommer?Det folk vil ha.... Også kirker i dag må ofte følge "det folk vil ha". I blant kan det være nødvendig å gå på tvers av det. Er vi sterke nok til det? Eller våkne nok til å høre hva Gud vil, om folket roper noe annet?Det andre jeg stoppet opp ved, var starten på kapitlet;Gå omkring i Jerusalems gater        o ...

2019-10-07 05:09 Sal 33

Dagens salme var en hjertevarm lovsang til Gud. Den sier alt selv, så jeg velger bare å sitere hele, og la den være min lovsang og takkebønn til Gud i dag.Rop av fryd for Herren,        dere rettferdige!        Det sømmer seg for de oppriktige        å synge Herrens pris.     2 Lovsyng ham til lyren,        og spill på tistrenget harpe!     3 Syng for ham en ny sang,        spill vakkert og rop av glede!     4 For Herrens ord er sannhet,        alt han gjør, kan en lite på.     5 Han elsker rett og rettferd,        jorden er full av hans godhet.     6 Himmelen ble skapt ved Herrens ord,        ...

2019-10-06 08:19 2.sam 9

David glemmer aldri sin nære og gode venn, Jonatan. Han glemmer heller ikke at Saul var "Herrens salvede", uansett hvilke valg Saul hadde tatt i livet. En gang spurte David: «Mon tro om det ennå er noen igjen av Sauls ætt? Da vil jeg vise godhet mot ham for Jonatans skyld.»  2 Nå hadde Sauls ætt en tjenestemann som hette Siba. Han ble kalt til David, og kongen spurte ham: «Er du Siba?» Han svarte: «Ja, herre konge.»  3 Da spurte kongen: «Er det ennå noen igjen av Sauls ætt, så jeg kan vise godhet mot ham i Guds navn?» Siba svarte kongen: «Det lever ennå en sønn av Jonatan. Han er lam i føttene ...

2019-10-05 06:55 2.mos 12

Da jeg så at dagens kapittel handlet om innstiftelsen av påskefeiringen, tenkte jeg spontant "Det var dette som skulle vært julen, for det var her den virkelig store gaven kom (Jesus døde og stod opp igjen for å gi oss virkelig liv)" Da jeg begynte å lese, var det som om Ordet selv var enig ;-DHerren sa til Moses og Aron mens de var i Egypt:  2 Denne måneden skal være nyttårsmåneden for dere. Dere skal regne den for den første måneden i året.  3 Si til hele Israels menighet: På den tiende dagen i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam, ett for hver husstand! Påsken er selve symbolet p ...

2019-10-04 07:12 2.Kor 2

I dagens kapittel skriver Paulus om tilgivelse. Jeg vet at det ikke alltid er like enkelt.... det var det heller ikke for disse som Paulus skriver til. For de var såret..5 Det er sant at det er én som har vært årsak til sorg. Likevel er det ikke meg han har rammet, men dere alle – mer eller mindre, for ikke å si for mye.  Den skyldige hadde fått sine konsekvenser, men i blant kan konsekvensene bli for harde også. Så Paulus velger å skrive til dem igjen; 6 Men denne mannen har nå fått nok straff med det som flertallet påla ham.  7 Nå skal dere heller tilgi og trøste ham, så han ikke blir helt k ...

2019-10-03 07:14 Jer 4

Israel, dersom du vender om,        så vend deg til meg, lyder ordet fra Herren.        Tar du bort dine avskyelige guder,        så jeg aldri ser dem mer,        skal du slippe å flakke hjemløs omkring.     2 Og sverger du ærlig, rett og redelig        «så sant Herren lever»,        skal folkene bli velsignet i ham        og prise seg lykkelige i ham.     3 Så sier Herren til mennene i Juda        og til dem som bor i Jerusalem:        Bryt dere nytt land,        og så ikke mer blant torner!Slik åpner dagens profetkapittel. Gud hadde så mye å gi dem, og lengtet etter sitt folk. Så mange gode ...

2019-10-02 05:30 Job 33

Elihu forsetter sin tale i dagens Job-kapittel. 3 Jeg taler av et oppriktig hjerte,        jeg sier likefram det jeg vet.     4 Det er Guds Ånd som har skapt meg,        Den Allmektiges ånde holder meg i live.  5 Hvis du kan, så gi meg svar!        Stå opp og fremstill saken for meg!     6 Se, for Gud er vi begge like,        også jeg er formet av leire.     7 Du skal ikke skjelve av redsel for meg,       min hånd skal ikke hvile tungt på deg.Elihu forstår ikke Jobs tale, og er ikke enig i det han sier. Men jeg får i alle fall inntrykk av omsorg i ordene hans (se v.6-7 og 32)  31 Hør etter, Jo ...

2019-10-01 05:48 2.Sam 8

Jeg er en stor beundrer av David. Han var en stor mann, en rettskaffen og god mann. Stort sett... Men i dagens kapittel må jeg innrømme at jeg reagerer på måten han utfører krigen på. Nå er krig ondt, uansett - likevel...?2 David slo også moabittene. Så bød han dem legge seg ned på jorden og målte dem med en snor. Han målte to snorlengder med folk som skulle drepes, og en full snorlengde med folk som skulle få leve. Da måtte moabittene gi seg inn under David og betale skatt til ham.Tenk å være den siste under målsnoren, av de som skulle dø...? Det gikk akkurat ikke liksom..?Eller den første so ...

2019-09-30 06:13 2.Mos 11

Gud har arbeidet med Farao - det kan man vel trygt si til dagens kapittel. Han som til nå har holdt Israel i et jerngrep, og som ikke ville la folket fare, han nådde til slutt bristepunktet;Herren sa til Moses: «Enda en plage skal jeg føre over farao og over Egypt; så vil han la dere fare herfra. Ja, ikke bare det, men han kommer til å jage dere bort herfra.  Farao må ha vært hardere enn de fleste, for det ser ut til at alle andre i Egypt hadde et annet syn; 2 Si til folket at hver mann skal be sin granne og hver kvinne sin grannekvinne om smykker av sølv og gull!»  3 Og Herren gjorde det slik ...

2019-09-29 08:24 Jer 3

Det er mange måter å si ting på - sant? Det er noe vi ofte blir gjort oppmerksom på. Vi snakker først og fremst med ord - men vi snakker også med tanker, følelser og kropp. Våre holdninger kommer gjerne til syne, uansett hvilke ord vi måtte bruke. Dette får vi også møte i dagens kapittel. Du hadde en mine som en horkvinne,        du ville slett ikke skamme deg.     4 Likevel ropte du nylig til meg:        «Min far, du er min ungdoms venn.     5 Vil han være vred for evig        og alltid bevare sin harme?»        Slik talte du, men det du gjorde,        var ondt, og det til gagns. 10 Enda vend ...

2019-09-28 07:46 Salme 32

Jeg har jo lest en del om kong David i det siste, en fantastisk mann, konge og leder. Selv Gud gir ham karakteren "En mann etter mitt hjerte"“Han ga ham dette vitnesbyrdet: Jeg fant David, Isais sønn, en mann etter mitt hjerte. Han skal gjøre all min vilje.” (Ap gjerninger 13:22)Men selv med alle disse gode titler, var David en ydmyk mann. Det kommer også fram i dagens salme;Salig er den        som har fått sine overtredelser tilgitt        og sine synder skjult.     2 Salig er det menneske        som Herren ikke tilregner skyld,        og som er uten svik i sin ånd.     3 Så lenge jeg tidde, ...

2019-09-27 06:36 2.Sam 7

En dag kongen satt i sitt slott, etter at Herren hadde gitt ham fred for alle fiendene rundt omkring,  2 sa han til profeten Natan: «Se, her bor jeg i et hus av sedertre, mens Guds paktkiste står i et telt.»  3 Natan svarte kongen: «Gjør alt det du har i sinne, for Herren er med deg!»Slik starter dagens kapittel. Tenk, der satt David i sitt slott :-) med fred på alle kanter. Han kunne virkelig bare nyte dagene. Også på disse dagene er Davids hjerte helt med Gud. David vil bygge et hus for Gud og paktkisten. Guds svar viser hvor gjensidig kjærligheten er, da Gud svarer at David selv skal få et ...

2019-09-26 07:50 2.Mos 10

I forrige kapittel så kommenterte jeg at det først stod at Gud hadde forherdet Farao - og til slutt stod det at Farao selv hadde et hardt hjerte. I dagens kapittel er det ingen tvil om hva som hendte disse dagene;Herren sa til Moses: «Gå til farao! Det er jeg som har forherdet ham og hans menn, for at jeg kan gjøre disse tegn blant dem.  2 Så kan du fortelle din sønn og din sønnesønn hva jeg har gjort mot egypterne, og hvilke tegn jeg har gjort iblant dem, og dere skal skjønne at jeg er Herren.» Jeg må innrømme at jeg får litt medfølelse for Farao.... selv om han fikk som fortjent. Jeg mener, ...

2019-09-25 05:29 Matt 26

Da Jesus hadde talt alle disse ord, sa han til disiplene:  2 «Dere vet det er påske om to dager, og da skal Menneskesønnen utleveres for å bli korsfestet.»  3 Overprestene og folkets eldste kom nå sammen i embetsboligen til øverstepresten Kaifas  4 og ble enige om å gripe Jesus med list og få ham drept.  5 «Men ikke på høytiden,» sa de, «ellers blir det oppstyr blant folket.»Slik åpner dagens kapittel, og min første tanke var at Guds plan ble fullført til akkurat den tiden det skulle. "Ikke på høytiden" - men akkurat det ble det. Et sterkt budskap. Jesus som lammet, ofret for våre skyld.Kapitl ...

2019-09-24 06:44 Jer 2

"Hvorfor Gud?" Det er det mange som har spurt når noe er vanskelig å forstå. I dagens kapittel er det Gud som spør "Hvorfor, mitt folk?" Han forstår ikke hvordan de kan velge ham bort.... og Han sørger over det. Hele dagens kapittel gjenspeiler dette. 4 Hør Herrens ord, du Jakobs ætt,        alle slekter i Israels hus.     5 Så sier Herren:        Hva galt fant fedrene deres hos meg,        siden de gikk bort fra meg        og holdt seg til guder som ikke duger,        så de ble udugelige selv?     6 De spurte ikke: «Hvor er Herren,        som førte oss opp fra Egypt        og ledet oss gjenno ...

2019-09-23 06:06 Job 32

I dagens Job-kapittel er det Elihu som tar til ordet. Og han er sååå ivrig. Artig å lese hans beskrivelse av den følelsen; 17 Jeg for min del vil også ta til orde        også jeg vil si min mening.    18 For jeg er full av ord,        ånden i mitt indre driver meg.    19 Mitt indre er lik vin som ikke er åpnet,        lik nyfylte skinnsekker som holder på å revne.    20 Nå må jeg tale så jeg kan få luft,        jeg vil åpne mine lepper og ta til ordeHan hadde ventet så lenge med å si noe (v.6) for han var ung og stolte på de eldstes kunnskap. Men mens han lytter, bruser det i ham av iver og pr ...

2019-09-22 09:28 2.Sam 6

Dagens kapittel er ganske spesielt, og egentlig vanskelig å forstå... Det syntes faktisk David også, og akkurat det gjør godt å se. Davids ærlige reaksjon i stede for å prøve å tolke og forklare den for andre (han kunne jo ha kjent behov for å forsvare Gud liksom - men det gjør han ikke) 6 Men da de kom til Nakons treskeplass, rakte Ussa hånden ut mot Guds paktkiste og tok tak i den, fordi oksene ble ustyrlige.  7 Da ble Herren brennende harm på Ussa. Gud slo ham på stedet fordi han hadde forsyndet seg, og han døde der ved Guds paktkiste.  8 David ble opprørt fordi Herren hadde slått Ussa ned. ...

2019-09-21 07:41 2.Mos 9

De mektige undrene fortsetter i Egypt (dagens kapittel) Det må virkelig ha vært litt av et syn! Og ikke minst, sterke opplevelser.8 Herren sa til Moses og Aron: «Ta hendene fulle av sot fra ovnen, og Moses skal kaste det opp i været så farao ser på!  9 Da skal det bli til støv over hele Egypt, og støvet skal sette verkebyller som bryter ut med blemmer på folk og fe i hele Egypt.» 10 De tok sot fra ovnen og gikk fram for farao, og Moses kastet det opp i været. Da kom det verkebyller både på folk og fe. Noen steder (som v.12) står det at Herren forherdet Faraos hjerte. Andre steder står det at F ...

2019-09-20 05:26 1.Kor 16

Er du en optimist? Det var i alle fall Paulus! Dagens kapittel er en avslutning av Paulus første brev til Korint, så i dag er det mest hilsninger. Men ett av versene skiller seg ut; 8 I Efesos blir jeg til pinse.  9 Her har det åpnet seg en stor dør for en rik virksomhet, og det er mange motstandere.Der andre kanskje ser stengte dører, ser Paulus store muligheter. Sitter her og nynner på sangen  "Se på Jesus, jeg vil løfte mitt blikk og se på Ham slik som Han ER" For DET er hva jeg trenger når jeg ser de stengte dørene, eller om motstanden som kan virke for tøff. Løfte blikket og se på Ham som ...

2019-09-19 06:59 Jer 1

Så er det tid for en ny profet :-) Jeremia Kapitlet åpner med litt historie. Navn på konger og profeter som levde samtidig. Det forteller ikke så mye til meg, men jeg leser at folket i Jerusalem ble bortført dette året (v.3) og det forteller jo en del.Gud kaller Jeremia, og det er et sterkt kall.4 Herrens ord kom til meg, og det lød så:     5 «Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg,        og før du ble født, helliget jeg deg;        til profet for folkene satte jeg deg.»     6 Men jeg svarte: «Å, Herre Gud, jeg duger ikke til å tale; jeg er så ung!»  7 Da sa Herren til meg:        «Si ...

2019-09-18 05:27 Salme 30 og 31

Bare overskriften av dagens første salme vekker en varm og takknemlighet; "Guds nåde varer livet ut" Det beste er at denne overskriften hører til en salme som tar fram livets mange sider. Gud er med hele veien, både gjennom sorg og glede, gjennom nederlag og triumf, gjennom redde og trygge følelser  12 Du vendte min sorg og klage til dans,        du løste mine sørgeklær        og hyllet meg i gledens drakt.    13 Derfor vil jeg av hele min sjel        synge om deg og aldri tie.        Jeg takker deg evig, Herre, min Gud.Dagens andre salme fortsetter i samme spor, med overskriften "I dine hende ...

2019-09-17 07:16 2.Sam 5

Så blir han konge til slutt (i dagens kapittel) i en alder av 30. Jeg vet ikke hvor gammel han var når Samuel salvet ham til å bli konge, men jeg tror han bare var en tenåringsgutt. Så kanskje det gikk 15 år fram til han ble konge? David hadde det ikke travelt, ikke var han typen som hevdet sin rett heller. Han hadde full respekt for "Herrens salvede" - kong Saul, uansett omstendigheter. Ikke ett sted har jeg lest at David konfronterte Gud om når det var hans tid, eller om Samuel kunne ha tatt feil. Å bli salvet til konge hadde ingen prioritet. Å stole på, og lyde Gud, DET var hans prioritet. ...

2019-09-16 05:30 2.Mos 8

Veldig kjent historie i dagens kapittel.Da sa Herren til Moses: «Gå til farao og si til ham: Så sier Herren: La mitt folk fare, så de kan tjene meg.  2 Nekter du å la dem fare, vil jeg plage hele landet med frosk.  3 Det skal vrimle av frosk i elven. De skal krype opp og komme inn i ditt hus, i ditt soverom og i din seng, inn i dine tjeneres hus og til ditt folk, i bakerovner og trau.  4 Ja, på deg og ditt folk og på alle dine tjenere skal froskene krype opp.»     5 Herren sa til Moses: «Si til Aron: Løft din hånd og rekk staven ut over elvene og kanalene og dammene, og la froskene komme over ...

2019-09-15 08:15 Matt 25

Jeg må innrømme at dagens kapittel er vanskelig...  Den gjør rett og slett litt vondt å lese. Jeg tror Jesus ristet litt opp i de som lyttet til Ham der og da også. Det handler om å være våken og ta de rette valgene.I første del forteller Jesus en lignelse om 10 brudepiker (eller jomfruer som den gamle oversettelsen beskrev dem) som alle ventet på brudgommen. De skulle lyse for ham, og måtte ha sine lamper klare. Mens de ventet sovnet de alle, og når de brått våknet av brudgommen, var det bare fem av dem som hadde nok olje igjen på lampene.Som barn gjorde denne historien redd, fordi den ble br ...

2019-09-14 08:43 Jes 65

Dagens kapittel starter slik;Jeg hadde svar for dem som ikke spurte,        jeg var å finne for dem som ikke søkte meg.        Til et folk som ikke påkalte meg,        sa jeg: «Her er jeg! Her er jeg!»     2 Hele dagen rakte jeg hendene ut        til et trassig folk,        som vandret på onde veier        og fulgte sine egne tanker.Han er en Gud som aldri gir opp. Selv om vi lett kan gjøre det... Han er nærmere enn vi aner!Også de som aldri spør...Du Herre, som er så nære... hvorfor er det så vanskelig å se og høre...?Det er som om våre egne tanker kommer i veien. Vi har et uttrykk som sier " ...

2019-09-13 08:10 Jes 64

Å, om du ville kløve himmelen        og stige ned så fjellene skalv for deg,        som når ild setter tørre kvister i brann,        og ilden får vannet til å koke.        Da skulle dine fiender få kjenne ditt navn        og folkeslag skjelve for ditt åsyn,     2 når du gjorde under som ingen ventet,        og steg ned så fjellene skalv for deg.Slik åpner dagens profetkapittel. Jeg vet ikke om jeg ville våget å be disse Ordene, men visst kjenner jeg lengsel etter at Gud skal bli enda mer tydelig og synlig? Men OM Han ble det, hva ville hendt? 4 Du møter dem som med glede gjør rett        og te ...

2019-09-12 07:55 Jes 63

Gårsdagens profetkapittel var bare en fryd og lese, om Guds kjærlighet og nåde. Så jeg ble litt forundret over endringen i dagens kapittel. I alle fall opplevde jeg det som en endring... 6 Jeg tråkket folkene ned i min vrede        og knuste dem i min harme;        deres blod lot jeg renne til jorden.»Kapitlet fortsetter med overskriften "Folk angrer og ber om frelse". De minnes hva som har vært, da Gud ledet og frelste dem fra Egypt. 11 Da tenkte de på gamle dager,        på Moses, som var hans tjener:        Hvor er han som tok opp fra vannet        ham som ble hyrden over hans hjord?        ...

2019-09-11 07:40 Jes 62

Dagens kapittel viser Guds store kjærlighet og trofasthet. På tross av alt som har vært, er Guds plan og store lengsel KJÆRLIGHETFor Sions skyld vil jeg ikke tie,        for Jerusalems skyld vil jeg ikke være rolig,        før hennes rett stråler fram med glans        og hennes frelse som en flammende fakkel.     2 Da skal folkeslag se din rettferdighet        og alle konger din herlighet.        Du skal få et nytt navn,        som skal lyde fra Herrens munn.     3 Du skal bli en herlig krans i Herrens hånd,        et kongelig diadem som din Gud har i hånden.     4 Du skal ikke lenger kalles « ...

2019-09-10 06:16 2.Sam 4

Da Sauls sønn fikk høre at Abner hadde mistet livet i Hebron, falt han rent sammen, og hele Israel ble som lamslått.  2 Nå hadde Sauls sønn to menn som var høvdinger for herjeflokker, den ene hette Ba’ana og den andre Rekab. Slik åpner dagens triste kapittel. Disse to høvdinger skjønner nå hvilken konge som er den sterkeste, og de tar et fatalt valg. Jeg antar at de trodde de var smarte, og at det de gjorde ville glede kong David - men de kan umulig ha kjent hele historien, og i alle fall ikke kjent David. Hvem vet, kanskje de trodde de kjente ham etter alt de hadde hørt fra Saul og hans folk. ...

2019-09-09 06:44 2.Mos 7

Da sa Herren til Moses: «Se, jeg lar deg være som Gud for farao, og din bror Aron skal være din profet. Snakk om sterkt kall :-) Og begge var de over 80 år.I dagens kapittel skjer det første store tegnet på at Gud vil føre Israel ut av Egypt, enten Farao vil eller ikke. En tanke som slo meg i dag, var at alle disse undrene som måtte til, ikke bare var for Farao, men også for Israel. Om Farao hadde svart spontant ja, hvem ville da fått æren for Israels frihet?Og om Moses og Aron med sin flotte tale hadde klart og overtale Farao, hvem ville da fått ære..?Mange mektige undere skjer for å overbevi ...

2019-09-08 07:16 1.Kor 15

10 Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.Slik åpner dagens kapittel. Nå har jeg et langt steg å gå, om jeg skulle klare å bli som Paulus... (ikke mitt mål det da :-) Men det var så godt å lese, er hva som gjorde Paulus til den han var. GUDS NÅDE. Det ser ut til å ha vært uenighet om hvorvidt det var noen oppstandelse eller ikke. Så hele dagens kapittel er en stor proklamasjon på hvor viktig og sann oppstandelsen er. 19 Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder f ...

2019-09-07 07:53 2.Sam 3

Striden mellom Sauls ætt og Davids ætt ble langvarig. Men David ble sterkere og sterkere, mens Sauls ætt ble svakere og svakere.Slik åpner dagens kapittel. Den fortsetter med at lederen for Sauls ætt (Abner) velger å gå over til David og hjelpe ham for å samle hele riket. David setter pris på dette, men det faller i dårlig jord hos en mann som en gang mistet sin bror pga Abner. Han velger å lure Abner for så å ta livet av ham som hevn.  David selv visste ingenting, og sørget over tapet. 33 Kongen kvad en klagesang over Abner:        Måtte Abner dø som en niding? 34 Dine hender var ikke bundet, ...

2019-09-06 07:17 2.Mos 6

I forrige kapittel av denne moseboken, var både Moses og folket fortvilet. Gud hadde jo lovet å sette dem fri, og så sa Farao nei og svarte med å gjøre byrden tyngre. Og Moses roper til Gud og får et nytt mektig svar i dagens kapittel;Da sa Herren til Moses: «Nå skal du få se hva jeg vil gjøre med farao. Tvunget av en sterk hånd skal han la dem fare, ja, tvunget av en sterk hånd skal han drive dem ut av sitt land.»Også gjentar Gud sitt løfte; 7 Jeg vil ta dere til mitt folk og være deres Gud. Dere skal få kjenne at jeg er Herren deres Gud, som løser dere fra tvangsarbeidet i Egypt.  8 Så vil j ...

2019-09-05 05:33 Jes 61

Dagens kapittel er fra det gamle testamentet, men dette er Ord Jesus leste, så det var som å være i det nye testamentet. Tenk at Jesus leste deler av dette profetkapitlet (Luk 4) og sa«I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.»Med tanke på dette, er kapitlet enda sterkere. Jeg velger å sitere hele i dag, som en lovsang og takk til vår Gud. Måtte Gud velsigne deg som leser ordene :-) Herrens Ånd er over meg,        for Herren Gud har salvet meg.        Han har sendt meg for å forkynne        et gledesbudskap for de arme,        for å lege dem som har et knust hjerte,        r ...

2019-09-04 05:18 Job 31

Job fortsetter sin tale i dagens kapittel, og står opp for sin uskyld. Han kan ikke forstå hva som skjer. 35 Å, om noen ville høre på meg!        Se, her er min underskrift        – nå kan Den Allmektige svare meg!        Bare jeg også hadde det skrivet        som min motpart har satt opp!    36 Da ville jeg ta det på min skulder,        sette det som et diadem på mitt hode!    37 Jeg ville gjøre regnskap for mitt liv        og møte ham som en fyrste.Ordene får meg til å forstå at Job er fortvilet og leter etter svar. Lengter etter å forstå.Det er mange som har ropt et "hvorfor?" til Gud. Og m ...

2019-09-03 06:34 2.Sam 2

I dagens kapittel blir David salvet til konge. Men han blir ikke den eneste kongen i Israel, for Sauls sønn Isjbosjet blir også konge. David rår over Juda, og Isjbosjet over resten.Det ble en krig mellom disse to, som ser ut til å starte som en "lek" (v,14) - skjønt lek var det neppe, i alle fall ikke for de som utførte dem.... Her kommer en kultur inn i bildet som ikke er lett å forstå. Det utviklet og ble verre og verre. 26 Abner ropte til Joab: «Skal sverdet aldri holde opp å herje? Skjønner du ikke at dette vil ende med sorg? Hvor lenge vil du vente før du sier til mennene dine at de skal ...

2019-09-02 06:07 2.Mos 5

Moses hadde blitt kalt av Gud på en helt spesiell måte. Han trodde ikke selv at han ville våge, men Gud ga ham til slutt både hjelp og mot. Og så kommer de fram for Farao (i dagens kapittel) både Moses og Aron og forteller ham hva Gud har sagt. De kommer med et budskap som sier at Israel endelig skal settes fri. Men så skjer det stikk motsatte, og både israelittene og Moses og Aron blir motløse. 19 Israelittenes arbeidsformenn skjønte at de var ille ute da det ble sagt: «Dere får ikke avslag i tallet på murstein; fullt dagsverk hver dag!» 20 Da de kom ut fra farao, møtte de Moses og Aron som s ...

2019-09-01 09:42 1.Kor 14

I dagens kapittel snakker Paulus en del om det å tale i tunger, og jeg forstår at dette først og fremst er noe som er til egen oppbyggelse.Når dere nå legger slik vekt på åndsgavene, så søk å bli rike på gaver som tjener til å bygge menigheten! 13 Derfor må den som taler i tunger, be om å kunne tyde det han selv sier. 14 For hvis jeg ber og da taler i tunger, er det min ånd som ber, men forstanden har ikke noen nytte av det. 15 Hva så? Jeg vil be med ånden, men også med forstanden, jeg vil lovsynge med ånden, men også med forstanden. 16 Hvis du holder takkebønn i din ånd, hvordan kan en som si ...

2019-08-31 07:33 Jes 60

Dagens kapittel er en eneste stor lovsang om hva Gud vil gjøre med sitt folk. Jeg plukker fram dette;Reis deg i stråleglans!        For nå kommer ditt lys,        Herrens herlighet går opp over deg.  4 Løft dine øyne og se deg om!        De samler seg alle og kommer til deg.        Dine sønner kommer langt bortefra,        dine døtre blir båret på armen.     5 Da skal du se det og stråle av glede,        hjertet skal skjelve og vide seg ut.  Du skal kalle dine murer Frelse        og dine porter Lovsang.    19 Da trenger du ikke mer        solens lys om dagen,        eller månens lys om natten. ...

2019-08-30 06:46 Sal 29

Dagens salme er en hyllest til GudGi Herren ære, gudesønner,        gi Herren ære og makt!     2 Gi Herren den ære hans navn skal ha;        bøy dere for Herren i hellig skrud! Alt i hans tempel roper: «Ære!»    10 Herren troner over himmelhavet,        han troner som konge for evig.    11 Herren gir kraft til sitt folk,        han signer det med lykke og fred.I dag er det hyllest til Herren som gjelder :-D Jeg legger ved denne salmen "Hellig, hellig, hellig" (link til teksten)(refleksjoner fra 2016 her)

2019-08-29 07:59 2.Sam 1

I dagens kapittel får David vite at Saul og Jonatan har falt i krigen. I flere år har David vært truet på livet av Saul, men for David var Saul en hellig mann, salvet av Gud. Ingen skulle røre ham... Det er Davids tro på Gud som skaper hans holdninger. Og når Saul da dør, så sørger han over ham. (En annen ville kanskje danset av glede...?) 23 Saul og Jonatan, elsket og avholdt,        verken i liv eller død ble de skilt.        Raskere var de enn ørner        og sterkere enn løver.    24 Israels døtre, gråt over Saul,        som kledde dere så fagert i purpur,        og prydet deres bunad med ...

2019-08-28 05:31 2.Mos 4

I dagens kapittel fortsetter Gud og kalle på Moses, og gi ham oppgaven i å møte Egypt med krav om løslatelse av Israel. Gud taler høyt og tydelig, og gjør både tegn og under. Moses er ikke i tvil om hvem han snakker med - likevel kjenner han seg liten, og er redd han ikke klarer oppdraget. 10 Men Moses sa til Herren: «Hør meg, Herre! Jeg har aldri vært noen ordets mann, verken før eller nå etter at du begynte å tale til din tjener; jeg har vanskelig for å tale og uttrykke meg.» 11 Da sa Herren: «Hvem er det som har gitt mennesket munn? Hvem er det som gjør stum eller døv, seende eller blind? E ...

2019-08-27 07:02 Matt 24

I dagens kapittel taler Jesus virkelig alvor. Jeg må innrømme at det til og med gjør vondt å lese... Tolker jeg det feil da...? 4 Jesus tok til orde og sa:        Pass på at ikke noen fører dere vill!  5 For mange skal komme i mitt navn og si: «Jeg er Messias.» Og de skal villede mange.  9 Da skal dere bli utlevert, lide trengsel og bli drept; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. 10 På den tiden skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærlighe ...

2019-08-26 06:33 Jes 59

Se, Herrens hånd er ikke så kort        at han ikke kan frelse,        og hans øre er ikke døvt        så han ikke kan høre.     2 Nei, det er deres misgjerninger        som skiller mellom dere og deres Gud.        Deres synder skjuler hans ansikt,        så han ikke hører dere.Dagens kapittel begynner så optimistisk, men fortsetter med et alvorlig tema. På tross av at Gud står der klar med sin frelse, så er det mange som velger det bort... og går sine egne veier. Kapitlet fortsetter å beskrive dette;12 Du ser at våre synder er mange,        våre overtredelser vitner imot oss.        Ja, våre ...

2019-08-25 03:22 Job 30

 15 Redsler har styrtet over meg;        min ære feies vekk som av vinden,        min hjelp forsvinner som en sky.    16 Nå er min livskraft borte,        jeg må oppleve vonde dager.    17 Om natten gjennombores mine ben,        og mine smerter stilner ikke.Job beskriver sin lidelse i dagens kapittel. Med kroppen full av sykdom og smerte og sjelen lider likeså. 20 Jeg roper til deg, men du svarer ikke;        jeg står der, og du bare ser på meg.    21 Du har snudd om og er nådeløs mot meg,        du kjemper imot meg med veldig hånd.Jeg føler med Job, der han lider, føler med smertene han kjemp ...

2019-08-24 08:28 1.Sam 31

Det er et trist kapittel i dag. Filistrene har gått til angrep mot Israel, og Saul og hans sønner mister livet. En trist måte å dø på, i fiendens hånd... Så lite vi vet om det som skal skje?! Saul, som tidligere stod der som en høyreist og stolt konge, han havnet på ville veier, engstelig og redd. Til slutt mistet han livet.Jeg tenker på hvordan han kjempet for å holde seg "der oppe", kjempet for å være mest populær, sterkest, konge med makt osv. Men selv om det helt klart er en fantastisk opplevelse å være populær og være den alle ser opp til, så er det ikke DETTE som er det viktigste. Det vi ...

2019-08-23 07:29 2.Mos 3

Jeg måtte stoppe opp etter første avsnitt i dagens kapittel, og reflektere litt ekstra før jeg gikk videre. Moses gjette småfeet for svigerfaren Jetro, presten i Midjan. Da hendte det en gang at han drev feet over på den andre siden av ørkenen og kom til Guds fjell, Horeb.  2 Der viste Herrens engel seg for ham i en flammende ild, som slo opp fra en tornebusk. Med ett fikk han se at busken stod i lys lue, men den brant ikke opp.  3 Da tenkte Moses med seg selv: «Jeg vil bort og se dette underfulle synet, at tornebusken ikke brenner opp.»  4 Men da Herren så at han kom borttil for å se, ropte h ...

2019-08-22 08:00 1.Kor 13

Et veldig kjent kapittel i dag. Leses ofte i brylluper og kalles gjerne for kjærlighetens kapittel. Det er så absolutt et vakkert kapittel, men selv må jeg innrømme at jeg strever litt med det... Den snakker så varmt om kjærligheten og om hvordan den er eller burde være. Ja, det var dette siste som gjør at jeg strever... "burde være"Det er så absolutt noe å strekke seg etter, men malen er så utrolig høy. Men hvem har sagt at vi skal klare dette på egen hånd? Vi elsker fordi han elsker oss først sier 1.Joh 19. Og det er HER det ligger. Jo nærmere Jesus jeg er, jo mer av Hans kjærlighet vil jeg ...

2019-08-21 05:00 Jes 58

Det er et både ransakende og spennende kapittel i dag. Hva er det rette...? Kanskje et generelt spørsmål man kan stille til det meste? Men nå tenkte jeg først og fremst i forhold til Gud. Vi er fire søsken i min familie, som har vokst opp i et kristen hjem. Vi tok troa på alvor, og alle fire (som alle har passert 50..) er fortsatt troende i dag. Men vi har havnet i tre ulike teologiske retninger.Så da er det jo naturlig å spørre "Hva er det rette?" Nå tror jeg ikke at det finnes bare ett svar på det. Men dagens kapittel er egentlig litt befriende i forhold til dette. Hva er det Gud først og fr ...

2019-08-20 06:22 Salme 28

I går skrev jeg om sterke, fantastiske David som søkte styrke hos Herren sin Gud. Det gjør han også i dagens salme. Det som er så herlig med David, er at han på tross av sin posisjon som leder og sin sterke tro på Gud, tør vise svakhet. Han er så absolutt en ærlig mann.Av David.        Herre, jeg roper til deg, min klippe.        Vend deg ikke taus ifra meg!        Svarer du meg ikke,        blir jeg lik dem som er gått i sin grav!     2 Hør min inderlige bønn        når jeg roper til deg om hjelp,        når jeg løfter mine hender        mot Det aller helligste i ditt tempel.Det er jo som om ...

2019-08-19 06:12 1.Sam 30

To dager etter kom David og mennene hans til Siklag. Da hadde amalekittene gjort et herjetokt mot Negev og Siklag. Siklag hadde de herjet og brent.  2 Kvinnene og alle som var der, både små og store, hadde de tatt til fange. De hadde ikke drept noen, men tatt dem med seg og dratt sin vei. 3 Da David og mennene hans kom hjem, var byen brent, og konene og sønnene og døtrene deres var bortført.  4 De brast i gråt, både David og folket som fulgte ham, og de gråt til de ikke orket mer.Med denne triste nyheten åpner dagens kapittel. Og som om ikke dette var tøft nok, så er David i ferd med å miste e ...

2019-08-18 09:21 2.Mos 2

Dagens kapittel handler om Moses, og jeg kan sikkert si en del om alt som hendte der i Egypt, fra hvordan Moses ble reddet av sin mor først, og senere av Faraos datter. Hvordan Moses som fikk medynk med sin landsmann, og handlet overilt vil jeg si.... og derfor måtte flykte. Han havnet i et fremmed land (nå var egentlig Egypt et "fremmed" land også, selv om han var født og oppvokst der)Det er en spennende historie vi har hørt mye om, men det er det siste verset i dagens kapittel som rørte meg mest;23 Så gikk det lang tid, og kongen i Egypt døde. Israelittene sukket og klaget under trelldommen, ...

2019-08-17 05:29 Jes 57

Første del av dagens kapittel beskriver et troløst folk... Midt i denne beskrivelsen dukket det opp et vers som gjorde inntrykk 11 Hvem var du så redd og engstelig for,        siden du fór med løgn?        Du tenkte ikke lenger på meg        og brydde deg ikke om meg.        Fordi jeg tidde i lange tider,        fryktet du meg ikke.Nesten så jeg kan forstå hvorfor de mistet motet og gikk egne veier...Samtidig er det en oppmuntring til å være trofast, også i "tørkeperioder" Vi har ingenting å miste på det, tvert imot. Siste del av dette kapitlet viser også dette;15 Så sier han som er høyt opphø ...

2019-08-16 05:30 Job 29

"Å, om jeg hadde det som før!" Det er Job som roper dette i dagens kapittel. Jeg smilte litt gjenkjennende når jeg leste denne overskriften, og tenkte på hvor lett vi grunner på både fortid og framtid, og glemmer litt nåtiden - den viktigste av alle tider... Når jeg leste Jobs tanker videre, så ble jeg målløs. Jeg forstår virkelig hvorfor Job i sin nød tenker tilbake på det som var før. For en fantastisk mann han var!! Til og med Gud ga ham det vitnesbyrdet. Det var en følelse jeg festet meg ekstra ved;2 Å, om jeg hadde det som før,        den gang Gud vernet om meg,     3 da hans lampe lyste ...

2019-08-15 05:30 1.Sam 29

I dagens kapittel har David flyktet til fienden for å berge livet (snakk om å velge mellom to onder...?) Men Gud tar vare på David, og han vinner tillit hos filisterkongen Akisj.Nå, et drøyt år senere, har dagen kommet da filistrene igjen vil gå til angrep på Israel. Og Akisj vil ha David med i krigen. David gir uttrykk for at han er klar, men er han egentlig det? Han som aldri ville legge hånden på Guds utvalgte? Vet du hva jeg tror? At Davids frimodighet handlet om stor tillit til Gud. David kunne ikke vise en annen holdning nå, for da ville han mistet filisterkongens tillit og igjen være på ...

2019-08-14 05:43 2.Mos 1

I dagens kapittel har tiden gått i Egypt, og Josef og alle brødrene har blitt historie. Jeg har undret meg litt over at de aldri reiste hjem igjen. De kom jo til Egypt pga hungersnød, men den var jo over for lengst? Men de ble altså værende. De hadde det helt sikkert godt, for området de fikk passet jo perfekt for det livet de levde, som gjetere.Men det skulle snu. Mye pga en frykt. 8 Da kom det en ny konge over Egypt som ikke visste noe om Josef.  9 Han sa til sitt folk: «Se, Israels-folket er større og sterkere enn vi. 10 La oss fare klokt fram, så de ikke blir enda tallrikere! For kommer de ...

2019-08-13 07:13 1.Kor 12

Det ble en travel morgen i dag, så refleksjonene kunne vært fler... men dagens kapittel rører meg likevel! Ikke minst fordi den omfavner mangfold, ja til og med ærer det. Det er fort gjort å falle i den fella at alle skal inn i et mønster "sånn er normalen"Men vi er skapt forskjellige, og det er meningen at vi skal være det. 12 Likesom legemet er ett, selv om det har mange lemmer, og alle lemmene danner ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. 13 For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk alle én Ånd ...

2019-08-12 06:05 Jes 56

Mitt hus skal være et bønnens hus - det er overskriften på dagens kapittel. Dette siterte også Jesus, når han en dag refset de som hadde gjort templet til noe helt annet enn dette (Matt 21;13)Første del av kapitlet forteller om Guds kjærlighet til oss. Og om hvordan Gud ønsker at vi skal svare på den.Så sier Herren: Hold lov og rett        og gjør det som rett er!        For min frelse er nær, den kommer,        og min rettferdighet skal åpenbares.     2 Salig er den som gjør det jeg vil,        hvert menneske som står fast ved det,        så han holder sabbaten        og ikke vanhelliger den, ...

2019-08-11 08:55 Sal 27

Å lese Guds Ord har alltid vært en glede for meg. Men følelsene i kristenlivet er som i livet ellers. De går opp og ned.... Jeg kan kjenne meg så sterk og salig den ene dagen, og spørrende, ja i blant tvilende også, den andre dagen. Men uansett følelser, så har Ordet vært en glede og min takknemlighet for Guds trofasthet er stor. I dag var en slik "downdag", og før jeg satte meg ned for å lese, tenkte jeg på hoffmannen som fikk spørsmålet "Forstår du det du leser?" (fra Ap.gj.8) Jeg lengter etter at det i større grad skal bygge kristenlivet mitt. Jeg står litt på stedet hvil...Med disse tanken ...

2019-08-10 10:28 1.Sam 28

Jeg vet ikke helt hva jeg skal skrive om dagens kapittel. Det er et virkelig trist kapittel. Saul, den vakre kongen, mistet absolutt alt. Han valgte å gå egne veier, og lyttet ikke til det Gud rådet ham til, eller ba ham om å gjøre. Nå bærer han konsekvensene av dette. Han roper til Gud og får ikke svar, og han blir livende redd fienden som truer ham. Han blir så desperat at han oppsøker en åndemaner (han som selv har forfulgt og straffet alle som driver med slikt....) for å komme i kontakt med den døde profeten Samuel. Men Saul finner hverken hjelp eller trøst noen steder. Jeg må innrømme at ...

2019-08-09 07:16 1.Mos 50

I dagens kapittel er en lang sørgetid over Moses. Den varer i mange dager, først med balsamering, og så med begravelse i Kanaan.Etter begravelsen blir brødrene igjen redde for at Josef skal hevne seg på dem. De vet virkelig hva de har gjort.... 15 Da Josefs brødre så at faren var død, sa de: «Bare Josef nå ikke legger oss for hat og gjengjelder oss alt det onde vi har gjort mot ham!» 16 Så sendte de bud til Josef og sa: «Din far bad oss før sin død 17 at vi skulle bære fram dette budet til deg: Kjære, tilgi brødrene dine den misgjerning og synd de gjorde, da de bar seg så stygt at mot deg! Så ...

2019-08-08 07:45 Matt 23

Det er en alvorlig tale Jesus kommer med i dagens kapittel, og ganske direkte. 2 På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne.  3 Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør, skal dere ikke rette dere etter. For de sier ett og gjør noe annet. Når Jesus fortsetter sin tale, virker han ikke bare alvorlig. Han er opprørt. 25 Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av griskhet og begjær. 26 Du blinde fariseer! Rens først begeret innvendig, så blir også utsiden ren!Etter flere slike ve-rop ser vi hvor ...

2019-08-07 05:31 Jes 55

Dagens kapittel oser av kjærlighet. Jeg ser for meg profeten, der han roper ut disse gode ordene. Jeg tror han må ha kjent denne kjærligheten selv også, både til Gud og til de han delte ordene med. "Jeg elsker fordi Han elsker meg først" :-DHør, alle som tørster, kom hit og få vann!        Kom, dere som ikke har penger!        Kjøp korn, så dere kan spise,        ja, kom og kjøp uten penger,        uten betaling vin og melk!     2 Hvorfor bruker dere penger        til det som ikke er brød,        og lønnen for deres arbeid        til slikt som ikke metter?        Hør, ja bare hør på meg,       ...

2019-08-06 06:38 Job 28

Nydelig poesi i dagens kapittel av Job. Han starter med å skrive om skatter som graves fram fra fjellet og fortsetter med å spørre om hvor "skatten visdom" kommer fra?    12 Men visdommen, hvor finnes den,        og hvor har forstanden sin bolig?    13 Ingen mennesker kjenner dens verd,        den fins ikke i de levendes land.    14 Dypet sier: «I meg er den ikke,»        og havet sier: «Den er ikke her.»    15 En kan ikke få den for det fineste gull,        prisen kan ikke betales med sølv;    16 den kan ikke kjøpes for Ofir-gull,        for kostbar karneol og safir.    17 Verken gull eller g ...

2019-08-05 05:32 1.Sam 27

I dagens kapittel er David på flukt igjen, fra kong Saul. David tenkte med seg selv: «En dag kommer jeg likevel til å miste livet for Sauls hånd. Det beste jeg kan gjøre, er å rømme til Filisterlandet. Da vil Saul holde opp med å lete etter meg rundt omkring i hele Israel, og jeg slipper unna ham.» Og han får med seg mange. Faktisk 600 mann. Og det er nok til å gjennomføre herjetokter nå og da... David lurer til seg filisterkongens tillit på den måten (v.8-12)David var heldig som ikke var alene. Han hadde styrke og støtte med seg, Men de var alle flyktninger. Gud var med David, også her på flu ...

2019-08-04 10:11 1.Mos 49

I dagens kapittel holder Jacob en tale for sine sønner. Han velsigner dem, sier overskriften. Men om jeg skal være ærlig, så ligner det ikke helt på det jeg vil kalle velsignelse. Jeg ser for meg hvordan man i velsignelser bare øser ut av positive ønsker. Men i Jakobs velsignelse ligger det helt ærlige ord og profetier, og de er ikke bare til trøst og glede for alle brødrene... Lurer litt på hvorfor det kalles velsignelse? Hva tenkte brødrene, der de stod og tok i mot fars siste ord? Ingen tvil om at Jakob var en mektig mann. Ingen tvil om at Gud ledet ham heller. Gud, hva er din velsignelse? ...

2019-08-02 06:29 1.Kor 11

Dagens kapittel starter med noe som av og til (spesielt i tidligere tider) har skapt problemer.... Synet på kvinnen. Paulus bærer preg av sin tid og sin kultur. Det er de som mener at bibelen skal følges helt etter bokstaven.... Men selv om Paulus først skriver om forskjellen på mann og kvinne (mannen er kvinnens hode...) skriver han også dette;11 Men i Herren er ikke kvinnen noe uten mannen, og mannen er heller ikke noe uten kvinnen. 12 For som kvinnen ble til av mannen, blir jo mannen født av en kvinne, men alt er fra Gud. 16 Hvis nå noen vil lage strid, så skal han vite at vi ikke har en sk ...

2019-08-01 08:15 Jes 54

Dagens kapittel oser av kjærlighet og gjenopprettelse. Den viser at Guds kjærlighet har vært der hele tiden (selv om han skjulte seg en periode..) og alltid vil være der. 5 For han som skapte deg, er din ektemann,        Herren, Allhærs Gud, er hans navn.        Israels Hellige er din forløser,        han som kalles hele jordens Gud.     6 Herren kaller deg tilbake        som en forlatt og sorgfull kvinne.        Kan hun som var hustru fra ungdommen av,        bli forstøtt? sier din Gud.  7 En liten stund forlot jeg deg,        men i min store barmhjertighet        fører jeg deg hjem igjen.    ...

2019-07-31 09:23 Salme 26

Det er en sterk David vi møter i dagens salme. Veldig sterk vil jeg si. Til og begynne med syntes jeg nesten det var litt i overkant. Som om han sa "jeg er bedre enn dem" (v,4-5) Men etter å ha lest salmen et par ganger til, så ser jeg at det handler ikke om "dem" i det hele tatt. Det handler om David, og valg han tar hver dag. "Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren"Likevel overgår han alt mot jeg noen gang har hatt, når han sier at Gud kan teste ham. Herre, hjelp meg til min rett!        For jeg har vært hel i min ferd.        Jeg stoler på Herren og vakler ikke.     2 Prøv meg, Herre, gransk ...

2019-07-30 09:57 1.Sam 26

Dagens kapittel;David har først og fremst stor respekt for sin Gud, og derfor også stor respekt for Herrens salvede (kongen) For andre gang har David mulighet til å ta livet av han som står ham etter livet. Men fordi han er Herrens salvede, vil ikke David røre ham. Kongen på sin side, får bevis for at David faktisk hadde mulighet, men sparte hans liv, nå for andre gang.Det er en tankevekker faktisk, at David viser kongen slik respekt, på tross av at han nå ha falt helt i fra det kallet Gud en gang ga ham. Han ble salvet av Gud som konge, men selv om han valgte å gå egne veier, og kom på lenger ...

2019-07-29 10:14 1.Mos 48

De siste kapitlene i denne moseboken har jo først og fremst handlet om familien Jakobsen :-) og det gjør det også i dagen kapittel. Jakob har blitt svært gammel og nesten blind. Når kaller han til seg Josef og hans (til nå) to sønner og sier; 3 Jakob sa til Josef: Gud Den Allmektige åpenbarte seg for meg i Lus i Kanaan. Han velsignet meg  4 og sa til meg: «Jeg vil gjøre deg fruktbar og tallrik og gjøre deg til en samling av stammer. Og jeg vil gi dine etterkommere dette landet til eie for alle tider.»  5 De to sønnene du har fått i Egypt før jeg kom hit til deg, de skal nå være mine. Efraim og ...

2019-07-27 06:00 Matt 22

I går nevnte jeg ikke kapitlets første vers - men det kom jeg på nå, når jeg leste lignelsen som åpner dagens kapittel. Jes 53 åpnet med;Hvem trodde det budskap vi hørte,        for hvem ble Herrens kraft åpenbart?I lignelsen som åpner dagens kapittel var det mange som ikke trodde, eller brydde seg... 4 Da sendte han andre tjenere ut som skulle si til de innbudte: Festmåltidet har jeg gjort i stand, oksene og gjøfeet er slaktet, og alt er ferdig. Kom til bryllupet!  5 Men de brydde seg ikke om det og gikk sin vei, en til sin åker og en til sin forretning.I siste del av denne lignelsen, kommer ...

2019-07-26 09:40 Jes 53

Dagens kapittel må være en av bibelens sterkeste! Jeg fikk nesten lyst til å sitere hele. Men du kan lese hele kapitlet her. Det rommer rett og slett selve budskapet. Lik Joh 3;16Det var også sterkt å lese, etter gårsdagens refleksjoner, der Job og hans venner snakker om å få igjen som fortjent... Det var hva de hadde lært å tro. Lurer på hva Jesaja selv tenkte, når han fikk dette budskapet? For det var jo totalt annerledes enn hva de hadde vokst opp med? Kanskje han så sammenhengen allerede da, mellom offerlammet og denne Herrens tjener han her snakker om? Han nevner lammet i v.7Sterkt å tenk ...

2019-03-31 05:00 Salme 15

Herre, hvem kan gjeste ditt telt,        hvem får bo på ditt hellige fjell?Slik åpner David dagens lille salme, også fortsetter han og ramse opp hvilke krav som stilles. Absolutt bra holdninger å leve opp til også. Men vet du hvem jeg tenkte på, da jeg leste den lille salmen med disse forventningene? Jeg tenkte på Sakkeus. Han hadde ikke hatt mye å stille opp med her... men Jesus kom likevel til ham og sa "I dag vil jeg gjeste ditt hus"Kanskje ikke helt det samme? Åh, men likevel så fantastisk. Når Sakkeus ikke nådde opp til å trå inn på dette hellige fjellet, så kom Gud selv inn og gjestet Sa ...

2019-03-30 07:20 1.Sam 6

Herrens paktkiste ble tatt av fienden, men den hørte ikke hjemme der, og det fikk de virkelig erfare. At Israels historie var viden kjent, ser vi også i dagens kapittel. 6 Hvorfor er dere så stridsinnet, slik som egypterne og farao var? Måtte de ikke la Israel dra av sted etter at Herren hadde fart ille med dem? Nå opplever filisterne det samme... De søker råd om hvordan de kan få kisten tilbake, så Guds hånd ikke skal hvile så tungt på dem. Da gjør de noe spennende, som også er sterk historie; 7 Ta nå og lag en ny vogn og hent to kuer som nylig har kalvet, og som ennå ikke har hatt åk på seg. ...

2019-03-29 06:16 1.Mos 28

Et nydelig kapittel i dag, midt i en egentlig trist familiesituasjon. For å ta det triste og samtidig litt rørende først, Esau som nå var godt voksen og allerede hadde giftet seg et par ganger... han lengtet fortsatt etter foreldrenes aksept.  8 Da Esau skjønte at hans far, Isak, ikke likte de kanaaneiske kvinnene,  9 gikk han til Ismael og tok Mahalat til kone, ved siden av de andre konene sine. Hun var datter til Ismael, Abrahams sønn, og søster til Nebajot.Må jo si jeg får litt medfølelse for ham... Så har vi Jakob da, gullgutten (som Esau kanskje ville sagt ;-) han ble sendt av sted for å ...

2019-03-28 06:52 Jes 29

"Jerusalems trengsel og befrielse" Dette er første overskrift i dagens kapittel. Det er mye godt å lese i dag, men også mye alvor. Første del oppleves som både skremmende og sterkt. Skremmende fordi Gud sender en knusende dom, men likevel trøst i at Gud er der midt i det. Som om Gud passer på og sier "hit, og ikke lenger" Jeg tenker det om dette verset;  5 Men så skal flokken av dine fiender        bli som fint støv        og mengden av voldsmenn som fykende agner.        Brått, i et eneste øyeblikk,  Gud har jo først kommet med sin harde dom mot byen, men når byen ligger nede og er åpen for f ...

2019-03-27 06:00 Job 15

Har du opplevd heftige debatter der temperaturen virkelig stiger...? Jeg må innrømme at jeg trives dårlig i slike situasjoner. Men det skjer altså i blant. Stakkars Job, som allerede ligger fullstendig nede for telling. Her får han virkelig flere slag, og det fra sine .... venner...?Da tok Elifas fra Teman til orde og sa:     2 Kan en vis mann svare slik ut i luften        og blåse seg opp med tomt snakk,     3 forsvare sin sak med gagnløs tale,        med ord som ikke duger?     4 Du bryter til og med gudsfrykten ned        og hindrer andakten for Guds åsyn.     5 Det er din synd som lærer de ...

2019-03-26 07:15 1.Sam 5

Herrens paktkiste ble tatt av fienden da Israel tapte siste kamp. Guds pakt med Israel var virkelig hellig, og noe Gud stod fast ved. I dagens kapittel ser vi hvor Guds allmakt virkelig hvilte over denne pakten. Paktkisten var noe mer enn en symbolsk ting - Gud var i den. Fra dagens kapittel leser vi:Filisterne tok Guds paktkiste og førte den fra Eben-Eser til Asjdod.  2 Der tok de paktkisten og bar den inn i Dagons tempel og stilte den opp ved siden av Dagon.     3 Tidlig neste morgen fikk folk i Asjdod se at Dagon var falt ned med ansiktet mot jorden foran Herrens paktkiste.De reiste den opp ...

2019-03-25 06:31 Rom 14

I dagens kapittel underviser Paulus om samhold i menigheten. Viktig undervisning, så absolutt. For uten samhold kan vi jo ikke bygge vår kirke.  10 Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol, 11 for det står skrevet:        Så sant jeg lever, sier Herren,        for meg skal hvert kne bøye seg,        og hver tunge skal love Gud.    12 Så skal altså hver enkelt av oss avlegge regnskap for seg selv.    13 La oss altså ikke dømme hverandre! Fell heller den dom at ingen må få sin bror til å snuble og falle. Så snakker Paulus åpent ...

2019-03-24 07:18 Jes 28

I dagens kapittel tar Gud et oppgjør med dårlige ledere og prester (v.1-3 og 7-8) De får sin dom. Men også her kommer Guds lengsel fram; 5 Den dagen skal Herren, Allhærs Gud,        bli en fager krans og en strålende krone        for resten av sitt folk.     6 Han skal gi den som sitter på dommersetet,        evne til å dømme rett,        og gi styrke til dem som driver        angriperne tilbake fra porten. Kapitlet går litt fram og tilbake med dom og håp, og jeg må innrømme at jeg ikke henger helt med. Noen vers treffer meg, men jeg vet ikke om jeg helt finner sammenhengen. Sånn er det i blan ...

2019-03-23 07:43 Salme 14

David virker ganske oppgitt i dagens salme. Jeg visste ikke helt hva jeg selv kunne skrive om denne salmen, og som vanlig ba jeg en liten bønn til Gud om dagens tekst. Plutselig så jeg for meg hvordan Gud har vært med hele tiden. Jeg se for meg hvordan han stod ved David sin side når han skrev salmen. Gud kjente David ut og inn, og visste nøyaktig hva som hadde hendt og hvorfor han skrev de ordene han gjorde. Så når jeg ber, og har tanker rundt salmen, så kjenner Gud både meg og David. Helt ulike bakgrunner, og helt forskjellige mennesker. Men samme Gud.Dåren sier i sitt hjerte:        «Det fi ...

2019-03-22 06:05 1,Sam 4

Israel er i krig i dagens kapittel, og de lider nederlag.  3 Da folket kom tilbake til leiren, sa de eldste i Israel: «Hvorfor lot Herren oss lide nederlag mot filisterne i dag? La oss hente Herrens paktkiste i Sjilo, så han kan komme hit og være blant oss og redde oss fra fiendene våre.» Paktkisten var hellig, og av stor betydning. Selv fienden hadde stor respekt for den.5 Da Herrens paktkiste kom til leiren, satte hele Israel i et jubelrop som var så sterkt at jorden ristet.  6 Filisterne hørte ropet og sa: «Hva betyr dette høye jubelropet i hebreernes leir?» De fikk vite at Herrens paktkist ...

2019-03-21 06:45 1 Mos 27

Dagens overskrift får fram smilet hos meg;"Jakob lurer til seg farens velsignelse" Går det an å lure til seg det?Men selv om overskriften er morsom, så er det en trist historie ellers. Her er en familie med både konflikter og feider. Allerede i andre ledd av Guds utvalgte og hellige slekt... Så er det kanskje ikke så rart at vi har våre feider i vår hellige og utvalgte kirke heller..? Vi mennesker, som vi strever! Og likevel er vi elsket og utvalgt av en Far som aldri gir opp, men som stadig kommer oss i møte og vil hjelpe oss og veilede oss.Fra dagens kapittel leser vi 5 Rebekka lyttet mens I ...

2019-03-20 03:01 Matt 12

Dagens kapittel starter med en teologisk debatt om sabbaten. Jeg liker svaret til Jesus, for han viser hva som er viktig. Sabbaten betyr noe, helt klart, og Jesus motsier ikke det. Men han understreker hva som er mest vesentlig. 11 Men han svarte: «Om en av dere eide en eneste sau, og den falt ned i en grøft på sabbaten, ville han ikke da gripe tak i sauen og dra den opp? 12 Hvor mye mer verd er ikke et menneske enn en sau! Så er det da tillatt å gjøre godt på sabbaten.»Matteus fortsetter med å undervise fra gamle testamentet;17 Slik skulle det som er talt ved profeten Jesaja, gå i oppfyllelse ...

2019-03-19 07:01 Jes 27

Dagens kapittel har overskriften "Herren vokter sin vingård" og det gjør han på mange måter. Kapitlet starter med en underlig beskrivelse som ikke er så lett å tolke, men at Gud kan forsvare sine, det ser vi i alle fall.Den dagen skal Herren med sitt sverd,        det harde, store og sterke,        straffe Leviatan, den raske slangen,        Leviatan, slangen som bukter seg fram.        Han skal drepe dragen som er i havet. 2 Den dagen skal de si:        Syng om den herlige vingård!     3 Det er jeg, Herren, som vokter den        og stadig vanner den.        Jeg vokter den både dag og natt     ...

2019-03-18 17:04 Job 14

Job fortsetter i dagens kapittel, å sette ord på sin nød og sine vanskelige tanker13 Å, om du ville gjemme meg        og holde meg skjult i dødsriket        inntil din vrede går over!        Om du ville sette meg en frist        og så huske på meg igjen!    14 Kunne en som er død, få liv igjen,        da ville jeg holde ut i striden        helt til min avløsning kom.    15 Da skulle du rope og få svar,        du ville lengte etter din skapning.Det å ikke vite - det er både en velsignelse og en ... byrde. Skjønt byrden hadde vært så mye større om man visste alt. Tenk om Job hadde visst, midt i ...

2019-03-18 06:00 1.Sam 3

Gutten Samuel gjorde nå tjeneste for Herren, og Eli hadde tilsyn med ham. I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av syner var det få. Slik starter dagens kapittel. Først tenkte jeg at det var trist at det var slik. Men vi har lest hvordan sønnene som tjente i templet, bar seg dårlig ad og utførte ikke sine oppgaver. De var rett og slett likegyldige. Men tenk at Hanna opplevde slik bønnesvar og Guds nærvær midt i det som helt tydelig var en "tørketid" Det er mulig!  En natt ropte Gud på Samuel, som trodde det var Eli. Da Samuel kom løpende for tredje gang, forstod Eli at det var Gud. Og ...

2019-03-17 07:23 1.Mos 26

I dagens kapittel er det Isak og Rebekkas historie vi hører. Abraham er død, og nå er det Isak som fører arven videre. Og Gud bekrefter sitt løfte 3 Slå deg ned her i landet, så skal jeg være med deg og velsigne deg! For deg og din ætt vil jeg gi alle disse landene. Jeg skal holde det hellige løftet jeg gav din far Abraham.  4 Jeg vil gjøre din ætt så tallrik som stjernene på himmelen og gi den alle landene her. Og i din ætt skal alle jordens folk bli velsignet,  5 fordi Abraham adlød meg og rettet seg etter det jeg har fastsatt, mine bud og forskrifter og lover.»  I dag var det ekstra spennen ...

2019-03-16 06:16 Rom 13P

I dagens kapittel starter Paulus med å undervise om respekt for myndighetene; 6 Dere betaler jo også skatt. Og myndighetene er Guds tjener og er satt til å ta seg av dette.  7 Oppfyll deres forpliktelser mot alle. Betal skatt til den som skal ha skatt, og toll til den som skal ha toll. Vis respekt for den som har krav på respekt, og gi ære til den dere skylder Dette minner meg også om oppfordringen vi også har til å be for myndighetene. Paulus fortsetter å undervise om kjærligheten;8 Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre. Den som elsker sin neste, har oppfylt loven. 10 Den som ...

2019-03-15 06:00 Jes 26

Jesaja stemmer i en takkesang i dagens kapittel. Hele kapitlet er verdt å lese, men jeg velger ut noen vers som treffer meg i dag. Hvilke vers ville du valgt ut? Det hadde vært artig og sammenligne, og delt noen tanker om hvorfor vi valgte som i gjorde? For når vi leser, så leser vi gjerne gjennom våre egne tanker og opplevelser, og det som treffer meg, når kanskje ikke inn til deg. Og vers som jeg bare hopper over, kan fort bli viktige vers for deg. Fantastiske ORDET :-DHer er versene jeg valgte ut i dag;3 Den som er fast i sjel og sinn,        lar du alltid ha fred,        for han setter sin ...

2019-03-14 05:33 Salme 13

Dagens salme er helt spesiell, og den får meg igjen til å tenke på undervisningen vi fikk, om denne lovsangs kappe. Her er det virkelig tydelig at kong David tar den på seg :-) for hele første del av salmen viser hvordan han egentlig har det, og siste vers viser hvilket valg han tar. Han ikler seg lovsangens kappe :-)Til korlederen. En Davids-salme.     2 Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid?        Hvor lenge vil du skjule ditt ansikt for meg?     3 Hvor lenge skal jeg ha uro i sinnet        og hele dagen ha sorg i hjertet?        Hvor lenge skal fienden ha overmakten?     4 Se hit ...

2019-03-13 05:29 1.sam 2

Hanna bad og sa:        Mitt hjerte fryder seg i Herren,        Herren gir meg stor kraft.        Nå kan jeg le av mine fiender,        for jeg gleder meg over din frelse.     2 Ingen er hellig som Herren,        for ingen er til uten du;        det er ingen klippe som vår Gud.Jeg ble så rørt da jeg så lovsangen i dagens kapittel. Tenk, Hanna som en gang ga sitt store løfte om hun bare kunne få sitt sterkt etterlengtede barn. Nå stod hun her og skulle holde sitt løfte, og så stemmer hun i denne lovsangen. Den må ha gjort stort inntrykk på de som hørte den også, siden den er skrevet ned for å b ...

2019-03-12 06:41 1.Mos 25

Dagens kapittel handler mest om slektsnavn. Det er Abrahams siste leveår, det ramses opp hvilke slekter som kommer etter ham. På slutten av kapitlet møter vi Esau og Jakob. De var visst svært forskjellige, selv om de var tvillinger. Og så står det så rart, at mor og far hadde hver sin favoritt. (Det var i det minste bra at de ikke hadde samme favoritt. Nå ble i alle fall begge elsket...)27 Da guttene vokste opp, ble Esau en dyktig jeger, som holdt til ute i marken. Jakob var en fredelig mann, som bodde i telt. 28 Isak holdt mest av Esau, for han ville gjerne ha vilt; men Rebekka var mest glad ...

2019-03-11 06:36 Matt 11

 2 Johannes, som satt i fengsel, fikk nå høre om alt det Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte:  3 «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?»  4 Jesus svarte: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser:  5 Blinde ser, lamme går, spedalske renses og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige;  6 og salig er den som ikke tar anstøt av meg.»Slik åpner dagens kapittel. Og Jesus fortsetter å snakke varmt om Johannes; 10 Det er om ham dette er skrevet:        Se, jeg sender min budbærer foran deg,        han skal rydde veien for deg.    11  ...

2019-03-10 08:02 Jes 25

Herre, du er min Gud.        Jeg lovsynger deg og priser ditt navn.        For i troskap og sannhet har du fullført        de under du planla i gammel tid.Slik starter dagens kapittel. I overskriften profeteres det at voldsmenns velde er forbi. Alt det onde skal en dag være fullstendig overvunnet. Profeten fortsetter; 2 Du gjorde byen til en steinrøys,        den befestede byen ble en ruinhaug.        De fremmedes borg er jevnet med jorden,        den skal aldri bygges opp igjen.     3 Derfor skal et mektig folk gi deg ære,        i voldsmenns by skal de frykte deg.     4 Du ble et vern for de ...

2019-03-09 09:42 Job 13

Vi har fulgt Jobs lidelser gjennom 12 kapitler, og vi vet at de er store. I tillegg til sykdom, store tap og hjertesorg, så møter han lite forståelse hos vennene sine. De er overbevist om at det må være en grunn til at Job møter en slik enorm kamp og leter etter svar framfor å være medfølende og imøtekommende. Så Job må føle seg utrolig alene. Og i tillegg sliter han selv med å finne svar. Det er som om han kjemper mot Gud (men vi vet at det ikke er tilfelle) Job famler som i blinde... Han kjenner behov for å forsvare seg.Alt dette har jeg sett med egne øyne,        jeg har hørt det og merket ...

2019-03-08 07:32 1 Sam 1

Det er mange tanker og følelser i dagens kapittel. Det handler om Hanna som var barnløs. En stor sorg på den tiden. Og som om det ikke var nok, så hadde hennes medhustru flere barn og hun rett og slett mobbet Hanna. 6 Medhustruen, som var imot henne, terget henne stadig og ville gjøre henne motløs, fordi Herren hadde stengt hennes morsliv.  7 Slik gikk det år etter år. Hver gang Hanna drog opp til Herrens hus, terget Peninna henne. Da gråt hun og ville ikke spise. Heldigvis hadde hun en god og forståelsesfull mann som prøvde å oppmuntre henne så godt han kunne. 4 Når Elkana holdt offermåltid, ...

2019-03-07 04:47 Rom 12

Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre, til å bære legemet fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.  2 Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.Slik starter dagens kapittel. Vi er ånd, sjel og kropp, og Gud er opptatt av HELE meg. Det er lett å tenke at det er det åndelige livet som er viktig. Men alt påvirker alt. Jeg liker den første setningen som sier "Ved Guds barmhjer ...

2019-03-06 05:36 Jes 24

Se, Herren gjør jorden øde og forlatt,        snur om på dens overflate        og sprer dem som bor på den.Første vers i dagens profetkapittel. Lurer på hva "snu om på jordens overflate" betyr? :-) Jeg så for meg en flat jord som ble snudd opp nedJeg kan smile av det, men resten av kapitlet har mye alvor.  4 Jorden sturer og visner,        verden visner og tæres bort,        både himmel og jord sykner hen.     5 Jorden er blitt vanhelliget        av dem som bor på den;        for de har overtrådt lover,        satt forskrifter til side        og brutt den evige pakt.     6 Derfor skal forbanne ...

2019-03-05 06:28 Salme 12

En liten salme i dag, så jeg valgte å legge inn hele. Den hadde en nydelig overskriftHerre, du vil verne oss Overskriften gledet meg, og jeg kjente på samme takknemlighet som David. Men denne takken kommer tydeligvis i en tung periode, for her virker det som David bærer på skuffelser;  Til korlederen. Etter «Den åttende». En Davids-salme.     2 Redd meg, Herre! De fromme er borte,        det fins ikke trofaste mennesker mer.     3 Hver mann taler løgn med sin neste,        har falske lepper og tvedelt sinn.     4 Måtte Herren utrydde alle dem        som har falskhet på leppene        og store ...

2019-03-04 06:14 Dom 21

Siste kapittel i dommernes bok. Det har vært spennende å følge den, selv om slutten ble svært dramatisk. Den forferdelige hendelsen i Gibea skapte stor sorg i hele Israel 2 Da nå folket kom til Betel, satt de der for Guds ansikt helt til det ble kveld. De begynte å gråte høyt  3 og sa: «Herre, Israels Gud, hvorfor har dette hendt i Israel, så vi i dag må savne en hel stamme av israelitter?» De gir sterke løfter, og handler deretter. Kulturen og handlingene er ikke lett å forstå. Men sånn var det altså på den tiden... Det kan virke som om de angret litt på sine strenge løfter, men de må holdes. ...

2019-03-03 06:00 1.Mos 24

 Dagens kapittel er ren historie. Og veldig mye av den handler om en mann som vi ikke en gang får vite navnet på. Han er Abrahams trell, det er det eneste vi vet. Men for en mann!! Med et hjerte av både gull og tro syntes jeg :-) Det blir mye sitater i dag, men kan du ikke levende se for deg denne mannen, som virkelig har tanker for andre enn seg selv. Han bryr seg virkelig om familien han tjener. Her har han fått i oppdrag om å dra på reise til et bestemt mål for å finne en kone til Isak.5 Trellen sa til ham: «Men om nå piken ikke er villig til å følge meg hit til landet, skal jeg da ta sønne ...

2019-03-02 06:00 Jes 23

Også i dagens profetkapittel handler det om dom. Men det handler også om gjenopprettelse. Domsord mot Tyrus.        Bryt ut i klagerop, Tarsis-skip,        for byen er herjet, husene er borte!15 På den tid skal Tyrus bli glemt i sytti år, så lenge som en konges levetid. Men når de sytti år er til ende, skal det gå Tyrus som det heter i visen om gatepiken:    16 Ta din lyre,        gå rundt i byen,        du glemte skjøge!        Spill nå vakkert,        syng alt du kan,        så folk kan minnes deg!            17 Når de sytti år er til ende, skal Herren ta seg av Tyrus. Da skal byen igjen få ...

2019-03-01 07:21 Job 12

Kjenner jeg blir utrolig rørt av Job i dagens kapittel. Nå har vi lest mange kapitler som virkelig beskriver Jobs lidelse. Venner som kom for å trøste hadde også "salt i sårene" med de ord de kom.Og likevel reiser Job seg og synger ut et sterkt vitnesbyrd om Gud.7 Spør bare dyrene, de lærer deg,        himmelens fugler gir deg kunnskap.     8 Eller tenk på jorden, den opplyser deg,        fisken i havet har noe å fortelle.     9 Hvem skjønner ikke, når han ser alt dette,        at Gud har skapt det med sin kraft?    10 Han har hver levende sjel i sin hånd        og rår over ånden i hver manns ...

2019-02-28 06:43 1.Mos 23

I dagens kapittel er Abraham i stor sorg. Sara er død, og han trenger et sted å kunne gravlegge henne. 4 «Jeg er en innflytter og fremmed blant dere. La meg få et gravsted til eie hos dere, så jeg kan bære ut min døde hustru og gravlegge henne!»  5 Hetittene svarte Abraham:  6 «Hør på oss, herre! Du er en Guds høvding blant oss. I den beste av gravene våre kan du begrave din døde. Ingen av oss skal nekte deg sitt gravsted til å legge henne i.»Abraham velger ut et sted, og vil gjerne betale eieren for dette. Men som vi ser av teksten over, så er holdningen til folket å GI til denne høvdingen Ab ...

2019-02-27 05:24 Rom 11

Paulus underviser og forklarer i dagens brev. Og her er noen av ordene jeg har reflektert over i dag; 16 Er det første brødet hellig, er hele deigen hellig. Er roten hellig, er grenene det også. 17 Noen av grenene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant grenene og har fått del i sevjen fra roten. 18 Men innbill deg ikke at du er bedre enn grenene. Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg! Godt å tenke på. Kraften jeg får av Gud ved å være Hans barn. En annen ting jeg opplever som stor trøst, er disse ordene;23 Men også ...

2019-02-26 06:12 Jes 22

Det er domsord også i dagens profetkapittel. Og det åpner slik;Hva er på ferde hos deg,        siden alle har steget opp på takene,     2 du by så full av støy og ståk,        du jublende, glade by?        Dine falne er ikke drept med sverd,        de er ikke falt i krig.     3 Dine høvdinger flyktet, alle som en,        de ble fanget uten at buen ble brukt.        Alle menn hos deg ble fanget,        enda de rømte langt av sted.     4 Derfor sier jeg:        «Vend blikket bort fra meg!        Jeg må gråte sårt.        Treng ikke på for å trøste meg        fordi mitt folk er herjet!»Jeg vet ik ...

2019-02-25 05:22 Salme 11

Til korlederen. Av David.        Til Herren tar jeg min tilflukt.        Hvordan kan dere si til meg:        «Fly opp i fjellet som en fugl!Slik åpner dagens lille salme. David vet hvem han tror på, selv når forholdene rundt ham var urolige og rådet ham til flukt... David svarte med;  4 Herren er i sitt hellige tempel,        i himmelen har Herren sin trone.        Hans øyne skuer utover,        han prøver menneskene med sitt blikk.     5 Han ransaker rettferdige og onde,        han hater dem som elsker vold. 7 Rettferdig er Herren, han elsker rettferd;        de oppriktige får se hans åsyn.He ...

2019-02-24 07:28 Dom 20

Dagens kapittel er en fortsettelse av den forferdelige hendelsen i Gibea. Hele Israel ble sjokkert, og vil ta et oppgjør med de som stod bak. Men da hender det noe rart. Benjamins stamme tar dem i forsvar og vil kjempe for dem....?! Det er i alle fall inntrykket jeg får. Eller kanskje det handlet om at andre ikke skulle blande seg inn i hvordan de hadde det....? 12 Israels-stammene sendte bud til alle ættene i Benjamin og sa: «Hva er det for en udåd som er gjort blant dere? 13 Overgi nå til oss de ugudelige mennene i Gibea så vi kan drepe dem og utrydde det onde av Israel.» Men folket i Benjam ...

2019-02-23 08:30 1.Mos 22

Dagens kapittel har overskriften "Gud setter Abraham på prøve"Tankene mine gikk tilbake til flere historier jeg har hørt fra bibelen, der Gud setter mennesker på prøve. "Hvorfor gjør han det?" tenkte jeg, også var det som om jeg fikk svar med en gang "For å styrke deres karakter" Og jeg måtte kjenne meg enig, selv om enkelte av prøvene jeg leser om er ganske .... utrolige... Men Gud kjenner den enkelte, og vet hva vi takler. Jeg tror også, akkurat som vi leser om Job, at Gud står ved siden av og heier, og tar vare på. Nå tror jeg ikke alt vi møter er en prøve fra Gud. Vi møter livet på godt og ...

2019-02-22 06:30 Matt 10

Han kalte til seg sine tolv disipler og gav dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede alle sykdommer og plager. Sterk åpning på dagens kapittel. HAN ga dem makt, og den var ikke liten! Men sammen med makten, kom også både ansvar og alvor... Jesus formaner dem gjennom hele kapitlet.6 Gå i stedet til de bortkomne sauene i Israels folk.  7 Og der dere kommer, skal dere forkynne: Himmelriket er nær!  8 Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene, driv ut onde ånder. For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. 9 Skaff dere ikke penger som dere tar med i beltet, verken gull e ...

2019-02-21 05:12 Jes 21

Domsord mot steppen ved havet.        Som stormkast følger på stormkast i Negev,        slik kommer det fra ørkenen,        fra landet der redsel rår.Slik åpner dagens kapittel, og den fortsetter å beskrive krigen som venter. Mens jeg leser går det enda en gang opp for meg hvor godt vi har det i Norge i dag... og vi har hatt det lenge. Det er ingen selvfølge. Herre, vi takker deg for freden vi har i Norge! Ja, vi ber også om at Du fortsatt må bevare og velsigne Norge.Jeg kjenner ikke hele denne historien om Babylon, Negev, Edom og araberstammene som det snakkes om her... men jeg vet at det føl ...

2019-02-20 06:20 Job 11

Da tok Sofar fra Na’ama til orde og sa:     2 Skal ikke pratmakeren få svar?        Får han rett, han som bruker så store ord?     3 Skulle ditt snakk få menn til å tie,        så du kan spotte uten å bli motsagt?     4 Du våger å si: «Min lære er ren,        og jeg står skyldfri foran deg.»     5 Men ville Gud bare åpne munnen        og ta til orde mot deg,     6 forkynne deg sin skjulte visdom        som gir dobbelt innsikt,        da måtte du vel skjønne        at Gud kan la din synd bli glemt.     7 Kan du lodde dybdene i Gud        eller finne noen grense        for Den Allmektiges storhe ...

2019-02-19 06:50 Dom 19

Dagens kapittel er ett av dem jeg har gruet meg litt til... for det er rett og slett helt forferdelig. Første gang jeg leste det ble jeg så sjokkert at jeg skjøv fra meg bibelen og utbrøt "Hvorfor i all verden står dette i bibelen...?" Det er en helt grusom historie. Men når sant skal sies.... så er verden så grusom flere steder, til og med i dag... det er virkelig til å gråte av. Siste vers i kapitlet viser at det ikke bare er jeg som er sjokkert. Også de som så det den gangen var rystet;30 Alle som så det, sa: «Slikt har aldri hendt, og slikt har ingen sett siden israelittene drog opp fra Eg ...

2019-02-18 05:55 1.Mos 21

Så fikk Sara og Abraham sin Isak på sine gamle dager. Hagar med sønnen Ismael var ikke lenger Saras løsning på problemet. Nå var det plutselig bitt et problem i stede.... De ble begge sendt vekk fra stedet. Men så går Hagar seg vill i ørkenen, og vi leser fra dagens kapittel;15 Da det ikke var mer vann igjen i sekken, kastet hun barnet inn under en busk. 16 Så gikk hun og satte seg et bueskudd lenger borte; for hun tenkte: «Jeg kan ikke se på at gutten dør.» Mens hun satt der, begynte gutten å gråte. 17 Gud hørte at han gråt. Da ropte Guds engel fra himmelen til Hagar og sa: «Hva er i veien me ...

2019-02-17 06:54 Rom 10

Åh så glad jeg ble for å lese dagens kapittel!! For når jeg leste kap 9 (7.feb) ble jeg fortvilet. Det gjorde vondt å lese, og jeg må innrømme at jeg har grublet på kapitlet siden. I dag må jeg gå tilbake til denne posten og skrive "Fortsett inn i kap 10" :-D  For mens kap 9 snakket om hvor få det var som ble frelst, åpner kap opp med håp både for den som tror og for den som ennå ikke tror. Det gir nytt mot og pågangsmot. Kapitlet starter først med alvor, men egentlig gir dette alvoret grunn til å senke skuldrene! For det er til de som tror de må jobbe hardt for å oppnå Guds rettferdighet; 2 F ...

2019-02-16 07:14 Jes 20

Bare et lite kapittel på 6 vers i dag. Jeg må jo smile litt av profetens oppgave her. Det er mange måter å bringe fram et budskap på, men om en profet hadde gjort dette i dag, hadde han blitt arrestert... og sett på som en underlig skrue. Hvilken skam han likevel må ha følt. For ikke å snakke om hans familie? Men så var det også skam som var budskapet... 3 Da sa Herren: «Likesom min tjener Jesaja har gått naken og barbent i tre år, til tegn og varsel mot Egypt og Nubia,  4 slik skal assyrerkongen drive med seg krigsfangene fra Egypt og de bortførte fra Nubia, både unge og gamle, nakne og barbe ...

2019-02-15 06:32 Salme 10

Hvorfor er du så langt borte, Herre,         hvorfor skjuler du deg i trengselstider?Slik starter dagens salme, som fortsetter med sine betraktninger av de som i hovmod bare brøyter seg fram som de vil, uten tanke for at det en dag vil komme en konsekvens... og uten tanke på at det går ut over andre.8 Han ligger på lur ved gårdene        og dreper i hemmelighet skyldfrie folk.        Han speider etter sitt vergeløse offer;     9 han ligger på lur som løven i krattet        og vil gripe stakkaren fra sitt bakhold,        fange ham og ta ham i garnet.    10 Han dukker seg ned og krøker seg samme ...

2019-02-14 07:36 Dom 18

Dagens kapittel er en historie om etterslekten til Dan. Tenk hvilken historie de hadde fra sin stamfar Jakob,  med utfrielsen  fra Egypt, og alle undrene i ørkenen, og inntoget i Kaanan... Gud hadde virkelig vist dem hvem han var, og likevel gjør de helt andre valg. Historien i dag er ganske underlig, litt sånn "salig blanding". Mens disse fra Dans stamme var på vei for å innta landet, oppdager de Mika og hans tempel med levittpresten og avgudene, og jeg leser;14 De fem mennene som hadde vært og speidet i Lajisj-traktene, tok da til orde og sa til sine stammefrender: «Vet dere at i disse husen ...

2019-02-13 06:00 1.Mos 20

Hvilke briller leser du Ordet med...? Rart spørsmål kanskje, men jeg har merket at jeg så ofte finner Ord som får meg til å tenke på kirken. Og det er rett og slett fordi jeg har engasjert meg mer  enn før. Det opptar meg mye, både i tanker og i praksis. Og jeg tror det gjerne er slik, at hverdagen vår preger hvordan vi tolker ordet. I dag hører vi igjen om Abraham, den gang han av frykt ikke våget å fortelle at Sara var hans kone. Kongen, som så vakre Sara, tok henne til seg og hadde ærlige planer. Han visste jo ikke at hun var Abrahams kone. Da står det at Gud kom i drømmen og advarte ham. D ...

2019-02-12 07:16 Matt 9

Dagens kapittel er et sterkt kapittel! Og det inneholder så mye.Det startrer med når Jesus både tilgir og helbreder en lam.  2 Der bar de til ham en som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Vær frimodig, sønn, dine synder er tilgitt.»  3 Noen skriftlærde sa da med seg selv: «Denne mannen spotter Gud.»  4 Men Jesus visste hva de tenkte, og sa: «Hvorfor har dere slike onde tanker?  5 Hva er lettest å si, enten: Dine synder er tilgitt, eller: Stå opp og gå?  6 Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» – og nå sier han til ...

2019-02-11 06:24 Jes 19

Dagens kapittel overrasket meg litt. Den starter med dom over EgyptDomsord mot Egypt.        Se, Herren farer på lette sky        og kommer til Egypt.        Egypternes guder skjelver for ham,        og egypterne mister motet.  3 Egypterne går fra sans og samling,        jeg forstyrrer deres planer.        Da søker de råd hos gudene        og hos de dødes ånder,        hos gjenferd og spådomsånder.     4 Men jeg vil overgi egypterne        i en hardstyrers vold og makt;        en mektig konge skal herske over dem,        lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud.En konge som kunne herje akkurat som ...

2019-02-10 06:00 Job 10

Jeg er inderlig lei av livet.        Nå lar jeg min klage få fritt løp,        jeg vil tale ut, bitter i sinn.     2 Jeg sier til Gud: Fordøm meg ikke!        La meg få vite hvorfor du anklager meg.I dagens kapittel gir Job følelsene fritt spillerom. Han orker ikke lenger holde igjen og bare synger ut hva han føler. Men midt i sin smerte er han aldri i tvil om at Gud er Gud. Hans fortvilelse handler mest om "hvorfor?!"  7 Du vet at selv om jeg er uskyldig,        kan ingen berge meg ut av din hånd.     8 Det er du som har formet og skapt meg,        og så snur du om og utsletter meg!     9 Hus ...

2019-02-09 06:00 Dom 17

Dagens kapittel er ett av de litt merkelige... Det har overskriften "Mikas helligdom" Men hvor hellig var den egentlig? Mika hadde stjålet penger fra sin mor, og av frykt for at det fulgte forbannelse med dette, velger han å gi dem tilbake. Og disse pengene blir så investert i noe som blir "Mikas helligdom" med utskårne bilder og greier.  5 Denne Mika hadde et gudshus. Han hadde laget en efod og noen husguder og hadde innsatt en av sønnene sine til prest for seg.  6 På den tiden var det ingen konge i Israel. Hver mann gjorde som han selv fant for godt.Ganske ville tilstander. Men så kom det ti ...

2019-02-08 06:00 1.Mos 19

Historien om Lot er både helt forferdelig - og samtidig helt fantastisk. Hvordan er det mulig...? Jo, det forferdelige er Lot og livet han levde... i en by som var totalt bedervet... Det fantastiske er at Gud, for Abrahams skyld, tok vare på Lot midt oppi alt dette. Jeg har lyst til å trekke fram noen vers som beskriver dette fantastiske (det andre kan vi jo både lese og tenke oss...)De to englene kom til Sodoma om kvelden, mens Lot satt i byporten. Da Lot fikk se dem, reiste han seg og gikk imot dem, bøyde seg til jorden 9 Men de (folkene i Sodoma) ropte: «Vekk med deg! Her kommer denne fremm ...

2019-02-07 06:00 Rom 9

Dagens kapittel er ett av de jeg virkelig strever med. Jeg måtte lese teksten flere ganger, prøvde og be og reflektere underveis. Men teksten var og ble vanskelig. Jeg valgte å gå tilbake til 2016 og se hva jeg skrev da, og oppdaget at jeg strevde like mye den gangen. Jeg har med andre ord ikke kommet veldig mye videre når det gjelder dette tema.Jeg valgte også å søke litt hjelp i bibelportalen til Jostein, og da var det i det minste en ting som traff meg fra dagens tekst. Paulus sin lidenskap for evangeliet;Josteins overskrift var "Hva driver meg"Jeg siterer Paulus fra dagens kapittel;Det jeg ...

2019-02-06 05:24 Jes 18

Et lite kapittel på bare 7 vers, mesteparten skrevet som poesi. Et budskap til Nubia.Ve deg, du land der vinger svirrer,        bortenfor Nubias elver,     2 du som sender bud over sjøen,        i sivbåter over vannet.        Gå, dere raske sendemenn,        til det høyvokste folket med glinsende hud,        som er fryktet vidt omkring,        til det sterke folket som tramper ned andre,        i et land som er gjennomskåret av elver.Jeg klarer ikke å forstå det, men det ser ut til at landet som får budskapet er truet av andre. Det ser også ut til at dette landet Nubia (Etiopia), også har Gud ...

2019-02-05 06:54 Salme 9

Først valgte jeg meg ut disse versene fra dagens salme. Kjente jeg kunne synge med i dem og glede meg over dem.2 Jeg vil takke deg, Herre, av hele mitt hjerte        og fortelle om alle dine under.     3 Jeg vil glede og fryde meg i deg        og lovsynge ditt navn, du Høyeste. 10 Herren er en borg for de undertrykte,        en borg i trengselstider.    11 De som kjenner ditt navn, har tillit til deg,        for du svikter ikke dem som søker deg, Herre.    12 Syng for Herren, som bor på Sion,        kunngjør hans storverk blant folkene!Resten av salma var litt vanskeligere, med sine beskrivels ...

2019-02-04 06:30 Dom 16

Historien om Samson fortsetter i dagens kapittel;4 Siden ble Samson glad i en kvinne fra Sorek-dalen, som hette Dalila.  5 Da kom filisterfyrstene opp til henne og sa: «Se til om du kan få lokket ut av ham hvor han har sin store styrke fra, og hvordan vi kan rå med ham og binde ham, så vi får bukt med ham. Så skal hver av oss gi deg elleve hundre sekel sølv.»De visste det, at kloke og råsterke Samson hadde en svakhet; vakre kvinner....Nesten rart at hun kom i mål med sitt lureri, for hver gang hun trodde at Samson hadde fortalt hemmeligheten, kom filistrene og prøvde å fange ham. Tre ganger ut ...

2019-02-03 08:19 1.Mos 18

"Herren gjester Abraham" er overskriften på dagens kapittel. Kjenner jeg blir rørt på Abrahams vegne, også kjenner jeg igjen lengsel. Sangen om Sakkeus dukket også opp i tankene mine, der Jesus sier "For i dag vil jeg gjeste ditt hus"Siden viste Herren seg for Abraham i eikelunden i Mamre, en gang han satt i teltåpningen midt på heteste dagen.  2 Da han så opp, fikk han øye på tre menn som stod foran ham. Med det samme han fikk se dem, sprang han imot dem fra teltåpningen, bøyde seg til jorden  3 og sa: «Herre, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå ikke forbi din tjener!  Underlig sy ...

2019-02-02 06:00 Matt 8

Dagens kapittel åpner med en bønn fra en spedalsk; 2 Da kom en spedalsk, kastet seg ned for ham og sa: «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren.»  3 Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil,» sa han, «bli ren!» Straks ble mannen renset for spedalskheten.I dag strever jeg med en del tanker....ikke alle er positive. Så jeg føler for å be "Herre, om du vil, kan du gjøre mine tanker rene og gode" Jeg ser for meg hvordan Jesus rekker hånden ut og rører ved mine tanker "Jeg vil"Jeg minnes Paulus sine ord til filipperne; 6 Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme ...

2019-02-01 07:42 Jes 17

Det er domsord også i dagens kapittel. Men selv om domsordene ofte er triste, kommer det fram hva Guds ønske og plan egentlig er. Han har så mye er for oss enn vi kan fatte. Er det ikke rart at vi mennesker har blitt så gode på å velge feil...? Og vi gjør det ofte. Vi vet hva som er best, og likevel velger vi det dårlige. Antagelig fordi det ofte er det mest behagelige og lettvinte...? For å ta det mest kjente dilemma - vi vet at sunn mat er best for helsa. Men spiser vi bare sunt av den grunn? Vi vet at det lønner seg å trene for å få god helse, men hvor ofte velger vi sofaen i stede...? Jeg ...

2019-01-31 07:40 Job 9

Job tok til orde og sa:     2 Ja, jeg vet at det er som dere sier:        Hvordan kan et menneske ha rett mot Gud?Job har prøvd å si at han er uskyldig, men i dagens kapittel gir han støtte til vennene sine, selv om de tar feil. Han forstår hvorfor si sier som de gjør. Det er jo hva de har lært (mine refleksjoner)På tross av sin smerte, har han en lovsang til Gud. En lovsang som inneholder både ære og smerte... 4 Dyp er hans visdom, og stor er hans kraft.        Hvem kan trosse ham og slippe vel ifra det?    8 Alene spente han himmelen ut        og skrider fram over havets bølger.     9 Han sk ...

2019-01-30 05:26 Dom 15

Historien om Samson fortsetter i dagens kapittel. Det blir krig og Samson blir tatt til fange og bunnet. Men han får kraft fra Gud til å kjempe imot. 14 Da Samson kom til Leki, sprang filisterne imot ham med høye rop. Da kom Herrens Ånd over ham med styrke. Repene om hans armer ble som brent lintråd, og båndene falt av hans hender som om de smuldret bort. 15 Samson fant et friskt kjeveben av et esel. Han grep det og slo i hjel tusen mann med det. 16 Så sa han:        «Med kjevebenet av et esel        slo jeg dem ned i haugevis;        med kjevebenet av et esel        slo jeg ned tusen mann.»   ...

2019-01-29 08:28 1.Mos 17

Da Abram var 99 år, viste Herren seg for ham og sa:        «Jeg er Gud Den Allmektige.        Lev for mitt åsyn,        vær hel i din ferd!     2 Jeg vil opprette en pakt        mellom meg og deg        og gjøre din ætt umåtelig stor.»Slik åpner dagens kapittel. Tenk å møte Gud så konkret! Jeg ønsker i blant at Gud var enda mer tydelig. Ja, det hender til og med at jeg ønsker det så konkret som dette. Men hvor klar er jeg egentlig for det...? Om Gud plutselig stod foran meg og hadde en virkelig klar tale på hvem jeg er, hva jeg skal bli og hva jeg bør gjøre, hvor klar er jeg?Jeg tenker på ting ...

2019-01-28 07:07 Rom 8

I dag velger jeg å bare sitere fra dette kjente kapitlet. Vers vi kjenner, og som virkelig er til trøst for oss. Herre, i dag blir disse ordene min takkebønn til Deg!26 På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. 27 Og Gud som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for det Ånden ber om for de hellige, er etter Guds vilje. 31 Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, kan ...

2019-01-27 08:28 Jes 16

Dagens kapittel har overskriften "Moab ber Sion om hjelp"De delte ikke samme tro som Israel. Kanskje det var derfor de søkte dem om hjelp i stede for å be direkte til Gud?  3 «Gi oss råd, og finn en utvei!        La din skygge verne oss midt på dagen        som om det var natt.        Skjul dem som er drevet bort,        forråd ikke dem som har flyktet!De var i nød og trengte hjelp. Slik hadde det ikke alltid vært. Tvert imot. 6 Vi har hørt om moabittenes stolthet,        hvor overlegne de er,        om deres hovmod, stolthet og frekkhet        og deres tomme skryt.....Kanskje det var denne st ...

2019-01-26 07:45 Salme 8

Dagens mektige salme er på bare 10 vers, men sier utrolig mye. En lovsang fra David til Gud, hvem vi er, og en profeti om Jesus om hvem han er. Salmen sier det meste selv, så i dag velger jeg bare å sitere den. Salmen blir min lovsang og takkebønn i dag.Til korlederen. Etter Gittit.        En Davids-salme.     2 Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn        er over hele jorden,        du som har utbredt din prakt på himmelen.     3 Av småbarns og spedbarns munn        har du reist deg et vern mot dine fiender        for å stanse hver motstander som vil ta hevn.(må bare legge inn en kommentar he ...

2019-01-25 04:25 Dom 14

Det var ikke lett å forstå, eller si noe til dagens kapittel. Så jeg bestemte meg for å sjekke opp hva jeg skrev sist gang jeg var ved dette kapitlet. Og det var ikke stort heller;"Samsons bryllup ... som ikke gikk helt som planlagt.. kanskje? En historie som er vanskelig å kommentere. I alle fall her og nå.."Et par ting kan jeg jo likevel kommentere. Det som hendte, som hverken hans foreldre eller jeg helt kunne forstå, var at Gud hadde en plan med det hele. (v.3 og 4) Det andre jeg ville kommentere var at den råsterke Samson, som med bare nevene klarte å ta livet av en brølende løve som kom ...

2019-01-24 03:52 1.Mos 7

I dagens kapittel leser vi om Sara som prøver å løse et problem. Hun har blitt såpass gammel at hun har mistet håpet om å få barn. Så prøver hun å løse dette ved å gi sin trellkvinne til Abraham. 2 Sarai sa til Abram: «Du vet, Herren har ikke villet la meg få barn. Gå nå inn til trellkvinnen min! Kanskje får jeg en sønn ved henne.» Og Abram gjorde som Sarai sa. Men løsningen skapte bare et nytt problem.... mellom de tre. Men på tross av at Abraham og Sara hadde gått sine egne veier og prøvd å løse problemer på sin egen måte, så var Gud med dem. Når Hagar til slutt rømte fra hele situasjonen, o ...

2019-01-23 06:17 Matt 7

Siste del av bergpreknen i dag. Først hører vi om dette med å dømme;Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt!  2 For dere skal selv dømmes etter den dom dere feller over andre, og det skal måles opp for dere i det målet dere selv bruker.Det er faktisk ord jeg hører om rett som det er - det at vi ikke skal gjøre det, og det at vi likevel gjør det.... Tror ikke jeg skal si så mye om dette, annet enn å nevne noe som er mye bedre fra Rom 12;9 Vis oppriktig kjærlighet, avsky det onde og hold dere til det gode. 10 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Jesus selv tar ...

2019-01-22 06:05 Jes 15

Bare 9 vers i dagens triste kapittel. Det handler om dom, men også om folk som virkelig lider. 3 I gatene går de med sørgeplagg;        på byens tak og torg        jamrer alle, mens tårene renner.     4 De klager i Hesjbon og El’ale,        ropet høres helt til Jahas.        Derfor skriker Moabs krigsmenn,        de skjelver og mister motet.Ikke akkurat oppmuntrende ord. Men så er ikke livet bare full av oppmuntringer heller. Det er så mange som virkelig lider. Ubeskrivelige lidelser også... Jeg vet at Jesaja her beskrev en dom, men det betyr ikke at alle som lider gjør det fordi de er dømt. A ...

2019-01-21 06:00 Job 8

En av Jobs venner tar til orde i dagens kapittel;Da tok Bildad fra Sjuah til orde og sa:     2 Hvor lenge vil du tale slik        og la ordene rase som et uvær?     3 Tror du at Gud fordreier retten,        at Den Allmektige gjør rett til vrangt?     4 Hvis dine barn har syndet mot ham,        så har han gitt dem deres synd i vold.     5 Å, om du ville søke Gud        og be Den Allmektige om nåde!   Jobs venner taler og tolker ut i fra hva de ser. Alt Job lider, det må likesom være en grunn, for det pleier det jo alltid å være. Eller...? Den allmektige gjør jo ikke rett til vrang...?"Åh. om du ...

2019-01-20 07:18 Dom 13

2 I Sora bodde det en mann av Dan-sønnenes ætt som hette Manoah. Hans kone var barnløs; hun kunne ikke få barn.  3 Herrens engel viste seg for henne og sa: «Jeg vet at du er barnløs og ikke kan få barn. Men nå skal du bli med barn og få en sønn. 4 Nå må du akte deg, så du ikke drikker vin eller sterk drikk og ikke spiser noe urent.  5 For du skal bli med barn og få en sønn. Det må aldri komme rakekniv på hans hode; for gutten skal være en Guds nasireer helt fra mors liv. Han skal ta til å berge Israel fra filisternes hånd.»En helt spesiell historie i dagens kapittel, og den er også artig beskr ...

2019-01-19 09:02 1.Mos 15

En tid etter at dette hadde hendt, kom Herrens ord til Abram i et syn, og det lød så: «Frykt ikke, Abram! Jeg er ditt skjold; din lønn skal bli meget stor.»  2 Men Abram svarte: «Herre, min Gud, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløs bort, og Elieser fra Damaskus skal arve mitt hus.  3 Meg har du ikke gitt barn,» sa Abram, «og en trell i mitt hus kommer til å arve meg.»  4 Da kom Herrens ord til Abram, og det lød så: «Nei, han skal ikke arve deg, men din egen sønn skal bli din arving.»  5 Så tok Herren ham med seg ut og sa til ham: «Se opp mot himmelen og tell stjernene, om du er i stand til de ...

2019-01-18 06:14 Rom 7

6 Men nå er vi løst fra loven, fordi vi er døde fra loven som bandt oss. Vi tjener Gud i et nytt liv, i Ånden, og ikke som før etter bokstaven.Paulus underviser i dagens kapittel, om at vi ikke lenger er under loven. Jeg har faktisk strevd litt med å forstå dette. For vi har jo fortsatt våre lover og regler å følge? Så hva mener han?Så kom jeg på hvordan loven dømte, og hvordan vi nå lever under nåden. Loven dømmer oss ikke lenger. Det betyr ikke at den er helt ugyldig. Den er fortsatt en veiviser (v.12) Men vi lever hele veien under nåden. I slutten av kapitlet kommer Paulus med noen ord mang ...

2019-01-17 05:28 Jes 14

Herren skal forbarme seg over Jakob og velge ut Israel enda en gang og la dem få bo i sitt land. Slik starter dagens kapittel. Så heldige vi er, som tror på en Gud som ikke gir opp! Men så kommer en side fram som jeg ikke helt klarer å henge med på...3 Den dagen Herren lar deg hvile fra ditt strev og din uro, fra det harde trellearbeidet som ble lagt på deg,  4 da skal du stemme i denne spottevisen om Babels konge:....Jeg ville nok kjent meg tilfreds med at noen tok igjen. Det skal jeg innrømme. Men å stemme i denne spottevisen...? Nei, det er ikke helt meg. Men så har jeg det godt. Jeg har ik ...

2019-01-16 06:01 Salme 7

 2 Herre, min Gud, jeg tar min tilflukt til deg.        Frels meg og fri meg fra alle som jager meg,    Slik åpner dagens salme, og den fortsetter ganske frimodig;     4 Herre, min Gud, har jeg handlet slik        at det er urett i mine hender,     5 har jeg gjort ondt mot min venn        og ranet min motstander uten grunn,     6 da kan fienden jage meg og nå meg,        trampe meg levende til jorden        og kaste min ære i støvet.                                                       SelaJeg kunne ikke ha bedt med samme frimodighet. Jeg har ikke med vilje gjort ondt mot noen, men "urett i m ...

2019-01-15 08:05 Dom 12

Dagens kapittel forteller en tragisk side ved oss mennesker.... Vi som i utgangspunktet er skapt i Guds bilde til å leve det gode livet - i dag lever i en kamp mellom det onde og det gode. I blant er det helt utrolig å se hvilke valg vi tar...I dag beskrives en kamp mellom Efraim og Manasse - en krig mellom isralitter rett og slett...Det var visst en dialektforskjell mellom dem som ble brukt i kampens hete.  5 Gilead-mennene stengte vadestedene over Jordan for efraimittene. Hver gang det kom en efraimittisk flyktning og sa: «Jeg vil over,» spurte Gilead-mennene ham: «Er du fra Efraim?» Svarte ...

2019-01-14 07:00 1.Mos 14

Ganske utrolig historie i dagens kapittel. Her er det 9 kongen som går til krig mot hverandre 8 Kongene i Sodoma, Gomorra, Adma, Sebojim og Bela, som nå heter Soar, drog ut og fylket seg til strid mot dem i Siddim-dalen:  9 mot Kedor-Laomer, kongen i Elam, Tidal, kongen over Gojim, Amrafel, kongen i Sinear, og Arjok, kongen i Ellasar, fire konger mot fem. Og midt oppi dette blir Lot tatt til fange med alt han eide (v.12)Og hva gjør Abraham? Han har fortsatt hjerte for sin nevø og samler de menn han har til rådighet, som er 318 mann og går inn i striden og kjemper for å få Lot tilbake. 318 mann ...

2019-01-13 09:28 Matt 6

Jesus fortsetter sin undervisning i dagens kapittel (bergpreknen) Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i himmelen.  2 Når du gir til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn.  3 Når du gir en gave, la da ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør,  4 men gi din gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.Av og til overdriver Jesus litt for å understreke poenget. D ...

2019-01-12 07:20 Jes 13

Det er mye godt å lese i Jesaja. Sterke oppmuntrende ord.Men dagens kapittel .... er ikke ett av dem. Tvert i mot kjenner jeg meg opprørt...Overskriften er "Babels undergang" Og det forstår jeg, at Babel får igjen for sine handlinger. Det er beskrivelsen av hva denne gjengjeldelsen er, som får meg til å sperre opp øynene. Men så vet jeg ikke hva som foregikk i Babylon heller. Kanskje det var som dette motsvaret og verre enn det også? Likevel... det er vanskelig å forstå at dette er Guds svar...Dette er bare mine ærlige tanker. Jeg vet også at jeg langt i fra ser hele bildet, og det er mye jeg ...

2019-01-11 05:33 Job 7

I dagens kapittel møter vi igjen Job, midt i hans smerte. Og han synger ut akkurat hva han mener; 11 Så legger jeg heller ikke bånd på min munn,        men jeg vil tale med angst i sinnet        og klage i bitter sjelekval.Han fortsetter å sette sterke ord på det han opplever. Job lider virkelig, så hardt at han helst vil slippe å leve...(v.15 og 16)  Tenk om Job på dette tidspunktet hadde visst at det bare var for en stund, og at livet igjen ville bli godt å leve. Virkelig godt å leve.I salme 139 beskriver David hvordan Gud ser ALT. Han forstår Job når han synger ut i sterke ordlag. For Han s ...

2019-01-10 07:46 Dom 11

I dagens kapittel får vi del i en av de virkelig triste historiene i bibelen. Jefta en sterk og flott mann, til tross for en dårlig start i livet....Jefta fra Gilead var en djerv kriger. Han var sønn av en skjøge, og Gilead var hans far.  2 Også med sin kone fikk Gilead sønner. Da de ble voksne, jaget de Jefta bort. De sa til ham: «Du får ikke være med og dele arven etter vår far; for du er sønn av en fremmed kvinne.»Men når nøden i landet ble stor, da var det til denne djerve kjempen de søkte hjelp... og fikk det. Så Jefta ble en høvding. Han hadde tillit til Gud, og vant krigen.I jubel over ...

2019-01-09 06:07 1.Mos 13

I dagens kapittel får vi virkelig se hvilket hjertelag Abraham har. Abraham som hele tiden har ledet reisen, har også sin nevø med seg.Jeg tror Abraham og Lot hadde et godt forhold til hverandre. Det var vel derfor Abraham ville ha ham med seg? De hadde hvert sitt hushold og sine egne tjenere, men de reiste sammen og oppholdt seg på samme sted. Det var faktisk ikke mellom dem det ble uro. Det var mellom deres tjenere.7 Så ble det trette mellom dem som gjette feet for Abram, og dem som gjette for Lot. Det ble rett og slett trangt om plassen.Uti fra v.2 og 5 forstår vi at Abraham var den rikeste ...

2019-01-08 07:12 Rom 6

I forrige kapittel snakket Paulus varmt om nåden. I dagens kapittel underviser han videre og sier;Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde, for at nåden kan bli enda større? 2 Slett ikke! Vi som døde bort fra synden, hvordan kan vi fremdeles leve i den?10 Gjennom sin død gjorde han opp med synden, én gang for alle. Det liv han lever, er et liv for Gud.11 På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus.Ikke lett, men så heldige vi er som lever under nåden mens vi har dette som målestokk. Det er ikke et umulig krav, men noe å strekke seg mot me ...

2019-01-07 05:13 Jes 12

Dagens profetord er rett og slett en salme Den er så vakker og sier egentlig alt selv, så jeg velger rett og slett å bare sitere hele kapitlet som en takkebønn jeg synger med i;       Den dagen skal du si:        Jeg takker deg, Herre.               Du har vært harm på meg.  (litt uvant å høre akkurat dette, men vi vet at alle har syndet og mangler Guds ære, som Paulus skrev i Rom 3;23. Jesus tok straffen på seg for at vi skulle ha fred, skriver Jesaja 53;5)        Men harmen tok slutt, og du trøstet meg.     2 Se, Gud er min frelse,        jeg er trygg og frykter ikke.        For Herren er mi ...

2019-01-06 06:00 Salme 6

Kong David - en av de aller største i bibelhistorien - også han hadde vanskelige dager. Virkelig vanskelige. Hør hvordan han klager sin nød i dagens lille salme 3 Vær meg nådig, Herre, for jeg er kraftløs.        Leg meg, Herre, jeg er rystet i mitt indre.     4 Min sjel er grepet av redsel.        Herre – hvor lenge?     5 Herre, vend deg hit og fri meg ut,        frels meg i din miskunn!     6 Blant de døde er det ingen som tenker på deg.        Hvem priser vel deg i dødsriket?     7 Jeg er trett av å sukke,        med tårer væter jeg mitt leie,        jeg gråter hver natt, så sengen blir vå ...

2019-01-05 07:41 Dom 10

I første del av dagens kapittel får vi høre en veldig liten historie om en stor mann. For det må han jo ha vært siden han blir kalt redningsmann, og er dommer i mer enn 20 år. Men det er også alt som står om ham. Jeg prøvde å google litt for å se om det stod noe mer om ham. Wikipedia kan fortelle; (sitat;) Tola (hebraisk: תּוֹלָע; i betydningen «Mark; larve») var en av dommerne i oldtidens Israel. Hans liv er meget kortfattet dokumentert i Dommernes bok 10:1-2: (sitat slutt)Måtte jo humre litt da, når jeg så betydningen av navnet hans, i tillegg til at det stod så lite om ham. MEN når det er s ...

2019-01-04 05:20 1.Mos 12

Herren sa til Abram: «Dra bort fra ditt land og din slekt og din fars hus til det landet som jeg vil vise deg!  2 Jeg vil gjøre deg til et stort folk; jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Du skal bli til velsignelse!     3 Jeg vil velsigne dem som velsigner deg,        og forbanne den som forbanner deg.        I deg skal alle slekter på jorden velsignes.»Slik åpner dagens kapittel. Tenk hvilket løfte denne mannen fikk. En mann som var gift med en kvinne som ikke kunne få barn...det leste vi i forrige kapittel. Nå kjenner vi jo historien, og vi vet at kallet blir prøvet :-) Men vi vet ...

2019-01-03 08:05 Matt.5;21-48

Jesus fortsetter undervisningen sin fra berget i dagens kapittel. Hovedbudskapet er at vi skal elske hverandre - men måten han understreker det på er mer enn kraftig....21 Dere har hørt det er sagt til fedrene: Du skal ikke slå i hjel, og den som gjør det, skal komme for domstolen. 22 Men jeg sier dere: Den som blir sint på en annen, skal for domstolen, og den som sier til en annen: Din dumrian, skal stilles for Det høye råd, og den som sier: Din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild.Av og til kan tolkningen av slike vers gå ganske langt. Husker jeg som tenåring trodde dette betyd ...

2019-01-02 06:19 Jes 11

Frelserkongen og hans rikeDet er den fantastiske overskriften i dagens kapittel.  2 Herrens Ånd skal hvile over ham,        Ånden med visdom og forstand,        Ånden med råd og styrke,        Ånden som gir kunnskap om Herren        og frykt for ham.     3 Han skal ha sin glede i frykten for Herren.        Han dømmer ikke bare etter det han ser,        og skifter ikke rett etter det han hører.Nå vet jeg at disse ordene beskriver denne frelserkongen (JESUS) men ordene skapte også lengsel i meg etter å bli mer fylt av Den Hellige Ånd.Jeg la også merke til de siste ordene her, hvor han ikke dømme ...

2019-01-01 06:00 Job 6

Da tok Job til orde og sa:     2 Å, om mitt mismot kunne veies        og min ulykke legges i vektskålen.     3 For nå er den tyngre enn sanden ved havet;        derfor taler jeg så tankeløst..... ja det var jo noe å starte det nye året med, tenkte jeg, da jeg leste dagens kapittel. Men så kom jeg ganske raskt på at det faktisk er en del mennesker som starter det nye året med en slik fortvilelse. Da kjente jeg medfølelse...Jobs smerte og fortvilelse er stor, og han lengter virkelig etter hjelp. Så dyp har fortvilelsen blitt, at hjelpen han søker er ganske dramatisk.8 Å, om min bønn ble oppfylt, ...

2018-12-31 07:39 1.Mos 11

Dagens kapittel åpner med historien om Babel. En underlig historie. Menneskene bestemmer seg for å bygge et tårn som når opp til himmelen. Målet er bl.a. at de ikke vil bli spredt utover jorden (v.4)Da kommer Gud ned og forvirrer dem alle ved å gi dem ulike språk, og så blir de likevel spredt utover hele jorden. Gud endret deres planer, men sier likevel;6 Herren sa: «Se, de er ett folk, og samme språk har de alle. Dette er det første de tar seg fore. Nå vil ingen ting være umulig for dem, hva de så finner på å gjøre. 7 La oss stige ned og forvirre deres språk, så den ene ikke skjønner hva den ...

2018-12-30 08:32 Rom 5

Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.  2 Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi priser oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet.Nydelig start på dagens kapittel. Kjente jeg ble virkelig glad. Litt overrasket ble jeg over fortsettelsen3 Ja, ikke bare det, vi priser oss lykkelige også over våre trengsler. For vi vet at trengslene gir utholdenhet,  4 utholdenheten gir et prøvet sinn, og det prøvede sinn får håp. Hm, tenkte jeg først, men må innrømme at han har et godt poeng. Jeg ...

2018-12-29 07:53 Jes 10

Den store regnskapsdagen.... Det handler om dom og konsekvenser i dagens kapittel. Men selv om dette er fra den gamle pakt og fra eldgammel tid, så har den noe å fortelle oss i dag. Dommen i dagens kapittel rammer først og fremst "hovmodige røvere"...Ve dem som gir urettferdige påbud        og forskrifter som fører til ulykke!     2 De driver småkårsfolk bort fra retten,        og tar fra de vergeløse i mitt folk        det som de har rett til.        Også enkene tar de som bytte,        og farløse plyndrer de.     3 Men hva vil dere gjøre på regnskapsdagen,        når stormværet kommer langt ...

2018-12-26 07:16 Salme 5

Når jeg har lest dagens kapittel og skrevet ned noen tanker, går jeg gjerne tilbake til 2016 for å se hvilke tanker jeg fikk da. Artig å sammenligne. I dag gledet ordene meg, så jeg velger rett og slett å dele det jeg gjorde i 2016;Til korlederen. Med fløytespill. En Davids-salme.med refleksjoner fra Siw2 Herre, hør mine ord,gi akt på mitt sukk!3 Lytt til mitt rop om hjelp,min konge og min Gud!Herre, jeg ber til deg.egentlig når som helst på døgnetmen aller best er å starte dagensammen med Deg, Herre4 Om morgenen hører du min røst,tidlig vender jeg meg til deg og venter.ja, starte dagen med De ...

2018-12-24 07:54 Dom.9

Dommernes bok - den inneholder mye spennende historie, men også helt grusomme historier...Det har vært spennende å lese om de modige kvinnene, som den høyt respekterte dommeren Debora og Jael, kvinnen som lurte fiendekongen (kap 4) og i dagens kapittel var det enda en modig kvinne som tok en stor risk og kjempet mot nok en fiendekonge. Digger disse modige kvinnene.Men denne kongen, som hele dagens kapittel forteller svært detaljert om - han var helt forferdelig! Ikke så mye annet å si om dette....Men som jeg skrev sist jeg hadde samme tema (2016) så er jeg glad for at bibelen er ærlig og skriv ...

2018-12-23 16:05 1.Mos 9

Dagens kapittel består mest av navn. Det er de mange slekter som vokste fram etter storflommen. Må jo si det gledet meg å lese dette mellom alle navnene; 8 Kusj (sønn av Kam) fikk også sønnen Nimrod. Han var den første som fikk stort herrevelde på jorden.  9 Han ble en veldig jeger for Herrens åsyn. Derfor sier folk: «Som Nimrod, en veldig jeger for Herrens åsyn.» Dette viser hvordan Noahs tro ble gitt videre gjennom slekten, og tatt vare på.Jeg har et håp om at også min tro skal ha satt sine spor hos mine barn, at Ord som er sådd skal få spire fram. "Vi sår, og Gud gir vekst" som Paulus skriv ...

2018-12-22 06:00 Matt 5;1-20

Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham.  2 Han tok til orde og lærte dem:Slik starter dagens kapittel.Jeg ser Ham for meg, der han sitter oppe på fjellet med disiplene rundt seg og begynner å undervise. Og det er en bibeltime med mange temaer. Det starter med "saligprisningene"  3 Salige er de som er fattige i seg selv,        for himmelriket er deres.     4 Salige er de som sørger,        for de skal trøstes.     5 Salige er de tålsomme,        for de skal arve jorden.     6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, ...

2018-12-21 06:09 Jes 9

I dag er det siste arbeidsdag før juleferien, også er det akkurat dette kapitlet som er dagens Ord :-D2 Det folk som vandrer i mørket,        får se et stort lys;        over dem som bor i skyggelandet,        stråler lyset fram.     3 Du lar dem juble høyt        og gjør gleden stor.        De gleder seg for ditt åsyn        som en gleder seg i kornhøsten 6 For et barn er oss født,        en sønn er oss gitt.        Herreveldet er lagt på hans skulder,        og hans navn skal være:        Underfull Rådgiver, Veldig Gud,        Evig Far og Fredsfyrste.     7 Så skal herreveldet bli stort      ...

2018-12-20 07:05 Job 5

Elifas fortsetter sin tale til Job i dagens kapittel. Og selv om vi nå vet at han hadde feil syn på enkelte ting, så sier han i alle fall noe bra i dagens tale;8 Men jeg, jeg ville vende meg til Gud        og overgi min sak til ham.     9 Han gjør storverk som ingen kan granske,        og under som ingen kan telle.Flere gode ting om hva Gud kan gjøre, forteller han. Men så legger han til helt til slutt;27 Ja, dette har vi gransket, og slik er det.        Det skal du høre og merke deg!Og enda en gang kan vi merke bebreidelsen i ordene, og det til en mann som ligger fullstendig nede for telling. ...

2018-12-19 06:04 Dom 8

Gideon vinner en stor seier i dagens kapittel. Tidligere kapitler fortalte om hvordan Gud ba Gideon sende hjem nesten hele sin hær. Av 32 000 mann skulle han klare seg med bare 300 - og det holdt.Men da Efraims stamme hørte at Gideon dro i krig uten dem, ble de fornærmet. Da kunne han svart at "Gud sa det...." men han svarer på en måte som gjør at Efraim likevel føler de har gjort sitt :-D  3 Gud har gitt Midjans høvdinger, Oreb og Se’eb, i hendene på dere. Hva har jeg greid å gjøre som kan lignes med det?» Da han talte slik, ble de rolige og var ikke sinte på ham lenger.Det å vite hvordan man ...

2018-12-18 07:04 1.Mos 9

Gud velsignet Noah og sønnene hans og sa til dem: «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorden! Slik starter dagens kapittel, og jeg syntes det er stort fordi jeg ser en Gud som ikke gir opp. Hele flommen hadde jo kommet fordi Gud angret på at han hadde skapt menneskene. Og likevel starter han på nytt igjen. Han har en bedre plan :-) i JESUS. 11 Jeg oppretter min pakt med dere: Aldri mer skal alt som lever, bli utryddet av storflommens vann; aldri mer skal det komme en flom som legger jorden øde.»    12 Og Gud sa:        «Dette er tegnet på pakten jeg oppretter        mellom meg og dere        og ...

2018-12-17 05:17 Rom 4

Dagens kapittel forteller om Abrahams tro, og om løftet han fikk. 16 Derfor fikk han løftet fordi han trodde, så alt skulle være av nåde. Da kan løftet stå fast for hele hans ætt, ikke bare for dem som har loven, men også for dem som har samme tro som Abraham. Han er jo far til oss alleVi skal få rettferdigheten tilregnet når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde, 25 han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud.Dette ordet "rettferdig" har ofte en helt annen klang i Guds Ord enn når vi bruker det i hverdagen. Er det i ...

2018-12-16 08:05 Jes 8

Jesaja profeterer først over Samaria og Damaskus, og fortsetter å profetere over assyrerkongen (v.7)Men det jeg festet meg mest ved i dagens kapittel var disse versene;11Ja, så sa Herren til meg da hans hånd grep meg med makt, og han advarte meg mot å vandre på den samme veien som dette folket:12Kall ikke alt ¬for sammensvergelsesom dette folk ¬kaller sammensvergelse!Dere skal ikke frykte og skjelvefor det som folket er redd for. For det første er Gud veldig tydelig, og tar vare på Jesaja. Det er så lett å følge mengden og gjøre som alle andre.... da virker det liksom ... riktig. Men ting er i ...

2018-12-15 06:26 Salme 4

Dagens lille salme har overskriften "kveldssang" Minner jo også om en kveldsbønn :-) 4 Vit at Herren gjør under        for den som er trofast mot ham.        Herren hører når jeg roper til ham.8 Du gir meg større glede i hjertet        enn andre har        når det er overflod av korn og vin.     9 I fred vil jeg legge meg ned og sove.        For du, Herre, bare du        lar meg hvile trygt.Jeg har fått en rutine på det å søke Gud om morgenen. Det er så godt å starte dagen slik. Egentlig skulle jeg gjerne fått inn vanen til å gjøre det enda oftere. For disse stundene er så gode. Jeg har inntry ...

2018-12-14 06:12 Dom 7

Et sterkt kapittel i dag, om Gideon og hans tro og forhold til Gud. I forrige kapittel ba Gideon om helt konkrete tegn på at Gud virkelig var med ham, og han fikk det. I dag hører vi om hvordan denne troen ble satt på prøve. 2 Da sa Herren til Gideon: «Du har for mye folk med deg. Jeg vil ikke gi midjanittene i hendene på så mange. Ellers kunne Israel briske seg mot meg og si: Jeg har berget meg med min egen hånd! 32 000 menn hadde Gideon samlet i sin hær, og Gud mente at bare 300 mann var nok... Hvor fristende det kunne vært og si "... men jeg har jo det jeg trenger...?! Hvorfor ta sjansen?Gu ...

2018-12-13 06:03 1.Mos 8

Historien om Noah fortsetter i dagens kapittel. 15 Da sa Gud til Noah: 16 «Gå ut av arken, du og din kone og dine sønner og sønnekoner med deg! 17 Ta med deg alle dyrene som er hos deg, alt som lever, både fugl og fe og alt kryp som det kryr av på jorden! Det skal myldre av dem på jorden, og de skal være fruktbare og formere seg.» 18 Så gikk Noah ut, og hans sønner og hans kone og sønnekoner sammen med ham. 19 Og alle ville dyr og husdyr og fugler og alt kryp som det kryr av på jorden, det ene slaget etter det andre, gikk ut av arken.I kap 6 leste vi at Gud angret at han hadde skapt menneskene ...

2018-12-12 06:12 Matt 4

Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å fristes av djevelen.  2 Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten.  3 Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!»Litt av noen vers å reflektere over kanskje...? Men dagens kapittel har mye å fortelle. Legg merke til at Jesus blir ledet av Ånden, inn i en kamp... Det er en del av "utdannelsen" tenker jeg, Jesus får øvet og trent sin stryke. En annen ting jeg legger merke til, er at den onde er virkelig slu, og frister der Jesus nå naturlig nok er svakest. Han har ikke spist på ...

2018-12-11 06:15 Jes 7

Dagens kapittel har overskriften "Frykt ikke, men tro på Gud"Det er Jesaja som profeterer midt i en krigstruet tid. Det er naturlig å være redd, og Gud kommer med en oppmuntring. Men han kommer også med en advarsel....Vil dere ikke tro, skal dere ikke beståDet er viktig å gripe tak i løftet Gud har gitt, og holde fast ved det. Ellers er det liten styrke å hente i det.Det viktigste løftet vi har fått blir også nevnt i dette kapitlet; 14 Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn; hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel.Dette løftet er allerede kommet, og er ...

2018-12-10 05:33 Job 4

En hel uke hadde vennene til Job vært der, fulle av medfølelse og uten å kunne si et ord. De bare led med ham. Og hørte på hans klage. (vi så det i kap 2)Men i dagens kapittel, åpnet en av dem munnen. Men hva slags trøst hadde han å gi...?Han kommer med bebreidelser til en mann som allerede ligger fullstendig nede?!Det hadde vært bedre om han bare var stille.Men vet du hva jeg tror? Jeg tror han mente han handlet rett. For han trodde på at alt hadde en grunn. Det måtte være en grunn til at Job hadde havnet der han var liksom.Det er faktisk folk i dag også, som tror alt hender av en grunn. Det ...

2018-12-09 05:43 Dom.6;25-40

I dagens kapittel fortsetter den spennende historien om Gideon.Det første jeg la merke til, var dette verset;25 Samme natten sa Herren til Gideon: «Ta en av din fars okser og en annen okse som er sju år gammel. Riv ned det alteret for Ba’al som din far har, og hogg ned Asjera-pælen som står ved siden av det. 26 Du skal bygge et alter for Herren din Gud på toppen av dette festningsberget og legge alt til rette. Ta så den andre oksen og bær den fram som brennoffer; bruk veden fra Asjera-pælen, som du har hogd ned.»Før det første er det spennende at Gud gav kallet til denne sønnen av en far som h ...

2018-12-08 08:33 1.Mos 7

Herren sa til Noah: «Gå inn i arken, du og hele din husstand! For jeg har funnet at bare du er rettferdig for meg i denne slekt. Slik starter dagens kapittel. Jeg ser av dette at Gud har vært på leting etter flere, uten å finne dem. Ingen andre enn Noah og hans familie var villig til å gå Guds vei. Enda det var eneste redningen. De så det bare ikke...17 Nå flommet vannet over jorden i førti dager. Det steg og løftet arken, så den fløt opp fra jorden. I svært lang tid hadde Noah i tro bygget arken, til stor undring og kanskje til latter...? fra menneskene rundt ham. Er det mulig å bygge en så s ...

2018-12-07 06:08 Rom 3

Kan deres utroskap oppheve Guds troskap? 4 Slett ikke! Det er Paulus som skriver dette i dagens kapittel. Han har beskrevet jødene som fikk loven, men ikke klarte å holde den. Ordene er også til stor trøst for meg. Jeg har også virkelig "bommet på målet" noen ganger...Paulus fortsetter å skrive;Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uavhengig av loven. Om den vitner loven og profetene. 22 Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus, til alle som tror. Her er det ingen forskjell, 23 for alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet. 24 Men ufortjent og av hans nå ...

2018-12-06 07:11 Jes 6

I dagens kapittel blir profeten Jesaja kalt av Gud. Et spennende syn han får!I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og mektig trone, og slepet av hans kappe fylte templet. ....  og mine øyne har sett Kongen,        Herren, Allhærs Gud.»Han møtte kongenes konge :-D Synet er så mektig for Jesaja som raskt kjenner på sin ufullkommenhet. Men Gud møter ham der han er, og gir ham et kall som profet. Jesaja blir styrket og kjenner motet komme. «Se, denne har rørt ved dine lepper.        Din skyld er tatt bort, din synd er sonet.»     8 Så hørte jeg Herrens røst:        «Hvem ska ...

2018-12-05 06:35 Salme 3

Det er en kort salme i dag, men den rommer likevel mye. Davids tro på Gud er sterk, også når han møter motstand og trøbbel. Og i dagens salme ser vi at motstanden i blant kan komme fra helt uventet hold...En salme av David, da han var på flukt for sin sønn Absalom.     2 Herre, hvor tallrike mine fiender er!        Det er mange som reiser seg mot meg.     3 Mange er de som sier om meg:        «Det er ingen frelse for ham hos Gud.»                                                       Sela     4 Men du er et skjold for meg, Herre,        du er min ære, du løfter mitt hode.     5 Da jeg ropte hø ...

2018-12-04 07:00 Dom 6;1-24

I dagens kapittel er det Gideon som blir kalt av Gud til å redde Israel. Kallet kom helt uventet på Gideon, og han stiller helt forståelige spørsmål. Jeg kan liksom kjenne meg igjen i hva han føler.Første del av kapitlet forteller om store vanskeligheter.4 De (midjanittene) slo leir midt imot israelittene og ødela avlingen i landet helt bort til Gasa. De lot det ikke bli noe igjen å leve av i Israel, ikke så mye som en sau eller en okse eller et esel.  5 Som gresshopper i mengde kom de med buskap og telt. Det var ikke tall på dem og kamelene deres. Hvor de kom, la de landet øde,  6 så Israel b ...

2018-12-03 05:37 1.Mos 6

Dagens kapittel åpner med å fortelle om gudesønner og kjemper .... jeg prøvde å google litt for å finne ut hva det betyr, men dette tema lar jeg rett og slett ligge. Jeg trenger ikke forstå alt :-D Så får vi historien om Noah. Den er trist og god på en gang. Det triste er at Gud angret på at han hadde skapt menneskene.  6 Da angret Herren at han hadde skapt menneskene på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Gud sørget, for det var jo hans hjertebarn som hadde havnet på helt ville veier.Det gode er at han ikke ga opp - i alle fall ikke helt. Det kunne han ha gjort. Han fant Noah og vi ...

2018-12-02 08:38 Matt 3

På den tid stod døperen Johannes fram i Judeas ødemark og forkynte: 2 «Vend om, for himmelriket er nær!»  3 Det er om ham det er sagt ved profeten Jesaja:        En røst roper i ødemarken:        Rydd vei for Herren,        gjør hans stier rette!     4 Johannes var kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og maten hans var gresshopper og vill honning.  5 Folk drog ut til ham fra Jerusalem og hele Judea og landet ved Jordan.  6 De ble døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder.Tenk at en så underlig mann, ble høyt respektert. Ingen tvil om at han var kalt av Gud ...

2018-12-01 06:55 Jes 5

Dagens kapittel åpner så vakkert;Jeg vil synge en sang om min venn,        min kjære venns sang om hans vingård.        En vingård hadde min venn        i en fruktbar bakke.Men så ble ikke vingården helt som han hadde tenkt...4 Hva var det mer å gjøre med hagen        som jeg ikke alt hadde gjort?        Hvorfor bar den så besk en frukt,        når jeg ventet meg gode druer? 7 For vingården til Herren, Allhærs Gud,        det er Israels hus,        og folket i Juda er hagen        som var hans lyst og glede.        Han ventet rett –         men se, det ble blodig urett!        Han ventet rettf ...

2018-11-30 05:18 Job 3

Dagens kapittel har overskriften "Jobs klage" Jeg ser det egentlig som en bønn i nød, en bønn der Job virkelig gråter ut sin nød for Gud.24 Mine sukk er blitt mitt daglige brød,        mine klagerop strømmer fram som vann.    25 De redsler jeg fryktet for, har rammet meg,        nå kommer det jeg grudde for.    26 Jeg får ikke fred, ikke ro og hvile,        det kommer bare nye plager.Det var virkelig hvordan han opplevde det også nå..Han klarer ikke å tenke på alt det gode han hadde opplevd før lidelsen kom, og ikke vet han om alle velsignelsene som venter ham heller. Alt han kjenner på nå, er ...

2018-11-29 07:02 Dom 5

Jeg er virkelig en stor beundrer av Debora, så utrolig sterk kvinne! At hun er den hun er, i den tiden hun er det, gjør at jeg beundrer henne enda mer. Hun vet virkelig hvem hun er og hva hun har i Gud. Fra dagens kapittel leser vi; 7 Det fantes ingen fører i Israel        før jeg, Debora, stod fram,        stod fram som en mor i Israel.     8 De valgte seg nye guder.        Da var det strid i portene.        Men hvor så en skjold og spyd        hos de førti tusen i Israel?     9 Mitt hjerte slår for Israels høvdinger,        for folket som villig møtte fram.        Lovsyng Herren!Jeg smiler o ...

2018-11-28 05:56 1.Mos 5

Dagens kapittel består mest av navn, og handler om slekten fra Adam til Noah. Kapitlet har ellers liten historie å fortelle, annet enn at de alle hadde svært høy alder ;.) Det er imidlertid én mann som skiller seg klart ut, og det er Enok. 21 Da Enok var 65 år, fikk han sønnen Metusjalah. 22 Enok vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått Metusjalah, og han fikk sønner og døtre. 23 Hele Enoks levetid ble 365 år. 24 Enok vandret med Gud. Så ble han borte; for Gud tok ham til seg.Dette ble hans ettermæle - at han vandret med Gud. Det står ikke så mye mer, i alle fall ikke i dette kapitlet. ...

2018-11-27 07:15 Rom 2

Jeg tror mange vil kjenne seg igjen i dette å dømme andre....(som dagens kapittel skriver en del om) Det er så fort gjort. Jeg har det som mål å ikke gjøre det, men likevel faller jeg i fella rett som det er. Om jeg ikke alltid sier det høyt, så kan jeg likevel kjenne tanken komme.Det Paulus snakker om, er at vi også dømmer andre for ting vi også gjør selv. Kanskje fordi vi vet hva som egentlig er rett? Også føler vi oss litt bedre når vi ser andre gjør det også...? Men det blir ikke mer rett av den grunn. Tvert imot...I blant kan det være kunnskap som gjør at vi dømmer. Vi tror at vi vet... b ...

2018-11-26 05:00 Jes 4

Dagens kapittel har overskriften "Sions frelse og herlighet"Gud minner dem om hva som en gang var, og som igjen skal bli virkelighet. 4 Når Herren har vasket bort        urenheten hos Sions døtre        og skylt Jerusalems blodskyld vekk        med dommens og renselsens ånd,     5 da skal han skape en røksky om dagen        og en lysende, luende ild om natten        over hele Sion-fjellet        og over møteplassene der.Guds drøm og plan for Israel, som stadig strever med å holde stø kurs... Tenk at Gud til slutt gikk så langt at Han ga seg selv for oss, til soning for våre synder. Jesus ble " ...

2018-11-25 10:09 Salme 2

Hvorfor er folkeslag i opprør?          Hvorfor grunner folkene på det som er forgjeves?Slik starter dagens salme, og det er igrunn en viktig refleksjon. Tror vi kan kjenne oss igjen i dette :-) Alle tankene som farer gjennom hodet, alt vi strever med... eller er opptatt av. Hvor mye av det er viktig, og hva er bare forgjeves? Nå er det ikke mulig å bare gå å tenke på det som er viktig og fornuftig da :-D Men det er verdt å reflektere over tankene i blant, og rydde opp og sortere litt.Kong David reiser seg mot motstanden han møter, og proklamerer hvem han er og hvilket kall han har fått. Han k ...

Personvern: Fortsetter du på denne siden, godtar du bruk av cookies, og at vi samler nødvendig informasjon om deg, dine preferanser, og besøket ditt her. Les mer. Det er greit.