bjornolav

Tid Innlegg
2020-06-15 23:02 Om å bli stående - om forbønnen som åndelig våpen, del 3

Bønnens hus har mange rom, skrev Edin Løvås. Det er godt å vite. Det finnes mange måter å be på. 1.Tim 2,1 beskriver noen av dem: 'Derfor formaner jeg at det først av alt blir gjort påkallelser, bønner, forbønner og takksigelser for alle mennesker.'La oss se nærmere på dette. Før vi går inn på hvert enkelt av disse ordene, merker vi oss en ting. Hvert av disse ordene omtales i flertallsform. Det er ikke tilfeldig. Dette kommer ikke frem i oversettelsen til Bibelselskapet av 2011.1. PÅKALLELSEROrdet kan også oversettes: 'ydmyke begjæringer'. En bokstavelig oversettelse av ordet fra gresk er: 'd ...

2020-06-15 08:38 Profetisk: En underlig drøm om en hest

I natt hadde jeg en underlig drøm. Jeg sto midt oppe i forberedelsene til et møte i en stor møtesal, hvor jeg skulle tale. Alt var i sin skjønneste orden. Folk var i ferd med å fylle salen. Alle var sløvet ned. De gikk så bedagelig inn for å finne sin plass. Ingen hadde det travelt. Det virket som alle hadde all verdens av tid. I en del av salen begynner det å sive vann inn. Ingen lar seg affisere av dette. Vannet stiger og etter at vannet hadde steget til et visst nivå, så jeg det. På bunnen lå det et hest.Jeg tenker: vi må få det hesten opp av vannet, hvis ikke drukner det. Men hvordan skal ...

2020-06-14 23:08 Om å bli stående- om forbønnen som åndelig våpen, del 2

Vi må våkne opp for alvoret i den tiden vi lever i: Det er ikke en golf-turnering vi er invitert til å være med på, men en skikkelig brytekamp!Nå håper jeg inderlig jeg ikke fornærmer noen som spiller golf, for det ser riktig trivelig ut, men dette har med et valg av ord apostelen Paulus bruker når han skal skrive om den åndelige striden vi står oppe i. I går gjorde jeg nemlig en oppdagelse når jeg leste Efeserbrevets kapittel 6. Våre norske bibeloversettelserr oversetter det greske ordet 'pale' med 'kamp' i Ef 6,12: 'For vi har ikke en kamp mot ...'. Dermed forsvinner noe av skarpheten i orde ...

2020-06-14 14:49 Vil du lese noe veldig oppmuntrende - les denne!

Etter at bibelskolen var ferdig kan evangelisten Aziz ikke slutte å snakke om Jesus. På bare noen få år har forsamlingen so m han og kona hans har startet i sitt hjem vokst til 180 personer.Aziz er evangelist helt ut til fingerspissene. Han og ona bestemte seg for å starte en menighet i sitt hjem i 2017. I fornindese med dette kom han til en bibelskole som blir støttet av Ljus i Ôster, tidligere Svaviska Missionen, i en region av Sentralasia. Landet og stedet må av sikkerhetshensyn forbli hemmelig. På bibelskolen fikk han tilbake sin frimodighet etter en tids motgang. I 2018 hadde husmenighete ...

2020-06-13 23:16 Om å bli stående - om forbønnen som åndelig våpen, del 1

I mange år har jeg talt, skrevet og undervist mye om det personlige bønnelivet. I denne artikkelserien skal jeg ta for meg den mest forsømte siden ved bønnen, nemlig menighetens felles bønneliv - den kollektive bønnen - den bønnen som proklamerrer for hele åndeverdenen hvem som er Seierherren.Jeg har vært opptatt av hvordan kristne skal komme inn i bønnens hvile, og det kommer jeg fortsatt til å være. Det er selve forutsetningen for all bønn. Men det er en tid for alt. Det finnes også en stridende, en kjempende bønn. Det er det vi nå skal se nærmere på.Til forsamlingen i Efesos, skriver aposte ...

2020-06-13 21:18 Bror Samson danser med Treenigheten

Bøyd fremover, i lutende ustø gange, går en munk ut døra til klosterhagen. Han er blottendes alene. Alle hans brødre er hjemme hos Herren. Hit kommer ingen.Han går for å dufte på en rose.Kjenne sødmen og angen fra blomstenga.Men han feirer ikke gudstjeneste alene. Han feirer den med englene, der han svinger røkelseskaret framfor ikonet av Sønnen.Og bøyer seg i tilbedelse.Hans stemme er sprukken og hes:Kyrie eleison!Russland, martyrenes land.Tordenen ruller, uværsskyene trekker opp.Bror Samson, frykter ikke ensomheten.han danser med Treenigheten.Krokete fingre og slitte never,grove etter hardt ...

2020-06-13 08:00 Å vente er ikke noe passivt

Å vente er i en kristen kontekst ikke noe passivt. Det er en aktiv handling.'Å vente er vesentlig for det åndelige livet. Men å vente som en Jesu disippel er ingen tom venting. Det er en venting med et løfte i hjertet som gjør på allerede finnes der', skriver Henri Nouwen.Men hvordan venter vi på Gud?Vi venter med tålmod. Men det innebærer ikke passivitet. Å vente tålmodig er ikke som å vente på bussen, eller at regnet skal opphøre og solen skal skinne. Det er en aktiv venting der vi lever helt og fullt i nuet for å finne sporene av Ham som vi venter på."Alt som ikke er evig, er for evig ubruk ...

2020-06-12 23:11 Winston Churchill og kampen mot rasismen

Det finnes et svært mørkt kapittel i kirkens historie som handler om 'billedstormerne'. Ikonoklasmen er betegnelsen som brukes om ødeleggelsen av ikoner og religiøse bilder i Det bysantinske riket, men er også blitt en betegnelse på billedødeleggelser generelt i andre epoker og perioder av vår historie.For billedstormerne finnes fremdeles, selv i våre dager. De originale var voldelige. Ikke bare ødela de ikonene, de drepte også ikonmalerne.Nå hugges det hodet av statuer av historiske personer. Her i Norge kreves det blant annet at statuen av Winston Churchill på Solli plass i Oslo fjernes. Den ...

2020-06-12 11:28 Nye møter og seminarer

Som med så mange andre forkynnere mistet jeg alle avtalene for møter og seminarer som en konsekvens av korona-situasjonen. Både sommerens og høstens avtaler forsvant iløpet av noen få uker. Nå begynner forespørslene å komme på nytt.Det gleder jeg meg veldig over, og tjenner stor takknemlighet for at noen vil ha besøk av en forkynner med Parkinsons. Det er ingen selvfølge. Det finnes de som ikke vil ha en predikant som sliter med sykjdom på besøk. Derfor er jeg så glad for de som vil ha meg på besøk. Det signaliserer for omverdenen at det er plass for alle.Men det er noe interessant som skjer. ...

2020-06-12 10:54 Tårer

Hva er tårer?" spurte de en lege. "Smerter i hjertet som blir flytende" sa han. "Hva er tårer?" spurte de en munk. "Guds kjærtegn til mennesket," svarte han.- fra Orthodox GladnessNorsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)Jeg tror: Tårer er en bønn i seg selv.'Mine tårer er gjemt i din flaske. Står ikke de i din bok? Salme 56.9

2020-06-11 23:23 Om å leve evangeliet med våre liv

'Bli min etterfølgere', skrev apostelen Paulus i et av sine brev. I betydningen: slik han etterfulgte Kristus. Gode forbilder er gode å ta, noen å ta etter, immitere. Selvsagt er det farer med det også. Det er jo ikke persondyrkelse vi driver med. Men troens forbilder kan være godeå ha. To av mine forbilder er broder Charles av Jesus, og lillesøster Magdeleine av Jesus. Her om dagen kom over følgende, som jeg har oversatt til norsk:Lillesøster Magdeleine skrev i Det grønne heftet: "Lillesøster, vil du virkelig vite hva det betyr å følge broder Charles av Jesus? Lik ham, må du være forberedt på ...

2020-06-11 14:31 Amerikanske mennoniter solidariserer seg med fargede mennesker

Mennonite Church USA med sine drøyt 69.000 medlemmer i 625 forsamlinger har sendt ut følgende uttalelse om det som skjer i USA for tiden:Som amerikanske mennoniter deltar vi i sorgen og klagesangene, over drapet på George Floyd begått av politiet i Minneapolis, og den siste tidens dødelige vold mot afroamerikanere. Vi beklager at dette er nok et eksempel på den smertefulle uretten mot fargede som gjennomsyrer Amerika, og vi ber om at >Guds rettferdighet skal strømme ned som en mektig flod over samfunnet vårt.Dette er ikke en tid for mennoniter til å være tause i landet vårt. Vi ber menighetene ...

2020-06-10 23:12 Når Herren endrer livskursen vår og fører oss inn i en ny sesong

Det er forskjellige faser i en troendes vandring med Herren. Noen av dem er intense, hvor det skjer mye, mens andre er mer stillfarne og det skjer tilsynelatende lite eller ingenting. I disse stille fasene, må vi ikke glemme at Gud gjør mer bak ryggen vår, enn foran øynene våre. Enkelte ganger er det slik at Herren gir oss noe for en slik fase eller periode eller sesong, og så kan Han ta det fra oss, fordi det ikke passer inn i den nye fasen vi går inn i. Ingen ting er statisk i Guds rike. Guds ord l æewe oss at 'vinden blåser dit den vil.' Vi kan høre den 'suse', men vi 'vet ikke hvor den far ...

2020-06-10 19:18 SISTE 'Potetkunde' er Palestina-aktivist

Legg til bildetekstPotetkunden fra Stavanger, som NRK har skrevet om, er ingen 'vanlig kunde'. Jeg omtalte saken tidligere i dag, hvor jeg gjenga historien om Marcela Molina, som kunne fortelle at hun ønsket seg norske nypoteter til middag, men ble sjokkert over at hun, på grunn av dårlig merking endte opp med israelske nypoteter.NRK saken inneholdt ingen opplysninger om hvem Marcela Molina er, men ved hjelp et lite tastetrykk fant jeg ut at hun var tidlugere bystyrerepresentant for SV, skiftet parti til Arbeiderpartiet og jobber i LO.Nå har jeg sett til nærmere på hennes åpne Facebook-profil, ...

2020-06-10 12:04 75 år gammel kristen fredsaktivist brutalt slått ned av politiet

Vi har sett det på TV mange ganger. En gammel mann som brutalt blir slått i bakken. I går kalte Donald Trump ham en provokatør, og påstod at det hele var iscenesatt. Men hvem var han, den lange, gamle ubevæpede mannen?Martin Gugino, 75 åringen som så brutalt ble slått ned og skadet av en politimann i Buffalo, er en kristen fredsaktivist som har holdt på med ikke-voldelig fredsarbeid i mange ti-år. >Han er også en frivillig medarbeider for Catholic Worker-bevegelsen, grunnlagt av Dorothy Day.Catholic Worker-bevegelsen arbeider for de marginaliserte i samfunnnet, de hjemløse og de fattige. Denne ...

2020-06-10 09:00 En 'uskyldig husmor' fra Stavanger?

NRK har brukt mye spalteplass de siste dagene på en 'kunde' som reagerer sterkt på at hun har fått israelske nypoteter i stedet for norske. 'Kunden' fremstilles som en helt 'ordinær husmor', som har ønsket seg norske nypoteter til middag, og oppdager når hun kommer hjem at nypotetene slett ikke er norske, men israelske. 'Husmorens' klage førte tilat grosistfirmaet BAMA trakk tilbake hele partiet.Jeg ble litt nysgjerrig på hvem denne 'husmoren' var, og det tok meg bare noen tastetrykk for å finne ut at hun nok slett ikke er en helt vanlig norsk husmor.Marcela Molina har vært gruppeleder i Stava ...

2020-06-09 23:32 Skjult for Herren

Dette er dager hvor man viser seg fram og folk blir utnyttet. Mange sliter med å bli sett, hørt og kjent. Dette er hva mennesket gjør, men ikke Ånden.Ånden forringer ikke, men fokuserer snarere oppmerksomheten der den hører hjemme - på Herren Jesus. Hvis tjenesten vår virkelig er i Ånden, vil instrumentet være skjult. Ydmykhet vil være atmosfæren.- John W. Follette , (bildet), 1883-1966Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)'På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Be, og dere skal få, s ...

2020-06-09 14:10 Dette undrer jeg meg over

Det er noe jeg undrer meg over. President Donald Trump har en fortid med særdeles nedsettende karakteristikker av kvinner, hvor han beskriver ganske malerisk hvordan en mann skal behandle dem. Nevner du dette, blir du øyeblikkelig arrestert av kristne Trump-tilhengere, som vet at dette er et tilbakelagt stadium i Trumps liv, at det er tilgitt og at vi som kristne ikke skal grave i fortiden.Men de samme kristne som tat presidenten i forvar har ingen som helst netenkeligheter med å spre informasjon om fortiden til den drepte George Floyd. De vet å kunne fortelle både det ene og det andre om krim ...

2020-06-09 08:33 En uttalelse fra tidligere president Jimmy Carter

Det er smertefullt for Rosalynn og meg å være vitne til den tragiske uretten mot fargede og det påfølgende tilbakeslaget over hele nasjonen de siste ukene. Våre hjerter er med ofrenes familier og alle som føler på håpløshet i møte med gjennomgripende rasediskriminering og direkte grusomhet. Vi må alle sette søkelyset på den umoralske rasediskrimineringen. Men vold, enten den er spontan eller oppfordres bevisst, er ikke noen løsning.Som en hvit mann fra Sør kjenner jeg alt for godt virkningen av segregering og urettferdighet for afroamerikanere. Som politiker følte jeg et ansvar for å bringe re ...

2020-06-08 23:11 Vekkelsesevangelisten Charles Finney og hans sosiale engasjement

Charles Finney var en av Amerikas mest markante vekkelsesevangelister, som ledet tusener til tro på Jesus. Det er vel kjent.Det som kanskje ikke er så kjent er at Finney hadde et sterkt engasjement for de undertrykte, de fattige og marginaliserte i Amerika. Visste du for eksempel at han nektet slaveeiere å ta del i nattverden. At han insisterte på at både kvinner og fargede skulle få utdannelse, og at han mente at vekkelsen ble hindret når 'kirken hadde feil innstilling i spørsmål som gjaldt menneskelige rettigheter.'Vi hadde trengt evangelister som Charles Finney i dag.

2020-06-08 18:37 George Floyd og hvite evangelikale kristnes taushet

Andrew Manis (bildet) er ingen hvemsomhelst. Han er professor i historie ved Middle Georgia State University, med spesialfelt: Den amerikanske borgerrettighetbevegelsen. Han har også en mastergrad i teologf og en doktorgrad i filosofi fra Southern Baptist Theological Seminary. Hør hva han har å si om drapet på George Floyd. Her i min oversettelse:'Som historiker med spesialfelt: Hvite kristnes respons på borgerrettighetsbevegelsen oppdager jeg et kvalmende kjent mønster i det som skjedde i Minneapolis da George Floyd ble drept i hendene på polititiet på Memorial Day.Jeg er ikke sikker på hva s ...

2020-06-08 13:31 Gode eksempler

Det sies at den som har vært vitne til at Amish-brødrene setter opp en låve, glemmer det aldri. Fra tidlig om morgenen til sene kvelden jobber de sammen som flittige maur. De er et kroneksempel på godt samarbeide. Alle har sine oppgaver, og alle arbeider flittig og alle stiller opp for hverandre.Akkurat det vi trenger i en tid som vår.Ikke minst i et Amerika som blir stdig mer splittet og polarisert er Amish-folket et godt vitnesbyrd på at det er mulig å leve sammen, side om side. Ja, ikke bare leve sammen, men bygge sammen.Jeg har latt meg fascinere av disse som foraktelig ble kalt 'gjendøper ...

2020-06-07 23:19 En bønn når natta blir svart

Av og til, Herre, trenger jeg bare at Du holder meg. Ikke noe mer enn det. Ikke noe svar på gåter, ikke noen ord. Ditt nærvær holder. At Du er der.Særlig i den belgsvarte natta.Når ravnene flokker seg,før uværet setter inn.Rugg meg.La meg kjenne favntaket Ditt.Syng Dine lullebyes over meg.Til jeg sovner,til jeg er endelig hjemme hos Deg.                                                                                               Gjøvik, natt til 8.juni 2020Bjørn Olav Hansen

2020-06-07 20:14 Myten om Bibelen til Donald Trump

For flere uker siden sendte ulike personer meg en forbløffende historie om president Donald Trump og en Bibel han hadde arvet fra en tante som var involvert i vekkelsen på Lewis på Hebridene. Jeg må innrømme at jeg synes historien, fortalt av en velkjent amerikansk baptistpastor, både var spennende og ikke minst interessant.Så hvorfor ødelegge en god historie?Fordi den ikke er sannferdig. Og som kristne skal vi si sannheten , 'nothing but the truth, so help me God'.En som har sett nærmere på fakta i saken er Tom Lennie, selv fra Orknøyene, nå bosatt i Skottland. Her er hans artikkel, oversatt ...

2020-06-07 09:44 Profetisk: Hvor er vår tids Esekiel?

Sjelden har et profetisk ord gjort så sterkt inntrykk på meg som dette:"Jeg hørte Faderen spurte: Hvor er mine Esekiel'er? Og jeg ser et par briller med sprukne glass. Fienden forsøker å stjele fra deg ditt overnaturlige syn. Men Gud er i ferd med å reise deg opp, Guds barn, for at du skal SE klarere. Han øser ut sin øvesalve og balsam fra Gilead for å helbrede ikke bare ditt overnaturlige syn men alle dine sanser. Og jeg hørte et mektig BRØL i himlene, og dette brølet førte til at slle ting ble justert i oss for en tid som denne.'Elskede, jeg kaller mine Esekiel'er til å stå frem. Jeg kaller ...

2020-06-06 23:17 Behovet for forbedere i en tid som denne

"Når Gud beveger seg i dag for å forberede Bruden kaller det oss til kraftig utholdende bønn. Det finnes de som er betrodd mye som er kalt spesielt til forbønn. Disse blir nå tatt hånd om slik at de be inn i det Gud gjør, i denne nåværende tid, idet de forstår at dette kallet til forbønn er av den største betydning."- Seeley D. Kinne, 1858-1950Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)'Epafras, som er en av deres egne, hilser dere. Han er en Kristi Jesu tjener som alltid strider for dere i sine bønner, for at dere kan stå fullkomne og fullvisse i all Guds vilje.' Kol 4,12

2020-06-06 09:36 Et døpt imperium - noen uferdige tanker

Det er noe som har uroet meg lenge. Veldig lenge. To ord av Jesus. Radikale ord, om de blir tatt på ramme alvor. I sitt møte med den romerske okkupasjonsmakten sier Jesus: 'Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet... men nå er ikke mitt rike av denne verden.' (Joh 18,36) Og - i Bergprekenen, hvor Jesus meisler ut selve prinsippene for det Riket Han er kommet for å forkynne, heter det: 'Ingen kan tjene to herrer: For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene ...

2020-06-05 23:27 Døden er død

'Ikke vær redd for døden, for Gud har forberedt alt for at du skal være over den.'- Isak Syreren, 600-talletNorsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)'Med døden trampet han ned døden og til dem som er i gravene, gav Han liv.' (Fra den ortodokse påskeliturgien).'Jeg er oppstadelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.' (Joh 11,25)'Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Oog jeg har nøklene til døden og dødsriket.' (Åp 1,17-18)

2020-06-05 09:17 Om å ta seg vann over hodet

Jeg må bare innrømme det: jeg har tatt meg vann over hodet, og må skuffe dere som bestemte dere for å følge min artikkelserie over Ruts bok. Jeg klarer ikke å samle tankene, jeg er rett og slett for sliten etter operasjonen. Smertene jeg lever med tapper meg for krefter. Særlig tiden forut for operasjonen var tøff, men tiden etter har også vært slitsom med mye smerter og mye kvalme. Jeg har også større utfordringer med skjelvinger.Men det går fremover. Jeg går turer med rullatoren min i nabolaget hver dag på et par kilometer, noen gange er jeg ute på tur flere ganger om dagen.Så rullatoren er ...

2020-06-05 08:30 Fred selv i støyende omgivelser

Om du ikke kan finne fred i støyende omgivelser, vil du ikke finne fred på stille steder heller.- Hl.Paisios av Athos (bildet, 1924-1994, åndelig veileder for mange, asketiker og beder.Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)'Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere.' (Joh 14,27)'For han er vår fred...' (Ef 2,14)

2020-06-04 23:19 Les Bibelen!

Vedrørende betydningen av å lese: Guds ord er føde for sjelen og kroppen. Det er en plikt for en kristen å gjøre det hver dag - jeg går ikke til sengs uten at jeg har lest:1. Et kapittel av Evangeliet etter Matteus.2. To kapittler fra epistlene, i det jeg begynner med Apostlenes gjerninger og ender med Åpenbaringen.3. Og noen få salmer fra Salmenes bk. På denne måten blir hele Det nye testamente lest gradvis, hvilket det er behov for. Hvoran kan man leve evangeliet uten å lese det? Når vi ber snakker vi med Gud, og når vi leser evangeliene snakker Herren med oss, i det Han åpenbarer for oss hv ...

2020-06-04 09:38 Vil vi bli forført av Antikrist?

Dette er ubehagelig. For noen måneder siden hørte jeg en tale som skaket meg, og som jeg ikke har klart å slippe taket i. En amerikansk taler jeg har stor tillit til innledet sin bibeltime, med å spørre sine tilhørere om de kunne tenke seg å underskrive et brev til en statsleder. Taleren, Dean Taylor, er en kjent anabaptist. Han leste opp et brev hvor han i rosende ordelag roste statsleder for hans innstats for familien, arbeidsplassene han hadde skapt, hans kamp for å bevare den kristne troen osv.I det han avslutter opplesningen av brevet, tror jeg de aller fleste tenkte at dette handlet om p ...

2020-06-03 23:06 En annerledes og radikal måte å be Vår Far på - våger du?

VÅR FAR - du som alltid er på lag med de svake, de maktesløse, de fattige, de som er oppgitt av andre, de syke, de gamle, de veldig unge, de ufødte, ofrene for omstendighetene, de som sliter under dagens hete.I HIMMELEN - hvor alt er snudd opp ned, hvor de første vil bli de siste, og de siste de første, hvor alt vil bli bra og hvor alle måter å være på vil bli bra.LA NAVNET DITT HELLIGES - måtte vi alltid anerkjenne din hellighet, respektere at dine veier ikke alltid er våre veier, og dine standarder ikke våre standarder. Måttte ærefrykten vi gir ditt navn dra oss ut av selviskheten som hindre ...

2020-06-03 10:00 Måtte Gud reise opp en ny Dorothy Day

Som vi hadde trengt en ny Dorothy Day! En djerv og uredd kvinne som på Bergprekenens grunn taler det politiske maktapparatet midt i mot. Som våger å konfrontrere uretten, rasismen, religiøsiteten. Som er villig til å demonstrere i gatene, ta parti med de marginaliserte og undertrykte og bli arrestert.Alt dette var Dorothy Day, kvinnen som var initiativtageren og den ledende kraften i Catholic-Worker bevegelsen, en gratsrotbevegelse for sosiale rettigheter for bostedsløse, fattige og undertrykte i USA.Det var en helt surrealistisk opplevelse å sitte foran fjernsynet og bli vitne til at amerikan ...

2020-06-02 23:02 Om å ha Gud som sin bolig

Av og til undres jeg på hvordan mennesker klarer seg som ikke har Gud å gå til, når livet røyner på. Sent i går kveld kom jeg hjem fra sykehuset etter mange undersøkelser. Fantastisk å bo i en by med eget sykehus, flinke leger, sykepleiere, hjelpepleiere og portører. Likevel - enda bedre er det å få komme hjem til eget hus, egen seng og en familie som elsker meg slik jeg er.Det ble lange timer i en sykehusseng i går. Tid til å tenke og tid til å be. I går må jeg innrømme at jeg ba bønner i fortvilelse, og tryglet Herren om å la meg slippe mer smerte, flere prøver, flere urolige netter på sykeh ...

2020-06-02 13:13 Sannsynligvis ny sykehusinnleggelse

Det var ikke slik jeg hadde tenkt å tilbringe rekonvalisenstiden min etter hjerteoperasjonen. En tur til fastleg min i dag fører tilen sannsynlig sykehusinnleggelse. Det er væske mellom brystveggen og lungene. Avhengig av hvor mye væske det er, så må den tappes. Det gjorde de på Ullevål også, og et uhell med røret som går inn i lungene, førte til noen av de verste smertene jeg har hatt.De siste dagene har jeg hatt sterke smerter i den ene siden, særlig om nettene. Nå bærer det avgårde til sykehuset igjen.  Må innrømme at jeg er lei nå, og lei meg. Jeg sier til Herren:Forglem meg ei.

2020-06-02 08:21 Hvordan bli en overvinner?

I de brevene Jesus forfatter og sender rundt til en rekke navngitte menigheter i Lille-Asia omtaler han noen som 'overvinnere'  eller 'de som seirer' - de som blir stående i endetiden:'Dem som seirer...' 2,7'Den som seirer...' 2,11'Den som seirer...' 2,17'Den som seirer...' 2,26'Den som seirer...' 3,5'Den som seirer...' 3,12'Den som seirer...' 3,21Mye kan sies om dette og hvem disse seirende, disse overvinnerne er, men jeg synes Wade Taylor (bildet) har sagt noe veldig vesentlig og ikke minst klokt:'Det eneste problemet med å bli en overvinner er at du må ha problemer i livet du kan overvinne. ...

2020-06-01 23:01 Vi står til ansvar for våre egne liv

Husk at hver av oss står til ansvar for våre egne liv. Når alt er blitt sagt og gjort, må våre navn bringe ære til Kongernes Konge.Må ditt arbeid i kjærlighet bli 'tallrike som stjernene på himmelen' (5.Mos 1,10) for Guds rikes skyld.- Pastor Jay Francis (bildet), 1945-

2020-06-01 21:18 - George Floyd døde av oksygenmangel

En ny obduksjonsrapport viser at George Floyd døde av oksygenmangel. Oksygenmangelen oppsto som følge av trykk mot nakken og ryggen.Det er familien til George Floyd som bestilte en ny obduksjon, da de ikke satte lit til den offisielle obduksjonsrapporten. Den nye obduksjonen er foretatt av lege Michael Baden, som tidligere har vært sjefsrettsmedisiner i >New York. Baden har i følge NRK gjort obduksjonsrapporter i lignende saker der personer har dødd etter politipågripelser.Sammen med Brown deltok også dr Allecia Wilson i obduksjonen. Hun beskriver dødsfallet som et drap.Ifølge den nye rapporte ...

2020-06-01 08:39 'Jeg får ikke puste' - George Floyd

Med håndjern på,ansiktet ned'et kne på nakken.De gjorde ingenting.Han tiltalte politioffiseren med:'Sir.'De gjorde ingenting.Han tryglet for sitt liv.Han ba om  vann.Han tryglet om nåde.de gjorde ingenting.Nesa blødde,kroppen skalv,han mistet kontroll på blæren.De gjorde ingenting.Han ropte ut: 'Jeg får ikke puste.'De gjorde ingenting.Tolv ganger:'Jeg får ikke puste.''Jeg får ikke puste.''Jeg får ikke puste.''Jeg får ikke puste.''Jeg får ikke puste.''Jeg får ikke puste.''Jeg får ikke puste.''Jeg får ikke puste.''Jeg får ikke puste.''Jeg får ikke puste.''Jeg får ikke puste.''Jeg får ikke puste. ...

2020-05-31 23:07 Den Hellige Ånd skaper fred og forsoning mellom ulike kulturer

Se nøye på dette bildet. Jeg blir så grepet av å se på det. Det er et fotografi av pionerene fra vekkelsen i Azusa Street, selve forløperne for den gryende pinsevekkelsen. Vi forbinder den vel kanskje med den sterke betoningen av tungetalen, og den nådegaven var selvsagt en veldig viktig del av det som skjedde den gangen - som nå. Men det er noe annet jeg vil frem til.Og det har sammenheng med de voldsomme opphøyene vi ser skje i dagens USA etter det forferdelige drapet på George Floyd.For et annet kjennetegn på den gryende pinsevekkelsen var forsoning mellom ulike kulturer. Det samme ser vi j ...

2020-05-31 10:23 Den Hellige Ånds utøselse i enhetens tegn

Jeg er et barn av den karismatiske bevegelsen, hvis kjennetegn var at Den Hellige Ånd ble øst ut over kristne i det vi kaller de historiske kirkesamfunnene, og det på en slik måte at kristne fra alle disse ulike konfesjonene ble bundet sammen i enhetens bånd.Selv talte jeg i tunger for aller første gang rundt en alterring i Gjøvik kirke, en mandagskveld på 1970-tallet og der, i denne vakre trekirken, hørte jeg 'sang i Ånden' for første gang. Så stillferdig, så harmonisk, så blendende vakkert.Tungetalen var fulgt meg som bønnespråk mer eller mindre siden. Det har vært tider da jeg ikke har tatt ...

2020-05-30 23:33 Profetisk: .Den Hellige Ånds vind

På denne 1.pinsedagen i 2020 kom jeg til å tene på noe en indianervenn av meg, Brown Eagle, skrev nylig. Det hun skriver passer veldig bra på en dagen som denne:'En ørn svever ikke på grunn av sin kropps fysiske kraft eller sine vinger, men under de varme, termiske strømmene av vind som får den til å se uanstrengt ut.Den vil sitte å vente på en fjellskrent, inntil vinden er varm nok, og så ganske enkelt lene seg til vinden ... i det den stiger.Ren og skjær menneskelig styrke, synes å ha en tendens til å gå nedoverbakke, mot forfall og død. Hvor høyt har du sett en kylling fly? Vi må slutte med ...

2020-05-30 09:56 En røkelse av tilbedelse

'Jeg har blitt vekket allerede om natten av en røkelse av tilbedelse brennende i mitt hjerte. Jeg kunne føle det indre nærværet reise seg som en sky av røkelse mot Herren. Det vekket meg i det det var tid for en hellig stund med Herren.'- Walter Beuttler (bildet),  1904-1974, amerikansk bibelskolelærer.'Med min sjel lengtet jeg etter deg om natten, og med min ånd søkte jeg deg.' (Jes 26,9 Norsk Bibel)'Min sjel lengter etter deg om natten, ja, ånden i meg leter etter deg.' (2011-oversettelsen)

2020-05-29 23:27 Ruts bok - et profetisk bilde på Israel og den kristne forsamlingen i endens tied, del 2

Ruts bok er oggså historien om Israels forfall og frafall, og følgene av dette frafallet, men også om Guds trofasthet mot sitt folk. Hungersnøden i Betlehem i Juda - i Brødhuset - der hor det skulle være overflod, er et bilde på Israel som tross alle velsignelser og alle gode forutsetninger faller fra, og opplever følgene av frafallet: hungersnød, katastrofer g død.Dette har vært Israels skjebne ved tre av de fangenskap landet og folket har opplevd:1. Fangenskapet i Egypt som varte i hele 430 år, fra Josefs tid og til Moses.  Redningsmannen ble Josef som samlet korn i gode år, slik at det var ...

2020-05-29 19:05 George Floyd var en kristen fredsarbeider

Ingen av oss har vel unngått å få med seg det forferdelige drapet på George Floyd i Minneapolis. En hvit politimann som setter kneet på strupehodet til George Flyd, som fortvilet utbryter: 'Jeg får ikke piuste!' En liten stund senere er Floyd erklært død.Det media ikke forteller er den gripende historien om 'Big Floyd', mannen som ga sitt liv for å hjelpe de som var nederst på rangstigen i samfunnet.Christianity Today forteller historien om Floyd som i flere tiår var mentor for en generasjon unge menn i Houston, med en brokete bakgrunn. Her var han kjent som 'fredens mann'. Floyd talter ofte o ...

2020-05-29 15:19 Radikal overgivelse og etterfølgelse

'Hvis Gud har kalt deg til virkelig å bli lik Jesus i hele din ånd, vil Han dra deg inn i et liv som består av korsfestelse og ydmykelse og legge på deg et slikt krav om lydighet at Han ikke vil tillate deg å følge andre kristne og på mange måter synes det som om Han vil la andre mennesker få gjøre ting som Han ikke vil la deg få gjøre.'- Hattie Hammond (bildet), 1907-1994, forkynner innen pinsebevegelsen. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

2020-05-29 10:10 Bønnesvar: Etter år med tørke øker vannstanden i Genesaretsjøen

En regnfull vinter har sørget for å fylle Genesaretsjøen for første gang på 20 år.Israelerne ser på regnfullle vintre som en velsignelse. 'Vi er veldig begeistret for dette. Det er godt for alle oss som lever rundt Genesaretsjøen, for jordbruket, for bøndene, for turistene, ja for oss alle', uttaler The Kinneret Urban Union.Etter fem års tørke har vannstanden økt 5,4 meter i 2019 og 2020.'Når jeg ser den høye vannstanden og at sjøen er fylt opp, ønsker jeg å synge, jeg ønsker å rope ut i glede, jeg er forundret over denne Guds nåde,' sier turguiden Rachela Dotan.Dette er svar på manges bønner. ...

2020-05-28 23:07 Ruts bok - et profetisk bilde på Israel og den kristne forsamlingen i endens tid, del 1

Pinsen nærmer seg. I år skal jeg følge en jødisk tradisjon. Jeg sk al lese og studere Ruts bok. Den er blitt kalt 'Det gamle testamentes kronjuvel', og ikke uten grunn. Den er et litterært mesterverk, men boken er først og fremst et enestående vitnesbyrd om Guds suverenitet, Hans oppholdende nåde og gir et profetisk bilde av både Israel, og den kristne forsamlingen i endens tid. Den er også en sterk historie om kjærlighet, lojalitet og gjenopprettelse.Ruts bok, er av av to bøker, som bærer en kvinnes navn. Hvem som har skrevet den er usikkert, men tradisjonelt har profeten Samuel vært identifi ...

2020-05-28 10:26 Profetisk:En underlig drøm om sjøløver

I natt drømte jeg om sjøløver. Det har jeg aldri gjort før. Jeg har ikke noe forhold til disse vakre selene. Det finnes ingen ville sjøløver i Norge. De lever i farvannene utenfor Nord-Amerika, Sør-Amerika og i Oseania utenfor Australia og New Zealand. Så hvorfor en av dem skulle havne i hagen vår er et mysterium!Det eneste jeg kommer på nå etter at jeg har våknet av den underlige drømmen, er at det fortelles at seler av og til svømte rundt kroppene til de keltiske bederne der de sto ute i havet for å be dekket av vann til midjen, for ikke å sovne i våkenettene! Selene lekte, og menneske og dy ...

2020-05-27 23:01 Enda en gang

'Kom til meg, min Gud, kom til meg enda en gang!Jeg elsker deg, og om min kjærlighet skulle være for svak må du gi meg mer!Jeg kan ikke måle hvor mye kjærlighet jeg ennå mangler før hele mitt liv favner deg og aldri mer skilles fra deg - før det er skjult i dine gjemmer.Jeg vet bare en ting, - jeg er bunnløst fattig uten deg.Hver rikdom som ikke finnes i deg, min Gud er ikke annet enn skrikende fattigdom.'- Augustin av Hippo, 354-430, sitert i De første kristnes bønner. Luther forlalg 1990, side 87.

2020-05-27 08:29 Å gjøre eller bli noe

'Det er mye lettere å gjøre noe FOR Gud enn å BLI noe for Gud.'- John Wright Follette (bildet), 1883-1966.Norsk oversettelwse: Bjørn Olav Hansen (C)

2020-05-26 23:19 Vi må lære oss å lytte

'Og nå, hør på meg, barn! Salige er de som følger mine veier.' Ord 8,32Gud vilsigner den som lytter til den stille, vare stemmen til Deh Hellige Ånd. Oofte ignorerer vi Hans stemme, Hans advarsler, ja, til og med når Han vifter med en rød klut foran øynene våre. Årsak? Vi ønsker ikke å høre.Hvis vi ikke lytter, lærer vi heller ikke noe, og hvis vi ikke kærer, vokser vi ikke. Denne syklusen stopper aldri, og velsignelsen vil heller ikke komme før vi stanser opp med det vi holder på med og begynner og våke, vente, lytte og adlyde.- Steve PorterNorsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

2020-05-26 17:21 Kyrie eleison, Norge

Det er et ord som er passende for denne dagen i norsk historie: Kyrie eleison!Norge har med avstemningen i Stortinget åpnet for sorteringssamfunnet. Ikke mange politikere som, når det virkelig gjelder, stiller opp for annerledesheten, det sårbare, men vi som har bedt, har merket oss navnene. De tapte i Stortingssalen, men de har vunnet våre hjerter, fordi de er de røstene som teller når det gjelder.Mer enn noensinne trenger vi kristne som vil gi støtte, også praktisk, til de som våger å bære frem et barn med Downs eller som har fysiske eller psykiske utfordringer. Foreldre som tror at vi alle ...

2020-05-26 10:28 Det eneste attråverdige å lengte etter

De rene av hjertet skal se Gud. Det å se Ham vil bli tegnet på at vi er lik Ham, for bare ved å være lik Ham kan vi se Ham som Han er.Men når vi skal bli i stand til å se inn i Hans ansikr, er det bare Gud som vet.Det er dette mitt hjerte håper på om dagen, og som jeg drømmer om på natten.Å skue Jjesu ansikt synes for meg å være det eneste attråverdige å lengte etter.- Forfatteren George MacDonaldNorsk oversettele: Bjørn Olav Hansen (c)

2020-05-25 23:02 Det er i dag det gjelder

Så er dagen her, dagen som vil avgjøre om det er en plass for alle i Norge. Dramatikken finner sted i Stortinget, og utfallet er ikke gitt. Frem til i dag har 'sorteringssmfunnet' bare vært et ord, men etter at Fremskrittspartiet inngikk forlik med Arbeiderpartiet, og Sosialistisk Venstreparti, er det det vi kan få. Nå viser det seg at det bare var en sommerflørt, når Fremskrittspartiet fridde til kristne velgere ved forrige Stortingsvalg, og ville ha dem til gi sin stemme til dem. Det nytter ikke å fri til kristenfolket neste år. Med denne saken har Fremskrittspartiet avslørt at de slett ikke ...

2020-05-25 10:12 Profetisk verdenshistorie: Det jødiske Exodus fra Irak til Israel, del 3

Det som skjedde i Irak ble en stor utfordring for Israels statsminister David Ben Gurion (bildet). den israelske regjeringen og ikke minst Jewish Agency var overbevist om at de først måtte sørge for å ta imot de jødiske immigrantene fra Polen og Romania. De fryktet - og frykten var berettiget - for at disse landenes grenser skulle lukkes igjen. Samtidig presset den irakiske statsministeren, Nuri as-Saide på å løse problemene med de manmge jødene som nå hadde frsagt seg sitt irakiske statsborgerskap.Statsminister Nuri as-Saide gjorde to mislykkede forsøk på å overtale kong Abdullah av Jordan ti ...

2020-05-25 08:51 Bønnesvar i Sverige

En reportasje i Søndagsrevyen i går gjorde meg glad og takknemlig. Noe positivt er på gang i Sverige, og det er et bønnesvar. Nå fortsetter jeg å be om at det samme må skje i vårt eget land.Koronakrisen har de siste månedene ført til at svenskene mer og mer forstår at rike industrisamfunn må kunne ta vare på seg selv under krisetider. Svenskene snakker ikke lenger nedsettende om bonden. Faktisk vil den svenske regjeringen investere milliarder av kroner i landbruket, for å øøke selbforsyningsgrade betraktelig.For 25 år siden, da Sverige ble medlem av EU, hadde vårt nabland en selvforsyningsgrad ...

2020-05-24 23:03 Guds ansikt vendt mot oss

'Hvor vi enn vender oss, der er ansiktet Ditt, Gud. I månelyset og stjernenes gang, i de hellige fjellenes kløfter og i eldgamle lunder, i mektige hav og havdjupenes skapninger.Hvor vi enn vender oss, der er ansiktet Ditt, Gud. I lyset fra øynene vi elsker, i saltsmaken til tårene vi har smakt, i forvitrede ansikter øst og vest, i barnets mjuke hud over altHvor vi enn vender oss, der er ansiktet Ditt, Gud, der er ansiktet Ditt, i blant oss.'- John Philip Newell i Celtic Daily Prayer, Volume 2, side 901-902

2020-05-24 13:56 Det er nok å be spørsmålene

'Det er nok å be ens spørsmål og hvile stille i mulighetene. Livet mitt er for lite for alle svarene, og livet mitt har vært plaget med et alt for stort behov for sikkerhet.'- Macrina Wiedekehr i Celtic Daily Prayer. Book 2, side 1486.Norsk oversettelse: Bjørn Olav  Hansen (c)

2020-05-24 09:15 Profetisk verdenshistorie: Det jødiske Exodus fra Irak til Israel, del 2

Irak ble formelt løsrevet fra Storbritannia i 1934, men allerede to år tidligere startet for alvor trengselstiden for den jødiske befolkningen i landet. Jødene fikk for eksempel ikke lenger lov til å undervise på hebraisk. Jøder i offentlige stillinger mistet jobbene sine, og i 1941 ble det innført en ekstraskatt ene og alene fordi man var født jøde.Samme år fant det sted et voldelig angrep på den jødiske ghettoen i Bagdad. 175 jøder ble drept, hundrevis såret og 14500 jødiske familier ble frastjålet sine eiendommer. I pinsen samme år ble 180 jøder myrdet under en pogrom.Og verre skulle det bl ...

2020-05-23 23:15 Gud skaper rom for oss i trengselen

Jeg er ikke glad for trange rom, men desto mer i åpne landskap. Et vers fra Salme 4 ble derfor så levende for meg her om dagen:'I trengsel har du gjort rom for meg.' (Salme 4,2/Norsk Bibel 88/07)Rom nok for å bevege meg, for tårene, for spørsmålene, for undringen, for å være menneske.Trengsler kommer vi ikke utenom: 'Vi må gå inn i Guds rike gjennomm mange trengsler.' (Apg 14,22)  Når aposotelen Paulus, sto foran reisen til Jerusalem, hadde han fått et profetisk forvarsel: 'Jeg vet bare at Den Hellige Ånd i by etter by vitner for meg og sier at lenker og trengsler venter meg.' (Apg 20,23) Så t ...

2020-05-23 12:54 Profetisk verdenshistorie: Det jødiske Exodus fra Irak til Israel, del 1

Onsdag denne uken var det ganske nøyaktig 70 år siden verden var vitne til at profetisk historie ble oppfylt rett foran deres øyne. Vi snakker om et moderne jødisk Exodus, denne gangen fra Irak til Israel. Tilsammen 120.000 jøder vendte hjem, de fleste av dem luftveien.20.mai 1950 klokken 14.00 var startskuddet på historiens inntil da største luftbro.Hos profeten Jesaja leser vi: 'Hvem er disse som kommer flyvende som skyer, som duer til sine dueslag? Jo, fjerne kyster venter på meg. Fremst seiler Tarsis-skipene og fører dine barn hit fra det fjerne, deres sølv og gull kommer med dem - for Her ...

2020-05-23 08:21 Kaster jeg bor tiden min?

Djevelen har det alltid travelt når vi ber. Når vi søker Abba, hviler i Hans nærvær, og det har gått cirka 40 minutter, vil vanligvis fienden hviske til deg: 'Du kaster bort tiden din!'Du vet selvfølgelig at du ikke gjør det, men når du har nådd dette punktet, undrer du deg over hvorfor ikke noe skjer. Du vet at Hans nærvær er der, men du føler ingen ting, og du begynner å tenke: Kanskje jeg bare kaster bort tiden min.Men  tro ikke på denne løgnen fra Satan fordi, idet du blir værende og holder rett kurs, tillater du ditt hjerte å løpe etter Ham. Under denne jakten, forvandles du og du vokser ...

2020-05-22 23:21 De første kristnes påske- og pinsefeiring

I forbindelse med min personlige forberedelse til årets pinse, kom jeg over noe veldig interessant i Illustrert Bibelleksikon, som pinsevennen Thoralf Gilbranr var hovedredaktør for. Artikkelen viser at de første kristne begynte å feire påsken tidlig, og den har noe viktig å si oss om det tidlige kristne menighetslivet i tiden mellom påske og pinse. Her er sitatet:"Pinse i 1.Kor 16,8 og Apg 20,16 vil rimeligvis si den jødiske pinsefest, da en kristen pinsefeiring ennå neppe har begynt. (Derimot synes ifølge 1.Kor 5,6-8 en kristen påskefest allerede å være et faktum) Den nytestamentlige menighe ...

2020-05-22 09:30 Velkommen hjem!

Jeg ble så glad når jeg så denne tegningen i dag! Det jublet både inni meg og boblet over i kroppen min. Tegningen forteller historien om hvordan den kristne apologeten Ravi Zacharias ble tatt imot av Jesus i himmelen, da han døde tirsdag.Ja, slik er det! Slik er velkomsten hjemme hos Gud, når sølvsnoren som binder tid og evighet sammen, slites over, og det settes punktum for levd liv på jorda. Da fortsetter det inn i evigheten.Slik var det for Ravi Zacharias, for Egil Grandhagen, for David Pawson - tre som de siste dagene har kjempet ferdig den gode strid, fullendt løpet og som er hjemme hos ...

2020-05-22 09:04 Bibellæreren David Pawson forfremmet til herligheten

Den vel ansette bibellæreren David Pawson (bildet), ble forfremmet til herligheten på Kristi himmelfartsdag. Han rakk å bli 90 år gammel.Jeg var så heldig å få treffe David Pawson personlig tre genger. To ganger i Israel, og en gang i Norge. Han var opprinnelig metodist, men ble baptist på grunn av dåpssynet.David Pawson var det jeg vil kslle en ordentlig engelskmann. Pertentlig, velkledd, ordentlig på alle måter, grundig og velskolert - og ikke minst vennlig. Han hadde en klippefast tro på at Bibelen var Guds evige, uforanderlige, autoritative ord og levde og forkynte deretter. De som har hat ...

2020-05-21 23:03 Profetisk: Vekk opp, vekk opp den slumrende bruden, del 2

Her er andre og siste del av det profetiske budskapet jeg publiserte første del av onsdag 20.mai:'Intimitet med Kristus er noe helt vitalt, men er utilskrekkelig uten handling. Intimitet med Kristus vil forårsake problemer med verden når vi bestemmer oss for å komme oss ut av rommene hvor vi slumrer. Jeg ser så mange i kirkene som forsvarer seg selv, og angriper andre i stedet for å jage etter Ham. Dere hellige, dere er ikke helt våkne!Vi har trodd at så lenge vårt sinn, vår vilje og våre følelser er våkne, så er det alene nok, mens vi har falt i åndelig søvn. Er vi villige til å få sand mello ...

2020-05-20 23:01 Høyst personlig til de som er interessert i vår tjeneste

Dette er noe av det mest personlige jeg har skrevet på lenge. Det er nå drøyt tre uker siden bypass-operasjonen, og jeg har vært ute på min tredje rullator-tur. Det går med andre ord sakte fremover! På grunn av at jeg ikke har fått fysioterapi på flere uker har Parkinsons sykdommen utviklet seg en del, og jeg har utfordring med rigiditet, skjelvinger og smerter. Det er også en del smerter etter operasjonen. Det fører til at det er så som så med søvnen.Hva nå med den tjenesten vi står i? Hvordan skal den fortsette?Både på grunn av den nåværende korona-krisen og på grunn av min helsesituasjon, h ...

2020-05-20 14:31 Svenske helsemyndigheter: Yngre i dårlig forfatning kan prioriteres bort

I dag ble jeg forferdet! Avisen Eskilstunakyrien i Sverige avslører at personer som ikke klarer å utføre hverdagslige gjøremål kan bli nektet behandling på svenske sykehus. Svenske Sosialstyrelsen sier det slik: 'Yngre som er i dårlig forfatning kan prioriteres bort.'Retningslinjene er kun tenkt å brukes om helsevesenet trenger å prioritere, men i følge Eskilstunakyrien velges pasienter bort hele tiden.Det er den kristne avisen Världen idag som skriver dette. Denne avisen har tidligere fortalt om leger i Stockholm som har rappotert om at eldre prioriteres bort fra intensivpleie til tross for a ...

2020-05-20 08:28 Forfremmet til herligheten

Den stillfarne forkynneren, sjelsesørgeren og veilederen og tidligere generalsekretæren i Misjonssambandet, Egil Gtandhagen (bildet) er død, 72 år gammel. Med Grandhagens død har kristen-Norge mistet en av sine mest markante skikkelser.  Han stakk seg aldri fram, men gjennom levd liv, bar han med seg en atmosfære som fikk folk rundt ham til å føle seg vel, sett og bekreftet og på en så stillferdig måte bar han med seg vitnesbyrdet om Kristus, korsfestet og oppstanden.Jeg fikk lære ham å kjenne gjennom tidebønnene på den gamle husmannsplassen Bringen, som lå undersmåbruket han og hans kone hadd ...

2020-05-19 23:12 Profetisk: Vekk opp, vekk opp den slumrende Bruden, del 1

Dette profetiske budskapet ble skrevet ned 11.desember i 2018, av Lovesickscribe, og jeg har oversatt det til norsk fordi jeg opplever det som Herrens tiltale - i hvert fall for mitt vedkommende - til oss i dag. Andre del publiseres i morgen.'Jeg sover, men hjertet våker. Hør, min kjæreste banker på.' Høy 5,2Det er noe som haster. noe av særdeles stor viktighet, akkurat nå. Jeg har kjent dette i min ånd over en tid nå, og denne enkle sannheten har skapt en byrde for meg når det gjelder Kristi kropp. Det er rundt oss på alle kanter hver eneste dag, og det er blitt tydeligere for meg idet jeg vå ...

2020-05-19 13:53 SISTE: Ravi Zacharias er død

Den verdenskjente kristne apologeten Ravi Zacharias (bildet), døde i dag i sitt hjem i Atlanta, Georgia, USA,  74 år gammel etter en tids kmp mot en sjelden form for kreft.Ravi Zacharias, opprinnelig fra India, grunnla sin internasjonale tjeneste, RZIM, i 1984. Han var anerkjent i de fleste kristne sammenhenger og ansett for å være an av verdens fremste evangelikale bibellærere.

2020-05-19 11:10 Skjebnedag for Norge 26.mai

Norske forbedere har akkurat en uke på seg fra og med i dag, til å be om at Gud beskytter vårt land mot å bli et sorteringssamfunn. Tirsdag 26. mai skal Stortinget stemme over om eggdonasjon, assistrert befruktning for enslige og ja til tidlig ultralyd skal bli lovlig.Forslagene det skal stemmes over er resultatet av et forlik mellom Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. I utgangspunktet har FrP, Ap og SV flertall på Stortinget og kan dermed overkjøre regjeringen i så mange saker de vil, dersom ingen av deres representanter stemmer imot. Tilsammen har de 87 av 169 r ...

2020-05-19 08:03 Hans brud hører ham banke og forstår hvorfor Han kommer

'Jeg sover, men hjertet våker. Hør, min kjæreste banker på. Lukk opp for meg, min søster; min elskede, min due, min fullkomne. Mitt hode er dekket av dugg, hårlokkene av nattens dråper.' Høy 5,2Når du hører noen banker på døren, vet du ikke alltid hvem det er. Du står opp, åpner døren og svarer den som kaller på deg.Bankingen er ment å skulle fange din oppmerksomhet slik at du vil gi et gjensvar. Hva om du skulle høre noen banke midt på natten? Tenk om det var en varsom banking som fikk hjertet dittt til å hoppe. fordi du visste hvem det var? Ikke bare vissste du hvem det var, men du visste og ...

2020-05-18 14:10 Menighetsliv blir aldri som før

Avisen Dagen gjengir i dag synspunktene til kristne fremtidsforskere og analytikere i både Storbritannia og USA som mener at pandemien vi nå opplever vil endre kirke- og menighetsliv for alltid.Det gjenstår å se selvsagt, men det er klokskap i å forberede seg på store endringer. Jeg tror de aller fleste av oss tenker som så, at med det samme vi har fått bukt med viruset, så er vi tilbake i normale rutiner og former.Men for mange pastorers vedkommende, eksisterer ikke lenger deres virksomhet, og vil kanskje aldri komme til å gjøre det. Hvordan skal vi tenke nytt? Ikke bare om ti år frem i tid, ...

2020-05-18 08:44 Når bekymring vil ta meg fangen

En strofe fra en av salmene til Lina Sandell er noe av det første som møter meg denne vakre mai-dagen:. 'Skulle da bekymring ta meg fangen ...' Bare de ordene.Men jeg kjenner innholdet av dem så alt for godt. Bekymringer kan virkelig FANGE oss. Gjøre oss forkrøblet, innelåste i oss selv. Og det er nok å bekymre seg for. Mest for det som aldri kommer til å skje. Når det settes punktum for levd liv her på jorda, kommer vi nok til å oppdage at mye av det vi bekymret oss for, aldri fant sted.'Bykymring er som en motor som går på tomgang,' skriver Corrie ten Boom, og så legger hun til: ''Du forbruk ...

2020-05-17 23:02 Målet om å be for Sverige 24/7 i 365 dager er nådd

På mindre enn syv måneder har hele Sverige blitt dekket av bønn! Dag og natt.Bønneinitiativet 'Sverige 365' så dagens lys i september i fjor. Navnet tilsier at det var et meningen at det skulle bes gjennom et helt år, og at man i løpet av dette året skulle dekke hver by, bygd og tettsted med bønn. Det målet har man nådd. Bønneengasjementet i vårt naboland er stort. Det vil si at det er bare seks uker som står udekket pr. dags dato. Disse ukene håper man nå ulike husmenigheter vil ta ansvaret for.Til sommeren finnes det en plan om å fordele bønnen på fire regioner i Sverige, der nord, sør, øst ...

2020-05-17 09:06 På nasjonaldagen: Nasjonene og Det nye Jerusalem

I dag - på Norges nasjonaldag - har jeg tenkt på et forunderlig vers i Åpenbaringsboken, hvor vi leser om Det Nye erusalem. Der kan vi lese: 'Folkene skal vandre i lyset fra byen, og jordens konger skal føre sine rikdommer dit.' (Åp 21,24)Folkeslagenes historie begynner med 1.Mosebok kapittel 10. I vers 5 leser vi: 'Fra dem har folkeslaagene på fjerne kyster bredt seg ut i sine land, hvert med sitt språk, slekt for slekt, folkeslag etter folkeslag.'Når apostelen Paulus står frem på Areopagos, og taler til grekerne og athenerne, sier han:'Av ett menneske har han skapt allle folkeslag. Han lot d ...

2020-05-16 23:02 Min personlige bønn

For tiden ber jeg disse to bønnene daglig:'Herre Jesus, gjør meg til ett med Ditt offer. Ta mitt liv i Dine hender, og skap av det et drikkoffer for Gud og menneskene. Fyll meg i Ditt beger som vin.Gjør meg til et brød, som brytes av Dine hender, som Dine hender holder i, som Dine hender gir ut."- Fader Lev Gillet (bildet), kjent under pseudonymet: En munk fra Østkirken.'Min lengsel og mitt håp er at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus, nå som alltid, skal bli opphøyd for alles øyne ved min kropp, enten jeg skal leve eller dø.' -Apostelen Paulus i Fil 1,20

2020-05-16 15:29 Unge svenske pinsepastorer orker ikke mer

Både den svenske kristne avisen Dagen og avisen Världen idag viser til en ny undersøkelse som viser at hver andre pinsepastor avslutter tjenesten sin tidlig, og at hel 88 prosent av de som slutter gjør det etter bare et tjenestested.Det store majorieten som slutter tidlig er i alderen 20-35 år.Nå settes det inn mottiltak for å hindre denne store pastorflukten. Blant annet et obligatorisk mentorprogram. Samtidig forsterker arbeidet med konfliktløsning og forandringsprosesser i menighetene.

2020-05-16 09:44 Den jødiske parashah-praksisen, del 2

De historiske kirkene har tatt vare på en nytestamentlig praksis, som er blitt borte eller kanskje aldri har vært der, i de frikirkelige, nemlig praksisen med opplesningen av Skriften.De historiske kirkene følger kirkeåret, hvor man har lesninger fra Det gamle testamente, evangeliene og brevene. Prekenteksten er som regel hentet fra evangeliene, mens de to andre tekstene er lesetekster som vanligvis ikke kommenteres. I frikirkelige sammenhenger har man gjerne innledning, hvor det leses en bibeltekst, og som man kommenterer, og utgjør en liten preken i seg selv. Bibelteksten får ikke stå alene. ...

2020-05-15 23:42 En annen variant av Jesusbønnen

Jesusbønnen: 'Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, forbarm Deg over meg, en synder', er den bønnen som jeg stadig vender tilbake til. Jeg ber den hver dag, flere ganger om dagen. Den er min livspust.I går be jeg kjent med en omskrivelse, om jeg synes er så vakker at jeg valgte å oversette dentil norsk. Jeg kommmer til å bruke den også, når jeg bruker mitt bønnereip:'Herre Jesus Kristus, vidunderlige Guds Sønn, forbarm Deg over meg, Din Elskede.'

2020-05-15 14:41 Den jødiske parashah-praksisen, del 1

Jeg har gått rundt i huset og nynnet på en salmetekst: 'Guds ord, det er vårt arvegods, det våre barns skal være.' Det er en salme av Grundtvig fra 1817. Det har sammenheng med at jeg nylig har lest en artikkel om jødenes lange historie om det å studere og granske Guds ord. Er det noe vårt land trenger, så er det en bibelvekkelse.Guds ord har alltid vært dyrebart for våre jødiske trossøsken. Slik burde det også være for oaa. Torahen De fem Mosebøkene) er spesielt dyrebare, og de fokuserer da også ukentlig på dem gjennom hele året. Faktum er at det jødiske samfunnet leser seg igjennom de fem Mo ...

2020-05-14 23:01 Så mye vi vet - og likevel ikke vet - om Gud

Når man vandrer med Gud er det en ting som blir tydeligere med årene: man oppdager hvor lite man egentlig har forstått av Guds veier, og hvor mye man har å lære. Til å begynne med tror man at man har forstått det meste. Man har laget seg teologiske systemer og forklaringsmodeller, for å kunne gi svar ofte på de mest kompliserte tingene ved livet.Men så modnes man.'Du lille menneske,' skriver Isak Syreren, 'vil du finne livet? Bevar troen og ydmykheten inne i deg; i dem skal du finne Guds barmhjertighet, hans hjelp og de ord han taler i ditt hjerte; du skal finne ham som bevarer deg og er deg s ...

2020-05-14 17:15 Guds kraft gjennom våre bønner, del 2

Eller la oss betrakte den forunderlige forvandlingen som fant sted i Jerusalem under Nehemjas-tid. Helt i begynnelsen er situasjonen særdeles alvorlig:'De som har sluppet unna fangenskapet der i provinsen, er i stor ulykke og vanære. Muren rundt Jerusalem er brutt ned, og portene er brent opp.' (Neh 1,3)Men mot slutten av boken, er muren bygd opp igjen og folket fryder seg i stor glede; '... og de var glade, for Gud hadde gitt dem en stor glede. Jerusalems glede kunne høres langt borte.' (Neh 12,43) Hva var det som hadde skjedd som forårsaket denne dramatiske endringen av begivenhetenes gang? ...

2020-05-14 16:26 Be for utviklingen av en vaksine mot covid-19

EU's medisinske råd (EMA) melder i dag at en vaksine mot covid-19 kan være klar om et års tid. La oss forene oss i bønn om at dette måtte være mulig. Israelske forskere har vært tidlig ute med å utvikle en type vaksine, men en rekke andre land er også med i kappløpet om å være først ute.Det har vært spekulert om at en vaksine kan være ferdig uttestet og i produksjon allerede i september, men EU's medisinske råd anser nå dette som for tidlig.La oss be for alle forskere som arbeider med å finne frem til en vaksine som virker, la oss be for de som arbeider med å utvikle den, for økonomien som tre ...

2020-05-13 23:02 Livets under

Se! Se! sier vi, når vi ser en regnbue, som om vi ikke har sett noen før. Regnbuer kommer alltid overraskende.Og godt er det. Vi kan så lett bli blasserte. Alt er en selvfølge.Når du har vært innendørs noen uker, og tilbrakt dagevis i en sykehusseng, og du endelig kommer ut og får se deg omkring, da, da er det ingen ting som er selfølgelig lenger.Slik ble turen fra huset vårt til fastlegen i går. Det var første gangen i år jeg har sett enger av hvitveis. Gud, så vakkert!Jeg har jo sett det før, men når du blir fratatt muligheten til å se det og så får se det igjen, er det fenomenalt sterkt. Må ...

2020-05-13 14:30 En oppdatering

Nettopp kommet hjem fra fastlegen, nyter jeg gode vafler som min kone har laget. Nå er de siste stingene etter bypass-operasjonen tatt. Operasjonssårene på brystet og den ene leggen ser veldig fine ut og er tørre. Det er mye å takke Gud for.På grunn av noen medisiner jeg tar hoster jeg en del. Det er ikke godt, det skal jeg love dere! Be gjerne om at hosten forsvinner, og at smertene avtar. Nå er det det en lengre rekonvalisenstid foran meg.Noen av dere husker kanskje at jeg ble utsatt for en svært ubehagelig hendelse rett etter at jeg var overført fra Ullevål til mitt lokalsykehus. En svensk ...

2020-05-13 06:15 Guds kraft gjennom våre bønner, del 1

Redaktøren for vekkelses- og oppbyggelsesbladet Herold of His Coming, Rich Carmiichael (bildet), skriver i en artikkel som nylig ble publisert i dette bladet, at han nettopp var kommet over et sitat av bederen E.M Bunds, som handler om potensialet som finnes i bønn:'Dens resultater ligger utenfor området de menneskelige mulighetene utgjør... de er begrenset kun av en ting: Guds allmakt.'Her er artikklen til Rich Carmichael i min oversettelse:"Lever vi ikke i en tid hvor vi desperat trenger svar som ligger utenfor de menneskelige mulighetene?Er det ikke sant at vi trenger å se Guds allmakt i ar ...

2020-05-12 11:22 Katolske biskoper i Tyskland erkjenner å ha støttet nazistene

Romersk-katolske biskoper fra Tyskland erkjenner at Den romersk-katolske kirken aktivt støttet nazistene under 2.verdenskrig og senere hjalp dem med å unnslippe. Det skulle ta 75 år før denne erkjennelsn kom.Dette fremkommer i en rapport skrevet i anledning 75 års markeringen av slutten av 2.verdenskrig. Rapporten er skrevet av Den tyske konferansen for katolske biskoper.Det er det nasjonale nyhetsbyrået i Israel som skriver dette i dag. Artikkelforfatteren Dr.Manfeld Garstenfeld skriver: 'Man trenger bare å sitere noen få linjer fra denne rapporten for å forstå hva dagens biskoper tenker om s ...

2020-05-12 07:11 Et ord til vår tid

'Det er ingen selvfølge for en kristen at han får lov til å leve blant kristne,' skriver den lutherske teologen Dietrich Bonhoeffer. Så smertefullt sant dette er. At kristne kan møtes og leve sammen, utøve sin tro sammen, feire gudstjenester er nåde.En stor gave.Ifølge en nytestamentlig forklaring på hva en kristen menighet er for noe, kan det sies enkelt: den er en forsamling som er kalt ut av verden, for å utgjøre en kropp.For å holde meg til Bomhoeffer:'...Vi er sammenføyd alene i Jesus Kristus. Spredt blant de vantro ibfjerne land, er de blitt ett ved at de kalles Hans. Når kristne allered ...

2020-05-11 12:54 Antisemittismen vokser i Tyskland - norske kristne sprer høyreekstrem propaganda

Den tyske storavisen 'Welt am Sonntag' melder at antall antisemittiske overgrep i Tyskland økte med med 13 prosent i fjor.  I Norge fortsetter Isaelvenner å spre artikler fra nettstedet 'Frihetskamp', til tross for at dette nettstedet driftes av den nynazistiske og antisemittiske organisasjonen 'Den nordiske motstandsbevegelsen'. Uten å sjekke kildene sprer man artikkelen: '3000 angrep mot kristne mål i Europa i løpet av 2019'. Artikkelen er ledsaget av bilde av en kirke som brenner.Om man bare hadde gått inn på siden ville man finne en sterk hyllest til nasjonalsosialismen, og utilslørt hat m ...

2020-05-11 11:40 Maisnø og Helligåndens gjerning i vår tid, del 2

Her er andre del av artikkelen til Emil Gustafson (bildet)1. Graven fuktes av tårer.I denne jammerdal er det bedre å gråte enn å le. Men hvorfor gråter du? Kjærligheten er varmest når den gråter. 'Da nå de jøder som var hos henne i huset og trøstet henne, så at Maria stod hastig opp og gikk ut, fulgte de med henne; de tenkte at hun gikk bort til graven for å gråte der.' Maria, den lille barnesjelen tok Jesu hjerte med det samme. Maria gråt, og Jesus gråt. Å, kjære gråt ut! I denne åndsforlatte verden har jeg aldri funnet noe bedre skjønnhetsmiddel for den solbrente Sulamit enn varme tårestrømm ...

2020-05-10 23:06 Om å gå Guds vei

Det finnes bare en vei til Gud, og den går gjennom Jesus Kristus. La det ikke herske noen tvil om det.Men vi er alle kalt til å gå vår egen vei, og når vi legger hånden på plogen, skal vi ikke se oss tilbake. Noen ord av Isak Syreren har kommet til meg den siste tiden:'Søk ikke råd av den som ikke lever samme liv som deg, hvor vis han enn måtte være. Det er bedre å betro seg til en enkel sjel uten utdannelse men som har erfaring, enn til en lærd filosof som taler om hva han har utforsket men som savner erfaring.'Når vi går vår vei oppstår det gjerne misforståelser. Da må vi ikke glemme at det ...

2020-05-10 09:32 Maisnø og Helligåndens gjerning i våre liv, del 1

Få har fått prege mitt åndelige liv som den svenske hellighetsforkynneren Emil Gustafson. Stadig vender jeg tilbake til hans "Samlede skrifter", og finner nye ting. Emil Gustafsons liv og gjerning hører med i Sveriges kristne historie på den senere del av 1800-tallet. Han var en av banebryterne for "Helgelsesförbundet", og innen denne bevegelse kom han til å bety mye. Hele hans livshistorie kan rammes inn mellom årstallene 1862 og 1900. Han var en mann som visste hva lidelse er, men ble en Guds røst i sin samtid, og om han kan det sies som det blir sagt om Abel: Ved sin tro taler han endog ett ...

2020-05-09 23:01 Tok initiativ til et bønnemøte 24/7 som varte i 100 år

Jeg har en drøm og en bønn: at vi må gjenoppdage hvilken betydning grev Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (bildet) har spilt i europeisk kirke- og vekkelseshistorie. Blant mye annet er han den moderne bønnebevegelsens far. Selv om han bare skulle bli 59 år gammel, bærer hans liv gode frukter like inn i vår egen tid.Zinzendorf tilhørte en tysk adelsfamilie. I år 1722 fikk han kontakt med noen flyktninger fra Böhmen, det som er det nåværende Tsjekkia. Han hadde på denne tiden kjøpt sin egen eiendom og tilbød disse flyktningene å slå seg ned der og bygge byen Herrnhut, som kan oversettes med 'Herren ...

2020-05-09 20:46 På tur med rullator

Det går fremover! I dag har jeg gått med rullator fra huset til postkassen vår og tilbake Det er kanskje 100 meter. Så godt det gjorde, selv om jeg var fryktelig sliten etterpå. Men hvilken mestringsfølelse.Visste ikke at det var mulig å bli så sliten. Jeg har ikke vært utendørs på flere uker. Sover dårlig om natten, fordi jeg ikke er vant til å sove på ryggen. Bypass-operasjonen har vært 100 prosent vellykket. Ingen infeksjon eller lekkasje fra operasjonssårene.Be gjerne om at jeg må få sove mer sammenhengene om natten. Be også om at jeg slutter å hoste. Det er en bivirking av medisiner, og e ...

2020-05-09 12:42 Kreftlegene har prøvd alt for å redde Ravi Zacharias

En av verdens mest anerkjente kristne apologter, Ravi Zacharias (bildet), har ikke lenge igjen å leve. Som jeg har skrevet tidligere, har den nå 73 år gamle Zacharias, fått en sjelden og aggressiv type kreft kalt 'sarcoma'. Han fikk diagnosen i mars etter å ha vært plaget med sterke ryggsmerter.Siden da har han vært under kyndig kreftbehandling, blant annet en stor ryggoperasjon. Selve kreftsvulsten reagerer positivt på cellegiften, men omerådet rundt den har forverret seg betraktelig. Hans datter, Sarah Davis, sier til den amerikanske nyhetskanalen CBN News, at legene dessverre ikke kan gjøre ...

2020-05-09 11:07 Før du trer inn i forbønnen

'Hver gang, før du trer inn i forbønnen, bli først stille og tilbe Gud i Hans herlighet.Grunn på hva Han kan gjøre, og hvordan Han fryder seg over å lytte til bønnene til sitt gjenløste folk. Tenk over din stilling og over det priviligeum det er å være i Kristus, og forvent store ting.'- Andrew Murray, som selv var en forbeder. Norsk oversettelse; Bjørn Olav Hansen (c)

2020-05-09 07:37 Hvilken velsignelse forbederne er for en nasjon

Det slo meg igjen i går, etter å ha fulgt med på sendingene fra en bønnekonferanse på Orknøyene, hvor avhengige et land er av forbedere som ber. Charles Wesley har sagt at Gud ikke gjør noe uten gjennom kristne som ber.JJeg kjenner på en slik djup takknemlighet over for de forbederne jeg har hatt det privilegiet å få møte. Menn og kvinnnr som gjerne har bodd på små steder, ubetydningsfulle snå steder i menneskelige øyne, men som har bedt for sine familier, båret hele lokalsamfunn i bønn, trofast gjennom hele deres levertid. Som har ventet på Gud, latt Ham gjøre sin gjerning uten å blande seg i ...

2020-05-08 16:08 En overraskelse fra Herren på frigjøringsdagen

Fra balkongen vår vaier vårt blendende vakre norske flagg. Det har det gjort siden i dag tidlig. Rammen rundt kunne ikke blitt vakrere denne maidagen. Sol fra nesten skyfri himmel, bjørketrær som begynner å grønnes, hvitveis i hagen og skogbrynet bak huset vårt.Det er så mange grunner til å markere akkurat denne dagen. Ikke bare er det dagen da Norge atter ble fritt, men det er dagen da hele Europa ble frigjort fra det nazistiske skrekkveldet. I år er det på dagen 75 år siden. Men kampen er ikke over.Det brune tankegodset lever videre. Samtidig som dette skjer pågår det en rettssak hvor en ung ...

2020-05-08 06:37 Han skjuler seg i tordenskyen

En venn av meg fra Misjonssambandet ga meg et bibelord her om dagen, som jeg har dvelt mye ved. De er hentet fra en av salmene til Asaf:"Jeg hører et språk jeg ikke kjente: Jeg fridde hans skulder fra byrden , hendene slapp å bære kurven. I trengsel ropte de, og jeg fridde deg  ut; skjult i tordenskyen svaarte jeg deg." (v.6b-8a)Det er ikke så vanskelig å forstå at Asaf henter sin billedrikdom fra fangenskapet i Egypt. Ordene brukes i en bestemt historisk kontekst, men nå er det slik at Bibelen har mange lag i seg, og skal ikke bare leses med hodet, men også med hjertet. Bibelen har både høyde ...

2020-05-07 23:23 Russlands åndelige gjenfødelse

Få, om noen, har vel sett eller forstått det Guds under som det hellige Russland er. Etter 70 år med gudløs kommunisme, har kirker som var omgjorrt til lagerbygg eller offentlige kontorer blitt renovert, klostre gjenåpnet, nye kirker og katedraler.Jeg var ikke så gamle karen når jeg lot meg interessere av det veldige russsiske riket. Av menneskene der. Av naturen. Av litteraturen. Da jeg selv ble en troende i 1972 fikk jeg også stort forkjærlighet for troens folk. I 1974 holder Aleksandr Solsjenitsyn en tale på den russiske eksilkirkens kirkemøte. Da er jeg 15 år gammel. Talen er etter min men ...

2020-05-07 14:06 Vår Herres trommis er kommet hjem - ved Arild Kristiansens bortgang

Det manglet en trommeslager i Vår Herres orkester. Jeg tror du gikk rake vegen opp på podiet, når sølvsnoren ble slitt over, og du var hjemme hos Gud. Og ble tatt så vel imot. Du kjente takten, den gikk rakt gjennom kroppen din.'Der kjem'n', ble det hvisket: Vår Herres trommis.'Vår Herres orkester ventet på deg. Du krommet deg på krakken, fant fram hjulvispen og så var det hele i gang.'Nobody knows the troubble i'l seen. Nobody knows but Jesus.'Du var et vergelaust offer for angsten. Den var på deg dag og i den ravnsvarrte natta. Det hendte du ringte, når uroen tok overhånd. Du var redd, men m ...

2020-05-07 11:32 Bønnens mann og en elsker av Guds ord - Edbert av Lindisfarne

Det er interessant å merke seg at enkelte steder, ofte i menneskelige øyne, ubetydningsfulle steder, spiller ikke bare en viktig, men en helt avgjørende rolle i den hellige historien. Og ofte er et lite fellesskap, en kommunitet, limet i det hele. Der bes det tidebønner, der feires det gudstjeneste, der leses Den Hellige Skrift.På øya Lindisfarne utenfor det engelske fastlandet i nordøst ble det i år 695 grunnlagt et kloster (billdet) som skulle komme til å bli kristendommens viktigste utpost i Nord-Europa.Dette klosterfellesskapet under ledelse av den hellige Aidan, sendte ut misjonærer til f ...

2020-05-06 23:01 Åndelig visdom og modenhet

Visdom kommer ikke nødvendigvis med alder. Det finnes noe som kalles 'gammelmannstale', og det er ikke nødvendigvis klokskap.Men det finnes en åndelig visdom som erverves gjennom en personlig relasjon med Kristus, gjennom en tro prøvet som gjennom ild, som er som forklaret, gammel vin. Det er en visdom som kommer gjennom å gjøre seg personlige erfaringer med Gud, ved å gå gjennom dødsskyggens dal.'Hvordan ser åndelig modenhet ut,' spør metodisten Tony Horsfall, en mann som har blitt mye brukt som åndelig veileder for mange de senere årene.Han svarer: 'Det ligner det å bli en far eller mor i tr ...

2020-05-06 08:47 Sentrum og periferi

Vi samler ikke mennesker rundt oss selv, vi hjelper dem til komme inn i en Kristusrelasjon, slik, at de blir KRISTUS-etterfølgere.Tankene mine har kretset rundt dette de siste dagene, etter at jeg på nytt leste de radikale ordene til Jesus slik de er gjengitt i Matt 12,30: 'Den som ikke er med meg, er mot meg, g den som ikke samler med meg, han sprer.'Så mye ulykke det har adstedkommet, så mye åndelig ruin, fordi vi har samlet mennesker rundt mennesker, gjerne sterke personligheter, i stedet for å hjelpe dem til å finne og søke Kristus selb. Da hadde vi slupppet de åndelige overgrepene, den ån ...

2020-04-26 23:20 Bli hos oss! Det lir mot kveld og dagen heller

Når disse linjene skrives er det like før midnatt og forlater den første dagen i uken, som er oppstandelsesdagen, og tar fatt på mandagen. For meg, og mange med meg, begynner den nye uken med søndagen. Det er bare noen timer før May Sissel og jeg setter kursen mot Oslo og Ullevål sykehus. Tidlig tirsdag morgen skal jeg gjennom en bypass-operasjon.Vi har bedt og delt Herrens måltid sammen, og lagt våre liv i Herrens hender. De siste dagene har jeg levd med beretingen vi finner hos evangelisten Lukas som har fått navnet Emmausvandrerne.Disse to motløse og forvirrede mennene på vei fra Jerusalem ...

2020-04-26 14:58 P.O Enquist om tungetalen, pinsebevegelsen og sosialdemokratiet

"Tongotälet var en osvensk gospelton, rakt in i den svenska väckelserörelsen. Jag brukar kalla tungotalet för de ordlösas sång."Denne vakre beskrivelen av tungetalen tilhører en av gigantene i nordisk litteratur, Per Olof Enquist, som døde i dag. Mange kjenner ham for hans monomentale dokumentar om pinsehøvdingen Lewi Pethrus. Boken på over 600 sider kom nok som en overraskelse, en gledelig sådan, på mange. Man hadde vel ikke forventet at Enquist ville behandle Pethrus og den svenske pinsebevegelsen med en slik respekt som han faktisk gjorde. Både Pethrus og pinsevenner generelt er jo blitt va ...

2020-04-26 10:41 Om å søke Herrens ansikt for Hans egen skyld, del 1

Det er en tid for alt. For meg er det en tid for å søke Herrens ansikt. Ikke så mye for Hans hender, det vil si Hans gjerninger, men mest på grunn av Ham selv. For Hans egen skyld. For meg er dette en tid av stille beundring og tilbedelse.Ordene fra kong David i Salme 27 har vært retningsgivende for meg en tid: 'Jeg minnes du har sagt:. Dere skal søke mitt ansikt. Ditt ansikt søker jeg, Herre. Skjul ikke ansiktet for meg.' (v8-9a)Å søke Guds ansikt for Guds egen skyld. Smak på ordene, dvel ved dem. For mange kristne er nok det en fremmed tanke. Vi søker jo Gud for å få noe. Bli velsignet, få b ...

2020-04-25 23:21 Bruk vanskelighetene som byggesteiner

Som med så mange andre i denne tiden har også kommuniteten i Taize måtte innstille sin offentlige virksomhet. De tar ikke imot gjester, og den store Forsoningskirken er stengt. Likevel har de klart å sende en bønnegudstjeneste daglig via Facebook. Den har jeg selv fulgt flere dager nå, og blitt velsignet av å få være med i dette bedende fellesskapet.I en hilsen til Taize-kommuniteten og deres venner verden over i forbindelse med påsken, henviser nåværende prior for fellesskapet, bror Alois (bildet), til noe grunnleggeren, bror Roger, sa ved en anledning:'Hold ikke bare ut med det som skjer, me ...

2020-04-25 20:03 Drømmen om fjellet - en bønn

Herre, når skal jeg få høre suset fra Ula der den skjærer seg gjennom skrint landskap, og vasker morenegrus og store heller og stuper til slutt ut i Storulfossen?Når skal jeg få høre den såre klagesalmen til vipa der den hekker ved Fremre Illmannstjønna?Eller se sollyset leke på toppen av Rondeslottet,mens vindene får skyene til å fare i hast over himmelhvelvet.Når kan jeg få se igjen de frodige fjelldalene, de lavdekte flyene og den karrige berggrunnen?Sette spor etter meg i knusktørr lav.Når skal jeg få kjenne igjen de iltre knottene,som samler seg rundt svett hårfeste- og den velsignede bri ...

2020-04-25 10:07 Opprettes det et islamistisk kalifat i Mosambik?

Noe er på gang i Mosambik. Noe ondt. Det er særlig i den nordlige delen av landet det foregår. Islamister brenner ned landsbyer og dreper mennesker som ikke kan fremsi muslimske bønner.Det franske nyhetsbyrået AFP har i en nylig publisert artikkel beskrevet hvordan islamister har herjet i den nordøstlige provinsen Cabo Delgado, i over to år nå. Organisasjonen Leger uten grenser, opplyser at så mange som 700 mennesker er blitt drept, ogi følge den lokale katolske biskopen Dom Luiz Fernando skal minst 200.000 mennesker være drevet på flukt. Man frykter nå for at det vi bli opprettert et islamist ...

2020-04-24 23:23 En bønnens kvinne

I boken: 'En brann i hjertet', av Johannes Hartl, som ble utgitt av Prokla Media og introdusert på Den nasjonale bønnekonferansen, 'Sammen for Hans ansikt' på Grimerud i år, stifter vi bekjentskap med en bønnekvinne som fascinerte meg så mye at jeg tenkte: henne vil jeg møte! Men det blir ikke på denne siden av evigheten.Barbara Busowietz het hun, og det er hun du ser på bildet her. Jeg har jobbet litt for å finne ut litt mer av hvem hun var, ut over det vi får vite i boken til Johannes Hartl.Barbara Busowietz var det vi kaller en Kristusmystiker. Det har absolutt ingen ting med Østens mystisi ...

2020-04-24 13:15 En Kristi tjener

Underlig hvordan dødsfallet til en du aldri har møtt likevel kan berøre deg. I dette tilfellet mest fordi denne for meg ukjente mannen utstråler noe av Kristi vesen: Hans kjærlighet. For mange ungdommer var han åndelig veileder de kunne samtale med, som forsto dem.Jean-Philippe (bildet) var en av brødrene i kommuniteten i Taize i Frankrike. Han ble født i Lausanne i Sveits og døde 69 år gammel 10. november i fjor. Etter litteraturvitenskapelige studier tråde han inn i kommuniteten i Taize i 1969. En tid nå hadde han fått pleie på grunn av et problem med hjertet, og det var da også en hjertesta ...

2020-04-24 08:30 Den saligste roen hos Jesus

I dag, etter en urolig natt, våkner jeg med en sang på leppene: 'Hvor finner sjelen sin saligste ro? Hos Jesus, bare hos Jesus.'Dette har vært en tøff uke. Med så mye smerter, skjelvinger, spasmer og hudløs angst. I perioder nesten ikke til å holde ut. Mye av det jeg skulle ha gjort er ugjort. Ikke overskudd til noe. Jeg har sett at det har vært fine vårdager med solskinn utendørs, men jeg har ikke opplevd det. May Sissel plukket hvitveis her om dagen. Det var veldig koselig. Satte dem i en vase på stuebordet, for at jeg skulle få se dem. Den eneste kjenning av vår jeg har kjent i år.Om alt gå ...

2020-04-23 17:10 Innsamlingsaksjonen har nådd 300.000

Innsamlingsaksjonen til Lia gård og Sandomstiftelsen på Facebook skyter virkelig fart. Når disse linjene skrives er det samlet inn 317.000 kroner, og dagen er ikke over.Vi gleder oss stort over dette, og vet at pengene vil komme godt med. Pengene som samles inn går uavkortet til de tre retreatstedene. Det er ingen gebyrer.

2020-04-22 23:04 Menneskeheten er en

Den verdensberømte estiske komponisten Arvo Pärt (bildet), har gitt et sjeldent intervju. Han skyr vanligvis offentigheten. Til det spanske nyhetsbyrådet ABC sier han 7.april i år:Koronaviruset har på en smertefull måte vist oss at menneskeheten er en eneste organisme og at menneskelig eksistens bare er mulig i en relasjon til til andre levende skapninger.Journalist Ines Martin Rodrigo spør Pärt blant annet om situasjonen med koronaviruset har inspirert Pärt til å skape noe, til å komponere, eller ført til det motsatte.Arvo Pärt, som er født i Paide i Estland i 1935, svarer med å henvise til d ...

2020-04-22 09:27 Et groteskt gudsbilde

Hva tenker du om noen som konsekvent går etter de skrøpeligste i et samfunn, de mest sårbare, de gamle og de som sliter med kronisk sykdom?Jeg aner hva du ville svare.Ingen - om de ikke var riktig onde - ville like det.Likevel er det slik enkelte kristne presenterer Gud i disse korona tider. De mener nemlig at Gud nå straffer verden på grunn av synd. Vår Herre Jesu Kristi Far, all nådes og barmhjertighetens Gud, skulle altså dømme verden ved å ta livet av de skrøpeligste, de mest sårbare, de gamle og de som sliter med kronisk sykdom, for å dømmme verdens synder? Og for å gjøre det skaper han e ...

2020-04-21 23:07 Ydmykhet

"De hellige fedrene sier at med mindre vi ydmyker oss selv, vil Herren ikke stanse opp med å ydmyke oss. Han vil bruke noen til å ydmyke oss. Noen som vil fremprovosere vårt sinne og gjøre det inntil vi forblir rolige når vi blir provosert.Når vi kan forbli rolige når noen angriper oss fra alle kanter, når vi kan beholde vår indre fred til tross for denne personens uforskammethet, da vil vår sjel bli mild og ydmyk og vi vil leve dette livet med en full forståelse av det.Og vår neste vil si til oss: 'Du har forandret deg, du pleide å ha et ganske hissig temperament, og nå er du blitt både rolig ...

2020-04-21 11:05 En vårbekk og en bønn

Det sildrer og klukker så fint i en bekk. Alt er så stille. Det er som man hører Den eviges stemme i den skjøre stillheten. Så lekende lett.Jeg ler med bekken.Vannet leker seg med steinene.Stanser opp, for så å finne et nytt leie- uten om.Stadig videre.Den lille bekken,som har skåret seg rom i det dovne landskapet,forener seg med andre bekker og blir til en elv.Og elva renner,dråper legger seg til dråperog blir til en stri strøm.Lyden endres.Det suser.Det buldrer.Det er et øredøvende leven.Den skifter stadig leie.Renner gjennom ulike landskap,og løper om kapp med det.Og når til slutt havet.Og ...

2020-04-21 09:17 Innsamlingsaksjonen til Lia gård og Sandomstiftelsen har nådd 200.000

Når disse linjene skrives har det kommet inn 200.000 kroner til innsamlingaksjonen for Lia gård og Sandomstiftelsen, som Tomasgården ved Kornsjø (bildet) er en del av. Det er fantastisk.Innsamlingsaksjonen ble startet søndag ettermiddag, og disse linjene skrives tirsdag formiddag. Så langt har 400 personer bidratt. Det foreløpige målet er satt til 250.000 kroner, men slik dette utvikler seg ser vi ikke bort fra at vi utvider målet vårt. Så inspirerende dette er!En stor og hjertens takk fra to initiativtagere, pastor Erik Andreassen i Oslo Misjonskirke Betlehem og undertegnede, som er djupt rør ...

2020-04-20 23:08 Et stykke ærlighetsteologi når livet blir en prøvelse

Kona til en bekjent av meg er døende. Han skriver åpent og ærlig om det. Om sorgen, fortvilelsen. Han er forkynner og mye brukt av Gud i sitt hjemland. Noe av det han skriver om tror jeg mange av oss kjenner oss igjen i. Det er et godt stykke ærliglighetsteologi.Først klarte han ikke å preke. Han klarte ikke å samle tankene, selv om han hadde en viss ide om hva han skulle tale om. En venn stilte opp og tok over prekeoppdraget.Deretter fikk han problemer med å be. 'Enda så mange ber for meg, synes jeg å mangle fokus og konsentrasjon til å følge min normale bønnerutine. Livet har mistet form, de ...

2020-04-20 09:25 114.158 kroner samlet inn så langt

Sammen med pastor Erik Andresassen i Oslo Misjonskirke Betlehem har jeg tatt initiativ til en innsamlingsaksjon for å gi en håndsrekning til Lia gård og Sandomstiftelsen i en krisetid for retreatbevegelsen i Norge. Kooronakrisen gjør det umulig å holde rereater, og Lia gård (biildet) alene taper en halv million i måneden i inntekter.Innsamlingen startet via Facebook søndag ettermiddag, og når dette skrives mandag formiddag har 226 personger gitt drøyt 114.000. En stor og inderluig takk så langt.Nå trenger vi hjelp av de som er på Facebook til å dele innlegget om innsamlingsaksjonen med sine ve ...

2020-04-19 23:09 Et Kristusliv levd ut i hverdagen

Det er noe i måten 'Jesu lillesøstre' og 'Jesu lillebrødre' formidler evangeliet på som tiltaler meg. Mest fordi det er et så troverdig vitnesbyrd. Som protestanter har vi mye å lære av denne katolske ordenen.'Jesu lillesøstre' er et kontemplativ fellesskap hvis primære 'er å være bønnens kvinner'. I stedet for å leve dette kallet ut i et kloster, søker de heller å leve blant mennesker som ikke er så lett å nå gjennom andre forer for kirkelig virksomhet, blant annet utgjør minoriteter i samfunnet, eller de hvis daglige liv er preget av å bli utsatt for rasisme, fattigdom eller vold. Det å være ...

2020-04-19 11:03 Hellighet midt i blant oss, del 4

Jeg har fortalt det flere ganger her på bloggen: Den filmen som nok har gjort sterkest inntrykk på meg noensinne, er: Om guder og mennesker fra 2010. Filmen er basert på historien til åtte trappistmunker som ble kidnappet av en islamistisk gruppe som kaller seg: Armed Islamic Group, og senere henrettet. Gjerningsmennene er aldri blitt stilt for retten for den forferdelige ugjerningen. Jeg tror jeg har sett filmen mer enn 20 ganger, og ser den gjerne igjen.Det er noe ved den stillferdige beretningen om disse munkene, som så full av kjærlighet bokstavelig talt legger ned sine liv for å være Kris ...

2020-04-18 23:01 En kirke i hvert hjem

I det tiende århundre utferdiget kalifen av Kairo et dekret hvor han besluttet at alle koptiske kirker skulle stenges i hele Egypt og han forbød også at det skulle ringes i kirkeklokker. Kirkene ble stengt, kirkeportene rustet etter hvert og duene fant tilholdssted i helligdommene.Noen av de mest trofaste kristne kopterne la ut på den lange reisen gjennom ørkener for å oppsøke klostre i ødemarkene for å møtes for gudstjenester og bønn.  Men majoriteten av kopterne hadde ikke råd eller tid til å oppsøke disse klostrene, så de var tvunget til å holde seg hjemme på søndagene.Etter ni år bestemte ...

2020-04-18 10:29 Hellighet midt i blant oss, del 3

Ser man nærmere på ikonet som jeg presenterte i den første delen av denne artikkelserien, publisert torsdag denne uken, vil du finne både prester, nonner, lærere og tjenere avbildet. Drept på vei til gudstjeneste, på arbeidsplassen eller i deres hjem. De er fremstilt med glorier rundt sine hoder, men mange av dem bærer helt ordinære klær. De som de brukte i sine vanlige arbeidssituasjoner. 19 helt ordinære mennesker.'De var ikke perfekte,' forteller fader Jean Jacquez Perennes, direktøren for Eccole Bibligue et Archelogique i Jerusalem. Han er en nær venn av biskop Pierre Claverie, som jeg omt ...

2020-04-17 23:05 Om å bli skuffet

En av beretningene fra evangeliene som hører med i den perioden som kalles Påsketiden, og som er tiden fra den strålende påskedagen og frem til Kristi himmelfartsdag, er historien som har fått nevnet: Emmausvandrerne.Det er hos Lukas vi finner den, i kapittel 24. Jeg vil tro at den er så godt kjent for mine lesere at jeg ikke trenger å gjengi den. Men jeg vil dele en setning med dere som jeg har reflektert mye over de siste dagene: 'Vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel!' (v.21)De to disiplene var tydeligvis skuffet. Vi ser det allerede i vers 17 hvor det står at de var bed ...

2020-04-17 19:16 Israelsk legemiddelprodusent med livreddende medisin mot korona

Ikke bare har Israel kommet langt når det gjelder utviklingen av en vaksine mot koronaviruset, men nå meldes det også at syv høyrisikopasienter har fått livet i gave etter å ha blitt behandlet med et israelsk legemiddel.Dette opplyser legemiddelselskapet Pluristem. Selskapet holder til i Haifa, og har spesialisert seg på celleterapiprodukter. Dette selskapet har nå utviklet et preparat som tilfører immunforstrkende celler som kalles PLX. Syv pasienter på tre forskjellige sykehus er blitt behandlet med dette preparatet. Disse var svært syke, og hadde stor risiko for å dø. Samtlige har overlevd. ...

2020-04-17 11:48 Smitteappen og Dyrets merke

Jeg har ikke tall på hvor mange konspirasjonsteorier jeg er blitt presentert for den siste tiden.                                                        En dag får jeg høre at det er Demokratene i USA i samarbeide med kineserne, som står bak koronaviruset. Siden demokratene ikke vant frem med riksrettsaken mot Donald Trump, måtte de ty til et virus som skulle forhindre at Trump vinner årets presidentvalg. Samme dag får jeg høre at viruset ikke eksisterer. Det er noe noen har funnet på for å skjule at 5G skal innføres, og at aksjonen for å klappe for helsepersonell som står på for å hjelpe syke ...

2020-04-17 10:14 Hellighet midt i blant oss, del 2

En av de tingene som griper meg sterkt når jeg leser artikkelen til Stephanie Saldana er historien om biskop Pierre Claverie, som er mannen i lys skjorte på dette bildet.Han ble født i 1938 mens Algerie fremdeles var en liten fransk koloni. Hans familie hadde levd der i flere generasjoner. Pierre Claverie vokste opp i en velstående familie, han var høyt elsket, men også skjermet for omgivelsene. Det førte til at han ikke behersket arabisk, og hadde ingen kontakt med den muslimske delen av befolkningen.Pierre Claverie fullførte sine studier i Frankrike og det var her at hans snevre verdenssyn s ...

2020-04-16 23:07 Det er Herrens påske

Kristus er oppstanden fra de døde. Stå opp, du også! Kristus som sov, har våknet. Våkn opp, du også! Kristus har gått ut fra graven, fri deg fra syndens lenker! Helvetes porter åpner seg, døden er tilintetgjort, det gamle menneske er avlagt og det nye er endelig satt fri!Om dere i Kristus er blitt til en ny skapning, forny dere! Det er Herrens påske! Til Treenighetens ære sier jeg det en tredje gang: Herrens påske! Det er festenes fest, høytidenes høytid som overgår alle menneskelige fester. Det er oppstandelsens dag og begynnelsen til det sanne liv. La oss bryte ut i jubel og glede, la oss om ...

2020-04-16 10:47 Hellighet lever midt i blant oss, del 1

Legg til bildetekstJeg holder på å lese en artikkel som har gjort et så sterkt inntrykk på meg, at jeg måtte legge den fra meg og lese den i små porsjoner ad gangen. Den handler om situasjonen for de kristne i Algerie, og tar utgangspunkt i dette vakre ikonet. Jeg skal ikke oversette hele artikkelen, men gi deg noen smakebiter. Hovedessensen er følgende: Hvordan leve en kroppsliggjort tro når det vil koste deg livet?Artikkelen er skrevet av Stephanie Saldana, en skribent bosatt i Jerusalem, og gjengitt i tidsskriftet The Plough, utgitt av Bruderhof, en del av den anabaptistiske bevegelsen.Step ...

2020-04-15 23:09 Dine synder er aldri for store

Nøl ikke med å erkjenne at dere er syndere. På den måten legger dere av dere det gamle menneske som var skrøpelig fordi det var fordervet. Og dere tar på dere det nye menneske, det menneske som har ikledd seg fortrolighet med Skaperen.Den forvandling jeg snakker om, består ikke i at kroppen blir gjenfødt, men at sjelen blir født på ny. Kroppen blir til ved våre foreldre, men sjelen blir født på ny ved troen, ettersom Ånden blåser dit den vil.Gud er god, hans godhet er ubegrenset.Si ikke: 'Jeg har vært uærlig, jeg har brutt ekteskapet, jeg har utallige ganger begått grove overtredelser. Vil han ...

2020-04-15 14:40 Profetisk: Små strå i mild vind

'Mine kjære, jeg ønsker at du skal utvikle åndelige ører til å høre med, og åndelige øyne til å se med. For å oppnå dette må du overgi kjødet og verdens måte å se tingene på, dette som holder deg jordbundet. Sørg for at ditt hjerte lever og vandrer i Ånden, slik at du er i en konstant forbindelse med meg, sier Herren."- Marsha Burns.Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)'Salige er de som har sin styrke i deg, de som lengter etter å dra opp til tempelet. Når de drar gjennom bakatrærnes dal, gjør de den til et kildevell, og høstregnet legger sin velsignelse over den. De går fra kraft til kraf ...

2020-04-14 23:02 Nye tanker om Guds rike

Jeg har gjort meg noen nye tanker om Guds rike. De er ganske uferdige. Merk deg hva jeg skriver: jeg skriver ikke at jeg har fått noen nye åpenbaringer, men noen nye tanker. Jeg har skrevet mye om dette temaet tidligere, men dette er altså noen nye refleksjoner.Vi går nå inn i påsketiden, for påsken er slett ikke slutt med 2.påskedag. Påsketiden varer frem til Kristi himmelfartsdag. Vi lever nå i lyset fra den strålende påskedagen. Hva skjer i disse dagene frem til himmelfarten? Jesus bruker disse dagene til å undervise disiplene om det som har med Guds rike å gjøre. Det har forundret meg i ma ...

2020-04-14 15:19 Takk!

En stor takk til alle dere som har bedt for oss i dag. Alt har gått greit. Vi er hjemme igjen. Nå må sårene gro. Tannlegen mener det skjer innen fire-fem uker. Da blir det bypass-operasjon en eller annen gang i mai.

2020-04-14 08:01 Bønneemner for tirsdag

I dag er jeg ett skritt nærmere bypass-operasjonen. Når disse linjene skrives er det like før May Sissel og jeg setter oss i bilen for å kjøre til Oslo. Jeg har time hos en tannlegespesialist klokken 12.00. Våkner med et svært høyt blodtrykk, noe som har plaget meg gjennom hele påsken og lenge før det. Det blir en slitsom tur dette. De som ønsker å stå med oss i bønn denne dagen, kan gjerne be for følgende:* At blodrrykket normaliseres.* At reisen skal gå bra.* At vi beskyttes mot smittefare under oppholdet i Oslo.* At det ikke oppstår komplikasjoner før, under eller etter tannlegebesøket, som ...

2020-04-13 23:10 Brev fra ørkenen, del 2

En av hovedbidragsyterne til å få Carlo Carrettos bok utgitt var Robert Ellsberg. Han poengterer at Carrettos egenasketiske vei var en gledesfylt spiritualitet. Carretto skriver om sin egen ørkenerfaring: 'Du vil bli dømt ut fra din egen evne til å elske,' og legger til at 'ørkenen insisterer på at det forholder seg slik.'Det var i ørkenens stillhet at Carretto til fulle møtte den Gud som elsker. Men det var ikke enkelt for ham, slik det heller ikke er for oss i dag. Å være stille kommer ikke av seg selv.'Ingen bønn er så vanskelig som den stille bønnen... All ens egen styrke gjør opprør mot d ...

2020-04-13 11:13 Sanne og falske profeter

Etter at jeg oversatte og publiserte en artikkel av Jeremiah Johnson langfredag, hvor han berettiget stiller spørsmålet: Hvorfor er 'apostler' og 'profeter' så tause under koronakrisen, føler jeg behov for å presisisere følgende:Jeg tror at Jesus har gitt gaver til sin kropp 'for å utruste de hellige til tjeneste' (Ef 4,12), og blant disse gavene finnes både apostler og profeter, jfr Ef 4,11 og 1.Kor 12,28. Verken apostel- eller profetembetet har gått ut på dato. Det vitner blant annet de skriftstedene jeg har henvist til, og Apg 3,20-21, hvor det tales om en gjenopprettelse av ting som har gå ...

2020-04-12 23:21 Vi har sett Herren

Disiplene hadde låst seg inne av frykt for eget liv nå som Mesteren var død. Men mot redselen hjelper ikke lås og slå. Vi kan gjemme oss for hverandre, men ikke for vår egen redsel. Den fyller både sinnet og gjemmestedet.Plutselig innfinner freden seg, til tross for dører og låser. Til deres store forundring står Jesus foran dem og sier: 'Fred være med dere!' Da han ånder på dem, strømmer freden inn i sjelen. Troen vender tilbake og får nytt liv. 'Fred være med dere',gjentar han, og de blir fylt av en glede som driver frykten ut.'Vi har sett Herren', vitnet nå disiplene for alle de møtte. En a ...

2020-04-12 13:45 - Påsken er ikke avlyst - Kristus har stått opp igjen

"Påsken er ikke avlyst. Vi trenger virkelig påsken mer enn noensinne. Når disiplene oppdaget at Kristus hadde stått opp igjen 1.påskedag ga det dem nytt håp og en ny hensikt, så kan vi finne mot på samme måte.Vi vet at koronaviruset ikke vil overvinne oss. Døden kan være svært mørk - særlig for dem som lider av sorg - men lyset og livet er større. Må påskens levende håpsflamme bli en stødig veileder når vi står ansikt til ansikt med fremtiden."- Dronning Elizabeth II i sin påskehilsen.Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

2020-04-11 23:16 Døden maktet ikke å holde Ham fast

Så er den strålende påskedagen her, og vi kan rope med seiersrøst: KRISTUS ER OPPSTANDEN! Ingen dag er som denne. Det evige lys er kommet, og mørket måtte vike. Dødskreftene måtte slippe taket!Et av mine absolutte favorittskriftsteder er et vers fra Peters pinsepreken: 'Men Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast.' (Apg 2,24)Dette betyr mer for meg personlig enn det noensinne har gjort. Når man lever med alvorlig sykdom, gjør man seg mange tanker, og det hender angsten banker på døra. Da blir budskapet om Jesu oppstandelse og seier over dø ...

2020-04-11 15:42 Dagsretreat med Peter Halldorf og Anne Kristin og Sven Aasmundtveit utsatt

Det er veldig trist, men koronakrisen tvinger oss til å utsette dagretraten i Kristi himmelfartskapellet med Peter Halldorf og Anne Kristin og Sven Aasmundtveit på Kristi himmelfartsdag. Selv om det skulle lempes på noen av restriksjonene innen den tid, ville det fortsatt være så mange begrensninger i hvordan vi skulle gjennomføre denne dagen med så mange gjester som har meldt sin ankomst, at det ikke ville være mulig å gjennomføre.Peter Halldorf og Anne Kristin og Sven Aasmundtveit har lovet å komme tilbake ved en annen anledning. Det er jeg veldig glad og takknemlig for.Billedtekst: Peter Ha ...

2020-04-11 11:22 Å be med pensel

I dag vil jeg gjerne få hedre to mennesker som med sine vakre ikoner har hjulpet meg inn i den indre, den stille bønnen. Begge er vi så heldige å ha ikoner av i Kristi himmelfartskapellet på Eina. De to er Sven Aasmundtveit og Ragnhild Elisabeth Nyheim Grønseth. For å kunne male ikoner, som kan brukes i gudstjenestelig sammenheng, må man være en beder. Selve malingsprosessen er bønn. Og på sin egen stillferdige, lavmælte måte, viser disse to bederne oss Kristus og skriver den hellige historien med sin malepenn.Nei, jeg tilber ikke ikoner, men de er for meg og mange andre vinduer som åpnes inn ...

2020-04-10 23:38 Et brev fra ørkenen, del 1

Pascal sa ved en anledning at mesteparten av våre problemer som mennesker kommer fra vår manglende evne til å sitte stille i et rom for oss selv. Det er i hvert fall sant for mitt vedkommende. Mens jeg dvelte ved dette, kom jeg til å tenke på en bok jeg har i bokhylla mi, en av miner absolutte åndelige favoritter: Carlo Carretto's klasikker fra 1964: 'Letters from the Desert'.I 1954. i en alder av 44, forlot Carretto (bildet), som var en høyt respektert katolsk leg-aktivist, et travelt liv i Italia til fordel for den nordafrikanske ørkenen. Der slo han seg i lag med 'Jesu lillebrødre', en lite ...

2020-04-10 14:22 Jesu mor og korset

I dag har jeg i mine bønner dvelt mye med hvordan Maria, Jesu mor, måtte ha opplevd denne dramatiske dagen. Det må ha vært en forferdelig dag for henne. All lidelsen. I vår tid ville vi vel snakke om at hun pådro seg et traume. Korsfestelsen var en grusom henrettelsesmetode romerne benyttet seg av, og han som døde, var attpåtil han hun hadde båret under kjolelivet: Guds Sønn.Forstod hun noe av det som skjedde, rekkevidden, eller så hun bare Sønnen som led så forferdelig, der Han i djup angst er spikret fast til et kors?  Jeg vet ikke.Nå hadde hun få tt et profetisk ord fra gamle Simeon, bedere ...

2020-04-09 23:04 Hvorfor er 'apostler' og 'profeter' så tause under koronakrisen?

"Et av de spørsmålene jeg får oftest av troende i ulike deler av Kristi kropp akkurat nå er hvorfor så mange 'apostler' og 'profeter' er så tause under koronakrisen? En telefon jeg fikk her om dagen kan kanskje gi oss en forklaring.Stemmen hans skalv og han gråt. Han som ringte er en velkjent forkynner. Jeg spurte: 'Hva er i veien, broder?' Hann svarte: 'Koronakrisen har fratatt meg hele tjenesten min.' Jeg sa: 'Vel, kjære broder, det er ikke mye reisevirksomhet nå og heller ikke mange offentlige møter.' Mannen skrek tilbake til meg: 'Nei! Du forstår meg ikke, Jeremiah. Under denne pandemien h ...

2020-04-09 14:23 80 år siden i dag: la oss be for Norge

9.april er en særdeles mørk dag i norsk historie. For ganske nøyaktig 80 år i dag siden ble Norge hærtatt av soldater, som representerte det despotiske nasjonalsosialistiske regimet i Tyskland. Under normale omstendigheter ville denne dagen blitt markert over hele landet, men koronakrisen setter grenser for det.9.april 1940 innledet fem tunge, lidelsesfylte år med tap av menneskeliv, frihet og demokrati. I den siste tiden har jeg tenkt mye på den frykten som de som opplevde denne dagen og disse årene kjente på. Vi kjenner på frykten for et usynlig virus, mens de måtte se en synlig fiende i øyn ...

2020-04-08 23:03 Brødsbrytelsen

Brødsbrytelsen er kristenhetens sentrale handling.I nattverden bryter Jesus brødet og deler det ut. Han skjenker i vinen og rekker den til oss. Det er ikke tilstrekkelig å si at Jesus ofrer seg. Han ofrer seg som brødet som er brutt i stykker og som vinen som øses ut. Han gir sin sønderbrutte kropp og sitt utøste blod. Guds lam er slaktoffer for verdens liv og frelse.Herre Jesus, foren meg med deg i ditt offer. Skap av mitt liv et drikkoffer i dine hender, båret frem for Gud og frem for menneskene. Utøs meg i din kalk som vin som øses ut. Gjør meg til det istykkerbrutte brødet i dine hender, b ...

2020-04-08 15:46 Også jeg kan bli en Judas

'Det kommer ikke til å skje med meg,' sier vel de fleste av oss. 'Jeg kommer aldri til å svikte Jesus, aldri forråde Ham. Jesus kan regne med meg.'Likevel - gitt bestemte omstendigheter tror jeg vi alle har potensiale i oss til å bli en Judas. Om vi ikke tror at vi kan falle i synd, har vi allerede falt, på grunn av vårt hovmod. Peter, som skråsikkert sa at han aldri kom til å fornekte Jesus, gjorde det tre ganger. Og opp gjennom kirkens historie kan vi lese om menn og kvinner, som på grunn av forfølgelse og svære lidelser ble forrædere. Jeg laster dem ikke. Noen ganger kan presset og lidelse ...

2020-04-08 10:55 Kristen lektor legitimerer jødehat

En kristen lektor i den videregående skolen med over 4000 'venner' på Facebook sprer ukritisk en miks av konspirasjonsteorier, vaksinasjonsfrykt, bibelsitater og legitimerer antisemittisme på sin Facebook-profil.Her om dagen la han ut en video som omtaler Bill Gates som en som 'bygger Lucifers antikristelige system', og skriver følgende tekst som ledsager videoen: 'Når har de kristne i Norge tenkt å våkne? Eller er det allerede for sent, har de solgt seg til feil side? Forstår de ikke å tyde tidens tegn og ånd?'Videoen lektoren i den videregående skolen presenterer er laget av Rick Wiles. Har ...

2020-04-07 23:10 Behovet for å 'se' Guds lam.

Denne påsken har jeg et personlig bønneemne: At Den Hellige Ånd må vise meg enda mer av djupene i disse ordene: 'Se, Guds Lam som bærer bort verdens synd.' (Jooh 1,29)Det er slik med bibelske sannheter at de inneholder lag på lag med sannheter.Vi kan tilegne oss dem rent intelektuelt, og på den måten få kunnskap, men det er noe helt annet når Den Hellige Ånd åpenbarer for oss bibelske sannheter. Da ser vi ikke bare meed våre fysiske øyne, men med vårt indre blikk. Dessuten er det slik at noe kan bli så selbfølgelig for oss, at det blir for selvfølgelig! Det kan nok sies om akkurat dette verset ...

2020-04-07 15:20 Endelig!

Jeg trodde aldri jeg skulle komme til å rope 'halleluja' for å få time hos tannlegen, men i dag ble det slik! Som flere av dere vet, og har stått sammen med oss i bønn for, så måtte jeg til tannlegen før jeg kunne få min hjerteoperasjon. Det skyldes en betennelse i en tann. På grunn av koronasituasjonen var det ikke så lett å få dette til. Jeg må nemlig til en spesialtannlege, som har smittvernutstyr så jeg ikke blir smittet.Tirsdag over påske skjer det hos en spesialist i Oslo.I dag har jeg også begynt med nye blodtrykksmedisiner, etter en lang tid med svært høyt blodtrykk. Det er særlig plag ...

2020-04-07 10:35 Profetisk: Be for den katastrofale mangelen på beredskapslagre

Norske medier har ennå ikke for alvor sett nærmere på avviklingen av norske beredskapslagre. I Sverige er man derimot i ferd med våkne av tornerosesøvnen. Den kristne avisen Världen idag skriver i sin nettutgave at både den svenske Riksdagen og regjering, både borgerlige som sosialdemokrater har presset på for en avvikling av de svenske beredskapslagrene. De mest gjennomgripende forandringene skjedde derimot etter at Sverige ble medlem av EU og ble intensivert da sosialdemokrten Göran Persson var statsminister.Forandringen som har funnet sted i Sverige er dramatisk, og det står ikke noe bedre ...

2020-04-06 23:24 I Guds gode hender

Disse linjene skrives rett før jeg skal gå til sengs for natta. De siste dagene har jeg grunnet på noen ord fra en salme som Hans-Olav Mørk skrev i 1998:'Og natten sakte vender mot en dag gir vi oss over til din nåde.'Så vakkert! Og så sant! Noe tryggere enn dette kan vi ikke gjøre. Jeg øver meg stadig i å be ordene fra Salme 31: 'I dine hender overgir jeg min ånd, du løser meg ut, Herre, du trofasre Gud.' Denne bønnen ber jeg når natten kommer.

2020-04-06 15:05 Profetisk: Om Aliyah og store forandringer

I forbindelse med en konferanse arrangert av Ebenezer Emergency Fund i Jerusalem i 2016 bar Paul Clarke - en av de ansatte i Ebenezers avdeling i Storbritannia frem følgende profetiske budskap:'Ta Mine trofaste tjenere og salv dem for arbeidet med aliyah. Tiden er kort og det er mye som skal gjøres. I løpet av 48 måneder vil verden være forandret. I denne nådeperioden er det nødvendig at menigheten Min får høre at Jeg kaller den til å hjelpe til med en massiv aliyah som er i horisonten. De må høre løftene Jeg ga profetene. Dere må være talerøret Mitt.Be daglig om at dekket blir tatt bort fra ø ...

2020-04-06 12:59 Kjøp kristen litteratur

Jeg vil slå et slag for den kristne romanen! Selv leser jeg for tiden denne: Moses - Israelsfolkets befrier av Gilbert Morris. Det passer vel bra til påske, ikke sant? Dessuten er det bra for oss å lære våre jødiske røtter å kjenne.Det finnes veldig mye bra profan litteratur. Jeg har hatt stor utbytte og glede av å lese mange av klassikerne og moderne forfattere, og vil fortsette med det. Men i en tid hvor den kristne littteraturen er truet, med stadig flere kristne bokhandlere som må gi seg, og forlagene sliter, bør vi lese mer kristen litteratur! Oppsøk en kristen bokhandel, enten rent fysis ...

2020-04-06 10:02 Hva 'sløser' du på Jesus

Kanskje var det hele farsarven hun 'sløste bort,' alt hun skulle ha å falle tilbake på i vanskelige tider. Men hun sparte ikke på noe kvinnen som salvet Jesus for Hans lidelse og død. Jesus var verd alt. Selv om det vakte reaksjoner.Ekstravagant tilbedelse vil alltid vekke reaksjoner. Mange vil mene det er 'for mye', overdrevent, for ekstremt, fanatisk. Enkelte har så sterke meninger om andre. Noen mente sikkert at hun var opptatt av å få oppmerksomhet.Men spiller det noen rolle? Det var ikke for dem, men for Jesus, og Han verdsatte det denne kvinnen gjorde.Hva er Jesus verd for oss?Hva 'sløse ...

2020-04-05 14:37 Jødehatet i Italia lever i beste velgående

Det stereotype jødehatet lever i beste velgående i Italia. I forrige uke, midt under koronaepidemien, offentliggjorde den italienske maleren Giovanni Gasparro et nytt maleri som handler om et påstøtt jødisk ritualmord: St.Simon av Trents martyrium. Giovanni Gasparro er ingen hvemsomhelst i Italia. Hans malerier med bibelske og kristne motiver finnes i en rekke katolske kirker. Tidspunktet for offentliggjøringen er kanskje ikke tilfeldig? Det florerer med konspirasjonsteorier på nettet om at det er jødene som står bak koronaviruset, blant annet for å ødelegge verdensøkonomien. Den løgnen lever ...

2020-04-05 10:42 Guds ord midt i en krisetid

Det er stille på Øvre Strømstad, som er eiendommen hvor Kristi himmelfartskapellet ligger, hva angår våre ukentlige gudstjenester. Kommer du hit kan du likevel nyte fuglesangen og Gudsnærværet inne i skogen. Og det kommer mennesker hit, bare av den grunn. De er så flott. I disse vanskelige tidene søker folk stillheten her inne. Vi har flere eksemplar på det. Noen tar med seg mat, og setter seg på stabburstrappa, andre ved bordet i Stillhetens hage.  Et ektepar feiret gudstjeneste på trappa utenfor kapellet.For å nå disse med Guds ord, har Hans Gjesdal, en av kapellets venner, laget denne flott ...

2020-04-04 23:01 Eselets hemmelighet

Når Jesus nærmer seg Jerusalem, oppfordres vi til å skynde oss i møte med ham med glede: 'Fryd deg, vær glad. datter Sion! For se, jeg komme og tar bolig hos deg.'Jesus kommer som konge, ikke bare som vår lærer og mester. Han kommer til hver enkelt av oss personlig - 'din konge kommer til deg' - for å sette seg på vårt hjertes trone. Han forventer at vi legger alt vårt ned for hans føtter og lar ham regjere i livet vårt. Klærne som folket brer ut foran Jesus representerer våre eiendeler, vår trygghet, alle våre ideer, ønsker og tanker. Alt i livet vårt - ja, nettopp alt - også det vi er glad i ...

2020-04-04 21:57 Ny Labour-leder gift med jødisk kvinne og er sionist

De fleste politiske kommentatorene forutså det, men det er likevel oppsiktsvekkende at det britiske Arbeiderpartiet i dag har valgt 57 årige Keir Starmer som sin nye leder etter Jeremy Corbyn. Keir Starmer, som er advokat, er i følge The Times of Israel sionist og gift med en jødisk kvinne, som har slektninger i Tel Aviv.Det første han gjorde etter at valgresultatet ble kjent, var å be det jødiske samfunnet om unnskyldning for antisemittismen innen Labours rekker.'På vegne av Labour, sier jeg at jeg er oppriktig lei meg . Jeg har sett hvilken sorg antisemittismen har påført så mange jødiske sa ...

2020-04-04 15:02 Tyskerbyen i USA

Mange forbinder nok mennonitene i USA med hardtarbeidenede, trofaste bønder ute på den amerikanske landsbygda, men det mange kanskje ikke vet er at de første permante bosettningene av mennoniter i Den nye verden, var ikke på landsbygda, men i en by.Germantown eller 'Tyskerbyen' ble grunnlagt av 13 familier fra Krefeld i det vestlige Tyskland.En av disse familiene var mennoniter, mens resten av dem var kvekere. De hadde tidligere vært mennoniter, men blitt kvekere etter en nokså massiv påvirkning fra kvekermisjonærer. De 13 familiene fra Krefeld kom til Philadelphia, som da var en ny bosetning, ...

2020-04-04 12:30 Paraguays president mektig imponert over kristent gårdsbruk

Presidenten i Paraguay, Mario Abdo Benitez besøkte nylig en bomullsfarm som drives av mennoniter i Chaco, som ligger i den vestlige delen av landet. Han var sammen med visepresidenten, Hugo Velazquez, og en rekke andre høytstående politikere, blant annet ministeren for landbruk Rodolfo Friedman og helseministeren Julio Mazzoleni.Delegasjonen ble mektig imponert over hva mennonitene har fått til i landsbyen Virgen del Fatima. Bondegården med navnet Ganadera Esperanza - som på norsk kan oversetters med 'Håps-gården' - er på 4000 hektar og utvides hvert eneste år.Delegasjonen besøkte også selskap ...

2020-04-04 11:24 Ha takk for Ordet, evige treenige Gud

Jeg kjenner på djup takknemlighet for dette: jeg har tilgang til Guds ord. Det er dyrebart for meg.Evig gyldig, guddommelig inspirert, autoritativt, eneste pålitelige rettesnor for liv og lære, uforandring, den endelige åpenbaringen av Guds vesen og Hans vilje og evige hensikt. Guds ord 'er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver.' (Hebr 4,12)Tenk at vi kan sitte i godstolen og bla i Bibelen, lese i den, studere den, granske den, dvele ved ordene, la dem synke i ...

2020-04-03 23:14 Fred, tålmodighet og bønn

'Oppnå indre fred, og mange kommer til å finne frelse gjennom deg,'Ordene tilhører Serafim av Sarov (bildet), russisk ortodoks munk og Kristusmystiker, som levde som eneboer i Sarovskogene, født i 1754 og død i 1833. For å oppnå denne freden kjempet han i mange år i omvendelse og uopphørlig bønn.I 16 åt var han munk, 16 år levde han som eneboer og i ytterligere 16 år levde han bare i sin munkecelle. Han begynte å få en utstråling, en gjennomskinnelighet først 48 år etter at han hadde gitt sitt liv til Herren. Men tenk hvilke frukter! Tusenvis av mennesker søkte hans åndelig veiledning, og gikk ...

2020-04-03 14:50 Gerhard Tersteegen - en luthersk Kristusmystiker

3.april 1769 dør en lutheraner som satte djupe spor etter seg. De som var samlet rundt hans dødsleie, skrev at de 'trodde de var omgitt av engleskarer som triumferende førte sjelen hans inn i lyset og fredens rike.'Mannen jeg tenker på var Gerhard Tersteegen, født i Moers i det nåværende Tyskland i år 1697. Han vokste opp i et Europa preget av sterke religiøse spenninger, og da også i et protestantisk område som var omgitt at katolske fyrstedømmer. Det gjorde ikke akkurat spenningene mindre.Han ble kjøpmann, som sin far. Men en djup lengsel etter Gud førte tilat Gerhard tar et radikalt veivalg ...

2020-04-03 10:27 Kan du be for meg?

I dag ville jeg satt ekstra pris på dine forbønner. Dagsformen er dårlig. Jeg fikk et angina-anfall før jeg la meg i går. Det gikk fort over etter å ha brukt nitroglyserinspray. Men ved 0545-tiden våknet jeg med en hvilepuls på 162. Etter å ha tatt medisiner, er hvilepulsen på vei nedover, men blodtrykket er høyt. Det føles ut som om jeg har løpt maraton, men jeg har ligget stille i senga.Men det fine med dette er at jeg har gått ned tre kilo de siste dagene. Skjønt, det har vel mest sammenheng med at jeg ikke har matlyst.Be om at blodtrykk og puls normaliseres.sliten.no

2020-04-02 23:01 Noen tanker om behovet for ro og fred

Jeg går rundt med et ord på tungen. Smaker på det. Det er et engelsk ord: tranquility. Til norsk kan det oversettes: ro, hvile, stillhet, fred. Kanskje ordet best kan forstås som skjør stillhet, følbar ro og fred?Det trenger jeg for tiden, og jeg er nok ikke alene om det.Kanskje et bilde kan forklare bedre hva jeg mener: Se for deg vannflaten på en sjø og solen som lyser. Om overflaten er stille kommer solen til å reflekteres aldeles tydelig i vannet, og bildet blir klarere jo stillere vannet er. Om derimot vannoverflaten blir opprørt kan solen ikke gjenspeiles i den.Det er på samme måte med v ...

2020-04-02 11:49 Syndenes forlatelse

Syndenes forlatelse, hva er større enn det? Jeg vet ikke om noe større jeg kan få del i fra Gud, enn at Han tilsier meg mine synders nådige forlatelse. Etter hvert som årene går blir dette bare større og større for meg.Disse dagene tenker jeg på ordene fra Luk 24,46-47: '...og han sa til dem: Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, OG I HANS NAVN SKAL OMVENDELSE OG TILGIVELSE FOR SYNDENE FORKYNNES FOR ALLE FOLKESLAG...''I Hans navn...' Det er bare i navnet Jesus det finnes tilgivelse for synd. Det er bare i det navnet vi kan få fred med Gud. Intet annet navn ...

2020-04-01 23:01 Vær barmhjertige mot hverandre

Den svenske pinsehøvdingen Stanley Sjöberg (bildet), 83 år tar et kraftig oppgjør med den dømmende holdingen enkelte kristne har til andre kristne. Han gjør det på sin Facebook-profil.'En del personer er så dømmende når de nevner dem som tilhører det kristne fellesskapet, men som ikke har samme kirketilhørighet som de selv er en del av. Negative bedømninger kommer fra de som er 'karismatiske'. De mest urettferdige er de angrepene som kommer fra 'pinsevenner'  som i dømmende ordvalg retter sine angrep mot katolikker og ortodokse kirker og deres medlemmer,' skriver Sjöberg.Stanley Sjöberg bekjen ...

2020-04-01 12:03 Profetisk forbønnsemne: Den norske selvforsyningsgraden må økes!

Jeg har ved en rekke anledninger skrevet om matvaresituasjonen, beredskapslagre og mangelen på kornlagre i Norge. Det har jeg gjort i flere år, og jeg har bedt norske forbedere om å ta dette med i deres forbønner. Det fortsetter jeg med. Det er i høyeste grad profetisk.Nå advarer kristne bønder i  Sverige om at Sverige ikke må komme i den situasjonen at landet blir avhengig av import. Skulle Sveriges grenser stenges helt skulle Sverige bare ha halvparten så mye mat som landet behøver. Derfor er kristne bønder i Sverige sterkt kritisk til den lave selvforførgelsesgraden og for at Sverige har mo ...

2020-03-31 23:06 En bærekraftig tro

Om noen få dager har jeg holdt meg innendørs en måned. Jeg har dager som er gode, og ikke fullt så gode. Noen dager er det bare smerter, andre dager - som i går - var det en kombinasjon av utmattelse og til dels store smerter. Jeg venter fremdeles på hjerteoperasjonen.Ikke misforstå: jeg klager ikke. Jeg er bare ærlig. Slik er det.Men man gjør seg noen tanker, og de siste dagene har jeg tenkt mye på en bærekraftig tro. En tro som tåler spørsmålene, undringen, prøvelsene og lidelsene. Jeg har tenkt på tre ting:1. Troen kan bli noe krampaktig, i tilleggsbelastning, til alt annet. Men i går kom d ...

2020-03-31 16:29 Ånden og bruden sier: Kom!

Nære, gode venner sendte oss dette sterke profetiske bildet i dag. Med det samme jeg så det kom jeg til å tenke på ordene fra Åpenbaringen:"Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjernen. Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det skal si: Kom! Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann som gave." (22,16-17)Jeg ber: Kom!Og jeg sier: Jeg vil ha livets vann som gave!Dette er min djupe lengsel - og min bønn.

2020-03-31 11:46 Lege forsøkte å presse barnelege til å ta abort

Walter heter en svensk gutt. Han har Downs syndrom og er blitt seks måneder gammel. Nå står hans mor frem i den svenske avisen Expressen og forteller om sitt møte med en lege som anbefalte henne til å ta abort. Legen beklaget at barnet hadde Downs syndrom og sa at det ville gå mye bedre neste gang mor ble gravid.- Jeg spurte da hva han mente og sa at vi ville beholde barnet, hvor på han nok en gang forsøkte å overbevise oss om det motsatte, forteller Marita Wixenius som selv har arbeidet som barnelege.For henne og mannen var ikke abort et alternativ. Nå er de veldig glad for ikke å ha lyttet t ...

2020-03-30 23:02 Selv under en pandemi husk skapelsens skjønnhet

Skaperverkets skjønnhet er ikke på 10-på-topp-listen i folks bevissthet akkurat nå. Det som dominerer er det stygge, grusomme, onde. Avisen jeg leser, The New York Times, er for det meste fylt av historier om gjennomgripende ødeleggelser: overfylte helseintitusjoner, coronavirustilfeller som eksploderer i USA, fullstendig nedstegning for Indias 1,8 milliarder innbyggere, og millioner av desperate og fattige flyktninger klemt inne som sardiner idet de hjelpeløse venter på at coronaviruset skal bryte ut med forferdelige følger for dem i deres overfylte skur- og teltleire.Hvorfor snakke om skaper ...

2020-03-30 17:14 Portrett av en beder. del 3

Linnea Hofgren gikk til Henrik Schagers bibelundervisning i Stockholm og ble en del av den økumeniske Flodbergkretsen. Henrik Schager og hans kone Hilma var pinsevenner. Han var legpredikant og skrev sanger, og spilte en ledende rolle i Flodbergkretsen på begynnelsen av 1900-tallet.Henrik Schager fikk sitt åndelige gjennombrudd på begynnelsen av 1892. Han var da 22 år og på randen av å gi opp, da han i sine bibelstudier var kommet til det syvende kapitlet i Romerbrevet. Han kjente seg så godt i ordene til Paulus:'det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg...' og 'hvem skal fri ...

2020-03-30 11:52 Til alle trette bedere

Her om dagen fikk jeg 'Tomas-nytt' i postkassen. rundbrevet fra Tomasgården ved Kornsjø. Det gleder meg meg til å lese hver gang det  kommer. Denne gangen fikk jeg også stor åndelig hjelp ved å lese en artikkel de gjengir fra en bok Edin Løvås (bildet) skrev, som het 'Oppmuntringer', utgitt på Ansgar forlag i 1990. Det er som om Edin skriver direkte til meg, jeg, som venter på en bypass-operasjon:"En pasient med hjerteinfarkt lå på overvåkningen på sykehuset. Han tenkte på døden og kjempet med Gud. Var han beredt? Var all synden tilgitt? Han begynte å be. Intenst. Da kom sykesøsteren springend ...

2020-03-29 23:01 Ømt har du kysset meg

Herre, la de siste ansikter jeg ser, være de jeg har elsket på jord, og la det første ansiktet jeg ser når sølvsnoren brister, være Ditt.Jeg ble møtt med et kyss, så ømt på min panne, av mor og far. Ønsket velkommen, de var meg så inderlig kjær.Så fikk jeg erfare at noen elsket meg, for den jeg er, raust, ømt - hennes kjærtegn sitrer i kroppen og har satt djupe spor etter seg.Og barna våre, og vennene våre, elsket hver i sær. Deres ansikter lyser. De er meg så nær.Men mest av alt har Du elsket meg.Ditt ansikt har Du latt lyse over ditt barn.og skjenket meg fred.Kysset er mine kjæres siste farv ...

2020-03-29 20:29 Bønnereise til Zagreb avlyst - ba via internett

En bønnereise til et kloster i Zagreb, Kroatias hovedstad, ble kansellert denne  uken på grunn av  koronaepidemien. I stedet har 50 forbedere tilknyttet bønnenettverket European Union of Prayer tilbrakt mange timer i foran digitale skjermer for å be for koronakrisen, flyktningekrisen og Kroatia, som har ordførervervet i EU for tiden.Det europeiske bønnenettverket European Union of Prayer besøker hvert halvår det EU-landet som for øyeblikket har ordførervervet i EU's ministerråd. 22.-26.mars skulle de ha kommet sammen til en konferanse på et kloster i Zagreb, men klosteret kunne ikke ta imit de ...

2020-03-29 14:17 Grønland forbyr alkohol

Av hensyn til barna forbyr myndighetene på Grønland alkohol under koronaepidemien.Norsk Telegrambyrå melder i dag søndag 29. mars 2020, at det er regjeringssjefen på Grønland, Kim Kielsen, som har bestemt at salg av alkoholholdige drikkevarer skal stanse i hovedstaden Nuuk og de to tettstedene Kapisillit og Qegertarsuatsiaat. Forbudet ble gjort gjeldende fra lørdag klokken 20 og frem til 15.april.I Norge opplever Vinmonopolet kraftig økning av salget av alkohol i disse koronatider. På en normal uke selger Vinmonopolet rundt 1,6 millioner liter alkohol, mens de den siste uken har solgt 2,1 mill ...

2020-03-29 13:32 Borgerrettighetsforkjemper død

Det tynnes i kretsen av tidsvitner som sto borgerrettighetsforkjemperen Martin Luther King jr, nær. Fredag døde metodistpresten Joseph Lowery, 98 år gammel. Han er blitt kalt 'borgerrettighetsbevegelsens dekanus'. Lowory fortsatte kampen for grunnleggende menneske- og borgerrettigheter, fred og forsong etter at King ble drept 4.april 1968.I 20 år - fra 1977 til 1997 - ledet Joseph Lowery (bildet) Southern Christian Leadership Conference - borgerrettighetsorganisasjonen Martin Luther King astiftet i 1957. Lowery var en særs tydelig stemme mange lyttet til, særlig under Golfkrigen i 1991, og som ...

2020-03-29 11:44 Jesus og munken fra Østkirken

Det er noen øyeblikk i livet som fester seg i ens sinn, og som man ikke glemmer. Et slikt, jeg vil kalle det et hellig øyeblikk, en gudfeldighet, da jeg sto med boken til en ortodoks munk i hendene, fotr første gang. Bokens ytre, formatet og den særdeles enkle layouten, i brunt, skal vi si, innpakningspapir, tiltalte meg. Her var det ikke noe forsøk på å selge en bok på glorete papir. Tittelen: 'Jesus - enkle betraktninger over vår Frelsers skikkelse.' Bokens forfatter: En munk fra Østkirken. Ikke noe mer. At den var dansk skremte meg ikke. Det var noe med denne bokens enkle ytre, som tiltalte ...

2020-03-28 23:03 Portrett av en beder, del 2

Bønnen var Linnea Hofgrens kall i livet. I sine etterlatte papirer forteller hun hvordan hun en gang spurte Gud: ''Herre, hva vil du jeg skal gjøre? Vis meg din vilje." Svaret kom med det samme: "Men vet du ikke det? Du er kalt til å be. Ikke vær opptatt med avå gjøre mennesker til lags... Du skal være til for meg, leve for meg i indre bønn."Selv skrev hun: "Hjärtat viges til bönetempel. Gud tilbedes för vad Han är."Linnea Hofgren tilbrakte mange år på Stockholms sykehjem, der Ulrika Ljungman besøkte henne en rekke ganger. Noen år etter at Ulrika Ljungman hadde flyttet fra Stockholm fikk hun v ...

2020-03-28 13:09 Portrett av en beder, del 1

Jeg vil så gjerne få introdusere for deg en kvinne, som jeg av naturlige årsaker aldri har møtt, og som jeg heller ikke vet hvordan så ut, men det jeg har fått vite om henne og de tekster jeg har lest av henne, har hjulpet meg så mye i mitt bønneliv og i min vandring med Herren Jesus og blitt til så stor velsignelse. Vi synger ofte en av sangene hennes i forbindelse med gudstjenestene i Kristi himmelfartskapellet: 'Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen'.Jeg tenker på Linnea Hofgren, født 3.mars 1868 i Stockholm, død 27.januar 1921 i Spånga i Sverige. Carl August Flodberg, mannen som ga ...

2020-03-27 23:05 Profetisk: Hva sier Gud nå?

Hva sier Gud i den situasjonen vi står midt oppe i, ikke bare i Norge, men i land etter land? Jeg har tenkt mye på det spørsmålet de siste ukene, og bedt mye over det. Så har jeg lest mye av det ulike profetiske røster har talt eller skrevet. Konklusjonen er at det sies så mye forskjellig.Må vi si noe hele tiden? Vi lever i en tid hvor det kreves svar på det meste - svarene på våre spørsmål i dag skulle vi helst hatt i går! Jeg tror visdommen ligger i det å vente. Søke Herren. Gi Ham en mulighet til å tale. Noen ord fra Bibelen har blitt levende for meg i denne sammenhengen:'Vær ikke for snar ...

2020-03-27 14:02 Takk for all godhet

Noe av det flotteste vi opplever i disse korona-tider, er all den godheten som forløses i folket vårt. Det er et stort takkeemne.Vi har fått oppleve mye av det i det siste: En lokal kjøpmann kjører ut alle matvarene vi trenger aldeles gratis. Vi sender bare inn en handleliste via mail, betaler via Vipps, og ja, vipps så står matvarene i handleposer utenfor døra. Det er bare å ringe apoteket vårt, bestille det vi trenger, så kjører de det hjem til oss - helt gratis.Og, i dag trengte vi å få hentet en pakke med medisinsk utstyr som var kommet til post i butikk. Når den unge jenta fikk høre via t ...

2020-03-27 11:54 Kvekerne - fredens og stillhetens mennesker, del 2

Rundt 79 prosent av kvekerne verden over den evangeliske grenen av bevegelsen. Disse skiller seg ut ved at de samles om forberedte budskap fra Bibelen, mens 11 prosent av kvekerne praktiserer der de kaller 'stille andakt'. Der er rekkefølgen i gudstjenesten ikke planlagt på forhånd, og er overveiende en stille samling. Den kan også inneholde en ikke varslet preken eller en spontan hilsen fra en av deltagerne. En del møter av begge typer, har innslag av godkjente prester - både menn og kvinner - som er anerkjent for å ha en gave til å preke.Kvekerne - eller Vennenes samfunn - legger vekt på det ...

2020-03-27 10:09 Ei stormfull natt

Jeg seilte på urolig hav i natt, Herre. Bølgene hopet seg opp, og bråttsjøer skyllet over den skrøpelige farkosten min.Da kjente jeg angstens klamme hånd gripe hjertet mitt. Kroppen ble så urolig, så tung med ett. Bærer båten?Ingen himmel var det å se. Bare skodde og frådende bølger, noen av dem ville suge meg ned.Ingen landkjenning. Bare opprørt hav.Men i angstens iskalde gysskimtet jeg en strand.Evigheten.Jeg setter kurs mot land.Der venter Ømhetens Far.Hos Ham er det ingen bråttsjøer.Bare ro.Og kvile.Gjøvik, en stormfull natt til 27.mars 2020. En natt med tre kraftige følinger og med et hje ...

2020-03-26 23:08 Som endeløse vidder

Som endeløse vidder og kjærlighetens dyp, som visdommens høyder og hellighets lyser lykken, er gleden hos Herren.Som fossenes skumsprøyt, som storspovens sang, som hjemkomstens favntak med ømhet og smil er lykken, er gleden hos Gud.- Martin Lönnebo.Norsk oversettelse: Lise Visliegjengitt i boken: 'Veven. Den store treningsboken for sjelen.' Verbum 2003, side 9.

2020-03-26 16:24 Kjærlighetens beder

I dag feirer vi minnet om en mann som i sin samtid var kjent som en beder. Han er nok ukjent for de fleste av oss her i vest, men ikke i den øst-syriske kirken. Jeg tenker på Johannes av Dalyatha, ca 690-780. Denne Johannes kom fra de samme traktene hvor Isak Syreren hadde levd en generasjon tidligere.Så henter han da også mye visdom fra Isak, som han videreformidler i sine egne skrifter.Johannes, som også kalles Johannes av Saba eller 'den gamle',  ble født i byen Aradamust som ligger nordvest for en by som har vært i nyhetsbildet ganske lenge, nemlig Mosul i dagens Irak. Som ung besøkte han ...

2020-03-26 12:32 Kvekerne - fredens og stillhetens mennesker, del 1

I oversikten over de kirkesamfunnene og organisasjonene som deltok på Den nasjonale bønnedagen søndag, kom jeg i skade for å glemme Kvekersamfunnet. Det var slett ikke meningen, og jeg er lei meg for det. Derfor vil jeg bøte på min forglemmelse med å skrive litt mer om denne grenen av den kristne troens historie:Jeg setter stor pris på kvekerne, og identifiserer meg med deres aktive fredsarbeid, mange av dem, jeg vil tro de aller fleste, er pasifister. Jeg tilhører selv en kirkelig tradisjon, som fra sin begynnelse vektla Jesu undervisning i Bergprekenen. Derfor er jeg selv pasifist og militær ...

2020-03-25 23:12 Jesus er Guds ett og alt

Jesus er selve kommunikasjonen, åpenbaringen og overføringen av Guds liv. Han er det livets ord som kommuniserer Gud til mennesket. Jesus, som Guds stemme, er åpenbaringen av Gud, og som Guds åpenbaring, er Han også den som overfører alt som er av Gud.Jesus er ikke bare 'hva Gud sier', men er Guds perfekte uttrykk. Nå taler Gud til oss gjennom Sønnen....Vi må søke å finne Kristus i Skriftens dybder, ikke bare som forbilder eller skyggebilder, men som Det levende Ord, den Gud som taler nå...'- Eric William Gilmour i boken: 'Into the Cloud'. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)"Mange ganger ...

2020-03-25 13:05 Gode minner og noen tanker om nasjonal sårbarhet

Det hender jeg tenker på gamledager. Særlig god tid blir det til slikt når man blir sittende innendørs. Da har man slikt å gjøre, og det har vel noe med alder å gjøre. May Sissel og jeg får dagligvarene vi trenger kjørt til døra fra en lokal kolonihandel. Det er ikke fra den butikken vi vanligvis handler, fordi denne ikke tilbyr slik utkjøring. Denne butikken har en annen leverandør av brød. Smaken er annerledes enn det jeg er vant med. Kan ikke si at det faller i min smak. Men det er ikke akkurat verdens undergang.I min barndom var et to bakerier på det lille tettstedet hvor jeg vokste opp. T ...

2020-03-25 10:02 Tusener sluttet opp om den nasjonale bønnedagen

37.000 var innom en eller flere av de direktesendte bønnesamlingene på Den nasjonale bønnedagen søndag. Mest respons hadde bønnesamlingen med IMI-kirken, med 8679 visninger og 648 kommentarer. I tillegg kommer alle de som ikke fulgte de direkte sendingene, men som også fastet og ba for Norge denne dagen.Det er nettutgaven til avisen Dagen som skriver dette i dag. Den nasjonale bønnedagen var i regi av Norges Kristne Råd, godt støttet av Nasjonalt bønneråd og hadde deltagere fra det brede spekter av norske kirkesamfunn. Dagen fikk stå i enhetens tegn, og ble så godt tatt imot at det nå vurderes ...

2020-03-24 23:30 Ydmyhet skaper modenhet og innsikt

Vi lærer så lenge vi lever, heter det. Ydmykhet har sin pris. Den fører til modenhet og innsikt:Forfatteren og misjonæren Nik Ripken (bildet) forteller følgende i sin bok: 'Lydighetens galskap':Da Ruth og jeg giftet oss i 1976, hørte vi om et pastorpar som startet samlivet sitt på samme tid. Mannen talte ofte over temaet: 'Hvordan oppdra barna dine?' Men det var bare ett problem. På den tiden hadde de ikke egne barn! Talen var full av alle slags nyttige råd og innsikter, men ingen av dem var blitt prøvd ut i praksis.Etter å ha fått et par barn, ga mannen talen følgende tittel: 'Noen forslag ti ...

2020-03-24 18:18 Iran: Nok en høytstående leder død

Rystelsene i Iran fortsettter. I dag kom meldingen om at general Hossain Assadollahi er død av korona-viruset. Han var general i den beryktede Revolusjonsgarden, og hadde hovedansvaret for å sørge for missiler til Hezbollah i Syria. Han hadde også ansvaret for å oppgradere denne terrororganisasjonen med høyteknologiske presisjonsvåpen.Det er nyhetsbyrået Debka som skriver dette,Jeg har tidligere skrevet her på bloggen om at 12 av medlemmene av presteskapet i Iran er døde av koronaviruset, og at ytterligere 13 er smittet.

2020-03-24 16:27 Et forunderlig bønnesvar

May Sissel og jeg ber Salme 91 høyt og unisont sammen hver dag. Det har vi gjort en stund nå. I natt fikk jeg oppleve at løftene holder. Ved 03.00 ble jeg rammet av et nytt kraftig angina-anfall. Etter at jeg fikk brukt nitrospray ga de intense smertene seg, men jeg var veldig urolig og redd.'Nå trenger jeg noen som kan be for meg,' sa jeg til meg selv, men hvem er oppe nå midt på natta?Jeg hadde ikke tenkt tanken ferdig før det piper i telefonen. Den er fra en munk i et kloster i Arizona i USA. Han spør: 'Kjære Bjørn Olav, hvordan går det med dere?' Så får jeg fortalt denne kjære munken hvord ...

2020-03-24 11:39 Er du der i den ravnsvarte natta? Herrens lullabies

Kroppen min er sliten nå, Herre. Sykdom har herjet med den i mange år. Satt djupe spor etter seg. Tatt et jafs av nattesøvnen min, skapt uro, når dagene er bare smerte.Stikkene etter sprøytene, kjennes ut som om de har perforert meg. Den ene armen lever sitt eget liv, skjelvende. Noen ganger kjennes det ut som en dampveivals har kjørt over meg.Av og til spør jeg: Hvor er du?Er du der i den ravnsvarte natta?Men, så hører jeg,fordi jeg lytter,Herren synger sine lullabiesover meg.Og jeg nynner med,med sprukken stemme:'Nobody knows the trubble I've seen.nobody knows, but Jesus.'Nobody.Men du vet,d ...

2020-03-23 23:19 Det er mer land å innta

"Vokt deg for åndelig selvtilfredshet eller en følelse av at du har nådd målet.                       Jeg elsker den bønnen Moses ba: Etter at Herren hadde brukt ham til å fri Israel fra Farao, etter at han hadde overvunnet Egypts guder, etter at han hadde fulgt etter ildsøylen og skystøtten, etter å ha sett Herren 'ansikt til ansikt', i telthelligdommen og etter å ha vært vitne til mirakel på mirakel i 40 år - ber  Moses:'Herre vår Gud, du har begynt å vise din sterke hånd for din tjener...' (5.Mos 3,24)'Du har begynt å vise ...' Uansett hvor mye vi har oppnådd eller erfart, la oss huske: vår ...

2020-03-23 16:36 Han holder hele verden i sin hånd

Jeg har betraktet dette maleriet av Yvonne Bell i lang tid i dag. Det griper meg så sterkt. Kanskje det kan bli til oppmuntring for flere enn meg. Jeg tenker på Jesu forbønnstjeneste i dag: 'Men Jesus har en prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er og blir til evig tid. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem.' (Hebr 7,24-25)Dette gir meg håp for dagen i dag - og morgendagen.Samtidig summerer dette maleriet opp den Nasjonale bønnedagen i går. Det var så gripende å stå sammen med kristne fra så mange sammenger ...

2020-03-23 10:33 Martin Luthers gode råd under Byllepesten

For 493 år siden, i 1527, var Europa hjemsøkt av byllepest, en langt mer dødelig pandemi enn Koronaviruset. Martin Luther, som på denne tiden oppholdt seg i Wittenburg, nektet å forlate byen. Han valgte å hjelpe de syke, ga støtte til sine naboer og samtidig forkynne evangeliet for samfunnet.Men dette betyr på ingen måte at han opptrådte dumdristig eller bidro til å spre smitten. I en pamflett ga Luther uttrykk for sitt syn. Her i min oversettelse:"Fienden har sendt oss gift og dødelig slakteavfall. Derfor skal jeg be om at den nådefulle Gud beskytter oss. Deretter skal jeg desinfisere, hjelpe ...

2020-03-23 09:09 Takk, gode Gud for evangelistene og emisærene

De siste dagene har jeg gått rundt å kjent på en stor og djup takknemlighet for emisærer og evangelister som har reist land og strand rundt i vårt vidstrakte land, med evangeliet. De har besøkt små og store steder, ja en hver avkrok, med ett siktemål: å gi videre Guds ord.Trofaste har de vært. Mot Gud, mot Guds ord, mot kallet. De har ofret mye. Lønnen i kroner og øre, har vært mer som knapper og glansbilder. Oppofrelsene mange. Lange reiseveier, stadig nye overnattingssteder, lamgt borte fra sine kjære. IIngen tvil om at kone og barn også har betalt en stor del av regninga.Men de har sett men ...

2020-03-22 23:22 Du er min øy i havet

Herre, du er min øy i havet. I ditt fang bygger jeg rede. Du er havets ro. I den freden hviler jeg. Du er bølgene som vasker mot strand. Bølgesuset er min hymne. Du er fuglesangen over sjøen. Jeg synger med fuglene. Du er bårene som bryter mot berget. Jeg priser deg i bruset. Du er havet som omgir hele meg. Jeg hviler i deg.- Ray Simpson: Din rytme - din bønn. Verbum, side 54.

2020-03-22 09:34 En hel nasjon i bønn

Det har vel aldri skjedd før i Norges historie at vi som nasjon, fra alle kirkesamfunn, trer fram for Nådens trone sammen fra nord til sør, øst til vest, som det som skjer akkurat nå på denne nasjonale bønnedagen.Tårene mine renner, jeg er så beveget og takknemlig, for å følge TV-sendingene fra nettsiden til Norges kristne råd. Jeg ser på navnene til de som ber sammen med de som ber i de ulike kirkene bønnen pågår fra.En hel nasjon i bønn! Hvilket takkeemne! Dette beveger Guds hjerte.

2020-03-21 23:46 Velsignet er Maria blant kvinner

Mens vi venter på den strålende påskedagen, feirer vi Maria budskapsdag. Noe mer meningsfullt kunne vi ikke gjøre i denne fryktens tid. Maria budskapsdag er jo en påminnelse om Frelserens fødsel, ni måneder etter unnfangelsen. For oss som lever med kirkeårets gode rytme, og tekstene som hører til, er dette en av vårens store festdager.Sammen med hele den verdensvide kirke bekjenner vi:'Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget av Den Hellige Ånd...'Dette er den overleverte apostoliske troen, og helt i overenstemmelse med de profetiske skriftene: 'Derfor skal He ...

2020-03-21 18:14 Smittsom tro

Disse førti dagene før den strålende påskedagen lever jeg med de hellige. 40 i tallet fra vår keltiske kristenarv. Noen av dem har jeg kjent fra før, andre er helt nye bekjentskaper for meg, som den hellige Cadfan. Han er en fascinerende skikkelse. Cadfan var en britisk munk, som levde i Britannia, men som mot slutten av livet flyttet tilbake til Wales hvoe han hadde vokst opp.På veien tilbake til Wales slo en gruppe med ni kvinner og menn seg i lag med Cadfan. De var ni , alle søsken, barn av en prins. Vi har navnene på dem: Bagian, Flewyn, Gredifael, Tanwg, Twrog, Tegai, Trillo, Tecwyn og Li ...

2020-03-21 10:35 Jeg har fått nok - jeg vil leve 'riket annorlunda'

Jeg har fått nok. Mer en nok Jeg orker simpelthen ikke mer. Jeg må få puste.                    Jeg orker ikke mer av alle disse amerikanske forkynnerne med sine fans i Norge, som bryter all sunn fornuft i disse smittetider, og som provoserer ved å håndhilse, le av et virus som tar livet av mennesker, som sprer konspirasjonsteorier som er så fantasifulle at man skulle tro de var dopet på ett eller annet. Jeg orker ikke mer av ale disse  'profetene' som var tause før epidemien brøt ut, men som nå profererer både det ene og det annet, som om de skulle ha sett dette lenge før det brøt ut. Jeg ork ...

2020-03-21 08:46 I morgen vender hele Norge seg til Gud

I morgen - søndag 22.mars - kaller Norges kristne råd og Nasjonalt bønneråd til en nasjonal bønnedag. Nå er tiden kommet for å bøye kne og ydmyke oss innfor Guds ansikt. I anledning dagen har lederen for Nasjonalt bønneråd, Jon Steinar Kjøllesdal skrevet følgende:"Vi lever i ekstraordinære tider, og må møte denne tiden med ekkstraordinære tiltak. I stillhet og tillit skal vår styrke være, men vi formaness også til å bære frem bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv mee gudsfrykt og verdighet i ...

2020-03-20 16:02 Norges mest originale gudstjenestetilbud i Skien søndag

Skien kirkelige fellesråd står vel for det mest originale gudstjenestetilbudet i disse koronatider: De inviterer til en økumenisk drive-in gudstjeneste på NAF Glattkjøringsbane. Alle må komme i bil og bli sittende i bilen under gudstjenesten som overføres via DAB-radioen.Dermed kan man ha gudstjenestefellesskap uten smittefare.Pastor Truls Åkertund skal tale. Gudstjenesten begynner kl.1900.

2020-03-20 10:43 2,683.000 besøkende

En stor og inderlig takk til alle dere som leser de to bloggene mine. Hovedbloggen som har har drevet siden 2006 har nå passert 2,6 million besøkende med god margin, mens bloggen Monastisk har passert 83.000. Jeg har skrevet nesten 13.000 artikler til hovedbloggen siden starten, mens det finnes over 900 artikler på bloggen Monastisk. En god del av disse artiklene repostes på min Facebook-profil, men slett ikke alle. Det betyr at lesergruppen er enda større.Det har vært og er en stor glede å skrive disse bloggene. Vanligvis skriver jeg to til tre artikler hver dag til hovedbloggen, mens den and ...

2020-03-19 23:07 Profetisk: Gud reiser opp en ny generasjon

På min bønneagenda står 'de kommende generasjoner'. Jeg har en stund nå bedt om at Gud skal reise opp en ny generasjon, som er modigere enn min, mer fylt av Den Hellige Ånd, med større lidenskap for Jesus og ber grunnfestet i Guds ord. Derfor liker jeg å være sammen med unge mennesker. Jeg vil gjerne gi videre det jeg har fått. De årene jeg eventuelt har igjen vil gjerne investere i detteDerfor ble jeg så glad og takknemlig da jeg fikk høre om dette profetiske ordet fra den amerikanske pastoren og forbederen, Dutch Sheets (bildet), som jeg har valgt å oversette dem til norsk:"En generasjon som ...

2020-03-19 18:33 Herre, du har kvistet vegen - en bønn

Herre, det kjennes trygt å gå denne vegen - så mange andre har gått den før. Noen slet seg avgårde, beina bar såvidt, men de kom fram, drevet av en djup lengsel etter Deg, målet for pilegrimsleia.Andre var lettere til bens,hadde spenst og styrke,men det hendte de måttegjøre pusteøvelser når motbakkene dukket opp bak mørke skyer- og du skjulte deg.Men den slitne pilegrimen kjente landskapet igjen,han hadde gått motbakker før.Herre, du har alltid kvistet leia, for den kommende dag, om enn skjult for mitt øye,men mitt indre blikk så- fordi det var festet på deg.Selv ikke en dåre skal fare vill.En ...

2020-03-19 10:13 Josef, Frelseren og vanlige arbeidsfolk

I dag går mine tanker og mine bønner til alle renholdsarbeidere, butikkansatte, helsearbeidere, vektere, politi, forsvarspersonell som står helt i frontlinjen når det gjelder epidemien vi står midt oppe i. Hvilke helter! Det passer nemlig godt å hedre dem på denne dagen, 19.mars, siden det er minnedagen for Josef, vår Herres fosterfar.For også han var en helt. Snekkeren Josef stakk ikke av og lot den unge jødiske tenåringsmoren i stikken,når det ble kjent at hun bar Gud under kjolelivet. Han giftet seg med henne, mens ryktene surret og gikk.Jeg er del av en kirkelig tradisjon med djupe røtter ...

2020-03-18 23:21 Kan Gud bruke denne krisen til å la oss se familien som en velsignelse?

De siste dagene er jeg blitt så minnet om 2.Mosebok 12. Det er historien om hvordan Herren innstifter påskehøytiden. Jeg skal ikke gå inn på hele den historien, men jeg har spurt meg selv, mens jeg har bedt i kjølvannet av alt det som skjer rundt koronaepidemien: kan det komme noe godt ut av de kraftige restriksjonene på vår bevegelsesfrihet?Da tror at Herren ledet oppmerksomheten min mot i vers fra 2.Mos 12. Men før jeg siterer dette, la meg kort si hva som er blitt en positiv effekt av at vi må holde oss innendørs: takknemlighet og glede over å ha en familie og kunne være sammen med den! Det ...

2020-03-18 13:47 Gledelig nyhet fra Verbum forlag

Nå ble jeg skikkelig glad! Det er langt mellom de gode nyhetene disse dagene, men her er en! I anledning 100 års juibleet for Edin Løvås' fødsel, relanserer forlaget 'Minutter med Jesus', med undertittelen: 365 enkle øvelser i Jesusmeditasjon. Jeg kjøpte min utgave i 1986 , og i den har edin skrevet med sin vakre håndskrift: 'hilsen til Bjørn Ollav med varme.'Nå kan nye generasjoner få hjelp til et Jesus-sentrert andaktsliv. Ved siden av Jesusbønnen er det ingenting som har hjulpet meg så mye til å leve i en hverdagslig rytme med bønnen og Bibelen, som Jesusmeditasjonene til Edin Løvås. De er ...

2020-03-18 09:02 Ingen pause i forfølgelsen av kinesiske kristne under koronaepidemien

Koronaepidemien har ikke ført til noen  reduksjon av forfølgelsen av kristne i Kina. Heller tvert om. Kinesiske myndigheter har ikke tatt noen pause. En ny og enda strengere rekke av reguleringer vedrørende menigheters virksomhet ble satt ut i live i februar. Og disse reguleringene vil berøre og utfordre kinesiske kristne i lang tid etter at at faren med koronaviruset er over.Det er Voice of the Martyrs som hevder dette.Fordi nyhetsbildet fra Kina for det aller meste handler om koronaviruset, vil mange tenke at dette er en roligere periode for våre kinesiske trossøsken. Kanskje til og med at k ...

2020-03-17 23:09 Profetisk: Prioriteringene dine er i ferd med å endres

I går fikk jeg del i dette profetiske budskapet. Sjeldent har jeg følt et profetisk ord så direkte til meg, men det kan hende flere opplever det på samme måte. Derfor har jeg valgt å oversette det til norsk. Det talte i alle fall rett inn i min livssituasjon:'Jeg hører Ham hviske: 'Prioriteringene dine er i ferd med å endres.'Himmelens stemme kaller på deg i dag. Jeg taler til Mine sønner og døtre livgivende ord ... det er stemmen til Den elskede. Mitt himmelske kall over ditt liv kan aldri fjernes, for Jeg angrer ikke Mitt kall og Mine gaver. Stig opp inn i Mine veier og jeg vil veilede de sk ...

2020-03-17 11:54 Nytt medlem av Irans åndelige råd død - ytterligere 13 er smittet

Fredag 13.mars gjenga jeg et profetisk budskap av Rick Ridings som handler om Iran. Har du ikke lest det vil jeg anbefale deg at du gjør det!Som et lite apropos til innholdet i dette høyaktuelle profetiske budskapet leser jeg i Aftenposten at nok en ledende geistlig i Iran er død.Det dreier seg om et medlem av rådet som utpeker Irans åndelige leder, 78 årige ayatolla Hashem Bathayi Golpayegani (bildet). Han døde to dager etter at han testet positivt for viruset. Dermed er antallet høyere tjenestemenn som har dødd av viruset i Iran, steget til minst 12. Ytterligere 13 er smittet.Rystelsene fort ...

2020-03-17 11:10 I Fars hender - en oppdatering

Det blir ingen tur til Ullevål i dag og ingen operasjon i morgen. Det foretas ingen hjertekirurgi på dette sykehuset lenger da sykehuset gjøres klart for å ta imot intensivpasienter på grunn av korona-viruset. Imellomtiden må jeg få ordnet med en tann som det er kommet verk i, men foreløpig er det ingen tannlege som vil se på meg i disse tider. Dessuten er jeg blitt forkjølet.Jeg har vært i kontakt med Ullevål i dag som antyder bypass-operasjon på Rikshospitalet om to-fire uker, alt avhengig av at jeg får gjort noe med tanna og at forkjørelsen blir borte.Imens får jeg legge alt i Fars hender. ...

2020-03-17 10:43 Fra våre trossøsken i Nord-Korea

Det er få ting som slipper igjennom sensuren og som kan gi oss et riktig bilde av hva som skjer i Nord-Korea når det gjelder korona-epidemien. Ubekreftede rykter vil ha det til at nord-koreanske myndigheter har skutt mennesker som har vært smittet av korona-viruset. Det har ikke vært mulig å verifisere dette.Organisasjonen 'Voice of the Martyrs', som i sin tid ble stiftet av Sabina og Richard Wurmbrand, har et eget kontor i Seoul i Sør-Korea. Det ledes av Eric Foley. Dette kontoret fikk nylig et brev fra en person i Nord-Korea, som har mottatt en MP4 spiller fra 'Martyrenes Røst', som innehold ...

2020-03-16 23:28 Et av de største anslagene mot Guds rike

Jeg lyttet til Pete Grieg i går. Han lder bønnebevegelsen 24/7. Grieg advarte mor å trekke for raske åndelige konklusjoner av det som skjer over hele verden nå. 'Alltid når det skjer noe bemerkelsesverdig, fremstår det mennesker med svarene,' sa Grieg blant annet og ba oss om å holde oss unna disse. Grieg mente disse folkene har et behov for å vise seg frem, og være betydningsfulle.Det tror jeg er et godt råd.Men det må være lov å si en ting allerede nå, med hensyn til korona-epidemien: ved siden av å være en fare for liv og helse, er den en stor fiende av misjonsarbeidet. Den setter allerede ...

2020-03-16 13:54 Jødisk Nobelprisvinner gir verden håp og gode nyheter

Michael Levitt (bildet), en amerikansk-britisk-israelsk biofysiker, som ble tildelt Nobelprisen i fysikk i 2013 for 'utvikling av multiskalamodeller for komplekse kjemiske systemer,' gir håp til en hel verden av 'korona-faste' og fryktsomme mennesker.Koronavirus-epidemien minsker farten i Kina, og vil ikke lenger utgjøre en helserisiko for majoriteten av befolkningen, sier den israelske Nobelprisvinneren, som er professor i strukturell biologi ved Stanford University. Levitt, som har sett nærmere på statistikk sier til The Jerusalem Post, at han forventer at viruset mest sannsynlig vil forsvin ...

2020-03-16 12:06 Gud, sign kong Harald V

Det gjorde godt i denne tryktens tid å høre kongen vår si: 'Mine tanker og bønner er med dere.' Vi svarer på denne varme hilsenen som bønnens folk, med å be:Gud sign vår konge god!Sign ham med kraft og motsign hjem og slott!Lys for ham ved din Ånd,knytt med din sterke håndhellige troskapsbåndom folk og drott!

2020-03-16 11:03 Gunnar Sameland - profet med vekt på faste og bønn, del 2

Gunnar Sameland ga følgende definisjon på hva profetiens gave egentlig er:'Å eie en ikke medfødt, men av Gud lånt evne, til å se tingene slik de virkelig er.' (sitert fra Torbjörn Stolpe: Riket annorlunda, side 125)At Gunnar Sameland hadde en profetisk gave var klart for ham helt siden han ble en kristen. Fra første stund ble han en ivrig gransker av Den Hellige Skrift. Han leste i begynnerfasen av sin tjeneste, i følge hans biograf Torbjörn Stolpe, 40 kapitler om dagen. Gjerne om kveldene, mens han søkte stillheten i en gammel skogsarbeiderbrakke. Da kom han raskt til historiene om de ulike p ...

2020-03-15 23:37 Glem ikke de omreisende forkynnerne

Når alle møteavtaler kanstelleres for uker, ja, kanskje måneder fremover, åpner det opp muligheter for å søke Herren og granske Skriften som aldri før! En pastor eller en omreisende forkynner har det ofte så altfor travelt med så mange oppgaver, at man ikke får så mye tid til det som virkelig er det aller nødvendigste. Nå tvinges mang en prest, pastor eller forkynner til å slå ned på temopet og det gis muligheter til dybdestudier av Bibelen og god tid til bønn.La oss i denne tiden løfte våre pastorer og omreisende forkynnere i bønn. Be om åpenbaring over Skriften, ny salvelse, ny frimodighet, ...

2020-03-15 13:06 Håp og tro i koronatider

Paulus befinner seg i Rom. Vi skriver ca år 61. Apostelen sitter fengslet. Men han er ikke nedslått. Han har tro på at han skal løslates, og skal tjene Herren igjen som en fri mann. Det ser vi av det brevet han skriver til sin medarbeider Filemon:"Og en ting til: Gjør et gjesterom klart for meg. For jeg håper at jeg skal bli gitt til dere som svar på bønnene deres." (Filemon v.22)Det er viktig å ha håp og tro! Det er livsbejaende og livsforvandlende.Paulus hadde all grunn til å være nedslått, motløs og deprimert. Han satt tross alt fengslet og det var ingen spøk på denne tiden. De som hadde fe ...

2020-03-15 11:09 Helbredet!

Gud helbreder! I går fikk jeg del i et sterkt vitnesbyrd fra en av mine venner, Peter Hoover. Jeg har valgt å oversette det til norsk, for at flere kan glede seg over det:"Forrige helg deltok jeg ikke på noen møter fordi jeg var i konstant smerte. Jeg kunne ikke engang berørte min venstre hånd med min høyre. Flere av leddene og beinene begynte å hovne opp, helt fra hendene og ned til knærne mine. Brødrene kom for å be for meg og jeg vet at andre ba også. Jeg måtte kapitulere, og måtte nok en gang ta morfin.Hvorfor?Fordi jeg ikke ville spørre enda en gang om de ville komme for å salve og be for ...

2020-03-14 23:26 Gunnar Sameland - profet med vekt på faste og bønn, del 1

Vi befinner oss fremdeles i fastetiden. Det er ennå noen uker til den strålende påskedagen. Men det er i grunnen ganske så underlig dette: det er ikke så mange som løfter frem den bibelske fasten lenger. Leter man etter en god veiledning i hvordan man skal faste i følge Bibelen, er det ikke mange bøkene å finne. Jeg kjenner kun til tre: Franklin Halls bok om faste, som pinsemenigheten Klippen i Sandnes ga ut for mange år siden, og som er blitt en klassiker. De to andre ble utgitt av Sarons dal i Kvinesdal: Arthur Wallis: 'Den faste som gleder Gud', og en bok av Gunnar Sameland, som jeg ikke hu ...

2020-03-14 09:20 Medfølelse i en fortvilet situasjon

I dag går tankene mine til John Noble, og alle de andre som på grunn av korona-viruset, ikke kan få besøke sine kjære enten de er på aldersinstitusjoner eller sykehus.Min gode venn, John Noble, som er blitt 84 år har helt siden hans kone ble dement for noen år siden, besøkt Christine hver eneste dag! Snakk om trofast kjærlighet! Sammen med datteren Sharon, har de sunget med Christine, gitt henne favorittmaten hennes og gått i korridorene med henne. Nå er det slutt. Ledelsen på sykehjemmet ga John beskjed om at han eller familien dessverre ikke kan besøke Christine lenger på grunn av faren for ...

2020-03-14 08:48 Nasjonalt bønneråd utlyser nasjonal bønnedag for Norge

Styret for Nasjonalt bønneråd inviterer til NASJONAL BØNNEDAG FOR NORGE søndag 22 mars.Lederen foe Nasjonalt bønneråd, Jon Steinar Kjøllesdal, sier til avisen Dagen at han oppfordrer kristne til å be og faste denne søndagen:'Vi oppfordrer til at kristne kommer sammen i små grupper i hjemmene. Gjerne i familiene med barna til tede for å lese Guds ord, be sammen og ta nattverd slik de første kristne gjorde. Be om visdom for myndighetene og beslutningstakerne i samfunnet, be om at viruset skal dø ut så raskt som mulig og be særlig for mennesker i sårbare situasjoner i verden, slik som flyktningel ...

2020-03-13 17:46 Høyaktuelt profetisk budskap om Iran

Jeg traff Rick Ridings en gang på 1990-tallet på en ledersamling for europeiske bønnenettverk i Praha, og har fulgt med på hans virksomhet siden. Rick Ridings leder i dag bønnehuset Succat Hallel i Jerusalem, og er en mann med stor integritet som jeg har tillit til. Han har den siste tiden kommet med en rekke profetiske budskap, som jeg tror det er verd å lytte til, i en tid som denne:"16.september 2019 hadde jeg et syn hvor jeg så et kraftig lyn som slo ned og rystet en demonisk trone over Iran. Dette synet ble bekreftet av en sjelden torden-storm når vi proklamerte ordet jeg hadde fått i Suc ...

2020-03-13 12:21 Alt begynte på Golgata

Jeg befinner meg på et høydedrag, kalt Golgata, disse dagene. Tett ved korset. Jeg har ikke så mye å si, bare grunner på Jesu Kristi fullbrakte  verk. Det er et forunderlig sted, dette. Golgata. Der ble mine synder sonet. Finnes det noe større på jord? På grunn av korset er jeg ikke lenger Guds fiende, men venn. Gjelden min er gjort opp, jeg er fri!På Golgata ble både frelse, helse og utfrielse tilveiebrakt.En gammel og farget amerikansk baptistpredikant, Reverended Dan Smith, vokste opp under svært fattige kår, uten noen mulighet til å gå på skole.'Men jeg hadde et sted jeg kunne gå,' sier Da ...

2020-03-13 11:16 Ravi Zacharias har fått kreft - ber om forbønn

Ravi Zacharias (bildet), verdenskjent kristen apologet, har nylig meddelt i en Facebook-oppdatering, at han har en sjelden form for kreft, og er i store smerter. Han ber nå om forbønn.Zacharias (73) har en ondartet kreftsvulst i korsryggen, en svært sjelden krefttyper kalt Sarcoma. Denne skaper store smerter, særlig om natten, og han har store problemer med å få sove.Ravi Zacharias hadde nylig en stor ryggoperasjon, og man trodde en stund at smertene skrev seg fra operasjonen. Men en biopsi avslørte at Zacharias har fått kreft.Nå ber han alle som setter pris på hans verdensvide tjeneste om å h ...

2020-03-12 23:06 Menighetsliv i koroaens tid

Nå når den ene kirken etter den andre setter hengelås på ytterdøra, har jeg tenkt på noen ord av diakonen Stefanus, han som ble kirkens første martyr:'Men det ble Salomo som bygde et hus for Gud. Likevel bor ikke Den høyeste i noe som er bygd av menneskehånd.' (Apg 7,47-48)Vi hører stadig vekk møteledere si: 'Velkommen til Guds hus'. Når det ble sagt under Den gamle pakt, hadde de ordene sine i behold. Da hvilte Guds hellige nærvær over Tabernaklet og Tempelet. Og Gud hadde sin boligadresse der. Men det er annerledes i Den nye pakt. Da har Gud tatt bolig i mennesker. Guds nærvær kan fortsatt h ...

2020-03-12 21:33 Husmenigheter blomstrer på Cuba

16 anabaptister fra USA og Canada har nylig vært på studietur til Cuba, hvor å se nærmere på hvordan husmenighetene der blomtrer. De 16 amerikanerne og canadierne kom for å lære.Søndag 16 januar dro reiesfølget fra Cubas hovedstad Havana til landsbyen El Cafetal, som ligger omlag 30 minutters kjøretur fra Havana. Her i denne landsbyen finner man en husmenighet tilhørende kirkesamfunnet Brethren of Christ. Den blre plantet for et år siden. Her samled 40-50 mennesker, halvparten av dem barn. Halvparten av huset er en bolig, mens den andre halvdelen er et kirkelokale. Sangen tar stor plass i guds ...

2020-03-11 23:16 John Wayne og Jesus

Jeg skal ærlig innrømme det: jeg er svak for Westernfilmer, og John Wayne (bildet) var en av min barndoms store helter. I går leste jeg en historie om ham som grep meg sterkt. Det jeg nå skal fortelle handler om tiden rett før den amerikanske western-legenden døde:Datteren til Robert Schuller, han med Krystallkatedralen, Cindy, havnet i en motorsykkelulykke og måtte få det ene beinet amputert. John Wayne var en stor beundrer av Robert Schuller. Han hadde hørt Schuller si på et av sine TV-programmer at hans datter hadde vært utsatt for en ulykke og måtte få et bein amputert. John Wayne hadde da ...

2020-03-11 14:50 En forunderlig historie om Guds ledelse

Det du er i ferd med å lese er en forunderlig historie om Guds ledelse. Det er også en historie om Guds godhet.Francis Chan er ganske nylig flyttet til nabolaget Sham Shui Po i Hong Kong sammen med sin familie. I fjor meddelte han at han ville bli misjonærer i Asia. Det skjedde etter et besøk i Myanmar. Nå forteller Chan en ekstraordinær historie om Guds ledelse. De forunderlige detaljene oppdaget han mens han holdt på med å pakke for flyttingen hjemme i California.Chan forteller at han kom over et fotoalbum som inneholdt bilder av hans mor. Bildene viser hans mor for omlag 70 år siden mens hu ...

2020-03-11 11:05 En gang for alle

De siste dagene har en setning fra Hebreerbrevet levd sitt eget liv i tankene mine: en gang for alle! Hebreerbrevets forfatter sikter til Kristi fullbrakte verk på korset.Jeg kjenner på en djup takknemlighet for Reformasjonen, som på nytt løftet frem igjen de bibelske sannhetene om betydningen av Jesu Kristi blod og om forsoningen tilveiebrakt gjennom Kristi offer.De siste dagene har jeg tenkt og grunnet på følgende:1. "For Gud er en, og en mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som ga seg selv som løsepenge for alle." (1.Tim 2,5-6)Det finnes ingen andre forbin ...

2020-03-11 08:46 Om å søke svarene

"Søk ikke etter svarene, som ikke kan gis deg nå, fordi du vil ikke være i stand til å leve dem. Og poenget er å leve alt. Lev spørsmålene nå. Kanskje du da, en gang i fremtiden, gradvis uten å legge merke til det engang, kan leve ditt liv inn i svaret."- Rainer Maria Rilke (bildet), 1875-1926, poet, dramatiker og forfatter. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

2020-03-10 23:14 Profetisk: Herren den mektige i det høye

"I min ånd så jeg dette i dag tidlig: Jeg ser at du blir tatt høyt opp, og blir stående foran en mektig overskyllende bølge av Den Hellige Ånd.Alt rundt deg Alt rundt deg er lyden av den mektig stormende vind idet Den Hellige Ånd kommer over deg. Herren har en salvelse for et nytt oppdrag for noen og Han vil ganske snart posisjonere deg for at du skal høre Ham."- Cynda HunterNorsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)'HERREN er mektig i det høye, mer mektig enn bruset fra veldige vann, enn havets mektige brenninge.' (Salme 93,4)

2020-03-10 19:52 Purim, Stalin og dronning Ester

Når disse linjene skrives er den jødiske høytiden Purim over for i år. Den begynte ved solnedgang 9.mars og ble avsluttet ved solnedgang i dag, 10.mars.  Dette er den fjortende dagen av måneden Adar i den hebraiske kalenderen. Neste år faller den på lørdag 27.februar.Jeg har gjort meg noen tanker, mens jeg har hvilt på sofaen i dag. Dagen er jo til minne om skjebnesvangre dager i den jødiske historien. Vi finner historien beskrevet i Esters bok.Ikke siden staten Israels gjenopprettelse i 1948 har jødehatet vært sterkere. Ikke nok med at antisemittismen brer om seg, og fortsatt har en sterk pos ...

2020-03-10 15:07 Frykt, panikk og bønn

"Hei, der! Frykt ikke og få ikke panikk av ond propaganda. Vår himmelske Far har ikke abdisert fra tronen.Vi har den største beskyttelsen og kraften til å overvinne alt vi som mennesker står ansikt til ansikt med på jorden! Bønn!'- Samuel Brassfield (bildet), medstifter av Harvest International Ministry, bor i Bertram, Texas. Profetisk mentor for blant annet James Goll. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

2020-03-10 14:31 Urbefolkningsgrupper i Ecuador søker Kristus-sentrerte menigheter og å bevare kulturell identitet

Urbefolkningsgrupper i Ecuador søker en Kristus-sentreret menighetssammenheng og som samtidig kan være tro mot deres kulturelle identitet, og ønsker å bli anabaptister.Det sier Clever Mashiant og Sofia Gualinga, som begge tilhører urbefolkningsgruppen Shuar i Amazon-regionen av Ecuador i samtale med misjonærene Jane og Jerrell Ross Richer. Disse to lederne for urbefolkningsgruppen Shuar hadde kommet over og lest heftet: 'How can we become Mennonites?' Heftet hjalp dem til å klargjøre anabaptistiske prinsipper som de allerede hadde kjennskap til.Familien Ross Richer arbeider i regnskogen i Ecua ...

2020-03-09 18:18 En drøm - måtte den bli virkelighet

Hva ville skje om en gruppe mennesker kom sammen i den ene hensikt å leve ut Bergprekenen? Ta den på ramme alvor, ord for ord. Kirkehistorien gir oss flere eksempler på noen som våget å gjøre det. Så det er ingen utopi. Det er mulig.Men det koster. Radikal etterfølgelse av Jesus har sin pris: forsakelser, oppbrudd, man må ut av komfortsonen, man må ta sitt kors opp daglig for å følge Ham.Dette livet tiltrekker meg mer og mer. En kroppsliggjort tro.Gå mot strømmen.Jeg har noen tanker om  dette, som jeg gjerne vil dele, men først må jeg igjennom hjerteoperasjonen og få  kreftene tilbake.

2020-03-09 16:43 God teologi

Dette er Luther på sitt beste! 'Ikke noe menneske forstår Skriften uten at han er kjent med korset,' Og ikke bare er det et godt Luther-sitat; det er veldig god teologi.Alt må sees i lys av Jesu Kristi kors og Jesu fullbrakt verk der. Korset er Guds plusstegn. Vi er ingenting uten korset. Uten Jesu Kristi kors ingen frelse, ingen forsoning, ingen himmel.Korset er selve dårskapen, for menneskers øyne det komplette idioti. Men for de som tar imot korsets budskap, er korset selve Guds kraft.

2020-03-08 16:25 Gledelige overraskelser

Jeg er på en ørliten hjemmeperm fra sykehuset. Det gleder jeg meg veldig over. Skal ned på sykehuset igjen for å sove der. Det er tryggest. Nå drikker jeg Yorkshire-tea, det er helse i hver dråpe! I morgen får jeg vite hvor jeg skal ha bypass-operasjonen på sykehuset.I dag skjedde det noe forunderlig! Etter en følelsesmessig berg-og-dal-bane, tror jeg at Gud minner meg på å se på den direkte TV-overføringen av lederdagene til Det norske baptistsamfunn i Drammen. May Sissel og jeg skulle ha deltatt der denne helgen som forbedere og sjelesørgere. Men siden  jeg ble alvorlig hjertesyk, ble det ik ...

2020-03-06 07:50 Profetisk: Håpets Gud

Herren sier: 'Jeg er Den Ene som gir deg håp i den mørkeste natt. Din sjels seier vil finnes i det du setter ditt håp til Meg. Kom til håpets kilde og drikk i dag. For dager som ligger foran vil kreve av deg at dine øyne er vasket med Mitt håp og nåde. Mange ser en stormsky i horisonten og mister grepet. Men du vil se stormskyen som Esekiel, som bringer håp til deg om en ny dag.Inne i selve stormen vil du finne Meg, levende og pustende håp. Midt i ilden vil Jeg stå og du vil se Meg med nye øyne. Du er en overvinner. Jeg har sett deg stå opp mens andre faller. Håpet har holdt deg oppe, og Min k ...

2020-03-05 14:30 Vladimir Putin vil ha Gud inn i grunnloven

Det er ganske underlig å tenke på, at det veldige russiske riket, som i 70 år var en del av Samveldet av sosialistiske sovjetrepublikker, og en ateistisk stat som fengslet og drepte kristne, nå kan få en ny grunnlov hvor Gud ser ut til å få en egen plass. Den nye lovteksten - om den går igjennom - fastslår også at et ekteskap bare kan inngås mellom en mann og en kvinne.Det er en gjennomgripende og stor forfatningsreform Russlands president Vladimir Putin ønsker å få igjennom. Det haster for hans vedkommende. Hans nåværende presidentperiode er i ferd med å gå ut på dato, og i følge nåværende lo ...

2020-03-05 12:39 Et sykdomstegn

Det er et alvorlig sykdomstegn når en kristen forsamling applauderer ren mobbing av et annet menneske. For åpen mikrofon i en offentlig TV-sending her om dagen, kalte Jan Hanvold en ikke navngitt person for 'feig' og 'et null' fordi vedkommende valgte å trekke seg fra å delta i et program på TV-Visjon Norge.At Hanvold ytrer seg som han gjør, er ikke overraskende. Noe annet er kanskje ikke å forvente? Det som virkelig er problematisk er at en forsamling ikke bare aksepterer en slik oppførsel fra en Herrens tjener, men applauderer den. På toppen av dette reagerer noen av de samme folkene på mobb ...

2020-03-04 23:32 I Herrens hender i stillhet

Å bli enda mer kroppslig svak er veldig utfordrende. Som om jeg ikke var svak nok fra før. Vanskelig er det også å måtte si fra seg inngåtte møteavtaler. Noe av det verste jeg vet er å skuffe andre. Gudstjenester og seminarer du har avtalt for lenge siden. Heldigvis møter jeg stor forståelse, og noen er så greie at de inngår nye avtaler til høsten. Andre så snille at de stiller opp på kort varsel og taler i stedet for meg.Det er jo dette som er livet mitt, kallet mitt.Men nå er det tid for å følge legenes råd og roe ned før det operative inngrepet i hjertet, som er nært forestående.Men dette e ...

2020-03-04 14:23 Aktuell problemstilling: Simoni

Beretningen om trollmannen Simon i Apostlenes gjerninger har fått fornyet aktualitet. Denne trollmannen hadde vært vitne til vekkelsen i Samaria, og var kommet til tro. Han ble veldig fascinert av de tegn og undergjerninger som fant sted. Lukas forteller at etter at han var blitt døpt, 'holdt han seg stadig til Filip og var overveldet av de tegn og mektige gjerninger han så.' (Apg 8,13)Når så apostlene kommer ned fra Jerusalem for å se det som hadde skjedd gjennom evangelisten Filip, la de hendene på de nydøpte for at de skulle få del i Den Hellige Ånd. Da leser vi følgende:'Men da Simon så at ...

2020-03-04 11:38 Viktig melding

På grunn av store snømengder flyttes gudstjenesten i Kristi himmelfartskapellet til Toten frikirke på Raufoss, og til TORSDAG 5.mars kl.18.00. Merk endring av dagen. Liturg denne gangen er Ivar Johnsen.Jeg skulle ha talt i Gjøvik kirke under fastedagene der i kveld og torsdag, og May Sissel og jeg skulle ha deltatt som forbedere og sjelesørgere på lederkonferansen til baptistene denne helgen, men det bir det ikke noe av. Vi har også måtte si fra oss bønneseminaret på Voss 19.-22. mars. Det skyldes min helsesituasjon. Fastlegen har gitt streng beskjed om at jeg ikke får gjøre noe før jeg har væ ...

2020-03-04 11:37 I pakt med naturen

Her om dagen - nærmere bestemt 1.mars - feiret vi den hellige David av Wales. Han levde i det femte århundre, og levde et enkelt asketisk liv sammen med sine monastiske brødre.Bror David er på mange nåter svært tidsaktuell, fordi han levde så nært naturen. Ikke så ulikt Frans av Assisi. Sammen med sine monastiske brødre, drev han med jordbruk. Han viste stor medfølelse med og kjærlighet til dyrene, særlig de som menneskene tok i bruk for å hjelpe seg med så- og innhøstingsarbeid. Dyrene og fuglene var ofte å se sammen med ham. Bror David sørget for at de hadde mat og hadde det godt. Han hadde ...

2020-03-03 23:25 Når livet vårt blir bønn

"Slik ber du uavlatelig: ikke ved å ytre bønner med ord, men ved å gi deg til Gud gjennom alle delene av ditt liv, slik at ditt liv blir en kontinuerlig uforstyrret bønn."- Hl.Basileios av Cæsarea 330-379Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)'... men jeg er bare bønn.'- David i Salme 109,4Norsk Bibel 1988"Bønnen er ikke noe vi presterer. Den sanne bønnen finnes allerede der. På djupet av det døpte menneskets sjel finnes det en dialog mellom Faderen og Sønnen i Ånden. Denne trinitariske dialogen er selve urbønnen. Og den finner sted inne i oss.Vår bønn består i å oppdage den, og lytte til de ...

2020-03-03 17:58 Julia Esquivel - poet, profet og menneskerettighetsforkjemper, del 4

Her er fjerde og siste del av artikkelen om Julia Esquivel (bildet):Å leve som flyktning i Sveits var slett ikke enkelt for Julia. Hun var langt borte fra sitt elskede folk, samtidig som hun smertelig var klar over det pågående folkemordet i hjemlandet Guatemala. Som med så mange andre flyktninger levde Julia med en sterk skyldfølelse og ensomhet. Hvorfor skulle hun være blant de som overlevde? Hun kunne våkne opp tidlig om morgenen med dårlig samvittighet og marerittene fulgte henne om natten. Det hendte hun våknet med blodflekker på nattkjolen. Marerittene førte til at hun klorte seg selv i ...

2020-03-02 23:02 De velsignede hender

Dette bildet taler så sterkt til meg disse dagene av ytterste svakhet og sårbarhet: Kristi åpne armer, strukket ut for å velsigne oss.Helt mot avslutningen av Evangeliet etter Lukas heter det: 'Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem.' Det er så vakkert, så blendende vakkert.Jeg har hentet fram igjen en bønn jeg lærte av Martin Lonnebo, som jeg ber disse dagene:Se på meg, Kristus, og velsign meg.Se på meg, Kristus, og styrk meg.Se på meg, Kristus, og gi meg fred.Det er alt jeg trenger.Jeg fester blikket på HAM -troens opphavsmann og fullender.Jeg ber om at Hans ...

2020-03-02 20:09 Programleder på TV Visjon Norge tar avstand fra uttalelsene til Baez

En av TV Visjon Norges ankermenn og profiler, Arne Pedersen, gjør det Jan Hanvold forlengst burde ha gjort: ta avstand fra 'profetens' famøse uttalelser. I et innlegg på sin Facebook-profil skriver Arne Pedersen mandag kveld, blant annet:"Vi i TV Visjon Norge avviser at man kan betale for frelse, helbredelse eller for den del beskyttelse#! Derfor må jeg ta avstand fra det Dionny Baez lovet når han sa at den som ofrer inn kr 2020,- inn til kanalen, skal få beskyttelse fra Corona virus for sine barn. Selvfølgelig tror vi på beskyttelse, men ikke at vi kan betale for den!"Dermed er en av TV-selsk ...

2020-03-02 09:03 Baez, Hanvold, Corona og spekulativ teologi

Reaksjonene har vært mange, kraftige og høyst berettigede over de famøse utspillene fra 'profeten' Diony Baez (bildet) på TV Visjon Norge de siste dagene. I en av disse TV-sendingene ba han seerne om å skynde seg gi 2020 kroner til TV-stasjonen, så skulle han be Gud beskytte seernes barn mot Corona-viruset. De fleste finner hans uttalelser usmakelige, sjokkerende og regelrett blasfemiske. Her spilles det på frykt og ren og skjær urtnyttelse av sårbare mennesker. Alt for å skaffe TV-kanalen penger.TV-gründer Jan Hanvold forsvarer Baez med at TV-Visjon Norge tilhører den store pinse-karismatiske ...

2020-03-01 23:22 Julia Esquivel - poet, profet og menneskerettighetsforkjemper, del 3

Guatemala er unik i Latin-Amerika. Majoriteten av befolkningen består av urbefolkningsgrupper fra 22 maya nasjoner og en urbefolkningsgruppe som ikke tilhører Maya-folket, Xinca-folket. Spanjolene som imvaderte Guatemala i 1524 var ute etter gull, men fant lite, og satset heller på jordbruk, og utnyttet og utarmet urbefolkningen på den måten.I regionen El Quiche, hvor Emilie Teresa Smith bodde i flere år, er 70 prosent av barna kronisk underernærte. Det siste forsøket på å endre dette endte i en blodig borgerkrig som varte i 36 år. Den ble avsluttet offisielt i 1996. Den statlige hæren utrydde ...

2020-03-01 16:28 Leo Tolstoj om jødene

"Jøden er selve symbolet på evigheten. Han er den ene som har voktet det profetiske budskapet og formidlet det til hele menneskeheten. Et slikt folkeslag kan aldri forsvinne. Jøden er evig. Han er selve kroppsliggjøringen av evigheten."- Leo Tolstoj (bildet), russisk forfatter, 1828-1910). Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

2020-03-01 08:32 Underlig er ditt navn, Gud - en bønn

Herre, svikter du dine når de trenger deg som mest? Etterlater du dem farløse?Hvorfor er du taus, du gamle av dager? Du som var der før fjellene ble til.Ditt navn er Underlig.Stor er du, det er ikke for ingenting de navngjetne fra eldgamle dager kalte deg Den veldige.Men hører du ropene til dem som roper?Tordenen ruller mellom fjellene,drønnene får hindene til å skjelve.Dine menneskebarn kryper sammenog blir så små.Så vergeløse.Hvor er du å finne?Også Menneskesønnen forlot du,der han ensom og forlatt,ropte, blodstenkt og såret:'Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?Hjerteskjærende var d ...

2020-02-29 23:01 Julia Esquivel - poet, profet og menneskerettighetsforkjemper, del 2

Julia Esquivel (bildet)) var radikal som Jesus er. Med ungdommelig pasjon forventet hun bokstavelig talt at enker og foreldreløse skulle sørges for og de fattige bli behandlet med respekt. Hun trodde denne konkrete sannheten: Jesus Kristus skapte rom for alle ved bordet, idet han startet med alle de som var blitt avvist i verden. Hele tiden krasjet hun med med pyntelige kirkeelige institusjoner som ikke kroppsliggjorde det hun mente var verdier som representerte evangeliet: inkludering, rettferdighet, deling av godene.Tidlig i sin ungdom bestemte Julia seg for å leve enslig. I 12 år arbeidet h ...

2020-02-29 12:34 Faste og nyheter

Når man har arbeidet som journalist i mange år blir man hekta på nyheter. Det ligger liksom i blodet, og sosiale medier har gjorr alt så lett tilgjengelig. Men dette er på godt og på vondt. Den raske nyhetsformidlingen gjør noe med oss. Den kan gjøre oss stresset, urolige og fryktsomme og slitne.I riktig gamledager var journalistenes fremste oppgave å være folkeopplysere. I dag er mange av dem underholdere, og mye av det de skriver gjør oss ikke klokere, heller dummere. Heldigvis finnes det fremdeles mange gode unntak. Journalister som gjør en fremragende jobb, som opplyser, avslører, avdekker ...

2020-02-29 08:26 Vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg

En bønn av Augustin følger med meg disse dagene. Jeg fikk den fra en kjær venninne av May Sissel og meg: Be den gjerne sammen med meg. Denne vakre bønnen betyr så mye for meg."Sent kom jeg til å elske deg, du skjønnhet så gammel, så evig ny. Sent kom jeg til å elske deg. Der ute søkte jeg deg, men du var i meg - selv om jeg var langt borte fra deg. Du rørte ved meg, og jeg lengtet etter din fred. Nå legger jeg mitt håp i din store nåde alene.Gi hva du krever, og krev så hva du vil. Du har skapt oss for deg, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg."

2020-02-28 23:02 Julia Esquivel - poet, profet og menneskerettighetsforkjemper, del 1

Navnet Julia Esquivel (1930-2019) var ukjent for meg inntil ganske nylig. Det er jeg kanskje ikke alene om? Stemmene fra det fattige Sør blir ikke så ofte hørt. Det burde vi omvende oss fra. Deres stemmer burde være liike viktige som stemmene fra det velstående Nord. Og når vi først er inne på det: stemmene fra Sør er ofte mer profetiske!Som stemmen til guatemaleren Julia Esquivel.Poet, ja, jeg vil si, profet og menneskerettighetsforkjemper.Jeg ble kjent med Julia Esquivel gjennom en artikkel skrevet av Emilie Teresa Smith, som traff Julia Esquivel mens hun levde i eksil i Mexico City. Det er ...

2020-02-28 09:05 En slapp dag

Dette ble en natt utenom det vanlige, og som jeg ikke har noe ønske om å oppleve på nytt. Allerede på vei hjem fra sykehuset i går begynte innstikksåret å blø. Det er ingen spøk når man blir satt på en hestekur med blodfortynnende medisin. Skjorten min ble full av blod. Da vi kom hjem i går kveld fortsatte det med å blø, og etter beste evne forsøkte vi med ulike remedier å få stanset blødninger. Jeg gikk for å legge meg, men det fortsatte å blø og ved fire-tiden i natt var nattklærne mine gjennomvætet av blad. Ved fem-tiden bar det rett til legevakten, og der fikk jeg hjelp.Så dette blir en sl ...

2020-02-27 23:02 En vakker perle fra Sverige

I går feiret hele 'Nordens biskop Martin' 90 år. Ikke bare er han opphavsmannen til 'Kristuskransen', et pedagogisk perlekjede for bønn, han er selv en perle fra vårt naboland Sverige. En vakker perle. Det er takket være biskop Martin Lönnebo at vi både har fått 'Kristuskransen' eller 'Frelsarkransen', som den heter på svensk, men også Bønnegloben, som er å finne også i mang en frikirke. Få har som biskop M;artin hjulpet hverdagsmennesket til en kroppslliggjort, en inkarnert tro.Det er jeg veldig glad og takknemlig for.Jeg har truffet Martin Lönnebo bare en gang i mitt liv, men jeg glemmer det ...

2020-02-27 20:39 Det ble ikke helt slik jeg hadde håpet

Vi har nettopp kommet hjem fra LHL Gardermoen sykehus. Dette er blitt en veldig slitsom dag. Etter å ha undersøkt hjertet mitt (angiografi), fant legen som utførte innngrepet at det var et langt større inngrep enn det de forventet seg. Det er tre år siden sist jeg blokket årer i hjertet. Han fant det best å stoppe det hele, og sette meg opp på en ny time om 14 dager til en større operasjon. Jeg må bli sterkere. Jeg har i hvert fall fått svar på hvorfor jeg går rundt med så store smerter.På vei hjem begynte jeg å blø ganske kraftig fra innstikksåret, og rett etterpå punkterte vi i 110 km. Et un ...

2020-02-26 23:02 Trygghet i stormen

Min båt er så liten, og havet så stort, men Jesus har grepet min hånd. Når Han styrer båten, da går det så bra, på veien til himmelens land.Denne kjente barnesangen er blitt min bønn for tiden. Kl.09.30 i dag, torsdag, legges jeg inn på LHL Gardermoen for et operativt inngrep i hjertet. Takknemlig for forbønn.

2020-02-26 10:25 Min båt er så liten - om Jean Vaniers svik

Her er noen uferdige tanker og refleksjoner i kjølvannet av avsløringen av Jean Vanier som overgriper. Jeg har fått mange henvendelser etter at jeg valgte å skrive om saken. Det har fått meg til å tenke. Fortsatt er jeg forferdet og nummen.MEN - jeg har ingenting å skryte av; jeg er en synder. Jeg har syndet i tanker, ord og handlinger. Farkosten min er skrøpelig. Og jeg er hele tiden avhengig av Guds nåde. Også Jean Vanier var et skrøpelig menneske og en synder. Dette er på ingen måte skrevet for å rettferdiggjøre hans handlinger, men kanskje vi kan skimte noe av det forunderlige at Gud kan b ...

2020-02-25 23:06 En gave som varer i 40 dager

De 40 dagene som nå ligger foran oss er en gave. 40 dager til å forenkle livet, leve mer samlet, konsentrert. Dager til å sentrere alt rundt Jesus. Tynne. Til å legge vekk ting. Kaste.De 40 dagene innlerdes med Askeonsdagen. Fra riktig gammelt av, var det vanlig å gå til kirken på askeonsdag, slik at presten kunne tegne et korstegn på den troendes panne. I det han tegnet korstegnet sa presten: "Kom i hu, menneske, at du er støv  vende tilbake. Vend om og tro på evangeliet."Askeonsdag er på en særlig måte dagen da vi ser oss selv i speilet. Det har vi godt av. Se sin egen synd. Bekjenne den og ...

2020-02-25 20:28 Martyr for sannheten

I dag er det på dagen 484 år siden en av anabaptismens mest markante skikkelser, Jakob Huter, ble henrettet ved å brennes på bålet for sin tro og overbevisning. Huter, eller Hutter som det også kan skrives, var omtrent 35 år da han led martyrdøden. Av yrke var han hattemaker, derav navnet. Han var leder for døperbevegelsen i Tyrol (det nordlige Italia og det vestlige Østerrike), og den gruppen som han var leder for flyktet senere fra denne regionen østover til Moravia, nåværende Den tsjekkiske republikk.  I følge The Hutterian Chronicle, ble totalt 360 anabaptister henrettet i Tyrol. Ene og al ...

2020-02-24 08:26 Overgriperen Jean Vanier

Det er med djup sorg og fortvilelse disse linjene skrivers. Jeg skulle så gjerne ha vært dem foruten, og jeg har kviet meg for å skrive dem. Etter at jeg fikk vite lørdag kveld at Jean Vanier (bildet), grunnleggeren av L'Arche kommuniteten, er anklaget for en hel rekke seksuelle overgrep mor seks kvinner i en årrekke, ble jeg helt satt ut. Først reagerte jeg med vantro. Dette kunne umulig være sant. Så seg det sakre inn over meg, og jeg reagerte med forferdelse.Få har betydd så mye for meg i avgjørende år av mitt liv som Jean Vanier. Jeg har også oversatt en rekke artikler og sitater av Vanier ...

2020-02-23 23:05 Martyren Polykarp

Polykarp er en av kirkens første kjente martyrer vi kjenner av navn, ved siden av diakonen Stefanus. I går var det hans minnedag. Han ble født inn i en kristen familie ca år 70 etter Kristus, altså mot slutten av den apostoliske perioden. Apostelen Johannes lever ennå. Ireneus av Lyon, forteller at Polykarp kjente apostelen Johannes personlig og flere andre av de som hadde sett og opplevd Herren.Det er omkring år 100 at han blir tilsynsmann eller biskop for en kristen forsamling i Smyrna i Lille-Asia, våre dagers Izmir i Tyrkia.54 år senere reiser ham til Rom for å drøfte en pågående uenighet ...

2020-02-23 07:14 en drøm

I morgentimene i dag hadde jeg en underlig drøm. May Sissel og jeg var  på en reise. Jeg vet ikke hvor. Landsskapet var ukjent. Tilsynelatende kjørte vi oss bort, og kom inn i et boligfelt i en by med en rekke boligblokker. Vi bestemte oss for å stanse.Etter å ha gått rundt der en stund ble vi møtt av en eldre mann. Han så litt uflidd ut. Mannen inviterte oss med hjem. Jeg var skeptisk. Dette var ikke med i planen vår, og jeg opplevde at han forstyrret oss. Mannen insisterte, og kona mi mente at vi skulle ta imot tilbudet.Hele veien dit var jeg skeptisk. Og da vi kom frem og måtte klatre opp e ...

2020-02-22 23:01 Mennesker svikter - men ikke Herren Jesus

Mennesker svikter, mennesker skuffer, mennesker faller og mennesker sårer. Slik er det bare. Setter vi vår lit til mennesker vil vi bli skuffet og såret. Ganske enkelt fordi vi er mennesker. Vi er ikke annerldes vi heller, for også vi skuffer, sårer, sviktier og faller. Den som tror at han ikke gjør det, er ikke menneskelig.Jeg kjenner bare en som ikke svikter og skuffer. En som alltid er trofast. En du kan stole 100 prosent på. En som er 100 prosent ren.Hans navn er Jesus Kristus.Ham, og Ham alene, setter jeg mit lit til.'Trofast er han som kaller dere.' 1.Tess 5,24.

2020-02-21 23:01 Korset i mitt liv

Det er to helt sentrale ting i den kristne tro: Jesu Kristi kors og Jesu Kristi oppstandelse. Uten korset og oppstandelsen finnes det ingen kristen tro, bare høyverdig moral.Jeg bærer alltid et kors med meg, et gripekors, for stadig å minne meg på korsets vertikale og horisontale betydning. Apostelen Paulus uttrykker dette slik: 'Men jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden.' (Gal 6,14)Når Paulus skriver til menigheten i storbyen Korint bærer han på en djup bekymring. Han er redd for at 'Kristi kors skal ...

2020-02-20 23:02 Takk for forbønn

Hunden vår, Poirot, har vært så uheldig å ramle ned en trapp. Når man er 13 år og har en vond hofte er ikke det noe gøy. Vi tror ikke han har brukket noe, men det er vondt å trå på det ene beinet. Vi tar kontakt med veterinær i morgen. Det gjør at May Sissel må bli hjemme fra bønnekonferansen  på  Grimerud i hvert fall i morgen, men heldigvis får jeg med meg en god venn av familien som min 'støttekontakt', slik at jeg blant annet kan få hjelp med rullestolen. Der er en del logistikk når jeg skal ut å reise.Denne helgen blir travel: Fredag skal jeg ha et seminar i forbindelse med bønnekonferans ...

2020-02-20 19:47 Det lykkeligste øyeblikket i livet mitt

Dette bildet og historien bak det griper meg så sterkt i dag. Det er Eric Foley, lederen for den koreanske avdelingen av The Voice for the Martyrs, som forteller om hvordan giverne til denne organisasjonen har gjort det mulig å donere beskyttelsesmasker til ofre for sexlaveri blant nord-koreanske kvinner som befinner seg i Kimna. De er spesielt utsatt for korona-viruset.'Men,' sier Eric Foley, 'det er ikke beskyttelsesmaskene som gir dem håp gotrøst, men MP3 spillere.'En av mottakerne fortalte Foley: 'Hvis du spurte hva som et lykkeligste øyeblikket i livet mitt, så vil jeg si at det var da je ...

2020-02-19 23:02 Kalt kristne

"Når Den hellige ånd kom over den tidlige kirken i Antiokia, satte både jøder og hedninger sin lit til at Jesus ville gi dem adgang til Gud. Forenet i tilbedelse, delte de liv med hverandre som om de var en familie. Ingen visste til å begynne med helt hva de skulle kalle dette. De visste hva en gruppe med jøder var ment å være, og de visste hvordan hedninger så ut, men de visste ikke helt hva de skulle kalle jøder og hedninger som tilba sammen i Jesu navn. Så de bestemte seg for å gi dem et nytt navn. De kalte dem 'kristne'. (Apg 11,26)Enhet på tvers av skillelinjer var det som var selve særtr ...

2020-02-19 09:45 Hva kan de som har gått foran lære oss?

Å be med de hellige har blitt en del av mitt bønneliv, og det har det vært i mange år nå. Jeg ber leseren merke seg ordene mine. Jeg ber ikke til de hellige, min bønn rettes hun til Faderen i Jesu navn, slik Jesus lærte oss å be, men jeg ber MED de hellige. Av og til låner jeg ordene deres, og hviler i dem, når mine egne ord stanser opp. Det gir hvile.Og jeg lever med de hellige. Deres minnedager gir ofte mulighet til djupere refleksjon, og deres liv både inspirerer og utforder meg til å leve i etterfølgelse av Kristus, slik de etterfulgte Kristus.Som hellige Colman, den tredje abbeden og bisk ...

2020-02-18 23:02 To hverdagsbønner

To bønner skrevet av Martin Lönnebo følger med meg i mine hverdager for tiden. Kanskje du kan be dem sammen med meg?Se på meg, Kristus og velsign meg.Se på meg, Kristusog styrk meg.Se på meg, Kristus og gi meg fred.Den andre bønnen lyder slik:Mitt hjerte slår, Gud er hernå råder stillheten.

2020-02-17 23:01 Francis Chan:: - Det er crazy: alle jeg berørte ble helbredet

"Hver eneste person jeg berørte ble helbredet. Jeg har aldri noensinne erfart noe lignende på 52 år."Det er Francis Chan (bildet) som forteller dette til Relevant Magazine.Det var mens forfatteren, forkynneren, grunnleggeren av Crazy Love Ministries og tisligere Mega-church pastoren, talte til studentene ved Moody Bible Institute at han fortalte om sine forunderlige opplevelser i en avsidesliggende landsby i Myanmar.I talen samtalte han med tilhørerne om sitt syn på tro og det overnaturlige. Det synet har vært under utvikling. Selv om han har vokst opp med en usikkerhet når det gjelder moderne ...

2020-02-17 15:25 En gratulasjon på dagen

På hans 84 års dag vil jeg så gjerne få benytte anledningen til å takke Stanley Sjöberg (bildet), for hans troskap mot Guds ord og den kristne forsamlingen. Som årene går får jeg bare større og større respekt for denne kristne åndshøvdingen. Det er snakk om åndelig rakryggethet. Stanley Sjöberg er hel ved.Det var hans bror, Kjell Sjöberg, Nordens bønneapostel jeg har hatt mest å gjøre med, gjennom mange år. Stanley Sjöberg har jeg truffet to ganger. Den ene gangen hørte jeg ham tale i Citykyrkan i Stockholm, hvor jeg tror han var pastor. Den andre gangen var i Baltikum. Jeg tror det var i Riga ...

2020-02-17 09:12 Vardetenning og forfølgelse i de nordlige italienske alper

Natten til 16.februar hvert år tennes det bål på fjellene i det nordlige Italia. Dagen derpå holdes det gudstjenester og gledesfylte festivaler. Det er valdenserne som feirer og de har all grunn for å feire 17.februar 1858. Denne dagen fikk de endelig garanti for sine sivile og religiøse rettigheter, etter århundres forfølgelse fra Den romersk-katolske kirke.Valdenserne, som går under forskjellige navn, er en kristen frimenighetsbevegelse som man antar startet i Lyon i Frankrike og som spredte seg til de franske og italienske alpene på slutten av 1170-årene. I dag finner vi valdensere i det sø ...

2020-02-16 23:01 Takk for trofasthet

Jeg slutter ikke med å la meg forundre og kjenne på en djup takknemlighet overfor mennesker som uke etter uke, måned etter måned, år etter år er trofaste mot sin menighet. De kommer til gudstjenestene, bønnemøtene, menighetsmøtene og årsmøtene. De gir tid, de åpner sine lommmebøker og gir penger. De stiller opp for å ordne med kirkekaffe, vasker kirkebygget, er møteverter eller spiller til fellessangene. De sitter i festkomiteer, og de stiller på dugnad.De er helt vanlige medlemmer. Uten noen titler. Uten disse ville det ikke vært noen menighet. Ingen gudstjenester.De fortjener en stor og inde ...

2020-02-16 14:12 Ikke lett å være baptist eller pinsevenn i Russland

I går kunne jeg dele nyheten som alle russiske baptister og pinsevenner og alle evangelikale kristne i Russland kan glede seg over: Konstitusjonsdomstolen har slått fast at trossamfunn og organisasjoner har rett til å samles i private hjem.Men hvordan har tiden etter at den såkalte antimisjonsloven, som er en del av anti-terrorloven fortont seg for våre russiske trosfeller? Denne reportasjen fra Matthew Luxmoore, som skriver for Radio Free Europe, gir oss et lite innsyn. Her i min oversettelse:I Verkhnebakanskij, en by utenfor Novorossiisk på Russlands Svartehavs-kyst, samles baptister i et li ...

2020-02-15 23:02 Kilder, fjell og åpenbaring

"Gjennom århundrene har det alltid vært noen som har drukket av de samme kildene, vandret samme veier og til sist nådd frem til det samme vidstrakte landet."- Ulrika Ljungman"Vi må tro de som har oppdaget den usynlige verdens fjelltopper, når de forteller oss at de har vært der og at de har funnet det de søkte. Men de kunne ikke gi oss noen tilforlatelig redegjørelse for hva de har funnet. Om vi vil se hva de har sett, må vi gå der de har gått. Dette er ikke mulig for alle, ja, ikke ens for flertallet mennesker."- Domprost Ralph Inge (1924).Begge oversettelser hentet fra forordet til Hjalmar E ...

2020-02-15 09:46 Gudstjenester i helgen og nasjonal bønnekonferanse

I morgen - søndag 16.februar - taler jeg to steder. Først i Brumunddal baptistkirke (bildet) kl.11.00 og så i Filadelfia, Lena kl.17.00. Er du i nærheten hadde det vært koselig å få hilse på deg.Minner om Den nasjonale bønnekonferansen på Grimerud neste helg. Der skal jeg ha et seminar fredag med tittelen 'Guds hjerte for de marginaliserte - et profetisk kall - en introduksjon til svakhetens teologi'. Søndag taler jeg i avslutningsmøtet. Øvrige talere er Alv Magnus, Håkon Fagervik og Rhonda Mathisen.

2020-02-15 08:26 Gode nyheter for russiske baptister og pinsevenner

Endelig noen gode nyheter fra Russland hva angår russiske baptister og pinsevenner. 14.november i fjor slo Russlands konstitusjonsdomstol fast at trossamfunn og religiøse organisasjoner har rett til å holde møter i private hjem. Det ble kjent gjennom et innlegg fra Stefanusalliansen i avisen Dagen i går.Denne gledelige dommen, som er endelig, har ikke kommet uten kamp. Her har Stefanusalliansen spilt en helt avgjørende rolle.Jeg har ved flere anledninger - jeg tror jeg var den første som på norsk - skrevet om den nye såkalte anti-misjonsloven i Russland, og hvilke store følger den har fått og ...

2020-02-14 23:01 I dødsskyggens dal

Denne historien grep meg så sterkt at jeg måtte oversette den til norsk. Den er skrevet av Donald Warner Parker. Han arbeider ved et Hospice, et hjem for døende:"En av de samtalene jeg liker mest med de pasientene jeg besøker handler om de syner de ser. Her om dagen snakket jeg med en gentlemsn som delte med meg at han hadde sett mennesker i rommet, for det meste menn. Han var ikke redd for dem. Det synes som om de hjalp ham til å føle seg mindre alene.Jeg spurte om han snakket med dem, men han sa at han ikke visste hva han skulle snakke med dem om. Så vi samtalte om hva han kunne spørre dem o ...

2020-02-14 09:47 Finsk prest i politiavhør mistenkt for hat mot folkegruppe

Den finsk-lutherske presten Johana Pohjola (bildet) er mistenkt for hat mot en folkegruppe på grunn av et 15 (!) år gammelt hefte som behandler homoseksuelle relasjoner. Ifølge Det evangelisk-lutherske misjonsstiftet i Finlad må Pohjola innfinne seg hos politiet i Helsinki denne uken.Den finsk-lutherske presten skal ikke stå som forfatter av heftet, men skal ha distribuert det. Det har han gjort i egenskap av å være sjefredaktør og nettansvarlig for publikasjoner utgitt av finske Lutherstiftelsen.Heftet det er snakk om ble i sin tid forfattet av den finske politikeren Päivi Räsänen, som tidlig ...

2020-02-14 09:11 La oss be for Kina på Valentinesdagen

Ingen av oss kan vel virkelig forestille oss hva våre kinesiske trossøsken går igjennom disse dager. Innestengt i byer hvor et virus herjer. På selveste Valentinesdagen vil jeg derfor løfte frem Kina og situasjonen rundt Koronaviruset som vårt bønneemne. Hvorfor denne dagen? Jo. fordi Valentine var en prest eller biskop som spesielt dro omsorg for forfulgte kristne i Romerriket. Han ble selv martyr og ligger begravet på en kristen gravlund i den nordlige delen av Roma.En god venn av meg med gode kontakter i den kinesiske husmenighetsbevegelsen, forteller at mange kristne møtes i hjem mellom kl ...

2020-02-13 23:03 Gamle Pamvo - en bønn

Du bærer lyset med deg, fader Pamvo, et mildt lys. Leppene dine former ordene til en bønn, men det er hjertet ditt som ber. Øynene dine har sett Frelseren.Kroppen din er bøyd av elde, men sjelen er ung som morgengryet.Kyrie eleison.Kriste eleison.Varsomt flytter du fingrene på bønnesnoren din. Du ser ikke menneskene rundt deg, enser dem ikke. Du er foran tronen, og kjenner duften av Paradiset. Serafer og kjeruber omgir deg.Slik står du. Time etter time.Du har dratt himmelen ned over deg.Det er en flenge i den.En himmelstige er reist.Fra ditt Betel.Djupe furer i ansiktet ditt.Levd liv har satt ...

2020-02-13 12:34 The Dunkers - et symbol på fred, del 2

22.febraur 1851 solgte Samuel og Elizabeth Mumma, som levde i nærheten av Sharpsburg, en liten del av gården de eide til menigheten de tilhørte fo 10 dollars i den hensikt å bygge sitt eget forsamlingslokale. Brødrene som fantes i området hadde en tid kommet sammen i private hjem og i låver. Neste år begynte selve byggingen, og forsamlingslokalet skulle komme til å bli kjent som 'Dunker Church' - eller 'Mummas Church' (bildet). Forsamlinglokalet stod ferdig i 1853.Bygningsmaterialet var hvitvaskede murstein, og hadde inngang både på sør- og østveggen. To jernovner sørget for oppvarmingen. Huse ...

2020-02-12 23:06 Det er noe jeg ikke forstår

Det er noe jeg ikke riktig forstår! I går fikk jeg Magasinet stefanus i posten - jeg var redaktør i fire år for forgjengeren 'Ropet fra Øst. I årets første nr har nåværende redaktør Johannes Morken en sværr interessant reportasje fra en pastorkone-konferanse i Sentral-Asia.Det er noe på slutten av artikkelen som skaper undring hos meg. Den anonyme pastorkona han intervjuer sier: 'Men eg kan ikkje fortelja kyrkjelydnår eg er trøytt, fordi folk forventar at eg alltid skal vera sterk og leia...Når mannen min har det vanskeleg, kan eg ikkje dela det med kyrkjelyden...'Det kan være et kulturellt sv ...

2020-02-12 20:06 En nedtur

Sammen med 'Kompis', kosehunden til Poirot, tok vår Wheaten Terrier, oppgaven med å passe huset vårt på ramme alvor da vi dro til Lillehammer sykehus for å møte min Parkinsons-sykepleier i dag. Jeg har fått en forklaring på de økte og sterke smertene jeg opplever for tiden. Det kan skyldes dystoni, som er smertefulle kramper. De kan derimot ikke helt utelukke angina, som jeg også har, og skal derfor utredes nærmere for det. Jeg skal forsøke å øke mengden medisin jeg tar for Parkinsons, i håp at det kan lette på smertene. Om det skyldes angina, må jeg kanskje blokke på nytt. Jeg har gjort det å ...

2020-02-12 16:21 The Dunkers - et symbol på fred, del 1

Der sto forsamlingslokalet, med tydelige arr fra artilleriild og geværkuler, bordet nær døren hvor predikanten satt, tomme benker, halm på gulvet og blod over alt. Forsamlingslokalet til The Dunkers sto nå stille og forlatt. Skrikene og stønnene fra lidende og døende soldater var forstummet. Vi skriver 17.september 1862. Bibelen var borte.Slik begynner Andrew V. Ste. Marie sin dramatiske historie, som jeg har valgt å oversette til norsk. Dette er første del i en artikkelserie.Utenfor en uhyggelig stillhet. Borte var drønnene fra kanonene, den konstante geværilden, og alle ropene og røyken fra ...

2020-02-12 08:27 Truer med å utslette Tel Aviv

Iran fortsetter med å true med å uslette Israel. Trusselen er høyst reell, og det er skremmende å se hvor lite verdenssamfunnet tar denne trusselen på alvor.  Mohsen Rezael (bildet), den tidligere lederen for Irans beryktede Revolusjonsgarde, i dag en høytstående iransk politiker, sier det rett ut:"Vi venter bare på et påskudd til å jevne Tel Aviv med jorden."Ifølge The Times of Israel, skal Mohsen Rezael ha kommet med denne utilslørte trusselen i et intervju med en Hizbollah-tilknyttet TV-stasjon. På spørsmål om Iran kom til å følge opp truslene om å angripe Israel i tilfelle landet havner i ...

2020-02-11 23:01 Jesus - Guds alt

"Alt som i himmelen og på jord er fagert, låner hele sin glans fra degHerligste Jesus, alle herrers Herre, Guds og jomfru Marias sønn. Deg vil jeg elske, Deg vil jeg ære, du er mitt liv, min krone så skjønn."- Paul Gerhardt

2020-02-11 16:21 Under og tegn i John Wesley's liv og tjeneste, del 2

Her følger nok et lite glimt fra John Wesleys liv og tjeneste. Fra han dagbok:'Mandag 1.januar 1739 var Mr.Hall, Kinchin, Ingham, Whitefield, Hutchins og broren min Charles til stede på kjærlighetsfesten i Fetter Lane (bildet), sammen med rundt 60n andre brødre.Klokken tre om morgenen mens vi fortsatt ba, falt Guds kraft over oss på mektig vis. Mange ropte ut av glede, og andre falt i bakken. Så snart vi hadde summet oss den sterke ærefrykten og forundringen over Guds nærvær vi hadde opplevd, stemte vi i med en stemme:Vi priser deg, O Gud, vi erkjenner at Du er Herre.'fortsettes

2020-02-10 23:01 Et slikt hus ber jeg om, Herre

Måtte huset mitt være åpent, gjestfritt, med plass til alle som streifer omkring langs livets landevei. For høy og lav, for mørk og lys,    Måtte det være et sted for latter og glede, og gi plass for sørgende. For den gode, lange samtalen, for dovenhet og slumring, for den gode omfavnelsen.  Måtte det være et sted for troende og tvilende og spørrende.Måtte huset mitt aldri være trangt, begrensende. Måtte det være takhøyde. Pusterom.Måtte det alltid ha plass til en til rundt spisebordet, nok mat på bordet - til den lyttende samtalen.Til bekreftelser og oppmuntringer.Og medfølelse.Måtte det være ...

2020-02-10 14:30 Bjørn Bjørnø foreslått som ny generalsekretær i Det norske baptistsamfunn

Hovedstyret i Det Norske Baptistsamfunn har enestemmig innstilt pastor Bjørn Bjørnø (bildet) til ny generalsekretær etter Terje Aadne. Bjørnø kommmer fra pinsebevegelsen, og har blant annet arbeidet som generalsekretær for Pinsevennenes Ytremisjon, næværene Pinsemisjonen.Forutsatt at Landsmøtet i Det Norske Baptistsamfunn velger Bjørnø på Landsmøtet i Ålesund i juni, vil Bjørn Bjørnø begynne i den nye stillingen etter sommerferien.Baptistsamfunnet "har ønket at generalsekretæren til være en åndelig leder, i det ligger det tydelighet basert på en konservativ og troverdig holdning i teologiske s ...

2020-02-10 09:15 Det begynner å nærme seg retreatdagen med Peter Halldorf

Jeg håper du har satt av Kristi himmelfartsdag til å delta på retreatdagen i Kristi himmelfartskapellet!Hit kommer Peter Halldorf, Anne Kristin og Sven Aasmundtveit og Bjørn Olav Hansen og skal medvirke på ulike måter. Vi skal også markere 100 års dagen for Edin Løvås' fødsel.Det foreløpige programmet ser slik ut:Peter Halldorf (bildet) skal ha to foredrag:1. I sin forsamling har Gud satt noen til profeter.2. I sin skapelse har Gud gjort alle til prester.Første delen av dagen holdes i Toten frikirke på Raufoss. Vi avslutter med gudstjeneste i Kristi himmelfartskapellet. Programmet begynner kl. ...

2020-02-09 23:03 Fra en stille stund med Jesus

Dette er dager med hvile i Herrens nærvær. Dager med omfavnelse og ømhet. Dager hvor jeg lar meg elske. Som jeg er. Med alle mine feil og mangler, med all min tilkortkommenhet. Ingenting overgår Din kjærlighet, Herre. Ikke noe eller noen kan måle seg med den. Bølger, på bølger av nåde og barmhjertighet, jeg lar dem skylle over meg.Jeg lar Trøsteren holde meg.Jeg danser for Ditt åsyn.Grasiøst er det ikke.Det er en skjelvende kropp.Men mest sitter jeg med hender formet som en skål foran meg, i stille tilbedelse.Du er nok, Jesus.Det er bare Deg jeg trenger.Hos deg er alle visdommens og kunnskapen ...

2020-02-09 14:16 Ord fra en ukjent profet

Jeg må nok medgi at det er sjeldent jeg leser profeten Nahum. Vi vet jo heller ikke noe særlig om ham, annet enn de tre kapitlene i bokan som bærer hans navn. Som profeten Jona var han kalt til å profetere om Ninive.Men i dag stanset jeg opp ved noen ord av Nahum, som jeg gjerne vil dele med mine lesere. Ordene har sammenheng med noe jeg preket om i Toten frikirke denne søndagen, om livets stormer og Frelsernavnet. Jeg leste disse ordene for meg selv i etterkant av min preken, så de var ikke med i den.Ordene er disse:"I virvelvind og storm går hans vei, skyer er støvet under hans føtter." (Nah ...

2020-02-08 23:01 Gå dit hvor du verdsettes

"En far som lå på det siste sa til sin sønn: 'Dette er klokken din bestefar ga til meg. Den er mer enn 200 år gammel. Men før jeg gir deg den, gå til urmakeren og fortell ham at jeg vil selge den. Hør hvor mye han vil gi for den?'Gutten gikk til urmakeren og kom tilbake til faren sin og sa: 'Urmakeren vil gi fem dollar for den fordi den er så gammel.'Da sa faren: 'Gå til butikken som selger kaffe, og hør hva de vil gi for den?' Sønnen gikk, kom så tilbake og sa: 'Der tilbød de meg tre dollar.'Da sa faren: 'Gå til museet og vis dem klokken, og spør hva de kan tilby.' Da sønnen kom tilbake kunne ...

2020-02-08 12:20 Planter menighet i belastet bydel i Göteborg

I dag har jeg latt meg inspirere av en gruppe unge mennesker som er i ferd med å plante en ny menighet i et belastet bostedsområde ved navn  Biskopsgården i Göteborg i Sverige. Samtidig som den lille gorsamlingen kom sammen for å feire gudstjeneste i en leilighet ble en mann skutt ihjel på parkeringsplassen utenfor boligblokken.Ungdommene tror stedet kan forvandles gjennom bønn og evangelisering.Det gjør meg både glad og full av håp!Bydelen Bishopsgården har 25.000 innbyggere. Stedet har lenge vært preget av mye kriminalitet. Ulike gjenger har bekjempet hverandre med mange døde som en følge av ...

2020-02-07 23:10 Høyst personlig

På forsatsbladet i en av mine Bibler finnes denne enkle strektegningen. Den illustrerer den holdningen jeg vil innta i denne fasen av mitt liv: overgivelsen og tilbedelsen. Jeg vet ikke hvem som har tegnet den, men jeg fant den på en nettside for mange år siden.De sterke smertene de siste ukene, har gjort at dagene mine ikke har vært så fulle av aktiviteter som tidligere. Jeg har brukt mye tid på å hvile. Jeg har rett og slett ikke hatt krefter. May Sissel var ute på kafe med en god venninne i går og gjorde noen nødvendige ærender i byen. Da fyltes stua vår med lovsangsmusikk, mens jeg hvilte ...

2020-02-07 11:48 Det skjer noe forunderlig i Saudi-Arabia

Saudi-Arabia, en nasjon i selve hjertet av Midt-Østen, er i ferd med å implementere en ambisiøs plan om å forvandle landet fra en økonomi basert på oljeindustri til et land som baserer seg på forretninginvesteringer, teknlogi og ikke minst turisme.Som en del av denne planen, åpner dette ultra-konservative muslimske kongedømmet, opp sine dører og vil tillate turister for aller første gang fra 49 forhåndsgodkjente land.Dette gir uante muligheter for evangelisering1Saudi-Arabia er nærmest vært hermetisk lukket for utlendinger, hvis de da ikke har kommet hit i forretningsøyemed med spesielt visum ...

2020-02-06 23:08 Hva jeg vil bruke livet mitt til

Jeg visste ikke at slike smerter fantes. Men de gjør det. Smerter som tar pusten fra deg. De siste ukene har vært veldig utfordrende. Da er det at noen ting blir viktigere, og andre ting mindre viktig. Nå er det tid for prioritering. Fokus. Hva vil jeg bruke dagene jeg har fått til? Hva kan jeg og bør jeg slippe tak i? Jeg ber ordene fra Salme 31:"I din hånd overgir jeg min ånd, du forløser meg, Herre, du trofaste Gud... I din hånd er mine tider." (v.6 og 16)Jeg dreier fokus mot det som er mitt kall: bønn, stillhet, kontemplasjon, forkynnelse og undervisning.  Jeg vil prioritere den personlige ...

2020-02-06 08:44 Trofast kjærlighet - en bønn

Himmelranda di rødmer, Herre. Den farger lerrettet ditt. Det gryr av dag. Mjukt begynner den. Du vekker oss til live med ditt åndepust. Varsomt.Gjennom natten har du holdt oss i hendene dine. Bysset oss i søvn og sunget dine kjærlighetssanger over oss.Trofast kjærlighet, er ditt navn.Du er uten svik.Takk at du ikke slipper taket,når grepet glipper for meg.Gjøvik den 6.februar 2020Bjørn Olav Hansen (c)

2020-02-05 23:01 Under og tegn i John Wesley's liv og tjeneste, del 1

Jeg leser om John Wesley og de ekstraordinære manifestasjonene som fulgte hans liv og tjeneste for tiden. Det er sammenheng om den underlige drømmen jeg hadde natt til 26.september i fjor. Jeg skal ikke gjengi den drømmen her og nå, men vil komme tilbake til den senere. Alt jeg vil si nå er at jeg tror den drømmen var profetisk, kanskje mer profetisk enn noen av de andre drømmene jeg har hatt. Jeg linker til den nederst i denne artikkelen, om du ikke har lest den.I dag vil jeg bare fortelle deg om noe som skjedde i Wesley's tjeneste 29.mars 192, som når jeg leste det grep meg så sterkt.Det er ...

2020-02-05 20:11 Endelig!

Endelig kunne vi feire gudstjeneste i Kristi himmelfartskapellet på Eina. Føreforholdene har gjort det umulig i flere uker nå. Skogsvei med speilblank is er ikke de beste kjøreforholdene, men det lille snøfallet de siste dagene, skapte gode kjøreforhold.Så godt å kjenne på stillheten i kapellet, se kjære gudstjenestebesøkende igjen og dekke til Herrens måltid.Nå håper og ber vi om at føreforholdene skal holde seg slik resten av vinteren. Vær gjerne med å be om det.Kom gjerne å besøk oss og bli med i gudstjenestefellesskapet onsdager kl.18.00. Du er hjertelig velkommen!Bildet er tatt nå i kveld ...

2020-02-05 12:25 Påkalte hinduistisk gud i svensk kirke

I seks år har Markuskyrkan i Stockholm (bildet) hatt yoga-klasser i sine lokaler. Dagen i Sverige kan nå avsløre at man har sunget sanger til den hindistiske guden Shiva og at man bruker mantraer fra den hinduistiske religionen. Nå flyttes virksomheten til et annet leid lokale.Ifølge Stockholm Direkt har et hundretalls mennesker oppsøkt Markuskyrkan disse årene for å utøve Yoga en gang i måneden.Til Dagen uttrykker kyrkoherde Maria Berg at hun er lei seg for at kirken ikke lenger kan ha yoga-klassen i sitt kirkerom. Virksomheten avsluttes etter at det i følge presten skal ha kommet trusler mot ...

2020-02-05 08:29 Brutalt angrep på jødisk kvinne i Sverige

Fredag ble en jødisk kvinne i 60-årene angrepet av en mann i Nybro i Sverige. Mannen rev av henne halssmykket med Davidsstjernen, og sjikanerte henne grovt for hennes jødiske tro.  Det antisemittiske angrepet vekker sterke reaksjoner i Sverige og Israel.Kvinnen hadde nettopp tatt ut penger i en minibank, og var på vei til bilen sin da hun ble angrepet av tre menn i 25-30 års alderen. Angrepet skjedde fredag ettermiddag. Gjerningsmennene forsøkte først å rive fra henne vesken hennes, men klarte ikke dette. Det var da en av mennene tok tak i halssmykket med Davidsstjernen, og rev det av den jødi ...

2020-02-04 23:01 John Wesley:. Jeg gir meg helt til deg

"Jeg gir meg helt og fullt i Dine hender. Gjør hva Du vil med meg. Før meg sammen med den Du vil; gi meg oppgaver, la meg lide, la meg få arbeide for Deg eller bli satt til side for Deg, opphøyd for Deg eller tråkket under fot for Deg, la meg være full, la meg være tom, la meg ha alt eller mangle alt, jeg gir frivillig og inderlig avkall på alt for å være til Din glede og disposisjon."- John Wesley (bildet) 1703-1791 gjengtt i boken 'Evige øyeblikk' av Bill Johnson. Hermon forlag 2017, side 19

2020-02-04 13:33 PST og forbønn for Norge

Trusselvurderingen fra PST  som ble offentliggjort i dag må tas på alvor av alle som ber for Norge. Den konkluderer med at det er like sannsynlig at Norge kan rammes av et terrorangrep fra ekstreme islamister, som fra høyreekstereme. For første gang sidestiller PST trusselen fra høyreekstreme og islamister.  Ifølge PST er det mulig at det finnes noen i begge disse miljøene som vil prøve å gjennomføre et terrorangrep mot Norge i 2020.I trusselvurderingen heter det at det i 2019 var flere i Norge som uttrykte støtte til høyreeksteme terrororganisasjoner og terrorister enn i 2018. Det fremgår ogs ...

2020-02-04 08:32 La oss be for de som er rammet av gresshoppesvermene

Kenya, Etiopia, Somalia, Jemen, Oman og Pakistan opplever en gresshopeinvasjon av historiske dimensjoner. Bønder som har overlevd den enorme tørken, har nå endelig fått regn, bare for å få avlingene sine ødelagt av svære gresshoppesvermer.La oss sammen med våre bedende venner i Fflald y Brenin. som har tatt dette bønneinitiativet, be til Gud for dem, for lindring, beskyttelse og for forsørgelse.Måtte Herren gjenopprette det som gresshoppene har stjålet, og måtte kirken i disse landene få kraft og mot til å bli Jesu hender og føtter. (Joel 2,25-27)

2020-02-03 23:02 Profetisk: Jeg vil lede deg

"Hør Herrens ord Mitt barn: Ser du Meg stå der med en lykt i Mine hender rede til å lede deg ut? Jeg vil være den som lyser opp din sti og være en lampe for din fot. Jeg er ditt lys! Jeg er håpets stråle for deg1 Legg hånden din i Min, og la Meg lede deg til å hvile sammen med Meg ved siden av rislende bekker, i grønne enger, hvor Mitt nærvær er.Jeg vil lede deg ut dødskyggens dal inn i min kjærlighets beskyttende ly. Jeg er ditt ly og din styrke - og når du skjuler deg i Meg, vil Min Ånd lede deg til et sted hvor du finner trøst og hvile.Ingen er så forferdelig fortapt at ikke Jeg, Herren, ka ...

2020-02-03 15:30 La oss takke Gud for internasjonale forbedere som ber for Norge

I dag har jeg kjent på en slik takknemlighet for mennesker i ulike land som ber for Norge. Noen har ta tatt den lange veien fra sitt hjemland, enten det er fra Afrika, Asia, USA eller Europa for å komme til Norge for å be eller overbringe en profetisk hilsen, for egen regning. Jeg har møtt flere av dem gjennom årenes løp.Flere av dem forteller om forunderlige opplevelser med Gud, hvor Gud har minnet dem på å be for Norge. Noen av dem har ikke visst noe om landet vårt, knaåt nok hørt om Norge. De har betalt dyre flybilletter og overnatting. De har kommet i lydighert mot en profetisk tiltale. Te ...

2020-02-02 23:09 Det uskapte lyset

"En natt jeg var i munkecellen min og fremsa Jesusbønnen, ble jeg overveldet av en himmelsk glede. Den mørke cellen var bare opplyst av et enslig stearinlys, begynte gradvis å bli fylt opp av det mest vidunderlige blå-hvite lyset. Til å begynne med var dette lyset veldig intenst. Så ble mine øyne mer vant med dets skinn. Det var Det uskapte lyset som manifesterte seg selv.Jeg oppholdt meg i denne tilstanden i flere timer, og hadde mistet en hver følelse for det dennesidige. Jeg levde i en annerledes, åndelig verden, svært annerledes enn denne verdens kjødelighet. I denne tilstanden fikk jeg hi ...

2020-02-02 15:41 Med hjerte for de hjemløse

'The National Alliance to End Homlessness in America rapporterte at det fantes omlag 500.000 mennesker som var hjemløse i fjor, Det er en nedgang fra de siste årene, men likevel er som en pest i vår nasjon,' sier Liz Biscevic til nettstedet Buzz Worthy.En av de som vil gjøre noe med dette er Veronika Scott. For seks år siden, mens hun gikk på Detroit's College for Creative Studies, utfordret en professor ved skolen til å gjøre noe kreativt som kunne avhjelpe nøden for de trengende i Detroit. For en som ville bli designer var dette en utfodrende og spennende oppgave. Scott fant imspirasjon blan ...

2020-02-01 23:01 Når liv og lære ikke henger på greip

En kvinne fra utlandet skrev til meg og fortalte at hun var nær ved å miste troen, selv om begge hennes foreldre var teologer. Hvorfor? Fordi det de sa var fullstendig forskjeelig fra det de demonstrerte ved sin oppførsel. De sa en ting men gjorde noe helt annet. Denne inkonsekvensen, denne selvmotsigelsen, er ikke den beste prekenen vårt samfunn kan få. Når alt kommer til alt, er ikke poenget hva du sier, men hva livet ditt publiserer, hva du gjør. Det er ikke de gode ordene som berører andre, men hvordan du oppfører deg og det livet du lever, dine erfaringer og din aroma. Ikke en rådyr parfy ...

2020-02-01 11:36 Vi hadde ikke klart oss uten kvinnene i Guds rike

Det er godt å begynne februar måned med å feire en av Herrens tjenerinner! Hva skulle vi vel gjort uten kvinnene i Guds rike! Og det er mange gode grunner til å feire hellige Brigid av Kildare. Hun er blitt kalt 'helbrederen', og ikke uten grunn. Det gjaldt ikke bare mennesker, men hun skapte også forsoning mellom mennesker.Hellige Brigid (451-525) er en av Irlands tre skytshelgener, De to andre er hellige Patrick og hellige Columba. I den keltiske kalenderen feires hun 1.februar. Det meste vi vet om henne tilskrives en biografi som en munk ved navn Cogitosus skrev. Den ble skrevet i den andre ...

2020-02-01 10:08 Bedere jubler over at Uganda planlegger å flytte ambassade til Jerusalem

Ugandas bedere gleder seg over at landets president nå vurderer å flytte Ugandas ambassade til Jerusalem. Det var under fjorårets nasjonale bønnefrokost at man ba om at landet skulle flytte sin ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Arrangørene av den nasjonale bønnefrokosten fikk deretter audiens hos president Yowen Museveni, og i samtalene oppfordret de ham til å flytte ambassaden.The Jerusalem Post skriver at kilder som står president Museveni nært oppgir at Uganda kommer til å offentliggjøre flyttingen av ambassaden allerede i neste uke. Samtidig rapporterer samme avis at Israels s ...

2020-01-31 23:02 Fortid og fremtid med Kristus

Vi har alle gjort feil i fortiden. Vi er ikke i stand til å forandre vår historie, men vi er i stand til å gjøre de nødvendige endringer og korreksjoner i det vi jager fremover.Det finnes mennesker som ikke glemmer vår fortid. Når de besøker vår fortid, vil de ikke være i stand til å finne oss der, for vi lever ikke der lenger. Disse menneskene som stadig besøker vår fortid, kan hindre de av oss som jager etter å gripe Kristus. Gud ber oss om tilgi og gripe det som ligger foran. Disse folkene kan enten lede an, følge etter eller tre til siden for de som går på den smale veien med Kristus, hjem ...

2020-01-31 16:37 Bønnekonferanser flere steder i Sverige denne helgen

Denne helgen innbyr Skånes pionjärmission til bønnekonferanse i Hässleholm pingstkyrka. I forbindelse med bønnekonferansen skal man be spesielt for Skåne, Halland, Kalmar (bildet), Kronoberg og Blekinge.Hovedtema for bønnekonferansen er 'Opphøy kong Jesus over hele Sverige.'Samme helg deltar den norske evangelisten og bederen Håkon Fagervik på innvielsen av bønnehuset i Arvesund. Der har menigheten 'Pappas hus' kjøpt den gamle Misjonskirken, og starter et bønnesenter der. Arvesund ligger i Jämtland.

2020-01-31 08:33 I natt drømte jeg om en løve

I natt drømte jeg om løver igjen. Så levende. I drømmen var jeg utendørs i et sletteland, hvor jeg gikk alene. Etter å ha gått en stund, ser jeg plutselig en løve. Merkelig nok blir jeg ikke redd. Det er en ung løve. En hun. Så taler den til meg:"Følg meg!"Og jeg følger etter. Inn i det vakreste landskap du kan tenke deg. Blendende vakkert var det. Den unge løven går et stykke foran meg, snur seg av og til som om den vil forsikre seg om at jeg følger etter. Vi går lenge sammen, før vi kommer opp på et høydedrag og der - der ligger den! En svær hanløve. Den reiser seg i det jeg kommer. Den er v ...

2020-01-30 23:03 Våg å stå som Daniel i 2020

Det er et bilde som har grepet meg spå sterkt i det siste, og det er dette maleriet av profeten Daniel i løvehulen. Skulle ønske jeg hadde hatt en kopi til å henge på veggen hjemme i stua.Det forteller om en ro, en fred, en beherskelse midt i fiendens leir!Jeg tenker med det samme på ordene fra Salme 23: "Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne." (v.5)Historien om Daniel i løvehulen hører med til historiene fra søndagsskolen. Den er full av dramatikk. Vi finner den i Dan 6,1-24. Kan jeg foreslå at du leser den på nytt - som voksen? Jeg tror den så absolutt har noe å si inn i den tid ...

2020-01-18 23:01 Profetisk: Satt til side for en hensikt, del 1

I går leste jeg et profetisk ord som berørte meg så sterkt, at jeg valgte å oversette det til norsk. På grunn av lengden foreligger det i flere deler. Det er båret frem av Wendy Alec:Faderens vitnebeskyttelsesprogram - vi trer ut av 'når ikke noe stemmer'-sesongen - ditt Nasaret venter på deg!Å, elskede! - Faderen har gitt den mest forunderlige åpenbaring... våre sjelers fiende har løyet for oss og kalt det at vi er blitt holdt tilbake og våre tap som om Faderen har overgitt oss ... men den tilsynelatende forkastelsen har i stedet vært Faderens overveldende beskyttelse av oss... Han sier det h ...

2020-01-18 09:03 Bonhoeffer-selskapet: Verden tåler ikke en ny presidentperiode med Donald Trump

Det internasjonale Bonhoeffer-selskapet, som består av teologer, forskere og lekfolk, og som har som oppgave å ivareta arven etter den lutherske teologen og motstandsmannen, Dietrich Bonhoeffer (bildet), har nå kommet med en oppsiktsvekkende uttalelse. Der heter det blant annet, her i min oversettelse:"Som takknemlige mottagere, og nå forvaltere, av den teologiske, etiske og politiske arven etter den tyske pastoren og teologen og motstandsmannen mot nazi-regimet, Dietrich Bonhoeffer, er det vår overbevisning at mennesker av tro og samvttighet under bønn må vurdere om vårt demokrati kan tåle en ...

2020-01-17 23:01 Måtte ilden falle!

"Uten ild er alt vi har død religion og kristne klisjeer. Vår intense Gud ønsker en intens kjærlighetsaffære med oss.Forsøk å forestill deg dette:Det mest utrolige, spennnende, mystiske og fascinerende vesenet i universet ønsker at vi skal oppleve Ham og møte Ham i hellighetens ild! Dette er hva som menes med en altoppslukende brann.Vi har prøvd intellekt, utdanning, indoktrinering, fagskoler, konferanser og konserter - nå, måtte ilden falle."- Brian Simmons.Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)"Så viste det seg delte tunger, som av ild, og de satte seg på hver enkelt av dem. Og de ble all ...

2020-01-17 07:48 Sammen med bønnefolket i Trondheim

Det ble en flott kveld sammen med bønnefolket i Trondheim i går kveld. Misjonskirken var nesten fullsatt. Jeg talte i to omganger, først om å ha en rette blikkretningen i en tid som vår hvor alt synes å bli mørkere, men for Guds folk er det en lys fremtid. Etter en pause talte jeg om 'de helliges bønner', de bønnene som fremdeles lever for Guds ansikt, selv etter at vi er død. Om foredres og besteforeldres bønner, som en dag blir besvart. Ungdom fra Normisjon sto for nydelig lovsang.Etter siste undervisningsdel brukte jeg en time på å be for og velsigne de mange som kom frem.I formiddag skal M ...

2020-01-16 09:44 Dagsaktuell problemstilling

Jeg leser alle de harde ordene i kjølvannet av at Regjeringen henter hjem IS-kvinnen og hennes barn - også fra kristne, og lar meg utfordre av Jesu ord: "Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen." (Matt 5,43-45a)Kommentarer utover dette er egentlig overflødige.

2020-01-15 23:01 Guds fostermødre

I går, underveis til Nidaros, feiret jeg minnet om hellige Ita, hun som ble kalt 'Guds fostermor'. Og det med god grunn: Hun tok inn over 1000 barn i klosteret hun ledet, og dro omsorg for dem. Hun ble født i år 475 etter Kristus i Waterford i Irland og døde 15. januar 570 i Killeedly.Navnet hennes betyr 'tørst etter hellighet', og var kjent for hennes profetiske gave. Jeg skulle så gjerne ha skrevet mer om henne, men kreftene strekker ikke til etter en lang buss- og togtur.  Når disse linjene skrives er jeg moden for senga, men før jeg sovner takker jeg Gud for denne keltiske nonnen og for al ...

2020-01-15 08:33 Djup visdom for å leve ekte liv

Jeg har lagt John Millers biografi: A Simple Life i sekken, som reiselektyre på vei til Nidaros i ettermiddag. Det er høyst passende. Dette er boken om Roland Walls (bildet) og The Community of the Transfiguration, en kommunitet som i mer enn 50 år levde et liv i bønn. Jeg skal ikke gå inn på mer av Roland Walls og denne kommunitetens liv akkurat nå, men gi dere del i noe av den visdom Walls ervervet seg gjennom år i bønn. Her i min oversettelse:* Åndelig læring kommer ikke primært fra ting vi har lest men fra ting vi har levd.* Teologisk læring handler om å lære for å leve - ikke erverve oss ...

2020-01-14 23:01 Den kristne sionismens røtter, del 5

Ezra Stiles (bildet), kongresjonalist, teolog, forfatter, den syvende presidenten for Yale College og grunnleggeren av Brown university, var en ivrig støttespiller for en gjenopprettelse av en jødisk stat i det land Gud hadde lovet sitt utvalgte folk. Stiles var født i 1727 og døde i 1795.I 1808 ga presbyterianeren Asa McFarland stemme til de mange som mente at Det ottomanske riket snart ville falle og dets fall ville føre til gjenopprettelsen av et jødisk hjemland.Vi merker oss også navnet Mordecai Manuel Noah (1785-1851), diplomat, journalist og den fremste jødiske legleder i New York tidlig ...

2020-01-14 19:19 Francis MacNutt har gått hjem til Gud

Francis MacNutt (bildet) og hans bok 'Helbredelse av hele mennesket', som Ansgar forlag ga ut i 1982 fikk avgjørende betydning av mitt eget syn på helbredelse ved bønn - og er det fremdeles! Nå er han hjemme hos Herren. Francis MacNutt døde søndag 12.januar, 94 år gammel. Oppfølgeren, som ble oversatt til svensk, med tittelen: 'Helandets mysterium', ble enda viktigere for meg og ga meg frimodighet til å be for syke selv.Francis MacNutt hadde planlagt å bli lege, ble katolsk ordensprest hos dominikanerne, og ble introdusert for den karismatiske fornyelsen i forbindelse med en retreat i Maryland ...

2020-01-14 10:35 Kongens tårer

Det er godt å høre at Hans Majestet, kong Harald V er på bedringens vei. Den kongelige familien har vært gjennom harde prøvelser den siste tiden, og påkjenningene har vært store. Derfor er det godt å høre at kongen vår mest sannsynlig utskrives fra sykehuset denne uken.Det har vært sagt og skrevet mye både i aviser, fjernsyn og sosiale medier etter Ari Behns tragiske bortgang. Mye godt. En hel nasjon har fulgt medfølende med både i kongefamiliens og Ari Behn familiens djupe sorg. Ikke minst den direktesendte overføringen av bisettelsen i Oslo domkirke, var med på å binde nasjonen sammen i sorg ...

2020-01-13 23:01 Den kristne sionismens røtter, del 4

Isaac Solomon Ostrovsky (1902-1997) var en messiansk-jødisk bønnevekter. Ostrovsky studerte grundig det profetiske ord, og da særlig løftene knyttet til jødenes tilbakekomst til Israel. Han var født i Ukraina og allerede som tenåringer fikk han et møte med Jesus. Rett etter at hans far ble drept i en pogrom immigrerte Ostrovsky til Israel. Det skjedde i 1922. På veien til Palestina overlot han sitt liv til Jesus og ble døpt i Kishinev, i det som i dag er hovedstaden i Moldova. De neste 70 årene tilbrakte han mesteparten av sitt liv i Det lovede land. Gjennom sin kontakt med pastor Rohold, pres ...

2020-01-13 08:20 Ydmykhetens vei

Dersom vi virkelig ønsker å leve i Guds nærvær, må vi først vandre ydmykhetens og sannhetens vei.  Ydmykhet går forut for hellighet.I vår lengsel etter å lære Gud å kjenne, må vi holde klart for oss at Den Allmektige står de stolte imot, men de ydmyke gir Han nåde.Hellighet begynner ikke med bud og regler, men med vår villghet til å bli ydmyke. Renhet begynner med at vi ikke lenger vil lukke øynene for hva som rører seg i våre hjerter. Når vi virkelig får se oss selv, kan vi ikke annet enn å bli ydmyke, og det er bare i ydmykhetens jord sann hellighet kan vokse fram.Ydmykhetens vei er den smal ...

2020-01-12 23:01 Den kristne sionismens røtter, del 3

Det har vært messianske jøder gjennom de siste 2000 år, men fra det 2. århundre og frem til slutten av det 19. århundre, har det vært få av dem. Joseph Rabinowitch (bildet), kjent som den messiansk-jødiske bevegelsens far og den jødiske kristenhetens Theodore Hertzel, ble født i nåværende Moldova, daværende Russland i 1837. Lik Hertzel, som lykkes i å sette sionismen på det internasjonale sakskartet, lykkes Rabinowitch å styrke den jødiske identiteten blant hebraiske Jesus-troende.Joseph Rabinowitch kom til det daværende Palestina i 1882. Han så etter mulighetene etter å få grunnlagt en jødisk ...

2020-01-12 15:23 Hvordan forstod de første kristne nattverden og hvordan feiret de sine gudstjenester? Del 3

Urkirken og aposteltiden var preget av et gudstjenesteliv i enkle former. De første kristne kom sammen i hjem hvor det var plass nok til å samle en stor gruppe mennesker, og i leide lokaler. Det fantes ingen kirkebygg eller menighetslokaler. Slik fortsatte det også i den etterapostoliske tid, frem til keiser Konstantin, hvor så mye endres.Et vitnesbyrd fra denne tiden er ganske illustrende: Det kommer fra et skrift av Minucius Felix, og kalles 'Dialogen Octavius. Dette skriftet stammer sannsynligvis fra 200-tallet og stedet er Rom. Den hedenske motstanderen Caecilius spør hvorfor de kristne ik ...

2020-01-11 23:02 Om å være tro og fullføre tjenesten

Når du står ved noen veikryss i livet, er det visse ting som blir viktigere for deg enn andre ting - og noen ting blir ikke viktige lenger i det hele tatt. For meg personlig er det et ord fra 2.Tim 4,5 som har utfordret meg veldig de siste ukene:"fullfør din tjeneste..."Jeg har tenkt mye på de tre ordene og det kallet Gud ga meg. Jeg har levd med det kallet siden jeg bestemte meg for å følge Jesus i 1972. Det er 48 år siden. Jeg har levd med det kallet og i det kallet i ulike faser av livet. Og har ved ulike anledninger fornyet det.Det har jeg nå gjort nok en gang. Av og til undres jeg over hv ...

2020-01-11 09:53 Den kristne sionismens røtter, del 2

En av Amerikas fremste vekkelsesevangelister og teologer, Jonathan Edwards (bildet), var opptatt av det profetiske ord og så med iver frem til at jødene skulle få vende tilbake til sitt hjemland. Kilden her er Stephan J.Stein, i introduksjonen til Jonathan Edwards samlede verker, volum 8, side 17-18.  Edwards var født i 1703 og døde i 1758, og spilte en avgjørende rolle i den vekkelsen som er blitt kalt 'First Great Awakening'. Hans grundige teologiske arbeid har fått et eget navn: New England Theology.En mer ukjent skikkelse i dag kanskje, er Michael Solomon Alexander (1799-1845). Alexander v ...

2020-01-11 08:24 Profetisk bønneinitiativ for Midt-Østen

I går begynte en 21 dager lang bønn- og fasteaksjon for å se oppfyllelsen av de profetiske ordene i Jesaja 19 gå i oppfyllelse:"På den tiden skal det være en ryddet vei fra Egypt til Assyria.A Assyrerne skal komme til Egypt, og egypterne til Assyria. Og egypterne skal tjene Herren sammen med assyrerne. På denne tiden skal Israel være den tredje med Egypt og med Assyria, en velsignelse midt på jorden, fordi Herren, hærskarenes Gud, har velsignet det og sagt: Velsignet være mitt folk Egypt og mine henders verk Assyria og min arv Israel." (v.23-25)Initiativtager er Rania Sayegh, den abønn- og fas ...

2020-01-10 23:08 Hvordan forstod de første kristne nattverden og hvordan feiret de sine gudstjenester? Del 2

I den forrige artikkelen nevnte jeg Plinius d.y som i et brev til keiser Trajan gir oss et innblikk i de første kristnes tro og praksis. Denne Plinius ble ca år 112 sendt til provinsen Pontos og Bithynia på nordkysten av Lille-Asia som keiserens personlige utsending, og dømte i flere rettssaker mot de kristne. I sitt brev til keiseren beskriver han de første kristnes gudstjenesteliv slik:"... de møttes regelmessig på en bestemt dag før soloppgang. De sang hymner i vekselssang til Kristus som til en gud og forpliktet seg ved edsavleggelse til ikke å begå noen forbrytelse, men å avholde seg fra ...

2020-01-10 12:27 Tyrkiske myndigheter arresterte syrisk-ortodoks munk

Det kommer svært bekymringsfulle meldinger fra Tyrkia. I går arresterte tyrkiske myndigheter fader Aho Bilecen fra Turabdin, en velkjent munk tilknyttet Mor Yaboub d'Qarnao-klosteret tilhørende den syrisk-ortodokse kirke i det sørøstlige Tyrkia. Han ble arrestert sammen med to legmenn, Josef Yar og Musa Tastekin.Det er Demand for Action som melder dette.Årsaken til arrestasjonen er ikke kjent. Mens de to legmennene ble arrestert i sine landsbyer, ble fader Aho tvunget til å bli med politiet, etter et raid tyrkiske mynigheter foretok mot klosteret i går.Arrestasjonen har etterlatt de gjenværend ...

2020-01-10 09:32 Hvordan forstod de første kristne nattverden og hvordan feiret de sine gudstjenester? Del 1

Det er ingenting som tyder på at de første kristne så nattverden som et symbolsk minnemåltid. Vi må til reformasjonstiden for å finne et slikt syn på Herrens måltid.Det slår anabaptisten David Bercot fast. Han har viet sitt liv til studiet av den første kristne tiden og kirkefedrene frem til kirkemøtet i Nikea.I den aller første tiden var nattverden knyttet til Agape-måltidet, eller kjærlighetsmåltidet. Det fremgår av 1.Korinterbrev 11 at det tydelig er snakk om et fellesskapsmåltid hvor velsignelsen av brødet og vinen inntar en helt sentral plass. Allerde i 1.Kor 10,16 får vi et innblikk i hv ...

2020-01-08 23:07 Francis Chan: Vi har erstattet nattverden med en mann og hans talerstol

"Vi har erstattet nattverden med en mann og hans talerstol."De radikale ordene kommer fra Francis Chan (bildet), og han kom med dem i forbindelse med en 'Church Together' samling i California nylig hvoe han talte. Francis Chan snakket om den vektleggingen både "Skriften og den tidlige kirken la på nattverden." Chan argumenterte at de moderne amerikanske kirkene hadde erstattet nattverden med en preken som sentrum i våre moderne gudstjenester."I 1500 år var det aldri snakk om en fyr på en talerstol som sentrum i kirken. Det var Kristi kropp og blod, og selv lederne så på hverandre som deltagere ...

2020-01-08 09:22 Messefall

Blank stålis med overflatevann gjør det umulig å ta seg inn til Kristi himmelfartskapellet i kveld. Gudstjenesten må derfor dessverre avlyses. Fortsetter føreforholdene slik må vi se oss om etter et alternativt sted til å feire våre gudtjenester. Be gjerne om at føreforholdene må endre seg.Foto: Kristi himmelfartskapellet/Kurt Urholt.

2020-01-08 08:35 Et bønneopprop

Til alle de som tror at Gud hører de rettferdiges bønner:: La oss bli enige om å be om at Fredsfyrsten, Jesus, taler til myndighetspersoner akkurat nå. I Ord 21,1 kan vi lese:"Kongens hjerter er som vannbekker i Herrens hånd. Han bøyer det dit Han vil."For både Irans og USAs vedkommende er dette absolutt en tid hvor vi trenger Guds visdom til å holde ut. Ved Guds nåde kan bønn på en kraftfull måte øve innflytelse på ting og på hjertene.Og la oss huske ordene i Salme 122,6:"Be om fred for Jerusalem! Må de som elsker deg, få gode dager."- Marc DupontNorsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

2020-01-07 23:01 Når julen er over

"Når englenes sang har stilnet; når stjernen på himmelhvelvingen er borte; når konger og prinser er kommet hjem; når gjeterne er tilbake til flokkene sine, da er det julens virkelige arbeid begynner: å finne de som har gått seg bort; å forbinde de sønderknuste; mette de sultne; sette fanger i frihet, gjenoppbygge nasjonene; skape fred blant folkene; skape hjertets musikk."- Howard ThurmanNorsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

2020-01-07 08:55 Endrede livsrytmer

Jeg elsker den gode rytmen, de gode rutinene jeg lever med hver dag. Den langsomme rytmen passer best for den tiden jeg lever i. For andre kan det være annerledes, for livene deres er annerledes enn mitt. Det er deres sak, ikke min.Men av og til må rytmen endres. Det kan være mange årsaker til det. Mål jeg har satt meg kan bli uoppnåelige. Den sykdomsfasen jeg befinner meg i nå er en tid av begrensninger. Ting jeg kunne gjøre før, blir vanskelige å utføre, kanskje til og med umulige. Da må kroppen få bestemme, og så må man øve seg i å slippe tak i den dårlige samvittigheten. For den er ikke my ...

2020-01-06 23:01 Den kristne sionismens røtter, del 1

NB! Denne artikkelserien skal handle om den kristne sionismens røtter. Den er ikke ment som et parts- eller debattinnlegg, men som ren historieformidling. Jeg vil også presentere personer, både messianske jøder og arabiske kristne, som hver på sin måte var opptatt av Israels gjenopprettelse. Dette vil være nytt og ukjent materiale for mange, men inneholder en spennende historie som også bør bli kjent blant norske kristne.Først en definisjon: Kristen sionisme handler om den tro og overbevisning. som går ut på at jødenes tilbakevending til Det hellige land og etableringen av staten Israel i 1948 ...

2020-01-06 10:08 Oppmuntringer

Vår 13 år gamle Soft Coated Wheaten Terrier, Poirot, kvier seg for å løpe opp trappa fra første til andre etasje. Derfor trenger den oppmuntringer. Jeg plystrer på en spesiell måte, da skjer det noe! I stor fart kommer Poirot opp trappa. Men uten plystringen står han bare å bjeffer fryktsomt.Dette har lært meg noe om betydningen av oppmuntringer. Av og sette mot i noen.Jeg trenger oppmuntringer, og jeg vil tro jeg ikke er alene. Dagene kan være slitsomme, for mange, slik de er det for meg for tiden. Smertene er store og det er krevende. Da er det godt å ha noen som plystrer! Noen som er en med ...

2020-01-06 09:16 Hvordan skal vi be for Midt-Østen nå?

Hvordan kan vi be for den krisen som har oppstått etter henrettelsen av den iranske generalen Soleimani, og den spente situasjonen mellom Iran og USA. Her er et perspektiv fra et av bønnehusene på Oljeberget i Jerusalem: Succat Hallel, ledet av Rick Ridings, i min oversettelse:"Den iranske generalen Soleimani, som ble drept 3. januar i år, var uten tvil verdens farligste terrorist. Jeg tror dette som skjedde var veldig relatert til et syn jeg hadde 9.september i 2019: Jeg hørte Herrens stemme som gikk ut som et lyn for å treffe demoniske troner over Iran, Russland og Tyrkia. Dette synet ble le ...

2020-01-05 23:01 Du har søkt meg

"Du lyste på meg med et blendende lys og jeg syntes at du viste deg for meg i hele din fylde mens jeg med hele mitt vesen åpent så på deg.Og da jeg sa: 'Mester, hvem er du,' ville du for første gang tale til meg, den fortapte. Hvor mildt talte du ikke til meg da jeg stod forskrekket og skjelvende, da jeg grunnet for meg selv og sa: 'Hva betyr denne herlighet og dette blendende lys? Hva kommer det av at jeg er utvalgt til å ta imot så stor velsignelse?''Jeg er din Gud,' svarte du, 'som for din skyld ble menneske; du har søkt meg av hele ditt hjerte, og se, derfor skal du fra nå av og til alle t ...

2020-01-04 23:01 Det er døden som er død!

Etter at jeg i går leste at Graham Maule var død, kom jeg til å tenke på et vers fra en av salmene Graham skrev sammen med John Bell, og som  Sven Aasmundtveit har oversatt. Det griper meg så sterkt:"Han sto opp, hans venner fryktet jordens mørke, dødens natt. Han sto opp da troen sviktet, da de trodde seg forlatt. Fylt av mismot var vi alle til han delte vin og brød. Kristus lever, vi skal leve, det er døden som er død!"Jeg smaker på de ordene: 'det er døden som er død!' I Den ortodokse kirkes liturgier sier man: 'Med døden trampet han ned døden, og til dem i gravene ga han liv.' Dette gir me ...

2020-01-04 18:10 Graham Maule er død

En av de store fornyerne av den keltisk-kristne salmeskatten, Graham Maule, er død, bare 61 år gammel. Han døde fredelig søndag 29.desember.Graham Maule, er sammen med John L. Bell representert i Norsk Salmebok med fire salmer: Nr 104: 'I et skur ved Betlehem' fra 1987, oversatt av Hans-Olav Mørk, nr 214: 'Han stod opp før dagen demret fra 1988, oversatt av Sven Aasmundtveit, nr 433: 'Da Herren kom til denne jord' fra 1987, oversatt av Hans-Olav Mørk og nr 434: 'Det er navnet ditt jeg roper', fra 1987, oversatt av Hans-Olav Mørk.Graham Maule var arkitekt, født i Skottland, og sangforfatter. I ...

2020-01-04 13:44 Metodistledere foreslår å starte nytt kirkesamfunn for konservative menigheter

Lederne for United Methodist Church har foreslått en plan som formelt innebærer å splitte kirkesamfunnet etter år med krangling om samkjønnet ekteskap og ordinasjon av LGBT-personer til prestetjeneste. De foreslår at det dannes et nytt metodistisk kirkesamfunn for de som forfekter en bibelsk forståelse av ekteskap og seksualitet.I følge nettavisen The Christian Post ble dette forslaget lansert av gruppe bestående av 16 biskoper og kirkeledere fredag. Disse lederne skal representere både den konservative og den liberale siden av United Methodist Church. En deling av kirkesamfuunet 'vil være den ...

2020-01-04 11:18 På sin høye hest - en bønn

Gud,se i nåde til alle somkan så myevet så mye- om andresom kjenner deres følelsertankermotivermen ikke dereskampersorgerfryktbegrensningersom ikke ser sin egenbegrensningtilkortkommenhetmanglende visdomsyndsom ser fariseeren i andremen ikke i seg selvsom sitterpå sin høye hestog ikke aner at de en dagvil falle ned- hvor skal de da vende seg?når fallet blir stortog smertefullttil dem de har krenket?Gud, er jeg blant dem?Gud,gjør megraustilgivendelyttendeFri meg frastoltheten.Gjøvik, 4.januar 2020Bjørn Olav Hansen (c)

2020-01-04 10:41 Nå elsker jeg Gud

Det kristne klosterlivets opprinnelse forbindes med den hellige Antonios, en egypter som ble født i år 251 og ble en god del over hundre år. I mange år bodde Antonios ensom, eksponert for alt som var sammenfiltret, ødelagt og urent i ham selv, men også for Guds uendelige barmhjertighet. Frukten av hans lange askese uttrykte han konsist i sin alderdom med en formulering som kom rett fra hjertet:"Jeg frykter ikke lenger Gud, jeg elsker ham."- Erik Varden, abbed for Mount Saint Bernard Abbey og biskop elekt for Trondheim katolske stift i Pilgrim nr 4/2009, side 22. Norsk oversettelse: Bjørn Olav ...

2020-01-04 08:02 Om å lytte

Av og til, når Jesus hadde noe særdeles viktig å meddele, kunne Han si: 'Den som har ører å høre med, hør". I Åpenbaringesboken gjentas det samme. Vi må lytte til hva Ånden sier til menighetene. Vi trenger derfor skjerpet åndelig hørsel. Lydinntrykkeme er mange, og det er mange ulike stemmer, som krever vår oppmerksomhet. En av stemmene er fiendens. En annen tilhører Sønnen og Ånden.Men vi trenger også å lytte til hverandre. Høre en annen stemme enn vår egen. Tie stille i blant, og gi den andre oppmerksomhet. Høre den andres historie. Det er slitsomt når du har noe du ville fortelle, og den an ...

2020-01-03 18:07 Hudløst ærlig og ekte

Det skjedde noe betydningsfullt i Norge i dag: en 16 år gammel jente satte ord på sine følelser etter sin fars selvmord, og berørte ikke bare en hel nasjon, men hun ble også til hjelp til alle andre som strever med livet. Mer ekte, mer sannferdig og gripende kan det neppe bli. Jeg måtte ha en pustepause etter at datteren til Ari Behn hadde hedret sin far så hudløst ærlig under bisettelsen i Oslo domkirke. Det smertelige tapet etter faren ble skildret så nært. Hennes tale berørte meg så sterkt følelsesmessig. Tårene rant i strie strømmer.Men det var mer som grep meg sterkt: foreldrenes og hans ...

2020-01-02 23:01 Årsord 2020

Hvert år velger jeg et ord fra Bibelen som skal følge meg gjennom hele året, og skal være med i beslutninger og veivalg som må tas. Valget for 2020 falt på Joh 20,20:"Disiplene ble glade da de så Herren."Min bønn for 2020 er at året skal være preget av gleden vi får i møte med Den oppstandne. Han som overvant døden. Jeg vil leve i det forunderlige påskelyset.Himmelen er full av glede. Der er det ingen sorg, ingen avskjeder. Det står følgende om Jesus i Hebreerbrevet:"For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen..." (Hebr 12,2)Hva var det Jesus så frem ...

2020-01-02 18:44 Bønn med takk

"Bønn uten takksigelse, er som å forsøke å sende et brev uten frimerke."- Bill YountNorsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

2020-01-02 07:50 Sølvskimrende er den nye dagen - en bønn

Sølvskimrende er den nye dagen. Gårsdagen er kledd i aske. Du som er Årenes Herre, skaper alltid noe nytt. Evig er din skapelse. Du har rullet sammen det gamle, som et blad av stivnet pergament.Evig er din ihukommelse av dine barn som trådte ut av tiden, glemsom er du overfor de som har bekjent sine synder, og som fortsatt vandrer under det stjernestrødde himmelhvelvet.De gir du fremtid og håp!Evig er du, Du tidsaldrenes konge!Favnen din er alltid åpen.Kappen din brer du om densom søker nattely hos deg.Gjøvik 2.januar 2020Bjørn Olav Hansen (c)

2020-01-01 23:07 Det store språket i det lille språket

I går leste jeg noe forfatteren Wera Sæther har sagt i forbindelse med et intervju med Vårt Land journalisten Kari Løvaas, som råkte noe i meg, noe gjenkjennelig i den fasen av livet jeg befinner meg i for tiden."Jeg vil ikke snakke om Gud. Den som kan, kan. Den som vil, vil", sier hun og så legger hun til, eller kanskje det er journalisten: "Men det er et stort språk i det lille språket. Og det er et stort erfaringsstoff samlet i denne kroppen og bevisstheten, som har tråkket i dette landskapet, lavlandet, år etter år."Ordene våre kan bli for store. Spriket mellom ord og virkelighet blir nest ...

2020-01-01 14:45 Nyttårsforsetter

I sin nyttårstale ber erkebiskopen av Canterbury, Justin Weiby (bildet) britene om å bestemme seg for 'et heroisk nyttårsforsett': 'kontakt noen som du har drevet bort fra og begynn en prosess for å lege noen av splittelsene vi har sett de siste årene.'Alt dette ifølge BBC News i dag.Det er et godt råd: rekke ut hånda til noen man er uenig med. Noen man har kranglet med. Noen man ikke lenger har fellesskap med.Det er ikke bare et godt råd for briter, men for oss alle. Vi er bare mennesker, og mennesker gjør feil og kan såre andre. Også kristne gjør hverandre vondt, vveldig vondt til tider. Det ...

2020-01-01 10:03 Troverdig om den første kristne tiden

En av julegavene jeg fikk i fjor var denne filmen: "Paul - Apostle of Christ", med undertittelen: "Their faith challenged an empire". Filmen er produsert av samme filmselskap som sto bak "War Room", filmen om bønnens kraft som har gått sin seiersgang verden over. Jeg fikk denne filmen av sønnen min, og den har gjort et sterkt, ja, jeg vil si varig inntrykk.Filmen er en svært realistisk skildring av den første kristne tiden. Vi befinner oss midt i keiserhovedstaden Rom, hvor apostelen Paulus sitter fengslet. De kristne blir forfulgt. Skildringen av dem er rå og brutal. Vi møter legen Lukas og e ...

2020-01-01 08:20 JESUS - lyset

I kirkeårets gode rytme er 1.nyttårsdag gitt navnet 'Jesu navnedag'. Det kunne ikke vært mer passende. Jesus er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Han er hele universets sentrum.I dag våknet jeg med disse ordene:"I ham var liv, og livet var menneskenes lys."Ordene er hentet fra prologen til Evangeliet etter Johannes. Ikke bare er de blenende vakre disse ordene, men de er sanne. Hans liv gir lys. Det er et forunderlig lys som kommer fra Jesus. Hos Ham er det intet mørke, bare lys. Og så fortsetter Johannes: "Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det."Det kjenner jeg en slik gl ...

2019-12-31 12:26 Ingen gudstjeneste 1.nyttårsdag

Pga svært glatte veier innover i skogen til Kristi himmelfartskapellet må vi dessverre avlyse gudstjenesten i morgen. Første gudstjeneste i 2020 blir onsdag 8.januar kl.18.00.Foto: Kurt Urholt.

2019-12-31 09:40 Vår største personlige kamp

"Den aller største kampen hver av oss kjemper er å være fokusert på Gud lenge nok til å lære å bli i Hans nærvær. Før vi kan forløse verden, må vi forløse tiden vår.Og vi ville tro at all den tiden vi sparer på alle bekvemmelighetene vi har, så ville dette være enkelt, men det er det ikke."- Francis Frangipane.Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen ((c)

2019-12-31 08:08 Jesusåret

For meg er dagen i dag bare en ganske alminelig dag, hvor vi bytter det ene kalenderbladet med et annet. Joda, jeg vet at vi i morgen skriver 2020, men jeg lever med en annen syklus. Det nye året starter for meg 1. søndagen i advent og varer frem til siste søndagen i kirkeåret. Dermed blir hvert år et Jesusår. Et år med Jesus i sentrum. Det gir meg en annen rytme for livet. For meg begynner også hver uke med det våre jødiske venner kaller 'den første dag i uken', søndagen. Med oppstandelsen. Jeg ber ofte om at hver dag jeg leve, må leves i påskelyset. Denne måten å leve på gir større ro, størr ...

2019-12-30 12:01 Hanukkah-mennorahens mysterium, del 4

På den siste dagen av Hanukkah, den jødiske lysfesten, gjengir jeg fjerde og siste del, av artikkelen til Asher Intrater og Ron Cantor, begge messianske jøder bosatt i Israel:Bare tjeneren kan tenne lyseneDet er interessant at i jødisk tradisjon, er det et spesielt lys: shamash, som har en spesiell posisjon blant de andre lysene, på en slik måte at det kommer ned og gir lys til de øvrige. 'Shamash' betyr 'tjener'. Med det samme denne 'shamash' har tent de andre lysene, kan dette lyset igjen finne sin plass over de andre.Ukjent for de fleste jøder er det jo dette som beskrives i Fil 2,6-10:"Han ...

2019-12-30 09:12 Kinesisk pastor dømt til ni års fengsel

I går ble pastor Wang Yi dømt til ni års fengsel av en kinesisk domsstol. Det skjedde i Kinas vestlige provins Chengdu. Pastor Wang Yi er dømt fordi han som pastor ansees å være farlig for den kinesiske nasjonen. Han skal også være dømt for å ha drevet med illegal forretningsvirksomhet. Problemet er bare det at pastor Yi ikke driver noen form for forretningsvirksomhet. Men han er pastor for en uregistrert menighet.Det er organisasjonenen Back to Jerusalem, som ledes av broder Yun, bedre kjent som 'Den himmelske mannen' som skriver dette i dag.Pastor Wang Yi (bildet), ble arrestert sammen med f ...

2019-12-29 23:05 Hva livet har lært meg

"Jeg har lært at jeg kan ikke alltid regne med at andre skal repektere mine følelser - selv om jeg respekterer deres. Det å være snill og god som menneske garanterer ikke at andre vil være snill og god mot deg - vær god og snill likevel.Noen mennesker vil misforstå ditt hjerte uansett hva du sier - overgi det til Den rettferdige dommer. Du har bare kontroll på dine egne handlinger og oppførsel - du kan ikke kontrollere andres - overgi det til Jesus.Vokt deg for hva du sier - du kan ikke ta tilbake uforsiktige ord. Å bli lik Jesus er viktigere enn noe annet du noensinne vil gjøre for Ham. Vil d ...

2019-12-29 16:41 Minst fem skadet i machete-angrep mot jødisk hjem i New York

Myndighetene i New York lover nå null tolleranse mot antsemittisme, etter at minst fem mennesker ble skadet da en mann stormet inn i en rabbiners hjem med en matchete i forbindelse med Hanukkah-feiringen sent lørdag kveld. En er kritisk skadet.Det er The Times of Israel som melder dette nå i kveld.Angrepet fant sted en av forstedene til New York, Monsey. Dette er en bydel som huser mange jødiske familier. Dette er et av mange antisemittiske angrep i New York den siste tiden. Stedet for angrepet er nå identifisert som hjemmet til rabbineren Chaim Rottenberg. Hans hjem ligger vis a vis synagogen ...

2019-12-29 09:08 Hanukkah-mennorahens mysterium, del 3

Enhet bringer Guds ildVi vet at menorahen i Tempelet ble laget i tråd med den mal som Gud gav Moses: "Se til at du lager dem etter det mønster som ble vist deg på fjellet." (2.Mos 25,40) Så hvis det er slik at det synet Johannes så av en syvarmet menorah representrerte enheten hos de troende, må ilden også symbolisere noe.Uten menorahen, kan du ikke ha ild, i hvert fall ikke en samlet, håndterlig og fokusert ild. Med det samme menorahen var laget, kunne ilden tennes. På samme måte: Når de troende kom sammen til Shavout (pinse) i enhet  'på samme sted med samstemt sinn', i det de ventet på Den ...

2019-12-28 23:02 Flyktningen Jesus

Denne søndagen er den aller siste du vil oppleve i 2019. Det kommer andre søndager, om vi får leve, men akkurat denne dagen i dag kommer ikke i reprise. Den er unik, som alle dager. Det gir litt perspektiv til livet om vi stanser opp litt og tenker slik.Denne søndagen handler om noe som er hverdagen for svært mange mennesker. Flyktningene. Det er mange årsaker til at de har lagt ut på sin reise, tatt farvel med hjem og kanskje måtte etterlate en gammel mor eller far, fordi de var for skrøpelige til å dra. Kanskje de har flyktet hals over hode, og har bare det de står og går i. Reisen bort fra ...

2019-12-28 14:46 Gigantisk menorah tent i München: lyset overvinner mørket.

Like i nærheten av restene etter bygningen som huset nazistenes hovedkvarter i München, kunne det jødiske samfunnet i byen markere Hanukkah, den jødiske lysfesten, foran en gigantisk menorah som er 9,5 meter høy og veier 1,1 tonn. Det skjedde forrige søndag, på den første dagen i Hanukkah.I nazistenes hovedkvarter ble også den såkalte 'blodfanen' oppbevart, et naziflagg som var blitt stenket i blod i forbindelse et naziopptog, og som ble et av nazistenes viktigste symboler. Nå lyser hanukah-lysene som et sterkt symbol om at mørket må vike for lyset."Når du tenner menorahen i selve setrum av de ...

2019-12-28 13:28 Mens vi venter på oppstandelsens morgen

En vakker utsikt til gyldne hveteåkre i Rhön i Hesse i Tyskland. Vi ser østover fra det som var Rhön Bruderhof. Like i nærheten ligger to store moravianske samfunn i Marienborn an Herrnhaag.Bildet er tatt av Peter Hoover en fredfull søndag morgen. Her hviler Eberhard Arnold, grunnleggeren av Bruderhof i 1920-årene i påvente av oppstandelsens morgen.Etter at nazistene drev Bruderhof-kommuniteten på flukt i 1930-årene, flyktet disse anabaptistene til England, og derfra til Paraguay. Siden har denne kommuniteten slått rot i USA, Storbritannia og Tyskland. Jeg har holdt kontakt med dem siden 1970- ...

2019-12-28 08:35 Johannes-året

Apostelen Johannes kommer til å bli min følgesvenn i 2020. For en del år siden valgte jeg å følge bibeltekstene om Maria, 'vår Herres mor'. 'Maria-året' ble et så rikt år. Da lot jeg alle tekstene i Bibelen om Maria tale til meg. Ikke for å finne tekster som egnet seg som prekentekster, men for min personlige oppbyggelse. Nå skal jeg på samme måte følge apostelen Johannes. Han som fikk det ærefulle oppdraget med å ta seg av Jesu mor. Hvordan kom det til å prege ham?Jeg har helt siden jeg begynte å lese Det nye testamente i 1972 vært fascinert av Johannes. Fiskeren. Evangelisten. Apostelen. See ...

2019-12-27 09:33 Vi må våge å snakke om det!

Merkelig nok: vi skriver snart 2020 og fortsatt er det ting som er tabu. Som å snakke om at livet kan bli så vanskelig, at man ikke orker mer, og velger å avslutte det. Et annet tabu er døden. Den snakker vi ikke om før den rammer oss eller noen i vår bekjentskapskrets. La oss heller snakke om noe annet! I mens går noen rundt og har det vondt. Skrekkelig vondt. Og vi har ikke tid eller mot til å ta den viktige praten.Selv kristne kan slite med livet. Det kjennes merkelig å skrive det, fordi de skal jo være så lykkelige med Jesus! Men de har det kanskje ekstra tungt når livet butter imot, og an ...

2019-12-27 08:30 Profeter liv!

"På samme måte som Esekiel fikk i oppdrag å profetere til den fragmenterte hæren av krigere, har vi fått oppdraget med å profetere liv til Kristi sønderbrutte kropp."- James Goll om Esekiel 37,1-14.Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

2019-12-26 23:16 Guds kjærlighet og våre omstendigheter

Våre omstendigheter er ikke en refleksjon av Guds kjærlighet til oss. Guds kjærlighet for oss er alltid tilstedeværende, alltid sikker, uslåelig, uforlignelig, enestående, uendelig, uforanderlig.Hvis alt er bare smil og lykke, kan vi være sikre på at Gud elsker oss. Hvis alt er bare kaos og tårer, kan vi være like sikre på at Gud elsker oss. Gud elsker oss hele tiden - gjennom det gode OG det vanskelige, det lykkelige OG det triste. Det tåler å gjentas: Våre omstendigheter er ikke en refleksjon av Guds kjærlighet til oss. Guds kjærlighet til oss er alltid tilstedeværende, alltid sikker, uslåel ...

2019-12-26 13:38 Åpenhet og sårbarhet når tragedien rammer

Med ett ble alt så dempet og et vemodets slør la seg over landet 1.juledag. Mange kjente det nok rent kroppslig når det ble kjent at Ari Behn hadde tatt sitt eget liv. Vi synes vel alle at vi hadde en del i denne kunstnersjelen, som giftet seg med prinsessa vår. Familien og kongehuset valgte åpenheten når tragedien rammet dem. Det er forbilledlig. Dermed rekker de også en hånd ut til de mange familiene i Norge, som rammes så hardt når noen velger å avslutte livet fordi livet blir for vanskelig. Hvert år tar mer enn 600 mennesker livet sitt i Norge. De fleste av dem menn. Fortsatt er dette et i ...

2019-12-26 09:43 De syv 'JEG ER'

I dag tidlig stanset jeg opp for syv utsagn som alle bekrefter at Jesus er Gud kommet i kjød. Når Moses spør Gud om hva han skal si når folk spør om hvem som har sendt ham, hva er hans navn, svarer Gud:"JEG ER den jeg er. Slik skal du svare israelittene: JEG ER har sendt meg til dere." (2.Mos 3,14)Her er de syv utsagnene til Jesus:"JEG ER det sanne vintre." (Joh 15,1)"JEG ER livets brød." (Joh 6,35)"JEG ER verdens lys." (Joh 8,12)"JEG ER porten." (Joh 10,7)"JEG ER den gode gjeteren." (Joh 10,11)"JEG ER oppstandelsen og livet." (Joh 11,25)"JEG ER veien, sannheten og livet." (Jooh 14,6)Disse syv ...

2019-12-26 08:45 Hanukkah-mennorahens mysterium, del 2

Etter den overraskende seieren, ble Tempelet, inkludert Mennorahen, gjeninnviet av Makabeerne i forbindelse med den nye høytiden, Hanukkah. Ordet betyr nettopp det: innviet. Lysestaken som brukes under Hanukkah kalles på hebraisk: Hanukkah. Den har ni lys som representerer de åtte dagene Mennorahen i Tempelet forble tent, til tross for at de bare hadde olje til en dag, og et ekstra lys. Dette lyset kalles 'shamash', og er brukt for å tenne de andre lysene.Det andre stedet som Menorahen nevnes er hos profeten Sakarja, som ser et syn: en mystisk Mennorah med to oliventrær - et på hver side. Dett ...

2019-12-25 23:12 Martyrdagen midt i julefesten

Det kan kanskje oppleves malplassert at vi midt oppi julens festligheter, markerer martyrdagen til Stefanos. Men det er en sammenheng mellom den første martyren i kirken og Kristi fødsel. En bønn knytter disse to dagene sammen slik: "I går ble Kristus født til jorden for at Stefanos skulle fødes til himmelen i dag."Denne dagen endres også den liturgiske fargen fra den hvite som har preget julefeiringen, til rødt. Dagens tema er nemlig martyriet. Historisk sett henger det dette sammen med at 26. desember ble knyttet til Stefanos lenge før man begynte å feire jul 25.desember.Dagen er aktuell som ...

2019-12-25 09:03 En bønn juledags morgen

Svøpt i kjærlighetens linklede ligger du der - i Marias armer. Du dufter myrra, aloe og kassia.Før alt, var du. Fra evigheters evighet.Du var der - da Treenighetens svimlende dans grunnfestet himlene og risset opp himmelranda.Du var der - da kildene i djupet sprang. Du satte grensene for havet.Du var byggmesteren - som lekte for Guds ansikt.Du lekte med planeteneog du var der da Frelsesplanen ble klar- før verdens grunnvoll ble lagt.Som et lam midt foran Guds trone.Nå er du her.Som barnet.Hjelpeløst - overgitt til Maria og Josef.Overgitt til alle menneskersom du elsker -Gud kommet i kjød.Du du ...

2019-12-25 08:27 Den hellige julenattens mysterium

Med hele den kristne kirke bekjenner vi denne 1.juledag: "Fot oss mennesker og for vår frelses skyld kom Han ned fra himlene og ble kjød av Den Hellige Ånd og jomfru Maria og ble menneske ..."Inkarnasjon er og blir et mysterium så stort at vi ikke kan fatte det fullt ut. Ikke før evigheten vil vi kunne begynne å trenge inn i det. Gud blir et hjelpeløst menneske. Helt overgitr og helt avhengig av andre. Gud! Tenk det! Han, universets Skaper, den drivende kraften bak alt, kler seg i kjøtt og blod. Sårbar. Utllevert. Helt avhengig av sin mor. Tenk på Maria, denne unge jødiske tenåringens jenta so ...

2019-12-24 23:01 Den hellige natten

Når disse lijene skrives er det like før vi går inn i den hellige julenatten. Fra gammelt av var julaften siste dagen i julefasten. I Russland overholdes julefasten helt til den første stjernen viser seg på himmelen. Det er et sterkt symbol på to ting: stjernen som viste veien for de vise menn, og om Kristus som den skinnende og klare Morgentjernen.På kvelden julaften var barnet ennå ikke født i Betlehem. Derfor går vi nå inn i den hellige natten.Tradisjnelt har juledagen hatt tre store gudtjenester. Den største og den viktigste av dem var 'julenattsmessen' - eller englemessen som den også kal ...

2019-12-24 12:38 Minner - en bønn

Det er stille etter dere. Stemmene er borte for lengst. Huset også - det med alle minnene. Av latter. Av gode dufter. Av godhet og kjærlighet.Men dere lever - i minnene.I det såre vemodet.I lengselen.Av og til er dere veldig nær.Som til å ta og føle på.Da smiler jeg til dere.Takker for levd liv.Det er som himmelens vare kjærtegn.Som balsam fra Gilead.Om natten kjenner jeg favntaket.Hører mors vuggevise.Klatrer opp på fars fang.Takk for at dere ga hverandre deres ja,og at jeg ble jeg- og ingen annen.Deres kjærlighet er som havetbølgene skyller inn over megog trekker seg tilbake.En dag skal jeg ...

2019-12-23 23:02 Og Han skal være fred

"Men du, Betlehem, Efrata - selv om er liten til å være blant Judas tusener - fra deg skal det utgå for Meg, Han som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra fordums tid, fra evighets dager. Derfor skal Herren overgi dem inntil den tiden da hun som skal føde, har født. Så skal resten av Hans brødre vende tilbake til Israels barn. Han skal stå og være hyrde i Herrens styrke, i den høye majestet ved Herren sin Guds navn. De skal bo trygt, for nå skal Han være stor helt til jordens ender. Og Han skal være fred."- Profeten Mika 5,1-4.

2019-12-23 16:38 Antisemittismen vokser globalt

Ifølge Anti-Defamation League huser en av fire europeere antisemittiske holdninger. De er mest fremtredende i land som Polen, Ukraina og Ungarn, men disse synspuunktene fremstår ikke som isolerte tilfeller. Hatkriminalitet målrettet mot jøder økte med 18 prosent i Tyskland i fjor. I Frankrike er det enda verre. Der økte antisemtittiske hendelser med hele 74 prosent. Disse opplysningene fremkommer i en artikkel publisert av den amerikanske utgaven av The New Statsman.En amerikansk-jødisk komite møtte nylig med representanter for FBI for å diskutere den økende antisemittismen i USA. Samtalene fa ...

2019-12-23 08:39 Profetisk: En grønn sko og åndelig modenhet

Klokken 0530 i dag morges våknet jeg av en forferdelig øresus. Det er ikke uvanlig. Problemene med tinnitus har forsterket seg etter at jeg fikk Parkinsons. Heldigvis sovnet jeg igjen etter en tid. Da hadde jeg en underlig drøm. og innholdet er av en slik karakter at jeg tror den inneholder et budskap til Kristi kropp i Norge i en tid som denne:Jeg drømte at jeg var på en konferanse. Møter pågikk til stadighet. Det ene avløste det andre. Det var så mange ord. Men det ble stadig færre som deltok. I en pause ble jeg vandrende rundt i et kjøpesenter. Konferansesalen var en del av kjøpesenteret. V ...

2019-12-22 23:01 Hanukkah mennorahens mysterium, del 1

Jeg har skrevet over 14.000 artikler på bloggen min siden jeg startet opp i 2006. Kun noen ytterst få ganger har jeg kjørt repriser på noe av det jeg har skrevet. Denne gangen gjør jeg nok et unntak. Det er min stille protest mot den økende antisemittismen.Våre trosrøtter er nemlig verken greske eller romerske, men jødiske.Når solen gikk ned i går kveld kunne våre jødiske venner ta fatt på feiringen av Hanukkah, eller Tempelinnvielsens fest. Den varer frem til 30.januar.  I 2013 oversatte jeg en artikkel som var skrevet av to ledende og anerkjente skikkelser innen den messianske bevegelsen i I ...

2019-12-22 12:53 Antisemitter mener jødene står bak riksrettsaken mot Trump

Antisemittiske krefter mener riksrettssaken mot president Donald Trump, skyldes et 'jødisk kupp'.Det skriver The Times of Israel i dag, søndag 22. desember."Dette er måten jødene arbeider, de bedrar, lyver og gjør hva som helst de kan for å oppnå sin politiske agenda," sier pastor Rick Wiles. Han er grunnlegger av TruNews, en kristenfudamentalistisk plattform som i følge The Times of Israel, regelmessig publiserer antisemittiske og rasistiske videoer.De siste ukene har sosiale medier blitt overstrømmet av konspirasjonsteorier angående det som skal være et jødisk kupp for å få avsatt president ...

2019-12-21 23:01 Min befatning med engler

Julens evangelium er fylt av himmelske hærskarer. Det er stor engleaktivitet i forbindelse med Jesu første komme. Josef og Maria får englebesøk. Det samme får gjeterne på Betlehemsmarkene. Det må ha vært overveldende å høre englesangen. Skulle så gjerne ha vært der!Jeg har aldri sett engler, men jeg har møtt mennesker som har sett engler. En av de mest forunderlige opplevelsene jeg har hatt i så måte, skjedde på Shetland i 2005 på bønnekonferansen 'Fire from the North'. Jeg var invitert til å ha et seminar om Israel, om den betydningen jødenes tilbakekomst til landet har for vekkelse rundt om ...

2019-12-21 16:10 Guds profeter eller en del av kongens hoff?

Guds profeter kan ikke kjøpes. Verken for penger eller prestisjefylte stillinger. De våger å konfrontere synd, som profeten Natan da han konfronterte kong David med hans utroskap. Han sa det rett ut: 'Du er mannen!'Når vi leser Bibelen ser vi at kongene og makteliten ofte omga seg med et stort hoff, og blant dem var det også profeter. Disse sa det kongen og makteliten forventet av dem. De påtalte ikke synd eller konfronterte makthaverne på noen måte. De overså maktelitens dårlige behandling av de fremmede, enkene og de foreldreløse - nettopp de personene og samfunnsgruppene Gud har et helt spe ...

2019-12-21 11:02 Hveten som overlevde århundrene

Hver gang mennonitter av europeisk avstamning flyttet på seg  - og det ble de tvunget til på grunn av forfølgelse - så de etter dyrkbar jord, spesielt etter steder hvor de kunne dyrke hvete - slik at de kunne overleve. 'Reisen etter hveten' symboliserer Døperbevegelsens historie.En gartner med mennonittisk bakgrunn sa ved en anledning at han trodde folk behandlet såkornet med slik varsomhet, fordi det representerte livet i seg selv. Og det er sant - mennonittene ville ikke ha overlevd hadde det ikke vært for deres såkorn.I 1812 flyttet etterkommerne etter Dale Friesen fra området rundt Vistula ...

2019-12-20 23:02 Hedre din åndelige far og mor

Begge mine foreldre er døde. Far, Aksel Olav, allerede i 1971. Mor, Ruth, i 1995. Jeg savner dem fremdeles. De siste dagene har jeg tenkt mye på ordene vi leser fra 2.Mosebok: "Du skal hedre din far og din mor, så dine dager kan bli mange i det landet Herren din Gud gir deg." (2.Mos 20,12) Det er det eneste av De ti budene med løfte. Men jeg har tenkt på de ordene også som ord som gjelder våre åndelige fedre og mødre. De trenger vi også å hedre! Guds ord sier oss:"Husk på deres veiledere, dem som har talt Guds ord til dere. Følg etter deres tro og legg merke til utgangen av deres ferd." (Hebr ...

2019-12-20 12:57 Christianity Today: President Trump bør avsettes

Sjefredaktør Mark Galli i det velrennomerte tidsskriftet Christianity Today, gir klar beskjed: Donald Trump bør avsettes som president. Den nylig publiserte lederartikkelen vekker oppsikt, og president Trump reagerer med sinne. Han kaller det amerikanske kristenmagasinet, som i sin tid ble startet av Billy Graham, for 'et venstrevridd mangasin, som har gjort det veldig dårlig... (som heller vil ha) en radikal venstrevridd ikke-troende, som vil ta religionen og våpnene deres, enn Donald Trump som deres president.'Trump fortsettter å tvitre med følgende: 'Ingen president har gjort mer for det ev ...

2019-12-20 09:33 Bønnebevegelsen på fremmarsj i Libanon

Noe veldig spennende er i ferd med å skje i Libanon. Massemedia har vært opptatt av å dekke de voldsomme protestene som førte til at statsminister Hassan Diab gikk av. Det de ikke har fått med seg er den voksende bønnebevegelsen i landet.I mange år nå har libanesiske kristne bedt for landet sitt, spesielt for ledere med integritet. De har bedt om forandring. Utgangspunktet for bønnesatsningen har vært ordene fra Haggai 2,7:"Jeg skal ryste alle folkene, slik at alle folkenes lengsel skal komme, og jeg fylle dette hus med herlighet, sier Herren hærskarenes Gud."Dette ordet har forløst en slik bø ...

2019-12-19 23:01 En bønn om nåde

Nådige Gud, Du kjenner våre svakheter. Jeg ber til Deg: Gi meg en ydmyk ånd, for ved nåde gir Du vår ydmyke sjel styrke til å leve ved Din vilje. Du åpenbarer for henne alle Dine hemmeligheter; Du lar henne kjenne Deg selv og hvor uendelig Du elsker oss. - Hl.Silouan av Athos (bildet), 1866-1938. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)* henne = kirken.

2019-12-19 10:27 Jesus solidariserer seg med de marginaliserte

Dette bildet illustrerer veldig godt det som i dag finner sted i Oslo tingrett. En aldrende biskop står tiltalt for å ha tatt troen sin på ramme alvor, og vist medmenneskelighet og gitt verdighet til et menneske. Når alt koker ned til alt er det dette saken mot biskop Gunnar Stålsett handler om. Han har vært mer lydig mot Gud enn mot mennesker.Jesus delte selskap med datidens marginaliserte, og hadde selv kjent på kroppen hva det vil si å være flyktning. Som kjent måtte Han og hans foreldre flykte til Egypt for å komme seg unna en despot. Dette er også en del av juleevangeliet, som kanskje ikk ...

2019-12-18 23:01 Tilbederen

"Jeg er ganske sikker på at mine indre og ytre uttrykk for tilbedelse ville endre seg om Jesus fysisk kom inn i rommet og sto der rett foran meg... da trenger mine indre og ytre uttrykk å justere seg til sannheten; til den realitet som Nærværet jeg stilles overfor representerer.Jeg ønsker alltid å tilbe med himmelen og Tronrommet for mitt indre blikk, i det jeg fullt ut erkjenner at det er Kongernes Konge og Herrenes Herre jeg står overfor. Og kanskje enda mer utrolig er det at jeg er invitert til å tjenestegjøre ansikt til ansikt og øye til øye. På denne måten blir tilbedelse så enkelt og sam ...

2019-12-18 12:33 Veveren - en bønn

Det er du som er veveren, Herre. Tråder med ulike farger danner mønsteret i mesterstykket ditt - som er livet mitt - og skyttelen din er ikke stille før teppet er ferdig, og kan skjæres av. Den går frem og tilbake mellom varptrådene i renningen.                              Trådene velger du fra ulike faser av livet du har gitt meg. Både mørke og lyse.Underlig nok, Herre, er trådene du velger deg da livet sto stille og var mest slitsomt -                    de mest fargerike.Da slo du hardt og bestemt med skyttelen -- ikke forstår jeg at det var disse trådenesom var de som gav farge til livet ...

2019-12-18 11:56 En inderlig takk

May Sissel og jeg skulle ønske vi kunne se deres ansikt og ta hver av dere i hånden og gi dere en klem slik at vi kunne takke dere for hvert smil, varme, gode ord, raushet, kjærlighet, nåde dere har vist oss i året som snart er historie. Fra djupet av våre hjerter en inderlig takk for alt dette og for deres forbønn og praktisk hjelp og økonomisk støtte til arbeidet vårt og oss personlig. Vi hadde ikke klart oss uten noen av dere. Den største rikdom er venner.Takk til alle menigheter som har invitert oss, og til alle dere som tok dere bryet med å komme til seminarer, møter og gudstjenester hvor ...

2019-12-17 23:04 Profetisk: Jeg hører ham hviske: Jeg er din identitet, del 2

Her er del to av det profetiske budskapet Brian Simmons bar fram:"Vi beveger oss som en. Når du overgir deg til Meg, så er det ikke lenger du som leder ditt liv, det er Jeg som er Hyrden som leder oss. Vi arbeider sammen på jorden som hellige medarbeidere, venner hengitt til å tjene hverandre. Jeg har betjent deg med Min nåde idet du har gitt deg til Mitt hjerte. Når du ber til Meg er vi forenet, som to ånder som puster som en. Din stemme er vakker og ditt ansikt skjønt i Mine øyne når du trer frem for Meg. Nøl ikke med med å gi Meg del i ditt hjertes lengsler og jeg vil sørge for at de blir o ...

2019-12-17 08:37 Vær på vakt!

"Mange i vår tid tror at det er slutt på motstanden. De ser tilbake og tror at krigen er over. Men de er forført. Hvis de virkelig ville leve livet ville de nok en gang bli forfulgt...Så lenge løven har sine unger med seg, kan det vel hende den oppfører seg lekent og vennlig. Men når den mister sine små eller sitt bytte, holder den intet tilbake. Da raser den og brøler. Da kommer den med sine tirader og den raver avgårde, slik bare løver kan, inntil ild skyter ut fra dens øyne. Men, måtte Gud være lovet, Løven av Juda stamme er større og sterkere enn filisternes løver.Derfor:Vær på vakt, Israe ...

2019-12-16 23:03 Profetisk: Jeg hører ham hviske: Jeg er din identitet, del 1

Dette er et profetisk budskap båret frem av Brian Simmons, som velsignet meg så mye at jeg valgte å oversette det til norsk. Det har talt rett inn i livet mitt. På grunn av lengden er det delt i to deler. Andre del publiseres onsdag:"Jeg er den som har formet deg og definert deg. Andre vil legge merke til dine svakheter og dine feil, Jeg ser din skjønnhet der du sitter med Meg i den himmelske sfæren. Jeg har formet deg med Mine hender - to ganger har jeg gjort deg perfekt. Den ene gangen i din mors mage og den andre gangen da du ble kjent med Meg. Du er renset to ganger i Mine øyne for du er M ...

2019-12-16 09:25 Parlamentarikere fra Østerrike erklærer BDS-bevegelsen for antisemittisk

Et bredt politisk samarbeide fra både venstre- og høyresiden i Østerrike, vil mest sannsynlig sørge for at også Østerrike vil erklære at BDS-bevegelsen for antisenmittisk. Faktisk støtter alle politiske partiene i landet: Det østerriske folkepartiet, det høyreradikale Frihetspartiet, Det sosialdemokratiske partiet, Nye Østerrike, Lberalt Forum og De Grønne, opp om forslaget.Det er The Jerusalem Post som melder dette.Det skal stemmes over forslaget i januar.Reinhold Lopatka, som er medlem av det østerriske parlamentet, for Frihetspartiet, sier til The Jerusalem Post, at "antisemittismen i lande ...

2019-12-15 23:11 Du må bli tvilende før du kan bli troende

En utfordrende sykdomsdag førte til at jeg måtte holde meg hjemme fra å gå i kirken i går. Da fikk jeg god tid til å reflektere over prekenteksten for 3. søndag i advent. Den handlet om døperen Johannes som er kastet i fengsel. Nå skal jeg ikke begi meg ut på noen tekstgjennomgåelse, bare bidra med en refleksjon:Døperen Johannes er jo den som gir oss det trosfriske vitnesbyrdet gitt ham gjennom guddommelig åpenbaring: "Dagen etter ser ha.1,29." Og litt senere, etter at han har sett Guds Ånd komme over Jesus, utbryter han: "Jeg har sett det, og jeg har vitnet: Han er Guds Sønn," (v.34).Klarere ...

2019-12-15 22:56 Storbritannia vil forby BDS-bevegelsen

The Jerusalem Post melder søndag kveld at statsminister Boris Johnson nå vil fremme en lov som vil gjøre det ulovlig for offentlige myndigheter i Storbritannia å støtte BDS-bevegelsen, som går inn for boikott av israelske varer.Det er Eric Pickles (bildet), spesialutsending for Post-Holocaust Issues i Storbritannia, som sier dette. Han kom med uttalelsen på konferanse for International Institute for Strategic Dialogue, som ble holdt i Jerusalem søndag."BDS-bevegelsen er antisemittisk og bør behandles deretter," sa Eric Pickles som la til: "Antisemittismen er et angrep på britisk levemåte og br ...

2019-12-15 09:49 Mitt personlige møte med Reinhard Bonnke

Det må ha vært på 1980-tallet. I Frankfurt i Tyskland. Jeg hadde reist sammen med noen venner for å være med på en konferanse med John Wimber. Om tegn og under. Underlig nok hadde jeg funnet plass i den store konferansehallen på første benkerad. Det var to plasser ledige ved siden av meg. Noen år før hadde jeg også vært i Frankfurt for å delta på FIRE-konferansen med Reinhard Bonnke. Det var mildt sagt en sterk opplevelse!! Plutselig kommer to dresskledde menn inn fra en sidedør. De setter seg på de to ledige plassene ved siden av meg. En av dem var Reinhard Bonnke. Han hilste på meg med sitt ...

2019-12-15 08:28 En bønn i det forunderlige påskelysets varme

Jesus, du bærer! Det holder det du gjorde, for tid og for evighet. Ikke noe må gjøres om igjen. Det er fullbrakt.Du har gjort opp regninga. Jeg skal ikke betale mer.Du har gått inn i gravnattens stummende mørke, og døden måtte vike for påskelyset. Den ravnsvarte natta er ikke fortvilende mørk lenger. Med døden trampet du ned døden, og til dem i gravene gav du liv.Forunderlige Frelser!Immanuel, Gud med oss!Ikke mot oss, men med oss.Med oss alle dager.Alle slags dager.De slitsomme, og de vakkelvorne.De gode, late, varme dagene.Regnværsdagene.Dagene fulle av lengsel og vemod.Når den siste reis sk ...

2019-12-14 23:04 Gjennomskinnelige som himmelen om våren

"Lykkelige er de som fra Den oppstadne øser en tillit som aldri tar slutt, som aldri slites ut!Kristus gjør oss ikke til mennesker som allerede har nådd målet. Han holder oss nær til seg, gjennomskinnelige som himmelen om våren, en vår som aldri tar slutt."- Bror Roger av Taize

2019-12-14 12:36 Bli den mannen!

"Noen klager: 'Hvor er lederne som søker Gud?'  Deres klage minner meg om en tid på 1980-tallet hvor ingen av byens pastorer deltok på våre felles bønnemøter. Alene i kulda, i mørket, i en kirke jeg ikke kjente, klaget jeg også - i en times tid. Plutselig endret atmosfæren seg. Alt - duringen i ovnen, skravlingen ved døra, selv tankene mine - alt ble dempet på grunn av Herrens nærvær som kom inn i bønnerommet.Så talte Herren direkte til hjertet mitt. Han sa: 'Vær du den mannen andre ønsket at de skulle være!'I det øyeblikket sluttet jeg med å kritisere menighetsledere og begynte å bli en slik ...

2019-12-14 10:25 Om hjertets renhet - en presentasjon av Johannes Cassianus, del 3

Jesu ord i Bergprekenen: 'Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud', (Matt 5,8) er et nøkkelord i alt Johannes Cassianus skriver. Alt dreier seg om kampen for og lengselen etter 'det rene hjertet'. Enten det gjelder kampen mot lastene eller det handler om bønnens rytme eller hjertets fred.Når så Cassianus skal gjengi sine samtaler med abba Moses, en av ørkenfedrene, lar han abbaens undervisning bli svært konkret for sine lesere: han hjelper oss til å forstå at det må finnes et fremtidig mål eller et endelig mål for vår tro, og et nærmål.Guds rike er det fremtidige, det endelige målet. ...

2019-12-13 23:01 Hvem venter du på?

"Alle mennesker venter på noe. Hele verden er full av ønsker. Du tror du vet hva som kan stille denne lengselen. 'Bare jeg får det eller de, så kommer jeg til å bli fornøyd.' Men jordiske ting kan aldri tilfredsstille din innerste sult. Når du prøver å bli mett av noe annet enn Gud og hans kjærlighet, viser du bare at du ikke kjenner ditt eget hjerte. Mennesken er skapt med en brennende lengsel. Mange tror at denne lengselen kan bli oppfylt bare de får bedre råd og litt mer fremgang, bare andre mennesker oppfører seg litt bedre. Hvis du tenker slik, kommer du helt sikkert til å bli skuffet.Du ...

2019-12-13 11:02 Stillhetens nødvendighet - en adventsbetraktning, del 2

Vi trenger stillhet. Skal vi ha overskudd til å være gjestfrie, være Kristus-vitner i hverdagen, vise empati, sympati, være gode venner, forstå andre - trenger vi å være stille.Stillheten er broen mellom Gud og vår sjel og ånd. Stillheten er kjærlighetens språk. Stillheten er som en hage, som må vannes og pleies, for at den skal trives og vokse og frukten skal kunne modnes.Det er i den skjøre stillheten at vi møter Gud. Tar du deg tid til å være stille i adventstiden. Det er et valg.

2019-12-13 09:37 Boris Johnson, antisemittisme, Israel og Skottland

Den jødiske minoriteten i Storbritannia kan i dag puste lettet ut: Jeremy Corbyn og de antisemittiske kreftene i Labour vant ikke frem. Valgresultatet for det britiske arbeiderpartiet er det verste på 80 år. Corbyn har vært en katastrofe for Labour, og hans dager er definitivt talte. Problemet med de antisemittiske kreftene i Labour forblir. Noe endelig oppgjør med disse demoniske kreftene har verken Corbyn eller partiet tatt. Det er sterkt å lese uttalelser fra jøder i Storbritannia som ville ha vært Aliyah til Israel, om Jeremy Corbyn hadde blitt Storbritannias nye statsminister. De frykter ...

2019-12-12 23:01 Forsinket bønnesvar

"Om Gud bruker lang tid på å besvare det du ber om, altså når du ber og du ikke får svar med det samme, bli ikke opprørt for du er ikke visere enn Gud. Alt som er lett å fange er like lett å miste, men det man har funnet med mye strev kommer til å bevare oppmerksomheten.  Tørst etter Jesus så kommer han til å beruse deg med sin kjærlighet."- Isak Syreren, eremit i det nåværende Irak/Iran på 600-tallet.Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

2019-12-12 12:34 Motsatte seg datterens kjønnsbytte - mistet omsorgsretten

Et ektepar fra Finland har mistet omsorgen for sin mindreårige datter da de ikke ville at hun skulle begynne på hormonbehandling for å 'bytte kjønn'.Det er Finlands statlige allmennkringkaster YLE, tilsvarende vårt NRK, som skriver dette. Mest sannsynlig har dette skjedd utenfor Finland, ettersom YLE bare oppgir at famiklien bor i 'et annet EU-land.'Barnets foreldre forteller til YLE st det hele begynte da familien flyttet til utlandet. Da fortalte datteren på 15 år at hun var en gutt, født i feil kropp. Datteren ville begynne med hormonbehandling med det samme, og ville få operert bort bryste ...

2019-12-11 23:03 Guds oppdragelse

"Jeg vil aldri glemme den dagen da jeg forstod at både Gud og djevelen ønsket at jeg skulle dø, men av to ulike årsaker. Satan ønsket å ødelegge meg gjennom bakvaskelse mens Gud ville bruke de samme løgnene til å korsfeste min egen trang til selv å ha kontrollen.Herren visste at tiden ville komme da bøkene mine ville velsigne mange mennesker. Det Han gjorde var at Han begynte å behandle meg mot smiger fra mennesker, på den måten at Han døpte meg med menneskers kritikk til jeg døde bort fra menneskers meninger. Ja, jeg står til ansvar, men nå lever jeg primært for Guds tilfredsstillelse. Om jeg ...

2019-12-11 21:46 Slik kan du be for Storbritannia

Våre bedende venner i Storbritannia ber oss om å be på følgende måte i forbindelse med valget i morgen:Min gode venn, Canon Andrew White, ber oss om å ta utgangspunkt i Salme 68: "Gud reiser seg, hans fiender blir spredt." (v.1)Andre, som Clifford Hill, tar utgangspunkt i Daniel 2,20-21: "Lovet være Guds navn fra evighet og til evighet! For visdommen og styrken hører ham til. Han omskifter tider og stunder. Han avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand."Gruppen rundt Clifford Hill skriver, her i min oversettelse:"I det velgerne forbereder seg for va ...

2019-12-11 12:54 Gudstjenester i Kristi himmelfartskapellet jul- og nyttår

Onsdag 11. desember kl.18.00Onsdag 18. desember kl.18.001.juledag: Ingen gudstjeneste1.nyttårsdag kl.18.002020Onsdag 8.januar kl.18.00og hver onsdag fremover, med mindre det gis annen beskjed.,Vi tar forbehold omvær- og føre, og hensyn til helsesituasjonen til Bjørn Olav. Messefall varsles via bloggen, Facebook, men du kan også melde deg på en telefonliste. Da vil du få en sms ved endringer.Foto: Kurt Urholt (c)

2019-12-11 08:44 Skjebnedag for Norge

Det er mye som står på spill for Norge i dag. Ikke minst for våre barns fremtid. Stortinget behandler i dag forslaget til en ny radikal kjønnsideologi. La oss omslutte våre folkevalgte i bønn denne dagen. Blir loven vedtatt vil enda flere grensesteiner flyttes. Dette er et voldsomt angrep på familien, selve kjernen i vårt samfunn.Foto: Wikipedia.

2019-12-10 23:04 Det er helse i skriftemålet

Det er mye helse i skriftemålet! Bekjenne sin synd, legge av seg ei tung bør, og la den ligge igjen ved korset, og få del i syndernes nådige forlatelse. Skriftemålet handler om å avslutte et kapittel, lukke igjen ei dør. Skriftemåøet kan hjelpe oss til å finne fred, forsone oss med limvet slik det ble og åpne seg opp for en framtid - med håp.Vi bærer på så mye. Synd, skam, tilkortkommenheter, skrøpeligheter. Vi laster oss selv for så mye.Hvorfor ikke kvitte seg med det?Mange skal gjøre rent til jul. Hvorfor ikke rydde i det vi bærer på, som gjør livet så tungt? Finne fred med Gud. Og la det bl ...

2019-12-10 14:44 Stillhetens nødvendighet - en adventsbetraktning, del 1

Jeg er en av dem som synes det er leit at Bibelselskapet i sin nye oversettelse av 2011 - som forøvrig har så mye godt med seg - har gått bort fra det litt gammelmodige ordet 'lønnkammer'. Den bruker bare ordet 'rommet', og det er forsåvidt helt greit, men et lønnkammer er noe mye mer enn et rom. Det er et sted for å trekke seg tilbake i stillhet, for å være sammen med Herren. Et innviet rom for det skjulte livet med Gud. Det livet andre ikke ser, bare Gud.I en serie artikler frem mot Kristi fødselsfest skal vi se nærmere på dette livet i lønnkammeret. På stillhetens betydning. På ettertankens ...

2019-12-10 08:14 Takk for glemsomheten

Jeg våknet i dag tidlig og tenker at glemsomhet er fantastisk. Det å ikke huske er en fantastisk egenskap. Nå tenker jeg ikke på den sykelige glemsomheten, men på evnen til å legge ting bak seg. Alt skrotet og skrammelet som har hopet seg opp gjennom år. Alt dette dumme vi har sagt og gjort. Det som ikke er noen vits i å ta vare på. Som bare er baggasje som tynger. La det ligge! Det har ingen verdi, ingen annen verdi enn å slavebinde deg til fortiden.Jeg kjenner en som tar vare på alt det folk hart skrevet til ham, enten det er i brev eller nymotens eposter. All korrespondanse. 'Du sa det,' og ...

2019-12-09 23:02 Profetisk: Du er blitt gitt nøkler

"Du er blitt gitt nøklene, nøklene som åpner for forvandling, ressurser og gjenopprettelse. Du er blitt gitt autoriteten til å bære arken med Hans nærvær. Og bære den skal du. Det vil bli en forøkning av kraften til å overvinne, av åpenbaring og herlighet.La fortid være fortid, men det som skjer nå vil reise seg foran deg. Han sier at du nå trer inn i en dag med større herlighet. Den slags herlighet som fanger andres oppmerksomhet. Den slags herlighet som Kristus bar med seg; den slags herlighet som bærer med seg nærværet til vår Konge, ikke bare den salvelsen som er forbundet med Hans natur.D ...

2019-12-09 10:15 Guds herlighet

Flere ganger denne natten kom en setning til meg: 'over alt herlig er det et dekke'. Det var alt. Men ordene begynte å leve sitt eget liv, og ville ikke slippe taket, så da jeg våknet i dag tidlig grep jeg Bibelen min for å finne ut hvor dette står. Jeg fant det hos profeten Jesaja:"Over hvert et sted på Sions berg og over hennes forsamlinger skal Herren skape en sky og en røk om dagen og en glans av luende ild om natten. For over alt herlig er det et dekke." (Jes 4,5/Norsk Bibel). Hvilket fantastisk ord!Det er ikke slik at alt som har med Gud å gjøre er åpenbart for oss, eller kommer automati ...

2019-12-08 23:03 En bønn når alt kjennes dødt

Herre, treet mitt er bart, greinene tomme. De spriker opp mot det stjernestrødde himmelhvelvet. Isende vinder gjør at jeg frys. Det er kaldt å være naken på jorda.På utsida sees ingenting.Fargene er borte. Angen fra blomma har forduftet. Det suser ikke lenger i greinene når vinden blæs synna.Alt er dødt.Men jeg har lært: Gud gjør mer bak ryggen min, enn foran auga mine.Under torva stikk røttene djupt. Sug næring fra djupe kilder. Der vannet risler så fint. Der veks det. Det er et eget liv der nede. Og om litt, når vinden har sluttet å blåse norda og tælan må gi tapt for varmen, skyt greinene n ...

2019-12-08 16:01 Sikker i Guds hender

Det er mye som er usikkert i denne verden. Både når det gjelder dagen i dag, og når det gjelder dager som kommer. Det er så mye vi ikke vet - og det kan ligge en beskyttelse i det.Jeg er blitt så glad i noen ord av Johannes. Han er en gammel mann når han skriver disse ordene:"Se hvor stor kjærlighet Far har for oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det! Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi  vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er." (1.Joh 3,1-2)Kan vi ...

2019-12-07 23:03 Profetisk: Forløs brølet ditt!

"Historien om Josef i Bibelen er et perfekt eksempel på hvordan Gud frustrerer fiendens onde planer for å legge skylden på Hans salvede, Fienden ville ødelegge Josefs kall ved å stilne hans stemme, slik at de drømmene Gud hadde gitt ham ikke skulle forløses. Krigen om Josefs stemme tok Josef gjennom en prosess av fortvilelse, beskyldninger, misforståelser og til slutt belønning.Det onde fienden hadde planlagt vender Gud til ditt beste.Kampen om din røst kommer nå til det punkt at du står ansikt til ansikt med Den levende Gud, og ditt hus vil få vederlag og bli belønnet.Husk ... Vi kjemper ikke ...

2019-12-07 14:58 Etterfølgelse, del 2

"Vennligst del tiden avsatt til indre bønn i to deler: I forbindelse med den første delen behov mediter. I forbindelsle med den andre delen: Be for menneskene, for alle uten unntak, samt for dem som jeg har et spesielt ansvar for å be for. Vær ytterst nøyaktig med å be tidebønnene. De er som en bukett friske roser plukket hver dag, symbolet for evig kjærlighet, daglig gitt oss av den høyt elskede, vår Brudgom.Ofte, svært ofte, ta imot Herren i nattverden, og som en eneste grense for hvor ofte, la kjærligheten bestemme. Det blir aldri for ofte å rope på Den elskede, Frelseren!'Jeg har ikke komm ...

2019-12-07 13:02 Frankrike: Antisionisme er antisemittsme

Den franske nasjonalforsamlingen vedtok tirsdag denne uken en lov som gjør gjeldende at antisinonisme er antisemttisme. I følge den franske storavisen Le Figaro uttrykte flere parlamentarikere sin støtte til den nye loven, deriblant utenriksminister Cristophe Castaner, som uttalte at teksten 'er en fordømmelse uten tvetydighet, av alle antuisemttisme ord, handlinger og gester.' Antisionismen har lenge vært er skalkeskjul for antisemittismen.Dette skjer i et Frankrike med et økende jødehat, både fra sterke høyrenasjonalistiske krefter, venstresiden og fra islamistiske grupperinger. Jødehatet i ...

2019-12-06 23:02 Gamle Dimas - i henrykkelse i Guds hellige nærvær, del 2

"Klokkene ringte kl.04.00. Så snart Gamle Dimas hørte klokkene, gjorde han ennå et par kroppsbøyninger og stanset opp med å be. Han satt på en lav steinbenk - jeg tror det var en slik langs veggen i narthex - og inn trådte Makaroudas - det var deres kjælenavn for Makarios. Han var liten, rask og talte med blind stemme. En liten engel. Han tente oljelampene og de store lysestakene. Det var så vakkert! Og han blåste lysene ut så fint...Makarios kom altså inn i kirken. Gamle Dimas fulgte etter ham, åpnet døren og gikk også inn. Han st og gjorde seg klar i sin munkestol og tenkte vel at ingen så h ...

2019-12-06 16:34 Over 100 jødiske graver skjendet i Frankrike

Over 100 jødiske graver er blitt skjendet i den franske landsbyen Westhoffen, som ligger den den øsrlige delen av landet. Dette er et av flere antisemittiske angrep i det samme området den siste tiden.Det er den franske storavisen Le Figaro som melder dette i dag. Gravene er skjendet med hakekors og antisemittiske inskripsjoner. >Flere av gravstøttene er veltet.

2019-12-06 12:04 Gamle Dimas - i henrykkelse i Guds hellige nævær, del 1

Jeg skulle ha gitt mye for å få oppleve det som den greske munken Porphyrios (1906-1991), som her er avbildet, fikk oppleve på Athos. En dag fikk han møte en gammel russisk munk som ble kalt Gamle Dimas. Tidlig en morgen som Porphyrios, som da var en riktig ung mann, satt inne i kirken og ba, skjult bak en trapp, kom Gamle Dimas inn. Gutten fikk da se Gamle Dimas komme i en henrykkelse. Gamle Dimas strålte av lys. Da begynte Porphyrios å gråte. Han ble så beveget av det han så.Porphyrios har beskrevet dette møtet selv, her i min oversettelse:"En overstrømmende nåde fløt ut over mitt ynkelige j ...

2019-12-05 23:04 La oss bli som barn i desember

I disse dagene mens vi venter på Kristi fødselsfest, er det tid for å hente frem barnet i oss. Det er mitt prosjekt denne adventstiden. Evnen til å forundres, til å vente i spenning, la seg henrykke. Bli berørt.Voksne er vi altfor mye ellers i året. Alle forpliktelsene, alle engstelsene, irritasjonene, alt ansvaret, alle rollene som skal spilles og fylles.La oss være barn noen dager i desember!"De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhør ...

2019-12-05 15:38 Om hjertets renhet - en presentasjon av Johannes Cassianus, del 2

Mot slutten av 300-tallet raste striden rundt Origenes av Alexandria, en profilert forfatter og teolog, som er blitt beskrevet som 'det største geni den tidlige kirken har fostret.' Men ikke alle var enig i det. Det ble satt spørsmålstegn ved visse deler av hans lære. De munkene som sympatiserte med Origenes (185-254) ble fordrevet fra Egypt. Til dem hørte Cassianus og Germanius. De fant tilflukt i Konstantinopel, hvor biskopen i byen, Johannes Chrysostomos, viet Germanius til prest og Cassianus til diakon. Germanius og Cassianus blir i Konstantinopel et par år. Så oppstår det nye stridigheter ...

2019-12-04 23:05 Takk for det sårbare, ærlige livet

Kreftene er små om dagen. Nettene urolige. Mye smerter. Kraftig tinnitus. Samtidig kjenner jeg på takknemlighet for de små tingene. For hvilestolen. For at fuglene er kommet tilbake til fuglebrettet. De var borte hele forrige vinter. De gir meg slik glede. For tiden sammen med May Sissel, barna, svigersønn, familien, venner. For fysioterapeuten, ergoterapeuten, for taleoppdrag, for gudtjenestelivet. For hunden vår.Men mest av alt for Gudsnærværet midt i stor kroppslig svakhet.Jeg har så mye å takke Jean Vanier (bildet) for. Han har hjulpet meg til å være ærlig med livet. Være ærlig med Gud. Vå ...

2019-12-04 09:41 Når åndelig selvskryt fører til at vi mister Guds velsignelse

Jeg møter av og til mennesker som er opptatt av å fortelle meg at de faster. De gjør et stort poeng av det, og forteller det gjerne så flere andre hører på. Nå er de inne i den og den fasten, nå har de fastet i så så mange dager. Hva er dette for noe? Ikke noe annet enn åndelig selvskryt!Den beste fasteveiledningen er det Jesus som kommer med:"Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende for at folk skal se at de faster. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, for at ingen ...

2019-12-03 23:01 Om hjertets renhet - en presentasjon av Johannes Cassianus, del 1

Jeg har gitt meg i kast med skriftene til Johannes Cassianus (død ca 430), en av de viktigste formidlerne av de første kristne munkenes erfaringer. Ved siden av Bibelen var han kanskje den mest leste oppbyggeelsesforfatteren på 1000 år. Jeg er nysgjerrig hva kristne var opptattt av på den tiden, og hva slags åndelig veiledning de fikk.Hvem var han? Han ble født i år 360 og levde omtrent samtidig med Augustin., og omlag 100 år før den hellige Benedikt av Nursia.I følge det forskerne tror i dag, ble han født sør for Donaudeltaet ved Svartehavet, i det nåværende Romania, i et område som falt inn ...

2019-12-03 22:32 Sårede helbredere

"Ingen slipper unna å bli såret. Vi er alle sårede mennesker, enten det er fysisk, følelelsesmessig, mentalt eller åndelig. Det viktigste spørsmålet er ikke: 'Hvordan kan vi skjule våre sår?, så vi slipper å bli ille berørt, men 'Hvordan kan våre sår tjene andre?'Når våre sår opphører med å være en kilde til skam, og heller bli en kilde til  helbredelse, er vi blitt sårede helbredere."- Henri NouwenNorsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

2019-12-03 09:33 Maria - en politisk radikal karismatiker, del 7

Marias blendende vakre lovsang avsluttes med en forsikring om at Gud holder hva Han har gitt løfter om: 'Han tok seg av Israel, sin tjener og husket på sin miskunn slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ætt til evig tid.'Om Gud skulle ha forkastet sitt utvalgte folk, og ikke lenger stå bak sine løfter til Israel, ville ikke Gud være til å stole på. Da kunne heller ikke vi hedninger stole på det Gud har gitt løfter om til sin menighet. Men nettopp fordi Gud holder fast ved sitt ord, kan vi stole på Ham.Jeg merker meg ordet: evig.Salmisten sier det slik: 'Herren er god, evig er hans miskunn, ...

2019-12-02 23:01 Radikal teolog med norske aner driver suppekjøkken på Manhattan

Hvordan skal vi leve ut evangeliet om Guds rike i en tid som vår? Det opptar meg veldig for tiden, og er kanskje det spørsmålet som har opptatt meg mest de siste 20-30 årene. La meg introdusere deg for Jason Storbakken. Han er en person jeg gjerne skulle ha møtt. Her om dagen tok han kontakt og fortalte at han kommer til Norge neste år. Om vi kunne møtes? Guds veier er virkelig uransakelige!Du har helt rett: Jason Storbakken (bildet), som i dag er leder for 'Radical Living', en kommunitet og organisasjon i Brooklyn, har norske aner. Han er også pastor for Manhattan Mennonite Fellowhip, men mes ...

2019-12-02 08:49 I stor takknemlighet

Jeg våknet klokken 05.30 i natt med spasmer og store smerter. Det var umulig å få sove igjen. Etter at de verste smertene hadde sluppet taket, ble jeg liggende stille i djup takknemlighet for noe jeg hadde lest kvelden før. Jeg takket Gud for de troens menn søm kjempet for dentro de hadde fått overlevert fra apostlene!For det er ingen selvfølge at den kristne tro er blitt bevart. Uten kirkefedrene kunne det ha gått riktig ille. Som for eksempel i Edessa.Edessa var en av de store universitetsbyene. En smeltedigel mellom Persia og Bysants. Vi befinner oss på 500-tallet. Det var en markant påvirk ...

2019-12-01 23:01 Etterfølgelse, del 1

Det kjennes så riktig for meg å starte det nye kirkeåret, med å minnes broder Charles de Foucauld eller broder Charles av Jejsus. Han har vært som en åndelig veileder for meg i mange år. Broder Charles av Jesus led martyrdøden 1.desember 1916 i Tamanrasset i Algerie. Jeg har skrevet om hans liv en rekke ganger, så jeg skal ikke gjenta det nå, men for aller første gang på norsk skal jeg gjengi hans første nedtegnelser i det som var tenkt å bli ordenfellesskapet 'Jesu lillebrødre'. I sin levetid så ikke broder Charles dette ordensfellesskapet realisert. Ordensfellesskapet ble grunnlagt av Rene V ...

2019-12-01 08:57 Guds fem språk

Denne historien grep meg så sterkt. Den fortelles av Moder Gavrilia (bildet), en gresk-ortodoks nonne, som levde i årene 1897-1992, og er kjent for sitt barmhjertighetsarbeid blant de fattigste av de fattige. Jeg valgte derfor å oversette historien til norsk:En dag kom en utenlandsk misjonær til meg til meg og sa: 'Det kan være at du er en god kvinne, men du er ingen god kristen.''Hvorfor det?' spurte jeg. *Fordi du har vært her så lenge og snakker bare engelsk. Hvilke lokale språk har du lært deg?'Jeg fortalte ham at jeg ikke hadde lært noen av de lokale språkene, fordi jeg reiste en god del ...

2019-11-30 23:03 Godt nytt år!

Godt nytt år! Ja, det er nettopp et det er: et helt nytt år. Mitt nye år starter ikke 1.januar, men første søndagen i advent. Jeg lever etter en annen rytme, det hellige årets gode rytme. Sammen med Jesus.Så fantastisk å få et år til med gjennomgang av evangelienes beretninger om Jesus, og leve med dem. Med undringene, spørsmålene, med gleden. Livet mitt er blitt så mye rikere etter at jeg begynte å leve med den gode, langsomme rytmen, som kirkeåret representerer.I år er det første rekkes tekster som er gjenstand for lesninger og prekener. Jeg gleder meg virkelig til å ta fatt!I mange frimenig ...

2019-11-30 14:44 Den første apostel

I dag, på den siste dagen i november, feirer vi en av kirkeårets aposteldager, den til minne om apostelen Andreas. Han er samtidig en av kirkens martyrer.Andreas var opprinnelig en av disiplene til døperen Johannes, og var en som var vitne til det skjellsettende øyeblikket da Døperen peker på Jesus og sier: 'Se, Guds lam.' (jfr Joh 1,35-40) Andreas forsto umiddelbart hva de ordene betydde, og skulle bli den første Jesus kaller til å bli apostel. Det er interessant å merke seg at i Basileios-liturgien kalles han: Protokletos - den første som ble kalt.Han var fra Galilea og er bror til Simon Pet ...

2019-11-29 23:03 John Bunyan om bønn

Når vi ber er det bedre å ha et hjerte uten ord enn å ha ord uten et hjerte.Be ofte, for bønn er sjelens skjold, et offer til Gud og en svøpe for djevelen.Bønn vil gjøre at et menneske holder opp med å synde, eller synd vil lokke et menneske til å holde seg borte fra bønn.I alle dine bønner glem ikke å takke Herren for Hans nåde.Bønnens ånd er mer verdifull enn skatter av gull og sølv.De sannheter jeg kjenner best er de jeg har lært meg på mine knær. Jeg kjenner ikke en ting godt før den er brent inn i mitt hjerte gjennom bønn.- John Bunyan (1628-1688), forfatteren av Pilegrims vandring. Norsk ...

2019-11-29 16:49 Vi minnes Leonard Ravenhill

Onsdag denne uken var det 25 år siden Leonard Ravenhill (bildet) døde. Han har satt djupe spor etter seg i vekkelseshistorien. Bederen Leonard Ravenhill var kanskje den personen som påvirket David Wilkerson mest. Selv hadde han gått i bønnens skole med A.W Tozer og metodisten Samuel Chadwick. som åndelig veileder.Jeg har i mitt eie et håndskrevet brev fra Martha Ravenhill, kona til Leonard Ravenhill. Dette personlige brevet, hvis innhold jeg ikke skal røpe, er for meg en skatt.Leonard Ravenhill var vekkelsesforkynneren par excellence, i klasse med George Whitefield, Charles Finney, John Wesley ...

2019-11-29 09:01 Bli hos meg, Herre - en bønn

Det er gråkaldt i sjela mi, Herre. Som bikkjespor går faret mitt kvilelaust fra side til side. Finner ingen fred. Bare uro.Kroppen skjelver. Som et enslig ospeløv som trassig sitt att på greina, og ikke har gitt opp for novembervinden.Gruer meg for natta. De ensomme timene, i spenning. Tårene som renner på kalde kinn. Motlausa som gnager som ei bikkje på et kjøttlaust bein.Bli hos meg, Herre, det lir mot kveld og dagen heller.Gjøvik ei vanskelig natt i november 2019Bjørn Olav Hansen (c)

2019-11-28 23:38 Maria - politisk radikal karismatiker, del 6

Det er foreløpig ingen av mine lesere som har reagert på tittelen til denne artikkelserien: Maria - politisk radikal karismatiker. Men jo mer jeg ber Marias lovsang, jo mer går det opp for meg hvilket politisk sprengstoff den inneholder! Hør bare:"Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg."Dette er veldig radikale ord. Og de er modige. De ytres av en ung kvinne i et manndominert samfunn, som sliter tungt under vekten av et totalitært maktsentrum - Rom, med keiseren på tronen. Okkupasjonsmakten har sine so ...

2019-11-28 17:46 Maria - politisk radikal karismatiker, del 5

Gud er alle generasjoners Gud. Han et Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. I god jødisk tradisjoner fremhever Maria nettopp dette: 'Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham.'Den hellige historien viser jo at Herren ER trofast. Han holder fast ved sine løfter, de pakter Han har inngått med sitt utvalgte folk. Han er med andre ord til å stole på."Herren er god", skriver salmisten som er forfatteren av Salme 100 og legger til: "evig er hans miskunn, hans trofasthet varer fra slekt til slekt." Det samme sier David, når han i Salme 103,17-18 skriver: "Men Herrens miskunn er fra evi ...

2019-11-27 23:13 Jesu lys og vårt eget mørke

'Jesus, mitt hjertes lys, la ikke mitt mørke tale til meg.'Da Augustin skrev denne bønnen, hadde han en umiddelbar erkjennelse: Når vårt eget indre mørke innbyr til samtale, blir det ingen samtale med den oppstandne Kristus, men med alt det som gjør vondt, både i oss selv og i andre. Hvor leder det hen? Ingen steder.Kristus gjør oss ikke til mennesker som allerede har nådd målet. Han holder oss nær til seg, gjennomskinnelige som himmelen om våren, en vår som er i ferd med å folde seg ut.- Bror Roger av Taize i boken: I alle ting en stille glede.

2019-11-27 14:34 Den ringe begynnelse

Kan jeg si noen oppmuntringens ord til de som bygger noe sakte: det dreier seg om de daglige stegene. Alt må ikke bygges på en dag.De største bevegelsene er dem som brenner sakte; det er de som bringer den mest uttrolige høsten. Fordi så mange i dag pionerer det nye føler jeg at mange ikke har noe kart eler guide,  og derfor føler de at de blitt liggende bak. Men du er ikke blitt liggende bak. Du er ganske nøyaktig der du skal være. Vær du bare trofast hver dag selv om du ikke føler noe som helst.Stå opp hver dag og velg å være en tjener - og du vil bli overrasket over resultatene. Fremtidige ...

2019-11-26 23:15 Om å praktisere avsondrethet og kontemplativ stillhet

Det er flere misoppfatninger vedrørende det åndelige praksis som kalles avsondrethet og kontemplativ stillhet. Avsondrethet er mer enn det å være alene og stille under den  tiden som er avsatt til bønn og bibelstudium. Det er enn å vandre alene i skogen og nyte godt av et kjært skjulested og søke seg vekk fra denne verdens bekymringer. Det er mer enn å slippe unna stresset ved en velfortjent ferie.Avsondrethet er en hellig stillhetens plass hvor Gud har adgang til ditt innerste vesen og sjel.Ørkenfedrene og ørkenmødrene i det 4. og det 5. århundre trakk seg tilbake til villmarken ikke så mye f ...

2019-11-26 09:15 Maria - politisk radikal karismatiker, del 4

Det er vel nesten umulig for oss å sette oss inn i de overveldende følelsene Maria må ha hatt når hun fikk vite, at hun skulle bli mor til Guds Sønn. Tenk dere - en ung jødisk jente, ugift, som får englebsøk. Ja, besøk av en erkeengel. Den høyeste rangerte blant himmelens hærskarer. Hvilken ære! Og samtidig så uforståelig. I samfunnets og samtidens øyne, var hun ingenting. Ikke var  hun rik, ikke kom hun fra noen viden kjent familie, og stedet hun bodde var slett ikke noe fornemt sted. Hun var bare en i folkevrimmelen. Og så får hun denne forunderlige beskjeden om at hun skal bli mor til Guds ...

2019-11-25 23:01 En profetisk advarsel mot bitre profeter

Det finnes bitre profeter, og en av årsakene er at kirken har avvist dem. Men uansett hva som er årsaken til at vi nå ser mer bitterhet som forurenser det profetiske, er det hver enkelt persons ansvar å holde sitt hjerte rent.Den Hellige Ånd kommer med en alvorlig advarsel som handler om disse bitre profetene. Herren har lagt disse ordene på mitt hjerte:"Se opp for bitre profeter som forløser bitre forbannelser som kommer fra deres bitre hjerter. Be for dem, fordi avslutningen av deres liv vil bli bitter, om de ikke vender om. De er i ferd med å bringe mye ødelggelse i Min kropp på grunn av ma ...

2019-11-25 10:17 Den moderne inkvisisjonen

Det finnes et eget krigsspill som heter 'Heresey hunters'. Her er en av figurene i spillet, 'en kvinnelig inkvisitor med flammekaster'. Men det er ikke bare i spillverdenen disse 'hersesey hunters' finnes. Det finnes også en 'kristelig variant', mennesker som har fått et slags innbilt 'guddommelig' mandat til å 'avsløre vranglære' blant troende. De er en slags moderne form for den beryktede katolske inkvisisjonen. Uten noen form for redelighet angriper de andre troende og beskylder dem for vranglære. Uredeligheten består i at de ikke gir motparten noen mulighet til å forklare seg eller forsvar ...

2019-11-25 08:12 Maria - politisk radikal karismatiker, del 3

'Salige er de ydmyke,' sier Jesus 'de skal arve jorden'. Det er et ord som passer veldig godt på vår Herres mor. Hun var ydmyk. Eller 'saktmodig', som den reviderte utgaven av Bibelen fra 1930 oversetter det med. Det greske ordet som her oversettes med 'ydmyk' eller saktmodig, kan også oversettes med 'nedbøyd' eller 'mild'. Med andre ord: en person som ikke stikker seg frem, eller som vil ha andres oppmerksomhet, men som gjennom ditt milde vesen er til behag for sine omgivelser.Når vi leser de stedene i evangeliene hvor hun omtales, er det aldri med noe fokus på henne. Hun peker alltid på Jesu ...

2019-11-24 23:15 Brølet fra Løven av Juda

Vi kaller på brølet til Løven av Juda i livene våre, i en hver situasjon, over våre barn og regioner, vår nasjon. Vår elskede Konge, vi ønsker lyden fra himmelen velkommen til vår jord i dag.  Far, vi erklærer i det vi forløser vår lovprisning fra høydene, at det vil bli et mektig våpen av åndelig krigføring brukt for å stilne den ondes gjerninger og makt i Jesu navn.Reis Deg og la brølet ditt bryte lenkene, åpne dørene, la helbredelse og gjenopprettelse flyte, og bryt frem fordi du er Bryteren. La de herlige lydene fra himmelen kollidere med jorden og med oss slik at den antenner dine utvalgt ...

2019-11-24 18:03 Rett blikkretning

"Ikke kjemp mot ondskapen! Ignorer djevelen! Om den onde angriper deg fra et hold, snu deg den andre veien. Mot Kristus. I lyset fra hans ansikt har mørket ingen makt."- Peter Halldorf, her fotografert utenfor Kristi himmelfartskapellet, i boken: Fuglene synger ikke mer. Profeten Jeremia i sin tid og vår tid. Luther forlag.Foto: Bjørn Olav Hansen (c)

2019-11-23 23:02 Maria - politisk radikal karismatiker, del 2

Maria lovpriser med hele seg! 'Min sjel', sier hun 'opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.' I bibelsk forstand er sjelen personlighetens sentrum. Sammen med vår ånd utgjør sjelen vårt indre liv. I enkelte av salmene i Salmenes bok brukes ordene 'min ære', om sjelen, og det sier ikke så rent lite. Det hebraiske ordet for 'sjel' er 'næfæsh', og kan oversettes med blant annet 'pust', og betegner 'livspusten' eller 'luivsånden', det som holder et menneske oppegående. Så Maria lovpriser Herren med selve livet sitt, hele hennes personlighet, med alt hva hun er og representerer!Sl ...

2019-11-23 09:29 VG's uredelige journalistikk

I ni år arbeidet jeg som journalist i en dagsavis. Avisen er for lengst historie. En av de tingene sjefredaktøen var tindrende klar på, var at ingen av oss kunne skrive artikler om noe som helst vi var personlig engasjert i. Var vi for eksempel medlem av en forening kunne vi ikke lage reportasjer om denne foreningen. Det måtte noen andre gjøre. Dette handlet om avisens integritet.I dagens nettutgave av VG kan gjør avisen et stort nummer av at Dorthe Skappel har interjuet bloggeren og influenseren Sophie Elise. De har funnet frem en pressekspert som sier at siden disse to er kollegaer, er dette ...

2019-11-22 23:01 Maria - politisk radikal karismatiker, del 1

Om vi som kaller oss protestanter kunne legge av oss vårt angstbiterske forhold til Maria, 'vår Herres mor', ville flere oppdage hvor profetisk hun er. Det ser vi ikke minst i Magnificat - Marias lovsang, som vi som ber tidebønn ber ved hver Vesper. Ved dagens siste bønn, Completorium, bes gamle Simeons lovsang. Da ville vi oppdage et sterkt profetisk budskap og se hvor stor relevans Marias lovsang har for vår egen tid. Marias lovsang er full av politisk radikalitet!Maria, fylt til randen av Den Hellige Ånd, synes å være den i sin samtid, som best hadde forstått meningen med Kristi komme. Så h ...

2019-11-22 13:15 Oppdatering

Da er jeg hjemme igjen fra sykehuset, og det er jeg veldig glad for. Det var ikke infarkt, heldigvis, men konklusjoen er angina kombinert med Parkinsons-smerter. Dette har vært et veldig spennende døgn. Smertene lignet på de jeg hadde da jeg fikk hjerteinfart for noen år siden, så jeg er glad sykehuset ville ha meg innlagt. Nå er jeg mer enn noensinne klar for å fullføre det kallet Gud ga meg, og jeg er takknemlig for møteinvitasjoner for neste år.En stor takk til alle som har stått med i bønn, og en stor takk til dere som har støttet oss økonomisk for de uforutsette utgiftene vi har fått. Fle ...

2019-11-21 10:52 Noe er på gang i Iran

Noe er på gang i Iran. Selv om det iranske presteregimet har stengt ned Internett, kommer det nyheter om at den folkelige oppstanden sprer seg. På få dager har minst 100 mennesker blitt drept og flere tusen blitt såret. Det er Amnesty som melder dette. Iranske myndigheter er svært urolig over det som skjer og nylig ble det publisert en leder i den offisielle publikasjonen 'Kayhan' hvor man tar til orde for at de som protesterer må henrettes. Oppstanden skal knuses koste hva det koste vil.Samtidig som dette skjer pågår en av historiens største kristne vekkelser i dette strengt muslimske landet. ...

2019-11-20 23:05 Et indre lys fyller våre hjerter

Gud vår far, hjelp oss til alltid å huske at du elsker oss. Og når vi innser at ingen ting kan skille oss fra deg, åpner troens tillit en vei som leder oss opp mot en fredfylt glede.Barmhjertighetens Kristus, du gjør det mulig for oss å vende oss til deg, og et indre lys fyller våre hjerter. Da kan vi be med disse ordene: Jesus, min glede, mitt håp og mitt liv.Lykkelige er de som fra den oppstandne øser en tillit som aldri tar slutt, som aldri slites ut.- Bror Roger av Taize i boken: I alle ting en stille glede.

2019-11-20 12:31 Profetisk: Tiden er inne!

'NÅ ER TIDEN INNE' hørte jeg som en hørbar stemme si i en drøm for noen få dager siden. Du er i ferd med å føde frem noe du ikke så komme. Det vil bli som en baby du ikke hadde forventet, eller noe du ikke hadde forventet at Gud kunne eller ville gjøre gjennom deg.Han har strategisk holdt deg uvitende, hvis ikke ville du ha snakket deg selv ut av det, eller trukket deg tilbake i frykt. Din sesong av blind tro og overgivelse har ført til at du har ruget på noe som ikke har kunne inntreffe uten det rotet som en overgang innebærer, og nå er du i ferd med å se frukten av ditt 'ja' til Ham, et 'ja' ...

2019-11-20 10:48 Torturert iransk pastor frykter for å bli sendt tilbake til Iran

Esmaeil Falahti (bildet), en iransk pastor som har sittet fengslet over en måned i et av Irans mest beryktede fengsler, og som har klart å flykte til Tyrkia, er nå i desperat behov for hjelp etter at han og hans familie trues med forvisning, noe som igjen kan resultere i ny fengsling og mulig tortur.Esmaeil Falahti er en tidligere muslim som 23 år gammel kom til tro på Jesus, og som har plantet en rekke husmenigheter i Teheran. Overfor den kristne nettavisen The Christian Post, har Esmaeil gitt uttrykk for at han oghans familie snart må flykte fra Tyrkia. Her har de bodd som flyktninger i fire ...

2019-11-19 23:02 I prøvelsens stund

I går leste jeg et brev som gjorde sterkt inntrykk på meg. Jeg følger ganske nøye med på livssituasjonen til Sally og Floyd McClung, for å kunne be for dem. De tidligere internasjonale lederne for Youth with a Mission, har stått i store prøvelser de siste årene. Sally med stadig tilbakevendende kreft og tøffe behandlinger, Floyd (bildet) med en infeksjonssykdom som har etterlatt ham pleietrengende, og stum. Livet har virkelig vært en berg-og-dalbane.I sin siste oppdatering forteller Sally om en jevnaldrende venninne, som har skrevet bok. Venninnen ser tilbake på mange år av erfaringer som hun ...

2019-11-19 08:53 Karismatikeren Esekiel, del 6

Det var viktig og det er fremdeles like viktig for Gud at nasjonene (Israel og hedningenasjonene) vil kjenne Ham og vite at Han er Herren. Dette kommer så klart frem når vi leser profeten Esekiel. I profeti etter profeti, sier dette: 'Da skal dere vite at jeg er Gud.' Faktum er at variasjoner av dette utsagnet fremkommeer mer enn 50 gannger gjennom hele denne profetboken.I Den Hellige Skrift, omtales det jødiske folk som et paktsfolk, det utvalgte folk, Guds øyenstein. Det har vakt mange slags reaksjoner hos Bibelleseren. Jeg har hørt innvendinger som disse:* Hvordan kan det ha seg at Gud elsk ...

2019-11-18 23:01 Et liv som forbeder

Er du en forbeder, så kan du bli misforstått eller føle deg misforstått. En byrde og en følelse av depresjon (byrdebæring) kan komme over deg helt ute av det blå. Alt står bra til med livet ditt, likevel, uten noen som helst forklaring føler du deg urolig. Det kan være du kjenner på en sorg, eller bli nedstemt, du kan gråte og kjenne på at noe er galt. Du kan til og med kjenne behov for en sjelesorgsamtale, eller føle behov for medisinsk hjelp, fordi du tror det er noe fysisk galt med deg.Du kan tro at du trenger å omvende deg, selv om Herren ikke peker på noe når du ber Ham om det. Du kan kje ...

2019-11-18 10:16 Det bes døgnet rundt for Sverige

Det pågår for tiden en storstilt bønnesatsning i Sverige. Forsamlinger og organisasjoner ber en uke hver, døgnet rundt. På flere steder har flere menigheter gått sammen for å be for sine lokalmiljøer og for Sverige. Bak bønneinitiativet står 'Sverige 365' og det hele startet opp 1.september i år.Sverige 365 presenterer seg som en 'grasrotbevegelse' og visjonen bak det hele er en bønnestafett, hvor stafettpinnen overrekkes fra sted til sted. Det er opprettet en egen nettside, hvor den som vil kan booke en uke, som man tar ansvaret for. Nå er det bare uke 51 og 52 som gjenstår, i følge den krist ...

2019-11-18 09:49 Færøyene velsigner Israel

Mens Danmark følger EU's diplomatiske linje mot Israel, sier Færøyene nei og vil anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og er åpen for egen representasjon der.Det er nettutgaven til den kristne avisen Världen idag som skriver dette i dag.Det i høy grad selvstyrende Færøyene inngår i det danske kongeriket, men står utenfor EU. Færøyenes regjering går sin egen vei også i spørsmål om Israel. Færøyene har en befolkning på drøyt 48.000 innbyggere. Staatsministeren er for tiden Bardur a Steig Nielsen, og representerer partiet Sambandsflokkurin (Sambandspartiet) og er et borgerlig parti som beton ...

2019-11-17 23:05 Guds oppdragelse

Når uro, usikkerhet, tørke og engstelse kommer over et menneske, da tror hun at hun er overgitt av Gud. Men hun tar feil; for Gud er henne like nær som ellers, og det er Han som sender dette til henne, ettersom dette er det Han kan bruke for å fullføre sitt verk i henne.Uten dette ville hun ikke komme et steg videre. Derfor må hun underkaste seg Guds vilje og hvile stille i den.Hun skal ikke selv velge ut det som hun synes er nyttig og formålstjenelig, for da kommer hun nok ganske sikkert til å ta feil. Hun får ikke foretrekke det ene fremfor det andre, ikke gjøre noen forskjell på lys eller m ...

2019-11-16 23:05 Å gå til myrraberget

I går mens jeg ba ble jeg minnet om noe jeg skrev 22.november 2006. Det handlet om noe jeg hadde lest i Høysangen, og som dere vet har nettopp Høysangen vært den bibelboken jeg har levd i dette året. Jeg tror faktisk det var Herren som minnet meg om denne teksten. Jeg hadde nettopp kommet hjem fra nevrologen min, og beskjeden derfra var ikke særlig oppløftende. Da med ett kom teksten fra Høy 4,6, hvor det står:'Når dagen blir sval, og skyggene flyr, da går jeg til myrraberget, til haugen som anger av røkelse.' (1978/85).Også den gangen leste jeg Salomos Høysang. Her er hva jeg skrev den gangen ...

2019-11-16 14:56 Presses til å ta abort på barn med Downs syndrome

Nesten alle kvinner i Storbritannia som blir gravide med barn som har Downs syndrom får spørsmål om de vil ta abort. Og ikke nok med det: Helsemyndighetene presser gjentatte ganger om å gjennoføre en abort helt frem til fødselen. Det siste hører ikke med til unntaket, men er heller regelen.Det er organisasjonen 'Positive about Down syndrome (Pads) som i en nylig publisert artikkel forteller at 69 prosent av 208 kvinner ble tilbudt abort i samme samtale som de fikk vite at deres ufødte barn har Downs symdrome.Det skriver Världen idag i deres nettutgave.En av de som deltok i studien, Emma Mellor ...

2019-11-15 23:06 Kallet til det indre livet

'Når et menneske har tatt imot Guds kall til å gå den indre veien, og hun altså har fått smak og lyst etter den, så drøyer det ikke lenge før Gud begynner å handle med henne. Det som ofte skjer er at Gud fører henne inn i vanskeligheter og trengsler, som hun på forhånd ikke kjente til. Hun må lære å kjenne den veien som er smal her i verden, om hun vil vandre med hjerte i det himmelske. Men hun må løfte blikket for det er Gud som står bak alt det som trykker og tynger. Da begynner hun å ane Hans mening med det hele og dermed også begynne å ta imot det som Han gjennom dette vil gi henne.'- Hjal ...

2019-11-15 16:58 Julefasten 2019

Se dette vakre ikonet! Denne dagen innledes den ortodokse julefasten, eller Den lille fastetiden, som den også kalles. 15. november er også innledningen til Den keltiske adventstiden.Adventstiden vokste frem som en av kirkens fastetider. Forberedelsene til de store kirkelige festdagene har nemlig alltid fastepreg.Så annerledes norsk juletradisjon med sine bugnende julebord, og så annerledes våre protestantiske tradisjoner. Men kanskje noen og enhver av oss hadde noe å hente ved å lære seg begrensningens, for ikke å si avholdenhetens kunst? Kanskje vi har noe å hente på å forenkle? Leve mer kon ...

2019-11-15 08:20 RUSTA fjerner sporene etter kristen juletrasdisjon

Det blir ingen julehandel hos RUSTA på meg i år. Det svenske firmaet har valgt å 'avkristne' julen. RUSTA selger for eksempel en kirke, hvor korset er fjernet. Alt for ikke å støte noen med det kristne budskapet.Men det er jo så misforstått! Jeg har ennå til gode å møte noen av mine muslimer som er i mot julen. Om det er muslimene de tenker på. Men samfunnet blir mer og mer sekularisert, og sporene etter vår kristne kulturarv skal viskes bort. Det er tragisk korttenkthet. Det er også interessant å merke seg at Rusta vil selge en kirke som julepynt, bare den ikke har et kors.Så RUSTA er ikke et ...

2019-11-14 23:03 Øyene vest i havet

Herlighetsskyen din kvilte over øyene vest i havet, Herre. Bosteder for eneboere. Bedere. Som sto til halsen i iskaldt vann, for ikke å sovne i nattevakene, mens selene lekte omkring deres kropper.Vi kjenner navnene på noen av dem, Herre, men alle er kjent for deg.Deres lønn venter i himmelenDeres bønner lever!Deres kropper kviler- og venter på oppstandelsens dag.Men deres bønner lever.De er blandet med røkelse,som en duftende lykksalighetfor Den Veldige.Deres stemmer er blandet medserafenes. De dufter av Myrrah.Gjøvik en novemberkveld i 2019Bjørn Olav Hansen (c)

2019-11-14 22:23 Et profetisk syn

En gang på begynnelsen 1990-tallet deltok jeg på en europeisk bønnekonferanse i Praha. Jeg husker ikke lenger årstallet. Der traff jeg blant annet Rick Ridings, som nå leder bønnehuset Succat Hallel i Jerusalem og den danske forbederen Johannes Facius.15.september i år har Rick Ridings et syn. Han forteller, her i min oversettelse:'Jeg så Herren svøpet i mørke skyer over Tempelhøyden. Lynglimr gikk ut av skyene i retning Teheran, Ankara og Moskva. Lyn slo ned i en demonisk trone på hvert av disse stedene. Disse tronene begynte å skjelve og gradvis ble de oppløst. Lammet ble åpenbart, i skinnen ...

2019-11-14 13:20 Karismatikeren Esekiel, del 5

Den andre tingen jeg har merket meg under lesningen av profeten Esekiel, er at Esekiel er opptatt av Guds hellige navn, og holde det høyt i akt og ære.I hebraisk tenkning er noens vavn nært forbundet med hans eller hennes rykte eller karakter. Vi har det samme på norsk: vi snakker om ens 'gode navn og rykte.' Snakker vi om at noen  har et godt navn, betyr det at vi kan stole på den personen og at han eller hun har en sterk karakter. Gjennom de fem Mosebøkene - som jødene kaller Torah - advarer Gud de som er kalt ved Hans navn, om å vanhellige hans navn. Vi finner dette spesielt i 3.Mos 20,3:'J ...

2019-11-13 23:03 Høyst personlig

Disse to personlige eiendelene betyr mye for meg for tiden. Gripekorset mitt og den lille bønnesnoren. Så sterke smerter som jeg har nå, har jeg ikke hatt siden jeg fikk Parkinsons. Smertene kommer særlig mot natten, og tar nesten pusten fra meg. Det er ingen ting som lindrer dem. Når smertene tar skikkelig tak griper jeg bokstavelig om korset. Ikke fordi dette trekorset, laget av kristne i Betlehem, har noen som helst magisk kraft. Det er bare en trebit av et Oliventre. Men for meg personlig er det et sterkt symbol: jeg klynger meg til korset. Overfor makter og myndigheter bekjenner jeg at je ...

2019-11-13 08:49 Nå må Norges bedere be!

Noe skremmende er i ferd med å skje i Norge. I kjølvannet av forslaget om å forby 'konverteringsterapi' foregår det også 'en stille revolusjon', som endre forståelsen av familien, kjønn og barn i uoverskuelig fremtid. Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de grønne arbeider nå målbevisst for å gjøre disse endringene.Nå er tiden inne for å våkne opp og be for landet vårt.En som har forstått konsekvensene av det Anette Trettebergstuen (bildet) og andre arbeider med, er Tonje Gjevjon, som selv er lesbisk. Les denne velskrevne artikkelen som er publisert i Dagbladet. Den avdekker det som nå er i fer ...

2019-11-12 23:03 De bundne og de frie bønner

Du spurte om en bønneregel. Ja, det er godt å ha en bønneregel på grunn av vår svakhet slik at vi på den ene siden ikke gir etter for latskap, og på den andre siden begrenser vår entusiame til sitt rette mål. De største bederne forholder seg til en bønneregel. De begynner alltid med bønner som er bedt før, og hvis disse bønnene fører til at de begynner å be på egenhånd, legger de til side de første og fortsetter å be fritt. Hvis dette er slik bederne ba , så er det gode grunner for at vi skulle gjøre som dem. Uten bønner som er bedt før, ville vi ikke vite hvordan vi skulle be i det hele tatt. ...

2019-11-12 17:20 Begynner med studier i kirkehistorie

Da har jeg bestemt meg for hva jeg skal bruke mørke vinterkvelder til: jeg vil fordjupe meg i den tidlige kirkens teologi og historie, gjennom nettbaserte studier ved Sattler College i Boston, USA. Ved siden av skal jeg skrive bok, holde seminarer og preke. Noe må jeg gjøre for å holde de sterke smertene på grunn av Patkinsons på avstand. Vekselsbruken mellom studier, skrivearbeid, taleoppdrag og fysikalsk hjelp og mye hvile gjør meg godt og holder meg oppe,Studiene tar blant annet for seg de før-nikenske kirkefedrene, og tar for seg emner som: Forståelsen av begrepet frelse, borgerskapet i Gu ...

2019-11-12 14:04 I palestinske skolebøker eksisterer ikke staten Israel

Vi har visst det lenge, og det har vært dokumentert før ved flere anledninger, men i går skrev også Aftenposten om det:I de nye skolebøkene som er tatt i bruk i de palestinske områdene finnes ikke landet Israel. Alle referanser til de ulike fredsprosessene er fjernet. I stedet lærer de palestinske skolebarna at martyrdøden er 'det viktigste i livet.'Disse skolebøkene finansieres blant annet av norske skattebetalere. Dermed er Norge med på å opprettholde jødehatet og fostre en ny generasjon terrorister. Det er interessant at dette avdekkes av en stor norsk avis som Aftenposten, samtig som jødeh ...

2019-11-11 23:01 Karismatikeren Esekiel, del 4

Jeg får helt vondt i magen av å lese kapittel 8 i Esekiels profetbok. Det vi leser der er så ubehagelig. Det beskriver det forferdelige frafallet som har funnet sted blant jødene. Når det stedet hvor Herrens herlighet bor infiseres av den mest avskyelige avgudsdyrkelsen, og demonene bokstavelig talt flytter inn i helligdommen, beskriver det det absolutte bunn-nivået i folkets frafall. Det som skjer i det fysiske Tempelet i Jerusalem er også symbolsk for det store frafallet i folket. I fire syner avdekkes det som er skjult og fordekt.I det første profetiske synet ser Esekiel et gudebilde. Det v ...

2019-11-11 10:19 Avskyelig antisemittisk handling

Flere jødiske institusjoner, enkeltpersoner og synagoger i hele Norden  er blitt utsatt for et målrettet antisemittisk angrep denne helgen. Det skjer i sammenheng med markeringen av Krystallnatten. Bak den avskyelige aksjonen, hvor det er blitt klistret opp gule Davids-stjerner, står den voldelige nynazistiske organisasjonenen, Den nordiske motstandsbevgelsen. Jøder under 2.verdenskrig ble tvunget til å bære dette merket.Det er den samme organisasjonen som driver en nettside i Norge, og som nylig publiserte en artikkel om at 'Hver fjerde kvinne i Sverige ikke lenger våger å gå ut som følge av ...

2019-11-11 09:29 Karismatikeren Esekiel, del 3

I innledningen av sin bok beskriver Esekiel en forunderlig erfaring: 'himmelen åpnet seg. Jeg så syn av Gud.' Det er mye som kunne sies om det han ser, men jeg har merket meg vers 28: 'Lysglansen så ut som buen i skyen på en regnværsdag. Det var dette Herrens herlighet lignet, slik så den ut. Da jeg fikk se det, kastet jeg meg ned med ansiktet mot jorden, og jeg hørte røsten av en som talte.'Lik alle de andre profetene i Den gamle pakt opplevde også Esekiel sitt kall på en dramatisk og livsforvandlende måte. Esekiel så den himmelske herligheten. Han kjente selvsagt til den herligheten som Temp ...

2019-11-10 23:03 Jesus kjenner virkelig ditt navn

Det skjedde for mange år siden: etter å ha dvelt i Hans nærvær, fordi jeg var så overveldet av det faktum at Jesus faktisk kjenner mitt navn, at jeg er spesiell for Ham - gråt jeg i over en time. Ingen utenfor det lille samfunnet jeg lever i kjenner nok ikke mitt navn, men Skaperen av himmel og jord gjør det!Det spiller ingen rolle hvor uverdig og liten du føler deg, Gud kjenner ditt navn også. Det finnes milliarder av mennesker på jorda, men Jesus kjenner deg personlig, og du er spesiell for Ham. Uansett hvilken kamp du står midt opp i dag, Han kjenner navnet ditt og vet hvor du bor.- Steve P ...

2019-11-10 12:31 Ser jeg min egen synd?

Jeg er så inderlig lei av å lese alle disse innleggene hvor det hele tiden er snakk om andres synder. Alle disse andre som det er noe galt med. Det er 'dem', mot 'oss', og det er 'han' eller 'hun' mot 'meg'. 'Jeg' er på trygg grunn, 'de' derimot er det ikke. 'Jeg' er 'frelst', i motsetning til 'de' som ikke er det. 'Jeg' har sikret himmelbilletten, mens 'de andre', ja, 'de' kommer til å gå fortapt en dag.Vi anklager andre for å gjøre nøyaktig de samme tingene som vi selv gjør, men ser det ikke. Vi ser ikke vår egen blindsone. Vi ser ikke vår egen synd.Kan vi ikke bruke resten av 2019 til å be ...

2019-11-10 09:08 Karismatikeren Esekiel, del 2

Esekiel fikk sin oppvekst i Juda. Antageligvis har han fått sterke inntrykk av den profetiske forkynnelsen til Jeremia og den josianske reformasjonen. Han er prestesønn, og får sin presteutdannelse. Boken hans begynner slik: 'Det var i det trettiende året, på den femte dagen i den fjerde måneden, mens jeg var blant de bortførte ved Kebar-elven, at himmelen åpnet seg.' Mange bibelforskere mener at 'det trettiende året', indikerer at Esekiel var 30 år gammel da han begynte å få profetiske syner fra Gud. Det var nemlig på den tiden en prestetjeneste tok til. Hans profettjeneste varte i minst 22 å ...

2019-11-09 23:01 Bønn, tilgivelse og enhet

'Hver gang vi velger å be for andre kristne i stedet for å kritisere dem, blir vi et svar på Jesu bønn om enhet (Joh 17).Hver gang vi tilgir dem som har såret oss, gjør vi Kristi glede større. .Når vi forenes i kjærlighet og fellesskap med andre gjenfødte forsamlinger på tvers av rasemessige eller kirkesamfunns linjer, øker vi fryden i vår Fars hjerte.'- Francis Frangipane (bildet) i boken: A House United. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

2019-11-09 17:24 Hold deg hjemme fra gudstjenesten i morgen!

I morgen bør du holde deg borte fra gudstjenesten! I hvert fall om du går i en kirke som følger kirkeårets tekster, med mindre du er villig til å eksponere deg for radikale bibeltekster om hvordan vi skal ta oss av de fremmede (flyktningene) i blant oss, de marginaliserte og fattige. Det kan hende du må endre syn i flyktningepolitikken!Om du vil smugtitte på tekstene som leses allerede dagen før, så finner du dem her:3.Mos 19,1-2, versene 16-18 og 33-34Jak 2,1-9Luk 10,25-27Om du går går du på eget ansvar.Du vil måtte forholde deg til et bibelsk radikalt budskap.Det kan hende denne gudstjeneste ...

2019-11-09 12:16 Den europeiske skjendselsnatten

Natten mellom 9.-10 november 1938 er en v de beksvarte i europeisk historie. For 71 år siden ble jødiske forretninger og synagoger angrepet en rekke steder i Tyskland. 30.000 jøder ble satt i forvaring, og de ble senere sendt til konsentrasjonsleire og den visse død. 1400 synagoger ble brent ned til grunnen og 7500 forretninger vandalisert. Dette er kjent som Krystallnatten og danner opptakten til de grusomme jødeforfølgelsene og Holocaust.Dette var ikke tilfeldig. Den djevelske planen var nøye gjennomtenkt og planlagt. I et forsøk på å knne forstå det som skjedde denne skjendselnatten, må vi ...

2019-11-08 23:01 Karismatikeren Esekiel, del 1

Jeg leser profeten Esekiel for tiden. Det er en forunderlig bok. Esekiel var både profet og prest, ja, selve navnet hans: Yechezkel på hebraisk, betyr: 'Gud styrker'. Og det kunne virkelig Esekiel trenge. Han måtte virkelig stole på Guds styrke. Han vokste i Jerusalem og sin utdannelse fikk han mens kong Jojakim regjerte, men ble deportert til Babylon i år 597 f.Kr. Han slo seg ned i Tel Abib ved elven Kebar i nærheten av Nippur. Elven Kebar er en av kanalene til Eufrat.Esekiel fikk sitt kall i år 597 f.Kr, i det som er det femte året av kong Jojakims regjeringstid. Den siste dateringen som gi ...

2019-11-08 11:03 Peregrinatio

Mange har gått disse veiene før oss.De samme svingene.De samme bakkene.Det har gåttnedoverbakke,og oppoverbakke.De har vært slitne.De har svettet.De har gråttog de har gledet segpå høydene- over blåne på blåne.I århundrer har de gåttunder det sammestjernestrødde himmelhvelvet.De har etterlatt seg spor.Av levd liv.Av hemmelighetsfulle tegn- som bare den som er var nok ser.Jeg kviler på en stein.En pust i brattbakken.Og ånder fred.For mitt indre øye ser jeg dem- de helliges pilegrimstog.De er så nær.Det er bare en hinne mellommeg og Deg- og evigheten.Gjøvik 8.november 2019Bjørn Olav Hansen (c)

2019-11-08 10:17 Francis Chan blir misjonær i Myanmar

Den velkjente bibellæreren, pastoren og konferansetaleren Francis Chan (bildet) tar med seg familien sin og flytter til Myanmar! For å vinne mennesker for Jesus.Chan kunngjorde dette onsdag denne uken mens han talte på et stort studentmøte i Azuza Pacific University.Det var mens han var på besøk i Myanmar, tidligere Burma, og gikk fra hytte til hytte for å fortelle om Jesus, at Chan fikk kallet om å bryte opp og bli misjonær i dette landet. Etter planen flytter Francis Chan til Myanmar i februar neste år.I sin tale til studentene sammenlignet Chan det han har holdt på med de siste årene, som å ...

2019-11-07 23:09 Syndene på havets bunn

Å omvende seg fra sine synder er lik steiner som kastes i Guds nådes bunnløse hav. Bare de som ønsker å gå fortapt går fortapt.- Igumen Nikon (Vorobiev)'Hvem er en Gud som du, en som tar bort skyld og tilgir synd for den resten han eier? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn. Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp.'-Profeten Mika 7,18-19'Men dersom vi bekjenner våre synder, er ha trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.'-Johannes i 1.Joh.1,9

2019-11-07 15:18 Den usynlige

Du vandrer fortsatt ved vår side, Herre, når  morgenlyset berører så mildt det våknende landskapet og svøper det i gull.Jeg har satt av plass til deg,ved frokostbordet - og ser deg bryte brødetog si: Ta, spis! Det er min kropp!Du er der gjennom dagenmed et hellig nærvær, som berører,så stillferdig - så fylt av fred!Du er der når kvelden kommer.Jeg har satt en stol ved siden av senga.Er jeg urolig,hender det jeg legger hodet på stolen,som om jeg lå i fanget ditt.Så ber jeg:'Kjære Jesus: Om jeg våkner, så er Du hos meg.Om jeg ikke våkner, så er jeg hos Deg.'Gjøvik en novemberdag i 2019Bjørn Olav ...

2019-11-06 23:01 Min livsregel, del 5: Elsket

Selve utgangspunktet for den livsregel jeg har valgt, er en bevissthet om at jeg er elsket av Gud. Ikke som noe teoretisk, men som en djup erfaring. Ikke som en engangs opplevelse, men som en sannhet jeg stadig vender tilbake til. Jeg har kommet til en djup erkjennelse av at Gud elsker meg, og Han elsker meg djupt i min sønderbrutthet.Nylig leste jeg om John O'Connor, til venstre på bildet, en av assistentene ved L'Arche kommuniten i Highland i Washington, USA. For de som ikke vet det er L'Arche en internasjonal bevegelse bestående av bofellesskap for psykisk utviklingshemmede, startet av Jean ...

2019-11-06 11:43 Dårlig start på dagen

Den følelsen! I dag hadde jeg time hos endokrinolog på sykehuset kl.0900. Jeg hadde satt klokken til å ringe 0745. Jeg skulle til å gå på badet, da jeg kom til å lese innkallingen fra sykehuset. Der sto det at jeg skulle møte en time før, altså klokken 0800, for å ta blodprøver! Faktisk litt lurt å lese et slikt brev litt før!Det ble en svært travel morgen, for å si det mildt! Det hører med til historien at da jeg hadde ventet i 45 minutter på å få tatt blodprøven, måtte jeg gi opp forsøket, og skynde meg to etasjer ned for å rekke timen med legen. Så ble det til at jeg etter legetimen måtte s ...

2019-11-05 23:04 Gjemt unna for Gud, del 2

For mange er det vel lettest å måle åndelighet i synlige aktiviteter. Men hva med en tjeneste som bare er synlig for Gud? Jesus sa noe om dette i Bergprekenen: 'Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til Gud din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.' (Matt 6,6)Har du hørt om Johannes den tause? Eller Johannes Hescykhasten? Ikke? Han levde i taushet i 76 år og hans hovedoppgave var å be!Johannes ble født i Nicopolis i Armenia år 454 e.Kr. Han kom fra en familie av generaler og guvenører. Foreldrene hans døde da Johannes var 18. D ...

2019-11-05 12:17 Min livsregel, del 4: Ortopraxsis

I tre artikler har jeg fortalt om de tre ordene som utgjør min personlige livsregel. I denne artikkelen skal jeg si noe om hvordan jeg forsøker å leve ut innholdet i disse ordene i praksis. En ting er hva vi bekjenner, men hvis vi bare bekjenner med våre lepper og denne troen ikke kroppsliggjøres, hjelper det ikke så mye med leppenes bekjennelse. Vi trenger ikke bare ortodoksien, men også ortopraksien.De tre ordene som utgjør min personlige livsregel er ordene: sårbarhet, tilgjengelighet og enkelhet.I de tre artiklene jeg skrev om hver av dem, ga jeg noen eksempler på en praktisk måte å leve d ...

2019-11-05 10:11 Ny CD-perm til salgs

Nå er den nye CD-permen fra bibelhelgen i Sannhetens Ord bibelsenter klar. CD permen inneholder 4 CD'er med følgende tittler:1. Henrykkelsens tid2. Herreveldet er på Hans skulder3. Hindene på høydene4. De helliges bønnerCD-permen koster 100 kroner pluss porto.Bestilll ved å sende en epost til: bjornolav58@gmail.com

2019-11-04 23:11 Det nødvendige

"For å komme til tro, må vi komme til oss selv. Vi lever så langt borte fra oss selv. Vi arbeider, vi går, vi løper, men vi husker ikke oss selv.Vi må vende tilbake til oss selv, kjenne stillheten i oss selv, erkjenne viktigheten av vår ånd... Hvor er vår stillhet? Alt buldrer konstant i oss.Derfor, om vi skal finne noe av virkelig åndelig verdi, så er det nødvendig å skape øyer av stillhet, øyer med åndelig konsentrasjon."- Arkimandrite Victor (Mamontov)Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

2019-11-04 16:46 Vi trenger oppmuntringer

Poirot, hunden vår, trenger oppmuntringer! Han fyller 13 år i januar, og det er ofte utfordringer med å klare å komme seg opp trappa til stua vår. Han står nede i gangen og kvier seg. Det hjelper ikke å rope på ham, da står han bare å bjeffer. Vi må plystre på ham. Det er noe med plystringen som er uimotståelig. Da får han mot.Vi trenger alle oppmuntringer. Særlig om vi opplever tøffe tider, hvor det kreves mot for å møte hverdagene med dens utfordringer. Vi trenger ikke så mye formaninger, som vi trenger heiarop! Vi trenger medvandrere. Og vi trenger bekreftelser. Vi trenger at noen ser oss.D ...

2019-11-03 23:03 Min livsregel, del 3: enkelhet

Det tredje nøkkelordet i min personlige livsregel er dette:enkelhetDet passer godt i et samfunn og i hverdager som blir mer og mer kompliserte. Krevende. Så mye som skal tilfredsstilles. Vi strør om oss med en uendelighet av ting, som om lykken lå i tingene. Det daglige stresset spiser oss opp.  'Enkelhet er frihet,' skriver kvekeren Richard Foster, og legger til: 'Dobbelhet er bundethet. Enkelhet gir glede og harmoni. Dobbelhet gir bekymring og frykt.'Foster fortsetter: 'Den kristne enkelheten er en indre realitet som fører til en ytre livsstil. De indre og ytre aspektene er like viktige. Vi ...

2019-11-02 23:16 Når himmel og jord møtes

Denne dagen, Allehelgensdag, ser jeg fram til med stor glede hvert år, for ingen dag i kirkeåret kobler meg slik til evigheten som denne. Jeg lever med bevisstheten om at de som har gått foran, og er hjemme hos Gud, lever i Guds nærhet. Jesus sa jo at ' den som tror på meg, skal leve om han enn dør.' (Joh.11,25) De har brutt målsnoren, fullendt løpet og bevart troen og er mer levende enn noensinne. Hver eneste dag omgis jeg av denne 'skaren med vitner', som Hebreerbrevets forfatter taler om. Vi er ikke alene.I dagene før Allehelgens dag er jeg blitt så sterkt minnet om det apostelen Paulus skr ...

2019-11-02 08:14 Et ord til predikanter

"Forkynn som om Jesus var blitt korsfestet i går, oppstått fra de døde i dag og kommer tilbake i morgen."- Martin Luther (bildet)

2019-11-01 23:01 Min livsregel, del 2: Tilgjengelig

Det andre ordet i min livsregel som jeg forsøker å leve etter, er ordet:tilgjengeligDet er blitt et litt vanskelig ord å leve opp til, men jeg ønsker å være tilgjengelig. I alle møter jeg har, alle seminarer, gudstjenester, stiller jeg meg til disposisjon for samtaler og forbønn. Det er blitt mange slike gjennom årenes løp. Jeg vil ikke være en 'utilgjengelig predikant', som trekker seg unna umiddelbart etter at han har talt, som 'vernes', mot mennesker som vil hilse eller slå av en liten prat. Det er toppen på selvhøytidelighet.Men det er vanskelig fordi sykdom setter sine begrensninger. Når ...

2019-11-01 15:14 40 dagers adventsfeiring

I år innleder vi en ny adventspraksis i vårt hjem. Vi starter allerede ved solnedgang 14.november. Det er nemlig da den keltiske adventsfeiringen begynner, og våre kristenrøtter er jo keltiske! Jeg vet ikke om noen finere tid på året enn nettopp advent. En tid for stillhet, refleksjon, ettertanke, faste, familiesamlinger.På bildet ser du en keltisk adventsstake med grønne lys - som er den keltiske fargen - og med Kristus-lyset, som alltid er hvitt.Den keltiske adventsfeiringen starter den 15.november hvert år og varer frem til den 24.desember, mens den 'vanlige' adventsfeiringen ifølge den gre ...

2019-10-31 23:27 Min livsregel, del 1: Sårbarhet

I den livsregel jeg har valgt å leve etter for mitt eget livs vedkommende, finnes det tre nøkkelord. Det første ordet er:Sårbarhet.Jeg ønsker å fremme en ærlighetsteologi hvor det er plass for å være svak, hjelpeløs. Hvor det er plass for undringen, spørsmålene, tvilen. Hvor man våger å snakke sant om livet, hvor sår legges til sår.Vår tid er preget av at man skal lykkes, få til noe, av perfeksjonisme. Det er et kappløp om tiden. Jeg møter så mange kristne som er slitne, frustrerte, som opplever en 'åndelg nevrose', som også preger deres trosutøvelse preget av skyldfølelse av ikke å strekke ti ...

2019-10-31 11:47 Hammerslagene som forvandlet Europa

Det er ingen tvil om at Gud reiste opp Martin Luther. Det er heller ingen tvil om at han var en mann av sin tid, med feil og mangler og skrøpeligheter - og synder.Men han avdekket for tidens kirke sannheten om at mennesker 'ufortjent og av hans nåde blir  kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.' (Rom 3,24). Det var påkrevet den gangen, som nå. Luthers gjenoppdagelse av denne bibelske sannheten brakte frihet for de bundne - i tusentalls - den gangen, som nå.Det er det all grunn til å løfte frem igjen på selve Reformasjonsdagen, 31.oktober. Så i dag takker jeg Gud for Martin Luther.31. okto ...

2019-10-30 23:11 Når tale og liv blir ett

Å leve uten å snakke er bedre enn å snakke uten å leve. Den som gjør det første, gjør nytte også når han tier, mens den andre forårsaker elendighet også når han roper.Men om tale og livsførsel er ett, utgjør de et bilde på all visdom.- Abba Isidoros av Pelusium (død 435). Munk i klosteret Pelusion i det nordlige Sinai. 2000 av hans brev er bevart, den største brevsamling fra den tidlige kirken. Brevene er sjelesørgiske og vitner om hans store fortrolighet med Skriften. Sitert i 'Kysse spor' av Peter Halldorf. Luther forlag 2002, side 354.

2019-10-29 23:02 Kristus - lyset

Lyset fra Forklarelsesfjellet innebærer at Kristi oppstandelse er virksom i oss allerede nå. Apostelen Peter, som opplevde forklarelsesunderet, taler i et av sine brev om hva det innebærer å være en kristen. Vi befinner oss i nattens mørke, men midt i dette mørket brenner en lampe. det gjelder å løfte blikket mot det lyset: 'til dagen gryr, og morgenstjernen går opp i våre hjerter.' (2.Pet 1,19)Hvorfor søke langt borte det som finnes så nære? Det finnes tilfeller når vi forsøker å klare oss uten tillit og tålmodighet; vi krever tegn, under og synlige bevis. La oss i stedet med utholdenhet ta s ...

2019-10-29 08:08 Du blinket til meg i natta

Herre, du har visst begynt å henge opp noen stjerner på himmelhvelvingen din. Jeg så et par i natt. De blinket til meg i den ravnsvarte natta, mens smertene jog som sylskarpe paserspisser gjennom fingerhjertet.Pynten din er ikke som det glorete innpakkingspapiret, og den avsindige julemusikken, som serveres lenge før advent. Det er alltid ekte det du holder på med. Du lager aldri kopier. Alt er originalt.Det lyste så rent og pent på nattehimmelen.Jeg følte meg ikke så liten i natt, Herre,jeg følte meg sett.Du blinket til meg.Gjøvik natt til 29.oktober 2019Bjørn Olav Hansen

2019-10-28 23:03 Ekte levd liv

Jeg klarer ikke å slippe tak i noe som Inge Eidsvåg, lektor ved Nansenskolen på Lillehammer skrev om Mahatma Gandhi, i Vårt Land lørdag. Eidsvåg, som jeg var så heldig å ha som gjest under en gudstjeneste mens jeg var pastor i Raufoss baptistkirke, skrev om Gandhi i forbindelse med at 150 år siden 'mannen i lendeklede' ble født. På Raufoss intervjuet jeg Inge Eidsvåg forhold til tvil og tro. Det glemmer jeg aldri.Hva kan vi lære av Gandhi, spør Eidsvåg, og trekker frem flere ting. Det jeg ikke klarer å slippe tak i, er dette:'Når han ble spurt om hva som var hans budskap til verden, svarte han ...

2019-10-28 08:13 En bønn om dagene som går

Dagene løper av gårde, Herre, stadig fortere. Jeg skulle ønske jeg kunne hengsle en av dem av, som en dør, og skue inn i evigheten. For der står tiden stille. Du, Herre, lever i et evig nu.Men ubønnhørlig tikker klokken. Av og til høres det ut som dundrende slag når viseren beveger seg. Det er da jeg oppdager at jeg er dødelig.Livet renner ut som sand i barnenever.Men hos Deg, finnes Kairos-øyeblikkene.Tidens fylde. Tiden da Du griper inn -og gir oss en smak av evigheten.Der Du er - Alfa og Omega.Begynnelsen og slutten.Evigheten - det er lenge det.Der finnes ingen klokker som tikker.Skrevet ti ...

2019-10-27 23:01 'Jeg var sulten, og dere ga meg mat'

Gud har rørt ved mitt hjerte når det gjelder de slaviske nasjonene. En kjærlighet, særlig til Russland, Ukraina, Hvite-Russland, Serbia har fulgt meg helt siden jeg ble en kristen i 1972. Derfor følger jeg ivrig med på hva Gud gjør i disse nasjonene.De siste dagene har jeg fulgt med på en reise som Eric Mock fra Slavic Gospel Association har foretatt blant annet til noen landsbyer i nærheten av Minsk, hovedstaden i Hvite-Russland. Her har han truffet pastorparet, Sergeij og Natalia.'Hva gjør du når du har åtte barn og har omsorg for ti fosterbarn, og du er pastor for en menighet som ligger veg ...

2019-10-26 23:00 Noe er på gang i Norge - en ny bønneglød

I dag er det Norges nasjonale bønnedag! Visste du ikke det, sier du kanskje? Da er du i selskap med mange andre. I likhet med Kristi himmelfartsdag er Bots- og bededagen en de glemte kirkelige høytidsdagene. Før i tiden ringte kirkene landet rundt med stormklokken - den som varslet at fare var på ferde - lørdagen før, slik at man ikke glemte å komme i kirken søndag. For å omvende seg og be for landet. Ikke slik lenger i Norge. Knapt noen menighet - heller ikke frikirkelige - markerer bots- og bededagen.Da er det ganske annerledes i vårt naboland Sverige.I Sverige har oppslutningen om landets e ...

2019-10-26 09:19 Kampen for tros- og samvittighetsfriheten

Jeg tilhører en kirkelig tradisjon som helt siden begynnelsen har kjempet for, ja, vært en ledende pådriver for tros-og samvittighetsfrihet. Men det har kostet. Det har vært en blodstenkt vei, og mange av våre har lidd martyrdøden.I morgen - på bots-og bededagen - markeres den internasjonale dagen for religionsfrihet. Det er det mange grunner for. Kampen for tros- og samvittighetsfriheten er slett ikke over. Mange betaler for den med sine liv fremdeles. Fortsatt forfølges og fengsles baptister for sin tros skyld, for eksempel i Sentral-Asia og vi må helt tilbake til den første kristne tiden fo ...

2019-10-25 23:04 Motta Jesu kjærlighet

"Jesus vil at vi skal motta den kjærligheten han tilbyr. Han vil ingenting mer enn at vi lar ham elske oss og nyter den kjærligheten. Det er så vanskelig siden vi alltid føler at vi må fortjene kjærligheten som tilbys. Men Jesus tilbyr oss sin kjærlighet, ikke fordi vi har gjort oss fortjent til den, men fordi han har bestemt seg for å elske oss uavhengig av noen innsats fra vår side. Vår egen kjærlighet til hverandre må flyte fra den 'første kjærligheten' som vi får helt ufortjent."- Henri Nouwen: Du er elsket. Luther 2019, side 316.

2019-10-25 08:40 Skjøre vennskap

Vennskap er noe av det vakreste som finnes, og noe av det skjøreste. For vennskap viser seg først når venner virkelig trengs. Kjærlighet må omsettes, ellers blir det er kvalmende ord. Det underlige er at de som kaller seg en venn, forsvinner når det er størst behov for dem. Da blir de med ett stille.En bekjent av meg, en høyst aktet og kjent mann, hadde mange mennesker rundt seg. Han var en kjent kristen taler, organisator, godt likt. Så skjer det en ulykke. Han faller ned fra et stilas og resultatet var at han fikk store lammelser i kroppen. En lang og ikke minst smertefull rehabiliteringstid ...

2019-10-24 23:18 15 tegn på en åndelig oppvåkning

1. En økende tendens til å la ting skje, fremfor å få ting til å skje.2. Smiler oftere.3. En følelse av å være forbundet med andre og med naturen.4. Blir ofte overveldet av episoder hvor man blir satt pris på.5. En tendens til å tenke og handle spontant istedet for ut av frykt basert på tidligere erfaringer.6. En umiskjennelig evne til å nyte hvert øyeblikk.7. En manglende evne til å bekymre seg.8. En manglende interesse for konflikter9. En manglende interesse av å tolke andres handlinger.10. En manglende interesse for å dømme andre.11. En mamglende interesse for å dømme seg selv.12. Å gjenvin ...

2019-10-24 10:55 Barn av danske baptister ble tvangsdøpt med politiets hjelp

Førstkommende søndag er det ganske nøyaktig 180 år siden, de første dansker ble døpt med troendes dåp. Elleve menn og kvinner gikk utenfor Københavns bymurer og ble døpt i all hemmelighet i Lersøen. I dag er dette en gressplen i en park.Dåpshandlngen måtte foregå i djupeste hemmelighet. Dåp utenfor Den danske Folkekirken var forbudt. I de ti årene som fulgte, frem til Danmark fikk religionsfrihet, ble baptistenes ledere forfulgt og fengslet og deres barn tvangsdøpt med politiets hjelp. Danmark fikk religionsfrihet i 1849 da den danske grunnloven ble vedtatt.Lederen for de danske baptistene, P. ...

2019-10-23 23:05 Ble en åndelig far tross stor kroppslig svakhet

I forbindelse med gudstjenesten i Kristi himmelfartskapellet i går kveld feiret vi minnet om staretsen Ambrosios av Optina (bildet), en av Russlands hellige som har vært av en stor inspirasjonskilde for mitt eget åndelige liv. Jeg lærte ham først å kjenne gjennom biografisk materiale som omfattet forfatterskapet til Fjodor Dostojevskij og Leo Tolstoj, som jeg leste på slutten av 1970-tallet, og begynnelsen av 1980-tallet.En starets er i den russiske tradisjonen en åndelig veileder med en spesiell karismatisk utrustning, særlig evnen til å skille ånder og den profetiske gaven.Han het opprinneli ...

2019-10-23 14:04 Ganske enkelt genialt

Genialt! Ganske enkelt genialt! To nonner utfordrer hele den mektige amerikanske våpenlobbyen og våpenindustrien, og vinner viktige seire.Det var så oppmuntrende å lese Asle Finnseth's reportasje i Vårt Land lørdag! Den utrolige historien om de to nonnene - søster Judy og søster Val, begge 77 år gamle, viser til fulle at kjærlighet til Gud gjør oppfinnsom. Men det slår meg: det må til noen skikkelige kvinnfolk for å finne løsninger på galskapen i denne verden.Nå skal ikke jeg ødelegge leseopplevelsen ved å fortelle deg alt i den velskrevne artikkelen til journalist Finnseth, om du ikke har les ...

2019-10-22 23:03 Et liv i sårbarhet

Parkinsons er noe langt mer enn at man er stiv i kroppen, og skjelver, er ustø og har smerter. Det innebærer også en sårbarhet. Gjennom min egen sårbarhet har jeg fått nye øyne å se med.Hver av oss bærer på vår egen historie. Vårt eget mørke. Vår egen redsel. Tap. Ensomhet. Jeg er blitt mye mer forsiktig med å ha så sterke meninger om andres liv. Vi kjenner ikke deres kamper. De lange nettene. Nederlagene.Derfor vil jeg lytte mer. Være stille. Mindre bombastisk. Spørre mer. Ikke komme med lettvinte og raske svar. Holde en hånd. Tørke en tåre.For jeg trenger det samme.Noen som ser meg.Er min ve ...

2019-10-22 21:15 Takk for skaperverket

Takk skal du ha, min Herre,for fjelene,for forlatte daler,for fremmede øyer;for en susende vind,og for gjennomskinnelige netter,og for daggryetog skjønnheten i en ny dag.- Johannes av KorsetNorsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

2019-10-22 08:50 Hverdagslivets gode rytme

Jeg elsker hverdagslivets rytme! Det er jo hverdager som det er flest av.May Sissel og jeg har lagt en begivenhetsrik helg bak oss, den siste overnattingshelgen vi er borte fra vårt eget hjem, dette året. Så fint å kunne avslutte den delen av reisevirksomheten vår sammen med gode venner i Sannhetens Ord Bibelsenter i Slemmestad. Det er femte året på rad vi har en bibelhelg sammen med dem, og det blir en neste år også. Det gleder vi oss allerede til! Et stillferdig, hellig Gudsnærvær preget møtene.Gårsdagen ble relativt hektisk. Vi reiste hjem fra Slemmestad til et møte med hjemmesykepleien, ko ...

2019-10-21 23:06 Jesus - døden og livet

"og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø." (Joh 11,26)Jesus kom for å gi menneskene liv. Hver den som tror på ham, skal få evig liv. Han er livets vann og livets brød, kommet for å gi oss liv i overflod. Og videre, fordi han først og fremst var villig til å dø, har han  også blitt oppstandelse og liv for oss.I en tid av vanskeligheter og nd er det livet vi klynger oss til, fordi det er livet som teller mer enn noe annet for oss. Under de japanske bombeangrepene på Nanking var døden og ødeleggelsene gruvekkende. Der hvor det tidligere hadde stått vakre hjem, fantes det nå ...

2019-10-21 08:25 Tyrkiske soldater dreper kurdiske politikere og svilister

Hevrin Khalaf, en kvinnelig politiker som arbeidet for å forene kurdere, arabere og kristne, er blant de ni som tyrkiske grupper henrettet i den nordøstlige delen av Syria i helgen.35 år gamle Hevrin Khalaf, som var generalsekretær for et kurdisk parti, ble dratt ut av bilen hun sattt i sammen med sjåføren sin, av en gruppe med tyrkiske soldater, og regelrett henrettet. Det forteller en representant for den politiske grenen av det kurdisk demokratiske partiet.Hevrin Khalaf var ikke soldat, men sivillist. Hun var ubevæpnet, og henrettelsen er nok et bevis på den tyrkiske statsmaktens terror mot ...

2019-10-20 09:43 Mennesket Jesus

'Jeg er aldri Gud så nær som når jeg er underveis,' sa Lille søster Magdeleine av Jesus (bildet).Det er en kvinne jeg er blitt så glad i. Hun utstrålte så mye av Jesus. Vel kjent med sykdom og lidelse.Hennes biograf, Angelika Daiker, skriver at Lille søster Magdaleine var grepet av Guds lidenskap for menneskene. Hun utlegger inkarnasjonens mysterier i alle dets aspekter: barnet i Betlehem, Jesu skjulte liv i Nasaret, hans liv på veiene og hos menneskene, hans lidelsesvei...Hun ser alle aspekter av hans liv i lys av inkarnasjonen og Guds menneskelighet.'Din vei: kjærligheten selv, som ble menne ...

2019-10-18 23:02 Syriske kristne - sviktet av Trump, i skvis mellom tyrkere og kurdere

Jeg har vært litt fraværende de siste dagene. Tankene og bønnene mine har vært et bestemt sted: hos kurderne og de assyriske kristne. Når disse linjene skrives er over 200.000 mennesker på flukt. Mange av dem våre trossøsken. Donald Trump lovte å være forfulgte kristnes fremste talsmann og skulle sørge for deres sikkerhet. Nå er hans politikk en sterkt medvirkende årsak til å de må flykte fra alt de har kjært og for sine liv - enda en gang.Og kurderne, som heltemodig sørget for å bekjempe IS, blir sveket og må kjempe mot den tyrkiske militærmaskinen. Det er verdenssamfunnets takk for innsatsen ...

2019-10-18 17:22 'USA er evangeliets vugge'

Velstandsforkynneren Kenneth Copeland er nylig blitt intervjuet av Stephen Stang, som i sin tid startet Charisma Magazine og lenge var magasinets hovedredaktør. I intervjuet som ble offentliggjort i dag, hevder den svært kontroversielle Copeland, at USA er 'evangeliets vugge', at USA er 'ferd med å bli gjenfødt' og at kristne som ikke stemmer ved valget neste år, 'automatisk stemmer mot Guds vilje.' Og han legger til: 'Det er en stemme til den andre siden.'Man skal ikke lese lenge før man forstår hvem 'den andre siden' er. Lenge før Trump ble president, hadde Copeland lagt hånden på skulderen ...

2019-10-18 08:22 I fotsporene til Frans av Assisi - en profetisk røst for vår tid, del 3

Det er mulig å lære seg en spesiell religiøs sjargong, og bløffe seg til et hellig liv. Ikke slik med Frans av Assisi. Han levde som han lærte. Frans er et talende eksempel på noen som trodde mer på handling enn på sine ord. I sine mange stunder hvor han var alene med Gud, når han var sammen med sine disippler eller når han talte for store skarer av mennesker rettet han ofte en kritisk pekefinger mot seg selv og sine egne feil og mangler i stedet for å være opptatt av andres synder.Frans hadde begge beina på jorda, mens hans hjerte ved himmelvendt. Han var et virkelig menneske. Et barn av sin ...

2019-10-17 23:01 Ekte omsorg

Det åndelige livets store hemmelighet, livet til Guds elskede sønner og døtre, er at alt vi opplever - det være seg glede eller tristhet, lykke eller smerte, helse eller sykdom - kan være en del av reisen mot en fullstendig realisering av vår menneskelighet. Det er ikke vanskelig å si til hverandre: 'Alt som er godt og vakkert leder oss til Guds barns herlighet.' Men det er veldig vanskelig å si: 'Men visste du ikke at vi alle må lide og slik komme inn i hans herlighet?' Uansett betyr ekte omsorg en villighet til å hjelpe hverandre med å gjøre vår sønderbrutthet til en port til glede.- Henri N ...

2019-10-17 13:10 Hvordan en preken blir til

I dag fikk jeg lyst til å skrive om hvordan jeg forbereder meg til mine prekener. Nå er vi predikanter forskjellige, så jeg kan bare fortelle hvordan jeg gjør det. Jeg kan ta utgangspunkt i den bibelundervisningen jeg skal ha i Sannhetens Ord Bibelsenter lørdag og søndag denne uken.Forbedelsene til denne helgen startet i vår. Da begynte jeg å søke Herren i bønn, for om mulig å få klarhet i hva Han ønsker at jeg ska si. Hva ligger på Hans hjerte? Ofte vil jeg da reise til et av mine bønnesteder, hvor jeg kan være i stillhet. I stillheten lytter jeg til Guds stemme, og over noeu uker, kommer det ...

2019-10-16 23:01 Å vise omsorg

"For å vise omsorg må vi tilby vårt eget sårbare jeg til andre som en kilde til helbredelse. Å vise omsorgor de aldrende innebærer derfor først og fremst å komme i nærkontakt med ditt eget aldrende jeg, å kjenne på din egen tilmålte tid og erfare bevegelsene i din egen livssyklus. Fra dette aldrende jeget kan helbredelse komme, og andre kan inviteres til å legge av seg sin lammende frykt for fremtiden.Så lenge vi tenker at det å vise omsorg bare handler om å være snill og vennlig mot gamle mennesker, besøke dem, ta med en blomst eller kjøre dem et sted, er det lett å glemme hvor mye viktigere ...

2019-10-16 14:21 Ingen gudstjeneste i kveld

På grunn av sykdom blir det ingen gudstjeneste i Kristi himmelfartskapellet i kveld. Velkommen tilbake neste onsdag kl.18.00.Foto: Kurt Urholt.

2019-10-16 08:26 Kappes om å hedre hverandre, del 23: Bente Sandtorp

Hvordan hadde Guds rike klart seg uten de kvinnelige pionerene? Helt siden begynnelsen har den kristne kirke vært velsignet med kvinner med mot, modenhet, klokskap, utholdenhet. En sllik kvinne er Bente Sandtorp (bildet). Hun er en av Baptistsamfunnets visjonære ledere.Det er så mye godt som kan sies om Bente Sandtorp. Hun har gjort en betydelig innsats som menighetsplanter på Grønland i Oslo. Det er en krevende oppgave, med både opp- og nedturer. Men Bente har stått i det, på de gode dagene og de ikke fullt så gode dagene - og sett resultater. Home Church er kommet for å bli.Så Bente har satt ...

2019-10-15 23:07 Lyttende bønn

Bønn handler ikke om å overtale Gud til å gjøre det vi ønsker han skal gjøre, men om å overbevise oss selv om å gjøre det Gud ønsker vi skal gjøre.Mor Teresa (bildet) ble en gang spurt i et intervju om hva hun sa når hun ba. 'Ingenting,' svarte hun, 'jeg bare lytter.' Da spurte selvfølgelig reporteren om hva Gud sa til henne. Hun svarte: 'Ikke noe særlig - han bare lytter.'Bønn handler om en romanse med den guddommelige. Jo høyere vi elsker noen, desto mindre behøver vi å si. At vi kan ha det bra sammen med noen uten å bruke ord, er faktisk et sikkert tegn på at vi har et nært forhold til dem ...

2019-10-15 16:19 Profetisk: Bønn for Norges matvaresituasjon

Det er korttenkt - og det er uforståelig - når regjeringen nok en gang vil skrinlegge hele bedredskapslagringen av korn. Det fremkommer av statsbudsjettet for neste år.  Stor var gleden i fjor da Stortinget endelig sikret flertall for gjeninnføringen av beredskapslagring av korn. Nok en gang skal vi sette vår lit til at vi i en eventuell krisesituasjon skal kjøpe det kornet vi trenger i utlandet.2018 viste hvor sårbare vi er, ikke bare i Norge, men i verden forøvrig. Vi er sårbare med hensyn til klmaendringene og også sårbare med tanke på poilitisk uro. I kjølvannet av tørkesommeren 2018 i 201 ...

2019-10-15 14:05 Når bønnene våre blir en kvalmende stank

"Uten rettferdighet for de fattige er religiøse aktiviteter bare irriterende lyder i Guds ører, og bønnene som pleide å dufte av røkelse , blir en kvalmende stank for Gud når det ikke er noen som setter dem ut i livet. Som vår venn John Perkins sier det: Når du ser at noen trenger en rullestolrampe, ikke sett deg ned og be om det! Bygg den selv."- Jonathan Wilson-Hartgrove og Shane Claiborne i 'Bli det du ber'. Luther forlag 2009, side 12 og 13.

2019-10-14 23:30 Luthersk kirke samler fullt hus i Stockholm

Gud gjør noe forunderlig i St. Clara kyrka i Stockholm (bildet). Kirken tilhører Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, noe som vel tilsvarer Normisjon i Norge.Klara kyrka, som den heter på folkemunne, er basen for et svært omfattende barmhjertighetsarbeid og sosialt engasjement blant trengende i Stockholm by. Det handler om å gi mat og klær til hjemløse, alkoholikere, narkomane og flyktninger. Her gis støtte til prostituerte, stressede og syke og menigheten driver også et omfattende fengselsarbeid. Noen ganger i uken drives også et suppekjøkken på kirkegården.Dette skjer samtidig med et engasjere ...

2019-10-13 23:04 En trosreise - jeg er underveis

Jeg la ut på en trosreise da jeg bestemte meg for å følge Jesus i 1972. Det vært opp- og nedturer underveis, det har vært tårer og fortvilelse, yrende glede og djup fred. Og mange spørsmål. Jeg har gått fra skråsikkehet til undring. Fortsatt har jeg mye å lære. Jeg er ikke ferdig før jeg er hjemme hos Gud. Noe av det jeg ber om er at jeg fortsatt må ha evnen til å undres.Årene som har gått siden 1972 har ført til mange endringer. En årsak til dette er at jeg har møtt familien min. Den er mye større enn jeg ante. Den består av mennesker fra både Øst- og Vest, både ortodokse, katolikker, koptere ...

2019-10-13 09:37 Når kristne sprer møkka til nynazistene

Det er helt ubegripelig. Jeg finner ikke ord for den vemmelse jeg føler når jeg ser kristne sprer møkka til ny-nazistene. I sin fremmedfrykt og fremmedhat, har noen ingen skrupler med å legge ut artikler fra nyhetstjenesten 'Frihetskamp.' Bak dette tiltaket står Den Nordiske Motstandsbevegelsen, kjent som en voldelig nynazistisk organisasjon, som sprer jødehat og antisemmitisme.Artikkelen jeg sikter til har følgende tittel: 'Hver fjerde kvinne i Sverige våger ikke lenger å gå ut som følge av flerkulturen.'Han som leggger den ut har lagt ut artikler fra brune nettsider flere ganger på sin Faceb ...

2019-10-12 23:01 Alt dette jeg ikke behøver å vite

Vi bombarderes med syns- og hørselsinntrykk hver eneste dag. Avisoverskriftene kjemper om å få vår oppmerksomhet. Den ene etter den andre vil fortelle meg pikante ting om andre mennesker.Jeg har tenkt på dette i det sist:,  Alt dette jeg ikke trenger å vite! Hvilken velsignelse som ligger i det.Der er så befriende. Det finnes en hellig likegyldighet!Livet mitt er ikke avhengig at jeg er informert om alt, har kunnskap om alt, kjenner til alt. Det gir mindre stress, mindre frykt.Men det jeg virkelig er avhengig av er stillhet, finne min egen bønnerytme, komme inn i den fred og den hvile Gud har ...

2019-10-11 23:08 Om å oppgi alt for Kristus

Jeg vil definitivt si at han var et geni. Faktum er at det var det han var kjent som når han gikk på high school. De kalte ham: 'Geniet Eugene.' I skoleår-boken skrev noen: 'Ikke gi Einstein for mye konkurranse.' Karakterene hans lå så langt over de andres studentenes, at han var den eneste som fikk A. Han var et geni, men det forunderlige med det hele er at når han ble ortodoks, sa han selv at han hadde korsfestet sitt sinn.'Når jeg ble en kristen,' sa han: 'korsfestet jeg mitt sinn, og alle sorgene jeg har vært igjennom har bare vært en kilde til glede for meg. Jeg har ikke mistet noe og har ...

2019-10-11 14:18 Så uverdig

Jeg slutter ikke å forundre meg over hatet enkelte kristne huser mot muslimer. En av de som bevisst bruker Facebook til å spre frykt, hat og fobier, har i dag lagt ut en faksimile av et oppslag i Bergens Tidende/Aftenposten, som forteller om Mohammad Azeem som vasker muslimske døde på Haukeland sykehus. Dette reagerer vedkommende på med ordene: ''Dette får di lov til på norske sykehus. Der er kristendom forbudt.' En pensjonert luthersk prest gir vedkommende sin støtte i form av et sint fjes.Vedkommende som skriver dette er en svoren tilhenger Israel. Er han da ukjent med at norske jøder har si ...

2019-10-11 08:27 Verdens 'bønnevandrer' har gått hjem til Gud

'Bønnevandreren' Henry Gruver har fullført løpet og er hjemme hos Gud. Gruver tok beina fatt i 1961 med et kall til å be der Gud ville sende ham.  Da var han 18 år gammel. Han har bokstavelig talt vandret gatelangs i by etter by og i land etter land, helt frem til nå. Siste landet han 'bønnevandret' var Japan.Det hele startet da han gikk ut på Skid Row Street i Phoenix, Arizona i 1961. Med rette er han kalt 'verdens bønnevandrer-kriger'. Han bønnevandret i 54 land.'Jeg har en avhengighet,' sa Henry Gruver, og la til: 'Jeg ivrer etter å se Gud i arbeid, så jeg ønsker meg ikke noe komfortabelt l ...

2019-10-10 23:14 Lærlinger anno 2019

De siste dagene har jeg tenkt mye på hvordan det var å følge Jesus, de førsøøtøe omtumlende dagene og månedene. Det første året.All undringen. Alle spørsmålene. Alle utfordringene. Tvilen. Spenningen. Samtalene. Alle undergjerningene.Hvordan ville det sett ut i dag? Det er jo disipler - lærlinger - vi skal være. 'Kristen' er jo er navn som disiplene til Jesus ble gitt av alle. Undres på hvordan trosutøvelsen ville ha sett ut i dag om vi levde som disipler.

2019-10-10 11:17 En talende og skremmende taushet

I går skjedde det igjen: jøder angripes i Europa. Denne gangen i Halle i Tyskland. 70-80 jøder var samlet i synagogen (bildet) for å feire en av jødenes store høytider - Jom Kippur. Sikkerhetstiltak forhindret det som kunne endt i en forferdelig tragedie. To personer som oppholdt seg i nærheten av synagogen ble drept. Hittil er en person arrestert. Tysk politi mer enn antyder at dette angrepet skyldes antisemittisme og at det er høyreekstreme som står bak. Så langt har politiet avdekket at gjerningsmannen ville drepe jøder, muslimer og folk på venstresiden.Kan det være en av årsakene til at kr ...

2019-10-09 23:11 En rast på vei mot himmelen

Hver uke i syv år - med noen få unntak - har jeg hatt det store privilegiet å få ta del i feiringen av Herrens måltid i Kristi himmelfartskapellet. I tillegg har jeg også tatt del i nattverden i min mål hjemmemenighet, og i andre kirker hvor jeg har talt.For meg blir ikke dette en vane, eller et tomt rituale, men en gave! En nåde. En hvile.Mye kan sies - og jeg har skrevet mye om dette tema - om Herrens måltid, men jeg synes Paulus summerer det opp for oss i 1.Kor 10,16:'Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det ikke DEL I Kristi blod? Brødet som vi bryter, gir det ikke DEL I Kristi kropp? ...

2019-10-09 10:57 Respekt!

Respekt! Søndag falt tidligere president Jimmy Carter (bildet),  i sitt hjem. Fallet førte til at Carter, som fylte 95 år i forrige uke, måtte sy 14 sting. Med blått øye, smerter og synlige skader dro han likevel til Nashville, hvor ekspresideten og hans kone Rosalynn, deltar i en frivillighetsuke, hvor de bygger verandaer i forbindelse med et husbyggingsprosjekt i regi av Habitat for Humanity.Habitat for Humanity, som ble stiftet av baptisten Clarence Jordan, Millard Fuller og Linda Fuller i 1976, bygger hus for fattige og hjemløse. Jimmy Carter og hans kone har satt av deler av ferien sin hv ...

2019-10-08 23:03 Forbli hos oss ved livets kveld

Annenhver mandag deltar May Sissel og jeg i en liten gruppe på Gjøvik, hvor vi ber tidebønn. Siden vi kommer såpass sent i gang, ber vi completorium - det vil si bønnen før natten. Men først spiser vi kveldsmat sammen og deler fellesskap. Vi har vært sammen en tid nå, og dette lille fellesskapet betyr mye for oss og denne bønnerytmen gjør oss godt. Kanskje er det starten på en kommunitet?Mandag ba vi også denne bønnen sammen:"Herre Jesus Kristus, i takknemlighet bekjenner vi at du er midt i blant oss. Bli hos oss med din nåde og kjærlighet, trøst og velsignelse. Forbli hos oss ved livets kveld ...

2019-10-07 23:20 De viktige veivalgene

Det hender vi må gjøre noen nye veivalg. Det beste kan nemklig bli det aller bestes verste fiende.Jeg ble sittende å tenke på det i går kveld da jeg leste om kvekeren John Woolman. I går, 7. oktober 2019, var det akkurat 245 år siden han døde. Woolman var en vellykket forretningmann da han opplevde en eksistensiell krise i sitt liv.John Woolman ble født i 1720 og vokste opp i New Jersey, noen mil fra byen Philadelphia. Da han var 21 år gammel forlot han foreldregården og flyttet til byen, hvor han tok over som bestyrer for en butikk. Woolman viste seg å ha et stort talent for forretningsvirkso ...

2019-10-07 10:53 Dagsretreat med Erling Rimehaug

Lørdag 2.november kl.12.00 inviterer Kristi himmelfartskapellet i nært samarbeide med Toten frikirke på Raufoss til dagsretreat med forfatteren og samfunnsredaktøren Erling Rimehaug. Tema er 'døden'. Dette er dagen før Allhelgenssøndag, så tema passer godt. Dagsretreaten holdes i Toten frikirke.I invitasjonen heter det:"Våre dager er talte. Høsten minner oaa om det vi vet, men helst ikke tenker på: Vi skal alle dø. Bibelen sier at vi får visdom i hjertet av å telle våre dager. Denne dagen skal vi sammen reflektere over døden og se på om det kan gi oss både visdom og håp."Ellers medvirker: Kurt ...

2019-10-07 07:52 Om å telle bibelsk

Så har vi begynt på en ny uke, sier mange, når de tar fatt på mandagen. Men ikke så om du teller bibelsk. Mandagen er allerede ukens andre dag.Leser vi evangeliene er søndagen 'den første dag i uken', og den er oppstandelsesdagen. Vår uke starter med 'Sønnens dag', Jesu seierrike oppstandelse fra de døde, så når mandagen kommer er vi allerede godt i gang med uken. Og tenk hvilken start vi får! Finere kunne det ikke bli.Leser vi skapelsesberetningen i 1.Mos 1, vil vi også se at Gud skapte mennesket på den sjette dagen, så menneskets første dag er sabbaten, hviledagen. I Guds rike kommer hvilen ...

2019-10-06 13:49 En bønn en oktoberdag

Stormvindene, Herre, børene som slår inn mot land, har skurt rein steinene som huset ditt er bygd av. Mennesker, som har forsøkt å stå oppreiste i kastene, har bøyd seg og krøpet inn i helligdommen.Der inne under takhvelvet har de kvisket sine bønner, sunget hymnene til din ære, og forundret seg over livet. De har søkt ly, hos deg, du uutgrunnelige, du underlige.Når vindene har løyet har de stått under det stjernestrødde himmelhvelvet, og har kjent seg så små.Men hos deg nar de funnet nattely.Som Lasarus i Abrahams fang.Gjøvik en oktoberdag i 2019Bjørn Olav Hansen (c)Billedtekst: Hl.Ornans kap ...

2019-10-06 09:04 Freden og fredsforstyrrerne

Kristus har lagt noe igjen etter seg. En gave til hans etterfølgere. I sin avskjedstale sier han til sine disippler: 'Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.'Dette er altså noe vi har fått. Jeg er opptatt av hvordan vi kan leve i og samtidig bevare denne freden i våre hjerter. Jeg tenker at da kan vi ikke leve andres liv! Da må vi finne vår egen vei, leve våre egne liv, ikke leve opp til andres forventninger. Altfor ofte har jeg levd mitt liv på andres premisser. Fulgt dem. Latt meg påvirke av dem. Fulgt h ...

2019-10-05 23:02 Din egen bønnerytme

Det gjelder å finne sin egen bønnerytme, og begynne å be ut fra sin personlighet. Det er frigjørende. Faren oppstår når vi sammenligner oss med andre, eller føler oss tvunget til å leve etter en bestemt form.Derfor skulle jeg ønske at vi var rausere med hverandre. Ikke være så opptatt med å sette hverandre i båser. Jeg er for et stort mangfold, også på bønnens område.Bønnerytmen din kan også endres med årene. Det som passet for en årstid av ditt liv, passer ikke nødvendigvis i den neste. Fortvil ikke, da vi Gud åpne dører i bønnens hus som har mange rom. Min bønnerytme har endret seg på grunn ...

2019-10-05 09:07 I fotsporene til Frans av Assisi - en profetisk røst for vår tid, del 2

Jeg er redd for å frata Frans av Assisi noe av hans radikalitet med det jeg skriver. Gjøre han mer spiselig, dvask, mer kompatibel med måten vi lever våre liv på , mindre konfronterende. Tro hva Frans ville gjort i dag? Bokstavelig ville han talt Roma (les: makteliten) midt imot, men jeg er overbevist om at han ville likt sin navnebror, paven. Han ville sympatistreiket med Greta Thunberg og klimaundommen, og forarget klimafornektende middelaldrende menn som forsvarer sine poisisjoner og sin materialisme. Frans ville vært 'a pain in the ass' for Donald'ene i USA og EU, og han ville ha ett og an ...

2019-10-04 23:02 Hvordan utføre mirakler

En munk spurte en gang sin åndelige veileder: hvordan kan vi utføre mirakler? Veilelderen svarte:                                                             Om du lærer en person å lese evangeliene, har du åpnet øynene til en som er blind.Om du lærer en person å hjelpe de trengende, har du helbredet en som er lam. Om du lærer en person å gå til kirken, har du helbredet en krøpling.Om du leder noen til omvendelse, har du reist en opp fra de døde.Nå - gå og utfør mirakler!Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

2019-10-04 18:13 150 års jubileeum for baptister i Skottland

29. september i år feiret baptistmenigheter over hele Skottland 150 års jubillet til Den skotske Baptisunionen. Det var i 1869 at 52 baptistmenigheter i Skottland kom sammen for å danne en union. I dag består fellesskapet av 162 menigheter med 10.000 døpte menigheter og 24.000 som regelmessig går til gudstjeneste i alle aldre.En av menighetene, baptistmenigheten i Tiree, feiret 150 års jubileet med dåp. Og det utendørs i en sjø like i nærheten av menighetslokalet. Det var ekteparet Peter og Nicola MacFarlane som ble døpt. For denne baptistmenigheten ble dette en stor høytidsdag. Det var 10 år ...

2019-10-03 23:22 I fotsporene til Frans av Assisi - en profet for vår tid, del 1

Jeg kan ikke tenke meg en mer brennaktuell profetisk røst inn i vår egen samtid enn Frans av Assisi. 'Guds lille fattige' vendte opp ned på Europa på 1200-tallet, og hans radikale etterfølgelse av Kristus, utfordrer fremdeles mennesket i Det 21 århundre. Hans profetiske kall: 'Bygg opp min kirke', gjelder fremdeles. Ikke som et restaureringsarbeide for forfalne kirkebygg, men som et åndelig hus.Lørdag 3.oktober 1226 kom en gruppe av hans nære venner og disippler sammen i noen små hytter midt inne i en skog i Umbria. De var kommet for å våke over Frans, som ventet på 'vår søster, den legemlige ...

2019-10-02 23:02 Aktiv eller inaktiv - hemmeligheten ved å vente på Gud

Det er lett å tenke at når man er virksom, så er man i Guds vilje med ens liv. Men slik er det ikke. Å være aktiv, med syvende sansen full av avtaler, betyr ikke nøldvendigvis noe mer enn at man er travel.Den som vil leve det indre livet må øve seg i å være inaktiv. Han eller hun må sette av tid til stillhet, refleksjon, kontemplasjon, den langsomme lesningen av Skriften, bønnen. Da kan det gå dager da man tilsynelatende ikke 'gjør' noe, men venter på Gud. Det er en prøvelse for 'kjødet'. Det er en prøvelse for stoltheten. Enkelte finner sin verdi bare når de er travelt opptatt med noe, og bli ...

2019-10-02 09:18 Hva vet vi om den kristne forsamlingen i Rom, del 2

Når vi leser Romerbrevet i dag er det lett å forestille seg at den kristne forsamlingen i Rom holdt til i en vakker kirkebygning, med et stort antall medlemmer. Men slik var det ikke. Brevets siste kapittel gir oss et helt annet bilde.Den kristne forsamlingen i Rom besto av mindre grupper som kom sammen i et visst antall hjem, for bønn, undervisning og brødsbrytelse. Tilsammen var de muligens 100 personer i en by med en million innbyggere.I disse husforsamlingene kom mennesker fra ulike sammwnhenger sammen. Mot slutten av brevet kommenteres spenningene dem imellom. Disse hadde sannsynligvis sa ...

2019-10-01 23:01 Englene

Litt forsinket - på grunn av reisen og oppholdet i Skien - feiret jeg i går 'erkeengelenes dag', som er 29.september hvert år. For 12 år siden ble jeg på denne dagen tatt opp som novise i Ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby.Man skal ikke lese lenge i Bibelen før man støter på englene. Både engler, serafer og kjeruber - alle himmelske vesener. Ved spesielle og viktige begivenheter i den hellige historien finner det sted stor engleaktivitet - blant annet ved Jesu fødsel, og tiden før Jesu gjenkomst, vil det være stor engleaktivitet. Og i himmelen rundt Guds trone, finnes det tusenvis av engler ...

2019-10-01 12:38 Hva vet vi om den kristne forsamlingen i Rom, del 1

Hva vet vi om den første kristne forsamlingen i keiserhovedstaden Rom? Jeg holder på å lese en kommentar til Romerbrevet skrevet av teologen, bibellæreren og pastoren Hans Johansson, som døde så altfor tidlig i 2008,  bare 57 år gammel - og som fikk bety så mye for meg i en helt avgjørende fase av mitt liv. Der fremkommer det spennende opplysninger, som jeg skal forsøke å sammenfatte i denne artikkelen:Apostelen Paulus skriver sitt brev til den kristne forsamlingen i Rom i forbindelse med sin tredje misjonsreise. Brevet er sannsynligvis skrevet i Korint omkring år 57 etter Kristus, når han er ...

2019-10-01 10:31 Den profetiske tjenesten: Hva du ikke bør gjøre, del 6

Her er siste del av artikkelen til James Goll (bildet):3. Kultivere en bevissthet om at vi er bedre sammen.(Les Forkynneren 4,9-12). 'Hvordan kunne en  forfølge tusen, og drive to tusen på flukt' (5.Mos 32,30). Profeter kan ikke stå alene.De trenger pastorer og apostler. De trenger de som kan administrere og de som kan oppmuntre. Dette blir tydeligst for oss når vi mister noen vi har stolt på, enten de dør eller flytter. De etterlater seg et stort tomrom. Jesaja minner oss om at vi 'finner saft i druen' (Jes 65,8) - ikke bare i en, men i hele drueklasen.4. Kultivere en eventyrlysten åndHar du ...

2019-09-30 23:01 Den som elsker seg selv

"Den som synder mot sin neste, synder mot seg selv og den som gjør sin neste ondt, skader seg selv. På samme vis er det med den som gjør godt mot sin neste, han gjør også godt mot seg selv. For hvem kunne i sannhet gjøre Gud noe ondt, eller hvem er til som kan skade ham, eller finnes det noen som kan ham hvile eller tjene ham? Er det noen som kan velsigne ham, som om han trengte hans velsignelse, eller hvem kan ære ham slik at han virkelig blir æret, eller hvem kan opphøye ham slik at han virkelig blir opphøyet?La oss derfor opphøye Gud i oss selv ved å anspore hverandre, og overlate oss selv ...

2019-09-30 08:36 Tilgitt

I dag har jeg fått leve i 61 år. Hvilken gave! Det er utrolig for fort tiden har gått. Man gjør seg mange tanker. Hva er det aller største jeg har opplevd disse 61 årene? Det største er å bli elsket og tilgitt. Elsket av Gud og mennesker, og få mine synder tilgitt. Noe større finnes ikke. Så har jeg vært så heldig å bli far til to flotte barn. Det er fantastisk.Jeg er elsket av Gud, av kona mi, barna mine og mange venner. Det er en gave det! Kan ikke kjøpes for penger. Jeg er elsket som den jeg er, med mine skrøpeligheter, feil, mangler. Det er stort.Men jeg tror det største av alt er synderne ...

2019-09-28 23:01 Åndelig modenhet

'Vår aller største mangelvare er åndelig modenhet,' skriver Martin Lönnebo.Så legger han til: 'Modenhetens spørsmål er: Hva er sant? Hva er vakkert? Hva er rett? Hva er godt? Hva er hellig? All åndelig modenhet begynner med selvinnsikt og omvendelse. Jeg bør først hos meg selv bekjempe det jeg vil bekjempe hos andre. Det var ørkeneremitenes innsikt, derfor var deres tro så ren,'Sitert fra et forord til Rowan Williams bok: Tystnad och honnungskakor. Cordia 2005.

2019-09-28 08:54 Begeistret og takknemlig

"Vi burde være grenseløst begeistret over selve grunnlaget for vår frelse. Vi burde aldri bli uinteressert i det Gud har gjort for oss, eller slutte å imponere av Hans løfter for vår framtid. Vi burde aldri bli så sofistikerte eller distraherte på vår åndelige reise at vi taper av syne det som er kilden til alt vårt håp og all vår glede."- Rolland Baker

2019-09-27 08:45 Hvorfor dette raseri?

Hvorfor blir vel voksne mennesker så eitrende sinna på Greta Thunberg og klimaengasjerte ungdommer? Hva er det som gjør at så mange går fullstendig fra konseptene, og blir ufine, stygge mobbere og lar enhver anstendighet ligge? De opptrer ikke akkurat som reflekterte, modne voksenpersoner, eller som gode forbilder for de so de kritiserer.Stusseligst av alt er at voksne kristenpersoner ikke står tilbake fra å mobbe, snakke nedsettende om unge mennesker som er engasjerte. Har ikke vi vært ungdommer? Gjorde ikke vi opprør? Var ikke vi engasjerte for noe vi trodde på? Vår foreldregenerasjon reager ...

2019-09-26 23:10 Om å la seg elske av Gud

Jeg er i en fase av livet som er svært sårbar. Det er jeg helt åpen med. Kronisk sykdom og smerter gjør noe med deg. Man kan kjenne på fortvilelse og avmakt.Inn i denne fasen av livet ønsker jeg å slippe Den Hellige Ånd til, slik at Han kan åpenbare Faderens kjærlighet til meg og jeg kan la meg elske. Det er en ting å vite at 'Gud er kjærligher'. Det er noe helt annet å erfare denne kjærigheten. Skal vi kunne erfare den, må vi la oss bli elsket. Det er lettere sagt, enn gjort. Vi kjenner oss uverdige. Det er sider ved oss selv, vi vil ha for oss selv, og som vi vegrer oss for å åpne dørene til ...

2019-09-26 07:55 En underlig drøm

I natt hadde jeg en underlig drøm. Jeg befant meg i et goldt landskap. Det meste rundt meg var dødt og livløst. Plutselig hører jeg meg selv si: 'Jeg gir ikke opp retten til å gå i forbønn!' Det er tydelig at jeg er i ferd med å gi opp. Det døde landskapets tristhet og motløshet har smittet over på meg.  Men jeg vil gi mine siste krefter i bønn, samtidig som dette landskapet er i ferd med å ta hvelertak på meg. Det er sim om landskapet rundt meg har krefter som kan dra oss alle med seg og forsteine oss.Mens jeg ber kommer en liten gutt løpende og roper: 'Vi får besøk!'Og en underlig gruppe men ...

2019-09-25 23:31 Kom, du sanne lys

En inderlig bønn av Symeon den nye teologen  (949-1022) om Den Hellige Ånd. Oversatt til norsk av: Bjørn Olav Hansen (c)"Kom du sanne lys, kom evige liv, kom skjulte hemmelighet! Kom navnløse skatt! Kom usigelige virkelighet, du ubeskrivelige Person, og evige glede!Kom lys uten aften, alles lengsel, dere som skal bli frelst. Kom, de innsovedes oppvekkelse, de døde oppstandelse! Kom Mektige, som stadig skaper, forandrer og omskifter alt bare gjennom å ville det. Kom du som ingen kan se! Kom du som, uten å forflyttes, stadig beveger deg over alt. Du komer til oss i dødsrkket, du som finnes over ...

2019-09-24 23:19 40 års dåpsdag

I dag er det på dagen 40 år siden jeg ble døpt. Jeg husker dagen som om den var i går. Jeg var 20 år. Fem dager senere ble jeg 21.I lengre tid hadde jeg lest dåpstekstene i Det nye testamente, og lesningen hadde gitt meg den overbevisningen at jeg måtte bli døpt. Problemet var at ingen ville døpe meg. Menighetsfellesskapet jeg tilhørte var ikke opptatt av dåpsspørsmålet, og verken pinsevennene eller baptistene, ville døpe meg siden jeg ikke ville bli medlem av deres menigheter. Jeg var jo medlem av en menighet allerede.Det måtte til en engelskmann! John Noble, en av pionerene innen en voksende ...

2019-09-23 23:08 Når ordene blir for store eller ubrukelige

Jeg synes at ord av og til kan bli for store. Noen av dem tar pusten fra meg. De kjennes klamme, og de samsvarer ikke med de erfaringer jeg gjør meg, eller de passer ikke lenger inn i den fasen av livet hvor jeg befinner meg akkurat nå.For enkelte ord passer til de erfaringene man har gjort seg så langt, men de blir ubrukelige å ta med seg inn i en ny fase, en ny sessong av livet. Enten vokser man fra dem, eller så har livet bydd på en brå sving som gjør at livet bråstopper og man må foreta nye veivalg.Noen ord har jeg også fått større respekt for, enn før, og er varsom med å bruke dem.Så språ ...

2019-09-23 11:11 En profetisk dag

Rosh HaShanah nærmer seg. I år faller denne av Herrens høytider på 29.september til 1.oktober. Den 30.september, som er en uke fra i dag kaller egypteren David Damian fra Watchman for the Nations og mange bønneledere fra nasjonene til en internasjonal bønnedag, hvor de ønsker å forene seg i en røst for å be til Herren - i et eneste stort rop. Over en lengre periode har jeg vært i bønn forut for mitt årlige seminar i Sannhetens Ord Bibelsenter - som i år er 19.-20. oktober, og dette forbønnskallet samsvarer så godt med det som skal skje 30.september og det budskapet Herren har lagt på mitt hjer ...

2019-09-22 23:07 Delaktige i Kristi lidelser

"Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser." 1.Pet 4,13Hvis du skal bli brukt av Gud, vil han føre deg gjennom en mengde erfaringer som ikke skal være for deg selv, men som du må gå igjennom for å kunne bli nyttig i hans hender. De skal sette deg istand til å forstå hva som hender i andre sjeler, så at du aldri blir overrasket over hva du støter på.'Å, jeg kan ikke holde ut å ha med det mennesket å gjøre.' Hvorfor ikke? Gud ga deg rikelig anledning til å samle stoff i den retningen, og du vek unna fordi du synes det var tåpelig å bruke tiden på den måten.Kristi lidelser er ikke alminneli ...

2019-09-22 15:06 Den profetiske tjenesten: Hva du ikke bør gjøre, del 5

Her fortsetter artikkelen til James Goll (bildet):Etter først å ha sett på hva vi ikke bør gjøre, skal vi se nærmere på hva vi bør gjøre:1. Skap en kultur hvor man hedrer hverandreRom 12,10 minner oss om dette: "Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv." En annen måte å si dette på er: 'Skap en kultur hvor man hedrer hverandre.' Vi er kalt til å respektere autoriteten og gavene som er gitt de andre i kirken, og til å avstå fra motsetninger og negativ, kritisk omtale.Det er vanskelig, synes jeg, når så mange profetiske røster ikke liker kirken. Enten det nå kommer ...

2019-09-21 23:02 Slik skal du be

"Be om tårenes nådegave. Be om at Gud må harde hjerte mykt. Be om at Gud må forlate de synder du bekjenner for ham. Be ikke om at dine ønsker skal oppfylles. De er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Guds vilje. Be i stedet som du har lært: 'Skje din vilje.'Be om at Guds vilje skal skje i alle ting. Han vil i sannhet det som er godt og riktig for din sjel, mens du selv ikke alltid søker det, og det alene."- Evagrios av Pontos, (346-399), en av ørkenvekkelsens sentrale skikkelser. Gjennom sin djupe kunnskap om menneskets sjelsliv la han mye av grunnlaget for den klassiske sjelesørgertradis ...

2019-09-21 09:26 Hvor kjærligheten er levd

"Et hjem er ikke bare en bygning; det er et ly som omkranser det mest intime med livet. I det vi stiger inn fra livets ruhet og bruk, kan du slippe taket og tillate å være deg selv. De indre veggene i et hjem har gjenger av sjelens tekstur, en diskre vev av nærvær. Om du kunne se hjemmet ditt gjennom sjelens linser, ville du bli overrasket over den skjønnhet som er gjemt i minnene som finnes der. Når du trer inn i enkeltes hjem, er det som om minnene der lekker fra overflaten, gjennomvæter stedets atmosfære og fordjuper nærværet. Der hvor kjærligheten er levd, holder huset fremdeles på varmen. ...

2019-09-20 23:01 En bønn når natten faller på

Herre, du lar lovsanger lyde i den ravnsvarte natta, mørket klarer ikke å bite seg fast, for tonene dine lager sprekker der lyset siver inn.Selv synger jeg med sordin,og med sprukken stemme.Tonene dine er ikke alltid hørbare. Støyen i mitt indre gjør forsøk på å ta kvelertak på dem. Men varsomt spiller du lullabies.Og der - langt bortefra - som i en drømhører jeg ordene dine.Du synger kjærlighetssanger over meg.Jeg sovner med Fadervåret.Gjøvik ved midnatt, 21.september 2019Bjørn Olav Hansen (c)

2019-09-20 08:41 Den profetiske tjenesten: Hva du ikke bør gjøre, del 4

Her er fjerde del av artikkelen til James Goll (bildet):4. La ikke din sensitive natur forvirre deg.Det kan hende at dette ikke angår deg, men det er virkelig noe viselig som jeg har måtte lære meg. Alle profetiske personer er skrudd sammen forskjellig. I mitt tilfelle har Gud, livet, familie og kall formet meg til å bli en ekstra sensitiv person. Jeg har måtte lære meg på en viselig måte å håndtere min sensitivitet uten å forbanne min gave eller ønske at jeg var skrudd sammen på en annen måte.Til tider har fienden sådd forvirring i mitt sinn og forårsaket forvirring i mine følelser. Jeg har m ...

2019-09-19 23:12 Vi må bli bønn

"Det holder ikke å be, man må bli bønn. Hele livet, hver handling og gest , må bli en salme av tilbedelse.'Ordene tilhører Paul Evdokimov (bildet), 1903-1970, en av 1900-tallets ledende ortodokse tenkere, av mange kalt 'en lekmanns-starets'. Onsdag feiret vi hans minnedag i Kristi himmelfartskapellet, og jeg klarer ikke å gi slipp på hans ord.Paul Evdokimov beskrev mennesket som 'et liturgisk vesen.'Født i St.Petersburg, oppdratt av en gudfryktig mor som var enke, innledet sine teologistudier i Kiev i 1918, men bolsjevikenes revolusjon tvang ham til å forlate Russland og kom til Paris i 1923. ...

2019-09-19 14:53 Trærne roper høyt om Gud

"Gud er alle menneskers venn. Han er vår eneste lengsel. Gud er skjult i alle skapende veseners innerste og kaller på oss. Kvelden og nettene er stille og ensomme, for Gud har skapt dem for kontemplasjon. Skogene og ørknene, stjernehimmelen og fjellene er skapt for at vi skulle fordjupe oss i dem. Alle dyr som hever sin røst når morgenen gryr lovsynger Gud.Vulkanene, skyene og trærne roper høyt om Gud. Hele skapelsen roper gjennomtrengende, med store bokstaver, om Guds eksistens, hans skjønnhet og kjærlighet. Hver og en av mine celler er en hymne til Skaperen og en uopphørlig kjærlighetsforkla ...

2019-09-18 23:33 Bønnesvar

Det er ofte de små tingene som teller mest! Noen dager nå har jeg bedt Gud om Han ikke kunne la meg oppleve å få se - og ikke minst få høre - grågåsa toge over himmelhavet på vei sørover. Det synes jeg er så mektig.Man kan be til Gud om alt.Og i går - på vei hjem fra gudstjenesten i Kristi himmelfartskapellet så jeg det! Men vi satt i bilen, så vi hørte dem ikke. Nå ber jeg Gud gi meg den muligheten også! Det hadde vært så fint å få ta farvel og ønske lykke til på reisen - og ønske dem velkomen tilbake da våren kommer!Det er veldig godt når Gud oppmuntrer oss med slike bhverdagslige bønnesvar. ...

2019-09-18 08:05 En underlig drøm

I natt hadde jeg en underlig drøm. Jeg drømte at jeg hadde begynt i en ny jobb, og gikk fra kontor til kontor for å hilse på mine nye arbeidskollegaer. Alle hadde det til felles at de var funksjonshjemmede.Fotografen hadde ikke armer. Regnskapsføreren hadde dyscalkuli. Generalsekretæren hadde angst og orket ikke møte folk, og ville derfor ikke ta på seg taleoppdrag. En rullestolbruker manglet det ene hjulpet på rullestolen sin.Menneskelig sett var alle uegnet til de jobbene de hadde. De dultet borti hverandre i klumsete bevegelser. Likevel utførte de alle sine arbeidsoppgaver - og det fungerte ...

2019-09-17 23:13 Et eget kall

Jesus sier til apostlene: 'Kom med til et ensomt sted, hvor vi kan være alene, og hvil litt.' (Mark 6,31) Dette er på en måte et nytt kall til disiplene. Ikke et kall til å arbeide i Herrens vingård, men til å hvile og hente seg inn, en slags ferie sammen med ham. De skal ikke følge Jesus bare i aktivitetene, men også i hvilen. Disse ordene sier Jesus til deg også. Du trenger pustepauser, stunder med stillhet og ro, der du er alene med ham. - Wilfrid Stinissen

2019-09-17 09:44 Smerter

I dag er alt bare smerter. Intense smerter og kvalme. På grensen til hva jeg orker å bære. Natten har vært veldig utfordrende.Men i går fikk jeg gode nyheter fra min øyelege. Blødningene og væskeansamlingen i øynene er på vei tilbake. Det er et stort takkeemne. Jeg er så glad for at jeg fikk reddet skarpsynet.I dag skal jeg finne senga. Roe helt ned. 'Båten' blir liggende på land denne tirsdagen. Arbeidsoppgaver blir liggende. Takk til alle dere som ber for meg.

2019-09-17 07:56 Å bli Ham lik

"Hvordan kan jeg ta mitt Kristuskall på ramme alvor? Det første er å se på mitt eget liv og oppdage de svake punktene. Hvor er jeg minst lik Kristus? På hvilke områder styres jeg av andre røster enn Hans?Hellighet er noe helt ufortjent. Det er gleden og forundringen over dette som gjør at vi vil gi Gud alt og bli hellige av Hans helliighet. Vi er alltid kalt til å speile oss i Ham. Vi tilhører ikke oss selv, bare Jesus. Han får gjøre med oss hva Han vil."- Kardinal Anders Arborelius i boken: Att gunga gungbräda med Gud. Cordia 2001, side 62-63. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

2019-09-16 17:18 Be for valget i Israel

Det var skremmende å se TV-2 Nyhetene kl 21.00 i går kveld. I nyhetskanalens hovedsending kunne TV-reporter Pål T. Jørgensen fortelle om de utilslørte truslene om Israels utslettelse fremsatt av ledelsen for Hizbollah. Den islamittiske terrororganisasjonen har et arsenal på mellom 160.000 og 200.000 raketter - alle tenkt brukt mot den jødiske staten. Og i bakgrunnen lurer Iran. De truer stadig med å utrydde Israel.Dette er noe av bakteppet når Israel går til valg i morgen. La oss be for valget:'Be om fred for Jerusalem! Måtte de som elsker deg, leve trygt! Måtte fred få råde bak dine murer, tr ...

2019-09-16 11:28 Den dramatiske historien om hvordan den spanske Bibelen ble til, del 6

Tidlig om morgenen, 21,september 1563, klarte Casiodoro de Reina å slippe unna Inkvisisjonens klør ved å rømme fra England til Antwerpen i Belgia (bildet). Senere flktet også hans kone, kledd ut som en sjømann og ble forenet med sin mann i Antwerpen.Men selv i Antwerpen var det farlig for Casiodoro og hans kone å oppholde seg. Agenter for den spanske inkvisisjonenn var etter dem, og de synes å være over alt. Herren ledert Casiodoro til en velstående forretningsmann, Marcos Perez, som var involvert i å smugle kristen litteratur inn i Spania. Han tok risikoen med å skjule Casiodoro og hans kone ...

2019-09-16 08:51 Den profetiske tjenesten: Hva du ikke bør gjøre, del 3

Her er tredje del av artikkelen til James Goll (bildet):3. Trå ikke utenfor grensene av det området som er gitt deg.Apostelen Paulus kom viselig med dette rådet til de kristne i Korint: 'Vi vil ikke skryte uten mål og grenser, men bruker som målestokk det målet Gud har satt for oss, at vi skulle nå fram også til dere. Vi strekker oss ikke lenger enn vi kan rekke, som om vi aldri hadde nådd frem til dere. Men nå har vi altså nådd dere med Kristi evangelium. Nei, vi skryter ikke uten grenser og tar æren for andres arbeid... (2.Kor 10,13-16).Dette er ofte referert til som 'regelen for din sfære' ...

2019-09-15 23:08 Et barns tillit til sin Far

"Tal ikke til Ham som om du kunne noe, men nærme deg Gud med et barns hjerte," skriver Isak Syrern på 600-tallet.Så fortsetter han: "Åndens kunnskap gis aldri til dem som søker å tilegne seg denne kunnskapen kun gjennom studier. Vil man nærme seg den må man oppgi studiene, oppgi forskningens spissfindigheter og innviklede metoder, og la sitt hjerte bli som et barns...For den åndelige kunnskapen er enkel. Den gis ikke sitt lys gjennom denne verdens tanker. Så lenge sjelen ikke er befridd fra de mange tankene, så lenge den ikke har oppnådd renhetens enkelhet kan den ikke erfare den åndelige kunn ...

2019-09-15 14:20 Når sa du sist noe oppmuntrende til pastoren din?

Søndag etter søndag står vi der. Uke etter uke. Måned etter måned. År etter år. Med en åpen Bibel og forkynner Guds ord. Vi har bedt om 'å få et ord', kjempet med teksten, forsøkt å finne relevante innfallsvinkler, gjøre teksten tilgjengelig og aktuell for de som kommer for å høre.Det er verdens største privilegium - og utfordring - uten tvil. Det er ikke et foredrag vi holder, ikke et kåseri, men vi er gitt å tale Guds ord.Noen ganger kjenner vi at det lykkes, mange ganger mislykkes vi.Personlig er jeg aldri så sårbar som etter at jeg har preket. Fikk jeg med alt? Sa jeg noe dumt? Forstod de ...

2019-09-14 23:01 Kjenner du igjen Jesus?

Mot slutten av sitt liv sa munken Pavle Gruzdev (bildet): 'Jeg elsker alle de som tror, iog alle de som ikke gjør det.' Og så fortalte han en historie. Som alltid en historie fra hans liv, for alt vedhans liv var så livsnært. Historien er fra Tulajev i Russland i 1947:Det er natt. Mennesker står i brødkø. Et vindu åpnes i morgengryet og en stemme roper: 'Det er ikke nok brød til alle. Det har ingen hensikt å  stå der lenger.'Bakerst i køen står en kvinne med to barn. De er så tynne at kroppen deres knapt klarer å bære deres sjel. Det er klart at det ikke vil være brød igjen til dem. Da trer en ...

2019-09-14 11:53 En bønn om høsten

De hadde tingmøte, stæren og trosten, i hengebjørka i nabolaget her om dagen, Herre. De kjatret og skvaldret i munnen på hverandre, og sang siste salmeverset, før de tok til vingene og fløy sørover.De etterlot oss alenemed fargeneden sure vindenrestene av bugnende bærbuskermed ettertankeneog ettervarmenetter sommerens sødmefylte favntakNå ser jeg fremover, Herretil krystallklare dagerrimfrost i rødlakkerte nyperosertil stjernestrødd himmelhvelvtil skjør is på vatten varetil blodrøde kveldshimlerLovsangskoret ditt har stilnet, Herre,nå venter jeg bare påat grågåsa skal ploge over himmelhavet,og ...

2019-09-14 09:19 Den profetiske tjenesten: Hva du ikke bør gjøre, del 2

Her er andre del av artikkelen til James Goll (bildet) om den profetiske tjenesten. Del 1 ble publisert i går.2. Avslør ikke Noah's nakenhetIkke la deg bli altfor forskrekket av dette utsagnet! Hva det betyr er dette: I 1.Mos 9 leser vi om Noah som ligger drukken og naken inne i teltet sitt. En av sønnene oppdager dette og forteller det til de to andre sønnene. Disse to sønnene var smartere enn den første, de går baklengs inn i teltet med et teppe mellom seg og dekker over farens nakenhet, uten å se på ham mens de gjorde det.Dette kan anvendes av oss slik:Av og til avdekker Gud for profetene s ...

2019-09-13 23:01 Åndelig åpenbaring

"Det er all forskjell i hele verden mellom en veldig interessant, klar og mental verdsettelse av ting vi finner i Guds Ord, og åndelig åpenbaring. Det er som to forskjellige verdener; men det er ganske umulig å få folk til å forstå forskjellen før det skjer noe på innsiden av dem. Med salvelsen kommer det åpenbaring, og salvelse og åpenbaring er helt nødvendig for å se det Gud er ute etter, både generelt og ned til minste detalj."- Theodore Austin Sparks. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

2019-09-13 11:19 Den profetiske tjenesten: Hva du ikke bør gjøre, del 1

I mange år nå har jeg fulgt med på undervisningen til James Goll (bildet), fordi jeg har hatt en spesiell interesse for den profetiske gaven, spesielt den profetiske tjenesten eller det profetiske embetet. Guds ord sier jo at det var 'han som ga noen til å være ... profeter.' jfr Ef 4,12. Derfor vil du fra tid til annen finne artikler, enten skrevet av meg eller oversatt av meg, om det profetiske.Her er en helt ny artikkel av James Goll, som har en anerkjent profetisk tjeneste, som jeg tror både er tidsaktuell og som vil være til hjelp for mange. Den er oversatt av meg, og er såpass lang at je ...

2019-09-13 09:18 Hva skal du gjøre når noen taler ille om deg?

Vil du være med på å skapep fred? Lytt da til rådene til abba Barsanufios fra 500-tallet:En broder spurte: 'Hva skal jeg gjøre når noen taler ille om meg?'Abba Barsanufios svarte: 'Stå umiddelbart opp og be, først for ham, så for deg selv og si: Herre, Jesus Kristus, forbarm deg over denne broder og be for meg, din udugelige tjener, og beskytt oss fra Den onde, gjennom dine helliges forbønner. Amen.'Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

2019-09-12 23:13 Om å stride i bønn

Tid tilbrakt med Herren er aldri bortkastet tid. Det fortelles om Evan Roberts, redskapet Gud brukte under den walisiske vekkelsen (1904-1905), hvor så mange som 100.000 mennesker kom til tro, at han i 1910 fikk en henvendelse om å reise til India, for å holde en vekkelseskampanje der. På denne tiden hadde Roberts trukket seg tilbake fra sin offentlige tjeneste for å be. Til dette svarte Evan Roberts:'Jeg kan ikke gi av min tid til India uten å neglisjere mitt bønnearbeid og dermed føle at jeg blir liggende på etterskudd i min bønnetjeneste, og at muligens noen seire går tapt på grunn av min n ...

2019-09-12 18:06 G7-landene oppfordres til å fremme fosterdrap

Det internasjonelle likestillingsrådet oppfordrer nå de mektige G7 landene til å utføre fosterdrap helt frem til fødselsen. De henviser til at dette er lov i Canada. Rådet oppfordrer til å med til å forby 'desinformasjon om abort.'I et dokument der Det internasjonelle likestillingsrådet gir sine anbefalinger til G7-landene, løftes Canada frem som et land det er verd å etterfølge når det gjelder lovgivning med hensyn til abort. Her heter det at man bør:'behandle abort som en hvilken som helst annen medisinsk prosedyre..'Det internasjonale likestillingsrådet ble stiftet mens Canada hadde formann ...

2019-09-11 23:04 Gjemt unna for Gud, del 1

'De stille i landet' er et begrep. Det er de som ikke gjør så mye vesen av seg, mennesker som i egne og kanskje også andres øyne, ikke er så 'viktige'. Det finnes mange slike. Jeg tror, at Herren har 'gjemt unna', menn og kvinner som spiller avgjørende roller i Guds rike, uten at de selv er klar over det eller er svært forsiktige med å snakke om det oppdraget Herren har betydd dem. Noen kommer vi sikkert til å få høre om, mens andre vil forbli ukjente helt til de får nsin belønning i himmelen. Først da vil det avdekkes for Kristi kropp hvem de var og hva de utrettet.Jeg opplever at Herren har ...

2019-09-11 13:07 Ikke la denne anledningen gå fra deg

Det er lørdag det skjer! I Oslo Sentrum Baptistkirke i Hausmsnnsgaten.Få med deg det spennende seminaret om Bergprekenen: Radikal tro - radikalt liv - med forfatter og professor i kirkehistorie: OSKAR SKARSUNE og forfatter, prest og lder av 'Etter Kristus': STIAN KILDE AAREBROT. Ellers medviker Fredrik Krunenes og Bjørn Olav Hansen.KLIKK PÅ BILDET FOR Å FÅ ALLE DETALJENE!

2019-09-11 09:33 Ingen har større kjærlighet

I dag minnes de mange livene som gikk tapt i USA på denne forferdelige septemberdagen i 2001. 11.september 2001 - 911 - er blitt et begrep fordi det er det mest omfattende terrorangrepet i amerikansk historie, både når det gjelder materielle skader og antall drepte. Fire sivile fly ble kapret av aktivister fra terrororganisasjonen al-Qaida. To av dem ble med få minutters mellomrom styret inn i World Trade Center i New York. Et tredje fly styrtet inn i forsvarsdepartementet, The Pentagon i Washington D.C. Det fjerde og siste flyet gikk i bakken i Pennsylvania.Et av ofrene var Mychal Judge, bran ...

2019-09-10 23:31 Den Hellige Ånd og det indre livet

Når vi begynner å øve oss i å leve i bønn, har vi kanskje en sterk følelse av at vi ved egen vilje har bestemt våre vaner, men etter hvert som vi modnes og gjør oss egne erfaringer med Gud, forstår vi at bønnen er Guds initiativ.Jeg vender stadig tilbake til Jesu egne ord om Den Hellige Ånd:'Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.' Joh 3,8Det er Ånden som tar iniatiativet, det er Ånden som skaper lengselen i oss etter å be. Så la vinden blåse! La oss fylles av Den Hellige Ånd.Vi må ...

2019-09-10 12:59 Hvilken venn vi har i Jesus

Vi har vel alle sunget den - 'Hvilken venn vi har i Jesus'. Den hører med til de kjæreste kristne sangene vi har. Den er skrevet av Joseph Medlicott Scriven (bildet), og i dag er det ganske nøyaktig 200 år siden han ble født. Kanskje det er en gylden anledning til å synge denne sangen nok en gang?Joseph Scriven skrev mange salmer og sanger, men de er ikke så kjente, i hvert fall ikke her i Norge. 'Hvilken venn vi har i Jesus', ble oppdaget litt tilfeldig av en av Sciven's venner. En natt han gjennom Scriven's papirer spurte han: 'Hvem har skrevet denne?', spurte han Scriven. 'Det har jeg.'Så l ...

2019-09-09 23:01 Profetisk om tårer

I de siste årene, i møte etter møte, har jeg sett så mange mennesker berørt av Gud. Hans hellige nærvær har kommet så stillferdig og legende, og ofte sees dette gjennom tårer. Ikke hysterisk gråt, men tårer som renner stille nedover kinn. Jeg så det samme skje under møtene i Stavanger og Ålgård denne helgen. Mennesker som Den Hellige Ånd falt stillferdig over, når jeg lyste Herrens velsignelse over dem. Da kom tårene.Jeg merker det selv også. Når Guds hellige nærvær kommer, kommer tårene. Jeg er kommet til at tårene er et eget bønnespråk. Nor forløses gjennom tårer, ikke bare på det sjelelige ...

2019-09-09 06:56 Jesus holder

Jeg klarer ikke å slippe tak i en historie jeg hørte i Stavanger baptistkirke i går. Knut Kringen, som ledet gudstjenesten, fortalte om forfatteren Ronald Fangen (bildet) som satt i nazistenes fangenskap under krigen. Da han skulle settes fri ble han møtt av biskop Berggrav:- Holdt troen? ville biskopen vite.- Nei, svarte Fangen.- Den brast.Så la han til:- Men Jesus holdt.Så sant dette er!Alt er nåde.Også det forunderlige: å bli bevart.Bilde: Store Norske Leksikon

2019-09-07 23:12 Venn og velsignelse

"Den vennen som kan være taus sammen med oss i en tid av fortvilelse og forvirring, som kan bli hos oss i sorgens time, som tolerere at man ikke vet - ikke blir helbredet, at det ikke finnes noen kur - det er en venn som bryr seg.Å gi noen en velsignelse er den mest betydningsfulle bekreftelsen vi kan tilby."- Henri Nouwen.Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

2019-09-06 23:01 Lærdommer fra bror Rogers bønneliv, del 2

'Så langt vi kan gå tilbake i historien, har en stor menge troende, kjent til at, i bønn, gir Gud lys fra innsiden. Lenge før Kristus, ba en troende: 'Min sjel lengter etter deg om nettene, Herre, djupt inne i meg, søker min ånd deg.'En lengsel etter fellesskap med Gud har ligget nedfelt i mennesket fra uminnelige tider. Mysteriet som ligger i det fellesskapet berører vårt aller innerste, de innerste djup av vår tilværelse.Så vi kan si til Kristus: Til hvem skulle vi gå andre enn til deg? Du har ordene som bringer liv til vår sjel.'- Bror Roger av Taize i boken: Praying in Silence of Heart. No ...

2019-09-06 11:13 Lærdommer fra bror Rogers bønneliv, del 1

I noen artikler fremover skal vi se nærmere på det bønnens liv som preget bror Roger (bildet) av Taize. Bror Roger (1915-2005) grunnla den økumeniske kommuniteten i Taize i Frankrike, som fortsetter å ønske titusenvis av unge voksne pilegrimer hvert år velkommen hvert eneste år. etter hans død. Hit kommer mennesker fra alle kirkesamfunn for å ta del i bønn, bibelundervisning, tilbedelse og Herrens måltid.Jeg kjenner stor takknemlighet for at jeg fikk det privilegium å få tilbringe store deler av en dag sammen med bror Roger. Det er en dag jeg aldri glemmer, og har betydd uendelig mye for mitt ...

2019-09-05 23:02 De virkelige spørsmålene og dagens overraskelser

"Fremmet jeg fred i dag? Forårsaket jeg at noen smilte i dag? Sa jeg ord av helbredelse? Gav jeg slipp på mitt sinne og harme? Tilga jeg? Dette er de virkelige spørsmålene.Jeg må stole på at det lille kjærlighetsfrøet jeg sår i dag vil bære rik frukt, her i denne verden og i det livet som kommer.Hver dag inneholder en overraskelse. Men bare om vi forventer det kan vi se, høre og føle det når det kommer til oss. La oss ikke være redd for å motta hver dags overraskelse, enten den kommer til oss som en sorg eller en glede, så vil den åpne opp en ny plass i vårt hjerte - en plass hvor vi kan ønske ...

2019-09-04 23:02 Tre ting du kanskje ikke visste om Lewi Pethrus

I dag er det på dagen 45 år siden Lewi Pethrus døde. Han vokste opp et fattig arbeiderhjem i Vargö i Västergötland, med enkle vaner og enkel kost, og ble sammen med Thomas Barratt, pinsevekkelsens apostler i Norden.På denne hans minnedag vil jeg gjerne trekke frem tre ting, som du kanskje ikke visste om ham:                                                                 Det ene er at han mot slutten av sitt liv ble stadig mer økumenisk. Han skrev:'Selv har jeg aldri vært spesielt begeistret for å være pinsevenn. Jeg har alltid sagt at jeg er kristen. Det er for lite å innskrenke seg til å vær ...

2019-09-04 14:26 Kristi enkle etterfølgere, del 2

Den første del av denne artikkelserien ble publisert den 22.august:Bildet viser Reichenau ved Bodensee, som ligger mellom Sveits og Tyskland. På 700-tallet kom spanske troende hit, drevet på flukt fra Spania av muslimer. Herren hjalp dem slik at de kunne lære seg tysk. Ikke bare det, de skrev også et utdrag av Bibelen slik ar de kunne bruke den til å nå tyskere med evangeliet.Peter Hoover, som jeg har hentet disse opplysningene fra, har selv en kopi av denne Bibelen, som han finner svært inspirerende.Her er Genf eller Geneve i den franske delen av Sveits. Her bodde det troende som hokdt fast v ...

2019-09-04 09:56 Den dramatiske historien om hvordan den spanske Bibelen ble til, del 5

En tid etter at munkene fra San Isidro klosteret hadde flyktet fra Spania til Geneve, smuglet en mann ved navn Julian Hernadez, kristen litteratur og brev fra munkene inn i Sevilla (bildet). Ved en feiltagelse ga Julian noen kristne skrifter til feil person. Denne mannen meldte fra til Den spanske inkvisisjonen. Julian ble ganske snart fanget, sammen med flere andre troende.På kort tid var mer enn 800 troende fengslet. Samtlige satt fengslet i San Jorge fengselet, som både tjente somm fengsel og hovedkvarter for Inkvisisjonen. Men på grunn av at de var så mange, måtte Inkvisisjonen også ta i b ...

2019-09-03 23:04 Å leke Gud er å gå anklagerens ærende, del 2

Et ordspill som jeg har funnet å være til stor hjelp har jeg bygget rundt ordet 'need' (behov): Når du snakker til eller om et annet menneske, spør deg selv om det vil møte et annet menneskes behov:NØDVENDIG - er det virkelig nødvendig å si dette?OPPMUNTRE - vil dette oppmuntre personen? Vil det føre til at han eller hun vil føle seg bedre?OPPBYGGE - vil det bygge opp? Vil det du sier bygge opp denne personen og gjøre ham eller henne sterkere?VERDIGHET - vil det gi verdighet til denne personen? Jesus behandlet mennesker med verdighet.I mange år har jeg lest Luk 6,37a hver eneste dag. Der står ...

2019-09-03 11:45 Den dramatiske historien om hvordan den spanske Bibelen ble til, del 4

Casiodoro de Reina hadde ikke vært i Frankfurt mange dagene før han fikk høre nyhetene om at den katolske Tudor-dronningen, Mary, var død. Vi skriver 1558. Mary's halvsøster var protestantiske Elizabeth, ble så kronet som Englands dronning. Under dronning Elizabeth ble det religionsfrihet foor protestantene i England. Så Casiodoro og andre av de spanske munkene fant raskt veien til London (bildet). Casiodoro kom hit i 1559. Mens han var under vei til London, ble hans venn Juan de Leon, tatt til fange og tvangsendt tilbake til Sevilla, hvor han senere ble brent levende, etter at den spanske ink ...

2019-09-02 23:08 Å leke Gud er å gå anklagerens ærende, del 1

I går kom jeg over en artikkel av en av de bibellærerne jeg gjerne lytter øre til, den tidligere pastoren for Westminister Chapell, den nå 84 år gamle Robert Tillman Kendall, eller R.T Kendall (bildet), som han kalles til vanlig. Artikkelen er så tidsaktuell at jeg har valgt å oversette den til norsk:Jeg kan ta deg med for å vise deg selve stedet - et bord ved Duke Humphrey avdelingen ved Bodleian biblioteket, Oxford University. Jeg var i ferd med å oppdage skriftene til den store Willliam Perkins (1558-1602, en engelsk puritaner fra den elisabetianske perioden. Den dagen følte jeg veldig mism ...

2019-09-02 10:01 En bønn i morgengryet

Det gryr en morgen, full av lengsel, mettet med Nærværet av Deg.                                           Alfa - begynnelsen.En gave.Bli lys!Skimrende over havet. Lekende med bører som bryter mot land.Vare vindpust, som av åndedrag fra et barn som kviler. Bladkroner som skjelver lett.Stillheten.Det er da du taler.Lyttende fylles jeg med sødmen av deg.Du som også er Omega- slutten.Gjøvik, ved daggry mandag 2.september 2019Bjørn Olav Hansen (c)

2019-09-02 09:34 Falskhet eller ømhet - hvordan slå ihjel ord med handlinger

Vi kan briljere med ord. Snakke varmt om ting. Men om livene våre, handlingene våre, slår ihjel ordene? Vi kan skrive vakkert og sant om hvordan vi bør oppføre oss i forhold til andre og publisere det offentlig i sosiale medier, men om vi baktaler, sprer rykter og svarer andre i bitterhet privat?Hva vitner livene våre om da? Er vi da Kristi vitner?Det er få ting som virker så negativt i våre omgivelser, blant våre medmennesker, som falskhet. Falskhet gjennomskues.La oss be om å få være sanne mennesker.Mennesker med sår, med brister, med feil og mangler- ekte mennesker.Mennesker med ømhet, fors ...

2019-09-02 08:49 Den dramatiske historien om hvordan den spanske Bibelen ble til, del 3

Etter endt studier ved universitetet i Sevilla bestemte Casiodoro de Reina seg for å bli en del av klosteret i San Isidro. Ved universitetet hadde han blant annet studert gresk, hebraisk og latin. Ikke bare kunne han lese Bibelen på originalspråkene, han kunne også undervise i den.Casiodoro likte godt rytmen i klosteret som vekslet mellom fysisk arbeid, studier og bønn. Men han kjente seg nedstemt på frunn av munkenes manglende bibelkunnskap og dårlige moral. Dermed begynte han å undervise fra Bibelen for dem. Mens han gjorde det kom han til å tenke på hvor vidunderlig det ville ha vært om mun ...

2019-09-01 23:01 Lukk meg opp!

"Min Gud, min Herre, mitt eneste håp, gi at jeg aldri opphører å søke Deg, at jeg brennende, uten opphør søker Ditt åsyn.Du som har gitt meg å søke Deg, gi meg mot til å søke Deg videre og håp om å finne Deg stadig mer. Innfor Deg ligger min fasthet, bevar den, innfor Deg min skjørhet, leg den, innfor Deg all min kunnskap og min uvitenhet. Der Du har lukket opp for meg, ta meg imot. Der Du har lukket til for meg, roper jeg: lukk meg opp."- Augustin (354-430) sitert i: Peter Halldorf: Kysse spor. Luther Forlag, 2002, side 269.

2019-08-31 23:01 Munken, alkoholikeren og frelse

En gang levde det en munk på Athos, som drakk seg full hver eneste dag. Han var en skandale for de mange pilegrimene som kom til den hellige øya. En dag døde han og noen pilegrimer kom for å fortelle den hellige Paisios det som hadde skjedd. De var åpenbart lettet over at et stort problem endelig var løst.Fader Paisios svarte at han kjente til at denne munken var død. Han hadde sett i et syn at en stor mengde engler hadde kommet for å hente munken hjem til Gud. Pilegrimene ble forbauset over det Paisios sa og noen av dem protesterte og forsøkte å forklare for Paisios hvem de snakket om, fordi ...

2019-08-31 08:50 Møteplan for september og oppdateringer

Til alle dere som ber for oss - her er møtekalenderen for september måned:Søndag 1.september kl.11.00: Preken Pinsekirken Kolbotn.Lørdag 7.september kl.12.00: 'Bønn med hvilepuls'. Seminar i Ålgård baptismenighet i samarbeide med Stavanger baptistmenighet.Søndag 8.septemer kl.11.00: Gudstjeneste i Stavanger baptistmenighet.Søndag 8.september kl.19.30: Kveldsmøøte i Ålgård baptistmenighet.Søndag 15.september kl.11.00: Brumunddal baptistmenighetSøndag 15.september kl.17.00: Filadelfia LenaSøndag 22,september kl.11.00: Brumunddal baptistmenighetSøndag 22.september kl .18.00: Normisjon AskimLørdag ...

2019-08-30 23:11 Med føtter som hinden, del 1

Her om dagen kom jeg over noe Hannah R. Hurnard, som var misjonær i Israel i tiden før jødene fikk landet sitt tilbake, skrev og som grep meg så sterkt. Jeg har valgt å oversette det til norsk:"På vår misjonsstasjon i Palestina skjedde det under morgenandakten, at vår arabiske sykepleier leste et sitat fra Høysangen: 'Hør, der er min elskede! Se, der kommer han springende over fjellene, hoppende over haugene.'  (Høy 2,8) Da hun ble spurt, hva verset betydde, så hun opp med et lykkelig, forståelsesfullt smil og sa: 'Det betyr, at det ikke finnes noen hindringer, som vår Frelsers kjærlighet ikke ...

2019-08-30 10:51 Den dramatiske historien om hvordan den spanske Bibelen ble til, del 2

I en tid hvor den spanske Inkvisisjonen herjer reiser Gud opp en mann, en kardinal ved navn Cisneros. Det er farlige tider. Likevel våger denne kardinalen å sette sammen en gruppe menn som fikk i oppdrag å kopiere de hebraiske og greske manuskriptene fra det som kalles 'The Complutensian Polyglot Bible.'Kardinal Cisneros ønsket å vende tilbake til de originale hebraiske og greske manuskriptene til Skriften i etit forsøk på å forbedre utdannelsen av katolske prester. Men det var mer enn som så. Han skrev, her i min oversettelse:'De som elsker Skriften tilfredsstilles ikke av å drikke vann fra e ...

2019-08-30 07:47 Hva er bibelsk kontemplasjon?

Hva mener vi når vi i en kristen sammenheng snakker om 'kontemplasjon'?I den tradisjonen jeg står i og representerer er kontemplasjon og Kristus-mystikk alltid knyttet til Bibelen, og har ingen ting med Østens mystikk å gjøre. Østens meditasjonsteknikker er meg helt fremmed, og har ingen ting med kristen trospraksis å gjøre.Den beste måten å forklare hva jeg legger i begrepet 'kontemplasjon' står apostelen Johannes for.Dessverre har vi ikke noe godt ord for dette på norsk, men den kristne betydningen av ordet handler om et gresk ord som apostelen Johannes bruker i 1.Johannesbrev. Jeg tenker på ...

2019-08-29 23:03 En hedersmann fyller 80 år

En av de mest markante skikkelsene i Det norske baptistsamfunn, Einar Stensland, fyller 80 år i dag, fredag 30. august. Det finnes pastorer og det finnes pastorer. Einar Stensland hører hjemme i den første kategorien. Han har hyrdesinn, en helt spesiell omtanke for store og små, høy og lav. En egen evne til å lytte. Einar trår varsomt, han er ingen person som brauter seg vei, men er der for å trøste en som har det vondt og gir håp til de som trenger det. Og så er han utrolig flink til å besøke gamle og syke. Mange har opplevd seg sett av Einar.Einar Stensland er Ordets mann. Helt siden han ble ...

2019-08-28 23:02 Naturen som bønnerom

Mandager og tirsdager er dette ofte bønneplassen min. Det er selvsagt litt væravhengig, men jeg liker godt å be utendørs. De andre dagene er det ofte mye folk her, fordi da er kafeteriaen åpen. Men på mandag og tirsdagen har jeg ofte plassen for meg selv. Det er ikke mange skrittene å gå fra parkeringsplassen, og det passer meg veldig bra, siden Parkinsons gir meg begrenset bevegelighet. Her kan jeg lene meg inntil solsvidde tømmervegger, og kjenne duften av tjære. Utsikten skal jeg ikke klage over!I mange år har jeg brukt naturen som bønnerom. Det har jeg lært av Jesus!Jesus brukte ofte natur ...

2019-08-28 10:07 Den dramatiske historien om hvordan den spanske Bibelen ble til, del 1

I noen dager fremover byr jeg mine lesere på en særdeles spennende historie om hvordan spanjolene fikk sin Bibel. Historien, som bygger på forskningen til Mark Yoder, har alle ingrediensene til en kriminalroman. Jeg håper du følger med fra begynnelse til slutt.Historien begynner med en mann som heter Casiodoro de Reina. Han ble født i en landsby ved navn Montemolin. Som så mange andre spanske landsbyer på 1500-tallet, dominerte Den romersk-katolske kirke landsbyens liv, med sine ritualer. Noen Bibel fantes ikke tilgjenglig på spansk, kun den latinske, som bare prestene kunne lese og eie og tol ...

2019-08-27 23:01 Staretser, åndelig veiledning og Dostojevskij, del 3

Jeg avslutter denne serien om Ambrosios av Optina med en bønn som den hellige Ambrosios ba daglig:'Herre, la meg med sjelens ro møte alt som denne dag bringer meg. La meg helt hengi meg til Din hellige vilje. Undervis meg og hold meg oppe hver time denne dagen.Hva jeg enn får lide denne dagen, lær meg å ta imot det med ro i sjelen og i en fast forvissning om at alt beror på Din Hellige Ånd.Led mine tanker og følelser når jeg handler og taler. Under alle uforutsette hendelser, la meg aldri glemme at alt er sendt av deg.Herre, gi meg kraft til å bære de begynnende dagers tretthet og alt som skje ...

2019-08-27 08:18 Jeg sover i Guds hus om natten

Jeg har begynt å be Salme 91 hver dag. Jeg ber den høyt - over livet mitt, og familiens liv - og har bestemt meg for å gjøre det ut året. Det er spesielt vers en. Jeg stanser opp ved og dveler ved ordene, før jeg leser og ber videre. Jeg bønneleser fra den nye oversettelsen av 2011:'Den som sitter i skjul hos Den høyeste og finner nattely i skyggen av Den veldige.'Er ikke dette bildet blendende vakkert?Her om dagen lyttet jeg til den messianske jøden Reuven Doron, som går igjennom enkelte skriftsteder fra Bibelen og stanser opp ved enkelte hebraiske nøkkelord. Han utdypet dette verset og sa at ...

2019-08-26 23:01 Staretser, åndelig veiledning og Dostojevskij, del 2

Ambrosios av Optina het opprinnelig Aleksandr Michailvitsj Grenkov. Helt fra barndommen og ungdommen slet han med dårlig helse. Det førte til at han ble begrenset på flere områder. Han var bare en tenåringsgutt da hans åndelige far rådet ham til å gå den monastiske veien. Bare 12 år gammel begynner han på en presteskole i Tambov, og senere studerte han på det teologiske seminaret samme sted.I 1835, rett før han skulle ta sine endelige eksamener, ble han svært syk. Han ga da Gud det løftet at om han ble frisk skulle han bli munk. Han ble frisk, men fulgte ikke opp sitt løfte. Han ble privatlære ...

2019-08-26 21:57 Ressurs og kostnader

"Den personen som er minst lik deg og ser ting så forskjelling fra deg, kan bli den aller største ressurs for din fremtidige tjeneste i Guds rike.Veldig sjeldent vil Herren vise deg den virkeligeprislappen på hva det koster å føle Ham når Han kaller oss. Han kjenner oss.'- Bill Yount.Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

2019-08-26 10:12 Staretser, åndelig veiledning og Dostojevskij, del 1

Jeg tenker mye på den hellige Ambrosios av Optina (bildet) for tiden. Hele sitt monastiske liv var han syk. Likevel. i all sin skrøpelighet, fikk han stå i Herrens tjeneste og bli til velsignelse og åndelig hjelp for mange mennesker. Fjodor Dostojevskj udødeliggjorde ham i romanen: 'Brødrene Karamasov', da under navnet 'staretsen Sosima'. Dostojevskji var en av mange kunstnere og intellektuelle - som også helt ordinære mennesker - som gikk i åndelig veiledning hos denne munken.En slik åndelig veileder kunne vi alle trenge, en med en prøvet tro og med djup åndelig erfaring.Ambrosios var altså d ...

2019-08-25 22:45 I enhetens tegn i Kragerø

Hvilken fest det ble, denne helgen i Kragerø.  May Sissel og jeg kjenner på en djup takknemlighet for det vi har fått være med på. Guds 'storfamilie' i Kragerø sto sammen om både seminarene jeg holdt og gudstjenesten i formiddag. Her var salvasjonister fra Frelsesarmeen, lutheranere fra Den norske kirke, Frikirken og Normisjon, her var metodister, pinsevenner og baptister!Det var et sterkt vitnesbyrd om kristen enhet.Vi var først samlet lørdag ettermiddag i bedehuset i Løkka, hvor jeg holdt et seminar ned tema: 'Når livet ikke ble slik jeg hadde tenkt'. I overkant av 60 personer hadde funnet v ...

2019-08-24 23:01 Tilbake til utgangspunktet

'I dag når kirken angripes og utfordres på alle måter, om den er en levedyktig institusjon, når kirken er i tvil og forvirret om sin egen identitet og oppgave, må den ha kontakt med - den må berøre basen - selve klippen fra hvem den kommer. Ennå en  gang må vi se inn i ansiktene til skyen av vitner som omgir oss og heier på oss,i vår ofte ensomme oppgave av å være trofaste vitner for Herren Jesus.'- Clarence Jordan (bildet), 1912-1969, amerikansk baptistpastor, forsker, mennneskerettighetsaktivist, og leder for Koinonia-kommuniteten, et bofellesskap og bonegård for hvite og fargede.Norsk overs ...

2019-08-24 09:17 La min bønn være røkelse for deg

De siste årene har May Sissel og jeg reist en del hvor jeg har talt i ulike menigheter og i ulike kirkesamfunn, enten i seminarer, retreater eller gudstjenester. Det er en del av mitt kall, og jeg er takknemlig for fortsatt å kunne gjøre det, til tross for store utfordringer med sykdom. Vi takker Gud for alle menneskene vi møter, i så mange sammenhenger. Vi lærer stadig noe nytt av å dele fellesskap med kristne fra hele spekteret av denne forunderlige familien som kalles Guds barn.Men sannheten er at jeg er ikke spesiellt glad i å reise! Jeg er veldig hjemmekjær. Så jeg reiser ikke for å opple ...

2019-08-23 23:42 Om å tilgi

"Hvorfor befaler Herren oss om å elske våre fiender og be for dem?Ikke for deres skyld, men for vår! For så lenge vi bærer nag, så lenge vi dveler ved at noen fornærmet oss, vil vi ikke ha noen fred."- Elder Thaddeus of VitovnicaNorsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

2019-08-23 09:55 Om å se klart

"La oss aldri dømme. Når vi ser noen synde, la oss be om at Gud tilgir ham. Om vi dømmer andres feiltrinn, betyr det at vårt åndelige syn er uklart.'- Hl.Paisios av Athos (bildet), 1924-1994.Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

2019-08-23 08:12 Vennlighetens visdom

"For flere år siden satt jeg på en kaffebar i Seattle, med laptoppen åpen og skrev noen brev. To ungdommer satt ved et bord like i nærheten av meg. En av dem kom med en stygg bemerkning som opplagt var ment for at jeg skulle høre den. Han sa til vennen sin at kun en idiot av en gammel mann ville tro på Gud. Jeg smilte til dem og fortsatte mitt arbeide.Før jeg forlot kafeen, kjøpte jeg to gavekort og spurte den unge kvinnen jeg kjøpte dem av, om hun kunne gi dem til de to unge mennene etter at jeg var gått?Omlag to uker senere var jeg tilbake i den samme kaffebaren. Og der satt de, de to unge m ...

2019-08-22 23:13 Å stige som ørnen

Det har vært noen rimelig tøffe uker. Dette profetiske ordet, kom til meg i går, og jeg tar det til meg dom et ord til meg. Kanskje er det et ord til flere:'Jeg hørte Herren si at ditt liv er ikke i fare som du kanskje ville forvente deg. I denne fasen av ditt liv tar Han deg opp på et høyere nivå. Det du så for deg ville ødelegge deg vil ikke ødelegge deg. Faktum er at de vil ikke komme nær deg en gang.'- Darren Canning.Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

2019-08-22 20:26 Oppsiktsvekkende uttalelser fra Irans politiske ledelse om kolossale kristne vekkelsen i landet

Det kommer oppsiktsvekkende nyheter fra Iran. For første gang innrømmer det despotiske presteregimet offisielt at det pågår en stor kristen vekkelse i landet, og at Iran arbeider aktivt for å stanse vekkelsebn og hindre at mennesker kommer til tro på Jesus.Og det er ingen hvemsomhelst som sier det. Uttalelsen kommer fra Mahmoud Alavi, minister med ansvar for etterretningstjenesten i Iran, og han kom medc innrømmelsen på en samling for shiamuslimske ledere.'Masseomvendelser skjer rett foran øynene våre', sa Alavi i følge religionsfrihetsorganisasjonen Forum 18, slik det gjengis i den kristne av ...

2019-08-22 09:43 Kristi enkle etterfølgere, del 1

Det er seierherrene som skriver historien, sies det. Så også kirkehistorien. I tiden etter keiser Konstantin og senere keiser Justinian oppsto det en rekke kristne grupper, utenfor det som var blitt en institusjonell kirke. De ble av Storkirken betraktet som 'heretikere' - vranglærere. En del av det vi vet om dem, har vi nettopp fra historiens seierherrer - og de hadde ingen grunn til å skrive pent og sannferdig om disse gruppene, som de betraktet som fiender.De ble forfulgt, fengslet, torturert og drept.Men noe vet vi. En alternativ kirkehistorie finner vi blant annet i 'Martyrspeilet', ført ...

2019-08-21 23:03 VEIEN og de mange veiene

La meg fjerne enhver misforståelse med det samme: Det finnes bare en vei til Gud, og den går gjennom Jesus. På det punktet er Jesus så tydelig, at det ikke er mulig å misforsås: 'Jeg er veien, sannheten og livet. INGEN kommer til Far uten ved meg.' (Joh 14,6)Når det er sagt kalles vi til å gå ulike veier i etterfølgelsen av Kristus. Min vei behøver slett ikke å være lik din, og din vei behøver ikke å være lik min. Det ville fri oss, ikke bare for mange misforståelser, frustrasjoner og forvirring om vi forsto dette.Vi ser dette godt illustruert i det siste kapitlet i Evangliet etter Johannes:Et ...

2019-08-21 12:51 Nonneorden for personer med Downs syndrom

I dag leste jeg om noe som grep meg veldig: en egen nonneorden for mennesker med Downs syndrom! Så håpefullt!'Småsøstrene Lammets disipler' vekker oppmerksomhet verden over. Alle blir berørt av deres forsvar for livet og deres iboende verdighet.'Småsøstrene Lammets disipler' er den første og eneste kongregasjonen med en regel som er tilpasset mennesker med Downs syndrom. Ordenen ble grunnlagt i Borges i Frankrike av moder Line i 1985. Foranledningen er følgende:Moder Line hadde truffet en ung kvinne ved navn Veronique, som hadde Downs syndrom. Veronique og hennes tro og sterke ønske om å bli n ...

2019-08-21 11:04 Vi trenger din hjelp!

Nå trenger Kristi himmelfartskapellet din hjelp. Skogeieren som eier skogen som ligger inntil eiendommen vi leier, har begynt å hugge og veien inn til kapellet vil bli stengt permanent om ikke så lenge. Det betyr at vi må sette i stand vår egen lille vei inn til kapellet. Dette er et prosjekt vi har begynt å samle inn penger til tidligere, og som vi nå må sluttføre.Har du mulighet til å hjelpe oss? Små og store beløp er like kjærkomne.Uten vei inn til kapellet vil Bjørn Olav ikke lenger være i stand til å lede gudstjenestene lenger. Det vil bli for langt og strabasiøst å gå. Det er ikke snakk ...

2019-08-20 23:05 En bønn når dag glir over i natt

Herre, hold rundt meg, det mørkner. La meg høre hjerteslagene dine, ditt rolige åndedrag. Himmelen var blankskurt i daggryet. Men dagene går- som krappe vingeslag, som grågås som fossror over himmelhavet- altfor fort. Dagene eter opp år. Nådeløst.Hvor er pauseknappen?Herre, du vandret gjennom hagenda dagen var blitt sval.Du finner meg,som du fant Adam ogEva da de gjemte seg. Du er mitt skjulsted.Hos deg finner jeg nattely.Ropene mine er som de såre ropene fra ei vipe i fjellet.Gjøvik natten til 21.august 2019Bjørn Olav Hansen (c)

2019-08-20 10:50 Guds ild over Sverige

I Sverige pågår det flere nasjonale bønneaksjoner for tiden. Initiativene kommer fra ulike hold. Blant annet har vårt naboland besøk av en gruppe forbedere fra Tanzania. De har også besøkt Sverige ved tidligere anledninger. I det hele tatt har bønnetrykket og bønneintensiteten økt de siste årene, med stadig større opwslutning om den nasjonale bønnedagen, som holdes på Sveriges nasjonaldag, 6.juni.Jeg gleder meg over det som skjer i Sverige, og ber om at bønneilden også må brenne kraftigere i Norge.Sommeren 2001 har en mann ved navn Daniel Viklund et syn, som jeg straks skal gjengi, men bare ne ...

2019-08-19 23:01 Kristi lidelsessamfunn - historien om Tidligregnets Paktskirke i Kina, del 1

9. desember 2018 arresterte kinesiske myndigheter mer enn 100 medlemmer av 'Tidligregnets Paktskirke' (bildet), et av mange tusen husmenighetsfellesskap i Kina. Noen av medlemmene ble innbrakt til politistasjonen, og løslatt etter avhør, mens andre ble fengslet. Pastor Wang Yi og hans kone Jiang Rong ble anklaget for å 'undergrave statsmakten' og ført til ukjent sted. Andre menighetsledere og medlemmer ble plassert i Chengdu bys fengsel anklaget for 'å skape problemer' og for 'illegal forretningsvirksomhet'.Siden 9.desember 2018 sitter fremdeles mer enn 50 av disse i fengsel. Siste rapport, fr ...

2019-08-19 13:13 Nord-Koreas konsentrasjonsleire like grusomme som nazistenes - kanskje verre

'Nord-Koreas konsentrasjonsleire er like grusomme eller enda verre enn nazistenes,' sier Thomas Buergenthal (bildet), som selv overlevde Auschwitz. Buergenthal (85) satt i Den internasjonale komiteen for krigsforbrytelser, som har slått fast at Nord-Korea har begått 10 av 11 brudd på menneskerettighetene. Ikke minst kristne utsettes for grusomme forfølgelser. Jeg advarer mot forferdelige detaljer i det som nå følger:Den kristne organisasjonen Ljus i Öster skriver om nordkoreanske avhoppere som forteller om vakthunder i disse konsentrasjonsleirene som mates med nyfødte babyer, om henrettelser a ...

2019-08-18 23:02 Arven etter Finney, del 2

Et svært interessant trekk ved vekkelsene hvor Charles Finney var redskapet Gud brukte, var omsorgen for hele skaperverket. Her dreide seg ikke bare om å redde mennesker for evigheten, men ifølge Finney fører også omvendelsen til et liv som er til nytte for Guds forunderlige og fantastiske skaperverk.I kjølvannet av disse vekkelsene ble det født frem alle slags veldedighets-foreninger ogbn radikale reformbevegelser. Disse var djupt engasjert i datidens samfunnsproblemer. 'Grunnen,' skriver Harry Månsus, 'til at Finney - i likhet med John Wesley - utløste vekkelser som førte til store endringer ...

2019-08-18 14:20 - Du vet vel at du kan bli helbredet?

Her om dagen møtte jeg en person jeg ikke har sett på lenge. Vi utvekslet noen høflighetsfraser. Jeg satt i rullestolen min. Dagen var ikke av de beste jeg har hatt. Så sier vedkommende, helt ut i det blå: 'Du vet vel at du kan bli helbredet?' Rundt oss er det mange mennesker. Men det ble ikke så klamt på grunn av dem.For noen høres det kanskje merkelig ut at jeg reagerte på dette? Men det gjorde jeg. Som om jeg var en gjenstand. Som om det var opp til meg om jeg ville sitte i denne rullestolen eller ikke. Som om jeg ikke var 'hel' nok.Vedkommende mente det sikkert godt, men litt empati og for ...

2019-08-18 08:12 'Jeg har aldri forventet mye fra biskoper'

"Som en som er kommet til tro, har jeg aldri forventet mye fra biskopene. Gjennom hele historien synes paver og biskoper og abbeder å være blinde og maktsyke og grådige. Jeg har aldri forventet lederskap fra dem.Det er de hellige som fremstår gjennom historien som får ting til å skje. Hva jeg forventer meg er Livets brød (nattverden) og gjennom hele historien er det der vi finner kontinuiteten,'- Dorothy Day, grunnlegger av Catholic Worker, i et brev til Gordon Zahn. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

2019-08-17 23:09 Arven etter Charles Finney, del 1

'I mitt oppvekstmiljø ble det nevnt flere navn med nesten magisk klang,' forteller Harry Månsus, i boken: 'En strålende arv', med undertittelen: 'Om liv og vekkelse i Norden'. Boken kom på Ansgar forlag i 1988. Et av disse navnene var Charles Grandison Finney (bildet), 1792-1875. Finney er blitt kalt 'far til de moderne vekkelsesbevegelsene.' I går feiret vi hans minnedag.Charles Finney ble enn sentrale skikkelsen i det som har fått navnet: The Great Awakening.Han ble født i 1792 og vokste opp i New York. Den gangen var New York kjent som en vekkelelsesby, men til tross for det ble han ikke kr ...

2019-08-17 08:40 Når noe går i stykker

Det er mange ting som kan gå i stykker for oss mennesker. Ulike omstendigheter, ufrivillige hendelser, dumme valg kan få oss ut på glattisen og vi kan falle. Noen ganger blir det bare skrubbsår, andre ganger kan vi skade oss skikkelig.Noe som var ment å vare livet ut, går en dag i stykker. Selv har jeg vært så heldig å få være gift med en og samme person i 37 år og vi har vært kjærester i 40. Det er bare nåde. Jeg er nesten litt redd for å fortelle dette, fordi jeg kjenner så mange med havarerte ekteskap. Det er derfor ingen grunn til å hovere, og vi ønsker ikke å fremstå som perfekte. På inge ...

2019-08-16 23:03 Vi er på pilegrimsreise

Løsrivelse forbindes ofte med å gi slipp på noe som er godt. Men noen ganger betyr det å slippe noe vondt. Du kan bli knyttet til dtt eget hat. Så lenge du søker gjengjeldelse, er du naglet til fortiden din. Undertiden virker det som om du vil miste deg selv sammen med hevnen og hatet. Du står der med knyttneven, stengt for den andre som vil forsoning.Å be betyr først og fremst å ta imot Gud, som alltid kommer til oss på nye og uventede måter. Gud lar seg dypt bevege, og hans hjerte er større enn mitt. Bønn for Guds ansikt, han som alltid er ny, gjør meg åpen og mottakelig og fri. I bønn er je ...

2019-08-16 08:24 En naiv kristens bekjennelse

Her om dagen kalte noen meg naiv, en naiv kristen. Hun som sa det, har aldeles rett! Adjektivet 'naiv' beskriver en person eller handling som viser mangel på erfaring, visdom eller dømmekraft. Men ordet 'naiv' beskriver også en person som er 'enkel og ukomplisert som et barn', og det vil jeg være. Den mester jeg tror på sa at vi må bli som barn, om vi skal komme inn i Guds rike. Den Bibel jeg leser forteller meg også at Gud vil 'ødelegge de vises kunnskap og de klokes klokskap vil han gjøre til intet.' Så da så.Jeg ble kalt 'naiv' fordi jeg tror at Bibelen er Guds ord. Ja, jeg er så naiv selv ...

2019-08-15 23:01 Arthur Gish - radikal etterfølger av Jesus

I 1977 leste jeg en bok som har fulgt meg i alle år siden. Den er skrevet av Arthur Gish, og var en svensk oversettelse av hans bok: 'Beyond the Rat Race'. På svensk fikk boken tittelen: 'Ut ur ekorrhjulet'. Dessverre ble den aldri oversatt til norsk. Om den hadde blitt det ville den kanskje fått tittelen: 'Hopp av rotteracet.'  Boken har aldri vært mer aktuell enn nå, og jeg skal forklare def hvorfor.Men først noen ord om forfatteren: Arthur Gish. I går ville han ha fylt 80 år, om han hadde fått leve. 28.juli 2010 ble han utsatt for en ulykke på gården sin, da traktoren hans veltet og han fik ...

2019-08-15 12:38 Har vi skapt en ufarlig Jesus?

Er Jesus blitt ufarlig, dvask, pyntelig, respektabel, en som forsvarer min livsstil, en garantist for at jeg kan leve som jeg vil? Er evangeliene koselige fortellinger om kjærlighet, og at alt blir bra til slutt?Eller skaper han fortsatt motsigelser, reaksjoner? Vender folk ryggen til ham for at hans krav om etterfølgelse, er for radikalt?Har vi skapt en kristen tro der vi er livende redde for at noen kan bli støtt, så vi senker standarden så alle skal føle seg vel og ikke ille berørt? At mennesker kan fortsette å leve som om det ikke finnes et kors å bære?Er det nytestestamentes Jesus vi fork ...

2019-08-15 11:05 Råd for barneoppdragelse

Be for dine barn under graviditetenSlutt med å uopphørlig irettesette dem og gi dem råd, det er bedre å snakke med dem gjennom dine bønner.Vær et eksempel for dine barn.Lær dine barn å alltid i enhver situasjon be om Guds hjelp.Når barna gjør noe galt, så snakk til dem bestemt og seriøst, men uten sinne.Ikke overbeskytt barna, men lær dem å ta vare på seg selv.Oppdra dine barn som frie.Vær hellig, slik at dine barn også kan bli hellige.Hl. Porphyrios (1906-1991)

2019-08-14 23:01 Bønn om erkjennelse

Herre, fri meg fra vrangvilje, fra å tolke andre i verste mening, fra påståelighet. Gjør meg raus, lyttende, undrende og spørrende. La meg vise nåde, slik jeg selv har opplevd nåde.Herre, hjelp meg til å se at jeg har blindflekker, hjelp meg til å forstå min egen arroganse, se hvordan andre opplever meg. Herre, vær tålmodig med meg.Jeg bekjenner at jeg er en synder som synder.Tilgi meg.Gjøvik, 13.august 2019Bjørn Olav Hansen (c)

2019-08-14 20:45 Andre Gouzes endelig på norsk!

I dag ble det skrevet kirkehistorie. Andre Gouzes (bildet) kirkemusikk finnes endelig på norsk! Det takket være en norsk nonne: Søster Ragnhild Marie. Hun er da også en nær venn av en av de mest betydningfulle kirkemusikerne i Frankrike i moderne tid.Noe av hans musikk har allerede vært tilgjengelig på norsk, men det er første gang en bok utgis med bare hans musikk. Arbeidet med oversettelsen ble påbegynt for flere år siden, og fra begynelsen var pater Arnfinn Haram med i arbeidet. Det er han som har oversatt det meste av tekstmaterialet, sammen med søster Ragnhild Marie.Andre Gouzes har stått ...

2019-08-14 14:53 For en preken som denne blir du utestengt i Borg bispedømme

TOMB KIRKE, SÅMANNSSØNDAGEN, 17 FEBRUAR 2019PREKEN VED ALV MAGNUSInnledning:Denne dagen i kirkeåret har særlig oppmerksomhet omkring forkynnelsen av Guds Ord.Liknelsen om såmannen i Lukas evangeliets 8. kapitel har gitt navn til denne dagen.Når en på såmannssøndagen skal legge særskilt vekt på forkynnelsen, blir jeg minnet om hva apostelen Paulus sa til de eldste i menigheten i Efesos da han skulle ta avskjed med dem og visste at det var siste gang han skulle se dem:«Jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd.»Eller som det heter i en annen oversettelse: «Jeg har på ...

2019-08-14 08:53 Kvalmende og skremmende

Det er kvalmende og ikke så rent lite skremmende når kristne ukritisk gjengir fra nettsidene til 'Alternativ media'. Denne nettsiden er et underbruk av nettsiden til 'Frie nasjonalister', som er en nynazistisk organisasjon som sprer fremmedfrykt, fremmedhat, rasisme og ikke minst jødehat.Nå spres en artikkel skrevet av en viss frisør, hvor hun bagatelisrer moskeangrepet i Bærum, og hevder at denne saken dreier seg om gjerningspersonens drap på sin stesøster. Hovedpoenget til frisøren er at stesøsteren var 'etnisk norsk'. Men det var hun jo ikke. Hun kom fra Kina.Artikkelen fra 'Alternativ medi ...

2019-08-13 23:02 Medlidenhet

'Medlidenheten ber oss om å gå dit det gjør vondt, tre inn i de smertefulle stedene, dele sårbarhet, frykt, forvirring og pine. Medlidenheten utfordrer oss til å rope ut med de fortvilte, sørge med de ensomme, gråte med de som feller tårer. Medlidenhet krever at vi er svake med de svake, sårbare med de sårbare og maktesløse med de maktesløse. Medlidenhet betyr full neddykking i den menneskelige tilstanden.'- Henri Nouwen: Du er elsket. Luther forlag 2019, side 141.

2019-08-13 15:00 Biskop Atle Sommerfeldt vil stenge ute Alv Magnus som taler i Borg bispedømme

Biskopen i Borg, Atle Sommerfeldt, har skrevet brev til samtlige prostier og til preses i Den norske kirke, og advart mot å bruke Alv Magnus (bildet) som taler.Bakgrunnen er en tale den tidligere lederen for Ungdom i Norge, medstifter av Nasjonalt bønneråd og en anerkjent og høyst respektert taler i mange kirkesamfunn, holdt i Tomb kirke 17.februar. Magnus talte over dagens tekst, som var lignelsen om hveten og ugresset i åkeren. I den lignelsen forteller Jesus om livets to utganger.  Alv Magnus la ut teksten uten å trekke noe fra i alvoret Jesus legger innover tilhørerne.Mange takket Alv Magn ...

2019-08-12 23:07 Kunnskap versus kjennskap

'Gud oppdages i det hverdagslige og ordinære, ikke i det spektakulære og heroiske. Hvis vi ikke kan finne Gud i hjemmets rutiner og på butikken, vil vi ikke finne Ham i det hele tatt.Vi vet av erfaring hvordan kunnskap kan gjøre mennesker arrogante - selv kunnskap om Bibelen og Gud. Det er derfor ikke overraskende, at studier som fokuserer på kunnskap alene ikke leder til forvandling, som er menneskets virkelige behov.'- Richard J. Foster (bildet), leder av Renovare. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

2019-08-12 10:25 Vi trenger en himmel over våre liv

Vi trenger et himmelsk perspektiv. Jeg trenger et himmelsk perpektiv over livet. Dette profetiske ordet gjorde et så sterkt inntrykk på meg at jeg har valgt å oversette det til norsk:.'Sittende i himmelen, som Deg så er jeg - skapt i Guds bilde og lik Sønnen - korsfestet og oppstått i Deg, Løven, Oksen, Ørnen, Lammet.På Sion-fjellet, Din herlighets bolig, fylt av herlig sannhet og lys, forblir og regjerer jeg kledd i Livets Ånd. Regnbuer skimrer, de danser med løfter, preger mitt hjerte med identitet.Perler av torden og lyn - ild strømmer fra Deg, Jesus, der Du sitter på Din trone av safir. Å, ...

2019-08-11 23:08 Svaret er: Bli lik Jesus

Grovt sett finnes det tre kategorier kristne, sier den amerikanske pastoren, bibellæren og bederen, Francis Frangipane:Den største gruppen består av mennesker som er overveldet av denne verdens synd og korrupsjon og anser det som helt umulig at noe kan endres.Frangipane skriver:'De har evaluert deres åndelige kapasitet og konkludert med at de har ingen kraft til å forandre verden rundt seg.' (Francis Frangipane: The Power of One Christ-like Life. Whitaker House 1999/2000, side 15)Det er ingen tvil om at de bærer på en djup smerte og sorg over denne verdens elendighet. De har nok med å ta vare ...

2019-04-01 00:00 For en søndag!

sFor en søndag det ble! Først nattverdgudstjeneste i Toten frikirke med markering av 95 års dagen til et kjært menighetsmedlem og en god venn, Kåre Aandalen. Jeg talte om tre gamle menn, som hver på sin måte fikk et løfte fra Gud og som fikk se det oppfylt: Abraham, gamle Simeon i Tempelet og Kåre. Poenget mitt var å understeke Guds trofasthet og at Gud bruker oss i alle aldre, også når vi blir gamle. Mænsing satte sitt gode preg på en festgudstjeneste.Så bar det til Oslo, til Oslo Misjonskirke Betlehem, til en gudstjeneste hvor jeg hadde fått et tema: Bønn for syke,Det ble en stillferdig, vak ...

2019-03-31 08:05 Til dere som ber for oss

Vi kunne ikke klart oss uten dere! Det er dere som holder denne tjenesten oppe. Så tusen takk!Først litt om kommende møter, hvor jeg taler, og som jeg er takknemlig om dere ber for:Søndag 31 mars: Toten frikirke kl.11.00Kl.19.00: Oslo Misjonskirke: Tema; Bønn for sykeTorsdag 4.april: Menighetskveld i Brumunddal baptistkirke kl.19.00 sammen med Den norske kirke. Tema: Bønn med hvilepulsSøndag 7 april:Brumunddal baptistmenighet kl.11.0018.-21. april: Bergen baptistmenighet. Møter skjærtorsdag, langfredag og 1.påskedag.Mandag 1. april begynner jeg med nye Parkinsons-medisiner. Kan ikke si annet e ...

2019-03-30 23:02 Historien om to engler

Paul Keith Davis, en anerkjent profetisk røst, forteller om hvordan han ble utsendt til tjeneste første gang. Det skjedde når 'en dyrebar farget kvinne la sine hender på meg,' for å bruke hans egne ord.Den kvinnen var Mrs Alene Davis. De er ikke i slekt, selv om de har samme etternavn.Når Paul Keith Davis møtte Mrs Alene Davis var hun 95 år gammel. Da hadde hun tjent Herren i 81 år. De to hold nær kontakt med hverandre frem til Mrs Alene Davis døde 106 år gammel i 2002.'Hun var en av de mest kraftfulle menneskene jeg noensinne har møtt,' forteller Paul Keith Davis og legger til: 'Jeg kom til å ...

2019-03-30 11:02 To fastebønner

"Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, vår Frelser! Gi meg, Din tjener, anger og opplys mitt hjerte, slik at jeg med et opplyst hjerte, og sødmens tårer kan be rene bønner. Måtte det ikke ta mange tårer før Du kan utslette opptegnelsen av mine synder. og la det ikke ta så mange klagesanger før Du slukker ilden i jeg meg. For Du tillater at jeg gråter her, slik at Du kan fri meg fra den uutslukkelige ild."- Efraim Syreren (306-373). Norsk oversettelse: Bjørn Olav HansenEFRAIM SYRERENS FASTEBØNNLeses på hverdager i fastetiden:Herre og Hersker over mitt liv! Gi meg ikke likegyldighetens, mismodets, mak ...

2019-03-29 23:10 Ånden øses ut - tenk å få leve nå

Se på dette bildet! Det er et profetisk bilde, og jeg har tenkt på det i hele dag etter at en venn av meg på Facebook la det ut. Den Hellige Ånd som øses ut. Den treenige Gud sparer ikke på noe. Så langt jeg kan se er dette menighetens aller største behov. Vi er så flinke til alt og det er ikke det kurset vi ikke kan gå på - men hva er vi vel uten Den Hellige Ånd? Hva er vi uten det levende vannet?Jo mer jeg har tenkt på det profetiske bildet så har jeg tenkt på et vers i Peters pinsepreken:"...og dere skal få Den Hellige Ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn og alle dem som er lan ...

2019-03-28 23:07 Hans Nielsen Hauge og 'Gudsvennene'

I dag er det på dagen 195 år siden Hans Nielsen Hauge døde. Han satte djupe spor etter seg - spor som er sporbare den dag i dag. Hans historie tør være så godt kjent at jeg ikke skal repetere den. Bare gi uttrykk for djup takknemlighet overfor Gud for at Han reiste opp et slikt apostolisk- og profetisk vitne i vår nasjon som Hauge. Noe lignende som har vi ikke sett, verken før eller etter. Men Gud kan reise opp en ny Hauge, om Han synes vi fortjener det.Men det er en ting jeg vil nevne: Hauges forhold til Kristusmystikken. Lik Martin Luther hadde Hans Nielsen Hauge en stor kjærlighet til midde ...

2019-03-28 11:00 Lønnkammerets hemmeligheter, del 3

Jeg går i korsets skole, og erkjennner at jeg aldri vil uteksamineres. Det er stadig noe nytt å lære. Jeg er stadig oppe i prøver som handler om dette faget, som beskrives slik:'Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever,  men Kristus lever i meg.' (Gal 2,20) Læreren min sa her om dagen:'Du står ikke ved en korsvei. Du står ved korset. Har du blitt forrådt? Da er du nær ved ditt korset. Har du blitt avvist? Da er du kommet enda nærmere.Ikke stikk av nå. Hvis du går glipp av din korsfestelse, går du glipp av din oppstandelse! Strekk ut dine hender fra side til side, s ...

2019-03-27 23:32 Opprop: - Be for Storbritannia

Clifford Hill og Issachar Ministries oppfordrer oss til å be for Storbritannia fredag 28.mars i forbindelse med Brexit.'Dette er en veldig viktig og travel dag for vårt land,' sier Katie Lee i Issachar Ministries og fortsetter:'Denne fredagen har vi mobilisert 800 bibeltroende kristne for å be for Jesu Kristi kirke og for deres land i en for oss svært betydningfull tid'.Hun oppfordrer alle de som vil stå sammen med disse 800 forbederne om å 'be slik Ånden leder'.'Vi tror på viktigheten av bønn og spesielt i denne tiden av historien og håper at du enten alene eller sammen med andre ber for meni ...

2019-03-27 14:05 Lønnkammerets hemmeligheter, del 2

Når vi trer inn i Guds nærvær, så vil vi ganske snart finne ut at veien inn dit, ikke er en travel veltrådt vei, men en sti, ikke så mange har gått.Jesus sier: 'Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen og det er man.' (ge som går inn gjennom den. For trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og det er få som finner den.' (Matt 7,13-14)Jeg tror at dette ikke bare gjelder spørsmålet om fortapelse og evig liv, men dette gjelder på mange andre områder også, særlig når det gjelder å leve med og i Guds hellige nærvær.Det er ikke ...

2019-03-27 10:28 Når bønnemøter misbrukes

Bønnemøter kan - og bør være - noe av det fineste vi kan være med på. Men slike samlinger kan også misbrukes og bønnen kan bli manipulerende. Det siste har jeg berørt i en tidligere artikkel her på bloggen.Denne gangen vil jeg si noe om hvordan et bønnemøte kan misbrukes:Det er når det blir et forum for baksnakkelse, og når vi blir for utleverende i våre bønner. Man trenger ikke fortelle alle detaljer, når man skal dele et bønneemne. Gud kjenner detaljene. Jeg har hørt mennesker fortelle detaljert om menneskers privatliv både før man begynte å be og skulle dele bønnemnet, og når man ba.  Jeg t ...

2019-03-26 23:11 En utøst salve

Observante blogglesere vil ha merket seg at Salomos Høysang hører med til min personlige bibellesning i 2019. Det betyr ikke at jeg ikke leser i andre bibelbøker og skrifter, men det betyr at jeg gjør djupdykk i Høysangen og kommer til å bruke et helt år på det. Nå og da vil jeg dele med bloggens lesere hva jeg finner, og Herren åpenbarer, men for det meste er dette for meg personlig.I dag vil jeg dele med dere noen få tanker rundt vers 3 i det første kapitlet:'Ved den herlige duften av dine gode salver er ditt navn en utøst salve. Derfor elsker jomfruene deg.'Det hebraiske ordet som er oversa ...

2019-03-25 23:16 Å kjenne Kristus

"Verden tørster etter å se en levende tro på personen Jesus Kristus; ikke bare høre om den, men å leve den. Så mange bøker forteller om Kristus; så mange mennesker preker om Kristus; men så få lever og snakker med Kristus.Kirken kan ikke leve av at troens prinsipper studeres. Troen på Kristus er ingen teori. Det er en kraft som forvandler liv. Alle som er i Kristus skulle ha den kraften...Men vår tro på Kristus vil for all tid forbli kraftløs inntil vi møter Ham ansikt til ansikt."- Matta al-Miskin eller Matteus den fattige (bildet), 1919-2006. Koptisk munk, og kjent som en av de største forny ...

2019-03-25 11:32 Bønn for syke

Jeg sitter inne på denne strålende marsdagen.  Solstrålene som skinnner inn i stua varmer. Jeg arbeider med to prekener jeg skal holde førstkommende søndag, men det er intet offer. Guds nærvær er her i stua vår. Kroppen er ikke  god i dag, men Gud er god. Kroppen skjelver, den er urolig, men Gud er fred.Søndag kveld skal jeg tale i Oslo Misjonskirke Betlehem om hvordan vi ber for syke. Noen synes kanskje det er nokså selvmotsigende: Her sitter en mann med Parkinsons, diabetes, angina, lavt stoffskifte og en lungesykdom, og forbereder seg på å tale om bønn for syke! En skjelvende mann, som må h ...

2019-03-24 23:10 Lønnkammerets hemmeligheter, del 1

I en serie med artikler vil jeg dele noen av de ting Herren deler med meg når jeg tilbringer tid i stillhet og bønn i mitt lønnkammer. Dette utgjør deler av min bønneundervisning. Artiklene vil komme med ujevne mellomrom, og ha varierende lengde. Håper noen kan få hjelp ved å lese dem:Det er i vår intime omgang med Gud i lønnkammeret, at vi får del i Guds hjerte.Hvilken ære det er å være i stand til å tre frem for Herren i bønn og bli i stand til å se med Åndens øyne hva Gud gjør, i det Han åpenbarer for oss hvordan vi skal be.Tid tilbrakt alene med Kristus, dag etter dag, natt etter natt, vil ...

2019-03-24 15:31 Hjemme hos Herren

Grethe Livbjerg (bildet), har gått hjem til Gud.  Med hennes bortgang har hele den nordiske retreatbevegelsen mistet en åndelig mor. Jeg var så heldig å få møte henne noen ganger, både i Norge og på Bjärka Säby.Grethe Livbjerg skrev boken om Teresa av Avila, 'Venskabets mystiker', men den benevnelsen kunne man bruke om henne selv. Hun var en Kristus-mystiker selv. Mange er de som har fått åndelig hjelp av noe av det hun skrev, eller i samtaler med henne. Stillferdig pekte hun på Kristus. Hun var en venn, en medvandrer i ordets rette betydning.Helt fra den spede begynnelsen i den nordiske retre ...

2019-03-24 08:11 Fryden i Den Hellige Ånd

To kvinner berørt av Den Hellige Ånd, som fryder seg i Gud i pur glede og som ikke klarer å legge bånd på seg, men roper høyt. Glede og Den Hellige Ånd er uløselig knyttet sammen.Det er den ytre rammen rundt Maria budskapsdag, som vi feirer i dag. Et møte med Den Hellige Ånd skjer ikke ubemerket! Lukas forteller oss at Elisabet ble 'fylt av Den Hellige Ånd', og barnet hun bærer sparket i magen hennes, når hun får se hun som skulle bære Gud under kjolelivet. Hva annet kunne skje enn det! Gleden over å se Maria var så stor!Omtrent midt i fastetiden feires Maria budskapsdag. På den måten endres f ...

2019-03-23 23:01 Profetisk kunst - 2

Her er et godt eksempel på hvordan profetiske ord kommer til uttrykk som kunst. Maleriet, som er seks fot stort, ble til under ONE/UN Gathering samlingen i Montreal i Canada i 2017 og uttrykker hvordan Gud gjør noe nytt i Canada."Vannene og skogene representerer det canadiske landskapet, som landet er kjent for. Ørnen symboliserer Herren og Hans profetiske folk.I det nye Han nå gjør, omfavner vi Den Hellige Ånd, og feirer, med en ny sang, en ny dans! Folket representerer den nye bevegelsen til Gud,  de som hopper uti Hans gledes-elv og den godhet som nå flyter inn i Canada, og fra henne inn i ...

2019-03-23 09:47 Hvorfor det er viktig å be for Golanhøyden

I går kunne jeg fortelle mine lesere at USA nå anerkjenner Israels suverenitet over Golanhøyden. Hvorfor er dette så viktig?Golan er av sikkhetsmessig stor betydning for Israel. Israelsk etterretning hevder at terrorgruppen Hizbollh har etablert seg på syrisk side av Golanhøyden og skal ha rekruttert hundrevis til å angripe israelske bosetninger i nærheten. Lokalbefolkningen brukes av Hizbollah som informanter. Rekruttene til Hizbollah er så bllitt utrustet med eksplosiver, maskinpistoler og panserraketter som kan brukes mot israelske stridsvogner.Israels tidligere sikkerhetsrådgiver, Chuck Fr ...

2019-03-22 23:10 Det nye livet

"Når Jesus proklamerte Guds rike på jorden, var det ikke for at folk skulle være komfortable med å synde. Han kalte dem til et nytt liv i Ånden og til borgerskap i hans elskede fellesskap, som alene er i stand til å skape fred."- Clarence Jordan (bildet), 1912-1969, baptistpastor, professor i nytestamentlig gresk og grunnlegger av Koinonia, en gård hvor hvite og fargede bodde og arbeidet sammen i raseskilletidens USA.

2019-03-22 12:34 USA anerkjenner Israels suverenitet over Golanhøyden

USA's president Donald Trump tvitret torsdag kveld for å fortelle at det nå er tid for USA til å anerkjenne Israels suverenitet over Golanhøyden (bildet), et svært strategisk landområde som Israel okkuperte i forbindelse med Seksdagers-krigen i 1967. Golanhøyden er særdeles viktig for Israels sikkerhet.Trump sier det slik i sin tweeter-melding:"Etter 52 år er det tid for USA til fullt ut å anerkjenne Israel's suverenitet over Golanhøyden, som er kritisk strategisk og sikkerhetsmessig viktig for staten Israel og den regionale stabiliteten."Fox News rapporterte også i går at dette vil bli offisi ...

2019-03-22 11:00 Iran krenker kvinners rettigheter - belønnes av FN

Nei, dette er ingen aprilsnarr. I skrivende stund er det ti dager igjen. Men det er lov å le, selv om det jeg skriver om her er djupt tragisk. Hør nå:Iran fikk nylig en plass i FN organet 'UN Women' som arbeider for kvinners rettigheter!Dette meddeles rett etter at Iran har dømt en kvinnelig menneskerettighetsadvokat til 38 års fengsel og 148 piskeslag. Piskeslagene kan i verste fall føre til død.Det sier vel i grunnen ikke så rent lite om FN.Men Iran er ikke alene om å bli medlem av dette FN-organet. Nigeria er også blitt medlem!Tilbake til Iran. Menneskerettighetsadvokaten det er snakk om er ...

2019-03-21 23:01 Når fienden bekjempes med såpe og bønn

Generalsekretæren i Stefanusalliansen, Ed Brown, forteller en forunderlig historie fra Egypt i siste nummer av magasinet Stefanus som jeg fikk i posten i går. En dag får Norgesvennen, biskop Thomas beskjed om at en stor mobb er på vei mot retreatstedet Anafora, som biskop Thomas leder og som ligger midtveis mellom Kairo og Alexandria. Det er ledere for lokale moskeer som varsler sine kristne brødre om det som er i ferd med å skje. Gode råd er dyre, hva skal de gjøre? Å tilkalle politiet var nyttesløst, for det hadde de dårlig erfaring med. Å bevæpne seg var uaktuelt. Biskop Thomas vil møte hat ...

2019-03-21 15:28 Sognepresten og den gammeldagse forkynnelsen

Legg til bildetekstMin gode venn Alv Johan Magnus, som jeg har stått skulder ved skulder med, gjennom mange år, ikke minst i forbindelse med de nasjonale bønnekonferansene på Grimerud, får kritikk fra en sogneprest i Den norske kirke fordi han fra talerstolen i Tomb kirke tydelig og klart har forkynt Guds ord om livets to utganger. Det var Alv Johan Magnus og jeg som i sin tid tok initiativet til Nasjonalt bønneråd.Det var i forbindelse med en felleskristen gudstjeneste i Tomb kirke i Østfold nylig, at Alv Magnus talte over dagens tekst fra Matt 13, 24-30, om ugresset og hveten. Magnus var kla ...

2019-03-20 23:03 Bønn gjør oss klar over Guds nærvær

Min djupeste lengsel for tiden er å leve i og erfare Guds nærvær. Jeg har lært dette i det siste: Bønn skaper ikke hans nærvær, men bønnen gjør oss klar over nærværet. Han er alltid nærværende. Det er snakk om et levende nærvær. Fra hans nærvær mottar vi alt, og når vi forstår det kan vi ikke leve det foruten. Bønn handler derfor om at vi lever vårt liv i fellesskap med Herren.Bønn er altså slutten på isolasjon. Bønnen er å leve vårt daglige liv sammen med Noen.

2019-03-20 14:25 Profetisk tredagers faste for Israel

Den såkalte 'Ester-fasten' er kanskje viktigere og mer profetisk enn vi tror. Det skyldes flere faktorer, blant annet det kommende valget i Israel og den amerikanske fredsplanen for Midt-Østen. Dette er absolutt en tid for å faste og be.Den jødiske høytiden 'Purim'' som feires hvert år den 14'de i den hebraiske måneden Adar, faller i år på 20. mars om kvelden og fortsetter den 21.mars (den 22 i Jerusalem). 'Purim' er til minne om hvordan jødene ble reddet fra antisemitten Haman og hans forsøk på å utrydde Guds utvalgte folk, som da befant seg i fangenskap i Persia. Ester bok som handler om det ...

2019-03-19 23:13 Gud tilgir deg

'I morges mediterte jeg over Guds iver etter å tilgi meg, slik det står i disse ordene: "Så langt som øst er fra vest, tar han syndene våre bort fra oss." (Sal.103,12) Midt i alle forstyrrelsene ble jeg rørt av Guds lengsel etter å tilgi meg igjen og igjen. Hvis jeg kommer til Gud med et angrende hjerte når jeg har syndet, er Gud alltid der for å omfavne meg og gi meg en ny start. "Barmhjertig og nådig er Herren, sen til vrede og rik på miskunn."Det er vanskelig for meg å tilgi noen som har såret meg dypt, spesielt når det skjer mer enn en gang. Jeg begynner å tvile på oppriktigheten til den s ...

2019-03-19 08:19 Dette er hva Jesus vil si deg!

Hva lærer vi den neste generasjonen? Hva lærer vi våre barn og barnebarn?Broder Yun eller 'Den himmelske mannen', som han kalles talte på et møte nylig hvor 11 år gamle Sarah (ikke hennes virkelige navn) var tilstede. Når hun kom hjem spurte hun om å få låne sin fars telefon. Han hadde tatt bilder fra møtene. Hun ville skrive ned noe broder Yun hadde sagt. Her er det hun skrev:Med kinesiske bokstaver, så på engelsk, og her på norsk:"FRYKT IKKE. JESUS ELSKER DEG."Det ville elleveåringen huske. La oss ta med oss den hilsenen fra Jesus i dag.Foto: Back to Jerusalem.

2019-03-18 23:07 De rene av hjertet skal se Gud

"Ørkenen er et bilde på den store fasten i kirkeåret," skriver Peter Halldorf og legger tiL "Førti dager til å tømme seg for alt det som splitter. Et renselsesbad for sansene. En lettelse for tunge og buk. Til den Andre avtegner seg, avklaret, for et fast blikk.'Men er ditt øye friskt, blir hele ditt legeme lyst', sier Jesus. Og Mester Echart skriver: 'Det øye jeg ser Gud med, er det øyet som Gud ser meg med.'Alt handler om å se, med et klaret indre blikk. 'Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud', fortsetter Jesus.Som ingen annen religion gir kristendommen ordet til blikket."- Peter ...

2019-03-18 10:40 Lykkelig uvitende

Facebook forteller meg at dette bildet er tatt for syv år siden, en vakker vårdag på stabburstrappa ved Kristi himmelfartskapellet. Jeg er på tur med May Sissel og jeg er lykkelig uvitende om at Parkinsons syv år senere skulle begrense og til og med sette en stopper for mange av turene våre i skog og mark og på fjellet.Jeg er glad for at jeg ikke visste noe om dette for syv år siden, og jeg er glad for at jeg ikke vet noe om det som skjer syv år frem i tid. I august har jeg vært sammen med denne vakre og flotte damen i 41 år.Det har vært vidunderlige år. Spennende år. Utfordrende år. I forrige ...

2019-03-17 23:02 Omstendighetene og Guds kall

I snødrevet i går kom jeg til å tenke på en mann som var ute i all slags vær, som sauegjeter. Jeg tenker på Patrick av Irland, som ble født ca. år 385 og døde i år 461. Han er uløselig knyttet til Irlands historie og den keltiske spiritualiteten. Siden han døde 17 mars, ble dette hans minnedag.!5 år gammel ble Patrick kidnappet utenfor foreldrenes villa i Britannia og bortført som slave til Irland. Det romerske imperiet knaket i sammenføyningene. Som slave ble han tvunget til å gjete sauer i regn og snø, storm og kulde. Men ulykken skulle bli selve vendepunktet i hans liv. I skogene i den nord ...

2019-03-17 15:45 Det var verdt det!

Da er May Sissel og jeg hjemme igjen etter en svært strabasiøs reise til Kolbotn. I tett snødrev, djup snø, glatte veier dro vi innover i dag tidlig, og det var ikke så mye bedre på vei hjemover. Slitsomt var det, men mest for May Sissel, som kjørte. Nå venter en god kopp Yorkshire-tea. Takk til Herren som passet på oss.Men det var verdt det - absolutt! Tenk å få lytte til Elisabeth Widmer igjen med eget lovsangsteam. Så harmonisk, så vakkert. Tenk å få se igjen alle vennene! Noen av dem er blitt skrøpeligere, på grunn av sykdom og alder. Men så levende de er. Jeg blir så berørt og grepet når ...

2019-03-16 23:01 - Alt liv er verdig liv

Forfatteren Edvard Hoem ble intervjuet på Dagsrevyen lørdag i anledning hans 70 års dag. Jeg ble så grepet av noe han sa da han fortalte om barnebarnet sitt, Leonard, på 10 år som har Downs syndrom:'Alt liv er et verdig liv, dersom de som står rundt husker på akkurat det. Leonards glede er like mye verdt som min glede. Leonards prestasjoner er like mye verdt som mine. Han har tilført denne familien mye mer samhold og fellesskap enn det vi hadde før. Det er hans bidrag. Vi innser at vi ikke er noe mer enn han og vi fryder oss stort når vi greier å få han til å fungere sammen med oss. Det er jo ...

2019-03-16 10:00 Myndighetene i Lugansk truer baptistmenigheter - oppfordring til forbønn

Fra våre baptistvenner i Ukraina har vi fått en sterk anmodning om forbønnsstøtte:Pastorer tilhørende den ukrainske baptistunionen har nylig mottatt trusler fra myndighetene i Lugansk-regionen. Truslene går ut på at de menighetene de er pastorer for ikke lenger får feire gudstjenester. Om de fortsetter vil deres menighetslokaler bli raidet av de paramilitære styrkene, og menighetens medlemmer bøtelagt.Fristen til å adlyde orderen er satt til søndag 17.mars.Vi oppfordres til å be om mot, styrke og ikke minst beskyttelse.

2019-03-16 08:21 En uvanlig velsignelse

Når Brennan Manning (bildet) skulle vigsles til prest fikk han med seg denne velsignelsen. Her i min oversettelse:"Må alle dine forventninger frustreres. Må alle dine planer forpurres. Må alle dine begjær visne til ingenting - slik at du erfarer kraftløsheten og fattigdommen til et barn og kan synge og danse i Faderens, Sønnen og Den Hellige Ånds kjærlighet."

2019-03-15 23:04 Elsk dypt

'Ikke nøl med å elske, og elske høyt. Du er kanskje redd for smerten inderlig kjærlighet kan skape. Når de du elsker avviser deg, forlater deg eller dør, blir hjertet ditt knust. Men det må ikke hindre deg i å elske. Smerten som kommer fra inderlig kjærlighet gjør kjærligheten din enda mer fruktbar. Det er som en plog som pløyer opp jorden for å la såkornet slå rot og vokse og bli en sterk plante. Hver gang du opplever avvisningens, fraværets eller dødens smerte, står du overfor et valg. Du kan bli bitter og bestemme deg for at du ikke vil elske igjen, eller du kan stå oppreist i smerten og la ...

2019-03-15 08:06 La oss be for New Zealand

I dag våkner vi til de forferdelige nyhetene fra New Zealand. I skrivende stund er minst 40 mennesker drept, etter et høyreekstremistisk angrep rettet mot to mosker i Christchurch. Våre tanker og våre forbønner går i dag til alle berørte  parter av denne feige handlingen.Tenk at dette kunne skje i en by som har et slikt navn! Men det er grusomt og forferdelig uansett hvor det skjer. Jeg er skremt av hatretorikkken mot muslimer også her hjemme. En person jeg kjenner til her i Norge sprer daglig hat mot muslimer. Alt galt som skjer skyldes dem. Vedkommende kaller seg kristen. Høyreekstremismen e ...

2019-03-14 23:02 En drøm

I dag tenker jeg bare høyt med dere mine lesere, men la meg først dele noen ord av Jean Vanier, som jeg nettopp har oversatt:"Vi vet ikke hva vi skal gjøre med vår egen svakhet uten å skjule den eller late som den ikke eksisterer. Så hvordan kan vi helt og fullt ønske velkommen andres svakhet hvis vi ikke har ønsket velkommen vår egens?"Jeg drømmer om et fellesskap, en kommunitet, i mitt eget nærmiljø, i min egen by, hvor det er plass for alle mennesker, mennesker med sår og skrøpeligheter, som våger å leve uten masker og overåndelighet, som er underveis, som vil leve med tidebønnes gode rytme ...

2019-03-14 14:47 Symeon den nye teologen og åndelige foreldre

I går feiret vi minnet om Symeon den nye teologen (949-1022) i forbindelse med gudstjenesten vår i Kristi himmelfartskapellet. Siden har jeg tenkt mye på noe som fortelles om Symeon, som jeg har vært opptatt av lenge: åndelige foreldre.Det har seg slik at når Symeon, som var født i provinsen Galatia i Lilleasia, var tenåring bar på en djup indre lengsel. 12 år gammel sendte foreldrene hans ham til Konstantinopel for å studere. Men han hadde store problemer med å konsentrere seg om studiene sine og forsøkte å finne en åndelig veileder.Etter noen år dukket en annen Symeon opp, Symeon studitten. ...

2019-03-13 23:12 Betydningen av å leve et kontemplativt liv, del 2

Bare fem dager ettter vår reise til Baghdad ble Leah og jeg arrestert av irakisk politi og vi fikk mindre enn 24 timer på oss til å forlate Irak. Neste morgen, før vi la ut på den farefulle reisen tvers gjennom ørkenen, ledet Jim fredsteamet i en andaktsstund.Han delte med oss hvordan hans venn Thomas Merton, hadde lært ham å be, og oppmuntret til å forlate hele hans selv til det ukjente og stole på at Gud ville fange ham opp.En slik bønn er en disiplin. Men vi kan ikke praktisere den alene.Fordi 'Tom, som Jim kalte ham, nå var medlem av det evige fellesskapet av hellige, kunne han be for oss. ...

2019-03-13 15:00 Sterke reaksjoner på Torbern Søndergaards demonutdrivelser på barn

Dansk frikirke.net, som er et forum for de fleste danske frikirker, inkludert både lutheranere, pinsevenner og baptister, reagerer med forferdelse på dansk TV 2's avsløringer rundt  Torben Søndergaard og hans organisasjon, The Last Reformation.I tre TV programmer har dansk TV-2 dokumentert det som skjer i blant annet Torben Søndergaards virksomhet. Det er blant annet snakk om demonutdrivelser på barn. Medlemmer av 'The Last reformation' har også oppsøkt syke og svake pasienter på Aalborg Universitetssykehus. Nå har Peter Rasmussen, som stiftet 'The Last Reformation', sammen med Sødergaard, i f ...

2019-03-13 12:42 Betydningen av å leve et kontemplativt liv, del 1

Historien du er i ferd med å lese og som jeg har oversatt til norsk, har grepet meg så sterkt. Derfor vil jeg så gjerne dele den med flere. Den er skrevet av Jonathan Wilson-Hartgrove (bildet), en amerikansk baptistpastor, som er en av grunnleggerne av den nymonastiske bevegelsen:"For ordens skyld: jeg er ikke noe godt eksempel på hva det vil si å være kontemplativ. Hvis jeg på noen som helst måte skulle være kvalifisert til å skrive om det kontemplative livet i den nymonastiske bevegelsen, så skyldes det mitt vennskap med Jim Douglas, et vennskap som begynte i Iraks vestlige ørken. Min kone L ...

2019-03-13 09:03 Mine synder og Herrens nåde

'Mine synder er som en vegg mellom meg og Din godhet. Riv den ned slik at jeg kan nærme meg Din kjærlige vennlighet; øs ut Din kjærlighet over meg og ta meg opp til Dine høyder.'- Hl.Efraim av Syria

2019-03-12 23:09 Vekkelse på Guds måte

'Vekkelse er ikke noe mindre enn Gud som åpenbarer seg midt iblant sitt folk. Når Gud viser seg for sitt folk vil de erfare hellighet i deres hjerter, lidenskapelig kjærlighet i deres ånd, og en åndelig ild i deres bein som langt overstiger enhver tidligere erfaring de har kjent.Dette er det aller største behovet kirken har i dag!Millioner av individer og titusenvis av menigheter trenger å søke Guds ansikt som deres hovedbeskjeftigelse og være vedholdende i deres kjærlighetsrelasjon inntil Gud lar rettferdighet regne over oss.'- Richard Owen Roberts (bildet), president for International Awaken ...

2019-03-12 15:34 Når man mistenkeliggjøres for å be Guds ord

Reinert Vigdal fortsetter nettsjikanen av meg. Her er siste utspillet:'Ja der er grusomt. Bjørn Olav Hansen er av disse forkjemperne for tidebønner.'Ja, det grusomme er at jeg ber Salmenes bok! Som våre jødiske trossøsken har gjort siden fangenskapet i Babylon, som Jesus gjorde og apostlene. Så har kirken fortsatt å be disse bønnene. Til og med enkelte av anabaptistene gjorde det.Hvorfor denne trangen etter å henge ut andre og mistenkeliggjøre dem?  Reinert Vigdal er ikke alene om dette. Det finnes flere, særlig innen pinsekarismatikken. Jeg stiller ikke spørsmålstegn ved hvordan andre mennesk ...

2019-03-11 23:06 Fredsskapere

I en periode nå så har ordene fra Jesus i Matteus 10 talt til meg. Jeg klarer ikke å gi slipp på dem:'Når dere kommer til en by eller landsby, så finn ut hvem som er verdig til å ta imot dere, og bli der til dere skal dra videre. Når dere kommer inn i huset, skal dere hilse det med fred. Og er huset det verdig, skal freden komme over det, men dersom huset ikke er det verdig, skal freden vende tilbake til dere.' (v.11-13)Guds rike, som vi representerer og er kalt til å forkynne, er fredens rike. I Rom 14,17: 'For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den he ...

2019-03-11 09:51 Tilgi meg!

Ved fastetidens begynnelse finnes det en god tradisjon om å be hverandre om tilgivelse, og tilsi hverandre syndernes forlatelse.Derfor ber jeg alle jeg kjenner og alle jeg har møtt om tilgivelse: de jeg har såret med mine ord og mine handliner og mine forsømmelser. Alle jeg har krenket med ord og oppførsel.Tilgi meg!"Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet." Jak 5,16

2019-03-10 23:01 Mikael Hallenius og åndelige foreldre

Mikael Hallenius er et nytt bekjentskap for meg. 48 åringen, som opprinnelig kommer fra Columbia og som ble adoptert i Sverige, er i dag pastor, menighetsplanter og lærer i kirke- og misjonsstudier ved Örebro teologiske høgskole. Han var en av hovedtalerne på Pastor- og lederdagene til Det Norske Baptistsamfunn i forrige uke, og det var her jeg fikk anledning til å lytte til ham og snakke med ham. Det var en ubetinget glede.Jeg ble så grepet av hans undervisning om 'åndelige foreldre', et tema jeg selv har vært opptatt av lenge og som jeg selvu har talt om i ulike sammhenger. Jeg anser nemlig ...

2019-03-10 18:10 Gode dager i Drammen

Da er pastor- og lederdagene for Det Norske Baptistsamfunn i Drammen over for denne gang. Jeg kjenner på en djup takknemlighet for å få være med på dette. Det er dager hvor man kan få senke skuldrene, dele gleder og sorger, få del i livsnær forkynnelse. Denne konferansen synes jeg ble veldig spesiell. Så mye ærlighetsteologi som ble servert, både fra de inviterte talerne, men også fra kjære pastorkollegaer. Menn og kvinner som våget å snakke sant om livet. Det gir godt håp for et nytt arbeidsår frem til neste konferanse.Selv hadde jeg privilegiet med å et seminar om hverdagslige bønnerytmer, o ...

2019-03-10 10:29 La deg bli elsket

'Jeg har en dyp visshet om at jeg har et hjem i Jesus, akkurat som Jesus har et hjem i Gud. Jeg vet også at når jeg blir i Jesus, hviler jeg med ham i Gud. Jesus sier: Den som elsker meg, skal min Far elske. (Joh.14,21)Mitt sanne åndelige arbeid er å la meg selv bli elsket, fullt og helt, og stole på at jeg vil oppfylle mitt kall i den kjærligheten. Jeg prøver hele tiden å føre mitt vandrende, rastløse, urolige jeg hjem, så jeg kan hvile der, omsluttet av kjærlighet.'- Henri Nouwen: Du er elsket, Luther forlag 2019, side 79.

2019-03-08 23:19 Profetisk kunst

Gud er skaperen. Derfor har Han også lagt ned i menneskene skapende evner, på så mange ulike måter. Jeg tenker på hvor mye billedkunsten har velsignet meg. Både de som har naturlige talenter, og de som Gud har velsignet med en profetisk gave til å male og tegne.Vi ser dette flere steder i Bibelen, både i forbindelse med etableringen av telthelligdommen og byggingen av Tempelet i Jerusalem. Gud påla både Moses og Salomo til å velge ut håndverkere og kunstnere som ikke bare hadde naturlige talenter, men som også hadde Guds Ånd. Noen ganger fikk de instruksjoner om hvordan ting som skulle brukes ...

2019-03-07 23:01 Kall eller fristelse?

'Etter mange år i ørkenen kom det et brev til Antonius. Det var keiseren som inviterte den hellige mannen til sin residens i Konstantinopel til åndelige samtaler. Han ville ha råd for sin sjel.Det var ikke fritt for at Antonius følte seg smigret. Dette må da vel være en vei som var åpnet av Gud? Å komme like inn i rikets hjerte og få gi åndelig veiledning til selveste keiseren. Det kunne jo få uante konsekvenser.Men Antonius var ikke helt sikker. Skulle han reise eller la det være? Var det et kall eller var det en fristelse?Hva skulle vi svare? Sveriges statsminister inviterer oss til en åndel ...

2019-03-07 21:35 Fantastiske nyheter

I følge NRK NYHETER skal fader Paolo (bildet) være i live. Om dette er sant er det fantastisk. Han blir i følge kurdiske kilder brukt som forhandlingskort mellom IS og de kurdiske styrkene som omringer Baghouz, den siste landsbyen IS holder i Syria.Fader Paolo Dall'Oglio, som er prior ble kidnappet av IS i Raqqa i 2013. Vi har bedt for ham siden da i forbindelse med gudstjenesten i Kristi himmelfartskapellet. Jeg oppfordrer innstendig mine lesere om å be at ikke noe må tilstøte fader Paolo nå, men at han løslates uskadet.

2019-03-06 23:35 Spennende dager i Drammen

Da er May Sissel og jeg installert på hotell i Drammen i forbindelse med pastor-og lederdagene til Det norske baptistsamfunn. Det er godt å være sammen med kollegaer og gode venner, for å dele liv og fellesskap. I år hadde jeg den store gleden og privilegiet å tale på åpningsmøtet. Jeg talte om lidelsens mysterium og Guds kjærlighetskyss. Etter at jeg hadde talt feiret vi Herrens måltid sammen. Alle som var med stilte seg i en stor sirkel og vi delte brød og vin med hverandre. Det knyttet oss enda nærmere sammen.Vi gleder oss til dagene vi skal ha sammen. Over 300 pastorer og ledere er påmeldt ...

2019-03-05 23:08 Travelhet eller langsomhetens gode rytme

I det jeg nærmer meg fastetiden skal jeg 'hensynsløst elimenere travelhet fra livet mitt', for å låne et uttrykk fra den amerikanske filosofen og baptisten, Dallas Willard.Det er kanskje lettere sagt enn gjort, men du verden så nødvendig. C.S Lewis har sagt at 'travelheten er ikke bare av djevelen, den er djevelen.' Det stemmer godt med ordene fra profeten Jesaja 28,16: 'Den som tror, har ingen hast.' Eller som det heter på nynorsk: 'Den som trur, tek det med ro.' Den onde gjør jo det motsatte av Gud.En av de store lærdommene jeg har tatt med meg siden jeg ble en kristen i 1972, er ordene fra ...

2019-03-05 09:33 Kristusmystikeren A.W Tozer og hans venner

Av og til kan det være sunt å le. Det er befriende  midt oppi alt gravalvoret. En av de mest rabiate motstanderne av kontemplasjon og Kristus-mystikk, som øver sterk og hard kritikk av sine meningsmotstandere, legger ut et sitat av A.W Tozer (bildet), og bruker det som bakgrunnsbilde på sin Facebook-profil og sprer samtidig ofte bilder av Tozer med et Tozer-sitat i sosiale medier. Og bra er det!Men han som gjør dette er nok lykkelig uvitende om at A.W Tozer var en av sin samtids fremste Kristus-mystikere. Han hentet mye av sin inspirasjon fra nettopp Kristus-mystikere gjennom tidene. Det ser m ...

2019-03-04 23:19 To velsignede hendelser, del 2

Det var en sterk opplevelse å bli salvet og velsignet av Canon Andrew White i forbindelse med Den nasjonale bønnekonferansen på Grimerud lørdag. Med hjelp av May Sissel klarte jeg å komme ut av rullestolen, og sammen knelte vi ned for at 'presten fra Baghdad' skulle velsigne oss. Vi fikk også med oss noen profetiske ord med på veien, men de hører med til det private rom.Jeg angrer ikke på at jeg tok initiativet til å få Andrew White til Norge og til årets nasjonale bønnekonferanse. Det ble mange glade og takknemlige for. Vi trenger koblingen til den lidende kirken, og hva er da vel bedre enn å ...

2019-03-04 22:16 Jødehatets stygge ansikt

I forbindelse med karnevalsfeirngen i den belgiske byen Aalst i går dukket det grelle og stygge jødehatet frem igjen. Dukker som forestiller grådige jøder med pengepunger. Legg merke til at det også finnes mus med - her spilles det på alle de antisemittiske stereotypene fra tiden før nazismens jødeforfølgelser.Dette foregår altså i dagens Europa.Kilde: Jewish Telegraphic Agency

2019-03-04 12:12 Guds vennskap og Norge - vår kristenarv

Jeg ble så grepet når min gode venn Håvard Sand delte ordene som innleder Gulatingsloven fra 900-tallet på Den nasjonale bønnekonferansen på Grimerud. Disse ordene sitter i kroppen min:"Det er opphavet til lovane våre at vi skal bøye oss mot aust og be til den heilage Krist om godt år og fred og om det at vi skal halde landet vårt busett og landsherren vår heil. Han vere vår ven, og vi hans, og Gud ven til oss alle."Gulatingsloven er den eldste kjente og bevarte lovsamlingen i hele Norden. Dette er Norges åndelige arv. Gulatingsloven handler først og fremst om 'kristenretten', men den er noe m ...

2019-03-04 09:13 Til alle som ber for oss

Her er en liten oversikt over møter og seminarer jeg har denne måneden, slik at våre forbedere kan be mer konkret og målrettet for oss:6.-10: Pastor- og lederkonferanse i Drammen for Det Norske Baptistsamfunn, hvor jeg skal tale på et kveldsmøte for pastorene og senere ha et seminar om tidebønnenes gode bønnerytme.Søndag 17: Pinsekirken Kolbotn. Gudstjeneste kl.11.00Tirsdag 19: Fastebetraktning i Gjøvik kirkeOnsdag 20: Fastebetraktning i Gjøvik kirke23.-24: Bønneseminar Risør baptistkirkeSøndag 31: Toten frikirke. Gudstjeneste kl.11.00Kl..19.00 Misjonskirken Betlehem Oslo. Tema: Hvordan be for ...

2019-03-03 23:11 To velsignede hendelser, del 1

Noen møter er gudfeldige. Møtet lørdag med bror Emmanuel og bror Nicolaus fra kommuniteten som ledes av fader Macarius, med tilholdssted i Phoenix i Arizona, USA, var det. En gudfeldighet. Det er spesielt å møte noen hvis livsveier krysses, som bærer på noen av de samme lengslene. Da kjenner man på en djup takknemlighet.Jeg har hatt noen slike møter gjennom årene.Det hele begynte med at jeg 'oppdaget' Østkirken tidlig på 1980-tallet. Det skjedde gjennom lesningen av Fjodor Dostojevskij's tre binds roman: Brødrene Karamasov. Når jeg kom til bind 2 og møtet med munken Sosima og Optina-klosteret, ...

2019-03-03 10:32 Er du reiseklar?

Om drøyt 40 dager kan vi ta fatt på den store påskefesten - Kristi seierrike oppstandelse. Påsken er høydepunktet i kirkeåret - eller Det hellige året - og forberedes gjennom årets aller viktigste fastetid - de 40 dagene før påske. Den vi kaller Den store fasten. For Det hellige året byr jo på flere faster.'Når åpenbaringstiden går mot sin slutt, er tiden inne for å gjøre seg reiseklar,' skriver Peter Halldorf i boken: 'Hellig år' og legger til: 'Fasten nærmer seg. Foran oss ligger nå den tiden som kan gi oss tilbake vår åndelige helse. Langs tusen ulike veier søker kristne over hele verden gj ...

2019-03-02 23:14 Ny velsignet dag på Grimerud

Gårsdagen ble litt annerledes enn de andre dagene på Den nasjonale bønnekonferansen. May Sissel og jeg var så heldige å bli invitert til lunsj hos Helge Brudeli og hans kone Solveig.  Der hadde vi gleden av få hilse på to norske munker, bror Emmanuel og novise som er bosatt i Phoenix, Arizona og tilhører en kommunitet som ledes av fader Macarius (Atef Meshreky). Denne kommuniteten er en del av Den amerikansk-ortodokse kirke. Det var et veldig spennende bekjentskap, og jeg ser frem til fortsettelsen.Men her var også Mariasøstrene i Arneberg, Tom Anders Olsen og hans kone, Solfrid, som ledet 24/ ...

2019-03-01 23:39 Velsignet dag på Grimerud

Det ble en velsignet dag på Grimerud i går, og så godt å møte så mange gode venner. Trivelig også med alle Facebook-venner jeg har møtt for første gang, og andre jeg er hilst på før.Kveldsmøtet i går kveld med Canon Andrew White ble et møte med den legende. Andrew øste fra sitt spennende trosliv, delte varmt om sine egne opplevelser av Guds under og inngripen både i sitt og andres liv og erfaringer av Guds hellige nærvær. Noe lignende har vi nok ikke opplevd på den nasjonale bønnekonferansen tør. Andrew White er jo også så festlig og morsom, så latteren satt løst. Det er så mange deltagere på ...

2019-02-28 23:08 Hjertelig møte med Andrew White

Endelig var dagen der! Dagen jeg har sett frem til lenge. I flere år har jeg fulgt virksomheten til den anglikanske presten Andrew White - bedre kjent som 'presten fra Baghdad - og vi har hatt løpende kontakt via personlige meldinger. Når vi så søkte Guds ansikt for årets nasjonale bønnekonnferanse, fikk jeg en klar innskytelse om å spørre arrangembrentskomiteen om vi ikke denne gangen skulle spørre ham om å være en av hovedtalerne. Men så var det dette med datoen, om den passet inn i et travelt møteprogram som Andrew White har. Som ved et under hadde han denne helgen ledig, og komiteen ga kla ...

2019-02-28 10:42 En uredd kvinne

Det gjorde både godt og vondt å lese intervjuet med Ragnhild Knudsen, enken etter Børre Knudsen, i Dagen i går. Den fem sider lange reportasjen sitter ennå i kroppen og sjelen min, og vil nok gjøre det i lang tid fremover. Og bra er det! Fordi Ragnhild Knudsen målbærer noe særdeles viktig i en tid som vår: kampen for fosterets rett til å leve.Den kampen fører den vakre 80 års gamle damen, videre etter at ektemannen døde for omlag fem år siden. Og hun er modig! Hun taler biskopene i Den norske kirke midt imot. At de våger, sier hun, etter biskopenes siste utspill i abortsaken. Den kirken er ikk ...

2019-02-27 23:02 Våre hjertesukk - vårt bønnespråk

Jeg ble så grepet i går når vi leste om Gregorius av Narek (951-1003) i forbindelse med gudstjenesten vår i Kristi himmelfartskapellet. 900-tallet var en blomstringstid for den armenske kirke. Ifølge tradisjonen nådde budskapet om Jesus hit med apostlene Taddeus og Bartelomeus. I år 301 blir så Armenia det første landet som gjorde kristendommen til statsreligion. I forbindelse med denne blomstringstiden ble Gregorius født. Han er sønn av landets erkebiskop.Hans mor døde mens han ennå var liten, og Gregorius blir oppfostret i det lokale klosteret. Her lærer han å lese og med stor iver gir han s ...

2019-02-27 12:08 Bønnekrigere og stridende bønn, del 1

Det finnes hvilende bønn, og det finnes stridende bønn. Alt til sin tid.I denne artikkelserien skal vi se nærmere på den stridende bønnen, på bønnekampen og det å være en bønnevekter, en bønnekriger, en forbeder.Epafras var en slik mann. Mektig i bønn. Vi leser dette om ham i Kol 4,12: 'Epafras, som er en av deres egne, hilser dere. Han er en Jesu Kristi tjener, som ALLTID STRIDER FOR DERE I SINE BØNNER, for at dere kan stå fullkomne og fullvisse i all Guds vilje.'2011-oversettelsen bruker ordet 'kjemper'. Det greske ordet som er brukt er: Agonizomai.Den sekulære meningen av dette ordet handle ...

2019-02-26 23:02 Dennis Greenedge kritisk syk

Sent tirsdag kveld får jeg klarsignal til å legge ut et svært viktig bønnebegjær: Norgesvennen, vekkelsesevangelisten, pastoren og bederen Dennis Greenedge (bildet) er kritisk syk.Dennis ble syk i forbindelse med en reise til Israel i forrige uke. Sykdomssituasjonen forverret seg betraktelig etter at han kom hjem. Han ble hasteoperert i dag og det har oppstått komplikasjoner i forbindelse med operasjonen. Legene har bestemt seg for å holde ham i kunstig koma i 48 timer og forsøker en ny operasjon iløpet av onsdag. Det er hans datter som på vegne av familien har gått ut med forbønnsbegjæring.Je ...

2019-02-26 10:42 Det koster å ta Bergprekenen på ramme alvor, del 2

11. november 1918 - dagen da den 1.verdenskrig avsluttes - tar innbyggerne i byen Burrton i Kansas helt fri og holder en stor seiersmarkering. Fem lastebiler fullastet av folk reiser fra Burrton til gården til Johannes Schrag som ligger i nærheten av Alta Mills for å forsøke å tvinge Johannes til endelig å kjøpe krigsobligasjoner.Johannes Schrag hadde gjentatte ganger avvist å kjøpe det som ble kalt 'Frihetsobligasjoner', fordi han var av den overbevisning at å kjøpe disse var det samme som å gi sin støtte krigen, en krig han var en sterk motstander av. Johannes tilbød seg å støtte Røde Kors o ...

2019-02-25 23:11 Kappes om å hedre hverandre, del 22: John og Christine Noble

Jeg legger ikke skjul på det. men linjene jeg skriver nå er ikke objektve, men høyst subjektive. De er en kjærlighetserklæring! De er skrevet i djup takknemlighet og glede over hva to mennesker har betydd i livet mitt. De to er John og Christine Noble fra Romford i England.Men før jeg skriver om hvordan vi møttes og om hvordan de har vært som en åndelig far og mor for meg, la meg fortelle deg om deres liv i dag. John er blitt 80. Fremdeles med det karakteristiske skjegget og den lille hestehalen. Christine er omtrent på samme alder - man skal jo ikke røpe en kvinnes alder, vet dere. Såpass  hø ...

2019-02-25 09:56 Eksistensberettigelse

Det er lett å kjenne på underdanighet og litenhet når man er en minoriet i et land med en majoritetskirke. Det gjelder ikke bare Norge. Slik føles det nok for mange.Men jeg har tenkt mye på hva en prest i Den norske kirke sa til meg for riktig mange år siden. Det var ennå mens Norges frikirkeråd eksisterte, og jeg deltok på et møte hvor Den norske kirke  var overrepresentert. Jeg var der som representant for Det Norske Baptistsamfunn, og kjente meg ganske liten. Ny og fersk var jeg også som en del av det folk som kalles baptister.Da er det at denne presten, som jeg dessverre ikke husker navnet ...

2019-02-24 23:07 I Nashville ber de for over en million mennesker med navns nevnelse

De fleste forbinder vel Nashville i USA med 'country and western music' - og med rette. Men akkurat nå pågår det også en gigantisk bønnesatsning i Nashville.40.000 kristne fra over 400 menigheter i byen har satt seg som mål å be for 500.000 av byens husstander med navn. Det betyr at over en million mennesker løftes inn for Nådens trone med navns nevnelse.De 40.000 kristne som er med i denne bønneaksjonen både ber og faster. Bønneaksjonen har fått navnet 'Awaken Nashhville', og initiativtageren er pastor Dave Clayton.Deltagerne tar for seg telefonkatalogen og man har også som mål å skrive et hå ...

2019-02-24 20:02 Mange gode tilbakemeldinger

Gode klemmer og mange gode tilbakemeldinger på talen jeg holdt i Fredrikstad baptistkirke i formiddag. Selv ble jeg så velsignet av det gode lovsangsteamet som deltok i gudstjenesten. Så vakre og harmoniske stemmer. Jeg talte om det jeg opplever Herren har lagt på mitt hjerte denne våren: Om Guds kyss - om Guds ubetingede kjærlighet i Kristus, og om selvforakten som det åndelige livets verste fiende.Om det er andre menigheter som ønsker å ha meg som taler med dette tema eller andre, er det ledige datoer høsten 2019 og våren 2020. Det er bare å ta kontakt, helst med en sms til 90525875 eller 99 ...

2019-02-23 23:00 Første gudstjeneste på hundre år

For første gang på hundre år feires det gudstjeneste i Zheltikov klosteret i Tver i Russland. Det er en kirkehistorisk begivenhet av de sjeldne. Zheltikov klosteret er et av de eldsre i Tver, og ble grunnlagt allerede i 1394. I mange århundrer spilte klosteret en viktig rolle i beskyttelsen av den sørvestlige bygrensen fra fiendtlige angrep. Sin storhetstid hadde klosteret i den første halvdelen av det 18.århundre, og sto da under beskyttelse av tsar Peter I.Ved begynnelsen av det 20.århundre hadde klosteret tre kirker, bosteder for munkene og abbeden, et klokketårn og en klosterhage. Noen av ...

2019-02-23 09:47 Opp som en løve ned som en skinnfell

Jeg føler meg ikke akkurat som noen løve for tiden. Ikke akkurat. Mer som en pjuskete katt. For av og til kjenner jeg panikken tar meg.Årsaken er at jeg nå også har fått øresus på det høyre øret. Jeg har det på det venste øret og har hatt det i mange år. Litt på og av. Mest på. Til tider stjeler det nattesøvn og motet fra meg. Høyre øret har heldigvis vært fri fra dette, og det har vært befrielsen min. Men nå setter det igang i høyre øret også. Da får jeg litt panikk. Mest sannsynligvis skyldes det stram muskulatur på grunn av Parkinsons. Det ble litt mye dette, siden jeg denne uken også fikk ...

2019-02-23 08:21 Seminar om tidebønn sammen med Solveig og Erling Thu

Neste fredag - 1. mars - skjer det noe spennende! Da skal jeg ha et seminar sammen med Solveig og Erling Thu i forbindelse med den nasjonale bønnekonferansen på Grimerud. Det er første gang vi gjør et seminar sammen.Vi skal snakke om tidebønnens gode rytme og vår keltiske kristenarv.Og som det ikke er spennende nok, så slipper Prokla-Media Erling Thu's nye bok: 'Daglig bønn', som er samling med tidebønner. Solveig og Erling Thu har bedt tidebønner en tid nå, og deler i denne boken med oss bønner fra Salmenes bok og bønner de selv har satt ord på fra eget levd liv. Her er det mye å glede seg ti ...

2019-02-22 23:01 Jeg elsker steiner

Jeg er glad i stein. Det hender ofte jeg tar med meg en stein fra steder jeg har vært, særlig fra steder hvor jeg har opplevd Guds nærvær. Da finner jeg gjerne en litt spesiell stein, som et dyrebart minne. Noen har også gitt meg steiner fra steder hvor jeg gjerne skulle ha vært, men som jeg ikke har hatt anledning til å reise, som til Patmos og Herrnhut. De er jeg spesielt glad i, for det ligger mye kjærlighet bak når de tar med seg en stein til meg.Kommer jeg til et sted hvor det er reist en steinkirke setter jeg meg gjerne med ryggen mot veggen, eller jeg kjenner på de gamle steinene med he ...

2019-02-22 08:42 Er du en som følger etter Jesus?

'Mine venner som kjenner mennonitenes historie godt har fortalt meg at anabaptistene ikke stilte spørsmålet: 'Er du frelst?' Det spørsmålet kom mye senere med protestantismen.Spørsmålet var heller: 'Følger du etter Jesus?'Hvilket spørsmål stiller vi?Hvis vi kunne oppdage Jesu budskap og bli et levende Jesus-nærvær i vår verden, ville verden og alle som er i den bli mer lik den Gud hadde i tankene for hele menneskeheten.'- Don Blosser, pensjonert professor i Bibelen ved Goshen College i Indiana, USA og pensjonert pastor. Medlem av Micgiana Voices for Middle East Peace. Norsk oversettelse: Bjørn ...

2019-02-21 23:02 Hvordan vinne muslimer for Jesus

"Kristne over hele verden vet at for å følge Jesus trenger man bare å omvende seg fra syndene og si at man tror at Jesus døde for å ta soningsstraffen for disse syndene. Det er her de fleste kristne organisasjoner begynner arbeidet med de ufrelste: Når de omvender seg. Etter at de har omvendt seg, blir nye troende oppmuntret til å bli Jesu disipler, la seg døpe i vann og finne en bibeltroende menighet som tilbyr et kurs i disippelskap. Derfra er det stort sett opp til den nye kristne å fortsette å vokse i Herren.Men Jesus viste oss en annen tilnærming til å vinne disipler - han gjorde det omtr ...

2019-02-21 08:45 Leve langsomheten

'Langsomheten' er en roman av den tsjekkiske forfatteren Milan Kundera, men ordet er også en god beskrivelse av et velsignet liv - det gode livets rytme. Vi har mer tid enn vi tror.Det skulle en ikke tro i tid hvor alt skal gå så hurtig, men hurtigheten er lik overfladiskheten. Den gir oss ingen mulighet til å lodde djupere og til å erfare. Vi tror vi gjør oss erfaringer av livet, når vi forsøker å rekke så mye som mulig, men vi skraper bare overflaten - og gir tomhet. Det er når vi tar oss tid at vi kan nyte. Da avdekkes for oss noen av mysteriene ved Gud.Men for å kunne leve langsomt må vi f ...

2019-02-20 23:06 Gud selv er mer enn nok

'Vær stille og ikke sammenlign deg sellv med andre', er et av de gode åndelige rådene som tilskrives en av de mest kjente egyptiske ørkenfedrene på 300-tallet: Bessarion.Det er et godt råd å ta med seg også i dag.I går feiret vi minnet om Bessarion i forbindelse med gudstjenesten i Kristi himmelfartskapellet. Denne Bessarion ble innviet i den monastiske livet av selveste Antonios den store og ble senere elev av Markarios i Sketis. Han skulle bli kjent som 'den vandrende eremiten', i motsetning til de fleste asketene som var bofaste.Det fortelles om Bessarion at han eide en bok med de fire evan ...

2019-02-20 19:56 En god nyhet og et bønnebegjær

I går flyttet en ny dame inn  i huset vårt. Fra før av bor May Sissel og Siri her, men på formiddagen kom sannelig også TUVA. Så nå må jeg forholde meg til tre kvinner! Men May Sissel er og forblir den beste og har førsteplassen!Men de er hjelpsomme både Siri og Tuva. Siri hjelper meg med telefonen min, og hun har jeg kjent en tid. Tuva er helt ny for meg og det sies det vil ta to-tre måneder før vi blir skikkelig kjent med hverandre. Men Tuva vil utgjøre den store forskjellen! Hun er talegjenkjenningsprogrammet som vil sørge for at jeg kan fortsette å blogge, skrive bøker og preken- og foredr ...

2019-02-20 12:10 Et profetisk budskap

"Jeg så grener komme sammen fra hver nasjon. Den Hellige Ånd fører dem sammen til en dans, vever dem sammen til en brudekjole. I det de forenes, stikker røttene deres djupt og grønne blader og frukter begynner å vises".Fra Watchmen for the Nations. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen. Bildet er malt av Martina Fayez fra Egypt

2019-02-20 08:22 Hvem kan Gud bruke i sin tjeneste?

Hvem kan bli brukt av Gud? En kan undres. Er det de som kan mest? Flinkest til å be? Forteller andre at de faster?Er det de som bekjenner seg til rett lære? Hvilken rett lære? Lutheranernes versjon?  Pinsevennenes? Baptistenes? Katolikkenes?Kan Gud bruke mennesker som bare er mennesker? Som er umodne, feilende, og som synder. Kan Han bruke mennesker i sin tjeneste som har tråkket feil og kommet med et profetisk  budskap som senere viste seg ikke å stemme?Kan Gud bruke mennesker som er kronisk syke? Som er sårbare nederst på rangstigen?Kan Gud bruke mennesker hvis ekteskap har gått i stykker? S ...

2019-02-19 23:09 Mørket forvandles til morgen

Når profeten Amos taler om den Gud 'som gjør dødsskygge om til morgen' (Amos 5,8) og Jesaja forkynner at 'i mørkets land stråler lyset fram' oppmuntrer det oss til ikke å være redde, ikke en gang for 'dødsskyyggens dal', for å bruke ordene fra den treogtyvende salmen.Lev Gillet kommenterer: 'Selv om hyrden tillater at noen i hans hjord for en tid vandrer gjennom dødens skygge, er det bare for å hjelpe dette får til å tre inn i et lysere landsskap - ut i det fulle dagslyset.'- Peter Halldorf i Fastebloggen. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

2019-02-19 09:09 Har barnet i mors liv mistet en av de viktigste allierte i kampen for rettsvernet for fosteret?

Som kirker har vi mye å stå til ansvar for. Det gjelder ikke minst hvordam vi møter mennesker i sårbare situasjoner. Her trenger vi nok alle å erkjenne at vi mange ganger har feilet - og syndet. Derfor hører en syndsbekjennelse med, og vi trenger å strekke hånd til mennesker vi har krenket eller forvoldt smerte.Det er derfor prisverdig at biskopene i Den norske kirke nå har kommet med en uttalelse hvor de blant annet beklager tonen i tidligere abortdebatter.Men det er sider ved denne bispeuttalelsen som er svært problematisk og skuffende. Det er godt og betydningsfullt at Den norske kirkes bis ...

2019-02-18 23:11 Den forunderlige livshistorien til profeten Paul Cain, del 6

Etter 30 år i stillhet og borte fra den offentlige scene sto Paul Cain frem igjen. I denne fasen av hans liv og tjeneste kalte han menigheten tilbake til hellighet og renhet. Han profeterte til mennesker i høye stillinger, og dro ved en anledning til Irak for å snakke med selveste Saddam Hussein. Han var rådgiver for tre presidenter, og møtte også mange kirkesamfunnsledere, blant annet John Wimber. Wimber skulle senere bryte samarbeidet med Cain på grunn av spenningene mellom Vineyard bevegelsen og de såkalte Kansas-profetene.Som jeg allerede antydet i den første artikkelen i denne serien, ble ...

2019-02-18 17:21 Det koster å ta Bergprekenen på ramme alvor, del 1

For 100 år siden kostet det mye å følge Jesus og ta Hans ord i Bergprekenen på ramme alvor. Det gjør det fortsatt. Dette er historien om noen som var villige til å betale den prisen. Artikkelen er skrevet av Peter Hoover. Her i min oversettelse:'Hva tenker du på når du hører ordet: anabaptiske bosettere i Kansas?  Kanskje 'Turkey Red Wheat'?Helt siden folkene vår ankom Kansas, har bønder tvers over Amerika, og i vår tid, i resten av verden plantet og høstet inn et bemerkelsesverdig hveteslag. Det kommer fra Russland, men opprinnelseslandet er Tyrkia. Det er det de sier i hvert fall. En virkeli ...

2019-02-18 08:21 Gledelig bibellesning

Forut for Bibeldagen spurte jeg mine Facebook venner hvilken bok i Bibelen de leste for tiden. Til nå har 140 personer svart. Få ting har gledet meg mer den siste tiden enn de svarene.For det første er det gledelig at folk tar seg tid til å svare. Den lille uhøytidelige spørreundersøkelsen viser noe gledelig: mange av de som svarer forteller at de både leser Det gamle- og Det nye testamente samtidig.Det er bredde i lesningen. Folk leser både Mosebøkene og profetene, ikke bare Salmene.Dette er gledelig fordi Det gamle testamente er for mange en 'lukket' del av Bibelen. Det nye testamente står f ...

2019-02-17 23:02 Den forunderlige livshistorien til profeten Paul Cain, del 5

Invitasjoner til møtekampanjer og konferanser strømmet på for Paul Cain. Han ble mer og mer etterspurt, noe som skapte store utfordringer. Mange skrev til ham for å spørre om forbønn. Telefonen ringte ustanselig. I tillegg til dette var det rivalisering og misunnelse blant helbredelsesevangelistene på den tiden. Mange rykter florerte. Det ble stadig vanskeligere å trekke seg tilbake for å være alene med Herren. Noen av helbredelsesevangelistene falt også for umoral og Paul Cain innrømmer at han selv ble kritisk overfor de som kritiserte ham.En natt talte Herren klart og tydelig til Paul Cain o ...

2019-02-17 14:52 Bibeldagen på Raufoss

Bibeldagen samlet fullt hus i Raufoss baptistkirke i formiddag. Medlemmer fra Frelsesarmeen, Den Norske kirke, Frikirken og Baptistkirken kom sammen for å feire gudstjeneste og samle inn penger til bibeloversettelsesarbeid i Etiopia. Det var en stor glede og en stor ære å få dele Guds ord til denne forsamlingen, Jeg talte med utgangspunkt i profeten Sefanja, som forteller om Herren som synger sine kjærlighetssanger over oss og om selvforakten som det åndelige livets verste fiende.Et flott lovsangsteam tok oss med inn i Guds nærvær, og det hele ble ledet av Raufoss baptistmenighets gode pastor, ...

2019-02-16 23:01 Den forunderlige livshistorien til profeten Paul Cain, del 4

Paul Cain (bildet) oppdaget tidlig at mange av de andre helbredelsesevangelistene ikke brukte så mye tid i bønn som han gjorde og de fastet heller ikke så mye. Istedet gikk de heller ut med venner for å spise en bedre middag. Paul Cain derimot hadde for vane å tilbringe flere timer alene med Herren for å vente på et buskap fra Herren som han skulle gi videre til de som skulle høre på ham. Hans lengsel etter Herrens nærvær var så intens at han ba sine medarbeidere om å låse ham inne på et rom så han kunne være alene med Herren hele dagen. Han ba også om at de satte et bind foran øynene hans på ...

2019-02-16 16:36 Gudsfrykten i folket

Et slikt brødfat lages nok ikke lenger. Dette vakre fatet med påskriften 'Gi oss i dag vårt daglige brød' er noe May Sissel har arvet. For en del år siden var et slikt fat vanlig i norske hjem. Det daglige brød var ingen selvfølge. Gudsfrykten var tilstede i folk.I dag - rundt spisebordet - undrer vi oss over hvor mye vi har mistet, vi som bor i verdens rikeste land.

2019-02-16 16:05 En tid for rystelser - ledere vil falle, andre vil reises opp

"Mens jag ba i dag så jeg et stort tre. Herrens hånd hadde grepet tak i det og ristet det. Ting falt fra dette treet, men det var ikke frukt, mer som rusk."Det skriver R. Loren Sandford, en anerkjent profetisk røst, som har integritet. Han understeker at han vanligvis ikke sender ut profetiske ord i førsteperson. I dette tilfellet har han gjort et unntak. Her er min oversettelse:"Dagen er kommet da jeg vil riste løs de døde greinene og de døde fruktene, ledere som leder hvor jeg ikke har ledet, og profeter som taler det profane, utvannede fredsbudskapet, hvor det ikke er noen fred.Jeg har svev ...

2019-02-15 23:02 Den forunderlige livshistorien til profeten Paul Cain, del 3

Mens han ennå var en tenåringsgutt opplevde Paul Cain (bildet), et kall til å reise til Tulsa i Oklahoma. Pinseretningen Assemblies of God hadde en menighet der, Bethel Temple, som  hadde vært en stor og aktiv menighet, men som nå opplevde en dramatisk nedgangstid.Herren hadde gitt Paul Cain noen profetiske ord til menighetens pastor, dr.Ward og overleverte disse. Han foreslo også overfor dr.Ward at han kunne holde noen helbredelsesmøter i Bethel Temple, og dr.Ward sa han skulle ta det opp med eldsterådet.Dagen etter fikk Paul Cain beskjed om at eldsterådet hadde takket nei. De ville ikke vite ...

2019-02-15 14:57 Jesus er den eneste frelseren

Det er noe som ikke kan sies for ofte: det er bare Jesus, og bare Ham, som kan frelse. Og denne frelsen er tilveiebrakt på Golgata kors. Ikke noe annet sted."Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi blir frelst ved." (Apg 4,12)Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg." (Joh 14,6)"Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv ..." (2.Kor 5,18)"Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene ...

2019-02-15 11:50 Velsignelsen i liturgiske bønner

Erkebiskop Justin WelbyI dag har jeg lyttet til et intervju med erkebiskopen av Canterbury, Justin Welby (bildet), hvor han lsnakker om betydningen av liturgiske bønner. Det  er kanskje fremmed for en del av mine lesere.Men det finnes flere eksempler på liturgiske bønner både i Det gamle- og Det nye testamente.  Vi finner dem beskrevet både i forbindelse med gudstjenestene i Tempelet, eller i Salmenes bok, men også i Det nye testamente. Et eksempel på en slik liturgisk bønn bedt i urkirken, er den såkalte 'Kristus-hymnen', slik apostelen Paulus gjengir den i Fil 2,5-11Jeg kjenner igjen en god ...

2019-02-14 23:01 Den forunderlige livshistorien til profeten Paul Cain, del 2

Helt fra tidlig barndom hadde Paul Cain (bildet) en evne til å 'se'. Han 'så' ting som ville skje med klassekamerater og med venner - og det stemte. De ble vant med at Paul 'var annerledes'. Åtte år gammel var han en ivrig leser av Det nye testamente. Han trakk seg ofte unna. Likte ikke å være der det var støy og bråk og mennesker.Han samlet på jernbanenagler. Slike svære spikre som var festet til tresvillene. De satte han opp i rekke og rad - og preket for dem! Han drømte om å tale til store forsamlinger. Syntes han at han hadde for få tilhørere, la han ut på leting etter mer spiker! Paul byg ...

2019-02-14 11:53 Guds trofasthet

Det fortelles at James Hudson Taylor (bildet), den legendariske stifteren av China Inland Mission hadde to små flagg i sitt hjem.På det ene sto det: 'Ebeneser' og på det andre: 'Jahve-Jireh*.Det første betyr: 'Hitinntil har Herren hjulpet' og det andre: 'Herren vil sørge for vår fremtid.'I disse to ytterpunktene lever vi - og Gud viser seg å være trofast.

2019-02-13 23:01 Den forunderlige livshistorien til profeten Paul Cain, del 1

Paul Cain (bildet) døde i går, 90 år gammel. Cain ble av mange ansett å ha en profets-tjeneste. De siste årene var svært sårbare år, men han var like til det siste i aktiv forkynnertjeneste.Det gjorde et sterkt inntrykk på meg da jeg for mange år siden leste om hans mor, Anna Cain. Når hun gikk gravid med Paul i 1929 var hun svært syk av tuberkulose og kreft og det var ikke ventet at hun ville overleve. Til alles store overraskelse overlevde hun, og sønnen Paul, ble født 16.juni 1929.Men la oss se litt nærmere på denne fascinerende historien:1929 var et av de mest turburlente årene i nyere ame ...

2019-02-13 15:04 Be for justisministeren og hans familie

VG Nett melder nå i ettermiddag at politiet har funnet brennbar væske under justisministerens bil. PST har ingen sikre spor etter den eller de som terroriserer og skaper frykt hos justisministeren og hans familie. Slik skal vi ikke ha det i Norge.Jeg vil derfor oppfordre til forbønn for justisminister Tor Mikkel Wara, hans familie, regjeringen og Stortinget.Det hele begynte i desember i fjor. Boligen til familien Wara ble tilgriset og tagget, og bensinlokket på familiens bil brutt opp. En hyssing festet til bensinrøret var forsøkt påtent.I januar var det branntilløp i søppelkassa utenfor famil ...

2019-02-13 09:59 Drapet på jødisk tenåringsjente hylles på palestinsk Facebook-side

I morgen - torsdag 14. februar - er det ganske nøyaktig en uke siden 19 årige Ori Ansbacher (bildet) ble knivdrept i Ein Yael-skogen like utenfor Jerusalem. Den jødiske tenåringsjenta var på vei hjem til sine foreldre i bosetningen Tekoa.Nå er en 29 årig palestina-araber arrestert og har erkjent det brutale og meningsløse drapet. Samtidig som det skjer hylles ugjerningen i sosiale medier på palestinske nettsider.Den 19 årige jødiske jenta ble hugget flere ganger i brystet med kniv av den 29 årige palestina-araberen. Han skal også ha voldtatt henne. Mannen, som er bosatt i Ramallah, skal ha tat ...

2019-02-12 23:04 Velsignelsestegnet

'Det finnes et velsignelsestegn som har en meget talende symbolikk. De fleste av oss har sett det på gamle religiøse bilder, f.eks. ikoner. En hånd vendes med håndflaten mot oss. Tommelen er lagt over lillefingeren og ringfingeren. De to andre, pekefingeren og langfingeren peker oppover.Det er sparsomt med beskrivelser av symbolikken når det gjelder velsignelsestegnet. Det sikreste er at de to fingrene representerer Kristi to naturer: Kristus som sann Gud og sant menneske. De tre fingrene, som danner basis for de to, kan være symboler på treenigheten. Får en penslet inn tankene i denne retning ...

2019-02-12 14:32 Min åndelige fars åndelige bibliotek

Ole Petter var en svært viktig person i en avgjørende fase av livet mitt. Pinsevennen, som da var i midten av 70 årene, ble en åndelig far for meg. Å komme  hjem til Ole Petter var alltid godt - og spesielt. Det hendte jeg gikk rett inn døra, tok av meg skoene i gangen, og gikk stille inn i stua.Du skjønner jeg hørte han ba. Da ville jeg ikke forstyrre. Guds hellige nærvær lå ofte der som tjukk tåke i stua og hyllet inn den kvithårede mannen i lenestolen som pleide vennskap med Den Veldige.Selv om jeg sto der foran ham forsatte han ofte samtalen med Gud, som om han ikke merket at jeg var komme ...

2019-02-11 23:03 Guds forunderlige veier

'Se tilbake på hele den veien Herren din Gud har ledet deg. Ser du ikke at den er overstrødd med ti tusen velsignelser i forkledning?Husk den hårdt tiltrengte hjelpen som ble sendt i rette øyeblikk. Det var den rette veien som ble valgt for deg, i stedet for den gale som du hadde valgt selv. Det var den skadelige tingen som ditt hjerte klynget seg til og var så glad i, og som ble fjernet fra din sti. Det var et pusterom som ble gitt deg, og som din prøvede og kjempende ånd trengte akkurat i det øyeblikket. Har ikke Jesus vært ved din side når du ikke visste det? Har ikke Den uendelige kjærligh ...

2019-02-11 20:47 Et eksperiment - en reflekson uten svar?

Dette er ment å være et eksperiment. Et forsøk på en refleksjon uten svar. Mer enn undrtng. Og  jeg er helt åpen for at jeg trekker feil slutning. Jeg skriver også vel vitende om at det jeg skriver kan brukes mot meg senere. Det finnes de der ute som samler på alt det jeg skriver om den katolske kirke, for senere å kunne bruke det mot meg.La meg begynne med dette: Er det noe i katolsk teologi, noe i deres syn på mennesket og dets verdi, som gjør at de ser ut til å engasjere seg sterkere i arbeid blant fuksjonshemmende, kronisk syke, døende, enn det protestanter gjør? Nå tenker jeg ikke spesiel ...

2019-02-11 12:05 Kvinnelig pioner-misjonær var en tidligere slave

Hva skulle vi gjort uten kvinnene og deres misjoninnsats verden over! Og kristne kvinner har vært helt i frontlinjene. I 1823 ble Betsey Stockton, en frigitt slave den første enslige kvinnelige misjonæren i det som er blitt kalt den moderne misjonsbevegelsen. Det er 196 år siden. Norsk Kvinnesaksforbund ble startet i 1884, 61 år etter Betsey ble sendt ut.Betsey Stockton (bildet) ble født i Princeton i New Jersey i 1798. I tidlig alder ble hun solgt som slave til presten Ashbel Green. På den tiden var han president for The College of New Jersey, nåværende Princeton University.Betsey fikk tillat ...

2019-02-10 23:20 Om å lese Bibelen, del 4

I en protestantisk kontekst har det vært vanlig å understreke betydningen av den individuelle bibellesningen. Det har vært viktig og nødvendig, men det har kanskje skjedd på bekosningen av den kollektive lesningen. Den lesningen som skjer i kirken. Den har også en stor og viktig betydning. Vi leser Den Hellige Skrift i og sammen med de hellige. Vi må ikke glemme at de Nytestamentlige skriftene er blitt til i kirken og først og fremst skrevet for kirken. Flertallet av brevene er jo stilet til en konkret navngitt menighet.Men kan vi lese Bibelen uten veiledning?Til dette svarer Wilfrid Stinissen ...

2019-02-10 15:38 Guds kyss

Da er May Sissel og jeg vel hjemme etter gudstjenesten i Hamar frikirke i formiddag, hvor jeg talte om 'Guds kyss - Guds kjærligheteberøring', om Hans ømhet og vår identitet som 'den elskede', han eller henne som har Guds velbehag hvilende over sitt liv.Fullsatt kirke og et påtagelig Gudsnærvær. Takknemlig.Hamar frikirke er en flott menighet med mennesker vi er blitt veldig glad i.

2019-02-09 23:01 Om å lese Bibelen, del 3

, 'I et åndelig miljø - når man kommer til retreater eller har drevet mye med åndelige spørsmål, med sjelesorg og gudstjenester - er det mye lettere med bibelordet,' sier biskop emeritus Martin Lönnebo i samtalen med Wilfrid Stinissen, som jeg har referert til i to artikler nå.Han legger til:'Det åndes i sitt naturlige miljø. Om man lever i en sekularisert miljø, om man har trenet seg til å se litt skeptisk på det ene eller det andre, om man har det travelt og er fylt av urolige tanker, da er det svært vanskelig å lese Bibelen.Det første råd er man derfor bør gi er at man ikke i første omgang ...

2019-02-09 08:42 14.215 publiserte bloggartikler siden 2006

I forgårs ringte de fra firmaet som skal levere talegjenkjenningsprogrammet TUVA. Etter planen skal det innstalleres i uke 8. Det gleder meg veldig til. Slik situasjonen er nå med så mye stivhet i fingrene og skjelving i hånden måtte jeg ha avsluttet skrivearbeidet mitt.Jeg har gjort opp en liten status siden jeg begynte å blogge i 2006. Siden den gangen har jeg skrevet 13.336 artikler. Med veldig få unntak har jeg publisert en artikkel hver dag, og noen ganger to-tre artikler daglig. I tillegg kommer syv bøker, kronikker, bidrag i flere antologier og manus til prekener.Legger vi også til de a ...

2019-02-08 23:06 Om å lese Bibelen, del 2

'Bibelen er jo en bok man skal lese med tro', sier karmelitbroderen Wilfrid Stinissen (bildet) i samtalen med Martin Lönnebo, som jeg refererte til i forrige artikkel. Han legger til:'Om man ikke gjør det leser man egentlig ikke Bibelen, da leser man gamle skrifter. Når jeg nærmer meg Bibelen er det alltid stort. Jeg begynner med å kysse min Bibel. Gud taler jo til meg.Jeg forsøker å skape litt indre stillhet for å kunne høre ordet. Hva vil Gud si til meg? Man sier ofte: 'Gud er stum, Gud sier ingenting. Gud svarer aldri på mine spørsmål.'Men når jeg åpner min Bibel taler Gud til meg. Han er s ...

2019-02-08 09:13 Om å lese Bibelen, del 1

Jeg har tatt del i en veldig interessant samtale mellom to av de mest markante skikkelsene i den nordiske kristenhet: biskop emeritus Martin Lönnebo og Wilfrid Stinissen, karmelittbroder, katolsk prest og en av våre mest leste oppbyggelsesforfattere. Stinissen er nå hjemme hos Gud.Samtalen finner sted i det lille karmelittklosteret i Norraby i Sverige, og er ført i pennen av Peter Halldorf. Den er gjenfortalt i tidsskriftet Pilgrim, og handler om lesningen av Den Hellige Skrift, Bibelen.I denne sammenhengen trekker Martin Lönnebo frem Martin Luther (bildet) og hans forhold til Bibelen og lesni ...

2019-02-07 23:05 En virkelig skattekiste

St.Olav forlag har gitt hele det norske kristenfolk en storstilt gave. en gave til alle som er glad i Bibelen, og alle som gjerne vil bli det men som synes den er vanskelig å lese. Jeg tenker på Jean Vanier: Inn i Jesu mysterium. Med undertittelen: Betraktninger over Johannesevangeliet.Jeg har hatt gleden av å lese den engelske oversettelsen og gleder meg stort over at den endelig er kommet på norsk. Det er ingen hvemsomhelst som har skrevet disse betraktningene over evangeliet etter Johannes. Den nå 96 år gamle Jean Vanier har ikke bare et langt liv bak seg med alle de livserfaringene man da ...

2019-02-07 08:39 Kanskje den mest utfordrende og radikale teksten jeg har oversatt

Dette er nok em av de sterkeste og mest radikale tekstene jeg har oversatt til norsk:"Jeg var sulten og du fikk stiftet en humanitær gruppe for å diskutere min sult.Jeg satt i fengsel og du krøp stille av gårde til kapellet ditt og ba om at jeg måtte løslates.Jeg var naken og i tankene dine debatterte du det moralske ved min fremtoning.Jeg var syk og du knelte ned  og takket Gud for din gode helse.Jeg var hjemløs og du prekte til meg om Guds åndelige kjærlighet.Jeg var ensom og du forlot meg for å be for meg.Du syntes å være så hellig, så nær Gud.Men jeg er fremdeles veldig sulten og ensom og ...

2019-02-06 23:02 Hvordan lese en hellig tekst?

Etter hvilke prinsipper bør de hellige Skrifter leses og tolkes? Det er åpenbart at en rekke misforståelser er oppstått på grunn av manglende evne til rett å forstå en hellig tekst.For eksempel har mange jøder ikke trodd på vår Frelser fordi de har festet seg ved en ordrett tolkning av de profetier som er uttalt om ham, og ikke synes å ha sett at disse er blitt oppfylt bokstavelig. De har ikke sett frigjøring for dem som er i lenker, eller Guds by bygget opp slik som de hadde forestilt seg eller vognene i Efraim utryddet og stridsbuen fra Jerusalem brutt i stykker.Mange misforståelser om Gud h ...

2019-02-06 13:56 Messefall og forbønnsbegjær

Flere forhold gjør at vi må avlyse gudstjenesten i kveld. Veien inn til Kristi himmelfartskapellet er ikke brøytet, og det var minus 11 grader inne i kapellet når vår kjære 'vaktmester' skulle begynne å fyre. Dessuten måtte Bjørn Olav til lege i ettermiddag da hans blodtrykk er svært høyt. Forrige natt ble det målt til 230/140. Han skal tale i Hamar frikirke søndag, og har fått beskjed om å øke på med blodtrykksmedisin og ta det med ro til da.Vi er takknemlig for forbønn for Bjørn Olavs helse.

2019-02-06 11:08 Livets Ord pastor taler på Den nasjonale bønnefrokosten i Washington D.C

Når den nasjonale bønnefrokosten holdes i Washington DC fredag denne uken er Joakim Lundquist, hovedpastoren i Livets Ord i Uppsala en av de innbudte talerne.Det er han også når Jerusalem Prayer Breakfast holdes holdes for første gang i Washington. Begge bønnefroksotene holdes samtidig.The National Prayer Breakfast er blitt arrangert av den amerikanske kongressen siden 1953. Initiativtageren var nordmannen Abraham Vereide. Den holdes vanligvis den første torsdagen i februar, men er i år flyttet til fredag.Blant talerne finnes vanligvis den amerikanske presidenten, sammen med en lang rekke kris ...

2019-02-05 23:01 Tid alene med Gud

'En uke på Iona. Alene, i mitt telt. Noen få dager og netter med ikke noe annet å stå ansikt til ansikt med enn Kristi kjærlighet til Hans skaperverk: deg og meg.Noen få dager som en midlertidig opphevelse av det tomme jaget som er en del av livene våre.En tid utenfor tiden. En tid skjult i Kristus, begravd i Ham, smeltet i Ham. Noen få dager borte fra alle planer og engstelser. Ingen ting å håpe på, ingen ting å angre, fordi fremtiden og fortiden ganske enkelt ikke teller. En uke som kan føles som et øyeblikk - alt av meg her, alt av meg nå, alt av meg foran Kristus, alt det jeg er, på godt p ...

2019-02-05 10:51 Behovet for forenkling

'Det er blitt sagt at den lengste reisen begynner med det første steget. Slik er det også med forenkling. Det finnes ikke noe bedre sted når det gjelder det å forenkle, enn å begynne med å forenkle våre ønsker.Både våre følelsesmessige behov for ting og våre faktiske fysiske behov kan forenkles. Da må vi lære å forstå forskjellen mellom virkelige følelsesmessige behov og avhengighet.Kompleksiteten i våre liv er direkte forbundet med våre materielle ønsker. Men våre virkelige behov er åndelige, slik som mening, hensikt og vennskap. Ved å forenkle våre materielle ønsker vil livene våre bære færr ...

2019-02-04 23:07 Vær alle menneskers venn

Legg til bildetekstEt rettferdig menneske uten visdom er som en lampe i solen. Den som huser bitterhet i sitt hjerte, opplever at vedkommendes bønn faller som såkorn på steingrunn. En asket uten barmhjertighet er et tre uten frukt. En bebreidelse som er sprunget ut av misunnelse er en forgiftet pil. Et svikefullt menneskes ros er en skjult felle. En uklok rådgiver er en blind vokter. Et samliv med en narr dreper sjelen.Omgang med kloke mennesker er en vudunderlig kilde. En vis rådgiver er et vern og et håp. En uklok og narraktig venn sprer ondt rundt seg. Lev heller omgitt av hån enn av hovmod ...

2019-02-04 11:40 Den største misforståelsen og det største behovet

Her kommer et betimelig ord fra Jeremiah Johnstone, som jeg har oversatt til norsk:"En av de største feilene vi kan gjøre i nåtidens profetiske bevegelse er å begrense hvem Gud er basert på vår personlige erfaring alene og ikke i følge Guds fulle råd slik det er åpenbart i Bibelen.For eksempel: Enkelte profetiske mennesker har gjort seg en djup erfaring med Guds godhet og mildhet, og ut fra den erfaringen, fremstiller de feilaktig Gud som om Han bare er snill og god.  Kategorisk avviser de enhver ide som handler om korreksjon, disiplin og Herrens irettesettelse fordi det har ikke vært en del a ...

2019-02-04 09:05 Tenk om vi kunne bli gode naboer

'Vi blir naboer når vi er villige til å krysse veien til hverandre... Det er mange veier som må krysses. Vi er alle så travle innenfor våre egne sirkler. Vi har våre egne folk å gå til og våre egne ting å passe på. Men om vi kunne krysse veien innimellom og bli oppmerksom på hva som skjer på den andre siden, så kan det hende at vi virkelig ble naboer.'- Henri Nouwen. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

2019-02-03 23:02 Be for landets grenser

Grensepolitiet i Sverige har gitt justisdepartementet beskjed om at de ikke klarer sitt oppdrag med forlenget grensekontroll. Blant annet har de ikke ressurser til å kontrollere potensielle terrorister. Sverigebönen oppfordrer nå svenske forbedere til forbønn for den utfordrende situasjonen.Den svenske regjeringen har forlenget den indre grensekontrollen med henvisning til et økt trusselnivå i Sverige. Men nå slår altså grensepolitiet alarm. De mangler personell og utstyr.Dette har fått det nasjonale bønnenettverket til å gå ut med en spesiell oppfordring til å be. I et opprop skriver de:"La o ...

2019-02-03 14:06 Myndighetene i Tadsjikistan brant Guds ord

18. januar ble kristne kalendere med bibelvers brent offentlig på en søppelplass av tadsjikiske myndigheter. Kalenderne skulle distribueres til ulike forsamlinger i  Tadsjikistan i forbindelse med jule- og nyttårsfeiringen. Mange ikke-kristne pleier nemlig å delta på disse gudstjenestene og de er derfor en unik anledning til å nå mange med evangeliet.Landets kristne hadde sett fram til den store leveransen med kalendere, som ble sendt i spesialtransport fra Tyskland. Forsendelsen kom frem til Tadsjikistans hovedstad Dusjanbe 18. desember i fjor.Det er organisasjonen 'Jesus4Eurasien' som melder ...

2019-02-02 23:01 Hviler Guds velsignelse over det vi sier og gjør?

"Et liv fylt av velsignelser skulle egentlig være kristnes normale liv. Han må være opptatt av dette ene, å ikke hindre velsignelsen fra å strømme gjennom hans liv. Hvis den uteblir, finnes det en åsak til det, og årsaken kan ikke søkes blant ytre omstendigheter.En gang la jeg merke til en kristen arbeider som var i konflikt med en annen. Jeg hørte hvordan han fremholdt at han  hadde rett, og at det ikke var noe galt med det han sa, eller det han hadde gjort. Men jeg tenkte for meg selv: Broder, du kan ga rett i alt, men hvis vår rettskaffenhet mangler Herrens velsignelse, hva tener den så til ...

2019-02-02 10:42 Misforståelser om tidebønn

Av og til kan det være greit å rydde opp i noen misforståelser. Tidebønn er ikke 'noe katolskt', selv om mange katolikker ber tidebønner. Tidebønnspraksisen oppstod i forbindelse med jødenes fangenskap i Babylon, hvor jødene begynte å øve seg i daglig bønn med formuleringer fra Salmenes bok, og har fulgt våre jødiske trossøsken siden. Både Jesus og apostlene ba tidebønner. De var jo jøder, og Jesus hadde for sedvane å gå i Tempelet eller synagogen. Apostlene Peter og Johannes gikk som kjenr til Tempelet for å be, ved den niende time, som var klokken 15.00. Det står beskrevet i Apg 3.Så praksis ...

2019-02-01 23:07 Et hus, et hjem

I går kunne vi feire minnedagen til Brigid av Kildare (ca 451-525), en av Irlands tre nasjonalhelgener, ved siden av Hl.Patrick og Hl.Columba. Minnedagen for hellige Brigid innevarsler våren i Irland, mens det her hjemme hos oss ikke var noe som minnet om vår. Heller tvert om. Snøen lavet ned, eller mer treffende beskrevet: Det jeg så utenfor vinduet mitt var 'silande snø', for å sitere en strofe av et dikt av Tarjei Vesaas.Det er ikke så mye vi vet om Brigid av Kildare. Mye er legendestoff, og det er ikke meningen å gi noen inngående biografisk skisse av henne i denne lille artikkelen. Men vi ...

2019-02-01 09:34 Når det kreves at vi skal fornekte det gode for å følge andres rettroenhet

Vi påvirkes alle av mennesker vi møter, av bøker vi leser, av filmer vi ser. Noen i større grad enn andre. På godt og på vondt. I ulike faser av våre liv. Noe av det vi lærer av disse menneskene beholder vi og tar med oss livet ut. Andre ting forkaster vi, de holder ikke livstesten.          Betyr det at vi må innestå for alt hva disse menneskene står for og representerer? Selvsagt ikke. Vi står ansvarlig for våre egne liv alene.To mennesker har betydd mye for meg i mange år nå, og vil nok fortsatt gjøre det livet ut. Begge har det tilfelles at de er katolikker. Gjør det meg til katolikk. Selv ...

2019-01-31 23:01 En bønn

"Jesus, du uendelighetens hav! Havet som blåner så djupt mot skumringstimen. Havet som svøpes i skinnende hvitt under middagsolens glød. Havet som fjernt i horisonten smelter sammen med himmelen. Så langt mitt øye rekker, følger jeg deg, Herre, inntil din skikkelse forsvinner i din Fars herlighet."- Lev Gilett (kjent som 'En munk fra Østkirken)

2019-01-31 14:24 Gledelige nyheter - bønnesvar!

Dette er virkelig gledens dag for meg! For i dag fikk jeg medlingen fra NAV som jeg har ventet på, håpet på og bedt for - og som jeg vet mange har bedt sammen med meg om: Jeg får talegjennkjenningsprogrammet Tuva.Det betyr alt. Nå kan jeg fortsette å skrive manus til prekener og seminarer, bloggartikler og bokmanus. Svaret kommer på et tidspunkt hvor jeg mistet mer og mer evnen til å skrive.Takk til alle dere som har bedt for dette! Det kom mange tårer når meldingen kom i dag. Jeg har tøffe dager nå med hensyn til sykdomsutviklingen og det er et hardt kjør fra mennesker som ikke til oss vel og ...

2019-01-30 23:01 Ordet fra himmelen

'En åndelig lesning av de hellige Skrifter avslører den høyeste Guds råd.Ved å lese den vet hver og en av oss hva vi bør gjøre og lærer oss lovene i den strid vi må utkjempe for å bli verdige til Guds rike.En åndelig lesning av evangeliene gjør det klart for dem som hengivent elsker dem, hvilke lidelser de må gjennomgå for evangeliets skyld. Ordet kommer ned fra himmelen og lærer dem om det uutsigelige.Etter å ha lyttet til dem, kommer de sammen, forenet i ånden, og i takknemlighet for den frelse de har mottatt, frembærer de sitt vitnesbyrd; det vil si, de leser høyt troens guddommelige Ord.'M ...

2019-01-30 09:56 I bønn i Haarlem, Holland på 1800-tallet for jødene og Israel

Den hollandske familien ten Boom har alltid hatt en sterk kjærlighet til Israel og det jødiske folk. Det mest kjente familiemedlemmet, Corrie ten Boom, mistet nesten hele sin familie i nazistenes konsentrasjonsleire, fordi de hadde gjemt jøder under krigen.Wilhelm ten Boom (bildet), Corries bestefar, kjøpte i 1837 et hus i  Haarlem (bilder) i Holland for 400 Gylden og åpnet urmakerforretning der. For mange år siden besøkte jeg denne urmakerforretningen, for å se stedet hvor Corrie ble født. Jeg kjøpte til og med en klokke der, men den er blitt borte.I 1844 fikk Wilhelm ten Boom besøk av preste ...

2019-01-30 08:22 Messefall

Med minus 25 kalde grader i går og med kaldt vær i dag også har vi sett oss nødt til å avlyse gudstjenesten vår i kveld. Neste ordinære gudstjeneste i Kristi himmelfartskapellet blir neste onsdag, 6.februuar kl.18.00. Du er hjertelig velkommen.

2019-01-29 23:04 Et profetisk ord for 2019, del 4

Her er fjerde del av den profetiske analysen for 2019 av sosiologen og teologen Clifford Hill:Gud holder kirken ansvarlig for den tilstanden nasjonen befinner seg i. Det er hva vi lærer fra den bibelske berettelsen om hvordan Gud handler med sitt paktsfolk Israel og Juda.Et nøkkelord for de institusjonelle kirkene i Storbritannia for 2019 er Esekiel 13,5:'Dere har ikke steget opp i murbruddene og har ikke bygget noen mur ....'Muren rundt en by var der for å beskytte alle de som bodde der. Alles trygghet var i fare når et brudd i muren ikke ble passet på. Hver befestet by i Israel holdt sine eg ...

2019-01-29 09:21 En god latter - falske beskyldninger

I dag fikk May Sissel og jeg en like god latter  som denne afrikanske gutten. I et forsøk på å sverte meg går Christian Finne og Torgeir Tønnesen ut i avisen Dagens debattforum ganske friskt ut. Christian Finne i velkjent stil med å beskylde meg for 'åpenbart å ha en annen ånd',, fordi jeg er venn med Roy Godwin, mens Torgeir Tønnesen på sin side beskylder meg for å 'reise med fly og bo på dyre hoteller på menighetsmedllemmenes tiende og pengegaver. Et snuskete system hvor de beriker hverandre materielt.'Da kan jeg fortelle Torgeir Tønnesen at jeg ikke flyr. Helsemessige årsaker tillater ikke ...

2019-01-29 08:38 Den som hater sin bror

'Den som hater dreper Gud i seg selv og i hans barn og mister evnen til å se i sin neste en bror og høyt elsket med-kjemper.'- Patriark Pavle av Serbia (1914-2009). Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen'Den som sier at han er i lyset, og som hater sin bror, han er ennå i mørket. Den som elsker sin bror, blir i lyset, og det er ikke anstøt i ham. Men den som hater sin bror, han er i mørket og vandrer i mørket. Han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet hans øyne. (1.Joh 2,9-11)

2019-01-28 23:01 Et profetisk ord for 2019, del 3

Her er tredje delen av det profetiske budskapet til Clifford Hill:Den trofaste rest er 'en stubbe i landet'. Jesaja 6,13 er av stor betydning som vi trenger å studere. Som et eiketre etterlater seg en stubbe når det felles, 'slik skal en hellig sæd (hellig rest) være den stubb som blir igjen av folket.'Issachar Ministries har et spesielt kall til å mobilisere den eldre generasjonen troende og se på den som en ressurs. Herren har gitt Monica og meg en levende lignelse. I hagen vår hadde vi et vakkert gammelt plummetre som bar smakfull frukt. I forbindelse med en veldig tørr sommmer foromlag sek ...

2019-01-28 10:29 Våre brødres anklagere og baktalere

For en del år siden hadde en mann et syn hvor han så horder av onde ånder som gikk til angrep på kristne. Det som forskrekket ham var ikke selve angrepet, men det han så: På ryggen av flere av disse onde åndene satt det andre kristne som styrte dem! Disse forstod ikke at de ble brukt i et djevelsk komplott mot andre kristne.Det er underlig hvor mange som bagatelliserer baktalelse.  De er så opptatt av sannhet, ren og ubesmittet lære. De påstår at de ikke dømmer, bare bedømmer. Men de sitter ofte bak skjermer og snakker med andre som sitter bak en skjerm, og snakker om en person de aldri har sn ...

2019-01-27 23:02 Et profetisk ord for 2019, del 2

Her er andre del av artikkelen til dr. Clifford Hill (bildet), og hans profetiske analyse av det som skjer og vil kunne skje i 2019 og i årene fremover. Clifford Hill er sosiolog og teolog:Så, hva er det Gud gjør? Hva er det skjer rundt oss i Storbritannia? En umerket beskrivelse er gitt oss i Esekiel 12,2: 'Menneskesønn! Du bor midt iblant den gjenstridige ætten, som har øyne å se med, men ikke ser, og ører å hører med, men ikke hører. For en gjenstridig ætt er de.' Dette gis oss som en nøkkel til å forstå det som skjer i vår nasjon - en nasjon som er under dom hvis ledere ikke har noen visjo ...

2019-01-27 16:19 Hvordan Gud på en mirakulløs måte ga Lance Lambert et hus i Jerusalem

Denne dagen ble annerledes enn hva jeg hadde planlag. Meningen var å delta på en minnemarkering for Holocaut-ofre i Minneparken i Gjøvik. Været satte en stopper for det. Jeg tåler kulde så dårlig, og det ble for utfordrende å sitte stille i en rullestol, selv om det hele ikke varte på lenge. Men jeg må innrømme at jeg fikk litt dårlig samvittighet, siden dette er minnedagen for alle de jøder som ble utryddet av nazistene.Men nå skal du få del i en spennende og svært fascinerende historie fra livet til den messianske jøden, Lance Lambert (bildet), en av de bibellærerne jeg setter stor pris på. ...

2019-01-27 10:28 Aldri glemme

I dag - på den Internasjonale Holocaustdagen - minnes vi alle jøder som ble utryddet i de forferdelige utryddelsesleirene til nazistene. Her hjemme tenner vi lys og minnes Jaffe-familien, en jødisk familie som var bosatt her på Gjøvik.Vi må ikke glemme. Høyrenasjonalister marsjerer i gatene i flere norske byer. Antisemittismen brer om seg. Jøder trues i europeiske byer, også i Norge.

2019-01-27 09:51 Oppdateringer og bønnesvar

Denne morgenen våkner jeg med noen ord på mine lepper: 'Ha takk, o Jesus, for korsets smerte, for døden og dine mange sår...' Djup takknemlighet fylte mitt hjerte for Getsemane og Golgata. Vi må stadig vende tilbake til det sentrale: Jesu Kristi kors, Hans lidelse, død og oppstandelse. Der finnes også hjelpen og  legedommen for våre egne sår og våre smerter.Med Lars Oftedal synger jeg videre: 'Snart er vi hjemme og står for tronen, hva gjør det da om solen har oss brent? Når hytten faller, så får vi kronen, og all vår trengsel er for alltid endt.'May Sissel og jeg har så mye å være takknemlig ...

2019-01-26 23:07 Et profetisk ord for 2019, del 1

Clifford Hill (bildet), britisk sosiolog og teolog er en profetisk røst mange låner øre til. I en menneskealder snart har han kommet med presise samfunnsanalyser basert på Bibelen. Han er kjent som en bønnens mann.I sitt siste nyhetsbrev skriver han om hva han 'ser' profetisk for 2019. Jeg har forsøkt å oversette noe av det han skriver, da jeg finner det svært interessant, ikke bare for Storbritannias del, men også for Norge:"Vi trer inn i en tid av intens turbulens som er av stor betydning for denne nasjonens historie. Det er svært viktig å forstå hva Gud gjør og ikke bli blindet av hva menne ...

2019-01-26 15:53 Det mest utrygge sted for et barn er i mors liv

Det farligste sted å oppholde seg for et spedbarn er i mors liv. Det er ytterligere slått fast etter at delstaten New York har fått en ny lov som tillater fosterdrap helt frem til fødselen. Den nye loven ble stemt fram til stor jubel og applaus fra Demokratene som har fått støtte fra den tidligere utenriksministeren, Hilary Cllinton.Her hjemme varsler kultur- og likestillingsminister Trine Skrei Grande, omkamp om tvillingabort bare 'teknikken er på plass'.Barnet i mors liv har ikke vern. Det kan drepes.De har arbeidet målbevisst og systematisk i 12 år de amerikanske aborttilhengerne for å få i ...

2019-01-26 09:23 Et profetisk budskap for 2019

"Vi tror 2019 er året for en manifestering av en 'større kjjærlighet', en kjærlighet verden ennå ikke har sett.Mellom Brudgommen og Hans Brud, mellom fedre og mødre, sønner og døtre; Guds ene sanne familie."- Watchmen for the Nations

2019-01-25 23:03 Gud er helt nær

"En ortodoks teolog fra Bukuresti, fader Staniloae (bildet), som har sittet i fengsel for sine politiske synspunkter, skrev en gang noen ord som er så viktige at man gjerne skulle kunne dem utenat:Jeg søkte Gud i menneskene i min egen landsby, senere i bøker og ideer. Men dette ga meg verken fred eller kjærlighet. En dag oppdaget jeg, mens jeg leste fra kirkefedrene, at det faktisk var mullig å møte Gud i bønnen. Litt etter litt forsto jeg at Gud var helt nær, at han elsker meg, og at mitt hjerte åpner seg for andre når jeg er fylt av hans kjærlighet. Jeg forsto at kjærligheten er fellesskap, ...

2019-01-25 21:45 Kappes om å hedre hverandre: Asle Ambrosius Dingstad, del 21

I dag, på hans 73 års dag, vil jeg gjerne få hedre Asle Ambrosius Dingstad (bildet), sognepresten i St.Johannes Døperens menighet i Oslo. Han er ikke bare prest, men forfatter, forlagssjef, oversetter og sjelesørger. For meg er han en venn jeg verdsetter høyt.Dingstad var i sin tid en høyt betrodd og anerkjent prest, ja, sågår bispekandidat i Den norske kirke. Men så skulle troskapen mot Bibelen og det løftet han avla når han ble vigslet til prest få store og alvorlige følger for hans liv og tjeneste. Sammen med flertallet av biskopene i den kirken han tjente og var blitt så glad i kunne ikke ...

2019-01-25 14:37 Gud, så slitsomme enkelte kristne kan være

I dag er jeg sliten, oppgitt og lei. Av kristne som ber meg om å omvende meg og beklage at vi har invitert en katolikk til å tale på en dagretreat vi skal ha Kristi himmelfartsdag. Som om vedkommende har noe med det. Vi inviterer hvem vi vil, uavhengig av hva andre måtte mene.Jeg er så inderlig lei av disse som stadig skal rette på meg, som mener jeg er villfaren, og som mener at jeg er på vei mot fortapelsen. De selv er selvsagt på rett vei, og har alt sitt på det tørre. Det synes som om de har en gudgitt oppgave i å refse og være ufine. De baktaler, tillegger meg å ha meninger jeg ikke har, ...

2019-01-25 08:50 Må Gud hjelpe oss!

'Når menneskelig liv devalueres og grusomheter som Holocaust, slaveri, sex-trafficking, og abort finner sted, må Gud da hjelpe oss når vi ignorerer vårt kall til å konfrontere ondskapen.Pastorer er kalt til å være søyler som støtter opp om sannheten og forsvarer troen."Vi trenger flere profeter i våre talerstoler og færre dukker." (Leonard Ravenhill)Vi trenger menn og kvinner fylt med Guds Ånd i stedet for denne verden. Denne kampen handler om vår nasjons sjel. Det er vårt valg - bli stående eller falle.'- Shane Idleman. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (C)

2019-01-24 23:02 Et tilbakeblikk

"Før Mega-kirkene, lys-showene, røykmaskinene, den kristne rockemusikken og kløen i ørene var dette stedet hvor sjeler ble frelst, salmer sunget og predikantene forkynte Guds ord, besøkte de syke, og pastoren kjente folk i forsamlingen personlig."- Rubel Israel. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

2019-01-24 20:18 Bønnens velsignede mangfoldighet

En kristens bønneliv er mangfoldig. Bibelen beskriver frie bønner, påkallelser, forbønner, takksigelser, klagesanger, lovprisninger, liturgiske bønner brukt i tempelet, synagogen og menigheten, tidebønner, bønn i tunger, bønn i Ånden, og den forteller oss at bønner blir bedt knelende, sittende, gående og liggende, stille og noen ropes ut.Mitt råd er derfor dette: ikke fremhev en form fremfor den andre! Den ene formen er ikke noe bedere enn den andre. Noen bønneformer kjennes mer naturlig for noen, men fremmed for andre. La oss ikke bruke det mot hverandre, men sette pris på manfoldet.Min erfar ...

2019-01-24 14:57 En gripende martyhistorie

24. januar 1539 skjer det noe svært gripende på bytorget i Rotterdam. En mor, som er dømt til døden for sin tro, spør om noen i folkemengden som skal være vitner til den nært forestående drukningen, kan ta vare på hennes 15 måneder gamle sønn, Isaiah. En baker svarer at han kan ta seg av gutten. Han har fem fra før. Hendelsen er illustrert via et kobberstikk av Jan Luyken (bildet), som har illustrert mange av de grufulle henrettelsene av 'gjendøperne' (anabaptistene).Anneken Jans er en av mange anabaptister som lider martyrdøden denne dagen, for ganske nøyaktig 480 år siden i dag. Deres eneste ...

2019-01-24 11:44 Når problemet blir at du tilhører en frimenighet

Det er en selsom opplevelse å lese hovedoppslaget i dagens Vårt Land, hvor stortingsrepresentanten Freddy Andre Øvstegård fra SV mer enn antyder en konspirasjon om et komplott mellom visse aktører, noe som har ført til at tre av fire KrF politikere som skal utarbeide norsk religionspolitikk tilhører samme  frimenighet i Oslo, nemlig Oslo Misjonskirke Betlehem.Til Vårt Land sier Øvstegård, som forøvrig sitter i Familie- og kulturkomiteen i Stortinget:"Det sår vesentlig tvil når et så lite miljø setter et så stort fotavtrykk i departementet som har ansvaret for tros-og livssyns-Norge. Trosloven ...

2019-01-23 23:02 En redegjørelse: Hva jeg legger i begrepene 'kontemplasjon' og 'Kristus-mystikk', del 5

Jeg avslutter denne serien med å gjengi en artikkel om en moderne 'Kristusmystiker'. Det illustrerer kanskje bedre enn noe annet hva som ligger i dette begrepet:'I den såkalte Flodbergkretsen som oppsto i begynnelsen av 1900-tallet i Gamla stan i Stockholm, leste og delte man med hverandre litteratur fra den klassiske kristne mystikken. En av de bøkene de elsket mest, var Madame Guyons 'Bønnen'. Dette lille heftet fikk Linnea Hofgren (1868-1921) låne en sommer hun var på besøk på landet. 'Jeg lengtet etter å gå på denne barnlige, enkle veien: å be inni meg', forteller hun i dagboken min. 'Jeg ...

2019-01-23 20:44 Den bedende munken fra Tinnsjøen er 87 år

I kveld hyllet vi bror Robert, den bedende munken fra Tinn i Telemark i forbindelse med gudstjenesten i Kristi himmelfartskapellet. Den stillfarne amerikaneren, har oppholdt seg mer enn 50 år på den vesle husmannsplassen i ulendt terreng på en høyde over Tinnsjøen, og snakker 'tinndøl' bedre enn lokalbefolkningen. Han er 87  år i dag.I en liten kommunitet - Hylland munkelyd - lever bror Robert sammen med noen andre munker, et stillferdig liv i bønn. Han er en forunderlig mann som bærer med seg Guds nærvær, og har du møtt ham glemmer du det aldri.Finn-Rune Stabell, som kjenner fader Robert godt ...

2019-01-23 10:07 Tre knuter, tre påminnelser, ett levd liv

Jeg har knyttet tre knuter på lærlenken til et av korsene jeg bærer. De tre knutene skal minne meg på tre ting jeg har forpliktet meg på innfor Gud. De tre knutene representerer disse tre ordene:* sårbarhet* enkelhet* enhetDe tre knutene representerer de tre tingene Gud har kalt meg til i denne fasen av livet mitt.Gjennom de begrensningene de kroniske sykdommene mine gir, ber jeg om å få vise en kroppsliggjort tro, en ærlighetsteologi, et sant liv. Et viktig bibelord for meg er Fil 1,20: 'Min lengsel og mitt håp er at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus, nå som alltid, skal bli ...

2019-01-22 23:15 Dager med skodde

Sikringskost for dager med skodde! Det synes jeg er en passende beskrivelse av R.S. Thomas: 'Ein stad mellom tru og tvil' - dikt i utvalg - i stilsikker og nydelig gjendikting av Hans Johan Sagrusten.Det er underlig dette, men den walisiske presten og poeten Ronald Stuart Thomas har en egen evne til å finne meg. Særlig på vanskelige dager. Slitsomme dager, Dager da kreftene er få og små. Da passer poesien meg. Da finner jeg frem igjen denne diktboka. Eller rettere - den finner meg.En ble provosert her om dagen av at jeg sa at bønn kan være slltsomt og kan stjele krefter. Det er når bønn blir m ...

2019-01-22 10:58 Hvorfor denne trangen etter å gå ut mot andre kristnes trosutøvelse?

Hvorfor denne sterke trangen etter å gå ut mot andre kristnes trosutøvelse og praksis? Hvorfor dette behovet for å si at deres trosutøvelse og praksis er feil, mens ens eget er rett og mer i samsvar med Bibelens, enn andres? Hvorfor denne ubendige trangen etter å korrigere?Jeg undrer meg over hva som er det egentlige motivet?Hvorfor ikke rett og slett la andre få være i fred, og respektere at andre ser ting litt annerledes enn meg? Hvorfor blande meg borti noe jeg egentlig ikke har noe med?Om andre ber annerledes enn meg - hva så?Om andre tilber Gud annerledes enn meg - hva så?Om andre feirer ...

2019-01-22 08:22 Angrepet på tidebønnspraksisen

Nylig gikk en forkynner ut for å advare mot å be tidebønner. Han stilte spørsmålet: 'Fører dette oss inn i kontakt med Den levende  Gud?'Så et par dager etter skriver samme forkynner at han anbefaler at man bruker Salmene i vårt bønneliv. Han skriver: 'Les salmene og la de henføre deg til i en tilbedelse av den levende Gud. Da åpnes ditt sinn og du blir mottagelig for Guds stemme. Du vil bli overrasket over hva dette fører til.'Men tidebønn er jo nettopp dette! Å be Salmene fra Salmenes bok i Bibelen!!!Å be Salmene til bestemte tider er en arv vi har med oss fra jødene. Praksisen startet aller ...

2019-01-21 23:03 Den Gud bruker

'Gud ser ikke etter briljante mennesker, Han er ikke avhengig av begavede mennesker, Han har ikke bundet seg til å bruke mennesker med store talenter for å fått sitt evangelium spredt ut over den vide jord.Det Gud søker er sønderbrutte mennesker som har dømt seg i lys av Kristi kors.Når Han ønsker å få noe gjort, benytter Han seg av mennesker som har nådd sitt laveste punkt, som ikke setter sin lit til seg selv, men på Gud.'- H.A Ironside (bildet), 1876-1951. Pastor for Moody Church fra 1929 til 1948. Norsk oversettelse (C): Bjørn Olav Hansen

2019-01-21 21:35 Kvekerne fikk årets ikkevoldspris

Årets ikkevoldspris går i år til Kvekersamfunnet og Kvekerhjelpen. Prisen som deles ut av Det Norske Baptistsamfunn sammen med Norges Kristne Råd og Holtekilen folkehøgskole, deles ut på Martin Luther King dagen, som er i dag, 21. januar. Med den årlige prisen ønsker de å rette oppmerksomheten mot fred og rettferdighet med ikkevold som redskap. Som det høver seg for baptister.Kvekerne, som kunne feire sitt 200 års jubileum i fjor, er kjent for sin pasifisme. De tar ikke i våpen, noe som medfører at de ikke utfører militærtjeneste. Sammen med andre fikk de i 1932 kjempet igjennom loven om samvi ...

2019-01-21 18:10 Urbefolkningsgruppene i Russlands ytterste nord skal nås med evangeliet

Dette bildet begeistrer meg! Kristne fra seks urbefolkningsgrupper i Russlands ytterste nord: Nenets, Khanty, Mansi, Selkup, Komi og samene, kom nylig sammen for å del hvordan de kan nå deres nomadiske samfunn med evangeliet.I språket til en av de lokale folkegruppene - 'Yamal' regionen i Russlands ytterste nord - betyr 'Yamal' - verdens ende.Det er skoletilbudet til Mission Eurasia - School Without Walls - som står bak undervisningen av den neste generasjons ledere som skal stå i spissen for evangeliseringsarbeidet. Lederkurset varte i to uker.La oss be for dette viktige evangeliseringsarbeid ...

2019-01-21 11:08 En redegjørelse: Hva jeg legger i begrepene 'kontemplasjon' og 'Kristus-mystikk', del 4

I tre artikler har vi sett nærmere på hva jeg legger i begrepet 'kontemplasjon', og vi har sett på betydningen av Bibelen. I denne og kommende artikler skal vi se nærmere på begrepet Kristusmystikk, slik jeg forstår det. Men jeg undrer meg om denne artikkelserien egentlig har noen betydning, da de som angriper meg for å bruke disse begrepene fortsetter med å tillegge meg meninger jeg ikke har. Men det må jeg vel bare leve med.La meg understreke at den mystikk jeg snakker ikke har noe som helst med Østens mystikk å gjøre. Absolutt ikke.Den nye bibeloversettelsen av 2011 har gitt oss tilbake det ...

2019-01-20 23:11 Bønneuken i Askim avsluttet med festgudstjeneste i enhetens tegn

Bønneuken for Askim ble avsluttet i går med en festgudstjeneste i vakre Askim kirke. Kirken var fullsatt og deler av galleriet måtte også tas i bruk. Representanter for de ulike menighetene som står bak bønneuken deltok som tekstlesere og forbedere under nattverden. Både gospelkoret Moments (fra Misjonskirken), og hornorkesteret til Frelsesarmeen Askim korps, satte sitt flotte preg på gudstjenesten. Liturg var sogneprest Magne Torbjørnsen. og under nattverden deltok også menighetsprest for Askim og Spydeberg, Geir Braadlie og pastor i Misjonskirken, Andre Tjersland.Jeg talte over dagens tekst ...

2019-01-19 23:01 Min lengsel - min tørst

Nå er allting enkelt.Alt på plass.Du er i meg:Mitt liv, min fred.Jeg er i deg:omfavnet, bevart.Ordene trengs ikke mer.Alt mitt er ditt.Alt ditt er mitt.---Vandre innover mot sitt hjerte.Konsentrere sine vide sirklermot et midtpunkt som er tidløs, evig.Alle sirklers sentrumer det samme.Midt i alt og allelivets kilde.Vi skulle ikke tørste slikom ikke kilden fantes.- Margareta Melin (bildet)

2019-01-18 23:06 Gode og spennende dager i Askim

May Sissel og jeg opplever gode og spennende dager i forbindelse med bønneuken i Askim. Torsdag kveld talte jeg i Normisjon om 'Å leve for Guds ansikt'. Det var god oppslutning om møtet. På formiddagen deltok vi på en bønnesamling i Misjonskirken og tidebønn samme sted.I går - fredag - måtte jeg ta en pause fra det offisielle programmet. Jeg hadde sovet dårlig natt til fredag, og våknet til store smerter og mye skjelving. Vi hadde avtalt at vi skulle besøke Sonja og Gunnar Brudeli (bildet), gode venner gjennom mange år. Sonja og Gunnar Brudeli står i en viktig bønnetjeneste i Østfold, og har v ...

2019-01-17 23:02 En redegjørelse: hva jeg legger i begrepene 'kontemplasjon' og 'Kristus-mystikk', del 3

Møtet med Edin Løvås og norsk retreatbevegelse førte for mitt vedkommende til en fornyet kjærlighet til Jesus og til Bibelen.Og det er fra retreatstedene og små kommuniteter vi ser en fornyet intereesse for å lese Bibelen, og leve seg inn i dens innhold i våre hverdager. Det er håpefullt i en tid hvor stadig flere undersøkelser viser en dalende interesse for å lese Bibelen også i frikirkelige sammenhenger.'Vi befinner oss i dag i Guds ords epifania - i Guds ords trettendedag. Vi som utgjør kirken bør glede oss over dette og takke vår Herre som har kalt oss tilbake og fått oss til å vende tilba ...

2019-01-17 16:51 Profetisk bønneemne: Måtte Gud reise opp en kristen bondeorganisasjon, del 3

I to artikler har vi sett nærmere på det jeg har valgt å kalle et profetisk forbønnsemne, nemlig at Gud skal reise opp en kristen bondeorganisasjon i Norge. I den tredje og siste artikkelen skal jeg fortelle om Jonny Karlsson-Lod som har fått et oppdrag fra Gud, om å lage en spesiell Bibel for bønder. Nå er visjonen blitt virkelighet og snart trykkes Sveriges første Bibel med vitnesbyrd fra kristne bønder fra Norrbotten til Halland.Til Världen idag forteller Jonny Karlsson-Lod om den spesielle dagen da han kjørte lastebilen sin fra meieriet med myse til grisebønder. Han ble sittende å tenke på ...

2019-01-16 23:02 En redegjørelse: Hva jeg legger i begrepene 'kontemplasjon' og 'Kristus-mystikk', del 2

Som jeg skrev i forrige artikkel er kristen kontemplasjon forankret og knyttet til Bibelen. Det handler om å lytte til Guds røst i Skriften, derfor er kristen kontemplasjon uten daglig lesning av Bibelen, og uten å bruke Bibelen når man har sin stille stund med Gud, umulig. Vi henter nærring fra Ham som er Livets brød, Jesus.Et annet ord for 'kontemplasjon' på norsk  er å grunne. De gamle snakket om å 'grunne på Ordet'. Det er det samme jeg snakker om når jeg bruker ordet 'kontemplasjon'.For min egen del henter jeg åndelig næring to steder: Gjennom den daglige bibellesningen og ved å ta del i ...

2019-01-16 22:55 Bønneuka i Askim igang

Mange steder i landet holdes det felleskristne bønneuker på denne tiden av året. Guds folk fra ulike kirkesamfunn kommer sammen for å be for byer og tettsteder og for enhet mellom kristne. Et av disse stedene er Askim. Her går Frelsesarmeen, Normisjon, pinsevennene, Misjonskirken og Den norske kirke sammen.Første møte var i Frelsesarmeen onsdag kveld hvor jeg talte om betydningen av å sette et 'men’ foran Gud, i betydningen at for Gud er ingen ting forvanskelig, heller ikke om natten vår er beksvart. For Gud er alt mulig, og Gud kan snu selv den vanskeligste situasjonen til å tjene Hans hensik ...

2019-01-16 12:15 Pionerarbeid for å nå unådde i Sibir

'Når vi kom hit for å organisere barneleire, var folk åpne, vennlige og klar for å høre De gode nyhetene. Men så snart vi bosatte oss her for godt, følte vi at lokalbefolkningen ikke var så vennlige lenger, Vi inviterte dem hjem til oss, men de takket nei.'Det forteller et medlem av et team fra Operasjon Mobilisering som driver med evangelisering og menighetsplanting i Sibir.Sibir er en svært stor region av Russland hvor det bor mange ulike etniske grupper. Majoriteten av disse folkegruppene har sin egen folkereligiøse praksis. Flere av disse gruppene lever i den sørlige delen av Sibir, hvor s ...

2019-01-15 23:07 En redegjørelse: Hva jeg legger i begrepene 'kontemplasjon' og 'Kristus-mystikk', del 1

Jeg skal i denne artikkelen forsøke å forklare hva jeg legger i begrepene: kontemplasjon og Kristus-mystikk. Først en presisering:                 I den tradisjonen jeg står i og representerer er kontemplasjon og Kristus-mystikk alltid knyttet til Bibelen, og har ingen ting med Østens mystikk å gjøre. Østens meditasjonsteknikker er meg helt fremmed, og har ingen ting med kristen trospraksis å gjøre.Jeg ber om forståelse for at det vil ta litt spalteplass å forklare dette grundig. Om man skulle ønske å stille spørsmål eller samtale om disse tingene på min Facebook-side, ber jeg om at man leser ...

2019-01-15 19:25 100 år siden den polsk-jødiske Rosa Luxemburg ble myrdet

15. januar 1919 er en skjebnedag i europeisk historie. Det er dagen da den polsk-jødiske revolusjonslederen Rosa Luxemburg (bildet) ble myrdet sammen med Karl Liebknecht. En av morderne var Leonardo Conti. Under 2.verdenskrig ble han general i det beryktede SS, og ledet 'aktiv-dødshjelp' programmet nazistene iverksatte mot funksjonshemmede.Conti var ikke alene med å huse slike tanker. Mennene som henrettet Rosa Luxemburg og flere hundre andre såkalte 'samfunnsfiender' i januar 1919 skulle senere danne ryggraden i nazistiske bevegelsen. Otto Runge, en ung soldat, som slo den forsvarsløse kvinne ...

2019-01-15 13:52 Profetisk bønneemne: Måtte Gud reise opp en kristen bondeorganisasjon, del 2

Kristna bönder i Sverige har sin oppgave å forkynne evangeliet om Jesus Kristus. Være en profetrøst i tiden og føre Guds rikes velsignelser både til Sverige og andre land.Slik presenterer denne organisasjonen seg på sine nettsider, og det er noe lignende jeg har bedt Gud reise opp i Norge.Kristna bönder i Sverige vil arbeide for at mennesker, preget av kjærlighet til Skaperen, skal kunne råde, bruke og bevare skaperverket etter Guds vilje. At hver bondefamilie skal se sine liv og sine gårdsbruk som en lovsang ttl Gud. De ser seg selv som forvaltere av disse ressursene som deres liv og deres gå ...

2019-01-14 23:08 Bederen fra Sarov-skogene

"Mennesket lever for å få i eie Den hellige ånd." Ordene tilhører Russlands kanskje mest elskede bedere Serafim av Sarov. Hans navn er uløselig knyttet til Åndens gjerning. I år er det ganske nøyaktig 260 år siden han ble født og 15 januar er hans minnedag.Han var bare 19 år gammel da han søkte seg til et kloster. Der blir han kjent med og sterkt grepet av Basileios den stores skrifter om Den hellige ånd. Det skulle prege ham for resten av livet. Det sammen med Makarios' Åndelige homiler fra 300-tallet. Der fikk han også lese Filokalia, samlingen av åndelige tekster om den indre bønnen fra 300 ...

2019-01-14 18:36 Messefall

Det blir INGEN gudstjeneste i Kristi himmelfartskapellet førstkommende onsdag. Neste gudstjeneste blir onsdag 23. januar kl.18.00. Bjørn Olav taler under bønneuken i Askim denne uken.Foto: Kurt Urholt

2019-01-14 10:47 Profetisk bønneemne: Måtte Gud reise opp en kristen bondeorganisasjon i Norge, del 1

I lengre tid nå har jeg bedt Gud reise opp en kristen bondeorganisasjon. Det er kanskje et mer profetisk bønneemne enn du tror.Selvforsyningsgraden i Norge er skremmende lav. Under 40 prosent av matforbruket i Norge i 2013 var basert på norske råvarer. Det var en nedgang på fem prosent fra året før. Det viste tall fra Helsedirektoratet. På grunn av den ekstreme tørken i enkelte deler av landet i fjor, anslås selvforsyningsgraden å bli mellom 30-35 prosent. Dette er i særklasse lavt i Europa og ingen trygghet for den norske befolkningen i en urolig verden som nå. Den samlede importen av matkorn ...

2019-01-13 23:01 Har vi kommet lenger enn kristne i tidligere generasjoner

Av og til får man inntrykk av at kristne som lever i det 21.århundre hører med til de 'viderekommende'. De som har sett mer og forstått mer enn noen av de kristne som har levd i generasjonene før oss. Tro om det er sant!Jeg kom til å tenke på munken Markus om levde på 400-tallet her om dagen. Helt fra ungdommen hadde han en slik kjærlighet til Den Hellige Skrift at han leste den daglig. Det sies at han til slutt kunne hele Bibelen utenat.40 år av sitt liv tilbrakte han i ørkenen i bønn og lesning av nettopp Bibelen."Hvis noen har en åndelig gave," sa Markus, "o,g føler medlidenhet med den som ...

2019-01-12 23:01 Jeg tror ikke alene

Jeg trøster meg med dette når veien blir bratt: Ikke noe menneske bærer troen alene!Jeg er del av noe som er mye større enn meg selv: Kirken. Kristi kropp. Når jeg er så sliten av en kropp som skjelver, av øresus som fratar meg nattesøvnen, av store smerter, orker jeg ikke alltid å be - da hviler jeg i dette: Kirken ber. Uopphørlig stiger bønner opp som røkelse for Guds trone. Fra jordens fire hjørner. Jeg bæres av Kirkens forbønner.Jeg tror ikke alene. Jeg tror sammen med hele Kirken. Slik Kirken alltid har trodd. Slik denne troen kommer til uttrykk i Den apostoliske- og Den nikenske trosbekj ...

2019-01-12 13:06 Fantastiske kristne - eller et Guds barn?

Forelden dag leste jeg noen som omtalte en annen person som en 'fantastisk kristen'. Jeg undrer meg på hva det er? Er det en kristen som er bedre enn andre kristne? Finnes det dårlige kristne? Litt bedre kristne? Mye bedre kristne - og så: fantastiske kristne?Eller finnes det bare kristne?I betydningen Guds barn. Som er totalt avhengige av Far? Som ikke klarer seg uten Guds nåde. Som snubler og faller, og som reiser seg opp igjen. Mennesker med brutte relasjoner, havarerte ekteskap bak seg. Som har mislykkes i forretningslivet, som er kronisk syke, men likevel - kristne?Mennesker som har tatt ...

2019-01-12 08:44 Mens jeg venter på morgengryet

"Herre, snart gryr en annen morgen, når jeg er hjemme hos Deg. En dag uten tårer, uten savn, uten flere avskjeder. En dag uten flere hvorfor.En dag da alle gåter skal få svar.I mens har jeg søkt nattely i skyggen av Den veldige.Jeg gjør Deg til min bolig.Jeg bor hos Deg.I nattens timer, da uroen tar grep om kroppen min, legger jeg meg skjelvende opp i fanget Ditt, og søker fred og hvile og ro.Det jeg søker, Herre,er å bli elsket.For ingen kan elske som Deg.Dette gjør jeg,mens jeg venter påat det gryr av dag."Gjøvik, 12.januar 2019Bjørn Olav Hansen

2019-01-11 23:07 Latter

'Latter er er den største avslapningsfaktoren. Og det er noe morsomt med menneskeheten. Så små som vi er, så fattige som vi er, er vi kalt til å bli Guds søstre og brødre.Det synes så latterlig og samtidig vidunderlig, som galskap og ekstatisk. Alt synes å stå på hodet.'- Jean Vanier (bildet) i Community and  Growth. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

2019-01-11 15:33 Myter og fiendebilder og hatytringer

I forbindelse med at Birgitta og Ulf Ekman konverterte til Den romersk-katolske kirke, gikk sosiale medier varmt en god stund. Mange ga uttrykk for at dette ville føre til at mange andre fulgte i deres spor, og ble katolikker. Nå, fem år etter, må det være lov å spørre om denne frykten var berettiget.Hvor mange nordmenn har konvertert til Den romersk-katolske kirke på grunn av Birgitta og Ulf Ekman. Jeg kjenner ingen. Selvsagt kan det være noen, men ingen i min bekjentskapskrets eller noen jeg har møtt. De som måtte ha gjort det, har ikke ropt høyt. Noe ras snakker vi ikke om.Noen hevder at 'm ...

2019-01-11 11:17 Velkommen til bønneuka i Askim

Fra onsdag 16.januar til søndag 20.januar taler jeg følgende steder i forbindelse med bønneuken for Askim:16. januar i Frelsesarmeen kl.19.0017. januar i Normisjon kl.19.0018. januar i Filadelfia kl.19.0019. januar: i Misjonskirken kl.19.0020. januar: i Askim kirke kl.11.00På dagtid vil det være bønnesamlinger følgende steder:17. januar: Bønn for Askim i Misjonskirken 10.00-11.30Tidebønn samme sted fra 12.00-13.0018.januar: Bønn for Askim i Misjonskirken 10.00-11.30Tidebønn i Filadelfia kl.12.00-13.0019.januar: Bønn for Askim i Kirkekroa 11.00-12.00Jeg er takknemlig for forbønn for May Sissel ...

2019-01-10 23:01 Kristi ansikt

Den svenske forfatteren Gunnar Edman gjenforteller i en av sine bøker en middelalderlegende som handler om mosaikkleggeren Guido.Historien Edman gjenforteller grep meg så veldig sterkt:Etter å ha sett Kristi ansikt i et syn, får han i oppdrag av Kristus å gjøre ham synlig gjennom mosaikk.Når den er nesten ferdig, bryter det ut krig. Da samler Guido landsbyens innbyggere i klosterkapellet og deler ut en mosaikkbit til hver med beskjed om ¨gjemme den til krigen er over. Etter at freden har vendt tilbake, møtes landsbyfolket og mosaikkbitene i kapellet - og Kristi ansikt blir synlig igjen.

2019-01-09 23:01 Hvorfor denne trangen etter å sette merkelapper på folk?

Hvorfor denne ubendige trangen etter å sette merkelapp på folk? Sette folk i bås, eller tillegge folk meninger de nødvendigvis ikke har? Hvorfor ser vi ikke mennesket, slik Jesus ser mennesker?Denne undringen ble aktualisert etter at jeg la ut et bilde med en tekst av Henri Nouwen. En av mine lesere fant da grunn til å kommentere at Henri Nouwen var katolikk og homofil. Hva hadde det med sitatet jeg gjenga å gjøre? Absolutt ingen ting! Men for vedkommende som la ut kommentaren var det viktig å få satt denne merkelappen på Nouwen. Kanskje for å diskreditere ham?I hvert fall i enkeltes øyne.Jeg ...

2019-01-09 10:55 Uoppnåelig, eller?

Hva mener vi egentlig når vi snakker om 'sterke bønnemøter'? Ekskluderer vi mennesker med ordene våre?Jeg lurer på det.Bønn kan, som andre ting i den kristne trosutøvelsen bli noe uoppnåelig. Noe man må, men som man ikke mestrer. Og så skaper det dårlig mestringsfølelse - og ikke mimst - dårlig samvittighet.'Bønnens hus har mange rom', sa Edin Løvås. Så sant det er! Det er ikke bare en måte å be på. Det er mange.Som vi er forskjellige!Bønn er ingen konkurranse om hvem som er flinkest i klassen.Som ber mest 'salvet', som briljerer med ordene, eller roper høyest,Bønn er, som Teresa av Avila skre ...

2019-01-08 23:04 Kirken - et gjenskinn av den oppstandne Kristus

"Når kirken utrettelig lytter, helbreder og forsoner, blir den det den innerst inne er - et fellesskap av kjærlighet, medlidenhet og trøst, et krystallklart gjenskinn av den oppstandne Kristus.Aldri fjern, aldri i forsvar, befridd for alle former for hardhet, lar Kirken troens ydmyke tillit skinne rett inn i våre hjerter.Jesus, vår glede,gjennom ditt uopphørlige nærvær i ossleder du oss til å gi våre liv.Selv om vi skulle glemme deg,blir din kjærlighet stående,og du sender din Hellige Ånd over oss."- Bror Roger av Taize i boken: 'I alle ting en stille glede.' Verbum/Norges kristne råd, side 17 ...

2019-01-08 16:25 En slitsom dag

Dette har vært en tung dag. På formiddagen tok jeg farvel med den god venn. Det ble en verdig begravelse. Men så altfor tidlig. Han ble bare 64. Når jeg kom hjem satte jeg meg med skrivearbeid, men hver gang jeg prøver får jeg ikke fingrene på høyrehånda med meg. Et par stive fingre kommer borti en tast som sletter alt jeg har skrevet. Det er så ergelig, slitsomt og fortvilet. Jeg trøster meg med at det skyldes dagsformen, for det å skrive er en så viktig del av meg. Og det er så mye jeg skulle få skrevet ned. Ikke minst er det planleggingen av undervisningen og forkynnelsen til kommende møter ...

2019-01-08 13:31 Jøder vender tilbake til Jerusalem og får tilbake tilbake eiendom stjålet av arabere

At jøder vender tilbake til Israel og i dette tilfelle Jerusalem er ikke oppsiktsvekkende. Det er i henhold til Bibelens profetier. Den historien jeg er i ferd med å fortelle deg er spesiell. Den handler om en jødisk familie som nettopp har vendt tilbake til en eiendom i Saraya Street, en eiendom som har vært okkupert av arabere i Gamlebyen i Jerusalem.Saaya Street var tidligere et blomstrende jødisk nabolag i Gamlebyen i Jerusalem. Men utallige arabiske pogromer rettet mot den jødiske befolkningen i Jerusalem i årene mellom 1920 og 1940-tallet kulminerte i at jødene ble fordrevet fra Gamlebye ...

2019-01-07 23:17 Hva velsignelse er

"En ting er sikkert, at det ene grunnleggende behov i våre liv og tjeneste for Gud, det er at Guds velsignelse hviler over det. Noe annet trenger vi ikke. Hva mener vi med velsignelse? Det er Guds verk som skjer der det ikke finnes noen forutsetning for hans verk. For eksempel regner du med at for en krone skal du få tilbake noe som er verd en krone. Men hvis du ikke har betalt ditt kronestykke, og Gud har gitt deg verdier for titusener av kroner, da forsvinner hele grunnlaget for dine beregninger.Når fem brød blir til nok mat for 5000 og enda gir tolv kurver med stykker til overs - når, for å ...

2019-01-07 21:16 Gudstjeneste søndag

Førstkommende søndag, den 13.januar kl.11.00 taler jeg i Pinsekirken Kolbotn (bildet). Det gleder jeg meg veldig til. Om du er i nærheten hadde det vært koselig å få hilse på deg.

2019-01-07 16:08 Hvor er de blitt av?

Det er så stille. Uhyggelig stille. I fjor hadde vi besøk av så mye småfugl: Kjøttmeiser, dompapper, og alle de andre, kjente og kjære. I vinter har det vært helt taust. Ikke en fugl.Fuglebrettet har i flere uker nå lokket med solsikkefrø log meiseboller. Til ingen nytte. Fuglene er og blir borte. Kun et par kråker og fire skjærer holder til i nabolaget.Jeg savner de små vennene mine, og ber om at de må dukke opp igjen.

2019-01-07 08:39 Hva vi kan lære av Maria

"Kanskje er det her (ved korset), på det laveste punktet i all menneskelig erfaring, at Maria blir et ikon, et bilde på kirken: Hun som tar imot Ordet i kroppen, gir det skikkelse og gir det videre til verden. Hun som nekter å la verken ytre eller indre kaos drive henne bort fra tilliten til Gud.Hun som lærer oss hva etterfølgelse er: å aldri si nei til Jesus. Hun som viser at man ikke kan berge sitt hjerte midt i kaos ved å stenge det, men bare ved å bevare det åpent, koste hva det koste vil."Magnus Malm i boken 'Kjennetegn'. Luther forlag 2013, side 22.

2019-01-06 23:07 'Presten fra Baghdad' Andrew White til bønnekonferansen på Grimerud

Presten fra Baghdad, Andrew White, blir en av hovedtalerne på 'Sammen for Hans ansikt', den nasjonale bønnekonferansen på Grimerud, 28.2 til 3.3. 2019.Andrew White, er en uredd Herrens tjener. Han er anglikansk  prest, som etter at han fikk MS, dro til Irak på Herrens kall, og ble prest for St. George Cathedral i Baghdad. Midt i krigens redsler ikke han se hvordan Herren grep inn. Etter at det ble for farlig å oppholde seg i Baghdad, arbeider han nå i Jordan. Han kjenner forholdene den lidende kirke lever under på kroppen. I sin tjeneste ser han lidelse og død, men også Herrens undergjerninger ...

2019-01-06 14:03 Årets talere til dagsretreaten Kristi himmelfartsdag klar

Da har vi den store gleden av å offentliggjøre årets talere til dagsretreaten Kristi himmelfartsdag i Kristi himmelfartskapellet 2019:Ragnghild Helena Aadland Høen (bildet), en kjent og kjær stemme for mange gjennom sine kronikker, som fast spaltist i Vårt Land, andaktsholder i NRK, som blogger. Ragnhild Helena tilhører Den romersk-katolske kirke, og har et spesielt hjerte for at den hellige øya Selja, gjenreises som et bønnens alter for Norge.Vi er så heldige at Anne Kristin- og Sven Aasmundtveit blir med også i år. Det vet vi mange setter pris på. De er kjent for sin gode formidlingsevne gje ...

2019-01-05 23:05 Du er ønsket velkommen!

"Det å ikke skulle bli ønsket velkommen er vår største frykt. Det er en en frykt som har sammenheng med en frykt vi har hatt siden vi ble født; om ikke å være ønsket, og frykten for å dø, om ikke å bli ønsket velkommen i livet etter dette. Det er en frykt som har djupe røtter i følelsen av at det var bedre om du ikke var blitt født.Her rører du ved selve kjernen i den åndelige kampen. Må du gi etter for mørkets krefter som sier at du ikke er velkommen i dette livet, eller kan du ha tillit til stemmen til Den Ene som ikke kom for å fordømme deg, men sette deg fri fra frykt? Du må velge livet. H ...

2019-01-04 23:02 Vår egen vei og kall

De siste årene har gjort at jeg har fått mer og mer respekt for den enkeltes vei og kall. Jeg har også erfart at det er mange distraksjoner og fristelser. Til å gå en annen vei, til å bli fanget av alt det som er så interessant annet steds.Jeg har tenkt på noen merkelige ord i Åpenbaringsboken i det siste:"Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen er det skrevet et nytt navn som ingen kjenner uten den som får den." (Åp 2,17)I tilknytning til disse ordene har jeg tenkt: Gud har kalt noen tilside, enten for kortere eller lengere perioder, kanskje for hele livet. Når vi tilbringer tid alene ...

2019-01-04 08:50 Alle predikanters mareritt

I natt hadde jeg alle predikanrers store mareritt. Vanligvis drømmer jeg bare deler av denne drømmen,  men i natt fikk jeg den lengste versjonen:Jeg var invitert til å tale på et stort sommerstevne. Mye folk, og mange av mine pastor- og forkynnerkollegaer tilstede. Masse program. Koret som synger bruker lang tid. Det er mye som skal sies. Tiden går, det er varmt og klamt i salen, som delvis er innendørs og delvis er utendørs.Så slipper du endelig til. Forventningene er store, ikke minst de du har selv. I det du skal begynne oppdager du at du har glemt manus, og har med deg feil Bibel - den ute ...

2019-01-03 23:04 En bønnegeneral hjemme hos Herren

I de tidlige morgentimene, tirsdag 18. desember i fjor, ble Richard A. Maton (1932-2018), forfremmet til herligheten. Han var en av de få øyenvitnene til den sterke forbønnstjenesten til  Rees Howells og hans sønn, Samuel. Prokla Media ga ut boken om Rees Howells: 'Bønnekjempen som preget Europa' i 2018, skrevet av Norman Grubb. Nå håper jeg det jeg kaller hele Norges bønneforlag, kan utgi de to biografiene om Rees Howells sønn, Samuel:'Samuel - Son and Successor of Rees Howells', og 'Samuel Rees. A life of Intercession',  begge skrevet av Richard A. Maton.Hvilken gave disse tre bøkene er til ...

2019-01-03 20:40 Ny studie viser at 1/4 av jødene som ble drept under Holocaust ble drept i løpet av 100 dager

En helt ny israelsk studie som ble offentliggjort i nettavisen The Times of Israel torsdag kveld, viser at minst en fjerdedel av jødene som ble myrdet i Holocaust ble tatt av dage i løpet av 100 dager i 1942. Det gjør denne perioden til den perioden som topper drapsstatistikken i det 20.århundre.Det er professor Lewi Stone ved universitetet i Tel Aviv som har analysert data fra togtrafikken som nå konkluderer med at 1,5 millioner jøder ble drept iløpet av tre måneder.Billedtekst: Deportasjonen av polske jøder.

2019-01-03 13:04 Kristi storhet - vår ydmykhet

Jeg har brukt litt av dagen til å lytte til en preken av Marc Dupont, en anerkjent profetisk røst, kjent fra en rekke besøk i Norge. Han mener kristne må gjenoppdage Johannes Åpenbaring. Ikke så mye på grunn av eskatologien, som det å få del i hjertet til Johannes -  seeren, profeten, apostelen, som fikk et så radikalt møte med Jesus. Det møtet forandret alt.Jesus, seierherren, kongenes konge, Han som triumferer. Herrenes Herre. Det er dette Åpenbaringsboken handler om!Rett før jeg satte meg ned for å lytte til Dupont, hadde jeg hørt på Francis Chan, som snakket om det viktigste behovet vi har ...

2019-01-02 23:03 Mitt ytterste for hans høyeste

'Og jeg har det håp og den forventning at jeg ikke i noen ting skal bli stående med skam, men at Kristi storhet, nå som alltid før, skal bli synlig for alle og enhver ved det som skjer med meg, enten jeg skal leve eller dø.' Fil 1,20"Mitt ytterste for hans høyeste. Det håp og den fortrøstning at jeg ikke i noen ting skal bli stående med skam. Vi vil alle bli meget til skamme hvis vi ikke gir etter for Jesus på det punkt hvor han har bedt oss å gi etter for ham. Paulus sier: Jeg har tatt den beslutning å være mitt ytterste for hans høyeste. Å komme dit er et spørsmål om vilje, ikke om fornuft e ...

2019-01-02 20:49 Kappes om å hedre hverandre, del 20: Tove og Jan Honningdal

En sjelden raushet, gode omfavnelser, smittende latter, hjertelig tilstedeværelse, blandet med en ydmykhet og djup varhet for Den Hellige Ånd - det er hva jeg forbinder med Jan Honningdal. Ja, og så sangene da. De bærer preg av levd liv, ikke teorier, av djupkjøpte erfaringer med Gud. En som er der for sine venner.Sangene er blitt en del av oss. Jeg nynner på dem, synger dem, og tar dem i bruk når jeg skal være alene med Gud, og tilbe Ham.Et annet ord som preger Jan Honningdal, er trofasthet. Jeg kjenner ham best som en av de som har ledet lovsangen på de årlige nasjonale bønnekonferansene på ...

2019-01-02 08:48 Guds trofasthet

"Hvis du stoler på dine egne følelser om ting i stedet for å sette din lit til den trofasthet, den kjærlighet, som finnes hos Gud, så vil du mest sannsynlig ha en forferdelig, grusom, ingen god, men veldig dårlig dag.Våre følelser er veldig flyktige og forgjengelige, er de ikke? Vi kan ikke stole på dem i fem minutter en gang.Men det å sette sin lit til Guds kjærlighet, trofasthet og nåde er alltid trygt."- Elisabeth Elliot (bildet). Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (C)"Herre, du er min Gud, jeg lovsynger deg og priser ditt navn. Du har gjort under slik du planla i gammel tid, i troskap o ...

2019-01-01 23:01 Åpne døra så Kristus kan tre inn

Denne bønnen er ment å brukes som den første 'dørstokk' bønnen. "I Skottland og den nordlige delen av England ble det nye året gitt stor betydning: folk gikk fra hus til hus og ønsket hverandre et godt nytt år," forteller Andy Raine, en av stifterne og lederne av Northumbria Community.Man feiret det gode nyttårsønsket med mat og drikke, og det ble ofte sett på som viktig hvem det var som var den første til å tre over dørstokken og 'brakte med seg' det nye året. Dette skulle skje med det samme det var blitt midnatt.Denne sangen - sunget eller fremsagt - spør Kristus selv om å komme og være den ...

2019-01-01 20:49 Teologen er beder

Der er merkelig hvordan tiden endrer seg. På 300-tallet ville en teolog som ikke hadde levd i ørkenen, i et kloster eller i en eneboerhytte bli sett på som en raritet. Du la merke til at jeg skrev 'ikke', gjorde du ikke? I dag vil det motsatte bli sett på som en raritet. På 300-tallet var ikke teologi forbundet med akademia, men med bønn! Hvordan er det i dag? Definisjonen på en teolog, og det var en definisjon som sto seg i 1000 år, var denne: "Den som ber i ånd og sannhet er en teolog, og teolog er den som ber i ånd og sannhet." I 'Norsk etymologisk ordbok' fra 2013 knyttes teologi til 'vite ...

2019-01-01 11:49 Den gamle mannen ved Sion-fjellet

Hør! Kirkeklokkene kimer over Sionsberget. Det gryr av dag! En sødme fyller min sjel. Lik røkelse stiger mine bønner opp for deg. En gammel mann drikker vannfra en cisterne.Vannet perler i skjegget.Han tørker seg med håndbaken.Han mumler noen ord,som knapt kan høres.Men lytter du, hører du:'Den som setter sin lit til Herren,er som Sion-fjellet;det skal aldri rokkes,men stå til evig tid.'Han setter seg tungt.Krokete fingre holder rundt engrein av Oljetreet.Han myser mot den stigende solen.Med ett, lyder et bukkehorn.Den gamle mannen retter seg opp.Hans forløsning stunder til.Han er mett av dage ...

2019-01-01 11:07 Bønn ved det nye årets morgengry

"Herre, ved gryet av en ny dag. bøyer jeg mine knær og tilber Deg.Jeg har aldri vært god på avskjeder, men jeg slipper tak i året som nå er historie, og tar de første, nølende, vaklende skrittene ut i nådelandet.Nåde omgir meg.Derfor legger jeg bak meg det vonde, det smertefulle, alt det som såret. Tilgi meg,  for alle unyttige ord, alt jeg aldri skullesagt, alle jeg såret med ordene mine, ubetenksomheten min.Mine synder er mange, de kan telles.Men Du er nådig - og tilgir.Du sletter dem ut, ogdagen er blank,året er blankt.Gi meg nåde til å leve for Ditt ansikt.Fuglene Dine, Herre, er strødd ut ...

2018-12-31 23:03 Francis Chan - et forbilde i radikal etterfølgelse av Kristus, del 2

Francis Chan (bildet), mener kirken lider av et kjærlighetsproblem. Hvis det første troens steg er å elske Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel og av all vår forstand, faller de fleste kristne paddeflate på startstreken. Chan mener at det er ganske opplagt ut fra det faktum at kristne i liten grad lengter etter Jesu gjenkomst.Alt dette i følge portrettintervjuet Charisma Magazine har hatt med Chan."Jeg tror dette er en indikasjon på vår hengivne kjærlighet til Ham," sier Chan og legger til: "Hvis jeg er på reise og barna mine ikke bryr seg om jeg kommer hjem eller ikke, sier det sitt. Hvi ...

2018-12-31 12:31 Francis Chan - et forbilde i radikal etterfølgelse av Kristus, del 1

For meg personlig er Francis Chan (bildet) et forbilde. Forestill deg følgende: Du er pastor for en av Amerikas megakirker med 4.000 medlemmer. Alt lykkes tilsynelatende for deg. Likevel: du velger å forlate alt. Menighet, lønn, huset ditt. For å følge Kristus mer radikalt og overgitt, elske Ham mer.Det er historien om Francis Chan i et nøtteskall. Her skal du få kortversjonen:51 åringen sa opp pastorstillingen i Cornerstone Community Church i Simi Valley i California i 2010. Da hadde menigheten 4000 medlemmer og var fremdeles i vekst."Det var en slik unik tid," sier Francis Chan til Charisma ...

2018-12-30 23:26 En kvinne som har satt djupe spor etter seg

Legg til bildetekstI dag har jeg tenkt mye på livet til en kvinne som levde i Roma mellom 393-439. Hennes livshistorie er ekstraordinær på mange måter. Hun tilhørte en av Romas herskapsfamiler, og foreldrenes drøm var at datteren skulle bli gift. Hun ble derfor giftet bort 14 år gammel til en slektning. Melania het hun. Navnet hadde hun fått etter sin gudfryktige bestemor, som var en bereist kvinne. Hun hadde besøkt både Egypt og Det hellige land. Derfor fikk Melania tilnavnet 'den yngre'.Med slektningen Pinian, som var mye eldre, fikk Melania, to barn, som begge døde da de var små. Det førte ...

2018-12-30 11:32 Irakiske kristne spør: Hvor skal vi gjenforenes?

For mange irakiske kristne, mange av den fortsatt forvist fra sine bosteder, på grunn av IS, har julen dette året vært fylt med ekstra mening -og prøvelser. Å leve som kristen i Irak har alltid vært forbundet med utfordringer, men deres situasjon forverret seg betraktelig i 2014 når IS dukket opp på Ninivesletten (bildet). IS ble ikke erklært beseiret før enn i 2017. Et år etter, fortsetter mange kristne å lide på grunn av konsekvensene av fordrivelsene.Det er Claire Evans som skriver dette i en spesialrapport for International Christian Concern.I rapporten møter vi Mazin, en kristen fra Mosul ...

2018-12-29 23:01 Syv tankevekkende spørsmål ved årets slutt

Nå, helt på tampen av det året vi nå snart skal sette punktum for, vil jeg gjerne få stille deg syv spørsmål. Håper du tar deg tid til å reflektere over dem:1. Hvilket øyeblikk var det som gjorde meg mest stolt i 2018? Hva forteller det meg om det jeg ønsker å bruke min energi/tid/penger på i 2019? 2. Hva var det som beriket mitt liv på en raus måte? Hvem er det jeg ønsker å bli bedre kjent med i året som ligger foran meg?3. For mange var dette et år hvor de gjorde motstand. Hva var det jeg klarte å motstå mest effektivt? Hva ga jeg etter for?4. Hvilken person inspirerte deg mest i året som sn ...

2018-12-29 15:21 Valdresprofetien og hykleriet

Når hele Nordens vekkelsesevangelist Emanuel Minos i 2014 bar frem den såkalte 'Valdresprofetien' skaket den svært mange av oss - og med rette. Det var i 1968 at Minos fikk del i et profetisk syn som den da 90-årige Valdreskvinnen, Gunnhild Smelhus, hadde hatt. Minos hadde lagt dette profetiske synet til side, da han den gangen han fikk det, synres virket altfor usannsynelig. Så tok han det frem igjen 46 år senere, og ble sjokkert over hvor dagsaktuelt det er.Men det er noe som forundrer meg. Det profetiske synet har vært delt mange ganger siden, i mange forskjellige sammhenger. I synet den 90 ...

2018-12-28 23:07 Unge mennesker sliter med å lese Bibelen - kan kommunitetsliv være løsningen?

Bønnerytmer. Tidebønner. Måltidsfellesskap. Lectio Divina, den langsomme lesningen av Den Hellige Skrift.Dette kan være løsningen på den store ufordringen avisen Dagen avdekker i et stort oppslag torsdag 27.desember. Reportasjen handlet om en ny undersøkelse hvor elleve unge voksne i alderen 19-27 år har deltatt. Undersøkelsen handler om bibelbruk, og er gjennomført av KIFO - Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning. Fem av de som deltok er tilknyttet menigheter tilhørende Den norske kirke, resten tilhører ulike frikirkesamfunn. Undersøkelsen viser at bibellesning betyr mest for f ...

2018-12-28 16:35 Englebesøk

Røsten av en engel fyller stua vår med en himmelsk atmosfære. Det er så vakkert, så blendende vakkert. Jeg lukker øynene og bare lytter. Så harmonisk, så ømt, så trøstende.Det er serbiske Divna som synger. Divna Ljubojevic. Jeg oppdaget henne for mange år siden, og hun har kanskje den mest klokkeklare røst jeg kjenner. CD'en jeg lytter til nå fikk jeg i julegave av min kone. Noen bedre julegave kunne jeg ikke få!Den ortodokse kirkesangen er så rik. Den berører meg så sterkt. Dette kunne jeg sitte stille og lytte til i hele kveld.Her er noen smakebiter:https://www.youtube.com/watch?time_continu ...

2018-12-28 10:58 Bønnemner

Nå på tampen av det gamle året vil vi dele noen bønnemner med de som ber for oss:Innen 24. januar vil NAV ta stilling til om Bjørn  Olav kan få talegjenkjenningsprogrammet TUVA. Dette er avgjørende for om Bjørn Olav kan fortsette sitt arbeid med å skrive. Skjelvingene i høyre arm er nå så plagsomme at det å skrive på PC er svært vanskelig. Dette talegjenkjenningsprogrammet er svært kostbart,  og vi har fått beskjed om art vi må være forberedt på et avslag. Et avslag vil føre til at Bjørn Olavs muligheter til å kunne kommunisere skriftlig vil bli svært begrenset. Det vil gå ut over bloggen, bok ...

2018-12-27 23:12 Ba ikke du om at lyset ditt skulle skinne klarere?

I går leste jeg et profetisk ord som begeistret og oppmuntret meg, og når jeg fant dette bildet til å illustrere det med, måtte jeg bare oversette det:"I forbindelse med min stille time hørte jeg  Herren si: 'Jeg er begeistret!' Da svarte jeg: 'Herre, hva sa du?' Han svarte: 'Jeg er begeistret.' 'Hvordan kan du være begeistret,' sa jeg, og la til: 'Alt jeg ser er kaos og belgmørke.' Han svarte: 'Jeg vraker ikke belgmørket, jeg bruker det.''Fra ditt perspektiv ser det ut som om verden går i stykker. Fra mitt perspektiv er det et sørgelig, likevel et vidunderlig syn. Jeg ser skatter i mørket og ...

2018-12-27 15:58 Hvilken kongefamilie!

Jeg må bare innrømme det: Det kom noen tårer i går mens jeg så den fantastiske reportasjen NRK-journalisten Atle Bjurstrøm hadde laget om kongefamilien i 2018. Hvilken konge, hvilken dronning og hvilket kronprinspar vi har! Vi har virkelig mye å være takknemlige for, vi som bor i Norge.På sin varme, lune og personlige måte tegnet Atle Bjurstrøm et portrett av vår kongefamillie, som gjorde at både kongen, dronningen og kronprinsparet kom oss så nær. Det var så festlig å høre den svært personlige samtalen mellom kongen og kronprinsen om deres meritter til sjøs, om kongen som synes det var helt g ...

2018-12-27 10:42 Donald Trump setter tusenvis av kristnes liv og Israel i fare

Donald Trumps beslutning om å trekke de amerikanske styrkene ut av Syria kan sette våre kristne trossøskens liv i Midt-Østen i dødsfare og gjøre situasjonen for Israel enda mer usikker.To av de som nå er svært bekymret over det som skjer er den amerikanske generalen William 'Jerry' Boykin. Han er visepresident for USA's ledende kristenkonservativ gruppe, FRC, som har vært svært støttende til den sittende amerikanske presidenten. Den andre som nå uttrykker stor bekymring er en av de ledende skikkelsene i den messianske bevegelsen i Israel, Avner Boskey.Mens Trump mener IS er bekjempet, er den a ...

2018-12-26 23:08 Herren vekker til live sin forsamling i Romania, del 2

Dette er Ioann (Johannes) Predoni (bildet), en anabaptist, som bor i nærheten av byen Deva, som ligger langs elva Mures. Ioan og kona har tre voksne barn. De bor på en gård og driver med sauer, og er del av et fellesskap som oppriktig forsøker å følge Herren Jesus, som best de kan.De tilbringer en ganske lang periode, hvert år, som fremmedarbeidere i Spania. Derfor snakker de og skriver de spansk.Deres visjon som familie, og den lille forsamlingen de tilhører, er å revitalisere og styrke et anabaptistisk nærvær i et område hvor de troende har mistet sin visjon for mange år siden. De kjenner på ...

2018-12-26 18:41 Kvalmende

Det er sjelden jeg har følt et slikt fysisk ubehag av å høre på noen snakke, som når jeg lyttet til lederen for Alliansen, Harald Jørgen Lysglimt Johansen, på en YouTube video i dag. Jeg kjenner kvalmen lang tid etterpå.Den kjente Holocaust-fornekteren oppfordrer norske menn, som vel å merke har vært nordmenn i tre generasjoner, om å samle seg i norske kirker (ja, du leste helt riktig), for snakke sammen om hvordan de skal ta Norge tilbake fra globalistene og landssvikerne, som han kaller alle politiske partier her i landet. Han sier selv at han ikke vil ty tiil vold, men han forstår at andre ...

2018-12-26 11:33 Herren vekker til live sin forsamling i Romania, del 1

I dag inviterer jeg mine lesere med på en reise. En reise både i tid og rom. Til den vakre og grøderike rumenske dalføret rundt elva Mures. Vi ser nordover fra den den gamle tyske byen Deva - tidligere kjent som Diemrich, eller simpelthen Schlossberg - Slottshøyden. Dette var et område som tidligere hørte inn under Østerrike, til provinsen Siebenbürgen.For noen år siden reiste Dean og Tanya Tayler, deres sønn Stephen, sammen med Peter og Susan Hoover, og deres to sønner Justin og Stanley hit. Det er deres reise vi skal følge. Artikkelen er for lang for bloggformatet, så jeg har redigert den no ...

2018-12-19 09:50 Forglemmegei

Bønneropet som finnes hos meg om dagen, er dette:"Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike..." (Luk 23,42)Det er kanskje den mest menneskelige bønnen man kan be. Den bærer i seg hele vår himmellengt, og rommer våre djupeste djup.Av og til føler man seg veldig liten. Det gjør jeg om dagen. Så mange store tjenester der ute. Navngjetne apostler. Trossterke menn og kvinner, med høye bekjennelser. Som forteller meg at om jeg har tro nok, ville jeg ikke vært syk. Og om jeg ikke var syk, kunne jeg gjort så mye mer for Guds rike. Om meg selv vet jeg dette: Jeg er en stor synder. Jeg har en stor Fr ...

2018-12-18 23:03 Kappes om å hedre hverandre, del 18: Hilde Svela

Jeg har ikke møtt Hilde Svela (bildet). Likevel  er det få mennesker som har berørt meg som henne. Det er jeg veldig takknemlig for.Det er gjennom sangene og melodiene at Hilde Svela har blitt meg til hjelp, trøst, oppmuntring. Hennes vare, varme stemme rører ved djupe strenger. Når dagene blir tunge og utfordrende setter jeg på en CD med Hilde Svela.Og Hilde Svela har også gjennom sangen fornyet min interesse for våre keltiske røtter. De er jo våre norske kristenrøtter.Nå er Hilde Svela ute med ny CD: 'Himmelstreif'. I noen uker nå har jeg spilt den, og blitt oppløftet. Hun bærer lyset med se ...

2018-12-18 17:54 Forundring over profetier og formidling av ord

Dette er ikke ment som noen kritikk, men det er noe som forundrer meg, noe jeg ikke får helt til å stemme.                                                            La meg først klargjøre en ting: jeg tror både på profetiske ord og det profetiske embetet i den nytestamentlige tidsalder. Jeg følger det apostoliske rådet, om å prøve alt, holde fast ved det gode, og ikke forakte profetiske ord. Det er det rådet apostelen Paulus gir til den kristne forsamlingen i Tessaloniki.Det jeg derimot ikke forstår denne strømmen av profetiske ord, gjerne hver eneste dag, fra en og samme profetiske tjeneste. ...

2018-12-17 23:01 Bederens grav var omgitt av et strålende lys i 45 dager

For våre venner i den maronittiske kirken i Libanon var det en helt spesiell dag i går. Da var det ganske nøyaktig 190 år siden en av deres mest markante skikkelser ble født, Charbel Makhlouf. Og i år, nærmere bestemt på julaften, er det 120 år siden han døde.Apropos det jeg skrev i går om å sette spor etter seg, så satte virkelig Charbel Makhlouf djupe spor etter seg. Det fortelles at graven hans var omgitt av et stålende lys i 45 dager.Charbel Makhluf er først og fremst kjent som beder. Han ble født 8.mai 1828 i en svært fattig kristen familie i landsbyen Bekaa Kafra, høyest beliggende i de ...

2018-12-17 13:31 Kappes om å hedre hverandre, del 17: Hans Johan Sagrusten

Hans Johan Sagrusten (bildet) er noe så flott som 'bibelbrukskonsulent'! Smak på ordet. Det går vel nesten ikke an å bli noe finere enn det. Tenk å ha det som sin jobb å hjelpe mennesker til å bli glad i Bibelen og hjelpe andre til å bruke den!Så gjør da også Sagrusten en svært god jobb. Han har nemlig klart å gjøre historien om hvordan vi fikk Bibelen så spennende og lett tilgjengelig for folk flest, gjennom boken: 'Det store puslespillet', med den megetsigende undertittelen: 'Jakten på de tidlige manuskriptene til Bibelen'. Den er til forveksling lik en god krim: utrolig spennende og velskre ...

2018-12-17 10:49 Hellige Nikolai ortodokse kirke understilles patriark Irenej i Beograd

Utfordringene Hl.Nikolai ortodokse kirke har strevd med den siste tiden er løst. Menigheten er nå understilt patriarken Irenej i Beograd og biskop  Dositej i Stockholm.Fader Johannes uttrykker stor glede over det lykkelige utfallet av en svært vanskelig sak.I en melding på kirkens Facebook-side skriver fader Johannes: "Vi sender en takk til Gud for patriarken Bartolomeos' beslutning om å oppløse erkestifttet i Paris og avsette erkebiskop Jean. Vi takker også biskop Dositej som har tatt imot oss."Beslutningen innebærer at hellige Nikolai menighet skal fortsette som en menighet av russisk opprin ...

2018-12-17 10:03 Setter du spor etter deg?

Influenser, er for meg et nymotens ord. Det er mulig jeg har fulgt dårlig med i timen, men jeg kan ikke huske å ha hørt det før i de aller siste årene. Jeg forstår at noen til og med har det som et yrke.Det er sikkert et fint yrke, men hvordan påvirker vi annet enn med eget levd liv?Såvisst påvirker vi med ordene våre. Men hvis livene våre, måten vi opptrer på, slår i hjel de vakre formuleringene og det suggesive språket?Kristen tro handler om etterfølgelse. Av Jesus. Det setter spor, i ånd, sjel og kropp.Kristne som i vandringen med Kristus er blitt Kristus-like kan vi ha som forbilder."Bli m ...

2018-12-16 23:04 Sørstatsbaptistene beklager sin slave-fortid - men burde gått lenger

Sørstatsbaptistene offentliggjorde nylig en rapport hvor de innrømmer sin fortid med støtte til slavehold, og hvor de beklager den. Jonathan Wilson-Hartgrove (bildet), en av de mest markante lederne innen den nymonastiske bevegelsen, er født og oppvokst blant sørstatsbaptister. Han er glad for beklagelsen, men synes ikke rapporten går langt nok i å berøre og avdekke teologien bak forsvaret for slavehold.I en større artikkel i The Washington Post 13. desember, utfordrer han Sørstatsbaptistene, som er det største protestantiske kirkesamfunnet i USA, til å stille spørsmålstegn ved den rollen arve ...

2018-12-16 12:09 Guds verksted hjelper enker og enslige mødre og mennesker i nød

Chris Williams (bildet) er en pastor etter Guds hjerte. Han har åpnet bilverksted hvor enker, enslige mødre og folk med dårlig råd får reparert bilene sine gratis. Verkstedet heter *Guds verksted'.Det skriver nettstedet People.comPastor Chris, som han heter på folkemunne, var på vei hjem fra kirken en regnvåt kveld i Montgomery Texas, da han ser en mor og hennes sønn, som begge tilhørte hans forsamling, gå langs en av hovedveiene. Han stanser dem og tilbyr dem skyss samtidig som han spør hvorfor de er ute i et slikt ufyselig vær. Moren kunne fortelle at bilen hadde stått på verksted i flere må ...

2018-12-15 23:11 Den virkelige historien om Jesu fødsel

Jeg simpelthen elsker advent og jul. Folk er annerledes da. Mye mer åpne, snille, hjelpsomme, imøtekommende. Tar seg tid til å besøke hverandre, og de tåler at man snakker om Jesus.Det er kommersialiseringen og tivoliseringen jeg ikke orker. Forflatingen av julebudskapet. Heller ikke idylliseringen av Jesu fødsel, slik at alt blir så innpakningspent.For går vi til evangeliene så males det et annerledes bilde:Landet hvor hendelsene finner sted er okkupert av en nådeløs og grusom okkupasjonsmakt. Ei ung tenåringsmor må gi seg av sted på en strabasiøs reise fra Nasaret til Betlehem, mens hun er h ...

2018-12-15 18:11 En prøvd munk

En person som har kommet til å bety mye for meg er en russisk munk: fader Johannes av Valamo 1873-1958). Han er det russerne kaller en starets, en åndelig veileder rikt utrustet med nådegaver, særlig evnen til å skille ånder, og tale profetisk.Det som tiltaler meg så sterkt med fader Johannes er denne hellige mannens menneskelighet! Det kan jo høres ut som en motsetning, men er ikke det. Jeg sikter til en periode i hans liv hvor denne prestmunken var forstander for Hellige Trifons kloster i Petsamo ved Nordishavet. Elleve år tilbrakte han i disse svært hardføre områdene. Forholdene var svært v ...

2018-12-14 23:02 Et arme av brennende forbedere som vet hvordan de skal be

"I dag forbereder Herren et arme av forløpere som vet hvordan de skal be og gå i forbønn. De vil ryste himmelen og jorden med kontinuerlig djup forbønn. Du vil finne dem  liggende på gulvet i djupe stønn i mange timer, gråtende for de fortapte. Du vil finne dem i fødselsveer for den neste store oppvåkningen.For på samme måte som Herren brukte Jonathan Edwards i The First Great Awakening og Charles Finney i The Second Great Awakening, så vil det komme en tredje som ikke bare vil nå USA, men også Canada og fortsette verden over. Nok en gang beveger Herren seg over djupene og vannene, og forbered ...

2018-12-14 10:30 Uutslukkelig lengsel etter Herren

"Paulus hadde vidunderlige opplevelser med Herren, og gjennom hele sin tjeneste var daglig i kontakt med det overnaturlige. Men like fullt var hans blikk og hans dypeste lengsel rettet mot Guds egen person. Hans mål var å lære Kristus å kjenne! Og på grunn av denne brennende lengselen, var han beredt til å oppgi alt annet.Den samme lengselen burde karakterisere alle oss kristne, slik at vi daglig søkte Guds åsyn. Vi skulle brenne med den samme ilden som brant i Paulus, i Jeremia, i Moses... Dette var menn som ikke var fornøyd med status quo. Hele tiden ville han ha mer! De tørstet etter Gud, d ...

2018-12-13 23:50 Når tiden er inne

"Jesus kom når tiden var inne. Han kommer tilbake når tiden er inne. Der Jesus Kristus er der er tiden inne.Vi opplever ofte at tiden er full av tomhet. Vi håper på at i morgen, neste uke, neste måned eller neste år så kommer viktige ting å skje.Men iblant opplever vi at tiden er inne. Det er når det virker som om tiden står stille, som om det som har skjedd, det nåværende og det fremtidige sammenfaller, som at alt finnes der vi er og som at Gud, vi og alt som finnes er blitt forenet til en fullendt enhet. Slik er Guds tid."Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født unde ...

2018-12-13 15:23 Abortlov, apati, vantro og underets Gud

Hvor var du når Oddvar Brå brakk staven, er blitt et ordtak. Jeg undrer meg om Herren en dag vil spørre: Hvor var du når bønnekampen for det ufødte barnet pågikk i Norge? Fulgte du med eller sov du i timen?Det er få ting som har overrasket meg og gjort meg så skuffet som å se den lunkne mottagelsen bestrebelsene med å gjøre visse endringer i den nåværende abortloven, har fått blant kristne. Mange mener det er helt umulig at den kan endres. Umulig i menneskelige øyne, ja, men er noe for vanskelig for Gud? Hvor kommer denne vantroen fra? Har vi virkelig ikke tro for at Gud fremdeles kan gjøre un ...

2018-12-13 14:01 Den virkelige Lucia

Opprømte barn, lussekatter og stressede foreldre. Det er Luciadagen i et nøtteskall for mange. Få, om noen kanskje, tenker på at dette er en av kirkens martyrdager. En dag om troens heltemot, lidelse og død. Det er liten sammenheng mellom Luciafeiringen, som er svært sekularisert, og den virkelige Lucia.For alle som er opptatt av martyrkirken og dens betydning for troende i dag - og kanskje enda mer i fremtiden, når presset mot kirken vil øke - burde historien om Lucia og andre martyrer hentes frem igjen. Deres historier kan hjelpe oss til å holde ut og forbli trofaste mot den Herre Jesus:Luci ...

2018-12-12 23:05 Motgangens velsignelser skaper sangen

I en av mine sitatbøker - jeg har i flere år samlet på sitater - har jeg skrevet ned et sitat som jeg har tenkt mye på den siste tiden. Dessverre vet jeg ikke hvem som er opphavsmannen, eller hvor jeg har hentet det fra. Etter at jeg mistet evnen til å skrive med hånden, og dette er et av de siste sitatene jeg har skrevet ned mens jeg ennå kunne skrive, er det blitt borte for meg.Men det lyder som følger:"Hvis vi tar bort steinene mister elven sin sang."Det er djup visdom. Stans litt opp og tenk på det.Motgang må til om vi skal modnes og foredles.I denne sammenhengen leser jeg Salme 62,5 fra e ...

2018-12-12 14:21 Når man dømmer alt og alle

Jeg slutter ikke med å forundre meg over folk som bruker så mye av sin tid på sosiale medier til å opptre som teologiske dommere. Det meste er galt. Ved hjelp av klipp-og-lim videoer har de funnet bevis på både det ene og det andre. Den  er under innflytelsen av det, en annen av noe annet. Noen av New Age, andre av Den romersk-katolske kirken, andre av kundalini, og hva det nå enn må være. Mens de selv har alt sitt på det tørre, og Herren har ikke noe å usette på dem. Om Herren kom i dag, ville de blitt med i opprykkelsen, mens det er heller tvilsomt med de andre.For det er de som har rett. Al ...

2018-12-11 23:15 Turbulente tider og en kommende oppvåkning

10. desember skrev min gode venn Roy Godwin en bloggartikkel med et tidsaktuelt profetisk budskap, som er svært aktuell, ikke bare for hans hjemland Wales, men også for Norge. Derfor har jeg valgt å oversette den til norsk:"Vi lever virkelig i en forunderlig tid. Mens jeg skriver dette. debatterer parlamentet her i Storbritannia fremtiden etter Brexit. Regjeringen er splittet; Parlamentet er splittet; nasjonen er splittet. Forvirring og usikkerhet preger hverdagen. Men det er ikke bare Storbritannia som forsøker å finne sin plass i verden. Ser vi på fremveksten av ytterliggående høyrepolitikk ...

2018-12-11 17:20 Israelsvenner som sprer jødehat

For en del år siden fikk jeg mye verbal pepper fordi jeg ikke var interessert i å lese en bok med tittelen: St.Peters himmelnøkler. Boken er i følge Wikipedia et 'rabiat angrep på den katolske kirke', og i følge denne kjente Israel-vennen ville den hjelpe meg til å avsløre hva den kirken står for. Han mente jeg trengte det, siden han mente at jeg 'leflet med den katolske kirke'. Vel, jeg leste ikke boken.I dag ble jeg minnet om forfatterens navn: Marta Steinsvik (bildet), i forbindelse med noe Ervin Kohn, skriver på sin Facebook-profil. Der forteller han at Oslo kommune har oppkalt en egen gat ...

2018-12-11 10:32 Nytt seminartilbud

"Å forsones med livet slik det ble" er tittelen på et helt nytt seminartilbud som tilbys menigheter og foreninger. I dette djupt personlige seminaret deler Bjørn Olav Hansen (bildet), egne erfaringer med kronisk sykdom. Han berører spørsmål som: 'Når troen settes på prøve', 'når man ikke blir helbredet', 'om å tilbe Gud med smerter', 'hvordan møte kronisk syke', 'våre Gudsbilder' og 'himmellengsel'.Det er noen få ledige datoer våren 2019, mens det er mye ledig høsten 2019. Seminaret tar tre-fire timer.For booking: send sms til 90525875 så ringer vi deg opp igjen, eller ring 99621281 og snakk m ...

2018-12-10 23:02 Irettesettelse

Heidi Baker (bildet), misjonær til Mosambique, skrev noe på sin Facebook-profil her om dagen, som er svært aktuelt for mange oss. Dette synes jeg var så viktig at jeg har valgt å oversette det til norsk, så mange kan få del i det:"Ingen av oss liker å bli irettesatt. Men når Gud irettesetter oss, gjør Han det til gode for oss.Hebr 12,11 forteller oss: 'All irettesettelse synes nok å være mer til sorg enn til glede mens den står på. Men siden gir den tilbake fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt oppøvd ved den.'Mange av oss ønsker oss rettferdighetens frukt, og vi ønsker alle fred, me ...

2018-12-10 14:38 Ny EU-undersøkelse bekrefter økende antisemittisme i Europa

En helt ny EU-undersøkelse offentliggjort i dag bekrefter det vi lenge har visst: antisemittismen i Europa vokser.Undersøkelsen viser at ni av ti europeiske jøder mener at det er blitt mer antisemittisme de siste fem årene og mer enn hver fjerde sier at de minst enn gang er blitt trakassert det siste året.Det er EU's byrå for grunnleggende menneskerettigheter som har gjennomført undersøkelsen blant 16.400 jøder i Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia, Nederland, Polen, Storbritannia, Sveits, Sverige og Østerrike.Selv om inngen norske jøder er spurt i denne undersøkelsen, fordi d ...

2018-12-10 09:16 Hverdagslykke

Hjemmesykepleien har akkurat gått igjen. May Sissel er ute for å handle litt. Jeg har småpratet litt med bikkja. Vi har alltid en god prat om morgenen. Den har kroet seg ved føttene mine, og er allerede langt inne i drømmenes verden. Det rykker i labbene. Den er nok på løpetur. Poirot har vært litt tufs noen uker, men er heldigvis på bedringens vei.Det er stille i huset. Jeg har lagt innpå litt ved og fyrt opp i ovnen. Nå nyter jeg to brødskiver med rekeost, og et par søte tomater. Jeg har brygget meg min Yorkshire tea. Lager såpass mye at jeg fyller noe over i en termokopp, så jeg har til lit ...

2018-12-09 23:01 Hindringer for bønnesvar

"Da søkte David Herrens åsyn..." 2.Sam 21,1Det er tider da vi med store anstrengelser bærer vår bønn frem for Gud, men ikke får svar. Allikevel prøver vi aldri å finne ut hvorfor! For hvordan kan vi tro at Gud vil svare bønner som ikke er i samsvar med hans natur? Det gjelder for oss å finne nøkkelen til bønnelivet. Det var nettopp dette David forsøkte under den langvarige tørken som kapitlet handler om.Han ikke bare ropte til Gud: 'Denne tørken har vart i tre år. Vis oss nåde og gi oss en rik høst dette året.' Nei, han søkte frem for Herrens ansikt. Hadde Gud noe å si om situasjonen? Til det ...

2018-12-09 14:32 Om å se andre gjennom korset - noen viktige spørsmål

Om vi begynte med å se mennesker gjennom korset, hva ville ikke skje da? Om vi begynte å se dem som tilgitte, forsonte med Gud? Slik vi selv er blitt tilgitt og forsont. Ikke på grunn av noen fortjeneste, men alene av Guds nåde.Tenk om vi kledde av oss vår overlegenhet, våre spissfindigheter og kjepphester, om fikk se at den som sitter foran meg er en person som også bærer på usikkerhet, frykt, ikke vet alt og av og til tviler? Som meg selv, bare at jeg er flink til å skjule der. Om vi lyttet mer enn vi snakket?Om jeg trådte ut av den belærende rollen, og ble elev?Om jeg oftere ba om tilgivels ...

2018-12-08 23:04 Bli barn i Barnet

"Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn - de som tror på hans navn" (Joh.1,12). Forutsetningen for at vi kan bli Guds barn, er at vi tar imot ham som i sitt vesen er Guds barn, Guds enbårne sønn, Ordet som ble menneske. Vi blir ikke Guds barn ved en generell tro på Gud, men bare ved å tro på hans Sønn.Selv i vårt sekulariserte samfunn tror de fleste mennesker på en diffus, transcendent virkelighet eller en høyere makt. En uutviklet Gudstro hører med til menneskets opprinnelige egenskaper. Det er ganske enkelt å tro på en slik udefinerbar guddom. Men det er ikke like lett å ...

2018-12-08 13:59 Willam Tyndale - martyr for evangeliet

'Martyr for evangeliet', 'Den engelske Bibelens far', "Englands apostel."Det er bare tre av mange benevnelser på William Tyndale, hvis minnedag er i dag. Vi kunne ha føyd til 'språk-begavelse'. Tyndale, snakket nemlig i tillegg til morsmålet engelsk, flytende fransk, gresk, hebraisk, tysk, italiensk, latin og spansk.Kirken i Rom hatet ham og jaktet på ham. Bibelen som han ville få oversatt til engelsk, ville Den romersk-katolske kirken ikke vite noe av og da han, modig som han var, talte kong Henrik 8 midt i mot, fordi han ville skille seg, pådro han seg kongelig vrede og i 1535 ble han pågrep ...

2018-12-08 11:09 Den mollstemte dikteren

I dag er de