dagensandaktpanorsk

Tid Innlegg
2019-11-20 00:00 20. november

”Jeg vil fryde og glede meg over din miskunnhet, for du har sett min nød, du kjenner min sjels trengsler. Du overgav meg ikke i fiendens hånd. Du satte mine føtter på et rommelig sted.” ( Salmenes bok 31,8-9 )                                                            Nød og angst kan også nå inn i et kristent menneskes liv, men dypt der inne finnes allikevel en visshet om at Gud tar hånd om meg og han vil gjenskape livsutfoldelse og sette mine føtter på et rommelig sted. En kristen kvinne i femtiårsalderen som hadde havnet i en depresjon skrev: Stillhet, - meningsløshet, - håpløshet, - gammel, - uønsket, - vraket, - kan ikke søke nytt arbeid, - kan ikke få noen utdannelse. Hva vil jeg gjøre? - for sent! Ta deg sammen! - orker ikke, Gi kjærlighet - klarer ikke. Vegen tilbake er stengt. Vegen framover er stengt. Bare nået i verdiløshet er tilgjengelig. Orker ikke se nøden omkring meg for jeg orker ikke å gjøre noe med den. Orker ikke å se andre gjøre noe for jeg har ingen krefter selv. Det regner. Hodet verker. Jeg er ledig! Ingen trenger meg. Jeg vil ikke at noen skal trenge meg heller. En idé tennes og straks vet jeg - det har ikke noe for seg. Vil gå inn i noe nytt, men er bundet av min egen uvilje, av omgivelsenes uvilje, av kraftløshet, av alder, av kjønn. Blomsterknoppene som var i ferd med å blomstre ble knekt av og fikk aldri blomstre - Samme her! - ”Men du hørte mine inderlige bønners røst da jeg ropte til deg.” (Salmenes bok 31,23) Dersom du føler som denne kvinnen i dag, da skal du vite at det er ikke håpløst. Du kan lese hele Salme 31 og gjøre ordene til dine egne. Herren skal stille dine føtter på et rommelig sted. Han hører lyden av dine bønner når du roper til ham. Bønn Herre, takk for at Du kjenner oss alle ved navn. Du vet om vår kamp og Du deler kampen med oss. Takk for at jeg får overgi min utmattede tanke og vilje til Dine barmhjertige hender akkurat nå. 

2019-11-19 00:00 19 november

”Likevel ble de (Paulus og Barnabas) der en ganske lang tid. De talte frimodig i Herren, som gav sitt eget nådesord vitnesbyrd, idet han lot tegn og under skje ved deres hender.” ( Apostelgjerningene 14,3 )I Bibelen kan vi finne mange oppfordringer og løfter som følger loven om årsak og virkning. De handler alltid om at Gud vil samarbeide med mennesker. Han sier: ”Dersom du gjør slik, så vil jeg gjøre sånn.” Når Guds vilje skal skje på jorden så finnes det vanligvis to agenter. Vi må gjøre vår del - vi får gjøre det mulige. Siden gjør Gud sin del. Han står for det umulige. Utallige løfter følger dette prinsippet i Bibelen. Jesus sier: ”Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!” (Matteus 11,28) Vår del er å komme til Jesus. Hans del er å gi hvile. I første Johannes' brev står det: ”Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.” (1. Johannes' brev 1,9) Gud forventer at vi skal gjøre vår del: bekjenne. Så gjør han sin del. Han tilgir og renser. Når Gud har gitt et slikt løfte, du kan selve finne en mengde slike i Bibelen, så gjør han ingenting før du har gjort din del. Men når du gjør din del så vil du få se hvordan Guds kraft forløses. Bønn Herre, hjelp meg å gjøre min del i dag. Hjelp meg også å vente i stille tillit på oppfyllelsen av Dine løfter. 

2019-11-18 00:00 18. november

”Ild er jeg kommet for å kaste på jorden, og hvor jeg skulleønske at den alt var tent!” ( Lukas 12,49 ) Det hadde vært en lang tørke den sommeren. Brannvesenet hadde kommet med mange advarsler. Brannfaren var stor. Vi hadde fri og nøt solen ute i hagen, men oppdaget gradvis at vi ble forstyrret av bråket fra helikoptre som fløy rundt stedet hvor vi bor. Vi kjente etter hvert røyklukt og da brannbilene kjørte forbi på gangstien ved huset vårt, skjønte vi at det var brann i nærheten. Det var en stor skogbrann som hadde utviklet seg i skogen rett bak huset vårt. Vi fulgte utviklingen med uro hele dagen. Fra hustaket vårt så vi røyken fra brannen og vi la nøye merke til vindretningen. Vi så hvordan de ”bombarderte” brannen med vann. Brannen ble ikke slukket før neste dag. Vi gikk ut for å se på ødeleggelsene. Et stort område var berørt av ilden. Brannmannskapene fortalte at ilden hadde spredt seg langs marken men at den også hadde hoppet fra tretopp til tretopp. Det ulmet fortsatt enkelte steder på marken. Det var en skremmende opplevelse, men Jesus bruker bildet av ilden for å beskrive hvordan han vil at alt og alle skal berøres av hans Hellige Ånd og nås av evangeliet. Når ilden har startet så spres den straks til alt som finnes i nærheten. Ilden sprer seg med vinden og den sprer seg til det som er tørt. Slik er det også med evangeliet. Der Den Hellige Ånd blåser og der det finnes brennbart materiale - mennesker som tørster - spres evangeliet. Dersom man vil stoppe en skogbrann fra å spre seg videre, så må man hugge en branngate slik at det blir avstand mellom det som brenner og det som ikke ennå er antent. Spredningen av evangeliet stoppes også av avstand. Vi kristne må våge å leve i nærkontakt med mennesker som ennå ikke berørt av ilden. På den måten kan evangeliets ild spres fortsatt. Bønn Å, at den ilden alt var tent, som du Jesus tenne vil, Å, at verden alt med den var kjent, den fred som hører Guds rike til. (G.F. Fickert, 1812)

2019-11-17 00:00 17. november

”La meg dra omsorg for mine barn og for mine henders verk.” ( Jesaja 45,11 ) Når vi stoler på Gud så leder han oss til mennesker som han vil at vi skal vitne for. Noen ganger kan vår menneskelige omsorg og kjærlighet til våre nærmeste, lure oss til å gå lenger enn Gud i vår iver etter å vinne dem for ham. Gud som kjenner alles hjerter, vet hvor i omvendelsesprosessen hvert eneste menneske befinner seg. Når vi løper foran Gud så risikerer vi at Guds veg til et menneskes hjerte blir lenger enn nødvendig. Vi mennesker gjør helt naturlig motstand når et annet menneske vil forandre oss. Det er bare Gud som kan få fram en åndelig forandring i et menneskes liv. John Hedlund, som var en velkjent evangelist og forkynner, sa en gang: ”Bær menneskene i hjertet i stedet for på skuldrene. Hjertet orker mye mer enn skuldrene.” Hjertet representerer forbønn for mennesker og skuldrene representerer våre menneskelige ambisjoner. Du og jeg kan alltid bære mennesker fram til Jesus i forbønn. Vi kan be om at Den Hellige Ånd skal ha fritt spillerom i våre kjæres liv. Vi kan be om at Jesus skal sende mennesker i deres veg som er villige redskap for ham. Men vi kan aldri frelse et eneste menneske uansett hvor høyt vi elsker dem. Bare Gud kan frelse! Bønn Takk, Jesus, for at vi får overlate omsorgen for våre kjære til Deg. Hjelp oss trofast å bære dem i våre hjerter, uten at våre skuldre tynges av byrden.

2019-11-16 00:00 16. november

”I lange tider var Israel uten den sanne Gud og uten prest som lærte dem, og uten lov. Men i sin trengsel omvendte de seg til Herren, Israels Gud. De søkte ham, og han lot seg finne av dem.” ( 2. Krønikebok 15,3-4 ) Mange mennesker er likegyldige overfor de eksistensielle spørsmålene. Man fortrenger spørsmålene om liv og død og meningen med vår eksistens. Det blir for strevsomt å virkelig tenke igjennom og søke svaret på spørsmålene om hvorfor jeg finnes, hva som er min oppgave og mitt kall i livet og hva som vil skje når livet en gang tar slutt. De fleste av oss i Vesten lever også relativt behagelige liv hvor vi raskt kan finne noe å sysle med eller leke med - et tidsfordriv som gjør fortrengningen lettere. Men for alle mennesker kommer også tider med nød. Det kan være sykdom, arbeidsledighet eller brutte relasjoner. Noen velger å fortsette i benektelsen av den vanskelige situasjonen og noen løser det med å flykte inn i misbruk av ulike slag. Andre gjør imidlertid som Israels folk. Da nøden kom vendte de seg til Herren, Israels Gud - den sanne Gud - og de får oppleve at når de søker ham så lar han seg finne. Nødens stund kan bli mulighetens stund. Nøden kan drive oss til endelig å søke Gud og når vi gjør det så kommer vi til å finne ham. Bønn Herre, takk for at Du lover at vi skal finne Deg når vi virkelig søker Deg. Takk for at Du er en levende Gud. Takk for at Du, Israels Gud, er den sanne Gud.

2019-11-15 00:00 15. november

”Slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha framgang med alt som jeg sender det til.” ( Jesaja 55,11 ) Jeg var bare 18 år gammel og jeg var ikke en personlig kristen. Jeg reiste alene med Greyhoundbussen tvers gjennom USA, fra øst til vest. Det tok tre døgn. Det var mange interessante mennesker som reiste kortere distanser som satte seg ved siden av meg på den bussturen. De fleste var åpne og pratet gjerne med jenta fra Sverige. De fleste av dem har jeg glemt, men jeg husker henne godt. Det var en jente på min egen alder. Jeg husker ikke hvordan hun så ut. Jeg husker ikke hvordan vi kom i snakk, men jeg husker at hun var katolikk og at hun vitnet for meg om Jesus. Jeg var jo vokst opp i et kristent hjem og kjente til det hun pratet om, men syntes det hele var pinlig. Allikevel brente hennes vitnesbyrd seg fast i mitt indre og en dag ville jeg bli som henne. En annen kvinne, hun var i sekstiårsalderen, ville prate om det min mor hadde spurt henne om da hun var en liten jente. Min mor hadde en gang spurt henne om hun var frelst og mors interesse for den lille jentas evige vel hadde fulgt henne gjennom hele livet. Ordet fra Guds munn, det som kommer ut av vår munn når vi er villige til å vitne om ham, trenger dypt ned i menneskers hjerter. Ordet skaper en uro som ikke kan stilles før Gud selv får ta plass i deres liv. Dette ordet vender ikke tomt tilbake, men gjør det Gud vil og utfører det han sender det til. Bønn Herre, hjelp meg slik at jeg kan formidle Dine ord til andre i dag. Jeg ber med ordene fra sangen: ”Ta min tunge, før dens tale, Gjør den til din nådes tolk, Så den levende kan male Fredens budskap for ditt folk.” (Frances Havergal, 1874)

2019-11-14 00:00 14. november

”Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm.” ( Åpenbaringen 3,15 ) Dagens bibelvers er hentet fra brevet til den siste av de syv menighetene, Laodikea. Brevet er presist og strengt. Advarslene er skarpe. Advarslene handler ikke bare om at de verken er varme eller kalde, men at de ikke forstår sin egen situasjon. Menigheten sier at den er rik, men i Guds øyne er den ynkelig, fattig, blind og naken. Ut fra sammenhengen ser vi den dypeste tragedien, nemlig at Jesus står utenfor menigheten og banker på den enkeltes hjerte og spør om å få komme inn. Han er ikke med i menigheten! Selv om alvorlige advarsler rettes til menigheten og dens medlemmer så skinner Guds kjærlighet igjennom. Gud sier at det er på grunn av at han elsker dem, at han refser og tukter dem (v 19), og menigheten oppfordres til å vende om for alvor. Gud elsker og lengter etter fellesskap med hvert eneste menneske, også dem som er blitt lunkne og har mistet sin iver. Han vil at det mennesket skal vende om. Den som vinner seier i brevet til Laodikea, er den som hører og åpner for Jesus på nytt (Åpenbaringen 3,20). Belønningen som utloves er at man får spise sammen med Jesus, et bilde på et dypt fellesskap, og man får sitte med Jesus på hans trone i Guds rike. Bønn Herre, takk for at Du advarer oss. Takk for at Du vil at vi alle skal få være med i Ditt rike. Takk for at jeg får ransake mitt indre i dag og forsikre meg om at Du er med. Om jeg finner at Du ikke har den plass Du burde ha i mitt liv i dag, så vil jeg åpne meg for Deg og jeg ber Deg komme inn og tenne ilden i mitt indre på ny.

2019-11-13 00:00 13. november

”Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn.” ( Åpenbaringen 3,8 ) Budskapet til menigheten i Filadelfia er det eneste av de syv budskapene til menighetene, som bare inneholder oppmuntring. Den eneste formaningen til Filadelfia-menigheten er: ”Hold fast på det du har,” (Åpenbaringen 3,11). Hva var hemmeligheten som gjorde at menigheten i Filadelfia fikk et så positiv brev når alle de andre menighetene fikk både oppmuntring og formaning? Svaret finnes i dagens bibelvers. Det lille ordet ”for” avslører hemmeligheten. Menigheten hadde en åpnet dør foran seg av tre grunner: 1) liten kraft 2) de holdt fast på Guds ord og 3) de fornektet ikke Herrens navn. Det er verdt å merke seg at det ikke var til tross for at de hadde liten kraft, men på grunn av at de innså at de var maktesløse i seg selv, at Gud kunne bruke dem. Det som kan stå som en fellesnevner over menigheten i Filadelfia var avhengighet av Herren og hans ord, og villighet til å vitne om ham for andre. De som vinner seier er de som holder fast ved dette. Løftet til dem er at de skal bli støtter i Guds tempel og at Guds navn og navnet på Guds stad og Jesu nye navn skal skrives på dem. Dersom navnet er et uttrykk for identitet så innebærer dette at den som seirer kan identifisere seg med Gud selv, med Guds sanne menighet og med den kommende verdens hellige. Bønn Herre, hjelp meg å holde fast ved avhengigheten av Deg. Hjelp meg frimodig vitne om Deg for andre. Takk for at jeg får tilhøre Deg - nå og til evig tid.

2019-11-12 00:00 12. november

”Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, men du er død. Våkn opp, og styrk det andre som var i ferd med å dø. For jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Kom derfor i hu hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg!” ( Åpenbaringen 3,1b-3a )Hvilken tragedie! Menigheten i Sardes hadde ord på seg for å være levende, men Han som ser tvers igjennom alle fasader visste at det manglet liv der inne. Slik kan tilstanden være også i mange kristnes liv i dag. Det ser så fint ut på overflaten. Man er alltid med når noe skjer i menigheten, man ber og er aktiv på ulike måter, men det virker som om man har glemt det man har hørt og tatt i mot. Man har ikke tatt vare på Ordet og gjort noe med de advarsler Guds ord har gitt. Man har bare fortsatt etter eget forgodtbefinnende og i egen kraft. Til slutt er det bare et skall igjen som gjør ting som ligner de gjerninger en levende kristen gjør. Motstykket til det falske livet som ikke holder mål, er sannhet og ærlighet. Gud lover at den som sammen med Jesus seirer over det falske livet, skal bli kledd i hvite klær, et symbol på renhet. Deres navn skal være å finne i livets bok og Jesus selv skal kjennes ved deres navn og bekjenne for Gud Fader og alle engler: Han er min, han tilhører meg. Bønn Jesus, hjelp meg å leve i sannhet og ærlighet i dag. Hjelp meg å ikke prøve framstå som en bedre kristen enn jeg egentlig er. Hjelp meg å leve i åpenhet og følge Din Hellige Ånds ledelse i alt jeg tenker, sier og gjør.

2019-11-11 00:00 11. november

”Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet og din tjeneste, din tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger, som er flere enn de første. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jesabel, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg gav henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke...” ( Åpenbaringen 2,19-21 )I Tyatira var menigheten full av gode gjerninger, kjærlighet, tro, tjenende sinnelag og utholdenhet. Det var en menighet der de fleste levde etter læreboken og hadde det åndelig godt. Allikevel fantes det et problem og det var at man ikke tok oppgjør med den urenheten som hadde sneket seg inn i menigheten. Jesus hadde gitt tid til omvendelse, men han inngår aldri kompromiss dersom vi mennesker står imot hans kall til omvendelse. Dersom menigheten fortsatte i sin urenhet så forutsier Jesus den ulykke som skal ramme dem alle. Men til de som seirer - de som lever rent og lærer andre og leve rent - er løftet fra Jesus at de får makt, samme makt som Jesus hadde. Renhet og åndelig makt går hånd i hånd. Bønn Herre, jeg vil leve i renhet. Hjelp meg så jeg ikke tillater det som er urent å komme inn i mitt liv. Dersom jeg har sluppet inn noe urent så takk for tilgivelsens mektige og rensende kraft. Takk for at Ditt blod renser fra all synd når jeg bekjenner min synd for Deg. Takk for at du gir alle mennesker tid til å vende om. Takk for at vi fortsatt lever i nådens tid, slik at vi kan få bekjenne og ta i mot ny renselse. 

2019-11-10 00:00 10. november

”Dette sier han som har det tveeggede skarpe sverd: ...men jeg har noen få ting imot deg: Du har noen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn... Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved nikolaittenes lære. Omvend deg! Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd.” ( Åpenbaringen 2,12 + 14-16 )Menigheten i Pergamum bodde på det stedet hvor ondskapen hadde sin trone. Allikevel holdt menigheten fast ved bekjennelsen av Jesus og fornektet ikke sin tro på ham, selv ikke når noen i menigheten ble drept på grunn av sin tro. De kristne i Pergamun hadde imidlertid et problem og det var at de ikke tok et oppgjør med vranglæren som snek seg inn. Også i dag finnes det kristne som bekjenner seg til Jesu navn, men det finnes et ”og” i deres liv - ”Jesus og...” De synes ikke det er så farlig om noen i menigheten firer på læren. Det kan vel ikke spille så stor rolle? Det finnes jo så mange tolkninger av Bibelen. Jeg oppfatter Gud på min måte og du får oppfatte ham på din måte. Slik definerer man seg bort fra Sannheten - Jesus sier at han er veien, sannheten og livet. Det kan bare være en Sannhet. Gud vil at vi skal ha rett lære, at vi skal forkynne Sannheten og ingenting annet. De som omvender seg og søker til de finner den rette læren - Sannheten - skal få av ”den skjulte manna”. Jeg tror at dette handler om å få en dypere innsikt i Guds Ord, i Guds tenkemåte og handlemåte. Men den som vinner seier skal også en hvit sten med et privat navn - en unik identitet i sitt Gudsforhold. (Åpenbaringen 2,17) Bønn Herre, Du vil ha førsteplassen i mitt liv! Altfor ofte har Du måttet dele den plassen med andre ting, hendelser eller lærer. Nå vil jeg gi Deg alt! Jeg vil ta i mot både den skjulte mannaen og det nye navnet, den unike identiteten som Du da lover å gi.

2019-11-09 00:00 9. november

”Frykt ikke for det du skal lide... Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone.” ( Åpenbaringen 2,10 ) Menigheten i Smyrna beskrives som den lidende og fattige menigheten, en menighet og en gruppe individer som midt i dette allikevel var rike. Men menighetens store problem var frykt. Mange menigheter og mange kristne kjemper også i dag med frykten - frykten for framtiden, frykten for andre mennesker eller frykten for økonomiske problemer eller sykdom. Man vet at Gud holder hele verden i sin hånd, også en selv. Man vet at Gud har alt under kontroll, men når man ser på omstendighetene så kommer frykten snikende inn. Det motsatte av frykten er frimodigheten. Gud vil at hans folk skal være fylt av nettopp frimodighet! Gud lover at den som vinner seier over frykten og lever i frimodighet ikke skal skades av ”den annen død” der alle de onde, inkludert de feige, skal få sin straff (Åpenbaringen 21,8). Gud vil at vi i frimodighet skal være trofaste mot ham, for han ønsker å gi oss livets krone. Bønn Jesus, i dag vil jeg beseire det onde med det gode. Jeg vil beseire frykt med frimodighet. Takk for at Du er med meg i min kamp.

2019-11-08 00:00 8. november

”Jeg var borttrykket i Ånden på Herrens dag. Og jeg hørte bak meg en veldig røst, likesom av en basun, som sa: Det du ser, skriv det i en bok og send det til de sju menigheter, til Efesus og til Smyrna og til Pergamum og til Tyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea.” ( Åpenbaringen 1,10-11 ) Johannes, en av de første kristne, hadde kommet til Patmos for å vitne om Jesus og så møter han sin oppstandne Herre i et syn. Jesus sier til ham at han ikke skal være redd og oppfordrer ham til å skrive et budskap til de sju menighetene. Budskapene var utformet etter hver menighets spesielle problem og forhold. Det finnes forskjellige tolkninger av hvordan disse budskapene skal forstås, men som alt annet i Bibelen blir også disse budskapene kun levendegjort ved Den Hellige Ånds åpenbaring. De har sikkert betydning for kirkens ulike historiske hendelser og for ulike menigheter som kjemper med forskjellige problemer i vår tid. Framfor alt er budskapene individuelle og gjelder tilstander som jeg og du kan havne i. Johannes fikk i oppdrag å beskrive problemene, hvordan situasjonen burde være og hvordan seierslønnen ser ut for den som seirer over problemene. For menigheten i Efesus var problemet at man hadde mistet kjærligheten. ”Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i hu hva du er falt fra. Omvend deg, og gjør de første gjerninger!” (Åpenbaringen 2,4-5a) Gud visste om alt det gode menneskene i Efesus fortsatt gjorde og han roser dem for at de er utholdende og har tålt mye for Jesu skyld. Men drivkraften, kjærligheten til Gud og mennesker, fantes ikke lenger. Løftet til den som vender om for igjen å la sitt liv drives av den goddommelige kjærligheten, er at han skal få ete av livets tre. Bønn Herre, dersom min kjærlighet har kjølnet, vil jeg komme så nær Deg i dag at Du kan nå meg med Din kjærlighet og tenne meg på nytt.

2019-11-07 00:00 7. november

”Lovsang for Gud er i deres munn og et tveegget sverd i deres hånd,” ( Salmenes bok 149,6 ) Dagens bibelvers er hentet fra Salme 149. I denne salmen nevnes to kjennetegn på Guds folk. For det første er de fylt av lovsang og for det andre har det et tveegget sverd i sin hånd. Lovsang gikk forut for Jerikos murers fysiske fall (Josva 6). Den ekte lovsangen, som kommer fra et hjerte som elsker, kan bryte ned ondskapens feste i et menneske som lengter etter fellesskap med Gud. Mange ganger har vi opplevd at mennesker som ikke har fred med Gud ikke kan holde ut å være der hvor Gud lovsynges. Enten må man bøye seg for Herren eller så må man gå derifra. Det tveeggede sverdet er et bilde som Bibelen bruker flere steder i forbindelse med Guds levende ord. I Dommernes bok brukes et tveegget sverd for å ødelegge Guds fiender (Dommerne 3,16 ff). I Hebreerbrevet skriver Paulus om Guds ord som er ”skarpere enn noe tveegget sverd” (Hebreerne 4,12), og i Åpenbaringen hvor Johannes beskriver sitt syn på Patmos, forstår vi fra sammenhengen at han så Jesus og ut av Jesu munn kom ”et tveegget, skarpt sverd” (Åpenbaringen 1,16). Bibelen, Guds levende ord, trenger så dypt inn at det skiller sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd - om vi våger å utsette oss for det. Lovsangen og Guds ord er effektive våpen i den åndelige kampen, både den kamp som foregår inne i det enkelte menneske og den som pågår mellom Guds folk og deres motstandere. Bønn Herre, jeg vil leve denne dagen i lovsang til Deg og jeg vil la Bibelens budskap, det tveeggede sverdet, utføre sitt ransakende verk i meg.

2019-11-06 00:00 6. november

”All tukt synes vel i øyeblikket å være mer til sorg enn til glede. Men siden gir den fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt oppøvd ved den. Derfor, rett ut de slappe hender og styrk de vaklende knær! La føttene gå rett fram på veien, så det halte ikke går av ledd, men heller blir friskt igjen.” ( Hebreerne 12,11-13 - DNB 1978/85 )  Sammenhengen dagens bibelvers står i, handler om at lidelse er en del av Guds fostring av oss. Paulus forsøker å forklare for hebreerne at de ikke skal fortvile når de utsettes for vanskeligheter. Tukt er for den Herren elsker og frukten av den er til slutt fred og rettferdighet. I den engelske utgaven av ”En levende bok” står det omtrent som følger ”Ta et nytt grep med dine trette hender.” Mange av oss har vel brukt skrujern i et forsøk på å få løs en skrue som har satt seg fast. Vi har brukt all vår styrke, men skruen har ikke gitt etter. Så tar vi et nytt grep om skrujernet og det er som om vi får nye krefter og vi beseirer den iherdige skruen. Når vi ikke har framgang i de motganger livet gir, så kan vi sammen med Herren ta et nytt grep, da får vi ny kraft til å mestre vanskelighetene. Bønn Herre, takk for at Du gir ny kraft. Takk for at Du har et formål med tukten - fred og rettferdighet i mitt liv. 

2019-11-05 00:00 5. november

”Han har sagt deg, menneske, hva som er godt. Og hva krever Herren av deg uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud?” ( Mika 6,8 )Mannen min hadde ansvar for bibellinjen på skolen hvor vi arbeidet i mange år. Han har evne til å undervise fra Bibelen på en slik måte at mennesker får lyst til å bli mer overgitt til Kristus. Han pleide å si til sine elever at teologien hans var svært enkel. Den hadde bare to punkter. Dette var noe elevene grep tak i og som avskjedspresang fikk han en t-skjorte hvor hele teologien var trykt på ryggen: GUD ER GOD og GUDS ORD ER SANT stod det. Kristen tro er ikke mer komplisert enn det. Dersom hver eneste kristen alltid husket disse to punktene og levde etter dem da ville vi sannsynligvis får se en stabil, trygg, kjærlig og omtenksom kristenhet og mange mennesker ville bli dratt til våre menigheter. Bønn Herre, Du er en god Gud. Takk for Din stadige omsorg for oss. Takk for at Ordet er levende. Vi har fått det til veiledning og hjelp i livet. Hjelp oss å ta imot Ordet i våre hjerter i dag.

2019-11-04 00:00 4. november

”La Kristi fred råde i hjertene, for til det ble dere kalt da dere ble ett legeme... La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre... Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham.” ( Kolosserne 3,15-17 - DNB 1978/85 )Dagens bibelvers inneholder 3 ”la” i betydningen tillat. 1) La Kristi fred råde 2) La Kristi ord få rikelig plass hos dere 3)La alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn. Av disse tre oppfordringene tror jeg at den første om å la Kristi fred råde i våre hjerter, er den vanskeligste å følge. Bibelverset sier faktisk at det er vi som bestemmer. Vi kan være enige i at det er vår sak å bestemme om vi skal lese i Bibelen eller la det være. Vi kan være enige i at det er vår sak å bestemme om vi skal slippe Jesus inn i det vi sier og gjør eller stenge ham ute. Men freden i våre hjerter, kan vi virkelig bestemme over den? Er det ikke slik at når leie ting skjer så skaper det uro i vårt indre. Er det ikke slik at freden kommer når alle omstendigheter - alt rundt oss er i balanse? Guds ord sier at det ikke er slik. Vi har vel alle møtt mennesker som har levd under meget vanskelige forhold, men som allikevel har hatt fred i sitt indre. Vi vet at det finnes mennesker som ytre sett har hatt tilgang til alle livets goder, men som allikevel ikke har hatt indre fred. Bibelen setter fred og trygghet i sammenheng med vår tro ”Vil de ikkje tru, skal de ikkje trygt få bu.” (Jesaja 7,9 - DNB 1978/85 Nynorsk) Troen skaper ro og trygghet, mens vantro skaper uro og frykt. ”La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg!” (Johannes 14,1). Bønn Jesus, i dag vil jeg la Din fred råde i mitt hjerte. Jeg vil tro på Deg og Din makt til å løse problemene i livet mitt. Jeg vil også lese Ditt Ord og leve min dag nær Deg.

2019-11-03 00:00 3. november

”Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt.” ( Lukas 14,23 )Som kristne har vi et aktivt ansvar. Evangelisering handler ikke bare om å tilby mennesker en gudstro. Jesus vil at vil skal nøde folke til å komme og fylle hans hus. Å nøde mennesker vil si at vi ber og overtaler dem til å komme til Jesus. William Booth sa en gang at ”Kirkeklokken sier velkommen hit, men Frelsesarmeens tromme sier gå ut og fang dem”. Når det gjelder de kristne som menneskefiskere så er det noen som har sagt: ”Vårt oppdrag er ikke å gjøre inntrykk på fisken, men å fange den.” Dersom vi virkelig tror at Jesus Kristus har dødd for at alle mennesker skal få evig liv i ham, da burde vi kankje være litt mer frimodige i vår evangelisering og ikke nøle når Gud leder oss til mennesker som lengter etter mål og mening i sine liv. Bønn Herre, gjør meg villig til å følge Deg når Du leder meg til mennesker som trenger Deg i sine liv i dag. Fyll meg med kjærlighet og respekt for dem og hjelp meg å lytte oppmerksomt slik at jeg kan formidle en guddommelig hilsen fra Deg.

2019-11-02 00:00 2. november

”... men visdom har den fordel at den gjør alt på rette måte.” ( Forkynneren 10,10b - DNB 1930 )Gårsdagens bibelsitat handlet om hvor viktig det er å slipe eggen når den er blitt sløv, for dersom man ikke gjør det, så lurer man lett seg selv og må anstrenge seg mer enn nødvendig. I en så vi på hvor viktig det er å regelmessig komme tilbake til Kristus slik at vi kan holde oss ”oppdatert”. Bibelverset fra i går har en fortsettelse som vi ser i dag. Det slås fast at det vi snakket om i går er visdom, alt annet er uviselighet. Jeg fikk en kokebok av en av mine mange gudfryktige tanter. På første side i boken hadde hun som vanlig skrevet et bibelsitat. Hun ga aldri bort noe uten å legge ved et bibelsitat. Og bibelsitatet som hun hadde skrevet i kokeboken var akkurat disse ordene: ”visdom har den fordel at den gjør alt på rette måte”. Hun var selv flink til å lage mat og ville vel overføre noe av sin kunnskap til meg. Det var viktig for henne at jeg ikke skulle slurve, men gjøre grunnarbeidet i matlagingen skikkelig. Ordene fra kokeboken har fulgt meg i livet og jeg blir minnet om dem i alt jeg gjør, enten det handler om matlaging eller det handler om forberedelse til å undervise eller forkynne. Dersom jeg blir fristet til å slurve med det grunnleggende, forberedelsen og grunnarbeidet, så kommer disse ordene til meg. Det er ikke visdom å prøve å finne snarveier. Et godt arbeidsresultat krever god forberedelse. Bønn Jesus, hjelp meg å gjøre alt mitt arbeid på rett måte i dag. Takk for at Du er med og vil vise meg hva som er visdom i forbindelse med det arbeidet jeg skal utføre i dag. 

2019-11-01 00:00 1. november

”Når øksen er sløv, og han ikke har slipt eggen, så må han bruke dess større kraft.” ( Forkynneren 10,10 ) Jeg hadde bare tre setninger igjen å skrive før jeg skulle avslutte og gå for å lage middag. Plutselig gikk datamaskinen i hvilemodus og sluttet å fungere. Jeg startet den igjen og forsøkte å fullføre det jeg skulle skrive, men etter to-tre ord så skjedde det samme igjen. Dette skjedde flere ganger før jeg tok meg tid til å lese det som stod i dialogboksen som viste seg når datamaskinen gikk i hvilemodus. Det stod at Windows har kanskje en løsning på dette problemet. Jeg klikket videre og forstod at det fantes en stor mengde oppdateringer til Word-programmet som jeg ikke hadde lastet ned og installert. Nå hadde det blitt bråstopp og det skulle vise seg at det tok flere timer å oppdatere datamaskinen slik at den ble funksjonsdyktig igjen. Noen ganger blir det bråstopp også i vårt kristenliv. Dersom vi i lang tid unnlater å utføre de regelmessige oppdateringene - det den hellige Benedikt kalte ”tilbakekomsten” - å stadig vende tilbake til Kristus, så vil vårt kristenliv snart slutte å fungere. La oss lytte til Den Hellige Ånds stille påminnelse, hvor han daglig kaller oss til å komme tilbake til felleskapet med Jesus. Bønn Jesus, hjelp meg å lytte oppmerksomt til Din stemme og ikke overse Ditt kall til fellesskap. Hjelp meg å være en ”oppdatert” kristen, med aktuell kunnskap om Din vilje for meg akkurat nå.

2019-10-31 00:00 31. oktober

”Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene... Og Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn. Og Herren sa til meg: Se, jeg legger mine ord i din munn.” ( Jeremia 1,5 + 9 )Når profetene i det gamle testamentet fikk sine Gudsåpenbaringer, står det ofte at Guds hånd rørte ved dem. Alltid når et viktig budskap skulle formidles til folket via profeten så fikk profeten høre Guds vilje først. Forut for budskapet var det et møte mellom Gud og menneske.Også i dag vil Gud åpenbare sin vilje for menneskene. Han utvelger og søker etter kristne som er beredt å ta opp profettjenesten og han søker etter kristne som er villige til å gå inn i andre oppdrag. Men Gud finner ikke sine profeter i travelheten - der de er opptatt med alt annet. Han stopper oss ikke i en politikontroll. Det er bare mennesker som selv søker inn til ham, som får et møte med Gud. Mennesker som våger å bli så stille i Guds nærvær at han kan få røre ved dem. Gud lengter etter et slikt møte med hver og en av oss. På syttitallet sang vi av og til et kor med følgende ordlyd:Herre, når Din hånd, med grenseløs kjærlighet, berører meg da fødes en sang fra dyp til dyp - Du elsker meg og jeg ser et land, med store vidder hvor jeg kan gå og lære meg hva frihet er, som modnet fram i Deg.”Bønn Gud, takk for at Du har utvalgt meg og takk for at Du vil gi meg og alle kristne et hellig oppdrag. Hjelp meg å bli så stille at Din hånd kan røre ved meg.

2019-10-30 00:00 30. oktober

”Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.” ( Johannes 8,31-32 ) I dagens bibelvers kommer det fram en viktig rekkefølge: 1) Bli i. 2) Kjenne (forstå). 3) Frigjøring. I en engelsk bibeloversettelse brukes ordet ”continue” = fortsette, der hvor det på norsk står bli i.Disippelskap begynner med at vi tar i mot Bibelens budskap og at vi fortsetter med det. Det handler om å leve med og holde Bibelordet levende i oss hele tiden. Noen har sagt at vi må drøvtygge Guds ord, spise det om og om igjen. Dersom vi gjør det så kommer vi fram til punkt to, vi forstår. Å lære sannheten å kjenne er å forstå. Når vi forstår da kommer vi til punkt tre, vi blir frigjort. Friheten henger altså sammen med hvordan vi tar til oss Bibelordet. Å bli i er noe vi mennesker må gjøre. Deretter er forståelsen og frigjørelsen Guds verk i oss. Men, som Jesus sier i dagens bibelvers, dette budskapet gjaldt bare ”de jøder som var kommet til tro på ham”. Tror du på ham? Bønn Jesus, jeg vil åpne meg for Ditt ord i dag. Jeg gjør det ved å lese med et åpent sinn. Jeg vil bli i Ditt ord ved å lese det om og om igjen og minne meg selv om det Du har sagt. Takk for at Du lover at jeg da skal forstå og bli fri.

2019-10-29 00:00 29. oktober

”Strid troens gode strid! Grip det evige liv som du ble kalt til - du som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vitner!” ( 1. Timoteus 6,12 ) ”Det er i motbakkene kondisjonen trenes” - ja, det sa han, bibellæreren, og alle som hadde kommet for å høre trøstens ord om at Gud skulle ta oss ut av alle våre prøvelser ble litt skuffet. Kunne det være slik at den motgang som vi møtte var et ledd i Guds treningsprogram for å gjøre oss til sterkere kristne? Kamp innebærer alltid motstand. Noen ganger synes vi at livet farer hardt med oss. Alt går imot oss og vi kjemper hardt. Motbakken virker uendelig lang og bratt. Når vi må gå lange motbakker så trenger vi ikke ta hele bakken i et langt sprang. Vi må ta et steg om gangen. Det eneste vi behøver lete etter er et sted å sette ned foten neste gang. Vi må kanskje holde på en god stund, men om vi holder ut så kommer vi før eller senere til bakketoppen. Bønn Jesus, livet oppleves umulig noen ganger, men Du hjelper oss å fortsette. Du vil vise oss, steg for steg, hvor vi skal sette ned foten neste gang. Takk for at Du aldri gir oss utfordringer som er vanskeligere enn vi kan klare.

2019-10-28 00:00 28. oktober

”Dere kjære! Mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den tro som én gang for alle er blitt overgitt til de hellige.” ( Judas 1,3 ) Bibelen legger ikke skjul på at den troendes liv inneholder kamp. Flere bibelvers oppfordrere oss til å kjempe for troen. Judas føler særlig for å skrive til ”de som er kalt” for å gjøre dem oppmerksomme på dette faktum, siden mange falske lærere har sneket seg inn blant de kristne. Det er en åndelig kamp som foregår og mange krefter vil underminere, sette i vanry eller bortforklare det enkle evangeliet om at Jesus er den eneste veien til Gud. Jesus er veien, sannheten og livet. Alle mennesker kan få bli frelst om de bare vil tro denne sannheten, gi sine hjerter til Jesus og la ham bli Herre i deres liv. Når man kjemper og strider så handler det om å vinne eller tape. Det finnes ingen nøytral sone. Det handler om å kjempe til man blir beseiret eller til man vinner. Når det gjelder å kjempe for vår tro så handler ikke det bare om å kjempe for å forsvare troen mot ytre angrep. Framfor alt handler det om å kjempe for å bevare troen på de dype sannhetene i mitt eget indre. Den som bevarer troen har vunnet seir. Jesus som kjenner våre svakheter lover at: ”Han skal ikke knuse et knekket siv, og ikke slokke en rykende veke, inntil han har ført retten fram til seier.”(Matteus 12,20) Bønn Herre, hjelp meg til å delta i kampen for troen, at den skal bevares mot ytre angrep og at jeg selv skal stå fast i troen på Deg som verdens frelser.

2019-10-27 00:00 27.oktober

”Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres Far i himmelen... Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Vær da fullkomne, likesom deres himmelske Far er fullkommen.” ( Matteus 5,44-48 ) Da jeg leste igjennom mine gamle dagbøker, fra mer enn tjue år tilbake i tid, så oppdaget jeg at jeg har skrevet: ”Takk, Jesus, for min tre gutter som er så lette å elske.” Da jeg leste det igjen tenkte jeg at dette virkelig var sant. Mine sønner har vært lette å elske og det har også vært lett å elske alle dem som hører sammen med dem - kjærester, svigerdøtre og barnebarn. Nå er det ikke alltid like lett å elske menneskene rundt oss. Spesielt ikke dem som ikke står oss nær eller dem som har noe i mot oss, som klandrer oss og baktaler oss. Men det er akkurat disse Jesus vil vi skal elske og be for. Det gjorde han og det vil han at vi skal gjøre. Noen har sagt at vi er de eneste hender og føtter Jesus har her på jorden og dersom han skal få gjort noe så må det finnes villige mennesker som går hans ærend. Derfor kaller han deg og meg til kjærlighetens og forbønnens tjeneste i dag. Bønn Jesus, la meg få se din kjærlighet i dag, la den bli så stor for meg at den ”renner over” til andre som kommer i min veg. Takk for at Du tar hånd om alle jeg elsker i dag og Du tar hånd om alle som elsker meg. Takk for at Du også vil ta hånd om dem jeg synes det er vanskelig å elske og alle dem som har vanskelig for å elske meg.

2019-10-26 00:00 26. oktober

”Kom i hu at Herren har gitt dere sabbaten.” ( 2. Mosebok 16,29a ) For de aller fleste mennesker i vårt land er det ikke lenger noe skille mellom søndag og hverdag. Arbeidet henger på et vis over oss hele tiden selv om vi i prinsippet har mer fritid nå enn det mennesker har hatt tidligere. De aller fleste vet ikke hva det betyr når kirkeklokkene ringer inn helgen - nemlig at nå begynner sabbaten, helgehvilen, ukens hviledag. En av mine tanter hadde en butikk. Den var åpen mandag til lørdag året rundt. Det var svært sjelden at hun stengte butikken og tok seg fri. Men hver lørdag, etter at hun hadde stengt butikken ved lunsjtid, så gjorde hun rent i sitt hjem. Deretter raket hun den store grusplassen bak huset slik at den var helt jevn og pen. Dette var det siste hun gjorde før klokken ble seks og helgen begynte. Så hvilte hun. Det eneste som så skjedde før mandag morgen, var at hun hver søndag trofast syklet til misjonshuset og spilte orgel til salmene. Når jeg i dag hører kirkeklokkene ringe inn helgen, så tenker jeg på gårdsplassen som ble så fint raket. Det skulle være rent og ryddig både inne og ute, for på helligdagen hadde man rett til å hvile. Nå hviler min tante en del mer. Hun er 97 år gammel og har fortsatt et godt liv. Jeg tror at mennesker av i dag har godt av å opprettholde den regelmessige ukehvilen. Hviledagen er ikke et krav som legges på oss, den er en gave fra Herren. Bønn Herre, hjelp meg å prioritere slik at jeg virkelig kan ta imot den fantastiske gaven Du har gitt oss i hviledagen. Takk for Din omsorg for meg. Takk for at Du vil at jeg skal hvile en av de syv dagene som Du gir hver uke.

2019-10-25 00:00 25. oktober

”Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud,” ( Romerne 8,1-3a ) En god venn av oss var en dyktig bibellærer. Han pleide å preke over dagens bibelvers og si: ”Dersom jeg faller etter at jeg er blitt en kristen, så faller jeg ikke utenforHam...” Han hadde en penn som skulle illustrere et menneske, og denne lot han hoppe omkring på Bibelen som han holdt i hånden. Samtidig som han sa ordene så faller jeg ikke utenfor Ham, så lot han pennen falle utenfor Bibelen og ned på gulvet. Deretter fortsatte han og sa: ”Nei, dersom jeg faller etter at jeg er blitt en kristen, så faller jeg i Ham.” Denne gangen lot han pennen falle på bibelpermen. Dette er en illustrasjon som jeg aldri glemmer. Når jeg mislykkes i kristenlivet så tenker jeg på dette bildet og ser meg selv bli fanget opp, midt i mitt fall, av Gud selv. Slik er det for den som har gitt sitt liv til Herren, Jesus Kristus. Bønn Herre, takk for at det ikke finnes noen fordømmelse for den som tilhører Deg. Takk for at Din nåde er nok for all skyld som jeg har. Takk for at Du elsker meg mest, når jeg fortjener det minst.

2019-10-24 00:00 24. oktober

”De var bare skygger av det virkelige - av Kristus selv.” ( Kolosserne 2,17 - En Levende Bok ) Dersom du har vært i teateret eller i operaen noen gang, da har du sikkert, akkurat som jeg, blitt fasinert av de fantastiske kulissene som er bygd opp på scenen. Alt er så virkelighetstro - en husfasade, en brønn, en gate, ja, til og med en hel by. Noen ganger får du følelsen av at du befinner deg midt oppe i en virkelig hendelse. Under et studiebesøk i operaen i Oslo for mange år siden, fikk jeg komme helt nær slike kulisser og da ble det så tydelig at det som fra salen så ekte ut, bare var en illusjon. Noen ganger er menneskers liv som et teaterstykke. Det utspiller seg på en scene. Alt ser ut som det er rett, sant og fint. Men når man kommer dem inn på livet så forstår man at det man trodde var dybde og perspektiv i deres liv, bare var kulisser. Dagens bibelvers snakker om virkeligheten - det sanne livet som bare finnes i Jesus Kristus. Det er bare når vi slipper ham inn i våre liv at livet virkelig får mening. Da blir det mer enn et teaterstykke som spilles noen få år for så å glemmes. Bønn Herre, hjelp meg å leve i den virkelighet og sannhet som bare finnes i livet sammen med Deg. Takk for at Du gir mitt liv mål og mening i dag. Jeg innbyr deg og jeg ber deg om å være med meg i alt som skjer i mitt liv i dag.

2019-10-23 00:00 23. oktober

”Jesus sier til ham: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg" ( Johannes 21,22 ) Noen ganger blir vi fristet til å være mer opptatt av andre menneskers åndelige liv enn av vårt eget. Når vi hører en preken så tenker vi lett at dette burde han eller hun høre. Slik lytter vi på en måte på vegne av de andre og går glipp av hva Gud vil si til oss selv. I dagens bibelvers ser vi at Johannes var altfor interessert i en annens forhold til Gud. Han irettesettes av Jesus som sier til ham: Hva angår det deg - hva har du med dette å gjøre? Følg du meg! Som kristne har vi bare et ansvar. Det er å se til at vårt eget forhold til Jesus er ærlig og sant. Da vil han lede oss og vi kan følge ham. Noen ganger kan han lede oss til å hjelpe andre mennesker i deres åndelige kamp, men da kommer vår tjeneste av at vi følger Jesus og ikke fra våre egne tanker. Bønn Hjelp meg å følge bare Deg i dag. Hjelp meg til ikke å legge meg bort i hvordan Du behandler andre. La meg være et villig redskap som ikke spør hvorfor Du bruker meg på den ene eller andre måten, men at jeg villig utfører det Du vil bruke meg til.

2019-10-22 00:00 22. oktober

”Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbaret hva vi skal bli!” ( 1. Johannes' brev 3,2a ) Vi tar fram gårsdagens bibelvers også i dag. Vi tenker videre om dette med vekst. Anders Frostensson skriver i en av sine salmer: ”La meg vokse stille, som et tre i skogen...” Trær kan bli veldig gamle og for å merke at et tre vokser må man ha veldig lang tid på seg. Innen skogbruket regner man med minst 80 år fra et tre plantes og til det det kan hogges ned. Det er ikke mulig å oppfatte veksten i et tre fra dag til dag. Men i et lengre tidsperspektiv kan man slå fast at treet har vokst. Om det er vanskelig å se veksten i et tre, så er det kanskje enda vanskeligere å spore veksten i et menneske. Det er sant både når det gjelder oss selv og når det gjelder andre. Noen ganger når vi har mislyktes i vårt kristenliv, så lurer vi kanskje på om vi i det hele tatt er forandret. Men når vi blir kristne, da begynner det nye livet i oss å vokse. Selv om vi i Guds øyne blir fullkomne i det øyeblikket vi gir våre liv til ham, så blir vi ikke brått hellige mennesker som aldri gjør feil. Det nye livet i oss må fortsette å kjempe mot vår gamle natur hele livet. Det er bare ved å hente ny næring fra fellesskap med den levende Gud at det nye livet i oss kan vokse. Det skjer stille - på samme vis som trærne i skogen vokser. Bønn Herre, hjelp meg slik at jeg ikke gir opp når jeg mislykkes i å være slik som Du vil at jeg skal være. Hjelp meg slik at jeg i stedet søker nærmere Deg og henter næring i Din nåde og Din betingelsesløse kjærlighet til meg.

2019-10-21 00:00 21. oktober

”Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbaret hva vi skal bli!" ( 1. Johannes' brev 3,2a ) Jeg liker å tenke på meg selv som ett Guds barn. For meg innebærer barnekåret så mye positivt forbundet med tillit og vekst. Voksenlivet representerer mer det ferdige, det som har sluttet å vokse.Barnekåret gir også en viss frihet til å mislykkes. Noen har sagt: ”Vær tålmodig med meg for Gud er ikke ferdig med meg ennå.” Det er godt for oss å tenke slik både om oss selv og andre som kanskje ikke alltid oppfører seg slik vi synes de burde. Guds navn - Jahve - betyr ”Jeg er”. Det er bare Gud som er, alle vi andre er i ferd med å bli. Bønn Himmelske Far, takk for at jeg får være Ditt barn. Takk for at Du tålmodig holder på å forme meg til den Du har tenkt jeg skal være. Takk for at jeg får være den jeg er, mens jeg vokser.

2019-10-20 00:00 20. 0ktober

”Atter sier jeg dere: Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.” ( Matteus 18,19-20 ) Ganske ofte kommer det mennesker til oss og sier: ”Be for meg!” Da er det lett å følge en impuls og si: ”Ja, jeg skal be for deg” eller ”Ja, jeg skal skrive deg opp i bønneboken min” og så slutter samtalen med det. Tidlig i mitt kristenliv var det noen som oppfordret meg til å alltid ha kort vei til bønn. Jeg fikk etter hvert lære meg at det løftet, om å be for noen, lett glemmes. Derfor er det ofte bedre, så sant det er mulig, å be med personen med en gang - der og da - i stedet for å gi vage løfter om senere forbønn. Jeg pleier å si det enkelt: ”Ja, vi ber nå, med det samme.” Dette har ført til at jeg mange ganger har stått midt blant mennesker - på gaten, i kirken eller kanskje utenfor kirken og stille holdt noens hånd. Ingen andre har visst at vi ba. Det så kanskje ut som om vi stod og samtalte om hverdagslige ting, men egentlig førte vi en samtale på høyeste nivå, der den levende Gud var tilstede. Byrden av alvorlige livskatastrofer ble løftet av menneskers skuldre - en alkoholisert sønn, en mishandlende ektefelle, dødssyke barn, narkomane barn og lignende. Disse tingene ble lagt på den eneste som kan orke å bære all vår nød, Jesus Kristus. Bønn Herre, takk for at Du ikke krever kompliserte former og ritualer for at vi skal kunne be for hverandre. Takk for at vi alltid kan ha kort vei til bønn. Du er med overalt hvor vi møtes i Ditt navn. 

2019-10-19 00:00 19. oktober

” ... den som styrer sitt sinn, er bedre enn den som inntar en by.” ( Salomos ordspråk 16,32 ) Når vi leser avisene, ser på TV eller hører på radio kan vi bli overveldet av hvordan verden er. Ondskapen synes å triumfere overalt. Å vende seg bort fra Bibelens Gud applauderes. Etiske grunnprinsipper som har vært ledestjerner for mennesker i vårt samfunn i århundrer fjernes på en lettvint måte. I stedet for å kalle gal oppførsel for synd og dermed kunne finne en løsning på problemet, så forsøker man å endre språket - man vil fjerne ord som skyld, synd og skam. Ingen skal føle seg krenket fordi man har gjort noe galt, derfor fjerner man alt som klassifiseres som rett og galt. Dersom ingenting er galt så vil man ikke oppleve skyldfølelse - tror man. Når jeg i møte med dette, står ansikt til ansikt med min egen maktesløshet, så pleier jeg å tenke som følger: Nei, det er sant at jeg ikke har makt til å forandre verken vårt lands innerikspolitikk eller utenrikspolitikk. Jeg har ikke makt til å forandre den sosiale sammenhengen jeg lever i. Jeg har ikke makt til å forandre mine nærmeste. Men det finnes et sted hvor jeg har ubegrenset makt og innflytelse. Det er i mitt eget indre - i min vilje, i min tanke, i mine følelser og i min forstand. Jeg kan, med Guds hjelp og på grunn av Jesu forsoningsverk, holde mitt indre rent. Dersom Guds rike får vokse i mitt liv, så vil det få konsekvenser for mine nærmeste omgivelser, siden vil det få ringvirkninger i et større område enn jeg kan ane og tenke. Bønn Herre, jeg gir Deg kontrollen over mitt liv. Når jeg gjør det vet jeg at Du vil hjelpe meg å leve rett i dag. La Ditt rike stadig vokse i meg!

2019-10-18 00:00 18. oktober

”Lys er utsådd for den rettferdige, og glede for de oppriktige av hjertet.” ( Salmenes bok 97,11 )  En god venn fortalte i en andakt at hun hadde gått langs en lang og svart asfaltveg. Da hun gikk der og så den mørke asfalten foran seg, syntes hun at den symboliserte hvor trist livet hennes var akkurat da. Vegen framover syntes å være uendelig og dominert av mørket. Plutselig oppdaget hun at asfalten som så svart og trist ut, egentlig bestod av mange bittesmå steiner. Når hun så nøye på dem så hun at de skiftet i mange flotte farger. Så husket hun dagens bibelvers. ”Lys er utsådd for den rettferdige.” Da kunne hun med ett se med andre øyne på den livsvegen hun hadde foran seg. Bønn Herre, hjelp meg å oppdage og ta vare på, lyset og gleden som Du har sådd ut for meg i dag. Takk for de små velsignelsene og takk for de store. 

2019-10-17 00:00 17. oktober

”Det er saligere å gi enn å ta imot.” ( Apostelgjerningene 20,35 ) Bibelen er ofte kontroversiell. Mye av dens budskap er ofte stikk i strid med det som oppfattes som normalt. I vårt forbrukersamfunn forkynnes hele tiden at om du bare får tak i den eller den tingen så blir du lykkelig. Inn i dette taler dagens bibelvers og sier at lykke er det motsatte. Det er saligere - du blir lykkeligere om du gir enn om du tar imot. Det finnes et begrep som brukes på mange språk. Det omtaler mennesker eller fenomener som er ”nærende” eller ”tærende”. På norsk snakker vi om ”ytere” eller ”nytere”. De nærende, de som gir, er mennesker som har oppdaget gleden ved å dele med andre. Mange har oppdaget at man ikke blir fattigere om man gir til andre etter Guds vilje. De tærende derimot - nyterne - er de som hele tiden krever og som har et sjalu blikk på sin nestes eiendom. Den som har en tærende holdning kan aldri bli lykkelig. Mennesker med en nærende holdning har oppdaget at ”gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning!” (1. Timoteus 6,6) Bønn Herre, hjelp meg å være fornøyd med alt det gode Du har gitt meg og hjelp meg å være sjenerøs mot menneskene rundt meg.

2019-10-16 00:00 16. oktober

”Den som ikke snubler i tale, er en fullkommen mann, i stand til å holde hele legemet i tømme.” ( Jakob 3,2 ) Herodes voktet ikke sin tunge. Han hadde fest og sikkert uten å tenke seg om, for å imponere gjestene sine, lovet han Herodias' datter som danset på festen, at hun skulle få hva hun enn ba om, om det så var halve kongeriket. Han hadde ikke regnet med at hun ville be om at Johannes døperen skulle bli drept. Det står at ”Da ble kongen meget bedrøvet. Men på grunn av sine eder, og av hensyn til gjestene, ville han ikke avvise henne.” (Markus 6,26) Konsekvensen av Herodes' ord ble at han måtte drepe Johannes, en mann han hadde stor respekt for, som han visste var hellig og rettferdig, en mann han hadde beskyttet, en mann med et budskap som rørte kongen sterkt og som han gjerne ville høre mer fra. (Markus 6,20) Ord kommer så lett over våre lepper, men de kan få store konsekvenser for våre liv. Jakob sier om tungen at den er som en liten ild som kan sette en stor skog i brann. Et lite ubetenksomt ord kan føre oss selv eller andre inn i store vanskeligheter. La oss derfor be Gud om å sette vakt for vår munn, slik at vi bare sier det som er godt. Bønn Herre, sett vakt for min munn i dag, slik at mine ord blir til nytte og ikke skader verken meg selv eller noen andre.

2019-10-15 00:00 15. oktober

”La min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn, Herre, du min klippe og min gjenløser!” ( Salmenes bok 19,15 )Dagen hadde vært fæl. Mye motgang hadde møtt meg. Gud virket langt borte og jeg var trøtt. Jeg trengte noe småmynt og gikk inn i nærmeste butikk for å spørre om jeg kunne få veksle en tjuekroning. Jeg var forberedt på sure miner fordi butikken lå der den lå og personalet sikkert var lei av folk som kom inn, ikke for å handle, men for å veksle. Da jeg spurte den fremmede damen i kassen om jeg kunne få veksle så hun på meg og sa: ”Tja, - bare fordi det er deg da.”Plutselig følte jeg meg verdifull og dagens motgang føltes ikke så slitsom lenger. Ord har skapermakt. Guds ord skaper. I Bibelens første bok står det gang på gang om skapelsen at ”Gud sa... Og det ble slik.”Det Guds ord skaper er godt. Gud så på det han hadde skapt og han så at det var godt. Våre ord skaper også. Enten skaper de noe positivt eller noe negativt. Vi kan fanges av ord - både de ord som andre uttaler over oss og av de ord som vi selv slipper ut over våre lepper. Bibelen sier at den som ikke kan styre sin tunge, den som ikke har kontroll over det han eller hun sier, bedrar seg selv og ”hans gudsdyrkelse er forgjeves.” (Jakob 1,26) La oss våke over våre ord og huske at det vi sier kan forandre et annet menneskes sinnsstemning, til det bedre eller til det verre. Bønn Herre, hjelp meg å leve så nær Deg i dag, at mitt hjertes tanker kan behage Deg og det som kommer ut av min munn blir til velsignelse og ikke til noe ondt.

2019-10-14 00:00 14 oktober

”Er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv.” ( 2. Timoteus 2,13 ) Når vi er ute og går i byen kan vi se ganske små barn som ubekymret går bort fra foreldrene sine. De har kanskje nettopp lært å gå. De nyter å kunne bevege seg fritt. De vet ikke om alle farene og bekymrer seg ikke, men foreldrene passer på. Noen ganger lar foreldrene barnet løpe og følger etter, litt på avstand, for å se at alt går bra. Så venter mor eller far på at barnet skal oppdage at det har kommet bort og er alene, før de gir til kjenne at de er like i nærheten.Min trygghet som kristen ligger ikke i at jeg aldri vil forlate Gud. Det gjør jeg dessverre gang på gang. Tryggheten ligger derimot i at Gud aldri vil forlate meg. Bønn Herre, takk for at Du stadig våker over meg. Om jeg i min uforstand går bort fra Deg, så er Du med meg også da og venter på at jeg skal vende om og søke Deg.

2019-10-13 00:00 13 oktober

”Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild.” ( Lukas 3,16 )Det var bare noen uker siden han ble frelst. Nå skulle han være med oss ut og ha møte på det stedet hvor han var født og oppvokst. Foreldrene hans var ikke kristne, men bestefaren hans var med i menigheten vi skulle besøke. Bibelundervisningen handlet om at vi som kristne må være fylt med Den Hellige Ånd - Jesu Ånd - og at dette er mulig for alle kristne. Israelittene måtte passere to vann - Rødehavet og Jordan før de kom inn i løfteslandet hvor Gud skulle gi dem alt godt. Samme prisipp gjelder i kristenlivet. Rødehavet representerer frelsen og Jordan representerer dåpen med Den Hellige Ånd. Slik var undervisningen. Vi hadde gitt en innbydelse og mange mennesker hadde kommet fram og bedt om å få del i velsignelsen. Nå satt vi i bilen på vei hjem. Han satt i baksetet og var svært stille. Vi stoppet for å kjøpe pølser, men han ville ikke ha. Til slutt spurte vi om hvorfor. Da sa han: ”Jeg burde ha gått fram”. Vi sa: Det ordner seg. ”Vi kan snakke mer om det i neste uke - da kan vi be om at du skal bli døpt med Den Hellige Ånd - her er noe litteratur du kan lese”. Han sa de forløsende ordene: ”Jeg skjønner ikke vitsen med å vente”. Han hadde rett. Der og da ba vil om at han skulle bli fylt med Den Hellige Ånd. Underet skjedde og ledet av Den Hellige Ånds kraft har denne mannen fått være et sterkt vitne for Jesus i snart 30 år. Bønn Herre, det er ikke noen vits i å utsette det Du sier vi skal gjøre. Når Du kaller på meg i dag vil jeg gå med det samme.

2019-10-12 00:00 12 oktober

”Like til deres alderdom er jeg den samme, og til dere får grå hår, vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere, jeg vil bære og redde dere.” ( Jesaja 46,4 )Mange mennesker klarer aldri å lære seg å flyte i vann. De er altfor anspente og urolige. De våger ikke å overgi seg til vannets bærekraft. Dessverre virker det som om vannet bærer oss først når vi våger å slappe av og stole på dets evne til å holde oss oppe. Det er først når vi våger å hengi oss til vannet, hvile i dets favn uten reservasjoner, at vi kan flyte. Den som på alvor tar med seg løftet i dagens bibelvers inn i den nye dagen, kan sannelig være trygg. Gud lover å bære oss gjennom hele livet og når vi våger å hvile i løftet, kan vi også ha fred i vårt indre, uansett hva vi møter. Bønn Herre, takk for at Du som har skapt meg og lovet å bære meg gjennom hele livet, bærer meg også i dag. Ditt løfte til meg i dag gjelder hver eneste time, hvert eneste øyeblikk av denne dagen.  

2019-10-11 00:00 11 oktober

”... lydighet er bedre enn offer...” ( 1. Samuelsbok 15,22 )Av og til lures vi til å tro at kristenlivet består av gode gjerninger. Det er sant at et ekte kristenliv er fylt av gode gjerninger. Jakob skriver: ”Hva gagner det om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham?” (Jakob 2,14) Men våre gjerninger må alltid komme av vår lydighet mot Guds stemme i vårt indre. Det å hjelpe en gammel dame over gaten er en god gjerning, men om man gjør det når damen skal i den andre retningen, da blir det feil allikevel. Gud er ikke først og fremst ute etter våre gode gjerninger. Han vil ha vår lydighet. Bønn Gud, jeg vil lytte etter Din stemme i mitt indre i dag. Hjelp meg å være lydig enten den sier jeg skal handle eller la være, tale eller tie. Om jeg mislykkes, hjelp meg da å begynne om igjen, slik at jeg kan lytte til hva Du sier til meg. 

2019-10-10 00:00 10. oktober

”...vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.” ( Matteus 7,13-14 ) Andakt: Da en av våre sønner var liten gikk han i barnehagen. En dag hadde de hatt undervisning om menneskekroppen. Barnehagetantene hadde fortalt om hvordan det så ut inne i kroppen og de viste bilder av magen, nyrene, lungene og hjertet. Da de kom til hjertet hadde vår sønn rakt opp hånden og sagt at ”Det er der Jesus bor.” Vi vet ikke hvordan reaksjonen på dette ble, men han fortalte pappa om hendelsen og sa: ”Men, de forsto ikke hva jeg sa”. Vi måtte da forklare at hjertet dels er en fysisk del av kroppen, men at Bibelen også omtaler hjertet som et usynlig sted i vårt indre, vårt livs sentrum, som kan være fylt av vårt eget ego, men som egentlig er skapt for å være et sted for inderlig fellesskap med den levende Gud. Siden den dagen har vi prøvd å gjøre våre barn bevisst på at folk flest ikke deler vår tro. Folk flest vil ikke vite av snakk om at Jesus har noe med vår tid å gjøre. Folk flest går på den brede vei, selv om den går i feil retning. Det er få mennesker som finner fram til den trange porten som fører til livet. Vi har også måttet forklare at flertallet ikke alltid har rett. Bönn: Jesus, takk for at Du vil komme inn og bo i vårt indre. Takk for at Du vil ta kontroll over våre liv og takk for at vi får gå på den smale veien som er den eneste som fører rett.

2019-10-09 00:00 9. oktober

”Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger! Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet. Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen.” ( Salmenes bok 103,2-5) ) I begynnelsen av forrige århundre var det et kor på Frelsesarmeen i Jönköping som for det meste besto av frelste alkoholikere. Dette var mennesker som hadde fått livene sine totalt forvandlet og selv om sangkvaliteten ikke var så god, så fikk koret stor oppmerksomhet. En avis skrev: ”Sangen var elendig, men deres frelse var sannelig ekte!” En av kormedlemmene kommenterte dette slik: ”Tenk om de hadde skrevet det motsatte, at sangen var flott, men frelsen elendig?” Et annet medlem av koret vitnet og sa: ”Se, Gud er ikke så farlig som man kan tro. Jeg husker hvordan det var da han fikk tak i meg. Jeg hadde så svarte synder, ryggsekken var full. Jeg var så redd ham, da jeg forsto at han ville ha tak i meg. Jeg sprang min vei, alt jeg orket, men han kom etter. Til slutt stupte jeg og ble liggende i all min elendighet, men da kom Gud og kastet en kappe over meg. Vet dere hva den het? Jo, den het ” miskunnhet og barmhjertighet”. Den har jeg bodd i siden da! Halleluja!” (Fra ”Frihet er den beste ting…” - trettifem år med Frihetskoret i Jönköping) Det salmisten skrev om Guds miskunnhet og barmhjertighet, nesten tusen år før Kristus, og det den frelste alkoholikeren skrev om samme tema, gjelder også i dag. Gud søker etter mennesker som vil gi ham full kontroll over deres liv. Og når noen - en alkoholiker eller hvemsomhelst - lar dette skje, da forvandles det menneskets liv også i dag. Bönn: Herre, takk for at Du møter mennesker med ekte frelse også i dag. Hjelp oss ikke gi opp før vi har full forvisning om at Din kjærlighet gjelder hvert eneste menneske.

2019-10-08 00:00 8. oktober

”Men engelen sa til ham: Frykt ikke, Sakarias! For din bønn er hørt.” ( Lukas 1,13 ) Noen ganger når vi ber så lurer vi på om det virkelig er noen der, som hører og besvarer vår bønn. Vi synes at bønnen bare gir en tom gjenklang i rommet og vi lurer på om det i det hele tatt lønner seg å snakke med noen som vi ikke kan se og prate med på naturlig vis. Det føles som om bønnen stanser ved taket. Da er det godt å lese dagens bibelvers, hvor engelen forsikrer Sakarias om at hans bønn er hørt. I Daniels bok kan vi finne en forklaring på hvorfor bønnesvaret noen ganger drøyer. Daniel hadde i sin bønn trengt dypt inn i åndeverdenen. I tre uker hadde han fastet og bedt. Først da skjer det noe. Daniel fikk englebesøk akkurat slik Sakarias senere skulle få. Engelen innleder sitt budskap til Daniel på samme måte som Sakarias senere skulle oppleve. Vær ikke redd! Engelen fortsetter med å fortelle Daniel at allerede den første dagen da Daniel begynte å søke Herren, så var bønnen hørt, men en fyrste i åndeverdenen hadde stått i mot Herrens budbringer i 21 dager. Bibelen oppfordrer oss til å være utholdende i bønn. Tanken på at det foregår en kamp i åndeverdenen, hvor Guds engler må slå seg gjennom, oppmuntrer oss til ikke å gi opp, men til å være med å bane veg for bønnesvaret ved vår utholdende bønn. Bönn: Herre, tilgi at vi så altfor lett gir opp når det gjelder bønn. Takk for at Du lar oss være med i åndskampen og at vi gjennom våre forbønner kan bidra til at forholdene forandres til det bedre her på jorden. nbsp;  9. oktober”Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger! Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet. Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen.” ( Salmenes bok 103,2-5 ) Andakt: I begynnelsen av forrige århundre var det et kor på Frelsesarmeen i Jönköping som for det meste besto av frelste alkoholikere. Dette var mennesker som hadde fått livene sine totalt forvandlet og selv om sangkvaliteten ikke var så god, så fikk koret stor oppmerksomhet. En avis skrev: ”Sangen var elendig, men deres frelse var sannelig ekte!” En av kormedlemmene kommenterte dette slik: ”Tenk om de hadde skrevet det motsatte, at sangen var flott, men frelsen elendig?” Et annet medlem av koret vitnet og sa: ”Se, Gud er ikke så farlig som man kan tro. Jeg husker hvordan det var da han fikk tak i meg. Jeg hadde så svarte synder, ryggsekken var full. Jeg var så redd ham, da jeg forsto at han ville ha tak i meg. Jeg sprang min vei, alt jeg orket, men han kom etter. Til slutt stupte jeg og ble liggende i all min elendighet, men da kom Gud og kastet en kappe over meg. Vet dere hva den het? Jo, den het ” miskunnhet og barmhjertighet”. Den har jeg bodd i siden da! Halleluja!” (Fra ”Frihet er den beste ting…” - trettifem år med Frihetskoret i Jönköping) Det salmisten skrev om Guds miskunnhet og barmhjertighet, nesten tusen år før Kristus, og det den frelste alkoholikeren skrev om samme tema, gjelder også i dag. Gud søker etter mennesker som vil gi ham full kontroll over deres liv. Og når noen - en alkoholiker eller hvemsomhelst - lar dette skje, da forvandles det menneskets liv også i dag. Bönn: Herre, takk for at Du møter mennesker med ekte frelse også i dag. Hjelp oss ikke gi opp før vi har full forvisning om at Din kjærlighet gjelder hvert eneste menneske.

2019-10-07 00:00 7. oktober

”... ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden. For det som betyr noe, er... å være en ny skapning.” ( Galaterne 6,14-15 ) Bibelen sier at vi blir nye skapninger når vi tar i mot Jesus i våre liv. I en kommentar til romerne 7 i ”En levende bok”, forklares hva det betyr å være et ”nytt menneske”. Det er virkelig noe livsavgjørende som skjer når vi bekjenner Jesus som Herre i våre liv: En ikke-troendes sinn er konsentrert om egen personlig lykke i livet. Hans kraftkilde er hans egen motivasjon. Den troende derimot har satt Gud i sentrum. Han er kraftkilden i hverdagen. Vår tenkemåte og vår måte å tolke tilværelsen på er avhengig av vårt utgangspunkt når det gjelder verdensbilde og menneskesyn. Før i tiden trodde menneskene at jorden var verdens sentrum og at alt kretset rundt vår planet. Etterhvert forsto man at jorden bare var en liten del av universet og at det i vårt solsystem var et annet sentrum, nemlig solen. Jorden og de andre planetene kretser rundt den. På samme måte som det er uendelig stor forskjell på å tenke seg jorden som universets sentrum eller som en liten satelitt i rommet, er det stor forskjell på om vårt utgangspunkt er at det er jeg som er sentrum i tilværelsen, eller om det finnes et annet sentrum som jeg og alle andre må rette oss etter. For en kristen er det Jesus Kristus som er sentrum, referansepunkt og rettesnor for hele livet. For å si det kort og godt: Han er Herre! Bønn Jesus, Du er mitt sentrum. Takk for at jeg får innrette mitt liv etter Deg. Du er mitt lys og Du er mitt liv.

2019-10-06 00:30 6. oktober

”Samle dere ikke skatter på jorden... Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.” ( Matteus 6,19-21 ) Thomas Merton skriver i en av sine bøker: ”Våre sinn ligner skjærenes. De plukker opp alt som glitrer uten å bry seg om hvor ukomfortabelt redet blir med alt det metallet.” Det kan sannelig være slik i vårt forbrukersamfunn at det er lett å havne i en adferd hvor vi samler på alt mulig. Det er ikke noe galt i å eie ting, men vi mister lett vår frihet når trangen til å eie ting får styre oss. Alexander Solxjenitsyn har sagt: ”Når man har tatt i fra et menneske alt, da er det mennesket virkelig fritt.”Virkelig frihet ligger i å kunne forsake noe - ikke være bundet til noe annet enn til Gud. Jeg eier egentlig bare det jeg kan avstå fra. Alt annet eier meg Bønn Jesus, jeg vil være fri fra havesyke. Du er det eneste som består. Jeg vil at mitt hjerte skal være bundet bare til Deg.

2019-10-05 00:30 5. oktober

”Den som velsigner, skal trives, og den som lesker andre, han blir selv lesket.” ( Salomos ordspråk 11,25 - DNB 1930 )  En annen oversettelse sier at den som sprer velsignelse, blir selv velsignet. Å spre noe vil si at man øser ut noe generøst og rundhåndet. Når jeg planter noe er jeg nøye med hvor jeg setter frøene eller planten og så forventer jeg blomst og frukt akkurat på det stedet. Men når jeg gjødsler plenen så sprer jeg ut overalt. Jeg tror det er slik vi skal forstå dagens bibelvers. Vi skal spre velsignelse, den gode næringen, rundt oss. For lenge siden skrev jeg en sang over dagens bibelvers: Har du merket at noe underlig skjer Når du åpner din hånd for å gi Av de gaver som Herren har gitt deg her Prøv og du skal få se Den som sprer velsignelse blir selv velsignetSå spre velsignelse og du skal se At jo mer kjærlighet du deler med andre Desto mer kan Herren til deg gi.Bønn Herre, hjelp meg å spre velsignelse rundt meg i dag. Hjelp meg å gjøre det uten beregning. Hjelp meg fremfor alt å spre glede, oppmuntring og kjærlighet til de mennesker som kommer i min vei.

2019-10-04 00:30 4. oktober

”Frykt ikke! Denne store hæren skal dere ikke være redde for. For denne krigen er ikke deres, men Guds... Dere skal bare stille dere opp og stå og se den frelse Herren vil gi dere... Frykt ikke og vær ikke redde... Tro på Herren deres Gud, så skal dere holde stand...” ( 2. Krønikebok 20,15 + 17 + 20 ) Det fortelles om kong Josafat at Herren var med ham, fordi han vandret på de veier hans far David hadde fulgt i sin første tid. Han søkte ikke fremmede guder, men adlød bare Herren. I en svensk bibeloversettelse står det til og med om Josafat at han var stoltover å gå på Herrens veier (2. Krønikebok 17,6). Dette gjorde at Josafat ble sterk og mektig. Kongedømmene rundt Juda våget ikke føre krig med ham. Han innførte flere reformer som skulle sette Judas folk i stand til å tjene Herren bedre. Men de omkringliggende folkene som så den framgangen Josafat hadde, gikk sammen for å gå til angrep på Juda. For første gang står det at Josafat ble redd. Han forsto at Juda ikke hadde noe å stille opp mot den store hæren som nå ville gå til angrep på dem. Men da hele folket, hele Juda, kom fram for Herren med sine barn, hustruer og sønner, da sendte Gud et profetisk ord med den trøst og oppmuntring som finnes i dagens bibelvers. Også i dag kan det føles som at en veldig stor skare fiender står i mot den kristne menigheten. Men Herrens trøstende og oppmuntrende ord gjelder også nå. Gud oppfordrer oss til å gjøre tre ting, bare tre ting: Stille oss opp, stå stille og se påhvordan Herren frelser oss. Bønn Herre, takk for at de løftene som Du ga Ditt folk for lenge siden også gjelder i dag. Takk for at vi kan holde stand når vi setter vår lit til Deg. 

2019-10-03 00:30 3. oktober

”Men fra døperen Johannes' dager til nå trenger de seg inn i himlenes rike med makt, og de som trenger seg inn, river det til seg.” ( Matteus 11,12 )Vi satt i pensjonatets fine lille dagligstue. Rommet var møblert med gamle pene silketrukne møbler. Denne dagen var vi, som på alle andre dager, samlet til morgen. Både pensjonatgjester og personale var til stede. Det var mest eldre damer som bodde på pensjonatet i denne tiden og vi hadde akkurat startet en. Mens det var stille i den første bønnen, ble en av de høye dobbeltdørene rykket åpen. Inn kommer vaktmesterassistenten, med dunder og brak. Han var en stor mann, nesten to meter høy. Han gikk med tunge målbeviste steg rett gjennom rommet. Han veltet nesten salongbordet som stod midt i rommet. Han slengte seg tungt ned i rokokkosofaen innerst i rommet og utbryter opprørt: ”Jeg må få bli frelst!” Vi hadde savnet ham denne morgenen for han pleide alltid å være med på morgenene. Nå skjønte vi sammenhengen. Dag etter dag hadde han sittet der og lyttet til evangeliet om at et menneske kan få et nytt liv, en ny start sammen med Jesus. Denne dagen hadde han kommet til et kritisk punkt. Enten måtte han holde seg borte fra morgenene for godt eller så måtte han selv prøve om det vi talte om var sant. Først forsøkte han å holde seg borte, men da det ikke gikk stormet han inn for å rive til seg frelsen. Vaktmesterassistenten ble frelst denne dagen, midt blandt alle de fine små damene og alle silkemøblene. For Jesus lover: ”... den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut.” (Johannes 6,37) Bønn Herre, takk for at Du møter mennesker med frelse og nytt liv også i dag. Hjelp meg forsette å fortelle om dette for alle som vil høre.

2019-10-02 00:00 2. oktober

”Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det i et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt i utholdenhet.” ( Lukas 8,15 ) Det fortelles at Herbert Hoover, som var president i USA på begynnelsen av 1900-tallet, en gang ble spurt om hva som var hemmeligheten bak hans framgang i livet. Ha skal ha svart: ”Med Guds hjelp gir jeg aldri opp.” De menn og kvinner som har hatt framgang i sine liv, har ofte hatt samme innstilling som president Hoover. I Bibelen finner vi samme prinsipp. Det er gjennom utholdenhet og tålmodighet vi bevarer vårt håp (Romerne 15,4). Det er utholdenhet vi trenger for å kunne gjøre Guds vilje og få det han har lovet oss (Hebreerne 10,36). Bønn Jesus, tilgi at jeg har så lett for å gi opp ved den minste motgang. Hjelp meg å øve meg i utholdenhet slik at jeg kan gjøre Din vilje og få det Du har lovt.

2019-10-01 00:00 1. oktober

”Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender.” ( Hebreerne 12,1-2 ) Min mor ble over 90 år gammel. Hun var en kjempe i Guds rike. Jeg husker henne, helt fra jeg var barn, når hun samtalte med mennesker i nød. Jeg husker hennes glede når noen kom til tro og jeg husker hennes fortvilelse når noen av dem hun hadde ført til Kristus falt fra troen. Da jeg tok hånd om tingene hennes etter at hun var død, fant jeg et motto som hun hadde limt fast her og der og som hun også hadde skrevet opp i telefonboken og almanakken sin. Det stod slik: ”Se tilbake med takknemlighet - framover med mot - til sidene med kjærlighet - oppover med tro og håp.” Det var i sannhet slik min mor levde. Et meningsfylt liv i Herrens tjeneste, hvor hun kunne se tilbake på hver dag med takknemlighet. Et liv der framtiden ikke var skremmende, selv når hun ”vandret i dødsskyggens dal”. Et liv hvor andre menneskers velferd alltid var i fokus og ikke selvet. Et liv som kretset rundt et fast punkt, Jesus Kristus, som hun satte alt sitt håp til. Bønn Herre, takk for de mennesker som har gått foran oss og som vi får ha som forbilder. Hjelp oss å se på deres liv og bli inspirert til et liv i hellig tjeneste for Deg.

2019-09-30 00:00 30. september

”Din vei gikk gjennom sjøen, din sti gjennom veldig vann; men ingen kjente dine fotspor. Du førte ditt folk som en hjord...” ( Salmenes bok 77,20-21 ) I den engelske utgaven av ”En levende bok” er dagens bibelvers oversatt som følger: ”Din vei gikk som en sti gjennom vannet - en sti som ingen visste var der”. Sannelig er det slik at Guds vei mange ganger leder oss ut i det ukjente. Ofte leder han oss på veier som vi aldri, ikke engang i vår villeste fantasi, hadde kunnet forestille oss. Ingen visste at det var mulig at livet skulle kunne ta en slik vending. Men Gud var der og han ledet oss og våket over oss. Noen mennesker våger aldri å ”kaste loss”. De vil alltid ha en fot igjen på land - for sikkerhets skyld. Billedlig talt svømmer de med et bein i bunnen. På den måten får vi aldri oppleve Guds overnaturlige ledelse i våre liv. Disiplene derimot ble rammet av Jesu ord: ”Følg meg!” De våget å ta hans ord på alvor og overlot alt i hans hender. Da fikk de se og erfare at Gud hadde forberedt stier for dem om ingen visste fantes. Bønn Herre, hjelp meg å våge kaste loss fra det livet hvor jeg har alt under kontroll. Hjelp meg å våge følge Deg også inn i det ukjente. Takk for at Du leder Ditt folk som en hjord.

2019-09-29 00:30 29. september

”Men bli fornyet i deres ånd og sinn.” ( Efeserne 4,23 ) For noen år siden pleide vi å tilrettelegge spesielle bibelhelger for ulike ledere i menigheten. Disse bibelhelgene het ”Lad opp lederen”. Det er viktig for ledere som stadig gir ut av Guds ord, at man får gå avsides og bare ta imot for sin egen del. Jeg har, som de aller fleste nå for tiden, en mobiltelefon. I min mobiltelefon, som også er en liten håndholdt datamaskin, kan jeg lagre og bære med meg all informasjon som er viktig for meg. Der har jeg Bibelen på ulike språk, ordlister, adresselister, kalender m.m. Den er veldig praktisk å ha, men det oppstår et problem når - jeg sier ikke hvis - jeg glemmer å lade den opp. Da gir den først en stille påminnelse om at den må lades opp. Den gjentar beskjeden etter en liten stund, men om jeg ignorerer disse påminnelsene for lenge, så ender det med at mobiltelefonen dør. All informasjon blir utilgjengelig og jeg står der med en død ting i hånden. Den kan ikke brukes til å ringe med eller noe annet nyttig. I det åndelige livet får vi også små påminnelser om at Gud vil at vi skal laddes opp. La oss ikke forsømme disse påminnelsene, men la oss sørge for at vi som ledere - d.v.s. formidlere av Guds kraft, kan fungere optimalt. Bønn Jesus, hjelp meg å lytte til varselsignalene når jeg har holdt på for lenge, uten å ta tid til egen oppladning. Takk for at Du alltid er nær meg for å fylle mitt liv med Din kraft.  

2019-09-28 00:00 28. september

”Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i hu hva du er falt fra. Omvend deg, og gjør de første gjerninger!” ( Åpenbaringen 2,4-5a)  De kristne i Efesus var kjent for sin kjærlighet. Da Paulus skrev til dem i Efeserbrevet, takket han Gud for dem. Han hadde hørt om deres tro og kjærlighet. Tenk for en drømmesituasjon, at menigheten har ord på seg for å være fylt av kjærlighet. Alle burde jo ville komme til en slik menighet og være med. Allikevel rettes Åpenbaringens skarpe reprimande nettopp til menigheten i Efesus. Herren bebreider dem for at de har forlatt sin første kjærlighet. For en tragisk utvikling - fra å være kjent for sin kjærlighet til å bli bebreidet for manglende kjærlighet. Men bibelverset stopper ikke med reprimanden, men fortsetter med å vise til botemiddelet. Det finnes en veg tilbake! I starten av kristenlivet lever man ofte som i en kjærlighetsrus. Tenk på hvordan det var den gangen da du ble fylt av kjærlighet. Når vi bevisst tenker på noe positivt så vekkes lengselen etter å oppleve dette igjen. Da blir det lett å vende tilbake til Gud og gjøre kjærlighetens gjerninger igjen. Bønn Gud, Du er kjærlighet. Din kjærlighet kaller meg til å leve nær Deg og bli fylt av den samme kjærligheten. Tilgi meg at jeg så lett forlater den første kjærligheten. Takk for at det finnes en veg tilbake.

2019-09-27 00:00 27. september

”Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags ondt på dere for min skyld. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere.” ( Matteus 5,11-12 ) En gang da Frelsesarmeens grunnlegger William Booth forkynte på en gate i London, var det en mann som spyttet ham i ansiktet. En av Booths medarbeidere ville tørke bort spyttklysen fra skjegget hans, men Booth sa: ”Ikke rør det! Det er en medalje.” Vi tenker av og til at det var lettere å være en kristen før i tiden. Men det å være en kristen har alltid medført at man er i konflikt med denne verden. Den som virkelig vil være Kristi etterfølger må regne med forfølgelse. Selv om Booth ikke oppsøkte vanskelighetene, så mente han at forfølgelsen hadde visse gode følger. Når folk kastet rotne tomater og egg, ja til og med urin på frelsessoldatene så hevdet Booth at dette i det minste førte til at ingen ble med i Frelsesarmeen for egen vinnings skyld. Bare den som hadde fått sitt hjerte forvandlet av Jesus, skulle utsette seg for noe så fryktelig. Bønn Jesus, takk for at Du ikke forlater oss når mennesker forfølger eller baktaler oss. Hjelp oss, sammen med Deg, å tåle den forhånelse som Du måtte tåle og som hver eneste sann disippel må tåle. 

2019-09-26 00:30 26. september

”Ikke ett ord slo feil av alle de gode ord Herren hadde talt til Israels hus, det ble oppfylt alt sammen.” ( Josva 21,45 ) Det finnes en del huslige gjøremål som det kreves muskelkraft for å utføre. Det er for eksempel skrulokk, som jeg med mine kvinnemuskler ikke kan åpne, uansett hvor mye jeg tar i. Da er det et privilegium å ha tilgang til en sterk mann. Jeg gir ham glasset med det vrange skrulokket og sier: ”Åpne det!” Vips så er lokket av. Jeg forventet ikke noe mindre. Min erfaring sa at det var dette som ville skje. Noen har sagt at ”Tro er en innstilling som forventer at Gud skal handle.” Å leve i tro er å leve i stadig forventning om at Gud skal handle. Det er å si: ”Gud, dette er for stort og vanskelig for meg, nå forventer jeg at Du griper inn.” Israelsfolket fikk oppleve Guds veldige kraft mange ganger. Særlig i Josvas bok hadde Guds folk stadig framgang. De fikk oppleve at det Gud hadde lovet, det kunne han også holde. Dagens bibelvers er en oppmuntring for vår tro også i dag. Når det står at alt gikk i oppfyllelse, at ikke et ord slo feil av alle de gode ord Herren hadde talt, da skal vil huske at Gud ikke har forandret seg. Slik han var for israelittene, slik vil han være for oss. Bønn Jesus, hjelp meg til å leve i stadig forventning om at Du skal gripe inn. Takk for den glede og tillit som jeg får når jeg lever i en slik forventning.

2019-09-25 00:00 25. september

”Jeg vil høre hva Gud Herren taler: Han forkynner fred for sitt folk og for sine fromme - bare de ikke vender tilbake til dårskap.” ( Salmenes bok 85,9 ) Benedikts munkeregel fra 500-tallet inneholdt ”Skolen”. Skolen handler om hvordan man i hverdagslivet kan bli en mer trofast Jesu Kristi tjener. Et grunnleggende begrep i Skolen er tjenesten for Kristus. Det er bare når vi tjener Kristus at ”jeget” befris fra den falne natur. Denne friheten vinnes gjennom lydighet. ”Lydighet” er derfor et nøkkelord i Skolen. Et annet nøkkelord er å ”lytte”.Det er bare ved å lytte at vi kan komme inn i et liv i tjenste for Gud. For at vi virkelig skal kunne lytte, må vi våge å gå inn i ”stillheten”, som blir det tredje nøkkelordet i Skolen. Med stillhet mener ikke Benedikt lydnivået rundt oss, men det indre lydnivået, uroen og støyen som hele tiden er i vårt indre. Han omtaler egenviljen som ”...den støyen som består av en pågående indre monolog, en uavbrutt egopleie, vår rastløse og usikre natur, irritasjoner, behov for selvhevdelse, brå innfall, krav på bekreftelse... selvmedlidenhet... frykt..., knurr og klage..., misnøye, utskjelling, misunnelse og nag.” For å oppnå sann indre stillhet må vi avstå fra egenviljen og stadig ”vende tilbake til Kristus”. Vi tar et dypt åndedrett hvor vi i bønn og indre stillhet tar til oss beskyttelsen i Guds kjærlighet og i Kristi forsoning. Dette er utgangspunktet vi stadig må vende tilbake til. Det er der vi finner virkelig fred. Bønn Jesus, takk for at jeg stadig får komme tilbake til Deg. Jeg vil høre hva Du sier i dag. Hjelp meg å søke den indre stillheten som gjør at jeg i sannhet kan lytte og adlyde.

2019-09-24 00:00 24. september

"For sju ganger faller den rettferdige og står opp igjen, men de ugudelige kastes over ende når ulykken kommer." ( Salomos ordspråk 24,16 ) Dagens bibelvers trekker opp en skarp grense mellom den rettferdige og den ugudelige. Det handler ikke om at den rettferdige aldri gjør noe galt og at den ugudelige alltid gjør galt. Nei, Bibelens budskap tar med i beregningen at den rettferdige så vel som den onde faller, begår tabber og gjør noe som er galt. ”Det går aldri bra... jeg kommer til å falle igjen” - Slik er det lett å tenke for den som virkelig kjenner sin egen svakhet. Men dagens bibelvers viser oss at forskjellen på den rettferdige og den ugudelige er at den rettferdige reiser seg igjen, når han eller hun har gjort noe galt, mens den ugudelige lar seg kaste over ende av ulykken. Vi kan møte ”Det går aldri bra, jeg kommer til å falle igjen”-tankene med ordene: ”Hva så?” Som kristne lever vi av Herrens nåde. Vårt ansvar er å reise oss i hans kraft og gå videre. Det er ikke vår karakterstyrke som frelser oss. Det er Guds nåde. Bønn Jesus, hjelp meg å leve i nåden i dag. Bevar meg fra fall, men om jeg faller så gi meg mot til å søke Din nåde og reise meg igjen i Din kraft.

2019-09-23 00:00 23. september

”Salig er den mann som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige og dem som gir seg av med løgn. Herre, min Gud! Mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss! Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn at de kan telles.” ( Salmenes bok 40,5-6 ) Min svigermor var en gudfryktig kvinne som fikk leve et langt liv. De siste årene av sitt liv bodde hun på et bo- og servicesenter hvor hun i fellesskapet med andre mennesker, fikk være et vitne om Guds kjærlighet og nåde. Hun var over 90 år gammel da hun en dag møtte en jevnaldrende kvinne som var svært lei seg. De to gamle kvinnene samtalte og begge stod og støttet seg på sine rullatorer. Svigermor forsøkte å trøste den andre og sa: ”Ja, men jeg skal be for deg at alt ordner seg.” Da fnyste den andre kvinnen sint: ”Det der kan jeg slett ikke tro på.” Da svarte min svigermor med bekymret stemme og med betoning på stakkars: ”Stakkars deg som ikke kan tro.” Svigermor hadde rett. Det er synd på mennesker som ikke har dette faste holdepunktet i tilværelsen som troen gir. Vi som tror bør gjøre alt som står i vår makt, uansett hvor gamle vi er, for å fortelle andre hva Jesus kan gjøre i et menneskes liv. Bønn Takk for at jeg i dag får sette min lit til at Du har store planer for Ditt folk. Hjelp meg å vitne for noen i dag om Din makt.

2019-09-22 00:00 22. september

”Men straks samme natt sendte brødrene både Paulus og Silas av sted til Berøa. Da de kom dit, gikk de til jødenes synagoge. Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt.” ( Apostelgjerningene 17,10-11 )Dagens bibelvers antyder at jødene i Tessalonika ikke var så åpne for Paulus og Silas sin forkynnelse om Jesu oppstandelse, men i Berøa var jødene mer vidsynte som det står i en svensk bibeloversettelse. Denne vidsyntheten bestod for det første av åpenhet. De lyttet virkelig til det Paulus og Silas hadde å si. For det andre undersøkte de selv om det de reisende predikantene sa, stemte med det de før hadde lært og det som stod i Skriften. Denne holdningen trenger vi også i dag. Det finnes mange ulike lærer som går under navnet kristen tro. Vi kan ikke sette vår lit til og svelge all forkynnelse som vi hører. Vi skal absolutt lytte med et åpent sinn til det som sies i ulike gudstjenester, men hver eneste kristen må selv ta ansvar for å prøve om det som forkynnes stemmer med Bibelens samlede budskap. Vi må opparbeide en slik fortrolighet med Bibelteksten at vi ut fra den kunnskapen og det indre vitnesbyrdet i vår ånd, kan avgjøre om den læren vi lytter til er sann eller falsk. Det er det som er blitt sagt som skal bedømmes, ikke personen som sa det. Bønn Jesus, jeg vil lære av folket i Berøa som tok ansvar for det de hørte. Hjelp meg til ikke ukritisk å svelge enhver forkynnelse, men prøve den på Ditt ord.

2019-09-21 00:00 21. september

”I din godhet førte du det folket som du forløste. Du ledet dem med din kraft til din hellige bolig.” ( 2. Mosebok 15,13 - DNB 1978/85 )En amerikansk forkynner som var aktiv i den karismatiske vekkelsen på 1970-tallet, Bob Mumford, underviste om hvordan man kunne gjenkjenne Guds ledelse. Han fortalte om en vanskelig havneinnseiling hvor mange fartøy gikk på grunn. Den eneste måten man kunne klare å ta seg inn i havnen på var å sørge for at man alltid hadde tre ledefyr i rett linje. For å vite at vi er i Guds ledelse slik at vi ikke, billedlig talt, går på grunn finnes det også tre ledefyr som må stemme. De tre ledefyrene er 1) Guds ord - Våre planer må ikke stride mot det Bibelen lærer. 2) Det indre vitnesbyrdet - Det kan være mye som ikke åpenbart er i strid med Guds ord, men som allikevel er feil fordi vi kan kjenne i vår ånd at det ikke er rett for oss, i alle fall ikke akkurat nå. 3) Omstendighetene- Dersom noe er Guds vilje så behøver vi aldri å slå inn dører. Gud vil legge omstendighetene til rette for oss. Dersom ikke omstendighetene er riktige så er det ikke nødvendigvis slik at det vi har kjent i vår ånd er feil. Det kan bare være at tiden ikke er inne. Bønn Herre, takk for at Du med godhet leder det folk Du har forløst. Takk for at jeg rolig kan stole på at Du skal åpne og stenge dører og at Du hver dag leder meg på Din veg.

2019-09-20 00:00 20. september

”Vi elsker fordi han elsket oss først.” ( 1. Johannes' brev 4,19 )Da barna var små visste vi ofte på forhånd når en barnesykdom var på veg. Dersom det var vannkopper i barnehagen eller på skolen så var det enkelt å forutse at den første blant barna snart ville få vannkopper, ganske raskt ville turen komme til nummer to og til slutt, etter enda noen dager, så var det nummer tre sin tur. Vannkopper er smittsomt. Dersom en får det, da får alle det - nesten.Guds kjærlighet er også smittsom. Dersom vi virkelig elsker så er det fordi vi er blitt smittet av Guds kjærlighet. Han er kjærligheten. Det får konsekvenser. Om vi virkelig er blitt smittet av Guds kjærlighet så er sannsynligheten stor for at vi også kan smitte noen andre med den kjærligheten som har rammet oss. Så skulle det kunne bli med Guds kjærlighet som det er med vannkopper. Dersom en får det, da får alle det - nesten. Bønn Herre, la meg leve så nær Deg i dag at jeg ikke kan unngå å bli smittet av Din kjærlighet. Hjelp meg til også å være i kontakt med andre mennesker på en slik måte at smitten kan spres videre.

2019-09-19 00:00 19. september

”Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbaret, for de er gjort i Gud.” ( Johannes 3,19-21 ) Dersom jeg er på veg bort fra lyset så ser jeg først min egen skygge svært tydelig. Skyggen er veldig tydelig, men etterhvert som jeg kommer lenger bort fra lyset blir skyggen mer og mer utydelig inntil alt blir svart. Dette prinsippet gjelder også på det åndelige området. Når jeg snur meg bort fra lyset, Jesus Kristus, så ser jeg først veldig tydelig mitt eget selv, men jo lenger jeg går bort fra ham, jo mer forvirret blir jeg og jeg går inn i et åndelig mørke. Det er ikke alltid tydelig når mørket kryper inn over oss. Om jeg derimot er på veg mot lyset, ja da ser jeg bare lyset. Det spiller ingen rolle hvor mørkt det er rundt meg, lyset leder meg allikevel på rett veg. Når vi noen ganger blir altfor selvsentrerte, da burde vi kanskje spørre oss selv om vi er på veg mot lyset eller bort fra lyset. Bønn Jesus, takk for at Du er verdens lys. Takk for at den som følger Deg ikke behøver å vandre i mørket.

2019-09-18 00:00 18. september

”For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.” ( Johannes 3,16-17 )  Innen rusomsorgen sa man ofte: ”Det finnes ingen håpløse tilfeller”. Dette skulle være en oppmuntring for alle de medarbeiderne som kjempet i motvind og sjelden fikk se en misbruker bli fri. Siden ble dette ”slagordet” forandret på. Noen sa: ”Jo, det finnes håpløse tilfeller, men ingen av oss vet når vi har med et håpløst tilfelle å gjøre.” Slik er det også når vi forsøker å formidle vår kristne tro til andre. Det finnes sikkert mange mennesker som aldri kommer til å bli troende, men du og jeg vet aldri hvem dette gjelder. Tidlig i mitt kristne liv lærte jeg meg å se alle mennesker som potensielt frelst- kassadamen på nærbutikken skulle kunne bli frelst, mannen som satt ved siden av meg på toget skulle kunne bli frelst, naboen skulle kunne bli frelst. Dette gjorde at jeg møtte mennesker på en ny måte, med en forventning om at det skulle kunne skje noe også i deres liv. Bønn Gud, hjelp meg å bevare en aktiv tro på at alle mennesker kan bli frelst og at jeg kan få være med å formidle tro til noen i dag.

2019-09-17 00:00 17. september

”Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av, og helt fra barndommen av kjenner du De hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele Skriften er innåndet av Gud...” ( 2. Timoteus 3,14-16 )Hele det tredje kapittelet i 2 Timoteusbrev handler om hvordan det skal bli i den siste tiden før Jesu gjenkomst. Det omtales tre tegn: 1) Egenkjærlighet - menneskene elsker nytelse mer enn Gud. Man er egosentriske og har flyttet det som tilhører Gud over på seg selv. 2) Overfladisk kristendom - man bærer fromhet som en maske men vil ikke vite av dens kraft. Man vil gjerne kalle seg en kristen, men vil ikke ta konsekvensene av å være en kristen. 3) Man våger ikke å ta stilling i ulike saker - man tar stadig i mot ny undervisning, men kommer allikevel ikke fram til innsikt om sannheten. Mange undersøkelser beskriver den postmoderne verdens mennesker på samme vis. Typisk for postmodernismen er for det første det narcissistiske menneske som har seg selv i sentrum. For det andre er det i den postmoderne verden tale om en åndelighet som ikke er utformet av en allmektig Gud som krever underkastelse, men hvert enkelt individ former sin egen åndelighet tilpasset egne behov. For det tredje er relativisme et utpreget kjennetegn for postmodernismen - troen på at det ikke finnes noen absolutt sannhet, men at det som føles rett i øyeblikket er grunnlaget for mine avgjørelser. Når vi ser hvordan Bibelen, nesten to tusen år på forhånd, presist beskriver det postmoderne mennesket, da blir det viktig for oss å følge oppfordringen om å holde fast ved troen på Guds ord - den hellige skrift. Bønn Takk, Herre, for at Du minner oss om hvordan vi skal være rede for Din gjenkomst til jorden. Jeg vil lytte til Ditt ord. Jeg vil la Deg være sentrum i mitt liv. Jeg vil lære Din kraft å kjenne og jeg vil leve i Sannheten.

2019-09-16 00:00 16. september

”Folkene skal se din rettferdighet, og alle konger din herlighet. Du skal kalles med et nytt navn, som Herrens munn skal nevne. Og du skal være en prektig krone i Herrens hånd og et kongelig hodesmykke i din Guds hånd. Du skal ikke mer kalles den forlatte, og ditt land skal ikke mer kalles en ødemark. Men du skal kalles min lyst, og ditt land skal kalles ektehustru. For Herren har sin lyst i deg...” ( Jesaja 62,2-4 ) I det gamle testamentet er det ikke uvanlig at personer bytter navn når det kommer en ny epoke i deres liv. I det gamle testamentet var navnet sterkt knyttet til en persons identitet. Den barnløse Abram fikk det nye navnet Abraham som betyr far til mange. Senere ble han far både rent fysisk og han ble en far for alle troende. Jakob, som egentlig betyr ”bedrager” fikk det nye navnet Israel som betyr ”en som har kjempet med Gud”.Navnebyttet symboliserer en ny start, en ny identitet. Jesus var og er spesialist på å gi mennesker en ny identitet. Det var ikke bare når han ga den impulsive og uberegnelige Simon navnet Peter - klippen. Jesus gjorde dette med alle de ulike mennesker han møtte. Den blinde ble den seende, den syke ble den friske, den sultne ble den mette og den bundne ble den befridde. Jesus kan og vil bytte ut våre negative navn også i dag. Den som heter Redd vil han gi navnet Frimodig. Den som heter Engstelig vil han gi navnet Tillit. Den som heter Kritikk vil han kalle Kjærlighet. Den som kalles Bundet vil ha gi navnet Fri i Kristus og den som lenge har båret navnet ”Jeg vil ikke” eller ”Jeg orker ikke mer” vil han gi en ny identitet under navnet ”Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.” Bønn Takk, Jesus, for at Du har et nytt og positivt navn i beredskap for meg. La meg vokse inn i den nye identiteten som Du vil gi meg.

2019-09-15 00:00 15. september

”Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, derfor lar jeg min miskunn mot deg vare. Enda en gang vil jeg bygge deg... Igjen skal du pryde deg med håndtrommer og gå ut i dansen med de glade. Igjen skal du plante vingårder... og... selv nyte frukten.” ( Jeremia 31, 3-5 - DNB 1978/85)  Jeg elsker når Bibelen gjentar seg selv, slik som i dagens bibelvers. Når vi vil understreke noe som er viktig bruker vi ofte gjentagelser. Det samme gjør Gud. I dagens bibelvers er det ordene ”enda en gang” og ”igjen” som nevnes tilsammen tre ganger. Ordene er rettet til mennesker som en gang levde livet rett for Gud, men som mislyktes i sine åndelige liv - mennesker som må gjennomleve konsekvensene av sin ulydighet. De har hele tiden vært elsket av Gud og gjenstand for hans nåde. Nå vil Gud innprente i dem håp om en lys framtid med gjenopprettelse, glede og velstand. Dagens bibelvers er en sterk oppmuntring for oss kristne som mislykkes på ulike måter hele tiden. Guds løfte ”enda en gang” bunner ikke i din og min oppførsel, men i Guds evige kjærlighet. Derfor kan vi ta dette løftet med oss inn i hver ny dag. Bønn Takk, Jesus, for at det finnes en ny begynnelse, uansett hvor håpløs situasjonen kan virke. Takk, Jesus, for at du har forberedt et ”enda en gang” også for meg.

2019-09-14 00:00 14. september

”Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting.” ( Salmenes bok 23,1 ) I sine betraktninger over Salme 23 forteller Philip Keller om en søye som var en svært vakker sau. Hun hadde sterk fysikk, flott pels, et våkent ansikt og vakre øyne. Hun fikk kraftige lam som raskt vokste seg store. Til tross for alt dette hadde hun en alvorlig feil. Hun var rastløs og misfornøyd. Hun forsøkte ofte å krype under gjerdet og ut i friheten. Uansett hvor godt beite hyrden hadde ordnet for henne så ville hun ut på andre siden av gjerdet. Det alvorlige var at søya lærte lammene sine å gjøre det samme og hun ble et dårlig eksempel for de andre sauene. Til slutt måtte Keller, som hyrde for flokken, kvitte seg med den fine søya. Det var en vanskelig beslutning for han var like glad i denne sauen som i de andre. Gud vil at vi kristne skal være fornøyde og takknemlige for den fantastiske omsorg som Herren, vår hyrde, viser oss. Han venter på at vi, på samme måte som David, skal forstå at når Herren er vår hyrde så mangler vi ingenting. Hans belønning er at saueflokken er fornøyd og trygge i hans omsorg. Bønn Jesus, Du som er min gode hyrde, i dag vil jeg være fornøyd med og takknemlig for alt det Du gjør for meg. Takk for det Du har forberedt for meg i dag. 

2019-09-13 00:00 13. september

”Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene... Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg,” ( Johannes 10,11 + 14 ) Bibelen beskriver flere ganger de kristne som sauer. Gud vil si noe viktig med dette bildet. Sauer er svært avhengige av sin hyrde. Slik skal vi også være avhengig av Jesus. Men bildet taler også sterkt om hvordan hyrden er. Han gleder seg over hjorden. Han gjør alt han kan for at sauene skal få det beste beitet, de grønneste engene og friskt vann. Han beskytter dem fra stormer, fiender, sykdom og parasitter som kan gjøre dem syke. Ikke alle vil identifisere seg med en sau som er svak og avhengig. Mange mennesker vil heller være sterke, selvstendige og uavhengige. Denne holdningen passer vår menneskelige natur bedre. Men det er i avhengigheten av hyrden sauens beskyttelse ligger. Chrystostomos, som levde på 400-talet skal ha sagt: ”Så lenge vi er lam vil vi seire, for Herren beskytter oss. Men så snart vil blir ulver kommer vi til å tape, for da forlater Herren oss, for han beskytter bare lam, ikke ulver.” Bønn Jesus, hjelp meg å holde meg under Din beskyttelse i dag. Hjelp meg å ta i mot Din omsorg for meg som en i Din elskede hjord.

2019-09-12 00:00 12.september

”Hadde dere visst hva dette betyr: Jeg har behag i barmhjertighet, ikke i offer, så hadde dere ikke fordømt de uskyldige.” ( Matteus 12,7 ) Ordet barmhjertighet brukes ganske hyppig både i det gamle og det nye testamentet. Oftest brukes det i forbindelse med Guds barmhjertighet. Barmhjertighet er kjærlighetens medlidenhet med dem som er i nød og en vilje til å redde dem fra deres situasjon. Bibelens Gud er barmhjertig. Når Bibelen oppfordrer mennesker til å vise barmhjertighet handler det oftest om å speile Guds barmhjertighet - vi skal vise samme natur som Gud har.Barmhjertighet har med hvordan vi møter mennesker å gjøre. Et tysk ord for barmhjertighet er ”mildherzig” som betyr å ha et mildt hjerte. Noen har sagt: ”Når det gjelder å holde styr på deg selv - bruk hodet, men når det gjelder å holde styr på andre - bruk hjertet.” Bønn Jesus, hjelp meg å ha et mildt hjerte som ikke dømmer de mennesker jeg kommer i kontakt med i dag, selv om de handler annerledes enn jeg ville ha gjort. Hjelp meg også å strukturere og prioritere klokt blant de oppgaver som er mine i dag.

2019-09-11 00:00 11. september

”I disse dager skjedde det at han gikk opp i fjellet for å be. Og han ble der hele natten i bønn til Gud.” ( Lukas 6,12 ) En kjent kvinnelig fotballspiller, Nilla Fischer, ble intervjuet av Dagens Nyheter våren 2007. Hun hadde allerede da festet blikket på VM i fotball i Kina. Artikkelen beskrev den lange veien til målet og det harde treningsprogrammet som hun og de andre spillerne måtte innordne seg etter. Det handler om at vekkerklokken ringer klokka fem om morgenen. Det handler om 90 minutters ”powerwalk”fire dager i uken, ”ensom, monoton fettforbrenning i Malmøs mørke gater med bare avisbud og en og annen tom buss som de eneste, ikke spesielt entusiastiske tilskuere”. Det er drømmen om Kina som får henne opp av sengen. ”... ved hver eneste tung økt tar jeg fram Kina”, sier hun. Så kommer den setningen som kanskje er artikkelens viktigste: ”Få har sett selve treningen, mange har lagt merke til resultatet”. Jeg vet ikke hvordan ditt åndelige treningsprogram ser ut. Jeg vet ikke hvor mye tid du tilbringer sammen med Herren i ensomhet og uten entusiastiske tilskuere. Jeg vet ikke når du står opp. Jeg vet heller ikke hvor sterkt drømmen om at Guds rike en dag skal bryte fram, lever i deg. Ei heller hvor sterkt du ønsker å være med. Men en ting vet jeg: De åndelige resultatene i ditt liv står i direkte forhold til ditt åndelige treningsprogram. Bønn Herre, hjelp meg å prioritere slik som Du gjorde når Du regelmessig valgte å gå avsides for å ha fellesskap med Din himmelske Far. Hjelp meg å sette av tid - god tid - til å være sammen meg Deg i bønn i dag. 

2019-09-10 00:00 10. september

”Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på mennesker. Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på fyrster... Herren er min styrke og lovsang, og han er blitt min frelse.” ( Salmenes bok 118,8-9 + 14 ) Gjennom arbeidet mitt har jeg hatt kontakt med de meste utslåtte i vårt samfunn. Mennesker som mange betrakter som håpløst fortapt. Men min erfaring er at troen på Gud lever sterkt blant mange av disse menneskene. Noen ganger er det kanskje slik at de bønner som blir bedt av mennesker som sitter fast i hjemløshet og alkohol-/narkotikamisbruk har større makt med Gud enn mange av de vakre bønner og lovsanger som synges i våre kirker. Jeg tror at vi har noe å lære av uteliggeren som risset følgende inn på en benk i parken: Om jeg våkner i morgen så er Du hos meg.Og om jeg ikke våkner så er jeg hos Deg. Denne uttalelsen utstråler ekte trygghet. Den er fra et menneske som har lært seg å stole på Gud under alle forhold. Bønn Takk for at vi kan stole på Deg i alle livets omstendigheter. Hjelp meg å komme til Deg med alle mine bekymringer i dag. Takk for at Du er, har vært og alltid vil være mitt vern og min frelse også i framtiden. 

2019-09-09 00:00 9. september

”Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.” ( Filipperne 4,6-7 )  Når jeg blir fristet til å tenke at det ikke lønner seg å be, da må jeg huske at selv om min bønn ikke har gitt det resultatet jeg forventet, så har den kanskje hindret at noe enda verre skjedde. Jeg pleier å tenke på bønnen som en dragkamp. Min bønn flytter kanskje ikke noe merkbart i den retningen jeg vil, men bønnen holder imot slik at det ikke flyttes i motsatt retning. Dagens bibelvers oppmuntrer oss til å la Gud få vite alt vi ønsker. Ordet lover ikke at alle våre ønsker skal bli oppfyllt, men ordet lover at vi skal få fred og jeg vet at ingen ting har større betydning enn indre fred. Bønn Herre, takk for at Du er interessert i alt som skjer i mitt liv. Takk for at jeg får fortelle Deg om mine behov, både når det gjelder meg selv og mine nærmeste. Takk for at jeg kan ha fred i mitt indre når jeg har bedt, fordi jeg vet at Du vet hva som er best for meg og mine. 

2019-09-08 00:00 8. september

”...og siden i ørkenen. Der så du hvordan Herren din Gud bar deg, som en mann bærer sitt barn, hele den veien dere gikk, til dere kom til dette sted.” ( 5. Mosebok 1,31 )  Jeg gikk tur i skogen sammen med mitt barnebarn som da var to og ett halvt år gammel. Hun bar på sin høyt elskede dukke som hun kalte for babyen. Vi hadde ikke med vognen slik vi pleide og ganske snart ble barnebarnet trøtt i beina og ville at farmor skulle bære henne. Jeg løftet henne opp og spøkte med henne at nå bar jeg henne og hun bar dukken og slik hjalp vi hverandre. Hun tenkte over dette etøyeblikk og så sa hun: ”Jeg orker ikke å bære dukken mer. Du må bære henne også.” Jeg måtte smile og tenkte på at vi noen ganger tenker som mitt lille barnebarn. Vi går og bærer på våre byrder og så glemmer vi at når Gud bærer oss, da bærer han både oss og våre byrder. Bønn Jesus, takk for at Du vil bære hver dags bekymringer og byrder. Takk for at alt hviler i Dine hender.

2019-09-07 00:00 7.september

”Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle menneske, som er fordervet ved de forførende lyster. Men bli fornyet i deres ånd og sinn. Og ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten.” ( Efeserne 4,22-24 ) Jeg leste om en plastiskkirurg, Dr. Maxwell Maltz. Han sluttet som plastiskkirurg og gikk over til psykologi. Dette fordi han så at det ikke tjente til noe å forandre menneskers ytre når det indre ikke ble forandret. Det finnes komplekser bak hvert eneste forskjønnet ytre. Gjennom sine vitenskapelige undersøkelser viste Dr. Maltz at det er nødvendig å gjenta nye tanker inni seg i tjueen dager for at det skal skje varige forandringer i selvbildet. Vi tror ofte at den hellighet som Gud lover oss skal vise seg helt plutselig i våre liv. Den ene dagen er vi verdslige, den neste dag hellige. Men helliggjørelsen handler om en prosess og den er livslang. Det medfører kamp å legge av seg det gamle menneske og ikle seg det nye. Det handler om at vi målbevist forandrer vår tankegang, fra å tenke destruktive tanker og viljeløst følge begjæret til å tenke Guds rene tanker. Akkurat som Dr. Maltz har vist oss så må vi stadig gjenta disse tankene slik at de blir en ny og god vane. Bønn Jesus, la denne dagen bli en dag hvor jeg tenker Dine tanker igjen og igjen.

2019-09-06 00:00 6. september

”Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den.” ( 1. Korinterbrev 10,13 )Jeg har alltid vært fasinert av seiling. For en fantastisk opplevelse det er å bli drevet av vinden ute på havet. Tenk når et stort seilskip setter segl og vinden tar tak - for en kraft. Det er ikke så vanskelig å forstå hvordan dette fungerer i medvind. Men det som forundrer meg er at det faktisk går an å seile i motvind. Det tar bare litt lengre tid og der man krysser seg fram må man vite hvordan man skal stille seilene slik at de fanger vinden på riktig vis. Dette prinsippet gjelder også i kristenlivet. Når motgangen kommer skal vi huske at det går an å ta seg fram også da. Men det tar lenger tid for vi må krysse oss fram. Da er det ekstra viktig å holde blikket festet på målet, for dersom vi bare lar oss drive av vinden så kommer vi ikke fram til målet vårt. Bønn Herre, hjelp meg å holde målet i sikte enten jeg får oppleve medvind eller motvind i dag. 

2019-09-05 00:00 5. september

”For dette bud som jeg gir deg i dag, er ikke for høyt for deg, og det er ikke langt borte. Det er ikke oppe i himmelen, så du må si: Hvem vil fare opp til himmelen for oss og hente det ned og la oss høre det, så vi kan gjøre etter det? Det er heller ikke på den andre siden av havet, så du må si: Hvem vil fare over havet for oss og hente det til oss og la oss høre det, så vi kan gjøre etter det? Men ordet er deg ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan gjøre etter det.” ( 5. Mosebok 30,11-14 )Noen ganger sier folk ”Jeg kan ikke!”, men det de egentlig mener er ”Jeg vil ikke!”.I Frelsesarmeens første tid sang man ofte ordene: ”Hvem som vil får komme nå.” Dette var rett teologi. Å komme til Jesus handler nemlig mer om vår vilje enn om vår evne. Mange sier at de skulle bli kristne om de bare kunne tro. Men dagens bibelvers viser at det ikke handler så mye om å kunne, det handler om å ville. Ordet sier klart at Gud har gjort Bibelens budskap tilgjengelig for alle de som virkelig vil. Bønn Far, takk for at Du har gjort det mulig for alle som vil, å tro på Deg og på Ditt ord. Hjelp meg å leve slik i dag at det blir lett for andre å komme til Deg.

2019-09-04 01:00 4. september

”Trofasthetens vei har jeg valgt, dine lover har jeg for øye.” ( Salmenes bok 119,30 )Alle kommer vi før eller senere til et veikryss hvor vi må velge hvilken vei vi skal ta. Veikrysset er det stedet eller den stunden hvor Gud åpenbarer vår synd for oss. Det er her både hellige og hyklerske mennesker velger sin vei. De som velger trofasthetens og hellighetens vei er de som ser sine behov, erkjenner sin synd og kaster seg ned for Gud og ber om utfrielse. De som blir hyklere er de som velger å unnskylde sin synd og forblir i samme tilstand. På samme måte som Jesus måtte velge ydmykhet og hellighet så handler det om et valg også for dagens disipler. Bønn Herre, vis meg hellighetens vei. Jeg vil velge den i dag. 

2019-09-03 00:00 3. september

”Han leder de saktmodige i det som rett er, og lærer de saktmodige sin vei.” ( Salmenes bok 25,9 )For noen år siden ga våre barn oss enda ett av teknikkens under, en GPS til bilen. Først lurte vi på om vi egentlig hadde bruk for den, men så skulle vi besøke en venn, på en for oss ukjent adresse, og vi bestemte oss for å prøve den. En GPS lokaliserer, via en satelitt, hvor du befinner deg og hvor du skal. Når du taster inn adressen du skal til så finner GPS-en den beste kjøreruten og en innspilt hyggelig menneskestemme forteller hvordan du skal kjøre. - Følg veien, - Hold til venstre ved neste avkjøring, - Ta neste avkjøring og så rett til høyre, - Ta andre avkjøring i rundkjøringen om 300 meter. Ved hjelp av GPS-en har vi funnet fram både ute på landet og i nettet av smågater i noen av de store byene i Europa. Noen ganger har vi lurt på om vi kan stole på GPS-en, vi har ment å vite bedre, men etterpå har vi ofte sett at GPS-en hadde rett. Den standhaftige stemmen i GPS-en er blitt en påminnelse om hvilken fantastisk ressurs vi har når det gjelder Guds veiledning i våre liv. Han ser realiteten fra et høyere perspektiv, akkurat som GPS-en gjør. Han ser lenger fram og han ser og vet så mye mer enn vi selv. Vi kan trygt stole på hans ledelse. En GPS kan ta feil, men Gud tar aldri feil. Bønn Herre, jeg vil lytte etter Din ledelse i dag. Jeg vil følge Din veiledning. 

2019-09-02 00:00 2. september

”Derfor må vi så meget mer holde fast på det vi har hørt, så vi ikke skal drive bort fra det.” ( Hebreerne 2,1 ) ”Hva forhindrer menighetsvekst i din forsamling? Finnes det noen der som Herren vil at du skal vise kjærlighet gjennom å vise spesiell oppmerksomhet?” Det var det predikanten sa. Jeg visste med en gang ikke bare hvem jeg skulle strekke ut en hånd til, men jeg visste også hva jeg skulle gjøre. Jeg skulle kjøpe en blomst, skrive noen vennlige ord på et kort og gi dette til et ungt par. Jeg fulgte Herrens oppfordring og det ble opptakten til et langt vennskap og førte til at to unge mennesker i dag er hengivne medarbeidere i Guds rike. Å høre og adlyde er to viktige ingredienser i troen. Fårene hører hyrdens stemme og de følger stemmen, ellers kommer de til å gå seg vill. Bønn Herre, hjelp meg å gjenkjenne Din stemme når Du taler til meg i dag. Hjelp meg å gjøre det Du ber meg om. Takk for at jeg får være Din med-arbeider!

2019-09-01 00:00 1. september

”Hør nå min sønn, og bli vis, styr dine tanker den rette veien!” ( Salomos ordspråk 23,19 - DNB 1978/85 ) Det er mange steder i Bibelen hvor vi oppfordres til å våke over våre tanker. Tenk på... tenk ikke på... legg alle tanker under Kristus i lydighet, o.s.v. Gud vet at det vi tenker har avgjørende innvirkning på hva vi sier og hva vi gjør. Alle mennesker tenker. Det er umulig å ”slå av” tankene. Selv om du forsøker å la være å tenke, så er det en tanke i seg selv og da har du allikevel tenkt. Men selv om vi ikke kan avstå fra å tenke så kan vi styre tankene. Fra et rent hjerte kommer rene tanker og ren kjærlighet. Onde tanker forsøker hele tiden å trenge seg inn, men de kan ikke komme inn i et rent hjerte uten at mennesket gjennom et valg slipper dem til. Ørkenfedrene mente at våre tanker kan bli renset, helliget - ja, til og med frelst. De mente at dette var noe som en hver kristen bør strebe etter. Vi kan ikke hindre at fristelsene kommer, men vi trenger ikke gi etter for dem. Ørkenfedrene hadde tre råd i kampen mot de onde tankene: 1) Oppdag feilaktige tankemønster når de bygges opp. Avslør dem! 2) Stå i mot dem ved å avvise dem bestemt. 3) Vær aktiv i å tenke eller gjøre det motsatte. Mennesket kan velge å bevare sitt hjerte rent og tenke rett selv om det noen ganger innebærer en hard kamp. Bønn Herre, hjelp meg å oppdage det når onde tanker vil trenge seg inn. Hjelp meg å stå imot dem og hjelp meg å aktivt tenke det motsatte og gjøre det gode.

2019-08-31 00:00 31. august

”Og han sa: Med Guds rike er det som når en mann kaster såkornet i jorden. Han sover og står opp, natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt - hvordan det går til, vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde: først strå, så aks, så fullmodent korn i akset.” ( Markus 4,26-28 ) Åndelig arbeid er samarbeid. En del ting som angår det åndelige livet er det bare Gud som kan gjøre. Det overnaturlige kan aldri gjøres av et menneske. Det er Guds ansvar. Imidlertid er det også en del ting som aldri vil skje hvis ikke vi mennesker gjør vår del. Fra dagens bibelvers lærer vi at det er menneskets, bondens, oppgave å få såkornet i jorden. Det gjør ikke Gud, men Gud står for det vanskelige, nemlig å sørge for at såkornet forvandles til modent korn. Vår oppgave som kristne er å sørge for å vitne og fortelle mennesker om Guds rike. Dersom vi gjør det så vil Gud sørge for at vårt vitnesbyrd bærer frukt. Bønn Herre, hjelp meg å så vitnesbyrdet om Deg - vitne om Deg for andre mennesker. Takk for at Du da tar hånd om det jeg sier eller gjør og forvandler det til moden tro i dem.

2019-08-30 00:00 30. august

”Han tok ut tolv som skulle være sammen med ham, og som han kunne sende ut for å forkynne og ha makt til å helbrede sykdommer og drive ut onde ånder” ( Markus 3,14-15 ) Dagens bibelvers viser at det finnes en spesiell rekkefølge når det gjelder vår tjeneste for Gud. Først må vi følge, deretter forkynne og til slutt drive ut. For at vår forkynnelse og vår tjeneste skal ha åndelig kraft må vi begynne med at vi selv følger Jesus. Det er bare om vi selv lever nær ham og lærer av ham at vår åndelige tjeneste kan ha noen betydning. Bønn Gud, hjelp meg å leve nær Deg i dag. Hjelp meg følge så tett i Dine spor at jeg er handlekraftig og kan gå inn i den åndelige tjeneste som behøves der jeg er i dag.

2019-08-29 01:00 29. august

”Kom, la oss tilbe og bøye kne, la oss knele for Herren, vår Skaper! For han er vår Gud og vi er det folk han før, den hjord hans hånd leder. - Å, om dere i dag ville høre hans røst!” ( Salmenes bok 95,6-7 ) Jeg hørte om en mann som besøkte en liten by oppe i noen steinete fjell. Han gikk bort til en gammel mann som satt på en benk og spurte om han kunne fortelle hva denne lille byen var kjent for. Den gamle mannen svarte: ”Jo, det er her allting begynner.” Den gamle mannen på benken hadde forstått noe viktig. Det er at allting begynner akkurat på det stedet hvor vi befinner oss og akkurat fra det ”nå” som er. Dersom vi ser hvert eneste sted som et mulig utgangspunkt og hvert eneste øyeblikk som et startpunkt, da skal ingenting være umulig for oss. I dag kan vi begynne å høre på Gud! Bønn Jesus, takk for at det for Deg ikke finnes noen situasjon som er håpløs eller noen mennesker som er håpløse. Så lenge vi lever i nådens tid kan vi få lov å begynne om igjen, uansett hvordan situasjonen er.

2019-08-28 00:00 28. august

”Det er godt å prise Herren og lovsynge ditt navn, du Høyeste, å kunngjøre din miskunnhet om morgenen og din trofasthet om nettene,” ( Salmenes bok 92,2-3 ) Det skjedde da barna var små. Farmor og farfar hadde vært på besøk noen dager og det var den siste dagen rett før de skulle reise hjem. Som vanlig avsluttet vi frokosten med en familie. Nå måtte farmor og farfar følge de rutiner vi hadde for dette. Pappa pleide å lese et bibelvers og så skulle alle si en takkebønn med egne ord. I tur og orden fikk alle rundt bordet takke for noe - med en setning. Poenget var at alle skulle delta og ingen skulle be lenge. Barna pleide å være flinke til å komme på ting de kunne være takknemlige for, men denne morgenstunden gikk det litt i stå for en av sønnene. Til slutt fikk han fram: ”Takk gode Gud, for at farmor og farfar skal reise hjem i dag.” Det var vanskelig for de voksne å holde seg fra å le. Det er ikke alltid vi lykkes med våre formuleringer, men Gud vil at vi skal være takknemlige og han vil at vi skal uttrykke vår takknemlighet til ham. Bønn Herre, åpne mine øyne så jeg kan se alt det vidunderlige rundt meg og at jeg kan forstå at det er Din hånd som står bak alt som skjer.

2019-08-27 00:00 27. august

”Derfor må dere sette alt inn på at troen viser seg i rett liv, og det rette liv i innsikt, innsikten i selvbeherskelse, selvbeherskelsen i utholdenhet, utholdenheten i gudsfrykt, gudsfrykten i brorskap, og brorskapet i kjærlighet. For dersom alt dette finnes hos dere og får vokse, da vil dere ikke være uvirksomme og uten frukt i deres kunnskap om vår Herre Jesus Kristus.” ( 2. Peters brev 1,5-8 - DNB 1978/85 ) Jeg har alltid satt stor pris på dagens bibelvers. Det handler om hvordan vi skal oppnå fullkommen balanse i kristenlivet. Det er som om verset bølger fram og tilbake. Det oppfordrer oss først til å gå fram og ta for oss for siden å holde tilbake. Rett liv og innsikt balanseres av selvbeherskelse. Deretter går det et steg fram i utholdenhet som balanseres av gudsfrykt, brorskap og kjærlighet. Når en ting får ta overhånd da blir det ubalansert og mennesker får et forvridd inntrykk av hvem Jesus er. Dermed blir det ingen frukt. La oss ivre for balanse i våre liv og i vår kristne tro.Bønn Jesus, takk for at Du minner meg om hvor viktig det er å ha balanse i livet sammen med Deg.

2019-08-26 00:00 26. august

"…sannheten skal frigjøre dere.” ( Johannes 8,32b ) Kardinal Joseph Bernardin, en katolsk prest i USA, fikk det sjokkerende budskapet at han var anklaget for å ha forgrepet seg seksuelt på en av sine tidligere studenter. Han ble senere frikjent og ble også forsonet med den unge mannen som var blitt lurt til å komme med den flaske anklagen om en slik grusom forbrytelse. I boken ”Sannheten var mitt eneste forsvar”, beskriver Bernardin sine opplevelser de månedene hvor han i media ble fremstilt som en ussel mann. Han hadde ikke bare begått en forbrytelse, men han hadde sviktet kirken og sitt embete. Han visste at han var uskyldig, men alle andre trodde at han var skyldig. Det er gripende å lese om hans fortvilelse og maktesløshet. Men gjennom hele hans fortelling går det en rød tråd - hans overbevisning om at sannheten til slutt skulle frigjøre ham - hvilket den også gjorde. Du er kanskje også blitt utsatt for en falsk anklage? Du har kanskje opplevd at andre er fullstendig overbevist om du er slik eller sånn, at du har gjort noe som du vet at det ikke er sant? Da skal du vite at sannheten er ditt eneste forsvar. Det er bare Sannheten som kan gjøre deg fri. Bønn Herre, noen ganger ser det ut som om ondskapen triumferer. Noen ganger ser det ut som om løgn og vold tar overhånd, men takk, Jesus, for at sannheten alltid seirer!

2019-08-25 00:00 25. august

”Gjengjeld ikke ondt med ondt eller skjellsord med skjellsord. Dere skal tvert imot velsigne. For dere er selv kalt til å få velsignelse.” ( 1. Peters brev 3,9 )John C. Maxwell snakker om at vi mennesker kan være enten som et termometer eller som en termostat. Et termometer avleser omgivelsene og reagerer, mens en termostat avleser omgivelsene og sørger for at det blir en forandring. Mange lever kristenlivet som termometre. De registrerer og måler tilstanden i sine omgivelser. De kan ofte analysere tilstanden i menigheten ganske nøyaktig, om den er bra eller dårlig, men om analysen viser at temperaturen er for lav, så vil de ikke legge to pinner i kors for å være med å endre situasjonen til det bedre. Termostatmennesker derimot registrerer ikke bare omgivelsene, de er med og skaper og regulerer slik at sammenhengen de befinner seg i blir slik den skal være. Jeg tror at Gud vil at vi skal være slike mennesker. Bønn Herre, hjelp meg å gjøre hva jeg kan for å endre det som er feil slik at det blir rett. Hjelp meg å varme opp det som er for kaldt. Hjelp meg å skape felleskap der hvor ensomhet rår. Hjelp meg å føre ditt lys inn i mørket.

2019-08-24 00:00 24. august

”For om det er såkalte guder, enten det nå er i himmelen eller på jorden - slik sett er det jo mange guder og mange herrer - så er det for oss bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er til for ham. Og det er bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi er til ved ham.” ( 1. Korinterbrev 8,5-6 ) Jeg hørte en  på radioen hvor noen som kjempet med spørsmålet om meningen med livet sa noe slikt som dette: ”Meningen med livet er den eneste setning jeg ikke kan analysere og finne setningsleddene i.” (Oversetters anmerkning: På svensk er dette et ordspill, da det svenske ordet mening kan bety både setning og mening.) Det var en fiffig formulering, men jeg tror faktisk det er vanskelig grammatikk for mange, dette å finne meningen med livet. Det kan nok gjøre livet uutholdelig for mange. Det er kanskje slik at en av kristendommens viktigste poeng er at den gir mening med tilværelsen. Dagens bibelvers setter fokus på kjernen i kristen tro. Meningen med livet er at vi er skapt for å ha fellesskap med Gud. Ser vi ikke dette da finnes det ingen tilfredsstillende forklaring på hvorfor vi er til. Finner vi vår plass i forhold til den levende Gud, da faller alt annet på plass også. Bønn Jesus, takk for at jeg får tro at Du har skapt meg for å leve i fellesskap med Deg. Takk for at mitt liv får ha sitt dreiepunkt i Deg og ikke behøver å dreie seg bare om meg selv.

2019-08-23 00:00 23. august

”Dersom dere adlyder villig, skal dere få nyte landets goder” ( Jesaja 1,19 - DNB 1978/85 ) I går snakket vi om den bonusen, det lille ekstra, som Gud gir dem som adlyder ham. Noen ganger gjør han det helt uventet, slik det var da vi ble oppgradert til Business Class på flyet. På denne uventede måten har Gud mange ganger vist oss sin spesielle omsorg for oss. Gud viser også sin omsorg og gir det lille ekstra i hverdagens små tildragelser. Hvor mange ganger har jeg ikke bedt Gud om en parkeringsplass når jeg som vanlig har vært alt for sent ute og alle plasser har vært opptatt. Og hvor mange ganger har jeg ikke til min store forundring opplevd at Gud har hørt min raske bønn og gitt meg akkurat det jeg trenger. Noen ganger kan jeg også høre hans formanende stemme: ”Du må gjerne være ute i litt god tid neste gang.” Han viser omsorg, men han fostrer og oppdrar også. Bønn Jesus, takk for at jeg alltid får komme til Deg og regne med Din hjelp, enten det er jeg selv som har rotet det til eller det er andre årsaker til mine problemer. 

2019-08-22 00:00 22. august

”Herren kommer oss i hu og velsigner oss. Han velsigner Israels hus, han velsigner Arons hus. Han velsigner dem som frykter Herren, de små med de store.” ( Salmenes bok 115,12-13 )  Vi bare ser på hverandre og sier ”BONUS!” når Gud gjør det lille ekstra som han er spesialist på. Vi skulle på en liten ferie. Vi var utslitt etter mange og lange arbeidsdager. Vi skulle fly langt og vi var forberedt på at kroppene våre skulle bli stive av å sitte stille og inneklemt i mange timer. Da vi endelig, etter lang ventetid skulle få gå om bord i flyet sier den høye mannen bak disken: ”Er det Rut og Peter?” Vi var overrasket over at han tiltalte oss ved fornavn, men vi svarte ja. Da sier han: ”Dere er blitt oppgradert til Business Class.” Vi bare ser på hverandre, denne gangen med tårer i øynene, og sier ”BONUS!” - eller rettere sagt - Guds velsignelse igjen! - Nå ble vi behandlet som konger, vi fikk sitte i dype, romslige stoler, fikk personlig oppvartning og mat og drikke ble servert på dansk porselen. Gud vet alltid hva vi trenger. Noen ganger overrasker han oss på forunderlig vis. Vi bare vet at det er han som står bak. Han kjenner oss ved navn og vet i detalj hvordan han på beste måte kan vise sin personlige omsorg for oss. Bønn Herre, takk for at Du vet om alle våre behov og Du har ressurser nok til å dekke dem i overflod.

2019-08-21 00:00 21. august

”Slutten på det hele, etter at alt er hørt, er dette: Frykt Gud og hold hans bud! Det er noe som gjelder alle mennesker.” ( Forkynneren 12,13 ) Han var død nå. En som stod henne svært nær, hadde gått bort kun 38 år gammel. Nå satt hun på stranden og så bølgene rulle inn - en etter en - for deretter, like regelmessig, å trekkes tilbake ut i havet. Livets meningsløshet var påtagelig. Han som hadde vært like virkelig og full av liv som refleksjonene av solen der ute på dypet, fantes ikke mer. - ”Tider skal komme, tider skal henrulle, Slekt skal følge slekters gang.” Ordene fra salmen ga gjenlyd i hennes indre og bølgene ble til tider og slekter. Barna hennes lekte i vannkanten, men hennes indre skrek på grunn av den totale tomheten og mangelen på mening. Hvorfor skulle han dø og hun og hennes familie få leve videre? Smerten ville slå henne til jorden - ned i jorden… Jeg tror at alle som har opplevd døden på nært hold har hatt lignende tanker. For Forkynneren i Bibelen er livets tomhet og meningsløshet vel kjent. Hele Forkynnerens bok handler om livets meningsløshet. Forkynneren leter etter mening innen alle livets områder; penger, nytelse, mat og drikke, sex og karriere. Konklusjonen hans er at livet er meningsløst - hvis ikke Gud finnes! Derfor oppsummeres Forkynnerens bok i dagens bibelvers: ”Frykt Gud og hold hans bud!” Bønn Gud min far, Jesus min frelser, Hellig Ånd min hjelper - Du er Meningen. Av Deg, gjennom Deg og til Deg er jeg. Led meg på Din veg i dag!

2019-08-20 00:00 20. august

”Når dere kommer til Ham som er Den levende Stein… da blir også dere, som levende steiner, bygd opp til et åndelig hus…” ( 1. Peters brev 2,4-5 - BGO 1997 ) I en gammel kristen bok fra år 1900 leste jeg følgende: En utenlandsk ambassadør spurte kongen av Sparta hvorfor han ikke hadde murer rundt byen. Kongen svarte: ”Kom igjen i morgen så skal du få se.” Neste morgen stod en bevæpnet hær på titusen mann i ring rundt byen. Da sa kongen: ”Se der - hver mann er en stein i denne levende muren!” Gud bygger ikke monumenter av stein. Han bygger ikke steinmurer for beskyttelse. Han bruker mennesker i det åndelige hus som han har holdt på å bygge helt siden Jesus ble lagt ned som hovedhjørnestein. Av levende steiner som først slipes til Gud nå forener og bygge vil Sitt hellige tempel med gjenskinn fra Klippen, Kristus, hvorfra Gud hver stein har tattBønn Jesus, jeg vil være med i det åndelige huset Du bygger. Form meg slik at jeg passer sammen med de andre steinene. Hjelp meg slik at jeg villig lar meg forme.

2019-08-19 00:00 19. august

”La deres tale være ja, ja - nei, nei! Det som er mer enn dette, er av det onde.” ( Matteus 5,37 )  Har du tenkt på den veldige makten og kraften det lille ordet men har? Dersom du beskriver et maleri med de aller vakreste ord og legger til et men, da har du på et øyeblikk rasert din tidligere beskrivelse. Dersom du forteller fra en flott konsert og bruker de mest fantastiske superlativer så kan du på et øyeblikk få hele arrangementet til å virke middelmådig ved å legge til et men. Du kan beskrive en venn eller medarbeider som både kompetent, lojal og faglig dyktig og ved å legge til et eneste lite men ødelegge hans eller hennes rykte. Bønn Herre, sett vakt for min munn, slik at hvert ord jeg sier kan være Deg til behag.

2019-08-18 00:00 18. august

”La Kristi ord bo rikelig i (blant) dere i all visdom, slik at dere underviser og formaner hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og ved nåden (eller: med takk) synger i deres hjerter for Herren.” ( Kolosserne 3,16 - BGO 1997 ) I min mors familie var alle syv søsknene kristne. Flere av dem var frikirkepredikanter. Hver sommer møttes noen av søsknene med familier på landet. De var enkle mennesker. Ingen hadde høyere utdanning. Det fortelles om min onkel at når han skrev brev til offentlige instanser så pleide han humoristisk å legge til en rekke bokstaver på slutten og ba leseren om å sette dem inn der han syntes de passet. Selv om slekten var av enkel natur så fantes det en varme, en fromhet og en dyp gudsfrykt som også preget ferietiden. Guds ord bodde i felleskapet. Vi var ofte samlet til slektsmiddager og en familiemiddag ble aldri avsluttet uten en . Ofte sang vi alle versene av August Storms sang “Takk, min Gud, for tider svunne”, - en sang som takker Gud både for det gode og det onde, for det som har vært og for det som skal komme, for det vi vet og det vi ikke vet. Det åndelige fellesskapet er en viktig ressurs for oss kristne. La oss ikke være redde for å praktisere dagens bibelvers når vi møter familie og venner. Bønn Jesus, jeg vil innby Deg til å være med i alle de sammenhenger hvor jeg er med, ikke bare usynlig i mitt hjerte, men også i det synlige fellesskapet.

2019-08-17 00:00 17. august

”Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere.” ( Jakob 4,7b ) Som ung voksen og ny kristen var jeg veldig redd for å vitne. Det var ikke det at jeg var redd for å snakke foran en forsamling, men jeg hadde et problem. Problemet var at så fort jeg begynte å snakke om åndelige ting så begynte jeg å gråte. Dette syntes jeg var fryktelig pinlig og det holdt meg tilbake lenge. Så skulle koret som jeg var med i ha en konsert. Jeg ble spurt om å vitne og presentere en av sangene vi skulle synge. Sangen handlet om frykt: “Jeg var så svak - jeg var så redd”. Jeg ville gjerne gjøre det, men jeg var redd fordi jeg trodde at jeg ville begynne å gråte og det var det verste jeg visste, når predikanter og andre ble så følelsesmessig berørt at de felte tårer. Men jeg visste at jeg ville vitne om Jesus og til slutt lovet jeg å si noen ord som vitnesbyrd og presentere sangen. Jeg kan ikke huske om jeg gråt eller ikke da jeg stod der, men jeg husker veldig godt hvor vanskelig det var å bestemme seg for dette. Det medførte at jeg var nødt til å stå ansikt til ansikt med det jeg fryktet. Jeg måtte si til meg selv, til Gud og til hele åndeverdenen: ”Om jeg gråter eller ikke spiller ingen rolle - nå skal jeg vitne om Jesus, med eller uten tårer.”Etter dette har jeg fått lov til å vitne og preke i mange forskjellige sammenhenger - og frykten for å begynne å gråte er blitt borte. Bønn Jesus, takk for at Du bruker oss selv om vi er svake og redde. Hjelp meg slik at jeg i dag kan gå i møte med det jeg frykter mest, i vissheten om at Du er med meg.

2019-08-16 00:00 16. august

”Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.” ( Matteus 6,34 )  Min far kjørte mye bil i forbindelse med arbeidet sitt. Han reiste over hele Sverige for å ha møter, vise kristen film og samle inn penger til kristent sosialarbeid. Av og til fikk vi barna være med. Da satt hele familien sammen i bilen i mange timer. Som oftest satt jeg på mors fang i baksetet. Vi sang. For det meste var det min far som sang. Han hadde noen favoritter. Sangene var ikke å finne på noen topplister og de passet ikke særlig bra for barn, men det var moro å synge. Ordene satte seg fast i mitt indre - for alltid: Sørj ej før dagar som komma Lämna den flyende tid Lägg dig med allt i din Mästares hand Han ger ditt hjärta fridBønn Gud, takk for det som har vært og takk for det som skal komme. Takk at Du, som var, og er, og som skal komme, er med hvert øyeblikk av mitt liv.

2019-08-15 00:00 15. august

”Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygde huset sitt på sand.” ( Matteus 7,26 ) De fleste vante kirkegjengere kjenner til fortellingen om den kloke mannen som bygde sitt hus på fjellgrunn og den uforstandige som bygde huset sitt på sand. Men om man spør mennesker hva denne lignelsen egentlig handler om, da er det ganske vanlig at man ikke har oppfattet poenget som Jesus ville fram til. Hva var det i praksis som skilte den kloke fra den uforstandige? Jesu undervisning handler faktisk ikke om ulike byggeteknikker. Poenget er at den kloke mannen hørte og gjorde, mens den uforstandige bare hørte. Jeg leste et leserinnlegg i en avis hvor noen skrev at om alle som går på kristne sommerstevner hadde tilhensikt å omsette i praksis alt de der får av åndelig næring, da ville de ha nok å gjøre. Jeg tror at innsenderen har rett og jeg vet at Gud gleder seg over hver eneste klok kristen som både hører og gjør, selv i den minste ting. Bønn Herre, jeg søker etter visdommen. Du viser meg at den er innen rekkevidde for hver og en som leser Ditt ord, følger Den Hellige Ånds ledelse og handler deretter.

2019-08-14 00:00 14. august

”Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!” ( Salomos ordspråk 3,5) Noen ganger kan vår forstand spille oss små puss. Det som først ser ut til å være en klok handling, kan senere vise seg å være helt feil. Problemet er at vi mennesker aldri har den fullstendige oversikten. Vi ser bare deler av virkeligheten - aldri hele bildet. Det er det bare Gud som kan. Derfor er det klokt å leve etter dagens bibelvers. Det sier ikke at vi ikke skal bruke vår forstand, bare at vi ikke skal stole på den.En venn forkynte over dette bibelverset og for å illustrere poenget holdt han Bibelen sin i et fast grep over hodet sitt. Dette talte sitt tydelige språk. Guds Ord må få være overordnet vår forstand. Når vi bruker forstanden slik og av hele vårt hjerte setter vår lit til Herren, da vil Gud velsigne både det vi er og det vi gjør. Bønn Far, takk for at Du har skapt meg med en forstand som Du vil jeg skal bruke. Hjelp meg å bruke den slik at det blir til nytte. Framfor alt vil jeg av hele mitt hjerte sette min lit til Deg.

2019-08-13 00:00 13. august

”Og jeg sier dere: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For hver den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, for ham skal det lukkes opp.” ( Lukas 11,9-10 ) Selma er to og et halvt år gammel. Når hun roper: ”Jeg elsker deg, farmor” da smelter det gamle og erfarne hjertet som ellers har lært seg å ta andre slike erklæringer med en klype salt. Den gamle tar imot budskapet. Så begynner spørreleken: -         Nå skal vi spise - Hvorfor det? -         Fordi ellers blir vi for sultne - Hvorfor det?-         Fordi vi behøver mat for å leve - Hvorfor det? -         Fordi Gud har skapt oss slik - Hvorfor det? Slik kan det fortsette inntil den lille damen blir lei og sier fornuftig og ettertenksomt: ”Javel!” med trykk på siste stavelse. Så er spørreleken slutt. Selma gjør det som innen forskningen kalles ”probing”. Hun stiller fordypningsspørsmål og gir seg ikke før hun er fornøyd med svaret. Jeg skulle ønske at flere var som Selma når det gjelder de eksistensielle spørsmålene. Jeg skulle ønske at man ville fortsette med å stille spørsmål helt til man får det eneste tilfredsstillende svaret. Bibelen lover at den som leter skal finne. Bønn Jesus, takk for at Du er svaret på menneskehetens spørsmål. Takk for at Du lar Deg finne av dem som søker Deg med et oppriktig hjerte.

2019-08-12 00:00 12. august

”En ung mann som er fattig, men klok, er bedre stilt enn en konge som er både gammel og dum og ikke har vett til å ta imot råd.” ( Forkynneren 4,13 - DNB 1978/85 )  Alt liv er i stadig endring. Den vare grønnfargen som preger vårens spirer går stille over til sommerens prangende farger. Knopper slår ut i all sin prakt for etter kort tid å visne og falle av. Sommeren går over i høst og livet går i dvale. Alt som lever forandres. Om jeg vil leve det nye livet i Kristus, så må jeg være villig til forandring selv om forandringen innebærer smerte. Karin Boye skriver: ”Visst gør det ont när knoppar brister…”Slik er det i naturen. Slik er det i mitt kristenliv. Den som ikke lenger lar seg forme er død. Bønn Gud, bevar meg fra å bli så dum at jeg ikke lenger våger forandring. Hjelp meg å høre på Dine råd og la meg formes mer og mer etter Din vilje for mitt liv.

2019-08-11 00:00 11 august

”Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må… gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror...” ( Efeserne 1,17-19 )   I 1978-oversettelsen står det ”Måtte han gi deres hjertes øye lys…” Tenk på dette bildet: Gud har skapt oss med øyne i hjertet! Det må vel være for at vi skal ha åndelig øyekontakt med ham? På det kristne familiehjemmet jobbet vi mye med at foreldrene skulle ha øyekontakt med sine spedbarn. Om ikke øyekontakten mellom foreldrene og barnet fungerte da var det noe galt. Vi måtte ofte ta tak i dette problemet. Øyekontakt er veldig viktig for det lille barnet. Noen har sagt at et spedbarns øyne er som to ”tentakler” som søker etter et annet par med øyne som de kan feste blikket på. Det er som om det lille barnet suger til seg følelsesmessig næring gjennom øyekontakt med mamma eller pappa. På samme måte får vi som er Guds barn suge til oss åndelig næring fra vår himmelske far gjennom vårt hjertes øyne som i lovsang og tilbedelse møter hans kjærlige blikk. I dette nære forholdet kan vi se håpet, arven og hans overveldende store makt. Bønn Akkurat nå vil jeg bli stille for Deg og utsette meg for Dine kjærlighetsfulle blikk. Jeg vil vende mitt hjertes øyne til Deg og ta i mot tryggheten i Din favn.

2019-08-10 00:00 10. august

”Og da Daniel var dratt opp av hulen, fantes det ingen skade på ham, fordi han hadde trodd på sin Gud.” ( Daniel 6,24b ) De bibelske personene fremstilles som oftest som mennesker som begår ulike synder, men allikevel kan de bli store forbilder i Guds rike, etter at de har fått tilgivelse og er blitt gjenopprettet. Daniel er unik. Han er, foruten Jesus, den eneste det ikke fortelles noe negativt om. Han fremstilles som et menneske uten synd og Gud kunne gjøre store underverk i og gjennom hans liv. Dagens bibelvers beskriver klimakset etter den dramatiske hendelsen hvor Daniel ble kastet i løvehulen fordi han adlød Gud mer enn mennesker. Han fortsatte åpent å tilbe sin Gud til tross for kongens påbud om at det i 30 dager bare skulle være tillatt å tilbe kong Darius. Gud tok hånd om sin tjener. Det fantes... ingen skade på ham. Menneskelig sett gikk han en sikker død i møte da han ble kastet til løvene, men han fikk ikke noen skader. Det holder å stole på Gud. Bønn Jesus, takk for at Du også i dag kan bevare alle som setter sin lit til Deg, akkurat slik Du beskyttet og bevarte Daniel.

2019-08-09 00:00 9. august

”For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus.” ( Galaterne 3,27 )Å være døpt til Kristus innebærer at jeg har dødd fra mitt gamle liv. I det gamle livet levde jeg ”på denne verdens vis”og lot meg ledes av ”den ånd som nå er virksom i vantroens barn.” (Efeserne 2,2). Nå har jeg oppstått til et nytt liv hvor Jesus er min Herre, d.v.s. at han er den jeg lar meg ledes av. Jeg er blitt ikledd Kristus - nå omslutter han meg på alle kanter. I den engelske utgaven av ”En levende bok” brukes ordet ”enveloped” - omsluttet av en konvolutt, i stedet for ikledd. Jeg liker dette bildet av en konvolutt for det har også med seg perspektivet at jeg er utsendt og han omslutter meg der hvor jeg går hans ærend. Bønn Herre, takk for at Du omslutter meg der hvor jeg går fram i dag. Hjelp meg å la meg ledes bare av Deg, Du som er min Herre. 

2019-08-08 00:00 8. august

”Da sa Josva til folket: Hellige dere! For i morgen vil Herren gjøre underfulle ting blant dere.” ( Josva 3,5 )Hver tirsdagsmorgen kan jeg høre at søppelbilen kommer. Den kommer for å kjøre bort søppelet vårt. Den gjør det for oss, men vi må også gjøre noe for at søppelet fra vårt hjem skal bli kjørt bort. Vi samler sammen søpla og bærer den ut til søppelspannet før søppelbilen kommer. Hvis vi ikke gjør dette da ligger søppelet igjen inne i huset. Vi må regelmessig samle sammen det søppelet som har fått feste i våre liv. Foran Herrens åsyn får vi regelmessig lete igjennom vårt åndelige hus, rydde det og gjøre rent. Vi har så lett for å la de små syndene bli igjen. Vi blir så vant med at de ligger der at vi ikke lenger legger merke til dem. Men vi får lov å bære vårt åndelige søppel til Herren og så kjører han det bort. Et hus som nettopp er blitt ryddet og rengjort - hvilken fantastisk følelse - både når det gjelder boligen vår og når det gjelder vårt indre menneske. Dagens bibelord oppfordrer oss til å gjøre rent. Gjør det som en forberedelse for at Herrens overnaturlige kraft kan få virke i ditt liv. Bønn Herre, dersom Du ser noe i mitt liv som ikke er slik det skal være, da vil jeg gi det til Deg nå. Jeg gir det til Deg slik at Du kan rense meg. Jeg vil hver dag leve så rent at Du med glede kan ha fellesskap med meg i alt jeg gjør.

2019-08-07 00:00 7. august

”Skje din vilje…” ( Matteus 6,10 )  I boken ”Mitt liv i dine hender” skriver Wilfrid Stinissen at dersom vi bekymrer oss så er vi ikke fullstendig overgitt til Guds vilje. Han skriver om helgenene: ”De visste at Gud i hvert øyeblikk ga dem en liten dytt i ryggen, gjennom hver eneste hendelse og hver eneste omstendighet, ikke minst gjennom det som synes å ødelegge deres 'åndelige liv'. De lot seg dytte av ham.” I boken siteres også Caussade, som skriver at overgivelse gjør sjelen ”like lett å bevege som en ball”. Jeg ber ofte Herrens bønn om at hans vilje må skje i mitt liv, men hvor ofte protesterer jeg ikke når Gud gir meg en dytt i ryggen gjennom ulike hendelser og omstendigheter? Hvor lett beveges egentlig min sjel? Bønn Hjelp meg å overlate alle mine behov til Deg i dag og legge meg selv helt og holdent i Dine hender. Gjør meg lett å bevege - La Din vilje skje!

2019-08-06 00:00 6. august

”Derfor mister vi ikke motet. Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag.” ( 2. Korinterbrev 4,16 ) Den siste boken i Bibelen er Johannes' åpenbaring. Det finnes de som har beskrevet denne boken som ”historie, skrevet i fortid”. I denne boken beskrives hva som skal skje ved tidens slutt, men også situasjonen slik den er nå. I Johannes' åpenbaring fortelles det om Jesus som sitter på tronen i himmelen og alle slags skapninger som faller ned for ham og tilber ham. Jeg liker dette bildet av Jesus på tronen og tanken at vi mennesker kan få ta del i den tilbedelse og lovsang som allerede pågår i himmelen. I slutten av Johannes' åpenbaring står de ordene som har gitt tusenvis av mennesker håp: ”Og han som satt på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye!” (Åpenbaringen 21,5a) Disse ordene er gyldige også i dag. Jesus som sitter på tronen og har all makt, han sier til deg som opplever at ditt ytre menneske brytes ned: ”Se, jeg gjør alle ting nye!” Du er sliten, likegyldig eller kanskje bare lei av alt, men gi ikke opp! Om du inviterer Jesus inn i din situasjon så vil han fornye ditt indre menneske også i dag. Bønn Hjelp meg slik at jeg ikke gir opp i dag, men vender meg til Deg, Jesus, med alt som tynger. Takk for at Du gir meg nytt håp og ny kraft. Du vil fornye mitt indre enda en gang.

2019-08-05 00:00 5. august

”Si til Arkippus: Gi akt på den tjenesten du har fått i Herren, så du fullfører den!” ( Kolosserne 4,17 ) Våre sønner har alle vært dyktige fotballspillere og vi har fått følge dem fra knøttelaget og fram til de ble voksne modne spillere.Knøttefotball var preget til dels av at spillerne løp rundt i altfor store fotballtrøyer som rakk dem til knærne (det fantes antagelig ikke nok små fotballtrøyer), og til dels av at alle spillerne samlet seg som en bisverm rundt det stedet hvor ballen var. De hadde ennå ikke lært noe særlig om lagspill. Etter hvert som barna vokste opp ble de mer og mer disiplinerte. De har lært betydningen av at hver spiller holder seg i sin posisjon. De har lært å forholde seg til de andre spillerne og å spille sammen med de andre. Om noen andre har ballen forsøker man å finne en strategisk plass slik at den andre kan sparke ballen dit. De har lært seg å fullføre sin tjeneste på den plassen de er tildelt. Gud har tenkt at hver eneste kristen skal vite hvilken posisjon som er deres - ”Vær derfor desto mer ivrige… etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast!” (2. Peters brev 1,10a) Gud vil at vi trofast skal fullføre vår tjeneste på den plassen vi har fått tildelt. Bønn Herre, hjelp meg å fullføre den tjeneste Du har gitt meg i dag. Hjelp meg å spille på lag med andre slik at Du får ære gjennom mitt liv. 

2019-08-04 00:00 4. august

«For så sier Herren Gud, Israels Hellige: ´Hvis dere vender om og holder dere i ro skal dere bli frelst.  I stillhet og tillit skal deres styrke være.´ Men dere ville ikke.» ( Jesaja 30,15 ) På min første symaskin var det en funksjon som skulle brukes når man ville sy ekstra sterke sømmer. Den kaltes for forsterket rettsøm. Når man brukte den så sydde ikke maskinen bare rett fram, den tok to steg fram og ett tilbake. Det gikk litt langsommere enn vanlig rettsøm - men det ble sterkt! Dersom vi vil få åndelig styrke så går ikke det heller med rakettfart. I Guds rike gjelder ofte omvendte prinsipper. Herren sier: Vend om og hold dere i ro! - gjør det motsatte. Det er ikke ved å trenge oss fram at vi blir sterke. Åndelig styrke bygges gjennom stillhet og tillit. Bønn Herre, i dag ber jeg om hjelp til å kunne bevare den indre roen. La meg ikke bli dratt med i kavet og stresset rundt meg. Minn meg om at det er i den indre stillheten sammen med Deg jeg kan finne styrke til dagens oppgaver. 

2019-08-03 00:00 3. august

”Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på mennesker. Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på fyrster.” ( Salmenes bok 118,8-9 ) Den lille familien hadde for første gang fått en stor uforutsett utgift. Det forårsaket stor uro. Hvordan skulle man nå klare alle de daglige utgiftene? Hvordan skulle man sikre sin egen og barnas framtid? Barna var noen år gamle og kostnadene ble større og større. I en samtale vi hadde med begge de voksne utbryter kvinnen som var i trettiårsalderen: ”Jeg vet at det er vårt ansvar nå, men jeg skulle ønske at en voksen ville komme og rydde opp i situasjonen.” Mange ganger kan det sannelig føles slik, ikke bare når vi er i trettiårsalderen, men også i svært høy alder. Noen ganger hadde det vært deilig å få lov til å være som et lite barn igjen og kunne overlate ansvaret for å rydde opp i vanskelighetene til en som er voksen. Gud vet at også den eldste og klokeste blant oss, noen ganger havner i situasjoner som blir for vanskelige for oss. Derfor ønsker han å lære oss at vi skal overlate våre liv i hans hender. Han er den eneste som er sterkere enn den verste motgang. Han er den eneste som er større enn det verste problem. Han er den eneste som kan hjelpe. Bønn Herre, hjelp meg å komme til Deg med alle problemer i dag. Takk for at ingen bekymring er for liten eller triviell for Deg. Takk for at intet problem er så stort at ikke Du har en løsning.

2019-08-02 00:00 2. august

”Som med et skjold dekker du ham med nåde.” ( Salmenes bok 5,13b ) Noen ganger kan man få se gamle ridderrustninger på museum. Jeg har ofte lurt på hvordan de stakkars ridderne kunne bevege seg i de tunge stålkonstruksjonene. Samtidig forstår jeg at rustningen må ha gitt god beskyttelse. Hele kroppen var dekket av et ugjennomtrengelig panser. Slik er det med Guds nåde. Nåden dekker selv den verste forbrytelse. Dersom vi har bekjent våre synder så kan ingen anklage, fra andre eller fra oss selv, trenge igjennom nådens panser. Bønn Herre, takk for at jeg får leve i Din nåde i dag. Takk for at det finnes nåde for alt. Takk for at sangerens ord er sanne: Nåde finnes for hver synd jeg har Blod som bort hver syndeflekk tar Kraft som seier gir hver dag For meg og for deg.

2019-08-01 00:00 1. august

”Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren! - Og du tok bort min syndeskyld.” ( Salmenes bok 32,5 )Først hørte vi bare lyden av vann som rant. Senere oppdaget vi at lyden kom fra toalettet, men med et enkelt trykk ble det stille. Etter hvert ble det vanskeligere å stoppe det og man måtte ta ganske hardt i. Til slutt gikk det ikke å stoppe hverken lyden eller vannet som rant. Vi sa: ”Noe må gjøres!” - Men ingenting ble gjort. Vi ble vant til lyden av vann som rant igjennom toalettet. Så kom regningen - nesten en hel månedslønn. Det måtte være feil på fakturaen. Det måtte være feil på vannmåleren. Her er det ingen lekkasjer! Ned til grunnmuren for å lete etter rør som lekker - Neida! Men, det kan da ikke være toalettet? - Omsider gikk det opp for oss at de små dråpene som hadde fått lekke ut over lang tid, nå hadde kostet oss en formue. Det kan finnes små lekkasjer også i vårt åndelige liv. Om vi ikke tar tak i problemet kan det komme til å koste oss dyrt. Når vi har gjort noe vi ikke bør og sier at det var vel ikke så farlig, da lekker kraften ut. Når vi ignorerer Den Hellige Ånds formaning i vårt indre, da lekker kraften ut. Den eneste måten vi kan stoppe lekkasjen er ved å bekjenne vår synd og ta i mot Guds tilgivelse. Bare på den måten kan vi leve videre uten frykt for etterregninger. Bønn Herre, hjelp meg å være nøye med hva jeg sier, tenker og gjør i dag. Om jeg skulle gjøre noe som ikke behager deg så hjelp meg å raskt bekjenne det og ta i mot Din tilgivelse og renselse. 

2019-07-31 00:00 31. juli

”Så sa han til alle: «Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp hver dag, og følge meg.” ( Lukas 9,23 - DNB 1978/85 ) Alle som har lært å spille et instrument vet at om man skal lære seg å spille så må man disiplinere seg og konsentrere seg under innlæringen. Ingen voksen som aldri har lært å spille, setter seg ved et piano og sier: Nå skal jeg spille fritt!Man vet at det handler om strukturert disiplin - skalaer, øvelse og endeløs repetisjon - så kan man senere få oppleve friheten ved å kunne spille. Jeg tror ikke at noen ville ønske å bli operert av en kirurg som vil operere fritt. Vi må være trygge på at kirurgen først har vært disiplinert og lært seg hver eneste detalj i menneskekroppen og det håndverk som han utøver, før vi lar oss operere av ham eller henne. Dagens bibelvers handler om disiplin. Det handler om at jeg hver dag må gjøre det som forventes av meg. Noen mennesker sier at de ikke vil ha disiplin i sitt kristenliv. De vil ha frihet. Men hvis vi ikke daglig tar vårt kors opp og følger Jesus, så har vårt vitnesbyrd ingen troverdighet. Den frihet vi oppnår har ikke noe med sann åndelig frihet å gjøre. Den sanne friheten kommer bare når vi trofast øver oss i gudsfrykt (1. Timoteus 4,7). Bønn Jesus, jeg ønsker å lære hva sann frihet er. Hjelp meg å omgås Deg i trofast bibellesning, bønn og lovsang. Slik at jeg på den måten kan lære mer og mer om hvordan Du egentlig er og få oppleve den frihet som bare Du kan gi.

2019-07-30 00:00 30. juli

”Jesus, som elsket ham, så da på ham og sa til ham: Du mangler én ting.” ( Markus 10,21a ) Det unge paret skulle på bryllupsreise - langt av sted. Foreldrene skysset dem til flyplassen og vitset om at de sikkert hadde glemt passene hjemme. Men neida, passene ble hentet fram og kontrollert. Mannens pass så nytt og nesten ubrukt ut. Den unge fruens pass så ut som om det hadde ligget en uke i dusjen og foreldrene ble urolige fordi de kjente til de strenge reglene for innreise i destinasjonslandet. Da reisedokumentene ble kontrollert ved innsjekkingen dro foreldrene et lettelsens sukk etter at fruens pass ble godkjent. De ble desto mer overrasket da reisen synes å gå i vasken på grunn av en liten feil i den unge mannens pass. En av sidene satt ikke ordentlig fast. Det ble en springmarsj til politiet og en timeslang uro innen paret til slutt kom seg på flyet bare noen sekunder før avgang. Slik kan det være også i våre liv. Et fillete ytre kan være helt OK, mens det livet som i det ytre ser flott og ordentlig ut, innerst inne kan mangle noe vesentlig. Du mangler én ting, sier dagens bibelvers. Én - er for mye… Bønn Herre, hjelp oss evaluere våre liv slik at vi ikke lurer oss selv til å tro at alt er vel til tross for at noe mangler der inne. Gi oss mot til å overgi våre liv helt og fullt til Deg og la Deg lege og reparere det som er i stykker.

2019-07-29 00:00 29. juli

”Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje.” ( Matteus 7,21 ) Noen ganger tror vi at vår tid er helt unik og at det aldri har vært vanskeligere å være en kristen enn det er i dag. Sannheten er sannsynligvis den at kristne i alle tidsepoker har sin egen kamp å kjempe mot vantro og ulike angrep på kristen lære. Catherine Booth levde på slutten av 1800-tallet. Hun hadde en framgangsrik forkynnertjeneste sammen med sin mann og fikk se store skarer av mennesker ta i mot Jesus. En gang sa hun: ”...vi når ikke ut til massene - de har forferdelige fordommer mot alt som kalles sekter og derfor kommer de ikke… Må Herren vise oss hva vi skal gjøre… Jeg innser at den religion som er til behag for Gud består mer i å gjøre hans vilje enn å ha gode følelser…” Mange mennesker kom til tro, allikevel er hun bevisst på vanskelighetene med å nå massene på grunn av at de har fordommer. Lyder det kjent? Det viktigste budskapet er kanskje den siste delen av hennes uttalelse. Hun beskriver to typer kristendom. Den ene gjør Guds vilje og den andre vil bare oppleve gode følelser. Om vi vil behage Gud og om vi vil komme inn i himmelriket da må vi stille oss selv følgende spørsmål: ”Vil jeg gjøre Guds vilje eller vil jeg bare oppleve gode følelser?” Bønn Jesus, takk for alle de herlige opplevelsene vi får ta del i når vi lever sammen med Deg. Hjelp oss ikke bli så opptatte av de gode følelsene at vi glemmer å gjøre Din vilje.

2019-07-28 00:00 28. juli

”Jesus sa til dem: Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og straks forlot de sine garn og fulgte ham.” ( Markus 1,17-18 )Jeg så dem på stranden. Bølgene gikk høye og surferne hadde en kjempedag. Men disse to skilte seg ut fra de etablerte surferne. De var et umake par - han var lang og grovbygd og hun var så liten at hun knapt nådde ham til knærne. Det var en far og hans lille datter. Faren ville lære sin datter å surfe, men jenta var redd. Faren gikk ut i vannet blant bølgene. Han viste henne hvor gøy det var når surfebrettet vippet på vannet. Gradvis lokket han henne ut i vannet. Etter hvert som hun ble tryggere lekte de sammen. Hun våget snart å ligge på surfebrettet og la bølgene styre brettet. Da jeg så disse to tenkte jeg på Jesus. Han lokker oss forsiktig ut på eventyr i stadig nye oppgaver og utfordringer. Han tvinger oss aldri. Han vil at vi skal bli trygge i ham og overbeviste om at han vil vårt beste. Da kan vi gjøre som disiplene i dagens bibelvers: Vi forlater alt vi holder på meg og følger ham. Bønn Jesus, takk for at Du er til å stole på. Takk for at du aldri fører oss inn i oppgaver som er skadelige for oss. Takk for at du aldri tvinger oss, men går foran og baner veien for oss slik at vi trygt kan følge etter.

2019-04-01 00:00 1. april

”La min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn, Herre, du min klippe og min gjenløser!” ( Salmenes bok 19,15 )  For mange år siden arbeidet vi med personlige måldokumenter. Det er en slags erklæring om hvem vi ønsker å være, hvordan vi forstår vår livsoppgave og hvordan vi tror at Gud vil vi skal leve. Mitt måldokument ble til en gang i 1988, etter mye bønn og ettertanke. Etter over tjue år gjelder det fortsatt og det har vært meg til god hjelp i mange situasjoner hvor jeg har vært nødt til å prioritere mellom viktige  Jeg har bestemt-oppdrag og ta avgjørende valg. Mitt måldokument er som følger:-         Jeg har bestemt meg for å følge Jesus. Jeg har bestemt meg for å stole mer på ham enn på min egen forstand. (Whatever Lord!)     -         Jeg vil være en ressurs i Guds rike, til hjelp og gjenopprettelse for mennesker i min omgangskrets. -         Jeg vil bruke de gaver Gud har gitt meg i tjeneste for ham. Min kreativitet, min evne til å lytte oppmerksomt og min entusiasme skal brukes når, hvor og slik han vil.  Bønn Herre, jeg ber om at det jeg sier og tenker i dag skal være til behag for Deg. Hjelp meg å fastholde min beslutning om å følge Deg og stole mer på Deg enn på min egen forstand. Hjelp meg å være en ressurs i Ditt rike, der hvor jeg lever mitt liv i dag og at jeg kan bruke de gaver Du har gitt meg når, hvor og slik Du vil.    

2019-03-31 00:00 31. mars

”For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte (svensk:  dem som gir seg helhjertet hen til ham).” (2. Krønikebok 16,9a) Å hengi seg til noe er definert som å drive med noe eller dyrke noe med stor innlevelse.  Hvem er det da Gud lover å støtte kraftig i dagens bibelvers?  Jo, det er dem som helhjertet og med stor innlevelse gir seg til Herren og hans sak.  Gud liker ikke det som er halvhjertet og lunkent.  Han vil ha din og min fulle oppmerksomhet.  Hvis ikke kan det bare være. Jeg har noen ganger det privilegium å tale til ganske store grupper av mennesker.  Når jeg ser utover forsamlingen, kan jeg ofte merke hvem av deltagerne som er med på notene og hvem som har ramlet av lasset.  Jeg retter naturligvis mitt budskap først og fremst til de som følger med.  Da kan jeg ofte merke at flere og flere begynner å høre etter. Dagens bibelvers forteller oss at Guds øyne farer over hele jorden på leting etter engasjerte mennesker.  Når han finner engasjement for Guds sak hos ett menneske, så setter han inn all sin kraft på å hjelpe dette mennesket.  BønnHerre, hjelp meg slik at jeg i dag kan være et menneske som gir meg helhjertet hen til Deg og Ditt rikes sak.  Takk for at da vil Du støtte meg med Din kraft.

2019-03-30 00:00 30. mars

”Etter at han (Jesus) nå er opphøyet ved Guds høyre hånd, og av Faderen har fått Den Hellige Ånd, som var lovt, har han utøst dette, som dere nå både ser og hører.” (Apostelgjerningene 2,33)Jesus iverksetter det som utgår fra Faderen og på pinsedag utøste han Den Hellige Ånd over alle mennesker.  Det var først da at Jesus hadde fullbyrdet hele sitt gjenløsningsverk for menneskene på jorden.  Nå skulle Sannhetens Ånd, den samme Ånd som bor i Faderen og i Sønnen, ta over.  Siden åndsutgytelsen på pinsedag, så er Guds Ånd nær hos alle mennesker, men hver enkelt må selv innby Den Hellige Ånd i sitt liv. Når et menneske innbyr Den Hellige Ånd i sitt liv, da blir Gud virksom i det mennesket.  Det handler om et merkbart og påtagelig nærvær av Faderens og Jesu hellighet i det mennesket.  Den Hellige Ånd er kraftens ånd.  ”For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.” (2. Timoteus 1,7)  Den Hellige Ånd er renhetens ånd.  Det er han som skal ”overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom” (Johannes 16,8).  BønnJesus, fyll meg på ny med Din Hellige Ånd i dag.  Fyll meg med Din kraft og kjærlighet.  Fyll meg med selvbeherskelse og renhet. 

2019-03-29 00:00 29. mars

”Vend øret hit og kom til meg! Hør! Så skal deres sjel leve. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde, den visse.” (Jesaja 55,3)En pakt er en avtale om et varig samarbeid.  I Bibelen snakkes det ofte om en evig pakt mellom Gud og mennesker.  En pakt består av to deler.  På den ene siden handler det om at begge parter viser hverandre troskap.  På den andre siden er partenes tillit til hverandre like viktig.  Om en av partene mangler troskap så vakler selvsagt hele pakten, men dette gjelder faktisk også om det sniker seg inn mistenksomhet og sjalusi i forholdet, om det mangler tillit mellom partene. Dagen i dag er en spesiell dag for meg.  For lenge siden inngikk jeg en pakt som siden har fått prege hele mitt liv.  Peter og jeg lever fortsatt i den ektepakten vi inngikk foran alteret i Borgs kirke.  Med takknemlighet kan vi se tilbake på hvordan kjærligheten er blitt styrket gjennom årene fordi vi begge bevisst har arbeidet for å bygge opp forholdet gjennom trofasthet og tillit. Vi er allikevel klar over at det bare er Guds nåde som har latt oss bli stående i vår pakt gjennom alle livets ulike stormer.  Vår pakt hadde ikke vært noe, om det ikke var for at den er bygd på en enda sterkere og stødigere pakt, Guds evige pakt med hver enkelt av oss.BønnHerre, takk for at Din pakt med meg står fast.  Takk for at Din nåde er tilgjengelig for meg i alle livets omskiftninger.  Hjelp meg å være tro mot Deg så lenge jeg lever

2019-03-28 00:00 28. mars

”Men Herren er Ånden, og der Herrens Ånd er, der er frihet.” (2. Korinterbrev 3,17)Den Hellige Ånd utgår fra Faderen og viser oss hvem Jesus er.  Faderen sender Den Hellige Ånd i Jesu navn.  Når jeg tenker på Den Hellig Ånd så handler det først og fremst om frihet.  Jeg tenker på frihet fra prestasjoner og jeg tenker på friheten til å være den jeg egentlig er.  Men jeg tenker framfor alt på friheten til å gjøre det Gud vil i denne verden, hvor vi er omgitt av og ofte kan føle oss kontrollert av det onde.  Når Den Hellige Ånd er med, så våger vi å bryte igjennom motstanden. Jeg tenker også på frihet fra alle usunne bånd.  Den Hellige Ånd hjelper et menneske med å bryte hvert bånd som vil holde det borte fra fellesskapet med Gud.  Han er talsmannen, som minner oss om alt det Jesus har sagt. (Johannes 14,26) Når fristelsen kommer er det Den Hellige Ånd som med myke bånd binder meg til Jesus.  Den Hellige Ånd bor i meg dersom jeg er en kristen.  Han hvisker de advarende ordene i mitt indre, som får meg til å holde fast på Jesus.  BønnHellig Ånd, takk for at Du bor i meg og lar meg få oppleve friheten fra alle bånd, unntatt båndet til Jesus Kristus, Guds Sønn.

2019-03-27 00:00 27. mars

”Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds Ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen: Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag.” (Matteus 3,16-17)Den tredje personen i guddommen er Den Hellige Ånd.  I Bibelen er duen et symbol for Den Hellige Ånd.  Duen er budbæreren som i det gamle testamentet kommer til Noa med bud om at vannet var i ferd med å forsvinne.  Det var også en due som var det synlige uttrykket for Den Hellige Ånd ved Jesu dåp.  Noen teologer ser en forbindelse mellom uttalelsen i 1. Mosebok hvor det står at Guds Ånd svevet over vannene (1. Mosebok 1,2), og Den Hellige Ånds nyskapende verk i vår tid, hvor han med sin livgivende kraft igjen ruger over verden og vil omskape mennesker slik at de blir nye skapninger i Kristus. Jeg forestiller meg at en due er ”tung”, men allikevel er den lett å skremme og flyr raskt av sted når den blir forstyrret.  Slik er det også med Den Hellige Ånd.  Når Guds Ånd kommer over en gruppe mennesker, så er det som om en tyngde legger seg over de som er tilstede, men uforsiktige bevegelser eller ufølsomme kommentarer kan lett skremme ham bort.  Det finnes bare et ord som kan beskrive tilværelsen når Den Hellige Ånd faller.  Det er ”liflighet”!  BønnHellig Ånd kom oss nær!  Vi trenger Deg.  Kom med Din liflighet over meg i dag og fyll meg med Din fred.

2019-03-26 00:00 26. mars

”…alt som er skrevet av profetene om Menneskesønnen, skal oppfylles.” (Lukas 18,31b)Jesus omtalte ofte seg selv som ”Menneskesønnen”.  I ”Bibelsk Oppslagsbok” skriver David Hedegård at den jødiske slitteraturen framstilte menneskesønnen som en himmelsk skapning som skulle komme i den siste tid for å holde dom.  Han var bærer av det høyeste guddommelige navn og han var med fra begynnelsen.  Når Jesus omtalte seg selv som Menneskesønnen, så gjorde han krav på å være, ikke bare sant menneske, men også å være guddommelig med guddommelig makt.  Men Jesus talte også om Menneskesønnens fornedrelse og at han hadde kommet til verden for å bli forkastet og drept.  Ved å gi seg selv i døden forbereder han frelse for hele menneskeheten.   Jesus er den eneste veien til Faderen (Johannes 14,6).  For å få del i frelsen i Jesus, så må jeg overvinne min stolthet.  Jeg må ydmyke meg og bare ta imot.  Men det finnes igjen truende overlegenhet hos Jesus når jeg velger å komme til ham.  At akkurat han er ”veien” til Faderen er ikke noe annet enn den ”ordning” Gud har fastsatt.  BønnTakk, Jesus, for at Du som var sant menneske og sann Gud, fornedret Deg selv for at jeg skulle kunne bli frelst.

2019-03-25 00:00 25. mars

”For den som gjør min himmelske Fars vilje, han er min bror og søster…” (Matteus 12,50)I dette bibelverset påstår Jesus at vi er hans søsken når vi gjør Guds vilje.  Da kan vi spørre oss selv om hvordan vi skal forholde oss til en bror som har gitt sitt liv for at skal få leve.  Hvordan forholder man seg til en bror som er fullkommen i kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, ydmykhet, saktmodighet, trofasthet, avholdenhet og vennlighet?  Hvordan forholder man seg til en bror som er ett med Faderen og som er den eneste vegen til ham? Jeg kan få lov til å se ham som en ”storebror” som var der først.  En som kan vise vei, lede og lose meg fram i det ukjente hvor han allerede har vært.  Men jeg får også leke og ”herje” rundt sammen med ham framfor Faderens åsyn og jeg får lære av ham. Han reddet meg fra ”det fremmede folket”.  Jeg tilhørte egentlig samme familie som ham fra begynnelsen, Guds kjernefamilie.  Men på grunn av syndefallet måtte jeg starte livet mitt i ”en fremmed familie”.  Men ”storebror” ville at jeg skulle være i min opprinnelige familie, så han gav seg selv for å redde meg og føre meg tilbake til Faderen.  BønnEr det sant at Jesus er min broderOg at himlens arv meg hører til?Å, så bort med alle tårefloder,Bort med alt som enn meg engste vil! (Lina Sandell 1863)

2019-03-24 00:00 24. mars

”Han bredte ut en sky til dekke og ild til å lyse om natten.” (Salmenes bok 105,39)En far beskytter instinktivt sitt barn mot farer og vi får stole på at Gud, vår Far, alltid vil beskytte oss.  Når jeg våkner midt på natten og frykt kommer over meg, så får jeg finne hvile i hans beskyttelse.  Jeg får minne meg selv om at Gud, min Far, er der og at han bor i meg ved sin Hellig Ånd.  Så lenge jeg forblir i ham er jeg trygg. Gud, min Far, vet alltid hvor jeg er.  Han advarer meg og kommer for å hente meg når jeg har gått meg vil.  Han vil også forsvare meg dersom jeg selv eller omstendighetene har satt meg i en situasjon som jeg ikke klarer å håndtere.  Bibelen sier at ”Menneskefrykt fører i snare, men den som setter sin lit til Herren, han blir berget.” (Salomos ordspråk 29,25) BønnTakk, Far, for at Du beskytter Dine barn.  Takk for at jeg som Ditt barn får legge alle bekymringer i Dine hender og stole på at Du kommer til å handle.

2019-03-23 00:00 23. mars

”Eller er det vel et menneske iblant dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når da dere, som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!” (Matteus 7,9-11)Dagens bibelvers handler om det urimelige i at foreldre skulle ville sine barn noe ondt.  Allikevel vet vi, at så lenge vi lever i en ufullkommen verden, så hender det at barna ikke får den omsorgen de trenger.  Et barn trenger næring både til sitt ytre og til sitt indre menneske.  At barnet trenger næring til det ytre menneske er en selvfølge, men undersøkelser viser at et barn ikke overlever om det ikke får menneskelig fellesskap den første tiden.  Barnet trenger også næring til sitt indre. Gud, min himmelske Far, gir sine barn både åndelig og kroppslig næring.  Han sørger for at mine fysiske behov, mat, varme, klær, søvn og lignende, blir møtt.  Men han sørger også for at sjelen min får det den trenger.  ”For han mettet den tørstende sjel, han fylte den hungrende sjel med godt.” (Salmenes bok 107,9)  Mine tanker, mine følelser og min vilje får næring fra det gode Gud gir - det aller beste.  BønnTakk, Herre, for at Du gir Dine barn det som er godt.  Takk for at Du vil gi meg næring i dag, både til mitt ytre og til mitt indre menneske. 

2019-03-22 00:00 22. mars

”Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, barmhjertighetens Far og all trøsts Gud,” (2. Korinterbrev 1,3)Å trøste er en av foreldrenes viktigste oppgaver.  Samtidig er det en av de vanskeligste, for det handler om å lindre en smerte, av enten fysisk eller psykisk art, som barnet er blitt påført.  Det å trøste ved fysisk smerte er ikke lett, selv om beroligende ord og en kjærlig hånd noen ganger kan lindre smerten.  Å trøste når noe har gått i stykker i det indre, er ofte mye vanskeligere.  Det synes kanskje ikke utenpå at barnet er blitt påført en indre skade.  Noen har kanskje sagt noe stygt eller barnet er blitt avvist fra en sammenheng hvor det ønsket å være med.  Hvordan skal man da trøste, når man kanskje ikke engang får være delaktig i smerten? Gud, min Far, er den eneste som kan trøste i alle situasjoner.  Når jeg faller og slår meg, når jeg stryker på prøven, når jeg feiler i mitt arbeid eller i mine forhold til andre mennesker.  Når jeg kommer til ham med min smerte, så viser han meg hvordan jeg kan sette alt i stand igjen.  Han viser meg hvordan jeg skal gå videre.  Han står fast når jeg har tabbet meg ut og han forringer ikke smerten jeg opplever.  Han er all trøsts Gud! BønnTakk for at jeg får komme til Deg, min himmelske Far, med all min smerte.  Takk for at Du som vet alt, ikke forlater meg, men står ved min side og viser meg en vei ut av mørket.

2019-03-21 00:00 21. mars

”All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge.” (Jakob 1,17)Som mor vil jeg ha fellesskap med mine barn.  Ingen er interessert i et forhold hvor foreldrene bare er en ressursbank, eller hvor barnet bare er en som utfører tjenester for foreldrene.  Vi vil ha fellesskap.  Som mor nyter jeg å se at barna leker og har det moro.  Barnets glede og entusiasme gleder også mitt hjerte.  På samme måte vil Gud først og fremst ha fellesskap med sine barn. Det er sant at Gud gir gaver til sine barn, men om jeg tar hans gaver for gitt, som en selvfølge, som om det var hans plikt å gi, da sårer jeg hans hjerte.  Det gjør jeg også om jeg tar imot dem uten glede eller med mistenksomhet og forsiktighet.  Min oppriktige glede over hans gaver er til glede for ham.  Jeg tror at han elsker å se at jeg har det bra, at jeg leker og har venner, spesielt når han er inkludert i fellesskapet.  BønnTakk for alle de gode gaver Du gir.  Takk for fellesskapet Du gir som er fylt av glede.  Takk for at jeg får leve i den sorgløshet som barnekåret under Din faderlige omsorg gir.

2019-03-20 00:00 20. mars

 20.  mars ”For jeg vet de tanker jeg tenker om (svensk: de hensikter jeg har med) dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp.” (Jeremia 29,11)Dagens bibelvers er et av mine favorittvers.  Fordi det handler om at Gud faktisk vet hva han gjør og at han tenker godt for min framtid.  I en eldre svensk oversettelse stod det ”jeg kjenner vel de tanker jeg har for dere”.  Det lille ordet ”vel” var viktig for meg, fordi det understreket at Gud var nøye med planene sine for meg.  Ting skjer ikke tilfeldig når Gud er vår Far. Som mor er jeg interessert i å se utvikling og framgang i barnas liv.  Det ville vært tragisk om mine barn fortsatte å oppføre seg som treåringer når de er voksne menn.  På samme måte ønsker Gud å se utvikling og framgang i mitt liv.  Som Far vil han at det skal gå godt for meg og jeg tror at han er stolt av meg når jeg lykkes.  Han vil at jeg skal bruke de gaver han har gitt meg på en slik måte at det leder til noe godt, både på kort og lang sikt.  BønnHerre, takk for at Du alltid vil mitt beste.  Takk for at Din plan for mitt liv handler om fredstanker, framtid og håp.

2019-03-19 00:00 19. mars

”Rop til meg, og jeg vil svare deg, jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som  du ikke kjenner.” (Jeremia 33,3)Våre barn er voksne nå, men vi som foreldre blir glade når barna ringer til oss og forteller hvordan de har det.  Vi er glade når de ringer og har noe fint å fortelle, men vi er også takknemlige for at de tar kontakt når livet er vanskelig. Som Guds barn er det mitt privilegium å få stå i stadig kommunikasjon med Gud, min Far.  Han vil at jeg skal ”ringe” når det går bra, så vel som når det går dårlig. Han vil at jeg skal rådføre meg med ham om både smått og stort.  Han vil at jeg skal lytte til hans erfaring, overblikk og evne til bedre enn jeg å se den store sammenhengen.  BønnTakk, Far, for at Du ikke har ”telefontid” som begrenser min mulighet for å nå Deg.  Du er alltid der når jeg har behov for å kommunisere.  Hjelp meg til å holde linjen åpen også fra min side

2019-03-18 00:00 18. mars

”Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre, jeg vil gi deg råd med mitt øye.” (Salmenes bok 32,8) Da vi hadde tenåringsbarn boende hjemme, kunne vi ha livlige diskusjoner rundt middagsbordet.  Det var sjelden at tenåringene var enige med foreldrene i noe som helst.  Av og til kunne jeg tilfeldigvis overhøre samtaler barna hadde med sine kamerater, da kunne jeg til min forundring høre mine egne argumenter fra barnas munn når de snakket med sine kamerater om samme tema.  De livlige diskusjonene hadde hjulpet barna med å samle argumenter for et standpunkt. Tema for ene de siste dagene har vært at Gud er min Far og jeg er hans barn.  Som barn har jeg adgang til Fars undervisning og veiledning.  Selv om jeg ikke forstår alt han vil lære meg, selv om jeg noen ganger protesterer mot det han forsøker å lære meg, så får jeg gjennom fellesskapet med ham en fast grunn å stå på.  Som min Far ønsker Gud å lede meg på rett vei.  Han ønsker at jeg skal forstå og han våker over meg fordi jeg er hans barn.  BønnHerre, takk for at Du, min Far, stadig underviser meg.  Far, gi meg et lærevillig hjerte.  Hjelp meg å lytte til Dine råd.  Takk for at Ditt blikk følger meg når det føles som om alle andre har glemt meg. 

2019-03-17 00:00 17. mars

”Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger…” (Romerne 8,17a)Barnekåret gir visse privilegier i forholdet til Far.  En ting er at Fars kjærlighet er betingelsesløs.  Det at jeg er blitt født inn i Guds familie betyr at jeg, sammen med alle andre Guds barn, er elsket for den jeg er, uansett om jeg presterer godt eller dårlig.  Kjærligheten er ikke basert på prestasjoner men på tilhørighet.  En annen ting er at Gud vår Fars kjærlighet aldri tar slutt.  ”Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved.” (Jeremia 31,3b)  Men det er ikke bare kjærligheten som aldri tar slutt, farskapet i seg selv tar heller aldri slutt.  En mann som har avlet et barn, kommer alltid til å være barnets far.  Barnet kan gjøre som i lignelsen om ”den bortkomne sønnen” (Lukas 15,11-32).  Barnet kan vandre bort fra Gud og sløse bort det gode han har gitt.  Men Fars kjærlighet tar allikevel ikke slutt, det kommer tydelig fram i lignelsen, som egentlig handler mer om hvordan Far er, enn om sønnene som beskrives der.  BønnTakk, Gud, for at Din kjærlighet aldri svikter.  Takk for at Du aldri går bort fra Ditt farskap.

2019-03-16 00:00 16. mars

”Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi.” (1. Johannes' brev 3,1a)I går hadde vi fokus på at Gud er min far.  Da er jeg naturligvis hans barn.  Bibelen lærer at jeg er blitt født inn i Guds familie.  ”Men alle dem som tok imot ham (Jesus), dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av… manns vilje, men av Gud.” (Johannes 1,12-13)  Bibelen beskriver så fantastisk at vi ”er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir.” (1. Peters brev 1,23) Alle mennesker kan få bli Guds barn.  Man blir Guds barn ved å ta imot Jesus, og vi blir født på ny ved den sæd som lever og blir, Bibelen - Guds ord.  BønnTakk, Gud, for at jeg får være Ditt barn og nyte alle barnekårets privilegier.  Takk for den vidunderlige muligheten Du tilbyr alle mennesker, at de kan få bli en del av Din familie.

2019-03-15 00:00 15. mars

”Fader vår…” (Matteus 6,9)I noen er framover vil jeg fokusere på Gud som vår Far.  Da Jesus lært disiplene å be, begynte han med å slå fast at Gud er som en far.  Det gir meg posisjon som barn.  Dersom Gud er min Far, da er jeg Guds barn. Noen ganger får man høre at mennesker har vanskelig for å forholde seg til Gud som far, fordi deres egen far var en dårlig far.  Men når vi tenker på den måten, så begynner vi liksom i feil ende.  Da gjør vi vår egen forestilling til målestokk, i stedet for å bruke Guds målestokk.  Ingen ville drømme om å nekte å motta en ekte Rembrandt, bare fordi man har sett en juksemakers dårlige kopi av det ekte kunstverket. I efeserbrevet skriver Paulus at Gud er forbildet for alle far-barn forhold i himmel og på jord.  Vi må fortsette å snakke om Gud som Far og fremheve hans vidunderlige egenskaper.  Han er kjærlig og barmhjertig.  Han er rettvis og rettferdig.  Han lengter etter å ha fellesskap med oss menneskebarn.  Han inngår aldri kompromiss med det onde, men tilgir oss igjen og igjen, når vi ber om det.  Han trøster, oppmuntrer og styrker oss ”i all god gjerning og tale!” (2. Tessaloniker 2,17).  Gud vår Far er kort sagt som Jesus. (Johannes 8,19)BønnFader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen

2019-03-14 00:00 14. mars

”Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud!” (2. Korinterbrev 5,20)Jeg har et lite hefte fra 1950-tallet med tittelen: ”Anvisninger for postelever og postbud-assistenter”.  På første siden står det at de som skal være i slik tjeneste må skrive under på at de skal utføre tjenesten i henhold til instruksen.  Videre er det anvisninger om personlig oppførsel, om klesdrakt og en hel del ansvarsområder som måtte etterleves. Under overskriften ”ombæringstjeneste” står det blant annet følgende: ”Postbetjenten skal gjøre alt for at posten snarest mulig skal komme fram til adressaten...  det er strengt forbudt etter eget forgodtbefinnende å utsette postomdelingen til en senere runde.”  På et annet sted sted står det:  ”Avvik fra den fastsatte gangruten skal bare skje etter utrykkelig ordre fra formannen.” Dette lille skriftet minner meg om at jeg, akkurat som Paulus, er et sendebud for Kristus.  Jeg har et budskap som skal fram til ulike adressater i mine omgivelser.  Herren har skrevet ”brev” - ulike hilsener til disse menneskene.  Han forventer at jeg skal bære disse fram til rett person til rett tid.  Dersom jeg ikke utfører mitt oppdrag på en ansvarsfull måte så vil disse hilsenene aldri nå fram til adressatene.  BønnHerre, hjelp meg til å samvittighetsfullt utføre min tjeneste som Ditt sendebud i dag.  Hjelp meg slik at jeg umiddelbart fullfører de oppdrag som Du gir meg i dag.

2019-03-13 00:00 13. mars

”Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. (svensk:  Herren bevarer deg fra alt som truer ditt liv...  Herren skal bevare deg i alle livets omskiftninger, nå og for evig.)” (Salmenes bok 121,7-8)Kan du føle tryggheten og hvilen som ligger i dagens bibelvers?  Den som virkelig tar til seg ordene om at Herren bevarer meg fra alt som truer mitt liv, kan sannelig slappe av og bare nyte dagen som er nå.  Det som vil stjele vår fred ligger ofte i det som har vært eller det som skal komme.  Om trusselen kommer fra fortiden i form av anklager og skyld, eller om trusselen kommer fra det som eventuelt vil skje i framtiden, så handler det alltid om at vi ønsker å ha kontrollen selv.  Enten vil vi endre det som har vært, eller så vil vi kontrollere vår ukjente framtid.  Men Gud vil selv ta hånd om alt dette og bevare deg fra alt som truer ditt liv. Det står at Herren skal bevare vår utgang og vår inngang.  Jeg syntes alltid at det var litt rart at utgangen kom før inngangen, men jeg har fått oppleve mange ganger at det faktisk er slik.  Jeg må slippe taket i det som har vært - gå ut - før jeg kan gå inn i noe nytt.  Uansett så sammenfatter den nye svenske oversettelsen det hele:  ”Herren skal bevare deg i alle livets omskiftninger”. BønnHerre, takk for at Du bevarer meg fra alt som oppleves truende, i alle livets omskiftninger.  Takk for at Du bevarer meg i dag.

2019-03-12 00:00 12. mars

 ”han leder meg til hvilens vann.” ( Salmenes bok 23,2b) Noen ganger har jeg møtt blikket til en eldre kristen, som gjennom et langt liv har fått føre mange mennesker til tro. Det er noe spesielt med det blikket. Det har i seg en ro - en stillhet, som skaper lengsel. Jeg lurer ofte på hva som har formet et slikt menneskes karakter. Når mitt eget liv kastes rundt i ville følelsesstormer, så virker det som om disse menneskene har vært uberørt også når det har stormet friskt rundt dem. Jeg tror at hemmeligheten ligger i at de har latt Herren lede dem til hvilens vann, igjen og igjen. Roen i det stille vannet, gjenspeiles i deres liv. Deres indre har fått ro og disse menneskene blir i sin tur speil av ro som vises til oss som møter dem. Bare et stille sinn kan gjenspeile himmelens herlighet på rett måte.  Bønn Herre, i dag vil jeg la meg føres til hvilens vann i Din nærhet. Takk for at Du vil la urolige tanker og følelser falle til ro der.   

2019-03-11 00:00 11. mars

”...det mangler meg ingen ting.” ( Salmenes bok 23,1b)  I går snakket vi om hvert enkelt av de innledende ordene i Salme 23. Dagens bibelvers er fortsettelsen av gårsdagens. Det beskriver konsekvensen av at Herren får være vår hyrde. Ordene ”ingen ting” kan aldri være relative. Man kan ikke ha mye eller lite av ”ingen ting”. Så fort man sier nesten ingen ting, har man beveget seg bor fra ordenes egentlige betydning. Nesten ingen ting er ikke lenger ”ingen ting”. Ingen ting står i sterk motsetning til alt. Når ingen ting mangler meg, så betyr det at jeg har alt jeg trenger. Det var denne forvissning David hadde da han skrev sin berømte salme. David er trygg i sin forvissning. Han vet at om bare Gud er hans hyrde så skal han ikke mangle noen ting. At ”det mangler” betyr at noe savnes, det skorter på noe. Men David er overbevist om at han aldri skal savne noe eller oppleve at noe mangler. La oss til slutt se på det lille, men viktige ordet ”meg”. David har ikke bare en generell tro på Gud - at Gud styrer og steller i de store tingene. David tror på en Gud som ser det lille mennesket og bryr seg om hver eneste liten detalj i dets liv. Dette er den Gud som trer fram på hver eneste side i Bibelen. Det er den Gud som jeg ønsker å tilhøre.  Bønn Herre, takk for at Du er en personlig Gud som bryr deg om og tar vare på hvert eneste menneske som setter sin lit til Deg. I dag vil jeg følge Deg, Du min hyrde, for da vet jeg at det mangler meg ingenting.   

2019-03-10 00:00 10. mars

”Herren er min hyrde...” ( Salmenes bok 23,1a ) Noen ganger når jeg mediterer over Bibelens budskap, så pleier jeg å lese et kjent vers, slik som dagens bibelvers. Så fokuserer jeg på ett ord om gangen og ber over det. I dagens bibelvers ville jeg selvsagt begynne med å fokusere på ordet ”Herren”. Da tenker jeg på, og blir velsignet av, at han som er både forfatteren Davids Herre og min Herre beskrives som kongenes konge og herrenes herre, som den som alene har udødelighet og som bor i et lys dit ingen kan komme, som den som intet menneske har sett og heller ikke kan se. (1. Timoteus 6,15-16) Så fortsetter jeg med det lille ordet ”er”. Det minner meg om at Gud alltid virker akkurat der jeg er. Han er som et eneste forlenget presens. Jeg kan ikke løpe fra ham og jeg kan ikke komme etter ham. Han eeeeer der jeg er. Det neste lille ordet er ”min”. Det blir så fantastisk når jeg tenker på at jeg faktisk får kalle denne veldige Gud, som jeg nettopp har fokusert på, for min. Ikke det at jeg eier ham eller kan gjøre hva jeg vil med ham, men på samme måte som jeg med stolthet kan kalle en elsket og respektert sjef for ”min” sjef. Til slutt stanser jeg for ordet ”hyrde”. Hva betyr det egentlig? En hyrde er litt som en sjef, den som bestemmer, men også den som har det overordnede ansvaret. Den som beskytter og leder og tilrettelegger tilværelsen slik at jeg skal kunne leve godt. Det er slik Jesus vil ha det i våre liv. Han vil ha bestemmelsesretten, men han ønsker også at vi skal stole på at han tar ansvar for oss - hele tiden. Slik kan man fortsette og da blir bibellesningen en spennende oppdagelsesferd.  Bønn Herre, takk for at Du vil være min hyrde i dag. Takk for den store omsorg Du, den veldige, levende Gud, viser meg, et lite menneske. 

2019-03-09 00:00 9. mars

”Og de som bor ved jordens ender, frykter for dine tegn. Du skaper jubel der hvor morgen og kveld bryter fram. Du har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den overmåte rik. Guds bekk er full av vann. Du skaffer dem korn, for slik legger du alt til rette. Du vannet dens furer, du jevnet dens plogskjær, du bløtte den opp med regnskurer, velsignet dens grøde.” ( Salmenes bok 65,9-11 ) En venn fortalte at han hadde passet barnebarnet en dag. Han hadde planlagt å beskjære frukttrærne sine den dagen, men var litt i tvil om han kunne gjøre det når barnebarnet var med. Til morfars forskrekkelse tilbød barnebarnet seg villig å hjelpe til. Nå var barnebarnet så lite at det å hjelpe til lignet veldig på å forkludre. Men morfar var klok og gav barnebarnet en liten sag. Mens morfar slet for fullt høyt oppe i treet og saget ned store grener, så stod den lille gutten nede på bakken og saget trofast og iherdig på en liten gren uten at det egentlig skjedde noe særlig. Etter en lang stund med stillhet og iherdig jobbing sa gutten: ”Så moro vi har det!” Morfar måtte ta en pause og le litt. Denne hendelsen har mange paralleller til vårt kristne liv. I dagens bibelvers leser vi om Guds gjerninger i skapelsen, men i tillegg til dette så arbeider Gud med mennesker. Han kaller mennesker til seg. Han frelser tusenvis av mennesker hver dag. Han tilgir mennesker. Han helliger og renser mennesker. Han helbreder mennesker. Han tar seg av den som er svak og fattig. Han gjør mye mer og et eller annet sted i dette store arbeidet får vi være med. Vi kan egentlig ikke utrette noe som helst, men vi får være med og vi kan si til Gud vår far: ”Så moro vi har det!”  Bønn Takk, Herre, for at jeg får være med i Ditt store verk. Hjelp meg til trofast å utføre den oppgave Du har gitt meg i dag. Hjelp meg til ikke å løpe i vegen for Deg. Hjelp meg til å glede meg over at vi får være sammen i dag, Du og jeg.   

2019-03-08 00:00 8. mars

”Han sa til dem: Sannelig sier jeg dere: Det er ingen som har forlatt hus eller hustru eller brødre eller foreldre eller barn for Guds rikes skyld, som ikke skal få det mangedobbelt igjen her i tiden, og i den kommende verden evig liv.” ( Lukas 18,29-30 ) Vi var noen venner som satt og snakket sammen. Vi snakket om hvordan det er å leve som kristen i dagens samfunn. Vi snakket om vanskelighetene med å nå det postmoderne mennesket med evangeliet. Vi snakket om hvordan man skal møte mennesker som har bestemte oppfatninger om hvordan deres Gud ”må” se ut, uten at de tar det minste hensyn til hva Bibelen sier. Mange av oss syntes at det er vanskelig å vitne i dag. Men vi snakket også om hvilket privilegium det var at vi hadde funnet troen på Jesus. Vi kom fram til at den beste evangeliseringsmetoden tross alt er å leve ut friheten og gleden vi har i Kristus. En i gruppen fortalte at han hadde hørt noen si: ”Det er så fint å få leve som en kristen, så selv om det til slutt skulle vise seg å være en flopp, så vil jeg allikevel ikke ha det på noen annen måte.” Jeg er tilbøyelig til å være enig!  Bønn Takk, Herre, for det herlige livet som Du gir hver enkelt kristen. Livet mitt ser kanskje ikke så glamorøst ut i denne verdens øyne, men freden som overgår all forstand og gleden i Deg oppveier alt.   

2019-03-07 00:00 7. mars

”… hva dere så gjør, så gjør det til Guds ære!”( 1. Korinterbrev 10,31 ) ”En vane er en måte å oppføre seg eller forholde seg på i en gitt situasjon. Den er innlært ved stadig gjentagelse og vil benyttes naturlig i en lignende situasjon uten særlig anstrengelse eller ettertanke.” Slik defineres ”vane” i et leksikon. Jeg hørte noen fortelle at han hadde gjort det til en vane å leve daglig med spørsmålet: ”Hvordan kan jeg håndtere dette slik at Gud får ære?” Det er en god vane. Når den personen møter vanskeligheter og motgang, så vil han automatisk stille det spørsmålet til seg selv ”uten særlig anstrengelse eller ettertanke”, hvis man skal tro leksikonet, fordi han har gjort det til en vane. Vaner er i seg selv verken gode eller onde, men dårlige vaner synes lettere få feste i våre liv. Innimellom bør vi se over våre vaner og ta kontroll over vanene vi har lagt oss til. Dagens bibelvers lar oss forstå at Gud vil at vi skal dyrke fram vaner som gir Gud ære.  Bønn Herre, hjelp meg å være oppmerksom på hvilke vaner jeg har lagt meg til i livet. Hjelp meg å dyrke fram slike vaner som ærer Deg og Ditt rike.   

2019-03-06 00:00 6. mars

”Så sa han: Kom hit med den kåpen du har på, og hold i den! Og hun holdt i den, og han målte opp seks mål bygg og la det på ryggen hennes.” ( Rut 3,15 ) Jeg skulle tale på en stor konferanse. Selv om jeg var overbevist om at det var Guds vilje at jeg skulle være akkurat der på det tidspunktet, så var jeg urolig. Jeg var urolig for at jeg ikke skulle strekke til og for at budskapet mitt ikke skulle være bra nok. Natten før jeg skulle tale så leste jeg Guds ord og bad lenge. Da ble dagens bibelvers så levende for meg. Det var som om Gud sa til meg at jeg skulle holde fram ”kåpen min”, det vil si at jeg skulle bære fram meg selv slik at han kunne fylle meg. Så målte han opp ”seks mål bygg”. Det var hans gave til meg. Det jeg trengte for dagen som skulle komme. Til slutt la han ”det på ryggen” min. Han ordnet det slik at jeg orket å fullføre oppdraget mitt. Det ble bra! Det står om fariseerne at ”de binder sammen tunge byrder og lesser dem på menneskenes skuldrer, men selv vil de ikke røre dem med en finger.” (Matteus 23,4) Hvor annerledes er ikke Guds handlemåte. Han legger byrden til rette for meg og hans byrde er lett. (Matteus 11,30)  Bønn Herre, takk for at Du fyller meg med Dine goder i dag. Takk for at du legger byrden til rette på mine skuldre slik at min bør blir lett å bære.   

2019-03-05 00:00 5. mars

”Vi grunner på din miskunnhet… Gud, som ditt navn er, slik er din pris til jordens ender. Din høyre hånd er full av rettferdighet... For denne Gud er vår Gud for evig og alltid. Han skal føre oss...” ( Salmenes bok 48,10-15 )  Det ligger en herlig hvile bare i det å uttale ordene: ”Han skal føre oss”. Mitt perspektiv er så begrenset. Jeg vet aldri hva som venter rundt hjørnet. Hvis jeg skulle være overlatt til mine egne beslutninger og ikke visste at han har lovet å lede meg, da ville jeg hele tiden være redd for å ta et eneste steg. Men siden jeg vet at han, hvis hånd er full av rettferdighet, leder meg, så våger jeg å kaste meg frimodig ut i det ukjente. Jeg våger å ta noen risikoer fordi jeg vet at han er der og styrer. Jeg våger å gå ut på hans løfter for han er ”en hjelp i trengsler, funnet overmåte stor”. (Salmenes bok 46,2) Dersom du i dag føler uro for framtiden, kanskje har du havnet i vanskeligheter som du ikke ser noen veg ut av, så si disse ordene: ”Han skal føre meg” til deg selv, om og om igjen. Da vil du oppleve at anspentheten slipper taket og du våger å ta noen steg som du ikke trodde var mulige. Gud skal velsigne din tro.  Bønn Herre, du høre meg, Herre du føre meg, Hvordan og hvorhen det tjener meg best! Gi meg å bøye meg, Lær meg å føye meg Etter din vilje mens her jeg er gjest. (Ole Theodor Moe 1904)   

2019-03-04 00:00 4. mars

”Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.” ( 1. Johannes' brev 1,9 ) Dette bibelverset pleier vi å kalle for ”den kristnes såpe”. Vi kan ta fram dette verset når Den Hellige Ånd minner oss om vår synd og så får vi vaske oss rene ved hjelp av disse ordene. I verset står det at vi skal gjøre en ting og så gjør Gud to ting. Det vi skal gjøre er å bekjenne. Bekjenne er confessio på latin. Det betyr å si det samme som. Å bekjenne er å si det samme som Gud sier. Når Gud peker på synd i våre liv må vi være enige med ham i stedet for å prøve å bortforklare det hele eller gi andre skylden. Dersom vi bekjenner så står det at Gud ”forlater” og ”renser”. Forlater gjør han i himmelen. Han stryker bort alt det gale vi har gjort. Så renser han oss. Det gjør han i vårt indre og det er noe vidunderlig. Selv om vi har syndet veldig mye så står dette løftet fast. Dersom vi bekjenner så forlater og renser han. Derfor kan hver eneste kristen som lever etter dette prinsippet hevde sin renhet. Ikke fordi han aldri har syndet, men på grunn av at han stadig vasker seg med den kristnes såpe. Den kristne bekjenner og tar imot forlatelse og renselse.  Bønn Takk for nåden og muligheten til å kunne få leve et rent liv som kristen. Takk for at vi kontinuerlig får kvitte oss med synden som vil henge seg fast i oss. Vi kan bekjenne og ta imot tilgivelse og renselse fra Deg.   

2019-03-03 00:00 3. mars

”Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte.” ( Jeremia 15,16a)Jeg snakket med en kvinne som var fostermor for en liten jente. Kvinnen fortalte at en gang hadde jenta fått reise sammen med fosterforeldrene for å besøke hennes biologiske mor. Det ble en fortumlende opplevelse for henne og hun var ganske trøtt etter besøket. På vegen hjem hørte fostermor at jenta sa: ”Tenk at mamma sa at hun elsker meg”. Våre ord har enorm makt. En mor, som av en eller annen grunn ikke kunne ta vare på barnet sitt, sa det selvfølgelige da hun traff sin datter: ”Jeg elsker deg!” Disse ordene skapte en dyp tilfredsstillelse hos det lille barnet. Når vi kommer fram for Gud, vår Far, så taler han også skjønne ord inn i våre hjerter. Dersom vi lytter og tar dem til oss, så vil hans ord skape noe dyptgående godt i oss. Hans ord vil bli til fryd og glede for våre hjerter.  Bønn Herre, jeg lengter etter å høre Ditt ord i mitt indre. Takk for at Du taler fryd og glede til meg. Takk for at Du sier til meg at Du elsker meg og at jeg er dyrebar i Dine øyne.   

2019-03-02 00:00 2. mars

”Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.” ( Johannes 14,26 ) Jeg hadde lånt kåpen hennes og så hadde jeg glemt den på restauranten. Hun fikk aldri kåpen sin tilbake. Jeg fortrengte hendelsen og glemte alt. Noen år senere ble jeg en kristen og tok imot Den Hellige Ånd i mitt liv. Etter en stund begynte en stemme å tale i mitt indre. Det var bare ett eneste ord som lød igjen og igjen: ”kåpen”. Det var ikke slik at jeg hadde lett etter skjulte synder som jeg skulle bekjenne. Det var bare denne stemmen som stille gjentok det lille ordet ”kåpen”, helt til jeg forstod. Jeg forstod at Herren ville minne meg om at det var på tide å gjøre opp. Det var på tide å ta kontakt med den jeg hadde fart dårlig fram mot og gi kompensasjon for skaden jeg hadde påført. Jeg gjorde det og jeg kan forsikre deg om at den freden som kom inn i mitt indre etter min bekjennelse og bot, det var en fred som overgår all forstand.  Bønn Herre, takk for at Din Hellige Ånd stadig minner meg om det som er Din vilje for mitt liv. Hjelp meg å være lydhør og lydig når Du maner meg til handling.   

2019-03-01 00:00 1. mars

”For du er mitt håp, Herre Herre. Du er min tillit (svensk: trygghet) fra min ungdom av. På deg har jeg støttet meg fra fødselen av. Du er den som drog meg ut av min mors liv. Om deg vil jeg alltid synge min lovsang.” ( Salmenes bok 71,5-6 )Salmisten beskriver Gud som sin ”trygghet”. Hva som er vår trygghet avsløres lett ved å se på hva det er som trigger vår uro. Dersom du stadig er urolig for ikke å ha nok penger, da setter du din lit til økonomisk trygghet. Dersom du stadig er urolig for å bli arbeidsløs, da har du din trygghet i arbeidet. Dersom du er urolig for relasjonene til andre mennesker, da er det kanskje der din trygghet er forankret. Gud vil at vi, som salmisten, skal ha vår trygghet i ham. Det er bare han som kjenner vår fortid, vår nåtid og en ukjent framtid.  Bønn Herre, takk for at Du vil være min trygghet. Jeg vil være bevisst på å gi over til Deg all uro angående materielle og verdslige ting. Jeg vil takke og lovsynge Deg, Du som har alt under kontroll.   

2019-02-28 00:00 28. februar

”Himlene forteller Guds ære, hvelvingen forkynner hans henders verk. Den ene dag lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natt forkynne den andre sin kunnskap. Det er ikke tale, det lyder ingen ord, deres røst høres ikke. Men deres målesnor er gått ut over hele jorden, deres ord til jorderikes ender.” ( Salmenes bok 19,2-5a ) Dersom du noensinne har fløyet langt vestover, så har du sikkert undret deg over at det virker som om solen aldri går ned. Det er fordi tiden i hver tidssone ligger en time tidligereenn tidssonen øst for den. Vi vet at når det er natt på den ene siden av jordkloden så er det dag på den andre siden. Dette er fascinerende når vi tenker på den kristne menigheten. Den finnes og virker over hele jorden. Det er i sannhet en menighet som aldri sover. Når vi ber vår aftenbønn, så er det noen av våre trossøsken som ber sin morgenbønn og atter andre som ber sin middagssbønn. Det er som om vi overlater en stafettpinne til de andre og vi kan trygt gå til nattens hvile. Salmedikteren skriver:Takk at din kirke aldri sover! Mens jorden ruller uten stans, Ditt folk i vekselsang deg lover For nattens ro og dagens glans. Den sol som vinker oss til hvile, Nå vigsler andres arbeidsdag, Og slik den stund for stund skal smile Til nye land og folkeslag.                              (John Ellerton 1870)  Bønn Takk, Jesus, for at jeg får være en del av Din menighet som aldri sover. Hjelp meg stå trofast på min post og fullføre mitt oppdrag der hvor Du har satt meg. Hjelp meg å istemme himmelens forkynnelse av Din herlighet og sammen med himmelhvelvingen vitne om Dine gjerninger.

2019-02-27 00:00 27. februar

”Israel, det er blitt til din ødeleggelse at du har satt deg opp mot meg, jeg som er din hjelp.” ( Hosea 13,9 ) Jeg har sett det ofte, for eksempel når foreldre henter sine barn i barnehagen. Når jeg tenker etter så har jeg opplevd det selv noen ganger, da barna var små. Foreldre og barn har vært borte fra hverandre en hel dag. De har lengtet etter å treffes. Men når så en av foreldrene kommer for å hente barnet sitt, så blir den lille helt forandret. Barnet sparker, slår og gjør sterk motstand mot foreldrenes forsøk på å trøste og hjelpe. Som foreldre føler man seg ganske hjelpeløs i den situasjonen. Man har lett for å tenke at de som har passet barnet hele dagen, forstår barnet bedre enn man selv gjør. Men i realiteten er det kanskje slik at når en av foreldrene kommer, så kan barnet endelig slappe av og uttrykke sin frustrasjon over å ha blitt forlatt blant fremmede. Noen ganger oppfører vi oss som små barn og gir fullt utløp for all vår frustrasjon til den som virkelig elsker oss og vil ta hånd om oss. Når Gud kommer nær til oss så avviser vi ham bryskt. Vi ”setter oss opp mot” Gud. Gud, som er vår eneste pålitelige hjelp. Tenk om vi i stedet kunne slappe av og la ham ta hånd om oss.  Bønn Far, Du lengter like mye etter fellesskap med oss, som vi, i dypet av vårt indre, lengter etter fellesskap med Deg. Vi forstår kanskje ikke alltid at vår frustrasjon bunner i vår lengsel etter Deg. Kom og ta hånd om oss i dag. Hjelp oss hvile i Din favn.   

2019-02-26 00:00 26. februar

”La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som gav løftet.” ( Hebreerne 10,23 )Jeg leste en reportasje fra en bokmesse. Det var et referat fra et seminar om Gøran Skyttes bok ”Omvendt”. Gøran Skytte er en av de kjendiser som i den senere tid er blitt omvendt til kristen tro. Gøran Skytte har fortalt at da boken, som beskriver hans omvendelse, skulle gis ut så fikk han en mengde gode råd fra folk rundt seg. De aller fleste rådene handlet om at han burde holde tilbake sin bekjennelse, for å unngå å bli stemplet som en tulling. Men Skytte var ikke redd for dette og sier det omtrent slik: ”Uansett hvor lavt man legger listen, så finnes det allikevel en mengde mennesker som mener at man går for langt.” Jeg likte den formuleringen og følte meg oppmuntret til å være tydelig i å fortelle verden hva Gud kan gjøre i et menneskes liv dersom han få lov. Om vi er aldri så forsiktige når vi vitner om Jesus, så vil det alltid finnes mennesker som føler seg provosert av vår bekjennelse.  Bønn Herre, hjelp meg til fortsatt å bekjenne mitt håp i dag. Hjelp meg å legge listen for mitt vitnesbyrd der hvor Du vil den skal ligge, verken for lavt eller for høyt. Da blir mitt vitnesbyrd tydelig og Du får ære.   

2019-02-25 00:00 25. februar

”Han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører.” ( Jesaja 50,4b ) Jeg hørte noen si at det modigste øyeblikket i et menneskes liv er når det våkner om morgenen og står opp for å møte en ny dag. Da tenkte jeg på noen ord i Allan Tørnbergs velkjente sang om Guds trofasthet: ”Gud er trofast! Det kan skrives over hver en nyfødt dag.” ”Hver en nyfødt dag!” Strofen omtaler dagen som om den hadde en livssyklus. Ordet ”nyfødt” henspeiler på renhet, ekthet og sårbarhet. Tidlig om morgenen har ingen rukket å gjøre dagen skitten ennå. Vår mulighet til å velge å bruke denne dagen til noe godt eller noe ondt, er tilstede i all sin sårbarhet. Hvordan skal dagen bli? Vi vet så godt at vi kan ødelegge den om vi ikke er på vakt. Visst er det sant at det kreves mot for å møte en ny dag. Men akkurat som Tørnberg gjorde, kan vi sette en overskrift over dagens kapittel. Overskriften er: ”Gud er trofast!” Dersom dette er overskriften over dagen vi går inn i, så behøver vi ikke frykte. Vi kan fortrøstningsfullt møte det som han i sin trofasthet legger i vår vei.  Bønn Herre, takk for at Du har forutsett denne dagen. Takk for jeg får møte den i trygg forvissning om at Din trofasthet er den eneste beskyttelse jeg trenger.   

2019-02-24 00:00 24. februar

”Dere begynte løpet godt. Hvem er det som har hindret dere i å være lydige mot sannheten? Det er ikke han som kalte dere, som overtaler dere til dette. Litt surdeig syrer hele deigen!” ( Galaterne 5,7-9 - DNB 1978/85)  En gang var galaterne blitt frelst av bare nåde. Nå hadde vranglærere sneket seg inn blant dem, mennesker som forkynte at man må gjøre visse gode gjerninger for å være god nok i Guds øyne. Paulus underviste dem om friheten i Kristus. Han irettesatte dem og minnet dem om denne friheten og advarte dem mot å la seg legge i slavelenker igjen. Videre står det at litt surdeig syrer hele deigen, eller for å si det på mer moderne vis: Litt gjær får hele deigen til å heve seg. Vi tror ofte at et lite brudd på reglene ikke spiller så stor rolle. Men her advarer Bibelen oss mot å inngå kompromiss med synden. På en kvinnekonferanse fikk jeg se at dette ble flott illustrert. Den som underviste ba om å få en flaske med rent vann. Noen kom inn med en stor flaske rent og klart vann. Så bad hun en annen om å hente vann fra toalettet. En kvinne kom inn med en flaske grumsete kloakkvann. Så helte foreleseren noen dråper av det grumsete kloakkvannet opp i flasken med det rene, klare og friske vannet. Umiddelbart ble hele innholdet i den flasken grumsete og nå var det ingen som ønsket å drikke av det vannet lenger. Gud vil at vi skal tjene ham helhjertet og kompromissløst. Han vil at vi skal være ”usyret brød” eller ”rent vann”. Det er bare da andre mennesker får lyst til å komme for å spise av det levende brødet og for å drikke fra samme kilde som vi gjør.  Bønn Herre, hjelp meg å leve i den frihet Du har kjøpt til meg, den som kalles nåde. Hjelp meg til ikke å forurense det ekte livet i Deg, ved å slippe noe urent inn i mitt liv i dag.   

2019-02-23 00:00 23. februar

”Herlighetens Gud åpenbarte seg for vår far Abraham… Og han sa til ham: Dra ut fra ditt land og fra din slekt, og gå til det land som jeg vil vise deg! Da drog han ut fra Kaldeer-landet…” ( Apostelgjerningene 7,2-4 ) Bildet står sterkt i hukommelsen. Jeg husker den nye grå kåpen min. Jeg var kanskje 4-5 år gammel. Vi stod på kaien da tante skulle reise av sted med den store Amerika-båten. Jeg så det lille ansiktet hennes høyt der oppe på dekk, rett ved relingen. Hatten satt litt på skakke og hun vinket til oss. Så la skipet fra kai og det ble kastet en masse papirgirlandere fra båten til dem som stod på kaien. Girlanderne, i alle slags farger, bandt sammen folkene på båten og folkene på kaia. Teppet av girlandere nedover skipsskroget så nesten like sterke ut som fortøyningstrossene som allerede var løsnet. Båten hadde lagt fra kai og lagt ut på sin lange reise til landet på den andre siden av havet. Da båten langsomt gled lenger ut fra kai, revnet den ene etter den andre av papirgirlanderne og til slutt ble alle bånd mellom gamlelandet og menneskene på båten slitt over. Neste gang båten la til kai ville det være i en ny verden på andre siden av havet. Dette bildet har kommet tilbake til meg etter at jeg ble voksen. Nå som et bilde på det åndelige livet. Å bli en kristen er litt som å legge ut på en lang reise. De kjære vennene i gamlelandet, står på kaien og girlanderne som binder oss sammen ser så sterke ut. Men når vi lar Guds Ånds kraft føre oss lenger og lenger ut i retning av vårt nye mål, så revner alle bånd som vil holde oss fast i det gamle. Lik Abraham blir vi kalt av herlighetens Gud, til å forlate det gamle og dra til et nytt land han vil vise oss. Abraham fikk ingen åpenbaring om hvordan det ville bli i det nye landet. Han måtte bare stole på Guds løfte. Slik er det også for oss. La oss gjøre som Abraham. La oss dra av sted. La oss rive over alle bånd som vil holde oss igjen.  Bønn Herre, Du som er herlighetens Gud, takk for at jeg får følge Deg inn i det Du har tenkt for mitt liv. Hjelp meg å la alle bånd, som vil holde meg igjen, revne. La meg helhjertet følge Deg inn i en ukjent fremtid.   

2019-02-22 00:00 22. februar

”Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss, og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham.” ( 1. Johannes' brev 5,14-15)  Dagens bibelvers lover at Gud hører oss dersom vi ber etter hans vilje. Vi får det vi ber om dersom vil vet at vår bønn stemmer overens med hans vilje. Det er ingen tvil om at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Derfor vet vi med sikkerhet at han gir oss frelse når vi ber om det. Derfor ble hun frelst den dagen. Kvinnen som ville bli frelst, men som forventet at frelse var det samme som et visst sett følelser. Brått forstod hun at frelse og følelser ikke er det samme. Gud har aldri lovet å gi oss en følelse av å være frelst, en følelse av at vi skal bli reddet fra den dommen som skal gå over denne verden. Han har lovet at vi virkelig skal blir frelst, med eller uten følelser, dersom vi gjør det han sier i sitt ord. ”For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.” (Romerne 10,9) Det handler om to ting: 1) at du med din munn bekjenner at Jesus skal ha makten i ditt liv og 2) at du virkelig tror at Jesus lever. Dersom disse to punktene er oppfylt så ”skal du blir frelst”. Hun ble frelst den dagen. Kvinnen som brått forstod at frelsen er en realitet, en virkelighet vi får gå inn i den dagen vi gir Jesus bestemmelsesrett over våre liv og tror at han lever.  Bønn Takk, Herre, for alle de mennesker som får øynene opp for Din frelse i dag. Takk for vissheten om at den som kommer til Deg med et oppriktig og ærlig sinn, vil Du aldri vise bort. Når vi ber om noe etter Din vilje, da vet vi at vi allerede har fått det vi har bedt om.   

2019-02-21 00:00 21. februar

”Herren forløser sine tjeneres sjel. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.” ( Salmenes bok 34,23 )Da jeg var barn så pleide vi å leke ”tikken”. Det gikk ut på at ett av barna ”hadde den” og skulle så forsøke å ta et av de andre barna ved å berøre dem. Så var det den som ble tatt på som ”hadde den” og slik gikk leken videre. Jeg husker hvordan vi løp til alle kanter for å komme unna den som ”hadde den”. Ingen ville bli tatt. Men noen ganger hendte det at noen ropte ”fri”. Det betød at leken måtte stanse en stund fordi det var noe man måtte prate om, da måtte man kunne nærme seg hverandre uten å risikere å bli tatt. Noen ganger hadde vi også et spesielt fristed, hvor man kunne oppholde seg uten å bli tatt. I våre liv blir vi, billedlig talt, tatt hele tiden. Motgang, feilsteg og andre vanskeligheter i livet vil kaste skyld og skam over oss som et tungt teppe. Vi løper i alle retninger og vet ikke hvor vi skal gjøre av oss. Da kommer Guds befriende løfte om et fristed: ”Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.”  Bønn Herre, takk for at Du er mitt fristed, en tilflukt hvor jeg kan være trygg og fri fra skyld.   

2019-02-20 00:00 20. februar

”Da Salomo hadde fullført arbeidet med å bygge Herrens hus og kongens hus og alt det han ønsket (svensk: hadde lengsel og lyst til) å gjøre, da åpenbarte Herren seg andre gangen for Salomo…” ( 1. Kongebok 9,1-2a)  Da Gud skapte menneskekroppen, så formet han hver del slik at den skulle kunne fylle sin funksjon på beste måte. Foten ble formet slik at den skulle være god til å gå, hånden slik at den skulle kunne gripe godt, øret slik at det skulle kunne høre og øyet slik at det skulle kunne se. På samme måte har Gud formet hvert eneste menneske for en spesiell oppgave. Vi var i hans tanke og plan lenge før vi ble født og Gud skapte oss for at vi skulle passe inn i den planen for våre liv. Derfor er det så vidunderlig å lese ordene i dagens bibelvers. Det forteller at alt det fantastiske som Gud kalte Salomo til å gjøre, var noe som Salomo ”hadde lengsel og lyst til å gjøre”. Når Gud kaller et menneske inn i en oppgave, så gjør han det med lengsel og lyst, ikke med pisk og tvang. Han vet hvordan vi er skapt og vil ikke tvinge oss inn i en oppgave som vi ikke er konstruert for.  Bønn Takk, Herre, for at Du har en vidunderlig plan for mitt liv. Takk for at Ditt kall stemmer overens med den lyst og lengsel som Du har lagt ned i mitt indre

2019-02-19 00:00 19. februar

19. februar”Hver av dem drar fram sin vei og bøyer ikke av fra sine stier. De trenger ikke hverandre til side, de går fram hver på sin egen vei.” ( Joel 2,7b-8a ) Dagens bibelvers er hentet fra Joels bok, en kort liten bok med bare tre kapitler, som forteller om Guds folk. I det første kapittelet er folket undertrykt. De har ingen framgang. Såkornet er ødelagt, innhøstningen er ødelagt og vinen er tørket inn. Det er tørt og elendig.  I det andre kapittelet kan man lese at Herren kommer til sitt folk og folket reiser seg som en veldig hær. Folket omvender seg til Herren og framgang, glede og liv vender tilbake til dem. I det tredje kapittelet dømmer Herren Israels fiender som holdt dem undertrykt i det første kapittelet. Gud lover å være en tilflukt for sitt folk (Joel 3,21). Dagens bibelvers er hentet fra det andre kapittelet. Når Guds folk i det gamle testamentet hadde framgang, så var det alltid en viss disiplin. Hver enkelt visste hva de skulle gjøre og de utførte sine oppgaver skikkelig og uten å trenge hverandre til side. Det finnes en orden i Guds rike og når vi bøyer oss for den og innretter oss så vil det gå oss godt. Han som har skapt orden i naturen vil også at det skal være orden i våre liv, både privat og i arbeidslivet. Hellighet har med orden å gjøre. Dersom vi ønsker å ære Gud med våre liv så må vi innordne oss på det stedet hvor Gud vil at vi skal virke akkurat nå. I Kolosserbrevet henvender Paulus seg til Arkippus og sier: ”Gi akt på den tjenesten du har fått i Herren, så du fullfører den!” (Kolosserne 4,17). Jeg tror at dette er et budskap som Herren vil gi også til deg og meg i dag.  Bønn Herre, i dag vil jeg, etter beste evne, fullføre den tjenesten Du har gitt meg. Takk for at Du er nær og vil hjelpe meg å gjøre det jeg skal, uten at jeg trenger noen andre til side.   

2019-02-18 00:00 18. februar

”Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i. Ved det blir dere også frelst dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere - om dere da ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv mottok: At Kristus døde for våre synder etter Skriftene, og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter Skriftene, og at han ble sett av Kefas, deretter av de tolv.” ( 1. Korinterbrev 15,1-5 ) Jeg hørte et radioprogram, hvor de fortalte at gruvedriften i Kiruna og Malmberget er blitt drevet så langt at det ikke lenger er trygt å bo i visse områder der. Man har fjernet så mye masse fra fjellet, at man er redd for at store deler av byen skal rase. Grunnen er svekket og nå må husene flyttes. Deler av den kristne kirken har et lignende problem. Mennesker har billedlig talt forsøkt å fjerne store deler av Bibelens budskap. Dersom grunnen, Guds ord, får lov å svekkes, for at det skal passe inn i vår tids kultur, da blir det kristne budskapet et utrygt festepunkt. Klippen, Kristus, forandrer seg ikke, men når kunnskapen om ham uthules, så risikerer man at hele menigheter og felleskap raser sammen dersom de ikke flyttes til en fast grunn.  Bønn Herre, hjelp meg å leve mitt liv på trygg grunn - Ditt hellige og levende Ord.   

2019-02-17 00:00 17. februar

”I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter…” ( Hebreerne 3,15 ) Det var den andre dagen på et av våre tredagerskurs for sosialarbeidere. Dagen startet som vanlig med en morgensamling og en av kursdeltagerne hadde ansvaret for den. Han begynte med å fortelle at han hadde fått en ide. Han ville telle hvor mange dager som hadde gått siden han ble en kristen. Det var mange år siden det skjedde og han hadde kommet fram til at han hadde vært en kristen i mer enn 15.000 dager. Videre fortalte han at han hadde begynt å reflektere over alle disse dagene som han hadde fått av Gud. For en fantastisk gave. Over 15.000 dager hadde han fått av Gud! Men, fortsatte han, hvor mange dager hadde Gud fått av ham? Våre liv består av dager som vi har fått av Gud. Også denne dagen er en slik gave. Tenk om vi ville gi noe av den tilbake til Gud som et kjærlighetsoffer. Det er bare du og Gud som vet hvordan den gaven vil se ut akkurat i dag.  Bønn Hver dag er en Herrens gave, En skinnende mulighet. Hver dag er på ny en nåde, Som stiger fra himlen ned. (Mads Nielsen, 1912)   

2019-02-16 00:00 16. februar

”Da begynte Jesus å tale, først og fremst til sine disipler: Ta dere i vare for fariseernes surdeig, som er hykleri. Men intet er tildekket som ikke skal bli åpenbaret, og intet er skjult som ikke skal bli kjent.” ( Lukas 12,1-2 )  For at et skip skal kunne seile godt så må det være en balanse mellom det som er over vannskorpen og det som er under vannoverflaten. Seilbåter som har høye seil må ha en dyp kjøl under båten for at den ikke skal kantre. Årsaken til at Vasaskipet sank utenfor Stockholm på 1600-tallet var at det hadde for lite ballast. Skipet hadde for mye over vannskorpen, i det synlige, og for lite tyngde under vannoverflaten. I kristenlivet kan det lett bli slik at vi bruker masse energi på å pynte på overflaten. Vi vil så gjerne kunne vise fram et flott ”seil”. Men dersom vi glemmer å ha tilsvarende tyngde under overflaten, så kommer skipet vårt til å kantre. Tyngen under overflaten, består av vårt daglige fellesskap med Gud gjennom bibellesning, hvor vi mater vårt sinn med Guds tanker, og bønn, hvor vi snakker med og lytter til Gud.  Bønn Herre, hjelp meg å ha balanse mellom det som andre mennesker ser og oppfatter om meg og det forholdet jeg har til Deg når det bare er Du og jeg.   

2019-02-15 00:00 15. februar

”Og på grunn av mine lenker er de fleste av brødrene blitt så tillitsfulle i Herren, at de med enda større mot taler Ordet uten frykt.” ( Filipperne 1,14 )Det er ikke alltid feigheten er størst når motstanden er hardest. Noen ganger er vi mye feigere med hensyn til vår tro når mennesker taler vel om oss enn når alle er imot oss. Men så finnes det også en del mennesker som aldri våger noe som helst. De vil bare sitte på tilskuerplass og heie på eller klage over de andre. Den finske poeten Elmer Diktonius har sagt: ”Tamme fugler har en lengsel, ville fugler flyr.” De ”tamme” menneskene er de som aldri våger seg ut i kampen. Men det finnes også mange ”ville” fugler som kaster seg ut i det ukjente og gir seg selv helt i kampen for Guds rike. Visst er livet mye farligere for de ville enn for de tamme, men tamme fugler får aldri oppleve det fantastiske ved den frie flukten. Følelsen av å ha vært et sted. Følelsen av å ha utrettet noe. Følelsen av å modig ha fått møte motstand og fått oppleve oppdriften sammen med Herren selv.  Bønn Herre, gjør meg modig! Hjelp meg å våge kaste meg ut i fri flukt sammen med Deg. Hjelp meg å våge fortelle om Deg for et menneske i dag.   

2019-02-14 00:00 14. februar

”For Herren har godvilje for sitt folk, han kroner de hjelpeløse med seier.” ( Salmenes bok 149,4 - DNB 1978/85 )Min svigermor pleide å fortelle om sin mor som levde et ganske vanskelig liv, men hun hadde en sterk tillit til Gud. Hun var alene med ansvaret for tre barn og forholdene var vanskelige. Allikevel pleide hun å si noen ord som tydeligvis hadde etset seg fast i min svigermor, for svigermor pleide også å si disse ordene når livets stormer og skuffelser kastet seg over henne. Svigermor formidlet uttrykket til meg og ordene har festet seg også i min bevissthet. Hva var da disse ordene som min svigermors mor sa på begynnelsen av 1900-tallet? Hun sa: ”Det ligger kjærlighet bak alt.” Jeg kan se min svigermor uttale ordene da hennes eldste sønn endte sine dager allerede i femtiårsalderen. Jeg kan høre henne si det da hennes mann gjentatte ganger opplevde vanskelige sykdomsperioder. Jeg kan høre henne si de ordene hver gang livet ga henne et slag. Ordene lyder også i mitt indre når livet ikke blir som jeg vil. ”Det ligger kjærlighet bak alt!”  Bønn Takk, Herre, for at jeg får leve i forvissning om at Din kjærlighet er min beskyttelse i alle livets omstendigheter. Bare Du vet hva som er best for meg og uansett omstendighetene så har ikke Du mistet kontrollen og forlatt meg.   

2019-02-13 00:00 13. februar

”Herrens øyne er vendt til de rettferdige, og hans ører til deres rop.” ( Salmenes bok 34,16 ) Har du vært på en flyplass om kvelden og sett det dramatiske som skjer like før et fly skal lande? Hele flyplassen ligger der behagelig opplyst som et hvilket som helst torg. Så, i ett nu, tennes lysene langs landingsbanen og en lang stripe med lys viser seg. Alle lysene må virke sammen for at flyet som går inn for landing, skal vite nøyaktig hvor det er trygt å gå ned. Noen har sagt at himmelen ikke kan lande uten landingslys. Jeg tror at det er noe lignende som skjer når Gud vil besøke sitt folk. Han vil lande i mennesker som har rene hjerter, som lyser og står i en ordnet sammenheng med andre, slik at de er beredt til å ta imot hans velsignelser.  Bønn Herre, gjør meg til et fungerende landingslys, som sammen med andre kan ta imot de velsignelser og himmelske lærdommer Du vil formidle til vår verden.   

2019-02-12 00:00 12. februar

”Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel.” ( Salomos ordspråk 22,6 ) Alle vet at Danmark er kjent for å ha mye bøkeskog. Jeg har hørt det fortalt at en gang var det omtrent like mye eik som bøk i landet. Men etter hvert tok bøkeskogen over og det ble mindre eik. Årsaken til at bøk vant over eik, sies å være at bøk sår sine frø tidligere enn eik. Da jeg hørte om kampen mellom bøk og eik i Danmark og årsaken til at bøk vant, så tenkte jeg på menneskene. I åndeverdenen pågår det en kamp om hva som skal ha innflytelse over menneskene. Trolig er det slik at det som sås i et menneskes liv tidlig i barndommen og ungdommen er det som vil ta over. Om det gode blir sådd tidlig, om Guds ord blir sådd tidlig, så vil det før eller senere fortrenge det som blir sådd på et senere tidspunkt.  Bønn Herre, jeg vil være ekstra oppmerksom i dag dersom jeg møter unge mennesker, slik at jeg sår det som er godt inn i deres liv. Hjelp meg å så gode ord og vennlighet.   

2019-02-11 00:00 11. februar

”Du skal ikke mer kalles den forlatte...” ( Jesaja 62,4 )Det var urolige tider. Ting hadde hendt som gjorde at vi ikke visste om vi skulle kunne fortsette vårt arbeide som tidligere. Vi visste ikke hvordan vi skulle rydde opp i situasjonen eller hvordan vi skulle ordne oss med hensyn til inntekt framover. Vi hadde et oppdrag i London og skulle være der noen dager. Vi hadde sett fram til den avkoblingen noen dagers besøk i London skulle gi. Vi lengtet etter hvile fra våre urolige tanker. Det ble imidlertid ikke helt den avkoblingen vi hadde håpet. Vi bodde på et elendig hotell der stålfjærene stakk opp gjennom madrassen og holdt oss våkne hele den første natten. Utmattede og sløve gikk vi ned til frokost. Ved frokostbordet leste vi morgenavisen. Det var ”The Daily Telegraph”. I det jeg skulle avslutte lesingen og vi skulle dra ut i storbyens vrimmel falt øynene mine på en rubrikkannonse under ”personlig”. Det er en del av avisen som jeg sjelden leser, men der i en ørliten annonse stod de enkle ordene: ”Du skal ikke mer kalles den forlatte” - det var alt. Ordene fra Jesajas bok 62,4 ble en hilsen fra Gud selv. Jeg fikk nytt mot og kunne se fram til Guds løsning på problemet som også kom innen kort tid.  Bønn Herre, takk for at Du møter oss når vi minst aner det. Tilgi at jeg så ofte glemmer at Du er nær meg både i de lyse dagene og de mørke.   

2019-02-10 00:00 10. februar

”Stolte øyne og overmodig hjerte - de ugudeliges lampe (svensk: lykt) blir dem til synd.” ( Salomos ordspråk 21,4 )En lykts oppgave er å lyse opp et lite område. Den lyser ikke så sterkt, bare nok til at man kan forflytte seg noen få steg. Bibelen omtaler lykter på to steder. Det ene er dagens bibelvers, hvor det er snakk om den lykten som lyser opp veien for de ugudelige - stolthet og hovmod. Det er dette Jesus advarer mot i Matteus 6,23: ”Er nå selve lyset i deg mørke, hvor dypt blir da mørket!” Se til at lykten din ikke er mørke! I Salme 119 er det tale om en annen lykt - Guds ord, som lyser opp vegen for de som vil følge Herren. Den som lar seg lede av sin stolthet og sitt hovmod havner i synd, men den som følger Guds ord ledes rett. Vi må spørre oss selv hvilket lys det er som leder oss i livet. I Jesaja 35,8 står det om en ryddet vei, en hellig vei der ingen uren skal gå. Guds ord kaster sitt lys over denne veien. I ”En levende bok” står det om denne veien at ingen ugudelige skal gå på den, kun de som Herren har befridd skal gå der. I den engelske utgaven står det til og med at ”selv ikke den dummeste av oss” skal gå seg vill når de først har begynt på den veien.  Bønn Herre, jeg vil vandre i Ditt lys i dag. Hjelp meg slik at jeg ikke styres av stolthet og hovmod, men av etønske om at Din vilje skal skje.   

2019-02-09 00:00 9. februar

”Fang revene for oss, de små revene som ødelegger vingårdene! Våre vingårder står jo i blomst.” ( Høysangen 2,15 )En vakker sommerdag gikk jeg ut i hagen vår og oppdaget at rådyrene hadde spist opp hver eneste blomst på framsiden av huset. Stemorsblomstene som hadde vært så vakre dagen før, var nå bare nakne stilker og de praktfulle rosene hadde bare de grønne bladene igjen. Det var en stor ødeleggelse, men jeg hadde allikevel håp om at nye blomster ville komme fram om kort tid. I et annet blomsterbed hadde det like før denne hendelsen kommet et lite usynlig skadeinsekt som faktiske gjorde like stor skade om ikke verre. Den spiste bladene nedenfra og laget store hull i dem. Man kunne nesten ikke se skadedyret, man kunne bare se dets herjinger. Det er ikke alltid de store syndene i livet som får oss til å falle. ”De små revene” som herjer i våre liv kan ofte forårsake store ødeleggelser. Jeg tenker på de negative tankene, morgengrettenheten som er blitt en uvane, eller irritasjon over et medmenneske. Vi har så lett for å overse disse små revene, men dersom vi tillater dem i våre liv så vil de ødelegge oss som mennesker. La oss bekjenne og ta imot renselse for alle disse ”småsyndene” som sniker seg inn nesten uten at vi merker det.  Bønn Herre, jeg vil fange revene, disse småsyndene som vil snike seg inn i mitt liv og ødelegge det. Jeg vil leve rent og hellig i dag. Hjelp meg å rense bort alt som ikke Du har behag i. 

2019-02-08 00:00 8. februar

”Men jeg sier dere: Elsk deres fiender... og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres Far i himmelen.” ( Matteus 5,44-45 ) For det naturlige mennesket er det unaturlig å elske sine fiender. Det kan ganske enkelt ikke gjøre det. Det stemmer ikke overens med dets rettsfølelse. Men når Jesus beskriver hvordan vi skal behandle våre fiender så påstår han at vi skal overvinne fiendskapen med kjærlighet. Dietrich Bonhoeffer skriver i boken ”Etterfølgelse” at ”Målestokken for en disippels handlinger bygger ikke på hvordan mennesker behandler ham, men på hvordan Jesus behandler ham. Hans handlemåte har bare en kilde: Jesu vilje.” Videre spør Bonhoeffer: ”Hvem trenger mer kjærlighet enn den som lever i hat? Hvem har… mer rett til min kjærlighet enn min fiende… jo mer fiendtlig fienden er, desto mer trenger han min kjærlighet.” Jesus ber oss ikke bare om å stå imot det onde, men han ber oss om å elske våre fiender. Det kan bare den gjøre som lever i nær kontakt med kilden selv, Jesus, og som drives av Den Hellige Ånds kraft. ”For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud,” (Romerne 8,3a)  Bønn Herre, hjelp meg å leve nær Deg. Lær meg å elske slik som Du elsker. Bruk meg som et redskap for Din kjærlighet i dag.  

2019-02-07 00:00 7. februar

”På den tid tok Jesus til orde og sa: Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbaret det for de umyndige. Ja, Far, for slik skjedde det som var deg til behag.” ( Matteus 11,25-26 ) Barn er direkte. De har ikke lært å late som noe annet. De kommer med sine tanker akkurat som de er. I boken ”Barn skriver til Gud” av Eric Marshall og Stuart Hample, så ber lille Martha: ”Jeg har mistet votten min igjen og jeg kommer til å gråte meg i hjel hvis ingen forsvarer meg. Gjør du det?”Som voksen så behøver jeg kanskje ingen som forsvarer meg på grunn av at jeg har mistet en vott, men jeg får komme til Gud med alt som andre kanskje mener er småtterier, men som gir meg bekymringer. Jeg får komme til ham når som helst. Noen mennesker blir så veldig voksne, så forstandige og kloke. De vil helst klare alt selv. De skal få lov å gjøre det, men da har de ingenting å hente hos Gud.  Bønn Jesus, la meg aldri bli så stor at jeg ikke får plass i Din favn Nei, jeg vil alltid leve nær Deg, Jeg vil komme til Ditt land (Christer Hultgren).

2019-02-06 00:00 6. februar

”Vis Herren ære med gaver av ditt gods og med førstegrøden av hele din avling! Så skal dine forrådshus fylles med overflod og dine pressekar flyte over av most.” ( Salomos ordspråk 3,9-10 ) Det viser seg alltid hvor et menneske har sin trygghet. Et menneske som har sin trygghet i penger og materielle goder har ofte vanskelig for å dele sine goder med andre. For den som har sin trygghet i Gud er det imidlertid lett å bruke pengene på det som gagner andre. Og når man gjør det, så ærer man Gud samtidig. I 1. Kongebok 17, 1-24 kommer Elias til en enke hvor det holdt på å bli tomt for alt. Profeten ber henne om brød og hun svarer at hun ikke har noe brød å gi ham. Hun har tenkt å gå hjem for å lage et siste lite brød til seg selv og sin sønn, av den siste resten med mel og olje. Profeten, Guds representant, sier til henne at hun skal tilberede brødet slik hun har tenkt, men at hun aller først skal gi ham brød. Han er utsendt av Gud og lover henne at verken melet eller oljen skal ta slutt før det vokser frem ny avling. Enken gjorde som Gud hadde sagt gjennom profeten og hun fikk oppleve underet som profeten lovet. Oppfordringen om å ære Gud med våre eiendeler, har alltid med seg løfte om at Herren selv skal sørge for alle våre behov. Å gi til Guds sak er et bevis på vår tillit til ham.  Bønn Herre, takk for at Du har lovet å sørge for alle mine behov. Hjelp meg ikke holde noe tilbake, slik at jeg forsøker å overta det ansvar som Du har lovet å ta for mitt liv. 

2019-02-05 00:00 5. februar

”Men han sa til kvinnen: Din tro har frelst deg. Gå bort i fred!” ( Lukas 7,50 )Vi gikk langs vannkanten ved det lille skogstjernet. Det var helt vindstille og vannoverflaten var som et speil. Alt åndet ro og dyp fred. Tankene gikk til Samuel Logan Brengle som i en av sine bøker beskriver hva som hendte da han fikk oppleve åndsdåpen, eller det han kalte for ”den andre velsignelsen”. Livet og forholdene rundt ham hadde selvsagt ikke endret seg, men han sier at etter den opplevelsen var grunntonen i livet hans fullkommen fred. Tenk å kunne ha det slik, at når alt annet er borte, så kan man allikevel oppleve fullkommen fred. Det kan bare den gjøre som har en fast tro på Guds allmakt og nåde. Lik David - når han utbryter i Salme 23: Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting. - Det er fullkommen fred! Vi kan også få leve i den freden om vi bare har blikket festet på Jesus.  Bønn Herre, takk for at jeg får være trygg i dag og leve i Din fred. Takk for at jeg kan få flytte fokus fra bekymring og uro til Din allmakt og nåde.

2019-02-04 00:00 4. februar

”Men disse (tegnene) er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.” ( Johannes 20,31 )Når man leser Bibelen så forstår man at troen på Jesus er vegen til Gud. Om man har lite eller mye tro spiller egentlig ikke så stor rolle. Noen ganger illustrerer vi dette ved å ta fram en stol og stille den midt på gulvet. Jeg kan gå rundt den stolen og lure på om den virkelig kan bære meg. Jeg kan sette meg i luften over stolen for å prøve eller jeg kan sette meg forsiktig, men bære det meste av min tyngde med bena. Det er først når jeg våger å sette meg med hele min tyngde på den stolen at jeg virkelig får vite om den holder å sitte på. Slik er det også med troen. Mange mennesker går rundt den og lurer på om den vil holde for dem. De har sett andre ”sette seg på stolen” og det har holdt. Men vil det virkelig holde for meg? Poenget er at det ikke er min tro som gjør at stolen holder. Mye eller lite tro spiller ingen rolle. Om stolen holder eller ikke er avhengig av om den er godt konstruert. Med troen på Gud er det på samme måte. Min store eller lille tro påvirker verken Guds eksistens eller Jesu krav på å være Guds sønn. Enten er det sant og da holder det, eller så er det ikke sant. Den eneste måten å få vite det sikkert er ved å prøve selv.  Bønn Herre, takk for de millioner av kristne som har prøvet troen før meg og som har erfart at det holder å tro på Deg. Hjelp meg å hvile trygt i troen på Deg i dag.

2019-02-03 00:00 3. februar

”Se, da førte de til Ham en lam mann som lå på en seng. Da Jesus så deres tro, sa Han til den lamme: Barn, vær frimodig!” ( Matteus 9,2a - BGO 1997 )Dagens bibelvers er en sterk oppmuntring for alle oss som har mennesker rundt oss som vi ber for regelmessig. Det var da Jesus så vennenes tro, han begynte å tale til den lamme. Du har kanskje et barn, en forelder, en slektning eller en venn som du ber for. Har du tro for at Herren skal begynne å tale til ham eller henne? Jeg tror at når jeg ber for mine venner, så åpnes en guddommelig kanal hvor Gud kan tale direkte inn i det menneskets liv. Jeg pleier å se for meg at det blir et fritt rom over det mennesket som jeg ber for - et rom hvor Den Hellige Ånd kan virke. Stephen Caldwell skriver i en artikkel: ”Tro er tillit til at Gud skal gjøre det han har lovet. Lydighet er å gi støtte til denne tilliten gjennom handling.” Den lamme mannens venner trodde at Jesus kunne berøre den lamme og helbrede ham. De viste denne tilliten i handling og Gud belønnet deres tro. Noen ganger må vi også være lydige mot den impulsen å ringe den vi ber for eller gjøre en annen liten handling som støtter vår tro. Så vil Herren berøre den vi ber for på underfullt vis.  Bønn Herre, jeg stoler på at Du hører mine bønner og at de får bane veien for Dine ord og Din kjærlighet inn i menneskers liv. Hjelp meg også å handle i tro når Du minner meg om noe Du vil jeg skal gjøre.

2019-02-02 00:00 2. februar

”Vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand.” ( Jesaja 7,9b )Å gå på ski kan være en fantastisk opplevelse. Å gå på tur og ferdes i ro og mak over en fjellvidde en solfylt vinterdag, kan fylle et menneske med glede og lovsang. Skjønnheten kan være så intens og blendende. Dersom man går på ski i oppoverbakke, med feil smurning slik at skiene er bakglatte, er det derimot noe av det verste et menneske kan komme ut for. Bakglatte ski. Huff og huff. Man har ikke feste og forsøker desperat å trykke fast den ene skien på underlaget, mens man forsiktig flytter den andre et lite hakk oppover. Men før den skien har fått feste, så har den andre, som nesten hadde feste for et øyeblikk siden, sklidd ned et stykke og sånn må man holde på. I den svenske folkebibelen er dagens vers gjengitt som følger: ”Dersom dere ikke er faste i troen så har dere ikke noe fotfeste.” Å være vinglete i sin tro er som å gå på ski i oppoverbakke med bakglatte ski. Og jeg vil gjerne legge til: Å være fast i sin tro er som en skitur på vidda i solskinn, det er hvile. Tro er i det store og hele en beslutning. Vi velger å tro. Vi kan velge å være faste i troen, å holde fast på Guds trofasthet uansett hva som skjer. En slik tro er det Gud belønner.  Bønn Herre, jeg vil tro på Deg i dag. Jeg vil stole på Ditt ord og hvile i Din omsorg for meg. 

2019-02-01 00:00 1. februar

”For i dag vil Herren åpenbare seg for dere. De tok det som Moses hadde befalt, og førte det fram foran sammenkomstens telt. Og hele menigheten kom og stod for Herrens åsyn. Da sa Moses: Dette er det Herren har befalt dere å gjøre, så skal Herrens herlighet åpenbare seg for dere... Deretter gikk Moses og Aron inn i sammenkomstens telt. Og da de kom ut igjen, velsignet de folket. Da åpenbarte Herrens herlighet seg for hele folket.” ( 3. Mosebok 9,4b-6 + 23 ) I dagens bibelvers kan vi se et mønster for hvordan Gud handler. 1) Løfte: Gud lover Moses at han vil åpenbare sin herlighet for folket. 2) Lydighet: Folket gjør det Herren har befalt. 3) Bønn: Moses og Aron går innfor Gud. 4) Velsignelsen fra Gud gis videre: Moses og Aron går ut og velsigner - gjør, taler og tenker godt om og for folket. 5) Oppfyllelse av løftet: Herren viser sin herlighet for alle. Slik taler Herren til sitt folk også i dag. Ofte er hans løfter til oss knyttet sammen med et oppdrag eller en oppfordring. Dersom du gjør slik, så gjør jeg sånn. Dersom vi ønsker å se løftet oppfylt, så må vi gjøre det som er vår del. Videre må vi søke Herrens åsyn og gi videre av velsignelsen som vi får. Da kommer Herren til å oppfylle sitt løfte til oss.  Bønn Herre, hjelp meg til å oppfatte Dine løfter i dag. Hjelp meg også til å være lydig. I dag vil jeg leve for Ditt åsyn. De velsignelser Du gir meg vil jeg gi videre, slik Du leder meg til å gjøre. Takk for at Du vil vise Din herlighet!

2019-01-31 00:00 31. januar

”Gud, det er rett å lovsynge deg… og holde de løfter som er gitt deg, du som hører bønner. Alle mennesker kommer til deg med sin syndeskyld. Når våre synder blir for tunge å bære, da sletter du dem ut. Salig er den som du velger ut, så du lar ham komme nær til deg og bo i dine tempelgårder. Vi mettes med det gode i ditt hus, med det hellige i ditt tempel.” ( Salmenes bok 65,2-5 - DNB 1978/85 ) Ekte lovsang gjør noe med mennesker som hører den. Mange ganger har vi fått se at mennesker er blitt dypt berørt av nettopp lovsangen. En kvinne ropte ut, midt i lovsangen: ”Hva er det dere holder på med? Jeg orker ikke være her å høre på dere.” Deretter løp hun ut av rommet. En tid senere ble denne kvinnen frelst. En annen gang hadde vi gudstjeneste på Island. En svensk utvekslingsstudent kom inn på møtet. Hun hadde aldri før vært på et kristent møte, men kom sammen med en venn. Etter 25 minutters lovsang måtte hun forlate møtet. Hun holdt ikke ut. Vennen hennes fortalte senere at hun bare gråt og gråt og gråt. Hun hadde sagt til sin venn: ”Jeg har aldri før sett så mange glade mennesker og det gjorde så vondt”. Jeg ber at hun nå har funnet veien til Jesus slik at hun kan være med i lovsangen. Selv vil jeg fortsette å synge!  Bønn Takk, Herre, for at vi får synge lovsanger og opphøye Ditt navn blant mennesker. Takk for at Du virker med Din Hellige Ånd og rører ved de dypeste strenger i mennesker når vi som kjenner Deg hyller Deg.

2019-01-30 00:00 30. januar

”Dere er dyrt kjøpt, bli ikke menneskers treller!” ( 1. Korinterbrev 7,23 ) I eiendomsmegler-jussen finnes det noe som kalles for ”skjulte feil”. Når en eiendom selges så er det slik at selger har opplysningsplikt og kjøperen har langt på vei en plikt til å undersøke eiendommen. Dersom kjøper etter overtagelsen av eiendommen, finner feil som han burde ha oppdaget før kjøpet, så må han selv ta kostnaden for å rette feilen. Men dersom det var en feil på eiendommen som var umulig å oppdage både for selger og kjøper så er det en ”skjult feil” og selger må ta kostnaden for å reparere skaden. Bibelen sier at vi kristne er kjøpt og prisen er betalt. Før eide vi oss selv, men Jesus har kjøpt oss og nå tilhører vi ham. Forskjellen på et eiendomssalg og frelsen i Jesus Kristus er at det ikke finnes noen skjulte feil. Jesus vil at vi skal bekjenne alle våre feil og mangler for ham, men så kjøper han oss slik som vi er. Han tar fullt og helt ansvar for å reparere alle feil, både de kjente og de skjulte.  Bønn Takk, Jesus, for at jeg får tilhøre Deg i dag. Takk for at Du helbreder og gjenoppretter det som er ødelagt i meg og Du står for alle kostnadene. Hjelp meg å gi Din Hellige Ånd fri adgang til det som er Ditt.

2019-01-29 00:00 29. januar

”Summen av ditt ord er sannhet…” ( Salmenes bok 119,160 )  For en tid tilbake besøkte vi Moskva og var der med på en kort rundtur i byen. I en bod kjøpte jeg en av de velkjente russiske babushka-dukkene. Disse tredukkene er pent malt og det går an å ta dem fra hverandre. Inni dukken er det en litt mindre dukke som ser likedan ut. Inni den dukken er det en enda mindre dukke og så videre… I den jeg har er det syv dukker alt i alt og den innerste er en søt liten sak av rent tre. Når jeg ser på babushka-dukken min, så tenker jeg på Bibelen, Guds ord. Jeg har fått lære meg at den er som en babushka-dukke. Når jeg leser et vers kan det tale til meg på en spesiell måte. Neste gang jeg leser verset så oppdager jeg et helt nytt dyp i det som jeg ikke så tidligere. Slik er Bibelen. Det finnes alltid nye dyp å oppdage, nye dukker inni de dukkene vi allerede har sett. Og helt innerst - der ikke noe menneske ennå har nådd inn, finnes Sannheten, den dype og rene.  Bønn Herre, takk for at det alltid finnes nye dybder å oppdage i Ditt ord. Hjelp meg å handle på den forståelse jeg har av ordet i dag, men også til stadig å forvente at Du skal avsløre noe nytt for meg i tiden framover.

2019-01-28 00:00 28. januar

”I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter!” ( Hebreerne 4,7b ) Det finnes mange fortellinger om hellige mennesker i historien, både menn og kvinner som i Guds navn gjorde store ting for fattige og syke. Dette var mennesker som så nøden rundt seg og gjorde noe med den. Vi tror ofte at mennesker som har vært store og berømte for sin innsats på dette området har hatt spesielle fortrinn eller en spesiell gave eller legning. Men sannheten er at de var vanlige mennesker. Mange av dem hadde selv en vanskelig bakgrunn med seg i bagasjen. De identifiserte seg med Jesus og gav seg selv helt i tjeneste for andre. De var med og bar byrden av verdens synd på sine skuldre. Da Samuel Brengle møtte William Booth i hans beste år sa han: ”Der er den mannen som (nå) bærer den tyngste byrden av verdens synd”. Det er en fare for at vi i dag sitter og venter så lenge på at det rette øyeblikket skal dukke opp, eller at omstendighetene skal legge seg til rette, at vi aldri kommer i gang og uretter noe som helst for Guds rike. Det er alltid noe å skylde på. Jeg har feil bakgrunn, jeg er for beskjeden, jeg har ikke den rette kunnskapen eller den rette personligheten, jeg må gjøre noe annet eller bare det at jeg ikke orker akkurat nå. Alt dette gjør at vårt hjerte forherdes og blir hardt slik at vi ikke lenger lar oss bevege av andre menneskers smerte.  Bønn Jesus, hjelp meg å være oppmerksom når Du taler til meg i dag. Hjelp meg slik at jeg umiddelbart handler på Din ledelse. Åpne mine øyne så jeg ser nøden rundt meg og gi meg mot til å handle

2019-01-27 00:00 27. januar

”Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: Om synd, fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt… Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.” ( Johannes 16,8-11 + 13 )  Av og til kan det føles som om evangeliseringen av verden avhenger av meg og da kan jeg føle meg nedtynget av alle kravene. Men når jeg leser bibelvers som dagens bibelvers, så blir jeg oppmuntret og får ny kraft til å bidra med det lille jeg kan, når og slik som Gud vil. Da ser jeg klart at Gud lar meg gå i ferdiglagte gjerninger, om jeg bare samarbeider med ham. Det er ikke jeg som skal overbevise verden om synd, rettferdighet og dom. Det er Den Hellige Ånd. Han er også den som skal føre meg og alle som vil, inn i hele sannheten.  Bønn Takk for jeg får hvile i forvissningen om at Din Hellige Ånd vil lede meg dag for dag. I visse sammenhenger så leder Du meg til å tie, i andre til å tale. Gjør meg lydhør for Den Hellige Ånds stemme i mitt indre i dag.

2019-01-26 00:00 26. januar

”Herren Herrens Ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de elendige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren…” ( Jesaja 61,1-2) Dagens bibelvers har en nesten ordrett parallell i Lukas 4, hvor Jesus selv leser og forkynner over disse ordene. I det han gjør det så oppfyller han profetien fra Jesajas bok. Det er der i synagogen i Kapernaum at profetordet blir til virkelighet. Men Gud hadde ikke tenkt at det bare skulle være Jesus selv som oppfylte denne profetien. Han har tenkt at du og jeg også skal være med og virkeliggjøre den for vår tid. Vi kan få bli salvet, utrustet, til å forkynne et godt budskap for de elendige og forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte. Vi får utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne. For dem som virkelig ønsker å bli frie, vil Herren selv la et nådens år komme med befrielse og gjenopprettelse.  Bønn Herre, lær meg å gjenkjenne de som er ydmyke og mottagelige for evangeliet. Hjelp meg å elske, men la være å forkynne for de stolte. La meg heller vente på at Du skal gjøre deres hjerter myke. Hjelp meg til å delta aktivt i Din befrielseshær i dag.

2019-01-25 00:00 25. januar

”Og du skal befale Israels barn at de skal la deg få ren olje av knuste oliven til lysestaken, så lampene alltid kan holdes brennende.” ( 2. Mosebok 27,20 ) Jeg var ganske utslitt. Kroppen begynte å si ifra. Stressymptomene sto på rad og rekke som en illustrasjon til en lærebok om stress. Jeg var trøtt av å være så synlig. Dessuten hadde jeg forelest ganske mye i lang tid. Flere ganger om kristen tro blant mennesker som ikke delte min tro i det hele tatt. Min åndelige virkelighet var så helt annerledes enn deres verden. Så leste jeg dagens bibelvers i min daglige bibellesning. Ordet handlet om ren olje av ”knuste” oliven og jeg følte meg faktisk som en knust oliven. Det er kanskje slik at vi iblant må gjennomgå en slags foredlingsprosess. Det er tider da det føles som om noe eller noen holder på å presse det siste ut av ens liv. Men disse tidene har kanskje nettopp ”foredling” og renselse som mål. Vi er Guds tempel og våre lys må brenne med ren olje, olje som er framstilt ved at våre liv er blitt knust, ja, kanskje til og med tilintetgjort, for at det som er rent og ekte skal kunne komme fram.  Bønn Herre, takk for at Du var villig til å la Deg knuse til døden, for at Ditt rene liv skulle kunne forløses og bli til liv for meg. Hjelp meg til ikke å være så bekymret for mitt eget liv at jeg ikke våger gi meg til andre.

2019-01-24 00:00 24. januar

”Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandre på hans stier!” ( Jesaja 2,3 ) Da jeg var barn så pleide vi å synge en sang med følgende ord: Vi følger de veier som de gamle før har gått, På sin vei til himmelen På klippen står vi, hvor fedrene før har stått, For til evig tid står den Den Gud som beskyttet har sitt folk i fordums tid, han er likedan i dag Som ingen annen, hjelper han ennu, i nød av alle slagSelv om ordene føles litt gammeldagse nå, så er budskapet høyst relevant for mennesker i dag. Mennesker som lever med mye stress i et samfunn som er så preget av umiddelbar tilfredsstillelse av behov, raske løsninger og forbruk. Problemet for mange unge mennesker i dag er at de har mistet kontakten med sine ”fedre” - sine røtter. Derfor utvikles en slags rastløshet. Det ligger en trygghet i å gå på de stier som andre har prøvd før. Dersom man alltid skal bane seg sin egen vei i ukjent territorium, så blir det noen ganger mer spennende enn man hadde tenkt seg. Resultatet ser vi på trappen hos psykiatrien, der man søker psykiatrisk hjelp for ”sykdommer” som man i tidligere generasjoner behandlet med sunn fornuft og erfaring. For den som vil komme til Herren med sin uro og angst, eller et hvilket som helst annet behov, så gjelder dagens løfte: ”han kan lære oss sine veier”. Dette er velprøvde veier. Tusenvis av kristne har vandret på disse veiene, både i mørke og lyse dager. Deres vitnesbyrd om at dette holder bør vi lytte nøye på i våre dager, hvor så mange mennesker har gått seg vill.  Bønn Herre, vi kommer til Ditt tempel, der hvor Du bor. Vi vil lære av Deg i dag. Takk for at Du vil undervise oss og vise oss hvordan vi skal leve, slik at vi kan leve i takt med det som Du, som har skapt oss, hadde tenkt.

2019-01-23 00:00 23. januar

”Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i dere!” ( Galaterne 4,19)Paulus var bekymret for galaterne. Han hadde undervist dem om at de ikke lenger skulle leve etter loven, men leve ved tro. Nå hadde det sneket seg noen lærere inn i menigheten, som ville at galaterne skulle gå tilbake til det gamle vanlige og ikke holde på med disse nymotens greiene som handlet om rettferdiggjørelse ved tro. Lovgjerninger var så mye mer håndfaste og påtagelige. Men Paulus hadde sett det som Gud for lenge siden hadde sett, at gjennom troen så skulle Kristus vinne skikkelse i galaterne. Paulus visste at om de holdt fast ved troen på Jesus Kristus så skulle de etter hvert bli mer og mer lik Kristus. Frøet var allerede sådd i dem. De hadde allerede fått del i guddommelig natur. Dette nye skulle komme til å prege hele deres tilværelse om de bare fortsatte på samme vis som de hadde begynt. John Larsson skriver i en av sine tekster om en ny rase som skal reise seg i Den Hellige Ånds kraft. Denne rasen skal være som Jesus. Er du født på nytt gjennom troen på Guds ord så er du ved Den Hellige Ånds verk, blitt en del av denne nye rasen. Om du lever i nært fellesskap med Jesus i tilbedelse og lovsang, slik at du gir næring til ditt indre menneske, da vil du bli mer og mer lik Jesus.  Bønn Takk, Herre, for at Du lot oss få del i en ny natur da vi tok imot Deg i våre liv. Takk for at Du vil hjelpe oss å leve rett og overvinne de onde impulsene som fortsatt bor i vår kropp og la Din hellighet og renhet seire

2019-01-22 00:00 22. januar

”Og han (Levi) forlot alt og stod opp og fulgte ham (Jesus).” ( Lukas 5,28 ) I dagens bibelvers beskrives to viktige hendelser. For det første finner vi det vi kan kalle en beslutning fra hjertet. Levi forlot alt. Det var en beslutning fra hans hjerte. For det andre gjorde han en praktisk handling. Levi stod opp og fulgte Jesus. En del mennesker har lett for å ta beslutninger som aldri blir gjennomført. Andre har lett for å løpe av sted og gjøre ting uten å tenke over konsekvensene. Når det gjelder å følge Jesus så er det nødvendig at både beslutningen fra hjertet og den praktiske handlingen er tilstede. Det er viktig at vi i vårt hjerte har sluppet taket i det som vi har kjært, at vi har forlatt alt. Og det er like viktig at vi gjør noe konkret, en praktisk handling som beviser det vi har besluttet i vårt hjerte.  Bønn Herre, la meg få være ekte tvers igjennom i dag. Hjelp å ta gjennomtenkte beslutninger i mitt hjerte og følge dem opp i praktisk handling.

2019-01-21 00:00 21. januar

”Og gir trompeten et utydelig signal, hvem gjør seg da klar til kamp?” ( 1. Korinterbrev 14,8 - DNB 1978/85 )  Trompeten er et signalhorn. Et signalhorn brukes for å kommunisere over større avstander. Før i tiden ble trompeten brukt av hæren for å signalisere både i kamp, i leiren og under marsj. Det var viktig at signalene som ble gitt ikke ble misforstått. Om det skulle kjempes så var det viktig at alle fikk klar beskjed om dette. For en tid siden var det en tragisk hendelse i Sverige. En vernepliktig døde fordi befalet hadde gitt noe det etterpå kalte for en ”liksom-ordre”. De vernepliktige visste ikke forskjell på en ekte ordre og en ”liksom-ordre” og beveget seg inn i et skytefelt hvor det ble skutt med skarpt. Da skjedde ulykken. I den åndelige kampen er det viktig at vi som leser i Bibelen gir tydelige signaler til mennesker om det Gud sier i sitt ord, slik at vi ikke lurer mennesker til å følge et annet evangelium enn det som Jesus forkynte. Han sa: ”Ingen kommer til Faderen uten ved meg.” (Johannes 14,6b)  Bønn Jesus, jeg vil tydelig fortelle andre hva Du betyr for meg. Hjelp meg å bruke ord som blir forstått og hjelp meg å velge de rette øyeblikk.

2019-01-20 00:00 20. januar

”De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet (svensk: den innbyrdes hjelpen)…” ( Apostelgjerningene 2,42 ) I den første menigheten var man nøye med å støtte hverandre. Man hjalp hverandre trofast og menigheten hadde framgang. I en av sine bøker forteller John C. Maxwell om det store behovet for fallskjermer under andre verdenskrig. Fallskjermer måtte produseres i store mengder og de som satt og sydde dem måtte arbeide både åtte og ti timer om dagen. Det var tungt arbeid å sitte over en symaskin og sy endeløse sømmer i fargeløse tøystykker dag ut og dag inn. Resultatet av det harde arbeidet var en uformelig haug med tøy. Men hver eneste morgen fikk syerne vite at hvert sting de skulle sy den dagen var et ledd i en livredningsaksjon. De ble minnet om at akkurat den fallskjermen de skulle sy kunne være den fallskjermen som deres ektefelle, bror eller sønn skulle bruke. Syerne var en del av et større hele og arbeidet ble meningsfullt. Som Kristi medarbeidere får vi alle være med og gjøre vår del. I blant virker det vi gjør kanskje ikke som om det har stor betydning, men vi må huske at vår innsats er en del av en større sammenheng. La oss trofast fortsette å gjøre vår del!  Bønn Herre, takk for at jeg får være med i Din store plan for å redde mennesker. Hjelp meg å gjøre det Du ber meg om. Hjelp meg å forstå at det ikke finnes noe ledd i arbeidet som er mindre viktig enn et annet. 

2019-01-19 00:00 19. januar

"Sier ikke dere at det ennå er fire måneder, og så kommer høsten? Se, jeg sier dere: Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst!” ( Johannes 4,35 ) Jeg forteller ofte om kjørelæreren min. For selv om det nå er mange, mange år siden jeg var på kjøreskolen, så husker jeg ting som han sa. Jeg har ikke lenger noe bilde av hvordan han så ut, men jeg husker ordene hans. En ting som han sa var at man aldri måtte låse blikket fast på et sted. Man må veksle mellom å se hva som er rett foran bilen og hva som er langt der framme på veien. Jeg husker at jeg måtte jobbe med den saken. Blikket vil så gjerne feste seg og det merkelige var at da begynte bilen å vingle. I kristenlivet er det også av betydning å skifte fokus. Det er viktig å se det som er nærme, men for at vi skal holde rett kurs er det veldig viktig at vi også våger å løfte blikket slik at vi ser det større bildet. Disiplene var fokusert på hvordan ting pleide å være. Tankene deres gikk i gamle spor, men Jesus oppfordret dem til å løfte blikket og oppdage nye muligheter.  Bønn Herre, hjelp meg i dag slik at jeg ikke stirrer meg blind på det som er velkjent og nær meg. Hjelp meg å løfte blikket og bli inspirert at det jeg da får se.

2019-01-18 00:00 18. januar

Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den!” ( Salmenes bok 118,24 ) I vårt hjem har vi alltid hatt en liten treplate på kjøkkenveggen med den teksten som er dagens bibelvers. De aller fleste dager ser jeg ikke platen i det hele tatt. Den bare er der og roper stumt ut sin påminnelse om at hver dag er en gave fra Gud.Noen dager så blir jeg minnet om at ”i dag” er en dag hvor jeg kan velge å være glad og takknemlig over alt det gode Gud har gitt meg i livet. Andre dager, som den dagen da en nær venn brått ble rykket ut av livet, får platens budskap en dypere betydning. Jeg innser at det er slett ingen selvfølge at jeg får leve i dag. Ordene fra salmen får en dypere mening: ”Hver dag er en sjelden gave” med trykk på sjelden som betyr egenartet, enestående, særegen og unik.  Bønn Herre, takk for dagen i dag! Hjelp meg å forvalte hver time og hvert øyeblikk slik at det er til glede for Deg. Da vet jeg at det også blir til det beste for meg.

2019-01-17 00:00 17. januar

”Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader...” ( Galaterne 1,1)  En gang mens vi bodde i Norge, trengte vi nye pass. Da måtte vi oppsøke Sveriges ambassade i Oslo og levere inn søknaden vår der. En ambassade er et stykke hjemland i utlandet og en ambassadør er en person som er utsendt fra hjemlandet for å ivareta hjemlandets interesser i utlandet. Vi kristne skal være ambassadører for himmelriket på jorden. Våre hjem burde være ambassader, hvor mennesker kan komme og få sitt pass til himmelen. Statsborgerskap får man når man blir født på nytt, det vil si når man blir frelst. Paulus visste at han var en ambassadør - en apostel. Han representerte Gud når han skrev til galaterne. En ambassadør kan ikke tale sin egen sak. Han representerer alltid den som har utsendt ham. Han har sine skriftlige direktiver om hvilke regler som gjelder. For Guds ambassadører er Guds ord rettesnoren for hvordan vi utfører vår ambassadørtjeneste.  Bønn Herre, jeg ber om at jeg i dag skal huske at jeg er utsendt som ambassadør for Ditt rike. Hjelp meg, i alt som møter meg i dag, å være en verdig representant for Deg.

2019-01-16 00:00 16. januar

”Rettferdighetens verk skal være fred. Og rettferdighetens frukt skal være ro og trygghet til evig tid.” ( Jesaja 32,17 ) I dag handler bibelverset om ”rettferdighetens verk”. Rettferdigheten utretter noe! Den gjør det som vi lærte i speideren da vi var barn: Gjør det som er rett! Korrupsjon og fattigdom går hånd i hånd i mange land. Et land som har fred og velstand har som regel bygget opp sine lover og styresett på faste grunnvoller. Rettssystemet har vært basert på visse urokkelige prinsipper som er kjent for alle mennesker. Rett og galt er ikke bestemt ut fra enkelte individers interesse, men er bygget opp for allmennhetens beste, ofte med kristne verdier som basis. Bibelen gjør det tydelig at det er en forbindelse til fred og velstand for det folk som velger rettferdighetens veg. Det betyr selvsagt ikke at alle rike er rettferdige og at alle fattige er korrupte, men det understreker et grunnprinsipp: Det lønner seg å gjøre det rette!  Bønn Herre, jeg ber om hjelp til å gjøre det rette i dag, selv om det på kort sikt ser om som om jeg taper på det.  

2019-01-15 00:00 15. januar

”Så vil jeg igjen gi deg slike dommere som i den første tid, og rådgivere som i begynnelsen. Deretter skal du kalles rettferdighetens stad (svensk: borg), en trofast by. Sion skal bli forløst ved rett, og de omvendte der ved rettferdighet.” ( Jesaja 1,26-27 )Nylig har vi hatt tilfeller i Sverige hvor det har vist seg at de som skulle dømme i viktige rettsaker hadde bestemt seg angående skyldspørsmålet før de hadde hørt alle fakta i saken. På den måten kan man ikke felle en rettferdig dom. I versene før dagens bibelvers, så beklager profeten Jesaja seg over et lignende forfall blant Guds folk. Han beskriver en tilstand der de svake var rettsløse, bestikkelser og korrupsjon var vanlig og alle forsøkte å sko seg på situasjonen. Men så kommer han med sitt oppmuntrende budskap om at Gud vil redde folket gjennom rett og rettferdighet. Dagens tema omhandler ”rettferdighetens borg”. En borg er et sted med beskyttende murer. Det er et tilfluktssted. Gud selv beskrives som en sikker borg i mange av salmene. De kristnes borg er Herren og når vi er i ham kan også vi bli en tilflukt for mennesker som lider og er blitt skadet av den urettferdighet som rår rundt dem.  Bønn Herre, i dag vil jeg leve under Din beskyttelse, i rettferdighetens borg. Hjelp meg å være en tilflukt for mennesker i nød.  

2019-01-14 00:00 14. januar

”Videre så jeg under solen: Der retten skulle rå, var det ondskap, på rettferds sted var det gudløshet.” ( Forkynneren 3,16 - DNB 1978/85 ) Temaet for dagens andakt er ”rettferds sted”. Rettferdigheten har en gudgitt plass i skaperverket. Noen vil kanskje kalle det for naturretten. Men etter syndefallet er hele verden underlagt den onde. Jesaja beskriver dette så tydelig: ”Sannheten har snublet på tingstedet, og det rette kan ikke finne inngang. Sannheten ble borte. Den som holdt seg fra det onde, ble plyndret.” (Jesaja 59,14-15) Slik er levevilkårene for menneskeheten i dag, helt til man tar imot Jesus som sin Herre og befrier. Jesaja som levde mange hundre år før Jesus, profeterte nemlig også om at det i framtiden skulle komme en befrier, en som skulle føre retten fram til seier. Rettferdigheten skal enda en gang få innta sin gudgitte plass i skaperverket. Jesus selv hevder å være den befrier som Jesaja profeterte om. Han er den som ”skal forkynne rett for hedningefolkene” og som fortsetter ”inntil han har ført retten fram til seier. Og til hans navn skal hedningefolkene sette sitt håp.” (Matteus 12,18 + 20-21)  Bønn Takk, Jesus, for håpet om at en dag skal retten seire. Vi ser hvordan urettferdigheten rår og vi ber om hjelp til å kjempe for sannhet og rettferd sammen med Deg. 

2019-01-13 00:00 13. januar

På rettferdighets sti er det liv...” ( Salomos ordspråk 12,28 ) I går handlet andakten om rettferdighetens port. I dag handler andakten om ”rettferdighets sti”. På min arbeidsplass er det et maleri som forestiller en allé med eiketrær. Eiketrærne er gamle og bladrike. Vegen som går mellom radene av trær er ganske bred. Det er ingen mennesker som går på vegen. Den er tom. Man får en følelse av at trærne som har vokst der i hundrevis av år, har sett ett og annet, at de har hørt både det ene og det andre. Men trofast står de der på vakt langs veien og holder det de har hørt og sett for seg selv. Jeg har hørt at man noen ganger planter trær i spesielt forurensede miljøer. Dette fordi trærne suger til seg forurensningene og renser luften. Jeg pleier å tenke på dette når jeg ser på alléen på maleriet. Det ånder av fred og ro. Jeg får en følelse av at trærne har absorbert hvert vondt ord som er blitt sagt på den vegen og hvert fiendtlig blikk som er blitt utvekslet blant mennesker som har gått på den veien. Teksten under bildet er dagens bibelvers om rettferdighets sti. Det handler om en åndelig vei som Guds folk får gå på. På den vegen er det liv. I fortsettelsen av verset står det at ”det er en ryddet vei som ikke fører til døden”. På den veien kan vi bare gå når vi har Jesus med i våre liv, han som har absorbert all vår synd.  Bønn Takk, Jesus, for at jeg får gå på rettferdighets sti sammen med Deg. Takk for livet som er der. Takk for freden som er der. Takk for at Du er der.

2019-01-12 00:00 12. januar

”Lukk opp rettferdighets porter for meg! Jeg vil gå inn gjennom dem, jeg vil prise Herren. Dette er Herrens port, de rettferdige skal gå inn gjennom den.” ( Salmenes bok 118,19-20 )I dag handler andakten om ”rettferdighetens port”. Bibelkommentaren til dagens bibelvers sier at det er kongen som uttaler sin befaling i det han kommer fram til tempelportene med sitt følge og prestene gir sitt svar inne fra tempelet. Tusenvis av vanlige mennesker har også fått be disse ordene om at rettferdighets port skal åpnes for dem. De har ønsket å komme nær Gud. De har villet uttrykke sin takknemlighet i hans nærhet. Ned gjennom historien har Herrens sanne prester vist vei til Herrens port, frelsen i Jesus Kristus. De som trofast holder seg til ham får gå ut og inn gjennom den porten, ikke på grunn av sin egen rettferdighet, men på grunn av at de har fått ikle seg Jesu rettferdighet. Lydia Baxter skriver om denne porten i sang nr. 13 i Frelsesarmeens sangbok: ”Ja, åpen er den for hver sjel. Guds frelse er den samme For rik og fattig, fri og trell, For hver nasjon og stamme Å, dyp av nåde, Gud, fra deg, At porten åpnet ble for meg. For meg, for meg, Den åpnet ble for meg”  Bønn Takk, Jesus, for at rettferdighetens port er åpen i dag. Takk for at vi kan få gå inn gjennom den og komme inn i Din nærhet av bare nåde.

2019-01-11 00:00 11. januar

”Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud. For han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg - lik brudgommen, som setter på seg en lue prektig som prestens, og lik bruden, som pryder seg med sine smykker.” ( Jesaja 61,10 ) I dag er temaet for andakten ”rettferdighetens kappe”. En kappe er noe man dekker seg med, noe som gir beskyttelse og varme. Rettferdigheten fra Gud er en gave som kommer av at vi tar imot Jesus i våre liv. Vi får bytte ut vår synd og mislykkethet mot hans rettferdighet. I Kolosserbrevet 3 snakker Paulus om at vi skal kle av oss våre skitne klær og ikle oss det nye mennesket som blir mer og mer lik Jesus (Kolosserne 3,8 ff). På syttitallet pleide vi å synge et kor med ordene: ”Jeg er ikledd kappen av rettferdighet som Herren Jesus gir til meg” og jeg husker at jeg virkelig nøt den sangen. Den tok på en måte bort all min skyld og jeg kunne ta til meg hele bredden av Jesu forsoningsverk. Hans kjærlighetskappe dekket over all min skyld.  Bønn Takk, Jesus, for at vi hver dag får ikle oss den rettferdighet som vi aldri kan fortjene, men som Du gir alle dem som ærlig ønsker å tilhøre Deg.  

2019-01-10 00:00 10. januar

”...og legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd. Det er ett legeme og én Ånd, likesom dere òg ble kalt med ett håp i deres kall.” ( Efeserne 4,3-4 ) Da guttene vokste opp var det ikke alltid at det rådet fred og enighet i vårt hjem. Ganske ofte kunne det være sterk uenighet. Men det merkelige var at om en ytre trussel viste seg, om for eksempel en av guttene ble angrepet utenifra, da sto søsknene sammen. Noen ganger lurer jeg på om kristenheten blir stående fast i kjekling med hverandre, fordi man ikke har innsett at vi har en felles fiende, djevelen, som vil ødelegge, knuse og rasere alt det gode Gud har skapt. I alle kriger er det et viktig våpen å skape splittelse blant motstanderne. Slik er det også i den åndelige krigen som hver eneste kristen er midt oppe i hver dag. Dersom vi bare kunne innse at vi kristne er søsken i samme familie og at fiendens mål er å skape uenighet blant oss, da skulle vi stå samlet om Sannheten som en mann igjen.  Bønn Herre, hjelp meg slik at jeg i dag bidrar til enhet. Hjelp meg slik at jeg ikke bare hevder mitt eget syn i stahet. Hjelp meg å innse at kjærligheten til mine kristne søsken er viktigere enn at jeg får rett i alt.  

2019-01-09 00:00 9. januar

”For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov.” ( Romerne 8,2 ) Det å bli en kristen er som å bytte husvert. Så lenge jeg har min gamle husvert så har han rett til å komme til meg hver måned å kreve leie. Men når huset blir kjøpt opp av en annen så har ikke lenger den gamle husverten rett til å kreve noe som helst av meg. Så lenge jeg tilhørte denne verden, det vil si før jeg ble frelst, kunne den som er herre i denne verden, djevelen, gjøre krav på at jeg skulle tjene ham. Men når Jesus blir Herre i mitt liv så blir han som den nye husverten. Da kan fienden komme og anklage meg både for det ene og det andre, men jeg trenger bare å henvise til Jesus som har kjøpt meg fri og som nå har ansvaret for meg.  Bønn Takk, Jesus, for at Du har kjøpt meg fri fra alt det gamle. Jeg er fri fra alle krav fra det gamle livet. Takk for at fienden ikke lenger kan anklage meg for Du har betalt min skyld.  ______________________Dagens andakt på norsk ==>Daily devotion in English ==>__________________________

2019-01-08 00:00 8. januar

”Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.” ( Romerne 10,17 ) ”Jeg kan ikke tro” er det noen som sier. Det er kanskje ikke så rart. Bibelen sier at troen kommer av forkynnelsen av Kristi ord. Dersom man aldri utsetter seg for å høre Kristi ord så kan det ikke vokse fram noen tro. Det er først når man åpner seg for sannhetene og sammenhengen i Bibelen at troen kommer. På samme måte er det noen som sier ”Jeg føler meg ikke frelst”. Nei, men frelsen er ikke en følelse. Frelsen er en virkelighet som bygger på det Gud selv sier i sitt ord, Bibelen. Noen ganger bruker vi bildet av et tog for å tydeliggjøre hvordan følelser og tro henger sammen med Bibelen. Først har vi lokomotivet som symboliserer Guds ord. Det er bare lokomotivet som kan dra toget framover. Så kommer den første vognen. Det er troen som har haket seg på Guds ord. Til slutt kommer den vognen som representerer følelsene. Den henger bare med når troen har fått sitt feste i Guds ord.  Bønn Jesus, jeg ønsker å vokse i troen på Deg. Derfor vil jeg både lese i Bibelen selv og lytte når andre underviser i Ordet. Åpne mitt hjerte slik at jeg kan ta imot det Du vil si meg og slik at jeg kan tro på det i dypet av mitt hjerte. ______________________Dagens andakt på norsk ==>Daily devotion in English ==>__________________________

2019-01-07 00:00 7. januar

”Mens de gav seg ut for å være vise, ble de dårer. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen framfor Skaperen,” ( Romerne 1,22 + 25 ) Dagens bibelvers omtaler mennesker som ”holder sannheten nede i urettferdighet.” (Romerne 1,18) Gjennom hele historien har det vært mennesker som har søkt etter sannheten. Problemet har imidlertid vært at man har villet finne sannheten uten å regne med Gud. Man har byttet ut Guds sannhet mot løgnen. Det er det som skjer når man dyrker og tjener det skapte i stedet for skaperen selv. Da Jesus sto foran Pilatus sa han: ”Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst.” (Johannes 18,37) I dag sies det ofte at det som er sant for deg behøver ikke være sant for meg. Du får ha din sannhet og så har jeg min. Men ingenting kan være ”litt sant” eller ”ganske sant”. Sannhetens natur er enten eller. Det finnes ingen mellomting. Enten er kristen tro sann og da gjelder den alle mennesker, eller så er den falsk og da har alle de millioner av kristne som har levd på jorden før og de som lever her nå tatt feil. Jeg vil ikke leve på en livsløgn. Jeg har valgt å tro på sannheten, Jesus selv.  Bønn Jesus, jeg tror på det Du har sagt i Bibelen og jeg vil bygge mitt liv på Deg. Du er den Sannhet som holder både i liv og død.

2019-01-06 00:00 6. januar

”Jeg har vært ung og blitt gammel, men jeg har ikke sett den rettferdige forlatt eller hans avkom lete etter brød.” ( Salmenes bok 37,25 ) Min mormor, Axelina, som jeg aldri har truffet, hadde syv barn. Flere av barna emigrerte til USA på begynnelsen av 1900-tallet. Jeg har hatt det privilegium å lese en del av brevvekslingen som gikk over Atlanteren. Mormor skrev at det trengtes penger her hjemme og emigrantene sendte stadig hjem en del av sin inntekt. Da sønnene hennes hadde vært i USA i 5-6 år, skriver hun at huset må males og at hun savner dem og håper at de snart skal komme hjem. Det var strevsomt for mormor. Like etter skriver en av mine onkler at han har kall til å bli frelsesoffiser. Han skulle bli værende i USA og gå på offisersskolen. Han skriver om sin overgivelse til Gud, at han ”ikke lenger eier seg selv, alt tilhører Gud”. Han skriver at han er helt tilfredsstilt nå som han har lagt alt i Guds hånd. Jeg tenker: Stakkars Axelina! Nå skulle det drøye ytterligere åtte år før han kunne komme hjem til Sverige igjen. Men Axelina skrive tilbake til sin sønn: ”Må Gud hjelpe og lede deg slik at du får bli til stor velsignelse. En gang da vi nesten mistet deg, bad jeg om at mine barn måtte få leve og bli til velsignelse. Nå takker jeg Gud og ber for deg.” Og Gud hjalp Axelina. Hennes barn og barnebarn ble velsignet og jeg er et av dem. Jeg får leve i oppfyllelsen av hennes velsignelsesbønn.  Bønn Takk, Jesus, for de som har gått foran. Takk for at det har vært mennesker som har bedt for oss og velsignet oss. Takk for at vi får leve i oppfyllelsen av deres forbønner i dag.

2019-01-05 00:00 5. januar

”Bedre er det å gå til sørgehus enn til gjestebud. For i sørgehuset ender hvert menneskes liv, og den som lever, skal legge seg det på hjerte.” ( Forkynneren 7,2 )Innen medisinen snakker man ofte om den statistiske sjansen for å overleve ulike sykdommer. Det kan lett skjule det faktum at livet har en 100 % dødelig utgang. Selv om du overlever en viss sykdom så blir du før eller senere syk igjen og til slutt så kommer du til å dø. Ingen dør frisk. Man dør fordi noe er feil med kroppen. Man dør! Alle dør! Før eller senere er det slutt. Noen ganger synes vi at døden kunne ha ventet. Av og til synes vi at døden kunne ha valgt en annen. Døden kommer aldri beleilig, men døden kommer. Bibelen lærer oss at det er klokt å tenke på døden. ”Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet!” (Salmenes bok 90,12) Dersom vi innser at livet vårt har en slutt, så hjelper det oss å prioritere rett i livet. Jesus har overvunnet døden og den som tror på ham skal ikke dø, men har evig liv sammen med ham.  Bønn Herre, Du vil ikke at vi skal frykte døden. Hjelp oss å forsones med tanken på at vårt liv her på jorden har en slutt. Hjelp oss å leve hver dag ut fra dette perspektivet. Hjelp oss å ta imot Ditt tilbud om evig liv, liv i en annen dimensjon som begynner allerede her og nå

2019-01-04 00:00 4. januar

”Stå da ombundet med sannhetens belte om livet...” ( Efeserne 6,14 ) Sønnen vår var først i tenårene og hadde kjøpt sin første sykkel for penger han hadde tjent selv. Etter bare noen få dager ble sykkelen stjålet og gleden over sykkelen ble til sorg. Vi gikk sammen for å melde tyveriet til politiet. Da vi var der klaget vi til politibetjenten over det som hadde skjedd og fortalte om det store økonomiske tapet det ble for sønnen vår. ”Ja, men” sa politibetjenten, ”det får dere vel igjen på forsikringen?” Da vi opplyste ham om at sykkelen faktisk ikke var låst, stanser pekefingervalsen på skrivemaskinen hvor tyverirapporten langsomt vokser fram. Han ser på oss og sier: ”Ja, men, må man være så ærlig da?” Lovens vokter spør om man må være ærlig! Jeg tror aldri jeg har opplevd en sterkere rettsfølelse enn den gangen. Mitt svar ble: Ja, så ærlige må vi være. Om hele samfunnet rundt oss fordreier sannheten og tilpasser den til det som passer egoet best, så må Guds folk reagere når løgnen viser sitt stygge ansikt. Vi må vise fram en annen måte å leve på. Sannheten er det beltet som holder sammen det indre livet hos en kristen.  Bønn Herre, hjelp meg å leve sant og rettferdig i dag. Selv om det skaper problemer så vil jeg ikke la løgnen slippe til i mitt liv.

2019-01-03 00:00 3. januar

”Han sa: Gå ut og stå på fjellet for Herrens åsyn! Og se, Herren gikk forbi. Foran ham fór en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden kom lyden av en stille susen. Da Elias hørte den, dekket han ansiktet med kappen og gikk ut og stod ved inngangen til hulen. Og se, en røst kom til ham...” ( 1. Kongebok 19,11-13 ) Vi går ofte lange spaserturer. Da prater vi om alt som har skjedd rundt oss. Noen ganger ler vi. Noen ganger gråter vi og noen ganger ber vi. En tidlig høstdag hadde vi bestemt oss for å gå en ”stille” spasertur. Da vi hadde gått en stund oppdaget jeg at jeg hørte en hel masse. Jeg hørte ting rent fysisk. Jeg hørte en bekk som rant ved siden av vegen og lyden fra bekken blandet seg med vakker fuglesang. Men jeg hørte også en masse ting i mitt indre og jeg kunne lytte. Jeg hørte Gud tale og jeg bare visste at det vare ham.  Bønn Herre, tilgi at vi så ofte er opptatt med å snakke til og med hverandre. Noen ganger snakker jeg også så mye til Deg at jeg ikke klarer å skille ut Din stemme i bruset og høre hva Du vil si meg.

2019-01-02 00:00 2. januar

”For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det.” ( Matteus 10,8b ) Det var en stor og vakker gammel jernkrukke med tre stødige bein. Om våren hadde vi malt den blankt svart. Jeg så for meg alle de vakre blomstene jeg skulle plante i den når det ble varmt nok. Vi diskuterte om vi skulle borre hull i bunnen før vi fylte krukken med jord, men vi bestemte oss for at det var synd å lage hull i en så vakker krukke. Sommeren kom og krukken ble fylt med jord. Fargesprakende blomster ble plantet i den. Så kom regnet, ikke bare litt regn, men kontinuerlig regn i uke etter uke. Til slutt begynte blomstene å råtne fordi det ikke var noe sted vannet kunne renne ut av krukken, og det stinket. Stillestående vann stinker. I kristenlivet er det på samme måte. Gud velsigner sine barn rikelig hver dag. Vi tar imot ordet hans når vi leser i Bibelen. Vi går på gudstjenester og får høre budskapet forkynt. Vi tar imot velsignelsene. Men hvis det vi tar imot ikke får utløp så begynner det snart å stinke. Evangeliet må være i en stadig strøm og enhver kristen trenger å finne en måte å gi velsignelsene han har fått del i utløp. Hvis ikke greier han snart ikke å ta imot mer fra Herren og velsignelsene harskner. Bønn Jesus, vis meg hvordan Du vil at jeg skal gi evangeliet videre. Takk for at Du vil gå foran og berede veien for meg. Jeg vil følge Deg.

2019-01-01 00:00 1. januar

”Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste.” ( Romerne 12,1 )På hver nyttårsdag så husker jeg gudstjenestene fra min barndom. Det var gudstjenester som var preget av alvor og innvielse. Året som gikk lå nå bak oss og vi sto foran noe nytt, friskt og uforstyrret. Bønner og sanger handlet om en ny begynnelse, en ny sjanse og om innvielse før det nye året. Ikke minst husker jeg diktet av Nils Bolander: ”Sylvestertanker”. Diktet handler om noen som så et fullskrevet papirark med mange stavefeil og språklige feil. Betrakteren lurte på hvem den kløna var som hadde skrevet den stygge siden, som helt klart sto til stryk. Så oppdaget betrakteren til sin forskrekkelse at det var han selv som hadde skrevet det. Det fullskrevne arket var året som hadde gått. Men så får han se en hånd som rekker ham ”et nytt, blendende hvitt og ubeskrevet ark” - det nye året. Betrakteren faller ned for Mesteren, som har gitt ham arket og ber: ”Jeg vil ikke skrive en eneste bokstav uten at du holder i pennen, ikke en setning uten at du former den, ikke et skilletegn uten at du har godkjent det.” Og Mesteren svarer: ”Skriver, skriv! Du har overgitt din penn til en sterkere hånd. Nå er du endelig moden nok til å skrive en side som vil bli godkjent.” Fylt av uendelig trygghet skriver så betrakteren de aller første stavelsene i det nye året, som ”en fjærpenn i den Store Skriverens hånd”.Bønn Jesus, la meg alltid starte alt jeg gjør i Ditt navn!

2018-12-31 00:00 31. desember

”På rettferds vei vandrer jeg (visdommen), midt på rettens stier.” ( Salomos ordspråk 8,20 ) Kjørelæreren min lærte meg at når man kjører på en mørk vei, så skal man holde seg så nær midtlinjen som mulig og unngå å kjøre for nær veikanten. Det er alltid en risiko for å kjøre i grøfta eller at det dukker opp en hindring ved veikanten og i mørket oppdager man det ikke før det er for sent. Dagens bibelvers taler om rettferds vei. Det er en smal veg. Flere bibeloversettelser bruker ikke en gang ordet vei, men bruker ordet sti. Jesus sier at ”smal er den vei som fører til livet.”(Matteus 7,14) Den vise vandrer ”midt på” rettens stier. Jeg må holde meg så langt borte som mulig, fra farene som lurer i veikanten, i det dunkle og tvetydige. Det innebærer at jeg ikke kan gå på kompromiss med synden. Jeg må bannlyse alt som ikke tåler lyset. Om jeg vil unngå å komme utenfor veien, så bør jeg holde meg så langt inne på rettferds vei som mulig. Bønn Jesus, jeg vil vandre i Ditt lys i dag. Rettferdighetens sti er smal og jeg vet ikke alltid hva som er rett og galt. Men jeg vil vandre nær Deg, Du som er rettferdigheten selv.

2018-12-30 00:00 30. desember

”På rettferds vei vandrer jeg (visdommen), midt på rettens stier.” ( Salomos ordspråk 8,20 ) Kjørelæreren min lærte meg at når man kjører på en mørk vei, så skal man holde seg så nær midtlinjen som mulig og unngå å kjøre for nær veikanten. Det er alltid en risiko for å kjøre i grøfta eller at det dukker opp en hindring ved veikanten og i mørket oppdager man det ikke før det er for sent. Dagens bibelvers taler om rettferds vei. Det er en smal veg. Flere bibeloversettelser bruker ikke en gang ordet vei, men bruker ordet sti. Jesus sier at ”smal er den vei som fører til livet.”(Matteus 7,14) Den vise vandrer ”midt på” rettens stier. Jeg må holde meg så langt borte som mulig, fra farene som lurer i veikanten, i det dunkle og tvetydige. Det innebærer at jeg ikke kan gå på kompromiss med synden. Jeg må bannlyse alt som ikke tåler lyset. Om jeg vil unngå å komme utenfor veien, så bør jeg holde meg så langt inne på rettferds vei som mulig. Bønn Jesus, jeg vil vandre i Ditt lys i dag. Rettferdighetens sti er smal og jeg vet ikke alltid hva som er rett og galt. Men jeg vil vandre nær Deg, Du som er rettferdigheten selv.

2018-12-29 00:00 29. desember

”Roser vel øksen seg mot den som hogger med den, eller gjør sagen seg stor mot den som drar den? Akkurat som om staven skulle svinge den som løfter den, eller som om kjeppen skulle løfte den som ikke er av tre!” ( Jesaja 10,15 ) Bibelen omtaler noen ganger mennesker, som gjør Guds vilje på jorden, som Guds redskap. Ananias fikk vite i et syn at Paulus, som han fryktet, var utvalgt til å bli et redskap for Gud. Et redskap kan egentlig ikke gjøre så mye i seg selv. Det dyreste skrujernet kan ikke skru i en skrue og den beste hammeren kan ikke slå i en eneste spiker av seg selv. Det er ingen vits i å spørre om det er et dyktig skrujern eller om det er en flink hammer. Det hele er avhengig av hvor dyktig den som holder i håndtaket er, altså hvem det er som bruker redskapet. Det gir heller ingen mening å spørre om redskapet er godt eller ondt. Det avhenger av motivet hos den som bruker det. Redskapet kan brukes i det godes tjeneste, men det kan også brukes til ødeleggelse. Det er godt for oss å se oss selv som redskap i Guds hånd. Dersom ”jeget” blir et mål i seg selv er det ødeleggende. Men dersom vi tenker på ”jeget” som et redskap er det befriende og frigjørende. Gud vil bruke oss til sine formål. Bønn Herre, jeg vil stille meg selv til rådighet for Deg i dag. Bruk meg til Dine gode formål. Du vet best hvordan Du skal bruke meg for at resultatet skal bli så bra som mulig.

2018-12-28 00:00 28. desember

”Men i det andre teltet går bare ypperstepresten inn, én gang om året, og da ikke uten blod, som han bærer fram for seg selv og for folkets forseelser.” ( Hebreerne 9,7 ) I dagens bibelvers henter Paulus fram bilder fra det gamle testamentets beskrivelse av åpenbaringsteltet som Israels folk bar med seg under ørkenvandringen. Det som er interessant er at ypperstepresten en gang i året måtte sone for folkets forseelser. Bibelen er klar på at mennesket etter syndefallet ikke kan la være å synde. Det er en del av den menneskelige natur. Det nye testamentet forteller klart hva vi skal gjøre når vi har syndet. Da skal vi bekjenne det og ta imot Guds tilgivelse og renselse (1. Johannes' brev 1,9). Men det gamle testamentet viser på flere steder at vi kan synde uten å vite det. Når man ikke vet at man har syndet, da kan man heller ikke be om tilgivelse for det. Hva gjør vi da? Vi får gjøre som salmisten. Vi får lov å be: ”Tilgi meg hver ubevisst synd! Bevar også din tjener fra skammelige synder, la dem ikke herske over meg. Så blir jeg uklanderlig og uten skyld i store overtredelser.” (Salmenes bok 19,13-14) Det er deilig å kunne be Gud tilgi meg, ikke bare for det jeg vet om, men også for mine skjulte mangler. Bønn Herre, Du som kjenner meg bedre enn jeg kjenner meg selv. Du som ser alt som er i meg. Takk for at Du vil tilgi det jeg har gjort feil, enten jeg vet om det eller ikke.

2018-12-27 00:00 27. desember

”Dette (Jesus) er min Sønn, den elskede. Hør ham!” ( Markus 9,7b ) Da vi arbeidet i Norge så bodde vi ikke så langt fra svenskegrensen. Vanligvis kunne vi få inn de svenske radiosendingene. Noen morgener lå jeg i sengen og forsøkte å stille inn på riktig kanal. Forstyrrelsene kunne ofte være ganske sterke og sprakingen overdøvet sendingene. Da måtte jeg forsøke å stille inn kanalen på nytt eller finne en annen frekvens, for jeg ville så gjerne høre nyhetene og den svenske morgenen. Da måtte jeg en stund lytte nøye mens jeg skrudde, slik at jeg kunne høre hvor sendingen kom fram og hørtes aller best. Gud sender til oss mennesker hele tiden. Han har stadig noe han vil si oss, ord til oppmuntring, ord til formaning eller ord til trøst. Men noen ganger er det så mange forstyrrelser før budskapet når fram til oss at det er vanskelig for oss å oppfatte det han sier. Ofte gir vi da opp og ”slår av”. Men noen ganger må vi ta oss litt mer tid til å justere innstillingen i vårt mottakerapparat. Dette gjør vi ved å lytte konsentrert, i stillhet og ved og ordne forholdene som best vi kan, slik at vi kan høre så godt som mulig. Bønn Jesus, takk for at Du sender Ditt budskap til oss mennesker hele tiden, hver dag. Hjelp meg å lytte nøye i dag, selv om det er mange forstyrrelser som vil hindre meg i å høre Din stemme.

2018-12-26 00:00 26. desember

”De har seiret over ham (som anklaget dem) i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden.” ( Åpenbaringen 12,11 )På andre juledag handler kirkens tekster om martyrene. Ordet martyr kommer fra det greske martys som betyr vitne eller blodvitne, det vil si noen som har fått sette livet til for sin tro. I planteverdenen er det slik at et frø må ned i jorden og dø for at nye vekster skal kunne bli til. Slik er det også i Guds rike. Mange kristne har gitt sine liv som en sæd. De martyrer som vi ser i historiens gang, har vært mennesker som har elsket andre høyere enn sine egne liv. De har nektet å gå på kompromiss med sin tro og de har frimodig vitnet om den. Den første kristne martyr som vi hører omtalt var Stefanus. Da han var i ferd med å bli steinet til døde ba han: ”Herre, tilregn dem ikke denne synd!” Dette gjorde sterkt inntrykk på Paulus og var nok et ledd i den prosessen som førte Paulus fram til tro. Paulus har i sin tur fått lede millioner av mennesker til Kristus. Dagens bibelvers omtaler to våpen som Gud har gitt oss for at vi skal kunne stå i mot djevelens angrep. Det ene er Lammets blod og det andre er vårt vitnesbyrd. Lammets, det vil si Jesu blod, renser oss fra all synd og viser til vår evige frelse, hvor døden ikke kan nå oss. Vitnesbyrdet er når vi forteller andre om denne frelsen. Stefanus' vitnesbyrd om frelse førte til hans død, men det samme vitnesbyrd beseiret dødens makt over hans liv. Bønn Jesus, takk for at Du har gitt oss evig frelse gjennom Ditt blod. Takk for at vi på grunn av denne frelse ikke behøver frykte døden. Hjelp oss å være tro mot Deg hva enn som skjer i våre liv.  

2018-12-25 00:00 25. desember

 ”For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid.” ( Jesaja 9,6-7 )Juledagen feirer vi til minne om Jesu fødsel. En forunderlig dag. Historiens midtpunkt. Nullpunktet i vår tidsregning. Man skulle tro at denne dagen bare er en stor dag for dem som kaller seg kristne. Men slik er det ikke. Dette er en svært viktig dag for alle mennesker. Den er et vegskille, et holdepunkt som alt relateres til, om det hendte før eller etter denne dagen. I vår tid er det faktisk slik at på et vis så vitner alle mennesker daglig om at verdens frelser er blitt født. På omtrent hvert eneste skriftlig dokument som produseres i den vestlige verden finnes en henvisning til det som skjedde denne dagen. I hvert eneste brev eller e-post som skrives, i hver eneste kontrakt eller avtale som settes opp, på hvert eneste tidsskrift som utgis henviser man til denne dagens store hendelse. Hele verden vitner om dette guddommelige vendepunktet i historien. Hver gang man skriver en dato så henviser man nemlig til før eller etter Kristi fødsel. Opp gjennom historien har man ofte villet fortie evangeliet. Allerede fariseerne på Jesu tid, forsøkte å få Jesus til å stoppe disiplene fra å hylle ham som fredens konge. Men Jesus svarte: ”Jeg sier dere: Om disse tier, så skal steinene rope!” (Lukas 19,40) Det Gud en gang har bestemt har gått i oppfyllelse gjennom historien. Det går i oppfyllelse i dag og det kommer til å oppfylles helt og fullt i framtiden. Bønn Far, takk for at det Du har sagt i Ditt ord står fast. Takk, Jesus, for at Du kom for å grunnlegge Guds rike midt i blant oss, et evig rike som gjøres fast og holdes oppe ved rett og rettferdighet.

2018-12-24 00:00 24. desember

”Også Josef drog… fra byen Nasaret, til… Betlehem… for å la seg innskrive sammen med Maria… som var med barn. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde.” ( Lukas 2,4-6 )                                 Den lange ventetiden var snart over. Men denne kvelden var alt allikevel som vanlig - bortsett fra at de var på reise - og de hadde ikke noe sted å bo. De to ungdommene var sentrale figurer i historiens største drama. Der i stallen ved den lille byens vertshus, skulle de være de første som bevitnet at verdens frelser kom i menneskelig skikkelse som et lite hjelpeløst spedbarn. De skulle ha ansvaret for at han fikk den omsorg og det stell han var så avhengig av den første tiden. Jeg lurer på hvordan de følte seg. De kan ikke ha hatt særlig mye erfaring. Kanskje var de i tjueårsalderen. Men mangelen på erfaring ble nok balansert av ungdommelig mot. Dette skulle de klare. Og med Guds hjelp gjorde de det. Barnet fødtes i skjul. Gjestene på vertshuset visste ingenting, sannsynligvis visste ikke vertshuseieren noe heller. Men Maria visste. Og Josef visste. Og innen kort tid skulle noen enkle hyrder på marken utenfor byen få høre englene synge. Og engelen skulle si til dem: ”Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede - en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren - i Davids stad.” (Lukas 2,10-11) Og etter at hyrdene hadde fått vite det, da skulle millioner av andre mennesker også få vite det. Og i dag kan også du og jeg vite det at en frelser er oss født. Bønn Jesus, takk for at Du kom! Takk for at Du lot Deg fødes inn i denne verden og ble vår frelser. Takk for at Du er den eneste som kan gi verden håp. Takk for at håpet lever også i dag

2018-12-23 00:00 23. desember

”Og se, det var en mann i Jerusalem som hette Simeon, en rettferdig og gudfryktig mann. Han ventet på Israels trøst, og Den Hellige Ånd var over ham.” ( Lukas 2,25 ) Simeon ventet på Israels trøst. Han hadde lest i Jesaja om trøsten som skulle komme (Jesaja 49,13). Han hadde lest om at Herrens herlighet skulle åpenbares, og at alle skulle se den (Jesaja 40,5). Og han ventet. Den Hellige Ånd hadde åpenbart for ham at han ikke skulle dø før han hadde sett Herrens Messias, Israels trøst. Jeg lurer på hva Simeon gjorde denne kvelden, bare noen timer før herligheten skulle åpenbares og Jesus skulle bli født. Han ventet kanskje slik mange barn i kveld venter på at tiden skal gå og at det snart skal bli julaften. Men jeg tror at Simeon “hvilte mens han ventet”, slik P. Harling skriver i salme nr. 205 i den svenske salmeboken. Han visste at møtet skulle skje i stillhet. At han skulle få møte Jesus - snart! Han visste at Herren så hans store lengsel. Derfor kunne han vente trygt. Snart ville dagen gry. Bønn Herre, takk for at vi får hvile mens vi venter på julens glede og fred. Takk for at vi får ha en forventning til og innstille våre hjerter på å møte Deg, Du som er vår trøst også denne kommende høytiden. Kom Hellig Ånd og hvil over oss!  

2018-12-22 00:00 22. desember

”Dere er jordens salt!” ( Matteus 5,13a ) I disse dagene nå før jul er det mange forberedelser som skjer i de tusen hjem. Man pynter for fullt og lager masse julemat. Jeg leste følgende i en matlagningsartikkel for litt siden: Med møye bygger kokken opp smakene: Bruner grønnsaker og kjøtt, heller litt vin på, legger til urter og fløte, kanskje honning, eddik, chili og pepper… men alt dette ville være forgjeves om det ikke var for en enkel smakstilsetning: saltet. Dette beskjedne mineralet er en førsteklasses smaksfremkaller. Når man har i passe med salt da trer alle smakene fram i hele sin fylde. Jesus sier at vi kristne er jordens salt, men han advarer også om at saltet kan miste sin kraft. Menneskene rundt oss ”krydrer” sin jul med ting og alle slags tilsetninger for at julen skal bli så spesiell som man ønsker. Men i mange hjem mangler saltet. Saltet - evangeliet om Jesus Kristus som kommer til sitt folk, Gud selv inkarnert, får ikke plass. Når vi nå forbereder julen på det mest intense, la oss ikke glemme saltet! Bønn Herre, kom og vær oss nær denne julen slik at julens glede og alle dens smaker kan få tre fram i all sin fylde. 

2018-12-21 00:00 21. desember

”Jesus sa da til dem: De behøver ikke gå bort. Dere skal gi dem mat! Men de sa til ham: Vi har ikke her noe annet enn fem brød og to fisker. Da sa han: Bring dem hit til meg.” ( Matteus 14,16-18 ) ”Bring dem hit til meg!” Noen ganger når vi ser på våre begrensede ressurser og sammenlikner dem med de store behovene, så glemmer vi at vi tilhører en mektig Gud som er Herre over himmel og jord. Ingen ville ha bebreidet disiplene om de så litt rare ut, da Jesus sa til dem at de skulle gi mat til fem tusen menn pluss kvinner og barn. Ikke mange av oss ville ha tenkt tanken at den enkle matpakken som en omtenksom mor hadde latt sin sønn få, skulle ha noe som helst å gjøre med det kjempemåltidet som trengtes. Men allikevel, i den store menneskemengden var det én som tenkte at det var muligheter. Det var Andreas som kom med den tilsynelatende absurde kommentaren: “Her er en liten gutt som har fem byggbrød og to småfisker.” (Johannes 6,9) Deretter sier Jesus ordene som gir gjenlyd inn i vårt århundre, inn i våre juleforberedelser: ”Bring dem hit til meg!” For Gud spiller det ingen rolle om våre midler er store eller små sett med våre øyne. Hans perspektiv er helt annerledes, om det er en dråpe eller hele havet spiller ingen rolle om bare det blir overlatt i hans hender. Bønn Herre, jeg takker Deg for at ingenting er umulig for Deg. Tilgi at vi så ofte stirrer oss blinde på våre egne mangelfulle ressurser. Gi oss den tro som våger å overgi det vi har til Deg og vente på underet.

2018-12-20 00:00 20. desember

”Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.” ( Jesaja 41,10 ) Et arabisk ordtak lyder: ”Pesten tok 1000 offer, men frykten tok 10.000 offer.” Det er sant at frykten ofte gjør langt større skade enn virkeligheten som møter oss. Vær ikke redd! Frykt ikke! Vær ikke engstelig! Oppfordringen gjentas gang på gang i hele Bibelen. Vi mennesker har et begrenset synsfelt og perspektiv og derfor blir vi mange ganger lammet av frykt. Gud som har det store perspektivet, vil oppmuntre oss. Vi trenger ikke være redde når han er med. Han styrker, hjelper, støtter og redder oss. La oss ta til oss hans løfter, slik at frykten ikke skaper større ødeleggelse i våre liv enn de vanskelighetene vi i realiteten møter. Bønn Gud, i dag gir jeg min frykt til Deg. Ta hånd om den og la meg få tjene Deg uten frykt.

2018-12-19 00:00 19. desember

”Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg.” ( Salmenes bok 139,16a ) Guds kjærlighet er som en trakt. Han elsker verden. Han elsker Europa. Han elsker Norge, han elsker det landskap og den by hvor du bor og den menighet eller kirke som du kanskje tilhører. Men framfor alt så elsker han deg. Å få tilhøre en nasjon er en gave fra Gud. Felleskap med andre er en gave fra Gud. Felleskap i menigheten er en gave fra Gud. Men for ham spiller det ingen rolle om alle rundt deg faller ned og tilber ham dersom du ikke er med. Gud vil ha fellesskap med deg. Gud leter alltid etter individet og han venter på at du og jeg skal gi ham vårt svar. Selv om han har all makt i himmel og på jord så vil han aldri tvinge oss til fellesskap. Han vil ha vår frivillige respons på sin kjærlighet. Han vil ha min og din lovsang. Bønn Tenk om mitt liv kunne bli til en lovsang, en stille lovsang til livets Gud Tenk om jeg så hver dag som en mulighet til å forvalte Hans viljes bud. Tenk om hver dag ble en hyllest til Ham, som ga sitt liv for å gi meg fred Tenk om det lys Han tente i mitt indre, fikk bli til håp i vår mørke tid.

2018-12-18 00:00 18. desember

”Da svarte Johannes og sa: Mester, vi så en som drev ut onde ånder i ditt navn, og vi forbød ham det, fordi han ikke er i følge med oss. Men Jesus sa til ham: Forby det ikke! For den som ikke er imot dere, er for dere.” ( Lukas 9,49-50 ) Dagens bibelvers sier at om man ikke er aktivt imot så er man for. Det finnes et annet bibelvers som synes å si det motsatte. Det er når Jesus sier: ”Den som ikke er med meg, er mot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer.” (Matteus 12,30) Her sier Jesus at den som ikke er aktivt for ham, er hans motstander og er en destruktiv og splittende kraft. Om man ikke er aktivt for så er man imot. Forskjellen på de to bibelversene ligger i hvem de handler om. I det ene tilfellet omhandler bibelverset Jesus selv, i det andre handler det om hans disipler. Når det gjelder Jesus så må hvert menneske ta stilling. Har man ikke aktivt tatt stilling for, så er man automatisk imot. Men når det gjelder oss disipler, er det ikke så viktig om menneskene tar stilling for eller imot oss. Vi skal ikke forsøke å hindre andre, selv om deres metoder er annerledes enn våre og de ikke følger Jesus på samme måte som vi. Vi kan ikke forvente at alle skal holde med oss, men når det gjelder Jesus så må hvert menneske selv bestemme seg for å si ja til ham, hvis ikke er man imot ham. Bønn Herre, hjelp meg å si ja til Deg i dag. Hjelp meg til å aktivt samle med Deg, slik at jeg ikke er med og sprer dem som Du en gang har kalt.

2018-12-17 00:00 17. desember

”Det er Gud selv som i sin nåde har gitt oss denne vidunderlige tjeneste, og derfor gir vi aldri opp.” ( 2. Korinterbrev 4,1 - En Levende Bok) ) I en preken hørte jeg om Itzhak Perlman, den verdensberømte israelske fiolinisten. Han ble alvorlig handikappet som barn, men utviklet seg likevel til å bli en virtuos på sitt instrument. Ved en konsert i New York hadde musikkstykket akkurat begynt. Orkesteret hadde spilt sin introduksjon og Perlman legger fiolinen til rette for å starte sin solo. Da ryker en streng. Alle forventet at han skulle avbryte og skifte streng før han fortsatte konserten, men til alles forundring så fortsetter Perlman. Han gir tilhørerne deres livs konsert, en rik musikkopplevelse til tross for at han spilte med bare tre strenger. Han ble møtt med stående applaus og etter å ha tatt i mot den sier Perlman: ”Det er min oppgave å spille med det som er igjen.” Perlman hadde, på grunn av handikappet sitt, tidlig lært å spille med som var igjen. Du og jeg har kanskje tapt en del i livets stormer. Vi er kanskje blitt fratatt det aller kjæreste vi hadde i livet. Men lik Itzhak Perlman, er det vår oppgave å spille med det som er igjen og gjøre vårt beste for å spille godt. Bønn Herre, takk for det som er igjen i livet mitt. Hjelp meg til ikke å gi opp, men gjøre mitt beste og spille så godt jeg kan i dag.

2018-12-16 00:00 16. desember

”Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus!” ( 2. Peters brev 3,18a )På kursgården hvor vi arbeidet var det noen veldig gamle eiketrær som vi var veldig stolte av. Eiketrær kan bli mange hundre år gamle. De vokser langsomt og bærer ikke frukt før de er rundt 40-50 år gamle. Når de har nådd sin fulle høyde så fortsetter de å vokse i bredden, i stammen og i grenene. Når et eiketre blir veldig gammelt så begynner det å morkne innenifra, men da gir det næring til ulike insekter. Trær slutter imidlertid ikke å vokse før de dør. Vi mennesker burde være som trærne og fortsette å vokse til vi dør. Vi bør følge Bibelens oppfordring om å vokse i nåde og kjennskap til Jesus. Når veksten avtar mot slutten så kan vi tross det, få være med å gi næring til andre fra vårt indre. Bønn Herre, selv om jeg allerede har levd lenge så vil jeg fortsette å vokse. Hjelp meg å lære noe nytt om din nåde og trofasthet i dag.

2018-12-15 00:00 15. desember

15. desember”... han som skapte himmel og jord, havet og alt som i dem er, han som er trofast til evig tid (svensk: han svikter aldri sine løfter).” ( Salmenes bok 146,6 ) Det lille ordet ”aldri” gjør dette verset til et av nøkkelversene i hele Bibelen. Det understreker med kraft Guds trofasthet. Gud selv - skaperguden - svikter aldri! Han er ikke i dårlig humør en dag slik at han slutter å holde oppe den verden han har skapt. Han forandrer seg ikke bare fordi hans skaperverk ikke oppfører seg slik han vil. Dersom vi med sikkerhet vet at han har lovet noe, da vet vi også at det kommer til å skje. Det vi med sikkerhet vet at han har lovet, er de løftene han har gitt i sitt ord, Bibelen. Der har vi fått det skriftelig! Derfor behøver vi aldri tvile på vår frelse, eller på at hver eneste kristen får være fylt av Guds Ånd. I Bibelen lover Gud at hver den som påkaller Herrens navn skal blir frelst (Apostelgjerningene 2,21) og at han skal gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham (Lukas 11,13). Det Gud har lovet står fast! Bønn Takk for frelsens gave og takk for at Din Hellige Ånd bor i meg og vil lede meg i dag.

2018-12-14 00:00 14. desember

”Du har gitt meg glede i mitt hjerte, større enn den de andre har når de har overflod av korn og most. I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, du lar meg bo for meg selv i trygghet.” ( Salmenes bok 4,8-9 )Den fire år gamle sønnen vår kom til frokostbordet og i stedet for sitt vanlige ”God morgen”, så møtte han oss med disse ordene: ”Hva er det for noe morsomt som skal skje i dag?” Det var egentlig et veldig godt spørsmål og en herlig innstilling til livet. Når vi tilhører Jesu familie, så har vi rett til å begynne hver dag med forventning om at noe godt skal skje. Det er klart det finnes også mørke dager i en kristens liv, men tryggheten i Gud gjør at vi kan møte vanskelighetene på en god måte sammen med ham. Når vi var nye kristne så sang vi noen ganger, særlig når vi møtte motgang: ”Det må komme noe godt ut av dette, Det må komme ut noe godt, For Herren Gud kan bare gjøre gode ting, Så det må komme ut noe godt.” Bønn Hjelp meg å ta i mot denne dagen fra Deg og forvente at det skal bli en god dag. Takk for at alt Du gjør, gjør Du i trofast kjærlighet til meg. 

2018-12-13 00:00 13. desember

”... det folk som satt i mørke, har sett et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge - for dem er et lys opprunnet.” ( Matteus 4,16 ) Vi hadde vært på skolen i noen måneder. Høsten hadde vært uvanlig mørk og tung. At vi var isolert i et nytt miljø gjorde livet ekstra vanskelig og depresjonen lurte rundt hjørnet. Midt på natten våknet jeg til lyden av nydelig sang. Det var som et englekor. Først trodde jeg at jeg var kommet til himmelen, så begynte jeg å tenke mer rasjonelt over hvor sangen kom fra. Var det radioen som hadde slått seg på av seg selv midt på natten? Var det naboene som var blitt gale og hadde begynt å spille høy musikk midt på natten? Sangen var så nær, men likevel litt fjern. Den stoppet ikke og vi lette oss fram til lyden. Kom det utenfra? Ja, da vi dro opp rullegardinen oppdaget vi hele skolekoret som stod utenfor soveromsvinduet vårt og sang. De sang om lyset som bryter mørkets og dødens makt. Sangen gikk rett inn i våre hjerter. Tradisjonelt feires ikke Lucia på samme måte i Norge som i Sverige og derfor kom sangens hilsen helt uventet på oss denne morgenen. Slik kan Gud, på det mest uventede vis, noen ganger gi oss en hilsen som forteller at han elsker oss også på de mørke dagene i livet. Bønn Herre, i dag vil jeg la sangen om lyset som bryter igjennom det mørkeste mørke, sangen om Deg, Jesus Kristus, lyde i mitt indre.

2018-12-12 00:00 12. desember

”Det hans hjerte ønsket, har du gitt ham, og det hans lepper bad om, har du ikke nektet ham. Sela. For du har møtt ham med velsignelse og lykke.” ( Salmenes bok 21,3-4 a )  Dagens bibelvers ble særlig levende for meg en stressende høstdag da barna var små. Jeg hadde sovet lite den natten. Vi hadde flyttet til Norge og stod midt oppe i salget av huset i Sverige. Om formiddagen hadde jeg støpt lys for en ungdomsgruppe i menigheten og på ettermiddagen hadde jeg hatt et annet besøk. Guttene hadde bråket fælt hele dagen og det var så vidt jeg hadde fått middagsmaten på bordet da jeg fikk beskjed om at jeg måtte skysse noen av barna til en samling som jeg ikke hadde regnet med. Jeg måtte la maten og alt stå framme og dra av sted i en fart. Jeg var stresset! Da jeg kom hjem hadde min da ni år gamle sønn ryddet unna alt og gjort det fint på kjøkkenet. Jeg hadde ikke bedt ham om å gjøre det og jeg var glad og takknemlig da jeg så hvor fint og ryddig det var. Jeg opplevde at jeg gjennom denne hendelsen hadde fått en stor velsignelse fra Gud. Noen ganger kommer Gud oss til møtes helt uventet gjennom hverdagens små hendelser. Han kan bruke hvem han vil. Noen ganger får vi være den som tar i mot velsignelsen og noen ganger får vi være den som formidler velsignelse til noen andre. Bønn Herre, takk for at Du hver dag møter oss med rike velsignelser. Åpne våre øyne slik at vi ser at Du er med i alle hverdagens små hendelser.

2018-12-11 00:00 11. desember

”Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden.” ( Efeserne 3,14-15 ) Å bøye seg og knele er en gammel skikk fra Østen som viser respekt for en person i høy stilling. Det er mange eksempler på dette i Bibelen. For eksempel den spedalske som falt på kne for Jesus i Markus 1,40. I vårt vestlige samfunn er det liksom ikke helt passende å vise respekt for noen eller noe. Alle skal være likestilte og ingenting skal stå over noe annet. Men Bibelen beskriver Gud som en høyt opphøyet person, en majestet. Vi mennesker ville ikke hatt adgang til ham om det ikke var for det Jesus har gjort for oss. Mange sier at de ikke vil tenke på Gud som far fordi de da tenker på den eneste far de har kjent i livet, en far som kanskje har vært alt annet enn god og omsorgsfull. Men Bibelen beskriver Gud, ikke bare som opphøyd og verd all vår respekt, men også som full av kjærlighet og som en omsorgsfull far, en far som alltid vil det beste for sine barn. Det er Gud som er forbildet for hvordan alle fedre burde være, ikke det motsatte. Å knele rent fysisk er en god øvelse når vi på en særlig måte ønsker å vise Gud at vi mener alvor med vår bønn. Men det er også viktig at vi bøyer oss i vår ånd og i vårt indre er ydmyke for Guds allmakt. At vi innser at det er forskjell på ham og oss og at vi har adgang til ham bare av nåde. Bønn Herre, hjelp meg å være et menneske som stadig har mine åndelige knær bøyd for Deg og Din herlighet.

2018-12-10 00:00 10. desember

”Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden.” ( Efeserne 3,14-15 ) Å bøye seg og knele er en gammel skikk fra Østen som viser respekt for en person i høy stilling. Det er mange eksempler på dette i Bibelen. For eksempel den spedalske som falt på kne for Jesus i Markus 1,40. I vårt vestlige samfunn er det liksom ikke helt passende å vise respekt for noen eller noe. Alle skal være likestilte og ingenting skal stå over noe annet. Men Bibelen beskriver Gud som en høyt opphøyet person, en majestet. Vi mennesker ville ikke hatt adgang til ham om det ikke var for det Jesus har gjort for oss. Mange sier at de ikke vil tenke på Gud som far fordi de da tenker på den eneste far de har kjent i livet, en far som kanskje har vært alt annet enn god og omsorgsfull. Men Bibelen beskriver Gud, ikke bare som opphøyd og verd all vår respekt, men også som full av kjærlighet og som en omsorgsfull far, en far som alltid vil det beste for sine barn. Det er Gud som er forbildet for hvordan alle fedre burde være, ikke det motsatte. Å knele rent fysisk er en god øvelse når vi på en særlig måte ønsker å vise Gud at vi mener alvor med vår bønn. Men det er også viktig at vi bøyer oss i vår ånd og i vårt indre er ydmyke for Guds allmakt. At vi innser at det er forskjell på ham og oss og at vi har adgang til ham bare av nåde. Bønn Herre, hjelp meg å være et menneske som stadig har mine åndelige knær bøyd for Deg og Din herlighet.

2018-12-09 00:00 9. desember

”Vær alltid glade!” ( 1. Tessaloniker 5,16 ) I en av sine bøker forteller John C. Maxwell om sin far som alltid var et fint forbilde for ham. En av farens sterke sider var hans positive innstilling til alt som møtte ham. Ved en anledning oppdaget Maxwell at faren hadde en hel haug med bøker om hvordan man får en positiv innstilling til livet. Han spurte sin far, som nå var sytti år gammel, om han som alltid hadde vært et slikt positiv menneske fortsatt leste slike bøker. Hans far svarte: Min sønn, jeg må hele tiden arbeide med mitt tankeliv. Det er mitt ansvar å skaffe meg en positiv innstilling og det er mitt ansvar å bevare den. En positiv holdning er ikke noe man får automatisk. Dagens bibelvers oppfordrer oss til alltid å være glade. Gleden er det sterkeste våpenet i den åndelige kampen. Hvem kan argumentere mot glede? Man kan si i mot mitt vitnesbyrd om Jesus og mene at jeg tar feil, men man kan ikke si i mot min glede og påstå at så glad er du ikke. Profeten Nehemja var klar over dette da han skrev: ”Og sørg ikke, for glede i Herren er deres styrke!” (Nehemja 8,10 b ). For å bevare gleden må vi hele tiden våke over den slik at vi ikke surner med årene. Bønn Jesus, takk for at Du vil hjelpe meg til å ha en positiv innstilling i dag, både til de mennesker jeg møter og de situasjoner som jeg havner i. Hjelp meg å bevare gleden i Deg uansett hva som møter meg.

2018-12-08 00:00 8. desember

”For slik er det Guds vilje, at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige og uvitende mennesker. Som frie skal dere ikke være slike som bruker friheten som påskudd til å gjøre ondt, men som Guds tjenere.” ( 1. Peters brev 2,15-16 )Vi kan aldri beskytte oss helt fra at andre mennesker snakker stygt om oss. Noen ganger kan vissheten om at dette skjer tynge oss ned og det er ikke lett å vaske bort et dårlig rykte. Men andre mennesker kan aldri hindre oss i å gjøre det gode. Dette er medisinen som Bibelen foreskriver. Gjør det gode, vær frie, men bruk ikke friheten som påskudd til å gjøre det onde, som for eksempel hevn. Platon hadde også denne innsikten at det eneste middelet mot bakvaskelser er et liv som proklamerer det motsatte av det som sies. Han sa: ”Når mennesker snakker stygt om deg, lev da slik at ingen tror på dem.” Dersom vi daglig lever i lydighet mot Guds ord og tjener ham, da vil han forsvare oss og våke over oss slik at vi ikke kommer til skade. Bønn Jesus, hjelp meg å velge det gode i dag. Hjelp meg å leve min dag slik at andre kan se at jeg er Din tjener.  

2018-12-07 00:00 7. desember

”I min trengsel påkalte jeg Herren, jeg ropte til min Gud. Fra sitt tempel hørte han min røst, og mitt skrik kom for hans ører.” ( 2. Samuelsbok 22,7 ) Det var ganske sent om kvelden. Telefonen ringte og en ukjent kvinne ba om å få snakke med meg. Da jeg kom til telefonen sa hun: ”Jeg må få snakke med noen som er en kristen.” Mange år tidligere hadde hun vært på et kurs hos oss. Jeg vet ikke hvilket kurs det var, men nå når hun hadde kommet i store vanskeligheter i livet, tenkte hun på de ytterst få kristne hun hadde møtt i livet. Nå grep hun etter et halmstrå og hadde funnet fram til mitt telefonnummer. Jeg hadde ingen forutsetninger for å hjelpe henne med hennes problemer, verken rent praktisk eller på annen måte. Men jeg hadde en tydelig fornemmelse av at hun visste det. Det hun egentlig søkte var ikke kontakten med meg, men med noen som kunne sette henne i forbindelse med den levende Gud. Instinktivt visste hun at bare en overnaturlig kraft ville kunne løfte henne ut av hennes desperate situasjon. Jeg gjorde det eneste jeg kunne, jeg bad for henne på telefonen og hele den påfølgende kvelden og natten. Jeg vet ikke hvordan det har gått med denne kvinnen, men jeg ble minnet om alle de menneskene som finnes der ute og som kanskje ikke kjenner noen kristne som kan formidle himmelsk trøst. Er du og jeg der for de menneskene? Bønn Jesus, takk for at Du ser hvert eneste menneske som kjemper med tunge byrder i dag. Hjelp meg å være forberedt på å vitne om Deg og formidle en hilsen fra Deg til dem jeg møter.

2018-12-06 00:00 6. desember

”… gå (svensk: gå straks ) bort i den gaten som kalles Den Rette.” ( Apostelgjerningene 9,11 )I lærerutdannelsen min lærte jeg at det var viktig å motivere elevene. Når man planla timene skulle man, i følge alle kunstens regler, legge inn et motivasjonsmoment. I denne senere tid har jeg begynt å stille spørsmålstegn ved denne framgangsmåten. Skal man følge disse prinsippene strengt, så blir det lærerens feil dersom elevene ikke har lyst til å lære. Altfor mange mennesker skal ha sterke følelser for en sak før de handler. I det virkelige livet er det faktisk ikke slik at man alltid føler seg motivert til å gjøre det man må, men man må gjøre det allikevel. Det er best om man ikke tenker så mye over om man har så lyst til å gjøre arbeidet. Det handler bare om å sette i gang og gjøre det. Noen har sagt: ”Det er større sannsynlighet for at dine handlinger gir deg visse følelser enn at dine følelser får deg til å handle.”Herrens ord kom til disippelen Ananias. Han fikk i oppdrag å gå til Saulus, også kalt Paulus. Han er den personen som kanskje har betydd mest for kristendommens utbredelse. Ananias skulle vitne for ham og føre ham til tro. Ordet straks i dagens bibelvers er viktig. Herren sa ikke: Tenk over om du kan tenke deg å gjøre noe med situasjonen. Han sa bare: Gå straks! Når Herren taler til oss i dag så vet vi ofte helt klart hva han vil at vi skal gjøre. Men vi kan lett la følelsene ta overhånd og analysere oss bort fra vissheten om hva han egentlig sa. Herrens ord til deg og meg i dag er: Gå straks! Bønn Herre, når Du taler til meg i dag vil jeg handle umiddelbart og gjøre det Du ber meg om. Stopp meg dersom jeg prøver å vri meg unna.

2018-12-05 00:00 5. desember

”La deres ferd blant hedningene være god, så at de, skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den dag når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerninger dere gjør.” ( 1. Peters brev 2,12 ) ”Jeg får en sterk følelse av Gud når jeg treffer dere.” Ja, det sa han, den statlige tjenestemannen som vi samarbeidet med en periode. Det var den fineste utmerkelse vi kunne få. Vi hadde for det meste snakket om spørsmål angående utdanning og vi hadde ikke sagt så mye om vår tro. Men uten at vi forstår hvordan eller hvorfor, så hadde han oppfattet at vi, som kristne, sto i nær kontakt med den levende Gud. På samme tid som hans ord ble en oppmuntring for oss, så ble de også en påminnelse om betydningen av at vi kristne lever et helt og hellig liv. Et liv hvor vår kristne tro får gjennomsyre alt vi gjør, uansett hvilken sammenheng vi er i og hvem vi møter. Bønn Herre, hjelp meg å leve så nær Deg i dag at de som ennå ikke har møtt Deg kan få oppleve Din herlighet og få lyst til å bli bedre kjent med Deg.

2018-12-04 00:00 4. desember

”...og be også for meg, at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet - for denne er jeg sendebud i lenker! - slik at jeg kan være frimodig i ham og tale som jeg bør.” ( Efeserne 6,19-20 ) Jeg kan ennå se henne for meg, misjonæren som besøkte skolen for å fortelle om arbeidet sitt. Jeg hadde hørt mye positivt om henne, men da jeg så henne første gang ga hun ikke inntrykk av å være noe spesielt. Det var en eldre, fin dame med hårknute i nakken. Hun var kledd i en alminnelig hverdagskjole og kraftige sko. Så begynte hun å tale. Jeg husker tydelig hvordan hun startet sin fortelling: ”Jeg er stolt over å være en kristen” sa hun. Utstrålingen hennes understreket ordene og blåste øyeblikkelig bort alle forutinntatte meninger tilhørerne måtte ha om henne. Jeg husker ikke så mye mer av det hun sa den kvelden, men innledningordene hennes hadde tent en lengsel i meg om å eie samme frimodighet som hun hadde. I dag er det mange kristne som ber om unnskyldning for at de har tro. Det virker som om selveste Paulus kjempet med frimodighet. Han ber efeserne om å hjelpe ham be om frimodighet. Likesom Paulus kan vi både be selv og be andre støtte oss i forbønn, slik at vi kan forkynne ordet med frimodighet. Bønn Jesus, hjelp meg å være stolt over at Du er min Herre i dag. Hjelp meg frimodig fortelle om Deg når det åpner seg en mulighet for det.

2018-12-03 00:00 3. desember

”Herrens lov er fullkommen, den styrker (fornyer) sjelen.” ( Salmenes bok 19,8 a - BGO 1997 ) En gang så jeg et kunstverk som het ”Befruktningen”. Det forestilte jomfru Maria sittende på en stol. Det ene øret hennes var vendt oppover og der satt en due, et symbol for Den Hellige Ånd, og talte inn i øret hennes. Det var et vakkert bilde. Dessuten var det svært så bibelsk. Bibelen sier at den nye fødsel skjer ved at Guds ord plantes i oss. ”For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir.” står det i 1. Peters brev 1,23. Maria ble gravid ved å ta imot Guds ord i tro. I Lukas 1,38 sier hun: ”Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord!” På samme måte kan vi få bære frukt for Guds rike når vi tar imot Guds levende ord i tro. Bønn Herre, gjør meg lydhør for Ditt levende ord som Den Hellige Ånd formidler til mitt hjerte. Hjelp meg å ta imot det i tro og leve ut Din vilje i mitt liv i dag.

2018-12-02 00:00 2. desember

”Han vil vise miskunn mot våre fedre og komme i hu sin hellige pakt og løftet han gav vår far Abraham med ed, så vi frelst fra fiendehånd og uten frykt kan få tjene ham… alle våre dager.” ( Lukas 1,72-75 - DNB 1978/85 ) Herren har sverget en ed. Han har inngått en evig pakt med Abraham, troens far. En pakt og en ed er et løfte, men enda sterkere. På grunn av at løftet ble gitt Abraham, troens far, så gjelder det for alle oss som tror. Det Gud lover oss er for det første at han skal redde oss fra våre fienders hånd. For det andre lover han oss at vi skal få tjene ham uten frykt. Når vi stoler på Gud i vår tjeneste, når vi drives av og er fylt av hans kjærlighet så finnes det ikke rom for frykt. ”Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut.” (1. Johannes' brev 4,18 a) Når vi stoler på løftet om at han skal ”fri oss fra våre fienders hånd”, kan vi være trygge. Bønn Takk, Herre, for at Dine løfter står fast. ”Ta meg da Herre, opp som Ditt barn Løs meg fra alle fristerens garn. Lær meg å leve, leve for Deg, Glad i Din omsorg, ofrer jeg meg.” (Lina Sandell-Berg)

2018-12-01 00:00 1. desember

”Hun som ble kalt ufruktbar, er nå alt i sjette måned. For ingenting er umulig for Gud.” ( Lukas 1,36b-37 ) I konferanser og bibelhelger er det ikke uvanlig at unge par vil ha forbønn for sin barnløshet. Ofte har lengselen etter barn gjennomsyret hele deres liv og de har vært dypt deprimert over at de ikke har fått oppfylt sitt ønske. Noen ganger har de følt at andre har begynt å prate om dem, som det paret som ikke kan få barn. Da har vi sammen med dem fått legge deres fortvilelse fram for Herren og vi vet at Herren mange ganger har svart på bønn.Når vi møter de barna som er blitt til etter en slik bønnestund så føler vi en spesiell takknemlighet til Gud, fordi vi vet om den håpløsheten og store sorgen som var der før barnet ble til. Vi vet hvilket under Herren faktisk har gjort. Det blir så veldig tydelig at ingenting er umulig for Gud. Han er spesialist på å skape liv. Ufruktbarhet kan også berøre andre områder i livet. Våre drømmer kan ha slått feil og vi kan befinne oss i en tilsynelatende håpløs situasjon. Da får vi også lov til å ta til oss løftet om at ingenting er umulig for Gud. Han som skaper liv kan også forvandle en umulig situasjon til en ny begynnelse, dersom vi ber ham om det og lar ham få frie hender i våre liv. Bønn Herre, i dag takker jeg Deg for at Du kan gjøre det intet menneske formår. Hjelp meg å fortelle Deg om min dypeste lengsel og legge alle mine behov fram for Deg.

2018-11-30 00:00 30. november

”Se da til at lyset i deg ikke er mørke!” ( Lukas 11,35 )I dag er det mye snakk om å kvalitetssikre organisasjoner og bedrifter. Sven Nygren har formulert tre spørmål som man må stille seg når man kvalitetssikrer ideelle organisasjoner: 1) Har vi rett grunnvoll? 2) Gjør vi de rette tingene? 3) Gjør vi tingene rett? Disse spørsmålene kan også være nyttige når jeg vil finne ut hvordan det står til med min tro. Det første spørsmålet er om grunnvollen er rett. Bibelen sier at Jesus Kristus må være grunnvollen. Det er bare dersom du har bygget ditt liv på ham at du kan svare ja på det første spørsmålet. Det holder ikke at du er aktivt med i en menighet eller at du er oppvokst i et kristent hjem.Det er meningsløst å stille det andre spørsmålet dersom du ikke har svart ja på det første. Du må først ta fatt i det. Men dersom du har svart ja på det første spørsmålet da kan du gå videre og svare på spørsmålet om du gjør de rette tingene. Grunnvollen er den samme for alle kristne, men de rette tingene er ulike fra menneske til menneske. Svaret på spørsmålet om du gjør de rette tingene i livet kan du bare komme fram til gjennom samtaler med Jesus og ved å få hans stadfestelse i ditt indre. Det tredje spørsmålet kan ses som en finjustering av de to første. Det er et spørsmål som stadig må holdes levende. Vi må lytte til Den Hellige Ånds veiledning slik at vi kan gjøre det vi gjør på beste måte. Bønn Gud, jeg vil bygge mitt liv på den eneste grunnvoll som holder, Jesus Kristus, slik at lyset i meg ikke er mørke. Jeg takker Deg for at Du har en plan for mitt liv og jeg ber om at jeg skal gjøre de riktige tingene slik at planen kan bli virkelighet og jeg ber om at Du skal hjelpe meg å gjøre tingene på rett måte.

2018-11-29 00:00 29. november

”Hvis du skiller det edle ut fra det uedle, skal du være som min munn.” ( Jeremia 15,19b ) I sin bok om Catherine Booth, skriver Roger Green at hun var overbevist om den store og økende betydningen av åndelig musikk i evangeliseringen. Hun innså også at det var fare for at musikken ble skilt fra det åndelige. Hun sa: I det øyeblikk man... begynner å fremheve det brilliante i musikken, skilt fra de åndelige resultatene, da begynner man straks å miste kraften. Slik er det også med alt annet: møter, vitnesbyrd, sanger, marsj eller bønner. Det må finnes en kombinasjon av det menneskelige og det guddommelige. Når man skiller det menneskelige fra det goddommelige så har det ikke lenger noen makt over sjelene. Glem ikke dette! Jeg tror at dette er sant også for dagens kristenhet. Vi må aldri slå oss til ro med at møtet, vitnesbyrdene eller musikken var flott. Vårt mål er å formidle et guddommelig budskap - å være Guds munn. Det kan vi bare gjøre dersom vi i alle ting har kontakt med det guddommelige og lar det menneskelige være underordnet det guddommelige. Bønn Herre, la oss være ekte i alt det vi gjør.  Hjelp oss ikke forsøke å briljere i oss selv, men opphøye Deg i alt.

2018-11-28 00:00 28. november

”Og Gud åpnet hennes øyne så hun fikk se en vannkilde.” ( 1. Mosebok 21,19a ) Hagar hadde vært nødt til å flykte med sin lille sønn. Fortvilet drev hun omkring i ørkenen uten håp. Så gikk de tom for vann. Hagar visste at nå var slutten nær både for henne selv og for hennes sønn. Så la hun barnet, som gråt høylytt, under en busk og gikk et stykke fra ham. Det var uutholdelig å se barnet dø. Så står det: ”Men Gud hørte gutten gråte, ...og sa til henne: Hva er det med deg, Hagar? Frykt ikke!” (1. Mosebok 21,17) Det virker ikke engang som om Hagar hadde orket å be til Gud, for det står at Gud spurte Hagar hvordan det sto til. Men Gud visste hvor redningen var og åpnet hennes øyne slik at hun fikk se en brønn. Slik ble både hun og gutten reddet. Vi kan komme i situasjoner i livet hvor det synes som om alt håp er ute. Vi føler det som om vi driver rundt i ørkenen uten vann. Vi har kanskje til og med flyktet fra vårt ansvar, fordi vi ikke orker å være vitne til katastrofen. Vi har kanskje glemt, akkurat som Hagar, å be til Gud i vår fortvilelse. Da spør Gud: Hva er det med deg? Han vil at vi skal nevne alle våre behov for ham. Når vi gjør det vil han åpne våre øyne slik at vi kan se løsningen på vår situasjon. Bønn Herre, takk for at Du våker over dem som tilhører Deg. Takk for at Du vet hvor redningen finnes og at Du vil åpne våre øyne slik at vi kan se en løsning på problemene.

2018-11-27 00:00 27. november

27. november”Døde fluer får salvelagerens salve til å lukte ille og gjære. Et lite grann dårskap veier mer enn visdom og ære.” ( Forkynneren 10,1 ) Det var veldig tørt den sommeren. Vannmangelen ble verre og verre. Flere kommuner hadde innført vanningsforbud og det var ganske uvanlig i Sverige. Så kom rapportene om at noe katastrofalt hadde hendt flere steder. Saltvannet hadde trengt inn og blandet seg med grunnvannet. Det rene klare grunnvannet var blitt forurenset og ubrukelig. Disse rapportene ble alvorlige påminnelser om hva som skjer når det kristne livet blir blandet med innflytelser fra det som er urent - når menneskelige tenkemåter får plass og utkonkurrerer og hersker over Guds sanne ord. Den alvorligste trusselen mot kristen tro er kanskje ikke de store vranglærene. Disse finnes og kan lett identifiseres. Verre er det med de små avvikene fra sannheten, små døde fluer, som får hele læren til å miste sin friskhet og kraft. Et gammelt ordtak sier at ”liten tue kan velte stort lass”. Budskapet er det samme som i dagens bibelvers. Det skal ikke så store doser til av det onde før alt blir ondt. Den skjønneste duft kan forvandles til stank av en liten død flue. Bønn Jesus, hjelp meg å lytte nøye slik at jeg kan oppfatte Ditt rene klare ord. Gi meg evne til å kunne skille mellom det som kommer fra Deg og det som er menneskers påfunn.

2018-11-26 00:00 26. november

”Men hans mor sa til tjenerne: Det han (Jesus) sier dere, skal dere gjøre.” ( Johannes 2,5 - DNB 1978/85 )  Mine evner er begrenset. Min karakter har mangler. Menneskene rundt meg har en fri vilje og gjør ikke alltid det jeg ønsker. Jeg er på mange måter begrenset i livet. Men jeg får sette min lit til en ubegrenset og kjærlig Gud i mitt arbeid, i min familie, i menigheten, blant slekt og venner. Han vil gi meg veiledning og hjelp. Jesu mor kjente godt til menneskelivets begrensninger. Hun var selv begrenset slik alle mennesker er. Men hun visste at Jesus kunne sprenge grenser. Hun visste ikke hvordan. Men hun visste at om man bare gjorde som Jesus sa så ville det bli bra. Hennes oppfordring om å gjøre som Jesus sier gjelder også i dag og den retter seg til hvert eneste menneske som kjemper med sine begrensninger. Bønn Herre, jeg er begrenset, men Du er ubegrenset. Du vil lede meg dag for dag og steg for steg. Du vil vise meg hvordan jeg best kan navigere gjennom livet.

2018-11-25 00:00 25. november

”Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.” ( Johannes 3,36 ) I dagens bibelvers skal vi legge merke til det lille ordet har. Det står faktisk at den som tror på Sønnen har, ikke skal få, evig liv. Det evige livet, det nye livet, begynner her og nå og fortsetter inn i evigheten. Det handler om en annen dimensjon av liv enn det som det ikke gjenfødte menneske lever. Det handler om Guds liv - det evige livet. Da Nikodemus kom til Jesus om natten sa Jesus til ham at for å komme inn i Guds rike må man bli født på ny. Det er i gjenfødelsen at Guds liv, det evige livet blir plantet i et menneske. Dette skjer når vi tror på Sønnen, det vil si at vi tror at Jesus, Guds Sønn har dødd for våre synder og gitt oss rett til å bli Guds barn. Bønn Takk, Jesus, for at du har gjort det mulig for meg å få leve det evige livet allerede her og nå. Takk for at min tro på Sønnen er nok for at jeg skal ha dette livet.

2018-11-24 00:00 24. november

”La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter. For løftet om å komme inn til hans hvile, gjelder ennå.” ( Hebreerne 4,1 )Så lenge vi lever i nådens tid gjelder Guds løfte om at vi kan få komme inn til hans hvile. Det er aldri for sent! Det er aldri for sent å bli frelst. Det er aldri for sent å få sitt liv forvandlet. Det er aldri for sent å følge Guds vilje for mitt liv. I den siste tiden har vi fått høre om flere kjente personer som sent i livet har tatt imot det nye livet i Jesus Kristus. Ingela Agardh, den kjente TV-profilen og nyhetsreporteren er bare en av dem. I et avisintervju sa hun: ”Den største nyheten er at jeg har møtt Jesus Kristus”. Det er også tittelen på hennes selvbiografi. Ingela Agardh var bare litt over 50 år gammel når hun møtte Gud. Det står om Abraham at han var 99 år gammel da Herren åpenbarte seg for ham (1. Mosebok 17,1). Få av oss har nådd en slik høy alder, men i Guds øyne er det aldri for sent. Gud hadde lovet Abraham at Sara skulle føde en sønn. Da Sara hørte dette lo hun og tenkte at det var umulig. Men Gud talte til Abraham og irettesatte ham og sa: ”Skulle noen ting være umulig for Herren?” (1. Mosebok 18,14) I Guds tidstabell er det aldri for sent! Bønn Takk for at det ikke er for sent å komme til Deg og bli frelst. Uansett hvordan livet mitt har vært fram til i dag så får jeg komme til Deg nå. Jeg får overgi meg til Deg og ta imot det nye livet som Du tilbyr

2018-11-23 00:00 23. november

23. november”Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus.” ( 1. Tessaloniker 5,18 ) Min svigermor hadde utviklet seg i takknemlighet gjennom et langt liv. Hun takket for alt hele tiden. Ofte fant hun ting å takke for som ingen andre ville betrakte som et takksigelsesemne. Da hun ble gammel og alene og kroppen ikke lenger var som før, så pleide hun å takke for at hun hadde mindre vondt i dag enn i går og for at hennes barn var snille og ringte til henne. En periode takket hun for at hun kunne stå opp av sengen hver morgen og da det ikke var mulig lenger så takket hun for at hun kunne stå opp dersom noen hjalp henne. For mange år siden skrev Merlin R. Carothers en serie bøker om takknemlighet. En av dem hadde fått tittelen ”Guds makt ved lovsang”. Boken gir mange eksempler på hvordan Guds makt forløses når vi gir uttrykk for vår takknemlighet. Det er som om vi beviser vår tillit til Gud når vi våger å takke ham for alt. Det er som om vi sier til Gud: ”Jeg forstår ikke helt hvorfor jeg skal ha det slik, men mitt liv hviler i din hånd og jeg stoler på at du hjelper meg.” Noen har sagt at vi skal ”faste på klage og fråtse i takknemlighet”. Det er et helsebringende råd. Bønn Herre, hjelp meg å sulte ut klagen i mitt liv og fråtse i takknemlighet i dag. Minn meg om alle de små vidunderlige tingene som finnes rundt meg og som jeg kan takke for.

2018-11-22 00:00 22. november

”For ved at han selv har lidt og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.” ( Hebreerne 2,18 ) Når man ønsker å bli en kristen så handler det først og fremst og at jeg selv skal komme opp i båten, at jeg skal bli reddet. Men når man er kommet opp i båten, når man er blitt reddet - frelst - så må fokuset endres og målet blir i stedet å redde så mange andre som mulig. Den selvgode kristne, som bare sitter i båten og godter seg over sin egen redning, kommer snart til å få problemer. Et sunt kristenliv fokuserer alltid på andre. Som en følge av dette har man det bra selv også. Det å være kristen innebærer ikke at man slipper vanskeligheter i livet. Lidelse og prøvelser er en del av tilværelsen i denne verden og den ytterste konsekvens av at det er synden som råder her. Jesus hadde ett fokus: å frelse mennesker. Det var gjennom hans lidelse på korset at vi kan få tilgivelse for våre synder i dag. Noen har sagt: ”Only wounded healers can heal” - Bare de som er blitt såret kan lege sår. Det er sant at på grunn av at Jesus har lidt som oss, så blir han en troverdig hjelper for de mennesker som lider. På samme måte kan våre lidelser hjelpe oss å hjelpe andre som lider. Bønn Verden er full av synd og sorg og smerte. Hva kan jeg gi min neste i hans nød? Der Gud vil ha meg, må min plikt jeg gjøre, Elske min neste som meg Jesus bød. Verden er full av lidelser og tårer. Hva kan jeg gi min neste i hans ve? Der Gud vil ha meg, må jeg nøden lindre. Oppsøke nesten, søke mørket spre. (Miriam Richards)

2018-11-21 00:00 21. november

 ”Kvinnen sier til ham: Jeg vet at Messias kommer - han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt. Jesus sier til henne: Jeg er det, jeg som taler med deg.” ( Johannes 4,25-26 )Jeg så ham i samme øyeblikk som jeg kom inn i matsalen. Han satt med ryggen til meg og jeg hadde antageligvis ikke lagt merke til ham i det hele tatt, hadde det ikke vært for spørsmålstegnet. Han var mørkhåret, men i nakken hadde han barbert ut et stort spørsmålstegn. Det lyste hvitt i det svarte håret. Da jeg lærte ham bedre å kjenne forsto jeg at spørsmålstegnet han hadde på bakhodet bare var et synlig uttrykk for hans forvirrede liv.Mange mennesker i dag er forvirret i sin oppfatning av seg selv og omverdenen. Ikke alle viser det like tydelig som vår venn i matsalen. Mange roper ut sin lengsel etter svar ved å hengi seg til ulike typer misbruk eller annen ødeleggende adferd. Men spørsmålene omkring meningen med livet må stilles og de vil bli stilt inntil de får et tilfredsstillende svar.I dagens bibelvers venter kvinnen på det forløsende svaret i sitt liv. Hun visste at når Messias kom skulle han fortelle henne alt. Da skulle spørsmålstegnene bli rettet ut til utropstegn. Så står Jesus der framfor henne og han sier rolig: Det er meg! På samme vis står Jesus med svaret foran hvert eneste menneske som strever med livets grunnleggende spørsmål. Han har ikke bare alle svarene - Han er svaret!BønnHerre, takk for at Du taler til meg i dag. Takk for at Du minner meg om at Du er den som har svarene og er svaret i mitt liv.

Personvern: Fortsetter du på denne siden, godtar du bruk av cookies, og at vi samler nødvendig informasjon om deg, dine preferanser, og besøket ditt her. Les mer. Det er greit.